Page 1

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE TENNISVERENIGING HOLY Koninklijk goedgekeurd

BESTUUR Wilfried Salomons Elma Aandeweg Hans van Unen Cees Aandeweg Thea Paulussen Jacks Verburgh

Vlaardingen, mei 2009

36e jaargang, nr. 3

tel.nr. 4740703 4745491 2329516 4745491 4711432 4357000

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid

TECHNISCHE COMMISSIE Hans van den Broek

4744021

JEUGDCOMMISSIE Ruud van Pelt

4345526

ONDERHOUDSCOMMISSIE Ronald Jonkman

4746598

BARCOMMISSIE Hans Fontijne

4340058

LEDENSECRETARIAAT Emile de Deckere

4743791

SPONSORCOMMISSIE Fred van Wieringen

4341501

PR-FUNCTIONARIS Reinoud Spliet

06 22500320

REDACTIE Janke Kwakkelstein Karin Mathijssen Wally Rijke

4743401 4744789 4355615

CLUBGEBOUW Willem de Zwijgerlaan 220 Clubgebouwbeheerders

: Alex Klock en Dok Gorter

4741754

POSTADRES: T.V. Holy, Postbus 6042, 3130 DA Vlaardingen REKENING: ING: 3130795, t.n.v. Tennisvereniging Holy, Vlaardingen WEBSITE: www.tvholy.nl

foto voorzijde: Arnoud van der Pol De Digitale VerBEELDing

holyball I 1


Evenementenkalender Holy 2009 MEI 19,26 20,27 23 24 24

Dinsdagcompetitie Dames Woensdagcompetitie Jeugd Zaterdagcompetitie Zondagcompetitie Landelijke competitie

JUNI 5 6 8 t/m 13

Uitwisseling met TSN-Kethelhage (thuis) Huldiging Kampioenen / Eindfeest Competitie K4 Jeugdtoernooi

JULI 4 6 t/m 12 8 23+24

Koekenpantoernooi ouder/kind vanaf 14:00 uur Holy Open Miniveld Toernooi / Balslagvaardigheid Old Smasher’s toernooi

AUGUSTUS Uitwisseling met TSN-Kethelhage (uit) 3 Uitwisseling Commandeur Maasland (thuis) 28 29 aug.t/m Clubkampioenschappen senioren en jeugd 6 sept.

13 15

SEPTEMBER Pyjamatoernooi vanaf 09:00 uur Snoezendag

OKTOBER Herfstcompetitie ? Herfstvakantiekamp 19 t/m 22 ? ?

NOVEMBER Herfstcompetitie Sportdag in Polderpoort

jstop ll: Kopi Holyba juni 21 nde t. volgeall 4: 20 sep: r b Holy ball 5: mailen naal Holypij kunt u pnplanet.n ko

2 I holyball

wally

r@k


Van de voorzitter Op 29 april viel een aantal Vlaardingers de eer ten deel om door Hare Majesteit de koningin geĂŤerd te worden voor hun verdiensten voor de maatschappij. Onder deze uitverkorenen ook twee TV Holy-leden. Onze oud-voorzitter Willem Kwakkelstein werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij verkreeg deze eervolle onderscheiding voor zijn verdiensten op allerlei fronten in de Vlaardingse gemeenschap. De oud-directeur van het Groen was en is onder andere actief voor de woningstichtingen Patrimonium en Waterweg Wonen, de lokale politiek en natuurlijk TV Holy. Het andere onderscheiden fanatiek TV Holylid is Jasper Engel. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De in zijn werkzame leven zeer gewaardeerde gynaecoloog heeft grote verdienste gehad voor de judosport in deze regio. Namens de gehele vereniging worden deze zeer gerespecteerde heren van harte gefeliciteerd. De eerste twee maanden van het seizoen zitten er bijna op. Natuurlijk verloopt niet alles geheel vlekkeloos, maar door de vele voorbereidingen van de afzonderlijke commissies zijn er nog weinig wanklanken te horen geweest. Wij mogen dan ook blij zijn met een groot aantal vrijwilligers, die de TV Holy draaiende houden. Toch vinden wij het belangrijk om te blijven evalueren. Dus mocht u iets opvallen dat voor verbetering vatbaar is, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende commissievoorzitter of aan een bestuurslid. Maar probeer wel de hardwerkende en enthousiaste vrijwilligers met enig respect tegemoet te treden. De ervaring leert dat, met name bij e-mail berichten, personen zich toch nog weleens aangesproken voelen. Dus heeft u op- of aanmerkingen, pak liever de telefoon dan een onpersoonlijk mailtje te sturen. Helaas ontvingen wij enige tijd geleden het vervelende bericht dat de organisatoren van het Bokx Vastgoed Open niet in staat zijn geweest om voor het toernooi van 2009 een sluitende begroting te krijgen. Een hoogtepunt, op de toch al niet goed gevulde Vlaardingse sportkalender, is na drie succesvolle jaren verloren gegaan. Vele energieke TV Holy-leden hebben een positieve bijdrage kunnen leveren aan het evenement. Spijtig, dat wij het ‘Future’ in de toekomst niet meer op onze kalender zullen terugzien.

Toch er staan er de komende maanden vele activiteiten op de agenda. We mogen spreken van een levend gebeuren op het tennispark. De competitie is nog nauwelijks ten einde en er staan weer uitwisselingen, gezelligheidstoernooien, damescompetities, rackettrekken, jeugdfestiviteiten en toernooien op het programma. Via de website u kunt zich op de hoogte houden van de desbetreffende activiteiten. In het weekend van 20 en 21 juni zal er een jubileumweekend georganiseerd worden om het 35 jarig bestaan met elkaar te vieren. Er zullen een feestavond en diverse tennisactiviteiten georganiseerd worden. Wij hopen u vaak op het park te zien. Tot de volgende keer, Wilfried Salomons

holyball I 3


Van de ledensecretaris

LEES DIT VOORAL

Verhuizing. Zouden jullie adreswijzigingen willen doorgeven aan ledenadmin@tvholy.nl. E-mail. De communicatie van het ledensecretariaat met de leden verloopt voornamelijk via E-mail. Dit gaat snel en bespaart veel tijd en werk. Dus, wanneer je geen berichten van het ledensecretariaat via E-mail krijgt, maar je hebt wel een E-mail adres, wil je dit dan doorgeven aan ledenadmin@tvholy.nl. Contributienota’s. Het ledensecretariaat verzorgt de contributienota’s en ziet erop toe dat iedereen zijn contributie en bardienstbijdrage betaalt. Helaas zijn er nogal wat leden die weinig oog hebben voor al het werk dat hieraan vast zit. Verder is er blijkbaar in het verleden een wijziging in de tenaamstelling van rekening 3130795 geweest. Deze is in ieder geval nu Tennisvereniging Holy. Voor mensen die via een andere bank betalen dan ING is het noodzakelijk de goede naam op te geven anders wordt de betaling niet uitgevoerd. Verder worden leden die via Mijn ING betalen in verwarring gebracht. Zij zien op hun scherm verschijnen dat bij rekening 3130795 Tennisver Vlaardingen hoort. Dit is een rekening van Tennisvereniging Holy in Mijn ING en ga vooral door met het overmaken van het geld. Er wordt aan gewerkt om hier meer duidelijkheid in te brengen. Bardienstbijdrage. De terugbetaling van de bardienstbijdrage na het doen van de bardienst wordt ook door het ledensecretariaat verzorgd. Dit gebeurt eens per maand. Dus alle zaken betreffende lidmaatschapgegevens, contributies en bardienstbijdrage lopen via ledenadmin@tvholy.nl. Uiteraard kunnen mensen die geen computer hebben hun kwesties per brief of telefonisch regelen. Emile de Deckere Ledensecretaris

Zomerlidmaatschap Iedereen kan bij Holy zomerlid worden van 1 juli tot 1september. Dit kost â‚Ź 30. Let wel, er is geen Future toernooi dus men kan de volle twee maanden spelen. Opgave voor het zomerlidmaatschap via ledenadmin@tvholy.nl.

Lid worden na 1 juli Mensen die na 1 juli lid worden, betalen maar de helft van het jaarcontributiebedrag. Men kan wel tot 1 december spelen.

Spelen in de herfst De ervaring heeft geleerd dat in de maanden september tot en met november er uitstekend bij Holy getennist kan worden. Voor niets, althans voor leden. Leden die per 1 september al in een hal gaan spelen, realiseren zich dit misschien niet. Zij zouden moeten overwegen om dit jaar eens tot 1 december buiten te spelen. Er kan altijd nog wel een baan in een hal worden gehuurd.

4 I holyball


Wij bieden een breed geurenassortiment aan en zijn gespecialiseerd in de volgende cosmeticamerken: Chanel - Dior - Estee Lauder - Clinique Lancome - Rituals - Biotherm - Clarins Wij hebben een Lancome Beautysalon.

Vlaardingen, De Loper 12

parfumerie

van Kroes

Kroes

Vlaardingen,��Liesveld�21�en�De�Loper�14�16�

holyball I 5


Regelement T.V. Holy Baanreglement 1. Gebruik van het digitale afhangbord is verplicht. Zie de gebruiksaanwijzing. 2. De speeltijd voor dubbelspel is 45 minuten en voor het spelen van twee of drie personen is dat 30 minuten. 3. Men mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is. 4. Wanneer een of meer bespeelbare banen vrij zijn mag men niet afhangen op een baan waarop gespeeld wordt. 5. Leden die les of training krijgen, mogen pas na aoop van de les of training een baan reserveren. 6. In beginsel mogen competitiespelers, op de dag dat zij competitie spelen, niet reserveren. Niet-competitiespelers hebben voorrang. 7. Na 18.00 kunnen jeugdleden alleen afhangen op de banen 4 en 7. Senioren worden verzocht eerst op andere banen af te hangen. 8. Na het spelen dient men de baan te vegen. 9. Introduceren is in beginsel mogelijk (zie “Regels voor het introducerenâ€?). 10. Dagleden mogen banen reserveren op werkdagen tot 18.00 uur, behalve op erkende feestdagen en op woensdag na 13.00 uur. 11. Student-leden mogen banen reserveren op vrijdag vanaf 19.00 uur, in het weekeinde en in de maanden juli en augustus. 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Baanindeling. Algemeen voor de vrije baan Tot 18.00 uur zijn alle banen gemengde banen, d.w.z. senioren en jeugdleden kunnen op alle vrije banen spelen. Na 18.00 uur blijven de banen 4 en 7 gemengde banen (senior- en jeugdleden) en worden de overige banen seniorbanen. Dinsdag. Vanaf 19.00 uur zijn alle banen, behalve drie lesbanen, gereserveerd voor de Holypot (rackettrekken, alleen seniorleden). Woensdag. Alle banen zijn vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur gereserveerd voor guppen en junioren. Vrijdag Vrijdagmorgen is een aantal banen gereserveerd voor het rackettrekken.

6 I holyball


slijterij - wijnhandel

y's hisk w 300 ports 150 wijnen 500

De Loper 22, Vlaardingen, tel/fax 010 - 4743809 www.wijnoogst.nl, wijnoogst@tiscali.nl

“Thuis� Woonaccessoires & Cadeaus Ons assortiment is verder uitgebreid met Blond Amsterdam - Villa collection - Riverdale PTMD en vele andere artikelen

Geheel e vernieuwkdel! win

Stap eens gezellig bij ons binnen voor een kijkje! De Loper 9 3136 CM Vlaardingen Tel. (010) 475 46 46

holyball I 7


Zaterdag, zondag en dinsdag In de competitieperiode en tijdens toernooien is er beperkte mogelijkheid om vrij te spelen. Zie de evenementenkalender in de Holyball. Lessen. Baan 1 en 2 en 6 of 9 zijn gereserveerd voor tennislessen voor leden. Deze lessen staan aangegeven op het afhangbord. Verlichting. In de speelperiode (maart-november) gaat de verlichting uiterlijk uit om 23.00 uur, behalve tijdens het Holy-Open toernooi. Op zondagavond is er geen verlichting. PIP-wedstrijden Baan 9 kan gereserveerd worden voor PIP-wedstrijden (jeugd). Regels voor introduceren 1

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

Introduceren is mogelijk met inachtneming van onderstaande regels: Introduceren is toegestaan, behalve: - in de competitieperiode (april t/m begin juni ) na 19.00 uur. - op competitiedagen. - tijdens toernooien. Bij het introduceren is het baanreglement onverkort van kracht. Introduceren kan uitsluitend geschieden door leden van de vereniging, die spelend lid zijn. Per spelend lid mag per dag niet meer dan één persoon geïntroduceerd worden. Ieder spelend lid van de vereniging mag per kalenderjaar maximaal 5 maal een niet-lid introduceren. Voor spelers met speelsterkte 1-4 geldt dat in verband met het geven van trainingsmogelijkheden 10 maal per kalenderjaar geïntroduceerd mag worden. Eén en dezelfde persoon mag per kalenderjaar maximaal 5 maal geïntroduceerd worden. De introducé dient bij de bar te worden aangemeld. Voor een introducé dient per dag een bedrag van € 12,50 te worden betaald waarvan na afloop € 10 (borg) wordt teruggegeven. De introducé wordt ingeschreven en ontvangt na betaling een introductiepasje voor die dag. Let op: intropasje na afloop altijd direct weer inleveren aan de bar! Het introductiepasje genoemd onder 6, geldt uitsluitend op de dag waarop het is uitgegeven. Bij opzettelijke overtreding van bovenstaande regels, zullen sancties in de vorm van een tijdelijk speelverbod worden genomen ten aanzien van het voor de introducé verantwoordelijk lid. Indien er bij aanvang van het spelen geen bardienst is dient opgave en betaling na het spelen te worden voldaan.

8 I holyball


Administratiekantoor

Hamstra

Vakantieplannen?

Administratie- en boekhoudkantoor voor het midden- en kleinbedrijf & particulieren

Platanendreef 166 3137 CN Vlaardingen Telefoon 010 474 31 39 Fax 010 474 23 18 Mobiel 06 538 434 54 E-mail p.hamstra@wxs.nl

Zeker van een fijne vakantie!

holyball I 9


Onderhoudscommissie

De competitie is in volle gang en tot nu toe gelukkig zonder veel regen. We zien dat de banen na regen niet al te best meer zijn. Het duurt erg lang voordat het water afgevoerd is. Hier kunnen we weinig aan doen.We zullen nog een paar jaar moeten wachten totdat we nieuwe banen krijgen. De OC heeft inmiddels beide OC-ruimtes opnieuw ingericht, zodat ook de rolstoelers beter hun stoel kunnen parkeren. Na de competitie gaan we verder met de renovatie van het hekwerk. Wilt u komen helpen, iedere zaterdag vanaf 9.30 uur bent u welkom. Namens de OC, Ronald Jonkman

Old Smasherstoernooi 2009. Hier volgt een mededeling voor alle 45+ Holyleden, die het aandurven en zich nog fit genoeg voelen om eind juli deel te nemen aan het: “Old Smasherstoernooi 2009” Het vier jaar geleden weer gestarte toernooi bleek een schot in de roos te zijn! Dit gezelligheidstoernooi staat weer op het evenementenprogramma van TV Holy en zal worden gehouden op : “donderdag 23 juli en vrijdag 24 juli 2009” Om ieder mannelijk TV Holylid van 45 jaar en ouder de gelegenheid te geven naar dit toernooi toe te leven en met de extra mentale en fysieke trainingen te starten geven wij vroegtijdig ruchtbaarheid aan dit hoogtepunt in iemands tennisbestaan! Alles nog eventjes op een rijtje gezet: - Deelname geldt voor alle herenleden die in 2009 45 jaar of ouder zijn. - Er wordt in principe gespeeld op donderdagavond 23 juli en vrijdagavond 24 juli vanaf 18.00 uur en een wedstrijd duurt een uur. - Mocht u niet anders kunnen, dan is inschrijving voor 1 avond ook mogelijk. - Er zal in poules worden gespeeld met een indeling naar sterkte. De inschrijfformulieren hangen vanaf 23 juni zichtbaar in het clubhuis en dienen voor vrijdag 17 juli te worden ingeleverd. (Postbox naast de deur naar de Pub) Het randgebeuren: de avonden zullen gezellig worden aangekleed met een hapje en een drankje. Het inschrijfgeld bedraagt: € 10,= voor twee avonden en € 5,= voor één avond. Zie ook de flyers in het clubhuis!! We verwachten alle Canada – Tenn tijgers!!! De organisatiecommissie: Bert Blaauw (tel. 4706547) en Wim Onderdelinden (tel. 4748548) Met ondersteuning van Wim Vletter.

10 I holyball


holyball I 11


Iedereen opgelet!

Van zaterdag 29 augustus t/m zondag 6 september worden de gecombineerde clubkampioenschappen gehouden! Dit jaar geen future maar toch geweldig tennis! Dit jaar voor het eerst weer gecombineerd. (Zowel voor de jeugd als voor de senioren.) Dit jaar is er iedere dag een warme hap te verkrijgen! Dit jaar zijn er vele prijzen te winnen! Dit jaar wordt het weer waanzinnig gezellig! Dit jaar moet je dus meedoen!!!!!!!! Meer info volgt later. Inschrijven kan vanaf 1 juli 2009!!! Voor vragen: tv.holy.technische_commissie@xs4all.nl

12 I holyball


George Stephensonweg 21 a Fax: 010 - 435 70 23

holyball I 13


Uitwisseling met andere verenigingen De uitwisseling met De Commandeur Maasland op vrijdag 17 april moest helaas door regen worden afgelast. Er is een nieuwe datum gepland op vrijdag 28 augustus. De uitwisseling met LTC Spijkenisse op vrijdag 8 mei was weer uitermate gezellig en de wedstrijden gingen over het algemeen gelijk op, zodat er veel leuke partijen werden gespeeld. Veel plezier voor weinig geld, dames. Misschien iets voor de 58+ vrouwelijke leden om eens aan deel te nemen. Dat kan op vrijdag 5 juni thuis tegen TSN/Kethelhage. Zie de intekenlijst op het prikbord in de hal van het clubhuis.

Oproep aan alle kunstenaars van T.V.Holy. Ben jij ook zo’n amateur schilder/tekenaar of anders bezig in de vormgevende kunst. En zou je het leuk vinden om eens wat van je eigen werk te exposeren. Meld je dan aan bij mij. Dan kunnen we t.z.t. in het clubgebouw een expositie organiseren. Het bestuur staat hier welwillend tegenover, dus meld je aan. Zelf denk ik aan twee of drie stukken per deelnemer, afhankelijk van het aantal deelnemers natuurlijk. In overleg met de deelnemers moeten we wat richtlijnen opstellen om tot een duidelijk geheel te komen. Bij voldoende deelname zou het (in overleg) in de week van Holy Open 6 t/m 12 juli kunnen worden gehouden. Bel of mail mij ; Cees Saarloos tel: 010-2343442 of e-mail mecesa@versatel.nl Ik reken op jullie, Groetjes, Cees Saarloos.

14 I holyball


Voor al uw bakbenodigdheden

Aannemersbedrijf Tegelzettersbedrijf

Aannemers van alle tegelwerken

Aeolus Molenwinkeltje ‘t Ambacht Kortedijk 16 3134 HB Vlaardingen Tel. 010 4346131 Fax 010 4340899 mobiel 06 29334441 aeolus.molenwinkel@hetnet.nl

M. van der Meer & Zoon 4e Industriestraat 13c 3133 EK Vlaardingen Tel. 010 434 27 51 Fax 010 434 77 42 www.mvdmeer-zoon.nl

Vloerbedekking, parket (ook traditioneel), laminaat, behang, gordijnen,vitrage, zonwering, bedtextiel, bedden, matrassen, slaapkamers, kasten(wanden),infraroodsauna’s, haarden etc.

holyball I 15


Kom tennissen bij Tennis is een prachtige sport. Spannend om naar te kijken. Zeker als het spel wordt gespeeld met het intense fanatisme van Rafael of Serena, of met de spectaculaire finesse van Rodger of Anna. Tennis is ook een prachtige sport om zélf te doen. Het mooie is dat u tennis kunt spelen op uw eigen niveau. Hetzij met grote sportieve ambitie, als wedstrijd, om te winnen, hetzij met vrienden, voor de gezelligheid. Sportcentrum Vlaardingen biedt u liefst elf tennisbanen: vier buiten, zeven binnen, en daagt u uit – nee, nodigt u uit – bij ons te komen tennissen. Een keertje, om eens te proberen, of op een vaste dag of avond – u huurt een baan, wekelijks voor twee of drie uur op een vaste tijd – en u tennist iedere week met twee of vier spelers. (Heel mooi in tennis is ook de puntentelling. Spelers strijden allereerst voor het ene punt, love-fifteen, love-thirty, love-forty, daarna voor de game, de set, de match. Deze puntentelling maakt de sport ook zo spannend, net als cliffhangers als: advantage, deuce en tiebreaks. Het zou zoveel flauwer zijn als er werd doorgeteld: “Federer leads with 152 points to 11.”) Natuurlijk, u kunt ook les nemen bij Sportcentrum Vlaardingen. Kunt u bij ons competitie spelen? Natuurlijk. Meedoen aan toernooien? Natuurlijk. Met uw hele bedrijf of met collega’s en vrienden eenmalig een toernooi spelen en een avond lang alle banen huren, met eten en drinken erbij? Natuurlijk. Sportcentrum Vlaardingen nodigt u uit! Kom bij ons tennissen! Bel ons op 010- 474 65 65 of loop eens binnen in ons Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 in Vlaardingen.

16 I holyball


Dealer van o.a.

Artemide Axel Meise Brand & van Egmond DeltaLight Flos Foscarini Harco Loor LucePlan Oligo Prandina Lichtadvies in onze showroom ĂŠn aan huis!

kijk op www.dibo-verlichting.nl Westhavenkade 48 (naast Visserijmuseum) Vlaardingen telefoon 010-248 93 64 e-mail info@dibo-verlichting.nl

holyball I 17


Een verjaardag, jubileum of zomaar? Bij ons slaagt u altijd! 5a n 7 en a la g orp ardin 24 d en a og G Vl 1 62 H 7 van 135 B 10 4 3 l. 0 Te

��Zaaltraining Wilt u aan uw conditie werken (vrij trainen) en/of heeft u lichamelijke klachten, dan kunt u elke werkdag in de zaal terecht onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ook ’s avonds. ��Fysiotherapie en Manuele therapie Willem Lodewijklaan 58 ��Tennisschoenen Tel: 010 - 474 80 00 Uitstekende kwaliteit tennisschoenen te Fax: 010 - 475 29 96 koop tegen 15% korting. 18 I holyball


SPORT SJAAK V.O.F. Peppelweg 95 – 97 3053 GE Rotterdam Tel: 010-4222188 Fax: 010-4613788

Ackershof 17 – 18 2641 DX Pijnacker Tel: 015-3694290 Fax: 015-3698586

E-mail: sportsjaak@sportsjaak.nl

UW TENNISSPECIALIST LEDEN VAN TENNISVERENIGING HOLY ONTVANGEN 15% KORTING

ET

N

NNE A P S IJ BE

W

VAN

R

OO V 5 9 29.

RO U E .00

15 N (TEGE

ACK R W U

EZE AN D V G IN

ON)

COUP

ER

INLEV

holyball I 19


Inschrijfformulier Herfstcompetitie 2009 Ondergetekende geeft zich op voor de herfstcompetitie 2009. Inschrijver is bekend met de volgende regels: Hij/zij dient alle speeldagen beschikbaar te zijn Hij/zij speelt met een geldige ledenpas voorzien van foto Hij/zij schikt zich naar de indeling van de Technische Commissie Gespeeld wordt op: Woensdagmiddag, aanvang 14:00 uur. Donderdag, aanvang 10:00 uur Zaterdag, aanvangstijd 10:00 uur. Zondag, aanvang 10:00 uur. Er wordt gespeeld op in poules van 4 teams, met het uit/thuis programma. Een enkele poule bestaat uit 6/7 teams. Speeldata WEEK 39 40 41 42 43 44 45 WOENSDAG JUN. 23-sep 30-sep 7-okt 14-okt 21-okt 28-okt 4-nov DONDERDAG SEN. 24-sep 1-okt 8-okt 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov ZATERDAG SEN. 26-sep 3-okt 10-okt 17-okt 24-okt 31-okt 7-nov ZONDAG JUN. 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 25-okt 1-nov 8-nov Hij/ zij kiest voor de volgende mogelijkheid: · Senioren (gemengd 18+, heren 18+ of dames 18+*) OP ZATERDAG · Senioren (gemengd 35+ of heren 35+ *) OP ZATERDAG · Senioren (Dames 35+ of heren 50+) OP DONDERDAG · Jeugd (t/m 13 of t/m 17, Gemengd / Jongens / Meisjes*) OP ZONDAG · Jeugd (t/m 10 of t/m 13, Gemengd / Jongens / Meisjes*) OP WOENSDAGMIDDAG * doorhalen wat niet van toepassing is Naam: …………………………………………………………………......……. Telefoon: ……………………………………………………………………......…. Mobiel: …………………………………………………………………......……. Geboortedatum: ………………………………………………………………................. Voorkeur team: ………………………………………………………...……....………… ………………………………………………………………………………...….………… …………………………………………………………………………………...…….…… …………………………………………………………………………………...........…… Datum: ………………………..............…… Handtekening: ……………………………………… FORMULIER INLEVEREN, OPSTUREN of MAILEN VOOR 1 juli 2009 BIJ/NAAR: Ad van der Marel tv.holy.technische_commissie@xs4all.nl Anna van Burenstraat 78 3136 CH Vlaardingen

20 I holyball


Auto Maasstad

Dealer van Volkswagen en Audi

Hoogstad 401 - Vlaardingen - Tel: 010 445 44 55 - Fax: 010 435 35 63 (Rijksweg A20 afrit 8, industrieterein Hoogstad)

BALJEU EN STAAL. VOOR DE BESTE SERVICE. Actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken en makelaardij. Dit alles met een uitstekende service. Maak vrijblijvend een afspraak via (0174) 67 17 67 of kijk voor meer informatie op www.baljeuenstaal.nl

’s-Gravenzandseweg 1, 2671 JJ Naaldwijk. info@baljeuenstaal.nl

holyball I 21


De Burgemeester voor tweedehands kinderkleding de leukste winkel van Vlaardingen met

de grootste collectie in de hele regio Voor alle informatie kijk: www.de-burgemeester.info Burg. De Bordesplein 8 - 3135 HE Vlaardingen

22 I holyball


Jeugdpagina’s

Holy Jeugdranglijsttoernooi K4 2009 Van zaterdag 6 juni t/m zaterdag 13 juni vindt het Holy Jeugdranglijsttoernooi K4 weer plaats op onze tennisbanen met als thema BLING BLING. Dit jaar zal er weer spetterend gespeeld worden in de categorieën t/m 8, 10, 12, 14 & 16 jaar. Jan Troost is weer als vanouds onze bondsgedelegeerde en zal de boel van op afstand in de gaten houden. Onze wedstrijdcommissie is wat ingekrompen en bestaat nog maar uit Agnes den Toom, Anneke Lameijn, Martijn v/d Waal & Caroline Mulder. De voorbereidingen zijn alweer volop in gang en ook dit jaar hopen we er met elkaar weer wat leuks van te maken. Er komt een hoop kijken bij het organiseren van een (jeugd)toernooi en het succes van zo’n toernooi hangt onder andere af van het aantal inschrijvingen. Dit valt nu nog een beetje tegen, met name de jeugdleden van onszelf zijn nog niet erg sterk vertegenwoordigd. Schrijf je dus nog snel even in, dit kan t/m 18 mei. Tijdens deze week zijn er beperkte vrijspeelmogelijkheden. Bel dus even voor de zekerheid als je wilt komen tennissen. De laatste partijronde staat om 20.00u gepland, want we hebben immers met kinderen te maken. Het hele toernooi zal te volgen zijn op onze website www.tvholy.nl onder het kopje Holy K4. Wij hopen ook dit jaar weer op een hoop toeschouwers!

holyball I 23


Geef haar een Bon van Cocon

Deze aktie is geldig tot 1 juli 2009 24 I holyball


Tennisvereniging Holy organiseert op 1 juli as een miniveld toernooi vanaf 14.00 uur tot ca 16.00 uur. Wij verzoeken iedereen om 13.45 uur aanwezig te zijn. Kosten deelname â‚Ź 4,00 per deelnemer. Naam:

Jongen/meisje

Adres:

Bondsnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel telefoonnr:

Geboortedatum:

E.Mail adres verzorgende ouder: Hij zij wil meedoen aan het onderdeel : O

Jongens enkel tm 8 jaar

O

Meisjes enkel tm 8 jaar

O

Jongens enkel tm 10 jaar

O

Jongens enkel tm 10 jaar

Inschrijving opsturen voor 23 juni naar: R.v.Pelt JC Holy Emmastraat 129 3134 CK VLAARDINGEN of : r.van.pelt6@kpnplanet.nl

holyball I 25


Huldiging van de kampioenen Start 16.00 uur op T.V.Holy. Wateractiviteiten op de Vaart neem je fiets mee

Disco Street-dance Jumpen einde 22.00 uur

Bestemd voor alle jeugdleden tot 18 jaar Voor de kleintjes: geef door of je een zwemdiploma hebt. Meld je aan voor 25 mei bij je captain of per e-mail bij Ruud van Pelt r.van.pelt6@kpnplanet.nl KOSTEN PER PERSOON: € 5,00 26 I holyball


Inschrijfformulier: Naam

:

……………………………….....................

Leeftijd

:

………………………...................………..

Diploma

:

A–B–C

Telefoon

:

……………………...................…………..

Email

:

…………………...................……………..

(omcirkelen)

Tennisteam : ………………………...................……….. (indien van toepassing) Sluitingsdatum

25 mei

Let op droge kleren en handdoek mee nemen, omkleden kan later op de club. We fietsen vanuit Holy naar Vlietzicht.

holyball I 27


VERJAARSKALENDER Juli 3 5 5 6 7 8 14 15 16 16 18 19 20 24 27 27 30 31

Jort v.d. Borden Ralph Elenbaas Coen Bokx Nikita de Graauw Rady de Kok Troy Salomons Jessica Baartmans Milou de Ridder Ian Slagboom Cheyenne van der Waard Danny v.d. Burg Sytske v.d. Zweep Marijn Dekker Martijn Brandsma Hanna Brouwer Thomas van Zuylen Bob Meeder Nienke van Pelt

Augustus 3 5 8 10 10 15 16 21 24 26 27 29 30 31

Marlous Pors Wouter Boot Ruud Durinck Kimberley van Dodewaard Camiel Adams Tim de Bruin Sjoerd v.d. Heyden Martijn Knoester Gijs Ravenshorst Faessen Rick van Dijk Daisy Schaap Judith Korpel Sven Kamsteeg Jordi Kanters

28 I holyball

2009-05 Mei HolyBall  

Verenigingsinformatie TV HOLY Vlaardingen