__MAIN_TEXT__

Page 1

PULSEN – for Tvisboerne

Nr. 9 · 44. årgang · September 2019


www.tvisby.dk TVIS-KØRESKOLE.DK = TRAFIKSKOLEN-HOLSTEBRO.DK Tvis Køreskole og Trafikskolen Holstebro er gået i samarbejde, for at kunne tilbyde jer de bedste faciliteter, topmoderne undervisningsmateriale og den bedste undervisning, når du skal erhverve dit kørekort. Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart. Online tilmelding eller ring på tlf. 21 90 19 42. Mvh. Kørelærer Per Nielsen “Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort”

Vi kender vejen Ole Muldkjær

Peter Lauridsen

Leif Lægsgaard

Kaj Pilgaard

Martha Gammelgaard

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER, CAND. JUR.

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

EJENDOMSMÆGLER OG VALUAR

Estate Boligbørsen EJENDOMSMÆGLER & VALUAR MDE

9740 6699 Grønsgade 12, 7500 Holstebro www.estate.dk

2

7500@estate.dk


Indhold: Ejendomsselskabet Tvis   Centertorv ApS informerer . . . . . . . . . 5 Fortnite Lan-Party . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nyt i Tvis Badminton . . . . . . . . . . . . . . 9 Borgerforeningen sætter Tvis på   landkortet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tvis Kirkeblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Tvis Seniorerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nye borde og bænke i Børges Skov   og ved Lauralyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tak til sponsorerne . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Udtrukne lodseddelnumre fra   Spil-Sammen-Ugen . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Tvis Kulturelle Samvirke . . . . . . . . . . . . 28

Stof til næste nr. af Pulsen: skal være redaktionen i hænde   senest onsdag den 18. september – gerne før! Bannestrupparken 42, Tvis  Telefon 4115 6664  Mail: kb.kb@mail.tele.dk Forsidefoto fra FDF’s aktiviteter ved   Spil-Sammen-Festen Nr. 10/2019 bliver omdelt fredag/lørdag 27.-28. september

Tid og sted: September:   3. Konfirmandundervisning begynder   8. “Åben By” i Tvis   8. Høstgudstjeneste 12. Fra Vestkysten til Østfronten 12. Små synger sammen 14. Fortnite Lan-Party 18. Patchwork og applikation starter 18. Dead-line Pulsen

22. Verdens bedste nyheder 25. Sangaften i Tvis Kirkehus 26. Fra blå blink til rollator Oktober:   8. Livet før døden 10. Generalforsamling i Ejendomsselskabet Tvis Centertorv 10. Ord og toner i fugleperspektiv 3


4


Ejendomsselskabet Tvis Centertorv ApS informerer Der afholdes generalforsamling i

EJENDOMSSELSKABET Tvis Centertorv Hvornår: den 10. oktober 2019 Tid: kl.19.00 Sted: Tvis Centret – den lille sal Dagsorden kommer i næste nummer af Pulsen

Sæt

i kalenderen

5


Familieklip Almuemaling af møbler, køkkener, døre samt alm. bygningsmalerarbejde udføres

Klostervej 65 97 43 52 51 v/ Marianne Borg

96 11 11 00

HELGE LÆGÅRD Gammelbyvej 1, Mejrup, 7500 Holstebro Telefon 97 42 48 24

Midt- og Vestjyllands største gardinudvalg

v/ KUMO MØBLER • GARTNERIVEJ 48-50 • TLF. 96 11 11 00

HVAM SMEDE- & VVS

T. Amstrup Skivevej 189 · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68 mail@hvamsmedevvs.dk

Salg af: landbrugsmaskiner · Stålspær · VVS Installationer · Alt i smedearbejde

• Algebehandling • Tømrerarbejde

6

Tækkefirmaet Karsten V. Hansen www.straataekning.dk Tlf. 40 45 22 35


FORTNITE LAN-PARTY 14. SEP 2019 For drenge 3.-6. klasse <TIDSPUNKT> <MEDBRING>

<MAD OG DRIKKE>

<PRIS> <TILMELDING>

09.00-21.00 PC, skærm, mus, tastatur, headset (INGEN højtalere), netværkskabel og forlængerledning. Netværkskabel kan tilkøbes ved tilmelding til 25 kr. Frokost, kage, aftensmad,saftevand og vand er med i prisen. Slik og sodavand kan købes i kiosken. 100 kr. (125 kr. ved tilkøb af netværkskabel) Tilmelding skal ske til Tvis håndbold, mobilepay 10128, HUSK at skrive deltagernavn og klassetrin ved tilmelding. Sidste tilmelding den 7/9.

GAME ON!

7


8


NYT I TVIS BADMINTON

Så skal der igen gang i udviklingen af badminton for de unge i Tvis Heidi Fiil Petersen fortæller lidt om sin baggrund: Hejsa, mit navn er Heidi Fiil   Petersen, og jeg har fra september fået den glædelige opgave hver onsdag at træne byens børn og unge i badminton. Jeg glæder mig meget til at genoptage min passion som badmintontræner. Tidligere har jeg trænet børn i alderen 9-18 år og har en uddannelse som DGI badmintoninstruktør, ligesom jeg selv har spillet badminton på forskellige niveauer i mange år.

Et længe næret ønske om at kunne skaffe en instruktør til børn og unge, der er 9 år og ældre, er endelig lykkedes for bestyrelsen i Tvis Badminton, da vi fra Heidi Fiil Petersen har fået tilsagn om at træne de unge i Tvis. Så vi ser med stor spænding frem til de kommende sæsoner med en masse ungdomsspillere – der på lang sigt vil holde gang i Tvis Badminton.

9


Borgerforeningen sæt Vi ønsker at skabe positiv opmærksomhed omkring bosætning i Tvis. Derfor arrangerer vi søndag den 8. september 2019 mellem kl. 10 og 13 ”Åben By” i Tvis. Formålet med dagen er at trække nye borgere til byen samt skabe interesse for at bygge ny bolig i Tvis. Derfor henvender arrangementet sig både til nuværende borgere, som går i byggetanker, samt kommende, som kunne være interesseret i at flytte til Tvis. Ved den nye Spar købmand stiller vi et telt op, hvor det vil være muligt at snakke nybyggeri med et par byggefirmaer, nogle af byens virksomheder holder åbent hus og andre fortæller i teltet om deres virksomhed. Kommunen informerer om grundsalg, og foreningerne viser lidt af hvad de kan tilbyde. Samtidig krydrer vi dagen med gode tilbud fra købmanden og vaskehallen. Rundt om i byen vil vi holde åbent hus i boliger som er til salg, samt åbne dørene til byens institutioner. Dagens program: Kl. 10 -13 Teltet åbnes. Indslag med levende musik. – HusCompagniet og Eurodan Huse står klar til en snak om nybyggeri. – Foreningslivets repræsentanter kan mødes i teltet. – Tvis FDF sørger for snobrødsbagning. – Actona Company åbner dørene for interesserede.

10


tter Tvis på landkortet!

– TMK, Actona Company og BM Silo har en stand på pladsen, hvor de bl.a. fortæller om forskellige karrieremuligheder i deres virksomheder – Daginstitutionen Grøftekanten samt Tvis Skole og SFO åbner dørene. – Borbjerg Sparekasse har en stand på pladsen – Indvielse af rute med QR-koder som link til lokale fortællinger – Halv pris på alle vaske i vaskehallen hele dagen. – GoOn er tilstede på pladsen fra 10-13. – Masser af Gode tilbud hos SPAR Tvis. Kl. 13 De heldige vindere af dagens konkurrencer udtrækkes ved teltet og vi siger tak for denne gang. Med venlig hilsen

Tvis Borgerforening

TVIS 11


Blikkenslager Jacob Andersen Sønder Allé 14 7500 Holstebro mejdalblik@mail.dk www.mejdalblik.dk

MORREVEJ 7 · TVIS DK-7500 HOLSTEBRO Tlf. +45 97 43 50 66 Fax +45 97 43 50 49 Mail: info@bmsilo.com www.bmsilo.com

www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro www.carstenslyk.dk | T.: 20 41 55 16 | cs@carstenslyk.dk Vestergaardsvænget 3, Tvis | 7500 Holstebro

12


TVIS KIRKEBLAD

Giv mig, Gud, en salmetunge

Når vi holder gudstjeneste i vores kirke, så er der visse ting, der ligesom skal med for at skabe en rigtig gudstjeneste-oplevelse. For eksempel så tror jeg de fleste har svært ved at forstille sig søndagsgudstjenesten uden vores dejlige salmer. Vi har i Danmark en helt uovertruffen og uvurderlig salmeskat i vores salmebog. Salmerne sætter dels ord på vores kristne tro på en poetisk og sansefuld måde – og dels er de fællesskabs-skabende igennem det, at vi synger sammen som menighed. Vi lovsynger Gud og hans ord til os, igennem det at vi kan høre Bibelens tekster folde sig ud i salmerne. Men netop det her med at salmedigterne i deres salmedigtning henter inspiration fra Bibelen, det kan måske få os til at spørge: Hvornår er det Guds ord, vi hører – og hvornår er det bare vores egen menneskesnak? Hvornår er det Guds ånd, der driver salmedigteren? Når det kommer til det spørgsmål, som Jesus rejser et sted hos Matthæus om de falske profeter, så handler det jo om, at vi skal huske at skelne imellem, hvad der er Guds tale, og hvad der er menneskers tale.

13


Det er selvfølgelig mange gange rigtig svært. Vi er meget langt fra at kunne det. Faktisk har vi som mennesker kun fået et lille kig ind i den virkelighed, der er Guds. Det lille kig indenfor får vi i de bibelske tekster, som vi kan læse i Det Gamle og Det Nye Testamente. Der er lige her – og ikke andre steder – at Guds ord forkyndes for os. Det er den del at Guds planer, som vi har adgang til – og som vi har at holde os til. Alt andet er i udgangspunktet fortolkning og filosofi – eller poesi. Så smukt, vigtigt og meningsfyldt kunsten end kan være for os, så er den blot et værktøj til at åbne den egentlig sandhed for os bag spørgsmålene: Hvorfor oplever jeg glæde, sorg, kærlighed, had, lykke og ulykke i mit liv. Hvad er meningen med det hele? På en måde er vi mennesker skabte til at lade os nøje med at leve i tillid til Gud – ikke at kende sandheden som sådan. Den findes derude – og den venter på os, når vi engang skal være sammen med Gud i det liv, der følger efter dette. Og indtil da, da må vi stole på at Guds ord, ja det er det, vi kan læse i Bibelen. Vi er henvist til at have tillid til, at Guds ord er sået og vokser i verden – også selvom nok så mange fortolkere, filosoffer og poeter har forstået budskabet på en lidt skæv måde. Guds ord har en iboende kraft, der han magten til at vække os mennesker – vække os TIL livet. Guds ord er trofast og har selv evnen til at gøre os uforstående mennesker til vise mennesker. Det skal vi have tillid til – på sammen måde som vi skal have tillid til, at vi en dag skal stå for Guds ansigt og selv erfare sandheden bag ordene. (Læs Matthæus-evangeliet kap. 7 v. 15-21).

September-hilsen fra Jacob W. Storgaard-Christensen Sognepræst i Tvis 14


Tirsdag 3. september kl. 12:30

Konfirmandundervisningen begynder Dette års konfirmander begynder deres gang i Kirkehuset, og vi glæder os til at gå lidt på vejen med dem frem i mod foråret konfirmationer. VELKOMMEN

Torsdag 12. september 10:45

”Små synger sammen” i Tvis Kirke Kirken vil invitere alle børn fra nul år og til skolealderen ind i kirken til en halv times sang. Konceptet findes flere steder i landet denne anden torsdag i september og årets tema er bestemt af Sangens Hus. Temaet i år er: ”Havets dyr”. Institutionerne får en personlig invitation men alle interesserede er meget velkomne.

15


Søndag 8. september 14:00

FÆLLES HØSTGUDSTJENESTE Vi gentager sidste års hyggelige succes og flytter ud i en halmkirken på marken ved siden af Nr. Felding kirke (Munkbrovej). Her fejre vi gudstjeneste og bagefter skal vi vurdere de fine medbragte kager/syltede ting og nyde en bid af dem til kirkekaffen.

14:00-14:45 Gudstjeneste 14:45-15:30 Vurdering af kage og ”sylteting”, herefter kaffe

Bage/sylte dysten Kom med dit bagværk eller sylte-tøj deltag i en lille konkurrence. Krav: Skal indeholde mindst én ingrediens fra årets høst. Tilmelding senest 4. september til: kkm.nrft@gmail.com eller 30 30 10 42

16


Søndag 22. september 15:00

”Verdens bedste nyheder” i Nr. Felding Kirke Hvad er den bedste nyhed i verden for dig? Hvordan måler du dig selv i møde med andre? Hvordan ser Gud dig? Kom til Musikgudstjeneste med bl.a. bandmusik og video. Gudstjenesten er specielt målrettet de unge, men alle er velkomne. Efterfølgende saft og kage i Menighedshuset.

17


Onsdag 25. september 19:00

SANGAFTEN i Tvis Kirkehus Sangaften er fantastisk simpelt: det er en aften med masser af sang. Vi synger salmer, årstidssange og elskede fællessange, og efter et oplæg fra organisten kan du være med til at ønske en sang fra salme- eller højskolesangbogen. Der vil også være et reklameindslag fra Voksenkoret, så der er garanti for stor klang og sangglæde. Undervejs vil være en pause med servering af kaffe og kage. Tirsdag 8. oktober 19:00 i Nr. Felding

”Livet før døden” – 20 år med hospice i DK Foredraget tager udgangspunkt i bogen med samme titel. Tove Videbæk, som har haft det endelige ansvar for denne bog, vil dels komme ind på historien, men også på, hvad det er, der gør hospicer så specielle og så værdsatte for både uhelbredeligt syge og deres pårørende. Alle er velkomne. Aftenen koster 25,- (kaffen inkluderet).

18


Aktiviteter ved Tvis Kirke

19


Tvis Kirkes personale

Sognepræst Jacob W. Storgaard Christensen - jwc@km.dk Sørvadvej 12 - Nr. Felding.Tlf. 4027 1476 - Fridag fredag Kordegnekontor Peder V. Østerby, Hovedgaden 3, Tvis. pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716. Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00 -17.00 Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) Dorte Lundgaard Jeppesen kkm.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 1042. Organist og korleder Simon Vibe-Pedersen organist.nrft@gmail.com – Tlf. 3030 0498 Graver Poul Jensen – Tlf. 2346 1665. Læs mere på vores hjemmeside www.tviskirke.dk

Kirken vågner igen… Voksenkoret

er i gang igen, og øver onsdage 19:15-21:15. Der er plads til flere, alle sanglystne er velkomne. Kontakt organist, hvis du vide mere.

Børnekoret

begynder fra september at øve i middagspausen om onsdagen. Øvelsen foregår på Tvis skole og børn fra 3. klasse og opefter er velkomne. Vi øver bl.a. frem til årets julemusical for børn, som du kan læse mere om på kirkens hjemmeside. Hilsen Simon, organist og korleder

20


Torsdag den 12. september kl. 14 -16 i Kirkehuset Suzi Elena Apelgren: Fra Vestkysten til Østfronten Bogen følger en soldats krigsmareridt.  Fra et år udstationeret på den danske   Vestkyst uden kamphandlinger til 1½ år i Østfronten.

Torsdag den 26. september kl. 14 -16 i Kirkehuset Heinz Svoldgaard Hvid: Fra blå blink til rollator. Politimanden der endte som førtidspensionist. Torsdag den 10. oktober kl. 14 -16 i Kirkehuset Tre gæve Thyboer: Ord og toner i fugleperspektiv

21


Nye borde og bænke i Børges Skov og ved Lauralyst På baggrund af en donation fra Jysk Energis sponsorpulje, er der nu mulighed for at tage et lille hvil på turen gennem et par af de skønne områder i Tvis. Vi montrede og afprøvede i øsende regnvejr, og oplevelsen bliver nok ikke ringere i solskin.

22


Tak til sponsorerne Spil-Sammen-Udvalget vil gerne takke de mange sponsorer, der har været med til at gøre det muligt at afholde en hyggelig og festlig Spil-Sammen-Uge. Actona Meiniche Ilva Garant Vestjysk Delikatesse Dahl Biler Tang Biler Bjarne Nielsen IT relation XL-byg Aulum Tømmer Carsten Slyk Autopartner Carsten Jensen Havanna Pizza Borg Regnskab Blue Fox Herning Energi og hobby Byens Massør – Majbritt Knude Chinese Massage Tvis

MAX Cykler Tvis Rema 1000, Skive Hermans Hule Team Tvis Holstebro Vestjysk Bank VIA Campus, Holstebro Butik Season, Søndervig Tvis Fitness Bettinas Massage og Håndlæsning Familieklip – Marianne Borg Gartner Partner Dansk Skovudstyr Spar Tvis Holst Living Midtjysk Fyrværkeri v/ Martin og Tina Mose Frisørhuset Tvis

Nordisk Tapas Vestergades Slagter Hjem-Is Sparekassen Balling Bur Forsamlingshus Corner of the West – Morten Damgaard Tvis Plakat Bierstube River Saloon East End Tobaksfabrikken Zwei Grosse Bier Bar Profil Optik Thiele Kennel Gjedbo Wurth 02 Perfomance

23


HUSK

Jern og papir giver penge i kassen til IdrĂŚtten i Tvis 24


Udtrukne lodseddelnumre fra Spil-Sammen-Ugen Præmierne kan afhentes hos Spar i Tvis til og med 27. september 2019

  1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2 flasker vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familieklip v/ Marianne Borg . . . . . . . 2 flasker vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familieklip v/ Marianne Borg . . . . . . . 2 x Billetter til TTH-kamp . . . . . . . . . Team Tvis Holstebro . . . . . . . . . . . . . . 2 x Billetter til TTH-kamp . . . . . . . . . Team Tvis Holstebro . . . . . . . . . . . . . . Udstyr til hunde . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennel Gjedbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstyr til hunde . . . . . . . . . . . . . . . . . Kennel Gjedbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrebillet til 1 voksen og 1 barn . . . Hermans hule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrebillet til 1 voksen og 1 barn . . . Hermans hule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massør Maj-Britt Knude Eriksen . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massør Maj-Britt Knude Eriksen . . . . . Vingave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tømrer Carsten Slyk . . . . . . . . . . . . . . Vingave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tømrer Carsten Slyk . . . . . . . . . . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borg Regnskab v/ Steffen Borg . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borg Regnskab v/ Steffen Borg . . . . . 2 x billetter til FCM-kamp . . . . . . . . . IT Relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x biografbilletter . . . . . . . . . . . . . . . IT Relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 x BMW bilpleje produkter . . . . . . . Meiniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 x Kia bilpleje produkter . . . . . . . . . . Meiniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 flasker cava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GartnerPartner v/ Kim og Ulla . . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chinese Massage . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavekurv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestjyske Delikatesser . . . . . . . . . . . . Vingave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spar Tvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spar Tvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavekurv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frisørhuset v/ Peter Berki . . . . . . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettinas Massage og Håndlæsning . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettinas Massage og Håndlæsning . . 2 x Ishockey-billetter . . . . . . . . . . . . . Blue Fox Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x Ishockey-biletter . . . . . . . . . . . . . . Blue Fox Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjem IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gavekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjem IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0765 0578 0005 0981 0038 1252 0630 0043 1248 0007 0120 1035 0262 0531 1384 0946 0861 1156 1485 1103 0693 0918 1367 0762 0943 0014 1268 1079 0046 0001

Vi takker for den gode modtagelse vi har fået i forbindelse med salget af årets lodsedler.

25


26


27


Tvis Kulturelle Samvirke Tlf. 9611 5840 eller mail: Jeanette.loeftgaard@holstebro.dk Patchwork og applikation Start: onsdag den 18. september kl. 19.00. Fortsætter hver onsdag Sted: Tvis Skole (billedkunstlokalet). På dette kursus får man vejledning i diverse teknikker inden for patchwork og applikation, samt hygger sig med andre. Ny leder: Bente Pedersen, 61 27 15 54. Interessegruppe for Lokalhistorie Mødes på skolen efter behov. Er du interesseret i at være med omkring lokalhistorien i Tvis   – Så henvend dig til Bent Bak (26 81 98 98, bent.bak@altiboxmail.dk). Daghøjskole: Starter efter efterårsferien.

Det bliver spændende at følge udviklingen på Sognegårdsgrunden. 28


29


Gymnastikhold 2019/2020

Holdene starter i uge 36 – hold øje med hjemmesiden og Facebook for de sidste detaljer HOLD

LEDERE/hjælpetrænere

TID/STED

Pris

Tirsdag 16.15-17.10 Kultursalen

425

Hop og leg 4-5 år (Hold 1 og hold 2 i børnehaven, evt. hold 3 fra børnehaven) Kultursalen

Mette S. Lauridsen Lise Lundgaard Ernstsen Torsdag Hjælpetrænere: 16.45-17.45 Malene K. Hansen, Kultursalen Silje Lauridsen m.fl

425

Gymnastik, spring og leg 6-7 år (0. og 1. klasse) Kultursalen

Holdet oprettes kun hvis trænere findes Majbritt Feldborg m.fl

Tirsdag 16.00-17.00 Kultursalen

425

Springlopperne 2., 3. og 4. klasse Piger og drenge Kultursalen

May-Britt Kjeldsen Mette Engkær Holm Onsdag Henrik Kjeldsen 17.15-18.30 Casper Kjeldsen Kultursalen Tanja Salvesen m.fl.

425

Mor/far/barn Holdet oprettes kun (vuggestue- og dagplejebørn, evt. hvis trænere findes hold 3 fra børnehaven)

NYT HOLD! HATHA YOGA Lena Larsen Oplev udvikling og dygtiggørelse i yogaens elementer ved deltagelse på dette hold. Fokus på smidighed, styrke, balance og kropsbevidsthed. Desperate Housewives ”Blandet” træning for kvinder. Sved på panden og smil på læben.

11. 9. til 1. 4. Onsdag 19.00-20.00 Kultursalen

Lena Larsen – Holdet Mandag træner en halv sæson eller 19.00-20.00 skifter træner efter jul Kultursalen

Volley mixhold Henning Nørby

Torsdag 19.00-20.00

Ældregymnastik M/K

Tirsdag 17.15-18.15

Annette Skytte Afløser: Pernille Skytte

795

250 1/2 sæson

Stolegymnastik M/K Annette Skytte Tirsdag Tvis Kirkehus Afløser: Pernille Skytte 9.30-10.15 Kaffehygge fra 10.15-11.00

Har du tid og lyst til at være træner eller hjælpetræner, så kontakt endelig formand Sally Thusgaard på tlf 21497521 eller sallythusgaard@gmail.com

30


Faste lave klippepriser: Dameklip . . . . . . . . . . . . 285,Herreklip . . . . . . . . . . . . 199,Børneklip (0-2 år) . . . . 130,Børneklip (3-6 år) . . . . 150,Børneklip (7-12 år) . . . 180,-

Frisørsalon

Åbningstider: Mandag - Onsdag . . . . . . . . . . 8.15-17.00 Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.15-18.00 Fredag (lige uger) . . . . . . . . . . 8.15-17.00 Fredag (ulige uger) . . . . . . . . . 8.00-14.30

Book DIN tid på: www.sandogo.dk eller 21 29 35 36 Sand & O Frisørsalon · Steensgårdsvej 26, Nr. Felding, 7500 Holstebro

Aut. Energi- & VVS-installatør

John Thomsen - din grønne installatør jordvarme solceller/solvarme alternativ energi vvs rørskader badrenovering ventilation totalentreprise

Ringkøbingvej 45 7500 Holstebro Tlf. 22 34 00 85 www.energivvs.dk Email: jt@energivvs.dk

31


Kom ind til Tang Biler og gør en lokal handel Nicklas Palle Nielsen Salgstrainee

Jimmy Iversen Salg privat

Michael Berthelsen Filialchef

9610 5152

9610 5154

9610 5167

FIAT / HYUNDAI / SUZUKI NYBO BAKKE 1 / 7500 HOLSTEBRO T 96 10 51 51 / TANGBILER.DK

Tvis Tømrerfirma aps Tømrerforretning og maskinsnedkeri Martin Bak Nielsen Tlf. 24 25 29 06 E-mail: tvistoemrer@hotmail.com

– Din lokale håndværker Alt i: Renovering · Tilbygning · Vinduer · Glas · Udestuer · Køkkener Bad · Garager · Tag · Isolering · Snedkerarbejde JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Profile for Mikael T. Jensen

Pulsen september 2019  

Pulsen september 2019  

Profile for tvisby
Advertisement