Page 1


Activiteiten tennisvereniging Sambeek 2019 Activiteit

contactpersoon

jeugd/senioren

datum

55 +

Henk de Haan

senioren

doorlopend woensdag en donderdag

Algemene ledenverg.

21 januari 2019

Van Lunen Adviesgroep Lentetoernooi 2018

Daan Jacobs

senioren

8 t/m 16 maart 2019

KIA tenniskids oranje voorjaar

Mirjam Cornelissen

Jeugd

31 mrt, 7, 14, 22 april rood en 19 en 26 mei 2 en 10 juni

KIA tenniskids groen en geel voorjaar

Mirjam Cornelissen

jeugd

7, 14 en 22 april 12, 19, 26 mei en 2 juni

Vriendjes/frietjes dag

Peter

jeugd

5 april

Voorjaarscompetitie district/landelijk

Sem Cornelissen

jeugd/senioren

6 april t/m 6 juni 2019

Dorpentoernooi

Monique en Mirjam

jeugd

31 mei (organisatie Wanroij)

Jeugdkamp

jeugdcommissie

jeugd

8 juni (onder voorbehoud})

Laarakkers Maasheggentoernooi 2018

Janna Huijbers

senioren

8 t/m 16 juni 2019

Gemengd-dubbelavond

Wanda Laarakkers en Monique de Best Bas Romkens en Rudy Jenniskens

senioren

21 juni 2019

ABC Maassen clubkampioen schappen

Antwan Ebben/ Rian Laarakkers

senioren/Jeugd

27 aug t/m 8 sept. 2019

KIA tenniskids rood en oranje najaar

Mirjam Cornelissen

Jeugd

8, 15,22 en 29 sept. en 6 oktober 2019

KIA tenniskids groen en geel najaar

Mirjam Cornelissen

jeugd

15, 22 en 29 sept. 6, 13, 20 en 27 okt.

Najaarscompetitie

Sem Cornelissen

senioren

13, 20, 27 sept. 4, 11, 18, 25 okt. 2019

WintergrasbaanCompetitie

Leo Hermsen

senioren

zaterdagen in okt. t/m maart 2020

WinteroutdoorCompetitie

Sem Cornelissen

senioren/jeugd

half november t/m jan. 2020

Smash & smul toernooi

Monique de Best

jeugd

november 2019 (exacte datum volgt)

reservedatum:28 juni 2019

-1-


Inhoudsopgave 4. Van de voorzitter 6. Notulen jaarvergadering 12. Geef de pen door & Gemengd dubbel avond 13. Van Lunen Adviesgroep Lentetoernooi 16. Uit de oude doos 17. Van de competitieleider 22. Laarakkers Maasheggentoernooi 23. Voor onze jeugdleden 24. Uitnodiging End of season party 26. Tennis onder de loep

Beste leden, Een nieuw clubblad, de eerste van 2019. Wilt u ook eens een bijdrage leveren? Heel erg graag! Dit kan via redactie@tvsambeek.nl . Ook ideeĂŤn en tips zijn van harte welkom. Kopij voor de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met maandag 17 juni 2019. Kijk ook eens op de website: www.tvsambeek.nl

Veel leesplezier!

Wanda Laarakkers 06-12655223

-2-


-3-


Van de voorzitter

Als ik dit stukje opmaak zit net het Lentetoernooi erop. Wat me opvalt en ook goed stemt is dat we nog steeds in staat zijn om geweldige toernooien te organiseren waarbij we blijkbaar vele tennissers in de regio aanspreken qua niveau en gezelligheid gezien de ruim 100 deelnemers die van buiten TV Sambeek hadden ingeschreven. Hierbij onze fanatieke leden bij opgeteld toch weer zo’n 170 deelnemers, een compliment aan de organisatie van dit toernooi. Onlangs is er door de gemeente een gratis Energiescan uitgevoerd door een door hen geselecteerde partij. Hierbij wordt zorgvuldig naar ons energie verbruik gekeken en naar de mogelijkheden hierop te besparen. Heden ten dagen is energie en klimaat een hot item waarbij we als vereniging gebruik kunnen maken van door de gemeente beschikbaar gestelde subsidies en/of gunstige leningen. Inmiddels is het rapport in ons bezit en laten we dit door diverse mensen bestuderen wat voor ons de mogelijkheden zijn. Eindelijk kan in onze kantine vanaf week 13 de lang verwachte “Wall of Fame” aanschouwd worden waarop alle clubkampioenen vanaf 1982 tot heden zijn vermeld. Dit bord waaraan nogal wat huiswerk aan is verricht ben ik zeer trots op en ik denk vele leden met mij omdat we hier een stukje historie van onze vereniging zo duidelijk en mooi in beeld hebben kunnen brengen. Zoals onze competitieleider verderop in dit clubblad nog ongetwijfeld zal vermelden zijn er ook dit jaar weer een geweldig aantal teams aangemeld voor de voorjaarscompetitie. Wel zien we het probleem op de vrijdagavond steeds groter worden, dit jaar 14 teams terwijl wij als vereniging er 8 kunnen bergen. Dit betekent dat er steeds vaker teams bij andere verenigingen hun thuiswedstrijden moeten spelen wat zeker een goede regeling is maar ik het ook betreur omdat ik liever zie dat we op ons eigen park spelen en we op andere speeldagen nog voldoende ruimte hebben. Misschien toch eens in je team een balletje opgooien om hier gebruik van te maken. Vergeet 15 Juni niet!! Zoals ik in het vorige clubblad al aangaf om de datum van 14 Juni vrij te houden is dit gewijzigd en vraag ik om jullie om Zaterdag 15 Juni vrij te houden in je agenda. Deze dag in het Laarakkers Maasheggentoernooi vieren we een “End of Season Party” waarbij we de kampioenteams van Tv Sambeek huldigen, zetten we onze vele vrijwilligers in het zonnetje en maken we er met z’n allen een gezellige avond van. Hierbij wordt zoals je bij ons gewend bent een borrel en een hapje niet vergeten.

Eric.

-4-


-5-


Verslag Algemene Ledenvergadering

21 januari 2019

Aanwezig: Eric Hendriks, Stef Jacobs, Henriet van de Loo, Ben van Well, Rian Laarakkers, Kim Stevens (Notulist), Rudy Jenniskens, Pieter van der Veer, Erik Stevens, Theo van Haren, Piet Custers, Leo Hutten, Fred Zeegers, Peter Rongen, Peter Leenders, Heribert Steinberg, Wim Bouman, Henk Jacobs, Marcel Laarakkers, Wanda Laarakkers, Daan Jacobs, Tonnie Smits, Wiljan Laarakkers, Henny Kempen, Frank Franken, Rody Jansen, Monique de Best, Willie van Well, Sam Jacobs, Colette Coenen, Ewoud Sigmund, Jos Smits (vader Emma), Eefke Vonk, Martha Marie, Judith Giepmans, Hilde Stevens, Annemarie Van Os, Eric Derikx, Anne Schoofs. Afwezig:

Ron Baumler, Ernest Denen, Karina Bouwmans, Mark Gerrits, Neel Peeters, Very Verberkt, Charlotte Dijkhorst, Ingrid Bongarts, Anita Hofmans, Jolanda Kuppers, Paul Thijssen, Romy van der Leest, Miep en Michael Derks, Nils Schraven, Nynke Roemer, Ans van Mondfrans, Mari Nabbe, Mariska Hendriks, Sem Cornelissen, Mieke Langen, Ger Dekkers, Anke Janssen, Sabrina van der Ven, Dorien en Sjak Hendriks, Huub en Maria Janssen, Francis Hendriks, Peter Rongen, Anke van Kempen, Marga Nabbe, Marco Nabbe, Brit Nabbe, Fleur Nabbe, Sonja Stevens, Janna Huijbers, Hanneke Bongarts, José Minten, Arie Laarakkers, Lyanne Vink, Sonja van den Hoogen, Harrie Jacobs, Willem Buurman, Harco van de Hoogen, Huguette de Roover, Monique Verberk, Wim Vonk, Corn Moors, Gerti Sieben, Coen Jansen, Mirjam Nabbe, Henri Jans, Jet Cornelissen, Renee en Jos Nijtmans, Sanne van Alphen, Michel Hendriks, Tilly Smits, Jan Laarakkers, Ria Veekens, Gondje Gieben, Roy Verblakt, Eddy van Bon, Wim van der Meer, Robert Mekking, Linda van de Woldenberg. Ilse Veluwekamp, Truus Hermans, Jos Derks

De voorzitter heet iedereen welkom en opent vervolgens de vergadering. Notulen Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2018; Goedgekeurd, geen op- en/of aanmerkingen. Relevante informatie vanuit de commissies; Het jaar 2018 Ons ledenaantal is redelijk constant gebleven. Dalende lidmaatschappen binnen de tennissport zijn momenteel erg gaande. Er is een clusterbijeenkomst geweest waar Rian en Henriet naar toe zijn geweest voor meerdere verenigingen uit de regio. Het was een regionaal overleg. Onze vereniging kwam hier m.b.t. ledenaantallen en dergelijke erg goed uit. Ook qua jeugdaantallen doen we het niet slecht. Wij bieden een alles in één abonnement waardoor we 100% deelname vanuit de jeugd kunnen realiseren. We geven ze zelf op en laten ze zich afmelden als ze niet kunnen. De ledenaantallen lopen erg terug in de regio. We staan naast Cuijk en Boxmeer op de 3e plek als grootste club qua ledenaantallen. We proberen diverse acties te ondernemen, zoals tenniscllinics aan de basisschool om ons ledenaantal op peil te houden. Afgelopen jaar hebben we daardoor 14 nieuwe leden geworven. We zijn nog steeds erg blij met onze actieve commissies. Afgelopen jaar zijn we gestart met Lindeboom bier. In januari hebben we hiervan de introductie gehad. We hebben het jaar geëvalueerd met Lindeboom en hebben een prima jaar gehad. Privacy AVG is afgelopen jaar vanuit de wet verplicht geworden. We hebben dit opgepakt en op de website staat hier meer informatie over. De onderhoudscommissie heeft afgelopen jaar weer prima gewerkt. Het park ligt er goed bij. De enige schade is in het begin van het jaar geleden als gevolg van de storm waardoor er schade was aan het

-6-


hetwerk op baan 6. De gemeente heeft een schouw op het park om faciliteiten te beoordelen. Dit rapport is onlangs ontvangen en de faciliteiten voldoen prima. De banen zijn hierbij ook gecontroleerd en kunnen voorlopig nog even meegaan. De kantinecommissie. Het bardienstensysteem loopt. De groep vrijwilligers is minder geworden. Graag doen we dan ook een oproep voor het aanmelden van aan de lijst vrijwilligers. Dit mogen ook familieleden of kleinkinderen zijn van leden. We zullen deze namen dan noteren en registreren. We vinden dat leden de mogelijkheid moeten hebben om de bardienste af te kopen. Verder heeft de kantinecommissie weer een mooi jaar achter de rug en zorgen zij ervoor dat de kantine er elke keer weer spik en span bij staat om onze activiteiten te kunnen doen. Afgelopen jaar zijn er weer enkelen toernooien geweest, zoals de clubkampioenschappen, dames- en herendubbelavonden, het lentetoernooi, het maasheggentoernooi. Voor het Maasheggentoernooi was dit jaar een nieuwe organisatie. De commissies hebben hun uiterste best gedaan om er weer mooie toernooien van de maken met elk hun eigen thema/ideeĂŤn. Dit wordt ook erg gewaardeerd door de leden/toernooideelnemers. De competitieteams blijven in 2018 stabiel. Er zijn erg veel teams voor de vrijdag waardoor teams zullen moeten uitwijken naar andere locaties. De jeugdcommissie heeft dit jaar afscheid genomen van Bart. We willen Bart nogmaals hartelijk danken voor alle inzet. Rian zal zijn plek vanuit de jeugdcommissie in het bestuur gaan vervullen. De jeugdcommissie heeft afgelopen jaar een actief jaar gehad. Mooie activiteiten zijn gehouden, zoals racketochtenden, het brunchtoernooi, het smul en smash toernooi. Daarnaast is er deelgenomen aan het dorpentoernooi. De commissie blijft zich actief inzetten voor de jeugd. Daarnaast is samen met de jeugd gebrainstormd over wat zij leuk vinden en wat zij graag zouden zien qua activiteiten. Dit wordt in 2019 verder opgepakt. Daarnaast heeft Monique de Best het initiatief genomen vanuit de jeugdcommissie voor een nieuwe kledinglijn. We hebben onze eigen lijn nu en op de website een webshop waarbij je met korting o.a. een trainingspak kunt aanschaffen. Dit levert voor de club ook nog een kleine bijdrage op. We hebben voor de jeugd allemaal nieuwe tenues aangeschaft. Onze oude jeugdtenues hebben we aan een mooi doel geschonken, namelijk aan Stichting Namelijk in Kenia. Op de website staat ook het filmpje waarbij wordt laten zien dat de shirts zijn ontvangen en gedragen worden. Wij vinden dit erg mooi en zijn blij dat oude tenues goed terecht zijn gekomen. De ledenadministratie is overgenomen door Anne Schoofs. Nol en Marion hebben na ruim 20 jaar aangegeven te stoppen. Anne heeft het van hen overgenomen en het gaat erg goed. We willen Nol en Marion hartelijk bedanken voor alle inzet en alle jaren dat zij de ledenadministratie draaiende hebben gehouden. Eric zal namens het bestuur bij hen langsgaan voor een bedankje. Met betrekking tot de financiĂŤn hebben we een stabiel jaar gehad. De winst en verliesrekening is grotendeels uitgevallen zoals begroot. De sponsoropbrengsten zijn toegenomen door nieuwe sponsoren. De kantineopbrengsten zijn gedaald en hier willen we dan ook komende jaren kritisch naar gaan kijken. Vanuit de Rabo Clubkascampagne is weer een bedrag van ruim 600EU opgehaald. De vorm van de Clubkascampagne zal komend jaar wijzigen, dus we moeten even afwachten of we hiermee weer een bedrag kunnen ophalen komend jaar. De contributies zijn stabiel gebleven. Wel zullen dit jaar de contributieopbrengsten wat afnemen door aantal afmeldingen. De onderhoudskosten zijn eigenlijk de jaarlijkse onderhoudskosten geweest inclusief de schade van baan 6. Wat belangrijk is, is dat we ons komend jaar gaan focussen op de mogelijkheden voor de toekomst. Vooral m.b.t. de energiekosten, omdat hier nog zeker besparingen te realiseren zijn. We laten in eind januari de energiescan doen en we gaan kijken naar de mogelijkheden voor ons aan te melden bij glasvezel. Daarnaast willen we met

-7-


andere verenigingen gaan kijken naar de kosten van de KNLTB. Afgelopen jaar zijn deze erg gestegen. De kosten worden maar meer en meer en er wordt steeds meer geld gevraagd. Zij hebben te maken met een flinke daling in lidmaatschappen, maar hierdoor brengen zij bij ons meer kosten in rekening. We betalen jaarlijks een bedrag, daarnaast een bijdrage voor contributies, bijdrage per lid, toernooibijdrage, bijdrage per competitieteam, etc. Het clubblad is dit jaar digitaal gegaan, dit heeft op dit gebied een kostenbesparing opgeleverd, dit was ook al begroot. M.b.t. kantinekosten gaan we de bestellingen strikter in de gaten houden, zodat derving wordt tegengegaan. Dit hebben we ook nu deels voorkomen door de flesjes frisdrank i.p.v. grote flessen. Er is dit jaar een positief resultaat van €188EU. De voorraad is geteld. We hopen dit dit jaar door te kunnen zetten. Verslag kascommissie Op maandag 14 januari zijn Marcel Laarakkers en Eefke Vonk op kascontrole geweest bij Stef. Ze hebben steekproefsgewijs de stukken gecontroleerd. De stukken zijn prima op orde. Het gevraagde kon voldoende geordend getoond worden. Er is een kleine winstmarge, een mooi resultaat. De kascommissie maakt zich zorgen over het ledenaantal in de toekomst. Dit is echter bekend binnen de tennissport. Ze hebben aan Stef een aantal vragen voorgelegd m.b.t. kostenbesparingen welke tijdens het eerst volgende bestuur overleg ter sprake zullen komen. Eefke blijft nog een jaar in de kascommissie. Wim Vonk was reserve en schuift door nu. Er heeft zich nog geen nieuw reservelid aangemeld. Bestuursvoorstellen Het enige bestuursvoorstel wat we hebben is dat de contributie voor de senioren gaat met 1 euro omhoog. De tussengroep en junioren contributie blijft gelijk. De consumptieprijzen blijven gelijk, alleen de frisdrank zal stijgen i.v.m. de BTW verhoging van 6 naar 9%. Aftreding/Aantreding bestuursleden Bart van Eldijk is afgelopen jaar gestopt als lid van de jeugdcommissie en daardoor ook gestopt in het bestuur. Rian Laarakkers volgt hem op en vertegenwoordigd de jeugdcommissie in het bestuur. Hier zijn we erg blij mee. Aftreedbaar en herkiesbaar in het bestuur zijn dit jaar: Eric Hendriks en Kim Stevens. Beide zijn door de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering aangesteld voor weer een nieuwe periode. Rondvraag Eefke Vonk • o Rookbeleid aangaande terrein Antwoord: We kunnen niet verbieden om te roken. We hebben speciale plekken • om te roken. We hebben daarnaast nog geen signalen gehad dat er overlast is. Als mensen er last van krijgen en we krijgen deze signalen, dan zullen we hier iets op moeten bedenken. o Baanreserveringen is dit nog wel nodig? Antwoord: Wij zijn van mening dat de reserveringen daadwerkelijk iets • opleveren. Leden kunnen nu gepland sporten. Niemand wil moeten wachten om te kunnen sporten. Wij denken als bestuur dat het een stimulans is om te tennissen. We hebben vorig jaar al gekozen om geen banen meer toe te wijzen. •

Eric Derikx:

-8-


o

Veel zand op de banen vooraan het net bij wedstrijden tijdens toernooien. Is het mogelijk om tussendoor te vegen? • Antwoord: Theo (onderhoudsploeg) geeft aan dat dit tijdens toernooien al extra gedaan wordt. Hij zal hier op letten tijdens toernooien.

Erik Stevens: o Ledenaantallen gaan omlaag. Wellicht brief schrijven met verschillende verenigingen en deze te sturen naar de KNLTB m.b.t. prijsverhogingen en kosten • Antwoord: Dit nemen we mee en pakken we op tijdens de volgende bestuursvergadering. o Is TV Sambeek ook bij Land van Cuijk Net / Glasvezel aangemeld? • Antwoord: Stef en Eric gaan hier zo snel mogelijk naar kijken. o Bandbreedtemeting blijft belangrijk om de 300 leden te halen. Denk bijvoorbeeld om de kleuters lid te maken • Antwoord: Hier zijn we ons bewust van. Nemen we mee voor het komend jaar.

Leo Hutten o De keuring van de banen is een flink bedrag. Is dit nodig? • Antwoord: dit is groot onderhoud vanuit Tennisbouw. Dit zit in het contract inbegrepen. Eens per jaar is er groot onderhoud zoals afgesproken in het contract. Dit is contractueel vastgelegd. Mochten we dit willen veranderen, dan zal het ook zo zijn dat ze niet zomaar meer ‘even’ langskomen als er iets is. Nu komen ze ook snel langs als er iets aan de hand is. We onderhouden zelf de banen ook, maar dit jaarlijks groot onderhoud moet ook gebeuren. o Kost de schouw van de gemeente geld? • Antwoord: Nee dit kost ons niets.

Willie van Well o Is er een instructie mogelijk voor de muziekinstallatie / IPAD? • Antwoord: In principe is het al makkelijk gemaakt door maar 1 rode knop die aangezet moet worden. We zullen hier tijdens de vergadering even naar kijken. Vooral m.b.t. de IPAD. o Clubkampioenen bord, wat is hier de status van? • Antwoord: Hier wordt aan gewerkt. Bord is uitgekozen. Wand als je binnenkomt in de kantine (rechts) zal worden gebruikt voor alle clubkampioenen van de afgelopen jaren en komende jaren. Hier zijn we nu druk mee bezig om dit te gaan realiseren en om de lay-out etc. te bedenken.

Peter Leenders o Sinds het clubblad digitaal is, wordt het bij ons amper meer geleden. Is dit bij meerdere zo? Kan er gekeken worden naar wellicht andere vorm? • Antwoord: We willen gaan kijken naar een digitale andere vorm, omdat er vaker deze signalen komen dat het minder gelezen wordt dan op papier. Dit nemen we mee in de volgende vergadering.

-9-


Extra mededeling Daarnaast willen we graag nog aangeven dat er nu ook mogelijkheden zijn om op woensdagavond tennistraining te krijgen. Dit kan in de nieuwe aanmelding aangegeven worden. Afhankelijk van de animo wordt dan gekeken of dit realiseerbaar is en er groepen te vormen zijn. We willen nogmaals de oproep doen voor het aanmelden op de kantinevrijwilligerslijst. Weet jij of ken jij bekenden die dit tegen betaling zouden willen? Dan horen wij dat graag en voegen we ze toe aan de lijst met bardienstvrijwilligers.

Adriaan Stevensbokaal De Adriaan Stevens bokaal wordt elk jaar aan een vrijwilliger gegeven die we in het zonnetje willen zetten voor het gene wat hij of zij doet. Adriaan Stevens was zelf helaas verhinderd, maar Eric Hendriks heeft zijn taak overgenomen en de bokaal dit jaar uitgereikt aan “Theo van Haren". Eric heeft voor Theo een woordje gedaan en hem bedankt voor alle jaren dat hij zich al actief inzet voor de onderhoudscommissie. Vaak wordt niet gezien hoeveel extra tijd Theo op de tennisbaan hiervoor doorbrengt. Dit wordt zeker gewaardeerd en daarvoor willen we namens iedereen Theo hartelijk bedanken.

Sluiting vergadering Alle aanwezige leden hartelijk bedankt voor de aanwezigheid.

- 10 -


- 11 -


Geef de pen door aan …… Daan Verstraaten Dank je wel Milan om de pen aan mij door te geven. Ik ben Daan Verstraaten, ben 13 jaar en woon al mijn hele leven in Sambeek. Inmiddels tennis ik ongeveer 2 seizoenen en ik vind het erg leuk. Naast tennis doe ik aan voetballen. Ik speel in JO13-1g Elk seizoen doe ik mee aan de competitie. Ook dit voorjaar hebben we weer een leuk team. We doen mee in de groen competitie. Ik hoop dat we weer veel wedstrijden gaan winnen, misschien worden we dan nog wel een keertje kampioen. Dat lijkt me wel erg leuk. Ik geef de pen door aan ………………Eva Cornelissen

Nieuw!! Gemengddubbel avond Beste senior leden, Met veel plezier willen wij jullie op de hoogte brengen van een verfrissend nieuwtje! Jawel, Jawel, TV Sambeek gaat met z’n tijd mee! De welbekende damesdubbel, - en herendubbelavonden gaan zich samenvoegen tot één avond:

De gemengddubbel avond! Of je nu man, vrouw of genderneutraal bent, alle leden van TV Sambeek zijn welkom, ongeacht in welke categorie je tennist. Beleef een sportieve, ongedwongen tennisavond met je clubgenoten met uiteraard een gezellige afterparty! Reserveer 21 juni 2019, 19.00u alvast in je agenda! Als het erg slecht weer is hebben we 28 juni als back up datum. De damesdubbel,- en herendubbelavonden komen hierbij te vervallen. Groetjes, Rudy Jenniskens, Bas Römkens, Monique de Best en Wanda Laarakkers

- 12 -


Lentetoernooi Het was een nat en stormachtig lentetoernooi, maar het is gespeeld. Het weer had bijna niet slechter gekund. Regen, wind, storm, hagel, en af en toe een heel klein beetje zon. We hebben alles voorbij zien komen. Misschien moeten we maar eens overwegen om de naam van het toernooi te veranderen. Ideeën zijn altijd welkom ;) Er hadden 171 mensen zich aangemeld, verdeeld over 15 onderdelen. Dit zijn 3 koppels meer dan vorig jaar en daar zijn we best trots op als organisatie. Zeker omdat de carnaval nog vers in de benen zat. Ondanks dat ook nog eens weinig zieke en geblesseerden tijdens het toernooi! Dit jaar zijn we actief gestart met Instagram, volg je ons nog niet, doe dit dan snel. We posten leuke foto's tijdens het toernooi en delen hier ook informatie op. Natuurlijk zijn we ook nog steeds te volgen op Facebook. Ondanks het weer dit jaar niet echt mee zat was het wel weer een geslaagd en gezellig toernooi met mooie spannende wedstrijden. In de GD7 groep C heeft zich een zeer bijzondere situatie voortgedaan. Alle drie de wedstrijden uit deze poule zijn precies gelijk geëindigd zowel in sets als in games. Dit hadden we nog nooit mee gemaakt. Er heeft overleg plaatsgevonden met de bonds- gedelegeerden. Helaas hebben we moeten loten om te bepalen wie er door mocht. En dan, het is jullie vast opgevallen! dit jaar zaten we als toernooi organisatie aan een gloednieuwe toernooitafel. Deze tafel hebben we laten maken met het geld dat opgehaald is tijdens de loterij van de afgelopen 2 jaar. Uiteraard sponsoren we deze tafel hiermee aan de club en kan nu voor ieder toernooi gebruikt worden. We willen iedereen bedanken die dit toernooi mogelijk heeft gemaakt. In het bijzonder onze deelnemers, de kantine en baan commissie, hoofdsponsor Van Lunen Adviesgroep, de sponsoren die de loterij mogelijk hebben gemaakt en kaaswinkel Boxmeer voor de heerlijke kaasplank! Ook Topspin Boxmeer bedankt voor het gebruik maken van de banen. Door het slecht weer mochten we vrijdagavond gebruik maken van de banen aldaar. Wij zien jullie graag volgende jaar weer terug 6 t/m 14 maart 2020! Sportieve groet, Organisatie ‘’Van Lunen adviesgroep’’ lente toernooi.

- 13 -


Winnaars lentetoernooi 2019

HD 4: Marco Arts & Jeroen Ebben DD 4: Nomi Hendriks & Lieke Barten HD 5: Charles Coenen & Eric Hendriks GD 5: Daan Jacobs & Brit Nabbe HD 6: Bart van Eldijk & Stan van Eldijk DD 6: Brit Nabbe & Pleun Leenders GD 6: Eric Broeren & Maud Blenckers HD 7: Peter Leenders & John Ebben DD 7: Anne van de Hoogen & Britt Xhofleer GD7: Harry Silano & Willemijn Diederen HD 8: Heribert Steinberg & Huub Janssen DD 8: Naomi Stads & Suzanne Thiessen

- 14 -


- 15 -


Uit de oude doos

- 16 -


Van de competitieleider Voorjaarscompetitie 2019 Beste leden, De indeling voor de voorjaarscompetitie is weer bekend! De wedstrijden worden in de volgende weken gespeeld:

(er zijn geen teams ingeschreven op maandag, dinsdag en woensdag) Er zijn dit jaar 3 nieuwe teams op de vrijdagavond ingeschreven en een aantal teams gestopt waardoor er in totaal met 25 teams deelgenomen zal worden aan de voorjaarscompetitie in de volgende categorieĂŤn: HD GD DD Meisjes 11 t/m 17 Jongens 11 t/m 17 Gemengd 10 t/m 14 Tenniskids Groen Tenniskids Oranje Totaal

DO

VR

ZA 1

1 3

7 3 4

4

14

ZO

8

1

2

Totaal

1 1 1 1 1 5

4 8 1 1 1 1 1 25

- 17 -


Soort

Team 2019 SAMBEEK 4e klasse 2 SAMBEEK 4e klasse 3 SAMBEEK 3e klasse 1 SAMBEEK 1e klasse 1 SAMBEEK 2e klasse 2 SAMBEEK 3e klasse 3 SAMBEEK 3e klasse 4 SAMBEEK 4e klasse 7 SAMBEEK 4e klasse 6 SAMBEEK 4e klasse 5 SAMBEEK 2e klasse 1 SAMBEEK 3e klasse 2 SAMBEEK Hoofdklasse 1 SAMBEEK 2e klasse 2 SAMBEEK 3e klasse 1 SAMBEEK 4e Klasse 2 SAMBEEK 2e klasse 1 3e klasse Sambeek 1 2e klasse Sambeek 1 1e klasse Sambeek 1 2e klasse Sambeek 1 1e klasse Sambeek 1 Klasse

Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (4DD) Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (4DD) Gemengd dubbel 17+ Donderdag Avond (DD-HD-2GD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Heren dubbel 35+ Vrijdag Avond (4HD) Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond (4DD) Dames dubbel 35+ Vrijdag Avond (4DD) Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD) Gemengd dubbel 35+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD) Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond (4DD) Dames dubbel 17+ Vrijdag Avond (4DD) Gemengd dubbel 17+ Vrijdag Avond (DD-HD-2GD) Heren 17+ Zaterdag (4HE-2HD) DD 17+ Zaterdag Jongens 11 t/m 17 jaar Zondag (4HE-2HD) Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag (4DE-2DD) Gemengd 10 t/m 14 Zondag Groen1 Zondag Oranje Zondag

- 18 -

Teamcaptain 2019 Henriet vd Loo Patricia van Boxtel Henri Jans Antwan Ebben Corn Moors Eric Derikx Sem Cornelissen Jos vd Loo Heribert Steinberg Bas Rรถmkens Kim Franken Monique de Best Ingrid Lagarde Ben van Well Anne Schoofs Sanne van Alfen Tess Jacobs Daan Jacobs Eefke Vonk Dorien Hendriks Peter Rongen Mirjam Cornelissen Kim Franken Kim Franken


Vanaf dit jaar is iedere vereniging verplicht om 1,33 baan beschikbaar te stellen per thuisspelend competitieteam, maar wij kunnen hier niet aan voldoen. Wij hebben op de vrijdagavond 1,25 baan per team beschikbaar, 4 teams thuis op 5 banen. Gezien het hoge aantal ingeschreven teams op de vrijdagavond, zullen we alle banen inzetten om competitiewedstrijden op te spelen. Om toch op tijd klaar te zijn met de wedstrijden maken we al jaren succesvol gebruik van verschoven begintijden: 1 team start om 18:30u op 2 banen 1 team (eerste compleet) start om 19:00u op 2 banen 1 team (laatste compleet) start om 19:00u op 1 baan 1 team start om 20:00u op 2 banen. Daarnaast maken wij gebruik van de banen van buurverenigingen TV Topspin in Boxmeer en TV Oeffelt.

Verkort spelen De KNLTB streeft naar een competitie die tegemoet komt aan de wensen van zoveel mogelijk betrokkenen. Na de feedback van spelers en Verenigingscompetitieleiders is daarom besloten vanaf 2018 in alle dubbelpartijen verkort te gaan spelen: een wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van een derde set.

Versoepeling invallersregeling Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen. Vanaf 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. De regel dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, blijft bestaan. Het minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse is echter wel verhoogd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde is terug te vinden in de wedstrijdbulletins

- 19 -


Wijzigingen Competitiejaar 2019: -

-

Als gevolg van de introductie van het nieuwe wedstrijdformulier en de meerjaren KNLTB ledenpas zijn er enkele belangrijke wijzigingen voor aanvoerders met betrekking tot het invoeren van uitslagen, namelijk: • De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating) op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl. In het wedstrijdbulletin 2019 vind je op pagina 17 een overzicht van de afwijkingen voor het opstellen van teams. • De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. Dit kan via een smartphone, tablet of een computer (in het clubhuis). • De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, vóór het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. De teams zijn door de KNLTB opnieuw in klasses ingedeeld op basis van het teamgemiddelde.

Het invoeren van uitslagen, het overzicht van alle standen is te vinden via http://mijnknltb.toernooi.nl. Je kunt hier gewoon met je bestaande toernooi.nl account inloggen en dus niet meer met je oude mijnknltb account. Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek naar invallers! Dus heb je zin om een of meerdere keren mee te doen met een team, meldt je dan nu aan als reserve speler door een mail te sturen naar: competitieleider@tvsambeek.nl Aanrader voor alle leden: Via https://www.tennismasterz.nl/ kun je alle tennisspelregels nalezen. Ik wens bij deze alvast alle teams een gezellige en sportieve competitie toe! Sem Cornelissen, competitieleider@tvsambeek.nl

- 20 -


- 21 -


- 22 -


Voor onze jeugdleden en ieder die zich jeugdig voelt

Moppentrommel De voorzitter van de tennisvereniging wordt thuisgebracht door een taxi. "Dat is dan veertien euro," zegt de taxichauffeur als ze voor de deur stoppen. "Eh, zoveel?" vraagt de voorzitter. "Kunt u dan een stukje achteruitrijden? Ik heb maar twaalf euro bij me!"

Er staan twee jongens te wachten voor een stoplicht. Zegt de een tegen de ander: "HĂŠ Sjefke, 't is groen!" Zegt Sjefke: "Een kikker?"

“Met het Maasziekenhuis." "Excuses, ik ben verkeerd verbonden!" "Komt u maar even langs, dan kan de dokter het verband nakijken."

Meester Teun vraagt zijn klas om een zin te maken met het woord 'ventilator' erin. Jantje denkt na en zegt: "Als je het warm hebt, zet je de ventilator aan." "Goed zo," zegt de meester. "Heeft iemand nog een voorbeeld?" Pietje denkt lang na en zegt dan: "Als je vroeg in de bioscoop bent, heb je een betere plaats dan de vent die later komt."

Een dame komt een kledingzaak binnen en vraagt: "Mag ik die mooie jurk in de etalage passen?" Zegt de verkoper: "Natuurlijk, maar we hebben ook pashokjes, hoor."

Er staat een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur: "Kom daar onmiddellijk vanaf!"

- 23 -


Wanneer: Zaterdag 15 Juni Locatie: Kantine Tv Sambeek.

Huldigen van Kampioensteams Vrijwilligersavond

- 24 -


- 25 -


Tennis onder de loep Wist je dat? *Tennis de op een na grootste sport van Nederland is? *Tennis eerst met de blote hand gespeeld werd? Later werd er een handschoen gebruikt, weer later gebruikte men een slaghout. De rackets kwamen pas later. *De langst durende tenniswedstrijd 11 uur en 5 minuten geduurd heeft? Deze wedstrijd werd gespeeld op Wimbledon 2010 tussen Nicolas Mahut en John Isner. John Isner heeft de wedstrijd gewonnen met 6-4 3-6 6-7 7-6 70-68. *De hardst geslagen service op naam staat van Andy Roddick? De snelheid van deze service was 249 km per uur. *De langste snaar op je racket rond de 10 centimeter is? *De telling 15-30-40 uit Frankrijk komt en voort komt uit de munteenheid van die tijd of door het gebruik van een klok? *Het aantal tennisballen dat jaarlijks wordt geproduceerd is geschat op 360 miljoen tennisballen? Wanneer je deze achter elkaar legt kom je tot een afstand van 23400 km. *Het aantal tennisbanen op de wereld wordt geschat op bijna 1 miljoen banen? *De meeste dubbele fouten in een wedstrijd staat op naam van Anna Kournikova? 31 dubbele fouten Australia open 1999. *De meeste aces achter elkaar geslagen staat op naam van Sam Querry? 10 aces Indianapolis 2007. *De langste tie-break 1 uur en 47 minuten duurde? *De meeste aces in ĂŠĂŠn wedstrijd waren van John Isner? 112 aces Wimbledon 2010. *Het langste punt ooit is gespeeld door twee meisjes van 11 jaar? Het punt duurde 51 minuten en hij bestond uit 1029 slagen.

- 26 -


- 27 -


Bestuur en Commissies Eric Hendriks Stef Jacobs Rian Laarakkers Henriet v.d. Loo Ben van Well Bert Broeksteeg Kim Stevens

voorzitter penningmeester jeugdcommissie kantinecommissie toernooi-wedstrijdcommissie onderhoudcommissie secretaris

Redactie clubblad Wanda Laarakkers

redactie@tvsambeek.nl

Redactie website Jordy Rongen

webmaster@tvsambeek.nl

Ledenadministratie Anne Schoofs

ledenadministratie@tvsambeek.nl

PR-commissie Ron Baumler Marianne Janssen Dennis van Well

521716 06-21208261 06-15468394 575223 577081 571048 575971

520850

06-45737029.

574236 06-20894275

Jeugdcommissie Rian Laarakkers Peter Rongen Mirjam Cornelissen Kim Franken Monique de Best

06-15468394 06-20629181 06-30197018 06-23972316 06-13719679

Trainer Peter van Andel

06- 52657227

Toernooi-wedstrijdcommissie (TWC) Daan Jacobs Antwan Ebben Ben van Well Janna Huijbers

06-22181481 520475 577081 06-23231691

Verenigings Competitie Leider (VCL) Sem Cornelissen

competitieleider@tvsambeek.nl

Complex-onderhoud Bert Broeksteeg Kantinecommissie Henriet v.d. Loo Monique Verberk Ans Hendriks Jose Bongarts Hilde Stevens

571048

Bestuur Kantinedienstrooster Financiën

575223 572372 521716 571208 576109.

Sleuteladressen Henriet v.d. Loo, Oude Waranda 10ª Monique Verberk, Maasstraat 29 Wanda Laarakkers, Grotestraat 78 Antwan Ebben, Grotestraat 61 TELEFOONNUMMER VAN DE KANTINE “BAAN 5”

576383

- 28 -


Profile for TV Sambeek

Clubblad TV Sambeek  

Maart/April 2019

Clubblad TV Sambeek  

Maart/April 2019

Profile for tvsambeek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded