Page 3

3

Powiat Ostrowski

Rolnicy z całego powiatu bawili się na VII Dożynkach Powiatowych W niedzielę, 17 sierpnia rolnicy z całego powiatu wzięli udział w Dożynkach Powiatowych, które odbyły się na placu przy Gospodarstwie Agroturystyczno-Rekreacyjnym „Zygi Ranch” w Ugniewie. Były to już siódme dożynki organizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Pomysłodawcą organizacji dożynek jest starosta Zbigniew Kamiński. Pierwszy raz odbyły się one w 2008 roku wspólnie z Urzędem Gminy w Wąsewie. Była to największa powiatowa impreza w blisko dziesięcioletniej historii odrodzonego samorządu powiatowego. „Obrzędy dożynkowe mają długą tradycję w polskiej kulturze. Są uwieńczeniem wielomiesięcznych starań wszystkich pracujących na roli” – przypomina Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński. – „Uroczystości dożynkowe stanowią hołd i podziękowanie Bogu za szczęśliwe zbiory i chleb – owoc rolniczego trudu. Ponadto, dożynki służą promocji „naszej małej lokalnej ojczyzny”. Są przedsięwzięciem całej społeczności powiatu ostrowskiego, który jest regionem typowo rolniczym oraz promują wizerunek gospodarczy i dorobek społeczno – kulturalny powiatu.” W obchodach I Dożynek Powiatowych uczestniczyły delegacje z gmin Brok, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie oraz sołectwa gminy

Koncert Don Vasyla spodobał się publiczności ków, obrzęd dzielenia się chlebem oraz konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Ponadto, impreza jest zawsze obejmowana patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego.

Pamiątkowe zdjęcie Starosty i młodych muzyków, którzy wystąpili na Dożynkach Wąsewo, a kolejne dożynki odbyły się wspólnie z Urzędem Gminy w Starym Lubotyniu. III Dożynki Powiatowe w Jasienicy zostały zorganizowane juz samodzielnie przez Powiat Ostrowski i tak jest do dziś. W kolejnych latach dożynki były organizowane w Zuzeli (gm. Nur), w gminie Szulborze Wielkie i Boguty-Pianki. Tegoroczne, VII Dożynki Powiatowe odbyły się w Ugniewie (gm. Ostrów Mazowiecka). Nieodłącznym elementem każdych dożynek jest msza święta w intencji rolni-

Tegoroczne dożynki rozpoczęły się mszą św. polową w intencji rolników celebrowaną przez ks. kan. Marka Grudę, proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej. W odprawieniu mszy pomagali mu dr prałat Jan Okuła, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej oraz ks. kan. Piotr Kapelański, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Jasienicy. Podczas mszy ks. Marek Gruda poświęcił bochenki chleba i wieńce dożynkowe. Piękne wieńce przygotowane zostały ze zbóż, owoców,

Na wieczornych koncertach pojawiły się tłumy ludzi

warzyw i polnych kwiatów przez każdą gminę naszego powiatu (prócz Zarąb Kościelnych) oraz przez organizatora – Powiat Ostrowski. Po mszy starosta opowiedział o tym, jak zrodził się pomysł organizacji dożynek, a następnie uroczyście otworzył VII Dożynki Powiatowe i powitał przybyłych gości. Zbigniew Kamiński podkreślił znaczenie rolnictwa dla naszego powiatu i podziękował rolnikom za ich ciężka pracę, dzięki której na naszych stołach jest chleb. W dalszej części obchodów Zbigniew Kamiński otrzymał z rąk Starostów Dożynek – państwa Małgorzaty i Stanisława Legackich z Nieskórza reprezentujących rolników z terenu powiatu ostrowskiego, chleb upieczony z tegorocznego ziarna symbolizujący zakończone zbiory i podzielił się nim z gośćmi oraz mieszkańcami powiatu przybyłymi na dożynki. Po uroczystościach rozpoczęła się część kulturalno-rozrywkowa. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły muzyczne: „Żurawiacy” z Bogut-Pianek, „Jarzębina” z Broku i „Małkinianka” z Małkini Górnej. Potem podsumowano konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Zwyciężył wieniec przygotowany przez gminę Andrzejewo. Drugie miejsce zdobył wieniec z gminy Brok, a trzecie – wieniec reprezentujący gminę Szulborze Wielkie. Później goście zostali zaproszeni do „Miasteczka Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, gdzie zobaczyli działanie symulatora dachowania samochodu i symulatora zdarzeń oraz wzięli udział w konkursie o tytuł mistrza jazdy rowerowej. Potem, na scenie, rozstrzygnięto konkurs „Wiedzy ekologicznej i rolniczej”, „Wiedzy o BHP w rolnictwie” oraz konkurs Wiedzy o Lokalnej Grupie Działania „Zielone Sioło”. Wieczorem odbył się koncert „Młodych Talentów Powiatu Ostrowskiego” i koncert laureatów konkursu „Twoja Szansa” zorganizowanego z inicjatywy Młodzieżowej Rady Powiatu Ostrowskiego. Kolejną muzyczną atrakcją był recital Eweliny Pabian oraz występ zespołu „ABBA Family”. Jednak gwiazdą wieczoru, która przyciągnęła największe tłumy był „Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni”. Dożynki zakończyły występy zespołów „RAM”, „Ewent” i pokaz sztucznych ogni.

Zwycięski wieniec dożynkowy z Andrzejewa Wśród gości przybyłych na dożynki byli m.in. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wiesław Opęchowski, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Mariusz Popielarz, Dyrektor Oddziału Zamiejscowego w Ostrołęce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojciech Bobrowski i Kierownik Oddziału Geodezji i Rolnictwa Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Stanisław Duszak. Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek KoRedakcja złowski. Fot. Starostwo Powiatowe

Starosta dzieli się chlebem z mieszkańcami powiatu

Sponsorzy VII Dożynek Powiatowych: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz., PLUS BANK S. A., Zakład Produkcyj OSTROVIA Sp. z o.o. w Ostrowi Maz., ALPLA Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka, B. D. ART. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Małkini Górnej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EMMA” w Ostrowi Maz., ROCKWOOL Polska Sp. z o. o., Interchemall Zespół Młynów Sp. z o.o. w Jelonkach, Transport krajowy i handel obwoźny Mariusz Iwanicki w Ostrowi Maz., KEFAL Kempisty Spółka Jawna w Ostrowi Maz., Transport Krajowy i Międzynarodowy Henryk Krystosik w Ostrowi Maz., CANEXPOL w Ostrowi Maz.,

Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Maz., INTER BROKER Sp. z o.o. Grupa Mentor w Toruniu, Firma B. M. B. Budownictwo w Ostrowi Maz., Firma ECOmmerce Sp. z o.o. z Krakowa, Zajazd COBRA w Ostrowi Maz., Stacja Paliw WIG Sp. Jawana w Ostrowi Maz., Salon Meblowy Krzysztofa Trzaski w Ostrowi Maz., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BROMAT w Broku, Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD w Ostrowi Maz., Piekarnia Edward Grodzki w Jasienicy, Brokowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Broku, Wytwórnia Wód Gazowanych, Makaronu i Sękaczy w Andrzejewie, Firma ROLSTAL w Ostrowi Maz.

Profile for TV Ostrów Mazowiecka

Tvostr4  

Tvostr4  

Profile for tvostrow
Advertisement