Page 1

Bulletin ` TV LUX Klubu priatelov

Viac na strane 4 - 5

2 2018


TV LUX sledujú diváci

na celom svete

me vám Milá TV Lux, praje ášmu k v ie všetko najlepš jeme vu ra zd po jubileu a  zo Švajčiarska.

me vás odporuje TV Lux p e takúto m i, že má d ra ý e m a s vás každ ledujeme . e stanicu. S anad deň aj v K

Ahoj, TV LU X, blahoželá me vám k vášmu 10. výročiu a pra jeme veľa šťastných ro kov. Pozdra vujeme z Kanady.

Aj my, Klbkáči z Mníchova, prajeme Televízii LUX všetko najlepšie. Pozdravujeme Klbko aj našich kamarátov Klbkáčov na Slovensku.

hu ka misia v Züric Slovenská katolíc ie pš etko najle praje TV LUX vš ninám. de ro na 0. k 1

` TV LUX Kontakt Klub priatelov Prepoštská 5, 811 01 Bratislava | Email: klub@tvlux.sk

Tel.: (02) 21 29 55 55 | www.tvlux.sk Číslo účtu SR: 2620013784/1100

IBAN: SK96 1100 0000 0026 2001 3784 Číslo účtu ČR: 884488100/5500 | IBAN: CZ71 5500 0000 0008 8448 8100

variabilný symbol: klubové číslo | Zahraničie: PayPal Bulletin Klubu priateľov TV LUX • Zodpovedná redaktorka: Veronika Strelková • Grafika: Marcela Murínová, Veronika Strelková •

Bulletin je dostupný aj v elektronickej verzii na www.tvlux.sk v časti Klub priateľov. 2

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX


Foto: Archív TV LUX

Editoriál Ďakujeme Bohu za „zázrak“ Na Kvetnú nedeľu sme sa s otcom Jurajom Drobným vracali z predveľkonočného vysluhovania sviatosti zmierenia. Boli sme vo farnosti otca Jozefa Kováčika, kde pôsobí aj otec Eduard Janíček. Bol tam aj Mons. Ján Formánek, ktorý tiež účinkuje v niektorých diskusných reláciách i Mons. Tibor Hajdu, predseda Televíznej rady. Boli sme tam taká „televízna“ partia. Cestou domov som sa otca Juraja opýtal, ako vidí, on ako pamätník, celých tých desať rokov našej Televízie Lux. Otec Juraj hovorí: „Fúha, to ťažko takto povedať dvomi slovami.“ „Veď skús“ naliehal som. Po chvíľke otec Juraj hovorí: „To, čo som už aj povedal – zázrak. Taký malý zázrak.“ Pred zázrakmi neraz človek zostane stáť v nemom úžase plný vďačnosti voči Bohu.

O rôznych zázrakoch by ste vedeli hovoriť aj vy, drahí priatelia, o chvíľach, keď Boh zasiahol do vášho života a nemožné sa stalo možným. So srdcom plným vďačnosti sa obraciame k dobrému Pánu Bohu a ďakujeme mu v týchto dňoch za Jeho dobrodenia, za Jeho priazeň voči nám všetkým. Ďakujeme Bohu za „zázrak,“ ktorého súčasťou sú aj naši otcovia biskupi i kňazi, ktorí pomáhajú Televízii Lux vo svojich diecézach a farnostiach. Ďakujeme Bohu za „zázrak,“ ktorého súčasťou ste aj vy, drahí naši priatelia, priaznivci, dobrodinci, všetci bratia a sestry tvoriaci Televíziu Lux. Ďakujeme Bohu za „zázrak“ Televízie Lux, vďaka ktorej aj naši „hľadajúci“ bratia a sestry urobia azda krôčik k Nemu. V evanjeliách bola podstatným predpokladom zázrakov

viera. „Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli.“ (Lk 7,9) „Tvoja viera ťa zachránila.“ (Lk 7, 50) Zázraky, ktoré konal Ježiš, podnietili iných uveriť alebo posilniť svoju vieru. Kiež aj nás všetkých, kráčajúcich v tomto „malom zázraku Televízie Lux“, naplní okrem vďačnosti aj viera a dôvera v Pána. Kiež Pán aj prostredníctvom programov Televízie Lux posilňuje našu vieru, aby sme kráčali Cestou, ktorou je Kristus.Ján Pavol I. hovorieval: „Náboženstvo bez zázrakov a tajomstiev by bolo vedou. Pán od nás nechce, aby sme všetkému rozumeli. Je ľahké telesne zohnúť koleno, veľmi ťažké však je v duchu pokľaknúť pred Bohom a povedať: ´Pane, nerozumiem tomu, ale prijímam to´.“ Nech nám všetkým v tom Pán, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, sv. Františka Saleského i sv. Jána Pavla II., pomáha. Marián Bér riaditeľ Klubu priateľov TV LUX Viac na www.tvlux.sk

3


Oslava 10. výročia TV LUX v Šaštíne Pozývame vás prežiť s nami deň plný vďaky za 10 rokov fungovania našej televízie, ktorý oslávime v sobotu 19. mája 2018 v Šaštíne v areáli Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Spoločnou modlitbou posvätného ruženca, Korunkou Božieho milosrdenstva a slávnostnou svätou omšou budeme ďakovať za všetky dary a požehnanie od Pána a zároveň budeme prosiť o ďalšie milosti do budúcich rokov. Slávnostný deň ukončíme slávnostným galaprogramom. Vystúpia v ňom známi umelci Miroslav Dvorský a Monika Kandráčová, viacerí hudobníci a tanečníci z Tanečného divadla ATak. Televízii prídu zavinšovať mnohé známe tváre z obrazovky - medzi nimi aj otec Marián s Klbkom. V programe poodhalíme aj televízne zákulisie a zaspomíname na programy a relácie, ktoré sme tvorili počas desiatich rokov. Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke 10rokov.tvlux.sk.

SOBOTA 19. mája 2018 / Šaštín 12:40 – 13:00 Modlitba posvätného ruženca 13:00 – 15:00 Workshopy (predstavenie relácií TV LUX) 15:00 – 15:15 Korunka k Božiemu milosrdenstvu 15:30 – 16:30 Svätá omša

celebruje Mons. Stanislav Zvolenský kazateľ Mons. Cyril Vasiľ

17:30 – 19:00 Galaprogram

vystúpia Miroslav Dvorský, Monika Kandráčová, Klbko, tanečné divadlo ATak

SÚŤAŽ

Pre účastníkov oslavy 10. výročia TV LUX v Šaštíne 19. mája 2018 máme pripravený špeciálny darček - súťaž, v ktorej budú môcť vyhrať duchovnú obnovu s TV LUX v San GiovanniRotondo pre dve osoby. Podmienky súťaže sa dozviete priamo na oslave výročia v Šaštíne.

Sprievodný program Výstava prác detskej výtvarnej súťaže Pre Klbko 2018

i Program pre deti s animátorm

Atrakcie pre deti v areáli nia

Vysluhovanie sviatosti zmiere Stánky s občerstvením

Na oslavu 10. TV LUX výročia v Šaštíne nie je potrebná registrácia. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu tvlux@tvlux.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 21 29 55 55 (len v pracovných dňoch v čase: 9:00 – 12:00 h a 13:00 - 17:00 h). 4

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX


10. výročie TV LUX vo vysielaní Pri príležitosti 10. výročia vysielania sme pripravili pre našich divákov špeciálny program.

ŠT3.5. / 17:30

PIA 4.5. / 20:30 premiéra SO 5.5. / 18:30 repríza

DOMA JE DOMA: 10 rokov TV LUX

SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY

Mimoriadna relácia Doma je doma, v ktorej budeme ďakovať za 10 rokov milostí a požehnania a vyhlásime víťazov detskej výtvarnej súťaže Pre Klbko - Pracujem pre Tv Lux.

Film zobrazuje život svätého Ignáca z Loyoly - zakladateľa jezuitov, prezývaného aj „svätcom druhej šance“. Je prenikavým a napínavým príbehom skutočného muža, vojaka, opakovane hľadiaceho smrti do očí. Vykresľuje jeho transformáciu z výbušného vojaka žijúceho v nerestiach, prechádzajúceho skúškami, zranením, väznením, ale aj výsluchom španielskou inkvizíciou, na Božieho bojovníka, mysticky prežívajúceho Božiu prítomnosť.

ŠT 3.5. / 20:20

ADORÁCIA

Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou, pri ktorej chcú ďakovať zamestnanci TV LUX za 10 rokov jej pôsobenia.

RA

MIÉ

PRE

SO 19.5.

PRENOSY ZO ŠAŠTÍNA Priame prenosy z osláv 10. výročia TV LUX zo Šaštína 12:30 živý vstup 12:40 Modlitba posvätného ruženca 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu 15:30 Slávnostná svätá omša 17:30 Galaprogram

ZÁJAZD DO ŠAŠTÍNA A TRNAVY Pre tých z vás, ktorí chcete oslavu 10. výročia TV LUX prežiť osobitým spôsobom, pripravujeme v spolupráci s CK Awertravel zájazd, ktorého súčasťou bude účasť na oslavách v Šaštíne, prehliadka kráľovského mesta Trnava a slávnostná svätá omša s kňazmi Televízie LUX pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej v Bazilike sv. Mikuláša. Zájazd sa uskutoční v termíne 19. - 20. mája 2018. Sprevádzať nás budú kňazi známi z obrazovky Televízie Lux. Cena zájazdu je 89€ s odchodom autobusu z Košíc, Prešova a Popradu a 85€ odchodom autobusu z Ružomberka, Banskej Prihlásiť Bystrice, Žiliny, Trenčína, Nitry a Trnavy. sa môžete Cena zahŕňa 1x ubytovanie s raňajkatelefonicky na čísmi, dopravu klimatizovaným autobulach: 034/651 3896 alebo som, prehliadku Trnavy s odborným 0905 974 264 prípadne emaivýkladom. Cena nezahŕňa miestnu lom na awertravel@awertravel. daň za ubytovanie vo výške 0,66€. sk. Viac informácií o pripravovanom zájazde nájdete Viac na www.tvlux.sk 5 na www.awertravel.sk.


Filmové večery s TV LUX KRAJINA TIEŇOV

PÁN JEŽIŠ NA NÁVŠTEVE

KATERI

SO 21. 4. 20:30 / premiéra NE 22. 4. 16:40 / repríza

SO 5.5. 20:30 / premiéra NE 6.5. 16:40 / repríza

SO 12. 5. 20:30 / premiéra NE 13. 5. 16:40 / repríza

Film o skutočných udalostiach zo života C.S. Lewisa. Učí v Oxforde, kde je známy ako Jack a teší sa popularite. Jedna z jeho „fanyniek“ príde až z Ameriky, aby sa s ním stretla. Tak sa začína ich láska. Zoberú sa, ale Joy smrteľne ochorie a musia sa spolu postaviť tejto situácii.

SPASITEĽ SO 28.4. 20:30 / premiéra NE 29.4. 16:40 / repríza

Film rozpráva príbeh očami malého chlapca, pripravujúceho sa na 1. sväté prijímanie, o sile modlitby, problematike alkoholizmu v kresťanskej rodine, láske, odhodlanosti matky zachrániť rodinu a otcovom obrátení.

Sirota Kateri sa dozvedá o Ježišovi Kristovi od francúzskych katolíckych misionárov, ktorí prišli do indiánskych dedín Mohawkov. Kateri sa stáva jednou z najhorlivejších konvertítok svojho ľudu. Zomiera ako 24 ročná v roku 1680. V roku 2012 bola vyhlásená za svätú.

SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY PIA 4.5. 20:30 / premiéra SO 5.5. 18:30 / repríza

DÁVID / BIBLIA (1/2) SO 26.5. 20:30 / premiéra ÉRA NE 27.5. 16:40 / repríza

MI PRE

(2/2) SO 2. 6. 20:30 / premiéra NE 3. 6. 16:40 / repríza

Bližšie informácie o filme nájdete na strane 5. Film je v arabčine, zobrazuje obdobie, keď Rím panoval nad svetom a držal v rukách moc nad životom a smrťou. Provincia v rímskej Palestíne bola vriacim kotlom rebélie a útlaku. Do týchto okolností zasadzuje Lukáš príbeh plný zázrakov, úžasu a premeny… 6

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX

Filmové večery vám prinášame vďaka finančnej podpore členov Klubu priateľov TV LUX. Ďakujeme za vašu štedrosť!

Životný príbeh izraelského kráľa Dávida, bol bohatý na zvraty a dramatické udalosti. Ako mladý pastier bol Dávid pomazaný a Bohom vybraný, aby sa stal kráľom v Jeruzaleme miesto kráľa Saula, ktorý Boha sklamal.


Zaujímavé dokumenty LORETO - TAJOMSTVO SVÄTÉHO DOMU Z NAZARETA SO 28. 4. / 17:30 Bádanie po jednej z najfascinujúcejších záhad kresťanstva: prenesenia Svätého domu Panny Márie z Nazareta do talianskeho mesta Loreto. Podľa tradície ho sem preniesli anjeli. Podľa najnovšej teórie to boli kresťania za čias križiackych výprav.

PÁTER KRAPKA UT 8.5. / 21:45 Páter Krapka patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej kňazskej inteligencie. Vzácne je jeho teologické dielo. Zaslúžil sa o kontinuitu jezuitského vzdelanostného dorastu v desaťročiach náboženského útlaku. V čase zákazu reholí bol vystavený ťažkým životným skúškam.

VATIKÁNSKY TAJNÝ ARCHÍV PIA 11.5. / 17:30 Čo sa skrýva za múrmi Vatikánskeho tajného archívu? Pozrite sa s nami do jedného z najväčších svetových výskumných stredísk s jeho najnedostupnejšími miestami a množstvom vzácnych historických dokumentov.

FATIMSKÉ POSOLSTVO (8 dielov) každú stredu od 9.5. do 27. 6. / 21:50

BISKUP BARNÁŠ UT 15.5. / 21:45 Dokument o biskupovi Štefanovi Barnášovi, pomocnom biskupovi biskupa Jána Vojtaššáka. Jeho životný príklad je dôkazom víťazstva morálnej sily nad násilím.

OSTROV MNÍCHOV Miniséria spoločnosti EWTN o Fatimskom posolstve.Sto rokov nasledujúcich po fatimských zjaveniach môžeme označiť za storočie kresťanských mučeníkov, keďže kresťanstvo čelilo horšiemu prenasledovaniu od čias Rímskej ríše.

PIA 25.5. 17:30 Kláštor Sion v Holandsku voľakedy obývalo 120 mníchov. V roku 2013 ich zostalo len osem. Prišlo ťažké rozhodovanie o sťahovaní a o novom začiatku na severe Holandska na ostrove Schiermonnikoog. Muži modlitby bojovali s vnútorným nepokojom a pochybnosťami.

MIMORIADNE PRENOSY NE 29.4. / 11:00

Svätá omša z Košíc Priamy prenos z Kostola Nanebovzatia Panny Márie, celebruje J. Ex. Mons. Cyril Vasiľ SJ, pričom v jej úvode požehná ikonu SalusPopuliRomani - PopuliCassoviensis. NE 20.5. / 15:00

ZÁZNAM Hodiny milosrdenstva a svätej omše z Hory Butkov pri Ilave, pri ktorej bude požehnanie sochy Panny Márie - Matky milosrdenstva.

UT 8. 5. / 12:00

Svätá omša z Turzovky Hory Živčáková Priamy prenos z pútnického miesta žilinskej diecézy. PO 21.5. / 10:30

Svätá omša z Opátstva Jasov Priamy prenos z Chrámu sv. Jána Krstiteľa pri príležitosti odovzdávania relikvie blahoslaveného Karola Habsburgského za prítomnosti členov Habsburgskej rodiny, členov Rádu sv. Juraja, jasovskej kanonie a veriacich z okolitého kraja.

Zmena programu vyhradená. Dvojstránku pripravila Michaela Škodová, skladba programu Viac na www.tvlux.sk

7


Boli pri tom na začiatku... Keď dňa 4. mája 2008 začala vysielať Televízia LUX, museli už byť vybudované televízne štúdiá, vysielacie pracovisko, museli byť vymyslené relácie, vytvorená programová štruktúra. Predovšetkým tu však museli byť ochotní ľudia, ktorí uverili projektu katolíckej televízie a spoločne sa pustili do jej budovania. Niektorých z nich sme oslovili a poprosili sme ich, aby nám čo najstručnejšie odpovedali na tri nasledujúce otázky:

1. Ako si sa dostal(a) k TV LUX? 2. Čo bolo pre teba v roku začiatku vysielanie(2008) najťažšie? 3. Čím je pre teba Televízia LUX dnes?

Janka Trávníčková –dramaturgička, moderátorka, matka dvoch detí

1. Na spoluprácu s televíziou ma oslovil Maťo Lišhák(pozn. spoluzakladateľ LUX communicationm člen Televíznej rady). Trochu poznal moju prácu z rádia, s ktorým som v tom čase spolupracovala a pýtal si, či by som mala záujem skúsiť to s televíziou. A tak som tu. :-) 2. Najťažšie bolo zladiť všetky povinnosti, ktoré sa mi v jednom období stretli: vznikala televízia, čo pre mňa znamenalo veľa administratívnej práce, ktorá predchádzala získaniu licencie, končila som vysokú školu a mala som tesne pred svadbou. 3. Televízia LUX pre mňa vždy bola a aj dnes je rodina. Miesto, kde sa cítim požehnaná, milovaná a prijatá. Kde milujem, požehnávam, prijímam a dávam do služby Boha talenty, ktoré mi dal. A kde som nekonečne vďačná.

František Majda –riaditeľ techniky, otec troch detí

1. Do televízie som prišiel zo združenia LUX communication,ktoré je dodnes spolu s KBS spoločníkom Televízie LUX. Tam som zastával pozíciu kameramana a technika, takže pri zrode televízie úlohy technického charakteru padli nejako prirodzene na moju hlavu. 2. Najťažšie boli pre mňa prebdené noci a taktiež organizačno-personálne nastavovanie televízie. 3. Pre mňa je Televízia LUX cesta, cesta k osobnému a duchovnému rastu, tu citim Boha, ktorý cez televíziu okolo mňa pôsobí aj napriek všetkým ťažkostiam a problémom, s ktorými sa denne stretávame.

Marek Poláček – dokumentarista, prvý riaditeľ TV LUX, otec dvoch detí

1. Po návrate zo štúdia žurnalistiky v Belgicku ma o. Juraj Drobný nahováral na civilku v Luxe (pozn. združenie LUX communication). O Luxe som nevedel nič, ale Juraja som poznal z Novej Dubnice a veril som mu, že Lux bude fajn. To bolo v roku 2001. Vtedy sa nám ani nesnívalo, že o niekoľko rokov nato vznikne katolícka televízia. 2. Najťažšie bolo všetko. Boli to nervy, všetko sa tvorilo, nastavovalo, v televízii bolo 50 ľudí. Ale boli sme perfektný tím, nechýbalo nadšenie, ani odvaha. 3. Ako na začiatku, tak aj dnes vnímam našu televíziu ako dôležitú alternatívu. Bola by to večná škoda, keby neexistovala. 8

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX


2008 - 2018 Jozef Kováčik – riaditeľ programu, kňaz

1. Projekt televízie som mal možnosť sledovať už dávno pred jej vznikom. Zúčastňoval som sa debát o digitalizácii a možnostiach i výzvach pre Cirkev na Slovensku. Nakoniec dozrel čas, aby sme najskôr cez výrobu relácií pre TV NOE dostali k samostatnej katolíckej televízii na Slovensku. Dôležitú rolu pri tom zohralo slovo slovenských biskupov, ktorí mali odvahu s ďalšími partnermi vstúpiť do tohto projektu. 2. Najťažšia pre mňa bola viera, že zázrak takéhoto rozmeru je možný :) 3. Je to poslanie a povolanie. A viera, že ak bude Pán Boh potrebovať TV LUX aj ďalej, prevezmú po nás tento projekt ďalší, ktorí budú počúvať Boží hlas a budú mať odvahu veriť, že aj také veľké diela je možné s Božou pomocou vytvoriť a udržať.

Juraj Drobný – redaktor, kňaz

1. Keď sme s kamarátmi a s požehnaním Cirkvi zakladali v roku 1993 združenie LUX communication, chceli sme tvoriť televízne relácie pre existujúce televízie. Keď však dozrel čas a Televízia LUX vznikla, jej práve menovaný riaditeľ Marek Poláček si dal podmienku, aby som bol vedúcim programu. Tak som spolu s ním prešiel z LUX communication do TV LUX a som v nej dodnes. 2. Najťažším bolo pre mňa robiť kompromisy pri tvorbe programu. Mávali sme tak diametrálne odlišné názory na podobu relácií, či koncepciu vysielacej štruktúry, že sa porady niekedy zvrhli na hádky. Kľúčovým však pre nás vždy bolo vedieť, že máme spoločný cieľ. 3. Budem sa opakovať, ale Televízia LUX pre mňa bola a stále je čosi ako malý zázrak a ja neprestávam byť vďačný, že smiem byť jej súčasťou.

Michaela Škodová – skladba programu, matka dvoch detí

1. Od roku 1997 som pracovala v LUX communication ako strihačka, potom som dostala za úlohu dať do poriadku archív. Keď vznikla televízia, keďže som mala prehľad o všetkých programoch, reláciách a akvizíciách, „prischla“ mi úloha - skladba programu. 2. Všetko som brala vždy ako výzvu; keď ťa hodia do vody, musíš plávať. Asi mi na začiatku chýbal nejaký spoľahlivý softvér, ktorý by mi pomáhal pri tvorbe playlistov. Niekedy som musela tú istú prácu spraviť aj 3x, keďže nás technika neposlúchala. 3. Stále máme čo zlepšovať, ale postupne sa dostávame viac do povedomia ľudí. Som rada, keď aspoň trošku naše vysielanie niekoho povzbudí a pomôže mu. Pripravil Juraj Drobný Foto: archív TV LUX Viac na www.tvlux.sk

9


Súťaže pre našich divákov KLUBOVÁ SÚŤAŽ V mesiaci apríl pokračuje Klubová súťaž. Stačí, ak do 30. 4. 2018 úspešne pozvete do Klubu priateľov TV LUX aspoň jedného nového člena alebo ak sa stanete členom Klubu (pokiaľ ním doposiaľ nie ste). Prihlášku nájdete na s. 12 alebo je možné využiť aj prihlasovanie cez stránku www,tvlux.sk, e-mail klub@tvlux.sk i telefonické prihlasovanie na tel. č. 02 / 21 29 55 55. Na súťažiacich čakajú hodnotné ceny - pútnický zájazd s TV LUX Poľsko – Litva pre 1 osobu, pobyt v kúpeľoch Nimnica s TV LUX pre 1 osobu, rodinný víkendový pobyt v Penzióne AJA v Ždiari, rodinný víkendový pobyt v penzióne VeLa, obed s o. Mariánom a Paľkom Dankom. Jeden z nových členov bude odmenený rodinným víkendovým pobytom v hoteli Bojnický vínny dom. Bližšie informácie získate na našej stránke www. tvlux.sk alebo na tel. č. 02 / 21 29 55 55. Sledujte LUXÁREŇ v sobotu 5. 5. 2018 o 17:30.

Výtvarná súťaž

PRE KLBKO

Pre našich najmenších televíznych divákov si tentokrát Klbko vymyslelo náročnú tému – Pracujem pre TV LUX. Klbkáči nám posielali svoje výtvarné práce, v ktorých nám predstavili, aké zamestnanie by chceli v Televízii LUX robiť. Víťazov však ešte nepoznáme. Odborná porota nám výsledky súťaže predstaví v relácii Doma je doma 3. 5. o 17:30 hod. Všetky informácie o súťaži nájdete aj na stránke preklbko.tvlux.sk.

SAFi 2018 Súťaž amatérskych filmárov SAFi 2018 na tému Môj dar už pozná svojich víťazov. V relácii Doma je doma v utorok 27. 2. si prvú cenu - digitálnu zrkadlovku - odniesli žiaci zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, so svojím videom o záhadnej desiate pre školského pána kaplána. V nedeľu 11. 3. priniesla TV LUX priamy prenos nedeľnej svätej omše z ich farnosti (Košice – Terasa), ktorú celebroval spomínaný pán kaplán Pavol Kožuško. Na ďalších miestach sa umiestnili: 2. miesto CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove (TV krúžok Prophet), 3. miesto Ján Trstenský z Višňového pri Žiline, 4. miesto SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline, 5. miesto Miroslav Kantorák z Tŕnia a špeciálnu cenu poroty si odniesla Sandra Potočná. 10

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX


Televízne kaplnky TV LUX V priebehu desiatich rokov vysielania Televízie LUX sa menili kaplnky, z ktorých sa vysielali priame prenosy ranných svätých omší. Spomínate si na ne?

Prvé ranné sv. omše sme vysielali z kaplnky bratislavského Univerzitného pastoračného centra.

Keď sa televízia v auguste roku 2011 sťahovala z Mlynskej doliny na Prepoštskú 5 v Bratislave, cca 2 týždne sme vysielali ranné sv. omše z provizórnej kaplnky.

V septembri roku 2009 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, požehnal novú kaplnku v priestoroch televízie v Mlynskej doline a zasvätil ju Sedembolestnej Panne Márii.

Od septembra roku 2011 sme vysielali sv. omše z kaplnky v TV LUX na prvom poschodí. Aj tú požehnal Mons. Stanislav Zolenský.

Od 4. mája 2017 vysielame ranné sv. omše z novej kaplnky, ktorá je vo dvore televízie na Prepoštskej 5. V deň 9. výročia televízie ju požehnal Mons. Stanislav Zvolenský a zasvätil ju opäť Sedembolestnej Panne Márii. Pripravil Juraj Drobný. Foto: archív TV LUX Viac na www.tvlux.sk

11


Klub priatelo`v TV LUX

Klub priateľov je spoločenstvo ľudí, ktorí podporujú Televíziu LUX modlitbami, finančnými darmi či praktickou pomocou. Členstvo v Klube priateľov k ničomu nezaväzuje. Sme veľmi vďační za modlitbu, ktorú za nás obetujete. Vaše finančné príspevky nám pomáhajú skvalitňovať vysielanie, prinášať viac filmov i priamych prenosov.

VÝHODY PRE ČLENOV KLUBU PRIATEĽOV Bulletin

Sväté omše

o dianí v TV LUX 5x do roka

za všetkých členov (UT 7:00)

KLUB V ČÍSLACH POČET ČLENOV február 2018 - 23 526 február 2017 - 21 231 marec 2018 - 23 938 marec 2017 - 21 552 DARY V €

ÚMYSLY DO LÚRD 02/21 29 55 55 alebo na www.tvlux.sk

AKTUALITY a programové informácie e-mailom

ARCHÍV RELÁCIÍ TV LUX na DVD (10 €/1 ks DVD)

február 2018 - 96 066,03 € február 2017 - 88 797,23 € marec 2018 - 111 140,45 € marec 2017 - 100 557,16 €

25% www.lux.sk 10% eVojtech.sk 10% www.dobrakniha.sk ŠPECIÁLNE ZĽAVY LEN PRE ČLENOV KLUBU PRIATEĽOV 5% www.ver.sk 10% www.najsedacievaky.sk % www.penziontatry.sk

Viac info na www.tvlux.sk.

PRIHLÁŠKA

do Klubu priatel`ov Televízie LUX

Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo

E-mail

Dátum narodenia

Povolanie

Do Klubu ma pozval

MENO

Vyplnenú prihlášku vystrihnite a pošlite na adresu:

KLUBOVÉ ČÍSLO

TV LUX, s. r. o. Prepoštská 5 811 01 Bratislava

Prihlášku pošlite len v prípade, že ešte nie ste zaregistrovaní v Klube priateľov.


SÚŤAŽ

Programová anketa TV LUX

len do 31. 5.

Pomôžte nám skvalitniť naše programy. Vyplňte anketu a hrajte o skvelé ceny! Jedného z vás odmeníme duchovno-relaxačným pobytom v Kúpeľoch Nimnica s TV LUX pre 2 osoby, 10 z vás budú odmenení DVD od Lux Communication a knihami od Spolku sv. Vojtecha. Vyplnenú anketu odošlite na našu adresu TV LUX, Prepoštská 5, 811 01 Bratislava najneskôr do 31. 5. 2018. Anketu nájdete aj online na www.tvlux.sk.

Vyhrajte pobyt v Nimnici s TV LUX pre 2 osoby!

Meno: ________________________________________ Vek: ______ Adresa: _______________________________________________________ Klubové číslo: _______ Tel. číslo alebo e-mail: ________________________ Ako často sledujete Televíziu LUX?

Denne - viac ako 2 hodiny Aspoň raz za týždeň

Denne - menej ako 2 hodiny Príležitostne

Ohodnoťte nasledujúce televízne relácie počtom hviezdičiek nasledovne: Sledujem veľmi rád Sledujem pravidelne Sledujem často

Sledujem príležitostne Nesledujem Nepoznám túto reláciu

AKATIST

DOMA JE DOMA

DUCHOVNÁ PORADŇA

DUCHOVNÉ SLOVKO

EFFETA

FATIMSKÁ SOBOTA

FUNDAMENTY

GODZONE MAGAZÍN

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

HUDOBNÉ PÓDIUM

CHVÁLY

KATECHÉZA

KLBKO

KLINEC PO HLAVIČKE

KRESŤAN V SPOLOČNOSTI

KULMENIE

Viac na www.tvlux.sk

13


Ohodnoťte nasledujúce televízne relácie počtom hviezdičiek nasledovne: Sledujem veľmi rád Sledujem pravidelne Sledujem často

Sledujem príležitostne Nesledujem Nepoznám túto reláciu

LUXÁREŇ

MEDZI NEBOM A ZEMOU

MOJA MISIA MAGAZÍN

NA CESTE V RODINE

POLTÓNKLUB

QUO VADIS

RUNIVERZ

SLOVO V OBRAZE

SPOJENÍ OCEÁNOM

SPRÁVY

TÝŽDEŇ S ...

vKONTEXTE

V SAMÁRII PRI STUDNI

V ŠKOLE DUCHA

VEČERA U SLOVÁKA

VEČERNÁ UNIVERZITA

VIERA DO VRECKA

VZŤAHY / VÄZBY

Z VOLEJA

Výhercov vyžrebujeme v LUXÁRNI v sobotu 16. 6. 2018 o 17:30.

Tu je priestor pre Vaše nápady, námety i pripomienky k zlepšeniu nášho vysielania. Potešíme sa aj povzbudivým slovám.

14

Bulletin Klubu priatel`ov TV LUX


PRIPR AVUJEME

Letné pobyty v Nimnici 12. – 17. 6. 2018 s otcom Milošom Lichnerom SJ téma: S Máriou, Božou Matkou, putujeme životom

249€

19. – 24. 6. 2018 s otcom Antonom Ziolkovským téma: Nasledovať Krista v tajomstvách jeho života

26. 6. – 1. 7. 2018 s otcom Mariánom Šurábom téma: Radosť z evanjelizácie Viac info na: 042/46 08 230, 042/46 08 201, alebo rezervacie@kupelenimnica.sk.

Letné rodinné pobyty v Chorvátsku 8-dňová rodinná dovolenka s TV LUX pri mori v Chorvátskom Šibeníku

8. – 15. 7. 2018 s o. Mariánom Bérom

29

dos 5€ p oso elá ba

15. – 22. 7. 2018 s o. Mariánom Bérom 21. – 30. 7. 2018 s o. Andrejom Kalamenom Viac informácii nájdete na www.awertravel.sk.

490€

Pút´do Santiago de Compostela Pešia púť s TV LUX určená pre nezadaných

24. 8. - 5. 9. 2018 s o. Jánom Majerníkom Súčasťou púte budú aktivity na vzájomné spoznávanie sa, prednášky, ale i sväté omše zamerané na rozlišovanie povolania. Viac informácii nájdete na www.awertravel.sk.

Bulletin TV LUX 2/2018  

televízny časopis o novinkách Televízie LUX

Bulletin TV LUX 2/2018  

televízny časopis o novinkách Televízie LUX

Advertisement