Page 1

Competitieboek 2011

TV Holy

Willem de Zwijgerlaan 220 3136 AX Vlaardingen Telefoon: (010)4741754 1


Competitieboek 2011

Competitieleiders[ster] Dinsdag dames

GĂŠĂŠn

Woensdag jeugd

Toos van Assendelft

Zaterdag jeugd

Denise van Dijk

Zaterdag senioren

Bart Imhoff(06-14682563) / Alex Janssen(06-21234369)

Zondag senioren

Geen vaste CL, aanspreekpunt Martin Loois(06-46611140)

Op verzoek van de onderhoudscommissie en de clubgebouwbeheerders nog een paar aanvullende zaken: 1. Banen vegen na iedere wedstrijd, NIET overdwars zoals bij gravel maar in een cirkel. 2. Geen glas of aardewerk mee de banen opnemen. 3. Bidons mee terug nemen van de baan na afloop van een wedstrijd. 4. Fruitschillen en ander afval (bijv. grips) in de afvalcontainer deponeren. 5. Teamtafels binnen of op het terras opruimen. Vuil servies enz. naar de Bar brengen. Alle afval en etensresten in de afvalcontainer deponeren. 6. Score borden na een wedstrijd op Nul zetten.

2


Competitieboek 2011

Wetenswaardigheden Competitie 2011 Bij een hoop verenigingen loopt het aantal competitieteams terug, maar bij TV Holy blijven wij op volle kracht draaien en daarom hebben wij ook dit jaar weer rond de 40 teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie. Aanwezigheid Voor alle competitiedagen geldt dat iedereen minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig dient te zijn. Aanvangstijd De aanvangstijd van de wedstrijden staat op de site van de KNLTB. Ook dit jaar krijg je geen brieven meer met daarop de aanvangstijden. Alles is te vinden m.b.v. Mijn KNLTB. KNLTB regels De inhoud van het competitieboek bestaat uit de opstellingen van de teams, de speeldata en een instructie over de computerinvoer van de uitslagen. Alle wedstrijden worden onder de KNLTB-regels gespeeld. Boetes en straffen, opgelegd door de KNLTB komen volledig voor rekening van de teams. Als de uitslagen niet binnen 48 uur na afloop van een gespeelde competitiedag zijn ingevoerd volgt een boete. Deze overtredingen kunnen leiden tot schorsingen van vier wedstrijddagen en boetes van 125 euro. Iedereen moet altijd zijn KNLTB-pasje bij zich hebben! Het uitstellen van wedstrijden is niet toegestaan. Afspreken om een wedstrijd eerder te spelen als de geplande datum mag wel.

3


Competitieboek 2011

Invoeren van de competitie-uitslagen

Het invullen van het wedstrijdformulier moet via de computer. Noteer de gegevens en standen, voer de resultaten het liefst dezelfde dag nog in, ook afgelaste wedstrijden door regen of andere omstandigheden. Het invoeren van de resultaten kan bij Holy, als de competitieleider[ster] aanwezig is. Anders graag je computer thuis/werk even gebruiken. Alle gegevens dienen binnen één week te worden ingevoerd anders volgt er een boete door de KNLTB van 11 euro. Het invoeren van de gegevens via de KNLTB internet site Inleiding In het Competitiereglement is bepaald dat de aanvoerder van een ploeg verplicht is om de uitslagen van competitiewedstrijden digitaal aan de KNLTB aan te leveren. Met ingang van de voorjaarscompetitie kunnen uitslagen alleen nog via MijnKNLTB worden doorgegeven. Let op! Voorheen kon dat ook via een zogenaamde Extranetverbinding, maar die mogelijkheid is met ingang van 2009 komen te vervallen. De beslissing om het aanleveren van uitslagen te digitaliseren is enkele jaren geleden vooral ingegeven door de wens om ook de individuele resultaten van de competitie te laten meetellen voor de bepaling van de speelsterkte (DSS). Daarnaast heeft het digitaal aanleveren als voordeel dat de uitslagen van competitiewedstrijden nog eerder bekend zijn. Bovendien ontstaan er voor de verenigingen zelf veel meer mogelijkheden om de speelgerechtigdheid van spelers te controleren en voor spelers natuurlijk om de individuele partijresultaten te bekijken. Omdat de afgelopen jaren alle uitslagen al digitaal werd aangeleverd, wordt bekendheid hiermee al wel verondersteld. De wijze waarop dit in MijnKNLTB moet worden gedaan verschild nauwelijks van de wijze waarop dit voorheen via Extranet gebeurde. Volledigheidshalve is hieronder echter beschreven op welke wijze een uitslag via MijnKNLTB digitaal kan worden ingevoerd en verzonden. Hoewel de verplichting reglementair bij de aanvoerder ligt, mag een VCL deze werkzaamheden naar zich toe trekken. Het is in ieder geval van belang dat de VCL elke aanvoerder van een competitieploeg via MijnKNLTB machtigt om die uitslagen in te vullen. Hij/Zij moet die taak aan die aanvoerders “delegeren” [Is voor alle dagen geregeld]. In deze handleiding wordt op chronologische wijze de procedure van het digitaal invoeren van competitie-uitslagen via MijnKNLTB weergegeven. Achtereenvolgens worden de volgende stappen behandeld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inloggen ophalen van de gespeelde wedstrijden invullen van de bondsnummers van de spelers controle van de bondsnummers van de spelers invullen van de partijuitslagen controle van de partijuitslagen versturen van de uitslag uitloggen

4


Competitieboek 2011

Daarna komt aan de orde hoe vervolgens de (partij-)uitslagen van een wedstrijd geraadpleegd kunnen worden en tenslotte wordt verteld hoe een competitieleider het invoeren van uitslagen kan delegeren.

Stap 1: inloggen Open uw internet browser en maak verbinding met internet. Kies voor de site: www.mijnknltb.nl Vul bondsnummer en wachtwoord in en kies vervolgens voor “Inloggen” om toegang te krijgen tot MijnKNLTB. Als u nooit eerder bij MijnKNLTB aangemeld bent geweest, volg dan eerst de aanmeldingsprocedure daarvoor en volg daarna verder de hieronder beschreven stappen. Kies in het openingsscherm dat vervolgens verschijnt onder de menuoptie Competitie voor “Invoeren uitslagen”. Let op! Omdat toegang tot MijnKNLTB gekoppeld is aan een bondsnummer, zou in beginsel alleen de betreffende competitieleider de mogelijkheid hebben om uitslagen in te voeren. Dit is in de praktijk niet wenselijk. Reden waarom het voor hem mogelijk is om die taak (het invoeren van uitslagen) te delegeren aan personen die daarvoor in aanmerking komen (alle aanvoerders van alle Ploegen op dinsdag, zaterdag en zondag). Het invoeren van uitslagen door de VCL aan anderen is gedelegeerd. Deze personen kunnen op dezelfde (hieronder beschreven) wijze uitslagen invoeren via MijnKNLTB.

Stap 2: ophalen van gespeelde wedstrijden In het scherm "Invoeren uitslagen" kunnen - door het invullen van verschillende zoeksleutels - op een aantal manieren een of meer wedstrijden worden binnengehaald. Wilt u alle thuiswedstrijden van uw vereniging op speeldag 1 van de Perry Sport KNLTB Landelijke competitie binnenhalen, kies dan bij “Competitie” voor de Perry Sport KNLTB Landelijke Competitie en vul achter “Speeldag” het nummer 1 in. Andere keuze mogelijkheden zijn Districtscompetitie Rotterdam 2011 of Districtsjeugdcompetitie Rotterdam 2011. Afhankelijk van het aantal thuisspelende ploegen volgt dan een scherm met de ploegen die volgens het competitieprogramma op de betreffende speeldag thuis hebben gespeeld. (Let op: Wilt u de wedstrijden zien van een speeldag die nog niet verstreken is, dan moet achter “Ook toekomstige wedstrijden” een vinkje geplaatst worden) Kies voor de wedstrijd waarvan u de uitslag wilt invoeren, door op "Invoeren" voor de betreffende uitslag te klikken, en het scherm "Invoeren competitieuitslag" verschijnt. (Let op, er is één uitzondering: zie pagina 4)

Stap 3: invullen bondsnummers In het volgende invoerscherm worden de bondsnummers ingevuld van de spelers die in de ploeguitwisseling van de betreffende wedstrijd zijn opgenomen. Als het een wedstrijd van de 2e of latere speeldag betreft dan worden alle spelers die al eerder in deze ploeg(en) hebben gespeeld getoond. U kunt hier bondsnummers toevoegen en/of verwijderen. Kies hier direct voor "Thuisploeg niet opgekomen", “Uitploeg niet opgekomen" of “Afgelast" als die situaties van toepassing zijn. Dan hoeven dus geen bondsnummers te worden ingevuld.

Stap 4: controle bondsnummers Nadat alle nummers zijn ingevuld kiest u eerst voor de controleeroptie om verder te gaan. Indien er geen fouten in de nummers worden gevonden, dan wel niet wordt geconstateerd dat er een niet-gerechtigde speler is opgesteld, krijgt u in

5


Competitieboek 2011

het volgende scherm alle namen van de bij die bondsnummers behorende spelers te zien. Is dit niet het geval dan kan er een tweetal fouten zijn opgetreden: 1. het ingevoerde bondsnummer bestaat niet 2. de betreffende persoon is niet als lid van de betreffende vereniging bij de KNLTB ingeschreven. In geval 1 kan er sprake zijn van een verschrijving op het wedstrijdformulier. U kunt het juiste bondsnummer van die speler eventueel achterhalen door te kiezen voor de selectieoptie achter het invulveld. In het daaropvolgende scherm kan van de betreffende speler het bondsnummer worden gevonden door de naam, het geslacht en het verenigingsnummer in te vullen. Het hier verkregen bondsnummer kan dan worden ingevuld in de eerdergenoemde lijst. In geval 2 dient de uitslag van de wedstrijd wel volledig te worden ingevuld, dus inclusief de bondsnummers van de spelers die blijkbaar niet gerechtigd waren om te spelen. Gelijktijdig kunt u er voor kiezen om bij de Competitieleider een onderzoek in te stellen naar de speelgerechtigdheid van de betreffende speler(s).

Stap 5: Invullen partijuitslagen U klikt op “Naar wedstrijdformulier” (MijnKNLTB) en komt in het scherm waarin de partijuitslagen kunnen worden ingevoerd. Alleen in geval een wedstrijd niet volledig is gespeeld vult u in het vakje "Inhaaldatum" de datum in waarop de wedstrijd zal worden (uit-)gespeeld. U kiest bij elke partij de naam van de betreffende spelers. De kolom "Uitslag partij" kunt u kiezen voor de volgende opties: • Thuis gewonnen • Uit gewonnen • Opgave thuis • Opgave uit • Gestaakt • Gestaakt (niet begonnen) • Niet gespeeld In competities waarin ook gelijkgespeeld kan worden (meestal jeugdcompetities) kunt u bovendien kiezen voor de optie "Gelijk". Voor een beschrijving van deze partijuitslagen verwijzen wij u naar de invulinstructie bij het (papieren) wedstrijdformulier. In de volgende kolommen dienen de setstanden te worden vermeld. Gebruik bij het invullen van de setstanden geen spaties: elke setstand kan maximaal drie posities hebben (vb: 6-4) (Let op! In de gevallen dat een derde set als beslissende wedstrijd tiebreak is gespeeld, dient de uitslag van deze set als 7-6 te worden genoteerd; dus niet de uitslag in die tiebreak, want daarop volgt een foutmelding). Bij het invullen kunt u gebruik maken van de tabtoets in combinatie met de pijltjestoetsen of u maakt voor het merendeel gebruik van de muis. Dit is afhankelijk van uw eigen voorkeur! Als tijdens het invullen van de uitslagen blijkt dat een speler ontbreekt, die wel heeft meegespeeld, dan kan deze via de knop “Toevoegen bondsnummer” alsnog worden toegevoegd. Na controle van dit nieuw ingevulde bondsnummer kan de uitslag verder worden ingevuld. De al ingevulde gegevens blijven bewaard!

Stap 6: Controle partijuitslagen Nadat alle namen van spelers en partijuitslagen (incl. setstanden) en eventuele inhaaldatum zijn ingevuld kiest u voor of “Controleer” (MijnKNLTB).

6


Competitieboek 2011

Stap 7: Versturen uitslag Het systeem geeft een melding die verschilt afhankelijk van wat is ingevuld. Afhankelijk hiervan kunt u er voor kiezen om door te gaan of nog iets te wijzigen. Nadat de uitslag definitief is verstuurd (in MijnKNLTB moet daarvoor nog voor “Verstuur” worden gekozen) verschijnt een melding die bevestigt dat de uitslag is verzonden en dat deze - na een zekere verwerkingstermijn - te raadplegen is op www.knltb.nl. Door voor "sluiten" te kiezen keert u terug naar het scherm "Invoeren competitie-uitslagen" voor uw vereniging en kunt u de uitslag van een volgende wedstrijd verwerken. Ook kan via “Opnieuw zoeken” een andere competitie en/of speeldag worden gekozen.

Stap 8: Uitloggen Door tenslotte voor "uitloggen" te kiezen keert u terug naar het inlogscherm en kunt u -indien gewenst via de uitslagenpagina op knltb.nl of via “Competitie – Zoek Standen/Uitslagen” in MijnKNLTB de door u ingevoerde uitslagen al te raadplegen zijn. Uitzondering!! In een aantal competitiesoorten tellen de individuele partijuitslagen niet mee voor de bepaling van de speelsterkte (DSS). In die competitiesoorten zal bij stap 3 niet het scherm voor het invullen van bondsnummers verschijnen, maar direct een scherm waarin de totaaluitslag van de gespeelde wedstrijd kan worden ingevuld. Door achter de namen van de ploegen de behaalde wedstrijdpunten in te vullen en vervolgens op Verstuur te drukken, wordt deze uitslag verzonden.

RAADPLEGEN VAN (PARTIJ-)UITSLAGEN In de afgelopen jaren hebt u al de mogelijkheid gehad om tussenstanden en wedstrijduitslagen te raadplegen op knltb.nl. Inmiddels is die raadpleegoptie ook in MijnKNLTB opgenomen. In het kort volgen hieronder de te volgen stappen: Kies op de beginpagina van knltb.nl onder “Competitie” voor “Uitslagen”. Vul in het scherm dat verschijnt de gewenste competitie en afdeling in, kies voor “Zoek” en de betreffende afdeling wordt getoond. Kent u het afdelingsnummer niet, maar wel de naam of het nummer van de vereniging, vul dan naast de gewenste competitie de naam of het nummer van die vereniging in en kies voor “Zoek”. U krijgt een overzicht te zien van alle afdelingen in de betreffende competitie waarin een ploeg van deze vereniging speelt. U kunt uit dit overzicht een keuze maken. Als er van een wedstrijd een uitslag bekend is, staat de winnende ploeg vetgedrukt. In het geval van een gelijkspel is er (uiteraard) geen vetgedrukte ploeg. U kunt de (individuele) partijuitslagen raadplegen, door op de uitslag van de wedstrijd te klikken. Ook in dit scherm met Wedstrijdgegevens zijn de winnaars vetgedrukt. Door op de naam van een van de spelers te klikken verschijnt zijn/haar spelersprofiel. In dit spelersprofiel staat bij competitiewedstrijden die deze speler heeft gespeeld niet alleen de betreffende competitie vermeld maar staat daarachter ook de competitiesoort, het ploegnummer en de klasse vermeld. Zodoende kan in één oogopslag van die speler worden bekeken in welk(e) ploeg(en) hij/zij heeft gespeeld. In dit spelersprofiel wordt ook getoond als door de KNLTB aan deze speler een dispensatie is verleend voor: • 2 keer spelen in één speelweek • spelen voor 2 verenigingen

7


Competitieboek 2011

Klik op partijgegevens om het resultaat van de betreffende partij te bekijken. N.B.: Via MijnKNLTB zijn competitie-uitslagen op eenzelfde wijze te raadplegen. Daarvoor moet u wel ingelogd zijn op MijnKNLTB. Kies in de openingspagina onder Competitie voor Zoek standen/uitslagen. De volgende stappen zijn gelijk aan de hierboven beschreven stappen. In het eerste invulscherm wordt echter wel standaard het verenigingsnummer van uw eigen vereniging getoond. Belangrijk: * Bij de invoer van competitie uitslagen is een aantal controles ingebouwd om te voorkomen dat er verkeerde uitslagen worden doorgegeven. De daaropvolgende meldingen kunnen in twee groepen worden onderscheiden: • Blokkerende meldingen • Niet-blokkerende meldingen. Onder blokkerende meldingen worden verstaan opmerkingen bij invoer, die door de gebruiker moeten worden hersteld en dus verhinderen dat de uitslag wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld: Bondsnummer is niet geldig / Een speler die in twee enkelspelen staat opgesteld. Niet-Blokkerende meldingen kunnen wel worden weggedrukt. De uitslag kan dan dus wel worden verstuurd. Bijvoorbeeld: Speler heeft geen geldig lidmaatschap / geslacht komt niet overeen met competitiesoort. * Wanneer u problemen tegenkomt bij de invoer van uitslagen, ofwel bij het invullen van het wedstrijdformulier raadpleegt u dan de rubriek Meest gestelde vragen over competitie op onze website. Komt u er desondanks niet uit, neemt u dan telefonisch of per email contact op met het bondsbureau of het regiokantoor van de KNLTB (naar gelang het een landelijke competitie of een regiocompetitie resp. districtscompetitie betreft). * * * * * SUCCES * * * * *

8


Competitieboek 2011

Voorjaar 2011 Indeling Zondag Competitie 2011 Landelijk Gemengd senioren (0048) 4e klasse zondag Team Ploeg Nieuwerkerk 2 Wim den Ouden Holy 1 Richard van den Berg Tilburg 2 Michiel Kort Overwaard 1 Caroline Mulder Ammerzoden 2 Mariette Pors Lobbelaer 6 Kelly van Rooijen Maaspoort 2 Berkenrode 4 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 10-4-2011 17-4-2011 25-4-2011 08-5-2011 15-5-2011 22-5-2011 29-5-2010

Thuisteam NIEUWERKERK 2 HOLY 1 MAASPOORT 2 HOLY 1 HOLY 1 BERKENRODE 4 LOBBELAER 6

Uitteam HOLY 1 TILBURG 2 HOLY 1 AMMERZODEN 2 OVERWAARD 1 HOLY 1 HOLY 1

Heren (0501) Hoofdklasse zondag Team Ploeg Maurice Kramer DE KORREL 1 Sander Kruis NIEUWENHAGEN 1 Wouter Koning HOLY 1 Albert Baan MERLETTEN 1 Enrico de Boer COLDEC/DE MANEGE 1 Joao Varela ’T ROOT 1 Johan den Toom UDEN 1 LELIEVELD/TILBURG 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 10-4-2011 17-4-2011 25-4-2011 08-5-2011 15-5-2011 22-5-2011 29-5-2011

Thuisteam HOLY 1 NIEUWENHAGEN 1 HOLY 1 LELIEVELD/TILBURG DE KORREL 1 HOLY 1 HOLY 1

Uitteam MERLETTEN 1 HOLY 1 ‘T ROOT 1 HOLY 1 HOLY 1 COLDEC/DE MANEGE 1 UDEN 1

9


Competitieboek 2011

Heren (0513) 2e klasse zondag Team Ploeg TOC 1 Tim de Koning TOEG-R’DAM 1 Schuurman Sebastiaan BOSKOOP 1 Schuurman Jasper HOLY 2 Wouter Veldhoven DEKKERTENNIS 1 ROOMBURG 1 ALL OUT 1 SASSENHEIM 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 10-4-2011 17-4-2011 25-4-2011 08-5-2011 15-5-2011 22-5-2011 29-5-2011

Thuisteam BOSKOOP 1 HOLY 2 DEKKERTENNIS 1 HOLY 2 TOEG-R’DAM 1 HOLY 2 SASSENHEIM 1

Uitteam HOLY 2 TOC 1 HOLY 2 ALL OUT 1 HOLY 2 ROOMBURG 1 HOLY 2

Thuisteam HOLY 3 TENNIPHIL 4 HOLY 3 MAASLAND 2 OVERSCHIE 3 HOLY 3 HODENPIJL 2

Uitteam SCHIEBROEK 2 HOLY 3 PASSING SHOT 5 HOLY 3 HOLY 3 VICTORIA 4 HOLY 3

Heren (0635) 6e klasse zondag Team Ploeg VICTORIA 4 Mick Kooimans PASSING SHOT 5 Marcel van der Giessen HODENPIJL 2 Scott Laurens MAASLAND 2 Martijn Brandsma OVERSCHIE 3 TENNIPHIL 4 HOLY 3 SCHIEBROEK 2 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 10-04-2011 17-04-2011 25-04-2011 08-05-2011 15-05-2011 22-05-2011 29-05-2011

10


Competitieboek 2011

Dames (0909) 1e klasse zondag Team Ploeg Jacqueline van der Marel HOLY 1 RIJSHAEGHE 1 Dymphy Schuurman NAALDWIJK 1 Denise Schuurman GRAVENZAND Fleur Buitelaar E1 RHIJENHOF 1 TCO LEIDSCHENDAM 1 PIJNACKER 2 LEEUWENBERGH 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 10-04-2011 17-04-2011 25-04-2011 08-05-2011 15-05-2011 22-05-2011 29-05-2011

Thuisteam HOLY 1 GRAVENZANDE 1 HOLY 1 TCO LEIDSCHENDAM 1 HOLY 1 PIJNACKER 2 HOLY 1

Uitteam RIJSHAEGHE 1 HOLY 1 LEEUWENBERGH 1 HOLY 1 NAALDWIJK 1 HOLY 1 RHIJENHOF 1

Dames (0995) 4e klasse zondag Team Ploeg HODENPIJL 3 Lianne den Haan NAALDWIJK 5 Michelle Wesselo HANENBURG 2 Stephanie Wesselo DE HOEK 6 Anouk Koppe TENNIPHIL 1 Laura Koppe HOLY 2 KEENENBURG 2 TCH LUCKY STROKE 3 Speeldag 1 3 2 4 5 6 7

Speel datum 10-04-2011 17-04-2011 25-04-2011 08-05-2011 15-05-2011 22-05-2011 29-05-2011

Thuisteam TENNIPHIL 1 HOLY 2 HANENBURG 2 HOLY 2 HOLY 2 DE HOEK 6 HOLY 2

Uitteam HOLY 2 KEENENBURG 2 HOLY 2 HODENPIJL 3 TCH LUCKY STROKE 3 HOLY 2 NAALDWIJK 5

11


Competitieboek 2011

Indeling Zaterdag Competitie 2011 Gemengd senioren (0002) 1e klasse zaterdag middag Team Ploeg HOLY 1 Tanja Donkersloot VLTC 1 Serge van der Kruijk SCHIEBROEK 2 Jerry de Blok THIALF 2 Tabitha van Dijk BARENDRECHT 3 Maarten Lijtogt DDH 1 DASH'35 2 WESTVOORNE 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 1 THIALF 2 HOLY 1 DDH 1 HOLY 1 DASH'35 2 HOLY 1

Uitteam VLTC 1 HOLY 1 WESTVOORNE 1 HOLY 1 SCHIEBROEK 2 HOLY 1 BARENDRECHT 3

Gemengd senioren (0006) 2e klasse zaterdag middag Team Ploeg AEOLUS OLEDO 2 Peter de Heij KOOISTEE 2 Behlia Scheffers SPIJKENISSE 1 Hanneke Cazemier BEQUICK/M 1 Jolanda de Heij VLTC 2 NEDLLOYD 1 HOLY 2 TSN 1 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 2 NEDLLOYD 1 HOLY 2 BEQUICK/M 1 VLTC 2 HOLY 2 SPIJKENISSE 1

Uitteam TSN 1 HOLY 2 KOOISTEE 2 HOLY 2 HOLY 2 AEOLUS OLEDO 2 HOLY 2

12


Competitieboek 2011

Gemengd senioren (0040) 5e klasse zaterdag middag Team Ploeg SCHIEBROEK 14 Monique Nieuwenhuizen HARTEL 3 Maria de Graaf NNPV 1 Pascal Post HOLY 3 Michael van Nijenhoff UNILEVER 2 Stefan van den Berg VAN VLIET 3 BERKENRODE 6 BLEISWIJK 6 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam NNPV 1 HOLY 3 UNILEVER 2 HOLY 3 HARTEL 3 HOLY 3 BLEISWIJK 6

Uitteam HOLY 3 SCHIEBROEK 14 HOLY 3 BERKENRODE 6 HOLY 3 VAN VLIET 3 HOLY 3

Gemengd 35+ (0101) Hoofdklasse zaterdag middag Team Ploeg CC 1 Leo K端hn CC 2 Jacqueline van Alphen SLAG 1 Andrea Hom DASH'35 1 Jan van Nijenhoff HOLY 1 Reserve: OOSTVOORNE 1 Corina Schilder ZEVENHUIZEN 1 WESTVOORNE 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 1 WESTVOORNE 1 HOLY 1 CC 2 HOLY 1 SLAG 1 CC 1

Uitteam OOSTVOORNE 1 HOLY 1 DASH'35 1 HOLY 1 ZEVENHUIZEN 1 HOLY 1 HOLY 1

Heren (0201) Hoofdklasse zaterdag middag Team Ploeg LEERBROEK 1 Reinoud Spliet Z'67 1 Maurice Hesselmans BARENDRECHT 2 Martijn van der Waal KRIMPEN 1 Ron Rietkerken SPIJKENISSE 1 Roy Bruggeman SLUIPERS 1 HOLY 1 DASH'35 2 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 1 SLUIPERS 1 HOLY 1 KRIMPEN 1 SPIJKENISSE 1 HOLY 1 BARENDRECHT 2

Uitteam DASH'35 2 HOLY 1 Z'67 1 HOLY 1 HOLY 1 LEERBROEK 1 HOLY 1

13


Competitieboek 2011

Heren (0203) 1e klasse zaterdagmiddag Team Ploeg TSN 1 Alex Jansen UN. SERVICE 1 Ruud van Gogh BERKENRODE 1 Lauro Dallaserra SPIJKENISSE 2 Bart Imhoff HARTEL 1 E'68 1 HOLY 2 NIEUWERKERK 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 2 E'68 1 HOLY 2 SPIJKENISSE 2 HARTEL 1 HOLY 2 BERKENRODE 1

Uitteam NIEUWERKERK 1 HOLY 2 UN. SERVICE 1 HOLY 2 HOLY 2 TSN 1 HOLY 2

Thuisteam TOC 2 HOLY 3 BE FAIR 5 HOLY 3 HOLY 3 LOMMERRIJK 2 HOLY 3

Uitteam HOLY 3 SCHIEBROEK 1 HOLY 3 VAN VLIET 1 BERKENRODE 3 HOLY 3 PLASWIJCK 5

Thuisteam HOOGVLIET 1 HOLY 4 LAATJESKAAI 1 HOLY 4 HOLY 4 VAN VLIET 2

Uitteam HOLY 4 BE FAIR 4 HOLY 4 BERKENRODE 2 SCHIEBROEK 2 HOLY 4

Heren (0214) 3e klasse zaterdagmiddag Team Ploeg VAN VLIET 1 Frank de Bruin PLASWIJCK 5 Marco Verbeet BE FAIR 5 Menno Bokkers LOMMERRIJK 2 Martin Loois Aad Verwater TOC 2 HOLY 3 SCHIEBROEK 1 BERKENRODE 3 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Heren (0215) 3e klasse zaterdagmiddag Team Ploeg BERKENRODE 2 Marco Zevenbergen LAATJESKAAI 1 Raymond Desjardijn VAN VLIET 2 Jurgen van Haaren HOOGVLIET 1 Mark Donkersloot HOLY 4 Béjé Vuyk BE FAIR 4 SCHIEBROEK 2 Speeldag 1 2 3 4 5 6

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011

14


Competitieboek 2011

Heren (0221) 4e klasse zaterdagmiddag Team Ploeg Z'67 3 Emile Deijl ZALMPLAAT 1 Arthur van der Have SPIJKENISSE 4 Rik Zweers HOLY 6 Robin Klock INTRA 2000 1 Frank Klock TSN 5 OOSTVOORNE 2 RHOON 5 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam SPIJKENISSE 4 HOLY 6 INTRA 2000 1 HOLY 6 ZALMPLAAT 1 HOLY 6 RHOON 5

Uitteam HOLY 6 Z'67 3 HOLY 6 OOSTVOORNE 2 HOLY 6 TSN 5 HOLY 6

Heren (0224) 4e klasse zaterdagmiddag Team Ploeg HOLY 5 Koen Meerman DOSH 3 Marijn Klok AEOLUS OLEDO 4 Tristan van der Haar BLINKERT 1 Boy van der Veer UNILEVER 1 SCHIEBROEK 3 MAASLAND 2 TSN 6 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 5 BLINKERT 1 HOLY 5 SCHIEBROEK 3 HOLY 5 MAASLAND 2 HOLY 5

Uitteam DOSH 3 HOLY 5 TSN 6 HOLY 5 AEOLUS OLEDO 4 HOLY 5 UNILEVER 1

15


Competitieboek 2011

Heren 35+ (0304) 2e klasse zaterdag middag Team Ploeg RHOON 1 Piet van der Valk OUDDORP 1 Mark Johnstone KOOISTEE 1 Wilfried Salomons HARTEL 1 Paul Schuurman HOLY 1 Richard Koster ZWARTEWAAL 2 TVO 2 ZUIDLAND 2 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 1 ZUIDLAND 2 HOLY 1 OUDDORP 1 HOLY 1 KOOISTEE 1 RHOON 1

Uitteam ZWARTEWAAL 2 HOLY 1 HARTEL 1 HOLY 1 TVO 2 HOLY 1 HOLY 1

Heren 35+ (0312) 3e klasse zaterdag middag Team Ploeg RHOON 2 Ruud van Pelt LOS AMIGOS 1 Fred Post EVERGREEN 1 Pascal Vermeulen HOLY 2 Marcel van Rutten Z'67 2 Edwin den Toom WADDINXVEEN 5 DEUCE AGAIN 2 E'68 3 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam EVERGREEN 1 HOLY 2 Z'67 2 HOLY 2 LOS AMIGOS 1 HOLY 2 E'68 3

Uitteam HOLY 2 RHOON 2 HOLY 2 DEUCE AGAIN 2 HOLY 2 WADDINXVEEN 5 HOLY 2

16


Competitieboek 2011

Dames 18+ (0703) 2e klasse zaterdagmiddag Team Ploeg E'68 1 Marloes Breederveld INTRA 2000 1 Leonie Seger HOLY 2 Annemieke Donkersloot RHOON 1 Ilse Meerman CTC 1 Eveline van Caspel TSN 2 UN. SERVICE 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 09-04-2011 16-04-2011 23-04-2011 14-05-2011 21-05-2011 28-05-2011 04-06-2011

Thuisteam HOLY 2 INTRA 2000 1 HOLY 2 HOOGVLIET 1 E'68 1 HOLY 2 HOLY 2

Uitteam RHOON 1 HOLY 2 TSN 2 HOLY 2 HOLY 2 CTC 1 UN. SERVICE 1

17


Competitieboek 2011

Indeling Vrijdagavond Recreanten Competitie 2010 (Aanvang 20:00 uur, aanwezig 19:30)

Alleen dubbels. Gemengd dubbel 30+ (0193) Open klasse vrijdag avond Team Ploeg TOP 4 Iris Deekman TOP 5 Jolanda Riekwel BARENDRECHT 2 Dre Remmerswaal HOLY 1 Hans van Keuken UNILEVER 1 DUBBELDAM 1 STELLENDAM 2 OUDELANDE 3 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 08-04-2011 15-04-2011 22-04-2011 29-04-2011 13-05-2011 20-05-2011 27-05-2011

Thuisteam BARENDRECHT 2 HOLY 1 UNILEVER 1 HOLY 1 TOP 5 HOLY 1 OUDELANDE 3

Uitteam HOLY 1 TOP 4 HOLY 1 STELLENDAM 2 HOLY 1 DUBBELDAM 1 HOLY 1

Gemengde competitie 30+ dubbels op vrijdagavond Deze competitiesoort speelt 4 partijen en speelt op tijd. Elke partij duurt 2x30 min. Voor deze soort geldt niet het DSS. In te schrijven: 1e klasse=max.speelsterkte 7 of 2eklasse=max.speelsterkte 8 Let op: Deelname aan een andere competitiesoort in dezelfde week is zonder dispensatie mogelijk.

Baanindeling Vrijdagavonddag 2010 (Aanvang 20:00 uur, aanwezig 19:30) Van 20:00 uur tot 21:00 uur baan 6 Van 21:00 uur tot 22:00 uur banen 6 en 7 Van 22:00 uur tot 23:00 uur baan 6

18


Competitieboek 2011

Indeling Dinsdag Senioren Competitie 2010 (Aanvang 10:00 uur, aanwezig 9:30) Dames 18+ (0750) Hoofdklasse dinsdagmorgen Team Ploeg HJF Pappers - Roodenrijs BLEISWIJK 1 NIEUWERKERK 1 Andrea de Waard DUBBELDAM 1 Cisca de Wilt - Koevoets RLTC 1 Suus Zevenbergen HOLY 1 Behlia Scheffers DASH'35 1 Joke van Wieringen SCHIEBROEK 1 Marian. Zwetsloot BINNENMAAS 1 Speeldag 1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 05-04-2011 12-04-2011 19-04-2011 26-04-2011 10-05-2011 17-05-2011 24-05-2011

Thuisteam HOLY 1 BINNENMAAS 1 HOLY 1 NIEUWERKERK 1 HOLY 1 DUBBELDAM 1 BLEISWIJK 1

Uitteam DASH'35 1 HOLY 1 RLTC 1 HOLY 1 SCHIEBROEK 1 HOLY 1 HOLY 1

Dames 18+ (0751) 1e klasse dinsdag morgen Team Ploeg NIEUWERKERK 3 Sonja van Osnabrugge OVERSCHIE 1 Elise de Graaf E'68 1 Karin Mathijssen SPIJKENISSE 1 Karin Bouman INTRA 2000 1 Cisca Rook BERNISSE 1 HARTEL 1 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 05-04-2011 12-04-2011 19-04-2011 26-04-2011 10-05-2011 17-05-2011 24-05-2011

Thuisteam HARTEL 1 HOLY 2 NIEUWERKERK 3 HOLY 2 BERNISSE 1 HOLY 2 HOLY 2

Uitteam HOLY 2 INTRA 2000 1 HOLY 2 E'68 1 HOLY 2 OVERSCHIE 1 SPIJKENISSE 1

19


Competitieboek 2011

Dames 45+ (0853) 2e klasse dinsdag morgen Team Ploeg UN. SERVICE 1 Thea Paulussen LOS AMIGOS 1 Elma Aandeweg POORTUGAAL 1 Renard Anneke OOSTVOORNE 1 Toos van Assendelft HOLY 1 Sylvia van Dijk ZUIDLAND 1 Nelly van der Marel EVERGREEN 1 Suzan de Koning HOOGVLIET 1 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 05-04-2011 12-04-2011 19-04-2011 26-04-2011 10-05-2011 17-05-2011 24-05-2011

Thuisteam HOLY 1 HOOGVLIET 1 HOLY 1 LOS AMIGOS 1 HOLY 1 POORTUGAAL 1 UN. SERVICE 1

Uitteam ZUIDLAND 1 HOLY 1 OOSTVOORNE 1 HOLY 1 EVERGREEN 1 HOLY 1 HOLY 1

Dames 45+ (0858) 3e klasse dinsdag morgen Team Ploeg OOSTVOORNE 2 Wally Rijke BEQUICK/M 1 Marianne de Deckere E'68 1 Wil de Jonge SPIJKENISSE 2 Dicky van der Meer KOOISTEE 1 Marjolein Hagemans DALLE 1 Nelly Wasbauer HARTEL 2 HOLY 2 Speeldag

1 2 3 4 5 6 7

Speel datum 05-04-2011 12-04-2011 19-04-2011 26-04-2011 10-05-2011 17-05-2011 24-05-2011

Thuisteam HARTEL 2 HOLY 2 OOSTVOORNE 2 HOLY 2 DALLE 1 HOLY 2 HOLY 2

Uitteam HOLY 2 KOOISTEE 1 HOLY 2 E'68 1 HOLY 2 BEQUICK/M 1 SPIJKENISSE 2

20


Competitieboek 2011

Belangrijk: Voor alle competities op alle dagen Slechte weersomstandigheden (regen of hitte) • Gastteams dienen altijd naar ons park te komen, ook al regent het al voor aanvang van de eerste wedstrijd. • Als de banen (tijdelijk) niet bespeelbaar zijn, bepaald de OC (Lex/Bert/Ronald/enz.) wanneer welke banen weer beschikbaar zijn. • Gastteams zijn in principe verplicht in ieder geval 2 uur op het park te blijven, zodat partijen zodra dit mogelijk is direct weer hervat kunnen worden ook als al duidelijk is dat er niet kan worden afgespeeld en/of dat het niet binnen het vastgestelde aantal rondes kan worden gespeeld. • Wanneer de verwachting is dat het de hele ochtend/middag zal blijven regenen en/ of de banen niet binnen 3 uur bespeelbaar zijn, mag je besluiten dat de wedstrijden op de eerstvolgende inhaaldag zullen worden (af-)gespeeld (zie hierboven voor de officiële inhaaldagen). Dit verschilt echter per competitie soort: o Op zaterdagochtend kunnen de gastteams (vervroegd) naar huis als duidelijk wordt dat er niet voor 12:00 uur weer gespeeld kan worden. Wel moeten er afspraken zijn gemaakt t.a.v. het inhalen. o Op zaterdagmiddag gebeurt alles in overleg met de competitieleider en/of de betrokken teams. o Op zondag dient er eerst overleg te zijn met de competitieleider alvorens de gastteams weg mogen. o Op woensdagmiddag start men om 14:00 uur. Als de verwachting is dat de banen niet binnen 2 uur bespeelbaar zijn mogen de teams besluiten dat de wedstrijden op de eerstvolgende inhaaldag zullen worden (af-)gespeeld, maar wel zo snel mogelijk. (Zie hierboven voor de officiële inhaaldagen). Zij maken met de tegenstanders hierover afspraken. o Op dinsdag gebeurt alles in onderling overleg tussen de betrokken teams. o Inhalen altijd voor of op de eerst volgende officiële inhaaldag, nooit later!!!! • Wanneer een aantal banen (weer) bespeelbaar is bepaalt de competitieleider welke wedstrijden als eerste de baan opgaan/ hervat worden (die keuze kan van meerdere factoren afhankelijk zijn en gebeurd vaak in overleg met de verschillende teams). Als er sprake is van zowel lesbanen als competitiebanen is de volgorde van toewijzing bij bespeelbaar worden: o Eerste baan lesbaan o Tweede en derde baan competitie o Vierde baan lesbaan o Vijfde baan competitie o Zesde baan lesbaan o Zevende en achtste baan competitie o Negende baan vrijspeelbaan / competitie o In onderling overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt. o Bij discussie beslist de competitieleider.

Alle afspraken dienen binnen 24 uur per mail te worden doorgegeven aan de Technische commissie!

21


Competitieboek 2011

Tonen wedstrijddetails De wedstrijddetails die door de verenigingscompetitieleider zijn ingevoerd zijn voor iedereen die toegang heeft tot MijnKNLTB raadpleegbaar. Maar voor de aanvoerders is het een reglementaire verplichting dat ze deze informatie via MijnKNLTB raadplegen. Dit gaat als volgt. Kies in het openingsmenu van MijnKNLTB voor Competitie en vervolgens voor Tonen wedstrijddetails. Kies daarin de Competitie-uitvoering waarvan je de wedstrijddetails wilt zien en vervolgens ook van welke vereniging of van welke afdeling je deze informatie wilt zien. Je kunt de selectie beperken of uitbreiden via de vinkjes bij Heren/Jongens; Dames/Meisjes; Gemengd. Door tenslotte ook nog aan te geven in welke periode de speeldatum moet liggen kan de selectie verder worden beperkt of uitgebreid. De speeldata zijn overigens te kiezen via een apart datumvenster. Dit venster verschijnt zodra je op "Zoek datum" klikt. Door nu voor op "Toon" te kiezen wordt de betreffende selectie getoond: er verschijnt een scherm met de wedstrijden uit de betreffende selectie: Je kunt dit overzicht ook downloaden, zodat het op papier kan worden afgedrukt. Kies dan in dat scherm voor "Download". Nieuw! Het is sinds midden 2008 ook mogelijk om een deel van de wedstrijddetails op een andere - soms makkelijkere - wijze te raadplegen, namelijk via de uitslagenpagina op knltb.nl. In elke afdeling zijn daartoe achter elke wedstrijd twee icoontjes geplaatst. Als je met de muis op het eerste icoontje gaat staan (niet klikken) verschijnt een klein pop-up venster met daarin een aantal beperkte gegevens van die wedstrijd (Aanwezig; Aanvang; Ondergrond en Opmerkingen). Indien de VCL van de ontvangende ploeg deze gegevens heeft ingevuld, worden die hier vermeld. Door te klikken op de twee rode pijltjes achter een wedstrijd word je doorgelinkt naar MijnKNLTB. Je moet dan wel eerst even inloggen (zie boven), maar je komt wel direct op de juiste pagina met wedstrijddetails van de gekozen afdeling terecht. Was je al via MijnKNLTB op de uitslagenpagina terecht gekomen, dan is dat inloggen niet meer nodig. Heb je na het lezen van de handleiding nog vragen, stuur een mailtje naar: tv.holy.technische_commissie@xs4all.nl .

22


Competitieboek 2011

Overige zaken VOEDING Goed eten = goed tennissen Om goed te kunnen presteren is goede voeding belangrijk. Hieronder leest u belangrijke voedingsadviezen van Babette Pluim, bondsarts van de KNLTB.

Voor de wedstrijd Kies voor koolhydraten U kunt de energievoorraad in uw lichaam, goed voor anderhalf uur tennis, verdubbelen door in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd een koolhydraatrijk dieet te eten, met tenminste 55% tot 60% koolhydraten. Brood, pasta's, aardappelen, rijst, bonen en fruit bevatten veel koolhydraten.

Vermijd te veel vet Te veel vet (meer dan 30% van de totale calorie-inname) is ongezond omdat het, het risico op hart- en vaatziekten vergroot.

Extraatjes zijn meestal niet nodig Bij een gezond voedingspatroon krijgt u voldoende eiwitten, vitamines en mineralen binnen. Om vitaminetekort te voorkomen dient u producten uit alle vier de voedingsgroepen te eten. Kiest u voor vitaminetabletten, neem dan multivitaminepreparaten die niet meer dan 50% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid bevatten. Jonge, menstruerende vrouwen en kinderen tijdens de groeispurt moeten extra veel ijzerrijke producten zoals kip, groente en brood eten om bloedarmoede te voorkomen. Alles over een gezond voedingspatroon leest u op www.voedingscentrum.nl.

Tijdens de wedstrijd Drinken Bij tenniswedstrijden die minder dan 1 uur duren is water belangrijker dan koolhydraten. Drink dan een hypotone sportdrank (minder dan 5% koolhydraten). Bij wedstrijden langer dan 1 uur is de aanvulling van koolhydraten belangrijker dan de aanvulling van water. Drink dan een isotone sportdrank (7-8% koolhydraten). De verschillende sportdranken van AA-Drink Bij hitte is goed drinken extra belangrijk. Voorkom hitteproblemen zoals kramp en zonnesteek. Lees er meer over in de blessurevrijkaart Tennissen in de hitte.

Eten Voedsel dat u tijdens de training of wedstrijd eet zal niet direct voor een prestatieverbetering zorgen. Het duurt namelijk een uur of vier voordat een banaan volledig verteerd is. Voelt u zich hongerig of leeg op de baan, neem dan wat licht verteerbare biscuitjes, een boterham met jam of appelstroop of speciaal hiervoor op de markt gebrachte koolhydraatrepen, waardoor het lichaam binnen 1-2 uur extra energie krijgt. Indien u echt een megadip heeft dan is een sportdrank nog altijd de beste (en snelste) oplossing.

Geen zout! Het slikken van zouttabletten is uit den boze: dit staat gelijk aan het drinken van zeewater bij dorst. Geloof me, daar gaat u echt niet beter van tennissen! Het is ook niet nodig, want het zoutverlies tijdens een wedstrijd is klein.

23


Competitieboek 2011

Na de wedstrijd Weer koolhydraten In de eerste twee uur na afloop van de wedstrijd of training is de koolhydraatopname het snelst. Wacht daarom niet te lang met het aanvullen van uw energievoorraden.

Vocht aanvullen Een tennisser kan in een wedstrijd wel 3 tot 5 liter vocht kwijtraken, afhankelijk van omstandigheden zoals het weer, de duur van de wedstrijd en de conditie van de speler. Drink na de wedstrijd daarom anderhalf keer de hoeveelheid die u aan gewicht tijdens de wedstrijd verloren bent om de hoeveelheid vocht in uw lichaam weer aan te vullen.

24


Competitieboek 2011

Tennissen in de hitte Tennissen onder zeer hete en vochtige figuur 1. De lichaamstemperatuur stijgt bij tennissen in de hitte. omstandigheden stelt hoge eisen aan het lichaam van een tennisser en draagt het risico van een warmteaandoening met zich mee. De combinatie van warmteproductie door het tennissen en omgevingsfactoren zoals temperatuur, straling van de zon, hoge vochtigheidsgraad en dekkende kleding kunnen leiden tot een overmatige stijging van de kerntemperatuur en grote verliezen aan vocht en elektrolyten door zweten (figuur 1). Hoewel een toename van de lichaamstemperatuur normaal is tijdens inspanning en zelfs gewenst is (warmingup), leiden zeer hoge temperaturen tot een afname van de tennisprestatie. Bovendien kan een te hoge lichaamstemperatuur schadelijk zijn voor de gezondheid. blessurekaart

Welke warmteaandoeningen zijn er? Kramp Kramp is een pijnlijke, onwillekeurige samentrekking van een spier. Kramp treedt meestal op in de spieren die tijdens het tennissen het meest belast worden, zoals de kuit- of bovenbeenspieren. De meest voorkomende oorzaak van kramp is verlies van vocht en zouten.

Flauwte Een flauwte of collaps kan optreden direct nadat iemand gestopt is met een zware inspanning zonder uit te lopen of wanneer iemand een tijd stil heeft gestaan in de zon. Het wordt veroorzaakt door een plotselinge bloeddrukdaling. Dit ontstaat wanneer bloed zich verzamelt in de wijd openstaande bloedvaten in de benen, doordat het bloed niet meer tegen de zwaartekracht in wordt weggepompt door de samentrekkende kuitspieren.

Zonnesteek Wanneer de lichaamstemperatuur stijgt en uitdroging toeneemt, kan een zonnesteek optreden. Extreme vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en extreem zweten zijn symptomen van een zonnesteek. Het hart moet bloed naar de huid pompen om het lichaam af te koelen, maar ook naar de hardwerkende spieren. Als dan ook nog eens de totale hoeveelheid bloed die rondgepompt wordt is afgenomen door het vochtverlies van het zweten, daalt de bloeddruk en stijgt de hartslag, hetgeen klachten kan geven.

Warmtebevanging Warmtebevanging of hyperthermie is een gevaarlijke, levensbedreigende toestand. Het is een stadium verder dan een zonnesteek. Bij aanblijven van de warmte en het vochtverlies neemt de circulatie van het bloed in de huid af ten gunste van de circulatie van het bloed naar de hersenen en inwendige organen. Je kan het merken aan een hete en droge huid, een snelle pols en een hoge lichaamstemperatuur (soms meer dan 41 graden). Soms is een speler verward of vertoont irrationeel gedrag. Hyperthermie kan ook leiden tot stuiptrekkingen en fatale schade aan het zenuwstelsel en de inwendige organen.

Wat moet je doen? Eerste hulp! Kramp Je kunt bij opkomen van kramp de aangedane spier het beste even rustig losschudden of voorzichtig rekken. Het is verstandig direct een glas isotone sportdrank te drinken om de verloren mineralen en koolhydraten aan te vullen.

25


Competitieboek 2011

Flauwte Leg bij een flauwte de persoon plat op zijn rug met zijn benen omhoog. Laat de persoon, zodra deze weer hersteld is, in de koelte zitten en geef hem wat te drinken. Let op, bij oudere mensen moeten ook andere oorzaken van het flauwvallen uitgesloten worden, zoals bijvoorbeeld een hartritmestoornis.

Zonnesteek

Behandeling bij een zonnesteek bestaat uit het stoppen met spelen, direct een glas isotone sportdrank drinken en het lichaam koelen met behulp van ijs in de liezen, onder de oksels en rond de hals.

Warmtebevanging Bij een warmtebevanging is het belangrijk het lichaam zo snel mogelijk te koelen en de speler snel vocht toe te dienen. Direct de ambulance bellen, want snel transport naar het ziekenhuis is noodzakelijk.

Hoe voorkom je hitteproblemen? Hitteproblemen zijn (deels) te voorkomen, door goed te drinken, de juiste kleding te kiezen en op tijd voor verkoeling te zorgen. Hieronder zijn een aantal belangrijke tips op een rij gezet. • Regelmatig drinken. Begin met drinken tijdens de warming-up en blijf drinken bij elke wissel. Maak bij wedstrijden die langer duren dan een à anderhalf uur gebruik van een sportdrank. Hierdoor vul je niet alleen vocht aan, maar ook de verloren mineralen en koolhydraten. Hypotone of isotone dranken zijn hiertoe uitstekend geschikt. Als globale richtlijn geldt een glas per tien à vijftien minuten, onder andere afhankelijk van leeftijd, buitentemperatuur en intensiteit van de inspanning. Vermijd het drinken van sterk geconcentreerde dranken (hypertone energiedranken). Deze kunnen klachten van misselijkheid geven en juist vocht aan de darmen ontrekken. Je kunt een sportdrank ook zelf maken, door drie gram (halve theelepel) zout en 60 tot 80 gram suiker (15 tot 20 suikerklontjes) in een liter water op te lossen. • Urinekleur. De vochtbalans in je lichaam kun je controleren aan de hand van de kleur van je urine. Is je urine helder van kleur, dan is de vochtbalans goed. Donkere urine wijst op enige mate van uitdroging en is een aanwijzing dat extra drinken nodig is. • Wegen. Een andere manier om de vochtbalans te controleren is om jezelf voor en na een wedstrijd of training te wegen. Een gewichtsverlies van slechts 3% (twee liter vocht voor iemand van 70 kilogram) zorgt al voor een forse daling van de prestatie. De meeste problemen ontstaan meestal op de tweede of derde dag van een toernooi, door oplopende vochttekorten. Vul daarom deze vochttekorten binnen 24 uur aan. • Zout. Bij het zweten wordt relatief veel zout verloren, dat ook aangevuld moet worden. Dit kan door een extra snufje zout bij het eten of door gebruik van producten die veel zout bevatten (tomatensap, blikgroenten, soep of sportdranken). • Zouttabletten. Zouttabletten zijn in het algemeen niet aan te raden, alleen in combinatie met ruim gebruik van water. Bij zweten wordt meer water verloren dan zout. Het gebruik van zouttabletten zonder water verergert een bestaand probleem. • Kleding. Ook de kledingkeuze is belangrijk om hitteproblemen te voorkomen. Het beste kun je kiezen voor licht, ademend en los geweven materiaal, bijvoorbeeld katoen waardoor zweet makkelijk kan verdampen. Daarnaast kun je denken aan polsbandjes om de handpalmen droog te houden en een hoofdband om het zweet uit de ogen te houden. • Ultraviolette (UV) stralen. UV-stralen kunnen de ogen beschadigen en huidkanker veroorzaken. Door het dragen van een pet blijft het hoofd koel en worden gezicht en nek tegen verbranding beschermd. Bij felle schittering van de zon of tegen de zon in serveren wordt het zicht beter door het dragen van een zonnebril of donkere contactlenzen. Bovenden is dit op de langere termijn beter voor de ogen.

26


Competitieboek 2011

• Basisconditie. Naast alle voorzorgsmaatregelen is een goede basisconditie natuurlijk erg belangrijk. Spelers met een goede conditie zweten namelijk sneller én meer dan spelers met een mindere conditie, waardoor het lichaam beter afkoelt. Het is dan wel belangrijk om voldoende te blijven drinken. • Leeftijd en ziekte. Kinderen, veteranen, personen met overgewicht en diegenen die net ziek zijn geweest (koorts, diarree) zijn extra kwetsbaar. Zij lopen een verhoogd risico op warmteaandoeningen. Het is verstandig het sporten in de zon tot een minimum te beperken en extra aandacht aan voeding en drinken te besteden. Hetzelfde geldt voor mensen die eerder last hebben gehad van hitteproblemen. • Trainingsaanpassing. Probeer om de trainingsperioden tijdens hele warme dagen te verschuiven naar de ochtend of laat in de middag, wanneer het koeler is. Neem na elke dertig minuten pauze en zoek vooral de schaduw op of maak gebruik van een ijshanddoek in de nek. • Extreme hitte. Bij wedstrijden met een gevoelstemperatuur (combinatie van vochtigheid en temperatuur) boven de 28º Celsius kan de toernooileiding besluiten de wedstrijd op te schorten of tien minuten rust tussen de tweede en derde set toe te staan. • Acclimatiseren. Indien je naar een warm gebied afreist, niet de eerste dag al vol gaan trainen, maar de training in de loop van enkele dagen rustig opbouwen. Deze acclimatisatieperiode zorgt er voor dat het circulatiesysteem de lichaamstemperatuur efficiënter kan regelen.

Wil je meer weten over blessures en hoe je ze kunt voorkomen? Kijk op www.knltb.nl , of stel je vraag via tennisblessurevrij@knltb.nl ©kntlb.

27

Competitieboekje 2011  
Competitieboekje 2011  

Competitieboekje 2011: Informatie voor de voorjaarscompetitie 2011

Advertisement