Page 2

Sisällys

Päätoimittaja: Jukka Haapakoski Paino: Forssa Print Oy Verkkolehti: tvy.fi/tvytter Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry Sörnäisten rantatie 27 C 4 00500 Helsinki Käyntiosoite: 27 C 1b (sisäpiha) www.tvy.fi Jukka Haapakoski puheenjohtaja puh. 050 577 2580 jukka.haapakoski@tvy.fi Juha Keränen talous- ja järjestösihteeri puh. 040 547 7090 juha.keranen@tvy.fi

Puheenjohtajan palsta: Kenelle kuuluu vastuu pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisesta?..........................................4

Edunvalvonta Nyt puhuvat TE-toimiston johtajat TVY:lle.......................................6 Työttömien terveys ja työkykyisyys..................................................8 Työttömien terveystiedot TE-toimistojen URA-rekisterissä....... 10 Työkykykoordinaattori etsii työssä jaksamisen keinoja................12 TTL-kolumni: Onko työkykyä myös työn ulkopuolella?.................14 Järjestöjohtaja – järjetön johtaja?....................................................15

Yhteiskunta ja talous

Kristian Sundman toimittaja puh. 044 544 3619 kristian.sundman@tvy.fi

Työllisyys, talouspolitiikka ja taloustiede....................................... 16

Timo Krohn lakiasiamies puh. 040 528 2884 timo.krohn@tvy.fi

Palkkatukirahoitusta on lisättävä ensi vuodelle............................21

toimisto@tvy.fi ISSN 2342-7531 (Painettu) ISSN 2342-754X (Verkkojulkaisu) Kansikuva: Juha Keränen Seuraava lehti ilmestyy 13.3.2016. Lehteen tarkoitettu materiaali on oltava toimituksessa 21.2.2016 mennessä.

Talousguru Thomas Piketty: Koroilla elävä eliitti ottaa vallan.... 19 Työttömän ja palkansaajan verotuksen erot................................. 22 Työttömien kannustaminen – mitä jää käteen perustuslakivaliokunta?....................................................................24 Riistoa über alles vai kivaa jakamistaloutta kaikille?.....................26 Buddhalaisuuden Täydellinen elinkeino ........................................28 Medianurkka: Työtä ja työttömyyttä.............................................30 VATT saa mitä VATT tilaa!................................................................. 32

https://www.youtube.com/ user/tvyrytube

https://www.facebook. com/tvy.toimitus TVY ajaa Suomeen täystyöllisyyttä ja puolustaa työttömien taloudellista, sosiaalista ja fyysistä oikeutta yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. TVY vaikuttaa lainsäädäntöön neuvottelemalla ja tekemällä yhteistyötä eduskunnassa kansanedustajien sekä työ- ja tasa-arvo-, sosiaali- ja terveysja tulevaisuusvaliokuntien, ministeriöiden ja Ay-liikkeen kanssa ja erilaisten työryhmien kautta. TVY on työttömien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jolla on noin 100 jäsenjärjestöä, joissa on 6500 jäsentä (2014). Jos sinä olet työtön tai työttömyysuhan alla, katso lehden viimeinen aukeama, onko omalla alueellasi toimintaa tai perusta uusi yhdistys.

2  TVYtter 4/2015

Jäsenkenttä Kolumni: Kolme toivetta: koulutus, työ ja julkinen sektori..........35 Rakennerahastot EAKR ja ESR........................................................36 Järjestösihteerin palsta: TVY:n vuoden 2016 projektit................. 37 Ruoka-avun tarve on jatkuva, tilanne sinänsä hävettävä............38 Köyhyyden ja asunnottomuuden moninaisuus Porissa..............40 Laivakoulutus 2015 Tallinnassa........................................................44 Kolmas sektori: Maahanmuuttajien avustamismahdollisuudet ...........................45 TyVi: Työllistyvien ihmisten yhdistys...............................................46 Ura-Ovi ry – uraovihanke.................................................................47

Kuva: Satu Ylävaara

Taitto: Juha Keränen

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

TVYtter 4/2015  

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY:n jäsenlehti

Advertisement