Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

INHOUDSOPGAVE Jaargang 25

Nummer

2

Uitgave mei 2008 Oplage 700 De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Contributie 2008 Van de redactie Van het bestuur Mededelingen Info TV de Molen Jeugdpagina’s: Dubbeltoernooi Openingstoernooi jeugd K4 Hypotheekvisie Molentoernooi Van de ledenadministratie Reunie Hewitt Windmill Cup Carl Gantois 2008 Suprise Kijkje in de keuken van... Inschrijfformulier Open Molen Toernooi Inschrijfformulier clubkampioenschap senioren 2008 Heteko Zondagavondcompetitie Hekleuner Tennisnieuws Evenementen 2008

1 2-3 3 4 5 6 7 8 8 9 11 12 13 15 17-18 19 23 25 27 29 31 32

Girorek.nummer 29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl

Kampioensteam de Molen 1, woensdagmiddag gemengd t/m 12 jaar. v.l.n.r.: Pim Faber, Cars van der Velde, Heleen Post, Hilde ten Berge.

1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN DE REDACTIE Een beetje later dan jullie van ons gewend zijn nu de tweede Wiekslag van het jaar 2008. We hebben besloten deze iets later te laten komen doordat het aantal uitgaven per jaar met één is verminderd; drie in plaats van vier dus… Dit heeft als voordeel dat er een paar dingen instaan, die normaal buiten de boot vallen; zo is er het verslag en de einduitslag van de Heteko en worden kampioensteams nog even genoemd. Dit was vorig jaar uit den boze. Ook wordt er natuurlijk vooruitgekeken: De Windmillcup komt ter sprake, evenals het vorig jaar zo succesvolle Open Molen toernooi en de Clubkampioenschappen. Uiteraard wordt er aandacht gegeven aan dingen die geweest zijn, zoals de verbouwing/ vernieuwing van de tennisbanen en de winterzondagavondcompetitie. Ook vaste componenten zoals Van het bestuur, Mededelingen en Hekleuner komen weer aan de orde. Helaas geldt dit niet voor Balletje; wellicht is deze elders naartoe geslagen en

4

–tijdelijk- onvindbaar(ik hoop niet dat balletje is afgevoerd met het gravel). Overigens is de teruggang naar drie Wiekslagen per jaar, zoals het bestuur heeft besloten, een uitermate logische beslissing. Steeds meer en vaker komt de informatie over activiteiten, uitslagen, foto’s en wat dies meer zij op de site van TV De Molen terecht(www.tvdemolen.nl) waardoor vermelding in de Wiekslag overbodig is of als mosterd na de maaltijd komt. (Ben je het hier niet mee eens, meld dit dan vooral bij ons).

de laatste van het jaar is schier onmisbaar… maar hoe het zomernummer er in de toekomst uitziet? Geniet er nu nog maar even van want voor je het weet is alles veranderd… De redactie

De wiekslag zal daardoor in de loop van de tijd wellicht een ander karakter krijgen. Hoe het er uit komt te zien? Ik weet het niet… Ik daag jullie uit om hierover je licht te laten schijnen; één ding is zeker: De Tennisbijbel(Wiekslag 1 van ieder jaar) bezit zoveel waardevolle informatie, die blijft vast bestaan… en ook Kopij inleveren vóór 26 september 2008, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

Nieuwe banen Omdat het weer niet meewerkte is de oplevering van de nieuwe banen enigszins vertraagd. Maar nu zijn ze volop bespeelbaar en de eerste ervaringen zijn heel positief. Wel missen we de beschutting van de bomen rondom het park, maar met de doeken op de hekken wordt de wind een beetje tegengehouden. Tien verlichte banen liggen er uitnodigend bij. Door het mooie weer in de eerste helft van mei is er al heel veel getennist. Met de eigenaar/beheerder is afgesproken dat het buitenseizoen met 14 dagen verlengd wordt tot half oktober. Ledenwerving Met 10 banen en een huidig ledenaantal van 660 kunnen we nog wel wat nieuwe leden gebruiken. We hebben dan ook een actie in gang gezet om te stimuleren dat er meer leden komen. Voor elk nieuw lid, die wordt aangemeld via een zittend lid wordt een bonus verstrekt van € 15.-, te besteden bij de tennisshop van het tenniscentrum de Molen. De bonus is bestemd voor het zittend lid; zorg dat je naam op het aanmeldingsformulier

wordt vermeld. Een andere actie is “Maak kennis met tennis” , waarbij een zittend lid bereid is om met een potentieel lid een aantal keren te tennissen ( een soort introducé regeling )voor maximaal 5 keer. Daarna kunnen de potentiele leden beslissen of ze lid willen worden en is ook de eerder genoemde bonusregeling van toepassing. In afwijking van de huidige introducé regeling is ook tennis op een avond mogelijk. Bij lid worden in de loop van het seizoen is een kortingsregeling van toepassing; je betaalt alleen contributie voor het aantal maanden dat nog gespeeld kan worden. Als derde actie heeft het bestuur beslist om een zomerlidmaatschap mogelijk te maken. Dit houdt in dat het mogelijk om gedurende de zomervakantie periode voor enkele maanden lid te worden á 30.- per maand; je ontvangt dan een voorlopige pas met je naam en de periode van geldigheid. Dit lidmaatschap is bedoeld voor mensen,die een andere sport beoefenen en toch graag in de zomerperiode actief blijven. De periode strekt zich uit van juni t/m augustus. Deze categorie valt niet onder de bonus regeling. Graag doen we een beroep op alle leden om aktief naar buren, vrienden en kennissen de tennissport te promoten en

leden te werven. Wintertennis Het bestuur heeft een aantal vragen gehad over het wintertennis. Uiteraard blijft het mogelijk om in de winter een binnenbaan te huren van de eigenaar/beheerder van het tenniscentrum. Komende winterperiode is het ook mogelijk om voor 75.- een buitenlidmaatschap aan te gaan; je kunt dan onbeperkt op de buitenbanen spelen als het weer het toelaat. Voor mensen die tevens een binnenbaan huren is een korting van toepassing: zij betalen 50.- Het buitenlidmaatschap loopt via het tenniscentrum; je moet je rechtstreeks melden bij de medewerkers van het tenniscentrum. Competitie Op het moment dat deze Wiekslag in de bus valt is de competitie alweer afgelopen. Op dit moment ( half mei) zijn er nog geen resultaten bekend, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook dit jaar weer een aantal teams promoveren naar een hogere klasse. Niet dat dit het enige doel is; leuk spelen tegen teams van andere verenigingen is het belangrijkste. Na de competitie volgt eind juni het Wand Totaal Open Molen Toernooi. Geef je op tijd op! Voor de andere activiteiten verwijs ik naar de activiteitenkalender op de laatste pagina’s van de Wiekslag.

5


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

MEDEDELINGEN WWW.TVDEMOLEN.NL De website van de Molen wordt met grote regelmaat bijgewerkt. Zo vindt u, naast enorm veel info, onder meer uitslagen van interne toernooien of actuele standen van de dateko en heteko op de site. VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER Wilt u de contributie betalen door middel van de acceptgirokaart. Deze krijgt iedereen toegezonden. Bij het afhalen van de speelpas op de pasjesafhaaldagen moet de contributie zijn bijgeschreven op onze bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling van de contributie wordt u een administratieve heffing opgelegd van 5 euro. Betalen in twee termijnen is ook mogelijk, zie de pagina ‘Ledenadministratie’ in clubblad no. 1 2008. ADVERTEERDERS/SPONSORS Ondernemers onder onze leden die het wel wat lijkt om de vereniging te sponsoren of te adverteren in clubblad De Wiekslag kunnen contact opnemen met de voorzitter van de redactie (zie pagina samenstelling commissies).

Tennisvereniging De Molen Kalverdijkje 76b Leeuwarden

6

WAARSCHUWING Laat geen eigendommen van waarde in de kleedkamers achter (portemonnee, sleutels van auto of fiets, horloge/sieraden). Wij roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten. Het is niet verantwoord! OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar schriftelijk aan het secretariaat te worden gericht (Postbus 6080, 8902 HB LEEUWARDEN of in de groene bus). Kopij Wiekslag Kopij voor de volgende Wiekslag kan voor vrijdag 26 september 2008 worden ingeleverd, bij voorkeur via de e-mail(wiekslag@tvdemolen.nl) . Uiteraard kan het ook nog op de ouderwetse manier: in de groene bus in de hal van het tenniscentrum of sturen naar TV de Molen, ter attentie van Redactie Wiekslag, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden. Overigens zijn ook foto’s(liefst gemaild) ook van harte welkom… E-MAIL NIEUWSBRIEF De vereniging gaat binnenkort starten met een emailnieuwsbrief gericht aan haar leden en aan geïnteresseerden. In de nieuwsbrief staat dan actuele informatie over competitie, evenementen, mededelingen van het bestuur en andere wetenswaardigheden. Wil je op die manier op de hoogte zijn?

Stuur dan een e-mail naar tvdemolen@tvdemolen.nl met als onderwerp aanmelding voor nieuwsbrief vermeld je naam en bondsnummer. Dan voegen we jou toe aan de mailinglist. Wil je later geen nieuwsbrief meer dan stuur je een e-mail met als onderwerp afmelding voor nieuwsbrief.


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2008 Nieuws Sinds 1 maart 2006 kunt u de nieuwe website van het tenniscentrum bezoeken. Hier vindt u o.a. informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 15,00 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • •

Buiten/binnen € 13,50 per uur Baan voor studenten € 10,00 per uur Tennisclinics Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

DUBBELTOERNOOI

DUBBELTOERNOOI JEUGD Op zondagmiddag 16 maart werd er voor de jeugd een dubbeltoernooi georganiseerd. Alle wedstrijden werden gespeeld op groot veld; een goede oefening voor de competitie die een paar weken later begon. Maar liefst 41 kinderen deden mee, waaronder ook de jongste jeugd van de Molen. Voor sommige kinderen was het zelfs de eerste keer dat ze op grootveld speelden. Wat fijn dat de gevorderde spelers hier rekening mee hielden en hun partners in het dubbelspel goede tips gaven. Iedereen speelde 3 wedstrijden

van een half uur. Dit kon een meisjes- of jongensdubbel zijn maar ook een mixdubbel. Tussendoor werd er gekeken bij elkaar, ranja gedronken, een koekje en snoepje gegeten of een partijtje gespeeld aan de voetbaltafel. Ondanks dat er geen prijzen

Poule 1: Poule 2: Poule 3:

1. 2. 1. 2. 1. 2.

Op het grootveld speelde iedereen 4 wedstrijden van een half uur. In poule A waren dit allemaal mix-dubbels. Na de wedstrijden stonden Jordi en Arnoud samen op de 1e plaats met 11 punten; nipt gevolgd door Lisa met 10 punten. In games zag het er voor Arnoud

8

Alles bij elkaar opgeteld zijn er 263 games gespeeld. Per poule staan de volgende namen op de 1 en 2e plaats:

Gideon Oudshoorn (15 games) Wiebe Bonnema (14 games) Julian A. / Rik B. (18 games) Aron v. Remmerden (17 games) Mayon Jousma (18 games) Hidde IJdema (17 games)

OPENINGSTOERNOOI JEUGD 29 MAART Zijn de nieuwe buitenbanen wel op tijd klaar of toch binnen in de hal tennissen? Uiteindelijk werd op woensdag 26 maart de knoop doorgehakt: dit jaar geen jeugd Openingstoernooi buiten. Het toernooi kon wel doorgaan als alle wedstrijden gespeeld werden op de 4 binnenbanen (tot 14.00 uur ’s middags). Dit moest lukken! Na heel wat gepuzzel lag er een speelschema. Om 9.00 uur gingen de grootveldspelers los en om 12.00 uur viel het startsein voor de mini’s en de midi’s.

waren, werd er fanatiek gespeeld. Vele kinderen kwamen bezweet naar de tafel, waar de standen werden genoteerd en de games bijgehouden.

iets positiever uit, dus hierdoor belandde hij op de 1e plaats en Jordi op de 2e plaats. Lisa werd 3de met haar 10 punten. In poule B werden zowel mixdubbels als jongens- en meisjesdubbels gespeeld. Femke won alle wedstrijden, als enige in het toernooi, en stond met 16 punten op de 1e plaats. Hidde IJ. werd 2e met 13 punten en Justhin was 3e met 12 punten. In poule C en D werden naast dubbels ook een paar enkels gespeeld. Het bleef tot de laatste wedstrijd spannend in poule C. Wie zouden er in de prijzen vallen? Marrit werd 1e in poule C gevolgd door Julian op de 2de plek met 1 punt voorsprong op Kars. Ook in poule D was het heel spannend! Nadat iedereen de wedstrijden had gespeeld, stonden Melissa (14 punten) en

Maxime (10 punten) op de 1e en 2e plaats. Bij de mini’s stonden David, Floor, Lars, Lisanne, Marnik, Monica en Renzo in het veld. Er werd door iedereen goed en fanatiek gespeeld. Na twee uurtjes spelen en een pauze met wat lekkers en drinken, kreeg iedereen bij de prijsuitreiking een medaille. Marnik had als enige alle 4 wedstrijden gewonnen. Lars werd 2de en op de 3de plaats eindigde Renzo. Tegelijkertijd met de mini’s startten Linde, Iris, Soshanna en Sara op het midiveld. Voor de pauze speelden ze 3 enkelwedstijden en na de pauze nog 2 dubbels. Leuke wedstrijden met mooie lange railly`s. Als beloning ook voor hen een medaille en Iris behaalde de 1e prijs. Tot slot nog een bedankje aan de kinderen die spontaan hulp aan boden om te tellen bij de mini’s en de midi’s! Gelukkig kon het jeugd Openingstoernooi toch nog binnen doorgaan. Iedereen kan terug kijken op een geslaagde en sportieve dag!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

JEUGDPAGINA

K4 HYPOTHEEKVISIE MOLENTOERNOOI

In 2008 organiseert T.V. De Molen wederom het..... K4 Hypotheekvisie Molentoernooi Captain Hans heeft zijn troepen weer bij elkaar geroepen en de voorbereidingen voor het K4 Hypotheekvisie Molen toernooi zijn weer in volle gang gezet. Dit jaar zal het toernooi traditioneel in de laatste week van de (basis)school vakantie worden gehouden. Dit is van maandag 04 t/m 10 augustus 2008. Vanaf nu is de inschrijving weer geopend. Dit kan via het inschrijf formulier, maar veel makkelijker is via internet. Kijk op www.tvdemolen.nl bij activiteiten/k4 Molentoernooi. Hier vind je een link waarbij je je kunt inschrijven. We hopen natuurlijk dat alle jeugdleden zich weer massaal gaan inschrijven want we willen ons record van 150 deelnemers proberen te breken... Sinds vorig jaar kun je je inschrijven voor alle rubrieken. Wil je enkelen, dubbelen of mixen, geen probleem want je mag je voor 3 rubrieken inschrijven. Voor wie niet precies op de hoogte is wat K4 betekend, hier een korte uitleg. Een “K” toernooi staat voor JeugdRanglijst toernooi. Deze worden onderverdeeld in 5 categorieen. B.V. een K5 is de laagste categorie waarvoor je punten voor de jeugdranglijst kunt verdienen. Dit zijn meestal regionale toernooien. Een K1 toernooi is de nationale

kampioenschappen. Dit zijn de kinderen die al tot de beste spelers van het land in hun leeftijdscategorie behoren. In de leeftijdsgroepen t/m 12 en t/m 14 wordt door T.V. De Molen een “K4” categorie toernooi georganiseerd. Voor de leeftijdgroepen t/m 10 en t/m 17 is dit niet mogelijk (is bepaald door de KNLTB). Omdat wij als commissie vinden dat iedereen een leuk en gezellig toernooi moet kunnen spelen organiseren wij ook voor de laatste 2 leeftijdsgroepen een toernooi, maar dit heeft dan een “open” toernooi, omdat hier geen punten voor gewonnen

kunnen worden. Maar... wat je wel kunt winnen zijn weer prachtige bekers en... iedereen die meedoet heeft al direct een prijs. Wat dat is, dat zie je als je je inschrijft. Voor ons als commissie hebben wij maar 1 doel, een heerlijke (hopelijk zonnige) week vol spannende en sportieve wedstrijden. Wil je meer weten, bel dan met Roelof of Marja op 0582669981 Hans, Pieter, Caroline, Susanna, Roelof en Marja

Sponsors:

HYPOTHEEK VISIE LEEUWARDEN Eewal 89, 8911 GS Leeuwarden Tel.: (058) 216 13 01, Fax: (058) 2132203 Internet: www.hypotheekvisie.nl E-mail: leeuwarden@hypotheekvisie.nl

Astrid Sportprijzen Voorstreek 42, 8911 JR Leeuwarden Tel.Fax: (058) 215 35 09, b.g.g. (058) 255 20 07

Tenniscentrum ‘DE MOLEN’ Kalverdijkje 76b, Leeuwarden Tel.: (058) 266 69 66

9


Familiewoning te huur in Frankrijk

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Rustig gelegen in de Bourgonje. Ook geschikt voor grotere gezinnen. Info: Jaap en Marion de Graaf. Telefoon: (058) 267 46 59 www.lemoulindefulvy.nl

Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Beste leden van De Molen, Bij het versturen van de acceptgiro’s voor de contributie heeft u afgelopen keer een machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie aangetroffen.

Ruim 250 leden hebben dit formulier ingeleverd, wat voor volgend jaar een kostenbesparing oplevert van € 110,— aan porto kosten. Daarbij komen nog papier en enveloppes, zodat dit bedrag oploopt tot ruim € 200,—.

Tennisver. De Molen Machtigingsformulier Wilt u dit machtigingsformulier VOLLEDIG ingevuld en ondertekend inleveren bij de ledenadministratie? Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 30 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Lidnr.: Voorletters: Tussenvoegsel: Naam: Straat: Huisnummer:

Deze besparing komt op een andere manier weer terug naar de leden. Heeft u de machtiging nog niet ingevuld, of bent u deze kwijt geraakt, dan heeft u hierbij de mogelijkheid om dit alsnog te doen. De contributie wordt dan m.i.v. 2009 in 2 gelijke termijnen af geschreven in februari en maart. Als bij ons uw mailadres bekend is, wordt dit van te voren via de e-mail gecommuniceerd. Mocht u het om wat voor reden dan ook niet eens zijn met de automatische incasso, dan heeft u 30 werkdagen na de afschrijving de tijd om u uw bank opdracht te geven de incasso terug te storten. Wat dat betreft zit er dus geen risico aan een machtiging.

Toevoeging:

De ledenadministratie verzoekt u dan ook deze machtiging in te vullen en te deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum. Zo kunnen we gezamenlijk de kosten laag houden.

Postcode: Plaats: Telefoon: Telefoon(mobiel): Geslacht: Geb. datum:

-

-

E-mail: Roepnaam: Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

Roelof en Marja van Dijk Ledenadministratie

Tennisver. De Molen om per maand (2 termijnen) bedragen van Bank/gironr.:

af te schrijven

Wegens Lidmaatschap contributie Datum: Als een rekeningnummer van de PostBank is opgegeven, vul dan de tenaamstelling van de rekening in: Naam: Plaats: Handtekening:

11


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

REÜNIE HEWITT

Warme reünie Hewitt Door HANS SCHELLING ROTTERDAM Het was gisteren een emotioneel weerzien voor Lleyton Hewitt met Pity en Jaap Adema in de catacomben van Ahoy. Hewitt praat wat graag bij met Pity en Jaap Adema uit Leeuwarden. De Australische tennisser ontmoette het gastgezin uit Leeuwarden, waarbij hij in 1994 en 1995 als tiener verbleef toen hij een jeugdtoernooi in Leeuwarden speelde. Dat maakte de dag voor Hewitt nog een beetje goed, want hij werd in de eerste ronde van het ABN Amro-toernooi verrassend uitgeschakeld door de Italiaan Andreas Seppi. Pity en Jaap Adema kunnen zich de weken nog goed

12

herinneren. ,,Lleyton was het eerste jaar nog een broekie. Als een jongetje luisterde hij braaf naar zijn coach. Er hebben altijd Australische jongens bij ons geslapen, maar Lleyton was de fanatiekste. Hij ging keurig op tijd naar bed en maakte veel trainingsuren. Tijd voor uitstapjes was er niet. Hij kwam ondanks zijn jonge leeftijd hier tennissen. Als een soort bijgeloof moesten we altijd naar zijn wedstrijden komen kijken. Wij hebben echt een band met hem opgebouwd.’’ De jongensfinale om de Windmill Cup in 1995 staat nog altijd te boek als één van de legendarische wedstrijden in de Friese hoofdstad. Hewitt versloeg de Venezolaan José de Armas na een zinderende driesetter. De Australiër keek in de beslissende set tegen een 51 achterstand aan. Met zijn inmiddels bekende vech-

tersmentaliteit sleepte Hewitt de zege uit het vuur. ,,Daar zag je al dat Lleyton een topper zou worden. Hij was op zn veertiende al helemaal gefocused op het tennis. Na zijn toernooizege belde hij middenin de nacht zijn ouders in Australië om het nieuws te vertellen. Een week later ontvingen wij van hen een prachtig bloemstuk.’’ Hewitt was de Ademas zeker niet vergeten. Dat bleek ook al in 2000. De voormalige wereldkampioen belde aan de vooravond van het ATP-toernooi in Rosmalen om te zeggen dat hij wegens een blessure niet op het Brabantse gras kon spelen. Hewitt vertelde destijds: ,,Later vandaag wordt dat officieel bekend gemaakt maar ik dacht, ik bel maar even. Want als jullie hier naar toe willen komen, speel ik niet.’’ Daarna was er geen contact meer. Tot gistermiddag. Hewitt was vooral geïnteresseerd in de familie Adema. ,,Leuk om jullie weer eens te zien. Hoe gaat het met jullie zoon André? Ik kan mij dat toernooi nog goed herinneren, want het was één van mijn eerste toernooizeges in het buitenland. Helaas voor jullie heb ik mijn dochter Mia Rebecca niet meegenomen, want het was een te lange reis voor maar één toernooi.’’


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

WINDMILL CUP CARL GANTOIS ‘08

Beste Gastouder van de Windmill Cup Carl Gantois De organisatie van de Windmillcup Carl Gantois is al weer druk bezig met de voorbereiding van het toernooi. Deze wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 20 juli. Vanwege de vele telefoontjes die wij moeten verrichten, zeker als het toernooi zoals nu weer in de schoolvakantie valt, proberen we ook dit jaar onze vaste gastouders per mail te benaderen. Dan komt het telefoontje voor u ook niet op ongelegen momenten en kunt u er bovendien eens rustig over nadenken en antwoorden wanneer het u zelf schikt. Graag zouden we van u willen vernemen of u ook dit keer weer gastgezin zou kunnen zijn voor onze deelnemers. Het merendeel van de spelers komt zoals gebruikelijk aan op de zondag voorafgaand, 13 juli. De bus uit Parijs zal dan bijvoorbeeld aankomen. De kinderen die op eigen gelegenheid arriveren, zouden eventueel ook eerder kunnen komen. Indien u weer van de partij kunt zijn, horen we graag hoeveel kinderen u zou kunnen huisvesten, vanaf welke dag en tot wanneer. Aangezien er ook altijd teams/spelers zijn, die eerder vertrekken als ze uit het toernooi liggen, zou een gedeelte van de week, bijvoorbeeld tot donderdagochtend, ook altijd mogelijk en zeer welkom zijn. Laat ons gewoon weten wat u past, welke voorkeur u heeft; bijvoorbeeld jongens/meisjes, een bepaald land of taal. Verder willen we graag uw gegevens controleren, met name een wijziging van mobiele nummers, maar ook duidelijk naam en adres. We horen heel graag van u, en hopen weer op uw gastvrijheid te mogen rekenen. Mochten we niets van u horen, dan nemen we telefonisch binnen een paar weken contact met u op. Met vriendelijke groeten, Namens de werkgroep huisvesting,

Hanna van Poppelen, 058-2667608 / 06-22417905 RHM en JR van Poppelen, Okkingastate 8, 8925 HJ Leeuwarden

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

T.V. De Molen organiseert van 04 aug. t/m 10 aug. 2008

K-4 MOLENTOERNOOI GOEDGEKEURD DOOR DE KNLTB JONGENS/MEISJES T/M 12 JAAR, ENKEL JONGENS/MEISJES T/M 14 JAAR, ENKEL TEVENS WORDT ER EEN TOERNOOI T/M 10 EN T/M 17 JAAR GEORGANISEERD EN EEN DUBBEL TOERNOOI (HD, DD en GD) IN ALLE CATEGORIËN

HET TOERNOOI WORDT GEHOUDEN OP TENNISCENTRUM ‘DE MOLEN’, KALVERDIJKJE 76B, 8924 JJ LEEUWARDEN ICHTINGEN EN INSCHRIJVEN (inschrijfgeld enkel: €12.=, dubbel €6.=) UITERLIJK 13 JULI 2008 BIJ: TV DE MOLEN FRANCKENASTATE 24 8925 LA LEEUWARDEN WWW.TVDEMOLEN.NL K4molentoernooi@tvdemolen.nl

INLICHTINGEN TEL. 058-2669981

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

SUPRISE

We hadden niets in de gaten. De verrassing was dan ook groot toen wij op de ledenvergadering d.d. 27 januari jl. in het zonnetje werden gezet. Beide zijn wij bijna elk jaar aanwezig op de ledenvergadering. Achteraf gezien was er een kleine aanwijzing omdat aan ons beide enige dagen vóór de vergadering terloops door de voorzitter werd gevraagd of we er weer zouden zijn. Maar ja, wij dachten dat

Siebren gewoon belangstelling toonde of we weer van de partij zouden zijn.

tennissen en we zullen ons blijven inzetten voor ons kluppie TV De Molen.

Op deze wijze willen wij de vereniging bedanken voor het feit dat wij beide lid van verdienste zijn geworden. Het had uiteraard niet gehoeven, want we hebben al het werk graag verzet, maar wij waarderen het wel heel erg!

Allemaal de sportieve groetjes van Oukje Meijer-Das en Saapke Miedema

We hopen dat we nog lang de gezondheid mogen hebben om zelf te kunnen

15


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken. Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen doet u er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een afspraak bij de Rabobank bij u in de buurt of ga naar rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

KIJKJE IN DE KEUKEN VAN...

Een kijkje in de keuken van Heren 1. Voor het eerst dit jaar doet er een Herenteam van de Molen mee aan de zaterdag Hoofdklasse competitie. Waar de dames al sinds mensenheugenis kampioen worden in diezelfe klasse, komen de heren net kijken. De jonge honden Tjarco, Menno, Niels, Stephan, Jasper en sinds dit jaar ook Wieger moeten de kar trekken, je moet natuurlijk ook meteen sterk zijn in de breedte nietwaar. Wieger en Tjarco spelen ook nog zondag competitie voor andere verenigingen, maar over die bijdrage zal ik het nu niet hebben. Voor ons was het een strijd van enkele jaren om in deze klasse terecht te komen, en nu we een keer waren was handhaving dan ook het eerste doel, kampioen zou helemaal fantastisch zijn. En, zo halverwege de competitie, kunnen we al zeggen dat handhaving gaat lukken. De hele winter heeft iedereen zich goed voorbereid om er in het voorjaar te kunnen staan. Je merkt dan al rond maart dat er met spanning op de KNLTBwebsite wordt gekeken, want wie zijn de tegenstanders en, nog belangrijker, krijgen we Noordwolde uit of thuis? Het kunnen spelen van hele wedstrijden is dan ook een verzoek dat steeds meer gedaan wordt in de laatste trainingsweken en natuurlijk weet Age dat als geen ander. Helaas of gelukkig mochten we meteen in de eerste competitiewedstrijd naar Noordwolde toe, weer uit op kunstgras en dus een vrijbrief voor valsspelerij, want alles op hun kant mogen ze zelf uitgeven. Twee jaar geleden hebben we namelijk al met die ellendelingen kennis mogen maken en alleen door alle ballen die binnen een meter van de lijn terecht kwamen met een stalen gezicht uit te geven, gevolgd door een symbolisch gebaar met het racket, waarbij een cirkel om de net bedachte afdruk(kunstgras!) werd getrokken, hebben zij ons toen al van een plekje in de Hoofdklasse beroofd. Ter voorbereiding hebben we alvast op kunstgras gespeeld, waarbij Tjarco

zo dicht mogelijk bij de praktijk wilde zitten door ook alvast alles uit te geven waar hij niet bij kon...Dit natuurlijk om een ieder op scherp te zetten. Geruststelling één was dat de ergste valsspeler er niet was, wat de sfeer een stuk ten goede kwam, want ipv heel slecht was er sprake van een sfeer van noodgedwongen acceptatie en het beste er van maken. Over de opstelling werd dan lang gesteggeld. Wieger werd geofferd tegen de vooraf te sterk ingeschatte Veldhuizen, maar dan kenden wij Wieger nog niet. Want wat een partij speelde hij, de eerste set nog verloren, maar in het tweede bedrijf walste hij over het baasje heen. De derde set ging gelijk op en wanneer de punten belangrijk werden kwam de gewiekste valsspeler in zijn tegenstander boven. 20 cm voor de achterlijn wordt dan uit gegeven bij 2-2 in de beslissende tiebreak. Het zegt toch veel over mensen wanneer zulke streken nodig zijn voor het winnen van een potje tennis. Want zo belangrijk is het nu ook weer niet allemaal, ook al draven we met zijn allen nog wel eens door. In is in, uit en uit en men moet zich naar de tegenstander en naar zichzelf(hier wordt het moeilijk voor de meeste mensen) als een gentleman gedragen. Jasper liet door alle discussie op de baan naast hem nodeloos de eerste set lopen in zijn partij, terwijl Wieger in die derde set tiebreak verwikkeld was. Het mocht niet zo zijn helaas, Wieger verloor en op kinderlijke wijze liet Jasper zich als een mak schaap naar de slachtbank brengen. Niels had ook niet hoeven verliezen, maar speelde telkens de sterke forehand aan en versloeg zich op elke bal waarop hij naar voren moest. Als dat niet loopt dan is winnen lastig. Alleen Menno wist de enkel te winnen en Tjarco en Wieger pakten het tweede dubbel. Al met al een 4-2 nederlaag, die toch als een lichte kater kon worden beschouwd. Nazitten met zulke mensen is geheel overbodig, dus meteen huiswaarts. Geheel terecht werd Jasper tot Kluns van

de dag benoemd en net zo terecht werd Wieger tot Koning uitgeroepen. De oplettende lezen is de naam van Stephan nog niet tegengekomen in het wedstrijdverslag. Nu zou inderdaad vanuit tactisch oogpunt die keuze zeer voor de hand liggen, ware het niet dat de vervelende redenen van afwezigheid een hardnekkig Pfeiffer virus en aanhoudende keelpijn zijn. Deze zorgen ervoor dat Stephan's taak binnen het team tot aan de dag van vandaag beperkt is gebleven tot veel coachen, lekker bruin worden en mooi zijn. De tweede ronde was tegen het vorig jaar net erin gebleven Fivelveld. Jasper was niet aanwezig, dus mocht iedereen twee potjes spelen en waren de winstkansen aanzienlijk gestegen. Nu lagen de banen er net een paar dagen in, maar toch was er al sprake van een best thuisvoordeel. Wanneer de tegenstanders gaan klagen over wind en niet opstuitende ballen, dan is de wedstrijd al voor de helft gewonnen. Mooi laten mekkeren en ondertussen de ballen wat terugspelen, een geïrriteerd speler maakt altijd meer fouten dan punten. Alle enkels gewonnen,alleen een dubbel verloren, dat geeft meteen moed voor handhaving, want zo'n tegenstander gaat natuurlijk ook tegen anderen veel verliezen. Op aangeven van Stephan werd er nu ook veel meer gecoached, want door goede coaching op de juiste wedstrijden zijn wedstrijden om te draaien en kan er gewonnen worden. Nieuwe koning werd Niels, die goed geconcentreerd twee partijen binnenbracht, en zeker de eerste enkel was geen eitje. Tjarco werd, mede door eigen keuze, tot Kluns benoemd, wegens een combinatie van gepruts in de dubbel(Het zijn zachte banen, maar een smash op een meter van het net moet toch weg te leggen zijn..) en het uiten van de ergernis over datzelfde gepruts. Gezellige tegenstanders, met wie het goed nazitten was, zoals het hoort.

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008 In de derde ronde mochten we de verre reis maken naar de scheepsjongens. Aangezien zij acht man in het team hebben, was de opstelling een gok. Niet dat we zoveel kunnen schuiven, maar toch.Wieger mocht tegen Wilco Veltien, die vooraf te sterk was geacht. Blijkbaar halen dergelijke uitspraken het beste in Wieger boven, want het mogen kempen met de Grote Onverslaanbare bracht een grote vechtlust in hem boven. Fantastische rallies van gemiddeld zeker 12 slagen voor elk punt trokken vele toeschouwers. Niels was druk doende David Posthmus te verslaan, en ook Wieger won, tot ontzetting van de thuisploeg, de eerste set in de tiebreak. Onthutst en ontredderd waren de blikken in de ogen van de Bonte koeien. Niels verloor de 2e set maar trok met mooi spel en veel winners de wedstrijd naar zich toe. Wieger moest zich toch gewonnen geven. Menno schonk de niet geheel onbekende Hessel S het genoegen van het spelen van een derde set, maar of Hessel daar blij mee was? De brancard werd al voorzichtigjes meegetroond naar baan 2, waar Menno het vonnis snel voltrok. Tjarco had ook drie sets nodig tegen servicekanon De Leeuw, en dus 3-1 uit de enkels. Helaas gingen beide dubbels verloren, waarbij wel moet worden gezegd dat er goed werd gespeeld en gecoached. Elke enkelspeler krijgt een vaste coach toegewezen en in de dubbel hetzelfde. Een prettige wedstrijddag, waar iedereen tevreden was en het nog lang gezellig was. Zo gezellig, dat voor één keer werd afgeweken van het ritueel om terug te komen op de Molen. Koning bleef Niels, door zijn heerlijke enkeloverwinning. Kluns was ditmaal Wieger, mede door een aantal dure dubbelfouten in de dubbel(op matchpoint!!!) en onwelgevoeglijk taalgebruik richting zijn eigen persoon. De vierde ronde was een zware, we mochten de kampioen van vorig jaar, Be Quick uit Groningen, ontvangen. Ook deze mannen waren niet helemaal thuis op onze banen. Tegen de eerste heer was echt geen kruid gewassen, Niels vloog met 0 en 1 van de baan en gaf zelf aan best lekker te hebben gespeeld...Auw. Jasper was in zijn element, een tegenstander met geen killeropslag, niet al te veel tempo en niet thuis op deze ondergrond. De eerste set werd nog onnodig verloren, maar toen hij zijn zeis tevoorschijn haalde en de meest lage sliceballen van zijn racket liet schieten kon de tegenstander er

18

niets meer mee. Onze banen zijn gemaakt voor de slicer, en laat dat nu net het enige zijn dat Jasper nog een beetje kan. Tjarco had geen zin om lang op de baan te staan en hufte zijn tegenstander alle hoeken op, zelden zo'n constant goede Tjarco gezien. Menno had vervolgens geen kans in zijn enkel en ook een vers lading tape om de vingers mocht niet baten. De dubbel van Tjarco en Jasper was ronduit slecht, humeurig, veel fouten, alles zat natuurlijk tegen en bij de tegenstanders speelde de gigant Kingma. Wieger en Niels wisten hun dubbel wel te winnen, en dus en onverwacht mooie 3-3. Wegens de sterke overwinning op de 2,7 was Jasper tot Koning uitgeroepen. Dicky had zelfs een mooie borstspeld meegenomen. Tjarco kwam dichtbij, maar wegens kleding die niet geheel bij zijn slofjes paste werd hij kroonprins. Kluns was ditmaal Menno, geheel terecht, omdat hij er niets van bakte in zijn enkel. Hij voelde het wel weer goed aan door op zichzelf te stemmen. Dit gebeurde weer onder het genot van de nodige biertjes en het bleef nog lang gezellig. Nu, net na Pinksteren, staan we ietwat geflatteerd tweede. Dit mede doordat het team van 't

Nylan zich heeft teruggetrokken en sommigen hierdoor een ronde minder hebben gespeeld. Kampioen zullen we niet worden, maar het streven is om beste van de Friese teams te worden, want dan mogen we, net als dames I, landelijk gaan spelen om het Nederlands Kampioenschap. jaja. Als u dit leest zal de realiteit ons al hebben ingehaald en zal duidelijk zijn geworden of wij daar inderdaad voor mogen spelen of dat wij huilend rondlopen op het park omdat dit is verprutst op 1 punt. Mocht dat zo zijn, dan is Jasper de Schuldige, want hij had in Noordwolde zijn enkel moeten winnen. Voor sommige nederlagen gelden nu eenmaal geen excuses en past slechts nederig zwijgen.... Komende zaterdag wacht ons koploper Hertenkamp. Voor aanvang van elke ronde organiseren wij telkens een teamontbijt bij een van de mannen thuis, ditmaal zal Menno dit verzorgen. De laatste keer deed hij dat met een heerlijke pasta, waarbij de koolhydraten zeer welkom waren. Tot ziens op het park!

OPEN MOLEN TOERNOOI Open Molentoernooi 2008 Beste tennisvrienden, Vorig jaar vond voor de eerste keer het Open Molen Toernooi plaats op het tenniscomplex van TV De Molen in Leeuwarden. Dit jaar zal het tweede Open Molen Toernooi plaatsvinden van 23 juni t/m 29 juni. Deelname is mogelijk in de categorieën 5, 6, 7 en 8! Categorie 5 is dus dit jaar nieuw!

Opgeven kan via toernooi.nl (http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=20546). Inschrijven kan tot en met 8 juni. Wij hopen op iets beter weer, maar vooral dat we velen van jullie dit jaar mogen begroeten tijdens ons tennistoernooi. De toernooicommissie


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

INSCHRIJFFORMULIER OPEN MOLENTOERNOOI

Inschrijfformulier

OPEN MOLENTOERNOOI 2008 23 juni t/m 29 juni 2008 Enkel: heren / dames* Dubbel: heren / dames* Gemengd:

5 17+ / 5 35+ - 6 17+ / 6 35+ - 7 17+ / 7 35+ - 8 17+ / 8 35+ 5 17+ / 5 35+ - 6 17+ / 6 35+ - 7 17+ / 7 35+ - 8 17+ / 8 35+ 5 17+ / 5 35+ - 6 17+ / 6 35+ - 7 17+ / 7 35+ - 8 17+ / 8 35+

Uw partner dient ook een inschrijfformulier in te leveren. Gegevens partner: Naam dubbel: Naam gemengd:

.................................................................................................................. tel: ................................................. Pasnummer: .................................. .................................................................................................................. tel: ................................................. Pasnummer: ..................................

Gegevens speler/speelster: Naam Adres

: ........................................................................................................... : ...........................................................................................................

Postcode

: ...........................................................................................................

Woonplaats : ........................................................................................................... Telefoon

:................................................................... Mobiel: ............................................

E-mail (verplicht): ........................................................................................................................ Bondsnummer: ................................................................. Speelsterkte : ............/............. Lid van: ................................................................................... Ondergetekende schrijft zich hierbij in voor het toernooi en verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere wedstrijdbepalingen, die gelden voor inschrijving en deelname aan dit toernooi.

Handtekeneing: .............................................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is. Sturen naar: Reina Adama, Bleekhof 14, 8921 MB Leeuwarden

19


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

WEDSTRIJD REGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2008 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10.

11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19.

De poulewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen sets. Incl. zonodig een tiebreak. Indien er een derde beslissende set gespeeld moet worden, wordt deze set als een tiebreak gespeeld, d.w.z. niet om games maar een normale tiebreak, telling om punten (te noemen: tiebreakset). In de halve- en finales wordt de derde beslissende set volledig gespeeld eventueel met een tiebreak. De eindstand in de poule wordt bepaald volgens het KNLTB wedstrijd- en toernooi reglement. Voorafgaand aan iedere wedstrijd is er 5 minuten inspeeltijd en na afloop van de wedstrijd moet de baan worden geveegd. Spelers zijn verplicht om zich minimaal 15 minuten voor aanvang van iedere wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Voor de daaropvolgende wedstrijden bepaalt de wedstrijdleiding hoe laat men aanwezig moet zijn en is het de deelnemers verplicht zich bij hen op de hoogte te stellen. Indien een speler (koppel) niet komt opdagen of te laat komt, is de wedstrijd voor deze speler(s) verloren. De tegenstanders krijgen dan een walk-over. Men kan zich inschrijven voor de volgende categorieën: Senioren 17+: Herenenkel en damesenkel 9, 8, 7, 6, 5, 4 en hoger Herendubbel en damesdubbel 9, 8, 7, 6, 5, 4 en hoger Gemengd-dubbel 9, 8, 7, 6, 5, 4 en hoger Senioren zijn deelnemers die 17 jaar en ouder zijn. De datum 1-1-2008 is bepalend Men mag zich voor maximaal 3 categorieën inschrijven. Dus 1 maal HE/DE; 1 maal HD/DD; 1 maal GD. (een enkel of dubbel in 2 speelsterktes spelen is niet mogelijk) Indeling van de spelers geschiedt op speelsterktes zoals aangegeven op het KNLTB-spelerspasje, tenzij de speler heeft aangegeven in een hogere categorie te willen deelnemen. Bij de dubbels geldt de speelsterkte van de speler met de hoogste speelsterkte. Bij onvoldoende (minder dan 3) inschrijvingen voor een categorie in een bepaalde speelsterkte kunnen speelsterktes samengevoegd worden. Als een speler, zowel in het enkelspel als in een dubbelspel, uitvalt en hij/zij heeft al een wedstrijd gespeeld of is aan een wedstrijd begonnen, mag er GEEN vervanger komen. De speler cq. het koppel wordt uit de strijd genomen. Alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden worden als gewonnen aan de tegenstanders gegeven. Deze wedstrijden tellen voor de poulestand mee als 60/6-0. De wedstrijden zijn gekoppeld aan het DSS. De uitgevallen en niet gespeelde wedstrijden als 60/6-0 voor de poule worden niet meegenomen voor het DSS. Een wedstrijd kan alleen door de wedstrijdleiding worden afgeblazen bv. bij regen. De wedstrijdleiding bepaalt of de wedstrijd hervat wordt (eventueel binnen) of uitgesteld wordt. Bij hervatting of inhalen van de wedstrijd wordt er verder gespeeld op de afgebroken set en gamestand. Indien de voortgang van het toernooi dit vereist heeft de wedstrijdleiding het recht de wedstrijden te verkorten (bijv. beslissend punt systeem / verkorte sets) en om de wedstrijden op overdekte banen te laten spelen. Het inschrijfgeld moet voor aanvang van de eerste wedstrijd betaald worden. Tevens kan gevraagd worden om het KNLTB tennispasje te tonen. De wedstrijden worden gespeeld op 8 verlichte smashcourt banen en eventueel op 4 overdekte tapijtbanen. In het geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcomissie.

22


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

Inschrijfformulier

TV DE MOLEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Senioren 2008 Speelperiode 25 augustus t/m 7 september

Sluitingsdatum inschrijving is 7 augustus Bondsnummer. (op pasje): …..…………………………… Man / Vrouw Naam: …………………………………………………….. Voornaam: ……………………. Telefoonnummer: ………………………………………… E-mailadres: ……………………………………………… Indien je in een hogere speelsterkte mee wil spelen dan de speelsterkte op je spelerspas geef dan hieronder aan in welke speelsterkte je mee wilt doen. Enkel: …………..

Dubbel: …………. Gemengd Dubbel: …………………

Omcirkel de categorie(en) waarin je mee wilt doen: (maximaal 3) 17+:

HE

DE

Partner heren dubbel Partner dames dubbel Partner gemend dubbel

HD

DD

GD

: ……………………….. Bondsnummer: ………………… : ……………………….. Bondsnummer: ………………… : ……………………….. Bondsnummer: …………………

Omcirkel de dag van de verhindering (1 verhindering per week per koppel) Week 1: Week 2:

ma 25 ma 1

di 26 di 2

woe 27 woe 3

do 28 do 4

vr 29

za 30

Indien er in een enkelcategorie een groot aantal deelnemers is dan kan ervoor gekozen worden om de betreffende categorie te laten starten op zaterdag 30 augustus. Indien je verhinderd bent kunt je dat hierboven aangeven. Het inschrijfgeld bedraagt: Deelname 1 categorie Deelname 2 categorieën Deelname 3 categorieën

€ 7,00 € 10,00 € 12,50

Het verschuldigde bedrag dien je voor je eerste wedstrijd te voldoen aan de wedstrijdleiding. De wedstrijden beginnen op ma t/m vr om 18:30 en op za/zo om 9:00 uur. De poulewedstrijden in de dubbel- en gemengd dubbelcategorieën worden in principe gespeeld van ma 25 aug. t/m za 30 aug. De wedstrijden in de categorie enkel worden gespeeld van ma 1 t/m zo 7 sept. Het weekend van vrij. 5, zat. 6 en zon. 7 sept. moet men voor de kwartfinales enkel, cq halvefinales (enkel en (gemengd) dubbel), cq finales (enkel en (gemengd) dubbel) beschikbaar zijn.

23


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies,

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden

u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

15:12:25

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

Okkingastate 1 Leeuwarden http://members.lycos.nl/topscore1/ tel. 058 266 22 11 E-mail ovangelderen@chello.nl mobiel 06 53834659


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

HETEKO

Enerverende slotwedstrijd Heteko Na de eerste schifting in de poulewedstrijden was in de playoffs al duidelijk gemaakt wie om welke plaats ging strijden. Op de slotdag van de Heteko werd vooral duidelijk, dat het niveau van de tegenstanders erg dicht bij elkaar lag. Het grootste verschil in de uitslag bleek slechts drie games te bedragen. Zo ging de strijd om de laatste plaats –of wellicht beter gezegd om van de laatste plaats af te blijventussen Ben met invaller enerzijds, en Jan/Roland anderzijds. De laatsten wisten deze wedstrijd op het laatste moment met 8-7 naar zich toe te trekken. Jan Oeds had een goede keus gemaakt door de geblesseerde Willem te vervangen door Eric Heitmeijer; Bertus en Harry konden net niet voldoende een vuist maken en gingen met 6-8 ten onder. Helaas zonder te spelen werden Gary en Peter zeven-

Einduitslag Heteko 2008: 1. Doede Postma/ Franke Visser 2. Marten Rosier/ Johan Hoekstra 3. Andries Vis/ Paul Weiland 4. Eric Mink/ Guus van Loo 5. Geert Veurman/ Marten de Haas 6. Peter Faber/ Jan Brunsting 7. Gary Harpert/ Peter Toen 8. Rein Koopal/ Roald Uildriks 9. Jan Oeds Veentra/ Willem Metselaar 10. Bertus Smidt/ Harry Lamberts 11. Jan Mellink/ Roland de Jong 12. Ben van Hecke/ Bert Panhuise

de, daar de tegenstanders het op het laatste moment lieten afweten; invaller waren niet meer te regelen. Jammer… In de strijd om de vijfde plaats moesten verrassend de winnaars van vorig jaar, Peter en Jan, nipt het onderspit delven tegen Marten en Geert(7-6). De wedstrijd om het brons was er één tussen de nummers twee in de poules, Guus/Eric tegen Andries/Paul. Andries en Paul wisten gedecideerd de wedstrijd naar zich toe te trekken, waardoor het brons veiliggesteld werd. In de finale stonden oudwinnaars Johan Hoekstra(in 2006 met Rein Koopal) en Franke Visser(in 2003 met Bertus Schmidt) tegenover

Franke en Doede de winnaars van Heteko elkaar met elk een finaledebutant. Johan en Marten namen al vlot een 3-1 voorsprong, mede door een groot aantal fouten van de tegenstanders. Doedes en Franke wisten zich echter knap terug in de wedstrijd te vechten en namen zelfs een 7-5 voorsprong. Serviceverlies van Franke gaf echter Johan en Marten de kans om terug in de wedstrijd te komen(7-7). Daar er geen break meer volgde, wisten Doedes en Franke met 9-8 het eindsignaal te halen en zo –na de verloren finale in 2007- hun eerste gezamenlijke eindzege binnen te slepen.

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost 13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

26


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

ZONDAGAVONDCOMPETITIE

Afgelopen winterseizoen kon men zich op de zondagavond weer lekker uitleven op de binnenbanen door mee te doen aan de zondagavondwintercompetitie. Deze competitie draait al een behoorlijk aantal jaren en er bestaat de laatste jaren zoveel belangstelling voor dat er inmiddels twee groepen draaien. Dat is natuurlijk ook geen wonder want het is er gezellig vertoeven tijdens en ….. natuurlijk na de wedstrijden. Aan het eind van het seizoen hebben we dan met beide groepen nog een gezamenlijke slotavond waarop de prijsuitreiking plaats vindt. Ook deze avond was erg geslaagd dit jaar. Ondanks het feit dat de wedstrijden door omstandigheden wat korter waren dan

normaal was het erg gezellig Er waren heerlijke salades van Bert en bitterballen van Age en natuurlijk de goede verzorging van Arnold en Grietje. Bedankt allemaal!! Bij de gevorderden was het echt tot de laatste partij spannend tussen nummers één en twee met aan het eind maar 1 puntje verschil. Volgend seizoen maar revanche zou ik zeggen.

P.S. Wie het komende winterseizoen ook mee wil doen kan zich opgeven door het formulier in te vullen (ligt in de stelling in de kantine) en af te geven aan de bar. Het is voor alle speelsterkten een hele leuke competitie.

Allemaal nog van harte gefeliciteerd!! Tjittie Ploegstra

De prijzen gingen dit seizoen naar: Gevorderden poule A :1) Guus van Loo en Henny Soldaat 2) Koos Brandsma en Jose v/d Burg

73 punten 72 punten

Gevorderden poule B: 1) Richard Lillipaly en Yvonne Boekema 2) Jan Stellingwerf en Amanda de Voogd

47 punten 44 punten

Aankomend gevorderden/Beginners Poule A:

1) G.H. Tieu en Ngoc Yen Ly

22 punten

Poule B:

1) Andre Jager en Marjon Koetstra

22 punten

Poule C:

1) Marc Nederlof en Mieke Klerkx

19 punten

Poule D:

1) Siemen Jager en Tineke Soldaat

23 punten

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

MOLEN OUD...

MOLEN NIEUW...

28


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

HEKLEUNER

Hekleuner Ze zijn d’r weer.. de hekken dus. Begin van het seizoen was ik zeer onthekt, ik zocht zelfs tijdelijk mijn heil bij de hekken van Rood Geel… Nu echter staan er weer hekken in volle glorie, en er wordt ook volop getennist. Ik moet zeggen, het speelt lekker; mooie vlakke banen, goede verlichting en een prachtig voorjaar staan garant voor een mooie start van het tennisseizoen seizoen. Is dan alles koek en ei? Niet helemaal… De bomen zijn weg! Op het park heeft een enorme kaalslag plaatsgevonden, waarbij het meeste groen met de grond gelijk is gemaakt. En daar sta je dan, leunend op het hek bij een prachtige wedstrijd, lurkend aan mijn capuccino… maar ik hoor amper vogels, ik voel de wind meer dan anders(vooral kouder, harder) in ik zie amper groen. Toch een grote tegenstelling met vorig jaar, maar ja je moet er wat voor over hebben om op een mooie baan te spelen. Maar ja, die wind. Sta je bij tennis te kijken, heb je de wind door je haar(mmmm), in je oren(minder) en je neus(veel minder). De wind is overal… Vooral bij het spelen heb je last, want de afzwaaiers zijn niet van de lucht; al is de wind bij hekleuners als ik tijdens het spel een mooi excuus voor een afzwaaier. Zo gauw je mist, zo hard mogelijk roepen: ‘Stik, rotwind!’ en iedereen heeft met je te doen en knikt begrijpend… de wind erbij? Zo gek nog niet… De wind zorgt ook voor mooie begrippen: ‘Balsurfen, kiteballen, waaiballen, inwaaien en wat dies meer zij… de wind erbij? All we are is dust in the wind…toch?

Advertentie

29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

30


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008

TENNISNIEUWS

ZOMERTENNIS

gegaan: “MOLENPLAZA”.

Hoe werkt het:

T.V. De Molen heeft een nieuw abonnement ontwikkeld speciaal voor sportieve mensen die in het voor- en na seizoen andere bezigheden hebben. Dit abonnement kan voor minimaal 2 en maximaal 3 maanden afgesloten worden, naar keuze aaneengesloten in de maanden juni, juli, augustus en september. We zijn er een aantal restricties aan verbonden:

MOLENPLAZA is voor alle leden van onze vereniging om niet meer gebruikte goederen aan te bieden. Iedereen heeft nog wel een racket op zolder liggen waar je niet meer mee speelt omdat je ouder geworden bent of technisch een beter racket gekocht hebt. Wat te denken van die kinderschoenen waar je al lang weer uitgegroeid bent, maar die absoluut nog niet versleten zijn. Net als dat prachtige shirt waar je praktisch alle wedstrijden mee gewonnen hebt, maar helaas te klein geworden is.

Als je eenmaal op de pagina van MOLENPLAZA bent gekomen kun je een advertentie, eventueel met foto, plaatsen. Als de advertentie eenmaal verstuurd is krijg je een mail terug waarvan je de hyperlink moet kopiëren en plakken in Internet Explorer of een andere webbrowser. Dan pas heb je ook daadwerkelijk de advertentie bevestigd. De advertentie wordt nog niet direct geplaatst, maar wordt eerst beoordeeld door onze MOLENPLAZA beheerder. Dit om misbruik voorkomen. Na goedkeuring staat jou advertentie op MOLENPLAZA.

Er wordt geen aanmelding bij de KNLTB gedaan. Dit betekend dat je niet aan KNLTB toernooien kunt meedoen. Betaling kan alleen via automatische incasso. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode voor het volgende jaar, tenzij de opzegging schriftelijk bij de ledenadministratie is binnengekomen.

Alles is mogelijk zolang het maar niet commercieel is. Iedereen heeft toegang tot MOLENPLAZA, maar om een advertentie te plaatsen moet je lid van de vereniging zijn.

Allemaal veel succes met de zolder opruiming.......

Er hoeft geen pasfoto ingeleverd te worden. De kosten voor dit abonnement zijn 30,— per maand. Het abonnement loopt van de 1e t/m de 30e (31e) van de maand. Zittende leden kunnen hun abonnement niet overzetten. MOLENPLAZA Na vele uren werk is 15 april 2008 een nieuw onderdeel op de site de lucht in

31


Evenementen 2008

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2008 Week agenda

Banen

maandag

senior-plus tossen

dinsdag vrijdag

toss-avond senior-plus tossen

09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 09.00-10.30 10.30-12.00

6 4 8 6 4

09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.30-15.30 09.00-18.00 09.00- 18.00 09.00- 16.00 13.30-18.00 09.00- 16.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00- 16.00 10.00- 18.00

8 2 5 3 8 8 8 6 2 6 4 3 6 8

13.0019.0009.0017.0014.0009.00-

4 2 6 6

Juni zo di wo

1 3 4

vrij za zo ma di di wo

6 7 8 9 10 10 11

wo zo di wo vr zo ma za za/zo Juli ma zo

11 15 17 18 20 22 23 21 28/29

landelijke comp. zondag inhaaldag district comp. dinsdag inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen mallemolen toernooi (senior-plus) inhaaldag district comp.zaterdag inhaaldag landlijke comp. zondag Friese districtskampioenschappen (claim KNLTB) inhaaldag district comp. dinsdag Friese districtskampioenschappen (claim KNLTB) inhaaldag district comp. woensdag jeugd inhaaldag district comp. woensdag veteranen Friese districtskampioenschappen (claim KNLTB) Diepenmaattoernooi eerste ronde PIP KNLTB minitoss Gemengd rolstoel/loper toernooi Jong-Oud toernooi Start Open Molentoernooi finale Molenpip Finaleweekend Open Molentoernooi

14 20

start Windmill K1 toernooi einde Windmill K1 toernooi

Augustus ma zo ma

4 10 18

vrij zo ma zo

22 24 25 31

start K4 toernooi jeugd einde K4 toernooi jeugd start jeugdclubkampioenschappen (enkel) woensdag van district senior-plus toernooi finaledag jeugdclubkampioenschappen (enkel) start seniorenclubkampioenschappen finaledag jeugdclubkampioenschappen (dubbel)

09.00-20-00 09.00-20-00 16.00- 18.30 13.00- 18.30 09.30- 15.30 09.00- 18.00 18.30- 23.00 09.00- 18.00

6 6 6 6 8 6 8 8

September za/zo za/zo di zo za/zo vrij zo

6/7 13/14 16 21 27/28 26 28

finale weekend seniorenclubkampioenschappen Friesland Cup 2e ronde PIP KNLTB Nieuw Talententoernooi Friesland Cup slottoernooi senior-plus slottoernooi senioren

10.00-18.00 10.00-18.00

8 4

10.00- 14.00 10.00-18.00 09.30-12.30 09.00-18.00

4 4 6 8

32

6 8 8

Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie

Vakanties:

16.00 23.00 18.00 23.00 19.00 18.00

Zomervakantie (basisonderwijs): 28 juni t/m 10 augustus

Wiekslag 2008-2  

Clubbald TV De Molen