Page 1

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

INHOUDSOPGAVE Jaargang 25

Nummer

4

wiekslag

IN DIT NUMMER:

PAGINA:

Uitgave december 2007 Oplage 700

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt

Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Mededelingen Van het bestuur Van de redactie Jeugdpagina’s: Jeugd Toss Toernooi Balletje Algemene Ledenvergadering ABN AMRO toernooi Arthur Hagenbeek toernooi Hekleuner Senior Plus tennis Van de recreatiecommissie Tennis & gezondheid Contributie 2007 Sponsors, adverteerders en bezorgers Algemene mededelingen tenniscentrum

1 2-3 3 4 5 7-8 9 11 13 15 17 18 19 21 23 23 24

viermaal per jaar

Girorek.nummer

R aan set A

al

25 JA

29.90.922

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl 1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

VAN HET BESTUUR

Siebren Bonsma

De maand oktober hebben we nog buiten kunnen tennissen. Nu is het echt afgelopen en kunnen we alleen nog binnen spelen. Veel leden van de Molen maken daar ook gebruik van. We kunnen terugzien op een redelijk seizoen 2007. De meeste activiteiten, met een feestelijk tintje vanwege het 25 jarig jubileum, zijn goed geslaagd. In december volgt nog een activiteit voor de vrijwilligers van de vereniging als waardering voor hun inzet. Voor de jeugd is er nog een oliebollentoernooi in de kerstvakantie. Het bestuur gaat zich bezighouden met de voorbereiding van de ledenvergadering in januari 2008. De commissies hebben het verzoek gekregen om hun activiteiten in 2007 in kaart te brengen en financieel te verantwoorden. Deze gegevens worden door het bestuur verwerkt in een jaarverslag en een jaarrekening over het afgelopen jaar. Ook zijn de commissies gevraagd om de voorgenomen activiteiten in 2008 te

4

melden met een begroting van de kosten. De technische commissie regelt de afstemming van activiteiten in een activiteitenplan. Het bestuur maakt een totaal begroting op basis van het verwachte aantal leden ( contributieinkomsten) en de uitgaven voor baanhuur, afdracht KNLTB, etc De algemene ledenvergadering is gepland op maandag 28 januari 2008. Wil je invloed op het beleid van de vereniging uitoefenen, kom dan naar de ledenvergadering. Zet de datum alvast op de kalender of in je agenda. De uitnodiging wordt opgenomen in deze Wiekslag en komt uiteraard ook op onze website www.tvdemolen.nl. In de ledenvergadering van 2007 is een meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Hierin was een ambitieuze doelstelling opgenomen voor het aantal leden van 800. Helaas is dit niet gehaald; we zijn blijven steken op ongeveer 740 leden. Het blijkt dat ook andere verenigingen kampen met een lichte terugloop van tennissers. Voor het komend jaar willen we opnieuw ons best doen om nieuwe leden te werven, maar tevens willen we voorkomen dat er teveel opzeggingen komen. We gaan onderzoeken wat de redenen zijn van tennissers

die opzeggen. We hopen daarmee een goed beeld te krijgen wat de punten zijn, waarom mensen opzeggen en hebben het voornemen om hieraan iets te doen. Uiteraard horen we ook graag als er klachten zijn of onvrede is over hoe dingen geregeld zijn bij de Molen. Pak de telefoon of mail je opmerkingen naar info@tvdemolen.nl. Voor het komend jaar heeft het bestuur het voornemen om de contributie zoveel mogelijk via automatische incasso te innen. Het grote voordeel voor leden is dat de contributie in meerdere termijnen afgeschreven kan worden en niet in één keer overgemaakt hoeft te worden. Voor de ledenadministratie is het versturen van de acceptgiro’s een grote klus en we denken met automatische incasso op termijn tijdwinst te halen en minder kosten te maken. Ook dit onderwerp komt in de ledenvergadering aan de orde. Tot slot wens ik alle leden prettige feestdagen en hoop heel veel leden op de jaarvergadering te mogen begroeten. Met sportieve groet, Siebren Bonsma voorzitter


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

VAN DE REDACTIE Het jaar tweeduizend-enzeven zit er bijna op; het is een bewogen jaar geweest, zowel op sportief gebied als op redactioneel gebied. En hoe je het ook wendt of keert, dat het op sportief gebied zwaarder wordt hangt deels samen met de leeftijd, maar op redactioneel gebied het zwaar hebben dat is grotendeels aan mezelf te wijten. Gelukkig zijn daar altijd Netty en Eric, die me er een aantal keren stevig doorheen hebben gesleept. Vooral Eric is mijn geweten en -meermalenmijn tijdsbewaker geweest. Het is erg jammer dat hij is gestopt als tennisser, maar gelukkig heeft hij gezegd wellicht behouden te blijven voor de Wiekslag. En Netty? Zij bereidt in stilte de verspreiding van de Wiekslag voor, tot hij plotsklaps bij u op de mat ligt. Nee, de problemen die ik tegenTennis- kom, liggen vereniging niet bij hen, De Molen maar bij Kalverdijkje 76b mijn eigen Leeuwarden vrij gebrekki-

ge tijdmanagement. Als er iets is, wat volgend jaar moet veranderen is het dat… Verder vind ik dat de Wiekslag er het afgelopen jubileumjaar mooi uitzag, ben ik tevreden over de layout en zou ik slechts één ding anders willen zien: de inbreng van de leden!! Veel te vaak moet de redactie op zoek naar nieuws en verhaaltjes, terwijl ik weet dat jullie er vol mee zitten! Wat gebeurde er op toernooien, op de jubileumavond, clubkampioenschappen en wat al niet meer…

de Wiekslag, moet ik concluderen dat Saapke Miedema, mijn voorgangster in de redactie, Netty Faber en Eric Heitmeijer een uitermate ingespeeld team waren. Mijn onervarenheid zorgt vooralsnog voor wat zand in deze raderen, maar ik beloof daarin verbetering… En uiteraard wenst de redactie jullie allemaal veel plezier en een gezond 2008!!!

Franke Visser.

Als jullie zelf voor meer inbreng zorgen, kunnen we de Wiekslag nog mooier, nog completer en nog gevarieerder maken!!! Je hoeft alleen maar even een mailtje te sturen naar wiekslag@tvdemolen.nl Terugkijkend op 2007, mijn eerste jaar als redactuer van Kopij inleveren vóór 8 februari 2008, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl

De redactie van de Wiekslag wenst iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

5


De kunst van het vooruit denken

ZWENKGRAS 180, 8935 HH LEEUWARDEN TELEFOON 058-2884781, FAX 058-2884912

snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

Voor computertekst bieden wij meer dan 600 verschillende lettertypen in diverse kleuren voor auto’s, reklameborden, etalage’s, ramen, standbouw, zeilboten, jachten, enz. Koos Reclame Plutoweg 4 Tel. (058) 288 26 36 Telefax: (058) 288 57 63 Privé: Tel. (058) 267 21 04

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07

Internet: www.koosreclame.nl E-mail: hoekstrat@zonnet.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

JEUGDPAGINA

JEUGD TOSS TOERNOOI

Op zondagmiddag 18 november 2007 vond het Jeugd Toss Toernooi van TV De Molen in het kader van de Jeugd Winter Aktiviteiten 2007 - 2008 plaats. Alle jeugdleden die op groot veld kunnen spelen, konden zich inschrijven via het formulier in het clubblad of op de website. Om één uur hadden zich 19 tennissers gemeld variërend in de leeftijd van 9 tot 16 en van beginner tot aankomend gevorderde en nog gevorderder. Omdat één speelster niet kwam opdagen en twee speelsters zich alsnog ter plekke aanmeldden, werd nog een beroep gedaan op het improvisatievermogen van de toernooidirectie om op verantwoorde wijze enige aanpassingen in het schema te doen, hetgeen wonderwel tot tevredenheid van alle partijen gelukt is.

Het programma voorzag eerst in een opwarmronde “rond de tafel”, die in het voordeel van Amber beslist werd. Daarna begon het echte werk: op baan 1 en 2 telkens twee dubbel partijen van 20 minuten. De organisatie had voor de broodnodige energie gezorgd in de vorm van pepernoten en andere St. Nicolaas benodigdheden, dus het enthousiasme bij de deelnemers was er alleen maar groter op geworden. Ook in de kantine was het een gezellige boel en vermaakte de jeugd zich met het tafelvoetbal (wel eerst 50 ct. in de tafel doen….), sport op de tv, hoogdravende gesprekken met elkaar en uiteraard met de pepernoten. Er leek zelfs een complete theekrans door de meiden belegd te zijn in de kleedkamer: wat een gekwebbel was er achter die deur!!

Het schema was door de organisatie tevoren al grotendeels in elkaar gezet. De deelnemers waren verdeeld in twee groepen: beginners en gevorderden. Door het blind trekken en het koppelen van naamkaartjes van de deelnemers, konden de deelnemers uit elke groep wel een keer met en tegen elkaar spelen. Per ronde konden acht deelnemers spelen, dus de anderen moesten zich in de tussentijd even vermaken met andere gezellige dingen, zoals aanmoedigen en pepernoten eten. De wedstrijden verliepen allemaal sportief en gezellig met vaak verrassend spel en dito uitslag. Het indringende geschal van een luchthoorn markeerde het begin en het einde van elke wedstrijd. Zelfs voor de Oostindisch doven onder de deelnemers, was het onmogelijk dit signaal te negeren. Om half drie was er even tien minuten pauze met limonade van Age voor alle deelnemers en uiteraard nog meer pepernoten. Voor de meeste deelnemers duurde de pauze veel te lang, dus binnen drie à vier minuten stond het merendeel alweer op de baan met een potje “rondde-tafel”, totdat het luchthoorngeschal een einde maakte aan de pauze en een begin aan de volgende wedstrijden.

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

lars+mayon kars+aron dinore+hidde y klais+inge aron+justhin kars+klais aron+lars amber+klais wiebe+liedeweij richard+maaike floris+hidde s hilde+liedeweij maaike+richard lideweij+hidde s maaike+hidde s floris+wiebe

8

vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs vs

ci

li

Om vier uur werd het toernooi afgeblazen, werd de balans opgemaakt en werden mooie prijzen uitgedeeld: voor alle deelnemers stelde de toernooidirectie een schrijfpen beschikbaar met musketonbevestiging om niet te verliezen en te vergeten. De uitslagen, hoewel totaal onbelangrijk bij een gezelligheidstoernooi als dit, kunnen toch niet onvermeld blijven:

fe

De Sint had ook nog om de pietamientjes gedacht in de vorm van spaanse mandarijnen. De afname daarvan verliep echter omgekeerd evenredig met die van de pepernoten, dus die werden nog meegegeven bij het naar huis gaan: mandarijnen bevatten per 100 gram zo’n 60x meer vitamine C, dus kun je nagaan hoeveel pepernoten je moet eten om een beetje gezond te blijven…

Ge

JEUGDPAGINA

JEUGD TOSS TOERNOOI

te

e rd

Alle deelnemers werden bedankt voor hun deelname en sportiviteit. De toernooiorganisatie wordt bedankt voor haar bijdrage aan het welslagen van dit leuke & gezellige toss toernooi: Pietje Horjus voor haar inbreng bij het maken van de schema’s, Henk Ydema voor het wedstrijdtoezicht en Joyce & Age Bokma voor de barkeeping, limonade,

justhin+hidde y amber+klais kars+lars justhin+amber dinore+amber lars+hidde y dinore+justhin mayon+hidde y inge+hidde s hilde+koen marlene+wiebe koen+richard floris+mayon marlene+koen hilde+richard lideweij+marlene

4 1 3 6 4 3 2 2 1 0 1 4 0 0 1 3

-

2 5 3 1 1 3 3 5 5 7 3 4 6 5 5 3

koffie en alle andere lief & leed, Tot tennis en geef je nog gauw op voor een van de andere Jeugd Winter Aktiviteiten 2007 – 2008 als je dit nog niet gedaan hebt!!! Niels Blaauw Toss Toernooi Directeur


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

JEUGDPAGINA

BALLETJE

De winter komt al weer. Deze donkere dagen zijn toch wel weer heel gezellig, ook voor mij. De lichtjes van de kantine geven toch wel een lekker sfeertje. De kerstboom staat er al weer. Nog even en de kerstvakantie is er. Gelukkig heb ik me dit jaar goed voorbereid op het grote winterspektakel: Het oliebollentoernooi. Dat wordt natuurlijk weer een gigantisch feest neem dat maar van Bolletje (uhh, Balletje) aan. Jongens en meiden een beetje voorzichtig met de poedersuiker en dan komt alles goed. Ik hoor in de kleedkamer en de kantine weer veel mensen grote verhalen vertellen over hun winst tijdens de toernooien

en weet dat de verhalen vaak een beetje ……… zijn. Maar nu heb ik toch iets ontdekt waarvan ik het bestaan nog niet winst. Mensen blijken dingen te zeggen waardoor anderen gaan lachen. Ik moet ook wel eens een beetje om jullie lachen als er iets gebeurt op de baan, iets grappigs zoals een bal die niet doet wat jullie willen. Spreektaal is toch wel iets anders dan de taal van het lichaam. Soms zie ik een kind binnenkomen met hangende schoudertjes en een sip gezichtje en toch krijgt Age het dan voor elkaar om op het koppie een glimlach te krijgen en na 5 minuten staan de schouders weer mooi recht. En dat alleen maar met een mopje, gezeg-

de of grapje. Dat vind ik knap. Weet je, Balletje heeft er ondertussen ook een paar geleerd. Ze zijn misschien nog niet zo goed, jullie kunnen mij helpen door nieuwe moppen in de groene bus te doen. Hou je vast hier komt er een: ”Op een dag vraagt de meester aan Agnes: “Wat is verder, de maan of Amerika?” Agnes antwoordt daarop: “Amerika, want als ik ga slapen zie ik de maan wel maar Amerika niet” Ik hoop dat deze een beetje grappig is: ”Tom en zijn vriendinnetje slaan een balletje op tenniscentrum de Molen. Het vriendinnetje zegt: “Ik vind dat jij goed tennist.” Jantje antwoordt: “Ik tennis al sinds mijn 4e.” Verbaasd vraagt zijn vriendinnetje: “Maar Tom, ben jij dan nog niet moe?” Dit waren de eerst twee om mee te beginnen. Ik hoop jullie allemaal weer met een vrolijk gezicht op de baan te zien en wens jullie een

Super 2008

9


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u

Doeltreffende reclame in stadions: scoreborden, lichtreclame, toegangspoorten, roterende borden

van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Robinsonstraat 82, Leeuwarden Telefoon 06 5383 4659 E-mail ovangelderen@chello.nl 216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

27-11-2006 15:12:25

Schilderachtig mooi zijn onze dessins V.o.f.

de Groot Pasteurweg 1 - 8921 VN Leeuwarden Tel. (058) 215 17 79 - fax (058) 215 17 92 E-mail: Luxen-Zonwering@hetnet.nl

Tevens depot stomerij

10


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Convocatie Leeuwarden, 25 november 2007 Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op maandag 28 januari 2008 in Fryzo Sport Fryslân, Kalverdijkje 77c te Leeuwarden. De vergadering vangt aan om 19:45 uur. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is conform art. 16 lid 3 van de statuten, wordt u bij deze uitgenodigd voor de tweede Algemene Ledenvergadering op dezelfde dag, aanvang 20:00 uur. De agenda luidt: Opening en vaststelling agenda Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 januari 2007

* Bijlage

Mededelingen Jaarverslag 2007

* Bijlage

Financieel verslag 2007

* Bijlage

Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar

Voorstellen bestuur Begroting 2008

* Bijlage

Meerjarenplan 2007-2010

* Bijlage

Concept-activiteitenplan 2008

* Bijlage

Rondvraag

Namens het bestuur, S. Bonsma, voorzitter N.Ekas, secretaris

* De bijlagen zijn een week voor de vergadering beschikbaar in het tenniscentrum De Molen en kunnen worden gedownload via de website: www.tvdemolen.nl

11


Je hoeft geen studiehoofd te zijn om te weten wat de beste supermarkt is!

Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken. Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen doet u er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een afspraak bij de Rabobank bij u in de buurt of ga naar rabobank.nl

Het is tijd voor de Rabobank.

C1000 Zeijlemaker Lieuwenburg 165 8925 CJ Leeuwarden Telefoon: (058) 233 07 10 Fax: (058) 233 07 12 Bestellen@c1000zeijlemaker.nl Wij bezorgen graag uw boodschappen ĂĄ â‚Ź 3.00 bij u thuis!


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

ABN AMRO TOERNOOI

RAFAEL NADAL NAAR 35e ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT Jubileumeditie met aantrekkelijk internationaal tennisprogramma Van 18 tot en met 24 februari 2008 vindt in Ahoy Rotterdam voor de 35e keer één van de grootste indoor herentennistoernooien ter wereld plaats; het ABN AMRO World Tennis Tournament. Het belooft een speciale editie te worden, want het toernooi viert haar 35-jarig bestaan! Een jubileumeditie met feestelijke activiteiten en een aantrekkelijk internationaal tennisprogramma. Uiteraard staat tennis centraal met topspelers op wereldniveau. Zo zal de nummer twee van de wereld Rafael Nadal naar Rotterdam komen! Maar ook de Brit Andy Murray, voormalig winnaar Lleyton Hewitt en titelverdediger Mikhail Youzhny zijn van de partij. De eerste twee wildcards zijn uitgereikt aan Robin Haase en de Rotterdammer Raemon Sluiter. Maar het ABN AMRO World Tennis Tournament is meer dan tennis alleen. Zo is er voor de bezoeker het gratis toegankelijke promodorp Tennis Plaza met diverse winkeltjes en horecagelegenheden. Ook een ontmoeting met de toptennissers zelf behoort hier tot de mogelijkheden. Sports Plaza is een uitgebreid activiteitenplein waar de bezoeker diverse racketsporten, zoals street tennis, beach tennis, hockey en padel kan beoefenen. Themadagen Net als voorgaande jaren zijn er tijdens het toernooi de diverse succesvolle themadagen, met op maandag 18 en dinsdag 19 februari Ladies Day met spectaculaire modeshows. Op woensdag 20 februari is het Kids Day, waar jonge tennisfans samen met hun tennisleraar naar proftennis kunnen komen kijken. Zaterdag 23 februari is het Family Day met speciale Family Day-tarieven. Tickets Tickets zijn verkrijgbaar bij Ticket Service Nederland via 0900 300 1250 (45 ecpm) maandag t/m zaterdag 09.00 tot 21.00 uur of via www.ticketservice.nl. Verder voorverkoopadressen zijn de grotere VVV-kantoren, de GWK Travel-stations & Express kantoren en overige landelijk bekende voorverkoopadressen. Tickets voor de themadagen zijn verkrijgbaar bij de Kassa van Ahoy via 0900 2352469 (0,45 cpm), geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 tot 16.00 uur. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het ABN AMRO World Tennis Tournament door middel van de digitale nieuwsbrief, kijk op www.abnamrowtt.nl.

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

14


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

ARTHUR HAGENBEEK TOERNOOI

Arthur Hagenbeektoernooi 2007; een avond `Foto & Film` Het Arthur Hagenbeektoernooi is opgericht in 2003 door Marjolein Wachter en Saapke Miedema. Dit als blijk voor de grote inzet van Arthur voor tennisvereniging de Molen. Arthur heeft vele jaren deelgenomen aan verschillende commissies binnen de vereniging, was een grote supporter en de bekendste fotograaf van het park. Zelfs na niertransplantaties en dialyses bleef Arthur zich inzetten voor de vereniging en haar leden. Ook het tennissen had hij niet opgegeven, zolang het kon speelde hij graag een balletje mee. Niemand anders dan Arthur zelf was zeer vereerd met zijn eigen toernooi. Hierdoor is ook besloten om na zijn overlijden het toernooi voort te zetten om Arthur nooit te vergeten. Het Arthur Hagenbeektoernooi wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend rond zijn verjaardag en sterfdag, 10 oktober. De famillie van Arthur is tijdens het toernooi aanwezig om even bij te praten en de wisselbeker uit te reiken. Dit jaar werd er voor de 5de keer het Arthur Hagenbeek georganiseerd. Mede dankzij het grote succes van dit toernooi heeft de recreatiecommissie besloten het toernooi op te nemen in de agenda voor toernooien van tennisvereniging de Molen.

Het Arthur Hagenbeektoernooi is een gezelligheidstoernooi voor alle leden van tv de Molen. Het toernooi heeft ieder jaar een ander thema dat iets te maken heeft met Arthur. Dit jaar was het thema ‘Foto & Film’, er hingen filmposters in de kantine en op de tafels stonden winegums en schalen popcorn. Twee wegwerpcamera`s mochten door iedereen gebruikt worden om foto`s te maken. De teams waren ingedeeld in namen van bekende acteurs en actrices uit de jaren `60 en `70. Het team dat de meeste punten heeft gehaald mag een jaar lang de wisselbeker mee naar huis. De namen van de winnaars worden in de beker gegraveerd en behouden zo eeuwige roem. Het winnende team 2007 was ‘Sean Connery’ daarin speelden: Nico Zijlstra, Jaap de Graaf, Mathilde en Oukje Meijer, Edward Tjam en Hung Tieu. Ieder jaar is het de bedoeling dat een team zelf bepaalt wie er tegen wie dubbelt. Meestal gaat dit goed, soms veroorzaakt dit wat strubbelingen. Maar ondanks dat is het toernooi weer geslaagd en hebben de teams goed samengewerkt. Hieronder de uitslag: 1: Sean Connery 2: Elvis Presley 3: Brigitte Bardot 4: Clint Eastwood 5: Marilyn Monroe

6: 7: 8:

Marlon Brando Grace Kelly Doris Day

De wegwerpcamera`s zijn goed gebruikt en waren snel vol. De foto`s geven een goed beeld van het toernooi. Deelnemers zijn druk in overleg wie tegen wie gaat spelen en natuurlijk hoort een drankje aan de bar er ook bij. Alle foto`s zullen terug te vinden zijn op de website van de Molen. Uiteraard wil de organisatie de familie van Arthur bedanken voor hun komst en bijdrage. Een zus van Arthur hield een toespraak en gaf aan hoe fijn het voor de familie is dat op de Molen ieder jaar een toernooi wordt georganiseerd ter ere van Arthur. Ook alle andere sponsors bedankt voor jullie bijdrage in prijzen voor de deelnemers. Zonder jullie zouden we niet iedereen met een prijs naar huis kunnen laten gaan. En natuurlijk niet te vergeten: alle deelnemers bedankt voor jullie komst en inzet! Wij hopen dat iedereen een gezellige avond heeft gehad. Tot volgend jaar!

Marjolein & Marlies Wachter

15


van der Sluis & van der Zee ADVOCATEN EN PROCUREURS Van der Sluis en Van der Zee Advocaten biedt met 6 advocaten aan particulieren, het bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf en non-profitinstellingen, een op maat gesneden juridisch dienstenpakket aan. Tot het werkterrein behoren onder meer insolventierecht, letselschades, huurrecht, ontslagrecht, contractenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht, onroerend goed- en bouwrecht en administratief recht. Aan een goed persoonlijk contact tussen advocaat en cliĂŤnt wordt grote waarde gehecht. Voor informatie kunt u terecht bij: mr. P. van der Sluis, mr. C.W. van der Zee, mr. A.H. Punt-Koopmans, mr. M.D. Kalmijn, mr. L. Hoekstra of mr. S.C.M. Juinen.

Willemskade 7 Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden

Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025

Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

HEKLEUNER

Hekleuner ‘Ik ken der su verskrikkulluk woest om wudde, echt waar. Ut is niet dat ik niet teugen mien ferlies ken, maar dat ik dizze pot ferlies, daar ken ik dus heulendal niet teugen!’ ‘Aah, wat seurstou nou ju, dou teugen dien ferlies kennen, dou hest nog nooit teugen dien ferlies kennen…’ ‘Bistou nou gek of su? Ik ken best teugen mien ferlies, as die ander maar beter speult as mij!’ ‘Mmmmhhh..’ ‘Hoesu mmmmhhh…, ferklaar dij nader, ken ik teugen mien ferlies of niet?? En eerlijk sege graag…’ ‘Ja hoor, dou kenst teugen dien ferlies; met name as se beter binne as dij.’ ‘Dat seg ik toch, maar as ik dan fan sunt ferlies, ken ik mien racket wel opfrete! Die man sloeg toch niks raak wel?’ ‘Had-ie oek niet noadig folges mij…’ ‘Hoe bedoelst dat nou weer, dou rotzak?’ ‘Dou kest best teugen dien ferlies, ad se beter binne as dij…’ ‘Ja, en?’ ‘Allen hestou ut nadeel dat de meesten beter binne as dij en denkstou dastou beter bist!’ ‘Grmpff!!!’

Wat hekleunen al niet vermag…

Gelukkig doen we bij TV de Molen al 25 jaar alles samen...!!

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

SENIOR PLUS TENNIS

WINTERPERIODE 2008 maandag 7 januari 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Leeuwarden 9.30 - 16.00 uur Tenniscentrum de Molen, Kalverdijkje 76b, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2666966 Inschrijfadres:Dhr. B. Smidt, Swingmastate 38, 8925 LD, Leeuwarden, 058-2674512 e-mail: b.smidt1@chello.nl Inschrijven voor 28 december 2007

dinsdag 5 februari 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Sneek 9.30 - 16.00 uur Tennispark Nomi, Pim Mulierstraat 3, 8602 CL, Sneek, 0515-413197 Inschrijfadres: Mw. Femie Huitema, De Bunders 46, 8701 GS, Bolsward, 0515-573919 e-mail:huitema46@hetnet.nl Inschrijven voor 28 januari 2008

vrijdag 22 februari 2008 Seniorplus ééndagstoernooi Veenwouden 9.30 - 16.00 uur Tenniscentrum De Sanjes, Bovenweg 16, 9271 VH, Zwaagwesteinde, 0511-475252 Inschrijfadres: Dhr. B. Smidt, Swingmastate 38, 8925 LD, Leeuwarden, 058-267451 e-mail: b.smidt1@chello.nl Inschrijven voor 10 februari 2008

vrijdag 14 maart 2008

Advertentie

18

Seniorplus ééndagstoernooi Leeuwarden 9.30 - 16.00 uur Tenniscentrum De Bontekoe, Magere Weide 2, 8915 AR, Leeuwarden, 058-2136166 / 058-2158813 (fax) Inschrijfadres: Dhr. B. Smidt, Swingmastate 38, 8925 LD, Leeuwarden, 058-2674512 e-mail: b.smidt1@chello.nl Inschrijven voor 5 maart 2008


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

VAN DE RECREATIECOMM.

HELP Een leuke vacature bij de recreatiecommissie!

regenmortel@kpnplanet.nl 19


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

Tenniscentrum ”De Molen”

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

058-2666966


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

TENNIS& GEZONDHEID

Tennis is in principe heel plezierig en gezond. In principe, omdat een tennisblessure ook veel ellende kan veroorzaken. Niet alleen voor de speler zelf maar ook voor de vereniging. Als we onze tennisspelers zoveel mogelijk fit en blessure vrij willen houden dan is het belangrijk dat ook de vereniging aan blessure -preventie doet. De redactie van het clubblad kan dit doen door in het blad artikelen op te nemen over blessure preventieve maatregelen of een eerste hulp bij blessures. Dit artikel gaat over peesproblemen. EEN PEES ”ONTSTEKING” Als de belasting die een spier en zijn pees te verwerken krijgt te hoog is ten opzichte van hun belastbaarheid, dus wat die spier en pees op dat moment aan kan , dan is er sprake van een overbelasting. Grote en/of langdurige overbelasting op het spier/peessysteem doet overbelastingblessures ontstaan die zich bijna altijd uiten in de pees, de peeskoker of de peesschede. In de loopsporten zijn dat meest de blessures aan de Achillespees en de pezen van de onderarmspieren en schouderspieren worden bij het tennis het meest belast. De pezen en /of de peeskoker en/of peesschede reageren op de overbelasting met een ontstekingsreactie. Hoewel men tegenwoordig meer aanneemt dat er sprake is van een degeneratief proces, een verlies van de normale structuur van het weefsel. De oorzaak mag dan hiermee wel bekend zijn, een overbelasting door lichamelijk inspanning, de moeilijkheid is de beoordeling wanneer er sprake is van een overbelasting. Dit omdat zowel bij personen die vrijwel niets aan lichamelijke

inspanning doen als bij topsporters deze peesproblemen voorkomen. Het best het te beoordelen aan de hand van de verschijnselen die je bij je zelf herkent. Het klachtenpatroon bepaalt de graad van overbelasting en daarmee ook de graad van de ernst van de blessure. GRAAD 1 Pijn in het peesgebied na de wedstrijd/training en als in het peesgebied wordt gedrukt of geknepen. De pijn verdwijnt na enige tijd weer spontaan. De ochtend na de sportactiviteit is er startpijn die kort duurt en/of er is stijfheid. GRAAD 2 Pijn bij de warming up en later ook tijdens de wedstrijd of training. De pijn kan langzamerhand minder worden, maar blijft doorzeuren na de training of wedstrijd. De volgende dag uitgesproken startpijn en/of stijfheid die in de loop van de dag verdwijnt. GRAAD 3 Pijn is voortdurend aanwezig bij sportbeoefening; neemt toe bij specifieke bewegingsactiviteit waarbij de spieren zijn betrokken, ook al is de krachtsinzet daarbij gering ( bijvoorbeeld een versnelling bij de looptraining). De pijn zeurt stevig door ook na de sportbeoefening en de stijfheid is bijna de gehele dag aanwezig. Bij Achillespeesproblemen neem je een verdikking waar en kan een typisch knisperend gevoel worden waargenomen als je de pees aftast Bij liesproblemen kunnen zich nu ook pijnklachten in de onderbuik manifesteren als een uiting van een secundaire overbelasting van de pezen van de rechte buikspieren aan schaambeen.

GRAAD 4 Sporten is niet meer mogelijk vanwege de pijn, ook al lijkt het dat na een heel lange warmingup de klachten wat afnemen. De pijn blijft daarna wel de gehele dag en nacht doorzeuren. WAT KAN IK ER AAN DOEN ??!! Het belangrijkste is uiteraard het nemen van preventieve maatregelen om te voorkomen dat deze blessures optreden. Als je merkt dat de dag na de training/wedstrijd er pijn is en stijfheid aan het begin van de warming up (= de graad 1 klachten) wees dan waakzaam. Het (schijnbaar) verdwijnen van de klachten na een tijdje actief bewegen is geen reden om aan te nemen dat het wel meevalt. Beperk dan de trainingsbelasting en sluit de specifieke oefenvormen die het spierpeessysteem belasten uit. (zoals explosief draaien en aanzetten van een sprint bij het lopen of stevig slaan bij het tennissen) Masseer het pijnlijke gebied dagelijks 3 tot 5 keer met een ijsklontje en schenk extra aandacht aan het rekken van die spieren waarvan de pezen klachten geven. Ontspannende massage van die spieren zal het herstel bevorderen. Als er al sprake is van klachten die overeenkomen met graad 2 dan is het verstandig om de training 1 à 2 weken te staken. Bij graad 3 moet de sportactiviteit en de specifieke training gestaakt worden en is een verwijzing naar de (sport)arts aan de orde. Fysiotherapeutische hulp kan dan gewenst zijn . BLS(midt)

21


Familiewoning te huur in Frankrijk

Rustig gelegen in de Bourgonje. Ook geschikt voor grotere gezinnen. Info: Jaap en Marion de Graaf. Telefoon: (058) 267 46 59 www.lemoulindefulvy.nl

Nieuwsgierig g e w or den? Pak de telefoon en bel! Na een gesprek weet u meer. Algemene informatie:058 2541388 058 2138456


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2007

CONTRIBUTIE 2007

De contributiebedragen per persoon bedragen: • seniorleden van 18 t/m 64 jaar • seniorleden van 65 jaar en ouder, studenten en 17-jarigen • junioren: - t/m 8 jaar, inclusief 16 lessen - 9 t/m 16 jaar • - eerste jaars juniorlid (inclusief 16 lessen voor beginners) • beperkt lidmaatschap

150 euro 120 euro 135 euro 95 euro 135 euro 120 euro

De vereniging heeft een beperkt lidmaatschap ingesteld. Daarmee kunt u overdag van 09.00 tot 17.00 uur een balletje slaan. Uitgezonderd zijn de woensdagmiddag en de competitieweekenden. N.B. Gerekend wordt de leeftijd op 1 januari van het verenigingsjaar. Studentenkorting: studenten dienen bij het afhalen van hun pasje hun O.V.jaarkaart te laten zien! Bij TV De Molen worden eenmalige administratiekosten voor nieuwe leden niet gehanteerd.

SPONSORS, ADVERTEERDERS EN BEZORGERS

Bedankt!!! Je hebt ze bij elke club, elke vereniging, elke stichting en overal zijn ze even onmisbaar… maar dit stukje gaat niet over elke club, vereniging of stichting. Dit stukje is speciaal voor díe mensen die -in alle onzichtbaarheid- het mogelijk maken dat ieder lid met alle plezier zijn of haar balletje kan slaan. Ze worden eigenlijk altijd te weinig in het zonnetje gezet, want zonder hen zou Tennisvereniging De Molen er niet zijn…

Namens alle leden wil ik dan ook de volgende mensen in het zonnetje zetten en hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet: Alle vrijwilligers van de vereniging(van bezorger tot bestuur). Alle sponsoren en adverteerders. Bedankt voor jullie inzet in 2007!

23


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2007 Nieuws Sinds 1 maart 2006 kunt u de nieuwe website van het tenniscentrum bezoeken. Hier vindt u o.a. informatie over tennislessen, toernooien, biljardvereniging, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 15,00 Rackets Schoenen Grips Ballen

Winterseizoen verhuur banen • Binnen € 17,50 per uur • Tennisclinics • Schooltennis

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl

Wiekslag 2007-4  

Clubblad TV De Molen

Advertisement