Sørlandsavisen vest uke20 2018

Page 12

12

SØRLANDSAVISEN

MENINGER

SA

MENING

SEND INN DITT INNLEGG

meninger@sorlandsavisen.no Legg gjerne med bilde - Papirutgave onsdag

Tilsvar på Politiet i Kristiansand sin aksjon

Den feilslåtte strategien Økt åpnings-

tid, ja visst!

André Nilsen, leder Normal Bergen

Politiet i Kristiansand tror de er proaktiv i sin tilnærming, men er i realiteten fullstendig kontraproduktiv. De ønsker å kneble utøvelsen av en relativt ukjent markering her i Norge. En markering for cannabis. Ukjent, helt til Politiet i Kristiansand bestemmer seg for å ofre rullebladet til 12 unge voksne og én person under 18år, for deretter å skrive pressemelding hvor de beskriver sine handlinger og direkte promoterer den 20.april som verdensdagen for bruk av Cannabis.

de minst farlige rusmidlene vi har i samfunnet?

Hvorfor?

I motsetning til alkohol er heller ikke cannabis knyttet til økt sannsynlighet for voldelig atferd eller antisosial oppførsel.

Og for hvilken sak? Fredag 20.april slo Politiet til mot 12 unge voksne mellom 18-20år og 1 person under 18år. Målet deres var å avdekke bruk av cannabis blant mindreårige. Det klarte de med 7,7% måloppnåelse. Det de derimot oppnådde med 100% treffsikkerhet, var å bekrefte det Normal hele tiden har påstått seinest fra Normal Bergen sin leder, i BA sin debattseksjon dagen før aksjonen i Kristiansad -«det farlige ved cannabis er forbudet». Det er trist når våre poenger om forbudet må bli bekreftet om igjen og om igjen. Det er veldig trist. Politiet gambler med skjebner når de velger å aksjonere og sanksjonere som de gjorde her. Og det leder tilbake til spørsmålene: Hvorfor gjør Politiet i Kristiansand dette? Og for hvilken sak? Hvorfor lager Politiet I Kristiansand så mye støy rundt en relativt liten og ukjent markering som de gjør? Hvorfor er de så ivrig etter å promotere at ressursbruken deres handler om å ta brukere av et av

Dersom alkoholkonsum var forbudt i Norge kunne en jo kanskje tro at dette var en slags oppvarmingsaksjon til høysesongen i mai og sommeren. Men det er det jo ikke. Og da blir dette stuntet veldig vanskelig å forklare. For cannabis er jo en plante som aldri har tatt livet av noen som følge av en overdose.

Cannabis er derimot knyttet til stigmatisering, diskriminering og tabu. Polititet i Kristiansand styrker dette faktum når de gjør som de gjør. De tar 12 unge voksne og én mindreårig, halvparten uten tidligere dommer for ulovlige rusmidler og ofrer deres skjebner på den tapte krigens alter. Krigen mot narkotika er tapt på alle punkter ser man på argumentene. Avkriminalisering er vedtatt i Norge. Men her ser vi at i praksis har lite skjedd, foreløpig. Mens Politiets egen trendrapport for Kristiansand forteller om et hardere voldsmiljø blant mindreårige, bruker Politiet her midler på å jage unge mennesker som benytter seg av en plante med lavt skadepotensiale. Men voldssaker, overgrepssaker og tyngre kriminelle etterforskninger tar lengre tid å bygge og gjennomføre. Her valgte Politiet minste motstands vei. De aksjonerte mot fredelige ungdommer som ville feste med cannabis. Hvorfor? Fordi det ser bra ut på statistikken?

Utgiver: Tvende Media Postadr. PB 383, 4846 Arendal Produksjonssjef: Torbjørn Lillebø Tlf: 92 04 73 45 E-post: tli@tvende.no

Røyking av cannabis blant unge personer, spesielt de under 18 er noe vi i Normal fradåder og tar avstand fra.Men merk at rusbruk blant unge kommer alltid av en grunn. Og den dialogen for å finne ut hva den grunnen kan være, vet vi av erfaring blir sabotert når unge mennesker arresteres av samfunnet og bøtelegges for deres måte å takle livet på.

Bjørn-Kristian Svendsrud Formann fremskrittspartiets Ungdom

Når vi i tillegg vet at 12 av de 13 arresterte lovlig kan kjøpe alkohol, som er langt farligere enn cannabis - mange av dem kan lovlig handle sprit - da faller Politiets argument om å virke skadereduserende helt på sin egen urimelighet.

Det er ergerlig at enkelte politikere skal ha en formening om alt vi foretar oss. Alkohol er en lovlig vare og når godt voksne mennesker som er kapable til å ta egne valg ønsker å kjøpe en god flaske rødvin til middagen skal ikke vi stoppe dem. Og det er her jeg undres. Mener ikke motstanderne av lengre åpningstider at folk flest er ansvarlig nok til å ta egne valg?

Faktisk kan dette møtet med Politiet medvirke til at de unge menneskene trekker mot syntetisk cannabis, som i motsetning til cannabis er livsfarlig. Vi registrerer at den mindreårige som ble arrestert ble tilbudt alternativ straffereaksjon. Urintester er et eksempel på en reaksjon som kan drive den dømte mot syntetisk cannabis fordi få tester kan detektere den. Vi i Normal Norge og alle lokallag stiller til Politiets bistand for å samarbeide om å øke kunnskapen om cannbis internt i ulike innstanser og eksternt ut mot skoler og andre relevante institusjoner. Det ville vært særdeles proaktiv av Politiet å invitere den organisasjonen som besitter kunnskap om cannabis til en dialog om forebyggende tiltak mot at unge mennesker begynner for tidlig med cannabis, eller andre rusmidler. Å arrestere folk og offentlig utlevere kulturen deres, virker ihvertfall helt mot sin hensikt.

Tips oss: Tips oss om lokale saker post@­sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00 Annonsebestilling: annonser@­ sorlandsavisen.no Tlf: 37 06 39 00

Distribusjon: Norpost AS Tlf. 22 07 94 00 E-post: post@norpost.no www.norpost.no Trykk: Amedia

14. januar i år la regjeringen frem Jeløya-plattformen. Et politisk verktøy som regjeringen skal bruke de neste årene for å forenkle og gjøre hverdagen mer smidig for landets innbyggere. Et lite, men svært viktig og liberaliserende grep ligger inne i plattformen, nemlig å utvide åpningstidene på vinmonopolet og ølsalget i butikk til klokken 21. Hvorfor er dette så skremmende for venstresiden?

Jeg var ikke kommet til verden under liberaliseringen på 80-tallet som Kåre Willoch rullet i gang. Men jeg grøsser nedover ryggen hver gang jeg hører eksempler på at man ikke kunne kjøpe brød eller melk etter klokken 17 på butikkene. ”Radikalt og lite hensiktsmessig” sa de den gangen. Jeg kan ikke tenke meg en verden der man i en hektisk hverdag må planlegge en tur på butikken i tilfelle jeg går tom for melk til frokosten dagen etter. Jada, jeg er helt klar over at brød og melk ikke faller inn under samme kategori som vin og øl. Men skal vi som politikere detaljregulere når folk må handle? Jeg mener ikke det, og ønsker derfor at folk kan handle hva de vil, hvor de vil og når de vil. Forslaget som ligger til grunn er at kommunene selv skal kunne bestemme åpningstidene på vinmonopolet og ølsalget i butikkene. Slik sikrer vi kommunens selvråderett og sørger for at landets innbyggere har mulighet til å si sin mening om saken. Vinmonopolets administrerende direktør, Hilde Britt Mellbye, uttalte selv til TV2 at mer utvidede åpningstider vil gjøre dem mer konkurransedyktig mot tax-free- og svenskehandel. Attpåtil er Vinmonopolets samfunnsoppdrag å sikre og begrense skadevirkningen av alkohol. Derfor er det betimelig å spørre seg om venstresiden mener det er verre med harryhandel og eventuell smugling, fremfor at våre innbyggere får kjøpt alkohol under trygge norske rammer, til en liten utvidet åpningstid. Jeg vet hva jeg foretrekker. Jeg vil handle når jeg har tid og mulighet til det, og ikke bli fortalt at vinflasken jeg kjøper klokken 20.45 er mer skadelig enn vinflasken jeg kjøper klokken 17.55.

Sørlandsavisen arbeider etter reglene for god presseskikk som finnes nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Dersom man mener at disse reglene er brutt oppfordres man til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å klage saker inn for Pressens Faglige Utvalg, Boks 456 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55 eller e-post: pfu@np-nr.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.