Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden

2013

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

Tenniscentrum ”De Molen”

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

058-2666966


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

INHOUDSOPGAVE Jaargang 30

Uitgave Maart 2013 Oplage 600

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt eenmaal per jaar

Girorek.nummer

Wiekslag

IN DIT NUMMER:

Inhoudsopgave 1 Samenstelling bestuur en commissies 2-3 Van de redactie 4 Van het bestuur 5 Verslag ledenvergadering 7-8 Jeugdpagina: Jeugd competitieteams 10 Voorjaarscompetitie 11 Poster Open Molentoernooi 12 Open Molen tennistoernooi 13 In Memoriam Piet Hirsch 14 Rolstoeltennis 15 Dateko 16 Van het tennis front 17 Heteko 18-19 Zomercompetitie senioren 20-21 Commissie seniorplus tennis 22 Van de recreatiecommissie 23 Informatie ledenadministratie 24-25 Oproep tossen 25 Clubtrainingen en lessen 26 Tarieven competitie 26 Tossen 27 Tennisles overdag 27 Hekleuner 28 Maak kennis met tennis 29 Parkregels en baanreglement 30-31 Afhangsysteem 32 Info TV de Molen 33 Evenementen 34-36

29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl Op de voorpagina: Lars de Leeuw

1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

SAMENSTELLING COMMISSIES Ledenadministratie ledenadministratie@tvdemolen.nl Roelof van Dijk 0582673318 Bestuur info@tvdemolen.nl of secretariaat@tvdemolen.nl Jeroen Dijkstra voorzitter 0582134266 Reina Adema secretaris 0582667345 Otto Touwen penningmeester 0622543578 Rob Koning bestuurslid technische zaken 0582671663 Grytsje Teunissen bestuurslid communicatiezaken 0611364734 Technische commissie technischecommissie@tvdemolen.nl Rob Koning voorzitter 0582671663 Linda Post secretaris 0652463053 Siebren Bonsma commissielid wedstrijdtennis 0582673091 Sybrand Hamstra commissielid recreatietennis 0621832656 Joke Rauwerda commissielid seniorplus tennis 0582675373 Ingrid de Jong trainster 0515521807 Commissie wedstrijdtennis wedstrijdtennis@tvdemolen.nl Siebren Bonsma competitieleider senioren 0582673091 Jeannette Vrolijks competitieleider jeugd t/m 12 jr 0582668211 Daniël Kamperman competitieleider jeugd 13-17 jr 0582671166 Johan Span begeleider 0582670867 Ingrid de Jong trainster 0515521807

Commissie jeugdtennis Coördinatie Age Bokma en Ingrid de Jong

jeugdtennis@tvdemolen.nl

Commissie recreatietennis recreatietennis@tvdemolen.nl Sybrand Hamstra voorzitter 0621832656 Dicky vd Burg penningmeester 0641536950 Irma Visserman commissielid 0616101009 Judith Akkerman commissielid 0622990454 Nienke Speelman commissielid 0630575162 Commissie seniorplustennis seniorplustennis@tvdemolen.nl Joke Rauwerda voorzitter 0582675373 Marten Rosier commissielid 0582880777 Rikus de Vries commissielid 0582138492 Communicatiecommissie publiciteit@tvdemolen.nl Grytsje Teunissen voorzitter 0611364734 Jan Stellingwerf commissielid PR 0649090159

2


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

SAMENSTELLING COMMISSIES Erica Bloembergen Yvonne Kuipers

commissielid website commissielid Wiekslag

0643913915 0653967867

Sponsoring sponsoring@tvdemolen.nl Gerard Voordes voorzitter 0653243963 Website website@tvdemolen.nl Erica Bloembergen voorzitter 0651547180 Roelof van Dijk commissielid 0582673318 Wiekslag wiekslag@tvdemolen.nl Yvonne Kuipers redactie 0653967867 Eric Heitmeijer vormgeving 0582670574 Claartje Drenth coördinatie bezorging 0582671950 Coördinatie subcommissies Tom Dijkstra seniorenclubkampioenschappen Ronald Agema Open Molentoernooi Roelof van Dijk K3/K4 –toernooi Folkert Attema Tossen seniorleden Rikus de Vries Tossen seniorplusleden vrijdag Marten Rosier Tossen seniorplusleden maandag Nina Ekas Friesland Cup Roland de Jong competitie HETEKO Claartje Drenth competitie DATEKO

0613565567 0582884009 0582673318 0582672743 0582138492 0582880777 0588449600 0582136266 0582671950

Trainers trainers@tvdemolen.nl Age Bokma 0655724755 Ingrid de Jong 0515521807

www.tvdemolen.nl of e-mail info@tvdemolen.nl

3


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VAN DE REDACTIE 21 december 2012. De wereld zou vergaan. Het einde van de Mayakalender zou het einde der tijden betekenen. Maar ook de winterzonnewende, het omkeren van polen, de explosieve bevolkingsgroei, het opwarmen van de aarde en niet te vergeten de apocalyps waar de Bijbel in Openbaringen al over sprak……. Ik zag beelden van mensen die in grote hallen bijeen zaten het einde van de wereld af te wachten. Een onheilspellende klok in hun midden. En toen de tijd gewoon doorliep was er leegte: wat nu? De Bijbel spreekt over dat de wereld steeds meer uit getallen gaat bestaan. Het getal 666 kennen we van de duivel. En als dan alles door getallen beheerst wordt, zal daar de apocalyps plaatsvinden. Ach, hoe vaak hoorden we al dat de wereld zou vergaan? En steeds gebeurde het niet. Is het ouderwetse machtsmiddel angst (onwetendheid) niet allang achterhaald in de moderne wereld, waar kennis aan onze voeten ligt? Het woord apocalyps komt van het Griekse apocalupsis, wat relevatie betekent, oplichten van een sluier. Oftewel, zoals letterlijk de titel van het hoofdstuk in de Bijbel, openbaringen. Nieuwe tijden. Nieuwe inzichten. Ontwikkeling. Vooruitgang. Slechts zij die angstig zijn, vinden vooruitgang onheilspellend. En vinden daarmee veranderingen beangstigend. De wereld van de getallen,

4

daar leven wij nu in. Geld. Prestaties. Digitalisering. En is dat verkeerd? Is iedere verandering verkeerd? Ik neig er toch heel erg naar om hartgrondig ‘nee’ te zeggen. Wees eerlijk, zonder getallen zou een potje tennis toch een stuk minder uitdagend zijn. Want dan is er ook geen winnaar of verliezer. En ik vind het persoonlijk toch echt leuker spelen als het om de punten gaat. En, hoewel ik zeker geen wereldspeler ben, vind ik het ook altijd leuk om even te kijken naar de speelsterktes van mijn tegenstanders voor ik de baan opga. Zo geven getallen voor mij het spelletje toch net ietsje meer sjeu.

is overgenomen, wat blijft dan nog over? Nou ja, in ieder geval het presenteren van onze vereniging. Een naslagwerk voor in de lectuurbak, dat we er gemakkelijk even bijpakken als we een telefoonnummer of een evenement zoeken. Daar gaan we komende jaren naar toe. Dus geen einde der tijden. Maar nieuwe tijden. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, ontwikkelingen en vooruitgang. Maar één ding zal zeker niet veranderen: onze liefde voor het spelletje. Fijn tennisseizoen! Yvonne Kuipers

De Wiekslag wordt tegenwoordig ook ingehaald door de wereld van getallen. De digitale wereld. De website is veel actueler dan de Wiekslag, en in combinatie met de nieuwsbrief voor leden, zijn de voormalige functies van de Wiekslag overgenomen. Daarmee is niet het doodvonnis van de Wiekslag getekend, maar krijgt het een andere functie. Er is dan ook besloten dat de Wiekslag met ingang van dit jaar nog maar eens per jaar uitkomt. Dit nummer is het nog een beetje zoeken naar een nieuwe vorm. Als zo’n beetje alles door de website

Kopij inleveren voor 21 februari 2014 per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VAN HET BESTUUR

Jeroen Dijkstra

Op het moment van schrijven is het buiten tegen het vriespunt en waait er een gure wind. Toch lonkt gelukkig het echte buitenseizoen met hopelijk veel mooi weer en lekkere tenniswedstrijden. Natuurlijk kunnen we nu het hele jaar door buiten tennissen, maar onder winterse omstandigheden is dit niet altijd een pretje. Begin april start in ieder geval de voorjaarscompetitie weer en zal het verenigingsleven ook weer opbloeien. Ik kijk er naar uit. Natuurlijk is het een goede gewoonte om aan het begin van het nieuwe seizoen nog even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Voor ons was 2012 een jubileumjaar: Tennisvereniging De Molen bestond 30 jaar. Dit heugelijke feit is gevierd met een spetterend feest in juni. Tijdens dit feest hebben we overigens ook maar liefst 5 kampioenen van de voorjaarscompetitie kunnen huldigen en dat was in lange tijd niet voorgekomen. Vorig jaar is het aantal leden licht gedaald, maar door de verhoging van de contributie en de extra sponsorinkomsten hebben we het jaar afgesloten met slechts een klein verlies. Onze vermogenspositie is teruggelopen tot ruim € 9.000,-. Dit is nog alleszins

acceptabel, maar we blijven natuurlijk relatief kwetsbaar. Toch kunnen we als vereniging met tevredenheid terugkijken op 2012. Er zijn talloze geslaagde activiteiten georganiseerd. Veel leden hebben zich weer enthousiast ingezet voor onze club, waarvoor uiteraard onze dank. De opkomst tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 31 januari jl. was helaas niet al te hoog. Onder meer door vakantieperikelen was er een aantal afwezigen, maar sowieso mag het van mij wel wat drukker zijn. De ALV is ten slotte het hoogste orgaan in onze club en wij vinden het als bestuur ook van belang feedback te krijgen. Toch was het wel een goede vergadering met een volle agenda. Later in de Wiekslag een kort verslag van de vergadering, maar ik wil er hier toch al even iets uitlichten. We hebben namelijk op de ALV na 3 jaar afscheid genomen van Peter Bruin als penningmeester. Hij heeft zich enorm ingespannen voor onze club en hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het stroomlijnen van onze administratie. Hulde daarvoor. Gelukkig heeft Peter in de persoon van Otto Touwen een waardige opvolger gekregen. We hebben ook een ander nieuw bestuurslid: Grytsje Teunissen is toegetreden tot het bestuur en zal zich specifiek gaan bezighouden met alles op het gebied van communicatie. Dit betekent dat Rob Koning binnen het bestuur een andere porte-

feuille heeft gekregen. Hij is vanaf dit jaar belast met de technische zaken en is in die hoedanigheid ook voorzitter van de technische commissie. Het bestuur is derhalve weer compleet. Terugkijken is goed, maar we moeten vooral vooruitkijken want er staat dit jaar weer een hoop te gebeuren. Voor het eerst zullen dit jaar de winnaars van het Open Molen Toernooi zich Fries kampioen mogen noemen, mits ze tenminste lid zijn van een Friese tennisvereniging. We hebben dit met het district Friesland voor de komende drie jaar afgesproken. Het komende seizoen zit sowieso weer bomvol activiteiten. Ik hoop dat het programma jullie aanspreekt en dat we jullie weer vaak mogen verwelkomen op ons park. Tot slot wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten bij onze gezellige club. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en ook deelnemen aan de verschillende activiteiten. Mocht je ergens tegenaan lopen, meld dit dan vooral aan ons. Rest mij om namens het bestuur alle leden weer een sportief en gezellig tennisseizoen toe te wensen. Jeroen Dijkstra voorzitter

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/65 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offinga@chello.nl

6

Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VERSLAG LEDENVERGADERING Kort verslag van de ALGEMENE LEDENVERGADERING Op donderdag 31 januari was de Algemene Ledenvergadering van TV De Molen. Tijdens de ledenvergadering hebben we teruggeblikt op het afgelopen jaar en zijn de plannen en activiteiten voor 2013 gepresenteerd. Na de opening door Jeroen Dijkstra (onze voorzitter) zijn de notulen van de ALV van januari 2012, het jaarverslag 2012 en het financiële verslag 2012 vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen is besloten om met Age Bokma, eigenaar van Tenniscentrum De Molen, te kijken hoe we het park en de tennishal er netter uit kunnen laten zien. Leden willen graag hun steentje hiertoe bijdragen! Bestuurverkiezing: Peter Bruin treedt af en is niet herkiesbaar. De ALV benoemt Otto Touwen en Grytsje Teunissen respectievelijk als penningmeester en bestuurslid communicatiezaken. Rob Koning wordt bestuurslid Technische zaken. Contributie 2013 Het voorstel van het bestuur stond in de clubmail en staat op de website. Een contributieverhoging is niet nodig. We hebben een langjarig contract met het tenniscentrum waarin de huur van de buitenbanen in de zomerperiode (van 1 april tot 1 oktober) is geregeld. Vorig jaar hebben we aanvullend ook een afspraak gemaakt over de winterperiode (van 1 oktober t/m 31 maart). Age Bokma wil dit jaar tot 1 mei de mogelijkheid hebben om te kiezen terug te gaan naar de oude situatie: een zomerabonnement via TV de Molen en een apart winterabonnement via Tenniscentrum de Molen. Als Age Bokma hiervoor kiest, kunnen we geen jaarcontributie meer bieden en krijgen de leden in 2014 een korting op de contributie voor het niet kunnen tennissen in het laatste kwartaal van 2013. Daarnaast heeft de vereniging op grond van het huurcontract ieder jaar de keuze om minder banen te huren in het geval dat we minder leden hebben. Het ledenaantal per 1 december 2012 (de peildatum) was dusdanig dat we dit zouden kunnen doen, maar het bestuur wil liever niet minder banen huren en heeft Age Bokma een variabele huurconstructie voorgesteld. Hierbij is de te betalen baanhuur deels afhankelijk van het aantal leden. Vóór 15 maart zal het bestuur in overleg met Age Bokma hierin een definitieve keuze maken: we houden dezelfde hoeveelheid banen en spreken een variabele baanhuur af of we gaan één baan minder huren en betalen dan een vast bedrag aan baanhuur. Ondanks de onduidelijkheid of onze leden ook na 1 oktober 2013 (in de winterperiode) met het lidmaatschap van TV De Molen gebruik kunnen maken van de buitenbanen heeft de ALV besloten om de contributie niet te wijzigen. Uitzondering hierop is het tarief voor rolstoeltennissers dat in lijn met de afspraken van vorig jaar stijgt met € 10,- tot € 120,-. De contributie voor 2013 is als volgt (bedragen in euro’s): Ledengroep

Nieuwe leden Contributie vanaf 1-4-2013

5 en 6 jaar

30,00

30,00

7 t/m 9 jaar

65,00

65,00

10 t/m 12 jaar

90,00

90,00

13 t/m 17 jaar

125,00

120,00

Student

150,00

144,25

Rolstoeler*

120,00

115,00

Daglid

150,00

144,25

65 jaar+

150,00

144,25

18 t/m 64 jaar

185,00

177,50

*Het tarief voor rolstoeltennissers wordt de komende drie jaar gelijk getrokken met dat van de dagleden.

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VERSLAG LEDENVERGADERING Mocht onverhoopt Age Bokma vanaf 1 oktober 2013 de buitenbanen niet beschikbaar willen stellen, dan wordt in 2014 een korting gegeven op het dan geldende contributietarief volgens onderstaande staffel (bedragen in euro’s): Ledengroep

Korting

5 en 6 jaar

0,00

7 t/m 9 jaar

0,00

10 t/m 12 jaar

0,00

13 t/m 17 jaar

5,00

Student

5,00

Rolstoeler*

5,00

Daglid

5,00

65 jaar+

5,00

18 t/m 64 jaar

7,50

Opzeggen Zoals ongetwijfeld bekend, kunnen leden ieder jaar opzeggen vóór 1 december. In het verleden konden leden die na deze datum tot uiterlijk 1 april van het jaar erop het lidmaatschap alsnog opzeggen tegen betaling van slechts € 40,-. Met ingang van 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk: leden die niet voor 1 december opzeggen, blijven het jaar erop lid en zijn derhalve de volledige contributie verschuldigd. Lestarieven In overleg met VOF Tenniscentrum De Molen zijn de tarieven voor de zomerlessen iets gestegen: - junioren € 82.- (17 lessen, incl. lesserstoernooi) - senioren - 122.- (17 lessen, incl. lesserstoer nooi) - competitietraining (o.v.) - 75, - maak kennis met tennis - 35.- (5 lessen in maart/april) - 10 lessen overdag - 80.- (ook voor leden) Competitiebijdragen De competitiebijdragen zijn alleen voor de mini’s verhoogd, dit komt omdat de KNLTB ook voor deze doelgroep de bijdrage heeft verhoogd: - senioren € 150,- per team - junioren (afhankelijk van de competitie) - 90,- per team - mini midi indoor - 35,- per team - mini midi outdoor - 35,- per team De begroting en het jaarplan 2013 zijn vastgesteld, de concept activiteitenkalender is besproken en wordt op een aantal punten nog bijgesteld. Het Bestuur

8


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

JEUGDPAGINA

VOORJAARSCOMPETITIE JEUGD

Rode competitie op zondagochtend Bij de jongste jeugd van 5 t/m 8 jaar spelen we met 7 teams op 4 zondagochtenden in de hal. Zij spelen op een miniveld, waarbij het gaat om het plezier in het spelletje met aangepaste ballen. Een team bestaat uit 2 of 3 kinderen. Oranje competitie op zondagochtend Verder hebben we 4 teams in de oranje competitie. Dit is voor kinderen van 8 t/m 11 jaar en ze spelen op ¾ veld in de hal. Beide competities spelen 4 zondagochtenden in de hal op 14 en 21 april en op 12 en 26 mei. Ouders zijn nodig om te tellen en voor begeleiding. Groene competitie op woensdagmiddag De jeugd tot en met 12 jaar (basisschooljeugd) speelt op woensdagmiddag in 8 teams van 2 of 3 spelers in de zogenaamde groene competitie; zij spelen op groot veld met aangepaste ballen op de buitenbanen. De uitslagen worden doorgegeven aan de KNLTB.

Competitiebijdrage Voor bovengenoemde competities moet een competitiebijdrage betaald worden van € 35.- per team. Dit is tevens de bijdrage aan de KNLTB per ingeschreven competitieteam. De bijdrage wordt geïnd door ledenadministratie bij de aanvoerder. De aanvoerder int vervolgens van elke speler 35 gedeeld door 2 of 3 personen, afhankelijk van het aantal spelers. Informatieavond op 28 maart om 19.00 uur Op 28 maart is de informatieavond voor de ouders /

verzorgers van de competitiespelers. Voor de jeugd is dit om 19.00 uur in de vergaderzaal van het tenniscentrum. Hier wordt uitleg gegeven en afspraken gemaakt over begeleiding en reizen. Belangrijk dat tenminste een van de ouders aanwezig is. Namens de commissie wedstrijdtennis wensen wij jullie een sportieve competitie. Jeannette Vrolijks, competitieleider jeugd Johan Span, begeleider

Psssst. Ben je 5, 6 of 7 jaar oud? Wil je graag een keertje tennissen, maar weet je nog niet of je het leuk vindt? Dan hebben wij een ideetje! 22 en 29 maart kun je van 15.00 tot 16.00 uur voor maar € 5 eens proberen te tennissen. Rackets en ballen zijn aanwezig. Vervolg: 10 introductielessen op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur buiten, start 5 april. De kosten zijn € 57. Opgave bij Ingrid de Jong-Gielstra, telefoon 0515-521807 of mail: rinzeingrid@hotmail.com . Tot tennis!

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

JEUGDPAGINA

JEUGD COMPETITIETEAMS Zondag jeugd Oranje midiveld 3/4 competitie Team 1 Sten van den Berg Joost Lievense Rick de Haan Team 2 Merel Swart Ranshuysen Sharon Cao Manon Postma Team 3 Sanne Ros Teske Tiemersma Anne de Boer Latisja Landstra Team 4 Rutger Bosma Kaj Hilgevoord Stefan Auke Silvius Reserve Doris de Vries zondag jeugd rood miniveld competitie Team 1 Iris Agema Anouk Hoekstra Nica Antolovic Team 2 Laura Berg Lotte van Regenmortel Indy Schutte Team 3 Nieske van der Schaaf Maud Booij Team 4 Merel de Bruin Sanne Schotten Marijke Halma Team 5 Noortje Scholten Linde Tara Bloem Janneke Lange

10

Team 6 Christoph Gründemann Florian Kuiper Hawar Meijerhof

Team 3 1e klasse Ilse van Regenmortel Julia van Baarle Juana Kandiah

Team 7 Luc Oegema Jesse Herman Silvius

Team 4 2e klasse Nora Roose Jocelyn Inia

Reserve Birgit Wijnia Leanne de Ruiter

Team 5 2e klasse Thyrza Booij Lois Posthuma

Zondag gemengd junioren team 1 1e klasse Pieter Dirk Gerritsen Ina Weiland Kaj Bokma Hilde ten Berge Lacmé Schoonhoven

Team 6 2e klasse Tom Laverman Yvo Brouwer

Zondag Jongens 1 Zondag 3e klasse Wietse Voordes Thiadmer van der Wal Aron van Remmerden Reinier Koffijberg

Team 8 3e klasse Ezra van den Houten Bas Hilster Rein Breuker

Zondag Meisjes 1 2e klasse t/m 14 jaar Monica Avak Sacha Leyder Havenstroom Sarah Ydema Kimberly Tiemersma Zondag meisjes 2 2e klasse t/m 14 jaar Lisanne Mink Kaylee van den Houten Daniëlle Scheepens Emma Kalender Sterre Ozinga Woensdagmiddag groot veld Groen Team 1 1e klasse Siegfried Gründemann Marten van Muiswinkel Team 2 1e klasse Ronan Posthuma Lars Steenbeek

Team 7 3e klasse Tom Voordes Andre Ceber

Reserve Michelle de Graaf Vrijdagmiddag meisjes t/m 17 jaar Meisjes 1 1e klasse Isadela Veenstra Inge Bosma Lieke Gruis Vrijdagmiddag jongens t/m 17 jaar Jongens 1 1e klasse Jasper Jeelof Johan Kamperman Jelle Cruysen Jongens 2 1e klasse Timo Gruis Meye Dijkstra Ype Daniël Brada Jongens 3 1e klasse Joppe Vodegel Jelle Dijkstra Lars Vleeschhouwer


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VOORJAARSCOMPETITIE Voorjaarscompetitie senioren en junioren 2013 Er doen dit jaar weer veel teams mee aan de voorjaarscompetitie: totaal 41 teams. Hiervan spelen 13 teams op zondag in de landelijke competitie. Alle andere teams spelen in de regio-competitie, die wordt georganiseerdvanuit Meppel ( regio noord-oost ). In principe spelen alle teams 7 wedstrijden. De start is op 6 en 7 april. Elders in deze Wiekslag staat de activiteitenkalender met alle speeldata. Op donderdag 28 maart kan de aanvoerder ( of een ander teamlid) vanaf 20.30 uur de tas met ballen en formulieren ophalen. Afhankelijk van het aantal thuiswedstrijden worden

ballen verstrekt. Lees de verstrekte informatie goed door om verrassingen te voorkomen. Competitiebijdrage De competitiebijdrage is € 150.- per team voor senioren.Deze bijdrage wordt via de aanvoerder geïnd door ledenadministratie. De aanvoerder vraagt vervolgens een bedrag per teamlid, afhankelijk van het aantal spelers. Voor de junioren en jongens/meisjes (voortgezet onderwijs) is de competitiebijdrage € 90.per team. Invullen uitslagen De aanvoerder is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslagen van de thuiswedstrijden via de website van de KNLTB binnen 24 uur. Op de website van de KNLTB kun je ook

zien wanneer je waar moet spelen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Reserve spelers / invallers Elk jaar komt het voor dat een team niet compleet is door blessures of ziekte. Graag willen we namen van spelers die niet zelf deelnemen in een team aan de competitie, maar wel willen invallen. Graag aan mij doorgeven met naam, man/ vrouw, speelsterkte, leeftijd. Mijn e-mail is s.bonsma8@ chello.nl. Najaarscompetitie In oktober wordt een najaarscompetitie georganiseerd. De aanvoerder van de teams zullen hierover worden geïnformeerd per mail of via een digitale nieuwsbrief. Namens de commissie wedstrijdtennis wensen wij jullie een gezellige en sportieve competitie. Daniël Kamperman, competitieleider junioren, jongens en meisjes Siebren Bonsma, competitieleider senioren

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

12


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

OPEN MOLEN TENNISTOERNOOI

HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi 2013 Sinds 2007 wordt het Open Molentoernooi jaarlijks georganiseerd in week 26, de laatste week van juni. Dit Open toernooi is inmiddels een begrip geworden binnen en buiten tennisvereniging De Molen. Het toernooi staat garant voor veel gezelligheid en sportiviteit en trok vorig jaar 224 deelnemers. Daarmee is het toernooi uitstekend bezet. Speelsterkte Toen grondlegger Ronald Agema begon met het Open Molentoernooi, werd er gestreden in de categorieën 5 t/m 8. Twee jaar geleden werd begonnen met de sterkere categorieën 3 en 4 en vanaf dit seizoen is er zelfs de mogelijkheid om met speelsterkte 2 mee te doen.

Fries kampioenschap Bij het wegvallen van het Fries Kampioenschap, dat de KNLTB jaarlijks bij De Bontekoe organiseerde, zijn de Friese titels vorig seizoen niet vergeven. Dat is jammer. De KNLTB zocht daarom een alternatief en vond dit in het Open Molentoernooi. Het toernooi is geen Fries Kampioenschap, maar komende 3 jaar worden wel de officiële Friese titels uitgereikt bij het Open Molentoernooi. Per rubriek wordt de Friese speler (lid van een Friese vereniging) die het hoogst geëindigd is, mits minimaal de halve finale gespeeld, Fries kampioen. Indooreditie 13 t/m 16 december 2012 is voor de eerste keer het HalloLeeuwarden.nl Open Molen indoortoernooi gespeeld. Met 65 spelers is dit toernooi klein begonnen. De deelnemers waren erg enthousiast en gezelligheid voerde de boventoon. Komende jaren zal dit toernooi wederom georganiseerd worden en we hopen dat deze indooreditie net zo’n begrip gaat worden als het zomertoernooi.

Open Molentoernooi 2013 zijn al weer in volle gang. We rekenen weer op een mooie club enthousiaste spelers met wie we een fantastische speelweek zullen neerzetten. Inschrijven kan via openmolentoernooi@ tvdemolen.nl of via www. toernooi.nl. Jij doet toch ook mee!

2013 De voorbereidingen voor het HalloLeeuwarden.nl

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

IN MEMORIAM IN MEMORIAM PIET HIRSCH

Op 18 februari jl. overleed op 64 jarige leeftijd ons lid Piet Hirsch. Bekend was dat zijn gezondheid door een fysiek probleem flink was verminderd en dat zijn huisarts hem had geadviseerd om vooreerst geen sportieve lichamelijke activiteiten uit te voeren. Toch mag zijn overlijden zeker plotseling worden genoemd. Piet was een heel bekend persoon binnen de tennisvereniging, zeker bij de seniorplussers van de vereniging. Bekend niet alleen vanwege het feit dat hij al vanaf begin 1993 lid was van de vereniging , maar vooral omdat hij heel frequent zijn favoriete sport op de tennisbanen van de Molen beoefende. Piet was in de zomerperiode vrijwel altijd present bij het seniorplus tosstennissen op de maandag en de vrijdagochtend en daarnaast werd hij nog vaak gevraagd door al wat oudere tennissers/-sters om met hen een partijtje te spelen. Dat hij veel werd aangesproken met “Pietje” had zeker te maken met zijn lichaamslengte, want echt een grote kerel konden we hem niet noemen. Maar “Pietje” was ook een soort “koos”naampje. Altijd benaderde hij op een kalme, rustige manier zijn tennismaatjes en altijd stond hij open voor elke te nemen maatregel die het tennispartijtje prettiger moest gaan maken. Dat vriendelijke, dat gastvrije had hij ook al in zijn werkzame leven in de Horeca. Zijn bekende kreten tijdens zijn tennisactiviteiten zullen niet meer worden gehoord. “JONKJE TOCH ”,…….. was één van de kreten, die hij uitte als het resultaat van zijn slag met het racket niet het door hem gewenste effect opleverde, omdat zijn tennisvaardigheid hem in de steek liet. “JA, DAT WÀ DIEN BAL” …….was één van zijn uitingen naar zijn tennispartner als Piets lichamelijke vaardigheid te kort schoot en hij de bal niet meer kon retourneren. Behalve die fraaie kreetjes van Piet zal hij ook gemist worden bij de “tennis-nazit” in het cafeetje op het tenniscentrum. Onder het genot van zijn standaard drankje, gaf hij dan zijn commentaar op de tennisuitvoering van zijn partner en op die van de tegenspelers . En waar we dan ook zijn technische adviezen mochten ontvangen om voortaan op een hoger nivo met hem te kunnen gaan tennissen. Ja, hij liet ons dan weten dat hij de man was die wist hoe er op nivo moest worden gespeeld omdat hij immers al vele jaren lid was van de tennisvereniging. Althans zo bracht “Pietje“ dat altijd op een quasi serieuze manier. Tennisplezier en tennisvriendschap stonden hoog in het vaandel van Piet en dat vaandel zullen we niet meer zien…. maar in herinnering zal “Pietje” altijd blijven. Bertus Smidt

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

ROLSTOELTENNIS Op de maandagavonden tijdens het winterseizoen trainen de rolstoeltennissers in twee groepen onder de bezielende leiding van Ymie Dijkstra. Op dit moment zijn er 8 rolstoeltennissers actief, verdeeld over twee trainingsgroepen. Zij trainen ieder anderhalf uur. Het rolstoeltennis heeft afgelopen jaren veel moeten inleveren. In Friesland is er nog slechts één toernooi, in Meppel. Het is al weer een aantal jaren geleden dat het toernooi in Sneek stopte. Dat maakt het voor deze spelers erg moeilijk om naast de reguliere trainingen nog actief te zijn. Wie echt wat wil, moet landelijke toernooien afgaan. Joyce is momenteel de enige in de groep die landelijk toernooien speelt. Rolstoeltennissers zijn wel speelgerechtigd in de reguliere toernooien, maar in de praktijk is het erg lastig om niveaus in te schatten.

Achter het net van links naar rechts: Gerda, Ymie Voor het net van links naar rechts: Kees, Teun, Joke, Joyce, Bettie, Gerlof Ten slotte is het spel in de rolstoel een heel ander spelletje dan op de benen. Dat neemt niet weg dat de trainingsgroep van Ymie het heerlijk vindt om wekelijks een balletje te slaan. Bettie traint al zo’n tien jaar bij Ymie en beleeft er nog iedere week veel plezier aan. Voor haar is één keer in de week voldoende. Gerda vertelt dat ze 12 jaar geleden een herseninfarct heeft gehad, waarna ze haar geliefde tennisactiviteiten moest staken. Toch heeft ze dit 5 jaar geleden weer opgepakt, eerst in een rolstoel en nu zelfs op de been. Maar vanwege haar fysieke beperkingen is het tempo in deze groep nu prima voor haar. Gerda noemt hoe inspannend de training is, je continu voort moeten bewegen met armkracht en daarna

met diezelfde arm de bal terug slaan, dat is een pittige oefening. Na de training is er altijd tijd voor een kopje koffie en een babbeltje in de groep. En dan, moe van de geleverde inspanning, en tevreden met de sociale contacten, gaat ieder weer zijns weegs. Buiten tennissen is niet voor alle rolstoelspelers weggelegd. Het spelen op smashcourt is zwaar. Gravel is pas geschikt nadat het een paar maanden bespeeld is en een beetje ingeklonken. Dat is de reden dat de training van de rolstoeltennissers op dit moment enkel ’s winters in de hal plaatsvindt. In het verleden zijn er wel spelers geweest die ook buiten verdienstelijk meededen. Hopelijk komt die tijd weer terug. Als we allemaal maar een beetje meewerken. We zijn één vereniging, iedereen doet mee. Toch?

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

DATEKO DAmes TEnnis KOmpetitie voor leden van Tennisvereniging De Molen op 6 donderdagochtenden in april en mei Vanaf donderdag 4 april a.s. organiseren wij weer de DATEKO. De DATEKO heeft als doelstelling om in een leuke en vooral gezellige competitie stevig de strijd met elkaar aan te gaan. Daarvoor hopen wij oud deelneemsters, maar zeker ook nieuwe deelneem-

sters te interesseren. De afgelopen jaren zullen er ongetwijfeld gevorderde lessers zijn bijgekomen bij De Molen. Misschien is het wel leuk voor jullie om in een ongedwongen sfeer een zestal wedstrijden te spelen. Het zal zeker je spel verbeteren! Ook dit jaar wordt de DATEKO georganiseerd op de donderdagmorgen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal in 2 poules van 09.30 tot 10.30 uur gespeeld worden. De speeldata zijn op 4, 11, 18 en 25 april en 2 en 16 mei met als afsluiting het traditionele slottoernooi, de DATEKOmorgen op donderdag 23 mei. Er zijn leuke prijsjes te winnen en voor de nummers 1 van beide poules is er een wisselbeker. De kosten voor de DATEKO zijn € 7,=.

team opgeven. Bij een individuele opgave proberen wij een geschikte partner voor je te vinden. Gaarne opgave via onderstaand inschrijfformulier. Dit invullen en vóór vrijdag 29 maart a.s. deponeren in de groene bus van De Molen of via e-mail naar t.wijbenga@emfs.nl. Heb je nog vragen over de DATEKO, dan kan je terecht bij Claartje Drenth op telefoonnummer 058-2671950 (bij voorkeur ’s avonds). Tot ziens bij de DATEKO! Claartje Drenth en Truus Wijbenga

Je kunt je individueel of per

INSCHRIJFFORMULIER DATEKO 2013 IK GEEF MIJ OP ALS DEELNEEMSTER: Voor-en achternaam:.................................................................................................................................. evt.overdag .......................................................................................... E-mailadres: ................................................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................................ Speelsterkte dubbel: ......................................................... Naam Partner: ............................................................................................................................................. Handtekening: .................................................................. DE SLUITINGSDATUM OPGAVE DATEKO 2013 IS VRIJDAG 29 MAART!!!

16

Telefoonnummer: privé .....................................................................


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VAN HET TRAINERSFRONT CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2013 seizoen 2 april 2013 tot 1 oktober 2013 De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 16 weken. De kosten voor senioren zijn: € 122,00 De kosten voor junioren zijn: € 82,00 (competitietraining op donderdag, zie elders in dit blad). De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen.

De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!! Het lesserstoernooi wordt door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 17 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen! Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark:

Zaterdag 23 maart (open dagen + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Dinsdag 19 maart (pasjesafhaaldag + inschrijving lessen alle leden) 19.30 tot 21.00 uur. Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). De start van de lessen c.q. trainingen is in week 14 (1 april). Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel van een eenmalige machtiging!

Trainers Age Bokma en Ingrid De Jong

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

HETEKO DE TENNISCOMPETITIE VOOR MANNELIJKE SENIORLEDEN VAN DE VERENIGING Wat is de Heteko? Heteko is een afkorting van Heren Tennis Kompetitie. Een tenniscompetitie die vooral bedoeld voor de leden die op een woensdagavond, zaterdag of zondag niet kunnen of niet willen deelnemen aan een districtscompetitie, maar toch wel echte wedstrijden willen spelen. Maar ook een competitie bedoeld voor de beginners die op hun niveau het geleerde op de tennislessen in de wedstrijdpraktijk kunnen brengen. Hoe wordt er gespeeld en ingedeeld? Er wordt uitsluitend dubbel gespeeld, met vaste teams, bestaande uit twee seniorheren in de speelsterkte 7, 8 of 9. De deelnemende teams worden, afhankelijk van het

aantal deelnemende teams, ingedeeld in één of twee poules. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat ieder team 7 wedstrijden in de competitie speelt. Er wordt zoveel mogelijk op speelsterkte ingedeeld, waarde deelname het toelaat zal in twee klassen worden ingedeeld. Na de poulefase worden play-offs gespeeld. Wanneer wordt er gespeeld? Er wordt altijd gespeeld op donderdagen in de namiddag in principe van 18.00 tot 19.00 uur. Dit tijdstip kan vervroegd worden op donderdagen als er een districtscompetitie voor de 35+’ers moet worden gespeeld op banen van het T.V. de Molen. De speeldagen zijn de donderdagen 4, 11, 18 en 25 april, 2, 9 en 23 mei. De slotdag wordt gehouden op 30 mei.

Hoe schrijft men in? Inschrijving per team is het meest wenselijk, maar ook enkele inschrijving (dus zonder partner) is mogelijk. De competitieleiding draagt in dat geval voor een passende indeling met een andere (enkele) inschrijver. De inschrijfkosten bedragen 6.00 euro per persoon. Deze gelden worden gebruikt om competitiekosten te dekken, zoals de kosten voor de aankoop van ballen, ludieke prijsjes voor de poulewinnaars e.d. Wil je deelnemen, zorg dan dat het in dit clubblad afgedrukte inschrijfformulier uiterlijk op donderdag 28 maart in de groene bus in de hal van het clubhuis ligt. De spel- en speelregels en het speelschema van alle “speel”-donderdagen hangen uiterlijk dinsdag 2 april op het prikbord in de hal van het tenniscentrum. Het aantal deelnemende teams in een poule is dus gelimiteerd, elke poule kan maximaal be-staan uit 8 teams. Schrijf dus tijdig in !!!! Roland de Jong Competitieleider HETEKO

18


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

HETEKO INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE

HETEKO 2013

JA…!! IK WIL OOK DEELNEMEN AAN DE HETEKO 2013

NAAM (VOOR- EN ACHTERNAAM): .................................................................................. .................................................................................. ADRES :……………………………………………………………………................................... TELEFOONNUMMER:……………………...........(=PRIVE) …………………….......(=WERK) EMAILADRES:...................................................................................................................... SPEELSTERKTE DUBBEL:……………………….......................(ZIE CIJFER OP UW PASJE) AANTAL JAREN TENNISERVARING:………………......................... NAAM PARTNER:……………………………………………………………………................... (UW PARTNER DIENT OOK EEN INSCHRIJFFORMULIER IN TE LEVEREN!!!) Losse opgave is mogelijk, de competitieleiding wijst dan een partner toe. Inlevering van dit formulier verplicht mij tot de betaling van het inschrijfgeld van Euro 6.00 en ik draag zorg dat dit formulier uiterlijk donderdag 28 maart 2013 in de groene bus in de hal van het tenniscentrum ligt. HANDTEKENING :

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

ZOMERCOMPETITIE SENIOREN Senioren competitieteams (indeling onder voorbehoud) Zaterdag Heren 1 Zaterdag 1e klasse Niels Dijkstra Wieger Scheweer Menno Wietsma Kevin Jansson Zaterdag Heren 2 Zaterdag 3e klasse Jacob Bosma Maurice Bonnema Jelle Wielsma Guus van Loo Zaterdag Heren 3 Zaterdag 3e klasse Tom Dijkstra Siebren Bonsma Andre Zalmstra Gerard Voordes Paul Hoekstra Zaterdag Heren 4 Zaterdag 3e klasse Alex van Regenmortel Willem Bruining Marco Pijpker Rogier Jungen Johan van Bommel Tjeerd Jansen Terry Kloosterman Zaterdag Heren 5 Zaterdag 4e klasse Sijbrand Hamstra Marco Westdijk Age Bokma Peter Kuiper Vincent de Groot Zaterdag Heren 6 zaterdag 5e klasse Johan de Jong Edward Tjam Ronald Agema Gary Harpert Elwin Visser

20

Zaterdag Dames 1 Regio Overijssel Zaterdag 1e klasse 17+ Griet Spits Erica Bloembergen Astrid Cuperus Renata Cuperus Susanne Cuperus Youri Bokma Zaterdag Dames 1 Zaterdag 2e klasse Irma Visserman Marloes Westdijk Judith Akkerman Dicky v.d. Burg Jose v.d. Burg Zaterdag Dames 2 Zaterdag 2e klasse Ingrid Veen Marion Feenstra Nienke Speelman Petra Dost Mary Douma Sjoukje Akkerboom Zaterdag dames 3 Zaterdag 2e klasse Corry van der Wal Angelique Schutte Marlies Wachter Alice van der Ham Catrien Lamberts Zaterdag dames 4 Zaterdag 3e klasse Thamara KloostermanGerrits Ilona Postma Chantal Visser Esther Louwenaar-Oosterhof Desirée Postma Zaterdag Dames 5 Zaterdag 3e klasse Trudy Brandsma Jolanda Zalmstra Maaike v.d. Tuin Yvonne van Twisk

Zaterdag dames 6 Zaterdag 3e klasse Irene v.d. Steen Tettie Offenga Janny de Groot Nienke Trustram Yvonne Kuipers Zaterdag dames 7 Zaterdag 4e klasse Tineke Stellingwerff-Kok Esther van der Vlies Jesse Versteegh Liesbeth Haga-Kok Karin Plantinga Zaterdag Dames 8 Zaterdag 4e klasse Linda Bruinsma Myra Snoek Judith Swart Tineke Bosma Els Boek Zaterdag gemengd 1 Zaterdag gemengd 2e klasse Marike van der Weij Jolanda Bonsma Linda Post Ruben Kuipers Jordy Vreeburg Walter Oud Zaterdag Gemengd 2 Zaterdag gemengd 3e klasse Reina Adema Peter Blume Saapke Miedema Hotze Bouma Peter van der Wal Zaterdag gemengd 3 Zaterdag gemengd 5e klasse Yvonne Weiland Andries Weiland Christien de Vries Edwin van der Werff Femke Jongsma


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

ZOMERCOMPETITIE SENIOREN Zaterdag gemengd 4 Zaterdag gemengd 5e klasse Rohan Ketzer Pieter Willem Lousma Linda Dekker Jojanneke Braam

Zondag Dames 1 Zondag 4e klasse Amber v.d. Meulen Maaike Posthumus Melissa Zeylemaker Daphne Nieuwland Joke Baars

Zaterdag gemengd 35+ met enkel team 1 2e klasse Nanda Holtrop Bert Koerts M.J. de Haas Janny Bruining-Steen

Zondag Dames 2 Zondag 4e klasse Hanneke Swart Brenda Ottjes Christina van Assen Karin Smedema Inge Schuitmaker Jeanette Vrolijks

Zaterdag gemengd 35+ met enkel team 2 2e klasse Ron van den Houten Natascha van den Houten Evelien Ozinga-vd Wal John van der Linden

Zondag gemengd senioren team 2 6e klasse Ronald Visser Lars de Leeuw Hidde Ydema Jerien van Keulen Dominiek Bokma

Zondag Heren 2 Zondag 7e klasse Lukas van Middelaar Tjitte Bosma Remco Haar Rob van lemmen

Zondag gemengd senioren team 3 7e klasse N.Y. Ly M.Meekma M.Posthumus A.Diks H.Tieu J.Stellingwerf J. de Konink

Zondag Heren 1 35+ Zondag 4e klasse Gerard Gruis Gerard Bosma Martin Dijkstra Peter van der Griend Martin Ozinga

Woensdagavond Heren 2 Woensdagavond 5e klasse Hotze de Jong Eric Miedema Peter Toen Hans de Groot

Zondag gemengd senioren team 1 5e klasse Tamara Janson Youri Bokma Michiel van der Wal Elwin van Keulen

Zondag Heren 1 Zondag 5e klasse Jeroen Robben Jeroen Dijkstra Paul Plantinga Rob Koning Alexis Antuna

Zondag Heren 3 Zondag 7e klasse Pim Faber Floris Ozinga Klais Blaauw Kars v/d Velde

Woensdagavond Heren 1 Woensdagavond 4e klasse Kees Veen Jaap de Graaf Cees Boonstra Johan de Boer

Dinsdag Dames Dinsdagmiddag 5e klasse G. Wijbenga-Brouwer W.J. Bruijnis-Sanders H.Hiemstra J. van der Kooi A.C. Drenth-Grunberg

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS ACTIVITEITENPROGRAMMA 2013 VAN DE COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS Het activiteitenprogramma voor het komende seizoen is herkenbaar voor de seniorplussers want het ziet er in principe gelijk uit als in vorige jaren. Dus we hebben dit tennisjaar weer: -de senior-plus toss-ochtenden op de maandag en vrijdag ochtenden ingaande maandag 8 april van 09.00 uur – 10.30 uur op 6 banen van 10.30 uur – 12.00 uur op 3 banen -het openingstoernooi voor de senior-plus leden op vrijdag 5 april van 09.30 uur tot ± 12.30 uur we mogen 6 banen gebruiken dus we kunnen 24 personen plaatsen. En let op !!!! Gebruik voor inschrijven het formulier hieronder. -het ”MALLEMOLEN” toernooi , dit is HET toernooi voor senior-plussers We houden dat op vrijdag 14 juni van 09.30 tot ± 12.30 uur en we hebben ook dit keer weer een speciale koffiepauze attrac(ta)tie. - het Open Recreatief Senior-plus ééndagstoernooi In samenwerking met de KNLTB district Friesland . Dit toernooi vindt plaats op woensdag 21 augustus van 09.30 uur tot ± 15.30 uur. -het slot toernooi voor senior-plus leden op vrijdag 27 september van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 8 banen en dus weer plaats voor 32 personen. -het winter tosstennissen In de winterperiode 2012-2013 wordt in principe weer het seniorplus toss tennissen georganiseerd. Dat zijn 11 of 12 maandagmiddagen en 11 of 12 vrijdagmiddagen in de periode okt./nov. /dec. 2013 en in jan. /feb. /mrt. 2014 eenzelfde aantal. -het eindejaarstoernooi Op vrijdag 20 december slaan we in de tennishal het jaar 2013 weer uit.

Inschrijfformulier Openingstoernooi Seniorplus 5 april 9.30-12.30 uur

Naam…………………………………………………………………………… m/v Telefoonnummer……………………………………………………………….. Speelsterkte 9 (beginner) /8 (gevorderd) /7 (verder gevorderd) (speelsterkte omcirkelen) Dit strookje uiterlijk dinsdag 2 april in de groene bus in de hal deponeren, of bellen met Joke Rauwerda: 058-2675373

22

Ja ik doe mee!!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

VAN DE RECREATIECOMMISSIE Het is pas feest, als de recreatiecommissie is geweest! Als het feest is bij De Molen, dan is de kans groot dat de recreatiecommissie er iets mee te maken heeft! Het motto van deze commissie: het is pas feest als de recreatiecommissie is geweest! De commissie organiseert jaarlijks het Openingstoernooi en het Slottoernooi. Deze toernooitjes vormen de opening en de afsluiting van het buitenseizoen. De sfeer is altijd gezellig en de strijd is vriendschappelijk. Verder organiseert de commissie ook het inmiddels traditionele feest ter afsluiting van de voorjaarscompetitie, dit jaar op zaterdag 1 juni. Tijdens dit feest, waar altijd een thema aan is verbonden en geen outfit te gek is, worden ook de kampioenen gehuldigd.

plaatsgevonden, een gezellig toernooitje in winterse sferen. Houd de website in de gaten voor de activiteiten, en ook in de nieuwsbrieven wordt hier aandacht aan besteed. Of vraag het natuurlijk aan een van de commissieleden. Namens de commissie, Sijbrand Hamstra.

Tot slot heeft de commissie zich ten doel gesteld om elk jaar een leuke winteractiviteit te organiseren. Dit jaar heeft voor het eerst het zogenaamde Snerttoernooi

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

INFORMATIE LEDENADMINISTARTIE INFORMATIE VAN DE LEDENADMINISTRATIE Sinds 1996 wordt aan elk spelend lid van de vereniging een KNLTB pas uitgereikt. Speciaal voor onze nieuwe leden volgt hier een uitleg over de lidmaatschapskaart. De lidmaatschapskaart wordt afgegeven door de KNLTB. Op de voorzijde staat vermeld of u senior of junior bent. Tevens uw KNLTB bondsnummer, het verenigingsnummer, geboortedatum, geslacht en de speelsterkte voor enkel en dubbelspel. Het adres is i.v.m. privacy achterwege gelaten. De lidmaatschapskaart is tevens bewijs van lidmaatschap van T.V. De Molen, het bewijs dat uw contributie betaald is en u gebruikt de pas om een baan “af te hangen”. Zonder uw lidmaatschapskaart bent u niet speelgerechtigd. Uw kunt dus geen baan reserveren, niet meedoen aan (KNLTB) toernooien en (competitie) wedstrijden. Controleer altijd voor u naar het tennispark komt of u uw lidmaatschapkaart bij u hebt. TENNISCENTRUM DE MOLEN EN TENNISVERENIGING DE MOLEN Deze twee organisaties die nauw met elkaar samenwerken lijken ontzettend veel op elkaar. Maar er is wel degelijk een onderscheid tussen de twee. Dit is wat u moet weten: • U bent lid van de Tennisvereniging en niet van het Tenniscentrum. • U kunt alleen aan competities en toernooien van de KNLTB deelne-

24

men als u lid bent van de tennisvereniging. • U speelt op banen van het Tenniscentrum. Uw vereniging huurt de banen van het Tenniscentrum. • De consumpties die u afneemt zijn niet van de vereniging maar van het Tenniscentrum. Het bedieningspersoneel is in dienst van het Tenniscentrum. Dit betekent dat u geen bardiensten hoeft te draaien. • De zomertrainingen worden verzorgd door het Tenniscentrum. U kunt in de zomer alleen trainingen krijgen als u lid bent van de tennisvereniging. Het tarief is laag omdat hierover een afspraak is tussen Tenniscentrum en Tennisvereniging. • De tennistrainers zijn in dienst van het Tenniscentrum maar werken nauw samen met de Tennisvereniging. • Belangrijk: Het komt wel eens voor dat een lid van de vereniging zijn lidmaatschap mondeling opzegt bij één van de trainers. Dit is niet mogelijk. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail of via onze site voor 1 december bij de ledenadministratie (email: ledenadministratie@tvdemolen.nl) • In het winterseizoen, als u dus op de binnen- of buitenbanen speelt of traint, dan doet u dit bij het Tenniscentrum. U bent dan ook de kosten hiervoor verschuldigd aan het tenniscentrum.

• Meer over het tenniscentrum vindt u op de site www.tenniscentrumdemolen.nl WAT TE DOEN BIJ VERLIES VAN DE PAS? Controleer of u de kaart achtergelaten hebt na de laatste keer gespeeld te hebben. In de kantine van het tenniscentrum is een bakje met “vergeten pasjes”. Mocht de pas zich hier niet bevinden, dan kunt u via de ledenadministratie of via onze site een nieuwe pas aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. CONTRIBUTIE Aan het begin van het seizoen krijgen de leden die geen machtiging hebben afgegeven een acceptgirokaart. Om de kosten en administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij de leden ons te machtigen om de contributie automatisch te incasseren. De voordelen van een machtiging zijn niet alleen voor de vereniging, maar u kunt gespreid betalen (2 of 4 termijnen) waardoor u niet in 1 x het volle pond hoeft te betalen. Daarnaast hoeft u er zelf niet meer om te denken. Wilt u ons machtigen, dan kunt u op de website bij de pagina “Ledenadministratie” het machtigingsformulier downloaden. Vanaf volgend jaar wordt de contributie dan automatisch geïncasseerd. WIJZIGING DOORGEVEN Indien er wijzigingen zijn m.b.t. uw lidmaatschap, naamsverandering, adres,


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

INFORMATIE LEDENADMINISTARTIE telefoon, e-mail of andere zaken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven. Dit kan direct online via onze site. Ook kunt u een mailtje te sturen aan ledenadministratie@tvdemolen. nl Als wij niet op de hoogte zijn van uw adres wijziging ontvangt u o.a. de Wiekslag en onze digitale nieuwsbrief niet meer. STUDENTEN Als je in aanmerking wilt komen voor het speciale studenten tarief, dan dien je jaarlijks een kopie van je geldige studentenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Zorg ervoor dat dit aan het begin van het nieuwe jaar gebeurt. Als de ledenadministratie geen kopie van een geldige studentenpas heeft wordt het normale tarief in rekening gebracht. De kopie kun op opsturen via de post naar T.V. De Mo-

len, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden of gescand als bijlage via de mail ledenadministratie@tvdemolen.nl of deponeer dit in de groene bus van het tenniscentrum o.v.v. ledenadministratie.

volgende. Mocht uw opzegging niet voor 1 december van enig jaar bij ons binnen zijn, dan bent u verplicht het contributiegeld voor het daarop volgende jaar te voldoen.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar aan de ledenadministratie te worden gericht. Ook dit kan direct online via onze website. U kunt ook een mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen. nl U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. Geen bevestiging betekent geen ontvangst door de ledenadministratie en dus geen beëindiging van uw lidmaatschap. Opzegging via een van de trainers is dus niet mogelijk.

De ledenadministratie van Tennisvereniging De Molen wordt verzorgd door Roelof van Dijk, heeft u vragen dan kunt u hem bereiken op 058-2673318. Tevens kunt u een e-mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl

LET OP !!!!! Houdt u rekening met het

OPROEP TOSSEN Leuk! Dinsdag! Tossen! De Tosscommissie deelt iedere dinsdag de aanwezige leden in om een wedstrijdje tegen elkaar te kunnen spelen. Buiten dat het tossen erg leuk is voor de spelers, is ook de tosscommissie nauw betrokken bij de vereniging. En daarom zoeken we jou! Of je nu iedere week, eens in de twee weken, of eens

in de maand (of nog anders) wilt meehelpen, alle hulp is welkom. Hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen spelen. Vele handen maken licht werk.

Bel Folkert Attema: 058-2672743. Tot gauw, tot toss!

Dus als je je ooit hebt afgevraagd of het leuk is om in de tosscommissie deel te nemen, meld je dan nu aan en bespreek de mogelijkheden. Ervaar hoe gezellig het is.

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

CLUBTRAINIGEN EN LESSEN CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2013 seizoen 28 maart 2013 tot 3 oktober 2013 De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 17 weken. De kosten voor senioren zijn: € 122,00 De kosten voor junioren zijn: € 82,00 (competitietraining op donderdag, zie elders in dit blad).

door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 17 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen! Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven.

De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen. De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!! Het lesserstoernooi wordt

Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark: Zaterdag 23 maart (open dag + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Dinsdag 19 maart (pasjesafhaaldag + inschrijving lessen alle leden) 19.30 tot 21.30 uur Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). De start van de lessen c.q. trainingen is in week 14 (1 april). Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel vaneen eenmalige machtiging! CLUBTRAININGEN EN LESSEN

TARIEVEN COMPETITIE Seniorencompetitie: De senioren betalen voor het deelnemen aan de komende competitie een bijdrage van € 150,00 per team. De aanvoerder ontvangt een acceptgiro en deze is verantwoordelijk voor het betalen van de competitiebijdrage. Jeugdcompetitie: Voor de jeugd is de bijdrage voor het deelnemen aan de komende competitie afhankelijk van de competitiesoort. Woensdag- en vrijdagmiddag: € 90,00 per team; Zondag: € 90,00 per team; Zondag mini/midi indoor: € 35,00 per team; Zondag midi outdoor: € 35,00 per team.

26


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

TOSSEN De leukste manier om vrij te tennissen, zonder dat je afhankelijk bent van afspraken met anderen, is Tossen. Tossen is voor iedereen geschikt, zowel voor beginners als gevorderden. Bij het indelen houden we rekening met je speelsterkte, dus iedereen kan interessante partijen spelen. Ontzettend leuk om met andere clubleden te spelen, die je anders nooit tegen zou komen. Tossen wordt voor senioren en senior-plussers georganiseerd op de volgende momenten: Maandag 9.00-10.30 uur

voor senior-plussers, op 6 banen, 10.30-12.00 uur op 3 banen, ingaande 2 april. Dinsdag 18.30-23.00 uur voor senioren, op 6 banen. Junioren 15+ kunnen meedoen tot 21.00 uur. Ingangsdatum 2 april. Vrijdag 9.00-10.30 uur voor senior-plussers, op 6 banen, 10.30-12.00 uur op 3 banen, ingaande 12 april. Op vrijdag 5 april wordt het openingstoernooi gespeeld voor senior-plus. Hoe gaat tossen in zijn werk? In verband met het indelen, is het wenselijk dat men zich voor zijn eerste toss

TENNISLES OVERDAG Heeft u behoefte aan tennisles overdag?? Voor leden van TV “De Molen” wordt er op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend tennisles gegeven.

Wij bieden u 10 lessen aan voor maar € 80,00!! (start dinsdag 2 april 2013 ) De lessen worden gegeven voor groepen van maximaal 8 personen op 2 banen.

minimaal 10 minuten voor elk half uur meldt door het KNLTB-pasje af te geven bij de tossleiding. Zo heeft de leiding tijd om een indeling te maken. Bij de indeling per baan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speelsterkte van de spe(e)l(st)ers. De speeltijd begint ieder heel en ieder half uur. Na een half uur wordt de eindtijd door middel van een fluitsignaal aangegeven. Daarna dient de baan gesleept te worden. Er zijn geen kosten verbonden aan tossen. Wel dienen de tossers voor hun eigen materiaal te zorgen, inclusief ballen. TOT TENNIS, TOT TOSS De tosscommissie Meer informatie kan worden verstrekt op de open dag, zaterdag 23 maart, en op de inschrijfavond dinsdag 19 maart. Om inzicht te krijgen of er voor deze lessen belangstelling bestaat, kunt u reeds uw voorkeur kenbaar maken op het onderstaand inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER

TENNISLESSEN OVERDAG (10 LESSEN VOOR € 80,00)

Voorkeur: Maandagmiddag van ............... tot ............... uur Dinsdagochtend van ............... tot ............... uur Woensdagochtend van ............... tot ............... uur Dit formulier in de groene bus gooien voor 28 maart 2013!

27

Naam: ........................................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................................... Telefoonnummer: ................................................................................................. Speelsterkte / aantal jaren tenniservaring: .............................................................................


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

HEKLEUNER

Hekkløner: Onder grote druk... De afgelopen tijd is zwaar geweest; en dan heb ik het niet over weken, zelfs niet over maanden. Ik heb het al jaren enorm zwaar gehad... Je loopt met een geheim om; het hoort bij de cultuur, en je vindt het eigenlijk heel normaal, maar als je diep in je hart kijkt dan weet je dat het niet bij de sport hoort. Toch blijkt het onontbeerlijk! Zonder dit is het uitoefenen van de sport schier onmogelijk gebleken, je blijft achter in je prestaties en valt buiten de groep... Net terwijl je er zo graag bij wilt horen, je wilt presteren met deze groep. Het liefst zou ik opnieuw willen beginnen, mijn eigen keuzes maken en schoon schip willen maken, maar dat is zwaar, erg zwaar. Ik weet dat de buitenwacht heftig zou reageren als ik hiermee naar buiten zou komen, zeker na zo’n lange carrière in de sport. Maar ze snappen toch wel dat alles niet vanzelf gaat? Het is normaal gezien toch niet mogelijk om zo lang achtereen zo goed te presteren? Toch wordt dit blijkbaar als vanzelfsprekend gezien... ook al heb ik zo nu en dan tactisch gezien een partij gewonnen gegeven, zelfs een bat of racket kapot geslagen, je moet toch wat? Op dit moment echter is het haast niet te harden, hoe lang hou ik het nog vol? Lance en Michael hebben mazzel, die worden door externe factoren welhaast gedwongen hun geheimen te onthullen, dat is voor mij niet weggelegd. En dat doet pijn, dat is zwaar... Het is bijna ondraaglijk om te ervaren dat iedereen er maar van uitgaat dat ik altijd mijn prestaties op grond van aangeboren talent, mentaliteit, conditie en spierkracht heb volbracht. Er wordt aan mij niet getwijfeld... en dat doet het meeste pijn. Zoals bij de meeste succesvolle sporters die twijfel openlijk wordt uitgesproken en getoetst, kom ik er mee weg. Mijn prestaties zijn schijnbaar en met een pijnlijke vanzelfsprekendheid de moeite van de twijfel niet waard; en dat is zwaar, erg zwaar... Wat moet ik nu, als mijn kind -niet ingegeven door de media- niet vraagt of ik doping heb gebruikt? Hij zal altijd met die twijfel blijven leven, nooit die confrontatie zoeken terwijl uiteindelijk ons contact zal verwateren en we elkaar nooit meer zien. Maar zolang er geen publieke druk is, wie maalt er dan om mijn geheim? Als niemand er naar vraagt, wie zal het dan weten? Interesseert het dan niemand? Nee het is zwaar, erg zwaar... eindeloos zwaar.

28


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

MAAK KENNIS MET TENNIS Voor iedereen die heel graag wil leren tennissen, start vanaf dinsdag 2 april 2013 een beginnersgroep. Voor maar € 35,- krijg je 5 beginnerslessen en leer je de basisvaardigheden van deze mooie, maar technisch moeilijke sport. Daarnaast zijn rackets en ballen beschikbaar. Voor de al tennissende mensen is dit de kans om die ene leuke vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw, een introductie in het tennis aan te bieden, zodat je daarna eindelijk een keer samen kunt gaan tennissen! Ken je iemand die graag zou willen leren tennissen of ben je zelf zo iemand? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. Voor meer informatie kun je terecht bij Ingrid de Jong: 0515-521807.

INSCHRIJFFORMULIER VOOR

“MAAK KENNIS MET TENNIS” Naam:............................................................................................................................... Adres:............................................................................................................................... Postcode en Woonplaats:..............................................................................................

Geb.datum:...................................................................................... Ik kan op (graag zoveel mogelijk opties aankruisen): _ maandagochtend tot 12.00 uur _ woensdagochtend tot 12.00 uur _ maandagmiddag 14.00-16.00 uur _ donderdagochtend tot 12.00 uur _ dinsdagochtend tot 12.00 uur _ donderdagmiddag 14.00-16.00 uur _ dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur _ vrijdagochtend tot 12.00 uur

Telefoonnummer:..........................................................................

Dit formulier inleveren in de groene bus in de hal t/m woensdag 27 maart 2013 of bij de bar van tenniscentrum “De Molen”, Kalverdijkje of bellen naar 0515-521807.

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT DE PARKREGELS ONDERHOUD ACCOMMODATIES Zoals bekend mag zijn, huurt T.V. De Molen de accommodatie van Tenniscentrum De Molen. Een dringend verzoek is deze accommodatie zo schoon mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Denk ook aan de hygiëne in de kleedruimten. De kleedkamers zijn vanaf 09.00 uur open. TENNISKLEDING EN SCHOEISEL Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. U kunt met allerlei verschillende soorten tennisschoenen op de baan terecht. Zonder tennisschoenen mag u echter de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben. HET AFHANGBORD EN HET AFHANGSYSTEEM Het afhangbord van de vereniging hangt buiten bij de ingang van “het clubhuis” en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het

30

afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde acht buitenbanen (baan 1 t/m 8). Het tenniscentrum heeft baan 9 en 10 beschikbaar gesteld aan de leden van My Healthclub, dus hier kan niet op worden afgehangen zonder toestemming van het tenniscentrum. Voor wat betreft het gebruik van het afhangbord wordt verwezen naar de rubriek “het afhangsysteem”. Er vindt controle plaats door het bestuur en de commissieleden op een juiste hantering van het afhangsysteem. Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden. SCOREBORDEN Er zijn scoreborden aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Het verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden. VEGEN Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te vegen binnen de afgehangen speelperiode. Per baan is er een sleepnet en /of een veger beschikbaar.

DE MINITENNISBAAN Deze baan is voornamelijk bedoeld voor de jeugd en is voor hen geschikt om het spel onder de knie te krijgen. HET MEDEDELINGBORD Nabij de ingang van “het clubhuis” aan de buitenmuur hangt een publicatiebord van de vereniging. Neem regelmatig notitie van de mededeling op dit bord. Kijk voor het laatste nieuws op www.tvdemolen.nl. WAARSCHUWING We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten, het is niet verantwoord!! Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch het tenniscentrum is aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarom nogmaals dringend: let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT HET BAANREGLEMENT SPEELRECHT 1 SENIORLEDEN Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen bestemd voor de seniorentoss. 2 JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn) Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder dezelfde rechten als de seniorleden. Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de juniorleden. 3 L  EDEN MET EEN BEPERKT LIDMAATSCHAP Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag. ALGEMENE REGELS 4 De tijdsduur van één speelperiode is 50 minuten. 5 Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering volgt verwijdering van de baan. 6 Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst. 7 Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te houden aan de aanwijzingen van het tenniscentrum. 8 Het gebruik van alco-

holische dranken op de banen is verboden. 9 Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur. 10  Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 10.00 een vervangend exemplaar worden verkregen . 11 Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur. TOSS 12 Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor 15-jarigen en ouder. 13 Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas. 14 De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten. 15 Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie. AFHANGSYSTEEM 16 Is verplicht voor alle leden. 17 De speeltijd kan elk moment ingaan. 18 De aanvangstijd moet ingesteld worden (=de

tijd waarop men de klok instelt). 19 Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering. 20 Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas worden afgehangen. 21 Het is niet toegestaan tijdens het spelen de lidmaatschappas te verhangen of de klok opnieuw in te stellen. 22 Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet zijn ingehangen. INTRODUCÉ-REGELING 23 Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen. 24 De kosten zijn € 7.50 per baan. 25 Een introducé mag maximaal 3x per jaar geïntroduceerd worden. 26 Er moet vooraf bij de beheerder van het centrum worden afgerekend (dus bij Age Bokma of één van zijn medewerkers). Na betaling krijgt u een introducépasje. 27 Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is. 28 Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt, is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.

31


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

AFHANGSYSTEEM Het systeem geeft een efficiënt gebruik van de banen, omdat u op elk moment kunt aanvangen. 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7.

Het tennistijdbord stelt u in staat om te zien waar leden spelen en hoe laat zij hun spel zijn begonnen. Bij een volledige bezetting van de banen is het mogelijk twee reserveringen te maken Wanneer u eenmaal speelt of een reservering hebt gemaakt, kan nie mand daar meer iets aan veranderen. Om te spelen moet u gebruik maken van de lidmaatschapskaart. Iedere horizontale rail van het tennistijdbord stelt een baan voor. In die rail kunt u alléén van links naar rechts de spelersplanken schuiven. Aan de achterzijde van het doorzichtige spelersplankje bevindt zich een verstel- baar klokje, een grote en een kleine wijzer, waarmee u de aanvangstijd van uw spel aangeeft en tevens een voorziening om uw lidmaatschapskaart in te schuiven. Aan de linkerzijde van de rail wordt aangegeven welke banen beschikbaar zijn.

HOE HET AFHANGSYSTEEM TE GEBRUIKEN? a. b. c. d. e. f. g.

Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen. U neemt een spelersplank. U schuift uw lidmaatschapskaart in de spelersplank. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje. U hangt de spelersplank in de door u gekozen rail. U schuift uw plank door tot onder het symbool “spelen”. Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij een reservering stelt u het klokje 50 minuten later in dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers. Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor “eerste reservering”. Op dezelfde wijze maakt men een “tweede reservering” door de spelersplank te hangen onder het symbool. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaatsje op, zodat uw spelersplank onder het symbool “spelen” terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het symbool en kunnen hun lidmaatschapskaart verwijderen.

Als u speelt dient u uw lidmaatschapskaart in de spelersplank ingeschoven te hebben! Door bovengenoemde regels op te volgen wordt eenvoudig en afdoende voorzien in een eerlijke verdeling van de beschikbare speeltijd, zonder dat er op enige wijze “gerommeld” wordt. De Commissie Parkonderhoud

32


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2013/2014

Nieuws

Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, sponsoring, ect. Tennisshop • Bespanning vanaf € 17,50 • Rackets • Schoenen • Grips • Ballen Zomerseizoen verhuur banen • Buiten/binnen € 16,00 per uur • Baan voor studenten € 12,50 per uur • Tennisclinics • Schooltennis INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl 33


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

EVENEMENTEN 2013 Week agenda Banen ma wk 15 senior-plus tossen 09.00-10.30 6 ma wk 15 senior-plus tossen 10.30-12.00 3 vr wk 15 senior-plus tossen 09.00-10.30 6 vr wk 15 senior-plus tossen 10.30-12.00 3 di wk 15 toss-avond 18.30-23.00 6 ma wk 40 senior-plus tossen winter 14.00-16.00 nb vr wk 40 senior-plus tossen winter 12.00-14.00 nb Maart za/zo 9/10 Nationale jeugdtoernooi 09.00-18.00 4 za/zo 16/17 Nationale jeugdtoernooi 09.00-18.00 4 di 19 inschrijven lessen + pasjesafhaalavond 19.30-21.00 di 19 Informatie- en introducee avond: vereniging en tennislessen (voorheen Open Dag) 19.30-21.30 vr/za/zo 22/23/24 Jeugdkamp Schiermonikkoog za 23 Informatiedag: vereniging en tennislessen ( voorheen Open Dag) 13.00-15.00 zo 24 openingstoernooi senioren 09.00-18.00 8 wo 27 vriend/vriendinnentoernooi 14.00-16.00 nb do 28 informatieavond comp.spelers jeugd 19.00 do 28 informatieavond comp. spelers senioren 20.30 za 30 openingstoernooi jeugd 09.00-18.00 8 April di 2 start lessen di 2 start toss-avond (elke week) 18.30-23.00 6 do 4 dateko 10.00-12.00 6 do 4 heteko 18.00-19.00 6 vr 5 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 3 vr 5 openingstoernooi senior-plus 09.30-12.30 6 za 6 district comp. Zaterdag (1) 09.00-18.00 10 zo 7 landelijke comp. Zondag (1) 09.00-18.00 8 ma 8 start senior-plus tossen (elke week) di 9 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2 wo 10 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 5 wo 10 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 do 11 dateko 09.00-11.00 6 do 11 heteko 18.00-19.00 6 vr 12 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 3 za 13 district comp. Zaterdag (2) 09.00-18.00 10 zo 14 landelijke comp. Zondag (2) 09.00-18.00 8 zo 14 comp indoor fase rood en oranje Indoor di 16 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2 wo 17 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 5 wo 17 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 do 18 dateko 09.00-11.00 6 do 18 heteko 18.00-19.00 6 vr 19 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 5 za 20 district comp. Zaterdag (3) 09.00-18.00 10 zo 21 landelijke comp. Zondag (3) 09.00-18.00 8 zo 21 comp indoor fase rood en oranje Indoor di 23 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2

34


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

EVENEMENTEN 2013 wo 24 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 5 wo 24 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 do 25 dateko 09.00-11.00 6 do 25 heteko 18.00-19.00 6 vr 26 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 3 zat 27 district comp. Zaterdag (4) 09.00-18.00 10 zo 28 inhaaldag alle zondag jeugdcompetities t/m 14 jaar 09.00-18.00 8 di 30 inhaaldag alle competitiesoorten 09.00-18.00 8 Mei wo 1 inhaaldag voor alle woensdagcompetities 09.00-18.00 8 do 2 inhaaldag voor alle donderdagcompetities 09.00-18.00 8 do 2 dateko 09.00-11.00 6 do 2 heteko 18.00-19.00 6 vr 3 inhaaldag voor alle vrijdagcompetities 09.00-18.00 8 za 4 inhaaldag voor alle zaterdagcompetities 09.00-18.00 8 zon 5 landelijke comp. Zondag (4) 09:00-18.00 8 di 7 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2 wo 8 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 5 wo 8 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 do 9 dateko 09.00-11.00 6 do 9 heteko 18.00-19.00 6 do 9 inhaaldag alle competitiesoorten 09.00-18.00 8 ma 10 inhaaldag voor alle vrijdagcompetities 09.00-18.00 8 za 11 district comp.Zaterdag (5) 09.00-18.00 8 zo 12 landelijke comp. Zondag (5) 09.00-18.00 8 zo 12 comp indoor fase rood en oranje Indoor ma 13 districts jeugdkampioenschappen 09.00-18.00 nb di 14 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2 wo 15 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 5 wo 15 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 vr 17 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 3 za 18 inhaaldag voor alle zaterdagcompetities 09.00-18.00 8 vr 24 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 5 za 25 district comp.Zaterdag (6) 09.00-18.00 10 zo 26 landelijke comp. Zondag (6) 09.00-18.00 8 zo 26 comp indoor fase rood en oranje Indoor ma 20 inhaaldag alle competitiesoorten 09.00-18.00 8 di 21 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2 wo 22 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 5 wo 22 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 do 23 dateko 09.00-11.00 6 do 23 heteko 18.00-19.00 6 vr 24 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 3 di 28 district comp. dinsdag 13.30-18.00 2 wo 29 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 4 wo 29 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 3 do 30 dateko 09.00-11.00 6 do 30 heteko (slotdag) 18.00-19.00 6 vr 31 district comp. vrijdag jeugd 17.00-20.30 3 vr 31 afsluiting jeugdcompetitie en BBQ 18.00

35


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2013

EVENEMENTEN 2013 Juni za 1 district comp. Zaterdag (7) 09.00-18.00 10 za 1 Thema avond en huldiging kampioenen zon 2 landelijk comp. Zondag (7) 09.00-18.00 8 za 8 beslissingswedstrijd afvaardiging landskampioensch. zo 9 Diepenmaattoernooi 10.00-18.00 8 vr 14 mallemolen toernooi (senior-plus) 09.30-12.30 6 za Landskampioenschap district (1e ronde) nb za 22 Lesserstoernooi 09.00 13.00 4 za Landskampioenschap district (halve finales) nb zo Landskampioenschap district (finale) nb zo 23 Jong-Oud toernooi 09.00- 18.00 6 ma 24 Start Open Molentoernooi 17.00-23.00 7 za/zo 29/30 Finaleweekend Open Molentoernooi 09.00- 18.00 6 Augustus ma 12 start K4 toernooi jeugd 09.00-20-00 8 zo 18 einde K4 toernooi jeugd 09.00-20-00 8 woe 21 Open recreatief district seniorplus toernooi 8 ma 26 Vervolg lessen September ma 2 start Jeugclubkampioenschappen enkel 16.00-18.30 6 ma 2 start seniorenclubkampioenschappen 18.30-23.00 8 za 7 seniorenclubkampioenschappen 1/4 finale enkel 09.00-16.00 5 za 7 Friesland Cup 09.00-18.00 nb za/zo 7/8 finaleweekend Jeugdclubkampioenschappen enkel 09.00-13.00 5 ma 9 start Jeugdclubkampioenschappen dubbel 16.00-18.30 6 vr 13 finaledag Jeugdclubkampioenschappen dubbel 16.00-18.30 6 za/zo 14/15 finale weekend seniorenclubkampioenschappen 10.00-18.00 6 of 8 za 21 Groen/geel toernooi (district toernooi) za/zo 21/22 Kruisfinales Friesland Cup 09.00-18.00 8 vr 27 Slottoernooi senior-plus 09.00-12.30 8 zo 29 Slottoernooi senioren 10.00-18.00 8 November zo Spelcircuit 13.30-15.30 Indoor December za 14 Oliebollentoernooi grootvelders 09.00-16.00 Indoor woe 18 Oliebollentoernooi rood/oranje 09.00-16.00 Indoor vr 20 Eindejaartoernooi seniorplus n.t.b. Indoor Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie. Start lessen 1e week april 2013, start op dinsdag. Vakanties meivakantie: 27 april tm 5 mei zomervakantie : 6 juli t/m 25 augustus

36


Ambities voono?r Wimbled

n Een bezoemkaaaat Diepen sen! creĂŤert kan

al sportshpoositpie. n io s s fe ro p r u o beste y van tennis in de we op het gebied

t sta je Kennex kunnen Bij Diepenmaa Wilson en Pro Prince, Head, als kets, ballen als n rke el me Met n. Voor zow rac ede keus biede go ede weg naar en go de de bre n jou ee nmaat op n je met Diepe be n ne oe sch kleding en Wimbledon.

DIEPENMAAT ARDEN 40 - 42 LEEUW VOORSTREEK S 7 - 9 STI EN ST VITUSPLEI N

058 - 21 20 244 058 - 25 70 487


Wiekslag 2013-1  

Wiekslag T.V. De Molen

Advertisement