Page 1

Afzender: Koninginnehof 58 2641 RH Pijnacker

Wijdtepraet uitgave van Tennisvereniging Pijnacker Nr 5 - December 2012


Wijdtepraet is een uitgave van Tennisvereniging Pijnacker

JAARGANG 43

Oplage 875 stuks Website: www.tvpijnacker.nl Clubhuis: % 015 369 44 20

Nummer 5 - December 2012

BESTUUR

Voorzitter Ferry van Lier, tel. 369 76 17 Secretaris Mieke Vermeulen, tel. 369 82 09 Penningmeester Willem van Haaren, tel. 369 37 16 Toernooien Kees Schenkels, tel. 369 88 34 Accommodatie Rob Stark, tel. 369 85 50 Technische zaken Gerard Boogert, tel. 369 90 65 Jeugdzaken Vacature

LEDENADMINISTRATIE

Truus Broekhuijsen, tel. 369 40 59 E-mail: tvp.ledenadm@gmail.com BARDIENSTCOORDINATOR Fons van Deursen, tel. 06 28447622

TRAINERS

Bianca de Bruijn, tel. 06 41500791 Elles Admiraal, tel. 3610230/3610163 Fred Marx, tel. 3692930/06 27091861 Glenn Resodihardjo, tel. 06 24522804 Nienke van Beest, tel. 06 42258414 Marvin Cijntje, tel. 06 24819642 David Nainggolan, tel. 06 31950084

OPMAAK/DRUK

Druktiek AAA, tel. 015 361 01 63

REDACTIE

Annemiek Stam, Ben Smit, Wim en Renny v.d. Ploeg (bezorging), Rutger van Laarveld (website). Eindredactie: Annemiek Stam (Inleveradres kopij) Email: annemiek_stam@hotmail.com

inhoUD

Kijk op de club 2 Van de ledenadministratie 3 Samenwerking TVP en Progress Tennis 4 Algemene jaarvergadering 5 Jaarverslagen Bestuur 5 Jubileumcommissie 7 Jeugdcommissie 8 Toernooicommissie 9 Technische commissie 10 Sponsorcommissie 10 Barcommissie 11 Activiteitencommissie 11 Accommodatiecommissie 12 Redactiecommissie 13 Open toernooi commissie 13 Financieel jaarverslag 2012 begroting 2013 14-17 Baanindeling 2013 18 Van en voor de jeugd 19 Ik sla de bal door naar ... 19 Van de toernooicommissie Ladderen in de winter 20 Op een mooi einde en een mooi begin 20 Natte slotdag jubileumjaar 21 Nieuwjaarsreceptie TVP 6 januari 2013 23 Ballonhal opzetten 24

Inleverdatum kopij: 5 februari 2013 (graag per e-mail inleveren) Verschijning Wijdtepraet 1: begin maart 2013

1


KIJK OP DE CLUB Het is ongelooflijk maar, we zijn al weer aan het einde van ons jubileumjaar. Het voelt nog aan als de dag van gisteren dat we Henk Merkus vroegen om de jubileumcommissie te gaan trekken. Henk heeft dat met veel enthousiasme gedaan en we hebben allemaal kunnen genieten van zeer leuke activiteiten. Ik wil Henk en het hele team bedanken voor hun inzet.Verderop in deze editie kunt u een compleet verslag lezen van de jubileumcommissie. Naast het jubileum is er nog veel meer gebeurd dit jaar. Zoals ik u in mijn vorige “kijk” al aangaf hebben we gekeken naar hoe we als vereniging het beste met de trainingen kunnen omgaan. Doel van het bestuur was om er voor te zorgen dat er meer samenhang zou komen tussen de verschillende trainingen en trainers en tegelijkertijd om de vrijwilligersorganisatie te ontlasten. We hebben hiervoor een werkgroep opgericht die aan het werk is gegaan. Er is uitgebreid gesproken met de trainers en er zijn verschillende opties overwogen. Wij zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we het beste in zee konden gaan met de door Elles en Bianca opgerichtte Tennisorganisatie Progress Tennis. Zij zijn inmiddels met veel enthousiasme van start gegaan en ik hoor vooralsnog veel positieve geluiden. Ik ben er erg blij mee dat deze TVPers in hart en nieren de handschoen hebben opgepakt. Ik ben er overtuigd dat deze beslissing op termijn ook een positieve uitwerking zal hebben op het niveau waarop we competitie spelen. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er in PijnackerNootdorp veel discussie is bij de verenigingen over de gevolgen van het profijtbeginsel die de gemeente aan het invoeren is. Kort gezegd komt het er op neer dat de gemeente moet bezuinigen en daarom minder geld kwijt wil zijn aan de sportvoorzieningen. Om die reden worden de huren die aan verenigingen in rekening worden gebracht de komende jaren zeer fors verhoogd.Voor de buitensport verenigingen brengt de gemeente momenteel zo’n 8% van de werkelijke kosten in rekening. Dat wil men gaan verhogen naar zo’n 21%, hetgeen dus op termijn grofweg een verdrievoudiging van de huren betekent. Wij als TVPijnacker zijn echter de enige vereniging in de gemeente die al sinds 1999 zelf zijn accomodatie volledig beheert. Kortom de gemeente heeft helemaal geen kosten aan de tennisvereniging. Dat betekent vooralsnog helaas niet dat

dit helemaal geen gevolgen heeft voor TVPijnacker. De gemeente meent nu huur in rekening te kunnen gaan brengen voor het gebruik van de grond waarop de banen liggen. Aangezien we voor de banen 1 t/m 10 al een erfpacht regeling hadden, kan dat gelukkig alleen voor de nieuwe banen 11 t/m 14. De gevolgen lijken derhalve niet zo groot te zijn als bij andere verenigingen, hetgeen echter niet wil zeggen dat we het hier mee eens zijn. We hebben zelf de afgelopen jaren alle investeringen gedaan en onze vrijwilligers doen het onderhoud. Nu wil de gemeente hiervan meeprofiteren. Wat mij betreft is dit een kromme uitleg van het profijtbeginsel! Deze zienswijze hebben wij ook bij de gemeente neergelegd en dat zal ongetwijfeld een verdere discussie opleveren. Een veel positiever onderwerp is dat we het initiatief hebben genomen om nóg meer vrijwilligers te werven. We zijn in de gelukkige omstandigheden dat we veel vrijwilligers hebben, maar vele handen maken licht werk. Ook is vrijwilligerswerk gewoon leuk en verhoogt het de betrokkenheid bij de vereniging. Daarom doen we mee aan een initiatief van de KNLTB “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”. U gaat daar de komende 3 maanden meer over horen. Een activiteit die de afgelopen periode ook weer door een aantal vrijwilligers is opgepakt is het realiseren van een geheel nieuwe website. Ik heb de site gezien en het ziet er niet alleen zeer mooi uit maar het zal ook meer gebruiksgemak brengen. Net na oud en nieuw zal de nieuwe site in gebruik worden genomen. Sprekend over oud en nieuw kan ik u tenslotte melden dat we, gezien het grote succes van de receptie tijdens het 50-jarig bestaan, besloten hebben om de Algemene Leden Vergadering en de Nieuwjaarsreceptie los te koppelen. Ik nodig u allen van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van zondag 6 januari 16:00 uur. Ik reken op een overweldigende opkomst. De ALV zal dit jaar een paar weken later, namelijk maandag 28 januari, worden gehouden. Ook daarvoor nodig ik u uiteraard graag uit. Ik wens u een gezond en gelukkig 2013 en wederom veel tennisplezier, Ferry van Lier.

Open Jeugdtoernooi Het Open Jeugd Toernooi wordt dit jaar gehouden van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei 2013 (m.u.v. Koninginnedag)

2

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


l e de nadministratie LIDMAATSCHAP OPGEZEGD De volgende leden hebben hun lidmaatschap per 31 oktober j.l. opgezegd: Mw C.G.M. Aarsen Jessa Alting von Geusau Dhr J.G.A. Alting von Geusau Thom Alting von Geusau Boann Bär Mw C. Bär Dhr R.K. Bär Dhr W.A. Beijersbergen Dhr A. Beltman jr Bastijn Berenschot Joren Berenschot Demi Bijnsdorp Mw H.J.M. Bijnsdorp-Stens Mees van den Bogaerdt Mw C. Bossche Mw S. Breed Mw J.C.M. Brouwer Mark Buitelaar Adam Dankaart David Dankaart Dhr E.P.J. Dankaart Mw F.E. Dankaart Isaac Dankaart Sara Dankaart Nadieh Dijkgraaf Yannick Dijkgraaf Dhr F. Eickhoff Dhr A.J. Elderkamp Dhr H.B. van den Ende Mitchel Gebben Daniëlle Gerritsma Dhr B. Geurts Alvin van Ginkel Luc Haagh Nika Haars Mw M. Halkes Dhr M.R. Haring Mike Hartman Lotte van Hazendonk Dinand Hesselt van Dinter Dhr A. van Holland Dhr M. Honders Dhr P.G.C.M. Hoogendijk Bob Hunnego Dhr E.M.E. Jager Mw P.C. Jager-de Jager Dhr D. Kapteijn Tim Kapteijn Mw E. Karsdorp Mw W.M. van Keulen Mw F.C.E. de Kock Jay Kouwenhoven Max Langelaan Mw N.S. van der Lee Wijdtepraet nr. 4, oktober 2012

Suzanne van Leeuwen Merel Lindenburg Kimberly Macheras Daniël Mallet Sjoerd van der Meer Laurens Van Mieghem Mw A.M. Nelck Balou Nelck Dhr M.A.R. Olsthoorn Dhr F. Onderwater Amy Overmeer Mitchel Paanakker Iona Peters Dhr E.H. Post Mw I. van Rest Dhr B. van Rheenen Tom van Rheenen Tim Rijnbeek Mw E. Rodianova Inge van Rooijen Ivan Roos Ilse Roose Kim Roose Dhr M. de Ruiter Risto van der Salm Daan Schellingerhoudt Mw D.J.J. Schepers Tatum Schulp Mw A.M.G. Sedee-de Wit Suze Soeterbroek Nicole Spitsbaard Tom Stam Ilana Stokman Mw N.L. Strik Mw C.A.T. Timmermans Dhr E.P.L.A. Timmermans Dhr G.J.T.C. Toussaint Lars Toussaint Nick Toussaint Tika Toussaint Dhr R.F.M. Turk Marit van Unen Mw N.K.Verkamman-van der Hoeven Dhr N.J.M.Versteegh Claire Verwerda Mw J.E.M.Verwerda-Hoeberechts Brian van Vliet Dhr J.C.Vollering Mw M.S.Vollering Tessa van der Vorm Dhr W.J. Warmenhoven Mw J.E.M. Wassink Dhr C.N. Wegbrans Berwout Wiltschut Dhr F.M. van Winden Dhr C.A.A. Windmeijer Sjoerd Zeeman Lisa Zeestraten Anne-Sophie Zoutendijk Luuk Zoutendijk

WELKOM TENNISKIDS Wij wensen de volgende tenniskids, die in oktober zijn begonnen met de kennismakingscursus, veel plezier bij de lessen: Adam Afif Alisha Bacha Iris van der Burg Thomas Dilling Lukas Dilling Sam van Dongen Niels Drieman Florin van Drunen Kai Geenen Daan van Gils Thomas van Gils Kevin Groenendijk Flow van der Haas Kate van der Haas Britt van der Hauw Luke Hoogstraten Femme van den Houten Mitch van Kampen Leon Kempff Anique van der Kleij Nemo de Klerk Indi Klomp Chanika de Knikker Jurre van der Kooij Julian Koot Twan van Koppen Arianne van Lier Robin van der Meer Liselotte de Mik Pim Molijn Roos Mouthaan Wilco de Niet Jaïra Nieuwenhuizen Nika van Nispen Floor Okkerman Daan Pijper Noa Pijper Aiden Qualm Noa Righarts Vera van Rijn Elyne Rip Kiki de Ruiter Madelief de Ruiter Jim Soeterbroek Amy Soeterbroek Isa Soeterbroek Dante Soffner Fee Twilt Jurgen Verkamman Nina Verloove Ewoud Wassink Roan van Westerop Joelle Wubben Marnick de Zwart

3


l e de nadministratie Ledenpas 2013 In 2013 krijgen alle leden een nieuwe ledenpas. Het is niet nodig daarvoor een nieuwe pasfoto in te leveren behalve jeugdleden, die in 2013 18 jaar en dus seniorlid worden. Wie een andere foto op zijn/haar ledenpas 2013 wil dient vóór 1 januari a.s. een nieuwe pasfoto bij de ledenadministratie, Schoutenlaan 24, 2641 TC Pijnacker, in te leveren. Het formaat moet zijn 35 x 45 mm. Achterop graag naam, voorletters en het 8-cijferig KNLTB bondsnummer.

Contributie Begin februari worden de facturen voor de contributie per e-mail verstuurd. Mocht uw e-mailadres zijn gewijzigd dan verzoeken wij u dat z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie door een e-mail.te sturen naar tvp.ledenadm@gmail.com. De ledenadministratie.

Samenwerking TVP

en Progress Tennis TV Pijnacker en Progress Tennis zijn een samenwerking gestart waarin Progress Tennis met ingang van deze winter alle tennislessen zal verzorgen voor de leden van TVP. Naast het verzorgen van de tennislessen zal Progress Tennis ook een belangrijkere rol gaan spelen in de ontwikkeling van het technische beleid en de uitvoering hiervan. Hiermee heeft de vereniging een nieuwe stap gezet in het verder centraliseren en professionaliseren van de trainersorganisatie. De belangrijkste reden hiervoor was de groeiende hoeveelheid tijd en energie die het kostte voor de vrijwilligersorganisatie om de trainers, trainingen en wedstrijdtennis activiteiten te coördineren. TVP is er van overtuigd dat met deze nieuwe samenwerking met Progress Tennis de kwaliteit van de tennislessen voor de langere termijn gewaarborgd blijft. Het initiatief om te komen tot deze samenwerking is deze zomer gestart vanuit de vereniging. De huidige trainers op het park zijn uitgenodigd een voorstel te doen. Uit deze voorstellen is uiteindelijk gekozen voor Progress Tennis, vanwege het sterk lokale karakter van de organisatie en de goede prijskwaliteit verhouding van het voorstel. Zoals Gerard Boogert (voorzitter TC) verwoordde: “Met Progress Tennis hebben we gekozen voor een organisatie waarvan het hart bij TV Pijnacker ligt. Ik heb alle vertrouwen in de samenwerking en zie nu al belangrijke vernieuwingen die worden doorgevoerd. Het is een hele stap voor onze vereniging, waar

4

we goed over hebben nagedacht. Toch wordt het komende jaar ook een nieuw avontuur waar beide organisaties hard zullen moeten werken om het tot een blijvend succes te maken.” Zoals Bianca de Bruijn (Progress Tennis) verwoordde: “Wij zijn erg blij dat we bij TV Pijnacker aan de slag kunnen. Het clubgevoel van TV Pijnacker willen we behouden, ondanks dat we een organisatie zijn. TV Pijnacker is een hele leuke en gezellige vereniging en er gaat heel veel goed, maar er zijn altijd verbeterpunten. We willen door leuke trainingen en andere activiteiten met elkaar een hoger niveau bereiken, individueel maar vooral als vereniging. We hopen dat iedereen, jong en oud en van recreatiespeler tot zeer prestatieve speler veel plezier heeft en voldoening haalt uit het spel. We gaan met heel veel plezier aan de slag en hopen veel progressie te gaan boeken!” Vanzelfsprekend zullen we alle veranderingen, die ten gevolge van deze samenwerking met Progress Tennis geleidelijk worden doorgevoerd, naar de leden communiceren via de website, email en/of de Wijdtepraet. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Gerard Boogert (TC) of Bianca de Bruijn (Progress Tennis). Kijk ook eens op de website van Progress Tennis (www.progresstennis.nl) voor de verschillende activiteiten. Gerard Boogert (Technische Commissie) Bianca de Bruijn en Elles Admiraal (Progress Tennis)

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


Sigarenspeciaalzaak Vliet_halve

30-09-2005

11:30

Het Moortje

Pagina 1 Vliet_halve Vliet_halve 30-09-2005 30-09-2005 11:30 11:30 Pagina Pagina 11

Sigarenspeciaalzaak Sigarenspeciaalzaak Sigarenspeciaalzaak

Het Moortje Het Het MoortjeEn meer. Heftrucks. En meer. Heftrucks.

• VERKOOP • VERHUUR • LEASING • SERVICE

•• VERK VER •• VERH VER •• LEAS LEAS •• SERV SER

NICO EN INGE HOFMAN Stationsstraat 31 2641 GH Pijnacker Tel. 015 - 369 22 25

Nico enENInge Hofman NICO INGE HOFMAN Stationsstraat 31 -31 Pijnacker Stationsstraat 2641 GH Pijnacker Tel.Tel. 015 369 22 25 015 - 369 22 25

Heulweg -- Tel. Heulweg 66 -- 2641 2641 KR KR Pijnacker Tel. 015-3693265 015-3693265 -- Internet: Internet: www.lvanvliet.nl www.lvanvliet.nl Heulweg 6 - 2641 KR Pijnacker Pijnacker - Tel. 015-3693265 Internet: www.lvanvliet.nl

Praktijk Fysiotherapie

Heulweg 6 - 2641 KR Pijnacker - Tel. 015-3693265 - Internet: www.lvanvliet.nl

Ben Ranshuysen - Roderick van Os Korteweg 4 - 2641 GZ Pijnacker - Tel. 015 3698350 www.fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl

Ook voor braces

Zin om te tennissen? Dat kan! Tennispark De Delftse Hout heeft zowel binnen- als buitenbanen beschikbaar! 


Een buitenbaan (gravel) huurt u voor € 14,00 per uur, de binnenbanen (tapijt) zijn er vanaf € 14,00 per uur. Ons tennispark is verder van alle gemakken voorzien: • • • •

Paviljoen met bar, ruime kleedkamers met douches Voldoende parkeerplaatsen 7 dagen per week open van 9:00 – 23:00 uur Speciaal tarief gedurende lunchtijd, bedrijventennis, 10-rittenkaarten, arrangementen, maatwerk • Winter competitie (oktober-maart) in de hal speelsterkte varieert van 4 tot 8 • Zaterdagavond met personeel, vriendengroep en/of familie voor een tennisfeest Voor alle tarieven en verdere informatie: www.tennisdelft.nl

ispark n n e t p ns o Tot zie lftse Hout De De

Laantje van Levenslust 2 2616 AB Delft 015-2570416 www.tennisdelft.nl info@tennisdelft.nl


your profession your professional sportshop Pijnack your professional sportshop your professional sportshop Pijnacker your professional sportshop your professional sportshop Pijnacker Pijnacker Pijnacker Pijnacker

your professional sportshop Pijnacker your professional sportshop Pijnacker

your professional sportshop Pijnacker

10% korting op 10% korting op vertoon 10% korting op vertoon van je clubpas!* van je clubpas!* van je clubpas!* 10% korting op vertoon

geldig met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten van je 10% korting op *Niet vertoon 10% korting opin combinatie vertoon *Nietclubpas!* geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten van je clubpas!*

*Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casua

10% korting van je clubpas!*

op vertoon 10% korting op vertoonPijnac Pijnacker Pijnacker Pijnacker van je clubpas!* Ackershof 17 - 18 tel. 015 3694290Ackershof 17 - 18 t Pijnacker *Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten

*Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten

*Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten

vanPijnacker je clubpas!* Ackershof 17 - 18 www.sport2000p tel. 015 3694290 www.sport2000pijnacker.nl Ackershof 17 - 18 tel. 015 3694290 www.sport2000pijnacker.nl

Ackershof 17 - 18 tel. 015 3694290 www.sport2000pijnacker.nl www.sport2000pijnacker.nl *Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten

Ackershof 17 - 18 tel. 015 3694290 tapijten l marmoleum l laminaat *Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten www.sport2000pijnacker.nl *Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten pvc vloeren

Pijnacker

glasvlies l sauswerk raamdecoratie l luxaex

Pijnacker Ackershof 17 - 18 tel. 015 3694290

Stationsstraat 77 - 2641 GK Pijnacker Ackershof 17 - 18 Ttel. 015 3694290 06 - 50 28 33 74 - E danbors@hotmail.com www.sport2000pijnacker.nl

Ackershof 17 - 18 tel. 015 3694290 www.sport2000pijnacker.nl www.sport2000pijnacker.nl Westlandseweg 17 Delft


Algemene jaarvergadering maandag 28 januari 2013 Hierbij wil het bestuur u uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 28 januari 2013. De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur. Indien er onvoldoende leden bij de vergadering aanwezig zijn zal deze vergadering worden gesloten en vervolgens opnieuw worden geopend om 20.15 uur. Dit vanwege de bepaling in de statuten (artikel 16.3). 1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen - Afmeldingen vergadering

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 januari 2012. De notulen zijn opgenomen in de Wijdtepraet nr. 1 van de jaargang 2012.

4.

Bespreking diverse jaarverslagen

-

Algemeen Jaarverslag

-

Jaarverslag Jubileumcommissie

-

Jaarverslag Jeugdcommissie/ Open Jeugdtoernooicommissie

-

Jaarverslag Toernooicommissie

-

Jaarverslag Technische commissie

-

Jaarverslag Barcommissie

-

Jaarverslag Accommodatiecommissie

-

Jaarverslag Redactiecommissie

-

Jaarverslag Open Toernooicommissie

-

Jaarverslag Activiteitencommissie

-

Jaarverslag Sponsorcommissie

5.

Financieel jaarverslag 2012 / begroting 2013

6.

Vaststelling baanreglement en baanindeling

7.

Samenstelling en vacatures bestuur en commissies

8.

Rondvraag/sluiting

Algemeen jaarverslag bestuur Samenstelling bestuur

Voorzitter: Ferry van Lier sedert 2007, treedt af, herkiesbaar Voorzitter TC en vice-voorzitter: Gerard Boogert, sedert 2006 Voorzitter ToCo : Kees Schenkels, sedert 2008 Secretaris: Mieke Vermeulen, sedert 2007, treedt af, herkiesbaar Penningmeester: Willem van Haaren, sedert 2011 Voorzitter JC: Vacature Voorzitter accommodatiecie: Rob Stark, sedert 2011 Namens de jeugdcommissie woont Linda Muller regelmatig de bestuursvergaderingen bij. We zoeken echter nog wel naar een vaste voorzitter voor de JC.

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

Vergaderingen

Het bestuur is in 2012 negen maal in officiĂŤle zitting bijeen geweest. In januari heeft de traditionele algemene ledenvergadering plaats gevonden. Ook heeft het bestuur regelmatig overleg gehad met de verschillende commissies. Naast deze interne vergaderingen hebben afvaardigingen van het bestuur overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente en de KNLTB.

5


Kernactiviteiten

Naast de standaard activiteiten heeft het bestuur het afgelopen jaar onder meer aandacht besteed aan het jubileum, aan de aanleg van de nieuwe banen en aan de opzet van de trainersorganisatie. U leest hier meer over in de bijdragen van de betreffende commissies. Verder wordt er met de gemeente gesproken over de gevolgen van het profijtbeginsel voor TVPijnacker, is er bepaald hoe om te gaan met het wintertennis de komende jaren en is afgesproken nog meer aandacht aan het vrijwilligersbeleid te besteden.

Ontwikkeling ledenbestand Senioren: Aantal Senioren Aantal Zwerfleden Totaal Aanmeldingen Wachtlijst Junioren Aantal junioren Aanmeldingen Wachtlijst Totaal: Aantal Aanmeldingen

2012 728 134 862 76 Nee 310 53 Nee 1172 129

2011 710 140 850 99 Nee 345 80 Ja 1195 179

2010 663 136 799 54 Ja 347 73 Ja 1146 127

2009 652 135 787 96 Nee 357 110 Ja 1144 206

2008 638 133 771 70 Nee 309 120 Nee 1080 190

Het aantal seniorleden is in 2012 licht toegenomen. Het aantal jeugdleden is met 10% afgenomen. Daarmee doen we het voor de senioren beter dan de trend die landelijk een lichte daling laat zien.Voor de jeugd lopen we met de landelijke trend in de pas. Ook landelijk is een behoorlijke daling zichtbaar. We zullen het komende jaar bekijken of we meer aandacht aan ledenbehoud willen gaan besteden.

Samenstelling en vacatures commissies in 2012 Het bestuur is heel gelukkig met de grote inzet van veel vrijwilligers in de vereniging een met het feit dat de commissie prima bezet zijn. We zijn er ook erg blij mee dat we zien dat de vrijwilligers veel plezier beleven aan de activiteiten die ze voor onze vereniging uitvoeren. De open toernooi commissie heeft met het huidige team dit jaar voor het laatst het open toernooi georganiseerd. De En iedereen draagt zijn steentje bij... ...dus laat anderen niet in de steek

commissie heeft zelf voor opvolging gezorgd. Het nieuwe team is opgeleid en heeft in 2012 al meegedraaid met de oude commissie. De oude commissie zal de nieuwe commissie waar nodig in 2013 ook ondersteunen. Ook in de superveteranencommissie nemen na dit jaar twee leden afscheid en is opvolging inmiddels geregeld. Dit geeft uitstekend aan hoe goed het loopt in de vereniging! Ook de jeugdcommissie wordt weer versterkt. Omdat we het motto ‘vele handen maken licht werk’ hanteren streven we wel naar een verdere versterking van de JC. Vanuit de sterke positie waarin we ons op het gebied van vrijwilligers bevinden willen we er uiteraard voor zorgdragen dat dit ook in de toekomst zo blijft. We hebben daarom besloten om mee te doen aan het KNLTB initiatief “Meer Vrijwilligers In Korte Tijd”. Dit om het genoemde motto ‘vele handen maken licht werk’ nog verder in praktijk te brengen. Ledenadministratie Truus Broekhuijsen Harry Broekhuijsen Technische Commissie Gerard Boogert Ads van Haaren Robert Gijzenburg Chris Potma Chantal Gillon Mark Stam Michel Boele

voorzitter

regiocup organisatie coördinator herfstcompetitie coördinator zaterdagcompetitie

Jeugdcommissie Linda Muller Carla Kouwenhoven Paul Wever Lisette Dijkink

voorzitter (a.i)

Jeugdbestuur Martijn Molenkamp Linda Rodenburg Inès van Sloten Nienke Mann Sven Hogervorst Toernooicommissie Kees Schenkels Ilonka Van Driel Lydia Vellekoop-Bezemer Fenneke van den Broek Ton Sijbom Johan Molenkamp

voorzitter

Accommodatiecommissie Rob Stark Adri van der Kraan Cees Persoons Cock Lok Peter Lambooij Aad van Winden Barcommissie Rein van Meel Fons van Deursen

6

voorzitter

contact met bestuur

Wijdtepraet nr. 4, oktober 2012


Een stap vooruit in kwaliteit... Een stap vooruit in eenkwaliteit... goed lopend

Ackershof 25 2641 DX Pijnacker Tel.: 015 - 369 2625 25- Pijnacker fax: 015 - 369 75015 42 - 369 26 25 Ackershof - Tel.

nst u

2008

641 DX Ackershof Pijnacker 25 - Pijnacker - Tel. 015 369 26 25 fax: 015 - 369 75015 42 - 369 26 25 Pijnacker - Tel.

WEK UW EIGEN STROOM OP, DIT IS GOEDKOPER d lopend 2008 DAN BIJ UW HUIDIGE LEVERANCIER!

Emmastraat 115 2641 ED Pijnacker 085-8780684/06-32069186 info@solsolutions.nl

www.solsolutions.nl


Caecilia Bart Linda Rodenburg Nienke Mann Ines van Sloten Martijn Molenkamp Sven Hogervorst

Evenementencommissie Ada Warnaar Irene Stark Marja Rijnbeek Gwendy de Bruijn Pathaëlla Steijger Minte Kortenhorst Redactie Wijdtepraet Annemieke Stam Ben Smit Wim van der Ploeg Renny van der Ploeg Rutger van Laarveld Marcel van Wijk

eindredactie

wedstrijdleider

Superveteranencommissie Jan Deenik Anneke Kentie Joop Verhoef Kees Draisma Koos v,d, Elst

Sponsorcommissie Erik de Bruijn Gerard Vollering Open toernooicommissie Alex van Etten Sander de With Ludovic van Soldt Pathaëlla Steijger Minte Kortenhorst Tim Verhoeff Charlotte de With

Open jeugtoernooicommissie Brigitte Barendse Annemieke Stam Herman Kramer Jeroen Doorschodt

wedstrijdleider wedstrijdleider

Tuincommissie Leny van Meel Margreet Kliffen Marijke Verdel Annemarie Meems Janny Allersma Jos van Winden

Jaarverslag Jubileumcommissie 2012 De taak van de jubileumcommissie was om activiteiten voor het 50-jarig jubileum te verzinnen en te coördineren. In totaal hebben de volgende leden bijgedragen aan een waardige viering met veel activiteiten: Chantal Gillon, Elly van Heek, Cock van Horzen, Ferry van Lier, Henk Merkus (vz), Ludovic van Soldt, Mieke Vermeulen en Ada Warnaar. Een druk bezochte receptie op 25 maart, met de aankondiging dat er voor het goede doel Right to Play hopelijk veel geld bij elkaar gebracht zou worden, vormde de opening van het jubileumjaar. Na enkele andere sprekers overhandigde Cock van Horzen het door hem geschreven en met veel foto’s geïllustreerde jubileumboekje aan de voorzitter. Ook werd een Wall of Fame onthuld met alle clubkampioenen enkelspel en alle ereleden (eerbetoon aan het verleden). Het was de start van een zomerseizoen waarin alle toernooien en feesten een 50-jaarsausje hadden en bovendien enkele bijzondere activiteiten met groot succes georganiseerd zijn: een 24-uurs toernooi

met prachtige uitdossingen + veel sport en onthulling van een luchtfoto met overzicht van het huidige tennispark (het heden) en een groots opgezette veiling na afloop van het clubtoernooi. Het jaar is afgesloten met het traditionele, helaas verregende maar toch druk bezochte sluitingstoernooi (tennis werd vervangen door spelletjes). Hier heeft ondergetekende namens de commissie een miniatuur speeltuintje (hoop voor de toekomst) aan de voorzitter overhandigd met het uitspreken van de verwachting dat iets dergelijks snel realiteit kan worden. Ook werd gemeld dat de door Ben Smit vervaardigde thermometer voor Right to Play op ongeveer 3200 euro was komen te staan, welk bedrag in de vorm van een cheque aan de vertegenwoordiger van deze stichting is overhandigd. Het was een goed jaar. Met veel dank aan zeer velen voor de grote inzet, Henk Merkus.

Oliveo-Hal voor wintertennis Info: 3696606 Wijdtepraet nr. 5, december 2012

7


JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2012 Commissie De jeugdcommissie bestond dit jaar uit de volgende personen: Carla Kouwenhoven, Linda Muller, Lisette Dijkink en Paul Wever. Als JC hebben we na de clubkampioenschappen afscheid genomen van Carla. Dennis Tuit en Manon Reerink hebben we bereid gevonden om toe te treden. Jeugdbestuur Het jeugdbestuur bestaat dit jaar uit Martijn Molenkamp, Linda Rodenburg, Sven Hogervorst, Nienke Mann en Inés van Sloten. Het jeugdbestuur is de spreekbuis voor de jeugdleden. Hun eerste aanspreekpunt is de jeugdcommissie.Verder organiseren ze, in overleg met de jeugdcommissie, activiteiten voor de jeugd en ondersteunen ze de jeugdcommissie met hand- en spandiensten tijdens jc-activiteiten. Ook dit jaar heeft het jeugdbestuur het gezelligheidstoernooi georganiseerd en dat was bijzonder goed geslaagd. Beleidsplan Op de TVP-site staat het jeugdbeleidsplan. Met de komst van Progress Tennis zal er binnen de jeugdcommisssie een aangepast beleid komen in samenwerking met deze trainersorganisatie. Tenniskids In de winter 2011/2012 is weer een grote groep tenniskids gestart Kinderen vanaf 5 jaar kunnen zich opgeven voor de tenniskids. Op een speelse wijze met veel aantrekkelijk materiaal word het tennisspel aangeleerd. Deze training werd in maart afgesloten met een spannende spel- en wedstrijdmiddag in de Oliveohal. Alle deelnemers kregen drinken en een traktatie. Een groot deel van de gestarte tenniskids is aan het begin van het zomerseizoen lid geworden van de vereniging. Trainingen Het indelen van de jeugdleden in een geschikte trainingsgroep is een moeilijke “puzzel”. De jeugdleden hebben erg veel verhinderingen en willen graag ingedeeld worden in een bij hun speelniveau behorende groep. In de winter hebben we bovendien te maken met een beperkte accommodatie. Ons streven is alle jeugdleden minstens 1uur (winter)training aan te bieden. Kinderen die dat willen, kunnen zich opgeven voor een 2e training. Door de smashcourtbanen zijn er nu ook kinderen, die buiten trainen. Competitie In het voorjaar hebben in totaal 22 jeugdteams deelgenomen aan de competitie. De woensdagmiddagcompetitie was met 12 teams goed vertegenwoordigd. Een groot aantal teams is in de middenmoot geëindigd, maar we hebben ook 2 kampioensteams kunnen huldigen. Tijdens de feestelijke afsluiting met pannenkoeken, hebben we Meisjes 1 (3/4e baan) en Jongens 3 (3/4e baan) in het zonnetje gezet. Op zaterdag hebben 3 teams gespeeld. Omdat heel veel kinderen op zaterdag ook een andere sport beoefenen, is het animo voor deze competitie niet zo groot. Op zondag hebben afgelopen jaar 5 teams gespeeld.

8

In het najaar hebben 5 jeugdteams meegedaan aan de herfstcompetitie.Voordeel van deze competitie is dat ze voor de jeugd op zondag wordt gespeeld, waardoor diegene met een andere sport op zaterdag, nu wel mee kunnen doen. Het 1ste jongensteam is kampioen geworden. Jeugdclubkampioenschappen Dit jaar hebben ruim 130 jeugdleden mee gedaan aan de clubkampioenschappen. Er werd gespeeld in de leeftijdscategorieën t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 14 en t/m 17. Sommige onderdelen werden gespeeld via een afvalsysteem, andere onderdelen in poules, afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij een afvalsysteem werd ook nog een verliezersronde gespeeld. Het toernooi had de hele week mooi tennisweer. De clubkampioenen van dit jaar zijn Anne Geurts en Wouter Molenkamp. Open Jeugdtoernooi Pijnacker Dit jaar is voor de 2e keer een open jeugdtoernooi georganiseerd. Er hadden zich 233 deelnemers aangemeld van 30 verschillende verenigingen. Samen goed voor 450 wedstrijden (enkels en dubbels). Voor de jeugd van TVP was er de mogelijkheid om tijdens het open toernooi extra training te volgen. De wedstrijdleiding bestond uit Brigitte Barendse, Jeroen Doorschodt, Herman Kramer en en Annemiek Stam.

Begeleide toernooien

Fred Marx heeft dit jaar 2 jeugdtoernooien begeleid en Bianca de Bruijn 1 jeugdtoernooi. Kinderen melden zichzelf aan voor het toernooi, maar melden zich ook aan bij Fred of Bianca. Tijdens het toernooi verzamelen de kinderen dan bij de club en trainen eerst een uurtje. Daarna gaan ze met z’n allen naar het toernooi onder begeleiding van Fred of Bianca. We hebben steeds erg enthousiaste reacties gekregen op dit concept. Overige activiteiten Zondagmiddagactiviteiten in de hal Gedurende het winterseizoen zijn op verschillende zondagmiddagen doelgroepgerichte aktiviteiten georganiseerd. Hiervoor werden per mail uitnodigingen verzonden. Zondagmiddagen in maart zijn veelal gebruikt voor oefenwedstrijden van de verschillende competitieteams. Het animo voor deze zondagmiddagen was wisselend, waarbij de tenniskids (t/m 12 jaar) veelal weer in grote getalen deelnamen en de oudere jeugd wat minder. ABN-AMRO toernooi Met ongeveer 60 kinderen en begeleiders zijn we in februari naar het ABN-AMRO toernooi geweest in Rotterdam. Door allemaal een rood t-shirt aan te doen, kon je zien dat we bij elkaar hoorden. Alle kinderen hebben tennis gekeken, maar vooral tennissers gezocht en handtekeningen gevraagd. Het was een geslaagde middag.

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


Openingstoernooi Aan het openingstoernooi hebben dit jaar ongeveer 25 kinderen, van alle leeftijden, meegedaan. Familietoernooi Het familietoernooi was in eerste instantie gepland voor in de winter, maar vanwege de vele inschrijvingen, gecombineerd met de strenge vorst, moesten we het uitstellen. We hebben een nieuwe datum gezocht en 9 september konden we met mooi weer en heel veel enthousiaste deelnemers mooie partijen spelen. Gezelligheidstoernooi Op 9 juni heeft het jeugdbestuur het gezelligheidstoernooi georganiseerd en dat hebben ze uitstekend gedaan. Het gezelligheidstoernooi is bij uitstek geschikt om eens kennis te maken met andere kinderen dan die uit je trainingsgroep of competitieteam. Er waren allerlei spelletjes verzonnen, waarbij in teams tegen elkaar werd gestreden. Vooral veel jonge kinderen komen op dit toernooi af.

Sluitingstoernooi Dit laatste toernooi van ons jubileumjaar vond dit jaar plaats op 4 november en werd samen met de Jubileumcie en de ToCo georganiseerd. Door de vele regen moesten we ons vermaken met een bingo en een Chinees buffet. Tenniskids op vrijdag Ook dit jaar waren de tenniskids op vrijdagmiddag van harte welkom op de baan.Van 16.00 – 18.00 uur werden allerlei activiteiten georganiseerd. Dit om vooral alle jeugdspelers te stimuleren om naar het park te komen en mee te doen met deze activiteiten. Op deze manier leren ze elkaar, de club en de regels spelenderwijs kennen. De activiteit kan rekenen op een vast clubje enthousiastelingen.

Jaarverslag toernooicommissie Voor de toernooicommissie was 2012 een geslaagd jaar. Wellicht door de combinatie met evenementen in het kader van het 50-jarig jubileum van onze vereniging, was er voor een aantal toernooien meer belangstelling dan in voorgaande jaren. Wij zijn ook ontzettend blij dat een aantal leden ons in 2012 weer geholpen heeft bij de grotere toernooien. Sommigen van hen doen dat al jaren. Heel hartelijk dank daarvoor! Zondag 25 maart was het, mede dankzij het heerlijke lenteweer en de jubileumreceptie aan het eind van de dag, gelijk een gezellige start. De banen lagen er prima bij, dankzij het goede werk van onze accommodatiecommissie. Kortom een geslaagde seizoenstart. Het “Nieuwe ledentoernooi” was, vergeleken met voorgaande jaren, redelijk bezocht.Voor nieuwe leden voorziet deze kennismaking met andere nieuwe leden nog steeds in een behoefte. De Recreatiecompetitie was ook dit jaar weer geslaagd. Een groot aantal leden maakt van de gelegenheid gebruik om eens tegen andere tegenstanders te spelen (zie onderstaande tabel). Dit geldt zowel voor de voor- als de najaarscompetitie. Het 40+ Toernooi was wat de ToCo betreft weer bijzonder geslaagd.Veel leuke wedstrijden en vooral ook gezelligheid. Gerard Boogert won bij de heren en Agnes Vanenburg bij de dames. Ook het clubtoernooi was een succes. Mede dankzij de door de jubileumcommissie georganiseerde veiling was het op de finaledag heerlijk druk en ontzettend gezellig op het park. Martijn Molenkamp en Evelien Wit mochten de nieuwe wisselbekers in ontvangst nemen. Het superveteranentoernooi voor de 60+ers was zoals altijd fantastisch. Op 23, 24 en 25 juli werd bij goed tennisweer vooral heel gezellig gestreden om de titels. Het invitatietoernooi op 23 september was ook dit jaar weer erg gezellig. Er deden 50 koppels mee aan dit geslaagde “cyclamentoernooi “. Redelijk weer, een heerlijke lunch en leuke potjes tennis.

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

Op 7 oktober werd voor de tweede maal het “Kaas & wijntoernooi” gespeeld. De gemengde teams van 5 tot 8 spelers speelden een soort mini-competitie. Na afloop kon iedereen genieten van lekkere Franse kazen, paté en wijn. Ook dit jaar werkte het weer mee aan een geslaagd evenement dat een blijvertje wordt op de toernooikalender. Op zondag 4 november werd het zomerseizoen en ook het jubileumjaar afgesloten met het slottoernooi. Helaas kon het tennis niet doorgaan vanwege de regen die juist in de middag viel. Maar de bingo en het Chinese buffet maakten er toch een leuke dag van met ruim 100 deelnemers. In november is gestart met tennisladders voor senioren.Via het internet kunnen deelnemers zich aanmelden, hun plek op de ladder zien en tegenstanders uitnodigen voor het spelen van een partij. Met deze ladders hopen we met name in de winter het tennis op de club te stimuleren. Al met al een geslaagd jaar voor de senioren toernooien. Hieronder de aantallen deelnemers per evenement.

2009 Opening Nieuwe leden 16 Recreatie vj-wo 120 Recreatie vj-vr 98 Veteranen 148 Club 278 Recreatie nj-wo 100 Recreatie nj-vr 82 Invitatie 80 Slot

2010 - 9 126 96 158 297 95 81 96 20

2011 25 8 126 87 174 296 98 60 104 20

2012 40 16 104 89 149 295 96 75 100 120

Aantal deelnemers aan de diverse toernooien

9


Jaarverslag Technische Commissie Samenstelling TC Onze vacature in de TC is door Michel Boele opgevuld. Hij zal (onder meer) de zaterdagcompetitie coördineren. Samenstelling TC is verder ongewijzigd in 2012. Trainingen en trainersorganisatie Dit jaar, startende de winter 2012 – 2013, hebben we de trainersorganisatie aangepast en gekozen voor een centrale aansturing van de trainers en de trainingen op basis van een Tennisschool concept. De belangrijkste reden hiervoor is gelegen in de grote en groeiende hoeveelheid coördinatie werkzaamheden die vanuit de vrijwilligersorganisatie moesten worden verricht om tot een werkend geheel te komen. Hiervoor hebben we een overeenkomst met Progress Tennis getekend voor één jaar. Naast het verzorgen van de trainingen en de aansturing van alle trainers zal deze tennisorganisatie ook zorgdragen voor de invulling van een aantal aanvullende (organisatie) taken. Ook zal Progress tennis een meer proactieve functie hebben in de ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleid. Beleid wedstrijdtennis Als onderdeel van de evaluatie van het wedstrijdtennisbeleid en de uitvoering daarvan is geconstateerd dat de samenwerking tussen de trainers niet optimaal verliep en dit ook een belangrijke reden vormde voor het niet goed ontwikkelen en uitvoeren van het technisch beleid. Dat heeft dan ook mede geleid tot een wijziging in de organisatie van de trainers en de invulling van de trainingen. Daarbij is ook gestart met het verder uitbreiden van de mogelijkheden om (extra) te trainen en een speciaal selectie trainingsprogramma, waaronder een speciale tennis conditietraining. Competities 2012 Dit jaar hebben teams meegedaan aan de verschillende competities op donderdag, zaterdag en zondag. Ook is de herfstcompetitie weer georganiseerd. Zowel het eerste als het tweede team op zondag zijn gedegradeerd. Het eerste herenteam heeft zich gehandhaafd in de 2e klasse en het eerste damesteam is kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e

klasse. Op de zaterdag heeft het eerste gemengd zich gehandhaafd, is het eerste herenteam gedegradeerd naar de 3e klasse en is het eerste herenteam 35+ kampioen van het district geworden. De competities op zaterdag en zondag raken (over) vol. Op zich goed nieuws, maar belangrijk is dat verschillende groepen spelers (ook nieuwe leden) de mogelijkheid moeten houden deel te nemen aan de verschillende competities.Voor de zomerperiode 2013 zal dan ook worden gestart met de organisatie van de 30+ dubbelcompetitie op vrijdagavond.Voor het seizoen 2013 zal op de zaterdag gestart worden met de invoering van variabele aanvangstijden (vanaf 11.00 uur) zodat we meer seniorenteams kunnen indelen. Verder is met succes het eten tijdens de competitie geïntroduceerd op zaterdag en zondag.Vooral op zaterdag is dat een groot succes geworden met veel gezellige eters! Clubkampioenschappen De clubkampioenschappen van 2012 zijn gespeeld. De clubkampioenen zijn: Martijn Molenkamp en Evelien Wit. Gefeliciteerd! Regiocup Voor de 5e keer heeft TVP meegedaan aan de Regiocup wedstrijden. Dit jubileumjaar is dit evenement georganiseerd op ons eigen park. Zeer succesvol georganiseerd en een supergezellig evenement. TVP is derde geworden.Volgend jaar zullen we afreizen naar DTB. Het jaar 2013 zal worden ingericht op het winnen van het evenement. Realisatie plannen 2011 - Evaluatie technisch beleid wedstrijdtennis. (zie hierboven) Plannen 2012 - Evaluatie samenwerking Progress tennis (2x per jaar) - Invoering vrijdagavond competitie - Invoering variabele speeltijden zaterdagcompetitie - Evaluatie technisch beleid (in samenwerking met Progress Tennis) - Opstellen criteria/beleid voor indeling competitieteams

Jaarverslag sponsorcommissie 2012 De sponsorcommissie heeft ook afgelopen seizoen zorggedragen voor de diverse nieuwe sponsors naast bestaande sponsors, zoals te zien in Wijdtepraet, in de vorm van reclameborden en reclamewinddoeken op het park. Ook ten behoeve van de diverse georganiseerde toernooien, zoals het Open Toernooi, werden sponsors gezocht en gevonden. Desalniettemin zijn en blijven wij altijd op zoek naar nieuwe sponsors, we kunnen er niet genoeg van krijgen!

10

De sponsorcommissie verzoekt tevens eenieder die, in welke vorm dan ook, nieuwe potentiële sponsors weet voor TVP, dan wel goede ideeën heeft hiervoor, om dit aan de sponsorcommissie te melden, zodat wij hiermee verder contacten kunnen gaan leggen. Gerard Vollering Erik de Bruijn

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


7 dagen van de week geopend Ma van 12.00 - 00.00 uur Di van 12.00 - 00.00 uur Wo van 10.00 - 00.00 uur Do van 12.00 - 00.00 uur Vr van 12.00 - 01.00 uur Za van 12.00 - 01.00 uur Zo van 12.00 - 00.00 uur

Het Witte Huis  Raadhuisplein 1  2641 DR Pijnacker  015-3610222  www.hetwittehuis-pijnacker.nl

?

U wilt aan de slag

Maak gemakkelijk en snel met uw eigen foto’s en teksten een prachtig fotoboek!

U maakt al een fotoboek vanaf € 9,95!

Nieuw bij Fotoboeken.nl! Uw foto op glas, luxe hardboard en aluminium!

fotoboeken. nl

otoboeken.nl 1. Surf naar www.f tis Fotoboeken.nl gra de d loa wn 2. Do software en foto’s en teksten 3. Maak met uw eig uct rod op fot oi een mo ct, betaal online du pro uw l ste Be 4. product in 3-5 en u ontvangt het is! hu werkdagen in


Partyservice & Catering

Partyservice & Partyservice &Catering Catering Partyservice Catering

Slijterij “De “De Helm” Helm” Slijterij Slijterij “De Helm” www.DeHelm.nl www.DeHelm.nl

Tel. 015 - 369 34 34 www.DeHelm.nl Slijterij “De Tel. 015 - 369 34Helm” 34

Tel. 015 - 369 34 34

www.DeHelm.nl Tel. 015 - 369 Auto 34 34 totaalservice: • Schadeherstel

WIll Brus Binnenhuisadvies Ontwerp & realisatie

Telefoon Mobiel E-mail

: 015 361 25 23 : 06 2411 34 39 : info@will-brus.nl

Wilgenweg 25 - 2641 NW - Oude Leede

• APK Auto totaalservice: • Schadeherstel • Onderhoud

APK Nijverheidsweg 10 - 2641 RL Pijnacker•- Industrieterrein Zuid Auto totaalservice: Tel. 015-3696623 (achter gemeentehuis) • Onderhoud

Schadeherstel Nijverheidsweg 10 - 2641 RL Pijnacker - Industrieterrein l Tel. 015-3696623 (achter gemeentehuis) APK l

l

Onderhoud

Nijverheidsweg 10 - 2641 RL Pijnacker Industrieterrein Zuid Tel. 015 3696623 (achter gemeentehuis)

Autobedrijf

VAN SCHIE B.V. APK reparatie onderhoud verkoop Oude Leedeweg 7a - 2641 NL Pijnacker Tel. 015 3692692

BROOD EN BANKET VAN UW ECHTE BAKKER VERSER KAN HET NIET ! EMMASTRAAT 26 - TEL. 369 24 52


JAARVERSLAG BARCOMMISSIE Algemeen 2012 was wederom een goed en druk jaar voor de bar, alleen het winstpercentage is lager geworden door de hogere interne kosten i.v.m. de afgelopen evenementen ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum. Tijdens deze evenementen was het ongekend druk en gezellig .We kunnen dan ook terug zien op een goed en gezellig jubileumjaar. Barplanning De bardiensten van 2012 zijn naar ons inziens goed gepland, best moeilijk dit jaar in verband met al de jubileumactiviteiten. Er is gebleken dat tijdens de laatste weken de bardiensten op de zaterdag- en zondagavond van 21.00 uur tot 00.00 uur overbodig waren. In het nieuwe seizoen zal daar verder naar gekeken worden. Het aantal barmedewerkers dat bardiensten heeft verzaakt was zeer beperkt. De herinnering een week van te voren en het strakke beleid hebben daar zeker aan mee geholpen. Tevens wil de barcommissie zijn dank uitspreken aan de mensen, die bereid waren zich als invaller op te geven voor de bardiensten met vergoeding, het waren er dit jaar 18. Aantal bardiensten Aantal barplichtigen Aantal ingekochte diensten Aantal afgekochte diensten Aantal leden die hebben afgekocht Percentage leden die hebben afgekocht Aantal bardiensten niet op komen dagen Baropbrengst Brutowinst %

Uitvoering bardiensten We kunnen stellen dat het grootste gedeelte van de bardiensten na behoren zijn uitgevoerd, echter er zijn nog een paar verbeterpunten, die de aandacht verdienen nl. vuilnisbakken controleren, bierpomp schoonmaken, ‘s morgens vaatwasser aanzetten, sluitingsdienst vaatwasser leeg laten lopen en het geld goed afstorten. Lees alles nog eens na in de oranje ordner bij de kassa. Tot slot Het Iva certificaat, zoals dit nu behaald kan worden via internet, slaat nog niet aan. Er komen te weinig aanmeldingen binnen. Nieuwe leden doen dat eerder dan bestaande leden. Bedenkt dat de wet ons verplicht om tijdens elke bardienst minimaal een Iva-gecertificeerde aanwezig moet zijn. Kom op mensen, even een paar minuten achter de computer en het is voor elkaar. Er is een link op de homepagina van onze website te vinden. Dus doen! Barcie, Fons en Rein.

2012

2011

2010

1464 780 36 426 153 19,60% 6 € 105.194,00 47,3%

1448 750 59 445 162 21.6 % 11 € 104.929,00 48.64 %

1406 749 21 433 161 21,50% 20 € 93.786,00 49,00%

Jaarverslag activiteitencommissie Het tennisseizoen zit er weer op, en zo ook alle feestelijke activiteiten georganiseerd gedurende het jubileumjaar. Het seizoen begon op 25 maart met een uiterst succesvol verlopen jubileumreceptie, die druk bezocht werd door de jonge en ook vooral de ‘oudere garde’. De volgende jubileumactiviteit, waar de activiteitencommissie zich voor heeft ingezet, was het 24-uurstoernooi. Met vele deelnemers en een zonnig gestarte dag was deze, voor de tweede keer georganiseerde happening in de geschiedenis van TVP, één groot succes. Zoals bij iedereen bekend, stond het jubileumjaar in het teken van ‘Right to Play’. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor ‘Right to Play’ is er op vrijdag 2 september een veiling georganiseerd onder leiding van veilingmeester Peter Hennevanger. Alle deelnemers kregen bij de inschrijving van de clubkampioenschappen een veilingboekje met daarin alle te veilen artikelen, met begin prijs, zodat iedereen alvast kon kijken waar hij /zij op wilde bieden. De 53 artikelen werden per opbod verkocht aan de hoogste bieder, waar er slechts drie van over zijn

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

bleven. Ook aan de kinderen is op deze zondag gedacht met onder andere diverse spelletjes, een springkussen en popcorn. Het jubileumjaar is middels het sluitingstoernooi op zondag 4 november afgelopen in samenwerking met de ToCo en JC. Met 110 inschrijvingen werd er in teams vanaf 14.00 uur gespeeld. Helaas kwam de regen met bakken naar beneden, waardoor de start werd uitgesteld tot 15.30 uur. Na de spelletjes, de voorstelling en ondertekening van tennisorganisatie Progress Tennis, werd het laatste cadeau van het jaar aangeboden aan het bestuur. Na cadeaus gebaseerd op het verleden en heden was het nu tijd voor een cadeau gericht op de toekomst. Een miniatuur formaat speeltuintje is overhandigd aan de voorzitter wat uiteraard staat voor het aanleggen van een echte speeltuin voor de kleintjes. Deze gezellige dag werd afgesloten met een chinees buffet wat erg goed in de smaak viel bij de vele deelnemers! Groetjes, de activiteitencommissie.

11


Jaarverslag over 2012 van de Accommodatiecommissie en plannen voor 2013 en daarna Clubhuis De huidige accommodatie, in gebruik genomen per 1 april 2006, voldoet uitstekend. De technische voorzieningen werken goed en het terras met de bijbehorende beplanting is zeer functioneel en ziet er erg gezellig uit. De clubvlag wappert vanaf openingstoernooi tot en met sluitingstoernooi. Tevens hangt bij de parkeerplaats van het tennispark de verenigingsvlag permanent in top. In de nacht van 11 op 12 december 2011 is er in het clubhuis ingebroken. Met een breekijzer is de achterdeur vernield en opengebroken. De hoofdingang heeft men niet open gekregen. Naast de braakschade aan de deur/kozijn en twee kastjes in de bijkeuken is er verder niets vernield en meegenomen. Maatregelen zijn genomen om een dergelijke inbraak te voorkomen. De toegang tot het clubhuis gedurende de wintermaanden doormiddel van de ledenpas en kaartlezer verloopt goed. Hierdoor kan door de ballonhal gebruikers en de buitentennissers de met zitjes ingerichte hal van het clubhuis worden gebruikt, zijn de toiletvoorzieningen te benutten evenals de kleedkamers. De entreehal is gedurende de winterperiode voorzien van een koffieautomaat en koelkast met een ruim assortiment van drankjes ten behoeve van de leden (vanzelfsprekend tegen betaling). Banen en beregeningsinstallatie Het totale onderhoud van de gravelbanen (winterklaar maken, speelklaar maken, regulier onderhoud tijdens het speelseizoen) is wederom op goede wijze verzorgd door het bedrijf BHS SportparkService. Sneeuw en vorst in het voorjaar maken het telkens weer spannend of we er in slagen om de banen speelbaar te krijgen voor het openingstoernooi en de competitie oefenwedstrijden. Door veel walswerk zelf uit te voeren is dat weer net gelukt. Nadat de banen speelklaar waren gemaakt is met de hulp van een groepje leden het tennispark verder aangekleed (alle attributen op de banen aanbrengen zoals de winddoeken, de sleepnetten, de vegers, de netpalen, de banken). Deze vele handen maken licht(er) werk. Het is telkens weer stimulerend te ervaren dat leden op verzoek bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Bedankt allemaal. Tijdens het opentoernooi en de clubkampioenschappen is er extra onderhoud gepleegd aan de gravelbanen door BHS. Mosen algengroei op de banen is ook dit jaar met zout vertraagd en tegen gegaan. De gravelbanen zijn ‘s nachts automatisch beregend. Het bedrijf ‘van Oosten Beregeningstechniek’ verzorgt het onderhoud van het systeem en verhelpt optredende storingen. Gedurende de wintermaanden van 2011/2012 zijn de gravelbanen 3 t/m 6 omgebouwd naar smashcourtbanen. Door de periode van vorst en sneeuw en een fout in een aantal rollen van het tapijt zijn de banen nog maar net op tijd gereed gekomen

12

voor het openingstoernooi/50-jarig jubileumreceptie. De 10 smashcourtbanen hebben in de praktijk laten zien dat ze direct weer bespeelbaar zijn zonder enige werkzaamheden na hevige regenval.Voor het onderhoud van de banen zijn nieuwe borstelvegers in gebruik genomen. Door het borstelen van de banen na elke speelronde wordt verfilting van de mat tegengegaan evenals mos- en algenvorming. Naast het jaarlijks onderhoud door een gespecialiseerd bedrijf zijn de banen met een nieuwe borstelmachine regelmatig door ons zelf behandeld. Op de smashcourtbanen kan ook in de winterperiode zowel overdag als gedurende de avonden worden getennist. Baanverlichting Tijdens de ombouw van de gravelbanen 3 t/m 6 is ook de verlichting van deze banen veranderd. De vier oude lampen per baan zijn vervangen door twee nieuwe waardoor het energie gebruik is gehalveerd. Tegelijkertijd is het mogelijk gemaakt de verlichting in de entreehal van het clubhuis aan te doen, van belang voor het buiten tennissen gedurende de winterperiode. De verlichtingsinstallatie heeft het gehele seizoen goed gewerkt. De aanleg en het onderhoud van de installatie is verricht door ‘Oostendorp Nederland b.v.’ Het park Door vooral tijdig de vuilnisbakken op de banen te legen en het park na te lopen op zwerfafval heeft het park er goed uitgezien. Wij zijn er van overtuigd dat van dit schone, goed verzorgde park een stimulans uit gaat om het park ook zo mooi te houden. De tuinploeg onder leiding van Leny van Meel heeft weer uitstekend werk verricht om het groen bij en om het clubhuis er mooi uit te laten zien. Bedankt mensen voor jullie inzet en bijdrage aan ons mooie park. Het heggen knipwerk is verricht door Jos van Winden. In het najaar van 2011 is er flink gesnoeid in de bossage rondom de banen om o.a. de bladval op de banen te beperken. Met behulp van een aantal leden is met de vrijgekomen takken een houtwal gevormd. Ballonhal Het vijfde winterseizoen dat de ballonhal op ons park heeft gestaan is goed verlopen. De ballonhal is met behulp van een grote groep vrijwilligers (zo’n 30 personen) onder leiding van Peter van der Zalm en een persoon van PolyNed (leverancier van de ballonhal) in het najaar opgericht en in het voorjaar weer van de banen 11 en 12 verwijderd. Op deze wijze worden de kosten voor het afbreken en opzetten van de hal tot een minimum beperkt. Naast de fysieke inspanningen die verricht worden is het eveneens een gezellige activiteit. Heren, van harte bedankt voor jullie inspanningen voor de club. Ook de leden, die tijdens de werkzaamheden de koffie en de lunch hebben verzorgd, vooral Fons en Rein van de barcommissie, bedankt.

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


Plannen 2013 en daarna Wat de Acci betreft, worden op zo’n kort mogelijk termijn de resterende vier gravelbanen vervangen door Smashcourtbanen. Daar de ballonhal van de Gemeente aan de Monnikenweg met ingang van september 2013 verdwijnt, is onderzocht of de realisering van een ballonhal over vier banen (11/12 en 7/8) zinvol en haalbaar is.Vooralsnog is door bestuur besloten in ieder geval te wachten tot het moment dat de huidige 2-baanshal (over 11/12) volledig is afgeschreven ( 2017/2018).

afgebroken en kan eventueel een nieuwe garage aan de andere zijde van de gastank worden aangebracht. Door de vrijkomende ruimte kan dan de huidige fietsenstalling worden uitgebreid en gerenoveerd. Cees Persoons, Cock Lok, Peter Lambooi, Aad van Winden (toegetreden in de loop van het seizoen), Adri van der Kraan en Rob Stark, Acci.

Er zal in de toekomst aandacht worden besteed aan het vergroten van de fietsenstalling. Zodra alle gravelbanen zijn omgebouwd kan het gravelhok weg, zal de houten garage worden

Jaarverslag redactiecommissie Wijdtepraet Het afgelopen verenigingsjaar is de Wijdtepraet, het clubblad van TVP, vernieuwd. Het 50-jarig jubileum leek ons een mooi moment om, gebruikmakend van de huidige technieken, de Wijdtepraet in een nieuw jasje te steken. Een Wijdtepraet compleet in kleur en met een nieuw, fris en eigentijds uiterlijk. Ook is het formaat is anders geworden, dat heeft te maken met een zo efficiënt mogelijke productie zodat de kosten gelijk blijven. Net zoals andere jaren hebben de verschillende commissies door middel van het clubblad de leden kunnen informeren over de verschillende activiteiten. De voorzitter gaf in iedere editie zijn kijk op de club. Ook werd verslag gedaan van het verloop van de verschillende evenementen binnen de vereniging. In 2012 is een vervolg gegeven aan de rubriek “Op de koffie bij” waarin een beeld geschetst werd van de vrijwilligers die, veelal achter de schermen, veel werk verrichten. Tevens is middels nog meer foto’s getracht om de vele activiteiten en leden letterlijk meer in beeld te laten komen.

De eindredactie is gevoerd door Annemiek Stam. Ben Smit is dit jaar toegetreden tot de redactie en heeft voor veel mooie foto’s en mooie verslagen gezorgd. De organisatie van de verspreiding van het clubblad lag ook dit jaar in handen van Wim en Renny van der Ploeg. Zij hebben een groot aantal vrijwillige bezorgers aangestuurd en de postverzending verzorgd om er zo voor te zorgen dat ieder lid steeds de Wijdtepraet op de deurmat vindt. Ons clubblad wordt steeds ook integraal op de internetsite van TV Pijnacker geplaatst. Webmaster van deze site is Rutger Laarveld. Namens de redactiecommissie, Annemiek Stam

Jaarverslag Open toernooi 2012 Met een zonnige start en een lach kijken we samen met Telstar terug op een zeer geslaagd open toernooi. Traditiegetrouw zaten de weersverwachtingen niet mee. Gelukkig bleef dit vaak bij droevige verwachtingen en speelden we ook op deze dagen verrassend veel partijen. Met name het aantal partijen in het voorweekend en in het begin van de week, gaf ons de kans het toernooi op de zondag weer netjes te doen sluiten.

sie. Zoals twee jaar van te voren aangekondigd geven we nu dan vol vertrouwen het spreekwoordelijke stokje door aan de volgende generatie.Via deze weg willen we nogmaals alle commissies en vrijwilligers bedanken waar we deze jaren prettig mee hebben samengewerkt. We kijken er naar uit om zelf weer in het deelnemersveld te staan en wensen de nieuwe ploeg veel plezier met het organiseren van het open toernooi!

De deelnemers en supporters konden weer genieten van de heerlijkste maaltijden en de gezellige feest- en thema-avonden. De feest- en thema-avonden waren ook weer van grootst succes! Ook dit jaar was er een loterij die deelnemers en supporters tot de late uurtjes op het park deden doen blijven.Vrijdag was er dan de feestavond met DJ Miesta. Er is veel gedanst, gezongen, gedronken en gelachen.

Volgend jaar zal de toernooiweek in week 28 (6 juli t/m 14 juli) plaatsvinden.

Met veel plezier en gepaste trots kijken wij als commissie terug op tal van prachtige jaren binnen de toernooicommis-

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

Voor een uitgebreider verslag en foto’s zie ons dagboek op www.telstar-online.nl & www.summerslams.nl. Namens de open toernooicie, Alexander van Etten.

13


Balans per 31 oktober Balans per 31 oktober AKTIVA Vaste Aktiva Clubgebouw Ballonhal Bestrating Tennisbanen Verlichting banen Hekwerk Inventaris Software Totaal vaste aktiva Vlottende aktiva Voorraden bar Vooruitbetaalde posten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen posten Totaal Vlottende aktiva Liquide middelen Totaal aktiva

2012 € 271.738 77.054 4.940 250.586 36.142 15.976 8.999 1.773 667.209

2011 €

Eigen vermogen 283.543 Reserve 92.735 Resultaat 3.522 Totaal vermogen 286.293 32.053 Voorzieningen 18.536 9.591 Langlopende schulden 2.029 Leningen o/g Rabobank 728.303 Kortlopende schulden 200 Overige schulden 4.621 1.130 4.447 10.398

400 1.255 575 3.192 5.423 34.757 707.389

PASSIVA

2012 €

2011 €

296.147 6.364289.782

284.303 11.844 296.147

180.794

181.789

212.000

224.000

24.812

125.531

707.389

827.467

88.766 827.467 Totaal passiva

Financiële positie per 31 oktober

2012 5.423 34.757 40.180 24.812 15.368

Vlottende middelen Liquide middelen Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo

2011 10.398 88.766 99.164 125.531 26.368-

De liquiditeitspositie verbeterde ten opzichte van het vorige boekjaar met € 41.735 Deze verbetering is als volgt ontstaan: Exploitatie Afschrijvingen Dotatie voorzieningen Mutatie leningen Onttrekking voorzieningen Investeringen

14

12.000 20.995 21.488

6.36482.583 20.000 96.218

54.483 41.736

Wijdtepraet nr. 4, oktober 2012


toelichting op de Balans per 31-10-2012 Toelichting op de Balans per 31-10-2012 Vaste activa € 667.208 Het verloop van deze post in het verenigingsjaar was als volgt: Boekwaarde Aanschaf 1-11-2011 2011/12 Clubgebouw 283.543 Ballonhal 92.735 Bestrating 3.522 6.175 Tennisbanen 286.293 Verlichting banen 32.053 9.520 Hekwerk 18.536 Inventaris 9.591 4.008 Software 2.029 1.785 728.303 21.488

Afschrijving Boekwaarde 2011/12 31-10-2012 11.805 271.738 15.682 77.054 4.757 4.940 35.707 250.586 5.431 36.142 2.560 15.976 4.600 8.999 2.041 1.773 82.583 667.208

Voorzieningen € 180.794 De specificatie van deze post luidt als volgt: Voorziening onderhoud gebouw Voorziening onderhoud tennisbanen Voorziening onderhoud verlichting

Het verloop van deze post luidt als volgt: Saldo per 1 november 2011 Toevoeging 2011/12 Onttrekking aan de voorziening onderhoud tennisbanen 2011/12 Saldo per 31 oktober 2012

28.000 142.794 10.000 180.794 181.789 20.000 201.789 20.995 180.794

Lening o/g € 212.000 Dit betreft een lening bij de Rabobank met een resterende looptijd van 18 jaar. Het saldo per balansdatum luidde € 224.000 waarvan € 12.000 af te lossen binnen een jaar. Overige schulden € 24.812 Deze post is als volgt te specificeren: Schoonmaakkosten Right to Play Energie Rente Rabobank Binnen 1 jaar af te lossen op lening o/g Diversen

Wijdtepraet nr. 4, oktober 2012

2.256 3.200 3.229 829 12.000 3.297 24.812

15


staat van baten en lasten 2011/12 Staat van Baten en Lasten 2011/12 en Begroting 2012/13 en begroting 2012/13 Contributies/inschrijfg. Training Verhuur Ballonhal en banen Tennisschool Competitie Bar Geen bardienst Sponsoring incl. reklame-uitingen Rente Advertenties

Onderhoud banen Onderhoud ballonhal Huur hallen Trainers Bondscontributie KNLTB Ballen Competitie Expl.clubhuis Energie Telefoon Belast./verzeker. Verlichting banen Afschrijvingen Toev. voorziening clubhuis Toev. voorziening banen Toev. Voorziening verlichting Rente leningen Secretariaat Jeugdactiviteiten Contactavonden/evenementen Wijdtepraet Open toernooi Open jeugdtoernooi Bankkosten B.T.W. Kosten jubileum Exploitatiesaldo

16

Begroting 2012/13 € 150.000 22.000 12.250 2.000 45.000 8.000 6.000 500 4.200 249.950 18.000 3.000 4.750 16.700 6.000 2.000 25.000 32.000 2.000 7.000 1.500 79.000 4.000 15.000 1.000 10.000 1.800 2.500 4.500 11.500 700 500 1.000 1.000 500249.950

Exploitatie 2011/12 € 154.099 79.186 22.132 2.253 50.123 8.328 6.655 866 4.526 328.167 21.045 3.311 5.593 67.903 18.080 10.259 1.838 27.181 29.850 2.376 5.643 934 82.583 4.000 15.000 1.000 10.032 1.281 3.813 3.364 11.175 14331 838 1.6978.812 6.364328.167

Begroting 2011/12 € 161.900 85.000 25.000 2.000 42.000 8.000 5.500 500 4.000 333.900 20.000 3.000 7.000 75.000 17.790 12.000 2.000 25.000 33.000 2.000 7.500 2.000 78.999 4.000 15.000 1.000 10.500 2.500 2.500 3.000 10.500 2.000 1.000 1.000 9.000 13.389333.900

Exploitatie 2010/11 € 157.421 88.856 24.201 2.979 51.042 8.150 5.455 1.178 4.286 343.568 25.742 2.898 5.598 73.486 17.976 10.882 2.337 25.192 32.416 1.641 7.200 1.369 72.575 4.000 15.000 1.000 10.528 3.475 1.809 2.921 10.500 1.497 454870 1.267 11.844 343.568

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


toelichting op de staat van baten Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2011/12 en lasten over 2011/12 Exploitatie bar € 50.123 Omzet Inkoop Bruto-winst Bruto-winst in % van de omzet

2011/12 105.194 55.072 50.123

2010/11 104.929 53.887 51.042

47,65%

48,64%

Exploitatiesaldo € -6.364 Voorgesteld wordt het exploitatie-tekort ten laste van de reserve te brengen. te brengen.

Toelichting op de Begroting 2012/13 Contributies € 150.000 Het bestuur stelt de ledenvergadering voor de contributies over 2012/13 ongewijzigd als volgt vast te stellen. Seniorleden 152,50 Zwerfleden 102,00 Juniorleden v/a 7 jaar 91,50 Juniorleden van 5 en 6 jaar 57,50 Slapende leden 22,50 Extra contributie seniorleden wegens niet vervullen bardienst 60,00 Extra contributie zwerfleden wegens niet vervullen bardienst 40,00 Extra contributie wegens niet verschijnen bij bardienst 30,00

Aantallen leden Seniorleden Zwerfleden Juniorleden

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

Maximaal 750 175 375 1.300

Begroot 2012/13 700 140 300 1.140

Werkelijk 2011/12 728 134 310 1.172

Werkelijk 2010/11 710 140 345 1.195

17


Baanindeling 2013 Het bestuur stelt dezelfde de volgende baanindeling voor. Maandag 09.00 13.00 16.00 18.00 19.00 20.00

1 SJ SJ J SJ S S

2 SJ SJ J SJ S S

3 SJ SJ J+S SJ SJ+ SJ+

4 SJ SJ J+S SJ SJ+ SJ+

5 SJ SJ SJ SJ S S

6 SJ SJ SJ SJ S S

7 SJ SJ T T T T

8 SJ SJ T T T T

9 SJ SJ T T T S

10 SJ SJ T T S S

11 SJ SJ J SJ S S

12 SJ SJ J SJ S S

13 SJ SJ T T T T

14 T T T T T T

Dinsdag 09.00 09.30 16.00 18.00 19.00 20.00 21.30

1 SJ SJ J SJ S S S

2 SJ SJ J SJ S S S

3 SJ SJ J+S SJ SJ+ SJ+ SJ+

4 SJ SJ J+S SJ SJ+ SJ+ SJ+

5 SJ SJ SJ SJ S S S

6 SJ SJ SJ SJ S S S

7 T T T T T S S

8 SJ SJ T T S S S

9 SJ SJ T T T T T

10 SJ SJ T T T T T

11 SJ SJ J SJ S S S

12 SJ SJ J SJ S S S

13 SJ SJ T T T T T

14 SJ SJ T T T T T

Woensdag 09.00 13.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

1 SJ C C C C R R

2 SJ C C C C R R

3 SJ C C C C R R

4 SJ C C C C R R

5 SJ C C C SJ R R

6 SJ C C C SJ R R

7 T T T T T T T

8 T T T T T T T

9 SJ T T T T T R

10 SJ T T T T T R

11 SJ C C C SJ R R

12 SJ C C C SJ R R

13 SJ C C C SJ T T

14 SJ C C T T T T

Donderdag 1 09.00 SJ 09.30 C 16.00 J 18.00 SJ 19.00 S 20.00 S

2 SJ C J SJ S S

3 SJ C J+S SJ SJ+ SJ+

4 SJ C J+S SJ SJ+ SJ+

5 SJ SJ SJ SJ S S

6 SJ SJ SJ SJ S S

7 T T T T T T

8 SJ SJ T T S S

9 SJ SJ T T T T

10 SJ SJ T T T T

11 SJ SJ J SJ S S

12 SJ SJ J SJ S S

13 SJ SJ T T T T

14 SJ SJ T T T S

Vrijdag 09.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00

1 SJ TK J C C C

2 SJ TK J C C C

3 SJ J+S Tc Tc Tc Tc

4 SJ J+S Tc Tc Tc Tc

5 SJ SJ Tc Tc Tc Tc

6 SJ SJ Tc Tc Tc Tc

7 T T T R R R

8 SJ T T R R R

9 SJ T T T T T

10 SJ T T T T T

11 SJ J J R R R

12 SJ J J R R R

13 SJ T T R R R

14 SJ T T R R R

Zaterdag 09.00 11.00 18.00 20.00 21.00

1 C C C SJ SJ

2 C C C SJ SJ

3 C C C C SJ

4 C C C C SJ

5 C C C SJ SJ

6 C C C SJ SJ

7 T C C C SJ

8 C C C C SJ

9 C C C C SJ

10 C C C C SJ

11 C C C SJ SJ

12 C C C SJ SJ

13 C C C C SJ

14 C C C C SJ

Zondag 08.30

1 C

2 C

3 C

4 C

5 C

6 C

7 C

8 C

9 C

10 C

11 C

12 C

13 C

14 C

S Senioren worden bespeeld door seniorleden. J Junioren worden bespeeld door juniorleden. SJ Senioren en junioren worden bespeeld door elke denkbare combinatie van senior- en juniorleden. SJ+ Senioren en junioren vanaf 13 jaar worden bespeeld door elke denkbare combinatie van senior- en juniorleden vanaf 13 jaar. J+S Jeugd met senior worden bespeeld door jeugdleden, eventueel samen met senioren. C Competitie worden gebruikt voor de competitie Dit betreft zowel de voorjaars als de herfstcompetitie. Buiten de competitie worden C banen SJ banen. In de herfst spelen er minder teams en worden minder banen gebruikt (donderdag ~4, zaterdag ~10 en zondag ~4). T Training worden gebruikt als trainingsbanen. Met een letter er achter wordt vaak aangegeven wie de training geeft. TK Tenniskids worden gebruikt voor activiteiten met Tenniskids R Recreatiecompetitie worden gebruikt voor de recreatiecompetitie Tijdens de diverse toernooien worden de banen ingezet voor het betreffende toernooi. Het is dan verstandig om even te bellen of er nog banen vrij zijn voor vrij spelen.

18

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


Ambachtsweg 41h - 2641 KT Pijnacker

ONDERHOUD GASAPPARATEN AANLEG VAN CV-INSTALLATIE Tel. 015-3695358 / Fax 015-3694997 E-mail: vgs@hetnet.nl

Delftsestraatweg 149 - 2645 BA Delfgauw - 015 - 2628188 - info@jotronics.nl - ma t/m za van 09:00 - 17:00

Winkel

• Jotronics heeft een eigen technische dienst sinds 1988.

tronics.nl - ma t/m za van 09:00 - 17:00

s 1988.

ooks.

et mkb.

Winkel

• Voor het verhelpen van storingen ook aan huis.

Zonnepanelen

• Wij berekenen geen voorrijkosten. • Reparatie van alle merken computers en notebooks. Zonnepanelen Delftsestraatweg 149 - 2645 BA Delfgauw - 015 - 2628188 - info@jotronics.nl - ma t/m za van 09:00 - 17:00

• Installatie van complete netwerken ook voor het mkb.

Webhosting

Winkel

149 BA -- 015 2628188 -- info@jotronics.nl -- ma za van 09:00 - 17:00 Delftsestraatweg 149 -- 2645 2645 BA Delfgauw Delfgauw 015BA-- Delfgauw 2628188 info@jotronics.nl ma t/m t/m 09:00 Delftsestraatweg 149 - 2645 - 015 - 2628188 - info@jotronics.nl - maza t/mvan za van 09:00- -17:00 17:00 •Delftsestraatweg Voor het oplossen van softwareproblemen. Webhosting

Winkel Winkel

• Jotronics heeft een eigen technische dienst sinds 1988.

• Preventief onderhoud• Voor enhet Hulp op van afstand. verhelpen storingen ook aan huis.

Zonnepanelen

• Wij berekenen geen voorrijkosten. • Computerzaal verhuur.

• Reparatie alleeigen merken computers en notebooks. Computerzaal verhuur • Jotronics heeftvan een technische dienst sinds 1988.

• Installatie van complete netwerken sinds ook voor 1988. het mkb. Zonnepanelen camping en boot • Computerzaal Jotronics heeft voor een eigen technische dienst verhuur • Voor het verhelpen van storingen ook aan huis. • Voor het oplossen van softwareproblemen. • Wij berekenen geen voorrijkosten. • Voor het verhelpen van storingen ook aan huis. • Preventief onderhoud en Hulp op afstand.

Webhosting

Zonnepanelen

Zonnepanelen

• Computerzaal verhuur.

• Reparatie van alle merken computers en notebooks. Computerzaal verhuur • Wij berekenen geen voorrijkosten. • Zonnepanelen voor camping en boot • Installatie van complete netwerken ook voor het mkb. Webhosting •Bestel Reparatie van alle merken computers en notebooks. gen,of haal deze opvia in onze winkel. www.jotronics.nl en laat uw bestelling thuis bezorgen,of haal deze op in onze winkel. • Voor het oplossen van softwareproblemen.

• Installatie van complete netwerken voor het mkb. • Preventief enook Hulp op afstand. Webhosting Bestel viaonderhoud www.jotronics.nl en laat uw bestelling thuis bezorgen,of haal deze op in onze winkel. • Computerzaal verhuur. • Voor het oplossen van softwareproblemen.


Molenweg 28, 2631 AC Nootdorp, tel. 015 3106630, b.g.g. 06 20295291

u

VERKEERSSCHOOL L

BROSS B.V. Boezemweg 37, Pijnacker Tel. 015 369 26 43

al

uw

dr

erk w k

Ad

mir

aal

Vo o r

Opleiding voor:

e

 

Luxe wagen Vrachtwagen Vrachtwagen met aanhanger

s

Ell

Park Berkenoord 9 l 2641 CW Pijnacker E mead@kabelfoon.nl l T 015 3610163

Tevens opleiding voor het chauffeursdiploma CCV-B + EB Personenvervoer Vervoer gevaarlijke goederen


Van en voor de jeugd Helaas is er van de jeugdcommissie geen input voor de Wijdtepraet dit keer. lijk krijgen we zo allemaal fitte spelers met een uitstekend voetenwerk op de vereniging.

Tennistraining

Wil iedereen extra goed letten op het regelen van een invaller als hij/zij niet naar de training kan komen!!! In een groep van 9 spelers moet je eerst de uitvaller bellen. Het schema staat op de website www.tvpijnacker.nl, bij jeugd en dan bij training.

Competitie teamtraining

Vanaf januari zal er elke zaterdag geoefend gaan worden door de verschillende competitieteams. De teams kunnen dubbels en gemengd dubbels oefenen en aan elkaar wennen. Hierdoor hopen we dat de teams goed aan de competitie kunnen beginnen in april.Veel succes!!

Progress Competitie

na

a

. r ..

Ik sla de ba ld oo r

Ik zit nu in de brugklas op Stanislas in Pijnacker. Ik wens iedereen een sportief 2013 en sla de bal door naar:

ar

Renée Kolk

na

...

Ik sla de ba l

a na

. r ..

Deze winter is er voor de spelers, die aan het selectiepakket van Progress Tennis meedoen naast tweemaal per week tennistraining, ook conditietraining op zondag. Deze training wordt gegeven door Fred. Iedereen is erg enthousiast en de opkomst is heel hoog. De conditietraining bestaat meestal uit twee delen, een loopgedeelte en een gedeelte gericht op bewegingsoefeningen. In dit laatste gedeelte komen verschillende dingen aan bod, zoals kracht, coördinatie, balans, reactie en voetenwerk. Het is erg leuk om te zien hoe iedereen ervoor gaat en hope-

Ik sla de ba ld o or

Conditietraining

. r ..

Ik sla de ba ld

oo r

Dag TVP-ers. Ik ben Britt Flaton en ik ben 12 jaar. Ik vind tennis leuk en heb mij opgegeven om ballenmeisje te zijn bij het volgende ABN tennis toernooi in Rotterdam…ik hoop dat ik wordt uitgekozen. Ik ben ook gek op voetbal. Ik speel bij DSVP in de D5M en ben het liefst aanvaller…net als met tennis. Bij TVP vind ik het tenniskamp echt te gek!

a na

Elke zaterdagmiddag worden er door 40 jeugdspelers onderling wedstrijden gespeeld. Zowel enkelspel als dubbelspel worden geoefend. Het spelen van wedstrijden is, buiten de tennistraining, de beste manier om beter te gaan tennissen. In een training kun je technisch en taktisch oefenen op bepaalde situaties, maar in een wedstrijd is het toch net even anders. Juist het mentale gedeelte bepaalt uiteindelijk of je een wedstrijd wint of verliest. Door het spelen van veel wedstrijden word je mentaal sterker en ga je meer wedstrijden winnen. Elke donderdag staat er op de website van Progress Tennis (www.progresstennis.nl) wie tegen wie speelt en hoe laat.

d o or

Open Jeugdtoernooi Het Open Jeugd Toernooi wordt dit jaar gehouden van zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei 2013 (m.u.v. Koninginnedag)

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

19


to e r no o i c omm i ss ie TENNISLadderS GESTART Nu we op ons prachtige tennispark ook ’s-winters kunnen tennissen op 8 smashcourtbanen, willen we vanuit de ToCo ook wat activiteiten gaan organiseren. We zijn begonnen met laddercompetities. U kent ze misschien nog wel van vroeger. De borden in het clubgebouw met daarop de kaartjes van alle deelnemers. In plaats van die borden maken wij gebruik maak van een systeem op het internet. Via dat systeem kun je altijd de actuele ladder bekijken en iemand uitdagen die maximaal vier plaatsen boven je staat. Bij winst wisselen jullie van plaats. Het voordeel van laddercompetities is dat je zelf samen met de tegenstander kan bepalen wanneer je de wedstrijd wilt spelen. De uitgebreide regels voor deze laddercompetities staan op onze website. We zijn voorlopig gestart met vijf ladders voor de senioren. Twee ladders voor het enkelspel en drie voor de dubbels. De eerste partijen zijn inmiddels gespeeld. Deelname aan de laddercompetities is gratis en aanmelden kan via de website. Vergeet dus uw winterslaap en ladder mee.

Op een mooi einde en een mooi begin Aan alles komt een eind...zo ook aan onze 50e verjaardag. Het goede nieuws is dat we een erg leuk jubileumjaar achter de rug hebben, waarin we gezamenlijk als vereniging mooie momenten hebben gedeeld. Zoals de jubileumreceptie, waar honderden leden en oud-leden op af kwamen om heerlijk in ‘t zonnetje met elkaar te proosten op onze verjaardag en te luisteren naar mooie toespraken. Zoals het 24-uurs toernooi, wat ruim 200 enthousiaste leden en niet-leden bijeenbracht en –hoewel deels verregend- een succesvol evenement was wat zeker naar meer smaakt. Zoals de geslaagde jubileumveiling tijdens de clubkampioenschappen, waarmee geld werd opgehaald voor de vereniging om alle jubileumactiviteiten mee te bekostigen. En zoals het sluitingstoernooi, wat ook weer ongekend druk bezocht was, maar helaas ook verregende. Ik heb de indruk dat we als leden dit jaar weer gevoeld hebben hoe leuk het is om dit soort evenementen met elkaar te beleven en ik hoop dat we dat ook de komende jaren zullen vasthouden. Ook goed nieuws is dat het einde van het jubileumjaar ook een nieuw begin betekent: Wij hebben met z’n allen gedurende het jubileumjaar een aanzienlijk bedrag opgehaald voor het goede doel waar TVP zich dit jaar aan heeft verbonden: Right To Play. Ik ben ontzettend blij en trots dat jullie Right To Play dit jaar zo’n warm hart hebben toegedragen! Dit heeft ertoe geleid dat er inmiddels een bedrag van maarliefst € 3.200 is overgemaakt aan Right To Play. Tijdens het sluitingsevenement heeft onze voorzitter dit bedrag middels een grote cheque al symbolisch overhandigd aan vertegenwoordiger van Right To Play, Michel van Keulen. Deze heeft de aanwezigen toen uitgelegd wat Right To Play met dit bedrag kan betekenen: voor

20

iedere 60 euro kunnen zij één kind een jaar lang wekelijks laten sporten en spelen. Dan hebben wij dus ruim 50 kinderen geholpen. En dát tijdens ons 50-jarig jubileum!

Mooier kan toch niet!? Of wel? Want wat mij betreft smaakt dit goede doel en dit goede gevoel naar meer: ik ben dan ook van plan om voortaan jaarlijks te doneren, zodat een kind niet één jaar, maar élk jaar kan spelen! Want dat zou toch de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn voor kinderen over de hele wereld, zoals het dat voor mijn en uw kinderen ook is?! Wilt u meer lezen over de projecten van Right To Play of zelf ook nog meer doen, bezoek dan de website www.righttoplay.nl voor meer informatie. Het recht van kinderen om te kunnen spelen brengt me meteen bij het volgende onderwerp: tijdens de formele sluiting van het jubileumjaar heeft Henk Merkus, voorzitter van de jubileumcommissie, namens de vereniging een laatste kado aan het bestuur overhandigd. In navolging van de ‘Wall of Fame’ (verleden) en de luchtfoto van het huidige park (heden) gaven wij het bestuur een maquette van een speeltuin. Dit symboliseert de vurige wens van de commissie en een heleboel leden dat er een leuke nieuwe, grotere en veiligere speeltuin komt voor onze jongste bezoekertjes. We hebben als vereniging een prachtig mooi groot tennispark met een prachtig nieuw clubhuis en tennis voor jong (tenniskids) tot plus. Wij vinden dat zo’n speeltuin in dit plaatje nog ontbreekt en de ‘finishing touch’ zou zijn voor een vitale vereniging die helemaal klaar is voor de komende 50 jaar. Dus we hopen van harte dat het bestuur zijn uiterste best zal doen om de benodigde ruimte en middelen vrij te maken om dit symbolische kado daadwerkelijk te realiseren. Namens de jubileumcommissie, Chantal Gillon.

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


Natte slotdag jubileumjaar Het sluitingtoernooi als laatste activiteit in het kader van het jubileumjaar op zondag 4 november was een dag met helaas veel regen. De organisatie van deze dag had veel werk gestoken in de voorbereiding, maar helaas door de overvloedige regenval bijna allemaal voor niets. Het werd uiteindelijk een alternatief programma met een bingo. Voor deze dag hadden zich ca. 120 leden aangemeld, die verdeeld over 10 teams, gezellig buiten elkaar zouden gaan bestrijden. De namen van deze teams waren de namen van koekjes zoals Bitterkoekjes, Stroopwafels, Bokkenpoten, Spritsen en Lange Vingers om maar wat te noemen. Op iedere tafel stond er voor het betreffende team een gezellig schaaltje klaar met het soort koekje van hun team. Maar helaas alle voorbereidingen ten spijt werd het uiteindelijk een bingo.

Fons van Deursen en Mieke Steijger regelen de bingo Cynthia Bakker werd de sjoelkoningin

Lynn Kouwenhoven en Nadia Barendse nemen de paraplu mee om droog bij de ballonhal aan te komen

Voor het draaien van de balletjes werd Fons van Deursen gecharterd met assistentie van Mieke Steijger, die dit gezamenlijk probleemloos tot een goed einde brachten. Cheque Deze middag werd ook het bedrag bekendgemaakt en overhandigd aan een vertegenwoordiger van Right to Play. Chantal Gillon had voor dit Right to Play nog een extra activiteit in de vorm van een sjoeltoernooi. De sjoelkoningin werd Cyntia Bakker en de sjoelprinses werd Pien Frerichs. Door onze voorzitter Ferry van Lier werd er aan Michel van Keulen als vertegenwoordiger van Right to Play een cheque overhandigd met het mooie bedrag van 3200 euro.

Michel van Keulen van Right to Play krijgt de cheque overhandigd van onze voorzitter Ferry van Lier

Wijdtepraet nr. 5, december 2012

De voorzitter van de jubileumcommissie Henk Merkus blikte op deze middag terug op een geslaagd jubileum jaar. Hij bedankte de organisatie van Chantal Gillon voor het geweldige

21


Henk Merkus overhandigt aan voorzitter Ferry van Lier een maquette van een speeltuin Gerard Boogert bekrachtigd de samenwerking tussen TVP en Progress Tennis, Bianca de Bruijn en Elles Admiraal

Deze organisatie is namelijk geheel en al gericht op onze eigen club. Gerard Boogert, bestuurslid technische zaken, wil de opleiding binnen onze vereniging wat meer stroomlijnen. Tennis Progress is opgezet door Elles Admiraal en haar dochter Bianca de Bruijn, die al jaren tennissen en tennisles geven bij onze vereniging. Door hen zijn vijf talentvolle en ervaren trainers aangetrokken, die binnen Tennis Progress aan de slag gaan. Fred Marx, Nienke van Beest en Glenn Resodihardjo waren al actief bij ons en nieuwkomers zijn Marvin Cijntje en David Nainggolan. 24 uurs toernooi, Cock van Horzen de schrijver van het jubileum boek en Ada Warnaar voor de organisatie van de veiling op de slotdag van het clubkampioenschap. Henk Merkus overhandigde tot slot aan voorzitter Ferry van Lier een maquette van een speeltuin iets waarmee mogelijk in de toekomst ons mooie tennispark mee kan verfraaid worden. Tennis Progress Op deze zondag werd ook het startsein gegeven voor Tennis Progress, een tennisschool tussen aanhalingstekens.

Op de site van Progress Tennis (www.progresstennis.nl) stellen deze trainers zich voor, een mooie mix van trainers, die zelf de techniek van het spelletje goed beheersen en staan te trappelen om dit aan de jeugd en de senioren van onze vereniging over te brengen. Buffet Na al deze speeches werd deze dag afgesloten met een goed chinees buffet waarmee dit mooie jubileumjaar gepast werd afgesloten.

Van het heerlijke Chinese buffet door iedereen heerlijk gesmuld

22

Wijdtepraet nr. 5, december 2012


Nieuwjaarsreceptie Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie, die zal worden gehouden op zondag 6 januari 2013 vanaf 16.00 uur. Onder het genot van een drankje en een hapje is er gelegenheid om elkaar een voorspoedig, gezond en sportief 2013 toe te wensen.


Ballonhal opzetten

Met z'n allen de ballonhal opzetten. Vele handen maken licht werk! Bedankt mannen!

Zilvervloot Sparen

open d via snsb irect an zilvervlo k.nl/ ot

2,4%* variabele rente 18 jaar? Maximaal 10%** premie over de gehele inleg De Zilvervloot is weer terug met Zilvervloot Sparen. Zo kan je sparen voor je kind en aan het einde van de looptijd krijg je een mooie premie over de gehele inleg. Iedereen mag meesparen. Dus ook oma’s en opa’s! Ga voor meer

informatie of voor het openen van Zilvervloot Sparen naar snsbank.nl/zilvervloot of bel SNS Klantenservice via 0900 - 18 50 (lokaal tarief). Natuurlijk ben je ook welkom in de SNS Winkel.

Ackershof 10 (aan de Oostlaan) 2641 DX Pijnacker

De enige bank die ook hypotheken van andere aanbieders adviseert

* Variabele rente per 06-09-2012. Rentewijzigingen voorbehouden. ** Na minimaal 10 jaar sparen.

Ackershof 10 (aan de Oostlaan) 2641 DX Pijnacker

24

Wijdtepraet nr. 4, oktober 2012


Tel. 015 369 61 17

w w w. d o o r s f a s h i o n . n l Westlaan 10 - 2641 DM Pijnacker Te l e f o o n 0 1 5 3 6 9 7 3 7 5

DE TOYOTA TOPPER IN UW REGIO

AUTOBEDRIJF PLUYM BV

Kerkweg 66 - 2641 GE Pijnacker - Tel. 015-369 51 40

WWW.PLUYM.NL


Bent u op zoek naar .... - PVC vloeren - Laminaat - Zonwering - Behang - Tapijt - Gordijnen - Woonaccessoires

Kom dan eens langs bij .... Stationsstraat 18 2641 GL Pijnacker 015 - 369 22 33 www.kokwoondecoratie.nl info@kokwoondecoratie.nl www.hetwoonpaleis.nl

Wijdtepraet 2012 5  

Clubblad Tennisvereniging Pijnacker Wijdtepraet 2012 nr 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you