Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden 2011

2

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

Tenniscentrum ”De Molen”

Sfeervol

058-2666966

BEL 058 288 20 82

tafelen bij... bij het Fries museum

Turks Specialiteiten Restaurant

KOERIERSDIENSTEN PAKKETSERVICE PALLETTRANSPORT

Sfeervol interieur, fijne keuken. Tevens buffetten! Unieke gelegenheid voor groepen! Tweebaksmarkt 38-40 - 8911 KX Leeuwarden Telefoon (058) 213 18 88 www.saray.nl Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur ’s Maandags gesloten (160 zitplaatsen)

Icarusweg 5a Leeuwarden

WWW.SPEEDCARGO.NL


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

INHOUDSOPGAVE Jaargang 28

Nummer

2

Uitgave oktober/ 2011 Oplage 700

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Van de redactie Van het bestuur Convocatie Jeugdpagina: Diepenmaattoernooi Uitslagen Open Molentoernooi Open Molen fotopagina Dateko Sport en transplantatie Clubkampioenschap Uitslagen clubkampioenschap Slottoernooi Slottoernooi fotopagina Zomercompetitie Inschrijfformulier zomercompetitie Inschrijfformulier zomercompetitie per team Hekløner De Molen Tenniscentrum de Molen

1 2-3 4 5 7 9 10 11 12 13 14-15 17 18 19 20-21 23 25 26 27 28

Girorek.nummer 29.90.922

Op de voorpagina: Stralende clubkampioenen Marko Pijpker en Griet Spits.

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

VAN DE REDACTIE Communicatie. We hebben er ons hele leven mee te maken. Al voordat we geboren werden hoorden we door de buikwand heen de stem van mensen, voelden we de aanraking van onze moeder en vader. En daarna ging het almaar door. Communicatie is de reden waardoor wij als mensheid zover gekomen zijn, ontwikkeld zijn, omdat wij van elkaar hebben geleerd en daarop voort konden borduren. Een definitie van communicatie is volgens Wikipedia: een informatieuitwisselingsproces. Het is een proces om kennis uit te wisselen. Volgens de dikke Van Dale is het: mededeling, kennisgeving, verbinding, uitwisseling van gedachten.

van de redactie en de communicatiecommissie………. Of is het juist te weinig?

bij deze wil ik u oproepen massaal mee te werken. De communicatiecommissie wil niet over uw hoofd heen beslissen! Uw medewerking wordt enorm op prijs gesteld.

Ik kan daar wel ideeën over hebben, maar als een paal boven water staat dat de Wiekslag er voor haar leden Samen komen we verder!!! is. Dat de website er voor de leden is. En wie beslist er? In deze Wiekslag ook nog Juist, volgens één van de marketingsprincipes bepaalt een verrassende ontwikkeling bij de tot nu toe nog de consument nog steeds. Klant is koning. OOK voor TV onbekende Hekleuner. Al tijdenlang anoniem, nu tilt de Molen. hij/zij een tipje van de Daarom vindt u bijgevoegd sluier op. Nog steeds geen bij deze Wiekslag een korte naam, maar weet u het vragenlijst, waarmee alle al??? Rest mij u een goede communicatiecommissies winter te wensen. Al hoop graag de behoefte van u willen meten, opdat wij beter ik niet dat het zal verlopen zoals vorig jaar: winter in met u kunnen communicede herfst (november ren. U kunt de lijst invullen sneeuw), zomer in april, en deponeren in de groene herfst in de zomer en bus in het Tenniscentrum. zomer in de herfst (begin Ook is de lijst te vinden op Zelf kan ik er niet zoveel oktober). de website, u kunt hem mee. Wel weet ik dat commu- digitaal invullen. Alleen zo nicatie onmisbaar is in onze kunnen wij de communicatie Tot tennis! hedendaagse maatschappij. zoveel mogelijk laten aanYvonne Kuipers. Neem nu deze Wiekslag, dat sluiten bij uw behoeftes, dus is een bron van communicatie. Onze nieuwe website, die Kopij inleveren vóór 13 februari 2012, er geweldig uitziet en positiein de groene bus in de hal van T.V. De Molen ve recensies ontvangt. Zo of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl communiceren wij bij tennisvereniging De Molen. Dit jaar is de Wiekslag teruggegaan van 3 naar 2 numE-mail van de mers. Dat is een beslissing ledenadministratie die over uw hoofd genomen is. Omdat het accent, het Hebben wij uw e-mailadres al????? dynamische gebeuren meer Krijgt u iedere maand de nieuwsbrief via de mail?????? bij de website ligt en we daar een grotere rol aan toebeAls u op één van deze vragen ‘nee’ moet antwoorden, deeld hebben. Maar is dat wilt u dan zo vriendelijk zijn uw e-mailadres nog eens terecht? door te geven aan de ledenadministratie? ledenadminiOok de vraag of 2 Wiekslagen stratie@tvdemolen.nl. misschien nog teveel is nu we zo’n prachtige website hebben speelt door het hoofd

4

Alvast bedankt!!!!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

VAN HET BESTUUR

Jeroen Dijkstra

En weer is er een seizoen voorbij. Wat gaat dat toch snel. Aan het eind van het tennisjaar is het goed gebruik om even terug te blikken en dan moet ik toch zeggen dat ik met gemengde gevoelens op het afgelopen seizoen terugkijk. Naast gelukkig weer de nodige hoogtepunten – daarover later meer – waren er ook enorme dieptepunten zoals de rampspoed die onze trainers Ingrid en Wieger heeft getroffen. Zoals jullie vast weten heeft Ingrid haar man Rinze verloren. Wieger en zijn vrouw verloren hun pasgeboren dochtertje Isa. Hier zijn gewoon geen woorden voor. Ik hoop dat wij als vereniging troost kunnen bieden. Het is een beetje raar om na zulke intrieste gebeurtenissen vrolijk verder te gaan, maar het moet toch. En gelukkig waren er ook weer genoeg hoogtepunten. De voorjaarscompetitie is goed verlopen en gelukkig zijn er weer wat meer teams kampioen geworden (Dames 1 overigens sinds mensenheugenis een keer niet). Ook het Open Molen toernooi was weer een succes. Een recordaantal deelnemers, prachtig weer en een goede organisatie. Hulde. Wederom was er succes in de Friesland Cup. Na een paar mooie wedstrijden zijn we uiteindelijk tweede geworden in de A-poule. Echt een topprestatie als je nagaat dat ons team ten opzichte van vorig jaar toch wat aan kwaliteit heeft ingeboet. TV de Molen begint een beetje de Joop Zoetemelk van de

Friesland Cup te worden. We grossieren in tweede plekken. Maar dit geeft ook hoop, want ook Joop Zoetemelk is een keer eerste geworden! Onze vereniging was gastheer van het finaleweekend. Helaas was er ondanks het prachtige weer sprake van een geringe publieke belangstelling. En dat is toch jammer want er wordt echt op hoog niveau gespeeld. Het jaar heeft ook weer bol gestaan van de activiteiten. Heel veel leden zijn actief geweest in de diverse commissies. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers binnen onze club, waardoor de belasting niet al te groot is. Vele handen maken immers licht werk. Dit is ook waar het bij een vereniging om draait: met elkaar dingen organiseren en natuurlijk plezier hebben. Namens het bestuur hartelijk dank voor iedereen die zich heeft ingezet voor onze vereniging. Ook dank aan Age en zijn mensen voor de goede zorgen. Helaas merken we wel dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. Daarom zijn we als bestuur heel blij dat de vacature van competitieleider (VCL) weer is ingevuld. Siebren Bonsma, onze oudvoorzitter en erelid, is bereid om deze belangrijke plek over te nemen van Niels van Eenenaam. Er zijn nog wel vacatures in de sponsorcommissie en bij de jeugdcommissie. Als bestuur komen we langzaam op een punt dat als deze posities niet kunnen worden ingevuld, we een aantal activiteiten moeten gaan schrappen. Dus als je wat voor jouw vereniging wil betekenen, meld dit dan bij het bestuur. Na 6 jaar zich enorm te hebben ingezet, zal Griet Spits het bestuur in 2012 verlaten. Ik weet niet of we zonder haar kunnen, maar we gaan het toch proberen. Zij blijft mogelijk nog wel

actief binnen de vereniging, maar het is nog niet bekend in welke rol. Ook hier hebben we dus een vacature. Het zal natuurlijk niet makkelijk zijn haar op te volgen, maar Griet heeft haar zaakjes prima voor elkaar, dus haar opvolg(st)er kan gewoon voortborduren op het goede werk van Griet. Maar haar vertrek is natuurlijk een aderlating voor het bestuur en niet alleen vanwege al het werk dat ze doet. Zij is echt een fantastische meid (of mag je dat niet meer zeggen op haar leeftijd) die de boel bij elkaar houdt en zorgt voor verbinding. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar dat bewaar ik wel voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van eind januari a.s. Zoals het nu staat zal het financieel weer een wat minder jaar zijn. Dit keer niet het gevolg van extra onkosten, maar dankzij een lager ledenaantal. Ten opzichte van vorige seizoen hebben we toch zo’n 40 leden minder. En dat is nu net het verschil tussen een bescheiden winst en een klein verlies waar we nu op afkoersen. Ook hierover meer in de ALV. Dat ons ledenaantal iets is gedaald, is geen unieke situatie. Deze ontwikkeling zie je bij veel (sport)verenigingen. Gelukkig hebben we nog steeds een behoorlijke omvang en kunnen we met wat creativiteit en zuinigheid onze leden nog veel bieden. Ter afsluiting hoop ik dat jullie allemaal ook een leuk tennisseizoen hebben gehad en dat we elkaar volgend jaar weer op de baan zien. Namens het bestuur wens ik alle leden een plezierige herfst/winter toe. Tot in het nieuwe seizoen. Jeroen Dijkstra Voorzitter

5


snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Convocatie Leeuwarden, oktober 2011 Aan de leden van tennisvereniging De Molen Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 23 januari 2012 in Fryzo Sport Fryslân, Kalverdijkje 77c te Leeuwarden. De vergadering vangt aan om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur. De agenda luidt: Opening en vaststelling agenda Verslag Algemene Ledenvergadering 24 januari 2011

* Bijlage

Mededelingen Jaarverslag 2011

* Bijlage

Financieel verslag 2011

* Bijlage

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing:

aftredend en niet herkiesbaar Griet Spits (bestuurslid technische zaken)

Voorstellen bestuur

* Bijlage

Begroting 2012

* Bijlage

Jaarplan 2012

* Bijlage

Concept-activiteitenkalender 2012

* Bijlage

Rondvraag en Sluiting Namens het bestuur, J. Dijkstra, voorzitter R. Adema, secretaris * De bijlagen kunnen een week voor de vergadering worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl !!

7


Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

JEUGDPAGINA

DIEPENMAATTOERNOOI

Een weekje later dan oorspronkelijk gepland, werd op zondag 26 juni het jaarlijkse Diepenmaat Toernooi gespeeld. Gelukkig maar, want een week eerder was het een gure herfstdag! Zaterdag de 25e was het met 14 graden en regen maar afwachten of het toernooi gespeeld kon worden, maar op de dag zelf was het

zonnig met weinig wind en een temperatuur van maar liefst 24 graden! Het Diepenmaat Toernooi is altijd een groot succes. Maar liefst 70 jeugdleden hebben met veel sportiviteit gestreden om de prachtige prijzen die Diepenmaat ter beschikking stelde. Bovendien was er voor alle

deelnemers een leuke sleutelhanger in de vorm van een tennisballetje (heel geliefd bij tennisliefhebbers) en een waardebon van 5 euro! In 5 poules buiten en 2 poules binnen is sportief gestreden door onze jeugd. In dubbels, mixen en enkels werd hard gewerkt om zoveel mogelijk punten te halen. Zoals elk jaar is er naast de bekers voor de poulewinnaars (nummer 1 t/m 3) een wisselbeker te winnen door de dame en heer die de meeste games weten te halen. Dit jaar zijn de toppers die hun naam in de beker mogen laten graveren: Sterre met 28 games en Jasper met 26 games. Van harte gefeliciteerd!!! Diepenmaat, hartelijk dank namens alle deelnemers, de jeugdcommissie en de vereniging. Het was Top! Namens de Jeugdcommissie, Ans & Jolanda

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

OPEN MOLENTOERNOOI Uitslag Hallo Leeuwarden Open Molentoernooi 2011 HE3 1. Kevin Janson 2. Freek Bekhof

DE7 17+ 1. Jenny de Vries 2. Irma Visserman

DE3 1. Sarah Jellema 2. Erica Bloembergen

DD7 17+ 1. Natasja van den Houten en Evelien Ozinga-van der Wal 2. Esther Anema en Ilse Nieuwhof

DD3 1. Sarah Jellema en Teatske Rusticus 2. Suzanne Arends en Manon Vroon HE4 1. Wilco van der Lecq 2. Hoite Schaap HE5 17+ 1. Martijn Stouten 2. Arne Iwan Gartz DE5 17+ 1. Marike van de Weij 2. Teatske Rusticus

GD7 17+ 1. Tom Kramer en Janet Visser-Kramer 2. Ritsko van Vliet en Daphne van Vliet HE7 35+ 1. Guus van Loo 2. Alex Matei HD7 35+ 1. Jan Willem Faber en Ritsko van Vliet 2. Nico de Groot en Tom Kramer GD7 35+ 1. Ron van den Houten en Evelien Ozinga-van der Wal 2. Eelco Linthof en Tjalda Faber

DD5 17+ 1. Hammy Boersma-Breimer Fredy Zijlstra-Mesonides 2. Nyne Slooter en Bonny de Vries

HE8 17+ 1. Steven van Gorssel 2. Simon Kuipers

GD5 17+ 1. Paul Plantinga en Jolanda Bonsma 2. Hotze Bouma en Saapke Miedema

HD8 17+ 1. Wilco Boonstra en Steven van Gorssel 2. Andries Weiland en Edwin van der Werff

HE6 17+ 1. Eelke Wijnsma 2. Arthur Lettinga

DE8 17+ 1. R. Schuling 2. Linda Vellema

HD6 17+ 1. Arne Iwan Gartz en Arthur Lettinga 2. Tjitte Bosma en Rob van Lemmen

DD8 17+ 1. Femke Jongsma en Annelies Slagter 2. Brenda Ottjes en Karin Smedema

DE 6 17+ 1. Amarens de Boer 2. Karin Veld

GD8 17+ 1. Mario Steman en Marieke Bruinsma 2. Rohan Ketzer en Linda Dekker

DD6 17+ 1. Linda Post en Nienke Speelman 2. Judith Akkerman en Marloes Westdijk

HE8 35+ 1. Peter Jung 2. Alexander de Vries

GD6 17+ 1. Ids van der Ende en Willy van der Ende 2. Bart van der Steen en Jenny de Vries

HD8 35+ 1. Johan de Jong en Edward Tjam 2. Gerard Bosma en Martin Ozinga

HE6 35+ 1. Simon Middendor[ 2. Willem Bruining

DE8 35+ 1. Inge Schuitmaker 2. Natasja van den Houten

HD6 35+ 1. Peter Blume en Tom Dijkstra 2. Peter Baron en Folkert Sinnema

DD8 35+ 1. Cristina van Assen en Baukje Tichelaar 2. Margot Feijen en Jeannette Vrolijks

HE7 17+ 1. Johan Bierma 2. René Schuil

GD8 35+ 1. Edwin van der Werff en Inge Schuitmaker 2. Johan de Jong en Cristina van Assen

HD7 17+ 1. Jeroen van Duren en Sijbrand Hamstra 2. Theunis Sjoerd Elzinga en Piet Kooistra

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

FOTO’S OPEN MOLENTOERNOOI

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

DATEKO

Verslag DATEKO 2011

Op donderdagmorgen 7 april gingen we met 8 teams verdeeld in 2 poules van start. In tegenstelling tot voorgaande jaren speelden deze 2 poules op dezelfde tijd, zodat het koffiedrinken na afloop gezellig gezamenlijk kon plaatsvinden. We hebben het getroffen met

het weer en deelneemsters hebben fanatiek, maar sportief, 6 keer gespeeld. Men speelde twee keer tegen dezelfde deelneemsters en kon zich dus revancheren! In poule A zijn Sjoukje Feenstra en Wies van der Meer eerste geworden door alle 6 wedstrijden te winnen. Het team bestaande uit

Janny van der Kooi, Betty van Kammen en Antoinette Stoltenkamp zijn tweede geworden in poule A. In poule B zijn Baukje Tichelaar en Ingrid Winterdijk eerste geworden en Aafje Bergsma en Ellen Koezema tweede. Beide teams hadden evenveel punten en hadden ook nog van elkaar gewonnen, maar Ingrid en Baukje hadden met een paar punten meer van Aafje en Ellen gewonnen. Spannend dus! De eerste prijs was uiteraard de wisselbeker en een bloemenbon van 7,50. De tweede prijs was een bloemenbon van 5,00. Op 26 mei was de afsluitende DATEKO ochtend. Ook hieraan hebben 16 deelneemsters meegedaan. Men was in 4 groepen verdeeld en speelde 3 wedstrijden met iedere keer een andere partner uit haar groepje. Winnaars van deze ochtend waren: Anja Gort, Baukje Tichelaar, Hinke Hiemstra en Claartje Drenth. Deze winnaressen mochten kiezen uit prijsjes die nog door Aukje Meijer waren gemaakt. Alle deelneemsters kregen een Franse geranium mee naar huis. Al met al was het een heel gezellige DATEKO! Ook volgend jaar zullen we weer een DATEKO organiseren. Houd dus de Wiekslag in de gaten.

Claartje Drenth Truus Wijbenga

12


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

SPORT EN TRANSPLANTATIE

Hallo Mede Molenaars, Graag wil ik jullie attenderen op het volgende. Op zaterdag 27 augustus jl. hebben Marco (Pijpker, red.) en ik meegedaan aan een tennistoernooi van Sport en Transplantatie* in Leusden. We waren uitgenodigd door Marco's collega Bob Huismans om mee te doen aan dit toernooi en hebben dit natuurlijk geaccepteerd. De dag begon erg vroeg. 07.15 uur in de auto richting Leusden (vlakbij Amersfoort), om daar rond een uur of 9 aan te komen. Na ontvangst met koffie en een korte uitleg door de sportcommissielid Ruud Dorst van de spelregels en wat de Stichting inhoudt, konden de wedstrijden beginnen. Het toernooi werd ´s ochtends gespeeld in poules met in iedere poule 4 spelers. ´s Middags werden de beste 2 spelers van de poule en de 2 minder goede spelers van de poule aan elkaar gekoppeld om zo een afvalschema af te werken. Bijna elke poule bevatte een speler die een transplantatie ondergaan heeft. Ikzelf was ingedeeld met Frank Woltjes, een jongen van achttien die al sinds zijn vierde jaar met een donornier leeft. Omdat hij "getransplanteerd" is denk je misschien dat dit zijn sportkwaliteiten niet ten goede kan komen, maar niets is minder waar. Wat kan die jongen tennissen zeg! De ene hard geplaatste bal of perfecte dropshot na de andere. En hij was niet de enige. De andere spelers waren net zo fanatiek bezig als hij. Mensen die verschillende transplantaties hebben onder gaan, rennen heen en weer om die gele bal maar naar de overkant te

brengen, net als "gewone gezonde" mensen. Mannen en vrouwen, volwassen en kinderen die onder andere een nier-, long-, hart-, en beenmergtransplantatie ondergaan hebben. Wat een fanatieke groep!

Het toernooi wordt volgend jaar, naar alle waarschijnlijkheid, gehouden in Wildevank (Groningen) en ik denk dat dit weer net zo'n leuke dag wordt als Leusden. Groet, Jan Stellingwerf.

Na de ochtend tegen en met elke speler van de poule te hebben gespeeld, werden we gesplitst. Ik werd aan Frank gekoppeld als het sterkste koppel. Na de middagpauze, die tegelijk viel met de regen (wat een planning), werd het afvalschema in werking gezet. Na twee spannende wedstrijden, waaronder de halve finale tegen Marco, stonden Frank en ik in de finale. De dag kon niet beter eindigen dan dat dit, dacht ik, maar dat kon deze wel. We wonnen ook de finale. We zijn de kampioenen van 2011 geworden. Niet alleen door de winst van deze dag, maar vanaf het begin al, was de sfeer op het tennispark in Leusden erg goed. Het had heel veel weg van de gezelligheid van onze eigen openings-, slottoernooi en clubkampioenschappen bij De Molen. Iedereen was vrolijk, praatte met elkaar en was in de stemming om er een geweldige tennisdag van te maken. En dat is zeker gelukt. Door de openheid van alle spelers ben ik een stuk wijzer geworden en weet ik dat er een sportleven mogelijk is na een dergelijke transplantatie. Deze tennissers laten dit ook zien. Ik was al eerder overtuigd donor te worden en ben dit reeds al, maar als dit niet zo was geweest dan had deze dag mij zeker overtuigd. Je geeft een ander mens de kans op een nieuw (sportief) leven.

*) De Stichting Sport en Transplantatie faciliteert en stimuleert actieve sportbeoefening door orgaangetransplanteerden. Transplantatie betekent een nieuw leven. Een leven dat getransplanteerden met beide handen aangrijpen. Zij laten dit ondermeer zien door als sporter aan de tweejaarlijkse World Transplant Games deel te nemen. Het succes van transplantatie geeft hoop aan mensen die op de wachtlijst staan voor een nier-, lever-, hart-, long- of beenmergtransplantatie. Het bevorderen van donorregistratie is de beste manier deze patiënten te helpen. Via het sporten trachten wij dit doel te bereiken. De sporters zelf hebben hierin een belangrijke taak doormiddel van het uitdragen van hun eigen verhaal via de media. De Stichting Sport en Transplantatie vraagt aandacht voor de donorproblematiek tijdens evenementen die zij organiseert, bij publiciteitsmomenten zoals de aanwijzing voor deelname aan de World Transplant Games en tijdens de Games voor de resultaten die behaald zijn door de Nederlandse deelnemers. Meer informatie en een verslag met foto's van het tennistoernooi zijn te vinden op www.sportentransplantatie.nl.

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Maandag 5 september zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen onder herfstachtige weersomstandigheden van start gegaan met een mooi deelnemersveld van 120 leden. De grote vraag is: wie worden de opvolgers van de kampioenen van 2010, Robbert Middendorp (rating 2.8) en de intussen

naar TC Nijlân vertrokken Sarah Jellema (rating 3.1)? Bij de dames mogen op de finaledag Griet Spits en Nina Ekas dat samen uitmaken. Bij de heren is het dit jaar huilen met de pet op. Geen enkele heer tot categorie vijf heeft zich opgegeven, of is

door omstandigheden niet toegelaten. Het staat vast dat er bij de heren een TV De Molen clubkampioen komt uit de rating categorie 6. Waren er vorig jaar nog vier deelnemers in de hoogste categorie de HE3, dit jaar laten de (ster)spelers het volledig afweten. De deelname van de TV De Molen spelers aan de Friesland Cup, die in het tussen weekend op zaterdag 10 september gespeeld gaat worden uit tegen Joure, mag geen excuus zijn. Een schrale troost mag dan weer zijn, dat uit een respectabel deelnemersveld van 21 tennissers in de categorie 6 bij de heren, de brede middenmoot, uiteindelijk de nieuwe clubkampioen 2011 op het ereschavot zal staan. Is dat Marco Pijper, Hotze Bouma, Peter Blume, Paul Plantinga, Maurice Bonnema of Ronald Visser. En wat is er dan mis met de nieuwe TV De Molen clubkampioen 2011 en opvolger van Robbert Middendorp? Is het nu een gedevalueerd kampioensschapstoernooi geworden? De niet aanwezige (top)spelers, maar ook de organisatie van de clubkampioenschappen moeten daar samen na 18 september nog maar eens goed over nadenken. Met vriendelijke groet, Johan Span.

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

Clubkampioenschappen, een verslag Ik ben net aan ‘t bijkomen van twee vermoeiende weken Clubkampioenschappen. Verstand op nul, benen op de tafel, glaasje martini erbij.. lekker... nu wordt me gevraagd er een verslagje van te maken. Er valt veel te vertellen maar vanwege dat verstand en die nul schiet me slechts een aantal steekwoorden te binnen: • • • • • • • • • • •

Nat en winderig; minder deelnemers maar wel meer in verschillende categorieën; geringe deelname in de hoogste speelsterktes; wel een goed gevuld wedstrijdprogramma; 1 keer binnenbanen nodig; weinig blessures en weinig uitvallers; grote inzet en fanatisme bij de deelnemers; spannende wedstrijden en veel 3-setters; een mooi finaleweekend; veel foto’s op de site van TV de Molen...; en tot slot: twee clubkampioenen die zeer terecht en verdiend de bokalen winnen: • Griet Spits en Marco Pijpker Mijn eindconclusie, verstand inmiddels automatisch op 6-0: IT WIE GOED SA!!! Namens de commissie clubkampioenschappen senioren, Marion

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

16


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

UITSLAGEN CLUB KAMPIOENSCHAPPEN

Uitslag Clubkampioenschappen 2011 DE3 17+ 1. Griet Spits 2. Nina Ekas GD3 17+ 1. Griet Spits en Jasper Meinema 2. Nina Ekas en Paul Plantinga DE5 17+ 1. Jolanda Bonsma 2. Marike van der Weij HE6 17+ 1. Marco Pijpker 2. Hotze Bouma

HD 6 17+ 1. Jan Stellingwerf en Hung Thieu 2. Hans van Aalst en Jeroen Dijkstra DE6 17+ 1. Marlies Wachter 2. Nienke Speelman DD6 17+ 1. Linda Post en Marike van der Weij 2. Reina Adema en Saapke Miedema GD6 17+ 1. Jolanda Bonsma en Siebren Bonsma 2. Reina Ademe en Peter Kuipers HE7 17+ 1. Hans van Aalst 2. Gerard Voordes HD7 17+ 1. Maurice Bonnema en Jacob Bosma 2. Ab-Jan Feenstra en Siebren Landstra DE7 17+ 1. Nienke Trustram-van der Zee 2. Marion Feenstra DD7 17+ 1. Natasje van den Houten en Evelien Ozinga van der Wal 2. Marion Feenstra en Margot Feijen GD7 17+ 1. Evelien Ozinga-van der Wal en Ron van den Houten 2. Mary Douma en Peter Blume HE8 17+ 1. Andries Weiland 2. Edwin van der Werff DE8 17+ 1. Brenda Ottjes 2. Inge Schuitmaker DD8 17+ 1. Femke Jongsma en Annelies Slagter 2. Marjon Koetstra en Christien de Vries GD 8 17+ 1. Femke Jongsma en Andries Weiland 2. Inge Schuitmaker en Edwin van der Werff

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

SLOTTOERNOOI

Werd in de aankondiging nog gesproken over een de zomer die nog moest beginnen, het leek alsof moeder natuur besloten had om de slechte zomer in 1 dag goed te maken.

geslaagd en sportief toernooi. In vijf poules, vernoemd naar beroemde gevangenissen, werd gestreden om de winst. Tussen de wedstrijden door werden de spelers voorzien van een broodje met soep door de lieftallige dames in de kantine. Om drie uur zat het toernooi erop en konden de prijzen verdeeld worden. De winnaars per poule:

Onder een werkelijk stralend najaarszonnetje werden de wedstrijden afgewerkt. Ondanks het licht tegenvallende aantal deelnemers (onder andere veroorzaakt door de wintercompetitie op Nylan die alweer begonnen was), werd het een zeer

Poule Blokhuispoort: Astrid Cuperus en Age Bokma Poule Guantanamo Bay: Sybren Bonsma en Gerard Voordes Poule Robbeneiland: Ben ter Buren en Kees Boonstra Poule Fort Boyard: Linda Post en Sijbrand Hamstra

Het Café de Bak Slotoernooi Zondag 2 oktober is met het slottoernooi het buitenseizoen afgesloten.

Poule Alcatraz: Johan de Jong en Peter Eysbroek De winnaars gingen naar huis met een tweetal kaarten voor een rondleiding door De Blokhuispoort, inclusief een kopje koffie met gebak in Café de Bak. En ook kregen zij een heerlijk flesje bubbels mee naar huis. Al deze prijzen waren beschikbaar gesteld door Café de Bak. Na de prijsuitreiking werd scheidend commissielid Hotze Bouma in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn vele bijdragen aan de commissie de afgelopen jaren. Aan invulling van de vrijgekomen plaats in de commissie wordt inmiddels druk gewerkt. Houd de website in de gaten, want ondanks het feit dat het zomerseizoen erop zit, gaat de recreatiecommissie van’t winter ook een leuke activiteit organiseren. De recreatiecommissie.

Ben ter Buren en Kees Boonstra

18


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

WINNAARS SLOTTOERNOOI

Linda Post en Sijbrand Hamstra.

Peter Eysbroek en Johan de Jong

Astrid Cuperus en Age Bokma

Sybren Bonsma en Gerard Voordes

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2012

november wordt niet in behandeling genomen.

Het opgeven voor de zomercompetitie 2012 is weer aan de orde, aangezien het aantal competitie teams voor 1 december bij de KNLTB moet zijn aangemeld.

Indien je je alleen opgeeft vul dan het standaard inschrijfformulier in. Voor opgave als team (geldt alleen voor senioren), gebruik dan het teamformulier.

Het inschrijfformulier dient voor vrijdag 11 november ingeleverd te worden in de groene bus in de hal van het tenniscentrum! Het inleveren van het formulier na 11

De commissie zal proberen om de opgegeven teams zoveel mogelijk te plaatsen

en vast te houden aan de opgave op het formulier. De commissie behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Dit zal uiteraard in overleg gebeuren Namens de commissie Wedstrijdtennis, De competitieleider

Speeldata: Voor de goede orde geven wij hieronder alvast de data die bekend zijn voor de desbetreffende competities (landelijk, de district- en regiocompetitie, mini- en midicompetitie) weer. Wk 14 Wk 15 Wk 16 Ma.

9/4(*)

16/4

Wk 17

Wk 18 Wk 19

Wk 20

Wk 21

Wk 22

23/4

Konin.

14/5

21/5

Pinksteren

7/5

Wk 23 4/6

Wk 24

Wk 25

Di.

10/4

17/4

24/4

-

8/5

15/5

22/5

29/5

Wo.

11/4

18/4

25/4

-

9/5

16/5

23/5

30/5

Do.

12/4

19/4

26/4

-

10/5

hemel. 24/5

31/5

Vr.

13/4

20/4

27/4

-

11/5

18/5

25/5

1/6

12/5

19/5

-

2/6

LK voor RK LK voor RK

13/5

20/5

pinkst.

3/6

LK voor RK

Za.

7/4

14/4

21/4

28/4

Zon

8/4

15/4

22/4

-

6/5

Wk 26

Pinksteren

7/6

(*) Start maandagcompetities is 9 april (2e Paasdag). Indien het park reeds vol is met teams van de zondagcompetitie, is het toegestaan om dinsdag 10 april als uitloop te benutten, of in onderling overleg eerder. Speeldata indoor fase rood en oranje competitie: Zondag 15 april 2012 Zondag 22 april 2012 Zondag 13 mei 2012 Zondag 20 mei 2012 Bijzondere dagen: Goede vrijdag : vrijdag 6 april Paasdagen : zondag 8 april + maandag 9 april Meivakantie : zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei (week 18) Koninginnedag : maandag 30 april Hemelvaartsdag : donderdag 17 mei Pinksterdagen : zondag 27 mei + maandag 28 mei

20


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2012

Verplichte inhaaldagen (deze volgorde aanhouden): o 29 april: voor alle zondag jeugdcompetities t/m 14 (regio) o 30 april: voor alle competitiesoorten o 1 mei: voor alle dinsdagcompetities o 2 mei: voor alle woensdagcompetities o 3 mei: voor alle donderdagcompetities o 4 mei: voor alle vrijdagcompetities o 5 mei: voor alle zaterdagcompetities o 17 mei (Hemelvaartsdag): voor alle competitiesoorten o 26 mei: voor alle zaterdagcompetities o 28 mei: voor alle competitiesoorten o week 23: eigen speeldag o week 24: eigen speeldag Aandachtspunt: De volgorde van het spelen van een inhaalwedstrijd dient te worden aangehouden. Het spelen van een wedstrijd na een inhaaldag is niet toegestaan (het plannen van een wedstrijd voor de vastgestelde inhaaldag is wel toegestaan). Mocht een team toch een wedstrijd spelen na een verplichte inhaaldag, dan zal de boete worden doorberekend aan het desbetreffende team. Wedstrijden om te komen tot afvaardiging naar het Landskampioenschap (LK) voor regiokampioenen (RK): Za.dames (GRO/FRI/DRE) 1e klasse - za.dames 18+ (OVE) 1e klasse za. 9 juni 2012 Za.heren (GRO/FRI/DRE) hoofdklasse - za.heren 18+ (OVE) 1e klasse za. 9 juni 2012 Za.gemengd senioren (OVE) 1e klasse - za.gemengd (GRO/FRI/DRE) hoofdkl. za. 9 juni 2012

21


✄

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden Robinsonstraat 82 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659

Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

22

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

15:12:25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERCOMPETITIE 2012

Individuele opgave

Naam: .......................................................................................................................

Man/Vrouw

Adres: .......................................................................................................................

Geb. datum: ...................................

Postcode: ................................... Woonplaats: .....................................................

Tel.nr.: ............................................

Lidmaatschapsnummer: ...........................................................................................

Speelsterkte enkel........ dubbel.......

Schrijft zich in voor deelname aan de zomercompetitie 2012 in onderstaande competitievorm. SVP UW KEUZE AANKRUISEN ZONDAG (landelijk comp. senioren/jeugd)

Gemengde competitie Herencompetitie 35+ Gemengde competitie 35+ Herencompetitie Juniorencompetitie

ZATERDAG (districtscompetitie)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Herencompetitie Gemengde competitie met/zonder enkelspel Damescompetitie 35+ Herencompetitie 35+ Gemengde competitie Gemengde jeugd 13 t/m 17 jaar Jongenscompetitie 13 t/m 17 jaar Meisjescompetitie 13 t/m 17 jaar

DINSDAG (districtscompetitie)

■ Damescompetitie dinsdagmiddag

WOENSDAG (districtscompetitie)

avond middag

■ ■ ■ ■ ■

VRIJDAG (districtcompetitie)

middag

■ jongens 13 t/m 17 jaar ■ meisjes 13 t/m 17 jaar

■ ■ ■ ■ ■

Herenveteranen 35 jaar en ouder Jeugdcompetitie t/m 12 jaar Mini competitie 3/4 competitie najaars jeugdcompetitie

Men kan hieronder zijn/haar voorkeur kenbaar maken: Team

Naam

Lidmaatschapsnummer

m/v

DE COMMISSIES WEDSTRIJDTENNIS/TECHNISCHE COMMISSIE DELEN DE TEAMS IN. Hij/Zij verplicht zich tot: - het beschikbaar zijn gedurende de hele competitieperiode. - het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, - het zich houden aan de bepalingen van de T.C.

Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 11 november 2011 Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus in de hal van het Tenniscentrum deponeren. HANDTEKENING spe(e)l(st)er: ................................................................................ HANDTEKENING (ouders/voogd): ........................................................................... EMAILADRES (aanvoerder): ......................................................................................

23


PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

ZOMERCOMPETITIE KNLTB 2012

Inschrijfformulier senioren Zomercompetitie 2012 Zondag:

■ Gemengd 35+

Uw keuze aankruisen Naam

Handtekening

Uw keuze aankruisen Zaterdag:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gemengd Gemengd 35+ Gemengd zonder enkel Heren (vanaf 3e klasse) Heren 35+ Dames Dames (regio Overijssel)

Bondsnummer

Minimaal 5 spelers aangeven. Alleen zij zijn speelgerechtigd. Hij/zij verplicht zich tot: Het beschikbaar zijn gedurende de gehele competitie. Het vooraf betalen van de verschuldigde competitiebijdrage, tegelijk met de jaarcontributie.

Telefoon

Dinsdag:

■ Dames

Woensdag:

■ Heren 35+

Voor opgave per team

Geslacht

Emailadres aanvoerder: ............................................................................. .............................................................................

De eerste naam op het formulier is de aanvoeder van het team. Handtekening aanvoerder: ............................................................................. Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 11 november 2011. Dit formulier ingevuld en ondertekend in de groene bus deponeren.

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

HEKKLØNER

Sinds de laatste hekleuner is er nogal wat veranderd in mijn persoonlijke leven. Al sinds mijn jeugd wilde ik verre einders onderzoeken, kijken of de hekken elders erg verschilden van de Nederlandse hekken, zeg maar. Ik heb dit ook wel gedaan, maar de liefde weerhield mij ervan om hierin een definitieve keuze te maken. Verliefd, verloofd, verloren, nietwaar? Uiteindelijk is het dezelfde liefde geweest die me heeft gestimuleerd deze stap nu wel te maken; en zo ben ik sinds kort bij de Noorse hekken te bewonderen. Ik heb geconcludeerd, dat deze hekken vaak wezenlijk verschillen van de Nederlandse hekken. Waar wij gewend zijn onze hekken voor de stevigheid een eind de grond in te rammen, is dit in Noorwegen door de rotsgrond vaak schier onmogelijk. Dus worden er naar ondiepe oplossingen gezocht, die ook die effectiviteit bezitten… Voorbeelden hiervan zijn de skigard, een hek van lange latten(al is er ook in Norge iemand die een hek van ski’s heeft gemaakt maar dat terzijde), en het mobiele stroomhekje, dat wordt gebruikt om graasterrein voor schapen en geiten af te rasteren. De laatste werkt op een accu en lijkt evenwel meer effect te sorteren bij schapen dan bij geiten… De Noren blijken een ambivalent volk, want waar enerzijds met veel plezier hekken worden gebouwd, wordt anderzijds elke wandelaar of kampeerder in welk bos dan ook gedoogd… En soms worden alle hekken weggeslagen, zoals na de aanslagen van 22 juli, toen het hele Noorse volk een onderlinge solidariteit tentoonspreidde bij de ondersteuning van de nabestaanden. Terwijl voor veel mensen ook de veiligheid even wegviel, was de samenhang van de mensen doorslaggevend. Iets wat ik in de laatste tijd in Nederland wel heb gemist, vooral op deze schaal. Ik reed en rijd nog met regelmaat langs het eiland Utøya; nog altijd staan mensen stil om de slachtoffers te gedenken en een bloemetje neer te leggen. Al is er dan geen hek te zien, hier voelt hekkløner zich thuis…

26


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2011

DE MOLEN

De Molen van TV de Molen Niet iedereen weet het, maar onze vereniging ontleent haar naam aan de Molen die tot 2000 naast de verening stond. Het betreft de CamminghaBuurstermolen. Deze molen werd gebouwd in 1850 en is tot 1947 in werking geweest. Toen de molen daarna in verval kwam, heeft de gemeente Leeuwarden in 1958 de molen gekocht en gerestaureerd. Helaas sloeg in 1994 het noodlot toe en brandde de molen af. De kosten van herbouw van de molen werden geraamd tussen de 5 en 10 miljoen gulden. Uiteindelijk is besloten de molen niet meer op te bouwen.

27


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2011/12 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Winterseizoen verhuur banen • • • • •

Buiten/binnen € 17,50 per uur Baan voor studenten € 12,50 per uur Tennisclinics Schooltennis Winterpassen € 65,- / € 50,-

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl 28


Ambities voono?r Wimbled n Een bezoemkaaaat Diepen sen! creëert kan al sportshop your projefeop shest geiobiend van tennis in de beste poensitweie.

t sta Kennex kunn Bij Diepenmaa Wilson en Pro als Prince, Head, rackets, ballen el zow r Met merken als bieden. Voo ede weg naar en goede keus go de de bre n op t ee aa jou t Diepenm oenen ben je me kleding en sch . on Wimbled

DIEPENMAAT ARDEN 40 - 42 LEEUW VOORSTREEK S 7 - 9 STI EN ST VITUSPLEI N

058 - 21 20 244 058 - 25 70 487

• Orthesen • Prothesen • Correctieapparatuur • Orthopedische korsetten • Steunzolen • Sportbandages

info@orthin.nl www.orthin.nl

Dr. M.L. Kingsingel 1 9203 JC Drachten telefoon (0512) 58 49 99

Anne Wadmanwei 3, Slauerhoffwei Telefoon 058 - 233 90 40 www.postinterieur.nl


Wiekslag 2011-2  

Clubblad TV De Molen

Advertisement