Page 1

TimeBreak Clubblad van Tennisvereniging Wilnis

Nr. 1 – winter/voorjaar 2011

puppygroep met trainer Ruud

Tennisvereniging Wilnis daar heb je zo de slag te pakken


Inhoudsopgave TimeBreak nr. 1 – winter/voorjaar 2011 •

Overzicht Bestuur- & Commissieleden

3

Bericht van de voorzitter

5

Activiteitenkalender 2010

7

Data externe competitie 2011

8

Contributie 2011

9

Deadline volgende TimeBreak

10

Pasjes afhalen

11

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 28 febr. 2011

12

Indeling Competitie Senioren 2011

13 - 14

Externe competitie 2011

16 - 17

Externe competitie 2011: Bijlage 1

18

Wintercompetie

19

Regels rondom het speelrecht en algemene regels

20

Zomertraining senioren 2011

21

Inschrijfformulier Zomertraining Senioren 2011

23

Jeugd •

Puppy-training weer van start

24

Aktiviteit voor alle junioren tot 12 jaar

25

Indeling competitie 2011

26

Bezorger TimeBreak gezocht

27

Aktiviteit voor de jeugd vanaf 13 jaar

27


2


Overzicht Bestuurs- & Commissieleden TV Wilnis Bezoekadres Pieter Joostenlaan 9 Telefoon Clubhuis 0297-281473 Secretariaat Postbus 34, 3648 ZG Wilnis

www.tvwilnis.nl Rabobank 365563102

tvwilnis@hotmail.com

Ereleden Eldad Premsela Fred Cousin Bestuur Willem de lange (voorzitter) 255837 Ingrid van Breukelen (secr.) 286297 Berry v. d. Rotten (penn.m.) 283988 Ron Sabbe (TC) 288878 vacature JC 284672 Andrea de Muinck (BC) 285945 Peter Krams (BCC) 06-41220849 vacature pr/sponsorcommissie Technische commissie Ron Sabbe (voorzitter a.i.) 250165 Isabel Hemelaar 288878 Hans Esser 256198 Wijbrand Hemelaar 288878 Suze de Hoop 0346-241820 Wilma van de Rotten 283988 Els de Vink 286569 Jos Zewald 274790 Jeugdcommissie vacature (voorzitter) Jennifer van den Berg Mirjam de Lange Gerard Hoogland Irene Smits Caroline Altona Saskia van Loon Peggy Liefferink Wichard Egbers Danique Bank Esther Blom Barcommissie Andrea de Muinck (voorz.) Wichard Egbers Martin de Jong Leendert Eikelenboom Wim Binnendijk Vacature Vacature Vacature

willem@langew.nl tvwilnis@hotmail.com penningmeester@tvwilnis.nl ronsab@kpnmail.nl demuinck@euronet.nl pkrams@hotmail.com

ronsab@kpnmail.nl isabel@raceland.com esser@wijnabonnement.nl wijbrand.hemelaar@tip.nl suzedehoop@hotmail.com wilmavdr@planet.nl h.devink@ziggo.nl jos.zewald@wxs.nl jeugdcommissie@tvwilnis.nl

284672 255837 286534 288164 285420 273433 272700 255564 287081 289086

berg.steen@hccnet.nl m.d.lange@hccnet.nl c.g.hoogland@casema.nl irenesmits@wanadoo.nl carolinealtona@hotmail.com saskiavanloon@gmail.com peggyliefferink@live.nl fam.egbers@tiscali.nl danique_bank@hotmail.com blomdocasal@online.nl

285945 255564 272478 272404 242160

barcommissie@tvwilnis.nl demuinck@euronet.nl fam.egbers@tiscali.nl martindejong101@cs.com eikelenboom_9@msn.com wim@penb.net

Baan/clubhuiscommissie Peter Krams (voorz.) 06-41220849 Bouwe Buur 282806 Ton Reurings 282068 Martien Roelofsen 274702 André Hoenselaar 282420

pkrams@hotmail.com bouwebuur@ziggo.nl ginareurings@hotmail.com cma.roelofsen@zonnet.nl familie.hoenselaar@hetnet.nl

3

Ledenadministratie Berry van de Rotten Kamgras 16, 3648 HM Wilnis e-mail: ledenadministratie@tvwilnis.nl

283988

Contributie per 1-1-2011 Lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 dec. Senioren (geboren op of vóór 31-12-1993) € 142 inschrijfgeld senioren € 15 Junioren (geboren op of tussen 01-01-1994 en 31-12-2003) € 74 inschrijfgeld junioren € 10 aspiranten (geboren op of na 01-01-2004) € 36 inschrijfgeld aspiranten € 10 ondersteunend lid € 25 winterlid senioren € 75 winterlid junioren € 38 winterlid aspiranten € 15 bargarantie € 25 Beëindiging lidmaatschap volgens statuten: schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 dec. bij de ledenadministratie. Winterleden hebben speelrecht van 1 sept. t/m . 31 maart. Schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 1 juli bij de ledenadministratie. Open toernooicommissie Ronald Lucassen Willem de Lange Nick de Vink Caroline Prins Jochem van Bergen PR/Sponsorcommissie vacature (voorzitter) Jan Regien Martien de Zwart 2 vacatures

06-17123430 255837 286569 06-38930819 282753

257001 281897

PR & Communicatie Karin de Vink 286569 e-mail: karindevink@hotmail.com Website Christa Hemelaar 288878 e-mail: christa.hemelaar@gmail.com TimeBreak redactie Marriëlle Beentjes 06-29352781 e-mail: marrielle@online.nl TimeBreak verspreiding Fam. de Lange 255837 Trainers Gerard Hoogland Karekiet 12, 3641 ZH Mijdrecht e-mail: c.g.hoogland@casema.nl

286534

Ruud van der Helm 06-54204521 Watersnip 15, 3641 WG Mijdrecht e-mail: ruud.vander.helm@hetnet.nl


4


Bericht van de voorzitter Beste TVW’er, Allereerst wens ik jullie allemaal een heel gelukkig en gezond 2011. De aftrap voor 2011 is genomen, we zijn het jaar gestart met de traditionele nieuwjaarstoss. Waarschijnlijk vanwege de weersomstandigheden was de opkomst niet groot, maar het was na een maand van sneeuw en vorst weer leuk om even te tennissen. Dit jaar hebben we weer een uitgebreid programma, dus er zijn volop mogelijkheden om het racket ter hand te nemen. Alle activiteiten komen natuurlijk niet vanzelf tot stand, daarvoor zijn een aantal leden het hele jaar in de weer om deze te organiseren. Naast het organiseren van de activiteiten door TC en JC, zijn er nog een aantal zaken nodig om de vereniging te laten draaien: − Het park moet in goede staat worden gehouden (BCC) − De communicatie moet georganiseerd worden (TimeBreak / website / email / publicatie) − De inwendige mens moet verzorgd worden (BC) − Algemene en financiële zaken ( penningmeester en secretariaat) Voor al deze activiteiten zijn er leden nodig die deze uitvoeren. Dat is ook een van de belangrijkste eigenschappen van een vereniging, organiseren van activiteiten door leden voor leden. De afgelopen 2 jaren is dit al meerdere keren ter sprake gekomen, omdat het steeds moeilijker blijkt te zijn om leden te vinden die een aantal jaren bereid zijn een of meerdere taken uit te voeren. In de ALV zullen we hier nog op terugkomen. Maar laten we er dit jaar vooral een sportief jaar van maken, ik hoop jullie allemaal bij onze activiteiten op ons park te mogen begroeten. Mvrgr De voorzitter Willem de Lange

5


6


Activiteiten Kalender Dag Vrij Za Zo Zo Vrij Ma

Datum in 2011 28-0129-0130-0106-0211-0214-02-

Wo Zo Za Ma Za Za Zo Ma Za Zo Za Zo Wo Wo Vrij Vrij Zo Zo Zo Zo Wo MaZo

16-0220-0226-0228-0205-0305-0306-0307-0312-0313-0319-0320-0323-0323-0325-0325-0327-0327-0327-0327-0330-0304-04 t/m 29-05-

Za

28-05-

MaZo

Ma 30-05 t/m zo 12-06Wo- 01-06 t/m Zo 12-06Wo 15-06Vrij 17-06Za- 25-06 t/m Zo 03-07Di 28-06Za 02-07Vrij 26-08Za- 27-08 t/m Zo 04-09Zo ??-09Wo 07-09Vrij- 09-09 t/m Zo 09-10Wo 21-09Vr 07-10-

Wo Za Zo Zo Zo

12-1022-1006-1113-1120-11-

2011

Tennisvereniging Wilnis

Tijd

J/S

19.00 - 22.00 12.00 - 16.00 10.30 - 16.00 12.00 - 16.00 19.00 - 22.00

J/S S ^S S J/S J/S

editie 16-feb-11

Activiteiten

S J/S J/S J J/S

Junioren 12+ / Senioren Wintercompetitie voor alle (senior) leden & winterleden Reservedag Snerttoernooi (uitwisseling met TVM, DRV, TV Kamerik) Wintercompetitie voor alle (senior) leden & winterleden Junioren 12+ / Senioren Start Competitie Training Junioren en Senioren (5 trainingen in 6 weken) tijden volgens schema trainer. Start Puppytraining Wintercompetitie voor alle (senior) leden & winterleden Wintercompetitie voor alle (senior) leden & winterleden Algemene Ledenvergadering Snoei- en schoonmaakdag ! Wintercompetitie voor alle (senior) leden & winterleden Junior/Senior toernooi voor junioren < 12 jaar Reservedatum Algemene Ledenvergadering Wintercompetitie voor alle (senior) leden & winterleden Tennisdag Ruygrok Single toernooi Reservedag Ruygrok, anders Tennisdag jeugd Afsluiting puppytraining Oefenmiddag mini’s / ¾ veld Start: Uitwisseling Dames; t h u i s tegen TVM Tossmiddag Puppy’s Bespreken lessen met de trainer Openingstoernooi Senioren Pasjes afhalen in Clubhuis Afhalen competitiemateriaal in het clubhuis Start Intercity Junioren (een aantal woensdagen achtereen + reservedagen) Externe competitie (zie onderstaand schema!)

17.00 - 19.30

J/S

Competitie afsluiting (BBQ)

tot 19.00 uur

J

Clubkampioenschappen junioren (dubbel, mixed, single)

S

Clubkampioenschappen senioren (dubbel, mixed)

12.00 - 16.00 12.00 - 16.00 20.00 - … 10.00 - 16.00 12.00 - 16.00 11.00 - 17.00 20.00 - … 12.00 - 16.00 10.00 - 17.00 10.00 - 16.00 10.00 - 17.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 19.00 - 22.00 16.00 - 18.00 13.00 - 15.00 12.00 - 16.00 12.00 - 16.00 12.00 - 14.00

J S S J/S J/S S J J/S S J S J J J S J

^J 18.00 -

S ^S

09.30 - 16.00

^S

18.00 - 23.00

S J S

10.30 - 16.00 14.00 - 17.00

14.00 - 17.00 10.00 - 16.00 12.00 - 16.00 12.00 - 16.00

^S J ^J/S

Mini toernooi met Mijdrecht in Wilnis Ladies Evening in Wilnis TVWilnis Open toernooi Eendagstoernooi voor 50+ Feestavond Open toernooi Tennisavond 12+ Clubkampioenschappen senioren (single) ‘Wiko’ Uitwisseling ( Kockengen-Wilnis ) Senioren Mix incl. Lunch Tennismiddag Jeugd mini’s t/m 12 jaar Open Herfsttoernooi dubbel en mixed senioren (15+)

^J ^J

Mini toernooi met Vinkeveen in Wilnis Het 12+ toernooi (voor jeugd ouder dan 12 jaar van TVW, TV De Ronde Venen en TV Zevenhoven) dit jaar bij TV Wilnis

J J/S ^J/S J ^S

Tennismiddag jeugd mini’s t/m 12 jaar Snoei- en schoonmaakdag ! G e z e l l i g h e i d s toernooi (15+) Tennisdag Junioren (plus senioren) Uitwisseling Heren met (Vinkeveen)

7


Activiteiten gedurende het hele jaar! Iedere week op:

Tijd

Voor junior en/of senior

Dinsdag

09.30 - 11.30

Donderdag

19.00 - …

S

^ = activiteiten met een ‘open’ karakter

Time Break

Activiteiten Tossochtend: Open voor senior-KNLTB-leden van andere tennisverenigingen in de Ronde Venen Senioren mixed & dubbel toss-avond & 15+

^S

. . een niet tennis activiteit

TB1

deadline

15 jan.

publicatie week 5

TB2

11 jun.

26

TB3

15 okt.

44

Competitieleider(s): Wilma van de Rotten tel. 283988 Wijbrand Hemelaar tel. 288878

Data Externe Competities 2011 Teams  zo___  1ste speeldag 2de speeldag 3de speeldag 4de speeldag 5de speeldag 6de speeldag 7de speeldag

di

wo 

05/4

06/4

07/4

08/4

09/4

10/4

12/4

13/4

14/4

15/4

16/4

17/4

19/4

20/4

21/4

22/4

23/4

25/4

26/4

11/5

28/4

29/4

14/5

08/5

10/5

18/5

12/5

13/5

21/5

15/5

17/5

25/5

19/5

20/5

28/5

22/5

24/5

do 

  vr 

    za     

26/5

29/5

Er zijn diverse inhaaldagen gepland in de periode t/m 13 juni ! Pasen: zondag 24 & 25 april (zondag en maandag) Koninginnedag: vrijdag 30 april Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei

8


Contributie 2011 In de laatste Algemene Ledenvergadering is vastgesteld dat de contributie jaarlijks verhoogd zal worden op basis van het voortschrijdend prijsindexcijfer van 31 oktober. Dit resulteert in een verhoging van afgerond € 2,- voor senioren waardoor de contributie wordt vastgesteld € 142,- per jaar. Voor junioren wordt de contributie vastgesteld op € 74,- en voor aspiranten op € 36,-. Zoals in vorige Timebreak gemeld zullen er geen contributienota's meer verstuurd worden naar leden welke aangegeven hebben de contributie automatisch te laten incasseren. Daarentegen wordt er in de eerste TimeBreak van het jaar gemeld wanneer de incasso zal plaats vinden. Dit jaar zal de contributie op 25 februari geïncasseerd worden. Bij deze een vriendelijk verzoek van de penningmeester om er voor te zorgen dat de incasso zonder problemen plaats kan vinden, met andere woorden zorg er voor dat het saldo van de rekening voldoende is. Leden waarvan de contributie niet automatisch wordt geïnd krijgen een nota toegestuurd. Op deze nota wordt (zoals gebruikelijk) €2.50 administratiekosten in rekening gebracht.

De Penningmeester

9


Bezorgers TimeBreak gezocht Voor het bezorgen van de TimeBreak zijn we op zoek naar nieuwe bezorgers. Ben je actief, wil je iets doen voor de vereniging en wil je iets bijverdienen? Neem contact op met Willem de Lange: 0297-255837 of mail naar willem@langew.nl.

Deadline TimeBreak Beste TV Wilnissers, Deadline voor de volgende TimeBreak is vooralsnog 11 juni. Groet, Redactie MarriĂŤlle Beentjes marrielle@online.nl Tel.: 06-2935 2781

10


Pasjes afhalen Het nieuwe seizoen gaat weer te beginnen. Vanaf zondag 27 maart zijn de pasjes weer beschikbaar. De pasjes kunnen dan van 12.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur in het clubhuis tijdens het Openingstoernooi opgehaald worden. Ben je zelf niet in de gelegenheid om je pasje af te halen dan is het ook mogelijk dat iemand anders het pasje voor jou meeneemt. Ik hoop jullie allemaal te zien op 27 maart a.s. in het clubhuis het liefst in tennistenue kun je gelijk meedoen aan het Openingstoernooi. De Ledenadministrateur.

11


Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 28 febr. 2011 Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 28 februari 2011, om 20.00 uur in het clubhuis van de vereniging. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering d.d. 1 maart 2010 3. Jaarverslagen 2010 4. Verslag kascontrolecommissie De kascontrole is gedaan door Martien de Zwart en Johan Bank. Hun verslag wordt voorgelezen. 5. Mutaties commissieleden 6. Samenstelling/mutaties bestuur â&#x20AC;˘

Vacatures: Voorzitter Technische Commissie Voorzitter Jeugdcommissie Voorzitter Sponsorcommissie

7. Begroting 2011 8. Werkgroep toplaag banen 9. Benoeming kascontrolecommissie 10. Rondvraag 11. Sluiting

12


Indeling District Competitie Senioren 2011 Dinsdag Dames 1 (1e klasse) Esther Blom Perine Gerkes Jolanda Sangers Dorien van Proosdij Anita de Jonge Inge Vossers

Donderdag Dames 1 (1e klasse) Corne Vink Joke de Jonker Paula van der Kroon Truus Groot Carla van Dijk Isabel Hemelaar

Donderdag Dames 2 (1e klasse) Els de Vink Wilma van de Rotten Ineke Hoenselaar Gina Reurings Karin Koelle (reserve)

Begintijd: 10.00 uur Donderdag Dames 3 (3e klasse) Janet Jobse Marjan van Zuylen Wil Drost Janny Binnendijk Ellen Groenewegen Sjoukje Endstra

Begintijd: 10.00 uur Donderdag Dames 4 (3e klasse) Suze de Hoop Greet van Schie Joyce Stoeltie Marie Antoinette Schets Wietske van Dijk (reserve)

Begintijd: 10.00 uur Donderdag Dames 5 (3e klasse) Vera Bank Wil de Graaff Anke van Ewijk Janine van der Drift Elly Sabe Cocky Brouwer (reserve)

Begintijd: 10.00 uur Vrijdag-avond Gemengd 1 (Categorie 7/8) Joyce Hagenaars Wim Binnendijk Roy van Beijnen Lydia Leeflang Ronald Boellaard Tanya v.d. Vegte

Begintijd: 10.00 uur Zaterdag Dames 1(18+) (Overgangsklasse) Christa Hemelaar Caroline Altona Jennifer Steen-van de Berg Maj Gigengack Danique Bank Karin de Vink Caroline Prins

Begintijd: 10.00 uur Zaterdag Dames 2 (18+) (2e klasse) Marjan Pie Irene Smits Ineke Bastiaansen Jaqueline IJssels

Begintijd: 19.00 uur Zaterdag Heren 1 (18+) (2e klasse) Rene van der Kroon Erik Regien Jeroen Oudheusden Frans van Loon Mark Pannekoek John Schaap (reserve) Bas vd. Werf (reserve)

Begintijd: 12.30 uur Zaterdag Heren 2 (18+) (4e klasse) Harry de Vink Gerard Kompier Martin de Jong Willem de Lange Hans Esser (reserve)

Begintijd: 12.30 uur Zaterdag Heren 1 (35+) (2e klasse) Ron Sabbe Jos Zewald Bertel van der Drift Cor Meulenbelt Peter Krams

Begintijd: 10.30 uur

Begintijd: 10.30 uur

Begintijd: 10.30 uur

13


Indeling District Competitie Senioren 2011 (vervolg) Zaterdag Gemengd 1(35+) (2e klasse) Truus Groot Nolly Baaten Marijke v.d. Laan Martien Roelofsen Frans Martens

Zaterdag Gemengd 1(18+) (4e klasse) Mirjam de Lange Saskia van Loon Marian v.d. Schaaf Arno IJssels Edwin van Avezaath Paul Verheul Eelco Laarman Peter Meijer (reserve) Wichard Egbers (reserve)

Begintijd: 13.30 uur

Begintijd: 13.30 uur

14


Indeling Landelijke Competitie Senioren 2010 Zondag Heren 1 (5e klasse) Johan van Westendorp Nick de Vink Harry de Vink Ronald Lucassen Jochem van Bergen Jeroen Weber (reserve)

Zondag Heren 2 (5e klasse) Angelo Egbers Paul Scheffers Matthijs Uyttewaal Rene de Haan Alex Esser (reserve)

Begintijd: 11.00 uur

Begintijd: 11.00 uur

RESERVE LIJST: Donderdag: Andrea de Muinck Zaterdag: Johan Peer

Speelsterkte: 8 8

8

Telefoonnr.: 0297-285945 / 06-51493336

8

06-24634213

15


Externe competitie 2011 Teamindeling De teamindeling is weer gemaakt en in Bijlage 2 vindt u het overzicht van de teams die aan de externe competitie van 2011 gaan deelnemen. De onderstreepte namen zijn de captains (u dus) die voor een goede gang van zaken binnen het team verantwoordelijk zijn en die voor de competitieleider het aanspreekpunt vormen. Net als ieder jaar kunnen tijdens het openingstoernooi op ZONDAG 27 Maart 2011, van 10:00 ~ 12:00 uur de competitiebescheiden en de ballen opgehaald worden nadat het verschuldigde competitiebedrag overgedragen is. Speeldata Hierbij de vastgestelde competitiedata voor 2011. Geef deze data door aan de teamleden zodat eenieder weet wanneer er gespeeld wordt. Indien er al verhinderingen bekend zijn meldt dit dan zo spoedig mogelijk aan de competitieleider zodat er in overleg invallers geregeld kunnen worden. dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag regio

zondag landelijk

5.4 12.4 19.4 26.4

6.4 13.4 20.4

7.4 14.4 21.4 28.4

8.4 15.4 22.4 29.4

9.4 16.4 23.4

10.4 17.4 25.4

10.4 17.4 25.4

7.5*

8.5*

8.5

10.5 17.5 24.5

11.5 18.5 25.5

12.5 19.5 26.5

13.5 20.5 27.5***

14.5 21.5 28.5

15.5 22.5 29.5

15.5 22.5 29.5

inhalen 30.4** 3.5 31.5

inhalen 27.4 1.6

inhalen 30.4** 5.5 2.6

inhalen 30.4** 6.5 3.6

inhalen 30.4 2.6 4.6

inhalen 30.4 1.5 2.6 5.6

inhalen 1.5 2.6 5.6 13.6

16


Externe competitie 2011 (vervolg) Competitie trainingen Ook dit jaar worden er ter voorbereiding op de competitie trainingen verzorgd. De club subsidieert ook dit jaar weer zodat u het voor de kosten niet hoeft te laten. Profiteer hiervan en benut deze trainingen om een goede start van het seizoen te maken!! Naast individuele tennis- technische aanwijzingen ligt de nadruk van de trainingen op het tactische vlak en op het spelen van wedstrijden. De lessen worden door Gerard Hoogland gegeven en starten vanaf 14 februari 2011. Dit is 1 week eerder gepland vanwege de voorjaarsvakantie 2011, zodat u er zeker van kunt zijn, dat u 5 x training krijgt, voordat de competitie begint. De trainer neemt voor die tijd contact op met de captain van ieder team om de definitieve trainingstijden te bevestigen. Voor ieder team wordt er vijf keer training gegeven. Als de eerste training uitvalt door regen, sneeuw etc. dan wordt deze training niet ingehaald en is deze voor rekening van het team. Een tweede training die door regen, sneeuw etc. niet gegeven kan worden, wordt ingehaald. In Bijlage 1 staan de tijden waarop Gerard Hoogland beschikbaar is. Verzocht wordt om drie voorkeurstijden aan geven. De kosten De teamcaptain van elk team wordt verzocht bij de medespelers de verschuldigde competitiebijdrage te innen. In onderstaande tabel staan per competitiesoort de teamkosten vermeld. VRIENDELIJK VERZOEK: Gaarne betalen via overboeking voor 20 maart 2011. TV. Wilnis rek.nr.: 3655.63102 met vermelding competitiesoort + Team. (voorbeeld: Zaterdag Heren 1)

Dames Dinsdag Dames Donderdag Gemengd Vrijdagavond Zaterdag Heren Zaterdag Dames Zaterdag Gemengd Zondag Heren

Totaal zonder training 115,00 71,00

totaal met trainen 240,00 196,00

93,00 115,00 115,00 71,00 120,00

218,00 240,00 240,00 196,00 245,00

Inleveren formulier Iedere captain wordt verzocht, in overleg met de overige teamleden, Bijlage 1 in te vullen en dit voor 20 januari 2011 te retourneren aan de competitieleider. DRINGEND VERZOEK: ALTIJD FORMULIER INLEVEREN, OOK ALS UW TEAM GEEN TRAINING WIL !! Mochten er nog vragen zijn over de indeling, de trainingen, de kosten of andere zaken die met de competitie te maken hebben neem gerust contact met mij op. Met vriendelijke groet, Wilma en Wijbrand

• 20 januari • 27 maart

Noteer in de agenda: inleveren comp.training competitiespullen halen Clubhuis van 10.00 – 12.00 uur 17


Externe competitie 2011: Bijlage 1

TEAM:

_________________________

CAPTAIN:

_________________________

De competitietraining â&#x20AC;˘ Ons team maakt O Geen gebruik van competitie training. O Wel gebruik van de competitietraining en onze 3 voorkeuren om te trainen zijn: ( geef keuze aan door een 1, 2 of een 3 te plaatsen in het desbetreffende vakje)

19.00-20.00

20.00-21.00

21.00-22.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 12.00-13.00

Zaterdag

a.u.b. uw opgave telefonisch of mailen naar: Wijbrand Hemelaar 0297-288878 E-mail: wijbrand.hemelaar@tip.nl

18


Wintercompetitie

- Voor iedereen die in de wintermaanden een balletje wil slaan.

Beste Tennissers, Jullie kunnen je nog steeds opgeven voor de wintercompetitie ! Deze activiteit is bedoeld voor alle senior en winterleden. Je kunt je per dag opgeven, je hoeft niet alle dagen te spelen, maar het is gewoon leuk om mee te doen en je kunt het competitiegevoel meemaken. Uiteraard kan je ook mensen bellen en samen een team vormen en je dan opgeven. Alle combinaties zijn mogelijk. Ook kan je je met jouw competitie team opgeven. Er worden teams gemaakt op sterkte, je speelt in een team waarin je een single en/of een dubbel speelt, zoals op zaterdag of zondag of in een team waarin je alleen twee dubbels speelt zoals op donderdag. Iedereen die een dag een balletje wil slaan kan meedoen. Ook voor leden die nog niet zo lang tennissen is het leuk om mee te doen. We beginnen om 12.00 uur. Het zal uiteraard telkens van het aantal deelnemers afhangen hoe er ingedeeld wordt. Dus ook als je niet van plan bent competitie te gaan spelen, kan je gewoon meedoen. Geef je zo spoedig mogelijk op, maar in ieder geval uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan het weekend van de wintercompetitie. Ik geef mij op voor

Naam senior……………………………… Telnr./email ……………………………...

Ik wil in een team met single ja/nee ___________________________________________________________________________ Je kan je opgeven voor de volgende data : Zondag

6 februari 2011

Zondag

20 februari 2011

Zaterdag

26 februari 2011

Zaterdag

5 maart 2011

Zaterdag

12 maart 2011

Geef je op bij Els de Vink h.devink@ziggo.nl <h.devink@ziggo.nl> of bij Isabel Hemelaar ihemelaar@zonnet.nl

19


Regels rondom het speelrecht en algemene regels De regels rondom het speelrecht en de algemene regels staan op onze website, zie de link op www.tvwilins.nl, linkerkolom â&#x20AC;&#x2DC;Speelregelsâ&#x20AC;&#x2122; of typ direct in: http://www.tvwilnis.nl/index.php?module=5&item=39 De bloktijden tijdens de competitie voor komend seizoen zijn: dinsdag 9.30 - 15.00 uur 2 banen woensdag 13.30 - 17.30 uur 4 banen donderdag 9.30 - 15.00 uur 5 banen vrijdag 19.00 - einde 3 verlichte banen zaterdag 10.00 - 18.00 uur 6 banen zondag 8.30 - 18.00 uur 6 banen De indeling van de te spelen partijen moeten zodanig geschieden dat er tijdens deze blokuren geen banen open liggen. Men moet exavt op tijd beginnen en de rustpauzes tot een minimum beperken. De competitieleider heeft het recht indien noodzakelijk extra banen te claimen.

20


Zomertraining senioren 2011 Het nieuwe tennis seizoen staat weer voor de deur. Tennis is één van de mooiste, maar ook één van de moeilijkste takken van sport. Om het goed onder de knie te krijgen moet je veel oefenen en natuurlijk les nemen bij de tennisleraar van uw vereniging. 1. 2. 3. 4. 5.

Er worden 20 lessen per seizoen gegeven. Het lestarief bedraagt € 37,50 per uur. Een lesuur duurt 50 minuten. Een half lesuur duurt 25 minuten. Tien lessen zijn ook mogelijk, alleen ’s avonds wordt deze les om de week gegeven omdat er dan meer mensen aan de beurt komen om les te nemen. 6. Bij twee of meerdere personen, wordt het lestarief gedeeld door het aantal personen. 7. Bent alleen en wilt u met meerdere personen les hebben, dan zal ik proberen groepjes te vormen. 8. De lessen worden gegeven van 28 maart t/m oktober. 9. De meivakantie 30 april t/m 5 mei is er geen training. 10. De vakantie stop valt in de basisschool vakantie ( 2 juli t/m 21 augustus) 11. Er wordt geen les gegeven op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koninginnedag, 5 mei en Hemelvaartsdag. 12. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. 13. Bij regen is de eerste regenles voor de rekening van de leerling, de tweede les voor de rekening van de trainer (wordt ingehaald), de derde voor de leerling enz. tot een maximum van vier lessen. 14. Er wordt overdag en ’s avonds les gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagochtend. 15. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur worden er jeugdlessen gegeven. Op woensdag van 13.00 tot 20.00 uur.

Tarief Zomerlessen A. 20 lessen á 50 min. B. 20 lessen á 25 min. C. 10 lessen á 50 min. (‘s avonds om de week) D. 10 lessen á 50 min. ( elke week overdag)

€ 750, € 375, € 375,€ 375, -

Lesvoorbeeld: één lesuur (50 min.) per week in een groep met 4 personen 20 lessen bedraagt € 187,50 per persoon.

Graag inschrijven vóór 15 maart. U kunt het lesgeld voor 1 april overmaken op mijn bankrekening: 84.02.69.145 t.a.v. C.G. Hoogland Fortisbank te Mijdrecht,

of bij de eerste les contant meenemen.

21


I

22


Inschrijfformulier Zomertraining Senioren 2011

Dhr./Mw. ……………………………………………………… Adres: ………………………………………………………… Tel: privé/ mobiel/ werk …………………………………….. Schrijft in voor

A. 20 lessen á 50 minuten B. 20 lessen á 25 minuten C. 10 lessen á 50 min. ’s avonds D. 10 lessen á 50 min. overdag

……………….. ……………….. ……………….. ………………..

Met ……………….. persoon/ personen. Evt. Namen: …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………….. Voorkeurstijden zijn: 1. ………………………….. 2. ………………………….. 3. ………………………….. Is reeds lid / nieuw lid * van de vereniging Wel / niet gevorderd * •

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening………………………………… ….. Zo spoedig mogelijk inleveren bij: Gerard Hoogland Karekiet 12 Mijdrecht Tel: 0297-286534/ 06-27418670 E-mail: c.g.hoogland@casema.nl Bankrekening: 84.02.69.145 t.a.v. C.G.Hoogland

23


Puppy-training weer van start Half februari starten we weer met de puppy-training. Deze training is bedoeld voor kinderen van zeven tot en met negen jaar, die kennis willen maken met de tennissport. Het doel van de puppy-training is het aanleggen van een basis voor het tennisspel. Met name gaat het om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen, stuiteren, gooien en goed kijken naar de bal. De lessen vinden plaats op vijf middagen vanaf 14.00 uur, te beginnen op 16 februari 2010. De laatste les (23 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van het balvaardigheidsdiploma. Om mee te kunnen doen aan de puppy-training, hoeven de kinderen geen lid te zijn van Tennisvereniging Wilnis. Voor slechts â&#x201A;Ź 25,- kan een kind deelnemen aan deze vijf speciale lessen. Wilt u meer informatie of uw kind opgeven? Dan kunt u contact opnemen met, Saskia van Loon telefoon 0297-273433/ saskiavanloon@gmail.com

Indien u vrienden, familie, collegaâ&#x20AC;&#x2122;s of buren met kinderen in de leeftijd van zeven tot en met negen heeft, zou het leuk zijn hen op de hoogte te brengen van deze puppy-training. De kinderen kunnen door middel van deze training uitproberen of tennissen een leuke sport voor ze is. Jeugdcommissie, Saskia van Loon

24


Jeugd: Aktiviteit voor alle junioren tot 12 jaar Op zondag 6 maart gaan we een gezellige dag organiseren met senioren. Als je zelf iemand wil vragen om met je te tennissen, dan horen we dat van jullie. Weet je niemand in jouw omgeving die met je kan tennissen, dan zoeken wij iemand voor je. De dag begint om 11.00 uur en afhankelijk van het aantal deelnemers zal het ongeveer om 15.00 uur afgelopen zijn. Schrijf je in en stuur een mail naar mirjam@langew.nl Naam junior tot 12 jaar

.............................................

Naam senior

..............................................

Inschrijfgeld 3,00 euro p.p. Het is een toernooitje voor iedereen, ook voor beginners dus aarzel niet en zet het bij jezelf en je ouders in de agenda, zodat je die dag lekker mee kunt tennissen. mirjam@langew.nl tel.nr. 255837

25


Jeugd: Indeling competitie 2011 De indeling van de competitie teams is weer bekend. Hieronder de teamindeling voor 2011. Bij veel teams staat nog geen begeleider genoemd maar uiteraard moet er wel een begeleider komen. Een begeleider hoeft natuurlijk niet altijd mee met de wedstrijden of altijd te rijden. Dit kan in overleg met de andere ouders verdeeld worden. Voor ons als jeugdcompetitieleiders is het belangrijk om een aanspreekpunt te hebben. Deze persoon krijgt dan van ons de speelschemaâ&#x20AC;&#x2122;s, ballen, formulieren etc. Mocht je dus een team willen begeleiden geef dit dan aan ons door! Namens de jeugd alvast bedankt. Caroline Altona en Danique Bank

Zondag: jongens t/m 17 jaar - landelijk Team 1 Yannick Laarman Jonne Frankena Jorik Steen Gerben van der Schaaf Dylan Schenderling Begeleider: XXX

Team 2 Thomas de Lange Thijmen Sangers Declan Blom Daan de Jong Felice Mascini Marciano Mascini Begeleider: XXX

Zondag : jongens t/m 14 jaar Stan van Loon Niels Schaap Benjamin Bierman Jelle Sangers Arthur van Kootwijk Bram Korver Begeleider: XXX Woensdag: jongens t/m 12 Team 1 Hugo Pannekoek Luca van der Werff Mark Woelders Bart Middelkoop Joost Leeh Begeleider: Simone Pannekoek

Team 2 Hidde Goossens Jesse Goossens Finn Blom Joost van Geffen Begeleider: XXX

Woensdag: meisjes t/m 12 Robin de Muinck Rozemarijn Gierkink Puck Straver Kesley Boon Begeleider: XXX Vrijdag: meisjes ž veld Nikita Kors Indy Jacobs Robbin Dekker Begeleider: Caroline Altona

Vrijdag: jongens mini Renze Goossens Henny Scheffer Koen Gierkink Begeleider: XX

26


Bezorgers TimeBreak gezocht Voor het bezorgen van de TimeBreak zijn we op zoek naar nieuwe bezorgers. Ben je actief, wil je iets doen voor de vereniging en wil je iets bijverdienen? Neem contact op met Willem de Lange: 0297-255837 of mail naar willem@langew.nl

Jeugd: Aktiviteit voor de jeugd vanaf 13 jaar Opgelet: Zoals al in een eerdere mail medegedeeld, wilden we het junior/senior toernooi anders organiseren. Daarom hebben wij vorig jaar en begin dit jaar een aantal vrijdagavonden ingedeeld, zodat jullie een leuke avond met senioren kunnen tennissen. De eerste avond die we ingepland hadden was 10 december, maar die kon vanwege het weer geen doorgang vinden. Voor dit jaar hebben we 28 januari en 11 februari gepland. Je kunt je nu inschrijven voor 11 februari. Als je zelf iemand weet waar je graag mee wilt tennissen, meld dit dan via het inschrijfformulier. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat wij er senioren bij zoeken. Het is de bedoeling dat het een gezellige en leuke tennisavond wordt voor iedereen, dus schrijf je in. Er is echter maar plek voor 12 koppels, dus schrijf je snel in op onderstaand email adres. Vol = vol. Naam junior ...................................................................... Tel.nr. ......................................

Naam senior ……………………………………………………………………......................... Mail je inschrijving naar mirjam@langew.nl of bel naar 0297 - 255837. We hopen je te zien.

27

TimeBreak 1 2011  

clubblad tennisvereniging

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you