Page 1

HOLYBALL OFFICIEEL ORGAAN VAN DE TENNISVERENIGING HOLY

CLUBGEBOUW: WILLEM DE ZWIJGERLAAN 220, TEL. 010 474 17 54


wordt

VLAARDINGEN

10% korting op vertoon van je clubpas!* *Niet geldig in combinatie met aanbiedingen en op casual- of wintersportproducten

VLAARDINGEN Veerplein 10 ∙ 3131CN ∙ ������������


OFFICIEEL ORGAAN VAN DE TENNISVERENIGING HOLY Koninklijk goedgekeurd

BESTUUR Wilfried Salomons Elma Aandeweg Hans van Unen Cees Aandeweg Thea Paulussen Jacks Verburgh

Vlaardingen, januari 2011

38e jaargang, nr. 1

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid

tel.nr. 4740703 4745491 2329516 4745491 4711432 4357000

TECHNISCHE COMMISSIE

vacature

JEUGDCOMMISSIE

vacature

ONDERHOUDSCOMMISSIE Ronald Jonkman

4746598

BARCOMMISSIE

vacature

LEDENSECRETARIAAT Emile de Deckere

4743791

SPONSORCOMMISSIE Fred van Wieringen

4341501

PR-FUNCTIONARIS Reinoud Spliet

06 22500320

REDACTIE Janke Kwakkelstein Karin Mathijssen Wally Rijke

4743401 4744789 4355615

CLUBGEBOUW Willem de Zwijgerlaan 220 Clubgebouwbeheerder

: Alex Klock

4741754

POSTADRES: T.V. Holy, Postbus 6042, 3130 DA Vlaardingen ING: 3130795 van Tennisvereniging Holy WEBSITE: www.tvholy.nl foto voorzijde: Arnoud van der Pol De Digitale VerBEELDing

holyball I 3


Bedankjes Ieneke van Deursen- Kooij heeft tot haar spijt haar lidmaatschap van TV Holy met ingang van 1 januari 2011 beëindigd. De reden is dat zij binnenkort een totaal nieuwe rechter knie krijgt. Zij kijkt terug op meer dan dertig jaar plezierig tennissen op Holy, met vooral in de beginjaren een bijdrage van haar kant als vrijwilliger, met o.a. het schoonmaken van het clubhuis in de lente, en later nog enige tijd het versterken van het redactieteam. Het bestuur heeft bloemen gestuurd. Bedankje van Ieneke: Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat ik vorige week mocht ontvangen. Ik heb dit zeer op prijs gesteld, en wens tennisvereniging Holy nogmaals heel veel succes toe, ook bij het blijven werken aan het “clubgevoel”. Door een ongelukkige val tijdens haar 29ste vakantiereisje is Corrie Willemsen in het ziekenhuis op Lanzarote beland. Haar milt was verbrijzeld en haar ribben waren gekneusd. Ze hebben haar milt verwijderd. Het was een levenbedreigende situatie en een levensreddende operatie volgens de arts, vertelde Corrie. Het gaat gelukkig weer goed met haar. Het bestuur heeft bloemen gestuurd. Bedankje van Corrie: Wat was ik verrast door het prachtige boeket van jullie. Heel veel dank. Mijn lidmaatschap heb ik nog niet opgezegd, ik voel me weer prima. Of tennis er nog voor mij in zit, is nog even afwachten. Hartelijke groeten van Corrie Willemsen Goede tennisvrienden en –vriendinnen, De kinderen en ik danken jullie voor de ondersteuning tijdens de condoleance en crematieplechtigheid van Ciska. De bloemen die wij hebben ontvangen namens de vereniging en van vele kennissen en vrienden bezorgden ons een warm gevoel. Ciska kwam, met uitzondering als ik moest spelen, niet zoveel op de vereniging. Veelal zat ze op het balkon met een glaasje wijn te wachten op mijn thuiskomst. Maar zonder haar onvoorwaardelijke steun had ik niet zoveel van het tennisspel kunnen genieten. Met het verlies van Ciska is er voor mij(ons)een leegte en verdriet ontstaan. Ik wens een ieder van jullie een goed 2011 en veel tennisplezier. Leo Kühn

Van de redactie Dit is de eerste en tevens de laatste papieren Holyball van dit jaar. Vanaf nummer 2 komt ons clubblad op de website te staan. Hierbij willen wij alle bezorg(st)ers die jarenlang jstoplyball: t i p o trouw de Holyball bij de leden in de bus K Ho maar hebben gestopt hartelijk bedanken. nde 6 e g l vo all 2: ailen naar: b m Holypij kunt u pnplanet.nl ko r@k wally

4 I holyball


Van de voorzitter Op het moment dat een ieder met zijn gedachten nog bij de wintersportvakantie zit of stiekem hoopt op een Elfstedentocht zijn de voorbereidingen voor het tennisseizoen 2011 achter de schermen alweer in volle gang bezig. Het jaar 2010 hebben we op bijna alle fronten positief kunnen afsluiten. Natuurlijk ging niet alles over rozen, maar tegen grote problemen zijn we niet aangelopen. Voor het komende jaar hebben we een aantal doelstellingen neergezet. In het hoofdstuk Beleid Bestuur zult u puntsgewijs een aantal goede voornemens kunnen lezen.

Niets is nog deďŹ nitief, want de komende algemene ledenvergadering heeft nog de mogelijkheid om het ĂŠĂŠn en ander bij te stellen. Mede namens alle bestuursleden wens ik u een heel voorspoedig, gezond en sportief Nieuwjaar. We hopen alle leden vaak op het park te kunnen begroeten. Wilfried Salomons

Van het bestuur De teller van het ledenbestand stond per 1 januari 2011 op: Senioren Dagleden Junioren Pupillen Guppen Totaal

Totaal 325 65 390

Man 198 11 209

Vrouw 127 54 181

90 23 16 129 519

52 15 9 76 285

38 8 7 53 234

Ondersteunende leden totaal 32.

Contributie en ledenpas Meteen na de ledenvergadering van 7 februari 2011 worden de facturen voor de contributie en barbijdrage per e-mail verstuurd. U wordt verzocht binnen 3 weken te betalen zodat de KNLTB ledenpassen op tijd uitgegeven kunnen worden. U zult uw ledenpas eind maart toegestuurd krijgen. Van de leden die per 31 maart het lidmaatschapsgeld nog niet hebben voldaan zal de ledenpas per 1 april worden geblokkeerd. Het zal dan niet mogelijk zijn om vrij te spelen of met de competitie mee te doen. Houdt u er rekening mee dat, na betaling van de contributie, het opnieuw activeren van de ledenpas ongeveer 5 dagen kan duren. In de maand maart kan nog met het pasje van 2010 worden afgehangen.

holyball I 5


Opening Park Vanaf 1 maart kan er, ijs en weder dienende, weer getennist worden op het park. Op zondag 27 maart 2011 wordt het seizoen officieel geopend met: ˜ De Open Dag ˜ Ontvangst nieuwe leden ˜ Openingstoernooi Noteer deze datum alvast in uw agenda

van de ledensecretaris Persoonlijke wijzigingen Alle wijzigingen die van belang zijn voor de ledenadministratie kunnen per E-mail worden doorgegeven via ledenadmin@tvholy.nl. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om het via het postadres te doen. Vooral nieuwe E-mail adressen zijn van belang om tijdig door te geven. Terugbetaling bardienstbijdrage De ledensecretaris verzorgt ook de uitbetalingen van de bardiensten. Stuur bij een geconstateerde of vermeende vergissing hierover eerst een berichtje naar ledenadmin@tvholy.nl. Informeer de ledensecretaris tijdig wanneer zich wijzigingen voordoen in het nummer van de rekening voor de terugbetaling. Dus Alle zaken betreffende lidmaatschapgegevens, contributies en bardienstbijdrage lopen via ledenadmin@tvholy.nl. Uiteraard kunnen mensen die geen computer hebben hun kwesties per brief of telefonisch regelen. Emile de Deckere

DENK AAN HET BARFORMULIER 6 I holyball


�������������

�����������������������������

�������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

Scoor een voordelige verzekering... ... en sponsor je club! • Voor jouw (sport)vereniging • Tot maar liefst 12% pakketvoordeel • Extra voordelige premies • Extra uitgebreide dekkingen en schadeservice • € 4,- per verzekering voor de club • Hoe meer deelnemers, hoe meer sponsorgeld! Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, tel. 0174 671767 of kijk op www.verenigingenpolis.nl

MAKELAARDIJ O.G. ASSURANTIËN HYPOTHEKEN

holyball I 7


VERJAARSKALENDER januari 5 6 8 21 21 23 24 26 26 27 28

Floris Engelchor Nick van ‘t Hoen Lara Wagener Arend Duijnstee Lars Rijntalder Roscoe Storm Melanie Stuije Emma Eijkelenboom Marcel van de Giessen Joep Cats Lisanne van der Maarel

februari 1 Frank Koedijk 7 Christie Horsmeijer 7 Emmie Horsmeijer 9 Laura de Ridder 10 Gizem Ozdemir 11 Niels Baan 12 Julius van Oeveren 14 Pascal van Helden 16 Kristel Bachofner 17 Frans van Waart 25 Ralph Verhoev 28 Anne van den Broek 28 Marnix Maaten

8 I holyball

maart 1 1 3 4 6 12 12 15 17 21 22 22 22 22 29 31

Sander Clarijs Chris Raab Hanna Hasancevic Rik Hoogendoorn Luuk Wilbers Silke Beerthuis Thomas Eppenga Scott Laurens Eliana Diallo Janneke van der Weerd Bart Hoozemans Thomas Maaten Verena Mokiem Bob van der Windt Eric Eppenga Sissy Baartmans


Administratiekantoor

Hamstra Administratie- en boekhoudkantoor voor het midden- en kleinbedrijf & particulieren

Voor al uw: - sportprijzen, zoals bekers, vanen medailles ect. - reclameborden, stickers, posters A4 tm Abri - spandoeken/ banieren in spanframe - (auto)beletteringen, canvas schilderijen - reclamedrukwerk, zoals briefpapier, visitekaartjes, doorslagvellen, enveloppen ect. - sportkleding, werkkleding incl. bedrukkingen - promotieartikelen, relatiegeschenken - kerstpakketten en nog veel meer.

Platanendreef 166 3137 CN Vlaardingen Telefoon 010 474 31 39 Fax 010 474 23 18 Mobiel 06 538 434 54 E-mail p.hamstra@wxs.nl

holyball I 9


Inhoudsopgave ALV-documenten

blz

Voorstellen en toelichting bij de agenda van de ALV van 7 februari 2011

10

Verslag Algemene Ledenvergadering 16 februari 2010

12

Jaarverslagen 2010 Bestuur

25

Technische Commissie

26

Jeugdcommissie

26

Onderhoudscommissie

27

Sponsorcommissie

28

Redactiecommissie

28

Barcommissie

28

Rolstoeltennis

29

Beleid 2011 Bestuur

30

Jeugdcommissie

30

Onderhoudscommissie

30

Sponsorcommissie

31

Redactiecommissie

31

Barcommissie

31

Rolstoeltennis

31

10 I holyball


slijterij - wijnhandel

y's hisk w 300 ports 150 wijnen 500

De Loper 22, Vlaardingen, tel/fax 010 - 4743809 www.wijnoogst.nl, wijnoogst@tiscali.nl

holyball I 11


Voorstellen en toelichting bij de agenda Aanvang 19.30 uur 00

Interim Rapportage van de Werkgroep Renovatie Banen

01

Opening Jaarvergadering

02

Het bestuur stelt voor de notulen van de Alg. Ledenvergadering van 16 februari 2010 vast te stellen

03

Ingekomen stukken

04

Mededelingen, voorstellen en toelichting bij de agenda

05

Het bestuur stelt voor het jaarverslag 2010 goed te keuren

06

Het verslag van de kascontrolecommissie zal ter vergaderingworden uitgebracht

07

Het bestuur stelt voor het financiële verslag 2010 goed te keuren

08

Het bestuur stelt de volgende samenstelling van het bestuur voor: Voorzitter Secretaris Penningmeester Alg. Bestuurslid Alg. Bestuurslid Alg. Bestuurslid

: Wilfried Salomons : Elma Aandeweg : Hans van Unen : Thea Paulussen : Cees Aandeweg : Jac’ks Verburgh

(Aftredend) Vacature (Aftredend) (Aftredend) Vacature

PAUZE 09

Het bestuur verzoekt een vrijwilliger om in de kascontrolecommissie 2011 plaats te nemen. Ter vergadering zal een plaatsvervangend lid worden benoemd.

10

Het bestuur stelt voor om de volgende leden in onderstaande functies en commissies te benoemen voor 2011: Ledensecretaris : Emile de Deckere Clubgebouwbeheerder : Alex Klock Groundsmen : Bert Bousché & Lex de Blok Website-beheerder : Vacature (IT-er) + Cees Aandeweg P.R. functionaris : Reinoud Spliet + Vacature Technische Commissie Voorzitter Vacature Vacature Vacature Vacature Vacature

Jeugdcommissie Geen voorzitter Frances Rietveldt Liesbeth Engelchor Bart Kneppers Marleen Storm Corine Schilder

Redactiecommissie Janke Kwakkelstein Wally Rijke Karin Mathijssen Vacature (IT-er) layout HolyBall Vacature redacteur / journalist

Sponsorcommissie Fred van Wieringen Geert van der Zwan Vacature Vacature

12 I holyball


Voor al uw bakbenodigdheden

Aannemersbedrijf Tegelzettersbedrijf

Aannemers van alle tegelwerken

Aeolus Molenwinkeltje ‘t Ambacht Kortedijk 16 3134 HB Vlaardingen Tel. 010 4346131 Fax 010 4340899 mobiel 06 29334441 aeolus.molenwinkel@hetnet.nl

M. van der Meer & Zoon 4e Industriestraat 13c 3133 EK Vlaardingen Tel. 010 434 27 51 Fax 010 434 77 42 www.mvdmeer-zoon.nl

Vloerbedekking, parket (ook traditioneel), laminaat, behang, gordijnen,vitrage, zonwering, bedtextiel, bedden, matrassen, slaapkamers, kasten(wanden),infraroodsauna’s, haarden etc.

holyball I 13


Onderhoudscommissie Ronald Jonkman Serge van der Kruijk Leo Kühn Willem Laros Aad van Osnabrugge Marcel Steenbergen Dick Hofman

Barcommissie Vacature voorzitter Alex Klock [Clubhuisbeheerder] Vacature Vacature

11

Het bestuur stelt voor het bedrag genoemd in art. 21 van het Huishoudelijk Reglement vast te stellen op € 7.500. (Ten behoeve van het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt)

12

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2011 als volgt vast te stellen: Seniorleden 157,50 Dagleden 117,50 Juniorleden 105,00 Pupillen 75,00 Guppen 75,00 Zomerleden 30,00 Ondersteunende leden 25,00 Studentleden 75,00 Seniorleden 80+ 75,00 (+ vrijstelling bardiensten) Seniorleden 80+ Dagleden 50,00 (+ vrijstelling bardiensten) Inschrijfgeld geen Indien wonende op één adres wordt een vierde gezinslid een korting verleend van 25% en aan een vijfde of zesde gezinslid 50% van het laagste lidmaatschapsbedrag

13

Het bestuur stelt voor in te stemmen met het beleid 2011

14

Het bestuur stelt voor de begroting 2011 goed te keuren

15

Rondvraag

16

Sluiting

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 FEBRUARI 2010 Aanwezig volgens de presentielijst: Afwezig met kennisgeving:

65 stemgerechtigde leden (waarvan 15 gemachtigd) 18 leden

Presentatie 19.50-20.15 uur Kassasysteem Credit Sportif Voor aanvang van de ALV is er een presentatie gegeven over het nieuwe kassasysteem door de heer Willem van Kralingen van de firma Credit Sportif. Op de TV Holy website zal binnenkort een handleiding geplaatst worden voor het kassasysteem. 1. Opening 20.30 uur Na een korte pauze is de ALV-vergadering om 20:30 uur geopend door voorzitter Wilfried Salomons. Het overlijden van Annemarie Bronwasser en Paul Levens in 2009 wordt gememoreerd.

14 I holyball


De voorzitter deelt mee dat het aantal aanwezige stemgerechtigde leden 65 is en daarmee het quorum behaald is. Afmeldingen: Peter en Janna Spek, Ieneke van Deursen, Kim den Haan, Serge van der Kruijk, Peter Hamstra, Caroline Mulder, Frank de Bruin, Ellen Smits, Ruud van Pelt, Dré Remmerswaal, Emmy en Piet Ruhorst, Hans en Liesbeth Waterreus, Wim den Ouden, Sonja van OsnabruggeBlauw, Evelien Onderdelinden, Nora Keizerwaard-Mens 2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 17 februari 2009 Het verslag is met onderstaande aantekening en met dankzegging aan Elma Aandeweg goedgekeurd. Emile de Deckere en Aad Verwater: Een verzoek voor de volgende ALV om het jaarverslag en het beleid los te koppelen van het stukje van de voorzitter. Willem Kwakkelstein: Vraagt waarom het beleid TC 2009 ontbrak. Antwoord secretaris (na de vergadering): Beleid TC 2009 is nooit opgeleverd. 3. Ingekomen stukken Aad Verwater: 1- Resultaat Toptennis Rijnmond, € 4503 stemt niet overeen met de post in de voorzieningen. Antwoord Hans van Unen: In de post voorzieningen is in december al een declaratie betreft rolstoeltennis van € 93 afgeschreven N.a.v. die bedroevende opbrengst zou ik het op prijs stellen dat het bestuur nu eens echt het hele verhaal aan de leden gaat vertellen. Dit ook om de geruchten voor eens en altijd de kop in te drukken. Ikzelf heb gedurende 3 jaar circa € 35.000 aan opbrengsten bij de stichting binnengebracht. Ik stel me zelfs zo kwetsbaar op dat ik ten overstaande van alle leden durf te beweren nooit één euro te hebben ontvangen dan wel te hebben gefêteerd namens de Stichting, ook de slotevenementen in Vlaardingen, Scheveningen en Parijs heb ik niet aanvaard dan wel deelgenomen. Simpel de vraag, wat is er bij de Stichting aan de bekende strijkstok blijven hangen, ondanks de eerste afspraak dat vereniging volledig via bestuur zou worden gekend in de cijfers. Antwoord Wilfried Salomons: Er is een aparte boekhouding, totaal van de Stichting ontvangen een bedrag van ong. € 15.000. Het heeft TV Holy geen geld gekost. Antwoord Willem Kwakkelstein: Het heeft geen zin om over geruchten te discussiëren, de Stichting is opgeheven en het geld wat er over is gebleven is, is verdeeld over behalve TV Holy nog twee andere goede doelen in de lijn met de Stichting. Voor de Siemens Open zijn alle directe medewerkers uitgenodigd. Er is geen geld over de balk gegooid. 2- Waarom geen reservering voor het komende jubileum? Antwoord Hans van Unen: Omdat gezien het resultaat er niet veel mogelijkheden waren en wij dit misschien in het komende jaar wel kunnen toepassen. 3- Barresultaat is bedroevend! Verliezen we te veel, vragen we te weinig of verdwijnt er op andere manier omzet? Antwoord Hans van Unen: Dat vinden wij ook. Het is gebleken dat de inkoop van alcoholische dranken met € 5000 is toegenomen, dat betekent dat wij de prijzen moeten verhogen. 4- Extra verhoging contributie voor het komende jaar om de begroting sluitender te krijgen. Of meer bezuinigen! Antwoord Hans van Unen: Zoals je zult zien zal het bestuur dit willen aanpassen. Emile de Deckere: 1- Waarom zijn de schulden op lange termijn niet bij de balansgegevens gespecificeerd? - Waarom zijn ze niet met de hypotheekaflossing van € 21.328 gedaald = € 21.361. - Wat en hoe hoog zijn de voorschotkosten?

holyball I 15


Antwoord Hans van Unen: De schulden op lange termijn heb ik in mijn financieel verslag uitgelegd. - Het bestaat uit hypotheek € 42.655 en voorschot kortingen € 9737 (Voorschot op korting van der Knaap). De schulden op lange termijn zijn wel met deze aflossing gedaald maar ook met het voorschot verhoogd van € 9737. 2- Waarom zijn de schulden op korte termijn laag t.o.v. 2008. Antwoord Hans van Unen: Het verschil zit hem in de vermindering van crediteuren en barbijdrage. 3- Het apart vermelden van trainingskosten en redactiekosten is verwarrend, waarom staat de post toernooien jeugd en senior niet bij inkomsten, het zijn toch inkomsten? - Het lijkt me duidelijker om de algemene post trainingskosten bij resultatengegevens te wijzigen in tennisactiviteiten. - Waar is de post ballen? Antwoord Hans van Unen: Redactiekosten heb ik bij de gegevens van verenigingskosten gezet en bij resultaten gescheiden. De post toernooien jeugd en senior staan niet bij de vaste inkomsten omdat ook sommige toernooien zelfs geld kunnen kosten en zodoende heel verschillend kunnen zijn. - De algemene post trainingskosten zal ik wijzigen in tennisactiviteiten. - De post ballen is direct naar de kosten van de diverse toernooien en activiteiten geboekt. 4- Wat zijn de diversen € 9665 bij de verenigingskosten. Antwoord Hans van Unen: De post diversen bestaat uit: Kantoorbenodigdheden € 1580 / Abonnementen € 1660/ Advertenties € 1170/ Consumpties € 1325/ Porto € 652/ Representatie € 1872/ Div. alg. kosten € 180. 4. Mededelingen, voorstellen en toelichting Geen 5. Jaarverslagen 2009 De jaarverslagen 2009 worden goedgekeurd. 6. Verslag Kascontrole Commissie 2009 De heren Ronald Veldhoven en Mark Johnstone hebben samen de kascontrole uitgevoerd en zijn akkoord gegaan. Het bestuur wordt door de ledenvergadering gedechargeerd. 7. Financieel jaarverslag 2009 Hans van Unen bedankt Peter Hamstra & Martin van Benthem voor de ondersteuning bij de het samenstellen van het financiële jaarverslag. Aad Verwater spreekt zijn twijfel uit over de financiële gang van zaken bij de Stichting. Er is veel werk verricht en er is volgens hem weinig van teruggezien. Het financiële jaarverslag 2009 wordt goedgekeurd. 8. Verkiezing bestuursleden 2010 Het bestuur stelt de volgende samenstelling voor: Voorzitter : Wilfried Salomons Secretaris : Elma Aandeweg Penningmeester : Hans van Unen Alg. bestuurslid : Thea Paulussen TC / JC Alg. bestuurslid : Cees Aandeweg BC / Website Alg. bestuurslid : Jacks Verburgh OC Wilfried Salomons is herkozen als voorzitter voor een periode van drie jaar.

16 I holyball


Wel afhankelijk van eventuele wijzigende omstandigheden. Jac’ks Verburgh: Een aandachtspunt in de komende jaren is de vernieuwing van de banen die in 2016 zijn afgeschreven. Er moet een commissie gevormd worden. Graag vrijwilligers die dit willen gaan doen. De nieuwe samenstelling van het bestuur wordt met algemene stemmen aangenomen. 9. Benoeming kascontrole commissie 2010 In de nieuwe kascontrolecommissie worden benoemd: Ronald Veldhoven en Rob Rust. 10. Verkiezing commissieleden 2010 Ledensecretaris Clubgebouwbeheerder Groundsmen Website-beheerder P.R. functionaris

: Emile de Deckere : Alex Klock : Bert Bousché & Lex de Blok : Cees Aandeweg : Reinoud Spliet

Technische Commissie Voorzitter Vacature Hans van den Broek (Aanspreekpunt) Ad van de Marel Luuk Klomp Bart Imhoff [toernooien] Alex Jansen [toernooien]

Jeugdcommissie Voorzitter Vacature Frances Rietveldt (Aanspreekpunt) Liesbeth Engelchor Bart Kneppers

Redactiecommissie Janke Kwakkelstein Wally Rijke Karin Mathijssen

Sponsorcommissie Fred van Wieringen Geert van der Zwan

Onderhoudscommissie Ronald Jonkman Piet Ruhorst Lex de Blok Serge van der Kruijk Leo Kühn Willem Laros Aad van Osnabrugge Marcel Steenbergen

Barcommissie Hans Fontijne Corine Voogd Alex Klock

Vraag Tineke van den Bergh: Waarom hebben de TC en de JC geen voorzitter? Antwoord Wilfried Salomons: TC - Hans v.d. Broek is vanwege zijn werk geen voorzitter meer maar Hans is wel aanspreekpunt. We zijn in onderhandeling. JC – Is een enthousiaste groep, doet veel activiteiten. Frances Rietveldt is aanspreekpunt. Ook dit heeft onze aandacht. Aad Verwater uit zijn bezorgdheid over de competitie. Er moeten zich meer tennisspecialisten inzetten voor de TC. Hij is bang dat TV Holy anders een recreatieclub gaat worden. Antwoord Wilfried Salomons: Wij zijn er natuurlijk ook van op de hoogte, met Richard van Werkhoven denken wij dit jaar een stap in de goede richting te hebben gezet. Echter heel veel jeugd haakt af (Economische situatie?). Antwoord Thea: Landelijk lopen de aantallen terug. We zoeken oplossingen met de nieuwe trainer. Ook zien we dat goede spelers naar andere verenigingen gaan. Je moet daarom een

holyball I 17


18 I holyball


sterke TC hebben. 11. Huishoudelijk Reglement Het bestuur stelt voor het bedrag genoemd in art. 21 van het Huishoudelijk Reglement vast te stellen op € 7.500. (Ten behoeve van het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt) 12. Het vaststellen van de contributie van 2010 De contributies worden als volgt vastgesteld. € 157,50 Seniorleden Dagleden € 117,50 Juniorleden € 105,00 € 75,00 Pupillen Guppen € 75,00 € 30,00 Zomerleden Ondersteunende leden € 25,00 Studentleden € 75,00 € 75,00 (+ vrijstelling bardiensten) Seniorleden 80+ Seniorleden 80+ Dagleden € 50,00 (+ vrijstelling bardiensten) € 60,00 (+ vrijstelling bardiensten) Rolstoeltennis Inschrijfgeld geen Indien wonende op één adres wordt een vierde gezinslid een korting verleend van 25% en aan een vijfde of zesde gezinslid 50% van het laagste lidmaatschapsbedrag Vraag Cor Bogerman: Wat is de reden dat de contributie in 2 gevallen op € 0,50 eindigt. Antwoord Wilfried Salomons: Er is gebruik gemaakt van een percentage. Vraag Aad Verwater: Waarom de contributie niet optrekken naar € 170 vanwege de nijpende situatie en waarom geen subsidies van de gemeente zoals andere sportverenigingen die ontvangen? Antwoord Wilfried Salomons: Het verschil met omliggende tennisverenigingen zou dan te groot worden. We zijn bezig met bezuinigingen o.a. schoonmaakkosten, margeverbetering met het nieuwe kassasysteem, subsidiemogelijkheden van de gemeente. Vraag Emile de Deckere: Het verzoek om de contributie te verlagen is na stemming afgewezen. Op het voorstel om een plan te maken voor bezuinigingen zie antwoord Wilfried Salomons hierboven. Opmerking Jacques van Beers: In 2011 is de hypotheek afgelost zodat we dan geld gaan overhouden. Antwoord Willem Kwakkelstein: We moeten ons niet rijk rekenen omdat we grote uitgaven krijgen voor nieuwe banen (Vergelijk VLTC - 7 banen € 350.000 en wij hebben 9 banen). Antwoord Wilfried Salomons: Op de vraag van Emile de Deckere om volgend jaar de contributie te verhogen is afwijzend gereageerd. Vraag Aad Verwater: Wat is de visie van het bestuur. We moeten naar 50% rendement. Ook hogere contributie. Antwoord Wilfried Salomons: Er is zeker over nagedacht: de invoering van het kassasysteem en de installatie van bewakingscamera’s zullen een hoger rendement moeten bewerkstelligen. Opmerking Mevr. Post: Om inderdaad de prijzen te verhogen. Antwoord Wilfried Salomons: Dit jaar zijn de prijzen met 10% verhoogd, de prijzen voor alcoholische dranken zullen enkele procenten meer stijgen i.v.m hogere inkoop. Voor de leden die met de KNLTB-pas gaan betalen heeft dit geen grote gevolgen omdat zij bij een storting op de KNLTB-kaart 10% extra ontvangen. Dit moet een stimulans zijn om met de kaart te gaan betalen zodat we zo min mogelijk contant geld in de kassa hebben. Het voorstel van het bestuur is bij storting op de pas voor 1 april 2010 extra 20% te geven en na 1 april 10%.

holyball I 19


Opmerking Rob Rust: Vreemde actie, contributieverhoging en dan daarna een korting van 20% geven. Hij stelt voor om de korting op 10% te houden, achteraf te geven en het bedrag te maximaliseren. Antwoord Willem Kwakkelstein: Ik ben het eens met Rob Rust, dus 10% en maximaliseren tot bijv. € 250 of € 500. Het bestuur zal zich in de eerstvolgende BV beraden over bovenstaande opmerkingen. 13. Beleid en planning 2010 Beleid Bestuur – 2010 Wat staat er ons in 2010 aan veranderingen binnen TV Holy te wachten. Best wel veel. We zullen er allemaal mee te maken krijgen. Allereerst heeft Richard van Werkhoven de taak als hoofdtrainer overgenomen van ons clubicoon Conny Lugt. Richard zal samen met de technische commissie een hernieuwd selectieplan gaan opstellen om TV Holy op het spelniveau te houden, waar het om bekend staat. Een andere grote verandering is het kassasysteem in het clubgebouw. We hebben een geheel nieuw geavanceerd kassasysteem aangeschaft dat voldoet aan de eisen van deze tijd en voor de bardienstuitvoerende een behoorlijke vereenvoudiging met zich meebrengt. Tevens introduceren wij de mogelijkheid om met de ledenpas de consumpties te kunnen afrekenen, waarbij de gebruikers van deze kaart een korting krijgen op het uitgavenbedrag. Op de Algemene Ledenvergadering zal dit nieuwe systeem worden geïntroduceerd. Achter de schermen zijn wij bezig met de toestand en het onderhoud van onze banen. We willen een commissie formeren, die zich bezig gaat houden met de status van de huidige banen en op welke manier daar in de toekomst mee om gegaan moet worden. In het kort al dan niet ‘nieuwe’ tennisbanen en zo ja, van welke ondergrond. Na het jammer genoeg stoppen van het Future Toernooi zijn de twee oud voorzitters Jacques van Beers en Henk Jansen bezig om een groot landelijk rolstoeltennistoernooi naar ons

20 I holyball


complex te krijgen. Van 20 t/m 22 augustus zal dit unieke evenement plaats vinden. Gelukkig is het ons de laatste jaren gelukt, om tegen de neergaande landelijke tendens in, het ledenaantal gelijk te houden. Echter aan het begin van ieder jaar is het weer de vraag of het komende seizoen het verlies weer opgevangen kan worden. Tot nu toe is dit altijd nog gelukt. We zullen echter alle zeilen bij moeten zetten om in 2010 weer aan de beoogde 750 leden te komen. Met name onder jeugdleden is de zogenaamde ‘turnover’ net als bij alle andere sporten erg hoog. Dit logische verlies moet wel van onderen aangevuld gaan worden. Voor het komende jaar wil het bestuur de algemene ledenvergadering vragen om de contributie te verhogen met ongeveer 5%. Dit mede omdat wij geconfronteerd zijn met een aantal gestegen kostenposten. De prijzen van de consumpties in het clubgebouw zullen ook iets gaan stijgen, maar dit zal gecompenseerd worden door de korting op het betalingssysteem. Voor degenen, die met hun ledenpasje betalen zal er zelfs sprake zijn van een verlaging van de prijzen. Wij hopen hiermee het betalingssysteem een positieve stimulans te geven. In het bestuur zal er in het komende jaar geen personele wijziging plaatsvinden. Wij willen er dit jaar met hetzelfde enthousiasme weer een heel sportief, gezellig en gezond tennisseizoen van maken. Beleid Technische Commissie - 2010 Zoals gezegd is het beleid meer gericht op doorstroming. We willen hiermee meer jeugd de gelegenheid geven deel te nemen aan de selectietrainingen. Voor de meest ervaren spelers van Holy gaat er ook iets veranderen. In plaats van begeleide training wordt meer het accent gelegd op het bieden van trainingsmogelijkheden. Het is ook de bedoeling dat selectiespelers zich gaan inzetten voor de ontwikkeling van andere spelers, bijvoorbeeld door het vervullen van een mentorrol. Er bestaan verder plannen voor een bredere training voor leden gericht op het aanleren van basisbeginselen. Onderzocht wordt de mogelijkheid een trainingskamp in de zomermaanden te organiseren. Voor de competitie zijn er veel sterke heren beschikbaar, zodat we een aantal extra herenteams op zondag krijgen. We gaan ook voor alle teams een passend niveau aanvragen. Voor het tweede herenteam wordt tweede klasse aangevraagd. Het eerste gemengde team zullen we helaas moeten missen, omdat enkele dames zijn vertrokken. Bij de jeugd zullen we proberen de teams wat groter te maken. In het verleden bleek dat het moeilijk is invallers te vinden in geval van afzeggingen. Tot slot zullen we dezelfde toernooien als vorig jaar (mede) organiseren. Het technische beleid wordt de komende maanden verder ontwikkeld in nauw overleg met de nieuwe hoofdtrainer Richard van Werkhoven. Beleid Jeugdcommissie - 2010 Het beleid vanuit de jeugdcommissie is er voor 2010 vooral op gericht om te zorgen dat kinderen het bij TV Holy naar hun zin hebben en daarvoor worden door de JC verschillende evenementen georganiseerd. Tevens zijn wij een luisterend oor en hebben frequent contact met kinderen en ouders zodat wij weten wat er leeft bij de jeugd. (tevens een vraagbaak functie). Wij hopen een belangrijke schakel te kunnen zijn tussen de jeugd en de vereniging. Beleid Onderhoudscommissie - 2010 - Uitbreiding met meer vrijwilligers, vooral op de zaterdagen. Leden meld je aan. - Vacature groundsman vervullen - Hekwerk baan 3 en 6 vervangen. Deur aanbrengen bij baan 6 - Vervanging meubilair terras en banen - Projectplan opzetten voor herinrichting parkeerplaats/ terras

holyball I 21


- Oprichting commissie vervanging banen i.s.m. bestuur - Herinrichting afdak/ beschutting baan 6 Beleid Sponsorcommissie - 2010 Met de huidige sponsors van afzonderlijke winddoeken, advertenties en toernooien worden redelijke tot goede inkomsten gegenereerd. Niettemin zou met een verdere professionalisering door middel van sponsorpakketten een betere en langdurigere relatie met bestaande partners mogelijk zijn, terwijl met nieuwe partners substantiële meeropbrengsten kunnen worden gegenereerd. Deze opzet gaat uit van een hoofdsponsor, twee co-sponsors, diverse sponsorpartners en een aantal kleinere partners. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van een nieuwe club van 100 met een fiscaal gunstige regeling voor de donateurs. Dit onderwerp wordt geagendeerd op de ALV. Voorwaarde voor een succesvolle sponsoring is een goed contact met de Vlaardingse ondernemerswereld. De huidige sponsorcommissieleden hebben deze contacten in onvoldoende mate. Daarom is de sponsorcommissie momenteel in gesprek met een aantal leden, die deze contacten wel heeft. Beleid Redactiecommissie - 2010 Onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om de Holyball op de website te zetten, waardoor op een gebruikersvriendelijke manier door het boekje “gebladerd” kan worden. Beleid Barcommissie - 2010 De mogelijkheid om zelf bar- en/of keukendiensten te selecteren was in 2009 een groot succes. Voor de barcommissie betekende dit heel veel minder werk. Hoe eerder u uw bardiensten reserveert, des te meer keuze u hebt. Wacht niet tot het einde van het seizoen. Als er aan het eind van het seizoen niets meer beschikbaar is of uitvalt door weersomstandigheden, dan kunt u zich hier niet op beroepen. U raakt dan uw barbijdrage kwijt. De reden hiervoor is dat het totale aantal beschikbare mogelijkheden aan het begin van het seizoen ruim voldoende is voor alle bardienstplichtige leden. De nieuwe Holyball bevat per bezorgadres twee bardienstinschrijfformulieren voor leden die niet over internet beschikken of leden die ingedeeld willen worden voor speciale evenementen. LET OP: Ten opzichte van vorig jaar is een aantal verbeterpunten aangebracht: ˜ Moet u altijd het formulier inleveren? Neen. Als u besluit om zelf uw bardiensten te gaan reserveren op internet dan is het niet nodig om het formulier in te leveren. De bardienstbijdrage van € 60,00 is gebaseerd op 3 diensten. De zwaarte van de bardiensten zal bepalend zijn voor de uitbetaling. Soms zijn er 4 diensten nodig om aan het bedrag van € 60,00 te komen en in andere gevallen 2 diensten (Bijv. keukendienst bij de Holy Open of competitie) Zie ook de handleiding in de Holyball van januari en op internet. ˜ Wanneer moet u wel het formulier inleveren? Wanneer u niet zelf uw bardiensten op internet kunt inplannen of diensten tijdens de zaterdag – zondagcompetitie en het jeugdtoernooi wilt uitvoeren en de indeling aan de barcommissie wenst over te laten dan moet u het formulier inleveren. (Bij voorkeur voor 15 maart 2010) ˜ Mag een lid meer dan drie bar- cq keukendiensten uitvoeren? Ja, maar met de volgende beperking:

22 I holyball


Wij bieden een breed geurenassortiment aan en zijn gespecialiseerd in de volgende cosmeticamerken: Chanel - Dior - Estee Lauder - Clinique Lancome - Rituals - Biotherm - Clarins Wij hebben een Lancome Beautysalon.

Vlaardingen, De Loper 12

parfumerie

van Kroes

Kroes

Vlaardingen,��Liesveld�21�en�De�Loper�14�16�

������������ holyball I 23


Vanaf 1 april zal er iedere woensdag of donderdag naar de bardienstplichtige leden een e-mail verstuurd worden met een overzicht van de nog openstaande bar- en/of keukendiensten van de week die er aan komt. Na ontvangst van deze e-mail kan iedereen zelf een keuze maken. (Ongeacht het aantal al uitgevoerde diensten). Bijv. de eerste keer op woensdag 31 maart of donderdag 1 april ontvangt u een overzicht voor de periode maandag 5 t/m zondag 11 april 2010. NB: Voor diegenen die niet over een e-mailadres beschikken zal deze informatie op het prikbord opgehangen worden ˜ Wordt de bar gesloten indien er geen bardienst is? Ja, de bar zal gesloten worden indien er geen inschrijving is of als er iemand niet komt opdagen. ˜ Wordt er nog gewerkt met personen die zich hebben opgegeven om in te vallen? Nee, iedereen kan een week van te voren inzien welke bardiensten nog open staan en hiervoor inschrijven. Beleid Rolstoeltennis - 2010 Aangezien de groep rolstoeltennissers thans vrij klein is en de aanwas nog te gering is, zal het komend jaar getracht worden meer belangstelling te wekken voor het rolstoeltennis bij TV Holy. In het voorjaar zal weer een PR campagne worden gevoerd in de plaatselijke pers en centra voor gehandicapten zullen rechtstreeks benaderd worden met een flyer en eventueel een voorlichtingsverhaal. De afgelopen jaren zijn bij TV Holy het clubhuis en de banen toegankelijk gemaakt voor rolstoelen, maar er moeten nog enkele verbeteringen worden aangebracht: 1 De hellingbaan tussen baan 3 en 6 is te stijl voor de rolstoelers en de aangebrachte leuning helpt niet. De baan moet een flauwere helling krijgen. 2 Het is voor de rolstoelers moeilijk om iets te bestellen vanwege de hoogte van de bar. Wellicht kan een klein gedeelte aan het eind van de bar verlaagd worden zodat de rolstoelers zichtbaar zijn voor de barman/barvrouw. 3 Het opbergen van de rolstoelen in de ruimte van de groundsmen is niet ideaal. Nagedacht moet worden over een betere oplossing. De rolstoelers krijgen een korting van 50% op het lidmaatschap en in het eerste jaar dat men lid is ook op de trainingskosten. Zij kunnen gebruik maken van de rolstoelen die bij de vereniging aanwezig zijn. Ook in 2010 zullen er weer twee of drie spelmiddagen worden gehouden waarbij rolstoelers en gewone leden van TV Holy samen tennissen TV Holy heeft bij de KNLTB een nationaal rolstoel ranglijsttoernooi aangevraagd en dit is toegewezen voor 20 t/m 22 augustus 2010. Henk Jansen en Jacques van Beers zullen dit organiseren en Richard Riekwel en Bart Imhoff zullen de wedstrijdleiding op zich nemen. Het definitief doorgaan van dit toernooi is vooral afhankelijk van het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Er lopen afspraken hierover met diverse instanties, maar thans kan er nog geen uitsluitsel over worden gegeven. Ook van TV Holy wordt een bijdrage verwacht en naar sponsors wordt nog gezocht. Uiteraard zal bij het doorgaan van het toernooi worden getracht om Nederlandse toppers als deelnemer binnen te halen, maar ook de nog niet zo ervaren rolstoelers kunnen meedoen. We rekenen erop dat een dergelijk toernooi een wervende werking heeft en een groei van het aantal rolstoelleden bij TV Holy kan betekenen. Opmerkingen n.a.v. bovenstaande beleidsvoornemens: Aad Verwater: Ik zie geen doelstellingen van de TC. Antwoord Hans v.d. Broek: Handhaven topniveau – verbetering doorstroming is echter niet af te

24 I holyball


Landstraat 5 • 3131 CE Vlaardingen

 06 234 11 023  mdebie@manonb.com  www.manonb.com

Een verjaardag, jubileum of zomaar? Bij ons slaagt u altijd! a 75 n laa gen orp ardin 24 d en a og G Vl 1 62 H 7 van 135 B 10 4 0 3 l. Te

J. Waardenburg onderhoud

voor al uw schilderwerk 06 55 38 09 80 jwaardenburg@planet.nl holyball I 25


dwingen – er moet meer teamvorming zijn – bij de selectieteams moet er iets tegenover staan. Willem Kwakkelstein: Uit zijn zorgen over de situatie binnen de TC. Advies: Vraag aan anderen om wat te doen en betrek er nieuwe mensen bij. Hans v.d. Broek: TC heeft behoefte aan mensen die ervaring hebben. We willen graag gesteund worden. Bart van Hasselt: Stelt voor het idee van de luchthal wederom in overweging te nemen. De wintertraining kan dan naar het park gehaald worden. Door het Future Toernooi is dit terzijde geschoven. Antwoord Wilfried Salomons: Een nieuwe commissie moet dat zeker meenemen. Wat de TC betreft: Het is moeilijk om gemotiveerde mensen te vinden, ook de trainerwisseling was niet gemakkelijk en het is moeilijk om getalenteerde jeugd vast te houden. Emile de Deckere: Een voorzitter TC is gewenst. Iemand met ervaring, de selectiejeugd is een moeilijk item die niet zonder coach kan. Kan Richard van Werkhoven coach en trainer zijn. TC moet een coach voor de TC aantrekken. Ronald Jonkman: Kan het dat er nog jeugd bij Connie les krijgt? Ze is hier weg maar ze houdt nog banden met spelers. Antwoord Wilfried Salomons: Ja dat klopt. Voordat de nieuwe trainer aangesteld was moesten er al indelingen gemaakt worden. Het liep door elkaar. Henk Jansen: Verzoekt toelichting over het beleid van de BC als bardiensten niet bezet zijn. Antwoord Cees Aandeweg: Er is geen verplichting omdat men ook kan afkopen. Iedereen kan op internet zijn bar- cq keukendiensten reserveren of overlaten aan de BC indien men geen internet heeft. Gedurende het seizoen zal er wekelijks een e-mailing naar de leden verzonden worden met daarin de nog openstaande bar- cq keukendiensten. Iedereen, ook degenen die al drie diensten hebben verricht, kan daarop inschrijven. Als er dan nog open plekken voorkomen dan zal de bar gesloten zijn. Met algemene stemmen wordt het beleid van het bestuur en de commissies goedgekeurd. 14. Begroting 2010 Het bestuur stelt voor de begroting 2010 goed te keuren. Vraag Henk Jansen: Over het begrotingsverschil 2008-2009? Antwoord Hans van Unen: Dat heeft te maken met het kassasysteem. Het is een keuze. De begroting 2010 wordt met algemene instemming goedgekeurd. 15. Rondvraag Tineke v.d Bergh: Vindt het stukje van Willem Onderdelinden over de dagleden eigenlijk niet kunnen. Antwoord Wilfried Salomons: Iemand mag schrijven wat hij wil. Daar heeft hij/zij recht op. 16. Sluiting Nadat Cor Bogerman het bestuur heeft bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar, sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur onder dankzegging aan de aanwezige leden. Hierna overhandigt Wilfried Salomons de Speld van Verdienste aan Bart van Hasselt. Hij memoreert zijn werkzaamheden vanaf 1975-1980 bij de OC, van 1980-1985 als voorzitter OC, wedstrijdleiding Holy Open en lid van adhoc commissies zoals: lustrumcommissie, luchthalcommissie, nieuwe banen commissie en het Future Toernooi. Ali, de vrouw van Bart werd eveneens bedankt met een bloemetje.

26 I holyball


Getekend voor akkoord:

Datum:

Wilfried Salomons, Voorzitter Jaarverslag Bestuur 2010 Het tennisjaar 2010 is voor TV Holy zonder al te veel pieken en dalen verlopen. We kunnen terugkijken op een rustig verlopen seizoen. Na het jubileumjaar 2009 stonden er geen grote evenementen op het programma. Gelukkig hebben er ook geen grote vervelende gebeurtenissen plaatsgevonden. Maar geheel geruisloos is het één en ander niet aan ons voorbij gegaan. In het afgelopen jaar zijn we begonnen met een nieuw kassasysteem. We hebben hier een gewaagde stap gemaakt. Achteraf kunnen we spreken van een groot succes. De invoering is vrijwel geruisloos verlopen en vrijwel alle gebruikers en barpersoneel hebben enthousiast gereageerd. De kortingsactie van 10% heeft hier zeker aan bijgedragen. Voor het bestuur is het inzicht over de ‘in and outs’ van het bargebeuren duidelijk verbeterd. Er zijn weer veel activiteiten georganiseerd, die de onderlinge band en gezelligheid hebben versterkt. We hebben ook een camerasysteem aangeschaft om de veiligheid en de controle te verhogen; bovendien kunnen we op afstand de banen bekijken. Om in de moderne tijd te blijven wordt de website een steeds belangrijker medium voor de vereniging. Vrijwel alle verenigingsinformatie is er op te vinden, aangevuld met nieuws en foto’s over de activiteiten binnen TV Holy. De Holyball, ons clubblad, is ook al digitaal terug te lezen. Op het technische vlak is een start gemaakt met een nieuw selectiebeleid onder aanvoering van onze nieuwe trainer Richard van Werkhoven. Op de vorige jaarvergadering is aangegeven dat het voor de vereniging van groot belang is om toch op een zo hoog mogelijk sportief niveau te blijven functioneren. Na een aarzelend begin staat de constructie overeind en wordt er op vrijdagavond door vier groepen getraind. Alle toernooien hebben een goede jaargang gehad. We hebben het eerste gezellige Holy-rolstoeltoernooi op ons park gehad, dat in 2011 op een betere plaats op de kalender zijn vervolg zal gaan krijgen. Iedereen die dit jaar op de banen is geweest heeft kunnen ondervinden dat het Canada Tenn er voortreffelijk verzorgd bij heeft gelegen. Het hele park ziet er goed verzorgd uit. De hele entourage aan de Willem de Zwijgerlaan is, mede dankzij een grote groep vrijwilligers en onze groundsmen, iets om trots op te zijn. Er is een commissie opgericht om te onderzoeken wat er op termijn met de ‘speelondergrond’ moet gaan gebeuren. Hiervan is tussentijds regelmatig een verslag te lezen op de website. Voor de jonge leden is er door de inspirerende jeugdcommissie een groot aantal gezellige evenementen georganiseerd. Toch zou een groter aantal jeugdleden kunnen komen ‘vrijspelen’ op de banen. In de late middag was het vaak ‘te’ stil op ons park. Door een aantal bezuinigingen en het goed op de ‘kleintjes’ letten is de financiële situatie goed te noemen. We zijn verheugd om ook in deze economisch mindere tijden toch met een bescheiden plusje te kunnen afsluiten. Rest ons nog alle leden, die dit jaar met ziekte en/of verlies van dierbaren zijn geconfronteerd, blijk van ons medeleven te tonen. Jaarverslag Technische commissie - 2010 Door een gebrek aan vrijwilligers is er gedurende 2010 eigenlijk geen sprake van een invul-

holyball I 27


ling van de technische commissie geweest. Competitieleider 2010 was Ad van de Marel voor de zondag en de jeugd. Alex Jansen en Bart Imhoff waren competitieleider voor de zaterdag. De coördinatie van de Technische Commissie was in handen van het dagelijks bestuur. Het bestuur heeft namens de Technische Commissie regelmatig met de hoofdtrainer vergaderd over de beleidszaken. Helaas hebben we niemand bereid kunnen vinden om zitting te nemen in de Technische Commissie. Er is dan ook geen jaarverslag. Jaarverslag Jeugdcommissie - 2010 Samenstelling Jeugdcommissie: Voorzitter: Vacature (verslag geschreven door Frances Rietveldt) Leden: Liesbeth Engelchor, Frances Rietveldt, Bart Kneppers, Marleen Storm, Corina Schilder, Anneke Lameijn. Het jaar werd gestart met een flinke onderbezetting. Om deze reden konden enkele geplande activiteiten niet doorgaan. Gelukkig is de commissie in oktober versterkt met extra leden. Activiteiten In 2010 zijn de activiteiten goed bezocht, gemiddeld 40 kinderen zijn momenteel erg enthousiast. Communiceren via de mail is erg praktisch maar we concluderen dat ouders deze zaken vaak niet met hun kinderen delen. Bovendien blijkt dat kinderen vaak willen deelnemen maar ouders geen tijd hebben. Communicatie zal dan ook vaker via de trainers en mond tot mond moeten plaatsvinden (na bellen) wat vaak tijdrovend is. Informatieavonden Jeugdcompetitie Ook dit jaar zijn er weer informatieavonden georganiseerd voor de jeugdcompetities in voorjaar en herfst. Vooral de ouders van kinderen die op woensdagmiddag competitie spelen waren aanwezig. De opkomst is bijzonder laag. Wel is een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd voor de ouders en kinderen m.b.t. spelregels. Komend jaar zal dit weer plaatsvinden. Open dag De open dag heeft dit jaar niet zoveel extra leden opgeleverd als vorig jaar. Aktie Tante Yo is teleurstellend geweest en zal ook niet meer plaatsvinden. We zullen weer een actie gaan opstarten voor 2011. Miniveldtoernooi & Bal- en Slagvaardigheidsmiddag Hebben we dit jaar niet door kunnen laten gaan door te lage bezetting van de JC (3). We zetten het wel weer op de kalender voor 2011. Guppentennis Door de inspanning van de trainers waren de “guppen uren” op de woensdagmiddag goed bezet. Het enthousiasme was het hele seizoen aanwezig. Competitie Woensdagmiddag heeft echter maar 2 teams gehad. Dit jaar is flink getrokken aan de promotie en werving voor de competitie i.s.m. Ad van de Marel. Met succes: er zijn nu 4, misschien 5 woensdagmiddag teams en 3 teams voor de zaterdag en 6 voor de zondag. Een stuk beter dan afgelopen jaar! Op de woensdagmiddag zal Toos van Assendelft als gastvrouw fungeren. Hier zijn wij heel erg blij mee gezien de ervaring van Toos op competitiegebied. Eindfeest competitie Was een hoogtepunt in het jaar. Ouders en kinderen hebben genoten van de winterspelen bij Alpine Sports, vette disco, heerlijke pizza’s en een spontaan King of the Court toernooi. De foto’s op de Holy website spreken boekdelen. Rackettrekken Gemiddeld hebben 12 kinderen deelgenomen aan het rackettrekken. De JC draaide toerbeurten voor aanwezigheid. Toch is dit niet genoeg. Wij missen wat oudere jeugd op de baan zodat deze de jongeren kunnen begeleiden omdat de

28 I holyball


guppen nog weinig spelervaring hebben. We gaan er volgend jaar mee door om meer invulling te geven aan de ondersteuning. K4 Jeugdtoernooi Caroline Mulder en haar team hebben ook dit jaar weer een succes gemaakt van het KNLTB K4 jeugdtoernooi. Een mooie lijst van deelnemers heeft voor leuk tennis gezorgd en er heerste een goede sfeer. Clubkampioenschappen Op de valreep georganiseerd door Ad en Nelly vd. Marel, met veel hulp van andere vrijwilligers uit bestuur en JC. Liesbeth en Ad gaan een nieuw plan opzetten voor volgend jaar, om meer betrokkenheid te creëren. De opkomst bij de jeugd blijft net zoals bij de senioren een grote zorg. Ook hier kunnen de trainers een belangrijke rol vervullen om de deelname te vergroten (zie ook bij: activiteiten/competitie). Koekenpantoernooi Wederom een heel leuke middag voor ouders en kinderen die met de koekenpan in de hand de strijd met elkaar aangingen. Na de eerste ronde werden de koekenpannen vervangen door de tennisrackets. Tussendoor werden voor een ieder heerlijke pannenkoeken gebakken. Sportdag In november hebben we het jaar 2010 weer afgesloten met een sportdag in de Polderpoort. Spontaan hebben zich meer dan 60 kinderen aangemeld. Dit voorziet dus duidelijk in een behoefte. Samen met de trainers en de meiden Dimphy, Sytske, Denise en Fleur hebben we leuke spelletjes georganiseerd. De dag werd afgesloten met een frietje en een drankje. Meiden bedankt voor jullie enthousiasme. Sinterklaastoernooi Dymphy, Denise en Sytske en Fleur hebben geheel op eigen initiatief een Sinterklaasfeest georganiseerd bij het Sportcentrum Vlaardingen. De JC bood wat logistieke en financiële ondersteuning. Het was een enorm succes en zal volgend jaar weer door hen verzorgd worden. Trainersoverleg Er was nooit overleg over de gang van zaken met de TC en de trainers. Iets wat de JC zeer betreurt. Wij zien dit graag in de toekomst veranderen. Verjaardagskaarten Door de jeugdcommissie werd aan alle jeugdleden een verjaardagskaart toegezonden, en de verjaardagskalender geplaatst in het clubblad. Bezetting Jeugdcommissie Dit jaar neemt Anneke Lameijn definitief afscheid van de JC. Wij hebben hiervoor Corina Schilder en Marleen Storm teruggekregen en zijn hier erg blij mee. De commissie zal vooralsnog in 2011 bestaan uit Liesbeth, Bart, Marleen, Corina en Frances. De functie van voorzitter hebben we onderling verdeeld. Financiën Doordat vele activiteiten vervielen zijn de kosten veel lager uitgevallen dan begroot. Jaarverslag Onderhoudscommissie - 2010 De OC bestaat nog steeds uit een beperkte groep vaste medewerkers met als doel het onderhouden van de tennisbanen, het park en alles om en in het clubgebouw. Ten aanzien van het jaar 2010 kan ik u het volgende mededelen. Door de inzet van Lex de Blok waren de banen dit jaar in prima conditie. De waterafvoer van de banen laat nog steeds te wensen over. Een goede oplossing is er vooralsnog niet. Met een flinke groep vrijwilligers hebben we de opstart en afbouw van het seizoen uitgevoerd. Dit werkt uitstekend en er is genoeg animo. Bert Bousché zet zich, binnen zijn mogelijkheden, dagelijks in voor de banen en kleinere klussen rondom het park, welke noodzakelijk zijn. Door de aanschaf van een zgn. bosmaaier kunnen we het onkruid om het park beter bestrijden. Jaarverslag Sponsorcommissie - 2010 De sponsorcommissie heeft het afgelopen jaar in een kleine samenstelling haar werk gedaan. Geert van der Zwan heeft wederom de advertenties voor de Holyball succesvol geworven.

holyball I 29


Deze advertenties vormen met de winddoeken de sponsorinkomsten. Helaas heeft een oproep om de vacature voor de acquisitie te vervullen onder de leden onvoldoende respons opgeleverd. Hoewel de contacten met de directie van de Rabobank Schiedam-Vlaardingen intensief en goed waren, heeft dit niet geresulteerd in een sponsorschap. Het past onvoldoende in het strategisch beleid van de Rabobank-organisatie. Wel zijn er kansen voor de Holy Open On Wheels. Sport 2000 is met het verstrekken van de diverse goederen zoals cadeaucheques en toernooiballen een prima opvolger van Sport Sjaak, van wie wij afscheid genomen hebben. De verdere invulling van het sponsorcontract met Sport 2000 is een aandachtspunt Voor de afzonderlijke toernooien zoals K4 en Holy Open zijn op initiatief van de betreffende toernooicommissies eveneens sponsors aangetrokken. Voor de Holy Open heeft Richard Riekwel dit succesvol gedaan. Jaarverslag Redactiecommissie - 2010 De Holyball verscheen in 2010 vijf maal. Niet alle nummers waren goed gevuld,waardoor overwogen wordt een nummer minder te doen verschijnen. De grote groep vrijwilligers die elk jaar weer voor de verspreiding zorgde, heeft dit het afgelopen jaar weer uitstekend gedaan. Als alle plannen doorgaan(zie beleid) dan hebben zij zich voor de laatste keer op deze manier ingezet voor de club. Hartelijk dank daarvoor. Jaarverslag Barcommissie - 2010 De barcommissie bestaat dit jaar weer uit twee personen nl. Corine Voogd en Hans Fontijne, die einde seizoen stoppen. Dit jaar is het zelf online plannen van de bardiensten in het systeem JIBA geïntroduceerd, na wat aanloopprobleempjes zag het er hoopvol uit. De probleempjes waren meer van het type “wie het eerst komt wie het eerst maalt” Ondanks het zelf inplannen bleef er toch veel werk voor de BC om de gaten in de bezetting te dichten zodat er nagenoeg altijd een barbezetting was. Tevens stuurde Cees Aandeweg via wat gegoochel in de computer elke week een “last minute” overzicht eruit van de nog openstaande diensten wat weer in aanmeldingen resulteerde. Gelukkig is er altijd een vaste groep leden waar je op terug kan vallen, bedankt nogmaals. De uitbetaling werd maandelijks voorbereid uit de baromzetlijsten door Corine en door Emile via telebanking uitbetaald, ieder was daar tevreden over. Er zijn diverse themafeesten georganiseerd de een met meer succes dan de ander, helaas gingen er enkele niet door, enerzijds door te weinig animo en anderzijds door verkeerde planning van niet tennis-gerelateerde gebeurtenissen in het clubhuis. Deze kleine minpuntjes verbleken bij de positieve punten en hopelijk is 2011 weer een grandioos jaar. Corine en Nel en nog enkele andere enthousiastelingen bedankt. Bar- en keukenbezetting. De bezetting tijdens de competitie was meestal één in de keuken en twee achter de bar en dat was weer aanpoten als vanouds. Het advies voor 2011 is ook twee personen in de keuken in te zetten. Aan het begin van het seizoen zijn het clubhuis en de keuken schoongemaakt. Alle apparatuur is van zijn plaats gehaald om ook erachter schoon te maken, kortom alles glom alsof er een witte tornado was langs geweest. Het nieuwe kassasysteem Dit jaar is het nieuwe kassasysteem met je clubpas als creditcard geïntroduceerd. Dat werd met enige terughoudendheid door de leden ontvangen, maar na enige tijd als zeer positief ervaren. Supergemakkelijk afrekenen met ledenpas (mits er voldoende opstaat).

30 I holyball


De bezoekende clubs (tegenstanders) waren ook zeer te spreken over ons kassasysteem, vooral als aan het eind van de dag de gespecificeerde kassabon er uitrolde, helaas ging dat wel eens mis maar dit is weer een verbeterpuntje. Wat regelmatig te horen was: hoe en waar kan ik mijn pas opladen op de club, dat kan alleen het bestuur. Het opladen gaat zeer eenvoudig via het telebanking systeem thuis. (zie de handleiding op de site van TV Holy). De bevoorrading van drank en levensmiddelen ging meestal goed maar ook weleens mis op cruciale momenten. Dit lag aan de communicatie en het niet (willen) gebruiken van e-mail verkeer, hopelijk gaat dat volgend jaar beter. De BC heeft ook naast de werkzaamheden bij TV Holy werk bij een werkgever, daarom zijn de moderne communicatiemiddelen onontbeerlijk. Jaarverslag Rolstoeltennis - 2010 Het afgelopen jaar zijn bij TV Holy wederom enkele verbeteringen aangebracht waardoor de toegang tot het clubhuis en de banen voor rolstoelen verder geoptimaliseerd is. Dit is gebeurd met financiële hulp van de Gemeente Vlaardingen en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Trainster Conny Rauws-Lugt heeft een groepje rolstoelers gedurende de zomer en winter training gegeven. Het uiteindelijk doel is de integratie van rolstoeltennissers en gewone spelers te bevorderen, bijvoorbeeld door deelname aan het rackettrekken. We zijn enkele jaren geleden begonnen met een achttal rolstoelleden, die met veel plezier trainden en tennisten bij onze vereniging. Helaas zijn enkele leden afgevallen om uiteenlopende redenen, m.n. ten gevolge van blessures. De groep is nu vrij klein en de aanwas is nog te gering ondanks het aanschrijven van een dertigtal instellingen voor gehandicaptenzorg. Op dit moment zijn nog vier rolstoelers lid van TV Holy. De rolstoelers betalen een contributie van € 60,- en zijn vrijgesteld van de verplichting om bardiensten te draaien. In het eerste jaar dat men lid is wordt de helft van de trainingskosten vergoed door de gemeente Vlaardingen. Men kan gebruik maken van de rolstoelen die bij de vereniging aanwezig zijn. Elk jaar wordt gepoogd om twee of drie keer een spelmiddag te organiseren waarbij rolstoelers en gewone leden van TV Holy samen spelen. Tijdens het zomerseizoen is dit er niet van gekomen vanwege het geringe aantal deelnemers tengevolge van blessures. In het winterseizoen zal nog een spelmiddag worden gehouden in het Sportcentrum Vlaardingen. Dit jaar is er voor het eerst een nationaal rolstoel ranglijsttoernooi gehouden op onze banen. Dat was op 20 en 21 augustus. Het weer werkte mee en de sfeer was erg goed. Vele vrijwilligers waren actief en er waren ook aardig wat toeschouwers. Helaas viel de inschrijving tegen. We hebben dit toegeschreven aan onbekendheid omdat het de eerste keer was en het feit dat er in zeven weken tijd zes rolstoeltoernooien waren. Onder de deelnemers bevonden zich de nummers 5, 9 en 22 van de nationale ranglijst. We kregen veel complimenten van de deelnemers voor de gezelligheid op het park. Jacques van Beers, coördinator rolstoeltennis Beleid Bestuur - 2011 · · ·

In deze tijd met enige economische tegenwind gaat de contributie niet omhoog en blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Ook in het clubgebouw zullen de drankprijzen niet stijgen. Het selectiebeleid is goed neergezet en loopt op dit moment naar wens. Maar aan zowel de kwantitatieve kant als aan de kwaliteit zal verder gewerkt moeten worden. De commissie, die zich bezighoudt met de continuïteit van onze banen zal het ko-

holyball I 31


· · · · · ·

mende jaar verder gaan met het onderzoek. Aan de reclamemogelijkheden gaat het aanstaande seizoen wat veranderen. Er komen meer advertentiemogelijkheden op de website en op de banen komen reclameborden te hangen boven de winddoeken. De Holyball gaat in een andere vorm verschijnen. Eén keer per jaar ontvangt u nog een papieren exemplaar. De andere edities zullen digitaal op de website verschijnen. Leden die niet over internet beschikken zullen een gedrukte Holyball ontvangen. Het ledental zal weer moeten groeien. Met name bij de jeugd zullen er acties onder nomen worden om meer kinderen binnen de vereniging te krijgen. Het aantal vrijwilligers zal moeten toenemen om het kwaliteitsniveau op het huidige peil te houden. Met name de exploitatie van het clubgebouw heeft hierbij prioriteit. De vier ‘grote’ toernooien (Holy-Open, K4, rolsoel en clubkampioenschappen) worden van groot belang voor TV Holy Het organiseren van allerlei sociale en tennisgerelateerde activiteiten. Zoals Old Smashers, Thema-avonden, Snoezen-dag en jeugdevenementen.

Beleid Technische commissie – 2011 Door een gebrek aan vrijwilligers is er gedurende 2010 eigenlijk geen sprake geweest van een technische commissie. Er is daarom geen beleid 2011 opgesteld. Voor 2011 moeten er echt mensen opstaan om te helpen. Zo niet, dan heeft dat o.a. de volgende consequenties: · Er verschijnt in 2011 géén competitieboekje. · Er staat géén informatie meer op de site over de competities. · Er is op zondag géén competitieleider meer. Beleid Jeugdcommissie - 2011 De jeugdcommissie op tennisvereniging Holy wil het tennisplezier onder de jeugd vergroten en de vereniging promoten zodat het aantal kinderen toeneemt dat kiest voor de tennissport en TV Holy in het bijzonder. Dit doet zij door het organiseren van (sport-)activiteiten die direct of indirect te maken hebben met tennis en zich richten op de kinderen en hun ouders. Bovendien ondersteunt en begeleidt de jeugdcommissie ouders en kinderen tijdens de voorjaar-/najaarscompetitie. Daarnaast biedt de jeugdcommissie de helpende hand tijdens onze jaarlijkse clubkampioenschappen op TV Holy. Beleid Onderhoudscommissie - 2011 -

De OC zou graag ondersteuning zien voor de groundsman, Lex de Blok, bij het aanleggen van de banen in aanloop naar het seizoen. Door renovatie van de pompen moet de sproei-installatie beter werken. Vervanging scoreborden Reparatie hekwerk baan 6 Plaatsen 2 brede deuren t.b.v. het rolstoeltoernooi. Inventarisatie renovatie tennisondergrond door de ingestelde werkgroep.

Beleid Sponsorcommissie - 2011 Met de huidige minimale bezetting van de sponsorcommissie zonder een relatiebeheerder/ acquisiteur zullen we naar verwachting de sponsorinkomsten consolideren. Voor 2011 staan wel drie concrete verbeteringen gepland. 1) Naar verwachting zullen de advertentie-inkomsten van de Holyball gelijk blijven. Echter door de nieuwe opzet van de Holyball dragen zij direct bij aan het exploitatieresultaat van onze vereniging.

32 I holyball


2) 3)

Alle winddoeken worden vervangen. Er komt een nieuwe opzet van winddoeken in combinatie met sponsorborden. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de uitstraling van ons park. Bestaande en potentiĂŤle sponsors krijgen betere mogelijkheden om onze vereniging te sponsoren. Zij hebben de keuze uit adverteren in de Holyball, sponsorborden op de banen en banners op de website. De concurrerende tarieven zijn eenvoudig en transparant en zullen o.a. op onze website worden gepubliceerd.

Beleid Redactiecommissie - 2011 Een nieuw tijdperk is aangebroken. Papier moet steeds meer plaats maken voor digitaal. Ook de Holyball ontkomt hier niet aan. Zoals vorig jaar reeds werd aangekondigd, is onderzocht of het mogelijk is de Holyball op internet te zetten. De uitkomst van dit onderzoek is positief. De Holyball zal dit jaar vier maal verschijnen en zal dan ook op internet worden geplaatst. Overigens zal Holyball nr.1 (met de jaarstukken) ook als papieren Holyball bij alle leden in de bus glijden. Leden die geen e-mailadres hebben zullen het clubblad op papier blijven ontvangen via T.N.T. post. Er zal een beperkt aantal exemplaren extra gedrukt worden. Deze zijn te verkrijgen bij de bar. Een nieuw tijdperk, prachtig, maar ook een beetje weemoed. Beleid Barcommissie - 2011 Corine en Hans zijn gestopt met de barcommissie einde seizoen 2010. Vacatures De nieuwe barcommissieleden zijn nog niet bekend, leden TV Holy meldt u aan. Zoals het bestuur opmerkte dient de BC uit meerdere leden te bestaan zodat vele handen licht werk maken, ieder een deeltaak. Feesten Corine Voogd en Nel v.d. Marel hebben aangegeven in 2011 weer enkele spetterende feesten te willen organiseren. De competitie / Holy Open / K4 / Clubkampioenschap / Holy Open on Wheels etc. zijn of worden de bekende sportieve evenementen in het komende seizoen. Kan TV Holy net zoals in voorgaande jaren bij deze evenementen weer rekenen op zoveel vrijwilligers. Keuken De keuken dient gedurende het seizoen buiten de normale dagelijkse schoonmaak ook nog wekelijks grondig schoon gemaakt te worden, zeker gedurende de evenementen. Etenswaar in de vriezers en koelkasten op houdbaarheidsdatum controleren en hierop de inkoop afstemmen zodat er minder weggegooid wordt, dat scheelt weer in de kosten. Beleid Rolstoeltennis - 2011 Aangezien de groep rolstoeltennissers thans vrij klein is en de aanwas nog te gering is, zal het komend jaar wederom getracht worden meer belangstelling te wekken voor het sporten met een beperking in het algemeen en rolstoeltennis bij TV Holy in het bijzonder. Daarbij zal de doelgroep uitgebreid worden tot mensen met andere dan fysieke beperkingen. In het voorjaar zal weer een PR campagne worden gevoerd in de plaatselijke pers. De afgelopen jaren zijn bij TV Holy het clubhuis en de banen toegankelijk gemaakt voor rolstoelen, maar er moeten nog enkele verbeteringen worden aangebracht: 1. Het opbergen van de rolstoelen in de ruimte van de groundsmen is niet ideaal. Nage dacht moet worden over een betere oplossing. 2. Er is sprake van het herbetegelen van het terras. Het verdient dan aanbeveling om het terras tevens op te hogen tot de toegangsdrempels. Omdat dit dan gebeurt in het kader van verbeterde toegankelijkheid voor gehandicapten zou hiervoor wellicht subsidie te verkrijgen zijn.

holyball I 33


TV Holy biedt mensen met een beperking financiële ondersteuning die mede wordt gefinancierd uit een voorziening ten behoeve van de gehandicaptensport die is verkregen uit het saldo van het Future Toernooi. Dit gebeurt omdat een deel van deze sporters tengevolge van hun handicap vaak ook financiële moeilijkheden hebben. De spelers met een beperking betalen derhalve een contributie van € 60,- en krijgen een korting van 50% op de trainingskosten. Zij kunnen gebruik maken van de rolstoelen die bij de vereniging aanwezig zijn. Voor de mensen die het eerste jaar lid zijn worden deze kosten vergoed door de gemeente Vlaardingen. Voorts zal bij de KNLTB subsidie worden aangevraagd ter vergoeding van (een deel van) de trainingskosten. Indien door langdurige blessures of ziekte rolstoelers verhinderd zijn om aan de trainingen deel te nemen, behoeven zij geen bijdrage te leveren aan de trainingskosten. Zo nodig zal de trainer hiervoor gecompenseerd kunnen worden. Ook in 2010 zullen er weer twee of drie spelmiddagen worden gehouden waarbij rolstoelers en gewone leden van TV Holy samen tennissen. Om te bevorderen dat rolstoelers deelnemen aan het rackettrekken, zal een groepje gewone spelers worden gevraagd om regelmatig met de rolstoelers te spelen. TV Holy heeft bij de KNLTB weer een nationaal rolstoel ranglijsttoernooi aangevraagd. Gezien de ervaringen van vorig jaar hebben we nu geopteerd voor een toernooi vroeg in het seizoen en wel (na overleg met de T.C.) op 3, 4 en 5 juni. Over de toewijzing van het toernooi en de data wordt beslist op een vergadering die eind december wordt gehouden. Henk Jansen en Jacques van Beers zullen dit toernooi organiseren en Richard Riekwel c.s. zullen de wedstrijdleiding weer op zich nemen. Peter Spek zal de publiciteit en de opening verzorgen. Het definitief doorgaan van dit toernooi is uiteraard ook afhankelijk van het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Er zijn besprekingen hierover met verschillende partijen, maar thans kan er nog geen uitsluitsel over worden gegeven. Uiteraard zal worden getracht om Nederlandse toppers als deelnemer binnen te halen, maar het toernooi is vooral gericht op de deelname van eigen leden en van mensen uit de omgeving. We rekenen erop dat een dergelijk toernooi een wervende werking heeft en een groei van het aantal rolstoelleden bij TV Holy kan betekenen.

Na deze laatste papieren Holyball gaat ook onze drukker van zijn pensioen genieten. Wij wensen hem veel reisplezier.

34 I holyball


VAN DER KNAAP & ZN groothandel in dranken,food en non-food

� Bieren � Sport- en frisdranken � Melkprodukten � Koffie, thee, suiker � Zoetwaren � Gedistilleerd � Wijnen, aperitieven � Koel- en diepvriesprodukten � Schoonmaakartikelen � Non-food � Relatiegeschenken � Glaswerk

Magazijn en showroom : 4e Industriestraat 45 Vlaardingen telefoon 010 - 43 42 097 fax 010 - 43 57 651 WWW.KNAAPHORECA.NL


55K008_POSTER_RMc_huis_Groen

24-06-2005

11:17

Pagina 1

Zieke kinderen hebben hun ouders hard nodig!

Steun het Ronald McDonald Kinderfonds

www.kinderfonds.nl Giro 58 55 716

2011 Nummer 1  

Holy Ball - Clubblad TV HOLY te Vlaardingen

2011 Nummer 1  

Holy Ball - Clubblad TV HOLY te Vlaardingen

Advertisement