Page 1


Activiteiten tennisvereniging Sambeek 2016 Activiteit

contactpersoon

55 + tennis

Henk de Haan

jeugd/senioren senioren

Elke wo + do ochtend

Pasavond kleding

Daan Jacobs

jeugd

11 januari

Algemene Ledenvergadering

datum

25 januari

Racketavond jeugd

Peter Rongen, Rudy Jenniskens

jeugd

4 maart

Tenniskids World Tour

Bas Römkens, Mirjam Cornelissen

jeugd

6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 6 aug, 4 sept, 2 okt. en 6 nov.

Van Lunen Adviesgroep Lentetoernooi 2016

Daan Jacobs

senioren

12 t/m 20 maart

Voorjaarscompetitie District/landelijk

Sem Cornelissen, Bas Romkens, Rian Laarakkers

jeugd/senioren

april/mei/juni

Schooltennis/proeftennis

Bart van Eldijk

jeugd

mei + juni

Laarakkers Maasheggentoernooi 2016

Jolanda Küppers

senioren

10 t/m 19 juni

Slaapfestijn

Bart van Eldijk

jeugd

24 en 25 juni

Brunchtoernooi

Mirjam Cornelissen

jeugd

25 juni

40 jarig jubileum

Jubileumcommissie

jeugd/senioren

1,2 en 3 juli

ABC Maassen clubk enkel

Peter Leenders, Daan Jacobs

Jeugd

26 aug. t/m 11 sept

ABC Maassen clubKampioenschappen enkel, DD, HD en GD

Antwan Ebben

senioren

3 t/m 18 september

Damesdubbelavond

Bianca Roeffen, Monique Römkens

senioren

7 oktober

Pannenkoekentoernooi

Rian Laarakkers

jeugd (t/m 14)

9 oktober

Herendubbelavond

Bas Römkens, Rudy Jenniskens

senioren

14 oktober

Wintergrasbaancomp

Leo Hermsen

senioren

ABC Maassen clubkampioenschappen JD, MD en GD (jeugd)

Peter Leenders en Daan Jacobs

jeugd

zaterdagen in okt. t/m maart 2017 22 t/m 30 oktober (herfstvakantie)

WinteroutdoorCompetitie

Sem Cornelissen

senioren/jeugd

vrijdagen in nov t/m febr 2017 (jeugd op zondag)

Racketavond jeugd

Peter Leenders , Rian Laarakkers

jeugd

20 november


40jaa

pgave

r

Inhoudsopgave

el ....................................................................................................................... 12 Van de voorzitter.... ............................................................................................................. rzitter.... ............................................................................................................. 23 Sponsor in beeld…Boxmeers Tapijthuis.............................................................................. beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 35 Algemene ledenvergadering 25 januari 2016 ...................................................................... rnooi .................................................................................................................. Ophalen tennispasjes ........................................................................................................713 rainer..“DoeOproep een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 913 sponsorcommissie ................................................................................................ n door............................................................................................................... 1314 Interview met kampioenen ................................................................................................. oor 2016 .......................................................................................................... 1317 Racketavond 2016............................................................................................................. foto 2016 ......................................................................................................... 1319 Geef de pen door…. .......................................................................................................... ampioenschappen 2015 .................................................................................. 1419 Sponsor stokje ................................................................................................................... de finalistenLente clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 1520 toernooi 2016........................................................................................................... Winter outdoor competitie .............................................................................. 1621 Winnaars lentetoernooi 2016 ............................................................................................. Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 1723 Voor onze jeugdleden ........................................................................................................ en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 1924 TV Sambeek 40 jaar .......................................................................................................... rek met…..Peter ................................................................................ 2127 Tip vanRongen de trainer............................................................................................................... Voorjaarscompetitie 2016 Regio Zuid, Oost-Brabant / KNLTB Landelijk ........................... 29 Competitieteams................................................................................................................ 31 Wilt u ook een insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Stelstukje jouw ideale competitievorm samen ............................................................................ 31 Tennisspelregels ............................................................................................................... 32 Officiële wedstrijden voor junioren tot en met 12 jaar ........................................................ 33 redactie@tvsambeek.nl Intiem gesprek met…..Bas Römkens ................................................................................ 35 Bestuur en Commissies..................................................................................................... 39

or de volgende editie kan worden totmailen met Wilt u ook een stukje insturen vooringeleverd dit clubblad? Stuur een naar: redactie@tvsambeek.nl Maandag 14 december 2015

neel

Wanda Laarakkers Kopij voor de volgende Grotestraat 78 editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 20 juni 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

liefhebbers,

weer voorbij.Redactioneel Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken BesteJe leden vaner tv Sambeek, an tv Sambeek. leest alles over in dit clubblad.

In de clubbladen zult u voortaan tweevoor nieuwe rubrieken aantreffen. Dit is een pagina speciaal ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht het voor de jeugdleden en een pagina met uitleg van een tennis spelregel. ws van onze club.

zier!

Veel leesplezier! Kijk ook eens op de website: www.tvsambeek.nl

-1-

-1-


pgave

40jaa

r

Van de voorzitter....

Na een winter waarin volop is getennist door de teams in de wintercompetitie, gevolgd door een1 el ....................................................................................................................... zeer succesvol verlopen Van Lunen Adviesgroep Lentetoernooi is het voorjaar weer van start. 2 rzitter.... ............................................................................................................. beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. Geweldig weer(wel fris maar droog) tijdens het Lentetoernooi zorgde ervoor dat mede door een3 rnooi .................................................................................................................. 7 grote deelname het in ons clubhuis dagelijks ‘volle bak’ was. Het thema was niet geheel rainer..“Doeverrassend een stapje naarwaarbij voren.., en een stapje “carnaval” de aanwezigheid van prinsterug...”............................. Eric d’n urste in de organisatie daar 9 n door............................................................................................................... ongetwijfeld aan ten grondslag lag. Complimenten aan de diverse commissies die dit toernooi13 oor 2016 .......................................................................................................... dagelijks in goede banen hebben geleid. En aan de toernooicommissie die het aandurfde het 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 toernooi een dag te verplaatsen, om op vrijdag te starten, om de week erop op zaterdag met de ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 finales te eindigen met aansluitend de prijsuitreiking, loterij en feestavond die zeer druk bezocht de finalistenwerd. clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Met de competitie voor de deur gaan we richting zomer waarbij ik het weekend van 1-2-3 Juli en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 speciaal wil benomen als we ons 40 jarig jubileum vieren met diverse activiteiten. Houd deze rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21

datums vrij in je agenda. Een speciaal voor dit jubileum opgerichte commissie is druk doende de activiteiten vorm te geven. Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Gelijk na dit weekend kan worden gestart met vervangen van de banen 3 + 4. Hier laten we het kunstgras vervangen door hetzelfde kunstgras(zand ingestrooide kunstgrastennisbanen zoals deze officieel heten). Dit zodat we de zomerperiode hebben om de banen “ingespeeld” te krijgen. Deze renovatie wordt uitgevoerd door de firma Tennisbouw Nederland b.v. uit Elsendorp die een gerenommeerde staat van dienst hebben in de aanleg van tennisbanen. Zij or de volgende editie kangroot worden tot We en met gaan voortaan ook het jaarlijks onderhoudingeleverd op onze banen uitvoeren. hebben voor Maandag 14 december 2015 hetzelfde soort gras gekozen omdat we zeer tevreden zijn geweest over de kwaliteit, onderhoud, levensduur en speleigenschappen van dit gras. Door een zachte winter hadden we Wanda Laarakkers de laatste maanden wat ongemak bij het bespelen van de banen 3 en 4 omdat hier gladde Grotestraat 78 plekken in waren ontstaan door algvorming, waardoor er enkele personen met vervelende 5836 AH Sambeek blessures werden geconfronteerd nadat men was uitgegleden. Dit is door hard werken van de redactie@tvsambeek.nl onderhoudsgroep met ondersteuning van Tennisbouw uiteindelijk gelukt dit onder controle te krijgen waardoor er weer volop(en veilig) op getennist kan worden.

redactie@tvsambeek.nl

neel

liefhebbers, Een belangrijk punt wil ik hier nog wel aanhalen, wanneer je bardienst draait ben je verantwoordelijk dat je geen alcohol aan personen beneden de 18 jaar mag verkopen. Doe dit ook bij een controle jezelfgeweest en de clubbij nietde in de problemen brengt. weer voorbij. Er niet zijnzodat veeljetennisser actief e activiteiten, We georganiseerd de betrokken beseffen dat het door voor vrijwilligers moeilijk is te controleren wanneer de alcoholisch drank na an tv Sambeek. Je wordt leestdoorgegeven er alles over dit clubblad. verkoop aan in personen beneden de 18 jaar, maar het begint bij de verkoop en daar heb je wel invloed op. ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. Ik wens jullie weer een sportief en gezellig tennisseizoen toe.

zier! Eric.

-1-

-2-


40jaa

pgave

r

Sponsor in beeld…Boxmeers Tapijthuis

el ....................................................................................................................... 1 Wat voor soort bedrijf heeft u? rzitter.... ............................................................................................................. 2 Bij het Boxmeers tapijthuis kunt u alles vinden op het gebied van woninginrichting. Dat wil beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 zeggen alles voor vloer-, raam, - en wandbekleding. We zijn de binnenhuisadviseur voor de rainer..“Doeregio een stapjeVenray naaren voren.., Boxmeer, Gennep. en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 Waar is uw bedrijf gevestigd? foto 2016 ......................................................................................................... 13 Onze woonwinkel van 700 m2 groot is gevestigd aan de Sint Anthonisweg 6 in Boxmeer. Dit is ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalistennaast clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 de Gamma. Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 17 Hoe is uw bedrijf tot .............................................................................. stand gekomen, en hoe lang is dat geleden? en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. Alweer 44 jaar geleden zijn mijn vader, Toon Guntlisbergen, en Henk van der Velden met de 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 zaak begonnen. Waar blinkt het Boxmeers Tapijthuis in uit? Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Bij ons is afspraak ook afspraak.

redactie@tvsambeek.nl

Hoeveel mensen zijn er dagelijks aan het werk in uw bedrijf? Er zijn acht personen werkzaam binnen ons bedrijf.

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Bent u op een of andere betrokken bij2015 TV Maandag 14manier december

neel

Sambeek? Bij de meeste leden ben ikLaarakkers betrokken via ons bedrijf. Wanda We hebben veel vaste klanten in Sambeek wonen. Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl Hoe ziet uw privé situatie er uit? Ik ben getrouwd met Gabriëlle Ten Cate. We hebben samen 2 kinderen. Onze oudste dochter heet Noa. Zij is 15 jaar oud. De jongste is Isa. Zij is11 jaar oud.

liefhebbers, Wat zouden we nog zeker over u en/of uw bedrijf moeten weten?

Wij zijn altijd blij als de leden de sponsoren van een vereniging ons een kans geven als ze weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de spullen nodigdoor hebben. hebben dan een kans gehad om ons bedrijf te presenteren e activiteiten, nieuwe georganiseerd deWij betrokken en een offerte neer te leggen. an tv Sambeek. Jescherpe leest er alles over in dit clubblad. Wij hebben verschillende producten in ons assortiment zoals tapijt, laminaat, pvc, gordijnen, ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het zonwering enz. ws van onze club. Kijk ook eens op www.boxmeerstapijthuis.nl

zier!

Tot ziens in onze zaak. Sjaphanto Guntlisbergen

-1-

-3-


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

-4-


40jaa

pgave

r

Algemene ledenvergadering 25 januari 2016

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. Aanwezig:Eric Hendriks, Erik Stevens, Stef Jacobs, Henriet van de Loo, Ben van Well, Bart2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. van Eldijk, Bert Broeksteeg, Kim Stevens (Notulist), Karin van Eldijk, Adriaan3 rnooi .................................................................................................................. Stevens, Marcel Laarakkers, Heribert Steinberg, Theo van Haren, Huub Janssen,7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. Wiel Michiels, Maria Michiels, Wim Buurman, Rudy Jenniskens, Daan Jacobs, Willie9 n door............................................................................................................... 13 van Well, Peter Leenders, Monique Verberk, Harrie Jacobs, Nol Jacobs, Veronique oor 2016 .......................................................................................................... 13 Wijnen, Jolanda Küppers, Ilse Veluwekamp, Marcel Martens, Henk de Haan, Nico foto 2016 ......................................................................................................... 13 Goossens, Ans Hendriks, Wiljan Laarakkers. ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 Wanda Laarakkers, Ron2015 van Bree, Rian Stiphout, Jan Laarakkers, Betty Derikx, de finalistenAfwezig: clubkampioenschappen ...................................................... 15 Eddy van Bon, Jeanette Verstraaten, Mirjam Nabbe, Marc Gerrits, Henri Jans, Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Mirjam Nabbe, Harco van der Hoogen, Wim van der Meer, Mayke Verheijen, GertVoorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Jan Hutten, Piet Kusters, Marijke Reijnders, Truus Hermans, Bram Jacobs, Judith en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 Giepmans, Sjak Hendriks, Dorien Hendriks, Sonja Stevens, Anke Bakker, Martharek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Marie Peters, Bart Jacobs, Ellen van der Straaten, Jan Mulder, Mirjam Cornelissen, Helma Schraven, Jos van de Loo, Ron Baumler, Dennis van Well, Jet Cornelissen. Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: De voorzitter heet iedereen welkom en opent vervolgens de vergadering.

redactie@tvsambeek.nl

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 januari 2015; Goedgekeurd, geen op- en/of aanmerkingen.

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Relevante informatie vanuit de commissies; Maandag 14 december 2015 Kantinecommissie

Commissie is blij met de verbouwing en is tevreden; Wanda Laarakkers Bardiensten lopen goed. Mensen kunnen bardiensten ruilen of laten overnemen. Het is Grotestraat 78 een goede5836 methode voor de bardiensten (dit is ook overgenomen door AH Sambeek voetbalvereniging); redactie@tvsambeek.nl - Demonstratie Le Credit Sportif gehad voor nieuw kassasysteem waarmee met pinpas en spelerspas betaald kan neel worden. Er is besloten dit nog niet te doen door de hoge kosten blijvende kosten die niet zomaar terugverdiend liefhebbers, kunnen worden. Dit kan misschien iets zijn voor in de toekomst. weer voorbij.Wedstrijdcommissie Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken - Lente- en maasheggentoernooi zijn succesvolle toernooien ondanks een lichte an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. terugloop. Iedereen kan bijdragen dat een toernooi succesvol wordt. Motiveer anderen met z'n allen. Neem mensen mee, uit andere toernooien; ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voorook het - Dames- en herendubbelavonden, dit jaar meer bezetting dan andere avonden. Wordt al ws van onze club. enkele jaren door nieuwe mensen georganiseerd. Afgelopen jaar had het ruim 20 zier! deelnemers. Leuke, gezellige avonden, waar ook zeker nog meer mensen aan deel kunnen nemen; - Clubkampioenschappen is volwaardig toernooi met goede bezetting. Het doel van de nieuwe vorm was om het enkelspel te promoten, maar dit is niet gebeurd. Het was het -

-1-

-5-


40jaa

r

proberen waard, maar komend jaar wordt er teruggegaan naar de oude formule. Gewoon in september dit jaar; - Bij de competities spelen er weer enkele teams buiten de deur. Afgelopen jaar heeft er 1 el ....................................................................................................................... rzitter.... ............................................................................................................. een team bij Topspin gespeeld. Komend jaar weer 3 teams bij andere clubs, namelijk bij2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. Topspin, St. Anthonis en Beugen. Vrijdagavond is vooral een gewilde avond, waardoor 3 rnooi .................................................................................................................. 7 er 11 teams zijn. Winteroutdoor is afgelopen vrijdag geëindigd (zeven teams rainer..“Doe een deelgenomen). stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 Jeugdcommissie oor 2016 .......................................................................................................... - Aantal jeugdleden is teruggelopen. Komend jaar nog 60 jeugdleden. Daling heeft te 13 foto 2016 ......................................................................................................... maken met een grote groep die naar de senioren gaat. Deze groep is nog wel actief. 13 ampioenschappen 2015 14 Daling van .................................................................................. jeugdleden vraagt wel om aanpassingen om dingen te organiseren. Groepen de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 worden kleiner. Tenniskids tennissen op alle eerste zondagen van de maand (oranjeWinter outdoor competitie .............................................................................. 16 rood). Loopt prima nu; Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 - Jeugdcommissie heeft komend jaar een tiental activiteiten op de agenda staan en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 brunch, etc.). Om daarin te dealen met de ouders, moeten de ouders erbij rek met…..Peter (schooltennis, Rongen ................................................................................ 21 betrokken worden (mails, etc.). Om ouders te betrekken wordt er in maart een informatieochtend gehouden, waarbij ze de activiteiten de revue willen laten passeren, zodatinsturen duidelijk wordt dat kinderen eraan mee moeten is Wilt u ook een stukje voor dit clubblad? Stuur eendoen. mailJeugdcommissie naar: aangevuld met drie nieuwe leden; Onderhoudscommissie - I.v.m. ruimtegebrek heeft de onderhoudscommissie een materiaalhok achter de fietsenstalling gerealiseerd. Ziet er goed uit en er is meer ruimte in het maai- en veegmachinehok waar veel tennismateriaal staat. or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en afgelopen met - Afgelopen jaar was de veegmachine kapot, er is een nieuwe aangeschaft Maandag 14 december 2015 jaar; - Vanwege slijtage en inbraakpogingen is het kozijn versleten en vervangen in Wanda Laarakkers binnendeur; 78 - Er is ook een Grotestraat nieuw toegangssysteem, waarmee je met je pasje binnen kunt. Met 5836 AH Sambeek bardienst kun je nog gewoon de sleutel halen. Belangrijk is dat je het toegangssysteem redactie@tvsambeek.nl kunt uitschakelen bij activiteiten of competities. Je kunt de stroom van de deur afzetten. Belangrijk is dat wel de stroom weer aangezet wordt als de bardienst weggaat (knop zit neel naast thermostaat);

pgave

-

redactie@tvsambeek.nl

liefhebbers,

De kantinecommissie- en onderhoudscommissie zorgen ervoor dat alles perfect erbij ligt en dat goedveel kan verlopen. Dankactief namens het bestuur. weer voorbij.alles Er zijn tennisser geweest bij Ellen de van der Straaten heeft al enkele jaren e activiteiten, de georganiseerd door de betrokken website bijgehouden. We zoeken iemand die dit kan overnemen. Het kost niet veel werk, an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. maar we willen de website actueel houden.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

-6-


40jaa

r

Financieel verslag 2015 / Begroting 2016; - Opbrengsten, De totale opbrengsten zijn wat lager dan vorig jaar. De subsidies zijn hetzelfde el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 gebleven. Contributies zijn gestegen, omdat het aantal senioren afgelopen jaar is beeld….Firma Laarakkers gestegen met................................................................................. een aantal en de jeugd is gedaald. Er heeft een indexering van 3 à 4% 3 rnooi .................................................................................................................. 7 plaatsgevonden. De renteopbrengst is lager door verbouwing. Sponsoring is gelijk rainer..“Doe een gebleven, stapje naar en een stapje terug...”............................. maar ervoren.., moet nog meer gedaan worden. Kantineopbrengsten zijn afgelopen 9 n door............................................................................................................... 13 jaar flink gedaald. Heeft te maken met de opbrengsten bij toernooien, door bezetting en oor 2016 .......................................................................................................... 13 door minder bestedingen. Aandachtspunt is om de activiteiten goed bezet te houden en foto 2016 ......................................................................................................... 13 om te stimuleren dat de mensen wat consumeren. Overige opbrengsten zijn hoger door ampioenschappen .................................................................................. 14 de 2015 Rabobank Clubkascampagne, die €629,- hebben opgeleverd. de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 - Kosten Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Inrichting/onderhoud zijn wat hoger door de berging die we gebouwd hebben en Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 onderhoud van banen etc. Energiekosten liggen wat hoger. In september/oktober zijn we en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 van energieleverancier veranderd 'nieuwe stroom'. Hierdoor zullen deze kosten in 2016 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 lager zijn. In 2016 krijgen we geen vergoeding meer voor energiebelasting vanuit de KNLTB. Dit krijgen we alleen als we in energiezuinige zaken investeren, dan krijg je Wilt u ook een stukje insturen dit clubblad? Stuur een mail naar: subsidie. Dit wasvoor vaak 1000 euro. Verzekeringen zijn wat hoger door waterschaplasten. Ze waren vergeten te incasseren, dus die inhaal slag van 3 à 4 jaar hebben ze nu in rekening gebracht. Afschrijvingen zijn wat lager. De afschrijving op de banen is nu naar 15 jaar afgeschreven i.p.v. 12 jaar. Rente en kosten hypotheek wordt maandelijks op afgelost. Contributie afdrachten per leden zijn ongeveer gelijk gebleven. Trainingskosten zijn lager door minder aantal aanmeldingen. Kosten sponsoring etc. zijn vooral kosten uit or de volgende editie kan zijn worden ingeleverd tot en met het clubblad. Daarnaast er nog wat doeken/borden etc. Kantinekosten liggen lager Maandag 14 december 2015 door de lagere kantineopbrengsten. Overige bestaat uit onderhoudsploeg, bijdrage ballenpot, bankkosten. 2000 euro negatief resultaat. Vorig jaar hadden we ook een Wanda Laarakkers negatief resultaat. Grotestraat 78 - Balans 5836 AH Sambeek Vaste activa ruim 214.000 euro. Overlopende posten zijn vooral bijdrage van redactie@tvsambeek.nl trainingsgelden, die elk moment worden geïncasseerd voor vierde kwartaal van 2015. In kas hadden we nog wat en op de bank hadden we nog iets, maar hier zitten al de neel contributies van 2016 (zo'n 33.000 euro) bij in. Eigen vermogen 240.000. Waarborgsommen zijn nog sleutels, daar krijg je 5 of 10 euro voor terug. Shirts ook nog liefhebbers, en daar krijgen jeugdleden ook geld voor terug. Hypotheek van kleine 17.000 euro. Aflossing jaarlijks 5.000 euro. geweest Kortlopendebij schulden zijn de contributies voor 2016. weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken - Begroting 2016 an tv Sambeek. JeGemeentelijke leest er alles overkomend in dit clubblad. subsidie jaar wat lager door minder jeugdleden. Contributies lager door grote aantal afmeldingen. Vorig jaar 389 leden, nu 330 leden. Daar moet iets ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het mee gebeuren. Rente is laag door lage spaarrekening. Sponsoropbrengsten lager door ws van onze club. afhaken sponsoren. Kantineopbrengsten iets lager, maar daar ligt een uitdaging voor komend jaar (Mix&Match toernooi is niet doorgegaan). Clubkascampagne blijft bestaan, zier! maar wordt ook wat minder waarschijnlijk, omdat er meer verenigingen gaan meedoen

pgave

redactie@tvsambeek.nl

-1-

-7-


40jaa

r

aan de campagne. Energiekosten zijn wat lager. Afdrachten zijn lager door het aantal leden. Trainingskosten zijn lager door daling aantal deelnemers. Er is 1000 euro opgenomen voor de jubileumcommissie, maar bij sponsoren moet ook nog wat behaald 1 el ....................................................................................................................... kunnen worden. Kantinekosten gerelateerd aan kantineopbrengsten, marge van ± 43%.2 rzitter.... ............................................................................................................. Begroot is een................................................................................. negatief resultaat van 3.700 euro. We moeten als bestuur iets doen, beeld….Firma Laarakkers 3 rnooi .................................................................................................................. maar ook de leden kunnen hierbij helpen. Een voorbeeld is de glasvezelcampagne in 7 rainer..“Doe een Land stapje naarHiervoor voren.., en een eenaantal stapje terug...”............................. van Cuijk. moeten mensen hebben die flyeren om leden te 9 n door............................................................................................................... 13 verwerven. Per lid krijgt de club 12 euro per jaar.

pgave

oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 Vragen ampioenschappen 2015is.................................................................................. 14 Vraag: “Waarom de afschrijving van 12 naar 15 jaar gezet?” de finalistenAntwoord: clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 “Omdat de banen zeker 16 jaren mogen liggen. Er is nu pech geweest door algen en Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 extern onderhoud. Er zijn veel algen ontstaan tussen baan 3 en 4. Op baan 6 zijn ook veel Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 algen te zien. We hebben een slechte winter gehad dit jaar, waardoor de algen ook niet weg en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 kunnen. De banen zijn nu laatst weer goedgekeurd. Op de achterlijn zijn de polen nog 6/7mm rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 en voorin zijn de polen meer als 10mm. Baan 4 is glad, baan 3 niet. Het misverstand is er dat de banen te lang hebben gelegen, maar als de banen goedgekeurd blijven, dan kunnen we nog een stukje jaar langinsturen tennissen.voor Onderhoudsploeg is er druk meeeen bezigmail geweest, er zijn externe Wilt u ook een dit clubblad? Stuur naar: ingeschakeld. We hebben gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe banen aan te leggen, maar het moet droog zijn en het moet 6 weken tijd hebben, maar die tijd is er nu niet i.v.m. toernooien, competities etc. Hier komen we zo nog op terug.”

redactie@tvsambeek.nl

Verslag kascommissies;

or de volgende editie worden ingeleverd en met - Het was goed. Erkan was alleen een vraag bij de berekening van tot de contributie. Hoe is dit Maandag 14 december 2015 berekend? Antwoord is gegeven door penningmeester. Er zat 2000 verschil t.o.v. 2014. -

Indexering was 3,5% op 3300 euro, was dus 1200 euro; Wanda Verder keuring. Op-Laarakkers en aanmerkingen zijn gemaakt t.a.v. gevoerde administratie en Grotestraat 78 getekend heeft, is het allemaal goed. Nico Goossens t.a.v. vergoedingen etc. Als Wiljan 5836 AH Sambeek treedt af in de kascommissie. Jolanda Küppers en Wiljan Laarakkers zijn de redactie@tvsambeek.nl kascommissie van komend jaar. Marcel Laarakkers is de nieuwe reserve.

neel

Bestuursvoorstellen / - besluiten; - Banen → Dit jaar op de kaart gezet. Veel problemen afgelopen weken. Er is hard aan liefhebbers, gewerkt. Als het weer wat beter wordt, hopen we dat de baan weer goed bespeelbaar worden. is bezig met offertes voor debij banen. weer voorbij. Er zijn veel Bert tennisser actief geweest de Het aanleggen van de twee nieuwe banen zal ±30.000 kosten. We hopen ze in de zomer te vervangen, maar er zijn e activiteiten, georganiseerd door euro de betrokken an tv Sambeek. Jezes leest ervoor alles over dit clubblad. weken nodig. Weinproberen nu ook nog iets met een onderhoudsdeskundige, maar dit kost ook weer geld; ebsite: www.tvsambeek.nl terecht voor het - Dakgoot →kunt lekt enuwordt vervangen. Dit is nu aanbesteedt; ws van onze club. - Jubileumweekend 1-2-3 juli →Jubileumcommissie bestaat nu uit vijf personen, allen afkomstig uit een van de commissies. We willen diverse activiteiten en een feest zier! organiseren. Commissie kan zeker nog uitgebreid worden. Het gaat om één weekend,

-1-

-8-


40jaa

r

waarbij verschillende activiteiten zullen plaatsvinden. Nico Goossens is beschikbaar voor het benaderen van de leden die al erg lang lid zijn en voor oude foto’s.

pgave

Vragen el ....................................................................................................................... 1 Vraag Ilse: Worden het weer dezelfde banen? rzitter.... ............................................................................................................. 2 Antwoord: “Er zijn veel banen, maar de levensduur van sommige banen is nog onduidelijk. Het 3 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. is hier niet gemakkelijk om verschillende soorten banen te hebben, omdat je maar 5 banen rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doehebt. een voren.., en eeneen stapje terug...”............................. 9 Wijstapje kunnen naar bepaalde banen niet buiten toernooi houden. We moeten dan alles n door............................................................................................................... 13 tegelijk vervangen om met andere baansoorten te gaan werken. De banen gaan 12 tot 16 jaar oor 2016 .......................................................................................................... 13 mee en we weten nu hoe we ze moeten onderhouden. Nu willen we het liefst vijf gelijkwaardige foto 2016 ......................................................................................................... 13 banen hebben, maar een ander soort baan is misschien iets voor de toekomst.." ampioenschappen 2015 .................................................................................. Vraag Jolanda: Vierlingsbeek en Overloon gaan aparte offertes opvragen. En erna gaan ze 14 de finalisten samen clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 een deal sluiten om samen een korting te krijgen. Kunnen jullie hier ook iets mee? Winter outdoor competitie Antwoord: “Dit nemen.............................................................................. we mee. Het is een tip en we zullen het meenemen in een volgende 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 vergadering” en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Bestuursverkiezing; - Aftredend en herkiesbaar: Henriet van de Loo. Henriet wil zich voor een nieuwe periode herkiesbaar stellen. Er dit is geen weerstand,Stuur waardoor zijmail voor een nieuwe periode Wilt u ook een stukje insturen voor clubblad? een naar: aangesteld mag worden. - Erik gaat, na een aantal eerdere keren te hebben aangegeven, stoppen als penningmeester. Hij heeft een opvolger gevonden, namelijk Stef Jacobs. Erik gaat Stef ondersteunen en inwerken komende tijd. De voorzitter wil Stef voordragen als nieuwe penningmeester.

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Opnemen rondvraag;14 december 2015 Maandag

Willie van Well: Maandagavond baanreservering - Wij vroegen ons eigen af of de Wanda Laarakkers baanreservering nog wel nodig is? Soms werkt de baanreservering alleen maar tegen Grotestraat 78tegen dat bijv. mensen eraf moeten omdat mensen per i.p.v. in het voordeel. Het werkt 5836 AH Sambeek sé die baan gereserveerd hebben, terwijl andere banen vrij liggen. Ook komen vaak redactie@tvsambeek.nl mensen niet opdagen. - Willie van Well: Voorjaarscompetitie dat drie naar andere dorpen moeten uitwijken. Ik neel heb er zelf geen ervaring mee. Maar ik meen dat er voorheen een roulatiesysteem op losgelaten werd, zodat iedereen een keer buitendorps speelt, maar dit is nu niet het liefhebbers, geval. Peter Leenders: Afgelopen jaar MSD toernooi opgezet. MSD is geen sponsor meer, weer voorbij. Er- zijn veel tennisser actief geweest bij de maar borden hangen er nog wel. Wat zijn de kosten als je gebruik wilt maken van de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Jebanen leestofer over in dit clubblad. wiltalles huren? - Heribert: Automatische deursluiting – Is de automatische deursluiting niet te schakelen ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht het aan de lichtschakelaar? Als jevoor bijv. het licht uitschakelt of dan ook meteen de ws van onze club. deursluiting dicht gaat bij afsluiting kantinedienst. - Rudy: Nieuw koffiezetapparaat? zier! -

-1-

-9-


pgave

40jaa

r

Monique: Toernooicommissies: bij samenvoeging van clubkampioenschappen kan dan het eerste weekend niet eraf gehaald worden, zodat i.p.v. drie weekenden er dan twee el ....................................................................................................................... 1 weekenden zijn? Het eerste weekend wordt dan geschrapt. rzitter.... ............................................................................................................. 2 - Ilse: Kantine inkomsten lopen terug. Is het dan niet wat om weer te verhuren aan beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. bedrijven? Dan komen er toch weer meer inkomsten. Dit kan dan ook bij bedrijven die 3 rnooi .................................................................................................................. 7 geen sponsor zijn. rainer..“Doe een stapje en een stapje - Wiljan: Hetnaar is eenvoren.., paar keer voorgekomen dat de terug...”............................. nooduitgang van de warandahal bezet9 n door............................................................................................................... is met fietsen. Er hangt wel een bord, maar toch staan er fietsen. Vraag is op hierop 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 gelet kan worden of iets mee gedaan kan worden. -

foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 Uitreiking Adriaan Stevens Bokaal; de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Adriaan Stevens reikt de bokaal uit aan “Ans Hendriks"! Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Pauze; en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21

Beantwoording rondvraag; Vraag Willie: Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Baanreserveringen “Luc Otten kwam ook met enkele vragen hierover. We hebben het hierover gehad tijdens bestuursvergadering. We or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met vinden het belangrijk Maandag 14 december 2015 groepen de mogelijkheid te geven om op een vast tijdstip teWanda tennissen.Laarakkers Velen Grotestraat 78 vinden dit prettig. Het klopt 5836 AH Sambeek dat sommigen niet komen, redactie@tvsambeek.nl maar dat is vooral sociale controle. Het kan bijv. bij neel Luc Otten gemeld worden als er groepen vaak niet zijn. Het heeft wel zin om te reserveren dus hier wordt mee liefhebbers, doorgegaan.” weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest de Vraag Maria: Kan er gecontroleerd wordenbij wie er afhangt en wie aanwezig is? e activiteiten, georganiseerd door betrokken “Dit kan ergens wel de gezien worden, maar we denken dat dit probleem anders op te an tv Sambeek. Jelossen leestis.erMensen alles die over in dit clubblad. komen tennissen en een baan gereserveerd hebben, kunnen ook naar een andere baan als er een ander baan vrij is en de andere groep nog even door ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. wil tennissen. Eventueel kan er een bericht van coulance gestuurd worden. Daarnaast kan altijd tegen de andere groep gezegd worden dat zij op de baan mogen als de andere vrije baan weer bezet wordt. Mensen moeten een beetje flexibel zijn. Er zijn zier! verschillende meningen.” Vraag Willie: Competitieteams voorjaar “Er zitten een aantal voorwaarden aan de competitie. Sem kan niet uit 11 teams loten,

redactie@tvsambeek.nl

-1-

- 10 -


40jaa

r

pgave

omdat er teamrechten zijn. Als we teams naar een andere vereniging sturen, dan zijn ze de klasse, waarin ze speelden, kwijt. Teams zijn dan de rechten kwijt, maar ook wij als 1 el ....................................................................................................................... rzitter.... ............................................................................................................. 2 vereniging. Dit brengt veel ontevreden teams met zich mee. Voor Sem is dit een beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. afweging om teams in een bepaalde klasse te laten zitten. Er zijn dan minder teams om3 rnooi .................................................................................................................. uit te loten. Binnen een aantal jaar kan het dan zo zijn dat niemand op hogere klasse 7 rainer..“Doe een kan stapje naar voren.., en op een stapje kunnen terug...”............................. spelen. Als teams niet meer de categorie tennissen, dan is er ook niet 9 n door............................................................................................................... 13 veel meer aan. Als we 5 banen hebben, mogen er een bepaald aantal teams opgegeven oor 2016 .......................................................................................................... worden. Je kunt banen lenen, maar op het moment dat die teams bij de andere club 13 foto 2016 ......................................................................................................... thuis spelen dan kan het zijn dat de baanverhoudingen niet meer kloppen. We moeten13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 dan ons team lid maken bij die club, wat weer geld kost. We hebben geen club in de de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 buurt die ons 2 banen de hele competitie kan lenen. Helaas lukt dit nu niet bij de Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 betreffende verenigingen. Ze hebben wel plek, maar ook niet genoeg en we willen de Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 teams niet nog verder laten spelen. Daarnaast wordt ook de acceptatie van andere clubs en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 steeds lastiger, i.v.m. bardiensten etc. die onze teams daar niet hoeven te doen.” rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21

Vraag Peter/Ilse: Verhuren banen aan externen Wilt u ook een stukje insturen dit clubblad? een mail naar: “Tot nu toe is er voor nooit voor gekozen i.v.m.Stuur het sponsorpakket. Onze sponsoren met het hoogste pakket mochten gebruik maken van de banen en kantine. Deze exclusiviteit is hierin gehouden, omdat zij hiervoor betalen. We snappen dat er meer aan verdiend kan worden, maar er zijn ook weer spelregels. Sponsoren hebben hier recht op. We nemen dit verder op in de volgende bestuursvergadering. We kunnen bijvoorbeeld spelregels maken met betrekking tot de prijzen en de tijdstippen dat het mogelijk is.” or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Vraag Heribert: Koppelen buitendeur Maandag december “Goed plan. Dit14 kan nagevraagd worden 2015 bij Eddy van Bon. Hierop wordt nog verder teruggekomen.” Wanda Laarakkers Vraag Rudy: Nieuw koffiezetapparaat Grotestraat 78 “We gaan 5836 kijken naar mogelijkheden. Tegenstrijdige hieraan is tot op heden het AH de Sambeek onderhoud van het koffiezetapparaat geweest. We nemen dit op in de volgende redactie@tvsambeek.nl bestuursvergadering.” Monique: Voorweekend clubkampioenschappen neel “In het voorweekend zijn veel mensen ook vaak verhinderd. Komend toernooi (Lente toernooi) wordt misschien de vrijdagavond gebruikt wordt i.p.v. zaterdag. Daan liefhebbers, communiceert dit nog goed aan Monique. Voor de club-kampioenschappen wordt hierop weer voorbij. Er zijn tennisser actief geweest maar bij de nogveel teruggekomen door de commissies, dit is ook afhankelijk van de bezetting.” e activiteiten, georganiseerd door de betrokken Wiljan: Fietsen voor nooduitgang Warandahal an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. “Bert gaat hiernaar kijken, zodat geen fietsen meer voor de nooddeur staan.”

redactie@tvsambeek.nl

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het Sluiting. ws van onze club.

zier!

-1-

- 11 -


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 12 -


40jaa

pgave

r

Ophalen tennispasjes

el ....................................................................................................................... 1 Beste leden, rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 Nog niet opgehaalde KNLTB pasjes kunnen na een telefonische- of via de mail afspraak, rnooi .................................................................................................................. 7 ons opgehaald worden. en een stapje terug...”............................. 9 rainer..“Doealsnog een bij stapje naar voren.., n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 Met vriendelijke groet, foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 Ledenadministratie TVSambeek de finalistenNol clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 en Marion Jacobs Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Strijdhamer 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 5836 BV Sambeek en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 tel.: 0485-576192 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 e-mail: ledenadministratie@tvsambeek.nl

Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl Oproep sponsorcommissie

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met De sponsorcommissie van tennisvereniging Sambeek zoekt: Maandag 14 december 2015

Jou!

neel liefhebbers,

Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die een kei is in het werven van nieuwe sponsoren voor onze club? En ook het onderhouden van de contacten met de huidige sponsoren is aan jou wel besteed? Dan kunnen we je hulp heel erg hard gebruiken!

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de Meld je snel aan. e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. We zitten dringend op jouw inbreng te wachten!

Voor informatie of aanmelding, ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. Stuur een mail naar: ronbaumler@home.nl zier! De pr commissie

-1-

- 13 -


40jaa

pgave

r

Interview met kampioenen

el ....................................................................................................................... Jordy Rongen, Roan Leenders, Flynn Hendriks en Jorn Mulder tennissen al sinds hun vroege 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 jeugd. Ze zijn kampioen geworden in de afgelopen wintercompetitie!! beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 Aan welke competitie hebben jullie meegedaan? rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 We hebben de wintercompetitie getennist in de categorie jongens tot en met 17 jaar. Dit in de 13 n door............................................................................................................... tweede klasse. Dit was op de zondagen. De thuiswedstrijden begonnen om 11.00u. oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 In welke regio was dit? ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalistenWe clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 hebben onder andere gespeeld tegen Uden, Berlicum en Boekel. Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Wat voor wedstrijden moesten jullie spelen? en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 We speelden zes wedstrijden per competitie dag. Iedereen speelde een enkel en dan nog twee rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 dubbels. Als er een derde set gespeeld moest worden was dit ook een hele derde set. (Geen super tiebreak) Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Hoeveel punten hebben jullie gehaald?

or de

redactie@tvsambeek.nl

We hebben 28 punten behaald. We stonden vier punten vrij op nummer twee. We hebben 1 wedstrijd gelijk gespeeld met 3-3. Dit was volgende editie kan worden tegen de nummer twee. De rest hebben we gewonnen. Twee wedstrijden zelfs met 6-0. Maandag 14 december

ingeleverd tot en met 2015

Wat vinden jullie het leukst/waar liggen Wanda Laarakkers jullie tennis kwaliteiten? Grotestraat 78 5836 AH Sambeek Flynn: Ik vind enkelen het leukst. Ik denk dat redactie@tvsambeek.nl ik het moet hebben van mijn serve en forehand. Roan: Ook enkelen en forehand. neel Jordy: Enkelen of dubbelen maakt me niet zo liefhebbers, veel uit. En mijn serve is wel een sterk punt. Jorn: Ik speel het liefst enkel wedstrijden. En weer voorbij.mijn Er forehand zijn veel actief geweest bij de is tennisser het best. e activiteiten, georganiseerd door de betrokken ToenJe kwam de er kampioenswedstrijd, an tv Sambeek. leest alles over in dithoe clubblad. verliep die? ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. We wisten dat we twee wedstrijden moesten winnen om kampioen te worden. We begonnen met de enkels en daar wonnen we er al drie zier! van. Dus toen we aan de dubbels begonnen wisten we al dat we kampioen waren. We wonnen uiteindelijk met 5-1.

-1-

- 14 -


40jaa

pgave

r

En volgde er een feestje?

We hebben bij Flynn thuis een feestje gebouwd. Muziekje aan, drankje er bij, Kapadokya el ....................................................................................................................... 1 gebeld! rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 Wat vinden jullie leuk aan het competitie tennissen? rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“DoeHet een stapje naar en een stapje terug...”............................. is gezellig. Het is leukvoren.., om actief bezig te zijn. In competitie verband zit er een strijd, wat leuk9 n door............................................................................................................... 13 is. Het is ook leuk om tegen vreemden te spelen. oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 Wat is het geheim van het kampioenschap? ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 een goede captain uit. Zorg voor de sterkste opstelling in het begin. Coach elkaar positief. de finalistenKies clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Zorg ervoor dat je het spel tactisch speelt, dus de kwaliteiten benutten waar ze zitten. En heel Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 belangrijk: Zorg voor een goede lunch. Een broodje hamburger doet wonderen!! Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 Doen jullie naast tennis nog aan een andere sport? rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Flynn: Ik ga weer voetballen Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Roan en Jorn: Wij volgen naast de training in Sambeek nog regio tennistraining. Wat is er leuk aan tennissen bij tv Sambeek?

redactie@tvsambeek.nl

or de

Er is een goede sfeer. Er zijn goede trainers. Volgens Flynn is er een goede voorzitter ;) Het tennis niveau van de jeugd ligt hoog. We hebben altijd tennistraining gevolgd de afgelopen volgende editie ingeleverd tot enteams met jaren van leuke trainers. kan Het is erworden gewoon gezellig! We hoorden van de andere ook dat de gastvrijheid in Sambeek gewaardeerd werd. Maandag 14 erg december 2015 Blijven jullie competitie Wandatennissen? Laarakkers Grotestraat 78 Sambeek Ja, maar dan niet 5836 meer bijAH de jeugd. We worden allemaal 18 jaar, dus gaan over naar de redactie@tvsambeek.nl senioren.

neel

Willen jullie nog wat kwijt?

We willen graag alle supporters bedanken. Een extra bedankje aan Peter Leenders. Hij heeft geen enkele dag gemist. Zowel uit en thuiswedstrijden was hij er bij. We willen onze ouders voor het klaar maken van het eten. En bij Jordy, weer voorbij.bedanken Er zijn veel tennisser actief geweest deonze captain, bedankt voor al het En… geef je opde voor de winter competitie. Het is erg leuk. Het is helemaal niet zo e activiteiten, papierwerk. georganiseerd door betrokken an tv Sambeek. Jeweer leest alles over dit clubblad. dat het eener probleem is. Weinhebben zelfs in de zon staan tennissen! liefhebbers,

ebsite: www.tvsambeek.nl kuntvoor u terecht voor Jongens, hartelijk dank dit interview. Ik het wens jullie nog heel veel succes toe met jullie ws van onze club. tenniscarrière.

zier! Wanda Laarakkers

-1-

- 15 -


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 16 -


40jaa

pgave

r

Racketavond 2016

el ....................................................................................................................... Het was vrijdag 4 maart en het sneeuwde overdag, maar ‘s avonds konden we tennissen met 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 mooi droog weer. beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 We kwamen in de kantine bij elkaar, daar werden we in 2 groepjes gedeeld. De oudere en de 7 rnooi .................................................................................................................. jeugd. naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 rainer..“Doejongere een stapje n door............................................................................................................... 13 Toen mochten we beginnen met dubbel. De grotere kinderen hebben ook wedstrijden gespeeld, oor 2016 .......................................................................................................... 13 dubbel en enkel. Het waren leuke wedstrijden! foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 In de pauze kregen we drinken en appels en daarna mochten we weer de baan op om te de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 tennissen. Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016we .............................................................................. 17 In de kantine kregen drinken chips en snacks. en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter ................................................................................ 21 Het wasRongen heel gezellig, bedankt allemaal ! Groetjes Imke Michels. Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek Racketavond redactie@tvsambeek.nl

neel

Afgelopen 4 maart heb ik meegedaan met de racketavond voor de jeugd. Ik zat in de poule met: liefhebbers, Fianne, Silke, Meike, Koen en Lars. In het begin ging het best wel serieus bij ons groepje, maar later op de avond hadden we de hele tijd de slappe lach. Aan het eind hebben we met z'n allen weer voorbij.nog Er wat zijnappels veel en tennisser actief bij de chips gegeten. Hetgeweest was een super leuke avond. Dus ik raad jullie aan om e activiteiten, volgend georganiseerd door de betrokken jaar ook mee te doen. an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

Groetjes, ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. Lieke Laarakkers zier!

-1-

- 17 -


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 18 -


40jaa

pgave

r

Geef de pen door….

el ....................................................................................................................... 1 Hoi, ik ben koen Laarakkers. rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers 3 Ik woon in Sambeek ................................................................................. op Grotestraat 78. Ik doe graag tennissen. rnooi .................................................................................................................. 7 Mijn hobby’s zijn: YouTube video’s maken, tennissen, quad rijden rainer..“Doeeneen stapje naar voren.., stapje terug...”............................. 9 voetballen. Mijn YouTube kanaal en heet:een You Koen. Ik doe bij n door............................................................................................................... 13 elk toernooi of tennisdag wel mee. Ik zit bij de training in het oor 2016 .......................................................................................................... 13 groepje bij: Silke, Fianne, Anne en Julia. Bij een toernooi zijn er foto 2016 ......................................................................................................... 13 vaak geen kinderen van mijn niveau die mee doen. Dat vind ik ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 wel jammer want ik moet dan heel vaak tegen kinderen die veel de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 beter zijn. Ik zit in groep 8. Ik ga volgend jaar naar: Metameer in Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Stevensbeek. 2016 .............................................................................. 17 Voorjaarscompetitie en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter 21 Ik geef Rongen de pen door................................................................................ aan: Anne Willems. Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl Overdracht van het sponsorstokje

or de volgende editie worden ingeleverd tot met Al enkele jaren sponsortkan Ron Bäumler van Grafisch Huis van Mameren het en Maasheggen toernooi. Dit tennistoernooi, het Qprint4u.nl Maasheggentoernooi, wordt ieder jaar door tv Maandag 14 december 2015 Sambeek georganiseerd in de maand juni. Grafisch Huis van Mameren richt zich als grafisch bedrijf zowel op Wanda de zakelijke als op de particuliere markt. Denk hierbij aan hoogwaardig Laarakkers Grotestraat drukwerk, digitaal printwerk, signing,78 textielbedrukking, en ontwerp. www.grafisch-huis.nl 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl Ron gaat het sponsorstokje overdragen.

neel

De nieuwe sponsor van het Maasheggentoernooi zal de firma Laarakkers worden. Dit toernooi gaat dan ook het Laarakkers Maasheggentoernooi heten. Wiljan en Marcel Laarakkers staan liefhebbers, aan het roer van dit bedrijf wat renovatiesloopwerk verricht, asbestsanering, totaalsloopwerk en grondwerk. www.Laarakkers.nl weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken van tv an tv Sambeek. Je leest er alles overBeide in ditsponsoren clubblad. Sambeek, hartelijk dank!!! ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 19 -


40jaa

pgave

r

Lente toernooi 2016

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 Het was weer een geslaagd toernooi! beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 Mooier weer hadden we ons niet kunnen wensen. De hele week hebben we prachtig mooi en 7 rnooi .................................................................................................................. gehad. Voorafgaand heten toernooi er nog hard gewerkt om baan 3 en 4 er zo goed9 rainer..“Doedroog eenweer stapje naar voren.., eenisstapje terug...”............................. mogelijk bij te hebben liggen, zodat er op gespeeld kon worden. En dat is gelukt! Complimenten n door............................................................................................................... 13 voor de baancommissie die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Dit jaar zijn we voor het eerst13 oor 2016 .......................................................................................................... foto 2016 ......................................................................................................... gestart met het toernooi te laten beginnen op vrijdag en de finales te laten spelen op zaterdag13 ampioenschappen 2015 14 i.p.v. zondag. Hier.................................................................................. hebben we veel enthousiaste reacties op gehad, wat ons betreft gaan we dit de finalisten volgend clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 jaar weer doen. Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Er zijn in het totaal 174 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 11 onderdelen. Een mooie Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 prestatie, omdat we zien2015. dat veel.................................................................. toernooien in de regio terug lopen. Wij als vereniging mogen19 en Clubkampioenschappen rek met…..Peter 21 trots zijnRongen dat wij nog................................................................................ altijd een vol toernooi hebben. Ook volgend jaar zullen wij weer ons uiterste best hiervoor doen. Wilt u ook een insturen clubblad? Stuur naar: Ookstukje dit jaar hebben we voor weer 2dit nieuwe organisatie leden een bij hetmail toernooi. Bernie Verberkt en Sam Jacobs Hebben het stokje overgenomen van Coen Jansen en Mirjam Cornelissen. Daan Jacobs heeft het stokje als toernooileider overgenomen. Kei bedankt voor jullie fantastische inzet.

redactie@tvsambeek.nl

Het toernooi stond dit jaar in het teken van de lente maar ook in het teken van de carnaval. Met

or de volgende kan worden ingeleverd met prins Eric eneditie boerin Bernie aan onze zijde hebben wij dit jaar gekozentot voor en het thema: Maandag 14 december 2015 ‘’ Knoepgoed de lente in ’’

Laarakkers De kantine was Wanda gezellig aangekleed met als thema carnaval, en ook het zonnetje heeft zich Grotestraat 78 regelmatig laten zien. We hebben het toernooi afgesloten met een mooie loterij met veel 5836 AH Sambeek gesponsorde prijzen. Met deze loterij hebben we nog een mooi bedrag opgehaald van €334. Dit redactie@tvsambeek.nl bedrag zal goed besteed gaan worden binnen de vereniging.

neel

Kortom, het was weer een geslaagd en gezellig toernooi met mooie en spannende liefhebbers, wedstrijden. Wij willen iedereen bedanken toernooi heeftactief gemaakt en weer voorbij.die Erdit zijn veel mogelijk tennisser geweest bij de wij zien jullie graag volgende jaar weer terug e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je 11. leest er alles over in dit clubblad. in week

Sportieve groet, kunt u terecht voor het ebsite: www.tvsambeek.nl ws van onze club. Organisatie ‘’ van Lunen adviesgroep’’ lente zier! toernooi.edriks Gert-Jan Weijers Eva Cornelissen

-1-

- 20 -


40jaa

pgave

r

Winnaars lentetoernooi 2016

el ....................................................................................................................... 1 HD 4: Jeroen Boeijen en John de Vlam rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 HD 5 : Sam Jacobs en Mike Verberkt rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“DoeDD een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 5: Desiree Hilbrands en Patricia Linders n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 GD 5: John Weerepas en Ans van der Poel foto 2016 ......................................................................................................... 13 HD 6: Antwan Ebben & Gerard Kocken ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 DD 6: Sandra Janssen.............................................................................. en Jessie Remmen Winter outdoor competitie 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 GD 6: Sil Robben en Ellen Klaassen en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 HD 7: Rudy Jenniskens en Pieter van der Veer DD 7: Judith Giepmans en Lilian Jacobs Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: GD 7: Ton vd Pas en Riek vd Pas

redactie@tvsambeek.nl

HD 8: Wim Boumans en Henk Hermans

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 21 -


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 22 -


40jaa

pgave

r

Voor onze jeugdleden (….en ieder ander die zich jeugdig voelt)

el ....................................................................................................................... 1 Los de rebus op… rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 n=h -v -dw 15 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl d=l -tr

-nt

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel

-bo

v=n

liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier! k=s

-1-

- 23 -

r=k


40jaa

pgave

r

TV Sambeek 40 jaar

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 jaar Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21

40

Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel Beste leden van TV Sambeek. liefhebbers,

Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan willen wij als weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de vereniging hier gedurende een paar dagen bij stilstaan. Op 1, 2 en 3 juli zal het veertig jarige e activiteiten, georganiseerd door de betrokken jubileum van onze gevierd worden. De Jubileumcommissie is drukdoende om een an tv Sambeek. Je leest er vereniging alles over in dit clubblad. programma op te stellen en we zullen jullie hierover zo snel mogelijk informeren, maar reserveer alvast zaterdagavond 2 julivoor voor een ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht hetfeestavond. We willen graag het tennispark ws van onze club. onder meer versieren met (oude) herinneringen aan ons 40 jarig bestaan. Bij deze willen we jullie vragen om oude herinneringen (met name foto’s) met ons te delen zodat we deze kunnen zier! tonen tijdens het jubileum weekend. Te denken valt aan de belangrijke feiten zoals hieronder staan weergegeven (onderstaande feiten staan ook op onze website):

-1-

- 24 -


40jaa

pgave

r

Vroeger-Nu

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 - 1976 - vereniging opgericht door en met 75 betalende leden. beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 - 1977 - worden baan 1+2 aangelegd . Gravel. (kantine is een keetwagen die op het grindpad rnooi .................................................................................................................. 7 stond) rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 - 1978 - bouw van een nieuwe donkergroene houten kantine. "paste mooi in het landschap". n door............................................................................................................... 13 - 1978 - eerste tennistrainer TVS oor 2016 .......................................................................................................... 13 - 1980 - aanleg banen 3+4 door toename ledenaantal. foto 2016 ......................................................................................................... 13 1982 -(1983)bouw van een stenen kantine met toilet en wasvoorziening. Burgemeester had ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 nooit een kantine van een sportcomplex geopend dat volledig betaald was door de club. 15 de finalisten nog clubkampioenschappen 2015 ...................................................... - 1982 competitie - (1983) werden baan 1+2 voorzien van kunstgras. Winter outdoor .............................................................................. 16 1985 Aanbouw van een serre aan de kantine. Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 - 1990 - baan 3+4 worden gerenoveerd en gravel wordt vervagen door kunstgras(NLG 35.000,-) en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 zand aangevoerd, en leem afgevoerd. rek met…..Peter Rongengrond ................................................................................ 21

- 2000 - privatisering doet zijn intrede. - 2000 - baan 3+4 worden opnieuw gerenoveerd met ander kunstgras. was na 10 jaar versleten, Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: tevens plaatsen van keermuur. - 2001 -25 jaar bestaan en bouw van nieuwe kantine. - 2006 - Banen 1+2 kunstgras vernieuwen. - 2011 -35 jaar bestaan en de aanleg van 5e baan(kunstgras) en de oefenkooi. een zeer luxe oefenkooi waar kunstgras en verlichting in zijn aangelegd. - 2013 - Tv Sambeek 450 leden waarvan 130 jeugdleden. or de volgende editieheeft kan worden ingeleverd tot en met - 2013 - In april goedkeur van de leden om te investeren in nieuw terras/overkapping en Maandag 14 december 2015 vernieuwen indeling/interieur kantine. - 2013 - In Juli start met werkzaamheden waarna op 1 September de opening plaats vond van Wanda Laarakkers een fantastisch vernieuwd tennispark. Grotestraat 78 - 2014 - Tv Sambeek heeft 400 leden waarvan 100 jeugdleden. 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

redactie@tvsambeek.nl

neel

Graag bij eventuele beschikbaar materiaal of andere ideeën om het weekend tot een geslaagd jubileum te maken zijn welkom bij de jubileumcommissie. Mail naar info@tvsambeek.nl

liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 25 -


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. 0485-520021 Grotestraat 18 te Sambeek ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 26 -

0485-573989


pgave

40jaa

r

Tip van de trainer

el ....................................................................................................................... 1 “In tijd van crisis….., investeren!” rzitter.... ............................................................................................................. 2 Beste tennisvrienden,................................................................................. 3 beeld….Firma Laarakkers De kern van deze tip bestaat uit investeren in je tennisspel. Dus nee, ik ga niet mijn kennis van 7 rnooi .................................................................................................................. rainer..“Doedeeen stapje naar en eenDestapje terug...”............................. 9 wereldeconomie aan voren.., jullie voorschotelen. term investeren is op vele manieren in te n door............................................................................................................... 13 vullen, waarvan ik er een paar ga uitlichten met betrekking op tennis. Hou de portemonnee dus oor 2016 .......................................................................................................... 13 nog even op zak… foto 2016 ......................................................................................................... 13 Het Lentetoernooi voor de senioren is na dit weekend weer gespult. Een mooi ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 voorbereidingstoernooi voor de voorjaars competitie. Voor een aantal tennissers is het ook een de finalisten‘’investering’’ clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 om toch wat wedstrijden gespeeld te hebben en niet bij de eerste speeldag van Winter outdoor competitie .............................................................................. de competitie onvoorbereid op de baan te staan. Goed tennis en vertrouwen in een wedstrijd 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 komt voor de meesten niet als vanzelfsprekend. Daar moet je wat wedstrijden voor spelen om en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 weer een beetje in die flow van het wedstrijd spelen te komen. rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21

“Tijdens een wedstrijd’’ is het ook belangrijk dat je durft te investeren in je spel. Je moet enigszins met lef spelen om je beste tennis naar boven te halen. (Daarnaast natuurlijk met de nodige aandacht voor elke balkeuze.) Dat betekent dat jeeen moetmail accepteren Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur naar:dat je fouten kunt maken. Het doel van fouten maken kan zijn, dat je dus investeert in je spel. Soms moet je de stand in een wedstrijd kunnen loslaten, de fouten accepteren, incasseren en er gewoon voor gaan. Tennis met felheid, concentratie, overtuiging in je slagen leggen, doorzettingsvermogen en plezier! Een voorbeeld hiervan uit de praktijk: Finale HD4 van het Lentetoernooi tussen onze eigen or de volgende editie kan worden en met In het Dennis van Well met Martijn Peters tegen Jeroeningeleverd Boeijen en John de tot Vlam uit Boxmeer. wedstrijdverloop hadden eerste de Sambeekse boys meer de overhand in de stand, 5-3 eerste Maandag 14 december 2015 set voor. De tegenstanders namen het momentum over en wonnen uiteindelijk de eerste set. De Wanda Laarakkers tweede werd gewonnen door Martijn en Dennis doordat zij GINGEN INVESTEREN IN HUN 78 en probeerden duidelijk dominanter te worden in de SPEL. Ze deden wat Grotestraat meer aan afwisseling 5836 AH Sambeek punten. Meer actie aan het net en scorende volleys en soms fantastische ralleys. Dit ging redactie@tvsambeek.nl gepaard met de nodige felheid en spelbeleving. Maar helaas….John en Jeroen gingen uiteindelijk toch met de bokaal naar huis doordat de spelovertuiging en spelbeleving in het neel begin van de derde set ineens vervlogen was en de tegenstanders konden uitlopen naar een onoverbrugbare voorsprong. Desalniettemin John en Jeroen dus als terechte winnaars. liefhebbers, Investeren kan natuurlijk ook betekenen dat je weer eens een keer een lesperiode pakt om wat vanveel techniek bij te schaven, juist spel tactisch weer voorbij.dingen Er zijn tennisser actiefofgeweest bij denieuwe inzichten te krijgen. Bij de trainingen krijg je de mogelijkheid om nieuwe inzichten te krijgen en deze te oefenen zonder e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Jeteleest er alles in dit clubblad. punten verliezen en dat over je ‘’rating’’ naar de knoppen gaat. Juist de fouten maken tijdens de training en dat je durft dingen uit te voeren in wedstrijden! ebsite: www.tvsambeek.nl kunt voor het Succes op de baan!! (En u opterecht de beurs!) ws van onze club.

zier!

redactie@tvsambeek.nl

Peter

-1-

- 27 -


40jaa

r

pgave

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar:

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 28 -


40jaa

pgave

r

Voorjaarscompetitie 2016 Regio Zuid, Oost-Brabant / KNLTB Landelijk

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: De volgende teams zullen dit jaar deelnemen aan de Districts-voorjaarscompetitie:

redactie@tvsambeek.nl Teamcaptain

Onderdeel Klasse

Comp nr. 3717 Judith Giepmans DD 17+ 3 Donderdag Sambeek 1 or de volgende editie kan worden ingeleverd tot 3716 en Jeanette Verstraaten DD 17+ 3 Donderdag Sambeek 2 Maandag 14 december 2015Sambeek 3 3737 Henriet van de Loo DD 17+ 4 Donderdag 3736 Patricia van Boxtel DD 17+ 4 Donderdag Sambeek 4 Wanda Laarakkers 607 Nicole Derks GD 17+ Grotestraat 78 2 Donderdag Sambeek 1 616 Karin Laarakkers 5836GD AH 17+Sambeek 3 Donderdag Sambeek 2 3946 Kim Franken redactie@tvsambeek.nl DD 35+ Sambeek 1 3 Vrijdag 816 Pieter vd Veer GD 35+ 1 Vrijdag Sambeek 1 neel 815 Nol Jacobs GD 35+ 1 Vrijdag Sambeek 2 879 Jolanda Hoffmans GD 35+ 3 Vrijdag Sambeek 3 liefhebbers, 931 Angelique Kersten GD 35+ Sambeek 4 4 Vrijdag 2440 HD 35+ 3 Vrijdag weer voorbij. Eric Er Derikx zijn veel tennisser actief geweest bij deSambeek 1 e activiteiten, Jos georganiseerd door 2478 van de Loo HD de 35+ betrokken 4 Vrijdag Sambeek 2 an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. 2477 Heribert Steinberg HD 35+ 4 Vrijdag Sambeek 3 2638 Eefke Vonk 2 het Zaterdag Sambeek 1 ebsite: www.tvsambeek.nl kuntDu17+ terecht voor 2813 Sylvia Janssen DD 35+ 2 Zaterdag Sambeek 1 ws van onze club. 1082 Bram Jacobs H 17+ 1 Zaterdag Sambeek 1 zier! 1099 Sam Jacobs H 17+ 2 Zaterdag Sambeek 2 1098 Jan Mulder H 17+ 2 Zaterdag Sambeek 3

-1-

Dag

- 29 -

Team

met


40jaa

r

pgave Om alle aangemelde teams te kunnen laten spelen hebben we dit jaar met Topspin uit Boxmeer, TV de

el ....................................................................................................................... Geer uit Beugen en TV St. Tunnis kunnen regelen dat we op de vrijdagen van hun banen gebruik kunnen1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 maken. Hierdoor kunnen dit jaar wederom alle ingeschreven teams spelen. beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 Comp nr. Teamcaptain Vereniging Onderdeel Klasse Dag Team rainer..“Doe een stapjeTv naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 de Geer, GD 17+ 1 Vrijdag Tv de Geer 1 Ingrid Lagarde n door............................................................................................................... 13 Beugen oor 2016 .......................................................................................................... 13 Antwan Ebben TV St. Tunnis HD 17+ 2 Vrijdag TV St Tunnis 4 2419 foto 2016 ......................................................................................................... 13 Topspin, HD 35+ 4 Vrijdag Topspin 7 2481 Sem Cornelissen ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 Boxmeer de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 De volgende teams zullen dit jaar deelnemen aan de KNLTB Landelijke voorjaarscompetitie: Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 en Clubkampioenschappen 2015.Heren .................................................................. 19 Zondag Dames 1 Zondag 1 Zondag Heren 2 Zondag Jongens tm 17 e rek met…..Peter ................................................................................ 21 3e klasseRongen 1061 6e klasse 635 7e klasse 676 3 klasse 3079 Nomi Hendriks Sanne Jacobs © Wilt u ook een stukje insturen Janneke Jacobs Brit Nabbe Fleur Nabbe

Roan Leenders Bart Stevens Gijs van der Straaten Hugo Minten Flynn Hendriks © Jordy Rongen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Rick Martens © Bart Laarakkers Koen van der Straaten Jorn Mulder Stan van Eldijk Björn Hess Hidde Hendriks © Dorien Hendriks

redactie@tvsambeek.nl

Pleun Leenders

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met De indeling van de teams14 is te december vinden op Mijnknltb.nl2015 onder verenigingsnummer 53561, verdere info op Maandag

neel

de website: www.tvsambeek.nl. Wanda Laarakkers Grotestraat 78 door Bas Römkens. De Jeugdcompetities worden gecoördineerd 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl Op de vrijdag gaan we weer gebruik te maken van verschoven begintijden aangezien er steeds 4 teams thuis spelen. De exacte invulling van deze verschoven begintijden zullen de teamcaptains op korte termijn ontvangen.

liefhebbers, Alle competitieteams worden ingedeeld om de kantinediensten op de speeldagen in te vullen.

weer voorbij.InEr veel tennisser bij de (tot 10 punten) als vervangende allezijn avondcompetities wordt actief verplichtgeweest een wedstrijdtiebreak e activiteiten, beslissende georganiseerd door de betrokken (derde) set wordt gespeeld. an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

Ik wil bij deze al wel de oproep doen om meteen met de wedstrijden te beginnen en niet eerst koffie ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het te gaan drinken om de doorloop van de wedstrijden te bespoedigen. ws van onze club.

zier!

Dus aanvangstijd = begintijd! Veel plezier en succes gewenst! Sem Cornelissen competitieleider@tvsambeek.nl

-1-

- 30 -


40jaa

pgave

r

Competitieteams

el ....................................................................................................................... 1 Geacht tennis lid, rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma ................................................................................. LoopLaarakkers je al een tijdje met de gedachte om wellicht competitie te willen spelen, maar je hebt nog 3 rnooi .................................................................................................................. 7 geen team? rainer..“DoeVindt eenje stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 het leuk om lekker in het voorjaar of juist in het najaar te tennissen? n door............................................................................................................... 13 Altijd al de gezelligheid van een tennisteam willen ervaren? oor 2016 .......................................................................................................... 13 Wil je je tenniscapaciteiten eens meten met anderen? foto 2016 ......................................................................................................... 13 Altijd al de accommodaties van buurverenigingen willen ontdekken? ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 DAN IScompetitie DIT JE KANS!.............................................................................. 16 Winter outdoor Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 We zijn op zoek naar senior leden, zowel man als vrouw, die onze competitieteams een of 19 en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. meerdere avonden willen aanvullen. rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Laat even weten of je eventueel beschikbaar bent als invaller voor een of meerdere dagen. Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: m.v.g. Sem Cornelissen competitieleider@tvsambeek.nl

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende kan worden ingeleverd tot en met Stel jouweditie ideale competitievorm Maandag 14 december 2015 samen Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek Om het aantal redactie@tvsambeek.nl competitiespelers in Nederland te vergroten ontwikkelt de KNLTB binnen het project Competitie Nieuwe Stijl verschillende nieuwe competitievormen, als aanvulling op het bestaande aanbod. De KNLTB is dus op zoek naar jouw mening over hoe jouw ideale competitie eruit ziet. Beste leden,

neel liefhebbers,

Altijd al willen spelen in een gemengde competitie op tijd voor 50+-ers op vrijdagavond? liever de tennisser hele zaterdag op de geweest baan bij eenbij host-vereniging waar alle teams uit de poule weer voorbij.Of Erjuist zijn veel actief de samenkomen? Of het hele jaar door competitie spelen in plaats van in het voor- en/of najaar? e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. Geef je voorkeur op in de tool van de KNLTB: www.knltb.nl/jouw-competitie ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het En wellicht kun je volgend jaar kiezen voor de door jouw aangegeven competitievorm! ws van onze club.

zier!

Alvast hartelijk dank voor je input. Met sportieve groet, Sem Cornelissen

-1-

- 31 -


40jaa

pgave

r

Tennisspelregels

Een speler verliest het punt el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 Het punt wordt verloren als: beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 a. De serveerder tweemaal achter elkaar een foutieve service rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 slaat; of n door............................................................................................................... 13 b. De speler de in het spel zijnde bal niet terugslaat voordat oor 2016 .......................................................................................................... 13 deze tweemaal achter elkaar stuit; foto 2016 ......................................................................................................... 13 c. De speler de in het spel zijnde bal zo terugslaat dat deze de ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 of een voorwerp buiten het speelveld raakt; of de finalistengrond clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 d. De speler de in het spel zijnde bal zo terugslaat dat deze, voordat hij stuit, een vaste Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 hindernis raakt;2016 of Voorjaarscompetitie .............................................................................. 17 e. De ontvanger de service terugslaat voordat deze is gestuit; of en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 f. De speler de in het spel zijnde bal opzettelijk ‘draagt’ of op zijn racket opvangt of hem

opzettelijk meer dan eens met zijn racket raakt; of g. De speler of zijn racket, of hij het nu in zijn hand heeft of niet, of iets dat de speler draagt of Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: vasthoudt op enig moment dat de bal in het spel is, het net raakt of de netpalen/enkelspelpaaltjes, het netkoord of de netkabel, de nettrekband of de netband, of het speelveld van de tegenstander; of h. De speler de bal slaat voordat deze over het net is gegaan; of i. De in het spel zijnde bal de speler raakt of iets dat de speler aan heeft of draagt, behalve zijn racket of; or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met j. De in het spel zijnde bal het racket raakt terwijl de speler het niet in zijn hand heeft; of Maandag 14 december 2015 k. De speler opzettelijk en wezenlijk de vorm van het racket verandert terwijl de bal in het spel is; of l. In een dubbelspel, beide spelers de bal bij het terugslaan raken. Wanda Laarakkers Grotestraat 78 Geval 1: Nadat de serveerder een eerste service heeft geslagen, valt het racket uit zijn hand 5836 AH Sambeek en raakt het netredactie@tvsambeek.nl voordat de bal heeft gestuit. Is dit een servicefout of verliest de serveerder het punt? Beslissing: De serveerder verliest het punt omdat het racket het net raakt terwijl de bal neel in het spel is.

redactie@tvsambeek.nl

liefhebbers,

Geval 2: Nadat de serveerder een eerste service heeft geslagen, valt het racket uit zijn hand net nadat de bal buiten goede servicevak weer voorbij.en Erraakt zijnhet veel tennisser actiefhet geweest bij de heeft gestuit. Is dit een servicefout of de speler hetdoor punt? de betrokken e activiteiten, verliest georganiseerd Beslissing: Diter is een servicefout, omdat de bal, op het moment dat het racket het net an tv Sambeek. Je leest alles over in dit clubblad. raakte, niet meer in het spel was. ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. Geval 3: In een dubbelspelwedstrijd raakt de partner van de ontvanger het net voordat de geserveerde bal de grond buiten het goede servicevak raakt. Wat is de juiste beslissing? zier! Beslissing: Het ontvangende team verliest het punt omdat de partner van de ontvanger het net raakt terwijl de bal in het spel was.

-1-

- 32 -


40jaa

r

Geval 4: Verliest een speler het punt als hij voorbij een denkbeeldige lijn in het verlengde van het net gaat, vóór of nadat hij de bal heeft geslagen? Beslissing: De speler verliest in geen van beide gevallen het punt, voor zover hij niet de1 el ....................................................................................................................... rzitter.... ............................................................................................................. 2 speelhelft van de tegenstander raakt.

pgave

beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 Geval 5: Mag een speler, terwijl de bal in het spel is, over het net springen in de speelhelft van7 rnooi .................................................................................................................. de tegenstander? rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 Beslissing: Nee. De speler verliest dan het punt. n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 Geval 6: Een speler gooit zijn racket naar de in het spel zijnde bal. Zowel het racket als de bal foto 2016 ......................................................................................................... 13 belanden in de speelhelft van de tegenstander en de tegenstander(s) kan/ kunnen niet bij de bal ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 komen. Welke speler wint het punt? de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Beslissing: De speler die zijn racket naar de bal gooide verliest het punt. Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Geval 7: Een bal die zojuist geserveerd is raakt de ontvanger of, in een dubbelspel, de partner en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 van de ontvanger voordat hij de grond raakt. Welke speler wint het punt? rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Beslissing: De serveerder wint het punt, tenzij het een servicelet is.

Geval 8: Een speler dievoor buitendit hetclubblad? speelveld staat, slaateen de balmail of vangt hem op voordat hij stuit Wilt u ook een stukje insturen Stuur naar: en maakt aanspraak op het punt, omdat de bal ontegenzeggelijk ‘uit’ zou zijn gegaan. Beslissing: De speler verliest het punt, tenzij het een goede terugslag is, in welk geval het spel doorgaat.

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 33 -


40jaa

pgave

r

Officiële wedstrijden voor junioren tot en met 12 jaar

Rood voor junioren van 0 tot en met 9 jaar el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 Oranje voor junioren van 8, 9, 10 en 11 jaar beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 Groen voor junioren van 10, 11 en 12 jaar rnooi .................................................................................................................. 7 Geel voor junioren vanaf 11 jaar rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 Aangepaste banen: n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 • “rode” baan: rechthoek tussen 10,97 m en 12,00 m lang en tussen 5,485 m en 6,10 m 13 foto 2016 ......................................................................................................... breed. ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 De hoogte van het net moet 2015 in het midden 0,80 m zijn. de finalisten clubkampioenschappen ...................................................... 15 • “oranje” baan: rechthoek van 18,29 m lang en tussen 6,40 m en 8,23 m breed. Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 De hoogte van.............................................................................. het net moet in het midden tussen 0,80 m en 0,914 m zijn. Voorjaarscompetitie 2016 17 Aangepaste ballen: 2015. .................................................................. 19 en Clubkampioenschappen rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 De volgende typen ballen moeten worden gebruikt voor spelers tot en met 12 jaar: Een stage 3 / rode bal is verplicht op een Stuur “rode” baan; Wilt u ook een •stukje insturen voor dit clubblad? een mail naar: • Een stage 2 / oranje bal is verplicht op een “oranje” baan; • Een stage 1 / groene bal is verplicht op een volledige (groene) baan. Telmethoden:

redactie@tvsambeek.nl •

or de

Rood: wedstrijden worden gespeeld tot en met maximaal 7 punten waarbij beide spelers om deeditie beurt serveren. volgende kan worden ingeleverd tot en met • Oranje: wedstrijden 2 gewonnen tiebreakspellen Maandag 14 om december 2015 • Groen: wedstrijden om 2 gewonnen ‘korte’ sets*1) , in plaats van de derde set wordt een beslissende wedstrijdtiebreak Wanda Laarakkers tot en met 7 punten gespeeld. *1) De eerste speler die/het eerste team Grotestraat 78 dat vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er AH Sambeek een marge is van 5836 twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander(s). Indien de stand vier gelijk redactie@tvsambeek.nl wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 34 -


40jaa

pgave

r

Intiem gesprek met…..Bas Römkens

el ....................................................................................................................... Op een zonnige winterse dag fiets ik naar de Sambeekse hei, daar woont Bas met zijn 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 gezin aan de Hoogeindseweg. beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 Bas wat doe je voor vrijwilligerswerk voor tv Sambeek? n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 Ik zit bij de jeugdcommissie. Ik ben competitieleider voor de jeugd. Dat wil zeggen voor zowel13 foto 2016 ......................................................................................................... de rood, oranje, en geel competitie. Ik verzamel de inschrijvingen. Ik zorg voor de ampioenschappen 2015groen .................................................................................. 14 met de bond en voor de verdere taken hieromtrent. En daarbij verricht de finalisten contacten clubkampioenschappen 2015 administratieve ...................................................... 15 ik ook hand en span diensten bij alle activiteiten die worden georganiseerd door de Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 jeugdcommissie. Verder regel ik samen met Rudy één keer per jaar de heren dubbel avond. Dit Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 is een avond waarop er 2015. verschillende wedstrijdjes getennist worden, telkens met en tegen 19 en Clubkampioenschappen .................................................................. iemand Rongen anders. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Gezelligheid staat voorop21 rek met…..Peter ................................................................................ op deze avond. Hoestukje ben je bij de jeugdcommissie gekomen? Stuur een mail naar: Wilt u ook een insturen voor dit clubblad? Ik ben hiervoor gevraagd door Rudy. Onze oudste dochter, Silke, tennist ook, dus ik ben wel betrokken bij de jeugd.

redactie@tvsambeek.nl

Tennis je zelf ook?

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Ja, ik tennis met een groep op de maandag en een groep op de donderdag. Op de maandag Maandag 14 december 2015 heb ik ook nog tennisles. Af en toe tennis ik een toernooitje. Ik vind enkelen heel leuk, maar helaas zijn daar niet zo veel toernooitjes in te spelen. Samen met mijn vrouw, Monique, zit ik in Wanda Laarakkers een mix team voor deGrotestraat vrijdag avond 78 competitie. Die tennissen we in het voorjaar. 5836 AH Sambeek Heb je naast tennis nog andere hobby’s? redactie@tvsambeek.nl

Ik vind het heerlijk om te wielrennen. Door de verbouwing van ons huis is dit er de laatste tijd niet meer zo vaak van gekomen. Maar toen we nog in Maastricht woonden, kon ik gerust de fiets pakken en op een zondag 150 km fietsen. Ik volleybal ook nog in een recreantenteam. Wat liefhebbers, erg gezellig is. Ik zit vanuit de volleybalclub Avance in de technische commissie. En ik coach Silke. Ook val ikactief zo nu en dan in alsbij trainer. weer voorbij.het Erteam zijn van veel tennisser geweest de En naast dit alles op sportgebied vind het super leuk om door te koken. Silke, zij is 11 jaar, vindt het leuk om te helpen. Maar ook e activiteiten, ikgeorganiseerd de Vooral betrokken onzeJe andere dochter, Vereover van 10 helpt zo nu en dan mee. an tv Sambeek. leest er alles injaar dit oud, clubblad.

neel

Wat doe je voor werk? ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club. Ik werk als manager voor de veiligheidsregio Limburg Noord. De hoofdlocatie is in Venlo gevestigd. Dit is een overkoepelende organisatie van o.a. de GGD, brandweer en politie. zier! (diensten vanuit de gemeente). Als er ergens een ramp/incident gebeurt, gaan mijn collega’s daar op af. Mijn taak is om via de afdeling bedrijfsondersteuning ervoor te zorgen dat de mensen in het veld dit werk kunnen uitvoeren. Naast de hulpverlening tijdens rampen is de

-1-

- 35 -


pgave

40jaa

r

Overzicht Sponsoren TVS:

el ....................................................................................................................... 1 rzitter.... ............................................................................................................. 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. 3 rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 Hoofdsponsoren: Adverteerders clubblad: Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 15 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... Ceasar kantoor totaal BV Sport Events BV Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Van Neerven Sport Aannemer M. Jansen Oploo Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Boxmeers Tapijthuis Handyman Boxmeer en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 Laarakkers BV Inbev Nederland BV rek met…..Peter 21 Bol Rongen ................................................................................ Deco Tuinen

MSD Animal Health Laarakkers BV MN Kozijn Van Neerven Sport Wilt u ook eenJan stukje insturen voor dit clubblad? Stuur mail naar: Berkvens Electroworld Kersteneen Assurantiën H. Verdijk Int. Transport BV Gebr. Botterhuis Sportprijzen Grafisch Huis Boxmeer Sponsor Tennisdoek: Aann. Bedr. J.H. Laarakkers BV Boerderijwinkel Stevens Cafetaria Bistro Route 66 Mipa & Uyen Sponsoren reclamebord: Stevens Groente en Fruit or de volgende Ten Brinkeeditie hekwerken kan worden ingeleverd Eetcafé de Goudentot Leeuwen met Pakhuus Peeters Autobedrijf Rene Hoffmans Maandag 14 december 2015 Aannemersbedrijf Peter Cremers Geert Verdijk Groenvoorzieningen Adverteerders website: Wanda Laarakkers Van Wely Optiek Deco Tuinen Bos SchilderwerkenGrotestraat 78 Sport Events 5836 AH H. Verdijk Int. Transport BV Sambeek Kersten Assurantiën redactie@tvsambeek.nl Sanidrome Pennings Heijmans Sport & Groen Restaria De Flip Vrienden van TVS: neel MSD Animal Health Boer zoekt tennisbal Gebroeders Janssen B.V. Daan Jacobs liefhebbers, Verberk Boxmeer Grond- en Wegenbouw Sambeek Draught Familie Reijnders weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de Stevens Adriaan Sponsoren Toernooien: e activiteiten, georganiseerd Lente Toernooi: door de betrokken Erik Stevens Toffel 17 VanJe Lunen Adviesgroep Regiobank an tv Sambeek. leest er alles over in dit clubblad. Maasheggen Toernooi: Sambeekse Bierfeesten Laarakkers BV kunt u terecht voor het De heren dinsdag avond groep ebsite: www.tvsambeek.nl Flynn en Nomi Hendriks Clubkampioenschappen jeugd- en senioren: ws van onze club. Jan en Gerrie Laarakkers ABC Maassen Emile Roemer Hoktoernooi: zier! Peter van Andel Beschikbaar

redactie@tvsambeek.nl

-1-

- 36 -


40jaa

r

andere kant van de organisatie ingericht om deze juist te voorkomen. Er bestaan 25 van dit soort regio’s in het land en ik heb regelmatig overleg met de andere regio’s maar ook met de el ....................................................................................................................... politiek in Den Haag, soms tot de ministers aan toe, als het gaat over de coördinatie van deze 1 rzitter.... ............................................................................................................. dienstverlening. Binnen de afdeling bedrijfsondersteuning stuur ik het team van I&A aan. Dat 2 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. zijn zo’n ongeveer 30-tal medewerkers van ICT en informatievoorziening. Daarnaast heb ik ook3 rnooi .................................................................................................................. 7 soms een rol als Informatiemanager tijdens een acute situatie, zoals bijvoorbeeld de rainer..“Doeasbestbrand een stapje naar voren.., en eendiestapje terug...”............................. 9 in Roermond of een tankwagen op de snelweg door de vangrail gaat.

pgave

n door............................................................................................................... 13 Waar liggen je roods? oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 Ik ben geboren in Maastricht. Daar heb ik 5 a 6 jaar gewoond voordat we naar Thorn ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 verhuisden. Mijn ouders wonen daar2015 nog. Voor mijn studie geneeskunde ben ik later weer in 15 de finalisten clubkampioenschappen ...................................................... Maastricht gaan wonen. Daar zijn ook onze twee dochters geboren. In 2010 zijn we deze kant16 Winter outdoor competitie .............................................................................. op gekomen. De reden hiervan was mijn toenmalige werk. En het feit dat de familie van Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Monique hier in de buurt2015. woont. In 2011 zijn we op de Hoogeindseweg in Sambeek gaan en Clubkampioenschappen .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 wonen. Aan het einde van de zomer hopen we klaar te zijn met klussen aan ons huis.

Wat vind je de leukste activiteit binnen onze tennisvereniging? Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Voor de jeugd vind ik de extra activiteiten leuk, zoals het pannenkoeken toernooi en de racketavonden. Zo lang de jeugd maar plezier heeft. Voor mezelf maakt het niet zo veel uit, als ik maar lekker kan tennissen. Ik vind het leuk om met verschillende mensen op de baan te zijn. Dit hoeft niet perse steeds met dezelfde te zijn. Het maakt me ook niet zo veel uit of ik win of verlies. Als de tegenstander beter was, prima. Als ik zelf mijn avond niet heb, prima. or de volgende kan een worden tot en met Gezelligheid editie voorop en gewoon lekkere potingeleverd tennissen.

redactie@tvsambeek.nl

Maandag 14 december 2015

Vijf favorietjes:

neel liefhebbers,

Wanda Laarakkers 1. Sport: Ik vind alles leuk. Om te kijken kies ik voor volleybal. Om te doen voor fietsen. Grotestraat 78 2. Eten: Spruitjes gebakken gehakt en aardappelpuree. 5836met AHrulSambeek 3. Vakantieland: Dat is moeilijk kiezen. Door mijn studie geneeskunde heb ik al heel veel redactie@tvsambeek.nl plekken op de wereld gezien. Ik ging daar coschappen lopen. Maar de leukste vakantie met ons gezin was in Zweden. 4. Top tennisser: Federer/Sampras. 5. Avondje uit: Dat maakt me niet zo veel uit. Als het maar een gezellig samenzijn is.

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de is de kracht van tv Sambeek? e activiteiten, Wat georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. Het is een open vereniging. Iedereen is aan te spreken; laagdrempelig. Er is een grote vrijwilligerscultuur. kunt Daarom gebeuren voor er ookhet meer dingen. Het is belangrijk om hier de jeugd in ebsite: www.tvsambeek.nl u terecht ws van onze club. mee te nemen, dan houd je het levendig. En dat gebeurt ook.

zier!

-1-

- 37 -


40jaa

pgave

r

Is er iets wat je toe zou willen voegen aan de activiteitenlijst?

Ja, een soort alternatief op de heren dubbel avond. Ik zou het leuk vinden als er een soort open el ....................................................................................................................... 1 avond zou zijn, waar iedereen vrijblijvend naar toe kan. Je legt hierdoor makkelijker contacten 2 rzitter.... ............................................................................................................. om samen te tennissen. En je tennist ook eens een keer met iemand anders. Dit zowel voor 3 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. dames en heren. rnooi .................................................................................................................. 7 rainer..“Doe een stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 Vraag van de vorige geïnterviewde, Marcel van Keijsteren: Waarom zou jij voor een n door............................................................................................................... 13 bepaalde vereniging kiezen? oor 2016 .......................................................................................................... 13 foto 2016 ......................................................................................................... 13 Ik zou praktisch gezien kiezen voor een vereniging die in de buurt is. En ik zou kijken of je je er ampioenschappen thuis voelt.2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Wat zou jij willen vragen aan de volgende die ik ga interviewen? Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Als je een dag de baas van tv Sambeek bent, wat ga je dan doen en veranderen? en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 Is er nog iets wat je kwijt wil?

Het stukje zou fijn zijn als mensen met veel plezierStuur blijven komen naar naar: onze tennisvereniging. Als Wilt u ook een insturen voor ditheel clubblad? een mail je goede ideeën hebt kun je deze altijd aangeven richting het bestuur en de commissies. Hoe meer handen, hoe lichter het werk.

redactie@tvsambeek.nl

Bas, dankjewel voor het interview. Heel erg veel succes met al je bezigheden.

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Wanda Laarakkers 14 december 2015 Maandag Wanda Laarakkers Grotestraat 78 5836 AH Sambeek redactie@tvsambeek.nl

neel liefhebbers,

weer voorbij. Er zijn veel tennisser actief geweest bij de e activiteiten, georganiseerd door de betrokken an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad.

ebsite: www.tvsambeek.nl kunt u terecht voor het ws van onze club.

zier!

-1-

- 38 -


40jaa

pgave

r

Bestuur en Commissies

Eric Hendriks voorzitter 521716 Erik Stevens penningmeester 575971 el ....................................................................................................................... Bart van Eldijk jeugdcommissie 576801 Henriet v.d. Loo kantinecommissie 575223 rzitter.... ............................................................................................................. Ben van Well toernooi-wedstrijdcommissie 577081 beeld….Firma Laarakkers ................................................................................. Bert Broeksteeg onderhoudcommissie 571048 Kim Stevens secretaris 575971 rnooi ..................................................................................................................

1 2 3 7 rainer..“DoeRedactie een clubblad stapje naar voren.., en een stapje terug...”............................. 9 Wanda Laarakkers redactie@tvsambeek.nl 520850 n door............................................................................................................... 13 oor 2016 .......................................................................................................... 13 Redactie website foto 2016 ......................................................................................................... 13 Jordy Rongen webmaster@tvsambeek.nl ampioenschappen 2015 .................................................................................. 14 de finalisten clubkampioenschappen 2015 ...................................................... 15 Distributie clubblad Winter outdoor competitie .............................................................................. 16 Maria Miggiels 573420 Voorjaarscompetitie 2016 .............................................................................. 17 Ledenadministratie en Clubkampioenschappen 2015. .................................................................. 19 Nol Jacobs/Marion Jacobs ledenadministratie@tvsambeek.nl 576192 rek met…..Peter Rongen ................................................................................ 21 PR-commissie Ron Baumler Marianne Janssen Dennis van Well

574236

06-20894275 Wilt u ook een stukje insturen voor dit clubblad? Stuur een mail naar: Jeugdcommissie Bart van Eldijk Daan Jacobs Rudy Jenniskens Peter Rongen Peter Leenders Mirjam Cornelissen Rian Laarakkers Bas Römkens

06-53336979 06-22181481 06-45637069 06-20629181 06-31500447 06-30197018 06-15468394 06-44351246

Peter van Andel Mickey vd Vorle

06- 52657227 06-14854302

redactie@tvsambeek.nl

or de volgende editie kan worden ingeleverd tot en met Maandag 14 december 2015 Trainer Wanda Laarakkers Grotestraat 78 Toernooi-wedstrijdcommissie (TWC) Daan Jacobs 5836 AH Sambeek Antwan Ebben redactie@tvsambeek.nl Ben van Well

neel

Verenigings Competitie Leider (VCL) Sem Cornelissen

competitieleider@tvsambeek.nl

Complex-onderhoud

liefhebbers, Bert Broeksteeg

571048

weer voorbij.Kantinecommissie Er zijn veel tennisser actief geweest bij de Henriet v.d. Loo, Oude Waranda 10ª Bestuur e activiteiten, Monique georganiseerd door de betrokkenKantinedienstrooster Verberk, Maasstraat 29 Ans Hendriks (geen sleuteladres) Financiën an tv Sambeek. Je leest er alles over in dit clubblad. Cor Verberkt, Schilderstraat 13 Jose Bongarts www.tvsambeek.nl kunt Rudy Jenniskens

ebsite: ws van onze club.

zier!

06-22181481 520475 577081

Drankeninkoop

u terecht voor het

575223 572372 521716 575758 571208 521085

Sleuteladressen Henriet v.d. Loo, Oude Waranda 10ª Monique Verberk, Maasstraat 29 Cor Verberkt, Schilderstraat 13 Dorien Hendriks, Maasstraat 2e Antwan Ebben, Grotestraat 61 TELEFOONNUMMER VAN DE KANTINE “BAAN 5”

-1-

576383

- 39 -


Profile for TV Sambeek

Clubblad maart 2016  

Clubblad maart 2016

Clubblad maart 2016  

Clubblad maart 2016

Profile for tvsambeek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded