Page 1

TimeBreak Clubblad van Tennisvereniging Wilnis

Nr. 4 – juli/augustus 2010

mini uitwisseling met Mijdrecht

Tennisvereniging Wilnis daar heb je zo de slag te pakken


Inhoudsopgave TimeBreak nr. 4 – juli/augustus 2010 •

Overzicht Bestuur- & Commissieleden

3

Bericht van de voorzitter

5

Activiteitenkalender 2009

7

Van de redactie: deadline volgende TimeBreak

8

Kampioentjesverslag

9

Even voorstellen

10

Uitwisseling donderdag dames

11

Midreth Open verslag

12

senior+ toernooi verslag

14

Bardienst aandachtspunten

15

Open Herfsttoernooi 2010

17 en 18

Inschrijfformulier Herfsttoernooi 2010

20

Competitie verslag en uitslagen

24-29

Jeugd •

Mini Uitwisseling met Mijdrecht verslag

22


2


Overzicht Bestuurs- & Commissieleden TV Wilnis Bezoekadres Pieter Joostenlaan 9 Telefoon Clubhuis 0297-281473 Secretariaat Postbus 34, 3648 ZG Wilnis

www.tvwilnis.nl Rabobank 365563102

tvwilnis@hotmail.com

Ereleden Eldad Premsela Fred Cousin Bestuur Willem de lange (voorzitter) 255837 Ingrid van Breukelen (secr.) 286297 Berry v. d. Rotten (penn.m.) 283988 Ron Sabbe (TC) 288878 vacature JC 284672 Andrea de Muinck (BC) 285945 Peter Krams (BCC) 06-41220849 vacature pr/sponsorcommissie Technische commissie Ron Sabbe (voorzitter a.i.) 250165 Isabel Hemelaar 288878 Hans Esser 256198 Wijbrand Hemelaar 288878 Suze de Hoop 0346-241820 Wilma van de Rotten 283988 Els de Vink 286569 Jos Zewald 274790 Jeugdcommissie vacature (voorzitter) Jennifer van den Berg Mirjam de Lange Gerard Hoogland Irene Smits Caroline Altona Saskia van Loon Peggy Liefferink Wichard Egbers Danique Bank Esther Blom

willem@langew.nl tvwilnis@hotmail.com penningmeester@tvwilnis.nl ronsab@casema.nl demuinck@euronet.nl pkrams@hotmail.com

ronsab@casema.nl isabel@raceland.com esser@wijnabonnement.nl wijbrand.hemelaar@tip.nl suzedehoop@hotmail.com wilmavdr@planet.nl h.devink@ziggo.nl jos.zewald@wxs.nl jeugdcommissie@tvwilnis.nl

284672 255837 286534 288164 285420 273433 272700 255564 287081 289086

Barcommissie Andrea de Muinck (voorz.) 285945 Tonny Esser (secr.) 256198 Wichard Egbers 255564 Martin de Jong 272478 Leendert Eikelenboom 272404 Hans Bennink 06-53458625 Wim Binnendijk 242160 Vacature Baan/clubhuiscommissie Peter Krams (voorz.) 06-41220849 Bouwe Buur 282806 Ton Reurings 282068 Martien Roelofsen 274702 André Hoenselaar 282420

berg.steen@hccnet.nl m.d.lange@hccnet.nl hoogland@scarlet.nl irenesmits@wanadoo.nl carolinealtona@hotmail.com saskiavanloon@gmail.com peggyliefferink@live.nl fam.egbers@tiscali.nl danique_bank@hotmail.com blomdocasal@online.nl barcommissie@tvwilnis.nl demuinck@euronet.nl tesser@midreth.nl fam.egbers@tiscali.nl martindejong101@cs.com eikelenboom_9@msn.com jhabennink@planet.nl wim@penb.net

pkrams@hotmail.com bouwebuur@ziggo.nl ginareurings@hotmail.com cma.roelofsen@zonnet.nl familie.hoenselaar@hetnet.nl

3

Ledenadministratie Berry van de Rotten Kamgras 16, 3648 HM Wilnis e-mail: ledenadministratie@tvwilnis.nl

283988

Contributie per 1-1-2010 Lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 dec. Senioren (geboren op of vóór 31-12-1992) € 140 inschrijfgeld senioren € 15 Junioren (geboren op of tussen 01-01-1993 en 31-12-2002) € 72,50 inschrijfgeld junioren € 10 aspiranten (geboren op of na 01-01-2003) € 35 inschrijfgeld aspiranten € 10 ondersteunend lid € 25 winterlid senioren € 75 winterlid junioren € 38 winterlid aspiranten € 15 bargarantie € 25 Beëindiging lidmaatschap volgens statuten: schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 dec. bij de ledenadministratie. Winterleden hebben speelrecht van 1 sept. t/m . 31 maart. Schriftelijk of per e-mail opzeggen voor 1 juli bij de ledenadministratie. Open toernooicommissie Ronald Lucassen Willem de Lange Nick de Vink Caroline Prins Jochem van Bergen PR/Sponsorcommissie vacature (voorzitter) Jan Regien Martien de Zwart 2 vacatures

06-17123430 255837 286569 06-38930819 282753

257001 281897

PR & Communicatie Karin de Vink 286569 e-mail: karindevink@hotmail.com Website Christa Hemelaar 288878 e-mail: christa.hemelaar@gmail.com TimeBreak redactie Marriëlle Beentjes 06-29352781 e-mail: marrielle@online.nl TimeBreak verspreiding Fam. van den Berg/Steen 284672 Trainers Gerard Hoogland Karekiet 12, 3641 ZH Mijdrecht e-mail: hoogland@scarlet.nl

286534

Ruud van der Helm 06-54204521 Watersnip 15, 3641 WG Mijdrecht e-mail: ruud.vander.helm@hetnet.nl


4


Bericht van de voorzitter Beste TVWĂŠr

Het drukke voorjaar met de competitie, de clubkampioenschappen, het Midreth Open en alle andere open toernooien begint op een eind te lopen, Voor velen van jullie begint nu de vakantie periode. Het mooie weer begon wat laat, maar ook tijdens de competitie hebben we een aantal mooie dagen gehad waarbij we tijdens en na de wedstrijden op het terras konden zitten. De competitie afsluiting was helemaal geweldig, lekker druk en vreselijk gezellig, dit krijgt misschien volgend jaar een vervolg. Voor de clubkampioenschappen hadden we wat minder inschrijvingen, maar het verliep allemaal erg goed. Het 10de Midreth Open was wederom een groot succes, het weer speelde ons ook enorm in de kaart. Voor al deze activiteiten waren er een groot aantal leden in de weer, bij deze wil ik de hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het succes van deze evenementen. In relatie tot de gemeente spelen er op dit moment 2 zaken, het Estafette Project en de subsidie voor de toplagen. Mbt het Estafette project kan er elk ogenblik een voorlopig definitief besluit vallen. Vorig keer heb ik gemeld dat het project op de lange baan geschoven werd, maar vlak na het uitkomen van de Timebreak kwam er een bericht dat de grondexploitatie opnieuw tegen het licht gehouden zou worden, om te kijken of toch nog mogelijkheden zouden zijn om tot een sluitende grondexploitatie te komen. Hiervoor is een termijn van 2 maanden afgesproken en die zijn bijna voorbij. Betreffende de subsidie voor de toplagen kan ik zeggen dat deze toegekend is voor de 4 banen die we in 2007 vernieuwd hebben, het bedrag wordt binnenkort overgemaakt. Om voor de subsidie voor de resterende 2 banen in aanmerking te komen moeten we voor 1 april 2011 een aanvraag indienen met daarbij een plan om uiterlijk in 2013 uitvoering te geven aan de vernieuwing van de toplagen van baan 5 en 6. Dit houdt in dat we deze banen 1 jaar eerder moeten vernieuwen dan we in ons beheerplan hebben opgenomen. Het bestuur in nieuwe samenstelling begint aardig ingewerkt te raken. De nieuwe leden Berry, Ron, Peter en Ingrid hebben zich inmiddels goed ingeleefd in hun nieuwe rol. We zijn echter nog niet kompleet, we zijn nog op zoek naar een voorzitter voor de jeugdcommissie, die tevens een plaats in het bestuur heeft. Als je hierover meer wilt weten, neem dan kontakt op met Jennifer. Ook voor onze sponsorcommissie zijn we op zoek naar enthousiaste leden. Voor een gezonde financiĂŤle huishouding voor de vereniging is het belangrijk dat we voor zoveel mogelijk activiteiten sponsors hebben. We zijn op zoek naar leden met kennis op marketing gebied. Wat tevens zou helpen is kennis van de bedrijvencultuur in Wilnis/De Ronde Venen. Voor meer info kun je kontakt opnemen met Jan Regien of met mij. Voor de aktiviteiten na de zomer (single clubkampioenschappen en herfsttoernooi) kun je je alweer inschrijven. Rest mij jullie allemaal een prettig vakantie te wensen met mooi weer. Tot na de zomer

Mvrgr De voorzitter Willem de Lange

5


6


Activiteitenkalender 2010 TV Wilnis Dag Voorstel Datum 2010 Vr- 27-08-2010 Zo t/m 05-092010 Zo 22-08-2010 Do 02-09-2010 Wo 08-09-2010 Vr- 10-09 t/m Zo 11-10 Wo 22-09-2010 Za 02-10-2010 Vr 08-10-2010 Zo Wo Zo Zo Zo

11-10-2010 13-10-2010 07-11-2010 14-11-2010 21-11-2010

Tijd

J/S Activiteiten

S

10.30 – 16.00 09.00 – 12.00 14:00 – 17:00

10.00 - 16.00

11.00 - 16.00 14:00 – 17:00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00

Clubkampioenschappen senioren (enkel)

S S J J/S

Wiko Uitwisseling (Wilnis – Kockengen) Senioren Mix incl. Lunch Uitwisseling Dames: uit tegen TV Nieuwveen Tennismiddag Jeugd mini’s t/m 12 jaar Open Herfsttoernooi dubbel en mixed senioren

J Mini toernooi met Vinkeveen J/S Snoei- en schoonmaakdag! J Het 12+ toernooi (voor jeugd ouder dan 12 jaar van TVW, TV De Ronde Venen en TV Zevenhoven) dit jaar bij TV Zevenhoven J Finaledag Herfst Toernooi J Tennismiddag jeugd mini’s t/m 12 jaar S Familie Toernooi J Tennisdag Junioren (plus senioren) S Uitwisseling Heren met Vinkeveen

Activiteiten gedurende het hele jaar! Iedere week op:

Tijd

Voor junior en/of senior

Dinsdag

09.30 - 11.30

S

Donderdag

19.00 - …

S

Activiteiten 50+ Tossochtend: Ook open voor 50+ senior-KNLTB-leden van andere tennisverenigingen in de Ronde Venen! Senioren mixed & dubbel toss-avond

7


Deadline volgende TimeBreak Beste TV Wilnissers, Deadline voor de volgende TimeBreak is 6 september. Mail tennisfoto’s of een verslagje van een leuke tennisbelevenis. Groet, MarriÍlle Beentjes marrielle@online.nl Tel.: 06-2935 2781

8


Trotse kampioenen En TROTS dat we zijn ..............................!!!!! En al die bloemen en aandacht van iedereen, niet te filmen, echt geweldig, moet niet gekker worden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Champagne was heel lekker, nog bedankt daarvoor, was grote verrassing!) En een supporters die er waren, de laatste wedstrijd, SUPER, echt TE gek, allemaal bedankt!!!!!!!! Groet en volgend jaar gaan we er weer voor, kan niet stuk na zoveel aandacht, toch, girls? Een echte kampioen.

PS: Karin, hartstikke dank voor dat leuke stukje in de krant, dat wordt echt door ons allemaal gewaardeerd, mooi en goed gedaan.

9


Even voorstellen Met enorm veel plezier hebben wij dit jaar voor het eerst meegedaan aan de clubkampioenschappen dubbel-en mix. Sinds 1 ½ jaar zijn wij lid van TVWilnis en indien, en dat valt ook ver buiten ons verwachtingspatroon, er geen interesse van hoger hand komt, zullen wij dat nog een flink aantal jaren blijven ook. Zo hartelijk als we de eerste keer ontvangen zijn, zo gezellig vinden we het nog steeds elke keer dat we weer eens een avondje gaan tennissen. En iedereen is er vooral, “lekker gewoon.” Wij, even voorstellen, zijn trouwens Johan Peer en Piet Hein van Asselen. Johan is 28 jaar, woonachtig in Nieuwkoop en aircomonteur van beroep. Ik ben 32, Vinkevener en scheepselektromonteur.. Johan (vroeger ook lid geweest van TVWilnis en les gehad bij Gerard) is nu zo verslaafd aan tennis dat hij het liefst elke dag op de baan zou staan om een balletje te slaan. Elke zin die hij uitspreekt (lees: uitkraamt) heeft dan ook betrekking op tennis, racket of ...balletje. Dit virus is inmiddels ook doorgeslagen op mij, echter kan ik omdat ik de laatste tijd mezelf “nogal eens in de weg zit”, niet zo vaak tennissen als ik zou willen. Maar zoals het nu gaat gaat het prima en staan we regelmatig met veel plezier op de baan. En de laatste tijd lijkt het zelfs alsof we een beetje vooruitgang boeken in ons spel! Dat is dan ook een van de redenen dat we dit jaar mee (durfden) te doen met het dubbeltoernooi. Johan heeft ook meegedaan met de mixdubbel, met Tonnie Esser als dubbelmaatje, ik misschien volgend jaar. De eerste wedstrijd was meteen een gezellig “probeer-je-niet-uit-de-wedstrijd –telaten kletsen-door-Bouwe Buur-en-Wim Binnedijk” Degene die deze heren kennen (wie niet?) weten dat wij dus sowieso een leuke avond tegemoet gingen en dat winnen of verliezen niet uit zou maken. Gelukkig voor ons wonnen wij in 2 sets en konden we ons opmaken voor een wederom gezellige partij tegen Leendert Eijkelenboom en Berry van de Rotten. Een regenbui aan het eind van deze partij gooide nog bijna roet in het eten maar we hebben hem gelukkig uit kunnen spelen. Inmiddels, we stonden zelf nog een beetje versteld van onze dubbele winst, hoorden we van andere mensen op de club dat de kraker voor ons nog zou volgen. Deze kraker volgde inderdaad in de vorm van Bas van der Spek en Frank Zaal. 2 Sportieve jongens die, na een regenpauze van een half uur, toch het onderspit, 6-4 6-7 5-7, moesten delven. Een leuk en sportief toernooi werd voor ons alleen maar leuker, immers we waren tot nu toe ongeslagen op weg naar de 1e plaats! De laatste wedstrijd speelden we vader en zoon de Muinck. Een gezellige 2 setter waarin we nog moeite hadden om het niet uit te laten lopen op een spannende 3 setter, werd uiteindelijk beslist in ons voordeel. We waren ongeslagen kampioen, en dat voor de eerste keer...

Zoals jullie misschien wel begrepen hebben, hebben we enorm genoten en we zullen zeker proberen zo vaak als mogelijk mee te doen met zulke toernooien. Namens ons dank ook een verdient applaus voor de organisatie en alle vrijwilligers die dit en al het ander mogelijk maken en gemaakt hebben. Hopelijk zien we u op het Midreth open of tijdens de clubkampioenschappen, wij zullen in elk geval proberen om ons (goed) te laten zien! Nu zal ik me gauw met Johan bemoeien, hij brabbelt iets over balletjes , racket en..... Tot op de tennisbaan!! Vriendelijke groeten van Johan Peer en Piet Hein van Asselen

10


Uitwisselingen Donderdag Dames 2010

De Lady’s Evening is alweer geweest. Het was een geslaagde avond, met leuke partijen. We speelden in 2 groepen 2 wedstrijden van 3 kwartier. Voor iedere groep was er na het spelen van de eerste wedstrijd gelegenheid om wat te eten van het buffet. En hier werd goed gebruik van gemaakt. Na afloop was er de prijsuitreiking. Er waren prijzen voor het koppel die de meeste games hadden en degene die het gemiddeld aantal games hadden. Voor degene met de minste games was er de poedelprijs. In groep 1 hadden Wilma v.d Rotten en Irene Smits van T.V. Wilnis, de meeste games. Marion v.d. Steen en Marlon van Rijn van T.V. Vinkeveen hadden het gemiddeld aantal games. Voor de poedelprijs waren 3 koppels met het zelfde aantal games n.l. Diana en Pascalle, Bep en Lianne van T.V. Kudelstaart en Monique Mols en Janine Peuskens van T.V. Vinkeveen. Na het trekken van lootjes werden de prijzen verdeeld. In groep 2 hadden Bea de Visser en Catrien Eycken van T.V. Nieuwveen de meeste games. Margit de Koning en Shireen Bootsma van T.V. Vinkeveen hadden het gemiddeld aantal games. Els de Vink en Joke Versteeg van T.V.Wilnis hadden de poedelprijs. Na de prijsuitreiking was het nog tot in de late uurtjes erg gezellig met muziek en natuurlijk werd er ook gedanst. De hele avond werd de muziek en drankjes verzorgd door de barmannen Rick de Hoop en Willem de Lange. Rick en Willem nog hartelijk bedankt, het was TOP!! Voor dit jaar staan er nog 2 uitwisselingen op het programma. Op zondag 22 augustus is er de mixuitwisseling met Kockengen, bij ons thuis van 10.30 uur – 16.00 uur. Het inschrijfformulier hangt al in het clubhuis. Donderdag 23 september is er een uitwisseling uit met Nieuwveen van 9.00 uur – 12.00 uur. Binnenkort hangt ook hiervoor het inschrijfformulier in het clubhuis. Opgeven mag ook per mail: jannie@penb.net, of telefonisch: 0297242160. We hopen weer op een goede opkomst. Groetjes van Greet en Jannie.

11


Geslaagd Midreth Open Het zit er weer op, een week lang Midreth Open. Een reeds jarenlange samenwerking tussen Bouwbedrijf Midreth BV en Tennisvereniging Wilnis werd dit jaar gevierd middels een uniek jubileum. Bouwbedrijf Midreth BV heeft voor de 10e keer het Open Toernooi bij de vereniging gesponsord! Het Midreth Open is altijd een begrip in de regio en dat bleek ook dit jaar des te meer. Een combinatie van fanatisme, gezelligheid en sportiviteit zorgden voor de ideale mix voor iedere tennisliefhebber. De hele week werd er extra uitgepakt. Toeschouwers en deelnemers konden gedurende de week al prijzen winnen in de tombola, waarvan de prijzen bij verschillende sponsors vandaan kwamen. Vrijwel alle wedstrijden konden gespeeld worden in een stralend zonnetje. Enkel op donderdag werden er een aantal partijen in de hal in Mijdrecht en bij Tennisvereniging Vinkeveen afgespeeld. Later kon echter gewoon weer in Wilnis gespeeld worden. Donderdagavond vond er een pre feestavond plaats. De band El Fish & The Coversolutions bracht vele mensen op de dansvloer en aan het genieten, een ontzettend geslaagde avond. In het finale weekend was het wel ontzettend warm om te tennissen, misschien wel tĂŠ warm. Toch trotseerden alle deelnemers de warmte en sloegen zich er dapper doorheen. Zaterdagavond werd het weer tijd voor ontspanning, ook DJ Rob van Dijk en zanger Toine Kremer maakten er een ware feestavond van. Er werd tot in de late uurtjes gekletst en gedanst. Tijdens deze feestavond werden er ook weer mooie prijzen verloot onder de deelnemers, daar hadden enkele in ieder geval al een hoofdprijs te pakken! Maar uiteindelijk ging het ook om het tennis. Grote winnaars van de week in de hoogste categorieĂŤn waren: Marija Zivkovic in de damesenkel, Marija Zivkovic en Kim Bakker in de damesdubbel, Franco Zivkovic en Jayson van der Eem in de herendubbel en Harold Reitsma in de Herenenkel. Wij kunnen terugkijken op een ontzettend geslaagde week. Dankzij de hoofdsponsor Bouwbedrijf Midreth BV en met het WK voetbal, Wimbledon en tennis op eigen terrein was het een spetterende week.

12


El Fish & The Coversolutions      

De superband El Fish & The Coversolutions, met Hans Esser op bas, die donderdagavond tijdens het Midreth Open speelde!

13


Geslaagd senior+ toernooi Dinsdag 29 juni jl. vond het senior+ toernooi bij ons op de vereniging plaats. Iedereen met de leeftijd van 50 jaar of ouder met speelsterkte 6, 7, 8 of 9 kon zich inschrijven voor deze dag. Er werden wedstrijden in de herendubbel, damesdubbel en mix gespeeld en tussendoor werd iedereen verwend met een heerlijke lunch. Het aantal inschrijvingen was overweldigend! Met 60 deelnemers en een vervroegde deelnemerssluiting was het toernooi goed bezet. Het leek een erg zware dag te worden door het warme weer, maar de deelnemers trotseerden de warmte en hield rekening met de temperatuur door het af en toe iets rustiger aan te doen en in ieder geval voldoende te drinken. Het bleek erg goed te doen. De middag leek zelfs verstoord te worden door wat regen, maar dit mocht de pret niet drukken. Na een kleine regenpauze werd de draad weer opgepakt en gingen de wedstrijden gewoon weer verder! Aan het eind van de dag was er in iedere categorie een 1e en een 2e prijs te vergeven. Met mooie prijzen werden de deelnemers beloond voor hun inzet. De eerste plaatsen gingen naar: Herendubbel 8: Wim van Loon en Anton de Jong Damesdubbel 7/8: Ann Robles en Riet Post en Janine van der Drift en Wil de Graaff Damesdubbel 6: Swanette Verbruggen en Hetty van Veen Gemengd dubbel 8: Cocky Brouwer en Bouwe Buur en Coby Spaans en Jan Spaans Gemengd dubbel 7: Rianne Berkhout en Hans Monster Wij kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi en kijken uit naar volgend jaar.

14


Bardienst aandachtspunten Beste Bardienst! Willen jullie aandacht besteden aan de volgende zaken: • Bij afsluiting graag het blad van de biertap spoelen met water. Bij drukte ook regelmatig tussendoor deze spoelen en een glas onder de biertap zetten als deze even niet gebruikt wordt. • Bij afsluiting het koffiezet apparaat doorspoelen. • Bij afsluiting de afwasmachine aanzetten op 35 gr of op 50 als e.e.a. vette of erg vieze dingen bevat. Let op of hij ook echt aan is, dan brandt het middelste lichtje en je hoort het ook. • Bij afsluiting de hele bar met een vochtige doek met schoonmaakmiddel (andy of spoelmiddel bier) afnemen. • Bij afsluiting de vloer achter de bar met de vloerwisser even schoonmaken (vloerwisser nat maken en een beetje andy of chloor erop doen). • De gele doekjes die gebruikt zijn, schoonspoelen en uithangen bij de wasbakken. • Bij afsluiting de geld lade open laten. • Ook graag de keuken schoon achterlaten. De vette bak van de frites in de afwasmachine of als deze vol is even met de hand afwassen, alsook de bijbehorende keukenmaterialen (fritesschep, tang enz). • Bonnetjes van leden die nog moeten betalen NIET in de kassa doen, maar er naast laten liggen of vastmaken aan de clips die aan de plank zitten. • Als het hek van het voorraad hok open is, indien mogelijk de voorraad frisdrank in de koelkast aanvullen. • Bij rustige bardienst ook chips, wijn, chocola ed bijvullen. • Bij rustige bardienst wat extra schoonmaakwerk o.i.d. doen, kijk bijv. eens of de planten genoeg water hebben…….. • Bij rustige bardienst alle wijn/bier glazen in afwasmachine. Vooral degenen met lipstick resten. • Bij rustige bardienst de metalen plaat achter de tap waar de glazen opstaan even schoonmaken met een doekje met spoelmiddel en de glazen die vast zitten even extra schoon spoelen. • Alvast heel erg bedankt namens de Barcommissie…. het scheelt ons een heleboel extra werk.

15


16


NIEUW: OPEN HERFST TOERNOOI 2010 NIEUW!!! De organisatie blijft hetzelfde (Suze, Els en Isabel) met extra versterking van Joke Versteeg, maar…………..de opzet van het toernooi wordt anders. Wat gaat er veranderen? • Wij spelen van vrijdag 10 september tot en met zondag 10 oktober 2010 bijna geheel achter elkaar en zijn hiermee dus voor de Herfstvakantie klaar. • Opgave is alleen mogelijk met een partner en voor leden van TVW (ook winterleden), maar ook voor leden van andere verenigingen. Er wordt in poules van 5 of 6 dubbels gespeeld, in de onderdelen: damesdubbel, herendubbel en gemengddubbel. Speelt u nog niet zo lang, schroom niet, want de poules worden op sterkte ingedeeld. Indien u op 2 onderdelen inschrijft bent u verplicht minimaal één hele dag per weekend beschikbaar te zijn als koppel. Tevens mag u in dit geval slechts één weekend in totaliteit verhinderd zijn. Indien u minder beschikbaar bent, kunt u slechts op één onderdeel inschrijven. (Geef aub alleen echte verhinderingen op). Dit kan betekenen dat er bij deelname aan 2 onderdelen 2 wedstrijden op een dag gespeeld moeten worden. Dit zal afhankelijk zijn van het schema en de verhinderingen van alle spelers. Op vrijdag beginnen de wedstrijden om 18.30 uur • Op zaterdag en zondag om 10.30 uur. • Informatie over te spelen wedstrijden zal gegeven worden via Internet. • Wekelijks is de organisatie telefonisch bereikbaar in het clubhuis op WOENSDAG avond van 19.30 tot 21.00 uur. De wedstrijdcommissie plant dit jaar in principe alle wedstrijden vooraf, zodat u ruim van te voren weet wanneer u moet spelen. In principe worden afzeggingen niet geaccepteerd. De beschikbaarheid op het inschrijfformulier is bindend. Kan een wedstrijd niet worden gespeeld, dan dient u zelf vervanging of een ander tijdstip te regelen in overleg met de wedstrijdcommissie. Indien u geen vervanger vindt, is de wedstrijd verloren met 6-0, 6-0. De wedstrijd wordt niet opnieuw ingepland. Kan een wedstrijd, door een niet aan u gelegen reden, geen doorgang vinden dan wordt deze opnieuw gepland.

17


NIEUW: OPEN HERFST TOERNOOI 2010 NIEUW!!! (vervolg) Als een koppel teveel verhinderingen heeft om te kunnen spelen in het herfsttoernooi kan dit niet worden geaccepteerd en kunt u zich via het inschrijfformulier opgeven voor de reservelijst. Elke wedstrijd moet een winnaar opleveren. Is de stand na 2 sets 1-1, dan moet er een super tiebreak (tot 10 met 2 punten verschil) gespeeld worden. Iedere gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op en de winnaar van de super tiebreak krijgt hiervoor ook 1 punt. De inschrijfkosten bedragen € 4,00 per persoon per onderdeel. Het bedrag dient u voor aanvang van de eerste wedstrijd bij de wedstrijdcommissie te betalen. U dient zelf voor tennisballen te zorgen. Als deelnemer verplicht u zich tot het verrichten van minimaal één bardienst. Via het inschrijfformulier kunt u aangeven of u de wedstrijdcommissie wilt ondersteunen door een halve of hele dag achter de wedstrijdtafel te zitten om de baanbezetting te regelen en de uitslagen te noteren. Het herfst toernooi wordt weer op een bijzondere wijze afgesloten, waarbij de winnaars van de poules gehuldigd worden. In principe zal dit 10 oktober zijn, maar ivm weersomstandigheden zou dit eventueel ook een week later kunnen zijn.

18


19


Inschrijfformulier Herfsttoernooi 2010 Naam: …………………………… Tel.:……………………….. Adres: …………………………… Woonplaats:……………….. Email adres .................................. …………………………… Speelsterkte:……/ …....jaar tennis Wenst in te schrijven voor 0 herendubbel 0 damesdubbel 0 gemengddubbel

naam partner:………………………………………… naam partner:………………………………………… naam partner:…………………………………………

0 reservelijst

0 Assistentie wedstrijdleiding

Begin wedstrijden; Vrijdag 18:30, zaterdag en zondag 10.30 uur Geef aan met tijdstip wanneer u verhinderd bent : Vrijdag 10 september Zaterdag 11 september Zondag 12 september Vrijdag 17 september Zaterdag 18 september Zondag 19 september Vrijdag 24 september Zaterdag 25 september Zondag 26 september Vrijdag 1 oktober Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Vrijdag 8 oktober Zaterdag 9 oktober Zondag 10 oktober

FINALE DAG / AFSLUITING

Aangeven als u niet beschikbaar bent. Ieder dient afzonderlijk een inschrijfformulier in te leveren. De uiterste inleverdatum is 1 september 2010, via de link op www.tvwilnis.nl bij Els de Vink, Vossestaart in Wilnis of in de ideeënbus in het Clubhuis.

20


21


Mini uitwisseling met Mijdrecht Op woensdag 9 juni was de mini uitwisseling bij tennisvereniging Mijdrecht. Wilnis was daar met 16 jonge talenten vertegenwoordigd en het enthousiasme was groot. Er waren dubbel en mix partijtjes van 15 minuten en na het einde van de wedstrijden werden de games door gegeven en uiteindelijk bij elkaar op geteld en de ploeg met de meeste games was dan de winnaar (in dit geval was dat Mijdrecht). Tussen door was er limonade en wat lekkers en de velen toeschouwers maakte het een geslaagde middag. Na de bekendmaking van de winnaar werd er nog op chips getrakteerd en ging iedereen voldaan naar huis!

Julia,Robbin,Amber,Iris,Jesse,Koen, Britt,Nikita,Indy,Charlotte,Chiem,Sofi e,Kim,Sam,Jette en Michelle heel goed gedaan ! In het najaar is er een uitwisseling met Tennisvereniging Vinkeveen zodra de datum bekend is horen jullie daarover en kunnen jullie je weer opgeven. Allemaal een fijne vakantie ! De Jeugdcommissie

22


23


Competitie 2010 verslag en uitslagen De belangrijkste feiten: 1 team Kampioen: Dames Donderdag 2, promotie naar de 1e klasse; 1 team op de tweede plaats : Zaterdag Mix team 1 en ook zij promoveren! En de rest op een derde of lagere plaats. Het complete overzicht staat elders. Speciale vermelding voor het Jongensteam t/m 17 wat in de 1e klasse speelde op de zondag: ook zij werden kampioen. Grote klasse. Fijn dat deze mannen al hebben toegezegd het komend jaar als team bij de senioren door te gaan. Wat we nog niet vaak meemaakten: 2 speeldagen verregend. Op Koninginnedag werd er ingehaald en op Hemelvaartdag ook. En een inbraak die veel rotzooi opleverde, een met veel moeite kapot gemaakte ruit maar gelukkig verder niets gestolen. Zoals elk jaar werden er weer veel invallers gebruikt, gelukkig is het dit jaar slechts bij grote uitzondering voorgekomen dat we punten moesten weggeven aan onze tegenstanders omdat we een team niet compleet hebben kunnen krijgen. Dat we bewust de teams wat groter hebben gemaakt, heeft daar ook aan bijgedragen. Alle lof voor de teams met betrekking tot starttijden en inschikkelijkheid als er wat uitloopt. Het enige wat ons als competitieleiders stoort, is het feit dat veel leden van de teams er tevoren geen rekening mee hebben gehouden dat het ook wel eens kan regenen, met spelen op de inhaaldatum als gevolg. We horen te vaak “ja, maar dan kan ik / kunnen wij niet…”, met veel gepuzzel voor alternatieve data als gevolg, terwijl naast de speeldata ook de inhaaldata tevoren bekend zijn. Eén ding is jammer: we hebben maar 1 team op de vrijdagavond, terwijl er toch plaats is voor twee teams (die dan wel om-en-om thuisspelen). Onze baancapaciteit laat toe dat we er nog best wel een team bij zouden kunnen hebben. Iets voor volgend jaar? Vrijdagavond is duidelijk meer gericht op gezelligheid! Deze competitie wordt ingedeeld op speelsterkte, dus je hoeft niet bang te zijn dat je alleen maar tegen (te) sterke tegenstanders moet spelen. En aan alle leden die geen competitie spelen: KOM EENS KIJKEN !! De leden van de TVW teams kunnen de steun van het thuispubliek best gebruiken, en het is nog gezellig ook. Natuurlijk ook een woord van dank aan onze sponsors, de barcommissie en de baan-clubhuis commissie! Dank zij hen liepen veel teams in mooie kleding, en was ons park weer tip-top in orde en kon het “natje en droogje”goed verzorgd worden. Groeten van uw competitieleiders: Wilma en Wijbrand

24


Competitie 2010 uitslagen

KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND PERRY KNLTB LANDELIJK VOORJAAR 2010 Heren (0570) 5e klasse zondag        1  Montfoort 4  7 32 Promotie  2  Domstad 3  7 28   3  Rijnhuyse 2  7 26   4  Wilnis 2  7 21   5  Oudegein 2  7 19   6  Cromwijck 2  7 18   7  Vleuten de Meern 3  7 11   8  Blauwe Reiger  7 7 Degradatie 

Heren (0571) 5e klasse zondag  1  Blauwe Reiger 2  2  Loosdrecht 1  3  Vleuten de Meern 2  4  Gooische vallei 2  5  Breukelen 1  6  Vep 2  7  Wilnis 1  8  De Meer 2 

7 7 7 7 7 7 7 7

37 29 23 21 20 17 11 10

Promotie              Degradatie 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND VOORJAARSCOMPETITIE MIDDEN VOORJAAR 2010         Gemengd senioren 18+ (5077)        4e klasse zaterdag‐middag        1  Baambrugge 2  7  29 Promotie  2  Abcoude 4  7  24   3  Mijdrecht 1  7  24   4  Loenen(Utr) 3  7  20   5  Kockengen 1  7  18   6  Wilnis 1  7  13   7  Kamerik 2  7  6   8  Vinkeveen 1  7  6  

Heren 18+ (5104)  Hoofdklasse zaterdag‐middag  1  Baarn 1  2  Hoogland 1  3  Loenen(Utr) 1  4  Vinkeveen 1  5  Wilnis 1  6  De bongerd 1  7  Rijnhuyse 1  8  Cromwijck 1 

 

  7 7 7 7 7 7 7 7

33 30 25 23 19 16 15 7

  Promotie  Promotie  Promotie        Degradatie  Degradatie 

25


Competitie 2010 uitslagen

KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND VOORJAARSCOMPETITIE MIDDEN VOORJAAR 2010

Heren 18+ (5124)  2e klasse zaterdag‐middag  1  Breukelen 1  2  Triaq 2  3  Rading 1  4  Wilnis 2  5  Abcoude 3  6  Vep 1  7  Ronde Vener 2  8  Loenen (Utr) 2 

 

Heren 18+ (5184)  4e klasse zaterdag‐middag  1  Cromwijck 5  2  Vep 3  3  Vinkeveen 3  4  Kamerik 2  5  Wilnis 3  6  Woerden 1  7  Kockengen 1  8  Linschoten 2 

 

Gemengd 35+ (5274)  2e klasse zaterdag‐middag  1  Breukelen 2  2  Wilnis 1  3  Speighel 1  4  Melkhuisje 2  5  Gooische vallei 3  6  Kockengen 1  7  Ronde Vener 2  8  Westerveld 2 

 

Heren 35+ (5312)  2e klasse zaterdag‐middag  1  Hilverheide 1  2  Huizen 1  3  Gooiland 1  4  Wilnis 1  5  Mijdrecht 2  6  Loenen (Utr) 1  7  Montfoort 2  8  Westerveld 1 

 

  7 7 7 7 7 7 7 7

30 26 23 21 21 19 15 13

  Promotie            Degradatie  Degradatie 

34 30 28 23 22 18 11 2

  Promotie               

27 28 25 16 15 12 10 7

  Promotie               

30 30 29 27 24 11 9 8

  Promotie  Promotie             

  7 7 7 7 7 7 7 7

  7 7 7 7 7 7 7 7

  7 7 7 7 7 7 7 7

26


Competitie 2010 uitslagen KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND VOORJAARSCOMPETITIE MIDDEN VOORJAAR 2010

Dames 18+ (5405)  Hoofdklasse zaterdag‐middag  1  Vinkeveen 1  2  Wilnis 1  3  Tautenburg 2  4  Domstad 1  5  Vechtlust 2  6  Woerden 1  7  Baarn 2  8  Vreeswijk 1 

 

Dames 18+ (5438)  2e klasse zaterdag‐middag  1  OSO 1  2  Nederhorst 3  3  Baambrugge 1  4  Kamerik 2  5  Mijdrecht 7  6  Wilnis 2  7  Ronde Vener 2  8  Breukelen 2 

 

Dames dubbel 18+ (7525)  2e klasse dinsdag‐morgen  1  Vinkeveen 1  2  Hoogeheide 2  3  Breukelen 1  4  Abcoude 2  5  Mijdrecht 2  6  Melkhuisje 1  7  Wilnis 1  8  Kockengen 2     

 

Dames dubbel 18+ (7707)  1e klasse Donderdag‐morgen  1  Heksenmeppers 2  2  Griffensteyn 3  3  Ronde Vener 1  4  Wilnis 1  5  Vinkeveen 1  6  Ter Weyde 1  7  Atalanta 1     

  7 7 7 7 7 7 7 7

31 25 25 24 23 20 13 7

  Promotie               

  7 7 7 7 7 7 7 7

  7 7 7 7 7 7 7 7

23 21 20 17 13 11 4 3

 

  6 6 6 6 6 6 6

31 26 25 24 21 19 19 3

  Promotie  Promotie        Degradatie  Degradatie  Degradatie 

14 13 13 11 11 11 11

  Promotie                 

  Promotie            Degradatie   

27


Competitie 2010 uitslagen KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND VOORJAARSCOMPETITIE MIDDEN VOORJAAR 2010 Dames dubbel 18+ (7718)        2e klasse Donderdag‐morgen        7 24 Promotie  1  Wilnis 2  2  Ronde Vener 3  7 21   3  Breukelen 1  7 18   4  Baambrugge 1  7 16   5  Vep 1  7 15   6  Kamerik 1  7 9   7  Vinkeveen 2  7 6 Degradatie  8  Mijdrecht 3  7 3 Degradatie  Dames dubbel 18+ (7738)  3e klasse Donderdag‐morgen  1  Abcoude 2  2  Mijdrecht 4  3  Ronde Vener 5  4  Breukelen 2  5  Loenen (Utr) 1  6  Wilnis 5  7  Vinkeveen 4  8  Baambrugge 3 

 

Dames dubbel 18+ (7739)  3e klasse Dondedag‐morgen  1  Baambrugge 2  2  Wilnis 3  3  Rading 1  4  Loenen (Utr) 2  5  Melkhuisje 1  6  Westerveld 2  7  Breukelen 3  8  Abcoude 3 

 

  7 7 7 7 7 7 7 7

24 17 15 14 14 13 8 7

  Promotie               

25 21 20 13 10 7 7 5

  Promotie               

  7 7 7 7 7 7 7 7

28


Competitie 2010 uitslagen KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND VOORJAARSCOMPETITIE MIDDEN VOORJAAR 2010 Dames dubbel 18+ (7740)  3e klasse Donderdag‐morgen  1  Bosheim 4  2  Gooiland 3  3  Spieghel 4  4  Loosdrecht 1  5  Goosche vallei 1  6  Vleuten de Meern 6  7  Abcoude 4  8  Wilnis 4 

 

Gemengd 25+ (9219)  Cat.7/8 Vrijdag‐avond  1  Vinkeveen 1  2  Ronde Vener 2  3  Mijdrecht 4  4  Wilnis 1 

 

  7 7 7 7 7 7 7 7

21 21 21 16 13 8 7 5

  Promotie               

  6 6 6 6

19 19 17 5

29

TimeBreak 4 2010  

clubblad tennisvereniging