Page 1

Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.12 22:05:40 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

5759

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 240 12 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μετα− ξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα− θερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτ− λο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομο− λόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθούν άμεσα τα ακόλουθα Σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης Συμβάσεων Χρημα− τοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής Δημοκρατίας: α) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη− τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ− βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65), β) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), γ) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκό− λυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4046/2012. Με την έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπο− γραφή των συμβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27 Νοεμβρίου 2012 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεμβρίου 2012, κατά την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού εξεταστούν και τα αποτελέσματα της από 3 Δεκεμβρίου 2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για ανταλ− λαγή ελληνικών ομολόγων, για την εκταμίευση, από το Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε σαράντα τρία δισεκατομμύρια και επτακόσια εκατομμύρια (43.700.000.000) ευρώ περίπου και που αναμένεται να εκταμιευθούν εντός του Δεκεμβρίου. Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των Συμβάσεων, καθώς και να υπάρξει άμεση ρύθμιση και διευ− κρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία της ανωτέρω πρόσκλησης ανταλλαγής ομολόγων. 3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ανατίθεται η πα− ροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νομικών υπηρεσιών στο δικη− γορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατομμύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και των δαπανών που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές. 4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρμογή των οριζόμενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παρα− γράφου Ζ του νόμου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο πλαίσιο άσκησης μισθολογικής πολιτικής. 5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:


5760

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 1 Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους 1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη− τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτι− κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα τέσσερα (4) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώ− νται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτημα Ι). 2. Εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συμβάσεων τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκό− λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατί− ας και της ΤτΕ, όπως τα Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτήματά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήματα στην παρούσα Πράξη: α) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβα− σης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμ− βαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της, (Παράρτημα ΙΙ). β) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της (Παράρτημα ΙΙΙ). 3. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο− δότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται. β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά− δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται. γ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε− ρότητας και να υπογράψει την Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρ− τήματά της, όπου προβλέπεται. Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμ− βάνεται και η υπογραφή των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2, με τις τυχόν αναγκαίες τροπο− ποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων που εγκρίνονται με τις παραγρά− φους 1 και 2. 4. Η ισχύς των Συμβάσεων Τροποποίησης των παρα− γράφων 1 και 2 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζο− νται σε αυτές. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2, μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.

Άρθρο 2 Έγκριση ανάθεσης παροχής χρηματοοικονομικών και διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών Εγκρίνεται η από 3−12−2012 ανάθεση παροχής χρημα− τοοικονομικών υπηρεσιών, στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των Βασικών Δια− πραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2012, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. 2/87287/0023/30−11−2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ− γού Οικονομικών (ΦΕΚ 3189/Β/2012) και συγκεκριμένα η ανάθεση α) στην πρώτη καθηκόντων «Lead Structuring Agent» και (β) από κοινού σε αμφότερες καθηκόντων «Dealer Manager», για την υποστήριξη της Ελληνικής Δη− μοκρατίας σχετικά με το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό το− μέα στο πλαίσιο της από 27 Νοεμβρίου 2012 δήλωσης του Eurogroup, και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση. Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση από 3−12−2012, διεθνών νο− μικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γρα− φείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ’ αριθμ. 2/87288/0023/30−11−2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3189) και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση. Άρθρο 3 Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65), μετά την παράγραφο 1β προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: «1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλε− κτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ’ εφαρ− μογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα− τηγικής 2013−2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περι− έχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην ανα− λυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της πα− ραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν. 4057/2012. Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλ− λήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιη− μένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοι− χες μισθοδοτικές καταστάσεις του Οκτωβρίου του 2012. Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που δι− απιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν λη− φθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύ− θυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχε− τικών διατάξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις. 1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρω− μής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις: i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δη− μόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή) ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθο− δοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρ− χεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ−επιχορηγήσεις) καθώς και ανα− στολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτε− ρικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των δια− τάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ» 2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του άρθρου 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65) από 1.1.2013 κα− ταργούνται. Άρθρο 4 Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών− Προμήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών πα− ντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειο− νομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονι− σμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 4. Σύνδεσμοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω

5761

της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών οι− ουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερει− ακών συμβουλίων. 5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτε− λούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε. Άρθρο 5 Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρ− θρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «με διαγωνι− σμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμέ− να και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νο− είται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικο− νομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία: α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του ν. 2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γρα− πτό διαγωνισμό και, β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Άρθρο 6 Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρε− ωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανά− πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτι− κών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής: «Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιά− δων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας». β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:


5762

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώ− τερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εται− ρικής σύμβασης». γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτω− ση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τρι− άντα (30,00) ευρώ». Άρθρο 7 Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 1. α) Το στοιχείο στ του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατη− γορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού». β) Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακο− λούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών». 2. Τα εδάφια δ΄ − ε΄ της παρ. 3 του αρ.14 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε με το αρ.25 του ν.3922/2011 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συ− ντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα». 3.1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας και κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επι− τρέπεται να εξασφαλίζεται μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών η μίσθωση εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή η παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Τυχόν «διοικητικά −λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται στο καταστα− τικό του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, θα αναλαμβάνονται αντίστοιχα. 3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδο− ση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώμα είναι τα ακόλουθα: Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.: 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ανάληψης υπο− χρέωσης.

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας μέσω διεθνούς οργανισμού. 3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αποδοχής τελικής προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κα− τακύρωση των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας από τον διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ειδικής διαδικασίας. 4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση Χ.Ε.Π.. Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.: 1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συ− ντασσόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού. 3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση εί− σπραξης του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού. 4. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής. 5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής πα− ραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. 6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών κρατήσεων. 7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπο− λοίπου εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π.. Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής: 1. Αίτημα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού. 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού. 3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση της προκαταβολής. 3.3. Τα σχετικά με την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με δεύτερο υπόλογο την αρμόδια Υπηρεσία του Πυρο− σβεστικού Σώματος έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά, να προστίθενται νέες κατηγορίες δαπανών μέσω των ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, και να καθορίζονται τα σχετικά δικαιολο− γητικά. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 1.5.2012. Άρθρο 8 Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) παύει να ισχύει και οι αποζημιώσεις των μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμμα− τείας της Κυβέρνησης εμπίπτουν εφεξής στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

AMENDMENT AGREEMENT Relating to the MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND and THE BANK OF GREECE

__ DECEMBER 2012

5763


5764

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

THIS AMENDMENT is made by and between:

AGREEMENT

(the

"Amendment

Agreement")

(A)

European Financial Stability Facility ("EFSF"), a société anonyme incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414), represented by Mr. Klaus Regling, Chief Executive Officer or Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief Executive Officer;

(B)

The Hellenic Republic (hereinafter referred to as "Greece" or the "Beneficiary Member State"), represented by the Minister of Finance;

(C)

The Bank of Greece (hereinafter referred to as the "Bank of Greece"), represented by the Governor of the Bank of Greece; and

(D)

The Hellenic Financial Stability Fund, created pursuant to the Law on the Establishment of a Hellenic Financial Stability Fund (3864/2010), as guarantor under the Master Facility Agreement defined below ("HFSF")

PREAMBLE Whereas: (1)

A Master Financial Assistance Facility Agreement (hereinafter referred to as the "Master Facility Agreement") was made between the parties hereto on 15 March 2012.

(2)

On 27 November 2012, the Eurogroup announced that the euro area Member States would be prepared to consider a number of debt sustainability initiatives, including in relation to financial assistance provided to Greece by EFSF (the "Eurogroup Statement"). The Eurogroup Statement also said that these initiatives would accrue to Greece in a phased manner and conditional upon a strong implementation of the agreed reform measures in the programme period as well as in the post-programme period.

(3)

The parties have agreed that the DBB Instalment (as defined below) will form part of the existing Loan Facility (as defined in the Master Facility Agreement) made available under the Master Facility Agreement and the Financial Assistance Amount of the DBB Instalment together with all other Financial Assistance Amounts disbursed under the Master Facility (as defined in the Master Facility Agreement) will not exceed an amount of EUR109,100,000,000.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(4)

The parties have agreed that the amendments to the Master Facility Agreement shall be implemented on the terms of and subject to the conditions of this Amendment Agreement.

Now, therefore, the parties hereto have agreed as follows: 1.

AMENDMENTS TO THE MASTER FACILITY AGREEMENT

1.1

The Master Facility Agreement is hereby amended as follows: Notwithstanding any provision of the Master Facility Agreement to the contrary, the Guarantee Commission Fee as of the Effective Date shall be zero (0) basis points per annum (or such other level of Guarantee Commission Fee as may be determined by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors as applicable to the Facilities from time to time) applied to the relevant Financial Assistance Amount, provided, for the avoidance of doubt, that such reduction of the Guarantee Commission Fee as of the Effective Date shall not give rise to any right of reimbursement or reduction of any Guarantee Commission Fee that is accrued or has been paid prior to the Effective Date.

1.2

Schedule 1 to the Master Facility Agreement (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended as follows: (a)

Clause 1 (DEFINITIONS) of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended by: (i)

inserting the following definitions in paragraph (f) thereof:

""Amendment Agreement" means the amendment agreement to the Master Financial Assistance Facility Agreement dated on or about 7 December 2012." ""DBB Instalment" means an Instalment of the Loan Facility (i) in an aggregate principal amount of up to EUR 10,200,000,000 (ten billion two hundred million euro) or such other amount as is approved by the EWG, acting unanimously (as such term is described in clause 10(5) of the Framework Agreement) if indispensable to ensure the debt sustainability and therefore the continuation of the Greek programme, (ii) which may be drawn to finance Debt Buy-Back Operations, (iii) Disbursements under which may have a maturity of up to 30 years, taking into account the maturity of sovereign obligations purchased in connection with the Debt Buy-Back Operations and (iv) which may be disbursed in the form of EFSF Debt Securities or, subject to approval by EFSF, cash." ""Debt Buy-Back Operations" means public debt tender purchases of various categories of sovereign obligations of Greece to be made as

5765


5766

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

described in the Eurogroup Statement (as defined in the Amendment Agreement) and, in each case, in accordance with the formal decision on the disbursement of the Eurogroup to be made on or about 13 December 2012." ""Effective Date" means the Effective Date (as defined in the Amendment Agreement)." "EFSF Debt Securities" means funding instruments issued by EFSF in the form of short term notes with maturities of up to 364 days. ""Securitisation Notes" means notes issued by one or more special purpose companies or funds (the "Issuer") structured by or on behalf of Greece or the Greek privatisation agency (the "Hellenic Republic Asset Development Fund", or "HRADF") or any successor or replacement body and (i) which hold shares in state owned companies which will be privatised by way of initial public offerings, private sales of shares or private sales of assets, or (ii) which hold land and buildings, natural gas storage rights, economic rights, voting rights or other assets or rights which will be privatised by way of sale, or (iii) which hold the right to the receipts or the proceeds of privatisation transactions which rights have been assigned, transferred or pledged to such company by Greece or by HRADF (or any successor or replacement thereof) (the "Securitised Assets"), provided that EFSF is satisfied that (a) the Issuer is compliant with rating agency criteria for bankruptcy-remoteness of a structured finance note issuer and has full and unencumbered legal and beneficial title to the Securitised Assets, (b) the notes have a minimum rating acceptable to EFSF from at least two (2) of S&P, Moody's and/or Fitch, (c) the notes are first ranking as to payment both of interest and of principal and (d) the coupon on the notes is at least equal to the Interest Rate on the DBB Instalment and provided that EFSF is supplied with such information or legal opinions it may reasonably request in order for it to make an assessment of any Securitisation Notes." and (ii)

replacing the definition of "Margin" therein by the following definition:

""Margin" means, generally in relation to the Loan Facility, zero, provided that with effect from 1 January 2017 the Margin applicable to the DBB Instalment shall be 200 bps (two hundred basis points) per annum. The level of the Margin applicable to the Loan Facility or the DBB Instalment may be changed from time to time by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors."


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(b)

Clause 2 (THE LOAN FACILITY) of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended as follows: (i)

Paragraph (c) of the Clause 2 (THE LOAN FACILITY) is hereby amended by inserting the following text after the words "31 December 2014": "provided that the Availability Period in respect of the DBB Instalment shall commence on the Effective Date and shall end on 20 December 2012 or such later date as is approved by the EWG and EFSF".

(ii)

(c)

Paragraph (d) of the Clause 2 (THE LOAN FACILITY) is hereby amended by deleting the number "17.5" and inserting in place thereof the number "32.5".

Clause 4 (REQUESTS, DISBURSEMENTS AND CONDITIONS TO DISBURSEMENTS) of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended to read in its entirety as follows: "Clause 4 of the Master Facility Agreement shall apply to each Request for Funds and each Disbursement under this Loan Facility, except that it shall be an additional condition to any Disbursement under the DBB Instalment that: 1. EFSF has received a certificate of compliance satisfactory to it given by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State in the form set out in Annex 2 (Certificate of Compliance) and such certificate of compliance remains correct and accurate as at the Disbursement Date. Such certificate of compliance shall be dated not later than the date of the Request for Funds. The Beneficiary Member State undertakes to inform EFSF immediately if, between the date of the certificate of compliance and the Disbursement Date, any event occurs that would render incorrect any statement made in the certificate of compliance; 2. EFSF has received legal opinions from Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton and/or their correspondent law firms regarding compliance by Greece with applicable terms and conditions in loans and bonds; 3. EFSF has received a notification from the Beneficiary Member State of the outcome of the Debt Buy-Back Operation, including (i) the aggregate principal amount of Greek sovereign bonds in respect of which tenders for exchanges are received, (ii) the offer purchase prices specified by the holders of the Greek sovereign bonds which make tenders for exchange of their Greek sovereign bonds, (iii) the proposed clearing price to be used under the Debt Buy-Back

5767


5768

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Operation, (iv) the volume of Greek sovereign bonds in aggregate and of each series (with details of ISIN numbers and maturities) which would be acquired at that level of clearing price, (v) details of the participation percentage and whether the minimum participation percentage has been achieved, (vi) confirmation that the conditions precedent to the Debt Buy-Back Operation, other than the delivery of the EFSF Debt Securities or (if approved by EFSF) disbursement in cash under this Agreement pursuant to the Request for Funds, have been satisfied in full and (vii) confirmation of the amount of EFSF Debt Securities or (if approved by EFSF) cash to be delivered or disbursed by EFSF in respect of the DBB Instalment in respect of the Request for Funds; and 4. EFSF has received from the exchange or tender agent responsible for the Debt Buy-Back Operation a confirmation of the accuracy of the information supplied by the Beneficiary Member State to EFSF in relation to the tenders received in relation to the Debt BuyBack Operation (referred to in (3) above)." (d)

Clause 5 (REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS) of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended to read in its entirety as follows: "Clause 5 (REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS) of the Master Facility Agreement shall apply to this Loan Facility, provided that: (i)

Paragraphs (e) and (f) of Clause 5(1) shall be amended by including the words "any Debt Buy-Back Operations" after the phrase "MoU (and the transactions contemplated therein)".

(ii)

the following additional undertakings shall apply: (A)

the Beneficiary Member State shall use any EFSF Debt Securities or cash received in any Disbursement under the DBB Instalment solely for the purpose of financing the Debt Buy-Back Operations (but excluding costs, fees, expenses or liabilities incurred under or related to such operations);

(B)

the Beneficiary Member State shall comply in all respects with all applicable laws and regulations relating to the Debt Buy-Back Operations; and

(C)

the Beneficiary Member State shall keep until maturity or (following five (5) days notice to EFSF) cancel all sovereign obligations repurchased in connection with Debt Buy-Back Operations and shall not, without the


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

prior written consent of EFSF, reissue or resell such sovereign obligations or use such sovereign obligations as collateral for any financing transaction or otherwise;

(e)

(iii)

paragraph (g) of Clause 5(2) (Undertakings) shall be amended by inserting the words "or a Debt Buy-Back Operation" after the words "under the PSI LM Facility"; and

(iv)

paragraph (h) of Clause 5(2) (Undertakings) shall be amended by inserting the words "or in connection with the Debt BuyBack Operations" at the end thereof."

Clause 6 (INTEREST, COSTS, FEES AND EXPENSES) of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended to read in its entirety as follows: "Clause 6 (INTEREST, COSTS, FEES AND EXPENSES) of the Master Facility Agreement shall apply to this Loan Facility, provided that: (i)

in the period from the Effective Date until the tenth (10th) anniversary of the Effective Date interest shall not be due and payable but shall be deferred, provided that for the purpose of such deferral the term "interest" shall only include item (i) in the definition of EFSF Cost of Funding and shall not include the annual Service Fee, the Commitment Fee, any applicable Margin and any other costs, fees or expenses mentioned in item (v) in the definition of EFSF Cost of Funding;

(ii)

on or prior to the tenth (10th) day following the tenth (10th) anniversary of the Effective Date, EFSF shall notify the Beneficiary Member State in writing of the aggregate amount of interest which has accrued and has been deferred together with the funding and related costs (including principal reimbursements) incurred by EFSF in financing the deferral of such interest (the aggregate of all such amounts being the "Aggregate Accrued Amounts");

(iii)

the Beneficiary Member State shall repay to EFSF the Aggregate Accrued Amounts in instalments according to the amortisation profile to be established at the time that the notice is provided under paragraph (ii) above;

(iv)

the Aggregate Accrued Amounts shall bear interest in accordance with Clause 6 of the Master Facility Agreement which shall be payable beginning on the date specified in the notice referred to in paragraph (ii) above and on each anniversary of such date (each such date an "Accrued

5769


5770

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Amount Payment Date") until the Aggregate Accrued Amounts are repaid in full; and (v)

(f)

the deferral of interest set out in Clause 6(i) to (iv) of this Loan Facility Agreement is and remains at all times conditional upon the Beneficiary Member State continuing to comply with the policy conditionally set out in the MoU and strong implementation by the Beneficiary Member State with the agreed reform measures during the post-programme surveillance period. In case of non-compliance, EFSF may suspend or terminate the deferral of interest in whole or in part."

Clause 7 (REPAYMENT, EARLY REPAYMENT, MANDATORY REPAYMENT AND CANCELLATION) of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) is hereby amended to read in its entirety as follows: "Clause 7 of the Master Facility Agreement shall apply to this Loan Facility, provided that notwithstanding any provision to the contrary in Clause 7 of the Master Facility Agreement, the Beneficiary Member State may voluntarily prepay all or any portion of the DBB Instalment in one or more prepayments subject to the following conditions: (i)

Each such prepayment shall be in a principal amount of at least EUR 200,000,000.00 (two hundred million euro);

(ii)

the Beneficiary Member State shall notify the EFSF in writing of each such prepayment, such notification to occur by letter which is received by the EFSF at least two (2) months prior to the date of such prepayment setting out the amount of such prepayment and whether such prepayment shall be made in cash or in the form of Securitisation Notes (as described in paragraphs (iv) and (v) below), and such notice shall be irrevocable and binding on the Beneficiary Member State;

(iii)

each such prepayment shall be made together with all costs, expenses, fees, accrued interest and all other amounts due or incurred by EFSF in respect of the amount prepaid, Loss of Interest, Negative Carry, brokerage costs and costs of termination of any hedging which shall be come payable by the Beneficiary Member State in connection with such prepayment (as invoiced by EFSF to the Beneficiary Member State), provided that on or after 1 January 2017, Loss of Interest shall be payable by the Beneficiary Member State only to the extent that it exceeds the aggregate amount of Margin


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

paid during the twelve (12) months period immediately preceding the date of such prepayment with respect to the amount of that part of the DBB Instalment which is being prepaid in the relevant instance and provided further that in respect of any prepayment made on or prior to the tenth (10th) anniversary of the Effective Date, deferred interest (as defined in sub-paragraph 6(e)(i) above of this Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms)) which has accrued with respect to the amount of that part of the DBB Instalment which is being prepaid in the relevant instance shall not be paid together with such prepayment but instead shall continue to be deferred as provided in Clause 6 of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms); (iv)

such prepayment, if in cash, may be made in whole or in part out of privatisation proceeds which exceed the anticipated flow of privatisation proceeds as set out in the Beneficiary Member State's Medium Term Fiscal Strategy Framework; and

(v)

the Beneficiary Member State may propose to EFSF to conditionally discharge all or part of the DBB Instalment by the delivery of Securitisation Notes if it anticipates receiving privatisation proceeds which exceed the anticipated flow of privatisation proceeds as set out in the Beneficiary Member State's Medium Term Fiscal Strategy Framework and has arranged for a publicly listed securitisation in respect of anticipated privatisation proceeds. In this event EFSF may in its discretion decide to accept such Securitisation Notes if they are in form and substance satisfactory to EFSF but it is not obligated to do so. If EFSF accepts such delivery of Securitisation Notes, there shall be a conditional discharge of the DBB Instalment in an amount equal to the nominal principal amount of the Securitisation Notes which discharge shall become definitive if the Securitisation Notes are paid in full at their initial scheduled maturity, provided that the Beneficiary Member State shall remain liable to repay the portion of the DBB Instalment which it anticipated would be repaid with the proceeds of the Securitisation Notes as and when due if the Securitisation Notes have not been repaid in full prior to the maturity of the DBB Instalment or if there is any Failure to Pay, Bankruptcy or Restructuring (as such terms are defined in the 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions) in relation to the Securitisation Notes or if for any other reason EFSF does not receive proceeds from the Securitisation Notes equal to such portion of the DBB Instalment (and any interest which would have accrued on such portion of the DBB

5771


5772

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Instalment hereunder but for the prepayment made by way of Securitisation Notes); and (vi)

amounts prepaid may not be re-borrowed."

1.3

Notwithstanding the provisions of the Master Facility Agreement and any Confirmation Notices or Acceptance Notices provided or entered into prior to the date hereof, the initial and extended Maturity Dates and Payment Dates for the calculation and payment (where applicable) of interest and for the repayment of principal in respect of each such Tranche or portion of a Tranche disbursed prior to the date hereof shall be as set forth in Annex 3 (Amended Deferred Payment Dates) to this Amendment Agreement.

1.4

All other Clauses remain unchanged.

2.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES The representations in Clause 5(1) of the Master Facility Agreement remain true and accurate as of the date hereof (including in relation to this Amendment Agreement, the Master Facility Agreement as amended by this Amendment Agreement and the legal opinions and certificates issued in connection with this Amendment Agreement) and there is no Event of Default outstanding on the date hereof.

3.

MISCELLANEOUS

3.1

It is acknowledged and agreed that: (a)

the ECB Credit Enhancement Facility has been repaid in full; and

(b)

the Existing Bank Recapitalisation Facility dated 1 March 2012 was not drawn and its Availability Period has now expired.

4.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

4.1

This Amendment Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.

4.2

The parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the legality, validity, interpretation or performance of this Amendment Agreement to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg.

4.3

Clause 3.2 is for the benefit of EFSF only. As a result, nothing in Clause 3.2 prevents EFSF from taking proceedings relating to a dispute ("Proceedings") in the courts of the domicile of the Beneficiary Member State or of the governing law of this Amendment Agreement and the Beneficiary Member


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

State hereby irrevocably submits to the jurisdiction of such courts. To the extent allowed by law, EFSF may take concurrent Proceedings in any number of such jurisdictions. 4.4

The Beneficiary Member State, the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund each hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Amendment Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

5.

ENTRY INTO FORCE

5.1

Following its signature by all parties, this Amendment Agreement and all the amendments to the Master Facility Agreement to be effected hereby shall enter into force only on the date (the "Effective Date") when all of the following conditions are satisfied: (a)

EFSF has received the official notification in the form of the Legal Opinions set out in the forms Annex 1 that this Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Beneficiary Member State, the Bank of Greece and HFSF and all obligations of the Beneficiary Member State, the Bank of Greece and HFSF in relation to this Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and (other than satisfaction of the conditions in this Clause 5.1) nothing further is required to give effect to the same;

(b)

On or before 13 December 2012, the troika has confirmed that the aggregate principal amount of all Greek sovereign obligations in respect of which tenders for exchange are received in connection with the Debt Buy-Back Operations and which Greece proposes to accept contributes together with the initiatives set out in the Eurogroup Statement to the recovery of the debt sustainability of the public sector in Greece; and

(c)

On or before 13 December 2012, the Commission has signed the amendment to the MoU.

5.2

EFSF shall notify the Beneficiary Member State, the Bank of Greece and HFSF as to the satisfaction of these conditions, the occurrence of the Effective Date and of the entry into force of this Amendment Agreement and the amendments to the Master Facility Agreement

6.

EXECUTION OF THE AGREEMENT

5773


5774

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

6.1

This Amendment Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the parties. The counterparts each form an integral part of the original Amendment Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Amendment Agreement.

6.2

EFSF shall promptly after the signature of this Amendment Agreement supply conformed copies of the Amendment Agreement to each of the parties.

7.

INTERPRETATION AND ANNEXES

7.1

Unless otherwise defined in this Amendment Agreement or the context requires otherwise, capitalised terms defined in the Master Facility Agreement shall have the meaning in this Amendment Agreement.

7.2

The Annexes to this Amendment Agreement shall constitute an integral part hereof: Annex 1. Form of Legal Opinion Annex 2. Compliance Certificate Annex 3. Amended Deferred Payment Dates Annex 4. List of Contacts


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Done in Luxembourg on __ December 2012 and in Athens on __ December 2012.

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

____________________________________ REPRESENTED BY KLAUS REGLING, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

HELLENIC REPUBLIC

____________________________________ REPRESENTED BY YANNIS STOURNARAS, THE MINISTER OF FINANCE

BANK OF GREECE

____________________________________ REPRESENTED BY GEORGE PROVOPOULOS, THE GOVERNOR OF THE BANK OF GREECE

HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND

____________________________________ REPRESENTED BY PANAYIOTIS THOMOPOULOS, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND

5775


5776

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 1 FORMS OF LEGAL OPINION

PART I: FORM OF LEGAL OPINION FOR BENEFICIARY MEMBER STATE

(official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance)

[place, date] To: EFSF [Insert address] Re:

Amendment Agreement dated [•] 2012 between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic, the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund Legal Opinion

Dear Sirs, In my capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I refer to the above referenced Amendment Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "Amendment Agreement") entered into between, amongs others, EFSF, the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•] 2012. I warrant that I am competent to issue this legal opinion in connection with the Amendment Agreement on behalf of the Beneficiary Member State. I have examined originals of the Amendment Agreement and the MoU. I have also examined the relevant provisions of national and international law applicable to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece, the powers of signatories and such other documents as I have deemed necessary or appropriate. Furthermore, I have made such other investigations and reviewed such matters of law as I have considered relevant to the opinion expressed herein. I have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Beneficiary Member State and the Bank of Greece) and the conformity of all copies to originals, (ii) the capacity and power to enter into the Amendment Agreement of, and their valid authorisation and signing by, each party other than the Beneficiary Member State and the Bank of Greece; and)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Amendment Agreement on each party under the laws of England. Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the Master Facility Agreement and the Amendment Agreement. This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion. Subject to the foregoing, I am of the opinion that: 1.

With respect to the laws, regulations and legally binding decisions currently in force in the Beneficiary Member State, the Beneficiary Member State is by the execution of the Amendment Agreement by [insert name], Minister of Finance, validly and irrevocably committed to fulfil all of its obligations under it.

2.

The Beneficiary Member State’s execution, delivery and performance of the Amendment Agreement: (i) have been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; and (ii) have not and will not violate any applicable regulation or ruling of any competent authority or any agreement or Treaty binding on it or any of its agencies.

3.

The representations and warranties given by the Beneficiary Member State in the Amendment Agreement are true and accurate.

4.

Nothing in this Amendment Agreement contravenes or limits the rights of the Beneficiary Member State to make punctual and effective payment of any sum due for the principal, interest or other charges under the Master Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

5.

The Amendment Agreement is in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Beneficiary Member State and the Bank of Greece. The enforcement of the Amendment Agreement would not be contrary to mandatory provisions of Hellenic law, to the ordre public of the Beneficiary Member State, to international treaties or to generally accepted principles of international law binding on the Beneficiary Member State and the Bank of Greece.

6.

It is not necessary in order to ensure the legality, validity or enforceability of the Amendment Agreement that it be filed, recorded, or enrolled with any court or authority in the Beneficiary Member State.

7.

No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Beneficiary Member State or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution and delivery of the Amendment Agreement and with any payment or transfer of principal, interest, commissions and other sums due under the Master Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

5777


5778

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

8.

No exchange control authorisations are required and no fees or other commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Master Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

9.

The signature of the Amendment Agreement by [insert name], Governor of the Bank of Greece legally and validly binds the Bank of Greece.

10.

The choice of English law as governing law for the Amendment Agreement is a valid choice of law binding the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in accordance with Hellenic law.

11.

The Beneficiary Member State and the Bank of Greece have legally, effectively and irrevocably submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg in connection with the Amendment Agreement and any judgement of these courts would be conclusive and enforceable in the Beneficiary Member State.

12.

Neither the Beneficiary Member State nor the Bank of Greece nor any of their respective properties are immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Amendment Agreement.

13.

The execution of the Amendment Agreement has been made upon the provisions of [insert appropriate reference to Hellenic law].

14.

[Under the Hellenic law no ratification from Parliament is required for this Amendment Agreement in order to be effective and binding [insert appropriate reference to Hellenic law]]/ [This Amendment Agreement has been validly ratified in accordance with the provisions of Hellenic law].

15.

In conclusion, the Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all the obligations of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to the Amendment Agreement and the Master Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance


5779

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

PART II: FORM OF LEGAL OPINION FOR GUARANTOR

(official letterhead of the legal counsel to HSF)

[place, date] To: EFSF [Insert address] Re:

Amendment Agreement dated [•] 2012 between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic, the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund Legal Opinion

Dear Sirs, In my capacity as the special counsel to the Hellenic Financial Stability Fund, I refer to the above referenced Amendment Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "Amendment Agreement") entered into between, amongs others, EFSF, the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•] 2012. I warrant that I am competent to issue this legal opinion in connection with the Amendment Agreement on behalf of the Guarantor. I have examined originals of the Amendment Agreement. I have also examined the relevant provisions of national and international law applicable to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and HFSF, the powers of signatories and such other documents as I have deemed necessary or appropriate. Furthermore, I have made such other investigations and reviewed such matters of law as I have considered relevant to the opinion expressed herein. I have assumed (i) the genuineness of all signatures (except those on behalf of the Guarantor) and the conformity of all copies to originals, (ii) the capacity and power to enter into the Amendment Agreement of, and their valid authorisation and signing by, each party other than the Guarantor; and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Amendment Agreement on each party under the laws of England. Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the Master Facility Agreement and the Amendment Agreement.


5780

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion. Subject to the foregoing, I am of the opinion that: 1.

With respect to the laws, regulations and legally binding decisions currently in force in the Beneficiary Member State, the Guarantor is by the execution of the Amendment Agreement by [insert name], validly and irrevocably committed to fulfil all of its obligations under it.

2.

The Guarantor's execution, delivery and performance of the Amendment Agreement: (i) has been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; and (ii) has not and will not violate any applicable regulation or ruling of any competent authority or any agreement or Treaty binding on it or any of its agencies.

3.

The Amendment Agreement is in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Gurarantor. The enforcement of the Amendment Agreement would not be contrary to mandatory provisions of Hellenic law, to the ordre public of the Beneficiary Member State, to international treaties or to generally accepted principles of international law binding on the Guarantor.

4.

The signature of the Amendment Agreement by [insert name], President of the Hellenic Financial Stability Fund legally and validly binds the Guarantor

5.

The choice of English law as governing law for the Amendment Agreement is a valid choice of law binding the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund in accordance with Hellenic law.

6.

The Guarantor has legally, effectively and irrevocably submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg in connection with the Amendment Agreement and any judgement of these courts would be conclusive and enforceable in the Beneficiary Member State.

7.

Neither the Guarantor nor any of its property is immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment – whether before or after judgment – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Amendment Agreement.

8.

The execution of the Amendment Agreement has been made upon the provisions of law 3864/2010 of the Beneficiary Member State, as currently in effect.

9.

An enforceable and valid judgment for a sum of money entered against the Guarantor by a court of the Grand Duchy of Luxembourg or any of the other courts referred to in Clause 15(3) of the Agreement in connection with the Agreement will be recognised and enforced by Greek courts in accordance


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

with the provisions of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters and/or with Articles 780 and 905 seq. of the Greek Code of Civil Procedure. 10.

In conclusion, the Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Guarantor and all the obligations of the Guarantor in relation to the Amendment Agreement and the Master Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

The opinions set out above are subject to the following reservations and qualifications: (a)

this opinion is subject to all insolvency, bankruptcy, liquidation, reorganisation, moratorium, resolution of credit institutions and other laws affecting the rights of creditors or secured creditors generally;

(b)

a Greek Court if seized to hear a case based on the Agreement may not treat as conclusive those certificates and determinations which the Agreement states are to be so treated;

(c)

no opinion is expressed on matters of fact; and

(d)

individual rules of foreign law may be found to be inapplicable in the courts of the Beneficiary Member State if they are contrary to Greek public policy within the meaning of Article 16 of the Rome Convention or to Greek Mandatory Rules in the meaning of Article 7 of the Rome Convention. The choice of foreign law will be recognized and enforced subject to the application of the mandatory provisions of Greek law, within the meaning of Article 7 of the Rome Convention.

Legal Counsel to the Hellenic Financial Stability Fund

5781


5782

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 2 CERTIFICATE OF COMPLIANCE [To be issued on official letterhead of [Ɣ] at the Ministry of Finance]

[place, date] To:

European Financial Stability Facility 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Attention: Chief Financial Officer

Re:

EUR 109,100,000,000 Master Financial Assistance Facility Agreement between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic (as Beneficiary Member State), the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund signed on [ Ⴠ ] 2012 (the "Master Facility Agreement") and the related Amendment Agreement dated [Ɣ] 2012 (the "Amendment Agreement")

Dear Sirs, 1.

In my capacity as [ Ⴠ ] at the Ministry of Finance, I refer to the above referenced Master Facility Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "Agreement") entered into between the European Financial Stability Facility (hereinafter referred to as "EFSF"), the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "Beneficiary Member State"), the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund on [•] and the related Amendment Agreement between the same parties dated [•]. I also refer to the Memorandum of Understanding signed on [insert date] between the European Commission, the Beneficiary Member State and the Bank of Greece (hereinafter referred to as the "MoU").

2.

I warrant that I am fully competent to issue this certificate of compliance in connection with the Agreement on behalf of the Beneficiary Member State.

3.

Terms defined in the Agreement have the same meaning when used in this certificate of compliance unless given a different meaning in this certificate.

4.

I hereby confirm that:


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(a)

the list of documents annexed to the letter dated [Ɣ] provided to the legal counsel referred to in Clause 1.2(c) of the Amendment Agreement for the purposes of providing the legal opinions referred to therein is a complete list of all financing documents binding on the Beneficiary Member State which are relevant to the Debt Buy-Back Operations;

(b)

the representation and warranty set out in Clause 5(1)(e) of the Master Facility Agreement is true and accurate and The Beneficiary Member State is giving that representation and warranty in the light of legal advice obtained and following a comprehensive due diligence review of the agreements, treaties and laws which are binding on it; and

(c)

the Debt By-Back Operations do not and will not (i) violate any applicable law, regulation or ruling of any competent authority or any agreement or treaty binding on it or any of its agencies; (ii) constitute a default or termination event (howsoever described) under any of the matters listed in sub-paragraph (i); and (iii) result in the creation of security or give rise to an obligation to grant security or transfer assets (by way of collateral or economically similar arrangements) in favour of any other person.

Signed:

.................................................................. [Ⴠ] at the Ministry of Finance

5783


5784

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 3 AMENDED DEFERRED PAYMENT DATES

Disbursements under Pool funding Tranche 4

Tranche 5

4,200,000,000

1,000,000,000

10/04/2027

10/05/2027

28/06/2027

Bullet

Bullet

Bullet

Bullet

19/03/2047

10/04/2041

10/05/2042

28/06/2040

final principal repayment schedule

Bullet

Bullet

Bullet

Bullet

scheduled interest Payment Dates

Every 19/03 each year

Every 10/04 each year

Every 10/05 each year

Every 28/06 each year

Principal Amount

Tranche 1

Tranche 2

5,900,000,000

3,300,000,000

19/03/2032

initial Maturity Date

initial principal repayment schedule

final extended Maturity Date

Tranche 3 – Bank recapitalisation matched funding until roll over to Pool funding Portion 1

Portion 2

Portion 3

Portion 4

Portion 5

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

19/04/2018

19/04/2019

19/04/2020

19/04/2021

19/04/2022

Floating Rate (6m Euribor)

Floating Rate (6m Euribor)

Floating Rate (6m Euribor)

Floating Rate (6m Euribor)

Floating Rate (6m Euribor)

46 bp

57 bp

64 bp

71 bp

77 bp

first interest Payment Date

19/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

Interest Rate applicable to the first period of the initial Funding Instrument

1.501%

1.611%

1.681%

1.751%

1.811%

Principal Amount Maturity of the initial Funding Instrument Interest Rate format of the EFSF Facility under the initial Funding Instrument

Spread vs. Ref. (6m Euribor)


5785

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Portion 1

Portion 2

Portion 3

Portion 4

Portion 5

subsequent interest Payment Dates under the initial Funding Instrument

Semi-annually on 19 Apr and 19 Oct in each year

Semi-annually on 19 Apr and 19 Oct in each year

Semi-annually on 19 Apr and 19 Oct in each year

Semi-annually on 19 Apr and 19 Oct in each year

Semi-annually on 19 Apr and 19 Oct in each year

subsequent Interest Rate determination under the initial Funding Instrument

6m Euribor* + spread + G.Com.Fee + An.Serv.Fee

6m Euribor* + spread + G.Com.Fee + An.Serv.Fee

6m Euribor* + spread + G.Com.Fee + An.Serv.Fee

6m Euribor* + spread + G.Com.Fee + An.Serv.Fee

6m Euribor* + spread + G.Com.Fee + An.Serv.Fee

Day count fraction and Convention

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

initial final Maturity Date

19/04/2032

19/04/2032

19/04/2032

19/04/2032

19/04/2032

initial principal repayment schedule

500,000,000 EUR each year starting 19/04/2023

500,000,000 EUR each year starting 19/04/2023

500,000,000 EUR each year starting 19/04/2023

500,000,000 EUR each year starting 19/04/2023

500,000,000 EUR each year starting 19/04/2023

19/04/2046

19/04/2046

19/04/2046

19/04/2046

19/04/2046

500,000,000 EUR each year from 19/04/2034 to 19/04/2039 and 500,000,000 EUR each year from 19/04/2043 to 19/04/2046 After 19/04/2018, every 19/04 each year

500,000,000 EUR each year from 19/04/2034 to 19/04/2039 and 500,000,000 EUR each year from 19/04/2043 to 19/04/2046 After 19/04/2019, every 19/04 each year

500,000,000 EUR each year from 19/04/2034 to 19/04/2039 and 500,000,000 EUR each year from 19/04/2043 to 19/04/2046 After 19/04/2020, every 19/04 each year

500,000,000 EUR each year from 19/04/2034 to 19/04/2039 and 500,000,000 EUR each year from 19/04/2043 to 19/04/2046

500,000,000 EUR each year from 19/04/2034 to 19/04/2039 and 500,000,000 EUR each year from 19/04/2043 to 19/04/2046

After 19/04/2021, every 19/04 each year

After 19/04/2022, every 19/04 each year

final extended Maturity Date

final principal repayment schedule1

interest Payment Dates after Maturity of initial Funding Instrument

* The Euribor fixing is determined on the Second TARGET Settlement Day prior to the commencement of each Interest Period All fees and all components of interest which are not deferred remain payable on the scheduled Payment Dates. The Aggregate Accrued Amounts shall be determined and shall be payable in accordance with Clause 6 of Schedule 1 (Loan Facility: Facility Specific Terms) of the Master Facility Agreement as amended by this Amendment Agreement.

1

All the specified dates are inclusive


5786

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 4 LIST OF CONTACTS

For the Lenders and Commission: European Financial Stability Facility 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Attention: Chief Financial Officer Tel: +352 260 962 600 Fax: + 352 260 911 600 SWIFT BIC: EFSFLULL With copies to: European Central Bank Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main, Germany Attention: Head of Financial Operations Services Division Tel: + 49 69 1344 3470 Fax: + 49 69 1344 6171 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC European Commission Directorate General Economic and Financial AffairsUnit L-4 "Borrowing, accounting, lending and back office" L-2920 Luxembourg Attention: Head of Unit Tel: +352 4301 36372 Fax: +352 4301 36599 SWIFT BIC: EUCOLULL For the Beneficiary Member State: Ministry of Finance General Accounting Office 37, E. Venizelos str. 101 65 Athens, Greece Attention: 23rd Division Fax: + 30 210 3338205


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

With copy to the Bank of Greece: Bank of Greece 21, E. Venizelos str. 102 50 Athens, Greece Attention: Government Financial Operations & Accounts Department Government Accounts Section Fax: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA For the Hellenic Financial Stability Fund Hellenic Financial Stability Fund Panepistimiou 10 106 71 Athens, Greece Attention: HFSF President, P. Thomopoulos Tel: + 30 210 363 5420 Fax: + 30 210 362 8082

5787


5788

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȈȊȂǺǹȈǾ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

ȀȊȇǿǹȈ ȈȊȂǺǹȈǾȈ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǿȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ

ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅȊ ȉǹȂǼǿȅȊ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ

IJȘȢ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȦȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ

IJȠȣ ǼȁȁǾȃǿȀȅȊ ȉǹȂǼǿȅȊ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ

țĮȚ

IJȘȢ ȉȇǹȆǼǽǹȈ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ

ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȈ 2012


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ǿ ȆǹȇȅȊȈǹ ȈȊȂǺǹȈǾ ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ Įʌȩ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ:

ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈ

«ȈȪȝȕĮıȘ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ»)

(ǹ)

IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ («ǼȉȋȈ»), ĮȞȫȞȣȝȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ ʌȠȣ ıȣıIJȐșȘțİ ıIJȠ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ ȝİ ȑįȡĮ İʌȓ IJȘȢ ȁİȦijȩȡȠȣ John F. Kennedy Įȡ. 43, L-1855 ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ (R.C.S. ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ Ǻ153.414), İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȞ ț. Klaus Regling, ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ (CEO) Ȓ IJȠȞ ț. Christophe Frankel, ǹȞĮʌȜȘȡȦIJȒ ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ,

(Ǻ)

IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ «ǼȜȜȐįĮ» Ȓ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ», İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ,

(ī)

IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ (İijİȟȒȢ Ș «ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ»), İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȞ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, țĮȚ

(ǻ)

IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (İijİȟȒȢ «ȉȋȈ»), IJȠ ȠʌȠȓȠ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȃȩȝȠ ʌİȡȓ ǴįȡȣıȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (3864/2010), ȦȢ İȖȖȣȘIJȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȦIJȑȡȦ.

ȆȇȅȅǿȂǿȅ ȁĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ: (1) ȉĮ ȝȑȡȘ ıȣȞȒȥĮȞ ȝȚĮ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (İijİȟȒȢ Ș «ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ») IJȘȞ 15Ș ȂĮȡIJȓȠȣ 2012.

(2) ȉȘȞ 27Ș ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2012, IJȠ Eurogroup ĮȞĮțȠȓȞȦıİ ȩIJȚ IJĮ ȀȡȐIJȘ ȂȑȜȘ IJȘȢ İȣȡȦȗȫȞȘȢ șĮ ȒIJĮȞ įȚĮIJİșİȚȝȑȞĮ ȞĮ İȟİIJȐıȠȣȞ ȝȚĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ ȖȚĮ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ (Ș «ǻȒȜȦıȘ Eurogroup»). Ǿ ǻȒȜȦıȘ Eurogroup İʌİıȒȝĮȞİ İʌȓıȘȢ ȩIJȚ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ șĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıIJĮįȚĮțȐ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȦȞ ıȣȝʌİijȦȞȘȝȑȞȦȞ ȝȑIJȡȦȞ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȩıȠ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ȩıȠ țĮȚ țĮIJȐ IJȠ įȚȐıIJȘȝĮ ʌȠȣ ȑʌİIJĮȚ ĮȣIJȒȢ.

(3) ȉĮ ȝȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ ȩIJȚ Ș ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȦIJȑȡȦ) șĮ ĮʌȠIJİȜȑıİȚ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, IJȠ įİ ȆȠıȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ȝĮȗȓ ȝİ ȩȜĮ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȆȠıȐ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțIJĮȝȚİȣIJİȓ ȣʌȩ IJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȀȣȡȓĮȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ǼȊȇ 109.100.000.000.

5789


5790

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(4) ȉĮ ȝȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ ȩIJȚ ȠȚ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ ȣʌȩ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJĮ ȝȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ IJĮ İȟȒȢ: 1. ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǼǿȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ

ȉǾȈ

ȀȊȇǿǹȈ

ȈȊȂǺǹȈǾȈ

ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǿȀǾȈ

1.1. Ǿ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȦȢ İȟȒȢ: Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ ĮȞIJȓșİIJȘȢ įȚȐIJĮȟȘȢ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, Ș ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǼȖȖȪȘıȘȢ țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȝȘįȑȞ (0) ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ İIJȘıȓȦȢ (Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ ȪȥȠȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȚıIJİȓ Įʌȩ IJȠ įȚȠȚțȘIJȚțȩ ıȣȝȕȠȪȜȚȠ IJȠȣ ǼȉȋȈ țĮȚ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ǼȖȖȣȘIJȑȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȚȢ ǻȚİȣțȠȜȪȞıİȚȢ Įʌȩ țĮȚȡȠȪ İȚȢ țĮȚȡȩȞ) țĮȚ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȠ ȆȠıȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ, İijȩıȠȞ, ʌȡȠȢ ĮʌȠijȣȖȒ ĮȝijȚȕȠȜȓĮȢ, ĮȣIJȒ Ș ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ įİȞ ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ Ȓ ȝİȓȦıȘ țȐșİ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ Ȓ ȑȤİȚ țĮIJĮȕȜȘșİȓ ʌȡȚȞ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ.

1.2. ȉȠ ȆȡȠıȐȡIJȘȝĮ 1 IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȦȢ İȟȒȢ:

(Į)

ȅ ǵȡȠȢ 1 (ȅȇǿȈȂȅǿ) IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȝİ: (i) IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȠȡȚıȝȫȞ ıIJȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (ıIJ):

“«ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ IJȘ ıȪȝȕĮıȘ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ ȣʌİȖȡȐijȘ IJȘȞ Ȓ ʌİȡȓ IJȘȞ 7Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012.”

“«ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ ȝȓĮ ǻȩıȘ IJȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (i) ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ ȑȦȢ ǼȊȇ 10,200,000,000 (įȑțĮ įȚıİțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ įȚĮțȩıȚĮ İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ) Ȓ ȐȜȜȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ȅȝȐįĮ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Eurogroup ȝİ ȠȝȠijȦȞȓĮ (ȩʌȦȢ Ƞ ȩȡȠȢ ĮȣIJȩȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠȞ ȩȡȠ 10 (5) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆȜĮȓıȚȠ) İijȩıȠȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ Ș ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ țĮȚ țĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ıȣȞȑȤȚıȘ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, (ii) Ș ȠʌȠȓĮ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, (iii) ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȠȚ ǼțIJĮȝȚİȪıİȚȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įȚȐȡțİȚĮ ȑȦȢ 30 ȑIJȘ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ʌȠȣ ĮȖȠȡȐıIJȘțĮȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ țĮȚ (iv) Ș ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțIJĮȝȚİȣIJİȓ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ ȋȡİȦıIJȚțȫȞ ȉȓIJȜȦȞ ǼȉȋȈ, Ȓ IJȠȚȢ ȝİIJȡȘIJȠȓȢ, țĮIJȩʌȚȞ ȑȖțȡȚıȘȢ IJȠȣ ǼȉȋȈ.”

“«ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ įȘȝȩıȚİȢ ʌȡȠIJȐıİȚȢ İȟĮȖȠȡȐȢ ȤȡȑȠȣȢ įȚĮijȩȡȦȞ țĮIJȘȖȠȡȚȫȞ įȘȝȠıȓȠȣ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ ǻȒȜȦıȘ Eurogroup (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ) țĮȚ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ Eurogroup ʌİȡȓ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȜȘijșİȓ IJȘȞ Ȓ ʌİȡȓ IJȘȞ 13Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012.”

“«ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ).”

“«ȋȡİȦıIJȚțȠȓ ȉȓIJȜȠȚ ǼȉȋȈ» ıȘȝĮȓȞİȚ IJĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȐ ȝȑıĮ ʌȠȣ İțįȩșȘțĮȞ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝȦȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ ȝİ įȚȐȡțİȚĮ ȑȦȢ 364 ȘȝȑȡİȢ.”

“«ȅȝȩȜȠȖĮ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ IJĮ ȠȝȩȜȠȖĮ ʌȠȣ İțįȩșȘțĮȞ Įʌȩ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ İIJĮȚȡİȓİȢ İȚįȚțȠȪ ıțȠʌȠȪ Ȓ İʌİȞįȣIJȚțȐ țİijȐȜĮȚĮ (Ƞ «ǼțįȩIJȘȢ») ʌȠȣ ıȣıIJȐșȘțĮȞ Įʌȩ Ȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Ȓ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ǹȟȚȠʌȠȓȘıȘȢ ǿįȚȦIJȚțȒȢ ȆİȡȚȠȣıȓĮȢ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ («ȉǹǿȆǼǻ») Ȓ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ ȠȞIJȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ șĮ IJȠ įȚĮįİȤIJİȓ Ȓ șĮ IJȠ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıİȚ țĮȚ (i) IJĮ ȠʌȠȓĮ țĮIJȑȤȠȣȞ ȝİIJȠȤȑȢ ıİ İIJĮȚȡİȓİȢ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȝİ ʌȡȦIJȠȖİȞİȓȢ įȘȝȩıȚİȢ ʌȡȠıijȠȡȑȢ, ȚįȚȦIJȚțȒ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ ȝİIJȠȤȫȞ Ȓ įȚȐșİıȘ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ įȚĮ ȚįȚȦIJȚțȒȢ IJȠʌȠșȑIJȘıȘȢ, Ȓ (ii) ʌȠȣ ȑȤoȣȞ ıIJȘȞ țĮIJȠȤȒ IJȠȣȢ ȠȚțȩʌİįĮ țĮȚ țIJȓȡȚĮ, įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ijȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ, įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ȥȒijȠȣ Ȓ ȐȜȜĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ Ȓ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ʌȠȣ șĮ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȝȑıȦ ʌȫȜȘıȘȢ, Ȓ (iii) ʌȠȣ įȚĮIJȘȡȠȪȞ įȚțĮȓȦȝĮ ıIJĮ ĮʌȠțIJȒȝĮIJĮ Ȓ IJȚȢ ʌȡȠıȩįȠȣȢ IJȦȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJĮ ȠʌȠȓĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ȑȤȠȣȞ İțȤȦȡȘșİȓ, ȝİIJĮijİȡșİȓ Ȓ İȞİȤȣȡĮıIJİȓ ıİ IJȑIJȠȚİȢ İIJĮȚȡİȓİȢ Įʌȩ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ IJȠ ȉǹǿȆǼǻ (Ȓ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ įȚȐįȠȤȠ Ȓ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȐIJȘ ĮȣIJȠȪ) (IJĮ «ȉȚIJȜȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȆİȡȚȠȣıȚĮțȐ ȈIJȠȚȤİȓĮ»), ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ IJȠ ǼȉȋȈ ȑȤİȚ İȟĮıijĮȜȓıİȚ ȩIJȚ (Į) Ƞ ǼțįȩIJȘȢ ʌȜȘȡȠȓ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ ʌȚıIJȠȜȘʌIJȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ȑȞĮȞIJȚ ʌIJȦȤİȣIJȚțȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ İțįȠIJȫȞ įȠȝȘȝȑȞȦȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ ʌȜȒȡȘ țĮȚ ȝȘ ȕİȕĮȡȘȝȑȞȘ ȞȠȝȚțȒ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țȣȡȚȩIJȘIJĮ İʌȓ ȉȚIJȜȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȆİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ȈIJȠȚȤİȓȦȞ, (ȕ) IJĮ ȠȝȩȜȠȖĮ ȑȤȠȣȞ ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ ȝİ ȑȞĮ İȜȐȤȚıIJȠ ȩȡȚȠ ĮʌȠįİțIJȩ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ Įʌȩ įȣȠ (2) İț IJȦȞ S&P, Moody’s țĮȚ/Ȓ Fitch, (Ȗ) IJĮ ȠȝȩȜȠȖĮ ȑȤȠȣȞ ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ ȦȢ ʌȡȫIJȘȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ IJȩțȠȣ țĮȚ țİijĮȜĮȓȠȣ țĮȚ (į) IJȠ IJȠțȠȝİȡȓįȚȠ IJȦȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ İȓȞĮȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȓıȠ ȝİ IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȠ ǼȉȋȈ ȠȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ȖȞȦȝȠįȠIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ İȪȜȠȖĮ ȞĮ ȗȘIJȒıİȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚ IJȣȤȩȞ ȅȝȩȜȠȖĮ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ».”

5791


5792

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

țĮȚ (ii) IJȘȞ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ IJȠȣ ȠȡȚıȝȠȪ IJȠȣ «ȆİȡȚșȦȡȓȠȣ» ȝİ IJȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȠȡȚıȝȩ: “«ȆİȡȚșȫȡȚȠ» ıȘȝĮȓȞİȚ, ȖİȞȚțȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ, ȝȘįȑȞ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ȝİ ȚıȤȪ Įʌȩ IJȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2017, IJȠ ȆİȡȚșȫȡȚȠ ʌȠȣ șĮ İijĮȡȝȠıIJİȓ ıIJȘ ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ 200 ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ (įȚĮțȩıȚİȢ ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ) İIJȘıȓȦȢ. ȉȠ ȪȥȠȢ IJȠȣ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ ıIJȘ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ Ȓ IJȘ ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ȆİȡȚșȦȡȓȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ĮȜȜȐȗİȚ Įʌȩ țĮȚȡȠȪ İȚȢ țĮȚȡȩȞ Įʌȩ IJȠ įȚȠȚțȘIJȚțȩ ıȣȝȕȠȪȜȚȠ IJȠȣ ǼȉȋȈ țĮȚ İȖțȡȓȞİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ǼȖȖȣȘIJȑȢ.” (ȕ)

ȅ ǵȡȠȢ 2 (Ǿ ǻǹȃǼǿǹȀǾ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾ) IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȦȢ İȟȒȢ: (i)

Ǿ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ (Ȗ) IJȠȣ ǵȡȠȣ 2 (Ǿ ǻǹȃǼǿǹȀǾ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȝİ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȠȣ țĮIJȦIJȑȡȠȣ țİȚȝȑȞȠȣ ȝİIJȐ IJȚȢ ȜȑȟİȚȢ «31 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2014»: «ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ Ș ȆİȡȓȠįȠȢ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ șĮ ȟİțȚȞȒıİȚ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ țĮȚ șĮ ȜȒȟİȚ IJȘȞ 20Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012 Ȓ ıİ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȘ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ șĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ȅȝȐįĮ ǼȡȖĮıȓĮȢ Eurogroup țĮȚ IJȠ ǼȉȋȈ».

(ii)

(Ȗ)

Ǿ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ (į) IJȠȣ ǵȡȠȣ 2 (Ǿ ǻǹȃǼǿǹȀǾ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȝİ IJȘ įȚĮȖȡĮijȒ IJȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ «17.5» țĮȚ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĮȞIJȓ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ «32.5».

ȅ ǵȡȠȢ 4 (ǹǿȉǾȈǼǿȈ, ǼȀȉǹȂǿǼȊȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȆȇȅȊȆȅĬǼȈǼǿȈ ǼȀȉǹȂǿǼȊȈǼȍȃ) IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ ȦȢ İȟȒȢ: «ȅ ǵȡȠȢ 4 IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ țȐșİ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ ǼțIJĮȝȓİȣıȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȝİ IJȘ įȚĮijȠȡȐ ȩIJȚ șĮ ĮʌȠIJİȜİȓ ʌȡȩıșİIJȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ țȐșİ ǼțIJĮȝȓİȣıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ȩIJȚ: 1. IJȠ ǼȉȋȈ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ Įʌȩ IJȠȞ ȃȠȝȚțȩ ȈȪȝȕȠȣȜȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ʌȠȣ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞİIJĮȚ ıIJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ IJȠȣ, ȣʌȩ IJȘ ȝȠȡijȒ ʌȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2 («ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ȈȣȝȝȩȡijȦıȘȢ») țĮȚ ĮȣIJȩ IJȠ ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ȈȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ Ƞȡșȩ țĮȚ ĮțȡȚȕȑȢ ȩʌȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ. ȉȠ ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ȈȣȝȝȩȡijȦıȘȢ įİȞ șĮ ijȑȡİȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȘ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȠȣ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ. ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ IJȠ ǼȉȋȈ ĮȝȑıȦȢ ĮȞ, ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ IJȠȣ ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ ȈȣȝȝȩȡijȦıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, İʌȑȜșİȚ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȚıIJȠȪıİ ĮȞĮțȡȚȕȒ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȒȜȦıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȠ ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2. ȉȠ ǼȉȋȈ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȖȞȦȝȠįȠIJȒıİȚȢ Įʌȩ IJȘȞ Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton țĮȚ/Ȓ IJȚȢ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞİȢ ȝİ ĮȣIJȒ įȚțȘȖȠȡȚțȑȢ İIJĮȚȡİȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȝİ IJȠȣȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȦȞ įĮȞİȓȦȞ țĮȚ ȠȝȠȜȩȖȦȞ.

3. ȉȠ ǼȉȋȈ ȑȤİȚ İȞȘȝİȡȦșİȓ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȖȚĮ IJȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ (i) IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ĮȡȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȦȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȖȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ȜȘijșİȓ ʌȡȠıijȠȡȑȢ ĮȞIJĮȜȜĮȖȒȢ, (ii) IJȦȞ ʌȡȠıijİȡȩȝİȞȦȞ IJȚȝȫȞ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓıIJȘțĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ țĮIJȩȤȠȣȢ ȠȝȠȜȩȖȦȞ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıİ ʌȡȠıijȠȡȑȢ ĮȞIJĮȜȜĮȖȒȢ IJȦȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ, (iii) IJȘȢ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȘȢ IJȚȝȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıIJȘ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, (iv) IJȠȣ ȩȖțȠȣ IJȦȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ ıȣȞȠȜȚțȐ țĮȚ ĮȞȐ ıİȚȡȐ (ȝİ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ ISIN țĮȚ IJȘ ȜȒȟȘ) ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ĮʌȠțIJȘșȠȪȞ ıİ ĮȣIJȒ IJȘȞ IJȚȝȒ İțțĮșȐȡȚıȘȢ, (v) ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ ȖȚĮ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȠ ĮȞ IJȠ İȜȐȤȚıIJȠ ʌȠıȠıIJȩ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ ȑȤİȚ İʌȚIJİȣȤșİȓ, (vi) İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ ȩIJȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ IJȘȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, ʌȑȡĮȞ IJȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ IJȦȞ ȋȡİȦıIJȚțȫȞ ȉȓIJȜȦȞ ǼȉȋȈ Ȓ (İijȩıȠȞ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ) IJȘȢ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ ıİ ȝİIJȡȘIJȐ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ (vii) İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ IJȠȣ ʌȠıȠȪ IJȦȞ ȋȡİȦıIJȚțȫȞ ȉȓIJȜȦȞ ǼȉȋȈ Ȓ (İijȩıȠȞ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ) İțIJĮȝȓİȣıȘȢ Ȓ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȝİIJȡȘIJȫȞ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ǻȩıȘ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ, țĮȚ

4. ȉȠ ǼȉȋȈ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ Įʌȩ IJȠȞ įȚĮȤİȚȡȚıIJȒ IJȘȢ ĮȞIJĮȜȜĮȖȒȢ Ȓ IJȘȢ ʌȡȠıijȠȡȐȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ IJȘ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ IJȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ IJȦȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮıȤȑșȘțĮȞ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ıIJȠ ǼȉȋȈ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ʌȡȠıijȠȡȑȢ ʌȠȣ İȜȒijșȘıĮȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ (ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ȣʌȩ (3) ĮȞȦIJȑȡȦ). (į)

ȅ ǵȡȠȢ 5 (ǻǾȁȍȈǼǿȈ, ǼīīȊǾȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȊȆȅȈȋǼȈǼǿȈ) IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ ȦȢ İȟȒȢ: «ȅ ǵȡȠȢ 5 (ǻǾȁȍȈǼǿȈ, ǼīīȊǾȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȊȆȅȈȋǼȈǼǿȈ) IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ: (i) ȠȚ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȚ (İ) țĮȚ (ıIJ) IJȠȣ ǵȡȠȣ 5 (1) șĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȝİ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȜȑȟİȦȞ «țȐșİ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ» ȝİIJȐ IJȘ ijȡȐıȘ «ȂȞȘȝȩȞȚȠ (țĮȚ IJȚȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ ıȣȞȠȝȠȜȠȖȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȠȪ)».

(ii) șĮ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȩıșİIJİȢ įİıȝİȪıİȚȢ:

5793


5794

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(A) IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ IJȠȣȢ ȋȡİȦıIJȚțȠȪȢ ȉȓIJȜȠȣȢ ǼȉȋȈ Ȓ IJĮ ȝİIJȡȘIJȐ ʌȠȣ İȚıʌȡȐȤșȘțĮȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ǼțIJĮȝȓİȣıȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ȖĮ IJȠ ıțȠʌȩ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȦȞ ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ (ĮʌȠțȜİȓȠȞIJĮȢ ȦıIJȩıȠ ȑȟȠįĮ, ĮȝȠȚȕȑȢ, įĮʌȐȞİȢ Ȓ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ Įʌȩ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȑIJȠȚİȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ),

(B) IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ șĮ ıȣȝȝȠȡijȦșİȓ Įʌȩ țȐșİ ȐʌȠȥȘ ȝİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȚȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, țĮȚ (ī) IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ șĮ țȡĮIJȒıİȚ ȝȑȤȡȚ IJȘ ȜȒȟȘ Ȓ (țĮIJȩʌȚȞ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡȠ ʌȑȞIJİ ȘȝİȡȫȞ IJȠȣ ǼȉȋȈ) șĮ ĮțȣȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ʌȠȣ İʌĮȞĮȖȠȡȐıIJȘțĮȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, țĮȚ įİȞ șĮ İʌĮȞİțįȫıİȚ Ȓ İʌĮȞĮįȚĮșȑıİȚ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ Ȓ įİȞ șĮ IJȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ȦȢ İȟĮıijȐȜȚıȘ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒ ıȣȞĮȜȜĮȖȒ Ȓ ȝİ ȐȜȜȠ IJȡȩʌȠ, ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖȖȡĮijȘ ıȣȖțĮIJȐșİıȘ IJȠȣ ǼȉȋȈ. (iii) Ǿ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ (ȗ) IJȠȣ ǵȡȠȣ 5 (2) (ȊʌȠıȤȑıİȚȢ) șĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ ȝİ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȜȑȟİȦȞ «Ȓ ȝȚĮȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ» ȝİIJȐ IJȚȢ ȜȑȟİȚȢ «ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ PSI ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ», țĮȚ

(iv) Ǿ ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ (Ș) IJȠȣ ǵȡȠȣ 5 (2) (ȊʌȠıȤȑıİȚȢ) șĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ ȝİ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȦȞ ȜȑȟİȦȞ «Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ» ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ʌȡȩIJĮıȘȢ.» (İ)

«ȅ ǵȡȠȢ 6 (ȉȅȀȅȈ, ǼȄȅǻǹ, ǹȂȅǿǺǼȈ Ȁǹǿ ǻǹȆǹȃǼȈ) IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ ȦȢ İȟȒȢ: «ȅ ǵȡȠȢ 6 (ȉȅȀȅȈ, ǼȄȅǻǹ, ǹȂȅǿǺǼȈ Ȁǹǿ ǻǹȆǹȃǼȈ) IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ: (i) țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ ȝȑȤȡȚ IJȘ įȑțĮIJȘ (10Ș) İʌȑIJİȚȠ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ, Ƞ IJȩțȠȢ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȠijİȚȜȩȝİȞȠȢ țĮȚ țĮIJĮȕȜȘIJȑȠȢ, ĮȜȜȐ Ș țĮIJĮȕȠȜȒ IJȠȣ șĮ ĮȞĮȕȜȘșİȓ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ĮȞȦIJȑȡȦ ĮȞĮȕȠȜȒȢ Ƞ ȩȡȠȢ «IJȩțȠȢ» șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȩȞȠ IJȠ ıIJȠȚȤİȓȠ ȣʌȩ (i) IJȠȣ ȠȡȚıȝȠȪ IJȠȣ ȀȩıIJȠȣȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ǼȉȋȈ țĮȚ įİȞ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ İIJȒıȚĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, IJȘȞ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȑıȝİȣıȘȢ, IJȠ İijĮȡȝȠıIJȑȠ ȆİȡȚșȫȡȚȠ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜĮ ȑȟȠįĮ, ĮȝȠȚȕȑȢ Ȓ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ȣʌȩ ıIJȠȚȤİȓȠ (v) IJȠȣ ȠȡȚıȝȠȪ IJȠȣ ȀȩıIJȠȣȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ǼȉȋȈ, (ii) IJȘȞ Ȓ ʌȡȚȞ IJȘ įİțȐIJȘ (10Ș) ȘȝȑȡĮ ȝİIJȐ IJȘ įȑțĮIJȘ (10Ș) İʌȑIJİȚȠ IJȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ, IJȠ ǼȉȋȈ șĮ İȚįȠʌȠȚȒıİȚ İȖȖȡȐijȦȢ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȖȚĮ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ IJȠȣ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȣ IJȩțȠȣ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș țĮIJĮȕȠȜȒ ȑȤİȚ ĮȞĮȕȜȘșİȓ ȝĮȗȓ ȝİ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ țĮȚ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ) ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ ȖȚĮ IJȠ ǼȉȋȈ Įʌȩ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȘȢ ĮȞĮȕȠȜȒȢ İȓıʌȡĮȟȘȢ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ IJȩțȠȣ (IJȠ ıȪȞȠȜȠ ȩȜȦȞ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ʌȠıȫȞ ıȣȞȚıIJȐ IJĮ «ȈȣȞȠȜȚțȐ ǻİįȠȣȜİȣȝȑȞĮ ȆȠıȐ»), (iii) IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ șĮ ĮʌȠʌȜȘȡȫıİȚ ıIJȠ ǼȉȋȈ IJĮ ȈȣȞȠȜȚțȐ ǻİįȠȣȜİȣȝȑȞĮ ȆȠıȐ ıİ įȩıİȚȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ įȚȐȖȖȡĮȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıIJİȓ țĮIJȐ IJȠ ȤȡȩȞȠ IJȘȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (ii) ĮȞȦIJȑȡȦ, (iv) IJĮ ȈȣȞȠȜȚțȐ ǻİįȠȣȜİȣȝȑȞĮ ȆȠıȐ șĮ ijȑȡȠȣȞ IJȩțȠ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ǵȡȠ 6 IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑȠȢ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (ii) ĮȞȦIJȑȡȦ țĮȚ ıİ țȐșİ İʌȑIJİȚȠ IJȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȘȝȑȡĮȢ (țȐșİ IJȑIJȠȚĮ ȘȝȑȡĮ Ș «ǾȝȑȡĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ǻİįȠȣȜİȣȝȑȞȦȞ ȆȠıȫȞ») ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȠȜȠıȤİȡȒ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ IJȦȞ ȈȣȞȠȜȚțȫȞ ǻİįȠȣȜİȣȝȑȞȦȞ ȆȠıȫȞ, țĮȚ (v) Ș ĮȞĮȕȠȜȒ țĮIJĮȕȠȜȒȢ IJȠȣ IJȩțȠȣ ʌȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠȞ ǵȡȠ 6 (i) ȑȦȢ (iv) IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ʌȐȞIJȠIJİ ıIJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȝİ IJȘȞ ʌȠȜȚIJȚțȒ ʌȠȣ IJȓșİIJĮȚ ȣʌȩ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ țĮȚ IJȘȞ ʌȚıIJȒ İijĮȡȝȠȖȒ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ IJȦȞ ıȣȝʌİijȦȞȘȝȑȞȦȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ĮȜȜĮȖȫȞ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İʌȚIJȒȡȘıȘȢ ʌȠȣ ȑʌİIJĮȚ IJȘȢ ȣȚȠșȑIJȘıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȝȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ, IJȠ ǼȉȋȈ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮıIJİȓȜİȚ Ȓ ȞĮ įȚĮțȩȥİȚ İȞ ȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ IJȘȞ ĮȞĮȕȠȜȒ IJȘȢ țĮIJĮȕȠȜȒȢ IJȠȣ IJȩțȠȣ. (ıIJ)

ȅ ǵȡȠȢ 7 (ǹȆȅȆȁǾȇȍȂǾ, ȆȇȅȍȇǾ ǹȆȅȆȁǾȇȍȂǾ, ȊȆȅȋȇǼȍȉǿȀǾ ǹȆȅȆȁǾȇȍȂǾ Ȁǹǿ ǹȀȊȇȍȈǾ) IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ, ȦȢ İȟȒȢ: «ȅ ǵȡȠȢ 7 IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ ĮȞIJȓșİIJȘȢ įȚȐIJĮȟȘ IJȠȣ ǵȡȠȣ 7 IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȝʌȠȡİȓ İșİȜȠȞIJȚțȐ ȞĮ ʌȡȠʌȜȘȡȫıİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ Ȓ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ıİ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȑȢ ȣʌȩ IJȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:

(i) țȐșİ ȝȓĮ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ǼȊȇ 200.000.000,00 (įȚĮțȩıȚĮ İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ), (ii) IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ șĮ İȚįȠʌȠȚȒıİȚ İȖȖȡȐijȦȢ IJȠ ǼȉȋȈ ȖȚĮ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ ȝİ İʌȚıIJȠȜȒ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡĮȜȘijșİȓ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȪȠ (2) ȝȒȞİȢ ʌȡȚȞ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒȢ, ȠȡȓȗȠȞIJĮȢ IJȠ ʌȠıȩ IJȘȢ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țĮȚ ĮȞ Ș İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ șĮ ȖȓȞİȚ ıİ ȝİIJȡȘIJȐ Ȓ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ ȅȝȠȜȩȖȦȞ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ (ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ (iv) țĮȚ (v) țĮIJȦIJȑȡȦ), țĮȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ İȚįȠʌȠȓȘıȘ șĮ İȓȞĮȚ ĮȞȑțțȜȘIJȘ țĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ ȖȚĮ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ,

5795


5796

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

(iii) țȐșİ IJȑIJȠȚĮ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ȝİ ȩȜİȢ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ, ȑȟȠįĮ, ĮȝȠȚȕȑȢ, įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȣȢ IJȩțȠȣȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȖȚĮ IJȠ ǼȉȋȈ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȑȞȠ ʌȠıȩ, IJȘȞ ǹʌȫȜİȚĮ ȉȩțȠȣ, IJȘȞ ǹȡȞȘIJȚțȒ ǻȚĮțȡȐIJȘıȘ, IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ įȚĮȝİıȠȜȐȕȘıȘȢ țĮȚ IJĮ ȑȟȠįĮ ȖȚĮ IJȘ ʌĮȪıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ ʌȡȐȟȘȢ ĮȞIJȚıIJȐșȝȚıȘȢ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȠȣ șĮ țĮIJĮıIJȠȪȞ ʌȜȘȡȦIJȑĮ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ (ȩʌȦȢ șĮ IJȚȝȠȜȠȖȘșİȓ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ), ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ IJȘȞ Ȓ ȝİIJȐ IJȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2017, Ș ǹʌȫȜİȚĮ ȉȩțȠȣ șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑĮ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȝȩȞȠ ıIJȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ IJȠȣ ȆİȡȚșȦȡȓȠȣ ʌȠȣ țĮIJĮȕȜȒșȘțİ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ įȦįİțȐȝȘȞȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖİȓIJĮȚ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ʌȠıȩ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ IJȘ įİįȠȝȑȞȘ ıIJȚȖȝȒ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȩIJȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ įȚİȞİȡȖȘșİȓıĮ IJȘȞ Ȓ ʌȡȚȞ IJȘȞ įȑțĮIJȘ (10Ș) İʌȑIJİȚȠ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ, țȐșİ ĮȞĮȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ IJȩțȠȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮijȠ 6 (İ)(i) ĮȞȦIJȑȡȦ IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) ʌȠȣ İȓȞĮȚ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȠ ʌȠıȩ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ IJȘ įİįȠȝȑȞȘ ıIJȚȖȝȒ įİȞ șĮ țĮIJĮȕȜȘșİȓ ȝĮȗȓ ȝİ IJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ, ĮȜȜȐ șĮ ıȣȞİȤȓıİȚ ȞĮ ĮȞĮȕȐȜȜİIJĮȚ Ș țĮIJĮȕȠȜȒ IJȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȠȞ ǵȡȠ 6 IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ), (iv) ĮȞ ĮȣIJȒ Ș ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ ȖȓȞİIJĮȚ IJȠȚȢ ȝİIJȡȘIJȠȓȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ İȞ ȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ ȝİ IJȚȢ ʌȡȠıȩįȠȣȢ Įʌȩ IJȘȞ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ IJĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ȑıȠįĮ Įʌȩ IJȚȢ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȚȒıİȚȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠ ȆȜĮȓıȚȠ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ȈIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ, țĮȚ (v) IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠIJİȓȞİȚ ıIJȠ EȉȋȈ IJȘȞ ĮʌĮȜȜĮȖȒ IJȠȣ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ țĮIJĮȕȠȜȒȢ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐ ȋȡȑȠȣȢ, ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ȅȝȠȜȩȖȦȞ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȞ ʌȡȠıįȠțȐ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȑıȠįĮ Įʌȩ IJȘȞ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ IJĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ȑıȠįĮ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȚȒıİȦȞ ȩʌȦȢ ĮȣIJȐ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȂİıȠʌȡȩșİıȝȠ ȆȜĮȓıȚȠ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ȈIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ ȑȤİȚ ijȡȠȞIJȓıİȚ ȖȚĮ IJȘȞ IJȚIJȜȠʌȠȓȘıȘ ıİ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȘ ĮȖȠȡȐ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJĮ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞĮ ȑıȠįĮ Įʌȩ IJȚȢ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȚȒıİȚȢ. Ȉİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, IJȠ ǼȉȋȈ ȑȤİȚ IJȘȞ İȣȤȑȡİȚĮ ȞĮ ĮʌȠijĮıȓıİȚ IJȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ IJȦȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȞ Ș ȝȠȡijȒ țĮȚ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȩ IJȠȣȢ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ ȖȚĮ IJȠ ǼȉȋȈ, ĮȜȜȐ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠ ʌȡȠȢ IJȠȪIJȠ. ǹȞ IJȠ ǼȉȋȈ ĮʌȠįİȤIJİȓ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ȅȝȠȜȩȖȦȞ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ, șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ȝȚĮ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ ĮʌĮȜȜĮȖȒ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ țĮIJĮȕȠȜȒȢ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ țĮIJȐ ʌȠıȩ ȓıȠ ȝİ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ ĮȟȓĮ IJȦȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ țĮIJĮıIJİȓ ȠȡȚıIJȚțȒ ĮȞ IJĮ ȅȝȩȜȠȖĮ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦșȠȪȞ ʌȜȒȡȦȢ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȡȤȚțȒ IJȠȣȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ șĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ IJȠȣ IJȝȒȝĮIJȠȢ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ ʌȠȣ İʌȡȩțİȚIJȠ ȞĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦșİȓ Įʌȩ IJĮ ȑıȠįĮ IJȦȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ, ȩʌȦȢ șĮ ȠijİȚȜȩIJĮȞ, ĮȞ IJĮ ȅȝȩȜȠȖĮ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ İȓȤĮȞ ĮʌȠʌȜȘȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȚȞ IJȘ ȜȒȟȘ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ Ȓ ĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ ǹįȣȞĮȝȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ, ȆIJȫȤİȣıȘ Ȓ ǹȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ (ȩʌȦȢ ĮȣIJȠȓ ȠȚ ȩȡȠȚ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ȅȡȚıȝȠȪȢ ȆȚıIJȦIJȚțȫȞ ȆĮȡĮȖȫ-


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȖȦȞ IJȘȢ ISDA 2003) ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJĮ ȅȝȩȜȠȖĮ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ ĮȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ IJȠ ǼȉȋȈ įİȞ ȜȐȕİȚ ȑıȠįĮ Įʌȩ IJĮ ȅȝȩȜȠȖĮ ȉȚIJȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȟȓĮȢ ȓıȘȢ ȝİ İțİȓȞȠ IJȠ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ (țĮȚ țȐșİ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȣ IJȩțȠȣ İʌȓ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ IJȝȒȝĮIJȠȢ IJȘȢ ǻȩıȘȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, ĮȞ Ș ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ įİȞ İȓȤİ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ȝȑıȦ ȉȚIJȜȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ), țĮȚ (vi) IJĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ ʌȡȠʌȜȘȡȫșȘțĮȞ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠIJİȜȑıȠȣȞ İț ȞȑȠȣ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ įĮȞİȚıȝȠȪ. 1.3 Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ țȐșİ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘȢ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ Ȓ īȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘȢ ǹʌȠįȠȤȒȢ ʌȠȣ ʌĮȡİıȤȑșȘ Ȓ ıȣȞȒijșȘ ʌȡȚȞ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ȠȚ ĮȡȤȚțȑȢ țĮȚ ȠȚ țĮIJȩʌȚȞ ʌĮȡȐIJĮıȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȁȒȟȘȢ țĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȖȚĮ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ țĮȚ IJȘȞ țĮIJĮȕȠȜȒ (ȩʌȠȣ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ) IJȩțȠȣ țĮȚ IJȘȞ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ țȐșİ ȉȝȒȝĮ Ȓ ȝȑȡȠȢ ȉȝȒȝĮIJȠȢ ʌȠȣ İțIJĮȝȚİȪșȘțİ ʌȡȚȞ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȣIJȑȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 3 (ȉȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓıİȢ ǹȞĮȕĮȜȜȩȝİȞİȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȆȜȘȡȦȝȒȢ) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 1.4 ȅȚ ȜȠȚʌȠȓ ǵȡȠȚ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȦȢ ȑȤȠȣȞ.

2.

ǻǾȁȍȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȊȆȅȈȋǼȈǼǿȈ

ȅȚ įȘȜȫıİȚȢ IJȠȣ ǵȡȠȣ 5 (1) IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ĮțȡȚȕİȓȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȚȢ ȞȠȝȚțȑȢ ȖȞȦȝȠįȠIJȒıİȚȢ țĮȚ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȐ ʌȠȣ İțįȩșȘțĮȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ) țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțȪȥİȚ ȠȚȠįȒʌȠIJİ īİȖȠȞȩȢ ȀĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. 3. ȁȅǿȆǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ 3.1.

ǹȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ țĮȚ ıȣȝijȦȞİȓIJĮȚ ȩIJȚ:

(Į) Ș ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ȆȚıIJȦIJȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ǼȀȉ ȑȤİȚ ĮʌȠʌȜȘȡȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ, țĮȚ (ȕ) Ș Įʌȩ IJȘȞ 1Ș ȂĮȡIJȓȠȣ 2012 ȊijȚıIJȐȝİȞȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ǹȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ ȉȡĮʌİȗȫȞ įİȞ İțIJĮȝȚİȪșȘțİ țĮȚ Ș ȆİȡȓȠįȠȢ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȑȤİȚ ȜȒȟİȚ. 4. ǼĭǹȇȂȅȈȉǼȅ ǻǿȀǹǿȅ Ȁǹǿ ǻǿȀǹǿȅǻȅȈǿǹ 4.1. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ İȟȦıȣȝȕĮIJȚțȒ ĮȟȓȦıȘ ʌȠȣ ȖİȞȞȐIJĮȚ Įʌȩ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣIJȒ șĮ įȚȑʌȠȞIJĮȚ țĮȚ șĮ İȡȝȘȞİȪȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǹȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ. 4.2. ȉĮ ȝȑȡȘ ȣʌȠȤȡİȠȪȞIJĮȚ ȞĮ ȣʌĮȖȐȖȠȣȞ țȐșİ įȚĮijȠȡȐ ʌȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, İȡȝȘȞİȓĮ Ȓ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ.

5797


5798

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4.3. ȅ ǵȡȠȢ 3(2) İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ IJȠȣ ǼȉȋȈ. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, IJȓʌȠIJİ Įʌȩ ȩıĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ǵȡȠ 3 (2) įİȞ İȝʌȠįȓȗİȚ IJȠ ǼȉȋȈ Įʌȩ IJȠ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞIJȚįȚțȓĮȢ («ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ») ıIJĮ įȚțĮıIJȒȡȚĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ Ȓ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ĮʌȠįȑȤİIJĮȚ, įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ IJȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıIJȘȞ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ. ȈIJȠ ȝȑIJȡȠ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȞȩȝȠ, IJȠ ǼȉȋȈ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ıİ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ įȚțĮȚȠįȠıȓİȢ. 4.4. ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠ ȉȋȈ ʌĮȡĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ țĮȚ ĮȞİʌȚijȪȜĮțIJĮ Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ĮıȣȜȓĮȢ ʌȠȣ ȒįȘ ȑȤȠȣȞ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚțĮȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ țĮȚ IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ȑȞĮȞIJȚ įȚțĮıIJȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ İȞįİȚțIJȚțȐ, țȐșİ įȚțĮȚȫȝĮIJȠȢ ĮıȣȜȓĮȢ ȑȞĮȞIJȚ ȐıțȘıȘȢ ĮȖȦȖȒȢ, ȑțįȠıȘȢ įȚțĮıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȚȐIJĮȟȘȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ, İțIJȑȜİıȘȢ Ȓ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪ ȝȑIJȡȠȣ țĮȚ ȑȞĮȞIJȚ țȐșİ İțIJȑȜİıȘȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȠȪ ȝȑIJȡȠȣ ıİ ȕȐȡȠȢ IJȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıIJȠ ȝȑIJȡȠ ʌȠȣ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȩ ȞȩȝȠ.

5. ǼȃǹȇȄǾ ǿȈȋȊȅȈ 5.1. ȂİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ȝȑȡȘ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȀȣȡȓĮȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ șĮ ȜȐȕȠȣȞ ȤȫȡĮ įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ șĮ IJİșȠȪȞ ıİ ȚıȤȪ ȝȩȞȠ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ (Ș «ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ») țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȩȜİȢ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȣʌȠșȑıİȚȢ șĮ ȑȤȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ : (Į) IJȠ ǼȉȋȈ șĮ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İʌȓıȘȝȘ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ ȣʌȩ IJȘ ȝȠȡijȒ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ IJȠȣ ȣʌȠįİȓȖȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ įİȩȞIJȦȢ ȣʌȠȖȡĮijİȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ, IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ȉȋȈ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ, IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ȉȋȈ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ țĮȝȓĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İȞȑȡȖİȚĮ (İțIJȩȢ IJȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ʌȠȣ IJȓșİȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡȩȞIJĮ ǵȡȠ 5.1) įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ĮȣIJȒ ȞĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ. (ɴ))Ʌʌʉɼʃɲʏɳʏɻʆ13ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ2012,ɻɈʌʊɿʃɲɽɲɹʖɸɿɸʋɿɴɸɴɲɿʙʍɸɿʊʏɿʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊʃɲʏɳʃɸʔɳʄɲɿʉʊʄʘʆʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎȵʄʄɳɷɲʎɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲʄɻʔɽɸʀʋʌʉʍʔʉʌɹʎɶɿɲɲʆʏɲʄʄɲɶɼʅɹʍɲʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɸʋɲʆɲɶʉʌɳʎ ʖʌɹʉʐʎʃɲɿʏɿʎʉʋʉʀɸʎɻȵʄʄɳɷɲʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿʆɲɲʋʉɷɸʖɽɸʀ,ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ,ɲʋʊʃʉɿʆʉʑʅɸʏɿʎ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɸʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻȴɼʄʘʍɻʏʉʐEurogroup,ʍʏɻʆɲʆɳʃʏɻʍɻʏɻʎ ɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲʎʏʉʐʖʌɹʉʐʎʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ (Ȗ) Ȇȡȩ Ș țĮIJȐ IJȘȞ 13 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ șĮ ȑȤİȚ ȊʌȠȖȡȐȥİȚ IJȘȞ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5.2. ȉȠ ǼȉȋȈ șĮ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠ ȉȋȈ IJȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ, IJȘȞ İʌȑȜİȣıȘ IJȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ DzȞĮȡȟȘȢ ǿıȤȪȠȢ ȩʌȦȢ țĮȚ IJȘȢ șȑıİȦȢ ıİ ȚıȤȪ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȀȪȡȚĮȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

6. ȊȆȅīȇǹĭǾ ȉǾȈ ȈȊȂǺǹȈǾȈ Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȖȡĮijİȓ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȝȑȡȘ, ıİ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ĮȞIJȓIJȣʌĮ. ȀȐșİ ĮȞIJȓIJȣʌȠ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌȡȦIJȩIJȣʌȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ Ș ȣʌȠȖȡĮijȒ ʌȠȣ IJȓșİIJĮȚ ıIJĮ ĮȞIJȓIJȣʌĮ șĮ ȑȤİȚ IJȘȞ ȓįȚĮ ȚıȤȪ ȦıȐȞ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ IJȦȞ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ ȞĮ İȓȤĮȞ IJİșİȓ ıİ ȑȞĮ ȝȠȞĮįȚțȩ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. ȉȠ ǼȉȋȈ șĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ĮțȡȚȕȒ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ țĮșȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ȝȑȡȘ. 7. ǼȇȂǾȃǼǿǹ Ȁǹǿ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ 7.1 ǼțIJȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİIJĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ ȩʌȠȣ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȘȢ ĮʌĮȚIJİȓ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ İȡȝȘȞİȓĮ, ȠȚ ȩȡȠȚ ȝİ ĮȡȤȚțȐ țİijĮȜĮȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȓįȚĮ ȑȞȞȠȚĮ țĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 7.2 ȉĮ ʌĮȡĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ: ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1. ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2. ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ȈȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 3. ȉȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓıİȢ ǹȞĮȕĮȜȜȩȝİȞİȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 4. ȁȓıIJĮ İʌĮijȫȞ

ȊʌİȖȡȐijȘ ıIJȠ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ IJȘȞ [•] ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012 țĮȚ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ IJȘȞ [•] ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012.

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȍȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ

ǼȉȋȈ

ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȠ įȚĮ

ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȠ įȚĮ

īȚȐȞȞȘȢ ȈIJȠȣȡȞȐȡĮȢ

Klaus Regling, ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ

5799


5800

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

Christophe Frankel, ǹȞĮʌȜȘȡȦIJȒȢ ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ/ȅȚțȠȞȠȝȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞIJȒȢ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1 ȊȆȅǻǼǿīȂǹȉǹ ȃȅȂǿȀǾȈ īȃȍȂȅǻȅȉǾȈǾȈ ȂǼȇȅȈ ǿ: ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȃȅȂǿȀǾȈ īȃȍȂȅǻȅȉǾȈǾȈ īǿǹ ȉȅ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅ ȀȇǹȉȅȈ ȂǼȁȅȈ (İʌȓıȘȝȠ İʌȚıIJȠȜȩȤĮȡIJȠ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ) [IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]

ȆȡȠȢ: ǼȉȋȈ [İȚıȐȖİIJİ įȚİȪșȣȞıȘ] ǹʌ:

ȃȠȝȚțȒ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘ İʌȓ IJȘȢ Įʌȩ [**] 2012 ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ

ǹȖĮʌȘIJȠȓ ȀȪȡȚȠȚ, Ȋʌȩ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJĮ ȝȠȣ ȦȢ ȃȠȝȚțȩȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ĮȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ıIJĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȐ IJȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ (İijİȟȒȢ ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞĮ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ Ș «ȉȡȠʌȠȚȘIJȚțȒ ȈȪȝȕĮıȘ»), ʌȠȣ ıȣȞȐijșȘțİ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠ ǼȉȋȈ, IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ (İijİȟȒȢ ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȘ ȦȢ IJȠ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ») țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıIJȚȢ [**] 2012. ǻȘȜȫȞȦ ȩIJȚ İȓȝĮȚ ĮȡȝȩįȚȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ. DzȤȦ İȟİIJȐıİȚ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ. DzȤȦ İʌȓıȘȢ İȜȑȖȟİȚ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ țĮȚ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, IJȚȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȩȞIJȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮijȠ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ȓ țĮIJȐȜȜȘȜȠ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȑȤȦ įȚİȞİȡȖȒ-


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ıİȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ȑȤȦ İȟİIJȐıİȚ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ȗȒIJȘȝĮ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ȦȢ ıȤİIJȚțȩ ȖȚĮ IJȘȞ įȚĮIJȪʌȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ. DzȤȦ ȜȐȕİȚ ȦȢ įİįȠȝȑȞİȢ (Į) IJȘ ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ (İțIJȩȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ IJİșİȓ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ) țĮȚ IJȘ ıȣȝijȦȞȓĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȝİ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ, (ȕ) IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘ ıȪȞĮȥȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțȣȡȘ İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ Įʌȩ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ (Ȗ) IJȘȞ İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, IJȘ įİıȝİȣIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJȘȞ İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǹȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ. ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ įȓȞȠȞIJĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ ıIJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. Ǿ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ĮȣIJȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJĮ ȗȘIJȒȝĮIJĮ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ȚıȤȪİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ĮȣIJȒȢ. Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ, Ș ȖȞȫȝȘ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ȩIJȚ: 1. ȀĮIJ’ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ȞȠȝȠșİIJȚțȫȞ, țĮȞȠȞȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ įİıȝİȣIJȚțȫȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȝİ IJȘ ıȪȞĮȥȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [İȚıȐȖİIJİ ȩȞȠȝĮ], ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȑȤİȚ ȑȖțȣȡĮ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ įİıȝİȣșİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȒ. 2. Ǿ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ıȪȞĮȥȘ, ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ: (i) ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ İȖțȡȚșİȓ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ ıȣȖțĮIJĮșȑıİȦȞ, İȞİȡȖİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȦȞ țĮȚ (ii) įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȕȚȐıȠȣȞ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ İijĮȡȝȠıIJȑȠ țĮȞȩȞĮ įȚțĮȓȠȣ, țĮȞȠȞȚıȝȩ Ȓ ĮʌȩijĮıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įİıȝİȣIJȚțȒ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȣȞșȒțȘ ıİ ĮȣIJȩ Ȓ ıİ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ IJȘȢ. 3. ȅȚ įȘȜȫıİȚȢ țĮȚ İȖȖȣȒıİȚȢ ʌȠȣ įȓįȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ĮțȡȚȕİȓȢ. 4. ȀĮȝȓĮ įȚȐIJĮȟȘ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ ĮȞIJȚȕĮȓȞİȚ Ȓ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȑȖțĮȚȡȘ țĮȚ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌȜȘȡȦȝȒ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ʌȠıȠȪ ȠijİȚȜȩȝİȞȠȣ ȦȢ țİijȐȜĮȚȠ, IJȩțȠ Ȓ ȐȜȜȘ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 5. Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȝȠȡijȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȓțĮȚȠ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İțIJİȜİıIJİȓ țĮIJȐ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. Ǿ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞIJȓșİIJȘ ȝİ İȜȜȘȞȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȝİ IJȘ įȘȝȩıȚĮ IJȐȟȘ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, ȝİ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ IJȚȢ ȖİȞȚțȫȢ ʌĮȡĮįİįİȖȝȑȞİȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. 6. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıșİȓ Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, Ș İȖțȣȡȩIJȘIJĮ Ȓ Ș İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ĮȣIJȒ ȞĮ țĮIJĮIJİșİȓ, țĮIJĮȤȦȡȘșİȓ Ȓ ȞĮ İȖȖȡĮijİȓ İȞȫʌȚȠȞ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ įȚțĮıIJȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ĮȡȤȒȢ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ.

5801


5802

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7. ǻİȞ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ijȩȡȠȚ, ʌȡȩıIJȚȝĮ, IJȑȜȘ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ĮȡȤȒ ĮȣIJȠȪ Ȓ İȞIJȩȢ ĮȣIJȠȪ ȖȚĮ IJȘȞ ıȪȞĮȥȘ țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȠȪIJİ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ Ȓ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ țİijĮȜĮȓȠȣ, IJȩțȦȞ, ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 8. ǻİȞ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȐįİȚİȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ıȣȞĮȜȜȐȖȝĮIJȠȢ țĮȚ įİȞ ȠijİȓȜİIJĮȚ ȤȡȑȦıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 9. Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [İȚıȐȖİIJİ ȩȞȠȝĮ], ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, įİıȝİȪİȚ ȞȩȝȚȝĮ țĮȚ ȑȖțȣȡĮ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. 10. ȅ ȠȡȚıȝȩȢ IJȠȣ ǹȖȖȜȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȦȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȖțȣȡȘ İʌȚȜȠȖȒ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ, ʌȠȣ įİıȝİȪİȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ. 11. ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌĮȤșİȓ ȞȩȝȚȝĮ, ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ ĮȣIJȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJȘ țĮȚ İțIJİȜİıIJȒ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ. 12. ȅȪIJİ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȠȪIJİ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȠȪIJİ țĮȞȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ, ȜȩȖȦ İșȞȚțȒȢ țȣȡȚĮȡȤȓĮȢ Ȓ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ, IJȘȢ įȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ – ʌȡȚȞ Ȓ ȝİIJȐ IJȘȞ ȑțįȠıȘ įȚțĮıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ– Ȓ İțIJȑȜİıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȑȞįȚțȠ ȕȠȒșȘȝĮ Ȓ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 13. Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȦȞ [İȚıȐȖİIJİ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]. 14. [ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ, IJȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȞĮ İʌȚțȣȡȫıİȚ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ĮȣIJȒ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ țĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ [İȚıȐȖİIJİ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]] [Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ țȣȡȦșİȓ ȞȩȝȚȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]. 15. ǼȞ țĮIJĮțȜİȓįȚ, Ș ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ ȞȠȝȓȝȦȢ ıȣȞĮijșİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȐIJȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȞĮ IJİșȠȪȞ ĮȣIJȑȢ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ.

[ȣʌȠȖȡĮijȒ] ȃȠȝȚțȩȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȂǼȇȅȈ ǿǿ: ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȃȅȂǿȀǾȈ īȃȍȂȅǻȅȉǾȈǾȈ īǿǹ ȉȅȃ ǼīīȊǾȉǾ (İʌȓıȘȝȠ İʌȚıIJȠȜȩȤĮȡIJȠ IJȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ıȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȉȋȈ) [IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]

ȆȡȠȢ: ǼȉȋȈ [İȚıȐȖİIJİ įȚİȪșȣȞıȘ] ǹʌ: ȃȠȝȚțȒ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘ İʌȓ IJȘȢ Įʌȩ [**] 2012 ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ǹȖĮʌȘIJȠȓ ȀȪȡȚȠȚ, Ȋʌȩ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJĮ ȝȠȣ ȦȢ İȚįȚțȩȢ ıȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, ĮȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ıIJĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȐ IJȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ (İijİȟȒȢ ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞĮ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ Ș «ȉȡȠʌȠȚȘIJȚțȒ ȈȪȝȕĮıȘ»), ʌȠȣ ıȣȞȐijșȘțİ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠ ǼȉȋȈ, IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ (İijİȟȒȢ ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȘ ȦȢ IJȠ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ») țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıIJȚȢ [**] 2012. ǻȘȜȫȞȦ ȩIJȚ İȓȝĮȚ ĮȡȝȩįȚȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ. DzȤȦ İȟİIJȐıİȚ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. DzȤȦ İʌȓıȘȢ İȜȑȖȟİȚ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ țĮȚ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠ ȉȋȈ, IJȚȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȩȞIJȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮijȠ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ȓ țĮIJȐȜȜȘȜȠ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȑȤȦ įȚİȞİȡȖȒıİȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ȑȤȦ İȟİIJȐıİȚ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ȗȒIJȘȝĮ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ȦȢ ıȤİIJȚțȩ ȖȚĮ IJȘȞ įȚĮIJȪʌȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ. DzȤȦ șİȦȡȒıİȚ ȦȢ įİįȠȝȑȞİȢ (Į) IJȘ ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ (İțIJȩȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ) țĮȚ IJȘ ıȣȝijȦȞȓĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȝİ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ, (ȕ) IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘ ıȪȞĮȥȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțȣȡȘ İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ Įʌȩ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ țĮȚ (Ȗ) IJȘȞ İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, įİıȝİȣIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǹȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ. ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ įȓȞȠȞIJĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ıIJȘ ʌĮȡȠȪıĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ȑȤȠȣȞ IJȠ ȓįȚȠ ȞȩȘȝĮ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. Ǿ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ĮȣIJȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJĮ ȗȘIJȒȝĮIJĮ İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ȚıȤȪİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ĮȣIJȒȢ. Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ, Ș ȖȞȫȝȘ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ȩIJȚ:

5803


5804

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1. ȀĮIJ’ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ȞȠȝȠșİIJȚțȫȞ, țĮȞȠȞȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ įİıȝİȣIJȚțȫȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, Ƞ ǼȖȖȣȘIJȒȢ ȝİ IJȘ ıȪȞĮȥȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [İȚıȐȖİIJİ ȩȞȠȝĮ], ȑȤİȚ ȑȖțȣȡĮ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ įİıȝİȣșİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȒȞ. 2. Ǿ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ ıȪȞĮȥȘ, ʌĮȡȐįȠıȘ țĮȚ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ: (i) ȑȤİȚ ʌȜȒȡȦȢ İȖțȡȚșİȓ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ ıȣȖțĮIJĮșȑıİȦȞ, İȞİȡȖİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȦȞ țĮȚ (ii) įİȞ ȑȤİȚ țĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȕȚȐıİȚ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ İijĮȡȝȠıIJȑȠ țĮȞȩȞĮ įȚțĮȓȠȣ, țĮȞȠȞȚıȝȩ Ȓ ĮʌȩijĮıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įİıȝİȣIJȚțȒ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȣȞșȒțȘ ıİ ĮȣIJȩ Ȓ ıİ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ IJȘȢ 3. Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȝȠȡijȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İțIJİȜİıIJİȓ țĮIJȐ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ. Ǿ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞIJȓșİIJȘ ȝİ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȝİ IJȘ įȘȝȩıȚĮ IJȐȟȘ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, ȝİ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ IJȚȢ ȖİȞȚțȫȢ ʌĮȡĮįİįİȖȝȑȞİȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ IJȠȞ ǼȖȖȣȘIJȒ. 4. Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ [İȚıȐȖİIJİ ȩȞȠȝĮ] ȦȢ ȆȡȩİįȡȠ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ įİıȝİȪİȚ ȞȩȝȚȝĮ țĮȚ ȑȖțȣȡĮ IJȠȞ ǼȖȖȣȘIJȒ. 5. ȅ ȠȡȚıȝȩȢ IJȠȣ ǹȖȖȜȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȦȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȖțȣȡȘ İʌȚȜȠȖȒ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ, ʌȠȣ įİıȝİȪİȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ. 6. ȅ ǼȖȖȣȘIJȒȢ ȑȤİȚ ȣʌĮȤșİȓ ȞȩȝȚȝĮ, ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ ĮȣIJȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJȘ țĮȚ İțIJİȜİıIJȒ ıIJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ. 7. ȅȪIJİ Ƞ ǼȖȖȣȘIJȒȢ ȠȪIJİ țĮȞȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣ ıIJȠȚȤİȓĮ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ, ȜȩȖȦ İșȞȚțȒȢ țȣȡȚĮȡȤȓĮȢ Ȓ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ, IJȘȢ įȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ – ʌȡȚȞ Ȓ ȝİIJȐ IJȘȞ ȑțįȠıȘ įȚțĮıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ – Ȓ İțIJȑȜİıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȑȞįȚțȠ ȕȠȒșȘȝĮ Ȓ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 8. Ǿ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȃ. 3864/2010 IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ. 9. ǼțIJİȜİıIJȒ țĮȚ ȑȖțȣȡȘ įȚțĮıIJȚțȒ ĮʌȩijĮıȘ ȖȚĮ ȑȞĮ ȤȡȘȝĮIJȚțȩ ʌȠıȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ țĮIJȐ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ Įʌȩ įȚțĮıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ Įʌȩ IJĮ įȚțĮıIJȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ǵȡȠ 15 (3) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ, șĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ țĮȚ șĮ İțIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ǼȜȜȘȞȚțȐ įȚțĮıIJȒȡȚĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚș. 44/2001 IJȘȢ 22ĮȢ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2000 ȖȚĮ IJȘ įȚİșȞȒ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ, IJȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ țĮȚ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ĮʌȠijȐıİȦȞ ıİ ĮıIJȚțȑȢ țĮȚ İȝʌȠȡȚțȑȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ/Ȓ ȝİ IJĮ ȐȡșȡĮ 780 țĮȚ 905 İʌ. IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ ǻȚțȠȞȠȝȓĮȢ. 10. ǼȞ țĮIJĮțȜİȓįȚ, Ș ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ ȞȠȝȓȝȦȢ ıȣȞĮijșİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǼȖȖȣȘIJȒ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȐIJȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȞĮ IJİșȠȪȞ ĮȣIJȑȢ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȖȞȦȝȠįȠIJȒıİȚȢ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıIJȚȢ țĮIJȦIJȑȡȦ İʌȚijȣȜȐȟİȚȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ: (Į) Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ ĮijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮ, ʌIJȫȤİȣıȘ, İțțĮșȐȡȚıȘ, ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ, ʌĮȪıȘ ʌȜȘȡȦȝȫȞ, İȟȣȖȓĮȞıȘ ʌȚıIJȦIJȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐIJȦȞ țĮȚ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȦȞ ʌȚıIJȦIJȫȞ țĮȚ IJȦȞ İȟĮıijĮȜȚıȝȑȞȦȞ ʌȚıIJȦIJȫȞ ȖİȞȚțȐ, (ȕ) ĮȞ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȚțĮıIJȒȡȚȠ țȜȘșİȓ ȞĮ İțįȚțȐıİȚ ȣʌȩșİıȘ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝȘȞ șİȦȡȒıİȚ ȦȢ ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȐ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ ȖȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ ĮȣIJȒ ȩIJȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ IJȑIJȠȚĮ, (Ȗ)

țĮȝȓĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ įİȞ ȑȤİȚ įȠșİȓ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ ȗȘIJȒȝĮIJĮ,

(į) ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȚ țĮȞȩȞİȢ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ įȚțĮȓȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ IJȣȖȤȐȞȠȣȞ İijĮȡȝȠȖȒȢ ıIJĮ įȚțĮıIJȒȡȚĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞIJȓșİIJȠȚ ȝİ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ įȘȝȩıȚĮ IJȐȟȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ 16 IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ IJȘȢ ȇȫȝȘȢ Ȓ ȝİ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǹȞĮȖțĮıIJȚțȩ ǻȓțĮȚȠ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ 7 IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ IJȘȢ ȇȫȝȘȢ. ȉȠ İʌȚȜİȖȝȑȞȠ ĮȜȜȠįĮʌȩ įȓțĮȚȠ șĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ țĮȚ șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȐȡșȡȠ 7 IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ IJȘȢ ȇȫȝȘȢ.

[ȣʌȠȖȡĮijȒ]

ȃȠȝȚțȩȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ

5805


5806

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2 ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ (ȞĮ İțįȓįİIJĮȚ ıİ İʌȓıȘȝȠ İʌȚıIJȠȜȩȤĮȡIJȠ IJȠȣ [**] ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ) [IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]

ȆȡȠȢ: ǼȉȋȈ 43, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg ȊʌȩȥȘ: CHIEF FINANCIAL OFFICER ȉȘȜ: +352 260 962 26 Fax:+ 352 260 962 62 ȀȦįȚțȩȢ SWIFT :EFSFLULL ǹȆ: Ǽȣȡȫ 109.100.000.000 ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (ȦȢ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ»), IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ ıIJȚȢ [•] 2012 (Ș «ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ») țĮȚ Ș ıȤİIJȚțȒ ȉȡȠʌȠȚȘIJȚțȒ ȈȪȝȕĮıȘ ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ [**] 2012 (Ș «ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ») ǹȖĮʌȘIJȠȓ ȀȪȡȚȠȚ, 1. Ȃİ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJȐ ȝȠȣ ȦȢ [**] ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ĮȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ ȀȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ ıIJĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȐ IJȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ ȝĮȗȓ ȦȢ Ș «ȈȪȝȕĮıȘ»), ʌȠȣ ıȣȞȐijșȘțİ, ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȠ ȦȢ «ǼȉȋȈ»), IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ»), IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ıIJȚȢ [•]. ǼʌȓıȘȢ, ĮȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ ıIJȚȢ [İȚıȐȖİIJİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ] ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ, IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ, IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȠ ȦȢ «ȂȞȘȝȩȞȚȠ»). 2. ǻȘȜȫȞȦ ȩIJȚ ȑȤȦ ʌȜȒȡȘ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ. 3. ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȑȤȠȣȞ IJȠ ȓįȚȠ ȞȩȘȝĮ ȩIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ İțIJȩȢ ĮȞ IJȠȣȢ įȓȞİIJĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ ȞȩȘȝĮ ıIJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ. 4. Ȃİ IJȠ ʌĮȡȩȞ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȦ ȩIJȚ: (Į) Ƞ țĮIJȐȜȠȖȠȢ İȖȖȡȐijȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıĮȡIJȐIJĮȚ ıIJȘȞ Įʌȩ [•] İʌȚıIJȠȜȒ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ıIJȠ ȞȠȝȚțȩ ıȪȝȕȠȣȜȠ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠȞ ǵȡȠ 1.2 (Ȗ) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ʌĮȡȠȤȒȢ IJȦȞ ȞȠȝȚțȫȞ ȖȞȦȝȠįȠIJȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ, ĮʌȠIJİȜİȓ ʌȜȒȡȘ țĮIJȐȜȠȖȠ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ İȖȖȡȐijȦȞ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȚȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ ȋȡȑȠȣȢ, (ȕ) Ș įȒȜȦıȘ țĮȚ Ș İȖȖȪȘıȘ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ǵȡȠ 5(1)(İ) IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ĮțȡȚȕİȓȢ țĮȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ʌĮȡȑȤİȚ IJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ įȒȜȦıȘ țĮȚ İȖȖȪȘıȘ ȝİ ȕȐıȘ IJȚȢ ȞȠȝȚțȑȢ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ țĮȚ ȑʌİȚIJĮ Įʌȩ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȞȠȝȚțȩ ȑȜİȖȤȠ IJȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ, ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ȞȩȝȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įİıȝİȣIJȚțȠȓ ıİ ĮȣIJȩ, țĮȚ (Ȗ) ȠȚ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ǼʌĮȞĮȖȠȡȐȢ IJȠȣ ȋȡȑȠȣȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ (i) ȞĮ ʌĮȡĮȕȚȐıȠȣȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ İijĮȡȝȠıIJȑȠ țĮȞȩȞĮ įȚțĮȓȠȣ, țĮȞȠȞȚıȝȩ Ȓ ĮʌȩijĮıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įİıȝİȣIJȚțȒ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȣȞșȒțȘ ıİ ĮȣIJȑȢ Ȓ ıİ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ IJȠȣȢ, (ii) ȞĮ ĮʌȠIJİȜȑıȠȣȞ ȜȩȖȠ țĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ (ȩʌȦȢ țȚ ĮȞ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ) ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJĮ șȑȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮijȠ (i), țĮȚ (iii) ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ İȟĮıijȐȜȚıȘȢ Ȓ ıIJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ İȟĮıijȐȜȚıȘȢ Ȓ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘȢ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ (ȦȢ İȟĮıijȐȜȚıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ʌĮȡȩȝȠȚĮ Įʌȩ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȐʌȠȥȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮ) ȣʌȑȡ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ.

[ȣʌȠȖȡĮijȒ]

[•] ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

5807


5808

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3 ȉȇȅȆȅȆȅǿǾĬǼǿȈǼȈ ǹȃǹǺǹȁȁȅȂǼȃǼȈ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǼȈ ȆȁǾȇȍȂǾȈ

ǼțIJĮȝȚİȪıİȚȢ Įʌȩ IJȠ ȈȪȞȠȜȠ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȉȝȒȝĮ 1

ȉȝȒȝĮ 2

ȉȝȒȝĮ 4

ȉȝȒȝĮ 5

5.900.000.000

3.300.000.000

4.200.000.000

1.000.000.000

ǹȡȤȚțȒ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȁȒȟȘȢ

19/03/2032

10/04/2027

10/05/2027

28/06/2027

ǹȡȤȚțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ȀİijĮȜĮȓȠȣ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ȉİȜȚțȒ țĮIJȩʌȚȞ ʌĮȡȐIJĮıȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȁȒȟȘȢ

19/03/2047

10/04/2041

10/05/2042

28/06/2040

ȉİȜȚțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ȀİijĮȜĮȓȠȣ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ǼijȐʌĮȟ ıIJȘ ȜȒȟȘ

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞİȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ IJȩțȦȞ

ȈIJȚȢ 19/03 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȈIJȚȢ 10/04 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȈIJȚȢ 10/05 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȈIJȚȢ 28/06 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȀİijȐȜĮȚȠ

ȉȝȒȝĮ 3 – ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘȢ IJȡĮʌİȗȫȞ ȝȑȤȡȚ IJȘ ȝİIJȐȕĮıȘ ıIJȠ ȈȪȞȠȜȠ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ

ȀİijȐȜĮȚȠ ȁȒȟȘ IJȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȠȪ ȂȑıȠȣ ȂȠȡijȒ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ IJȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȡȤȚțȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȩ ȂȑıȠ ȆİȡȚșȫȡȚȠ ȑȞĮȞIJȚ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ ǹȞĮijȠȡȐȢ (Euribor 6 ȝȘȞȫȞ) ǹȡȤȚțȒ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȆȜȘȡȦȝȒȢ ȉȩțȦȞ İijĮȡȝȠıIJȑȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ʌİȡȓȠįȠ IJȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ȋȡȘȝĮIJȠ-

ȂȑȡȠȢ 1

ȂȑȡȠȢ 2

ȂȑȡȠȢ 3

ȂȑȡȠȢ 4

ȂȑȡȠȢ 5

5.000.000.00 0

5.000.000.00 0

5.000.000.00 0

5.000.000.000

5.000.000.000

19/04/2018

19/04/2019

19/04/2020

19/04/2021

19/04/2022

ȀȣȝĮȚȞȩȝİȞȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ (Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)

ȀȣȝĮȚȞȩȝİȞȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ (Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)

ȀȣȝĮȚȞȩȝİȞȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ (Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)

ȀȣȝĮȚȞȩȝİȞȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ (Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)

ȀȣȝĮȚȞȩȝİȞȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ (Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)

46 ȝ.ȕ.

57 ȝ.ȕ.

64 ȝ.ȕ.

71 ȝ.ȕ.

77 ȝ.ȕ.

19/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

19/10/2012

1.501%

1.611%

1.681%

1.751%

1.811%


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5809

ȂȑȡȠȢ 1

ȂȑȡȠȢ 2

ȂȑȡȠȢ 3

ȂȑȡȠȢ 4

ȂȑȡȠȢ 5

ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡİȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȡȤȚțȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȩ ȂȑıȠ

ǼȟĮȝȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȚȢ 19 ǹʌȡ țĮȚ 19 ȅțIJ țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ǼȟĮȝȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȚȢ 19 ǹʌȡ țĮȚ 19 ȅțIJ țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ǼȟĮȝȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȚȢ 19 ǹʌȡ țĮȚ 19 ȅțIJ țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ǼȟĮȝȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȚȢ 19 ǹʌȡ țĮȚ 19 ȅțIJ țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ǼȟĮȝȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȚȢ 19 ǹʌȡ țĮȚ 19 ȅțIJ țȐșİ ȑIJȠȣȢ

țĮșȠȡȚıȝȩȢ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȠȣ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȡȤȚțȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȩ ȂȑıȠ

(Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)* + ȆİȡȚșȫȡȚȠ + ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȑıȝİȣıȘȢ + ǼIJȒıȚĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

(Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)* + ȆİȡȚșȫȡȚȠ + ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȑıȝİȣıȘȢ + ǼIJȒıȚĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

(Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)* + ȆİȡȚșȫȡȚȠ + ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȑıȝİȣıȘȢ + ǼIJȒıȚĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

(Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)* + ȆİȡȚșȫȡȚȠ + ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȑıȝİȣıȘȢ + ǼIJȒıȚĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

(Euribor 6 ȝȘȞȫȞ)* + ȆİȡȚșȫȡȚȠ + ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȑıȝİȣıȘȢ + ǼIJȒıȚĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ

ȉȡȩʌȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȩțȦȞ

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

Act/360, Modified Following, adjusted

ǹȡȤȚțȐ IJİȜȚțȒ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȁȒȟȘȢ

19/04/2032

19/04/2032

19/04/2032

19/04/2032

19/04/2032

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ ȝİ ȑȞĮȡȟȘ 19/04/2023

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ ȝİ ȑȞĮȡȟȘ 19/04/2023

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ ȝİ ȑȞĮȡȟȘ 19/04/2023

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ ȝİ ȑȞĮȡȟȘ 19/04/2023

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ ȝİ ȑȞĮȡȟȘ 19/04/2023

19/04/2046

19/04/2046

19/04/2046

19/04/2046

19/04/2046

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2034 ȝȑȤȡȚ 19/04/2039 țĮȚ 500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2043 ȝȑȤȡȚ

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2034 ȝȑȤȡȚ 19/04/2039 țĮȚ 500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2043 ȝȑȤȡȚ

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2034 ȝȑȤȡȚ 19/04/2039 țĮȚ 500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2043 ȝȑȤȡȚ

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2034 ȝȑȤȡȚ 19/04/2039 țĮȚ 500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2043 ȝȑȤȡȚ 19/04/2046

500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2034 ȝȑȤȡȚ 19/04/2039 țĮȚ 500.000.000 Ǽȣȡȫ țȐșİ ȑIJȠȢ Įʌȩ 19/04/2043 ȝȑȤȡȚ 19/04/2046

įȠIJȚțȠȪ ȂȑıȠȣ

ĮȡȤȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țİijĮȜĮȓȠȣ IJİȜȚțȒ țĮIJȩʌȚȞ ʌĮȡȐIJĮıȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȁȒȟȘȢ

IJİȜȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țİijĮȜĮȓȠȣ1

 1

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ


5810

ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ ȝİIJȐ IJȘ ȁȒȟȘ IJȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȠȪ ȂȑıȠȣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȂȑȡȠȢ 1 19/04/2046

ȂȑȡȠȢ 2 19/04/2046

ȂȑȡȠȢ 3 19/04/2046

ȂİIJȐ IJȚȢ 19/04/2018, ıIJȚȢ 19/04 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȂİIJȐ IJȚȢ 19/04/2019, ıIJȚȢ 19/04 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȂİIJȐ IJȚȢ 19/04/2020, ıIJȚȢ 19/04 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȂȑȡȠȢ 4

ȂȑȡȠȢ 5

ȂİIJȐ IJȚȢ 19/04/2021, ıIJȚȢ 19/04 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

ȂİIJȐ IJȚȢ 19/04/2022, ıIJȚȢ 19/04 țȐșİ ȑIJȠȣȢ

* ȉȠ Euribor ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȐ IJȘ ǻİȪIJİȡȘ ǾȝȑȡĮ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ıIJȠ ȈȪıIJȘȝĮ TARGET ʌȡȚȞ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ țȐșİ ȆİȡȚȩįȠȣ ǼțIJȠțȚıȝȠȪ. ǵȜİȢ ȠȚ ȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ʌȠıȐ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮȕȜȘșİȓ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȚȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞİȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ. ȉĮ ȈȣȞȠȜȚțȐ ǻİįȠȣȜİȣȝȑȞĮ ȆȠıȐ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ țĮȚ șĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ǵȡȠ 6 IJȠȣ ȆȡȠıĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 (ȆȡȠıȐȡIJȘȝĮ 1: ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ: ǼȚįȚțȠȓ ǵȡȠȚ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ) IJȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4 ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǼȆǹĭȍȃ

īȚĮ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ: ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ: 43, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg ȊʌȩȥȘ: ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾ ȉȘȜ: +352 260 962 26 Fax:+ 352 260 962 62 ȀȦįȚțȩȢ SWIFT :EFSFLULL ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠȣȢ: ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main, Germany ȊʌȩȥȘ: ǼʌȚțİijĮȜȒȢ IJȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȉȘȜ: +49 69 1344 3470 Fax: +49 69 1344 6171 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ – L-4 ȂȠȞȐįĮ, «īȡĮijİȓȠ ǻĮȞİȚıȝȠȪ, ǻȐȞİȚĮ, ȁȠȖȚıIJȚțȐ țĮȚ ʌȓıȦ» L-2920 Luxembourg ȊʌȩȥȘ: ǼʌȚțİijĮȜȒȢ IJȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ ȉȘȜ: +352 4301 36372 Fax: +352 4301 36599 SWIFT BIC: EUCOLULL īȚĮ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ: ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȊʌȩȥȘ: 23Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻȘȝȠıȓȠȣ ȋȡȑȠȣȢ Ǽ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 37, 101 65 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ Fax: +30 210 3338205 ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ: ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ Ǽ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 21, 102 50 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ ȊʌȩȥȘ: ǻȚİȪșȣȞıȘ ǼȡȖĮıȚȫȞ ǻȘȝȠıȓȠȣ, ȉȝȒȝĮ ȈȤȑıİȦȞ ȝİ IJȠ ǻȘȝȩıȚȠ Fax: + 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA

5811


5812

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

īȚĮ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ: ǼȜȜȘȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ȆĮȞİʌȚıIJȘȝȓȠȣ 10 106 71 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ ȊʌȩȥȘ: ȆȡȠȑįȡȠȣ ȉȋȈ, Ȇ. ĬȦȝȩʌȠȣȜȠȣ ȉȘȜ: +210 3635420 Fax: +210 3628082


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

AMENDMENT AGREEMENT Relating to the FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENTPSI LM Facility Agreement between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State and THE BANK OF GREECE

__ DECEMBER 2012

5813


5814

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

THIS AMENDMENT AGREEMENT (the "Amendment Agreement") is made by and between:

(A)

European Financial Stability Facility ("EFSF"), a société anonyme incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414), represented by Mr. Klaus Regling, Chief Executive Officer or Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief Executive Officer;

(B)

The Hellenic Republic (hereinafter referred to as "Greece" or the "Beneficiary Member State"), represented by the Minister of Finance; and

(C)

The Bank of Greece (hereinafter referred to as the "Bank of Greece"), represented by the Governor of the Bank of Greece.

PREAMBLE Whereas: (1)

A Financial Assistance Facility Agreement- PSI LM Facility Agreement (hereinafter referred to as the "Facility Agreement") was made between EFSF, the Beneficiary Member State and the Bank of Greece on 1 March 2012.

(2)

On 27 November 2012, the Eurogroup announced that the euro area Member States would be prepared to consider a number of debt sustainability initiatives, including in relation to financial assistance provided to Greece by EFSF (the "Eurogroup Statement"). The Eurogroup Statement also said that these initiatives would accrue to Greece in a phased manner and conditional upon a strong implementation of the agreed reform measures in the programme period as well as in the post-programme period.

(3)

The parties have agreed that the amendments to the Facility Agreement shall be implemented on the terms of and subject to the conditions of this Amendment Agreement.

Now, therefore, the parties hereto have agreed as follows: 1.

AMENDMENTS TO THE FACILITY AGREEMENT The Facility Agreement is hereby amended as follows:

1.1

Notwithstanding any provision of the Facility Agreement to the contrary, the Guarantee Commission Fee shall be zero (0) basis points per annum (or such


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

other level of Guarantee Commission Fee as may be determined by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors as applicable to the Facilities from time to time) applied to the relevant Financial Assistance Amount, provided, for the avoidance of doubt, that such reduction of the Guarantee Commission Fee shall not give rise to any right of reimbursement or reduction of any Guarantee Commission Fee that is accrued or has been paid prior to the date when this Agreement becomes effective. 1.2

In Clause 6(2) of the Facility Agreement, the reference to "Clause 4(2)(g)" shall be replaced by a reference to "Clause 4(2)(h)".

1.3

All other Clauses remain unchanged.

2.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES The representations and warranties in Clause 4(1) of the Facility Agreement remain true and accurate as of the date hereof, including in relation to this Amendment Agreement, the Facility Agreement as amended by this Amendment Agreement and any legal opinions issued in relation to this Amendment Agreement, and there is no Event of Default outstanding on the date hereof.

3.

MISCELLANEOUS

3.1

EFSF hereby grants its consent, for the purposes of Clause 4(2)(h) of the Facility Agreement, to the debt buy-back operations described in the Eurogroup Statement.

3.2

The parties acknowledge and agree that the obligation to make repayments under Clause 6(2) of the Facility Agreement shall not arise by reason of an acquisition of New Greek Bonds by the Beneficiary Member State pursuant to the debt buy-back operations described in the Eurogroup Statement.

4.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

4.1

This Amendment Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.

4.2

The parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the legality, validity, interpretation or performance of this Amendment Agreement to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg.

4.3

Clause 3.2 is for the benefit of EFSF only. As a result, nothing in Clause 3.2 prevents EFSF from taking proceedings relating to a dispute ("Proceedings") in the courts of the domicile of the Beneficiary Member State or of the governing law of this Amendment Agreement and the Beneficiary Member

5815


5816

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

State hereby irrevocably submits to the jurisdiction of such courts. To the extent allowed by law, EFSF may take concurrent Proceedings in any number of such jurisdictions. 4.4

The Beneficiary Member State, the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund each hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Amendment Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

5.

ENTRY INTO FORCE Following its signature by all parties, this Amendment Agreement shall enter into force on the date on which EFSF has received the official notification in the form of the Legal Opinion by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form of Annex 1 that this Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all obligations of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to this Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same, on which date this Amendment Agreement shall enter into effect and be binding on and between EFSF, the Beneficiary Member State and the Bank of Greece. EFSF shall notify the Beneficiary Member State and the Bank of Greece as to the date of entry into force.

6.

EXECUTION OF THE AGREEMENT This Amendment Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the parties. The counterparts each form an integral part of the original Amendment Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Amendment Agreement. EFSF shall promptly after the signature of this Amendment Agreement supply conformed copies of the Amendment Agreement to each of the parties.

7.

INTERPRETATION AND ANNEXES

7.1

Unless otherwise defined in this Amendment Agreement or the context requires otherwise, capitalised terms defined in the Facility Agreement shall have the same meaning in this Amendment Agreement.

7.2

The Annexes to this Amendment Agreement shall constitute an integral part hereof:


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Annex 1. Form of Legal Opinion. Annex 2. List of Contacts.

5817


5818

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Done in Luxembourg on __ December 2012 and in Athens on __ December 2012.

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

____________________________________ REPRESENTED BY KLAUS REGLING, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

HELLENIC REPUBLIC

____________________________________ REPRESENTED BY YANNIS STOURNARAS, THE MINISTER OF FINANCE

BANK OF GREECE

____________________________________ REPRESENTED BY GEORGE PROVOPOULOS, THE GOVERNOR OF THE BANK OF GREECE


5819

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 1 FORM OF LEGAL OPINION

(official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance)

[place, date]

To: EFSF [Insert address]

Re:

Amendment Agreement dated [•] 2012 between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic and the Bank of Greece Legal Opinion

Dear Sirs, In my capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I refer to the above referenced Amendment Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "Amendment Agreement") entered into between, amongs others, EFSF, the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•] 2012. I warrant that I am competent to issue this legal opinion in connection with the Amendment Agreement on behalf of the Beneficiary Member State. I have examined originals of the Amendment Agreement. I have also examined the relevant provisions of national and international law applicable to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece, the powers of signatories and such other documents as I have deemed necessary or appropriate. Furthermore, I have made such other investigations and reviewed such matters of law as I have considered relevant to the opinion expressed herein. I have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Beneficiary Member State and the Bank of Greece) and the conformity of all copies to originals, (ii) the capacity and power to enter into the Amendment Agreement of, and their valid authorisation and signing by, each party other than the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Amendment Agreement on each party under the laws of England.


5820

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the Facility Agreement and the Amendment Agreement. This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion. Subject to the foregoing, I am of the opinion that: 1.

With respect to the laws, regulations and legally binding decisions currently in force in the Hellenic Republic, the Beneficiary Member State is by the execution of the Amendment Agreement by [insert name], Minister of Finance, validly and irrevocably committed to fulfil all of its obligations under it.

2.

The Beneficiary Member State’s execution, delivery and performance of the Amendment Agreement: (i) have been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; and (ii) have not and will not violate any applicable regulation or ruling of any competent authority or any agreement or Treaty binding on it or any of its agencies.

3.

Nothing in this Amendment Agreement contravenes or limits the rights of the Beneficiary Member State to make punctual and effective payment of any sum due for the principal, interest or other charges under the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

4.

The Amendment Agreement is in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Beneficiary Member State and the Bank of Greece. The enforcement of the Amendment Agreement would not be contrary to mandatory provisions of Hellenic law, to the ordre public of the Hellenic Republic, to international treaties or to generally accepted principles of international law binding on the Beneficiary Member State.

5.

It is not necessary in order to ensure the legality, validity or enforceability of the Amendment Agreement that it be filed, recorded, or enrolled with any court or authority in the Hellenic Republic.

6.

No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Hellenic Republic or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution and delivery of the Amendment Agreement and with any payment or transfer of principal, interest, commissions and other sums due under the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

7.

No exchange control authorisations are required and no fees or other commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

8.

The signature of the Amendment Agreement by [insert name], Governor of the Bank of Greece legally and validly binds the Bank of Greece.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

9.

The choice of English law as governing law for the Amendment Agreement is a valid choice of law binding the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in accordance with Hellenic law.

10.

The Beneficiary Member State and the Bank of Greece have legally, effectively and irrevocably submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg in connection with the Amendment Agreement and any judgement of these courts would be conclusive and enforceable in the Hellenic Republic.

11.

Neither the Beneficiary Member State nor the Bank of Greece nor any of their respective properties are immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Amendment Agreement.

12.

The execution of the Amendment Agreement has been made upon the provisions of [insert appropriate reference to Hellenic law].

13.

[Under the Hellenic law no ratification from Parliament is required for this Amendment Agreement in order to be effective and binding [insert appropriate reference to Hellenic law]]/ [This Amendment Agreement has been validly ratified in accordance with the provisions of Hellenic law].

14.

In conclusion, the Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all the obligations of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to the Amendment Agreement and the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance

5821


5822

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 2 LIST OF CONTACTS

For the Lenders and Commission: European Financial Stability Facility 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Attention: Chief Financial Officer Tel: +352 260 962 600 Fax: + 352 260 911 600 SWIFT BIC: EFSFLULL With copies to: European Central Bank Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main, Germany Attention: Head of Financial Operations Services Division Tel: + 49 69 1344 3470 Fax: + 49 69 1344 6171 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC European Commission Directorate General Economic and Financial AffairsUnit L-4 "Borrowing, accounting, lending and back office" L-2920 Luxembourg Attention: Head of Unit Tel: +352 4301 36372 Fax: +352 4301 36599 SWIFT BIC: EUCOLULL For the Beneficiary Member State: Ministry of Finance General Accounting Office 37, E. Venizelos str. 101 65 Athens, Greece Attention: 23rd Division Fax: + 30 210 3338205


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

With copy to the Bank of Greece: Bank of Greece 21, E. Venizelos str. 102 50 Athens, Greece Attention: Government Financial Operations & Accounts Department Government Accounts Section Fax: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA

5823


5824

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȈȊȂǺǹȈǾ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȊȂǺǹȈǾ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǿȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ – ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ Ȉǿȉ ȝİIJĮȟȪ ȉȅȊ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅȊ ȉǹȂǼǿȅȊ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ

ȉǾȈ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȍȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ

țĮȚ ȉǾȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ

ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȊ 2012
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ǿ ȆǹȇȅȊȈǹ ȈȊȂǺǹȈǾ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈ (Ș «ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ») ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ Įʌȩ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ: (ǹ)

IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ («ǼȉȋȈ»), ĮȞȫȞȣȝȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ ʌȠȣ ıȣıIJȐșȘțİ ıIJȠ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ ȝİ ȑįȡĮ İʌȓ IJȘȢ ȁİȦijȩȡȠȣ John F. Kennedy Įȡ. 43, L-1855 ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ (R.C.S. ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ Ǻ153.414), ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ț. Klaus Regling, ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ (CEO) țĮȚ IJȠȞ ț. Christophe Frankel, AȞĮʌȜȘȡȦIJȒ ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ, («ǼȉȋȈ»),

(Ǻ)

IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ «ǼȜȜȐįĮ» Ȓ IJȠ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ»), ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, țĮȚ

(ī)

ȉȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ Ș «ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ») ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ.

ȆȇȅȅǿȂǿȅ: ȁĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ: (1)

H ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ - ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ Ȉǿȉ (İijİȟȒȢ ȦȢ «ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ») ıȣȞȒijșȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȉȋȈ, IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ IJȘȞ 1Ș ȂĮȡIJȓȠȣ 2012.

(2)

ȈIJȚȢ 27 ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2012, IJȠ Eurogroup ĮȞĮțȠȓȞȦıİ ȩIJȚ IJĮ ȀȡȐIJȘ ȂȑȜȘ IJȠȣ Eȣȡȫ İȓȞĮȚ įȚĮIJİșİȚȝȑȞĮ ȞĮ İȟİIJȐıȠȣȞ ȝȓĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ ȖȚĮ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ ( Ș «ǻȒȜȦıȘ Eurogroup»). Ǿ ǻȒȜȦıȘ Eurogroup İʌȚıȒȝĮȞİ İʌȓıȘȢ ȩIJȚ IJȑIJȠȚİȢ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ șĮ İijĮȡȝȠıșȠȪȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıIJĮįȚĮțȐ țĮȚ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ ȪıIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ĮȣıIJȘȡȒ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ıȣȝijȦȞȘȝȑȞȦȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ĮȜȜĮȖȫȞ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ȑʌİIJĮȚ ĮȣIJȒȢ.

(3)

ȉĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ ȑȤȠȣȞ ıȣȝijȦȞȒıİȚ ȩIJȚ ȠȚ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJĮ ȂȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ ȦȢ İȟȒȢ: 1.

ȉȇȅȆȅȆȅȆǾȈǼǿȈ ȈȉǾ ȈȊȂǺǹȈǾ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ įȚĮ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ȦȢ İȟȒȢ:

1.1

Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ: Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ ȠȚĮıįȒʌȠIJİ ĮȞIJȓșİIJȘȢ įȚȐIJĮȟȘȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, Ș ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǼȖȖȪȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȝȘįȑȞ (0) ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ İIJȘıȓȦȢ (Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ ȪȥȠȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȚıIJİȓ Įʌȩ IJȠ ǻȚȠȚțȘIJȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ IJȠȣ ǼȉȋȈ țĮȚ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ǼȖȖȣȘIJȑȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıIJȚȢ ǻȚİȣțȠȜȪȞıİȚȢ Įʌȩ țĮȚȡȠȪ İȚȢ țĮȚȡȩȞ) țĮȚ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȠ ȆȠıȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ, İijȩıȠȞ, ʌȡȠȢ ĮʌȠijȣȖȒ ĮȝijȚȕȠȜȓĮȢ, ĮȣIJȒ Ș ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ įİȞ ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ Ȓ ȝİȓȦıȘ țȐșİ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ Ȓ ȑȤİȚ țĮIJĮȕȜȘșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘ-5825


5826

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȚıȤȪȠȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ. 1.2

ȈIJȘ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ 6(2) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, Ș ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȘ «ȆĮȡȐȖȡĮijȠ 4(2)(ȗ) ĮȞIJȚțĮșȓıIJĮIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȘȞ «ȆĮȡȐȖȡĮijȠ4(2)(Ș)».

1.3

ǵȜİȢ ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȆĮȡȐȖȡĮijȠȚ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȦȢ ȑȤȠȣȞ.

2.

ǻǾȁȍȈǼǿȈ Ȁǹǿ ǼīīȊǾȈǼǿȈ ȅȚ ǻȘȜȫıİȚȢ țĮȚ ǼȖȖȣȒıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮIJȣʌȫȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȆĮȡȐȖȡĮijȠ 4(1) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ĮțȡȚȕİȓȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ıȤİIJȚțȒ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțȪȥİȚ ȠȚȠįȒʌȠIJİ īİȖȠȞȩȢ ȀĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

3.

ȁȅǿȆǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

3.1

ȉȠ ǼȉȋȈ įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȤȠȡȘȖİȓ IJȘ ıȣȖțĮIJȐșİıȘ IJȠȣ, ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐijȠȣ 4(2)(Ș) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ IJȘȢ İʌĮȞĮȖȠȡȐȢ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǻȒȜȦıȘ IJȠȣ Eurogroup.

3.2

ȉĮ ȝȑȡȘ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ țĮȚ ıȣȝijȦȞȠȪȞ ȩIJȚ Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıȘȢ țĮIJĮȕȠȜȫȞ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐijȠȣ 6(2) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ įİȞ șĮ İȖİȓȡİIJĮȚ ȜȩȖȦ IJȘȢ İȟĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ ȃȑȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌĮȞĮȖȠȡȐ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ ǻȒȜȦıȘ IJȠȣ Eurogroup.

4.

ǼĭǹȇȂȅȈȉǼȅ ǻǿȀǹǿȅ Ȁǹǿ ǹȇȂȅǻǿǹ ǻǿȀǹȈȉǾȇǿǹ

4.1

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ İȟȦıȣȝȕĮIJȚțȒ ĮȟȓȦıȘ ʌȠȣ ȖİȞȞȐIJĮȚ Įʌȩ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣIJȒ șĮ įȚȑʌȠȞIJĮȚ țĮȚ șĮ İȡȝȘȞİȪȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǹȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ.

4.2

ȉĮ ȂȑȡȘ ȣʌȠȤȡİȠȪȞIJĮȚ ȞĮ ȣʌĮȖȐȖȠȣȞ țȐșİ įȚĮijȠȡȐ ʌȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, İȡȝȘȞİȓĮ Ȓ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ.

4.3

Ǿ ȆĮȡȐȖȡĮijȠȢ 3(2) İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ IJȠȣ ǼȉȋȈ. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, IJȓʌȠIJİ Įʌȩ ȩıĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȆĮȡȐȖȡĮijȠ 3(2) įİȞ İȝʌȠįȓȗİȚ IJȠ ǼȉȋȈ Įʌȩ IJȠ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞIJȚįȚțȓĮȢ (ȠȚ "ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ") ıIJĮ įȚțĮıIJȒȡȚĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ Ȓ IJȠȣ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ĮʌȠįȑȤİIJĮȚ, įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ IJȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıIJȘȞ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ. ȈIJȠ ȝȑIJȡȠ ʌȠȣ IJȠ İʌȚIJȡȑʌİȚ Ƞ ȞȩȝȠȢ, IJȠ ǼȉȋȈ șĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ıİ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȦIJȑȡȦ įȚțĮȚȠįȠıȓİȢ.

4.4

ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ʌĮȡĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ țĮȚ ĮȞİʌȚijȪȜĮțIJĮ Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ĮıȣȜȓĮȢ ʌȠȣ ȒįȘ ȑȤȠȣȞ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚțĮȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ țĮȚ IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ȑȞĮȞIJȚ įȚțĮıIJȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ İȞįİȚțIJȚțȐ, Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ĮıȣȜȓĮȢ ȑȞĮȞIJȚ ȐıțȘıȘȢ ĮȖȦȖȒȢ, ȑțįȠıȘȢ įȚțĮıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȚȐIJĮȟȘȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ, İțIJȑȜİıȘȢ Ȓ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪ ȝȑIJȡȠȣ țĮȚ ȑȞĮȞIJȚ țȐșİ İțIJȑȜİıȘȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȠȪ ȝȑIJȡȠȣ ıİ ȕȐȡȠȢ IJȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıIJȠ ȝȑIJȡȠ ʌȠȣ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȩ ȞȩȝȠ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

5

ǼȃǹȇȄǾ ǿȈȋȊȅȈ ǹȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ȝȑȡȘ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠ ǼȉȋȈ șĮ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İʌȓıȘȝȘ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ ȣʌȩ IJȘ ȝȠȡijȒ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ ȃȠȝȚțȩ ȈȪȝȕȠȣȜȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȝİ IJȘȞ ȝȠȡijȒ IJȠȣ ȣʌȠįİȓȖȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1 , ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ įİȩȞIJȦȢ ȣʌȠȖȡĮijİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ țĮȝȓĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İȞȑȡȖİȚĮ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ IJİșȠȪȞ ĮȣIJȐ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ, țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Ș ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ İʌȓ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȉȋȈ, IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȚıȤȪȠȢ.

6

ȊȆȅīȇǹĭǾ ȉǾȈ ȈȊȂǺǹȈǾȈ Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȖȡĮijİȓ ıİ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ĮȡȚșȝȩ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ, ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȝȑȡȘ. ȀȐșİ ĮȞIJȓIJȣʌȠ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌȡȦIJȩIJȣʌȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ Ș ȣʌȠȖȡĮijȒ ʌȠȣ IJȓșİIJĮȚ ıIJĮ ĮȞIJȓIJȣʌĮ șĮ ȑȤİȚ IJȘȞ ȓįȚĮ ȚıȤȪ ȦıȐȞ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ IJȦȞ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ İȓȤĮȞ IJİșİȓ ıİ ȑȞĮ ȝȠȞĮįȚțȩ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. ȉȠ ǼȉȋȈ șĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ĮțȡȚȕȒ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ țĮșȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ȝȑȡȘ.

7

ǼȇȂǾȃǼǿǹ Ȁǹǿ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ

7.1

ǼțIJȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİIJĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ ȩʌȠȣ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȘȢ ĮʌĮȚIJİȓ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ İȡȝȘȞİȓĮ, ȠȚ ȩȡȠȚ ȝİ ĮȡȤȚțȐ țİijĮȜĮȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ IJȠ ȓįȚȠ ȞȩȘȝĮ țĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ

7.2

ȉĮ ʌĮȡĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ:ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1

ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ

ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2

ȀĮIJȐȜȠȖȠȢ ǼʌĮijȫȞ

5827


5828

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ȊʌİȖȡȐijȘ ıIJȠ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ ıIJȚȢ _ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012 țĮȚ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ ıIJȚȢ _ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012. ǼȊȇȍȆǹǿȀȅ ȉǹȂǼǿȅ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȠ įȚĮ Klaus Regling, ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ / Christophe Frankel AȞĮʌȜȘȡȦIJȒȢ ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȦȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ įȚĮ

ǿȦȐȞȞȘȢ ȈIJȠȣȡȞȐȡĮȢ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ įȚĮ īİȫȡȖȚȠȢ ȆȡȠȕȩʌȠȣȜȠȢ ǻȚȠȚțȘIJȒȢ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ
5829

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1 ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȃȅȂǿȀǾȈ īȃȍȂȅǻȅȉǾȈǾȈ (ȞĮ İțįȓįİIJĮȚ ıİ İʌȓıȘȝȠ İʌȚıIJȠȜȩȤĮȡIJȠ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ) [IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]

ȆȡȠȢ: ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ [İȚıȐȖİIJĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ] ĬǼȂǹ:

[•] ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ʌȠȣ ȣʌİȖȡȐijȘ IJȘȞ [•] 2012 – ȃȠȝȚțȒ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘ

ǹȖĮʌȘIJȠȓ țȪȡȚȠȚ, Ȋʌȩ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJȐ ȝȠȣ ȦȢ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ĮȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ıIJĮ ȆĮȡȐȡIJȘȝȐ IJȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ ( İijİȟȒȢ șĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȦȢ Ș «ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ») ʌȠȣ ıȣȞȒijșȘ ĮȞȐȝİıĮ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, IJȠȣ ǼȉȋȈ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ») țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ıIJȚȢ [•]2012. ǻȘȜȫȞȦ ȩIJȚ ȑȤȦ ʌȜȒȡȘ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ DzȤȦ İȜȑȖȟİȚ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ. DzȤȦ İʌȓıȘȢ İȜȑȖȟİȚ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ țĮȚ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, IJȚȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȩȞIJȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮijȠ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ȓ țĮIJȐȜȜȘȜȠ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȑȤȦ įȚİȞİȡȖȒıİȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ȑȤȦ İȟİIJȐıİȚ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ȗȒIJȘȝĮ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ȦȢ ıȤİIJȚțȩ ȖȚĮ IJȘȞ įȚĮIJȪʌȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ. DzȤȦ șİȦȡȒıİȚ ȦȢ ĮȜȘșİȓȢ (Į) IJȘȞ ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ (İțIJȩȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ) țĮȚ IJȘ ıȣȝijȦȞȓĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȝİ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ, (ȕ) IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ıȪȞĮȥȘȢ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțȣȡȘ İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ Įʌȩ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ (Ȗ) IJȘȞ İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, įİıȝİȣIJȚțȒ ȚıȤȪȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ. ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ įȓȞȠȞIJĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. Ǿ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ĮȣIJȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJĮ ȗȘIJȒȝĮIJĮ İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ȚıȤȪİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ĮȣIJȒȢ. Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ, Ș ȖȞȫȝȘ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ȩIJȚ:


5830

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

1.

ȀĮIJ’ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ȞȠȝȠșİIJȚțȫȞ, țĮȞȠȞȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ įİıȝİȣIJȚțȫȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, įȚĮ IJȘȢ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȣȝȕȐıİȦȢ ȝȑıȦ IJȠȣ [ȩȞȠȝĮ], ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȑȤİȚ ȑȖțȣȡĮ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ įİıȝİȣșİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȑȢ.

2.

Ǿ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȣʌȠȖȡĮijȒ, ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ (i) ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ İȖțȡȚșİȓ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ ıȣȖțĮIJĮșȑıİȦȞ, İȞİȡȖİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȦȞ țĮȚ (ii) įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȕȚȐıȠȣȞ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ İijĮȡȝȠıIJȑȠ țĮȞȩȞĮ įȚțĮȓȠȣ, țĮȞȠȞȚıȝȩ Ȓ ĮʌȩijĮıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įİıȝİȣIJȚțȒ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȣȞșȒțȘ ıİ ĮȣIJȩ Ȓ ıİ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ IJȘȢ,

3.

ȀĮȝȓĮ įȚȐIJĮȟȘ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣIJȒ įİȞ ĮȞIJȚȕĮȓȞİȚ Ȓ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȑȖțĮȚȡȘ țĮȚ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌȜȘȡȦȝȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ȦȢ țİijȐȜĮȚȠ, IJȩțȠ Ȓ ȐȜȜȘ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

4.

Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȝȠȡijȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ įİıȝİȣIJȚțȐ țĮIJȐ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞIJȓșİIJȘ ȝİ țĮȞȩȞİȢ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȝİ IJȘ įȘȝȩıȚĮ IJȐȟȘ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, ȝİ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ IJȚȢ ȖİȞȚțȫȢ ʌĮȡĮįİįİȖȝȑȞİȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ.

5.

ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıșİȓ Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, Ș İȖțȣȡȩIJȘIJĮ Ȓ įİıȝİȣIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ȞĮ țĮIJĮIJİșİȓ, țĮIJĮȤȦȡȘșİȓ Ȓ İȖȖȡĮijİȓ İȞȫʌȚȠȞ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ įȚțĮıIJȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ĮȡȤȒȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ.

6.

ǻİȞ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ijȩȡȠȚ, IJȑȜȘ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ĮȡȤȒ ĮȣIJȒȢ Ȓ İȞIJȩȢ ĮȣIJȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ țĮȚ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȠȪIJİ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ Ȓ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ țİijĮȜĮȓȠȣ, IJȩțȦȞ, ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

7.

ǻİȞ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȐįİȚİȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ıȣȞĮȜȜȐȖȝĮIJȠȢ țĮȚ įİȞ ȠijİȓȜİIJĮȚ ȤȡȑȦıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ.

8.

Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [ȠȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ], ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, įİıȝİȪİȚ ȞȩȝȚȝĮ țĮȚ ȑȖțȣȡĮ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ.

9.

ȅ ȠȡȚıȝȩȢ IJȠȣ ǹȖȖȜȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȦȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȖțȣȡȘ İʌȚȜȠȖȒ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ, ʌȠȣ įİıȝİȪİȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ.

10.

ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌĮȤșİȓ ȞȩȝȚȝĮ, ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ ĮȣIJȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJȘ țĮȚ İțIJİȜİıIJȒ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ.

11.

ȅȪIJİ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȠȪIJİ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȠȪIJİ țĮȞȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ, ȜȩȖȦ İșȞȚțȒȢ țȣȡȚĮȡȤȓĮȢ Ȓ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ, IJȘȢ įȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ – ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢ – Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢ İțIJȑȜİıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȑȞįȚțȠ ȕȠȒșȘȝĮ Ȓ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

12.

Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȦȞ [İȚıȐȖİIJĮȚ Ș țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ].

13.

[ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İșȞȚțȩ įȓțĮȚȠ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȪȡȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ IJȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ. [İȚıȐȖİIJĮȚ Ș țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]]/ [Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ țȣȡȦșİȓ ȞȩȝȚȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ǼșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ].

14.

ǼȞ țĮIJĮțȜİȓįȚ Ș ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ ȞȠȝȓȝȦȢ ıȣȞĮijșİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȐIJȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȞĮ IJİșȠȪȞ ĮȣIJȐ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ.

ȅ ȃȠȝȚțȩȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ5831


5832

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2 ȀǹȉDZȁȅīȅȈ ǼȆǹĭǷȃ īȚĮ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ: ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ: 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg ȊȆȅȌǿȃ: CHIEF FINANCIAL OFFICER ȉȘȜ: +352 260 962 26 Fax:+ 352 260 962 62 ȀȦįȚțȩȢ SWIFT :EFSFLULL ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠȣȢ: ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main, īİȡȝĮȞȓĮ ȊʌȩȥȘ: ǼʌȚțİijĮȜȒȢ IJȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȉȘȜ.: + 49 69 1344 3470 Fax: + 49 69 1344 6171 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ L-4 ȂȠȞȐįĮ "īȡĮijİȓȠ ǻĮȞİȚıȝȠȪ, ǻȐȞİȚĮ, ȁȠȖȚıIJȚțȐ țĮȚ ȆȓıȦ" L-2920 ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ ȊʌȩȥȘ: ǼʌȚțİijĮȜȒȢ IJȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ ȉȘȜ.: (+352) 4301 36372 FAX: (+352) 4301 36599 ȀȦįȚțȩȢ SWIFT: EUCOLULL īȚĮ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ: ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ īȡĮijİȓȠ īİȞȚțȠȪ ȁȠȖȚıIJȘȡȓȠȣ ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 37. 101 65 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ ȊʌȩȥȘ: 23Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ Fax: + 30 210 3338205 ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ: ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 21 102 50 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ ȊʌȩȥȘ: ǻȚİȪșȣȞıȘ ǼȡȖĮıȚȫȞ ǻȘȝȠıȓȠȣ, ȉȝȒȝĮ ȈȤȑıİȦȞ ȝİ IJȠ ǻȘȝȩıȚȠ Fax: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

AMENDMENT AGREEMENT Relating to the FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENTBond Interest Facility between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State and THE BANK OF GREECE

__ DECEMBER 2012

5833


5834

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

THIS AMENDMENT AGREEMENT (the "Amendment Agreement") is made by and between:

(A)

European Financial Stability Facility ("EFSF"), a société anonyme incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414), represented by Mr. Klaus Regling, Chief Executive Officer or Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief Executive Officer;

(B)

The Hellenic Republic (hereinafter referred to as "Greece" or the "Beneficiary Member State"), represented by the Minister of Finance; and

(C)

The Bank of Greece (hereinafter referred to as the "Bank of Greece"), represented by the Governor of the Bank of Greece.

PREAMBLE Whereas: (1)

A Financial Assistance Facility Agreement- Bond Interest Facility (hereinafter referred to as the "Facility Agreement") was made between EFSF, the Beneficiary Member State and the Bank of Greece on 1 March 2012.

(2)

On 27 November 2012, the Eurogroup announced that the euro area Member States would be prepared to consider a number of debt sustainability initiatives, including in relation to financial assistance provided to Greece by EFSF (the "Eurogroup Statement"). The Eurogroup Statement also said that these initiatives would accrue to Greece in a phased manner and conditional upon a strong implementation of the agreed reform measures in the programme period as well as in the post-programme period.

(3)

The parties have agreed that the amendments to the Facility Agreement shall be implemented on the terms of and subject to the conditions of this Amendment Agreement.

Now, therefore, the parties hereto have agreed as follows: 1.

AMENDMENTS TO THE FACILITY AGREEMENT The Facility Agreement is hereby amended as follows:

1.1

Notwithstanding any provision of the Facility Agreement to the contrary, the Guarantee Commission Fee shall be zero (0) basis points per annum (or such


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

other level of Guarantee Commission Fee as may be determined by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors as applicable to the Facilities from time to time) applied to the relevant Financial Assistance Amount, provided, for the avoidance of doubt, that such reduction of the Guarantee Commission Fee shall not give rise to any right of reimbursement or reduction of any Guarantee Commission Fee that is accrued or has been paid prior to the date when this Agreement becomes effective. 1.2

All other Clauses remain unchanged.

2.

REPRESENTATIONS AND WARRANTIES The representations and warranties in Clause 4(1) of the Facility Agreement remain true and accurate as of the date hereof, including in relation to this Amendment Agreement, the Facility Agreement as amended by this Amendment Agreement and any legal opinions provided in relation to the Amendment Agreement and there is no Event of Default outstanding on the date hereof.

3.

MISCELLANEOUS

3.1

EFSF hereby grants its consent, for the purposes of Clause 4(2)(g) of the Facility Agreement, to the debt buy-back operations described in the Eurogroup Statement.

3.2

The parties acknowledge and agree that the obligation to make repayments under Clause 6(2) of the Facility Agreement shall not arise by reason of an acquisition of New Greek Bonds by the Beneficiary Member State pursuant to the debt buy-back operations described in the Eurogroup Statement.

4.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

4.1

This Amendment Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.

4.2

The parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the legality, validity, interpretation or performance of this Amendment Agreement to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg.

4.3

Clause 3.2 is for the benefit of EFSF only. As a result, nothing in Clause 3.2 prevents EFSF from taking proceedings relating to a dispute ("Proceedings") in the courts of the domicile of the Beneficiary Member State or of the governing law of this Amendment Agreement and the Beneficiary Member State hereby irrevocably submits to the jurisdiction of such courts. To the extent allowed by law, EFSF may take concurrent Proceedings in any number of such jurisdictions.

5835


5836

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4.4

The Beneficiary Member State, the Bank of Greece and the Hellenic Financial Stability Fund each hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Amendment Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgment or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgment, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

5.

ENTRY INTO FORCE Following its signature by all parties, this Amendment Agreement shall enter into force on the date on which EFSF has received the official notification in the form of the Legal Opinion by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance in the form of Annex 1 that this Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all obligations of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to this Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same, on which date this Amendment Agreement shall enter into effect and be binding on and between EFSF, the Beneficiary Member State and the Bank of Greece. EFSF shall notify the Beneficiary Member State and the Bank of Greece as to the date of entry into force.

6.

EXECUTION OF THE AGREEMENT This Amendment Agreement may be executed in any number of counterparts signed by one or more of the parties. The counterparts each form an integral part of the original Amendment Agreement and the signature of the counterparts shall have the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of the Amendment Agreement. EFSF shall promptly after the signature of this Amendment Agreement supply conformed copies of the Amendment Agreement to each of the parties.

7.

INTERPRETATION AND ANNEXES

7.1

Unless otherwise defined in this Amendment Agreement or the context requires otherwise, capitalised terms defined in the Facility Agreement shall have the same meaning in this Amendment Agreement.

7.2

The Annexes to this Amendment Agreement shall constitute an integral part hereof: Annex 1. Form of Legal Opinion. Annex 2. List of Contacts.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Done in Luxembourg on __ December 2012 and in Athens on __ December 2012.

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

____________________________________ REPRESENTED BY KLAUS REGLING, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

HELLENIC REPUBLIC

____________________________________ REPRESENTED BY YANNIS STOURNARAS, THE MINISTER OF FINANCE

BANK OF GREECE

____________________________________ REPRESENTED BY GEORGE PROVOPOULOS, THE GOVERNOR OF THE BANK OF GREECE

5837


5838

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 1 FORM OF LEGAL OPINION

(official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance)

[place, date]

To: EFSF [Insert address]

Re:

Amendment Agreement dated [•] 2012 between European Financial Stability Facility, the Hellenic Republic and the Bank of Greece Legal Opinion

Dear Sirs, In my capacity as the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I refer to the above referenced Amendment Agreement and its Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the "Amendment Agreement") entered into between, amongs others, EFSF, the Hellenic Republic (hereinafter referred to as the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•] 2012. I warrant that I am competent to issue this legal opinion in connection with the Amendment Agreement on behalf of the Beneficiary Member State. I have examined originals of the Amendment Agreement. I have also examined the relevant provisions of national and international law applicable to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece, the powers of signatories and such other documents as I have deemed necessary or appropriate. Furthermore, I have made such other investigations and reviewed such matters of law as I have considered relevant to the opinion expressed herein. I have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Beneficiary Member State and the Bank of Greece) and the conformity of all copies to originals, (ii) the capacity and power to enter into the Amendment Agreement of, and their valid authorisation and signing by, each party other than the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Amendment Agreement on each party under the laws of England.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the Facility Agreement and the Amendment Agreement. This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion. Subject to the foregoing, I am of the opinion that: 1.

With respect to the laws, regulations and legally binding decisions currently in force in the Hellenic Republic, the Beneficiary Member State is by the execution of the Amendment Agreement by [insert name], Minister of Finance, validly and irrevocably committed to fulfil all of its obligations under it.

2.

The Beneficiary Member State’s execution, delivery and performance of the Amendment Agreement: (i) have been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; and (ii) have not and will not violate any applicable regulation or ruling of any competent authority or any agreement or Treaty binding on it or any of its agencies.

3.

Nothing in this Amendment Agreement contravenes or limits the rights of the Beneficiary Member State to make punctual and effective payment of any sum due for the principal, interest or other charges under the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

4.

The Amendment Agreement is in proper legal form under Hellenic laws for enforcement against the Beneficiary Member State and the Bank of Greece. The enforcement of the Amendment Agreement would not be contrary to mandatory provisions of Hellenic law, to the ordre public of the Hellenic Republic, to international treaties or to generally accepted principles of international law binding on the Beneficiary Member State.

5.

It is not necessary in order to ensure the legality, validity or enforceability of the Amendment Agreement that it be filed, recorded, or enrolled with any court or authority in the Hellenic Republic.

6.

No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Hellenic Republic or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution and delivery of the Amendment Agreement and with any payment or transfer of principal, interest, commissions and other sums due under the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

7.

No exchange control authorisations are required and no fees or other commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement.

8.

The signature of the Amendment Agreement by [insert name], Governor of the Bank of Greece legally and validly binds the Bank of Greece.

5839


5840

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

9.

The choice of English law as governing law for the Amendment Agreement is a valid choice of law binding the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in accordance with Hellenic law.

10.

The Beneficiary Member State and the Bank of Greece have legally, effectively and irrevocably submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxembourg in connection with the Amendment Agreement and any judgement of these courts would be conclusive and enforceable in the Hellenic Republic.

11.

Neither the Beneficiary Member State nor the Bank of Greece nor any of their respective properties are immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Amendment Agreement.

12.

The execution of the Amendment Agreement has been made upon the provisions of [insert appropriate reference to Hellenic law].

13.

[Under the Hellenic law no ratification from Parliament is required for this Amendment Agreement in order to be effective and binding [insert appropriate reference to Hellenic law]]/ [This Amendment Agreement has been validly ratified in accordance with the provisions of Hellenic law].

14.

In conclusion, the Amendment Agreement has been duly executed on behalf of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all the obligations of the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to the Amendment Agreement and the Facility Agreement as amended by the Amendment Agreement are valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ANNEX 2 LIST OF CONTACTS

For the Lenders and Commission: European Financial Stability Facility 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Attention: Chief Financial Officer Tel: +352 260 962 600 Fax: + 352 260 911 600 SWIFT BIC: EFSFLULL With copies to: European Central Bank Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main, Germany Attention: Head of Financial Operations Services Division Tel: + 49 69 1344 3470 Fax: + 49 69 1344 6171 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC European Commission Directorate General Economic and Financial AffairsUnit L-4 "Borrowing, accounting, lending and back office" L-2920 Luxembourg Attention: Head of Unit Tel: +352 4301 36372 Fax: +352 4301 36599 SWIFT BIC: EUCOLULL For the Beneficiary Member State: Ministry of Finance General Accounting Office 37, E. Venizelos str. 101 65 Athens, Greece Attention: 23rd Division Fax: + 30 210 3338205

5841


5842

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

With copy to the Bank of Greece: Bank of Greece 21, E. Venizelos str. 102 50 Athens, Greece Attention: Government Financial Operations & Accounts Department Government Accounts Section Fax: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȈȊȂǺǹȈǾ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈ ǹȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȊȂǺǹȈǾ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǿȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ǹʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ȉȩțȦȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ

ȝİIJĮȟȪ ȉȅȊ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅȊ ȉǹȂǼǿȅȊ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ

ȉǾȈ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȦȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ ȉǾȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ

ǻǼȀǼȂǺȇǿȅȈ 2012

5843


5844

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ǿ ȆǹȇȅȊȈǹ ȈȊȂǺǹȈǾ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈ (Ș « ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ») ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ Įʌȩ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ : (ǹ) IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ («ǼȉȋȈ»), ĮȞȫȞȣȝȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ ʌȠȣ ıȣıIJȐșȘțİ ıIJȠ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ ȝİ ȑįȡĮ İʌȓ IJȘȢ ȁİȦijȩȡȠȣ John F. Kennedy Įȡ. 43, L-1855 ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ (R.C.S. ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ Ǻ153.414), ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ț. Klaus Regling, ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ (CEO) țĮȚ IJȠȞ ț. Christophe Frankel, AȞĮʌȜȘȡȦIJȒ ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ, («ǼȉȋȈ»), (Ǻ) IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ «ǼȜȜȐįĮ» Ȓ ȦȢ IJȠ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ» ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ (ī) ȉȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ, (Ș «ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ»). ȆȇȅȅǿȂǿȅ: ȁĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ : (1) Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ –ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ȉȩțȦȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ (İijİȟȒȢ ȦȢ «ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ») ıȣȞȒijșȘ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȉȋȈ, IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ıIJȚȢ [15] ȂĮȡIJȓȠȣ 2012. (2) ȈIJȚȢ 27 ȃȠİȝȕȡȓȠȣ 2012, IJȠ Eurogroup ĮȞĮțȠȓȞȦıİ ȩIJȚ IJĮ ȀȡȐIJȘ ȂȑȜȘ IJȠȣ İȣȡȫ İȓȞĮȚ įȚĮIJİșİȚȝȑȞĮ ȞĮ İȟİIJȐıȠȣȞ ȝȓĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ ȖȚĮ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Įʌȩ IJȠ ǼȉȋȈ ( Ș «ǻȒȜȦıȘ Eurogroup»). Ǿ ǻȒȜȦıȘ Eurogroup İʌȚıȒȝĮȞİ İʌȓıȘȢ ȩIJȚ IJȑIJȠȚİȢ ʌȡȦIJȠȕȠȣȜȓİȢ șĮ İijĮȡȝȠıșȠȪȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıIJĮįȚĮțȐ țĮȚ ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ ȪıIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ĮȣıIJȘȡȒ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ıȣȝijȦȞȘȝȑȞȦȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ĮȜȜĮȖȫȞ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ȑʌİIJĮȚ ĮȣIJȒȢ. (3) ȉĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ ȑȤȠȣȞ ıȣȝijȦȞȒıİȚ ȩIJȚ ȠȚ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıIJȘȞ țȪȡȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ țĮȚ șĮ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJĮ ȂȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ ȦȢ İȟȒȢ : 1. ȉȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ 1.1 Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ : Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ ȠȚĮıįȒʌȠIJİ ĮȞIJȓșİIJȘȢ įȚȐIJĮȟȘȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, Ș ȆȡȠȝȒșİȚĮ ǼȖȖȪȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȝȘįȑȞ (0) ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ İIJȘıȓȦȢ (Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ ȪȥȠȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓȞ ȞĮ țĮșȠȡȚıIJİȓ Įʌȩ IJȠ ǻȚȠȚțȘIJȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ IJȠȣ ǼȉȋȈ țĮȚ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ǼȖȖȣȘIJȑȢ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ıIJȚȢ ǻȚİȣțȠȜȪȞıİȚȢ Įʌȩ țĮȚȡȠȪ İȚȢ țĮȚȡȩȞ) țĮȚ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȠ ȆȠıȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ, İijȩıȠȞ, ʌȡȠȢ ĮʌȠijȣȖȒ ĮȝijȚȕȠȜȓĮȢ, ĮȣIJȒ Ș ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ įİȞ ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ Ȓ ȝİȓȦıȘ țȐșİ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǼȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ Ȓ ȑȤİȚ țĮIJĮȕȜȘșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȚıȤȪȠȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1.2

ǵȜȠȚ ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȆĮȡȐȖȡĮijȠȚ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȦȢ ȑȤȠȣȞ.

2.

ǻǾȁȍȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȊȆȅȈȋǼȈǼǿȈ

ȅȚ ǻȘȜȫıİȚȢ țĮȚ ǼȖȖȣȒıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮIJȣʌȫȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȆĮȡȐȖȡĮijȠ 4(1) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ĮțȡȚȕİȓȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ıȤİIJȚțȒ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠțȪȥİȚ ȠȚȠįȒʌȠIJİ īİȖȠȞȩȢ ȀĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. 3.

ȁȅǿȆǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

3.1 ȉȠ ǼȉȋȈ įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȤȠȡȘȖİȓ IJȘ ıȣȖțĮIJȐșİıȘ IJȠȣ, ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐijȠȣ 4(2)(Ș) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ IJȘȢ İʌĮȞĮȖȠȡȐȢ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘ ǻȒȜȦıȘ Eurogroup. 3.2 ȉĮ ȝȑȡȘ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ țĮȚ ıȣȝijȦȞȠȪȞ ȩIJȚ Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıȘȢ țĮIJĮȕȠȜȫȞ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȆĮȡĮȖȡȐijȠȣ 6(2) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ įİȞ șĮ ȣijȓıIJĮIJĮȚ ȜȩȖȦ IJȘȢ İȟĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ ȃȑȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ȅȝȠȜȩȖȦȞ Įʌȩ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌĮȞĮȖȠȡȐ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ ǻȒȜȦıȘ Eurogroup. 4.

ǼĭǹȇȂȅȈȉǼȅ ǻǿȀǹǿȅ Ȁǹǿ ǻǿȀǹǿȅǻȅȈǿǹ

4.1 Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ İȟȦıȣȝȕĮIJȚțȒ ĮȟȓȦıȘ ʌȠȣ ȖİȞȞȐIJĮȚ Įʌȩ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣIJȒ șĮ įȚȑʌȠȞIJĮȚ țĮȚ șĮ İȡȝȘȞİȪȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǹȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ. 4.2 ȉĮ ȂȑȡȘ ȣʌȠȤȡİȠȪȞIJĮȚ ȞĮ ȣʌĮȖȐȖȠȣȞ țȐșİ įȚĮijȠȡȐ ʌȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, İȡȝȘȞİȓĮ Ȓ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ. 4.3 Ǿ ȆĮȡȐȖȡĮijȠȢ 3(2) İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ ʌȡȠȢ ȩijİȜȠȢ IJȠȣ ǼȉȋȈ. ȀĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ, IJȓʌȠIJİ Įʌȩ ȩıĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȆĮȡȐȖȡĮijȠ 3(2) įİȞ İȝʌȠįȓȗİȚ IJȠ ǼȉȋȈ Įʌȩ IJȠ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞIJȚįȚțȓĮȢ (ȠȚ "ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ") ıIJĮ įȚțĮıIJȒȡȚĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ Ȓ IJȠȣ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠ ǼʌȦijİȜȠȪȝİȞȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ĮʌȠįȑȤİIJĮȚ, įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ, ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ IJȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıIJȘȞ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ. ȈIJȠ ȝȑIJȡȠ ʌȠȣ IJȠ İʌȚIJȡȑʌİȚ Ƞ ȞȩȝȠȢ, IJȠ ǼȉȋȈ șĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜİȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ıİ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȦIJȑȡȦ įȚțĮȚȠįȠıȓİȢ. 4.4 ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ʌĮȡĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ țĮȚ ĮȞİʌȚijȪȜĮțIJĮ Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ĮıȣȜȓĮȢ ʌȠȣ ȒįȘ ȑȤȠȣȞ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚțĮȚȠȪȞIJĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ țĮȚ IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ȑȞĮȞIJȚ įȚțĮıIJȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ İȞįİȚțIJȚțȐ, Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ĮıȣȜȓĮȢ ȑȞĮȞIJȚ ȐıțȘıȘȢ ĮȖȦȖȒȢ, ȑțįȠıȘȢ įȚțĮıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȚȐIJĮȟȘȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ, İțIJȑȜİıȘȢ Ȓ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪ ȝȑIJȡȠȣ țĮȚ ȑȞĮȞIJȚ țȐșİ İțIJȑȜİıȘȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȠȪ ȝȑIJȡȠȣ ıİ ȕȐȡȠȢ IJȦȞ ʌİȡȚ-

5845


5846

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȠȣıȚĮțȫȞ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıIJȠ ȝȑIJȡȠ ʌȠȣ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȩ ȞȩȝȠ. 5.

ǼȃǹȇȄǾ ǿȈȋȊȅȈ

ǹȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ȝȑȡȘ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠ ǼȉȋȈ șĮ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İʌȓıȘȝȘ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ ȣʌȩ IJȘ ȝȠȡijȒ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ ȃȠȝȚțȩ ȈȪȝȕȠȣȜȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȝİ IJȘȞ ȝȠȡijȒ IJȠȣ ȣʌȠįİȓȖȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 1, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘIJȚțȒ ȈȪȝȕĮıȘ ȑȤİȚ įİȩȞIJȦȢ ȣʌȠȖȡĮijİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ țĮȝȓĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İȞȑȡȖİȚĮ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ șȑıİȚ ıİ ȚıȤȪ IJȘȞ ȓįȚĮ, țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Ș ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ șĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ șĮ İȓȞĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ İʌȓ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȉȋȈ, IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȚıȤȪȠȢ. 6.

ȊȆȅīȇǹĭǾ ȉǾȈ ȈȊȂǺǹȈǾȈ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȖȡĮijİȓ ıİ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ĮȡȚșȝȩ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ, ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȝȑȡȘ. ȀȐșİ ĮȞIJȓIJȣʌȠ ĮʌȠIJİȜİȓ IJȠ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌȡȦIJȩIJȣʌȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ Ș ȣʌȠȖȡĮijȒ ʌȠȣ IJȓșİIJĮȚ ıIJĮ ĮȞIJȓIJȣʌĮ șĮ ȑȤİȚ IJȘȞ ȓįȚĮ ȚıȤȪ ȦıȐȞ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ IJȦȞ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ İȓȤĮȞ IJİșİȓ ıİ ȑȞĮ ȝȠȞĮįȚțȩ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. ȉȠ ǼȉȋȈ șĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, ĮțȡȚȕȒ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ıİ țĮșȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ȝȑȡȘ.

7.

ǼȇȂǾȃǼǿǹ Ȁǹǿ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ

7.1 ǼțIJȩȢ ĮȞ ȠȡȓȗİIJĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ ȩʌȠȣ IJȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ IJȘȢ ĮʌĮȚIJİȓ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ İȡȝȘȞİȓĮ, ȠȚ ȩȡȠȚ ȝİ ĮȡȤȚțȐ țİijĮȜĮȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ șĮ ȑȤȠȣȞ IJȠ ȓįȚȠ ȞȩȘȝĮ țĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 7.2 ȉĮ ʌĮȡĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ: ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1. ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2. ȁȓıIJĮ ǼʌĮijȫȞ ȊʌİȖȡȐijȘ ıIJȠ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ ıIJȚȢ _ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012 țĮȚ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ ıIJȚȢ _ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2012.

ǼȊȇȍȆǹǿȀȅ ȉǹȂǼǿȅ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȈȉǹĬǼȇȅȉǾȉǹȈ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȠ įȚĮ Klaus Regling, ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ / Christophe Frankel AȞĮʌȜȘȡȦIJȒȢ ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȦȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ įȚĮ ǿȦȐȞȞȘȢ ȈIJȠȣȡȞȐȡĮȢ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ įȚĮ īİȫȡȖȚȠȢ ȆȡȠȕȩʌȠȣȜȠȢ ǻȚȠȚțȘIJȒȢ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ

5847


5848

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1 ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȃȅȂǿȀǾȈ īȃȍȂȅǻȅȉǾȈǾȈ [ȞĮ İțįȓįİIJĮȚ ıİ İʌȓıȘȝȠ İʌȚıIJȠȜȩȤĮȡIJȠ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ] [IJȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ] ȆȡȠȢ: ǼȉȋȈ [ǼȚıȐȖİIJĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ] ĬȑȝĮ: ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȠȣ ȣʌİȖȡȐijȘ [•] 2012 ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ-Ș īȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ǹȖĮʌȘIJȠȓ țȪȡȚȠȚ, Ȋʌȩ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJȐ ȝȠȣ ȦȢ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ĮȞĮijȑȡȠȝĮȚ ıIJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝȐ IJȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ (İijİȟȒȢ șĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȦȢ Ș «ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ») ʌȠȣ ıȣȞȒijșȘ ĮȞȐȝİıĮ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, IJȠȣ ǼȉȋȈ, IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ «ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ») țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ıIJȚȢ [•]2012. ǻȘȜȫȞȦ ȩIJȚ ȑȤȦ ʌȜȒȡȘ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ DzȤȦ İȟİIJȐıİȚ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. DzȤȦ İʌȓıȘȢ İȜȑȖȟİȚ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ țĮȚ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, IJȚȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȩȞIJȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮijȠ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ȓ țĮIJȐȜȜȘȜȠ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȑȤȦ įȚİȞİȡȖȒıİȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ȑȤȦ İȟİIJȐıİȚ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ȗȒIJȘȝĮ, ʌȠȣ ȑțȡȚȞĮ ȦȢ ıȤİIJȚțȩ ȖȚĮ IJȘȞ įȚĮIJȪʌȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ. DzȤȦ șİȦȡȒıİȚ ȦȢ ĮȜȘșİȓȢ (Į) IJȘȞ ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ (İțIJȩȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ) țĮȚ IJȘ ıȣȝijȦȞȓĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȝİ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ, (ȕ) IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ıȪȞĮȥȘȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȑȖțȣȡȘ İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ Įʌȩ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ (Ȗ) IJȘȞ İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, įİıȝİȣIJȚțȒ ȚıȤȪȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ. ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ įȓȞȠȞIJĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. Ǿ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ĮȣIJȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJĮ ȗȘIJȒȝĮIJĮ İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ȚıȤȪİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ĮȣIJȒȢ.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ țĮIJȦIJȑȡȦ, Ș ȖȞȫȝȘ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ȩIJȚ: 1. ȀĮIJ’ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ȞȠȝȠșİIJȚțȫȞ, țĮȞȠȞȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ įİıȝİȣIJȚțȫȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ, įȚĮ IJȘȢ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȘȢ ȈȣȝȕȐıİȦȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȝȑıȦ IJȠȣ [ȩȞȠȝĮ]ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ , ȑȤİȚ ȑȖțȣȡĮ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ įİıȝİȣșİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȑȢ. 2. Ǿ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȣʌȠȖȡĮijȒ, ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ (i) ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ İȖțȡȚșİȓ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ ıȣȖțĮIJĮșȑıİȦȞ, İȞİȡȖİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȦȞ țĮȚ (ii) įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȕȚȐıȠȣȞ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ İijĮȡȝȠıIJȑȠ țĮȞȩȞĮ įȚțĮȓȠȣ, țĮȞȠȞȚıȝȩ Ȓ ĮʌȩijĮıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įİıȝİȣIJȚțȒ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȣȞșȒțȘ ıİ ĮȣIJȩ Ȓ ıİ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ IJȘȢ, 3. ȀĮȝȓĮ įȚȐIJĮȟȘ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ ĮȞIJȚȕĮȓȞİȚ Ȓ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȑȖțĮȚȡȘ țĮȚ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌȜȘȡȦȝȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ȦȢ țİijȐȜĮȚȠ, IJȩțȠ Ȓ ȐȜȜȘ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ ĮȣIJȒ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 4. Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȝȠȡijȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJİȓ țĮIJȐ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ-ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞIJȓșİIJȘ ȝİ țĮȞȩȞİȢ įȘȝȩıȚĮȢ IJȐȟȘȢ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȝİ IJȘ įȘȝȩıȚĮ IJȐȟȘ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, ȝİ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ IJȚȢ ȖİȞȚțȫȢ ʌĮȡĮįİįİȖȝȑȞİȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ. 5. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıșİȓ Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, Ș İȖțȣȡȩIJȘIJĮ Ȓ įİıȝİȣIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ, įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ĮȣIJȒ ȞĮ țĮIJĮIJİșİȓ, țĮIJĮȤȦȡȘșİȓ Ȓ İȖȖȡĮijİȓ İȞȫʌȚȠȞ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ įȚțĮıIJȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ ĮȡȤȒȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ. 6. ǻİȞ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ijȩȡȠȚ, IJȑȜȘ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ĮȡȤȒ ĮȣIJȒȢ Ȓ İȞIJȩȢ ĮȣIJȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ țĮȚ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȠȪIJİ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ Ȓ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ țİijĮȜĮȓȠȣ, IJȩțȦȞ, ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 7. ǻİȞ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȐįİȚİȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ ıȣȞĮȜȜȐȖȝĮIJȠȢ țĮȚ įİȞ ȠijİȓȜİIJĮȚ ȤȡȑȦıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȩʌȦȢ IJȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 8. Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [ȠȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ], ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, įİıȝİȪİȚ ȞȩȝȚȝĮ țĮȚ ȑȖțȣȡĮ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. 9. ȅ ȠȡȚıȝȩȢ IJȠȣ ǹȖȖȜȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȦȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȖțȣȡȘ İʌȚȜȠȖȒ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ, ʌȠȣ įİıȝİȪİȚ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ. 10. ȉȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ țĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌĮȤșİȓ ȞȩȝȚȝĮ, ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȦȞ ǻȚțĮıIJȘȡȓȦȞ IJȠȣ Ȃİ-

5849


5850

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ țȐșİ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ įȚțĮıIJȘȡȓȦȞ ĮȣIJȫȞ șĮ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJȘ țĮȚ İțIJİȜİıIJȒ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ. 11. ȅȪIJİ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ ȠȪIJİ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȠȪIJİ țĮȞȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ, ȜȩȖȦ İșȞȚțȒȢ țȣȡȚĮȡȤȓĮȢ Ȓ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ, IJȘȢ įȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ – ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢ – Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢ İțIJȑȜİıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȑȞįȚțȠ ȕȠȒșȘȝĮ Ȓ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ. 12. Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȦȞ [İȚıȐȖİIJĮȚ Ș țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]. 13. [ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İșȞȚțȩ įȓțĮȚȠ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȪȡȦıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ IJȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ. [İȚıȐȖİIJĮȚ Ș țĮIJȐȜȜȘȜȘ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]]/ [Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ țȣȡȦșİȓ ȞȩȝȚȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ǼșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ]. 14. ǼȞ țĮIJĮțȜİȓįȚ Ș ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ȑȤİȚ ȞȠȝȓȝȦȢ ıȣȞĮijșİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȐIJȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȞĮ IJİșȠȪȞ ĮȣIJȐ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ. ȅ ȃȠȝȚțȩȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ȆǹȇǹȉǾȂǹ 2 ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǼȆǹĭȍȃ īȚĮ IJȠ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ: ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ: 43, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg ȊʌȩȥȚȞ: Chief Financial Officer ȉȘȜ: +352 260 962 600 Fax:+ 352 260 911 600 ȀȦįȚțȩȢ SWIFT :EFSFLULL ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠȣȢ: ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ - L4 ȂȠȞȐįĮ "īȡĮijİȓȠ ǻĮȞİȚıȝȠȪ, ǻȐȞİȚĮ, ȁȠȖȚıIJȚțȐ țĮȚ ȆȓıȦ" L-2920 Luxembourg ȊʌȩȥȘ: ǼʌȚțİijĮȜȒȢ IJȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ ȉȘȜ.: (+352) 4301 36372 Fax: (+352) 4301 36599 ȀȦįȚțȩȢ SWIFT: EUCOLULL ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main ȊʌȩȥȘ: ǼʌȚțİijĮȜȒȢ IJȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȉȘȜ.: + 49 69 1344 3470 Fax: + 49 69 1344 6171 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC īȚĮ IJȠ ǻȚțĮȚȠȪȤȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ: ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ īȡĮijİȓȠ īİȞȚțȠȪ ȁȠȖȚıIJȘȡȓȠȣ ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 37. 101 65 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ ȊʌȩȥȘ: 23Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ Fax: + 30 210 3338205 ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȘȞ: ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ: ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 21 102 50 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ ȊʌȩȥȘ: ǻȚİȪșȣȞıȘ ǼȡȖĮıȚȫȞ ǻȘȝȠıȓȠȣ, ȉȝȒȝĮ ȈȤȑıİȦȞ ȝİ IJȠ ǻȘȝȩıȚȠ Fax: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA

5851


5852

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 9 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχί− ζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


5854

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷ Σε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Γ΄

50 €

Α.Ε.Δ.

5€

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ.Δ.Σ.

200 €

20 €

Δ΄

110 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï. Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή 2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *01002401212120096*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

praxi nomothekou periexomenou  

daneiaki s;ymbash praxi nomothetikou periexomenou

praxi nomothekou periexomenou  

daneiaki s;ymbash praxi nomothetikou periexomenou

Advertisement