Page 1

Tennisvereniging ‘De Molen’ Leeuwarden 2012

1

DE WIEKSLAG clubblad voor tennissers van ‘De Molen’


Tennisshop “De Molen“

Tenniscentrum “De Molen“

Start het nieuwe jaar goed!

Meer dan tennis alleen!

❏ Rackets ❏ Schoenen ❏ Accessoires ❏ Bespanningen

❏ Darts ❏ Biljart ❏ Kaartavonden

Tenniscentrum ”De Molen”

Sfeervol tafelen bij...

Sfeervol interieur, fijne keuken. Tevens buffetten! Unieke gelegenheid voor groepen! Tweebaksmarkt 38-40 - 8911 KX Leeuwarden Telefoon (058) 213 18 88 www.saray.nl Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur ’s Maandags gesloten (160 zitplaatsen)

bij het Fries museum

Turks Specialiteiten Restaurant

058-2666966


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

INHOUDSOPGAVE Jaargang 29

Nummer

wiekslag

IN DIT NUMMER:

1

Uitgave maart 2012 Oplage 600

De Wiekslag is een periodieke uitgave van Tennisvereniging De Molen en verschijnt driemaal per jaar

Girorek.nummer 29.90.922

PAGINA:

Inhoudsopgave Open dag en infoavond Samenstelling bestuur en commissies Zonder tosscommissie geen tossen Van de redactie Van het bestuur Algemene ledenvergadering Contributie aanpassing 2012 Communicatieonderzoek Open dagen Australiën Open Jeugdpagina’s: Jeugdcompetitieteams Open Molentoernooi Dateko ABN AMRO WTT Heteko Commissie Seniorplustennis Van de ledenadministratie Competietraining Van het trainersfront Competitie senioren Clubtrainingen en lessen Tarieven competitie Tossen Tennisles overdag Van de recreatiecommissie Maak kennis met tennis Info TC de Molen Parkregels en baanregelement Afhangsysteem Hekleuner Evenementen

1 1 2-3 3 4 5 7-8 8-9 9 10 11 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22-23 23 25 26-27 28 28 29 29 30 31 33 34-35 36 37 38-40

Tennisvereniging De Molen organiseert op: Dinsdag 20 maart van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond Zaterdag 24 maart van 13.00 tot 15.00 uur een OPEN DAG

Tennisvereniging De Molen Postbus 6080 8902 HB Leeuwarden www.tvdemolen.nl

Tijdens de informatieavond en open dag kunt u terecht voor: • Informatie over de tennisvereniging en de tennissport • Inschrijven voor tennislessen • Inschrijving lidmaatschap • Informatie over recreatie- en competitietennis Op de open dag is er gelegenheid om een balletje te slaan. Neemt u hiervoor zelf sportschoenen mee (geen zwarte zool), tennismateriaal is aanwezig. U bent van harte welkom!

1


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

SAMENSTELLING COMMISSIES Ledenadministratie Roelof en Marja van Dijk

ledenadministratie@tvdemolen.nl 0582673318 info@tvdemolen.nl of secretariaat@tvdemo-

Bestuur len.nl Jeroen Dijkstra Reina Adema Peter Bruin Vacant Rob Koning

voorzitter secretaris penningmeester bestuurslid technische zaken bestuurslid algemene zaken

Technische commissie Vacant Linda Post Siebren Bonsma Dicky vd Burg Joke Rauwerda Ingrid de Jong

technischecommissie@tvdemolen.nl voorzitter secretaris 0652463053 commissielid wedstrijdtennis 0582673091 commissielid recreatietennis 0641536950 commissielid seniorplus tennis 0582675373 trainster 0515521807

Commissie wedstrijdtennis Siebren Bonsma competitieleider senioren Petra Apeldoorn competitieleider junioren Johan Span begeleider Ingrid de Jong trainster Roland de Jong Claartje Drenth

competitie HETEKO competitie DATEKO

0582134266 0582667345 0610131131 0582671663

wedstrijdtennis@tvdemolen.nl 0582673091 0582126904 0582670867 0515521807 0582136266 0582671950

Commissie jeugdtennis Coördinatie Age Bokma en Ingrid de Jong

jeugdtennis@tvdemolen.nl

Commissie recreatietennis Dicky vd Burg voorzitter Leonie Bouma penningmeester Irma Visserman commissielid Sybrand Hamstra commissielid Nienke Speelman commissielid

recreatietennis@tvdemolen.nl 0641536950 0588446575 0616101009 0621832656 0630575162

Commissie seniorplustennis Joke Rauwerda voorzitter Marten Rosier commissielid Rikus de Vries commissielid

seniorplustennis@tvdemolen.nl 0582675373 0582880777

Commissie PR Rob Koning Jan Stellingwerf Marlies Wachter

voorzitter commissielid commissielid

publiciteit@tvdemolen.nl 0582671663 0649090159 0627163372

Sponsoring Gerard Voordes

voorzitter

sponsoring@tvdemolen.nl 0653243963

2


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

SAMENSTELLING COMMISSIES Website Erica Bloembergen Roelof van Dijk Tjerk Janson

voorzitter commissielid commissielid

website@tvdemolen.nl 0651547180 0582673318 0582671022

Wiekslag Yvonne Kuipers Eric Heitmeijer Anja Gort

redactie vormgeving coördinatie bezorging

wiekslag@tvdemolen.nl 0653967867 0582670574 0582671876

Coördinatie subcommissies Tom Dijkstra seniorenclubkampioenschappen Ronald Agema Open Molentoernooi Roelof van Dijk K3/K4 –toernooi Erik Mink rolstoeltennis Folkert Attema Tossen seniorleden Rein Koopal Tossen seniorplusleden Nina Ekas Friesland Cup Trainers Age Bokma Ingrid de Jong Wieger Scheweer Griet Spits

0613565567 0582884009 0582673318 0582161916 0582672743 0582132130 0588449600

trainers@tvdemolen.nl 0655724755 0515521807 0614328262 0653942004

www.tvdemolen.nl of e-mail info@tvdemolen.nl

T

SSEN

Zonder Tosscommissie geen tossen!!!! Iedere dinsdagavond zijn altijd veel enthousiaste molenaren actief op de baan bij het tossen. Tossen is een vaste activiteit die al jaren plaatsvindt op onze vereniging en die we graag nog jaren willen blijven doen. Maar om te kunnen tossen hebben we een tosscommissie nodig. Op het moment van verschijnen van deze Wiekslag bestaat de tosscommissie uit 1 persoon. Het moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is op deze manier de huidige vorm en frequentie van de tossavonden te kunnen handhaven. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die plaats willen nemen in de tosscommissie. In de tosscommissie deel je de tosswedstrijden in op een tossavond. Het is daarnaast heel goed mogelijk zelf ook nog te spelen op de avond, dit is eenvoudig af te stemmen met het andere commissielid dat aanwezig is. Het is een leuke manier om wat actiever betrokken te zijn bij het tossen en bij de andere leden van de vereniging. Dus, kom je toch vaak tossen, wil je actiever betrokken worden bij de andere leden van de vereniging, dan is dit het moment. Meld je aan bij de tosscommissie. Zowel dames als heren worden hiervoor van harte uitgenodigd. Voor meer informatie of aanmelding, bel Folkert Attema, 058-2672743.

3


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN DE REDACTIE 29 januari j.l. zat ik met mijn oudste zoon de finale van de Australian open tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic te kijken, deze langste Grand Slamfinale uit de geschiedenis duurde 5 uur en 53 minuten. Het was een prachtige finale. Tussendoor nog even Feyenoord-Ajax gekeken, er was ten slotte tijd genoeg, ook zo’n mooie partij, en daarna snel weer terug naar Melbourne. Tjonge, wat een sportzondag was dat! Grappig was dat ik bij mezelf heel duidelijk signaleerde waar mijn voorkeur lag. Ik was heel blij toen Feyenoord gelijk maakte en we juichten toen ze de 30-voudige landskampioen compleet van de mat tikten. Feest in huize Kuipers. Toch een overduidelijke voorkeur voor de op papier mindere partij, de underdog zeg maar. Zo ook in Melbourne, toen Djokovic op voorsprong kwam – tot dat moment was ik volledig neutraal – werden mijn zoon en ik ineens op slag fan van Nadal. We moedigden hem aan en treurden toen hij zijn 11e Grand Slamtitel net niet binnen kon slepen. Nu spreken we hier niet echt van een underdog, zeker niet als iemand al 10 Grand Slams won, maar in deze wedstrijd was Rafael een heel klein beetje onze underdog. Ik betrap mezelf daar wel erg vaak op. Tenzij er enorm chauvinistische gronden zijn, moedig ik doorgaans de gedoodverfde verliezer aan.

4

Is dat om de wedstrijd spectaculairder te maken? Om langer te mogen genieten? Of is het medelijden? Onze drang naar evenwicht? Of is het gewoon leuk als er eens iemand anders wint? Het schijnt een algemeen verschijnsel te zijn, dat het publiek voorkeur voor de underdog heeft. Deze partij krijgt doorgaans de meeste sympathie van de toeschouwers. Maar wat is eigenlijk een underdog? Letterlijk is het de hond die in een gevecht onder ligt, die dus de waarschijnlijke verliezer van het gevecht is. Vanuit deze positie is de underdog een gevaarlijke partij, want de tegenstander MOET wel presteren, kan alleen nog maar tegenvallen. De underdog kan vanuit zijn positie de tegenstander aardig zand in de ogen strooien en zich gesteund wetend in de rol van publiekslieveling ook nog behoorlijk verrassend uit de hoek komen. Er zijn daarom ook sporters die juist graag de underdogpositie innemen.

de ALV is besloten dat we weliswaar iets meer contributie gaan betalen, maar daar ook langer voor mogen tennissen, namelijk tot 31 december. Ondergetekende is daar best heel tevreden mee, dat we vanuit deze ogenschijnlijk niet fijne positie, toch onze voordelen kunnen doen. De functie van de Wiekslag is ook veranderd sinds de nieuwe website die vorig jaar de lucht in ging. Maar volgens het communicatieonderzoek afgelopen najaar, wordt ons clubblad nog steeds gewaardeerd. Zie voor de resultaten van dit onderzoek verderop deze Wiekslag. En wij als tennissers, ach, zijn wij ooit wel de underdog? Wij spelen toch voornamelijk voor ons plezier! En bij zo’n fijne vereniging als de onze, zijn we toch allemaal winnaars! Fijn tennisseizoen! Yvonne Kuipers

En hoe zit dat dan met ons? Met onze vereniging? Met De Wiekslag? De vereniging heeft afgelopen jaren wel wat tegenslag gehad met de teruglopende ledenaantallen, en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de contributie. Maar in Kopij inleveren vóór 28 september 2012, in de groene bus in de hal van T.V. De Molen of per e-mail: wiekslag@tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN HET BESTUUR

Jeroen Dijkstra

Het blijft altijd een raar idee om een stukje te schrijven over buiten tennissen, terwijl er overal nog ijs ligt en de elfstedenkoorts nog niet helemaal is geluwd. Maar goed, ik moet eerlijk bekennen dat ik alweer heel veel zin heb in het nieuwe seizoen. En het wordt een heel bijzonder seizoen, want onze club bestaat dit jaar alweer 30 jaar. Aan dit heugelijke feit gaan we natuurlijk de nodige aandacht geven. In ieder geval komt er zo vlak voor de zomer een spetterend feest. Zoals altijd is het een goede gewoonte om voorafgaand aan het nieuwe seizoen nog even op het vorige seizoen terug te kijken. Nu het jaar helemaal voorbij is kunnen we vaststellen dat vorig jaar het aantal leden helaas weer licht is gedaald. Op 1 december 2011 hadden we 535 leden. Naar verwachting zal dit aantal in aanloop naar het nieuwe seizoen weer oplopen, maar toch is de dalende trend een punt van zorg. We zijn hierin overigens niet uniek. We lopen in de pas met landelijke ontwikkelingen. Toch kunnen we als vereniging ook met tevredenheid terugkijken op 2011. Er zijn talloze geslaagde activiteiten georganiseerd. We hebben en prachtige nieuwe website in gebruik genomen en daarnaast zien de clubmails er professioneel uit. En uiteraard

hebben weer veel leden zich weer enthousiast ingezet voor onze club, waarvoor onze dank. Als gevolg van de lichte daling van het aantal leden hebben we het jaar met een klein verlies afgesloten, waardoor onze vermogenspositie verder is teruggelopen tot ruim 7.000,-. Met een dergelijke vermogenspositie zijn we natuurlijk relatief kwetsbaar. Dit is ook voor het bestuur de aanleiding geweest om voor het eerst in jaren te komen met een voorstel tot verhoging van de contributie. We hebben de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 januari jl. twee alternatieven voorgelegd: een beperkte verhoging met dezelfde hoeveelheid banen voor alleen in het zomerseizoen of een iets grotere verhoging met de mogelijkheid om het hele jaar door buiten te kunnen spelen. Omdat lang niet alle leden op de ALV komen hebben we op verschillende manieren vooraf ook de mening gevraagd van onze leden. Hoewel de respons niet groot was, bleek de overgrote meerderheid van de reacties positief over de variant waarbij leden het hele jaar door kunnen tennissen. Ditzelfde gebeurde ook in de ALV, waardoor de keuze op deze variant is gevallen. De afspraak is wel dat we de jeugdleden zoveel mogelijk ontzien en dat we het ook mogelijk gaan maken in vier termijnen te betalen. Zoals gebruikelijk was de opkomst tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 23 januari jl. was niet al te hoog. Onder meer door

vakantieperikelen was er een aantal afwezigen, maar sowieso mag het van mij wel wat drukker zijn. De ALV is ten slotte het hoogste orgaan in onze club en wij vinden het als bestuur ook van belang feedback te krijgen. Toch was het wel een goede vergadering met een volle agenda. Later in de Wiekslag een kort verslag van de vergadering, maar ik wil er hier toch al even iets uitlichten. We hebben namelijk op de ALV afscheid genomen van Griet Spits als bestuurslid technische zaken. Zij heeft zich enorm ingespannen voor onze club, waarvoor onze grote dank. We hebben nog geen goede vervanger voor Griet gevonden, dus bij deze nog een oproep: meld je aan voor deze mooie en belangrijke functie. Gelukkig is Griet bereid om in aanloop naar het nieuwe seizoen nog een aantal zaken op te pakken. Het komende seizoen zit weer vol activiteiten. Ik hoop dat het programma jullie aanspreekt en dat we jullie weer vaak mogen verwelkomen op ons park. Tot slot wil ik alle nieuwe leden van harte welkom heten bij onze gezellige club. We hopen dat jullie je snel thuis voelen en ook deelnemen aan de verschillende activiteiten. Mocht je ergens tegenaan lopen, meld dit dan vooral aan ons. Rest mij om namens het bestuur alle leden weer een sportief en gezellig tennisseizoen toe te wensen. Jeroen Dijkstra voorzitter

5


snelle service en lage prijzen stap dan binnen bij:

SPORTPRIJZEN Voorstreek 42 8911 JR Leeuwarden Tel: (058) 215 35 09 b.g.g.: (058) 255 20 07 Voorstreek 93 - Leeuwarden - tel: 058-2126155


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ALGEMENE LEDENVERGADERING

NIEUWE CONTRIBUTIE VOOR EEN HEEL JAAR TENNISSEN!! Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 januari 2012. Op maandag 23 januari was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Tennisvereniging De Molen. Tijdens de ledenvergadering blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar de plannen en activiteiten voor het komend jaar. Een kort verslag vindt u hieronder. Na de opening, door onze voorzitter Jeroen Dijkstra, zijn de notulen van de ALV (op een foute naam na) ongewijzigd vastgesteld. Het jaarverslag 2011 en het financiële verslag 2011 worden vastgesteld. De kascommissie heeft geen onvolkomenheden aan het licht kunnen brengen, ze zijn zelfs zeer positief, de leden verlenen decharge aan het bestuur. Bestuurverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Griet Spits. Griet wordt bedankt voor haar inzet. Wij zoeken nog een vervanger voor Griet. Na jarenlang de contributie te niet te hebben verhoogd, kunnen we dit jaar niet meer om een contributieverhoging heen. Het bestuur heeft twee voorstellen gepresenteerd: een kleine verhoging voor alleen het zomerseizoen of een iets grotere verhoging met de mogelijkheid om het hele jaar te tennissen. De ledenvergadering heeft met grote meerderheid van stemmen gekozen voor alternatief twee. Dus voortaan (vanaf 1 april 2012) kunnen we een heel jaar tennissen voor maximaal 185,00. Een winterabonnement is dus niet meer nodig. De contributie (voor een heel jaar1) is als volgt vastgesteld: Ledengroep

Contributie

5 en 6 jaar 7 en 8 jaar 9 t/m 12 jaar 17 jaar Student Rolstoeler* Daglid 65 jaar + 18 t/m 64 jaar

30,00 60,00 90,00 150,00 150,00 110,00 150,00 150,00 185,00

*Het tarief voor rolstoeltennisser zal in vier jaar gelijk getrokken worden met dagleden.

De lestarieven zijn niet gewijzigd en zijn als volgt vastgesteld. junioren € 80.senioren - 112.competitietraining (o.v.) - 75,maak kennis met tennis - 30.- (5 lessen in maart / april) 10 lessen overdag - 75.- (ook voor leden) De competitiebijdrage wordt alleen voor de senioren verhoogd en ziet er als volgt uit: Senioren € 150,- per team Junioren (afhankelijk van de competitie) - 90,- per team Mini midi indoor - 25,- per team Mini midi outdoor - 25,- per team Voor junioren teams worden consumptiebonnen beschikbaar gesteld. 1 Hoe deze overgangssituatie vorm krijgt in 2012, is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 februari 2012, zie verderop deze Wiekslag.

7


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De begroting 2012 en het jaarplan 2012 worden vastgesteld, de concept activiteitenkalender wordt besproken en zal op een aantal punten bijgesteld worden. Toezeggingen gedaan tijdens de vergadering: • Een overzicht van de ledenaantallen en de fluctuaties worden op de website van TV De Molen gepubliceerd. • Bij eventuele volgende prijswijzigingen zullen de wijzigingen evenredig verdeeld worden over de leeftijdscategorieën. • Er wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt wanneer de termijn ingaat voor de jaarcontributie. • Over de betalingstermijnen voor de nieuwe contributie-inning wordt u in de clubmail geïnformeerd. Na een uur en een kwartier zijn alle punten besproken, de voorzitter bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje in het tenniscentrum. Reina Adema Secretaris TV de Molen De stukken t.b.v. de ALV van 23 januari 2012 zijn te vinden op www.tvdemolen.nl Het verslag van de ALV wordt eind februari op de site geplaatst.

CONTRIBUTIE AANPASSING 2012 Contributieaanpassing 2012, n.a.v. besluiten ALV Bestuursbesluit 16 februari 2012 Zoals in de ALV van 23 januari j.l. gesteld, heeft de ledenvergadering massaal gekozen voor alternatief 2, een heel jaar buiten tennissen. We lopen echter bij dit alternatief wel aan tegen verschillen in boekjaar en tennisseizoen. Het boekjaar eindigt 31 december 2012 en het tennisseizoen zou dan pas eindigen op 31 maart 2013. Statutair loopt een verenigingsjaar van 1 januari tot en met 31 december. Al deze verschillen zijn niet handig, derhalve is in de bestuursvergadering van 16 februari 2012 het volgende besloten: • Ingangsdatum van het nieuwe tennisseizoen blijft 1 april 2012, maar het seizoen loopt eenmalig slechts 9 maanden (tot 31 december 2012). Omdat slechts de helft van de winterperiode dit jaar wordt genoten, zal de contributie iets naar beneden worden aangepast (zie onderstaand). Feitelijk is voor 2012 een gemiddelde genomen van alternatief 1 en 2 zoals deze op de ALV zijn gepresenteerd. • Conform het verzoek van de ledenvergadering kan de contributie in vier (gelijke) termijnen worden betaald. Dit kan alleen als er een machtiging voor automatische incasso afgegeven is. De termijnen zullen dan worden geïncasseerd op 15 maart 2012, 15 april 2012, 15 mei 2012 en 15 juni 2012. Leden die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen dit aangeven door een mail te sturen naar ledenadministratie@tvdemolen.nl.

8


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

CONTRIBUTIE AANPASSING 2012

• Volgend jaar loopt dan alles weer in de pas en wordt de contributie voor heel 2013 (dus 12 maanden) vastgesteld. Dit gebeurt in de ALV van januari 2013. De contributie voor 2012 (1 april 2012 t/m 31 december 2012) is als volgt: Ledengroep 5 en 6 jaar 7 en 8 jaar 9 t/m 12 jaar 17 jaar Student Rolstoeler* Daglid 65 jaar + 18 t/m 64 jaar

Contributie 2012 30,00 65,00 90,00 120,00 144,25 105,00 144,25 144,25 177,50

*Het tarief voor rolstoeltennisser zal in vier jaar gelijk getrokken worden met dagleden.

COMMUNICATIEONDERZOEK Resultaten communicatieonderzoek Eind vorig jaar is een communicatieonderzoek uitgevoerd onder de leden van onze tennisvereniging. Alle leden zijn via de Wiekslag, de clubmail en de website benaderd om een aantal vragen te beantwoorden over de kwaliteit van onze communicatiemiddelen. Tevens is gevraagd hoe vaak deze middelen worden gelezen en/of bekeken. In totaal hebben 83 leden de vragenlijst ingevuld. Hoewel dat slechts een beperkt aantal is, geven de uitkomsten toch een duidelijk beeld.

Over het algemeen zijn de uitkomsten van het onderzoek redelijk positief te noemen: zowel de Wiekslag, de website als de clubmail worden vaak gelezen en goed beoordeeld als het gaat om verschijningsfrequentie, vormgeving, informatief gehalte en de mate waarin de inhoud boeiend is. Voor de communicatiecommissie dus geen redenen om het beleid op deze punten te wijzigen. De nieuwe website en clubmail vallen bij de leden erg in de smaak, maar ook de Wiekslag wordt nog steeds gewaardeerd.

worden verbeterd, bleek uit de enquête. Zo kunnen we het mededelingenbord en het informatieschap in de kantine beter gebruiken. Belangrijkste aandachtspunten liggen in de communicatie rond de werving van nieuwe leden en de communicatie met sponsoren. Hoewel slechts een beperkt deel van de leden daar direct of indirect (recente) ervaring mee heeft, zijn de meningen duidelijk: er is op deze terreinen één en ander te verbeteren!

De communicatie op en rond het park kan wel

9


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

OPEN DAGEN

Open dagen: Zonder jou is er geen bal aan! De KNLTB organiseert dit jaar de Open Tennisdagen van 24 maart tot en met 1 april. Het is een landelijke campagne die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen op de open dagen van de tennisverenigingen te krijgen en uiteraard op het werven van nieuwe leden. Ook De Molen doet hieraan mee. Het aantal leden neemt de laatste jaren af en daarom is het van groot belang de vereniging extra onder de aandacht te brengen. Naast de promotie van onze vereniging, zijn er ook leuke prijzen zijn te winnen (waaronder een clinic van Raemon Sluiter) voor de verenigingen die de meeste bezoekers trekken op hun open dag!

Op dinsdag 20 maart wordt er een informatieavond gehouden, waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor een lidmaatschap en tennislessen. Tegelijk met het Jeugd Openingstoernooi op 24 maart, is van 13.00 tot 15.00 uur de traditionele open dag. Ook hier kunnen geïnteresseerden terecht met al hun vragen en zelf een balletje slaan.

Heb je Facebook, Twitter en/of Hyves dan kun je deze opties ook aanklikken. Maak je geen gebruik van deze netwerken, dan klik je op aanmelden zonder Facebook, Twitter en of Hyves.

Help TV de Molen! Om de landelijke campagne en TV de Molen te steunen, vragen we onze leden en hun familie en bekenden om zich in te schrijven op www.opentennisdagen.nl.

Op ons eigen stukje website www.opentennisdagen.nl/deelnemers/tv-demolen-leeuwarden kun je zien wie zich al hebben aangemeld. Enkele leden hebben zich hier al voor aangemeld. Dat moeten er nog veel meer worden, dus kom NU in actie en meld je aan!!! TENNISSEN DOE JE SAMEN!

Ga naar die website, vul in het oranje blok onder het kopje “Doe mee met de Open Tennisdagen” de plaatsnaam Leeuwarden in. Dan komt bij gevonden tennisverenigingen als eerste TV de Molen te staan. Klik hierop en je wordt direct verwezen naar het stukje website van TV de Molen. Klik hier op het paarse blok met de tekst DOE MEE -> . Op deze pagina vul je de gegevens in.

10

Klik onderaan op aanmelding versturen en je steunt TV de Molen bij het winnen van de prijzen!

PR commissie


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

Terugblik Australiën Open 2012

Foto’s van internet gehaald en rechtstreeks van TV.

11


Winkelcentrum Camminghaburen Lieuwenburg 81/85 8925 CJ Leeuwarden Tel. 058-2663344 s.offenga@chello.nl

PIET'S BLOEMENBOETIEK Wilgenstraat 2 b 8924 AC Leeuwarden Tel.: (058) 266 33 33 Fax: (058) 266 77 44

Voor al uw snijbloemen, potplanten, plantenbakken, bruids- en grafwerk. Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

JEUGDPAGINA

JEUGDCOMPETITIE TEAMS

Jeugdcompetitieteams 2012 (indeling onder voorbehoud) Zondag jongens Zondag Jongens 1 Zondag 3e klasse Floris Ozinga Johannes Meindersma Pim Faber Klais Blaauw Zondag Jongens 2 Zondag 3e klasse Pieter-Dirk Gerritsen Kaij Bokma Julian Apeldoorn Emanuel Verhoeven Zondag Jongens 3 Zondag 3e klasse Bas van Hecke Thiadmer van der Wal Wietse Voordes Adrien Antuna Zondag meisjes Zondag Meisjes 1 Zondag 2e klasse Kimberly Tiemersma Laura Postma Marrit Hofman Sarah Ydema Heike Smedes Zondag Gemengd Zondag Gemengd 1 Zondag 2e klasse Hidde Ydema Justhin Apeldoorn Heleen Post Hilde ten Berge Lacme Schoonhoven Zondag Gemengd 2 Zondag 3e klasse Kars v/d Velde Melvin v.d. Werff Amber v.d. Meulen Cathy de Graaf Daphne Nieuwland

Zondag Gemengd 3 Zondag 3e klasse Sander Robben Aaron van Remmerden Monica Avak Sacha Leyder Havenstroom Sterre Ozinga Woensdagmiddag meisjes Woensdagmiddag meisjes 1 Woensdag 1e klasse Lisanne Mink Kaylee van den Houten Danielle Scheepens Woensdagmiddag meisjes 2 Woensdag 1e klasse Michelle de Graaf Emma Kalender Ilse Regenmortel Woensdagmiddag meisjes 3 Woensdag 1e klasse Juanna Kandia Nafessa Yachou Woensdagmiddag meisjes 4 Woensdag 2e klasse Jocelyn Inia Esmee Knol Julia van Baarle Woensdagmiddag meisjes 5 Woensdag 3e klasse Ster van Ekeren Lois Posthuma Nora Roose Reserve: Renske Kasma Woensdagmiddag jongens Woensdagmiddag jongens 1 Woensdag 1e klasse Lars Steenbeek Mathijs Jordense Jesmar de Graaf

Woensdagmiddag jongens 2 Woensdag 1e klasse Alex Muizenwinkel Sybren Havinga Woensdagmiddag jongens 3 Woensdag 2e klasse Siegfried Grundeman Marten Muizenwinkel Ronan Posthuma Woensdagmiddag jongens 4 Woensdag 2e klasse Lars Vleeshouwer Iggy Schutte Andrei Ceber Vrijdagmiddag meisjes Vrijdagmiddag 1 Meisjes 1 Melissa Zeijlemaker Maaike Posthumus

Zondag jeugd indoor miniveld competitie Team 1 Fase Rood Sabine Verhees Sanne Ros Esrah v.d. Houten Team 2 Rein Beoker Merijn de Graag Bas Klaver Team 3 Iris Agema Anouk Hoekstra Thom Dunant Maurits Team 4 Tom Laverman Joost Lieverse

13


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

OPEN MOLEN TENNISTOERNOOI

6e jaargang HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi: 25 juni-1 juli 2012 Sinds 2007 wordt jaarlijks het Open Molentoernooi gehouden. Dit is een toernooi waar ieder KNLTB-lid, in de categorieën 3 t/m 8, aan mee kan doen. Dit jaar start het HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi op maandag 25 juni. De finales worden gespeeld op zondag 1 juli. Het HalloLeeuwarden Open Molentoernooi is een gezellig toernooi, waar spelers tot in de kleine uurtjes blijven hangen, om bij andere deelnemers te kijken, of om gezellig een drankje te nuttigen. In 2011 was er een record aantal van 270 deelnemers in 33 categorieën.

14

Onze website vermeldt over de finales in 2011: TC Nijlân lid Sarah Jellema trof in de finale van de DE3 TV De Molen lid Erica Bloembergen. De laatste had in de poule verassend van de regerend Fries kampioene Marisca uit Oude Groeneveld gewonnen, maar kon het hoge tempo van de als eerste geplaatste Jellema in de finale niet bijbenen. Jellema won met de overtuigende cijfers 6-2 en 6-0 en mocht de cheque van € 250, - mee naar huis nemen plus een dinerbon van € 60, - bij Rhodos Palace. Bij de heren in de HE3 was de als eerste geplaatste Kevin Janson zonder setverlies doorgedrongen tot de finale. Daarin trof hij de als tweede geplaatste Freek Bekhof uit Noordwolde. De eerste set verliep uiterst spannend. Beiden werden twee keer gebroken, waardoor een tiebreak de beslissing over setwinst moest brengen. Janson liet zich daarin niet verrassen en won die met 7-5. Na een break in de tweede set werd duidelijk dat Janson de partij niet meer uit handen zou geven. Hij won met 7-6 en 6-2 en mocht eveneens een cheque van € 250, - in ontvangst nemen.

Ook dit jaar hopen we weer op talrijke deelnemers. De prijzenpot is rijk gevuld en de deelnemers worden een week lang in de watten gelegd door de organisatoren en sponsoren. Inschrijven kan via www.toernooi.nl. Voor vragen kun je mailen naar openmolentoernooi@tvdemolen.nl. Graag tot ziens op het HalloLeeuwarden.nl Open Molentoernooi!

Oproep: Het is niet alleen leuk om mee te doen met het leukste toernooi van Leeuwarden, maar het is ook ontzettend gezellig om mee te helpen met het organiseren ervan. De organisatie is op zoek naar mensen die willen helpen met de organisatie van dit fantastische toernooi. Mail hiervoor naar openmolentoernooi@tvdemolen.nl.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

IMPRESSIE OPEN MOLEN 2011

15


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

DATEKO

DAmes TEnnis KOmpetitie voor leden van Tennisvereniging De Molen op 6 donderdagochtenden in april en mei Vanaf donderdag 5 april a.s. organiseren wij weer de DATEKO. De DATEKO heeft als doelstelling om in een leuke en vooral gezellige competitie stevig de strijd met elkaar

aan te gaan. Daarvoor hopen wij oud-deelneemsters, maar zeker ook nieuwe deelneemsters te interesseren. De afgelopen jaren zullen er ongetwijfeld gevorderde lessers zijn bijgekomen bij De Molen. Misschien is het wel leuk voor jullie om in een ongedwongen sfeer een zestal wedstrijden te spelen. Het zal zeker je spel verbeteren!

de DATEKO zijn € 7,50. Je kan je individueel of per team opgeven. Bij een individuele opgave proberen wij een geschikte partner voor je te vinden. Gaarne opgave via onderstaand inschrijfformulier. Dit invullen en vóór vrijdag 23 maart a.s. deponeren in de groene bus van De Molen of via e-mail naar t.wijbenga@emfs.nl. Invalsters zijn ook welkom!

Ook dit jaar wordt de DATEKO georganiseerd op de donderdagmorgen in 2 poules van 09.30 tot 10.30 uur. De speeldata zijn op 5, 12, 19 en 26 april en 3 en 10 mei met als afsluiting het traditionele slottoernooi, de DATEKO-morgen op donderdag 24 mei. Er zijn bekers te winnen en voor de nummers 1 van beide poules is er een wisselbeker. De kosten voor

Heb je nog vragen over de DATEKO, dan kan je terecht bij Claartje Drenth op telefoonnummer 058-2671950 (bij voorkeur ’s avonds). Tot ziens bij de DATEKO!

INSCHRIJFFORMULIER DATEKO 2012

IK GEEF MIJ OP ALS DEELNEEMSTER: Voor-en achternaam:........................................................... Telefoonnummer: privé .......................... evt.overdag ........................................ E-mailadres: ...................................................................................... Adres:........................................................................................................................................................... Speelsterkte dubbel: ......................................................... Naam Partner: ........................................................................................................................................... Handtekening: .................................................................. DE SLUITINGSDATUM OPGAVE DATEKO 2011 IS VRIJDAG 23 MAART 2012!!! 16


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ABN AMRO WTT

Championsnight tijdens het ABN AMRO WTT 13 tot en met 19 februari 2012 werd voor de 39e keer het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam gehouden. Via tennisvereniging De Molen mocht ik als clubkampioen bij de heren (sorry Griet) gratis naar de openingsavond van het toernooi, ook wel championsnight genoemd, op maandag 13 februari. Een leuke gelegenheid om mijn (eenmalige??) clubkampioenschap optimaal te benutten. Net bekomen van een jetlag van onze vakantie down under, waagden Jan (Stellingwerf) en ik de trip naar Rotterdam. Daar aangekomen werden we met een shuttlebus naar Ahoy gebracht. Alles draaide natuurlijk vanaf het begin om Roger Federer. Hoewel hij maandag geen wedstrijd hoefde te spelen, was er wel een demonstratiepartij en vond

er een handtekeningsessie plaats, waar een wachttijd van 2 uur voor stond. Wat is die man populair! Dit was overigens iets te lang wachten voor ons, dus haastten we ons naar de hoofdtribune. Om 19.15 werden alle clubkampioenen verwacht in het kampioensvak, een bescheiden plek op de tweede ring, waar we ons tussen de andere genodigden begaven. Er was ons namelijk een verrassing beloofd. Terwijl ons vak als eerste was volgestroomd, liet de rest van het publiek nog even op zich wachten. Richard Krajicek vertelde kort voor aanvang van de partij Jesse Huta Galung / Ivan Ljubicic dat de clubkampioenen van Nederland deel kunnen nemen aan een toernooi, waarbij de winnaar toegang krijgt tot het kwalificatietoernooi van het 40e ABN Amro toernooi. Een lange weg te gaan dus, maar nu droom ik natuurlijk nog altijd van die carrière als toptennisser, dus Roger, ik ben maar 3 jaar ouder dan jij, maak je borst maar nat! Jesse Huta Galung begint de avond goed. Met solide spel en een prima service verslaat hij de oude rot Ljubicic met 7-6 6-3. Daarna hebben we nog een stukje van de partij Dogolpolov tegen Kubot gezien, maar de lange terugweg lonkte, want ’s morgens gewoon weer werken.

Die nacht droomde ik van mijn eerste ATP titel van het 40e ABN Amro tennistoernooi. Marco Pijpker

Zondagavond Wintercompetitie Dit seizoen speel ik voor de vierde keer mee in de Zondagavond Wintercompetitie. Tjittie had me vorig seizoen al gevraagd een stukje – zoals dat heet – te schrijven over deze mixcompetitie. Bij deze een tekst over de gezelligste mixcompetitie die je je kunt voorstellen. Natuurlijk, als je speelt, dan wil je winnen, maar de open gesprekken aan de bar of stamtafel, het onderlinge (tennis)plezier en niet te vergeten: Arnold, steken de wil om te winnen naar de kroon. Op het moment van schrijven is er één speelronde afgewerkt na het splitsen van de bovenste acht en de onderste acht koppels. Het ligt allemaal nog open. Wat wel zeker is, is dat er dit seizoen een paar goede duo’s bijgekomen zijn: Ron en Evelien, Edwin en Yvonne en vanuit de aankomend gevorderden Rohan en Linda. En dat Henny weer terug is na langdurig blessureleed. Nog maar een paar speelrondes te gaan. Volgend jaar weer meedoen. Wel even aan Marit vragen of ze het ook ziet zitten. Op de website van T.V. De Molen kun je de tussenstanden van de Zondagavondcompetitie vinden. Jacob Bosma

17


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

HETEKO

DE TENNISCOMPETITIE VOOR MANNELIJKE SENIORLEDEN VAN DE VERENIGING Wat is de Heteko? Heteko is een afkorting van Heren Tennis Kompetitie. Een tenniscompetitie die vooral bedoeld voor de leden die op een woensdagavond, zaterdag of zondag niet kunnen of niet willen deelnemen aan een districtscompetitie, maar toch wel echte wedstrijden willen spelen. Maar ook een competitie bedoeld voor de beginners die op hun niveau het geleerde op de tennislessen in de wedstrijdpraktijk kunnen brengen. Hoe wordt er gespeeld en ingedeeld? Er wordt uitsluitend dubbel gespeeld, met vaste teams, bestaande uit twee seniorheren in de speelsterkte 7, 8 of 9. De deelnemende teams worden, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, ingedeeld in één of twee poules. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat ieder team 7 wedstrijden in de competitie speelt. Er wordt zoveel mogelijk op

speelsterkte ingedeeld, waar de deelname het toelaat zal in twee klassen worden ingedeeld. Na de poulefase worden play-offs gespeeld. Wanneer wordt er gespeeld? Er wordt altijd gespeeld op donderdagen in de namiddag in principe van 18.00 tot 19.00 uur. Dit tijdstip kan vervroegd worden op donderdagen als er een districtscompetitie voor de 35+’ers moet worden gespeeld op banen van het T.V. de Molen. De speeldagen zijn de donderdagen 5, 12, 19 en 26 april, 3,10 en 24 mei. De slotdag wordt gehouden op 31 mei. Hoe schrijft men in? Inschrijving per team is het

Damestennis Ik ben misschien een beetje vreemd, maar ik ben een man die eigenlijk alleen maar damestennis kijkt. Het heeft niets te maken met leuke smoeltjes of opwaaiende rokjes, nee, het heeft te maken met de namen van de speelsters. Vrouwentennis is pure poëzie. Je zult maar umpire zijn en je mag omroepen dat Annabel Medina Garrigues een game heeft gewonnen. In het Frans. En ze is niet getrouwd. Komt-ie: “Jeu mademoiselle Medina Garrigues”. Heerlijk. Maakt niet uit wie ze is. Gewoon kijken en luisteren als ze weer een game heeft gewonnen. Jacob Bosma

18

meest wenselijk, maar ook enkele inschrijving (dus zonder partner) is mogelijk. De competitieleiding draagt in dat geval voor een passende indeling met een andere (enkele) inschrijver. De inschrijfkosten bedragen 6.00 euro per persoon. Deze gelden worden gebruikt om competitiekosten te dekken, zoals de kosten voor de aankoop van ballen, ludieke prijsjes voor de poulewinnaars e.d. Wil je deelnemen, zorg dan dat het in dit clubblad afgedrukte inschrijfformulier uiterlijk op woensdag 28 maart in de groene bus in de hal van het clubhuis ligt. De spel- en speelregels en het speelschema van alle “speel”donderdagen hangen uiterlijk maandag 4 april op het prikbord in de hal van het tenniscentrum. Het aantal deelnemende teams in een poule is dus gelimiteerd, elke poule kan maximaal bestaan uit 8 teams. Schrijf dus tijdig in !!!! Roland de Jong Competitieleider HETEKO


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

HETEKO

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DEELNAME AAN DE

HETEKO 2012

JA…!! IK WIL OOK DEELNEMEN AAN DE HETEKO 2012

NAAM (VOOR- EN ACHTERNAAM) :……………………………………………………………………. ADRES

:…………………………………………………………………….

TELEFOONNUMMER EMAILADRES

:……………………...(=PRIVE) ……………………(=WERK) :..............................................................................................

SPEELSTERKTE DUBBEL

:………………………(ZIE CIJFER OP UW PASJE)

AANTAL JAREN TENNISERVARING :………………

NAAM PARTNER :…………………………………………………………………….. (UW PARTNER DIENT OOK EEN INSCHRIJFFORMULIER IN TE LEVEREN!!!) Losse opgave is mogelijk, de competitieleiding wijst dan een partner toe. Inlevering van dit formulier verplicht mij tot de betaling van het inschrijfgeld van Euro 6.00 en ik draag zorg dat dit formulier uiterlijk woensdag 28 maart 2012 in de groene bus in de hal van het tenniscentrum ligt. HANDTEKENING :

19


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2012 VAN DE COMMISSIE SENIORPLUS TENNIS Het activiteitenprogramma voor het komende seizoen is herkenbaar voor de seniorplussers want het ziet er in principe gelijk uit als in vorige jaren. Dus we hebben dit tennisjaar weer: -de senior-plus toss-ochtenden op de maandag en vrijdag ochtenden ingaande maandag 2 april van 09.00 uur – 10.30 uur op 6 banen van 10.30 uur – 12.00 uur op 3 banen -het openingstoernooi voor de senior-plus leden op vrijdag 6 april van 09.30 uur tot ± 12.30 uur we mogen 6 banen gebruiken dus we kunnen 24 personen plaatsen. En let op !!!!het inschrijfformulier voor dit toernooi is afgedrukt in deze Wiekslag! -het ”MALLEMOLEN” toernooi , dit is HET toernooi voor senior-plussers We houden dat op vrijdag 15 juni van 09.30 tot ± 12.30 uur en we hebben ook dit keer weer een speciale koffiepauze attrac(ta)tie. -het slot toernooi voor senior-plus leden op vrijdag 28 september van 09.30 uur tot ± 12.30 uur met gebruik van 8 banen en dus weer plaats voor 32 personen. -het winter tosstennissen In de winterperiode 2012-2013 wordt in principe weer hetseniorplus toss tennissen georganiseerd. Dat zijn 11 of 12 maandagmiddagen en 11 of 12 vrijdagmiddagen in de periode okt./nov. /dec. 2012 en in jan. /feb. /mrt. 2013 eenzelfde aantal. -het eindejaarstoernooi Op vrijdag 21 december slaan we in de tennishal het jaar 2012 weer uit. We zullen in samenwerking met de Commissie Tennis Stimulering KNLTB district Friesland weer organiseren een

open recreatief senior-plus ééndagstoernooi Dus toegankelijk voor alle Friese seniorplustennissers/sters!! Dit toernooi vindt plaats op woensdag 22 augustus van 09.30 uur tot ± 15.30 uur.

20


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2010 2012

OP VRIJDAG 6 APRIL 2012

VOOR DE SENIOR-PLUSSERS EEN GEMENGD DUBBELTOERNOOI VOOR ALLE SENIOR-PLUS LEDEN VAN DE VERENIGING (…DE 50+ -ERS DUS… )

OPENINGSTOERNOOI TOERNOOI INFO -DE AANMELDING VOOR DEELNAME IN DE GROENE BUS EN UITERLIJK MAANDAG 2 APRIL -DEELNAME GELD BEDRAAGT

3.—

-HET TOERNOOI VANGT AAN OM 09.30 UUR (AANWEZIG 09.15 UUR.) EN EINDIGT ROND 12.15 UUR. -ER ZIJN IN PRINCIPE POULES MET SPELERS MET EEN SPEELSTERKTE VAN 9, 8+, 8 EN 7. -ER WORDEN VIER SPEELRONDES VAN 30 MINUTEN GESPEELD EN ELKE DEELNEMER/-STER SPEELT IN DEZE RONDES ……ER IS EEN KOFFIE PAUZE EN NA ELKE RONDE EEN 5 MINUTEN “VERZORGING”PAUZE..!!

JA…….IK DOE MEE MET HET SENIOR-PLUS OPENINGSTOERNOOI OP VRIJDAG 6 APRIL 2012 NAAM: ............................................................................................................................................. VOORNAAM: ............................................................................... M / V TEL.NR.: ...........................................................................................................................................

SPEELSTERKTE 9 BEGINNER

8+ LICHT GEVORDERDE

8GEVORDERDE

7 *) VER GEVORDERDE

*) GRAAG OMCIRCELEN WELKESPEELSTERKTE BIJ U VAN TOEPASSING IS. DIT FORMULIER MOET UITERLIJK MAANDAG 2 APRIL IN DE GROENE BUS LIGGEN!!

21


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

INFORMATIE VAN DE LEDENADMINISTRATIE Sinds 1996 wordt aan elk spelend lid van de vereniging een KNLTB pas uitgereikt. Speciaal voor onze nieuwe leden volgt hier een uitleg over de lidmaatschapskaart. De lidmaatschapskaart wordt afgegeven door de KNLTB. Op de voorzijde staat vermeld of u senior of junior bent. Tevens uw KNLTB-bondsnummer, het verenigingsnummer, geboortedatum, geslacht en de speelsterkte voor enkel- en dubbelspel. Het adres is i.v.m. privacy achterwege gelaten. De lidmaatschapskaart is tevens bewijs van lidmaatschap van T.V. De Molen, het bewijs dat uw contributie betaald is en u gebruikt de pas om een baan “af te hangen”. Zonder uw lidmaatschapskaart bent u niet speelgerechtigd. Uw kunt dus geen baan reserveren, niet meedoen aan (KNLTB) toernooien en (competitie-) wedstrijden. Controleer altijd voor u naar het tennispark komt of u uw lidmaatschapkaart bij u hebt. TENNISCENTRUM DE MOLEN EN TENNISVERENIGING DE MOLEN Deze twee organisaties die nauw met elkaar samenwerken lijken ontzettend veel op elkaar. Maar er is wel degelijk een onderscheid tussen de twee. Dit is wat u moet weten: • U bent lid van de Tennisvereniging en niet van het Tenniscentrum. • U kunt alleen aan competities en toernooien van de KNLTB deelnemen als u lid

22

bent van de tennisvereniging. • U speelt op banen van het Tenniscentrum. Uw vereniging huurt de banen van het Tenniscentrum • De consumpties die u afneemt zijn niet van de vereniging maar van het Tenniscentrum. Het bedieningspersoneel is in dienst van het Tenniscentrum. Dit betekent dat u geen bardiensten hoeft te draaien. • De zomertrainingen worden verzorgd door het Tenniscentrum. U kunt in de zomer alleen trainingen krijgen als u lid bent van de tennisvereniging. Het tarief is laag omdat hierover een afspraak is tussen Tenniscentrum en Tennisvereniging. • De tennistrainers zijn in dienst van het Tenniscentrum maar werken nauw samen met de Tennisvereniging. • Belangrijk: Het komt wel eens voor dat een lid van de vereniging zijn lidmaatschap mondeling opzegt bij één van de trainers. Dit is niet mogelijk. Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail of via onze site voor 1 december bij de ledenadministratie (e-mail: ledenadministratie@tvdemolen.nl ) • In het winterseizoen, als u dus op de binnen- of buitenbanen speelt of traint, dan doet u dit bij het Tenniscentrum. U bent dan ook de kosten hiervoor verschuldigd aan het tenniscentrum. • Meer over het tenniscentrum vindt u op de site www.tenniscentrumdemolen.nl

WAT TE DOEN BIJ VERLIES VAN DE PAS? Controleer of u de kaart achtergelaten hebt na de laatste keer gespeeld te hebben. In de kantine van het tenniscentrum is een bakje met “vergeten pasjes”. Mocht de pas zich hier niet bevinden, dan kunt u via de ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. CONTRIBUTIE Aan het begin van het seizoen krijgen de leden die geen machtiging hebben afgegeven een acceptgirokaart. Om de kosten en administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij de leden ons te machtigen om de contributie automatisch te incasseren. De voordelen van een machtiging zijn niet alleen voor de vereniging, maar u kunt gespreid betalen (2 of 4 termijnen) waardoor u niet in 1 x het volle pond hoeft te betalen. Daarnaast hoeft u er zelf niet meer om te denken. Wilt u ons machtigen, dan kunt u op de website bij de pagina “Ledenadmini-stratie” het machtigingsformulier downloaden. Vanaf volgend jaar wordt de contributie dan automatisch geïncasseerd. WIJZIGING DOORGEVEN Indien er wijzigingen zijn m.b.t. uw lidmaatschap, naamsverandering, adres, telefoon, e-mail of andere zaken, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven. Dit kan direct online via onze site. Ook kunt u een mailtje te sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl. Als wij


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN DE LEDENADMINISTRATIE

niet op de hoogte zijn van uw adreswijziging ontvangt u o.a. de Wiekslag niet meer. STUDENTEN Als je in aanmerking wilt komen voor het speciale studententarief, dan dien je jaarlijks een kopie van je geldige studentenpas in te leveren bij de ledenadministratie. Zorg ervoor dat dit aan het begin van het nieuwe jaar gebeurt. Als de ledenadministratie geen kopie van een geldige studentenpas heeft, wordt het normale tarief in rekening gebracht. De kopie kun op opsturen via de post naar T.V. De Molen, Postbus 6080, 8902 HB Leeuwarden of gescand als bijlage via de mail ledenad-

ministratie@tvdemolen.nl, of deponeer dit in de groene bus van het tenniscentrum o.v.v. ledenadministratie. OPZEGGING LIDMAATSCHAP Een opzegging dient uiterlijk voor 1 december van enig jaar aan de ledenadministratie te worden gericht. Ook dit kan direct online via onze website. U kunt ook een mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging. Geen bevestiging betekent geen ontvangst door de ledenadministratie en dus geen beëindiging van uw lidmaatschap. Opzegging via een van de trainers is niet mogelijk.

COMPETITIE TRAINING De competitieteams kunnen zich per team opgeven (óók junioren) voor tien weken training. Bestaat je team uit meer of

minder dan 4 personen, overleg dit dan met de trainers. De trainingen worden in principe op donderdagavond gegeven,

LET OP !!!!! Houdt u rekening met het volgende. Mocht uw opzegging niet voor 1 december van enig jaar bij ons binnen zijn, dan bent u verplicht het contributiegeld voor het daarop volgende jaar te voldoen. De ledenadministratie van Tennisvereniging De Molen wordt verzorgd door Roelof van Dijk, heeft u vragen dan kunt u hem bereiken op 0582673318. Tevens kunt u een e-mail sturen aan ledenadministratie@tvdemolen.nl.

mocht u een andere avond of overdag willen trainen overleg dit dan vroegtijdig met de trainers. De kosten zijn 75,00 euro per persoon. Opgave voor 16 maart bij één van de trainers, telefonisch of schriftelijk. De start van de trainingen is in de week van 19 maart!

Competitietraining 2012

Hiermee geeft onderstaand team zich op voor competitietraining: Naam: ................................................................. (aanvoerder), tel.nr.: ................................ Naam: ................................................................. Naam: ................................................................. Naam: ................................................................. Naam: .................................................................

Dit strookje voor 16 maart bij één van de trainers inleveren of afgeven aan de bar in het clubhuis.

23


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

ADVERTORIAL

Je hoeft geen ervaren golfer te zijn om Pitch&Putt te spelen. Iedereen kan bij ons terecht voor een middagje golfplezier aan de rand van Leeuwarden in de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Na het lezen van een artikel over Pitch&Putt in een golfmagazine besloten Wietse en Mieke Ytsma een golfbaan te beginnen aan de rand van Leeuwarden. Sinds november 2006 is Pitch&Putt Leeuwarden geopend. “Het is relaxt recreëren aan de rand van Leeuwarden, langs het Van Harinxmakanaal. Je bent hier even helemaal weg.” Omdat de golfbaan langs een drukke vaarroute ligt, komt er ook een steiger bij het clubhuis van Pitch&Putt Leeuwarden. Zo kunnen mensen hun boten bij ons aanleggen om een potje te golfen of gewoon een bakje koffie te drinken en te genieten van het uitzicht. Bij Pitch&Putt speel je golf op een 18-holes golfbaan van ongeveer 5 hectare. Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes tussen de dertig en zeventig meter. Dit is relatief kort voor golfbanen. Door deze kortere afstanden is het spel geschikt voor ervaren golfers met een golfvaardigheidsbewijs, maar ook voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. Doordat golfervaring niet vereist is kunnen gezinnen en groepen ook golfen bij Pitch&Putt Leeuwarden. Het beste is om even te bellen voor een plekje op de baan. Vanaf 1 maart is de baan geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur ‘s morgens tot zonsondergang. Een rondje 18 holes duurt ongeveer twee uur en kost €13.50 per persoon. Het materiaal en een spelinstructie zijn bij de prijs inbegrepen. Als je de smaak te pakken hebt zijn er meerrittenkaarten en abonnementen tegen zeer aantrekkelijke prijs. Pitch&Putt golf kan ook in competitie verband gespeeld worden. Er is een nationale bond, het NPPB. deze organiseert wedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Wil je meer informatie, ga dan naar www.pitch-putt.nl > Banen > Leeuwarden Pitch&Putt Leeuwarden Noarder Stienplaat 3 8939 DA Leeuwarden tel: 058-2889666

24


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN HET TRAINERSFRONT

CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2012 seizoen 2 april 2012 tot 1 oktober 2012. De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 16 weken. De kosten voor senioren zijn: € 112,00 De kosten voor junioren zijn: € 80,00 (competitietraining op

wordt er geen les gegeven. Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark: Zaterdag 24 maart (open dag + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur. Dinsdag 20 maart (pasjesafhaaldag + inschrijving lessen alle leden) 19.30 tot 21.00 uur Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). Age Bokma donderdag, zie elders in dit blad). De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen. De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!!

Griet Spits

Ingrid de Jong

Het lesserstoernooi wordt door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 16 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. De kosten hiervoor zijn inclusief contributie t/m 8 jaar € 150,00 (incl. 16 weken les). Junioren 1e jaars lid inclusief contributie € 150,00 (incl. 16 weken les). Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen!

De start van de lessen c.q. trainingen is in week 14 (2 april). Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel van een eenmalige machtiging!

Wieger Scheweer

Op officiële feestdagen

25


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

COMPETITIE SENIOREN

Senioren competitieteams (indeling onder voorbehoud)

Ronald Agema Gary Harpert Elwin Visser

Zaterdag heren

Zaterdag dames

Zaterdag Heren 1 Zaterdag Hoofdklasse Niels Dijkstra Wieger Scheweer Menno Wietsma Kevin Janson Timo van Vliet

Zaterdag Dames 1 Regio Overijssel Zaterdag 1e klasse Griet Spits Erica Bloembergen Astrid Cuperus Renata Cuperus Susanna Janson

Zaterdag Heren 2 Zaterdag 3e klasse Siebren Bonsma Tom Dijkstra Simon Middendorp Andre Zalmstra Gerard Voordes Zaterdag Heren 3 Zaterdag 4e klasse Alex van Regenmortel Willem Bruining Marco Pijpker Rogier Jungen Zaterdag Heren 4 Zaterdag 4e klasse Jacob Bosma Maurice Bonnema Jelle Wielsma Guus van Loo Zaterdag Heren 5 Zaterdag 4e klasse Sijbrand Hamstra Marco Westdijk Johan Akkerman Terry Kloosterman Peter Kuiper Vincent de Groot Zaterdag Heren 6 Zaterdag 5e klasse Johan de Jong Edward Tjam

26

Zaterdag Dames 1 Zaterdag 2e klasse Irma Visserman Marloes Westdijk Judith Akkerman Dicky v.d. Burg Jose v.d. Burg Zaterdag Dames 2 Zaterdag 2e klasse Ingrid Veen Marion Feenstra Nienke Speelman Petra Dost Mary Douma Sjoukje Akkerboom Zaterdag Dames 3 Zaterdag 2e klasse Catharina Hoogland Nienke Ketelaar Karin Veld Thamara KloostermanGerrits Chantal Visser Esther LouwenaarOosterhof Zaterdag Dames 4 Zaterdag 3e klasse Corry van der Wal Angelique Schutte Marlies Wachter Julien Scholte

Margot Feyen nog contact hebben Zaterdag Dames 5 Zaterdag 3e klasse Trudy Brandsma Jolanda Zalmstra Maaike v.d. Tuin Yvonne Twisk Zaterdag Dames 6 Zaterdag 4e klasse Tineke Stellingwerff-Kok Esther van der Vlies Melanie Meijer Liesbeth Kok Zaterdag Dames 7 Zaterdag 4e klasse Irene v.d. Steen Tettie Offenga Janny de Groot Nienke Trustram Yvonne Kuipers Zaterdag gemengd Zaterdag Gemengd 1 Zaterdag gemengd 1e klasse Reina Adema Peter Blume Saapke Miedema Hotze Bouma Zaterdag Gemengd 2 Zaterdag gemengd 2e klasse Marike van der Weij Jolanda Bonsma Nina Ekas Ruben Kuipers Jordy Vreeburg Walter Oud Zaterdag Gemengd 3 Zaterdag gemengd 5e klasse Femke Jongsma


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

COMPETITIE SENIOREN VERVOLG

Andries Weiland Yvonne Weiland Christien de Vries Edwin van der Werff

Zaterdag gemengd 4 Zaterdag gemengd 5e klasse Rohan Ketzer Pieter Willem Lousma Linda Dekker Annelies Slagter Jojanneke Braam

Zondag Heren 2 Zondag 6e klasse L. van Middelaar T. Bosma R. Haar R. van Lemmen A. Tabak Zondag Heren 3 Zondag 7e klasse Peter van der Griend Gerard Gruis Gerard Bosma Martin Dijkstra

Jan Stellingwerf Marit Meekma Marjan Posthumus Dinsdag dames Dinsdag Dames 1 Dinsdagmiddag 5e klasse G. Wijbenga-Brouwer W.J. Bruijnis-Sanders A. Hiemstra C.M. Tjepkema A.C. Drenth-Grunberg Woensdag Heren 35+

Zaterdag Gemengd 1 35+ (met enkel) Zaterdag Gemengd Hans van Aalst Alice Wachter-van der Ham Geer Keuning- van Planten Otto van der Galiën Zaterdag Gemengd 2 35+ (met enkel) Zaterdag gemengd 2e klasse Nanda Holtrop B. Koerts M.J. de Haas Janny Bruining-Steen Zaterdag Gemengd 3 35+ (met enkel) Zaterdag Gemengd klasse 3e klasse Ron van den Houten Natascha van den Houten Evelien Ozinga-vd Wal Martin Ozinga Zondag Heren Zondag Heren 1 Zondag 6e klasse Jeroen Robben Jeroen Dijkstra Paul Plantinga Rob Koning Alexis Antunis

Zondag Dames Zondag dames 1 Zondag 4e klasse Hanneke Swart Brenda Oltjes Karin Smedema Cristina van Assen Heleen Verdikt Zondag Gemengd Zondag Gemengd 1 Zondag Gemengd 5e klasse Stefan Hoekstra Elwin van Keulen Michiel Tamara Jansson Rianne Veld

Woensdagavond Heren 1 Woensdagavond 4e klasse Kees Veen Jaap de Graaf Cees Boonstra Johan de Boer Woensdagavond Heren 2 Woensdagavond 5e klasse Hotze de Jong Eric Miedema Peter Toen Wybe de Lange

Zondag Gemengd 2 Zondag Gemengd 6e klasse Dominiek Bokma Jerrien van Keulen Ronald Visser Lars de Leeuw Zondag Gemengd 3 Zondag Gemengd 6e klasse Ngoc Yen Ly Hung Tieu Jos de Konink

Reserves Bjorn van der Meer Michel Zwart J. Vrolijks

27


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

CLUBTRAININGEN EN LESSEN CLUBTRAININGEN EN LESSEN 2010 seizoen 28 maart 2010 tot 3 oktober 2010 De clubtrainingen en lessen worden evenals voorgaande jaren tussen 18.00 en 22.00 uur binnen in de tennishal gegeven. Er zal van 2 banen gebruik gemaakt kunnen worden, nl. op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, gedurende 16 weken. De kosten voor senioren zijn: € 106,00 De kosten voor junioren zijn: € 78,00 (competitietraining op donderdag, zie elders in dit blad). De cursisten kunnen een uur van de baan gebruik maken, 50 minuten les en 10 minuten vrijspelen. De lessen gaan altijd door, met uitzondering van officiële feestdagen!!!!

Het lesserstoernooi wordt door de trainers georganiseerd als onderdeel van de 16 lessen zomertraining. De juniorentrainingen worden op de buitenbanen gegeven. De kosten hiervoor zijn inclusief contributie t/m 8 jaar € 150,00 (incl. 16 weken les). Junioren 1e jaars lid inclusief contributie € 150,00 (incl. 16 weken les). Deze lessen gaan ook altijd door, mocht er niet getennist kunnen worden in verband met het weer dan wordt er theorieles gegeven. Dus altijd komen! Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven.

(open dagen + inschrijving lessen voor nieuwe leden) 13.00 tot 15.00 uur Dinsdag 16 maart (pasjesafhaaldag + inschrijving lessen alle leden) 19.30 tot 21.30 uur Na genoemde data: informatie te verkrijgen in het clubhuis (tel. 058 2666 966). De start van de lessen c.q. trainingen is in week 14 (29 maart). Bij opgave van de lessen moeten deze meteen worden betaald door middel van een eenmalige machtiging! CLUBTRAININGEN EN LESSEN

Voor inschrijvingen en informatie kunt u op de volgende dagen terecht op het tennispark: Zaterdag 19 en 26 maart

TARIEVEN COMPETITIE Seniorencompetitie: De senioren betalen voor het deelnemen aan de komende competitie een bijdrage van € 150,00 per team. De aanvoerder ontvangt een acceptgiro en deze is verantwoordelijk voor het betalen van de competitiebijdrage. Jeugdcompetitie: Voor de jeugd is de bijdrage voor het deelnemen aan de komende competitie afhankelijk van de competitiesoort. Woensdag- en vrijdagmiddag: € 90,00 per team; Zondag: € 90,00 per team; Zondag mini/midi indoor: € 25,00 per team; Zondag midi outdoor: € 25,00 per team.

28


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

TOSSEN De leukste manier om vrij te tennissen, zonder dat je afhankelijk bent van afspraken met anderen, is Tossen.

Maandag 9.00-10.30 uur voor senior-plussers , op 6 banen, 10.30-12.00 uur op 3 banen, ingaande 2 april.

Tossen is voor iedereen geschikt, zowel voor beginners als gevorderden. Bij het indelen houden we rekening met je speelsterkte, dus iedereen kan interessante partijen spelen. Ontzettend leuk om met andere clubleden te spelen, die je anders nooit tegen zou komen.

Dinsdag 18.30-23.00 uur voor senioren, op 6 banen. Junioren 15+ kunnen meedoen tot 21.00 uur. Ingangsdatum 3 april. Vrijdag 9.00-10.30 uur voor senior-plussers , op 6 banen, 10.30-12.00 uur op 3 banen, ingaande 13 april. Op 6 april wordt het openingstoernooi gespeeld voor senior-plus.

Tossen wordt voor senioren en senior-plussers georganiseerd op de volgende momenten:

het wenselijk dat men zich voor zijn eerste toss minimaal 10 minuten voor elk half uur meldt door het KNLTB-pasje af te geven bij de tossleiding. Zo heeft de leiding tijd om een indeling te maken. Bij de indeling per baan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met speelsterkte van de spe(e)l(st)ers. De speeltijd begint ieder heel en ieder half uur. Na een half uur wordt de eindtijd door middel van een fluitsignaal aangegeven. Daarna dient de baan gesleept te worden. Er zijn geen kosten verbonden aan tossen. Wel dienen de tossers voor hun eigen materiaal te zorgen, inclusief ballen. TOT TENNIS, TOT TOSS De tosscommissie

Hoe gaat tossen in zijn werk? In verband met het indelen, is

TENNISLES OVERDAG Heeft u behoefte aan tennisles overdag?? Voor leden van TV “De Molen” wordt er op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdagochtend tennisles gegeven.

Wij bieden u 10 lessen aan voor maar € 75,00!! (start maandag 2 april 2012) De lessen worden gegeven voor groepen van maximaal 8 personen op 2 banen.

Meer informatie kan worden verstrekt op de open dag, zaterdag 24 maart, en op de inschrijfavond dinsdag 20 maart. Om inzicht te krijgen of er voor deze lessen belangstelling bestaat, kunt u reeds uw voorkeur kenbaar maken op het onderstaand inschrijfformulier.

INSCHRIJFFORMULIER

TENNISLESSEN OVERDAG (10 LESSEN VOOR € 75,00)

Voorkeur: Maandagmiddag Dinsdagochtend Woensdagochtend

van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur van ……. tot…… uur

Naam:............................................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................ Telefoonnummer:............................................................................ Speelsterkte / aantal jaren tenniservaring:.............................................................................

Dit formulier in de groene bus gooien voor 18 maart 2012! 29


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

VAN DE RECREATIECOMMISSIE

Recreatiecommisie Tennisvereniging De Molen organiseert ook dit jaar weer het:

OPENINGSTOERNOOI Zondag 1 april 2012 "Beste tennisliefhebber, het voorjaar hangt weer in de lucht, het is weer langer licht en de competitie staat voor de deur! Vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur organiseren wij het openingstoernooi voor leden vanaf 17 jaar. Opgave per individu of als koppel. In het laatste geval moet ook de partner een formulier indienen. Inschrijfgeld is € 7.50 per persoon, voor aanvang van het toernooi bij de toernooileiding te voldoen. Het inschrijfformulier graag tijdig deponeren in de groene bus in de hal van het tenniscentrum" Telefonische inlichtingen over de aanvangstijden van de diverse partijen worden niet verstrekt. Het overzicht van de speeltijden hangt vanaf zaterdag 31 maart in de hal en voor het raam bij De Molen. Aanmeldingen worden verwerkt naar volgorde van binnenkomst, want het aantal deelnemers is gemaximeerd. De sluitingsdatum van inschrijving is woensdag 28 maart a.s. om 18.00 uur. Tijdens het toernooi worden consumptiebonnen verstrekt om de inwendige mens te versterken, we hopen op een sportief en gezellig toernooi. Heb je nog vragen, stuur dan een mailtje naar recreatietennis@tvdemolen.nl.

Inschrijfformulier Openingstoernooi senioren op 1 april e-mailadres : telefoonnummer : speelsterkte : man of vrouw : naam partner : e-mailadres : telefoonnummer : speelsterkte : man of vrouw :

30

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................

naam :


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

MAAK KENNIS MET TENNIS Voor iedereen die heel graag wil leren tennissen, start vanaf maandag 2 april 2012 een beginnersgroep. Voor maar €30,- krijg je 5 beginnerslessen en leer je de basisvaardigheden van deze mooie, maar technisch moeilijke sport. Daarnaast zijn rackets en ballen beschikbaar. Voor de al tennissende mensen is dit de kans om die ene leuke vriend, vriendin, collega, buurman, buurvrouw, een introductie in het tennis aan te bieden, zodat je daarna eindelijk een keer samen kunt gaan tennissen! Ken je iemand die graag zou willen leren tennissen of ben je zelf zo iemand? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. Voor meer informatie kun je terecht bij Ingrid de Jong: 0515-521807.

INSCHRIJFFORMULIER VOOR

“MAAK KENNIS MET TENNIS” Naam:...............................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:.............................................................................................. Telefoonnummer:.......................................................................... Geb.datum:......................................................................................

Adres:...............................................................................................................................

Ik kan op (graag zoveel mogelijk opties aankruisen): _ maandagochtend tot 12.00 uur _ woensdagochtend tot 12.00 uur _ maandagmiddag 14.00-16.00 uur _ donderdagochtend tot 12.00 uur _ dinsdagochtend tot 12.00 uur _ donderdagmiddag 14.00-16.00 uur _ dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur _ vrijdagochtend tot 12.00 uur Dit formulier inleveren in de groene bus in de hal t/m woensdag 28 maart 2012 of bij de bar van tenniscentrum “De Molen”, Kalverdijkje of bellen naar 0515-521807.

31


Wie het eerst bij Mient de Vries is! Bij Mient de Vries vindt u altijd de nieuwste Gazelles die u alles geven wat u van Gazelle mag verwachten: ultiem fietsplezier. Dus wat doet u nu? Precies, u roept uw familie, vrienden en vriendinnen en u gaat zo snel mogelijk naar uw Gazelle Select Center Mient de Vries. Bij hem krijgt u de beste service die u zich kan wensen! Wie er het eerste is!

Leden van de Molen 27-11-2006 krijgen op vertoon van hun lidmaatschapspas 10% korting*!

216-03-953 Adv MientdeVries GSC.1 1

* Geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen en/of inruil.

15:12:25


TENNISCENTRUM

DE MOLEN seizoen 2012/13 Nieuws Op de website van het tenniscentrum/ de tennisvereniging vindt u o.a informatie over tennislessen, toernooien, sponsoring, ect.

Tennisshop • • • • •

Bespanning vanaf € 17,50 Rackets Schoenen Grips Ballen

Zomerseizoen verhuur banen • • • • •

Buiten/binnen € 16,00 per uur Baan voor studenten € 12,50 per uur Tennisclinics Schooltennis Winterpassen € 65,- / € 50,-

INFORMATIE: Tenniscentrum De Molen Kalverdijkje 76B - 8924 JJ Leeuwarden

tel. 058 2666 966 info@tenniscentrumdemolen.nl

www.tvdemolen.nl


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT DE PARKREGELS ONDERHOUD ACCOMMODATIES Zoals bekend mag zijn, huurt de T.V. De Molen van het Tenniscentrum De Molen de accommodaties. Een dringend verzoek is deze accommodatie zo hygiënisch mogelijk te houden door flesjes, plastic zakjes en papier in de afvalbakken te deponeren. Houd vooral de kleedaccommodaties op het centrum s.v.p. hygiënisch. De kleedruimten zijn vanaf 09.00 uur open. TENNISKLEDING EN SCHOEISEL Op de banen is correcte tenniskleding verplicht. Zonder juiste tenniskleding bestaat de mogelijkheid dat u op de banen geweigerd wordt. Ter voorkoming van schade aan de banen dient u tennisschoenen te dragen met een vlak profiel (dus geen uitstekend profiel). Een verkeerd profiel zal als een schraper werken en daarmee de toplaag beschadigen. Zonder juiste tennisschoenen mag u de baan dus niet betreden, dit zal directe verwijdering tot gevolg hebben. Twijfelt u of u de juiste schoenen bezit, laat u dan adviseren door uw sportzaak, door de clubtrainer of door een lid van een commissie. HET AFHANGBORD EN HET AFHANGSYSTEEM Het afhangbord van de vereniging hangt buiten bij de ingang van “het clubhuis”

34

en is voor de leden te allen tijde toegankelijk. Het afhangbord dient te worden gebruikt voor de door de vereniging gehuurde tien buitenbanen. Op bepaalde dagen/uren heeft het tenniscentrum baan 9 en 10 verhuurd. Dan kan er niet worden afgehangen. De dagen en tijden waarop dit is, zijn duidelijk in de vitrinekast aangegeven. Voor wat betreft het gebruik van afhangbord wordt verwezen naar de rubriek “het afhangsysteem”. Er vindt permanent een controle plaats door bestuur en commissieleden op een juiste hantering van het afhangsysteem . Bij herhaalde constatering van misbruik zal het bestuur disciplinair optreden. SCOREBORDS Er zijn scorebords aanwezig op de banen. Het is verstandig gebruik te maken van deze borden tijdens het spel. Verzoek is zorgvuldig om te gaan met deze scoreborden. VEGEN EN SPROEIEN Na beëindiging van het spel is het verplicht de baan te worden te vegen binnen de afgehangen speelperiode. Per baan is er een sleepnet en /of een veger beschikbaar. Speel nooit op te droge banen. De banen hebben een automatische sproei-installatie, het in werking stellen van deze installatie wordt uitgevoerd door de groundsman van het tenniscentrum. Om te natte banen na een overvloedige regenval sneller te “drogen”zijn op het tenni-

spark sponzen beschikbaar. VOETENVEGERS Nabij de hal van het tenniscentrum staan voetenvegers. Ontdoe hiermee uw schoeisel van gravel alvorens het tenniscentrum binnen te gaan. Het is belangrijk om het “clubhuis” schoon te houden. DE MINITENNISBAAN Deze baan is voornamelijk bedoeld voor de jeugd en is voor hen geschikt om het spel onder de knie te krijgen. DE OEFENKOOI Achter de tennishal bevindt zich speciaal voor onze leden een oefenkooi. Het gebruik maken hiervan is erg belangrijk als onderdeel van de “warming-up”. HET MEDEDELINGBORD Nabij de ingang van “het clubhuis” aan de buitenmuur hangt een publicatiebord van de vereniging. Neem regelmatig notitie van de mededeling op dit bord. Kijk voor het laatste nieuws op www.tvdemolen.nl WAARSCHUWING We roepen alle leden op om extra oplettend te zijn en niets van waarde in de kleedkamers achter te laten…., het is niet verantwoord.!! Vergeet dus niet uw portemonnee, sleutels van auto, fiets of huis, horloge, sieraden en dergelijke mee te nemen en niet te laten liggen. Noch de vereniging, noch het tenniscentrum zijn aansprakelijk voor enig gemis, verlies of diefstal van uw eigendommen. Daarom nogmaals dringend …. let op uw eigendommen!! Bij vermissing kunt u altijd navraag doen bij de beheerder van het centrum.


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

PARKREGELS EN BAANREGLEMENT HET BAANREGLEMENT SPEELRECHT 1 SENIORLEDEN Seniorleden zijn dagelijks speelgerechtigd, met uitzondering van de woensdagmiddag. Op dinsdag na 18.30 uur zijn alle banen, uitgezonderd de trainingsbanen bestemd voor de seniorentoss. 2 JUNIORLEDEN (zij die op 1 januari van dit jaar nog geen 17 jaar zijn) Juniorleden zijn iedere dag speelgerechtigd tot 18.00 uur. Na 18.00 uur hebben juniorleden van 12 jaar en ouder met een seniorlid op de banen 5 en 6 dezelfde rechten als de seniorleden. Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de juniorleden. 3 LEDEN MET EEN BEPERKT LIDMAATSCHAP Deze leden zijn dagelijks speelgerechtigd tot 17.00 uur, met uitzondering van de woensdagmiddag. ALGEMENE REGELS 4 De tijdsduur van één speelperiode is 50 minuten. 5 Spelen zonder eigen lidmaatschappas is niet toegestaan. Na constatering volgt verwijdering van de baan. 6 Bij een groot spelersaanbod is dubbelspel gewenst. 7 Bij slechte gesteldheid of bij onderhoud van de baan heeft het lid zich te

houden aan de aanwijzingen van de groundsman en van bestuursleden. 8 Het gebruik van alcoholische dranken op de banen is ten strengste verboden. 9 Het bestuur en/of daartoe aangewezen senioren houden toezicht op de naleving van dit reglement. Zij zijn gerechtigd bij wangedrag en/of niet naleven van de parkregels en de regels van dit reglement de lidmaatschappas in te nemen. Overtredingen kunnen door leden schriftelijk worden gemeld bij het bestuur. 10 Bij verlies van de lidmaatschappas kan tegen betaling van € 5.00 een vervangend exemplaar worden verkregen . 11 Waar regels niet in voorzien en/of niet toereikend zijn, beslist het bestuur. TOSS 12 Deelname aan de toss is uitsluitend voor leden. Op maandagochtend en vrijdagochtend voor seniorplusleden, op dinsdagavond voor 15-jarigen en ouder. 13 Deelname uitsluitend onder deelname van de lidmaatschappas. 14 De tijdsduur van één tossperiode is 30 minuten. 15 Deelname en paarvorming wordt geregeld door de aanwezige tosscommissie. AFHANGSYSTEEM 16 Is verplicht voor alle leden. 17 De speeltijd kan elk moment ingaan.

18 De aanvangstijd moet ingesteld worden (=de tijd waarop men de klok instelt). 19 Men moet op het park blijven, anders vervalt de reservering. 20 Er kan uitsluitend met de lidmaatschappas worden afgehangen. 21 Het is niet toegestaan tijdens het spelen de lidmaatschappas te verhangen of de klok opnieuw in te stellen. 22 Tijdens het volgen van lessen/trainingen mag men niet zijn ingehangen. INTRODUCÉ-REGELING 23 Introduceren is aleen mogelijk op werkdagen op baan 9 en 10. 24 Na 18.00 uur worden geen introducés meer toegelaten op de banen. 25 De kosten zijn € 7.50 per baan. 26 Een introducé mag maximaal 3x per seizoen geïntroduceerd worden. 27 Er moet vooraf bij de beheerder van het centrum worden afgerekend (dus bij Age Bokma of een van zijn medewerkers). Na be-taling krijgt u van de beheerder een introducépasje. 28 Er kan alleen gebruik gemaakt worden van baan 9 en 10. 29 Er mag nooit geïntroduceerd worden als er evenementen zijn of als het druk is, zodat leden zouden moeten wachten tot de speeltijd van de introducé verstreken is. 30 Het lid van de tennisvereniging die de introducé meebrengt is verantwoordelijk voor de naleving van de parkregels en het baanreglement van de introducé.

35


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

AFHANGSYSTEEM Het systeem geeft een efficiënt gebruik van de banen, omdat u op elk moment kunt aanvangen. 1. Het tennistijdbord stelt u in staat om te zien waar leden spelen en hoe laat zij hun spel zijn begonnen. 2. Bij een volledige bezetting van de banen is het mogelijk twee reserveringen te maken Wanneer u eenmaal speelt of een reservering hebt gemaakt, kan niemand daar meer iets aan veranderen. 3. Om te spelen moet u gebruik maken van de lidmaatschapskaart. 4. Iedere horizontale rail van het tennistijdbord stelt een baan voor. 5 In die rail kunt u alléén van links naar rechts de spelersplanken schuiven. 6 Aan de achterzijde van het doorzichtige spelersplankje bevindt zich een verstelbaar klokje, een grote en een kleine wijzer, waarmee u de aavangstijd van uw spel aangeeft en tevens een voorziening om uw lidmaatschapskaart in te schuiven. 7 Aan de linkerzijde van de rail wordt aangegeven welke banen beschikbaar zijn.

HOE HET AFHANGSYSTEEM TE GEBRUIKEN? a. b. c. d. e. f. g.

Wanneer u wilt gaan spelen, bekijkt u eerst op welke baan u kunt spelen. U neemt een spelersplank. U schuift uw lidmaatschapskaart in de spelersplank. U stelt uw aanvangstijd in door gebruikmaking van het verstelbare klokje. U hangt de spelersplank in de door u gekozen rail. U schuift uw plank door tot onder het symbool "spelen". Als alle banen bezet zijn, moet u een reservering maken. Bij een reservering stelt u het klokje 50 minuten later in dan de aanvangstijd zoals die is aangegeven op de spelersplank van de voorgangers. Wanneer u de spelersplank juist heeft ingesteld, schuift u hem door onder het symbool voor "eerste reservering". Op dezelfde wijze maakt men een "tweede reservering" door de spelersplank te hangen onder het symbool. Als de tijd aanbreekt waarop u onder de eerste reservering mag gaan spelen, schuift u de spelersplank een plaatsje op, zodat uw spelersplank onder het symbool "spelen" terecht komt. De spelers die het veld verlaten, vinden hun spelersplank terug aan de rechterzijde van de rail onder het symbool en kunnen hun lidmaatschapskaart verwijderen. Als u speelt dient u uw lidmaatschapskaart in de spelersplank ingeschoven te hebben!

Door bovengenoemde regels op te volgen wordt eenvoudig en afdoende voorzien in een eerlijke verdeling van de beschikbare speeltijd, zonder dat er op enige wijze "gerommeld" wordt. De Commissie Parkonderhoud

36


Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012

HEKLEUNER

Hekkløner: Mijmeren op afstand Langzamerhand heeft het hekleunen een andere betekenis voor me gekregen... Beperkte zich dit in eerste instantie tot de vereniging zelf, inmiddels heeft de daadwerkelijke afstand het hek een andere plaats gegeven. Ik zou haast zeggen een helikopterview, maar die wentelwieken in samenwerking met hekken, ik weet het niet. Belangrijk verschil is, dat je uitslagen van bijvoorbeeld de zondagavondcompetitie naar eigen inzicht kunt interpreteren; een nipte winst van 6-5 kan een constant gelijkopgaande wedstrijd zijn geweest zonder enig serviceverlies. Ikzelf prefereer het beeld, dat de ene partij eerst uitliep naar 5-1, waarna bij de zevende game tijdens het vierde breakpoint een kentering in de partij tot gevolg had en de stand alsnog gelijk werd getrokken. De uiteindelijk toch verliezende partij wist echter deze stunt in de elfde game niet te herhalen, en in de twaalfde ging op 40-30 de bel... Dit soort heroïek kan ik aan een uitslag geven, omdat mijn beeld niet ‘vervuild’ is door de werkelijkheid. Het hek waarover ik leun staat dan ook vooral voor de computer en de televisie; het houdt me geïnformeerd, dat wel... Ook al is het verschil hemelsbreed zo’n 1000 kilometer, ik heb uiteraard nog altijd een hek voor de Nederlandse politiek staan; helaas moet ik constateren dat er in de Nederlandse politiek niet al te veel is veranderd. De meest historische prestaties van het huidige kabinet zijn het installeren van een minderheidsregering en het blijven zitten door het heilig verklaren van de gedoogconstructie. De politieke barometer laat zien dat met name de VVD-kiezer hier uitermate tevreden over is. De PvdA lijdt nog immer aan stuurloosheid omdat een sympathiek leider nog geen goede leider is. Een duidelijke partij als de SP spint daar garen bij... Ik denk dan ook dat dit kabinet de rit uitzit, ook al omdat de zwakte van het kabinet, oppervlakkigheid, de grondslag is van een langdurige, kritiekloze samenwerking. Ik kan het weten, ik heb een huwelijk gehad dat zo werkte... De hekken waar ik werkelijk overheen leun, staan vaak op bruggetjes die de mooiste plaatsen van Noorwegen markeren; bij de grootste watervallen, de diepste ravijnen en de mooiste uitzichten. De foto markeert een hek op een nogal ‘gewone’ plaats aan de E16... De moraal van dit verhaal? Wat je ook doet, of het nu een politieke, maatschappelijke of sportkeuze is, kies voor de keuze met diepgang... tijdens mijn tennisleven zag ik jaren geleden een jeugdlid van 12 jaren jong een wedstrijd spelen. Hij sloeg een ogenschijnlijk gemakkelijke bal tegen de netband en verloor het punt. Maar hij deed dit met verve, met overtuiging, hij koos voor de diepgang. Je kunt nooit winnen als je speelt om niet te verliezen... Een fijne tenniszomer!

37


Evenementen 2012

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012 Weekagenda ma wk 14 ma wk 14 vr wk 15 vr wk 15 di wk 14 ma wk 40 vr wk 40

senior-plus senior-plus senior-plus senior-plus toss-avond senior-plus senior-plus

tossen tossen tossen tossen tossen winter tossen winter

09.00-10.30 10.30-12.00 09.00-10.30 10.30-12.00 18.30-23.00 14.00-16.00 12.00-14.00

Banen 6 3 6 3 6 nb nb

Maart za/zo 10/11 za/zo 17/18 di 20 di 20 za 24 za 24 wo 28 do 29 do 29

Nationale jeugdtoernooi 09.00-18.00 Indoor Nationale jeugdtoernooi 09.00-18.00 Indoor inschrijven lessen + pasjesafhaalavond 19.30-21.00 Open tennisdag: informatie over vereniging en tennislessen 19.30-21.00 Open tennisdag: informatie over vereniging en tennislessen 13.00-15.00 openingstoernooi jeugd 09.00-18.00 8 vriend/vriendinnentoernooi 14.00-16.00 nb informatieavond comp.spelers jeugd 19.00 informatieavond comp. spelers senioren 20.00

April zo ma ma di do do vr za ma di wo wo do do vr za zo zo di wo wo do do vr za zo zo di wo wo do do vr zat zon zo ma

openingstoernooi senioren 09.00-18.00 start lessen start senior-plus tossen (elke week) start toss-avond (elke week) 18.30-23.00 dateko 09.00-11.00 heteko 18.00-19.00 openingstoernooi senior-plus 09.30-12.30 district comp. Zaterdag (1) 09.00-18.00 landelijke comp. Zondag (1) 09.00-18.00 district comp. dinsdag 13.30-18.00 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 dateko 09.00-11.00 heteko 18.00-19.00 district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 district comp. Zaterdag (2) 09.00-18.00 landelijke comp. Zondag (2) 09.00-18.00 comp indoor fase rood en oranje district comp. dinsdag 13.30-18.00 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 dateko 09.00-11.00 heteko 18.00-19.00 district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 district comp. Zaterdag (3) 09.00-18.00 landelijke comp. Zondag (3) 09.00-18.00 comp indoor fase rood en oranje district comp. dinsdag 13.30-18.00 district comp. woensdag jeugd 13.30-18.00 district comp. woensdag veteranen 18.00-21-00 dateko 09.00-11.00 heteko 18.00-19.00 district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 district comp. Zaterdag (4) 09.00-18.00 landelijke comp. Zondag (4) 09:00-18.00 inhaaldag alle zondag jeugdcompetities t/m 14 jaar 09.00-18.00 inhaaldag alle competitiesoorten 09.00-18.00

38

1 2 2 3 5 5 6 7 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 17 18 18 19 19 20 21 22 22 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30

8

6 6 6 6 10 8 2 5 3 6 6 5 10 8 Indoor 2 5 3 6 6 5 10 8 Indoor 2 5 3 6 6 5 10 8 8 8


Evenementen 2012

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012 Mei di wo do do do vr zo di wo wo do do vr za zo zo di wo wo do vr za zo zo di wo wo do do vr za ma ma di wo wo do do

1 2 3 3 3 5 6 8 9 9 10 10 11 12 13 13 15 16 16 17 18 19 20 20 22 23 23 24 24 25 26 28 28 29 30 30 31 31

inhaaldag voor alle dinsdagcompetities inhaaldag voor alle woensdagcompetities inhaaldag voor alle donderdagcompetities dateko heteko inhaaldag voor alle zaterdagcompetities landelijke comp. zondag district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. vrijdag jeugd district comp.Zaterdag (5) landelijke comp. Zondag (5) comp indoor fase rood en oranje district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen inhaaldag alle competitiesoorten district comp. vrijdag jeugd district comp.Zaterdag (6) landelijke comp. Zondag (6) comp indoor fase rood en oranje district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko district comp. vrijdag jeugd inhaaldag voor alle zaterdagcompetities inhaaldag alle competitiesoorten districts jeugdkampioenschappen district comp. dinsdag district comp. woensdag jeugd district comp. woensdag veteranen dateko heteko (slotdag)

Juni vr za za zon vr za za vr za za za zo za zo ma

1 2 2 3 8 9 9 15 16 16 16 17 23 24 25

district comp. vrijdag jeugd 16.00-18.30 district comp. Zaterdag (7) 09.00-18.00 Thema/jubileum avond en huldiging kampioenen landelijk comp. Zondag (7) 09.00-18.00 afsluiting jeugdcompetitie en BBQ 18.00 Jeugd oranje zomercircuit 13.00-16.00 beslissingswedstrijd afvaardiging landskampioensch. mallemolen toernooi (senior-plus) 09.30-12.30 Lesserstoernooi 09.00 13.00 Landskampioenschap district (1e ronde) Jeugd geel zomercircuit 13.00-17.00 Diepenmaattoernooi 10.00-18.00 Landskampioenschap district (halve finales) Landskampioenschap district (finale) Start Open Molentoernooi 17.00-23.00

Juli za/zo 30/1

Finaleweekend Open Molentoernooi

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-11.00 18.00-19.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-18.00 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 09.00-11.00 18.00-19.00 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 13.30-18.00 13.30-18.00 18.00-21-00 10.00-12.00 18.00-19.00

09.00- 18.00

39

8 8 8 6 6 8 8 2 5 3 6 6 5 8 8 Indoor 2 5 3 8 5 10 8 Indoor 2 5 3 6 6 5 8 8 nb 2 4 3 6 6

5 10 8

6 4

8

7

6


Evenementen 2012

Wiekslag • Tennisvereniging De Molen • 2012 zo 8 Jong-Oud toernooi ma-zon 23-29 Jeugd Ranglijst Toernooi (1*)

09.00- 18.00 09.00-18.00

6 8

Augustus woe 22

Open recreatief district seniorplus toernooi

September ma 3 ma 3 za 8 za ma 10 za/zo 15/16 za/zo 15/16 ma 17 ma 17 za/zo vr 28 zo 30

Vervolg lessen start seniorenclubkampioenschappen seniorenclubkampioenschappen 1/4 finale enkel Friesland Cup start Jeugclubkampioenschappen enkel finaleweekend Jeugdclubkampioenschappen enkel finale weekend seniorenclubkampioenschappen start Jeugdclubkampioenschappen dubbel finaledag Jeugdclubkampioenschappen dubbel Kruisfinales Friesland Cup Slottoernooi senior-plus Slottoernooi senioren

18.30- 23.00 09.00-16.00 09.00-18.00 16.00-18.30 09.00-13.00 10.00-18.00 16.00-18.30 16.00-18.30 09.00-18.00 09.00-12.30 10.00-18.00

8 5 nb 6 5 6 of 8 6 6 8 8 8

November zo

Spelcircuit

13.30-15.30

Indoor

Oliebollentoernooi grootvelders 09.00-16.00 Oliebollentoernooi rood/oranje 09.00-16.00 Eindejaartoernooi seniorplus n.t.b. Wijzigingen zijn voorbehouden aan de technische commissie

Indoor Indoor Indoor

December za 15 woe 19 vr 21

8

Start lessen 1e week april 2012 Vakanties meivakantie : 28 april tm 6 mei zomervakantie : 21 juli t/m 2 september

Dringend een BEZORGER gevraagd Voor de bezorging van ongeveer 20 Wiekslagen in de wijk rond de Emmakade en het Vliet, zoek ik iemand die het van Anke Lijesen over wil nemen. De bezorging is slechts twee keer per jaar en samen zijn we sterk! Wie meldt zich? Het is vanzelfsprekend niet noodzakelijk om zelf in die wijk te wonen. Anke, reuze bedankt dat je je al die jaren ingezet hebt voor onze vereniging!!! Anja Gort anjagort@planet.nl 058 2671876

40


Ambities voono?r Wimbled n Een bezoemkaaaat Diepen sen! creëert kan al sportshop your projefeop shest geiobiend van tennis in de beste poensitweie.

t sta Kennex kunn Bij Diepenmaa Wilson en Pro als Prince, Head, rackets, ballen el zow r Met merken als bieden. Voo ede weg naar en goede keus go de de bre n op t ee aa jou t Diepenm oenen ben je me kleding en sch . on Wimbled

DIEPENMAAT ARDEN 40 - 42 LEEUW VOORSTREEK S 7 - 9 STI EN ST VITUSPLEI N

058 - 21 20 244 058 - 25 70 487

• Orthesen • Prothesen • Correctieapparatuur • Orthopedische korsetten • Steunzolen • Sportbandages

info@orthin.nl www.orthin.nl

Dr. M.L. Kingsingel 1 9203 JC Drachten telefoon (0512) 58 49 99

Anne Wadmanwei 3, Slauerhoffwei Telefoon 058 - 233 90 40 www.postinterieur.nl


Wiekslag 2012-1  

Clubblad TV De Molen 2012