Page 37

Järjestösihteerin palsta

TVY:n vuoden 2016 projektit

E Koska ajat tiukkenevat työllisyyden suhteen vuonna 2016, olemme TVY:llä panostaneet monenlaiseen toimintaan pitkin vuotta. Oheessa TVY:n kaikki haetut hankkeet. Viime hetken tieto (16.12.2015): RAY:n avustusehdotuksen mukaan TVY ei tule saamaan erikseen avustusta jäsenyhdistysten aluetoiminnan kehittämiseen vuonna 2016. Myöskin Buusti-hanke kaipaa RAY:n mielestä lisäkehittämistä ja se ehdotettiin nykykonseptilla hylättäväksi.

U:n ruoka-avustusprojketi on kirjattu kaudelle 2014–2020. Ensimmäinen vuosi meni uuden ohjelman kokoamiseen ja vuosi 2015 tuotteiden kilpailuttamiseen. Tuotteiden kuljetukset aloitettiin 7.10. ja viimeisiä viedään 15.12. TVY:n lisäksi projektissa on 33 muuta kumppaniorganisaatiota. TVY haki 846 831 kg ja meille myönnettiin 758 424 kg elintarvikkeita. TVY on hakenut yhdessä Ehyt ry:n kanssa ESR-rahoitusta Terveydeksihankkeeseen, jossa parannetaan huonoosaisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien ohjautumista sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin, erityisesti terveystarkastuksiin, vahvistetaan osallisuutta, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi hankkeessa autetaan työkyvyttömiä työttömiä tekemään eläkehakemuksia. ESR-hanke on tarkoitus toteuttaa EU:n ruoka-avun liitännäistoimenpiteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Liiku 2 -hankkeen määräaika oli marraskuun loppu ja vastauksia siitä saadaan maalis-huhtikuussa 2016. TVY on hakenut RAY:ltä useita rahoituksia yksittäisiin projekteihin. Toimintatonnia on haettu myös vuodelle 2016. Se on tarkoitettu jäsenyhdistysten virkistystoiminnan kehittämiseen sekä toimintojen ylläpitämisen. TV Y:n aluetoimintojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on myöskin haettu avustusta. Tämä tarkoittaa useimpien alueyhdistysten kohdalla rekisteröitymistä ja sitä kautta alueellisen toiminnan vakauttamista ja edelleen kehittämistä.

RAY:ltä haettu Buusti – työttömien innovatiiviset ja tavoitteelliset toimintatavat on hanke, jossa muodostetaan yhteisöjä, tarjotaan heille yhteisövalmennuksen työkalut ja luodaan omia tavoitteita, jotka tukevat yhteisön hyvinvointia ja terveyttä. Buustilla on tarkoitus kartoittaa ja aktivoida työttömien osaamista ja siten parantaa heidän paluuta työmarkkinoille. R AY:n nuorisotyöttömyyteen kohdistuvasta rajoituksesta on TVY:lle haettu TVYmedia-projektia. Siinä toimistolle palkataan kaksi nuorta, joista toinen on mediaosaaja ja toinen kirjallisesti lahjakas. Projektin aikana kaksikko osallistuu median keskusteluun ja valmistaa vuoden aikana dokumentin työttömyydestä nykyaikaisin menetelmin. Dokumentilla lisätään yleistä tietoisuutta työttömyydestä, sen ilmiöistä, työllisyysmahdollisuuksista sekä yhdistysten toiminnasta. Työ- ja elinkeinoministeriöstä TVY on hakenut valtionavustusta maahanmuuttajien kotouttamista tukevan järjestötoiminnan koordinoimiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Hankkeessa on mukana seitsemän TVY:n jäsenyhdistystä ja kukin toimii itsenäisesti. TVY on mukana Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kanssa kehittämässä Luonnonvalinta-projektia. Siinä on tarkoituksena pohtia työttömyyttä ja syrjäytymistä taiteen keinoin. Projektissa valmistetaan esitys, jota esitetään eri työttömien yhdistyksille valtakunnallisella esityskiertueella. Esitysten yhteydessä järjestetään työpajoja, joissa syvennytään esityksen aiheeseen. Projektiin haetaan avustuksia ja apurahoja eri lähteistä. TVY tekee yhteistyötä Suomen Liikemiesten Kauppaopiston kanssa TVY:n verkkosivujen uudistamisessa. Koulun tekemä sivusto saadaan käyttövalmiiksi keväällä 2016. Sivustoon ollaan tekemässä mm. jäsenyhdistysten kanssa osioita, joilla saadaan synergia alueiden verkkosivujen välillä: kun yhtäällä päivitetään tapahtumia, päivittyvät ne automaattisesti kaikilla niillä sivustoilla, jotka ovat projektissa mukana. Hyvää ja Antoisaa Tulevaa Vuotta 2016!

Juha Keränen TVY:n talous- ja järjestösihteeri

TVYtter 4/2015  37

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

Advertisement