Page 1

i Sommarsverige

VI PRESENTERAR TV2020 - EN KANAL FÖR LIVET

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Lars Adaktusson: Varför bry sig om förföljda kristna?

Sarah Havneraas:

Yta eller djup?

Stanley Sjöberg: Laddad och uppkopplad

Marie S Nylén: Semester & kärlek

Samuel Andersson: En idol att följa

Andreas Nielsen: Vi har samma uppdrag


2

Från papper och lapp till padda och app Då... Sverige var på väg att gå sönder. Det var mitten av 1800-talet. Droger, social misär fattigdom och nöd, lamslog vårt land. Kyrkan och dess ledare var mer intresserade av att behålla sin makt, än att ge folket framtidstro och hopp. Häpnadsväckande berättelser finns om kyrkan och dess ledare från denna tid som beskriver konventikelplakatets andliga monopol. Plötsligt startar en rörelse i våra bygder som spred sig som en löpeld. Präster blev ”väckta” och vanligt folk upplevde trons kraft att förändra och förvandla.

”Enkelt uttryckt vill vi helt enkelt på olika sätt ge Jesus plats på skärmarna”

Den upptäckta tron skulle delas och spridas. Lösningen blev att berätta och dela ut enkla trycksaker som kallades ”traktater”. Tryckpressarna gick för högtryck, berättelsen om Jesus Kristus spreds i hemmen och blev det naturliga samtalsämnet runt middagsbordet. Hela denna rörelse, hade sin vagga i Jönköping och kallades ”Jönköpings traktatsällskap”. Rörelsen växte och påverkade och inspirerade hela landet.

lution. En längtan att presentera Jesus. Att nå vår samtid med en fungerande vardagstro och andligt liv.

Imorron... Det är dags för en ny rörelse i hela landet. En rörelse där budskapet om Jesus Kristus får nå in i svenska hem och tala till vår tid. I din hand håller du vår sommartidning. TV2020 har börjat sin resa och vi är övertygade att vårt initiativ kan ha en avgörande betydelse i vår tid. Det

handlar om: ”en kanal för livet.” I min ungdom pratade vi om serierna och stjärnorna på de två kanaler man kunde se i rutan. Plötsligt kom TV4 som en frisk fläkt i rutan och sedan länge är utbudet av tv-kanaler näst intill obegränsat. Med internet har kanalbegreppet fått en innebörd. Youtube, Facebook, Vimeo, Instagram, alla har en ständigt ökande volym av videos och rörliga bilder. Med TV2020 vill vi skapa en kanal som du kan hitta på olika skärmar, där det passar dig bäst. Programmen vill vi ska bli en tillgång mitt i livet. De ska handla om hur vi kan leva livet och förhoppningsvis förmedla liv in i ditt liv. Enkelt uttryckt vill vi helt enkelt på olika sätt ge Jesus plats på skärmarna. Då var det papper och lappar. Nu satsar vi på att förmedla tro och hopp på ”paddor och appar”.

Då, var det levande ord på papper med trycksvärta som förklarade tron och nådde in i de svenska hemmen.

Nu... Runt omkring oss ser vi idag ett Sverige som håller på att gå sönder igen. Trasigheten breder ut sig. Barn mår dåligt, familjer går sönder, klyftorna ökar mellan generationer, mellan gamla svenskar och de nya. Våld i skolor och hot mot lärare är vardag i dagens Sverige. Drogkonsumtionen och den sociala misären kan se annorlunda ut idag men har också stora likheter med det Sverige jag beskrev i inledningen. En kyrka och andligt ledarskap som i många stycken verkar andligt tondöva och som har förlorat förmågan att presentera ett budskap som förvandlar istället för att förvanska bilden av evangeliernas Jesus. MEN på många platser märks en rörelse. ”Hit men inte längre” En trons, kärleks revo-

Följ sommarens konferenser på TV2020: Nyhemsveckan, Hönökonferensen, Oas mötet i Jönköping

Anders Wisth

Vardagstro i Sommarsverige Ansvarig utgivare: Anders Wisth Redaktion:

Anders Wisth Sofia Dernánd Siewert Öholm

Form & Repro:

Martin Rudenlöv

Tryck:

V-TAB AB

Adress & Kontakt: TV2020 AB Skolgatan 22 570 02 Stockaryd info@tv2020.se Vid frågor om innehållet kontakta: anders.wisth@tv2020.se


Med

p r o t t i ö l L 6 11-17ju

1 0 2 en oförglömlig vecka! t o g å n a r ö g i v n a k a l l A

Mikael & Ing-Marie Alfvén

Hillsong worship

stefan & marie Salmonsson

Stanley sjöberg

SVEN ALMKVIST ◊ TIGLETH MALKEY ELISE LINDQVIST ◊ LENNART & Rosie ÅSBERG PER-ÅKE ELIASSON ◊ EMILIA LINDBERG LUKAS BERgGREN ◊ ANETTE LØVTANGEN STEFAN & CARINA BERG ◊ ÅKE CARLSON BARNMÖTEN MED MALIN & DAVID Connect Church Göteborg

DANS GEMENSKAPLoveNepalSOMMAR BONFIRESSÅNGFOTBOLLNEPALBESÖk GLÄDJEWORKSHOPSGRILLABad www.elcastiftelsen.se


www.tv2020.se

4

Lars Adaktusson om folkmordsresolutionen:

– Det som skedde var ett mirakel

Förbluffande snabbt har det välkända nyhetsankaret Lars Adaktusson etablerat sig som KD-politiker i EU-parlamentet. Det stora genombrottet var givetvis hans initiativ och det fortsatta arbetet som ledde fram till den historiska resolutionen om IS folkmord mot kristna och andra religiösa minoriteter. – Steget kan tyckas långt men det har gått snabbare och faktiskt varit betydligt mindre komplicerat än jag trodde. Journalistiken och politiken har tydliga beröringspunkter. Det handlar om att kommunicera samhällsfrågor i bred bemärkelse. Efter alla år på SVT torde det vara få svenskar som inte känner igen Lars Adaktusson. Vi har där bland annat sett honom som inrikespolitisk reporter, inrikeschef, utrikeskorrespondent i Centraleuropa och USA, nyhetsankare på Aktuellt, programledare och ansvarig utgivare för Agenda och slutligen utrikesreporter i Mellanöstern. Sedan 2014 är han ledamot av Europaparlamentet för Kristdemokraterna. I språnget mellan en säkerhetskonferens i Ukraina och några tv-framträdanden hemma Sverige på väg till Irak och Syrien, fick vi tillfället att under stund på ett fik i centrala Stockholm samtala med Lars Adaktusson om hans nya kringflackande liv, nu med Bryssel som bas.

Ja, och där vet vi ju att du verkligen lyckats. Hur gick det till? – Jag tog initiativ till resolutionen om folkmord och utsågs av EPP-gruppen, som är parlamentets största partigrupp, att förhandla och ta fram en resolutionstext om övergrepp och massmord på kristna, yasidier och andra folkgrupper. Jag visste redan från början att det skulle bli en mödosam process och att det fanns ett stort politiskt motstånd. Men jag visste också att om den skulle gå igenom så skulle det vara ett historiskt beslut, det vill säga första gången som ett erkännande görs under pågående folkmord. Jag kände stort stöd från partigruppen och från sekretariatet, samtidigt förFOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Är det kul? – Ja, det är väldigt kul, säger han och skrattar. Det är fantastiskt inspirerande att arbeta i en internationell miljö med arbetskamrater från 28 länder. Det är ett stort privilegium. Det är mycket möten, mycket resande, generellt mer än jag trodde och nu i samband med arbetet med resolutionen om folkmord får jag förfrågningar från många olika håll. Så visst, det är väldigt roligt. Jag stortrivs.

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Är det dagliga arbetet som EU-politiker ungefär som du har föreställt dig? – Både och. Det är mycket arbete och det var jag beredd på. Jag visste givetvis att EU-parlamentariker arbetar med stora, viktiga och ofta komplicerade frågor. Att det är långa beslutsprocesser, att det tar tid och att det ska ta tid. Det handlar ändå om beslut som påverkar 500 miljoner människor. Men jag insåg nog inte vilka möjligheter det faktiskt finns att kunna påverka politiken. EU är ett jättemaskineri, men genom den egna partigruppen och kontakter med andra parlamentariker kan man driva frågor och göra skillnad. Där är jag positivt överraskad. Så det går alltså att vara snabbfotad? – Ja, absolut, i vissa sammanhang. Jag sitter i utrikesutskottet där vi i princip arbetar utifrån två perspektiv. Dels med en övergripande och mer långsiktig målsättning att utforma en sammanhållen utrikes- och säkerhetspolitik, dels med en målsättning att påverka aktuella skeenden utifrån resolutioner och opinionsbildning. Till den senare kategorin hör frågan om religiösa minoriteters situation i Irak och Syrien där jag personligen har ett stort engagemang.

klarade många att det handlade om en omöjlig uppgift. Att den sedan efter förhandlingar gick igenom med ett brett stöd kändes faktiskt som ett mirakel.

Resten är historia som det brukar heta, eller? – För min del har arbetet som blivit följden av folkmordsresolutionen bara påbörjats. Det kom omgående positiva reaktioner från USA och vår europeiska resolution har i hög grad påverkat den amerikanska hanteringen av folkmordsfrågan. Jag var i mars inbjuden till Vita huset och till amerikanska utrikesdepartementet och fick ta emot tacksamma reaktioner. Frågan hamnade alltså på nivåer i politiken som jag aldrig hade föreställt mig. Det känns fantastiskt att ha fått vara med om att driva en fråga som handlar om grundläggande medmänskliga värderingar, där jag har ett starkt


www.tv2020.se

personligt engagemang och där det faktiskt blev ett påtagligt resultat.

Just engagemanget, hur ser du på det? – Jag har alltid haft ett stort intresse för internationella frågor. Det grundlades egentligen i söndagskolan när jag hörde missionärer berätta om människor i andra delar av världen. Det engagemanget har jag burit med mig även som journalist, bland annat som utrikeskorrespondent. När jag nu fick möjligheten att bli EU-parlamentariker ville jag gärna ägna mig åt internationella frågor. Men det är ingen självklarhet att man som ny ledamot kan få exakt det man önskar sig. Därför är jag väldigt glad över att få arbeta i utrikesutskottet som är en perfekt plattform för mitt engagemang. Generellt är det viktigt att politiker är personligt engagerade. Det som är äkta blir också effektivt. Du hade naturligtvis ett äkta engagemang även som journalist, vad skulle du säga är den stora skillnaden när du jämför de båda världarna? – Det är att jag nu kan ge uttryck för mina personliga värderingar och åsikter. Det började egentligen med att jag under en tid efter att ha slutat arbeta med tv var kolumnist i några tidningar. Jag kom alltså in i en opinionsbildande roll, blev kontaktad av Kristdemokraterna och vi kände från båda håll att vi stod varandra nära. Att ge sig in i politiken kändes både intressant och inspirerande. Och

5

självfallet vill jag i den nya rollen försöka påverka samhällsutvecklingen, något som inte var möjligt på samma sätt i rollen som nyhetsankare.

Kunde inte det ibland kännas frustrerande? – Nej, det är en helt annan roll där det gäller att vara så professionell som möjligt. Alla vill efter bästa förmåga göra ett bra jobb och då krävs det att man accepterar förutsättningarna, inte minst reglerna om opartiskhet och saklighet. Har man problem med det så åker man ut. Hur ser du på ditt eget inflytande? – Det är på ett sätt större som politiker. Om inte förr så inser jag det nu i samband med folkmordsresolutionen. Jag drev den frågan redan i valrörelsen 2014, men mötte mycket svalt intresse. Lyfter man fram förföljelsen och utsattheten för världens kristna uppfattas det ofta som kritik mot islam. De här frågorna är svåra att diskutera i vår politiska kontext, så är det bara. Det har blivit något bättre på senare tid, men generellt har vi svårt i Sverige att hantera frågor som rör religionens roll och kristen tro. Här finns mycket fördomar, även på EU-nivå men inte alls lika påtagligt som i Sverige. Det är alltså lättare att tala om sin kristna tro i Bryssel? – Ja, det är betydligt lättare att tala om religion i Europasammanhang. I många länder är det en integrerad del av både

– Det är betydligt lättare att tala om religion i Europasammanhang, säger Lars Adaktusson.

vardagsliv och samhällsliv. Det är inte märkligt att ha en kristen tro och att gå i kyrkan i Tyskland, Frankrike eller Italien. Även i parlamentet talar man naturligt om livsåskådningsfrågor, om kristen tro och kyrkornas betydelse och så vidare. För att inte tala om USA, det är en enorm skillnad. Här i Sverige höjer man direkt på ögonbrynen om någon berättar att han eller hon är engagerad i en kyrka. Här är vi avvikande, helt klart. Det är som sagt mycket fördomar, förutfattade meningar och mycket okunskap.

Till sist, hela medielandskapet är i en jätteförändring, efter 30 år inom journalistiken, vad tänker du om det? – Det är en revolution som pågår. Alla stora medier flyter samman. Allt har förändrats med internet. Alla kan göra sitt

Hotel Vrigstad Värdshus www.hotelvrigstad.se Tel 0382-57 50 00

eget tv-program och enkelt lägga ut det på nätet. Samtidigt behöver vi kvalitetsmedier och undersökande journalistik, men det kostar pengar och eftersom det är svårt att hitta betalningsmodeller som fungerar, är situationen allvarlig. Å andra sidan är bevakningen av det som sker bredare. Vi får flera olika infallsvinklar, större utbud och ökad mångfald. – Vad vi ser är ett epokskifte som i grunden är positivt. Vi tittar på tv mer och mer över nätet, när vi själva vill. Tablå-tv finns snart inte längre och det gör det enklare för en kanal som TV2020 att konkurrera. Det jag har sett av den kanalen har varit både välproducerat och innehållsrikt, till exempel intervjuprogrammen med terrorforskaren Magnus Norell. Per-Åke Hultberg


www.tv2020.se

6

Terrorn och hoten i världen påverkar och skrämmer! Magnus Norell, är en ledande forskare inom terror- och konfliktforskning, särskilt när det gäller utvecklingen i mellanöstern. TV2020 och ”Vardagstro” bjöd in Magnus Norell till ett samtal med Anders Wisth kring hur man skall förstå det som händer i regionen, men också hur man skall tolka utvecklingen i ett vidare perspektiv. Magnus har skrivit flera böcker. Den senaste; Kalifatets Återkomst, gav han ut på eget förlag. Kanske för att han försöker tala klartext och skriva utifrån en forskares sanningskrav. Norells forskning och hans slutsatser har dock inte gillats av alla, eftersom ”kartan och verkligheten” tycks ha olika bilder. Vi har gjort ett sammandrag i artikelform av det aktuella programmet, där vi tagit ut några av de påståenden och reflektioner som Norell gjorde i programmet. Hela programmet kan du givetvis plocka upp på vår webb www.tv2020.se

Beröringsskräck ”Jag kunde inte tänka mig att det skulle vara ett problem att få den utgiven, men det var svårtsäger Magnus Norell”. På frågan varför det varit svårt menar Magnus att det just nu finns en beröringsskräck när det gäller Islamism.

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Mycket hus för pengarna LÄS MER PÅ WWW.SMALANDSVILLAN.SE

– Jag kunde inte tänka mig att det skulle vara ett problem att få min bok Kalifatets återkomst utgiven, säger Magnus Norell.

I det fortsatta samtalet i programmet beskriver Magnus att det är just beröringsskräcken som är problemet. När vi inte vågar sätta ord på vad det är som är den ideologiska drivkraften till terrorn så kan vi heller inte ta itu med utmaningarna på ett rätt sätt.

Trubbigt och verkningslöst Magnus Norell är kritisk till den satsning som regeringen gjort för att motverka våldsbejakande extremism. Här har allt blandats. Politisk höger och vänster extremism och religiös extremism. Dessa olika former skiljer sig så mycket åt att man måste vara tydlig med vad som är vad. När vi inte vågar peka på Islamismen som en ett verkligt hot och resonera om dess ideologiska rötter blir våra insatser trubbiga och verkningslösa. Magnus Norell efterlyser en ”kunskapsbaserad strategi”. En strategi som handlar om att samla fakta och ha en förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom ondska och terrorhandlingar. Det handlar bland annat om att vara tydlig med att hålla isär tro och statsskick. Den islamistiska strategin handlar i stället om att upprätta en stat där islam och dess sharialagar styr samhället. Detta är något helt annat än det vi tillsammans har byggt upp i Sverige och Västeuropa. Vardagstro programmen med Magnus Norell är uppdelade i två olika delar. Första programmet handlar om fakta och analys av nuläget. Del 2 handlar om hur vi kan hantera den Islamistiska utmaningen både som land och kristen kyrka. Norell uttalar sig även här endast som forskare och analytiker. Programmen med Magnus Norell kan man se på www.tv2020.se eller på våra appar för Iphone och iPads eller Apple TV. För den som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet rekommenderas Magnus Norells bok Kalifatets Återkomst som enkelt kan beställa på Bokus.com


www.tv2020.se

7

© MARTINMARK | DREAMSTIME.COM

Semester – laddat för konflikter eller möjligheter? Semester är något de flesta drömmer och längtar efter. Men semester kan också vara ett laddat ord som betyder olika saker beroende på vem man frågar. Inte allt för sällan slutar den i besvikelse och konflikt. Marie S Nylén från Levande Familjer ger oss handfasta råd hur semestern kan svetsa samman par och bli en tillgång för en hel familj. Har du tänkt på att det oftast börjar knaka i fogarna redan innan semestern? Det finns en glädje och förväntan i hur du tänker dig att det ska bli och vad du ska göra. I dina tankar dansar kanske ett soldränkt scenario av bad, skrattande barn och en kärleksfull partner. Problemen dyker upp när du inser att du ska få ihop dina behov med din partner och resten av familjen.

Checklista inför semestern:

1. Förbered er med planering och familjeråd. 2. Allas behov ska komma fram. Både aktiviteter och vila. 3. Bygg relationen/familjen genom att ha roligt tillsammans och skapa era egna minnen och traditioner. 4. Uppmuntra och överraska varandra. 5. Lev nära varandra. Pussas och kramas och säg alla små men betydelsefulla ord.

Förbered semestern – Det är värt att sitta ned som familj och prata om själva ordet semester. Fråga varandra vad vi lägger in i ordet och vad vi har för förväntan på den. Är det ledighet eller att resa, att slappa eller att fylla den med aktiviteter? Det är bra att göra alla berörda delaktiga så snart som möjligt för att undvika konflikter, menar Marie S Nylén. Marie menar att det är viktigt att de vuxna stämmer av var man har varandra först, innan man blandar in barnen. Tala om vad man har för ekonomi och vad man faktiskt klarar av att göra – även om man skulle ha råkat lova barnen någonting som ligger utanför de ekonomiska ramarna. I slutändan kanske det inte alls är det som är viktigt för barnen. Hon betonar att det också är viktigt att man planerar och förbereder för alla situationer – det kan ju regna hela semestern, bli punka på bilen eller att någon blir sjuk.

Om konflikten dyker upp under semestern – Då kan man säga ”I stället för att ta konflikten nu – kan vi ta det när vi kommer hem?”, föreslår Marie och fortsätter: – Du kan vara förutseende och boka in en tid hos rådgivning eller prata med någon om det. Man paketerar konflikten för en kort tid framåt. Det handlar inte om att man inte vill utan att man inte vill göra det just här och nu för att det är så känslomässigt laddat just under semestern. Uppkoppling eller avkoppling – Semester är en förändring. Därför är familjeråd, förberedelser och överenskommelser honnörsord inför semestern. Tänk igenom vad ni vill fylla tiden med. Är det att alla sitter i samma rum med en varsin iPad och är uppkopplade på olika håll eller är det att ni faktiskt gör saker tillsammans? Prata genom hur ni gör med WiFi, mobiler och tv – ta med allt sådant i planeringen, uppmuntrar Marie. Marie avslutar med att det är ett ypperligt tillfälle att verkligen tala om för varandra att jag vill vara tillsammans med dig. All teknik har jag hemma året runt, men nu gör vi något annat tillsammans. Sofia Dernánd

Marie S Nylén

Levande familjer

Levande Familjer är en riksorganisation med huvudkontor i Stockholm/ Vallentuna. De har rådgivare och familjemottagningar runt om i landet. De har också relationslitteratur som viktiga redskap för paroch familjebygge. Levande Familjer finns till både i förebyggande syfte och när krisen kommer. Deras devis är att det alltid är möjligt att förändra och reparera en ”trasig” relation och att det aldrig är för sent att söka hjälp. www.livfam.org

En grundskola på stadig grund mitt i Sävsjö! Ring 038210070 eller besök oss på www.savsjokristnaskola.se så får du veta mer

Välkommen! Skolan växer och därmed också vårt behov av personal Är du legitimerad lärare och delar vår värdegrund - hör av dig till vår rektor, Elisabeth Leidö på telefon ovan eller via mail: elisabeth.leido@savsjokristnaskola.se för vidare info.


www.tv2020.se

8

Att leva både laddad och uppkopplad En procent av Sveriges befolkning deltar en vanlig söndag i någon frikyrkoförsamlings gudstjänst! En miljon medlemmar i Svenska Kyrkan har begärt utträde de senaste tio åren. I högmässan en vanlig söndag samlas mindre än en procent av vår befolkning. Sannolikt samlas ytterligare en procent i katolska och ortodoxa kyrkor. Stanley Sjöberg

”Inkopplad med energi innebär det gränslösa perspektiv.”

Idrott och kultur, städernas köpcentra och olika tv-kanaler ersätter behovet av andliga upplevelser. En tredjedel av befolkningen tillämpar ”New Age” i olika former. Det leder på sikt till buddhismens tänkande som i flera avseenden påminner om nazismens människosyn. Islams inflytande blir allt starkare med ”sharia” som grund för värderingar. Kristna människor har sin tro privat. Resultatet är att politik, kultur och människosynen formas av den ateism vi känner igen från marxismens inflytande, nu med beteckningen ”humanism”. Islam påverkar allt starkare, trots rädslan för jihadismen. Muslimska kvinnor och män ”vittnar” om sin tro på ett tydligt sätt, med klädsel, frisyr och andra utmärkande kännetecken.

Det kristna idéarvet Tro och ideologi påverkar lagstiftning, kultur och sociala relationer. Därför måste vi motivera till förnyat ansvar för de värderingar som kännetecknat mänskliga relationer, med ärlighet, hederlighet, tankefrihet och respekt för alla människors lika värde. Även den som inte vill vara ”frälst” och ansluten till en kyrka, behövs nu som en förstärk-

ning av grundläggande kristna värderingar. Man bör vara stolt över det kristna idéarvet och inte acceptera hur det bryts ner. Därför behövs kanaler i TV-rutan och på Internet där livsfrågorna kan diskuteras och bearbetas. Inte med inomkyrklig uppbyggelse bland troende systrar och bröder, utan med sökare, tvivlare, skeptiker som är beredda att lyssna, omvärdera och korrigera tänkandet.

Gränslösa perspektiv Att vara en kristen innebär något mer än att ha en tro. Då gäller den personliga Gudsrelationen, att ha en gemenskap med Jesus! Förutsättningen är den andliga medvetenhet som beskrivs som en pånyttfödelse. Varje människa har en andlig förmåga som enkelt kan jämföras med mobiltelefonens möjlighet till kommunikation. Urladdad och avstängd är det en ”död” förmåga. Inkopplad med energi innebär det gränslösa perspektiv. Tack vare Jesus kan alla människor få gemenskap med Gud och uppleva en dimension av större mening, vägledning, styrka, kraft och trygghet. Det ger möjligheter att få vara med om det Gud vill och kan påverka i olika omständigheter.

Kända musikskapare, konstnärer, uppfinnare och skickliga personligheter i ledarskap och yrkesutövning kan berätta om hur en övernaturlig verklighet är orsaken till att förverkliga meningen med livet. Syftet med att bli kristen, i ordets verkliga betydelse, är något mer än att tillhöra en församling och anpassa livet till en kyrkas krav på engagemang.

TV2020 – en mötesplats För att vinna förtroende bland dem som har en längtan är det viktigt att kontakten får ske mjukt. Första steget är att vägleda till mötet med Jesus. Minst en miljon svenskar har någon relation till släkt eller vänner som är troende kristna. TV2020.se vill vara en mötesplats som kan rekommenderas till dem som vill ha en hållfast tro med sunda värderingar, förankrade i Bibeln som helhet. Det gäller varje människas bästa som självständig individ, med möjligheter att förverkliga sina egenskaper. Ge uttryck för din inre önskan Öppna ditt inre tänkande och bli mottaglig för en gudsrelation. Uttryck med en enkel ”tankebön” att det är din önskan att få gemenskap med Gud. Lägg märke till vad som händer och det kommer att leda vidare till nya upptäckter. Sök andlig vägledning, men tillåt inga auktoritära åsikter eller människor att styra! Låt Jesus få vara förebilden! Möt Jesus i Nya testamentets evangelier!

© GLOWONCONCEPT | DREAMSTIME.COM

RÖSTER OM

ANDREAS KARLSSON, riksdagsledamot (KD) – TV2020 drivs med ideella krafter, mycket vilja och engagemang och skapar en proffsig produktion.

ANNE WOLF, rekrytering och ledarutveckling – TV2020 är ett forum för viktiga frågor. Jag tycker det är roligt och dynamiskt att människor med olika perspektiv pratar om ett ämne där perspektiven bryts mot varandra.

PER EWERT, direktor Claphaminstitutet – Jag tycker att TV2020 har en väldigt proffsig inspelningsmiljö och produktionerna har bra och sakliga samtal med relevans för samtiden.

STEFAN SWÄRDH, pastor och opinionsbildare – Jag deltog i ett panelsamtal och det var väldigt spännande. De ställde bra frågor och ledde samtalet på ett fint sätt, dessutom var studiomiljön proffsig. Jag har bara positiva upplevelser från arbetet med TV2020.


www.tv2020.se

Framtiden är för de modiga Det fanns en tid – för inte så värst länge sedan – när var och varannan landsortsblaska var sprungen ur en frikyrklig övertygelse. Då det fanns en brinnande iver att förändra tingens ordning, bygga ett samhälle där de svagare fick plats, och där det kristna försoningsbudskapet inte bara var en inomkyrklig teori, utan en högst påtaglig vardagsrealitet. Lokaltidningens ägare var ofta bygdens starke man. Alltid en man. Politiskt frisinnad som drev både opinion och affärer. Han skrev notiser och ledarartiklar, och brukade somna till tryckpressens dunk från källaren i tidningshuset under den privata lägenheten. Tidningsmannen med titeln ”Redaktör” var lika hemtam i missionskapellet, som i kommunhuset, och inte så sällan också i riksdagssalen. Ofta talade han för småföretag och bönder, propagerade för dygd och moral, protesterade mot sekulärism och alkohol. Det har hänt mycket sedan förra sekelskiftet. Media har professionaliserats, ägarskapet har flyttats från starka profiler till stiftelser, aktiebolag och numera stora koncerner. Kapitalistiskt drivna, med många olika medieverksamheter. Jag känner mig inte direkt lastgammal, ändå har mina 30 år inom journalistiken varit en lång resa. Från skrivmaskin och blytyper till bloggar, twitter och webb-tv som sänder i realtid.

Jo, jag saknar medievärlden ibland. Den intensiva kamratskapen på en redaktion när man närmar sig deadline och alla gör sitt bästa. Kan än idag höra Bo Strömstedts röst från 90-talets Expressen då han ringde för att ändra några meningar mellan två tryckningar. Det var härligt, men framtiden tillhör inte bakåtsträvande nostalgiker. Framtiden är för de modiga – också i mediabranschen. Och de riktigt, riktigt modiga journalisterna, de jobbar med Jesus som förebild. Snacka om story, om revolutionerande budskap, om att stå upp för svaga och utsatta. Snacka om att förändra världen! Och i en tid då kristna är mer utsatta än någonsin behövs klarsynta opinionsbildare, som å ena sidan aldrig räds att försvara sanningen. Men som också förstår att lyfta fram nåden. Precis där, i skärningspunkten mellan nåd och sanning, finns den perfekta platsen för god journalistik.

R A DE! M M AN SO JUD B ER SMÅLÄNDSK KVALITET OCH SMÅLÄNDSKA PRISER

40% rabatt på fönster till alla läsare av TV2020!

MODERNT, TRADITIONELLT ELLER UNIKT

9

FÖNSTER FRÅN SMÅLAND TILL HELA SVERIGE!

Daniel Grahn

Smålandsfönster • Sävsjö • Tel 0382-100 05

SÄKERHETSDÖRRAR SÄKERHETSDÖRRAR SÄKERHETSDÖRRAR

Det är döfött att sörja flyende tider. Gutenberg revolutionerade världen med boktryckarkonsten. Steve Jobs gjorde samma sak med Iphonekonsten och allt annat han hittade på. Världen kommer att revolutioneras igen, och igen. Jag vill inte gå i fällan att fördöma vissa mediala avarter, kändisbloggar och pubertala youtube-klipp. Det blir bara pinsamt. Jag är för gammal. Men, när varje unge kan bli sin egen lyckas nyhetssmed, då finns det några bärande sanningar som är värda att slåss för. • Bra media utgår från viljan att bygga ett gott samhälle, där alla är lika mycket värda, och där de svaga skyddas. • Bra media har ett ärende, en hållning och en konstruktiv drivkraft. • Bra media ger även plats för olika budskap, utmanar och oroar, tröstar och uppmuntrar. • Bra media bär de stora berättelserna om människors liv, tro och hopp. För ett par år sedan sadlade jag om, från journalist till generalsekreterare på Erikshjälpen. Somliga tror att jag gjort en lång resa, ett totalt lappkast i karriären. Jag ser det inte så. Att leva med människors utsatthet, försöka förändra, hjälpa, skapa rättvisa är samma sak som jag gjorde som journalist. Nu kommer jag mycket närmare, möter de utsatta i hopplöshet och förtvivlan, förmedlar hjälp och framtidshopp, ser glädjen i barnens tacksamma ögon.

Kontakta Kontakta Kontakta gärna gärna Alpgruppen gärna Alpgruppen Alpgruppen angående angående angående offert. offert. offert.

WWW.ALPGRUPPEN.SE WWW.ALPGRUPPEN.SE WWW.ALPGRUPPEN.SE INFO@ALPGRUPPEN.SE INFO@ALPGRUPPEN.SE INFO@ALPGRUPPEN.SE TEL: 070 TEL: -TEL: 070 444 -80 070 44404 - 80 44404 80 04


www.tv2020.se

10

ner. som tillhör kyrkans lokala arbete och just nu sänder vi gudstjänster på svenska och farsi (persiska).

Hur har sändningarna påverkat församlingen? – Det kommer fler och fler människor som har sett och följt oss. Sedan är det ju roligt att man kan få respons samma dag från en annan världsdel och vi vet att det finns de som kommit till tro i sina hemländer. En del av dessa kan man inte ens berätta om, då den kristna tron är illegal i deras länder. Visst kan det hända ibland att man märker att det kan vara lite glesare i bänkarna när folk har mycket att göra och väljer att se på nätet. Men det positiva överväger. Vad har ni för tankar framöver? – Vi är öppna och intresserade av att hitta samarbeten där vi kan bli ännu mera effektiva och det pågår en ständig diskussion i mediarådet om framtida utvecklingar och det sjuder av idéer bland våra unga volontärer och det tycker jag är extra roligt.

Webben öppnar internationella dörrar

– Vill man nå folket måste man vara bredare. Det betyder inte att tona ner budskapet utan istället forma innehållet så att det inte blir internt, säger Urban Ringbäck, pastor i Smyrnakyrkan Göteborg.

Smyrnakyrkan i Göteborg sänder sedan flera år tillbaka gudstjänsterna på webb-tv och genom att finnas på nätet har man nått en helt ny målgrupp men framförallt blivit mer internationella. Syftet med satsningen har varit med fokus på uppdraget: att nå nya människor med evangeliet och att bygga församling. Vi fick en pratstund med föreståndaren Urban Ringbäck som för många är igenkänd från SVT:s ”Minns du sången”. Vad kan du berätta om er tv-satsning? – Vi började på en väldigt enkel nivå och upplevde att det fanns en tröskel att ta sig över. Till en början var vi lite rädda att det skulle ta för mycket energi från vår viktigaste prioritet, att bygga kyrka. Men nu har det ju skett en förenkling av tv med webbens ankomst. Och faktum är att vi idag tycker att det blivit mycket intres-

santare igen att kommunicera via bild och ljud. Uppdraget är självklart fortsatt överordnat allt annat och vi har inget intresse att bygga en tv-plattform. Men i vår vision har vi formulerat tydligt att vi är en internationell gemenskap som arbetar lokalt och globalt, och dessutom har världen kommit till oss. Idag har vi en stor grupp med nya nationaliteter på ca 500 perso-

Alpha

TV2020 i samarbete med Kaggeholm

förändrar

Till hösten startar en ny gren inom medieutbildningen på Kaggeholms folkhögskola. Den nya satsningen ges i samverkan med en rad kristna medieaktörer, däribland TV2020 – Vi vänder oss till dem som har en kallelse att jobba med media. Det vi kan erbjuda dem är en professionell yrkesutbildning där de samtidigt blir stärkta i sin kristna övertygelse och får hjälp att leva ut sin kallelse mitt i samhället, säger Clas Newman, rektor på Kaggeholm. Media Tro vänder sig till dem som vill arbeta inom skriv, webb, radio och tv med ett kristet perspektiv. Det kan vara inom kristen press, organisation, församling, bistånd eller annan media. – Vi tror att vi har mycket att bidra med genom vårt mediekunnande och praktiska arbetssätt samt skolans värdegrund inom den kristna tron, säger Johanna Litsgård Lebourne, verksamhetsledare på Kaggeholms medieutbildningar. Utbildningen är anpassad till arbetsmarknadens behov och bygger på praktiskt arbete från dag ett. Det är en modern medieutbildning med fokus på det digitala berättande som finns inom tv, radio, press och webb.

Kristen tv nu och i framtiden? – Man bör tänka på vilka man vill nå. Kristen tv tenderar att göras för den kristna publiken. Vill man nå folket måste man vara bredare. Det betyder inte att tona ner budskapet utan istället forma innehållet så att det inte blir internt. Ett bra exempel på det är norska TV-Inters samarbete med TV2, med Egil Svartdahl i spetsen, som lyckats producera stora breda folkliga program genom att bege sig ut på den andra planhalvan och intervjua profiler och kända människor om tron. Den trovärdiga berättelsen om vad Gud gör i en människas liv den håller alltid, och är tidlös och stark.

liv

Alphakursen | Ungdomsalpha | Äktenskapskursen | Föräldrakursen Clas Newman

Johanna LitsgårdLebourne

Förutom TV2020 är också Dagen, IBRA, PMU och Svenska Evangeliska Alliansens utbildning WilberforceAkademin med i projektet. – Vi har fått en väldigt positiv respons från flera organisationer och församlingar som säger att detta är en viktig satsning. Att också få ha TV2020 med i samarbetet känns väldigt spännande, säger Clas Newman. Anders Wisth på TV2020 är också positiv till samarbetet: – Vi är övertygade om att vi som kristna måste synas och höras i media och vi tror att det är viktigt att vi håller en hög kvalitet i det vi producerar. Genom samarbetet med Kaggeholm kan vi vara med och bidra till en högklassig yrkesutbildning för kristna mediearbetare. Det känns väldigt bra. För mer information om utbildningen besök hemsidan: www.kaggeholm.se/media-tro

www.sverige.alpha.org

Välkommen till Lotta’s Keramik i Pukarp, Skillingaryd! Jag gör bruksgods, konsthantverk och erbjuder kurser,workshops & event som möhippor eller barnkalas.


JESUS KOMMER INTE TILLBAKA ... FÖRRÄN ALLA FOLK FÅTT HÖRA OM HONOM

VI SKAPAR ACCESS TILL EVANGELIET


www.tv2020.se

12

Yta eller djup? Vi förundras varje gång det fortsätter strömma in nya säsonger av Paradise Hotel, eller tv-såpor som Ex on the Beach och Big Brother. Sedan tidigare är vi vana att matas av de beroendeframkallande amerikanska serierna Gossip Girl, Sex and the City och The Walking Dead, för att bara nämna något i denna djungel som råder.

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Realitykoncept, som svenska ungdomar tidigare fått följa från USA, produceras allt oftare i Sverige. Utan tvekan har det gått hem hos de unga. Enligt statistik från MMS, som mäter tittarsiffror, hade dokusåpan Paradise Hotel 2015 drygt 218  000 traditionella tv-tittare per avsnitt. Men där finns inte hela publiken. Tittarna finns på nätet. Programmet är en av Sveriges överlägset största Play-program (streaming) med över 300 000 tittare som följer dokusåpan. Programmen speglar relationer, intriger, svek och utmaningar utspelad i en exotisk miljö. Trots dåliga och hårt kritisera-

de recensioner fortsätter tittarsiffrorna att stiga och vi verkar inte kunna få nog.

Offentligt accepterad övervakningskamera Programmen fungerar som en offentligt accepterad övervakningskamera där du som tittare känner att du lever dig in i personernas karaktärer, humor och konflikter. Du är i princip visuellt delaktig fast du i realiteten inte alls somnar varje kväll i en kort partyklänning eller dricker en cocktail till frukost. Det ger en minst sagt enfaldig världsbild. Frågan är vad den fastklistrade människan

framför tv-skärmen egentligen längtar efter? Eller kanske snarare, vad behöver mättas? Jag ska inte sticka under stol med att jag själv har slukat serier och insett att jag ironiskt nog till slut har haft fler roliga vänner i tv-rutan än utanför dörren, men vad säger det om min generation och bristen på djupa och äkta program? Och ja, jag är medveten om att det finns program som På Spåret eller tv-kanaler som Kunskapskanalen och National Geographic. Men lycka till med att övertyga en tonåring om att resterande utbud är nonsens.


www.tv2020.se

13

”Den ideologiska påverkan i tv-programmen är underförstådd så till den grad att ungdomar tror att de följer mottot ’man hör det man vill höra och man ser det man vill se’, fast materialet är något som redan är dem givet och medvetet valt.”

SOMMARERBJUDANDE!

Köp DVDs med Vardagstro! Ge till vänner och bekanta, använd i er hemgrupp. Köp en dvd för 49 kr, eller hela serien för 399 kr, frakt tillkommer. Olika Vardagstroprogram med aktuella frågor: Döden - en del av livet Kristna i politiken - en kallelse eller ett dilemma Mellanösterns kristna under IS dödshot Hur mår svenska frikyrkosamfunden Barnatron som kom tillbaka Andlig ledare - vd eller herde Halftime - tid för Gud eller pensionstrött Bibeln - dammsamlare eller livsledsagare Tiggeriet - vårt samvetstest?

Beställ genom att maila till info@vardagstro.se

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Höga tittarsiffror utan ansvar? Den ideologiska påverkan i tv-programmen är underförstådd så till den grad att ungdomar tror att de följer mottot ´man hör det man vill höra och man ser det man vill se´, fast materialet är något som redan är dem givet och medvetet valt. Efterfrågan på utmanade typer av genrer har skapat en negativ spiral där de höga tittarsiffrorna ersätter tv-producenternas ansvarstagande. Programkoncept där regeln är att det inte finns några regler är oroväckande. En annan berättelse om livet Jag efterfrågar därför något som berör människor på djupet. Där livssyn dissekeras och där öppenhet på ett värdigt

sätt istället kan inspirera och ge ungdomar en stark framtidstro. Även väletablerad public service behöver utmanas mer än någonsin. Inte ska kristenheten på svensk tv-karta bara behöva representeras av präster som dejtar i SVT:s kärleksprogram Tro, Hopp och Kärlek. Det finns mycket mer spännande än så. Mycket mer som behöver sägas, som behöver visas upp och som behöver ge insikter och förståelse. Problematiken ligger faktiskt inte i att alltid försöka paketera sunda värderingar på ett modernt och attraktivt sätt. Vi ska ta det på allvar, ja. Men om ungdomar kan följa dokusåpor, lyssna på vardagssnack i olika podcaster och hitta sina YouTube idoler, då är det en personlig relation som sökes. Är det något vi har att erbjuda så är det trots allt en annan berättelse om livet, djupare än sminket och exet, varmare och större än ”what’s in it for me?”.

Du har väl inte missat nyheterna på kyrktorget.se? Kyrktorgets egen app med smarta funktioner

Lättare att söka bland kristna gårdar och campingar

Nu erbjuder Kyrktorget ännu fler tjänster för församlingar. De finns samlade på kyrkservice.se

Sarah Havneraas

Ljudbok på er sida Bra erbjudanden på tolkningssystem

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

I slutändan är det ett bakslag för dem som vill ge ungdomar en god ideologi. Jag undrar vem som betalar priset för en generation som växer upp i ett helt sekulariserat land utan förebilder.

Streaming av gudstjänster

Antivirus med bra rabatt

Annonsen sponsras av Aurora Fastigheter


www.tv2020.se

14

Alpha, redskap för en ny tid

En svensk om dagen kommer till tro genom den kristna grundkursen Alpha. På samma sätt som TV2020 vill vara en resurs för kristna församlingar vill Alpha Sverige, med nationellt ansvar för Alpha, vara det. Två aktörer, en längtan. Evangelium till nutidsmänniskan.

FÖLJ HELA NYHEMSVECKAN PÅ .SE Upplev mer av konferensen! Studio Nyhem varje kväll, före och efter kvällsmötet Ladda ned app för iPhone, iPad och Apple TV i App Store

17-26 JUNI 2016 LÄS OM VECKANS PROGRAM PÅ WWW.NYHEMSVECKAN.SE NYHEMSVECKAN – PINGSTRÖRELSENS STORA SOMMARKONFERENS FÖR ALLA GENERATIONER


www.tv2020.se

15

Ta en lunch för Etiopien! EFS förser 10 000 barn med näringsrik gröt och utmanar dig – byt ut din dagens lunch till etiopisk gröt. 85 kr ger 28 etiopiska barn lunch. Hur många luncher kan du ge?

– Alpha är idag etablerat i 170 nationer. Materialet finns på 112 språk och över 28 miljoner människor har gått en Alphakurs. Helt enkelt världens största kurs i kristen tro, säger Anders Marklund.

Alpha har funnits internationellt i över 30 år, i Sverige sedan 1997. Idag anordnas det Alphakurser på över 66 000 platser över hela världen; i såväl församlingar och kyrkor över hela kyrkofamiljen som på restauranger, fängelser, barer och i hemmen. – Alpha har över tid och över landsgränser visat sig vara ett utmärkt sätt att presentera kristen tro. Ingredienserna gemenskap, samtal och tydlig presentation av centrala sanningar i tron har varit ett vinnande koncept, menar Anders Wisth på TV2020.

Okänd bredd Alpha är mest synonymt med Alphakursen, men det finns också en bredd inom Alpha som kanske inte alla känner till. Förutom det klassiska Alphamaterialet finns också Ungdomsalpha, en äktenskapskurs och en föräldrakurs uppdelad i två delar: en del mot föräldrar med barn i åldrarna 0-10, en del till de med barn i åldrarna 11-18 år. Alpha vill möta människor där de befinner sig i livet. När vi möter Anders Marklund som är nationell ledare för Alpha Sverige i organisationens huvudkontor i Lidköping, vackert beläget vid de sydvästra delarna av Vänern, berättar han om den nya tiden Alpha idag befinner sig i. Mycket har hänt sedan den anglikanska prästen Nicky Gumbel startade Alpha i Holy Trinity Brompton Church i hjärtat av London. Och mycket har hänt sedan Anders Marklund själv år 2000 höll sitt första Alphaföredrag. Rörliga mediet kommer allt mer – Alpha är idag etablerat i 170 nationer. Materialet finns på 112 språk och över 28 miljoner människor har gått en Alphakurs. Helt enkelt världens största kurs i kristen tro, säger Anders Marklund och fortsätter: – Från att vi mestadels har arbetat med tryckt material ser vi hur Alpha International mer och mer satsar på film. Här vill vi på Alpha Sverige vara med och tänka i en ny riktning. Vi tror på det rörliga mediet för att nå ut med evangeliet. Vi tror att tv har otroliga möjligheter att förmedla känslor. Med spänning följer vi de satsningar inom media som görs runt om vårt land. Som en del i Alpha Internationals filmsatsning filmas för närvarande föredrag med Nicky Gumbel på ett nytt sätt i olika miljöer. 18 föredrag, varav 15 Alphaföredrag och tre ledarträningsföredrag, på

vardera 30 minuter ska spelas in. På det svenska Alphakontoret är förhoppningen att filmerna finns översatta under 2016. Även föredrag för Ungdomsalpha (Alpha Youth), har filmats och mötts av ett positivt gensvar. Sju av tio föredrag har översatts till svenska och arbetet med textning och svensk layout har påbörjats. Hela serien ska vara klar inför höststarten. Även för Anders Marklund blåser förändringens vindar. Efter åtta år som nationell ledare väljer han att till augusti 2016 lämna sin tjänst. I skrivande stund pågår rekryteringen av Anders Marklunds efterträdare för fullt. Själv ser Anders Marklund entusiastiskt framåt och tror på en spännande tid framöver: – Alpha har varit, och är än idag, ett fantastiskt redskap för samtal om kristen tro som jag tror kommer att få en allt mer viktig betydelse för den tid vi lever i idag. Sedan kan kanalerna för hur budskapet ska föras ut förändras, men budskapet om Jesus är detsamma. Ett budskap som jag genom åren sett förvandla många människors liv.

Väcka intresse och nyfikenhet I de småländska skogarna, på sin gård utanför Stockaryd, sitter Anders Wisth och delar Anders Marklunds passion för evangeliet. Och tron på det rörliga mediet. – Alpha och TV2020 är komplement för att nå människor idag. På TV2020 vill vi väcka intresse och nyfikenhet för den kristna tron. På sina egna villkor kan våra tittare se och fundera över den kristna tron. Samtidigt är gemenskapen viktig för att utveckla tron och för att uppleva flera dimensioner av det kristna livet. Här är Alpha ett av de bästa koncept som finns. Idag förs samtal mellan Alpha Sverige och TV2020. Hur det samarbetet skulle kunna se ut vet inte Anders Wisth idag, men möjligheterna är många menar den småländska visionären. – Tänk om vi genom ett samarbete mellan Alpha och TV2020 skulle kunna slussa nyfikna människor vidare till kristna församlingar som vill ta emot nya människor. Genom att visa till exempel Alphaföredrag och vittnesbörd från kurser skulle våra tv-tittare få en smak på vad Alpha handlar om. Framförallt skulle de få en smak på vad livet verkligen handlar om. Relationen med frälsaren Jesus Kristus. Stefan Carsäter

Bankgiro 900–9903, Swish 123–602 56 62 Märk gåvan ”Etiopien svälter”. etiopiensvälter.se

i mästarens fotspår I Mästarens fotspår är en lärjungaskola på distans. Första terminen utgår från Lukasevangeliet och Apostlagärningarna och har fokus på det kristna lärjungaskapet. Andra terminen utgår från Romarbrevet, men innehåller även fördjupningskurser kring apologetik och kristet ledarskap. Du kan läsa antingen kvartsfart eller halvfart, och du väljer själv om du vill satsa på båda eller bara på den första delen. Det finns även möjlighet att använda enstaka lektioner i er hemgrupp eller församling. Kursföreståndare och huvudlärare är teologen och författaren Olof Edsinger. Genomgången av Romarbrevet är inspelad i samarbete med TV2020. Ansökan och mer info finner du på

imastarensfotspar.se www.solvik.fhsk.se


www.tv2020.se

17

Det har aldrig varit enklare Ladda ner vår app och titta direkt. Eller kolla på vår hemsida. Men det visste ni redan säkert! Hämta TV2020 appen gratis på App Store för iPhone, iPad och Apple TV. (Kommer även för android)

Vardagstro_108x161_utf

16-04-26

07.03

Sida 1

VARMT VÄLKOMMEN TILL

Lekparker, badtunnor, hoppkudde, studsmattor, butik, minigolf och restaurang

SOMMARPROGRAM

Barnmatinéer, midsommarfirande, gospelvecka, sportvecka, Gullbrannafestivalen, barnkördagar, golfdagar mm

Producera ert eget tv-program i vår studio! -CAMPING MED HÖG STANDARD STUGOR OCH VANDRARHEM NÄRA HAVET

Hela sommarens program

WWW.GULLBRANNAGARDEN.SE En mil söder om Halmstad

ÅRETS CAMPINGFÖRETAGARE 2013 (SCR)

Mediahuset, mitt i Småland. Mellan Jönköping och Växjö finns vår fullt utrustade tv-studio för inspelning i HD broadcast kvalitet. Hyr studion under en dag med bildproducent och övrig personal. Kontakta oss för en offert: maila till info@tv2020.se eller ring 070-515  76  36


Provläs Dagen – Sveriges största kristna dagstidning en månad gratis Dagen skriver ofta om sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som världen. Vår vision är att genomsyra samhället med kristen tro och kristna värderingar. Mejla info@dagen.se eller ring Kundcenter (+46) 08-619 24 20 Erbjudandet gäller för hushåll som inte prenumererat på Dagen det senaste halvåret. Efter provperioden avslutas prenumerationen automatiskt. Erbjudanden utanför Sverige gäller inte papperstidningen.

DET ÄR TID FÖR SVERIGE... Vår vision är 100% liv!

Under 60- och 70 talet var väckelsen stor på många håll i vårt land. Mitt i denna väckelse grundades Tältmissionen av evangelisten Erik-Gunnar Eriksson, som förkunnade evangelium i Norden och ut i världen. Det blev även startskottet för hjälporganisationen Hoppets Stjärna, som fick ansvar för den sociala delen av evangeliet. Nu upplever vi en kallelse att återigen nå Sverige med evangeliet. Namnet Jesus måste återigen förkunnas med frimodighet. Vi vill greppa stafettpinnen från tidigare generationer och under namnet 100% LIV resa runt i Sverige för att evangelisera, inspirera och ingjuta mod. Ni som önskar ett besök av vårt team, till stöd för ert utåtriktade arbete där Jesus står i centrum, kontakta carina.berg@taltmissionen.se eller ring 0662-46163 så berättar vi mer.

Vår nya medarbetare

Carina Berg

Evangelist och välkänd eldsjäl från ELC

A, Löttorp.

Carina börjar i augusti att jobba helt id för Tältmissionen/100% Liv, där hon kom mer att resa runt i församlingar och inspirer a till evangelisation och ingjuta mod. Med utgångspunkt från hennes ege t liv, och vad Jesus gjort för henne, vill Carina upp muntra till frimodighet att dela det glada budska pet vidare. Carina önskar nå de som ännu inte lärt känna Jesus och de som av någon anledning lämnat gemenskapen. Carina ansvarar också för verksam heten Reunion, som erbjuder en öppen famn för and liga sökare utanför kyrkans väggar. I sommar genomförs Reunion-s amlingar i Löttorp (29-31/7) och Vrigstad (12-14/8)

“...mitt liv är ett under även om live t inte alltid är underbart.”

Besök oss på webben – www.taltmissionen.se

TÄLTMISSIONEN


www.tv2020.se

19 Programmet Vardagstro spelas in som en direktsändning, men med möjlighet till omtagning. Eventuella musikinslag spelas in separat.

TV-produktion med frivilliga insatser På det småländska höglandet, dolt i en gammal pingstkyrka i Stockaryd döljer sig en toppmodern tv-studio. Studions potential ligger i första hand inte i teknik eller lokal utan i de personer som hanterar den. Monitors Jonas Nimmersjö träffade några av personerna bakom programmet Vardagstro – en tv-produktion på nätet med frivilliga insatser. Till det yttre har lokalen inte förändrats nämnvärt, men redan i entrén efter några steg in i lokalen möts man av den omistliga lukten av kablar och uppvärmd teknik. Längre in i lokalen ser man hur kyrkolokalen byggts om till studio, med separata kontrollrum för ljud och bild. Att den gamla pingstkyrkan i Stockaryd blivit tv-studio beror på många olika faktorer. En avgörande faktor är en sammanslagning av två frikyrkor i byn, vilket gjorde att en kyrkolokal blev ledig. En annan är Anders Wisth, konsult i möbel-, trä- och inredningsbranschen. Men om Anders Wisth är den entreprenör som startat detta och håller i trådarna så hade inget varit möjligt utan de frivilligas insats. I tv-studion produceras regelbundet program med professionell kva-

litet för webben av volontärer från den ideella föreningen Mediahusets vänner. Idén föddes när Anders Wisth för sex, sju år sedan arbetade tillsammans med Staffan Lindeborg under möbelriksdagen, berättar Anders. Från möbelriksdagen, som är en mötesplats för näringslivet, beslutsfattarna och möbeloch inredningsbranschen, gjordes webbsändningar och Anders såg tekniken och imponerades av vad man kunde göra med den. – Jag tänkte att om vi kan sända från en branschdag som möbelriksdagen, varför använder inte kyrkorna detta medium mer? berättar Anders Wisth. Det första jag gjorde var att köpa en liten Sony Mini-DV kamera med XLR-ingångar och började använda den och gjorde

små grejer själv med den. Sedan köpte vi ett par Canon XH1-kameror. Det var de första kamerorna vi hade. Sedan var det bara igång, det gav blodad tand.

Mediahusets vänner När arbetet med produktion i tv-studion varit i gång i några år insåg man att det var ett för löst nätverk och man ville ha mer öppenhet, berättar Andres Wisth. Så i februari 2015 bildades den ideella föreningen Mediahusets vänner och under hösten 2015 bildade föreningen ett aktiebolag – TV2020. – Det har vi gjort för att vi vill ha dubbel transparens, berättar Anders Wisth. I en föreningen har alla med-lemmar rätt till insyn i ekonomi och i verksamheten. Och genom aktiebolaget så får omvärlden in-syn i verksamheten. Det som har drivit oss är en gemensam övertygelse och tro på att den rörliga bilden och tv-mediet är väldigt bra för att förmedla betydelsefulla budskap. Som exempel på hur bra tv-mediet är ger Anders Wisth en jämförelse på hur långt man når från den gamla kyrkolo-

kalen. Förr, menar han, nådde man som bäst 150 till 200 personer på en samling. Men nu når de varje vecka mellan 7000 och 10 000 tittare via webben på en programtitel. Och det utan att det krävs så mycket fler personresurser jämfört med vanlig gudstjänstaktivitet.

Satsar på teknik Enligt Anders Wisth är det svårt för de som är teknikintresserade att hitta utma-

Vid byggandet av ljudrummet har Agne Thorstensson varit rådgivande.

Välkomna till Oasmöte Jönköping 26-30 juli ”När de såg upp, såg de INGEN UTOM JESUS!” Medv: Biskop Andrew Watson (Anglikanska kyrkan, England), Hans Jansson, Stefan Holmström, Syster Karin, Albert Veksler, Jan Sturesson, Tuve Skånberg, Torbjörn och Ann-Cathrine Freij, Lars Nilsson, Hans Weichbrodt, Berit Simonsson m fl. Ett Oasmöte innehåller bibelundervisning, lovsång, tillfällen till bikt och personlig förbön, seminarier, Helandegudstjänst, Festhögmässa och naturligtvis Youngsters och UngdomsOas!

www.kladesholmen.se

Info och foldrar på www.oasrorelsen.se


www.tv2020.se

20

”När alla tidningar ska göra webb-tv är det lite som Gusteau säger i filmen Råttatouille: ’Alla kan laga mat’” Anders Wisth

Anders Wisth, är producent och programledare för programserien Vardagstro, som sänds varje vecka på webben.

”Men nu känner jag att det är roligt att jobba med detta.” Agne Thorstensson

Anders Wisth går igenom inslagen i programmet innan inspelning.

ningar i vanlig församlings-verksamhet, men i arbetet med tv-inspelningarna får de det och kan utvecklas. – I många kyrkor är det de som kan sjunga och tala för sig som har fått ”komma fram”, säger Anders Wisth. De teknikintresserade har hamnat bakom något mixerbord och ska bara vara där. Det är de teknikintresserade som tycker att det här arbetet är spännande, menar Anders. Men för att det ska bli utmanande och ge möjlighet till utveckling krävs det höga ambitioner. – Många säger att tekniken och kvaliteten inte är så viktig, att det bara är innehållet som är viktigt, säger Anders Wisth. Men det har varit en grundpelare i vårt sätt att tänka, att så är det inte. Kvaliteten och den tekniska kvaliteten ska inte skämma ut det man vill förmedla. Du kan förstöra ett budskap och distrahera tittaren om kvaliteten inte är tillfredsställande. I studion har man fem kameror, fyra Panasonic AG-HPX171E och en Panasonic AG-HPX370P med ett Fujinon objektiv. Kamerorna är fördelade mellan två olika Vinten-pedestal-stativ, två standardstativ med dolly och en kamerakran. Det mesta av tekniken har köpts in begagnat, som de två pedestalstativen. I kontrollrummet förlitar man sig på Blackmagics produkter och har bland annat en ATEM 2 M/E Production Studio 4K och en Smart Video hub. Grafik och bild styr man med hjälp av Caspar, det grafiksystem som SVT i Växjö tagit fram. – Det har varit en mix mellan min verksamhet som entreprenör i mitt eget

bolag Wisth Event Media, berättar Anders Wisth. Jag har där säkerställt att vi har hygglig teknisk nivå. Det är inte det bästa, men vi har lagt oss på en nivå som fungerar. Tekniken får inte vara det som hindrar volontärernas utveckling. Det mesta av tekniken har köpts in begagnat och i studion har man totalt fem kameror. –Jag har där säkerställt att vi har hygglig teknisk nivå. Det är inte det bästa, men vi har lagt oss på en nivå som fungerar. Tekniken får inte vara det som hindrar volontärernas utveckling.

Katarina Sjöberg är arbetsterapeut till vardags och är en av volontärerna som aldrig tidigare arbetat med tv. I början var hon studiovärdinna men ville lära sig mer, så nu är hon ofta kameraman vid inspelningarna.

– När det gäller vår begränsning är det ofta sången och musiken som är bekymret, säger Anders Wisth. Sången kräver en musikalitet hos bildproducent och fotografer och en känsla för vad man gör. Det gör att vi har inte så jättemycket musik just nu. Denna gång hade man dock sång av Cornelia Sander i programmet och det var inga större bekymmer för bildproducent Gustav Nyberg.

Coaching viktigt För Anders Wisth och de som arbetar i studion är kvaliteten viktig inte bara när det gäller tekniken utan även när det gäller produktionen och användande av tekniken. – Vi är definitivt inte fullärda, men vi har en ambition att inte pruta med kvaliteten. Det är som med bolag som har en kvalitetspolicy, menar Anders Wisth. Det är få som är fullkomliga, men det finns en strävan och en ambition, ”ständiga förbättringar” heter det i näringslivet. Och det är så vi har försökt att tänkta: Hur kan vi förbättra oss? Hur kan vi utvecklas på område efter område? Och man kan säga att vi kom ganska långt själva. Men för komma längre och ge volontärerna nya utmaningar har man tagit hjälp utifrån, inte för att producera, men för att coacha. Anders har själv haft en mentor/coach i sin roll som programledare och när han insåg vad det betydde

för honom så bestämde de att hela teamet skulle få inspireras. De har därför fått hjälp av bland andra Bengt Jägerskog och Bosse Gunnarsson som båda arbetat länge för SVT och Per-Ola Hellberg från ONQ AB i Linköping En annan känd tv-profil som varit med och coachat är Siewert Öholm. Han kom till Stockaryd en helg våren 2014 för att coacha teamet i programproduktion. Då detta uppskattades av alla fick han komma tillbaka igen under sommaren det året, berättar Anders Wisth. Efter det gjorde man tillsammans med Sivert om studiolayouten till den de har idag och Siewert Öholm är i dag senior producer för programmet ”Vardags-tro”. – De har varit här, de har undervisat, berättat och coachat för att vi ska ha en målbild, menar Anders Wisth. Även om man själv är någon helt annanstans så är det bra att ha en förebild i det man gör. Och det är där skillnaderna ligger. Det sa både Bengt Jägerskog och Per-Ola Hellberg tidigt, att släpp det där med autofokus och lär er se och tänka bilderna. Vi inser alla att vi inte kan köra en melodifestivalproduktion här, med allt vad det innebär. Men det vi gör, vill vi försöka göra så bra som möjligt. Det som sänker intresset för webb-tv är ofta att man är nöjd med genvägarna, enligt Anders Wisth. Att man är nöjd med att något rör sig i rutan. Idag, menar han, är inte webb-tv undantaget kvalitetskravet. – När alla tidningar ska göra webb-tv är det lite som Gusteau säger i filmen Råttatouille att ”alla kan laga mat”. Det

I kontrollrummet sitter bildproducent Gustav Nyberg och scripta Leif Hultgren. Gustav som arbetat på SVT i Växjö har varit med och byggt upp studion i Stockaryd och är deras expert på grafik- och styrprogrammet Caspar. Leif Hultgren är revisor och har ingen tidigare tv-erfarenhet.


www.tv2020.se

21

KAGGEHOLMS FOLKHÖGSKOLA Personligt, praktiskt och på riktigt

Läsåret 2016–2017 erbjuder vi en helt ny yrkesutbildning:

MEDIA TRO samt Allmänna linjen, Bibel kreativ, Musiklinjen och yrkesEn av de mer erfarna volontärerna i Stockaryd är Agne Thorstensson, 70 år. Han har i många år arbetat med tv-ljud för MTV och SVT i Göteborg från den OB-ljudbuss som han och hans kompanjon Lennart Nils-son ägde 1986 - 1997. Innan dess hade han inspelningsstudio i Linköping och därefter arbetade han som konsult på konserthuset i Linköping.

Eilert Gustavsson fyller på luften i ett av de begagnade Vinten pedestal-stativen.

och TV-produktion

kan finnas en sanning i det, att alla kan. Men alla kanske inte bör, säger Anders Wisth. Man måste ju ha förutsättningar för att göra det på ett bra sätt.

Professionella volontärer Utan det ideella engagemanget från medlemmarna i Mediahusets vänner, hade verksamheten inte varit möjlig. Anders Wisth tror att det sätt de producerar tv på kan vara användbart även i annan ideell verksamhet som till exempel små idrottsklubbar och kyrkor där de ekonomiska resurserna inte finns. – Har man en ambition att nå en större publik bör man tänka den rörliga bilden och tv-mediet som ett spännande alternativ, tycker Anders Wisth. De flesta volontärer som arbetar i studion i Stockaryd är 40 år eller äldre och många av dem är nybörjare när det gäller att producera tv, men det gäller inte alla. Peo Dalesjö är tekniker med egen utrustning för remote-kameror som han hyr ut och använder själv, berättar Agne Thorstensson som själv är pianotekniker till yrket men som arbetat med musik och ljudproduktion och ljudinstallationer i många olika samman-hang. – Peo är en av dem som varit med och löst allt tekniskt här i studion. Gustav Nyberg som arbetat på SVT i Växjö har också varit med och hjälpt till med uppbyggandet, berättar Agne Thorstensson. Själv har jag varit rådgivande när det gäller ljudrummet. Agne Thorstensson är 70 år och säger att han hade tänkt sluta med ljud efter att han lämnat sin verksam-het i Linköping och flyttat till Småland. Men en gemensam vän till honom och Anders avslöjade vad Agne kunde och att han hade flyttat ner till Småland. – Men nu känner jag att det är roligt att jobba med detta, men jag känner också att med åren tar hörseln stryk. Idag har jag svårt att uppfatta ljud som är över 10kHz, och det har med åldern att göra, säger Agne Thorstensson. – Det roliga med det är att även de rena volontärerna har sett sin kapacitet

utbildningar inom Journalistik

Läs mer på www.kaggeholm.se

Ett av programmen de spelar in i studion är Vardagstro och det får att se på tv.dagen.se.

och möjlighet vilket har inneburit att de har velat satsa och engagera sig, säger Anders Wisth. Vi är måna om att bygga det här nätverket. Det som har fötts här ute är ju det som är embryot till det som nu blivit TV2020. Mediahusets vänner tonas ner och föreningen blir som en intressent i bakgrunden. Det vi frontar med utåt nu är TV2020. Deras ambition har varit att genom goda exempel skapa liknande ”hubbar” eller mediahus utöver landet som kan hjälpa varandra. Men kanske är det så att det bara är i den småländska myllan med småländska entreprenörer som ett projekt som detta är möjligt? Text & foto: Jonas Nimmersjö

TRYCK WEB REKLAM

NU UPPDATERAR VI VÅR MASKINPARK ...med en ny digitalpress för att ännu bättre kunna möta dina behov. Vi har utrustning för både offset- och digitaltryck med layoutavdelning och efterbearbetning under samma tak. Välkommen att kontakta oss. Vi kan mer än du tror. Mycket mer.

Den gamla pingstkyrkan i Stockaryd blev över när två frikyrkor i byn blev en gemensam kyrka. Nu är det en tv-studio i kyrkan och programmen når varje vecka 7000 till 8000 tusen tittare, mot tidigare 70 till 150 gudstjänstbesökare.

: Beställ direkt på 0370-733 30 www.skilltryck.se

tryck.online


www.tv2020.se

22

nomtänkta och trovärdiga förebilder där. ”Följ mig” är en uppmaning, inte enbart in i församlingstjänst, utan också ut i medievärlden. Den tredje kallelsen är media-mission. Vi behöver se de nya arenorna som viktiga missionsfält för evangeliet om Jesus och för den kristna helhetsförståelsen av världen.

”Här behöver vi vara med och bryta väg för nyfikenhet, saklighet och dialog”

#Använd Petrus treklang för Guds skull#

Lära oss kommunicera Här kommer apologetiken, det vill säga försvaret av tron, in som ett viktigt redskap. Vi behöver förklara och försvara den kristna tron. Som jag skriver i boken ”Behöver tron försvaras?” måste vi utveckla en apologetisk kultur i församlingen. Det handlar inte om att höja rösten och skrika högre än andra och det handlar inte enbart om att proklamera det vi tror är sant. Vi behöver istället lära oss att kommunicera intressant, övertygande och respektfullt. Nya testamentets mest kända ord om apologetik kommer från Petrus. I sitt första brev skriver han: ”Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt … 1 Pet 3:15–16. Ordet som översatts med svara är på grekiska apologia, från vilket vi har ordet apologetik. Ordet som översatts med besked är på grekiska logos, från vilket vi har ordet logik.

Utvecklingen går i rasande fart. Sveriges resa från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till dagens informationssamhälle har gått på bara hundra år. Idag lever vi i ett ständigt flöde av röster och bilder som berör tankar, känslor och formar oss som människor. Det är på flera sätt en ny värld vi befinner oss i. Möjligheterna och utmaningarna är många i den världen. Det nya medielandskapet, med nätet som den viktigaste plattformen, innebär en påtaglig demokratisering. Vi får nya möjligheter att nätverka och påverka. Nya arenor växer fram och fler röster tar till orda. Vi får också en globalisering, där hela världen är åtkomlig från det egna vardagsrummet. Historiskt är det en helt unik situation. Samtidigt innebär allt detta en påtaglig fragmentisering. Vi får mindre av ett gemensamt offentlig samtal och istället mer av separata subgrupper, med egna agendor och egna samtal. Tillsammans leder detta till en kraftigt ökad pluralism. Vi lever idag sida vid sida med en mångfald av värderingar och livsåskådningar. Enhetssamhällets dagar är sedan länge förbi; nu är det kontrasternas tid.

Tre olika kall För den kristna församlingen finns här både möjligheter och utmaningar. Min gode vän Lars Dahle – en av ledarna för den internationella Lausanne-rörelsen – brukar tala om tre kallelser när det gäller media, nämligen medvetenhet, närvaro och mission. Den första kallelsen är medie-medvetenhet. Vi behöver utveckla en kritisk medvetenhet i relation till media. Vad är det för värderingar som kommuniceras – och varför? Hur ser den bakomliggande världsbilden, som ofta åtföljer budskapen vi möter, egentligen ut? Som någon sagt: ”Vår stora utmaning är att inte förväxla slagord med svar”. Den andra kallelsen är media-närvaro. Kristna behöver bejaka kallelsen att verka i mediavärlden och utgöra ge-

Prova Världen idag

en månad gratis!

Logik, ödmjukhet och respekt Petrus ger oss en treklang som bör prägla vårt media-engagemang; att ge svar, att använda logik – ett klart tänkande – och att visa ödmjukhet och respekt. Tonen på sociala medier är idag ofta rå, föraktfull och inte minst självupptagen. Här behöver vi vara med och bryta väg för nyfikenhet, saklighet och dialog. Som Paulus skriver i Kol 4:5-6: ”Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara var och en”.

Erb

Stefan Gustavsson

jud

and

e!

Ord. pris med autogiro 169 kr/mån

Jag skulle vilja inbjuda dig att prova på Världen idag. Du får tidningen gratis under en hel månad. Du förbinder dig inte till att fortsätta, men får möjligheten att prova en tidning som sticker ut från mängden. Som prenumerant på Världen idag kan jag lova dig mycket intressant och angelägen läsning. Genom att prenumerera på Världen idag ger du dessutom stöd åt en offensiv opinionsbildning för kristna värderingar. Varmt välkommen att prova – du också!

Lukas Berggren chefredaktör och ansvarig utgivare Världen idag

Posta talongen kostnadsfritt eller kontakta oss via tel: 018-430 40 00 eller e-post: info@varldenidag.se

Världen idag är en tydlig, saklig och varm kristen nyhets­ tidning i mediebruset. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

q Jag beställer en gratis provmånad på Världen idag Namn........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Adress ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Postadress .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Telefon ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... E-post ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Erbjudandet gäller hushåll i Sverige som inte haft tidningen de senaste sex månaderna och upp till 1 000 provprenumerationer, dock längst t.o.m. 2016-06-30. Prenumerationen avslutas automatiskt när provmånaden gått ut.

Svarspost

Kundnummer 901204700 758 00 Uppsala


www.tv2020.se

23

”Budskapet vi har är alldeles för bra för att bara slarva bort i dålig förpackning”

Andreas Nielsen:

Hillsong och TV2020 har samma uppdrag – Idag kan ingen jobba själv längre. Alla behöver hitta sätt att samverka och hjälpa varandra, menar Andreas Nielsen, pastor och grundare av Hillsong Church Stockholm. Våren 2015 medverkade han i programmet Vardagstro som producerades av TV2020. Han är imponerad av organisationen och hoppas på ett framtida samarbete med tv-kanalen. En dag i maj körde Andreas Nielsen från Stockholm genom det småländska höglandet för en tv-inspelning i Stockaryd. Resan dit på ensliga, slingriga skogsvägar bidrog inte till att bygga upp några högre förväntningar hos Andreas. Men så fort han klev innanför dörrarna i den

nedlagda kyrkan blev han positivt överraskad över vad han såg. Hela produktionen var väl genomtänkt och ett professionellt och kunnigt team som utstrålade både energi och passion fick honom snart på andra tankar. – De brinner verkligen för vad de gör.

NENNE & TED PRODUCTION PRESENTERAR!

35-års turné under 2016

Vi besöker många platser under våren, sommaren och hösten. Hör gärna av dej för ett besök under hösten.

Missa inte vår nya DVD för 150:från midsommarkonferensen i Gamla Hjälmesryd

Midsommarsuccéen fortsätter även i år i Maskinhallen Gamla Hjälmseryd 26/6-29/6 Torsd 19.00 • Fred-Sönd 18.00 1/7-3/7 • Fred 19.00 • Lörd-Sönd 18.00

Medverkande: LINDBERGARNA! Nenne&Ted • Siwert L • Toye J • Emilia L • Bosse&Anita • Göran Duveskog • Terje Berntzen • Ove Pettersson • Stanley Källner • Rickard& Karin m.fl. Se hemsida: Nenne Lindberg.org Ring 070-253 58 29 eller maila: nenne.lindberg@gmail.com

RÖSTER OM

SOFIE SIVERMAN, insamlingsansvarig på EFS – Vi spelade in ett insamlingsprogram i studion i Stockaryd 2015. De var väldigt professionella, hade stor kunskap och vilja att nå ut med evangelium. De förstår var människor finns – att det är på nätet och via tv vi når ut med budskapet. Från den gamla kyrkan i Stockaryd, som är ombyggd till studio, når de nu tusentals jämfört med vad de gjorde som kyrka. En fantastisk mission som jag tror behövs i Sverige och i hela världen idag.

Det var också mitt första möte med programledaren Anders Wisth och han visade sig vara en duktig intervjuare som ställde bra frågor. Jag har gjort många intervjuer och det är verkligen inte alltid journalister gjort så gedigen research och varit så genomtänkta, berättar Andreas.

Hillsong Channel Hillsong befinner sig i ett spännande skede där de är på gång att lansera en egen satellitkanal, Hillsong Channel. Just nu når de 170 länder runt om i världen och hela 60 miljoner hushåll bara i USA. Varje dag producerar de egna program för att fylla tablån, men bjuder även in andra produktionsbolag att producera och sända program. De gör inte bara tv utan även många lokala produktioner som sänds via andra plattformar, till exempel Facebook, YouTube och Instagram. Andreas menar att det finns nästan ett oändligt antal möjliga samarbetsprojekt mellan Hillsong och TV2020 framöver. Han poängterar också att samarbete är nyckeln för den tid vi lever i. Vi behöver alla hitta sätt att samverka och hjälpa varandra. – Först och främst har vi samma uppdrag, som tv-bolag och som kyrka. Vi vill göra samma sak fast på lite olika sätt. Jag tror att alla som är hyfsat begåvade inser att vi behöver använda och koppla samman alla plattformar för att nå bredare och längre ut. Jag ser mycket positivt på ett framtida samarbete. Förpackningen viktig – För oss är kvalitet viktigt. Budskapet vi har är alldeles för bra för att bara slarva bort i dålig förpackning. Människor är vana vid hög teknisk kvalitet och vi får inte vara sämre. Därför har det varit mycket inspirerande att träffa TV2020. Vi tänker lika. Andreas menar att en del av Hillsongs program skulle kunna sändas på TV2020’s plattform. De program som inte är Stockholmsanknutna kan gott och väl sändas för en bredare publik och fler människor. – Att göra bra kristna produktioner som når ut är en utmaning. Det är lite som den där smala, slingriga vägen till Stockaryd. Men hos TV2020 finns både kompetensen, ambitionen och viljan till samarbete, så jag vet att vi kommer fram om vi bara bestämmer oss. Dessutom har vi ju världens bästa budskap avslutar Andreas. Sofia Dernánd

KJELL LARSSON, missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen – TV2020 har ett spännande koncept. Det är viktigt med kristen tv och att de som producerar inte till varje pris ska samla in pengar i rutan, utan att de jobbar med att få ut evangeliet på ett naturligt sätt så att människor kan ta till sig budskapet. Vi ska inte slå Bibeln i huvudet på folk eller vara provokativa. Det känns fint att TV2020 är resonerande i programupplägget. Anders Wisth har också en väldigt bra framtoning.

DANIEL NORBURG, missionsdirektor EFK – Jag blev en aning förvånad när jag kom till Stockaryd. I den lilla byn dyker en väl fungerande och professionell tv-studio upp. I programmet jag medverkade i hade vi samtal om ekumenik och olika samfund – om vad som händer inom kristenheten. Vi hade ett bra samtal. Det var både trevligt och lite brännande i vissa frågor. Det finns ett behov av att på olika sätt använda tv-mediet. On demand och digitala plattformar via internet finns både i folks mobiler och datorer. TV2020 har verkligen en plats i det. Det är en billigare plattform med stor räckvidd jämfört med hur vi tidigare producerat tv-program. De kristna sammanhang som försöker ligga i bräschen med hög kvalité och teknik kan säkert hitta ett sätt att nå ut. TV2020 är långt fram och har en möjlighet att vara med och påverka och skapa program som lämpar sig för internet. Nu är läge där det tidigare inte varit realistiskt möjligt.


www.tv2020.se

24

En ny sorts ”tv-licens”! – Det blir bara billigare att göra tv. Det som krävde stora OB bussar och dyra kameror kan man idag göra med smidig mobil teknik och ibland faktiskt mobiltelefoner. Vad är det då som kostar?

”Tittandet lämnar den gamla tablå-tvn och man tittar på det man vill, när man vill”

Att tv-produktion var dyrt kanske stämde för tio, tjugo år sen men landskapet har förändrats. Kostnaderna för att sända via webb-tv och appar är en bråkdel av den gamla tv-tidens sändningskostnader. Nu spår de flesta media och tv-strategerna en allt snabbare förändring i tv-landskapet. Tittandet lämnar den gamla tablå-tvn och man tittar på det man vill, när man vill. Därför vill TV2020 vara med och forma även morgondagens tv med kristet innehåll. TV2020 har gjort ett medvetet val att inte sända via satellit. Vi har all teknik och erbjudande om kanalplats när vi önskar. Det finns andra aktörer som sänder via satellit just nu och når sin målgrupp och vi tycker det räcker. TV2020 behöver däremot pengar för att utveckla och producera program. Även om tek-

niken och sändningskostnaderna har sjunkit så tar det tid att göra välproducerad tv. Att skapa innehåll och hitta på programidéer är ett hantverk som behöver få ta sin tid. Därför vill vi satsa pengar som kommer in till vår kanal på programproduktion. Naturligtvis behöver vi få in pengar till verksamheten. Vi har inspirerats av public service som samlar in tv-licens för sin produktion och verksamhet. På samma sätt vill vi uppmana dig som vill stötta vår programproduktion att betala den ”kristna tv-licensen” varje månad. Vi tycker att 100 kr/månad är en nivå som de flesta kan satsa om man tror på att det vi gör är angeläget.

Vi kommer inte att ha insamling till vår egen verksamhet i rutan, det finns inskrivet i vårt manifest. Vår verksamhet kan utvecklas i den takt, du som tycker vår ambition är bra, betalar in ditt bidrag varje månad. Genom att TV2020 AB är ett aktiebolag som till 100% ägs av den ideella intresseföreningen Mediahusets vänner, finns inga privata intressen i verksamheten. Vi är en missionsförening i vår tid. Du kan vara med i föreningen och påverka utvecklingen. Som medlem kan du ha insyn i all ekonomi som rör sig i vår verksamhet. Tack för att du vill vara med och göra det möjligt att producera tv med ett livsbejakande budskap i Sverige 2016.

Betala 100 kr varje månad via bankgiro 815-4619 eller via Swish. Swishnummer är: 123 476 32 80

Proffsen som levererar rörlig media inom

thomas@prodomedia.se

·

0701-809040

·

Industrigatan 7

·

352 36 Växjö


Vi är den första generationen som upplever att varje land har sin egen lokala kyrka.

Men det kostar. Så länge kyrkan fortsätter att växa kommer förföljelsen att öka. I 60 år har vi arbetat i tjänst för världens förföljda kristna. Vi behöver satsa ännu mer för att hjälpa våra förföljda trossyskon. Bankgiro: 900-3054 PlusGiro: 90 03 05-4 Swish: 900 30 54

www.open-doors.se 16-05 TV2020 270x183.indd 1

2016-04-25 13:40


www.tv2020.se

26

”Jag hade som en dialog med Gud. Jag hörde hans röst fråga mig om det var till det här jag skulle använda mina gåvor och allt jag lärt mig?”

EN IDOL ATT FÖLJA FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

Musik och media är två områden som upptar de flesta ungdomars tid och intresse. Samuel Andersson lever mitt i båda världarna. Han är med i rap-popgruppen Hansam och har haft drömjobbet som digital inslagsproducent på tv-programmet Idol. Men en dag när han befinner sig mitt i mediabruset lyckas han ändå skönja hjärtats viskningar om en annan väg. I dag är det webben som gäller. När jag kommer till vårt möte före utsatt tid möts jag av ett varmt leende och en lätt kram. Samuel Andersson är redan på plats. Han har lämnat Stockholm över dagen för inbokade möten i sin gamla hemstad. Det var just här, i Örebro, som han genom Immanuelskyrkan tränades till att bli ledare. Medieintresset väcktes också här. – Jag har alltid känt att jag gillat att styra upp grejer. Redan som tonåring i kyrkan arrangerade jag saker. Till slut övergick det till att jag började fixa lite större saker och började göra PR för olika event. Jag använde mig av video för att det

skapade en annan känsla och så slapp folk läsa massa information, berättar Samuel, och nickar åt mig för att se att jag hänger med på vad han vill förmedla. Han berättar att det här sammanföll med att han jobbade som ungdomsledare i kyrkan och att YouTube växte och det blev lättillgängligt att titta på korta, snygga och konstnärliga klipp. Där någonstans väcktes intresset för film på allvar och i bandet Hansam kom det väl till pass då de behövde nå ut till sina fans och göra PR för spelningar.

– När kyrkans ungdomar åkte iväg på läger så spelade vi varje dag in korta filmer för att snabbt komma ut med information – det var då jag bestämde mig för att göra det mer. Jag tyckte det var jättekul, men visste egentligen inte vad jag sysslade med utan följde bara en slags känsla. – Jag sökte in på Kaggeholms tv-produktionsNamn: Samuel Andersson Ålder: 26 Bor: I Stockholm men kommer från Örebro Jobbar med: Hoppets Stjärna, ansvarig för digital marknadsföring Aktuell med: Talare på TV2020’s mediekonferens i Stockaryd den 10 september


www.tv2020.se

27 Det nya tv-tittandet finns på webben! Programmen är alltid tillgängliga när jag vill, poängterar Samuel Andersson.

olika håll, från andra städer men även från andra länder. – Jag tycker det är juste att det börjar komma yngre killar och tjejer som har koll på media. De har det med sig gratis för att de lever i den här tiden. När vi är ute med Hansam och spelar märker vi att det redan är många som producerar vittnesbördsfilmer och att allt är dokumenterat på rätt sätt.

FOTO: JONAS NIMMERSJÖ

utbildning för att få mer kött på benen och för att komma in i hur man egentligen tänker när man gör en story. Jag var så nyfiken på hur allt fungerar i tv-produktioner, berättar Samuel.

En röst som kallar Det hinner inte gå många dagar efter avslutad utbildning förrän han börjar jobba som digital inslagsproducent på Idol. Samuel får en annan energi och blicken intensifieras när han berättar om produktionen, teamet bakom programmet, om hur roligt, spännande och lättjefullt det livet var. – Jag älskade den arbetsplatsen och att det var så mycket som hände. Det var alltid nya spännande grejer på gång. Tänket var att människor skulle hinna se ett inslag på några sekunder när de sitter på bussen och dessutom ska de ha fått med sig information och känsla för hur det kommer bli på programmets fredagsfinal. Men så var det den där viskningen i hjärtat. Hur roligt det än var att befinna sig i det som många unga skulle se som den ultimata drömmen, pockade den på. Tankarna på någonting annat, växte sig starkare. Något hade rört vid Samuels inre. Jag ser hur både Samuels blick och hållning förändras när han berättar. Ett allvar och en förundran kommer över honom när han fortsätter: – Jag hade som en dialog med Gud. Jag hörde hans röst fråga mig om det var till

det här jag skulle använda mina gåvor och allt jag lärt mig? Under den här perioden är det som att Samuel bär en tyngd som av en tung sten. Det mesta känns meningslöst. Bilderna från när han gjorde någonting meningsfullt i Afrika dyker upp på näthinnan. De kontrasterar mot den ytliga verklighet han lever med; att filma snygga tjejer i korta shorts. Samma dag som de här tankarna började mala på allvar får Samuel ett samtal från Hoppets Stjärna. Hansam hade tidigare blivit ambassadörer för dem och spelat in en film för att samla in pengar till en skola i Kenya. – Att arbeta för Hoppets Stjärna gjorde att jag kände mig inspirerad och använd! Jag upplevde att jag filmade för en bra sak som kan vara med och förvandla människors liv och kanske uppmuntra någon i Sverige till att bli en givare eller fadder. Men här var jag på Idol och jag började fundera över vad jag egentligen höll på med. Jag är med och bidrar till att tonåringar som fått hybris får ännu mer hybris! Om jag ska dra det till sin spets så var det faktiskt vad jag gjorde. Men så får jag då det där samtalet och allt förändras. Under samtalets gång kommer vi fram till att jag ska jobba för dem och jag får komma in i den kallelse som jag hade från början.

Mediastrategi Idag har folk helt andra mediavanor än för bara några år sedan och det händer hela tiden något nytt inom media och

teknik. Förr satt du hemma i soffan och slappnade av framför tv:n – du belönades med underhållning. Idag produceras korta klipp som du kan se i farten, på väg till eller från jobbet eller under lunchrasten. Vi lever också i ett skifte där en äldre generation till stor del lever kvar i hur det varit och så har vi den yngre generationen som nästan uteslutande anammat att titta när de passar dem själva – utan tablå och med korta klipp. – På tåget på väg till intervjun tittade jag på program som inte går på tv. Det finns ingen tid att passa och det tycker jag är underbart. Det nya tv-tittandet finns på webben! Programmen är alltid tillgängliga när jag vill, poängterar han. – Vi går ju och bär på media hela tiden. Det är den största grejen vi fylls med och då gäller det att fylla sig med bra innehåll. Det är viktigt att redan från början tänka målgrupp. Vilka är det vi vill nå och med vilket syfte? När man bestämt det, gäller det att vara kreativ. En kyrka som han tycker lyckats är Hillsong. De producerar bra korta filmer med information och även vittnesbörd. Till och med andra tv-kanaler och produktionsbolag tittar på hur de gör i allt från layout och typsnitt till färdig produktion. De är genomtänkta i flera led och anpassade till dagens sätt att tänka media. Samuel uppmanar också till att titta mycket på hur andra kyrkor gör och att det är bra att skaffa influenser från flera

Gömde sig bakom kameran Vi har pratat länge och när jag försiktigt kikar på klockan fattar han direkt att det är honom och hans nästa möte jag är orolig för. – Det är lugnt, jag har ställt alarmet, ler han överseende. Jag imponeras av hans koll och plockar in en avslutande fråga. Jag undrar om han kan se någon fara med att vi lever så mycket med media idag, att vi ständigt är så uppkopplade att vi kanske missar den där viskande rösten? – Ja, det finns en risk att vi inte kan göra saker utan att kameran är med och att vi lägger upp allt vi gör på sociala medier. Det i sin tur gör att vi upplever livet genom den lilla linsen på telefonen. Det läskiga med det är att jag helt tappar den egna upplevelsen av att vara närvarande. Det hände mig när jag var i Kenya – jag fick gå till psykolog efteråt för jag avskärmade mig på plats via linsen. Jag greppade knappt var jag hade varit, avslutar han i samma stund som alarmet piper och han ränner iväg till nästa möte. Sofia Dernánd

Hansam

Grundades: 2009 Medlemmar: Samuel Andersson Hannes Grahn, Simon Hammarbacken, Martin Jonsson, John Lindstrand, Alexander Hällzon Aktuella med: Släppte EP under våren och har spelningar i Norge, på Gullbrannagården, Löttorp v 30 och Frizon i augusti

VI ERBJUDER DIGITAL MAKEUP MED LÖNSAMT PERSPEKTIV Affärsdesign är experter på affärsutveckling för digitala kundupplevelser. Aktuella lösningar just nu: Websidor, appar, digitala kuponger, ibeacon, digitala skyltar. Läs mer på affarsdesign.se. Stolt leverantör till TV2020!

AFFÄRSDESIGN AB affarsdesign.se info@affarsdesign.se +46 36 180010

AFFÄRS DESIGN

www.art-elektronik.se info@art-elektronik.se 031-83 15 80


www.tv2020.se

28 – Jag vill ju bli känd för att jag är duktig på att predika! Men så ruskade jag om mig själv lite och tänkte att det är ju personerna utanför kyrkan jag vill nå. Och då var det lättare att tacka ja, säger Christofer Öhrvall.

RECEPT – Fem bröd och två fiskar (4 pers) 5 st brödskivor, gärna olika sorter 2 bitar färsk lax 1 knippe grön färsk sparris Sallad av varierat slag och någon glad tomat 1 Halloumiost 2 msk olivolja 2 tsk balsamvinäger 2 msk flytande honung 3 st vitlöksklyftor 1 halv kruka basilika Blanda olja, vinäger, honung, finhackad basilika. Salta och peppra friskt. Vänd skivad halloumi, fisk, sparris och brödskivor i den nu väldoftande oljan. Hög värme på grillen! Lägg först på fisken och osten, sedan sparrisen och till sist brödet. Fisken skall få ordentligt med färg. Lossnar den inte från gallret? Låt den ligga en stund till! När fisken fått yta går den lätt att vända. När båda sidor fått yta kan man med fördel slå in den i folie och låta den gå klart långsamt. Halloumin ska grillas ordentligt. Lägg en bädd av sallad och tomater på uppläggningsfatet, placera sparris i mitten. Skär fisk, bröd och ost i lite mindre bitar och låt allt det goda bli kronan på verket. Salta och peppra!

Grillning – om en mästare får bestämma 2014 var ett speciellt år för Christofer Öhrvall. Från att ha en publik i kyrkan på några hundra personer gick han till att bli uppmärksammad på bästa sändningstid i TV4’s Grillmästarna och med en publik på några hundratusen personer. Han menar att grillning kan vara en väg att närma sig Gud. Christofer Öhrvall är en göteborgare som landat i Stockholm. Församlingen har alltid betytt mycket för honom, så mycket att han till vardags jobbar som ungdomspastor i Filadelfia Stockholm. Han beskriver sig själv som en varm och stabil person med ett stort hjärta och en stor kropp. Sen tar det liksom stopp i beskri-

Christofers grilltips inför sommarens alla grilltillfällen

1. Grilla med lock! Grillen i sig är som en stekpanna men med lock får du också ugnsfunktion och det behövs för att både kunna bryna men även att kunna tillaga maten långsamt. 2. Smaker – se till att det smakar någonting. Krydda upp ordentligt! 3. Maten på grillen ska innehålla både sälta, styrka, syra och sötma. 4. Grilla billigt – och fettrikt! 5. Köp dubbelt så mycket mat och bjud med grannen.

vandet och hjärtat tar över och med engagerad röst berättar han: – Jag tror man ska finnas i det man tycker om. Det kan vara grillning, träning eller att finnas på sin arbetsplats. Att möta vanliga människor i en miljö där de är sig själva – då blir tron attraktiv och fler människor kommer till tro och församlingen kan växa. Jag tror på församlingen och att den ingår i Guds frälsningsplan. Det här genomsyrar min person, just det att man kan vara den man är – där man är – och låta Jesus göra resten.

Hur kommer det sig att du medverkade i TV4’s Grillmästarna? – Jag och en kollega från Filadelfia, Samuel Hector, tävlade i Grill-SM. Det i sin tur ledde till att en person inom tv fick höra talas om mig och bad mig söka till Grillmästarna. Först när de ringde tänkte jag: Är det verkligen det jag vill bli uppmärksammad för, att jag grillar? Jag vill ju bli känd för att jag är duktig på att predika! Men så ruskade jag om mig själv lite och tänkte att det är ju personerna utanför kyrkan jag vill nå. Och då var det lättare att tacka ja. Det är ju faktiskt de som behöver höra om Jesus och då tänkte jag att jag kan väl vara en pastor som grillar helt enkelt.

Vad är din upplevelse av att ha medverkat i programmet? – Jag fick möta människor jag aldrig annars skulle ha mött och de i sin tur fick möta en pingstpastor. En del folk på stan känner fortfarande igen mig fast det är två år sedan jag medverkade i tv. Det är verkligen en bra dörröppnare – dörren är liksom redan öppen för att folk känner igen mig och då kan man tydligen prata om vad som helst. Jag mötte också många under inspelningen som fick förtroende för mig för att vi även delade ett gemensamt intresse. Det är lätt att börja tala tro då. Fick du möjlighet att predika under din medverkan? – Jag predikade inte med ord. Jag tror att för många är det här med tro något suspekt. Man kanske inte känner någon som är bekännande kristen och då blir tron något märkligt. Jag kunde bjuda på mig själv, bli både upprörd och glad och samtidigt var jag pastor. Jag tror att det fick vara till betydelse för någon. Vad är det bästa med att grilla? – Det är gemenskapen och att det är billigt! Vanligtvis om man bjuder hem någon på middag så tar man i lite och dukar med vit duk och lagar komplicerad mat. Det blir lätt lite stelt och ofta också dyrt. Med grillning blir det tvärtom. Det är en annan sorts stämning som råder. Någon kan stå och vända en köttbit och man talar om hur man tänder kol – det skapar en annan atmosfär och du kan anpassa maten så att den räcker till många och ändå komma billigt undan. Sofia Dernánd

Welcome to a safe world! N ÄT V Ä G G A R F Ö R A L L A B E H O V

Det lilla företaget med det stora sortimentet! Beställ din listprofil hos oss! På köpet får du personlig service, värdefulla råd och högsta kvalité. Sockel

Taklist

AXELENT AB BOX 1 . KÄVSJÖVÄGEN 17 330 33 HILLERSTORP 0370 37 37 30

Bröstlist

WWW.AXELENT.SE

TV2020 sommarbilaga_2016.indd 1

2016-04-25 09:39

Foder

Forngatan 22 www.ekenashyvleri.se 574 50 Ekenässjön 0383-305 30


www.tv2020.se

29

100 meter gångväg. en mil sandstrand.

Open Doors Sverige via TV2020:s app Nu kan du se program från Open Doors Sverige via TV2020:s app! I korta femminutersprogram behandlas teman som bland annat ”Vad är orsaken till förföljelse och väckelse?” Open Doors stöttar förföljda kristna över hela världen, och har en unik inblick i den situation som många kristna lever i. – Open Doors arbetar i några av världens farligaste länder och områden, och genom våra program kan tittarna ta del av många dramatiska livsberättelser från förföljda kristna, men också vittnesbörd om hur Gud verkar på de platser där det tillsynes inte finns något hopp, säger

Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige. Fler och mer fördjupande program kommer att släppas på TV2020 under hösten. – Samarbetet med Open Doors känns naturligt och viktigt, säger Anders Wisth, initiativtagare till TV2020 Open Doors är en kristen missionsorganisation som hjälper förföljda kristna i över 60 länder. Open Doors är politiskt oberoende, och inte bunden till något samfund eller förening, och bedriver ett omfattande arbete världen över i syfte att stärka den förföljda kyrkan.

Närheten till Bödabuktens milslånga sandstrand och sitt lugna, idylliska läge gör Bödagården till en pärla på norra Öland – en av Sveriges mest solsäkra platser! Läs mer och boka ditt boende redan idag på www.bodagarden.nu.

”Mamma tycker det är viktigt att jag går i skolan – att jag får chans till ett annat liv”

Foto: Anna Hållams

Szandra, 8 år, Rumänien

INCO Service

Tel +48-600 40 71 95 Email INCOSERWIS@Gmail.com ROT och RUT arbeten utförs F skatt nr. 302360464201 • Polish VAT nr PL 691-114-53-38

Var med och ge barnen framtidstro – bli Landfadder för Rumänien! erikshjalpen.se/landfadder 0383-46 74 50 • pg 90 09 28-3


www.tv2020.se

30

Det solklara valet! Ta vara på solen med hjälp av solceller, vi utför montaget.

Prisvärt tolksystem för er församling! Tolksystemet levereras i en enkel och smidig väska med allt ni behöver för att låta besökare i er gudstjänst bli delaktiga och förstå vad som sägs. Tolksystemet är digitalt trådlöst som arbetar på tillståndsfritt frekvensband. Väskorna innehåller sändare, mottagare samt bordsladdare. Välj kompletta tolkväskor med • 11 mottagare och 1 sändare • 32 mottagare och 3 sändare

Installation av solcellspaneler

Återförsäljare:

0200-21 21 41 info@kyrktorget.se

070-515 76 36 info@wistheventmedia.se

www.medlovsbygg.se

Importör:

ba@avdigital.se

Passa på och sök bidrag för er utrustning via er kommun eller samfunden. Hör av er till oss så hjälper vi till med tips för ansökan.

www.hallandsenergiutveckling.se • 0723-718 000

ROMERNAS SITUATION KAN BARA LÖSAS I DERAS HEMMILJÖ Allt fler inser att frågan om de romska tiggarna i Sverige inte avgörs här utan på deras hemmaplan. Vi inom Hoppets Stjärna har mer än 25 års erfarenhet av att jobba i Rumänien och har ett väl uppbyggt nätverk av kontakter och goda krafter. Vi kämpar nu för att få till en hållbar framtid för utsatta romer i landet.

Vi har redan startat resurscenter på fem orter – Valea Seca, Babadag, Murgeni, Dimancheni och Pantalimon utanför Bukarest. Fem orter som nu har börjat resan från hopplöshet till hopp. Du kan hjälpa oss och romerna med denna förvandling.

HJÄLP ROMERNA. PÅ RIKTIGT. STÖD VÅRT ARBETE FÖR HÅLLBAR FÖRÄNDRING. Swisha din gåva till 9002536 eller använd Plusgiro 90 02 53-6

Besök www.starofhope.se. Du kan även mejla info@starofhope.org eller ringa 0662-461 00.

hoppets stjärna star of hope


www.tv2020.se

31 På vilket sätt kan en kyrka nå nya målgrupper via tv-mediet? – Vi har valt en enkel målgrupp i allt vi gör: ”de intresserade”. Och jag tror inte ett skvatt på att göra lågtröskel eller sökarvänliga program, det är att slänga pengarna i sjön. De som är intresserade vill ha ”the real thing”. Gör det enkelt och nå alla med intresse.

”Var där folk är och var som folk”

Har du några viktiga tips till församlingar som tänker starta ett tv-arbete? – Jobba med gudstjänsterna så att de håller för tv. Det får inte kännas internt och man bör arbeta in tänket: ”vemsomhelst kan titta in närsomhelst”. Du har lång erfarenhet inom media, vad är det nya inför framtiden? – Trenden är enkelhet. Det är lika populärt att se en-kamera tagning med en intressant person som berättar om sitt liv som att se en stor gala. Sedan har det skett en förflyttning i tv-tittandet från tablå till meny. Idag har nätet tagit över arenan.

Dan Salomonsson, föreståndare i Uppsala Pingstkyrka har ett gediget CV inom kristen media och lång erfarenhet av att kommunicera med samtiden. Sedan cirka två år tillbaka sänder församlingen sina gudstjänster på webb-TV och responsen har uteslutande varit positiv. Men varför just webb-TV och inte podcast som är så populärt? – Det finns en poäng med att köra ”live to tape” så att man inte ligger allt för redigerat. Vi upplever att folk vill ha det enkelt, rakt upp och ner. Sedan kräver det såklart att det är hyfsat rent tv-mässigt. Men livekänslan är viktig för oss, vad du ser är vad du får. Vilken effekt har detta haft för kyrkan? – Att vi fått helt nya kontakter. Det är nästan som att vi har en webb-församling och vi vet att

det finns de som träffas över en fika och gemensamt tittar på söndagsgudstjänsterna. Vi har även blivit kontaktade av personer som önskat döpa sig efter att de tittat och många förstagångsbesökare har redan sett oss på nätet.

Vad betyder webb-TV för den interna verksamheten? – Att alla tittar, höll jag på att säga. Oavsett om man jobbar eller är bortrest kan man hålla sig uppdaterad på vad som händer i kyrkan och det är självklart väldigt positivt för delaktigheten.

Ni har även varit kopplade till SAT 7 som nått stora framgångar, vilket är konceptet? – Kontinuitet och kvalité i innehåll är hemligheten. Med en god och pålitlig standard som är förutsägbar och en tydlig profil utan spektakulärt experimenterande. Vilka möjligheter ser du för TV2020 att bli en ny media plattform inom svensk kristenhet? – Skapar man en seriös knutpunkt på nätet med många kristna och engagerar etablerade verksamheter och församlingar som har ett lokalt förtroende får man stabilitet vilket i sin tur leder till att man blir ett etablerat varumärke. Och närvaron på nätet är ett måste för kristenheten om vi vill finnas där folk rör sig. Själv är jag just nu på en flygplats och alla runtomkring sitter och surfar. Min tes är: ”var där folk är och var som folk. Det som inte funkar på jobbet funkar heller inte på skärmen!”

www.anderssonsmekaniska.se

”De som är intresserade vill ha ’the real thing’”


www.tv2020.se

32

Arkeolgin i Israel väcker frågor om Bibeln! Under påskhelgen 2016 spelade vi in nio program med reseledaren och teologen Anders Sjöberg. Programmen har setts av tusentals svenskar och väckt nyfikenhet och frågor. På platserna i Jerusalem vaknar historien till liv. Bland annat berättade Anders i påskaftonens program om de häpnadsväckande fynden av de hittills äldsta fynden av bibeltexter. Här fortsätter Anders att berätta om flera platser som beskrivs i bibeln. Platser som genom arkeologiska utgrävningar bekräftar och förklarar de bibliska berättelserna. Kristen tro handlar inte bara om teoretisk utsagor. Kristen handlar om, eller är grundad i både en historisk och geografisk verklighet. Kristen tro går därför att utforska, inte bara utifrån den bibliska texten och dess judiska bakgrund, utan också utifrån arkeologin, eller som jag ofta säger utifrån dess andliga geografi. Det är därför vi i höst kommer att följa upp de nio tv-programmen om påskveckan med en serie om Bibeln och historien. Vi kommer att göra en arkeologiska resa i Israel. En resa med syfta att ge konkreta bilder till det bibliska budskapet. En serie vi vill rubricera med Jesu egna ord: ”Följ med och se”. Här kommer några glimtar av de platser vi kommer besöka och reflektera kring.

Arad En stad i Juda, omnämnd bara några få gånger i Bibeln, först i samband med att

Gezer kalendern, är 7 x 11 cm, och anses vara det äldsta hebreiska dokumentet som man någonsin hittat.

den kanaaneiska kungen av Arad besegrade israeliterna när de först försökte ta sig in i Kanaan, 4 Mos 21: 1, 33:40. En andra gång, är kungen av Arad listad bland de erövrade kungarna i Kanaan, Jos 12:14. Därefter blir området tilldelat ättlingarna till Kenit, som var Mose svärfar Dom 1:16. (Här finns en utmaning för dig som vill grubbla lite över bibeltext, Kenit, Hobab, Jetro eller Reguel -Vad hette egentligen Mose svärfar? Några olika förslag till lösningar finns, se också 2 Mos 2:18, 3:1, 4 Mos 10:29, Dom 4:11.)

Beer Sheva En stad i Juda öken mest känd på grund av att de bibliska patriarkerna, på olika sätt relateras dit. Men också utav att Israels landområde beskrivs med orden ”från Dan till Beer Sheva” , Dom 20: 1; 1 Sam 3:20, m.fl. Det hebreiska namnet betyder ”sju brunnar” eller ”Edens brunn” Både det hebreiska ordet, ”att svära” och ”ed” härrör från ordet ”sju”. Två berättelser om patriarkerna, förklarar betydelsen av namnet. I 1 Mos 21:28-31 beskrivs en konflikt mellan Abraham och Avimelek över vattenrättigheter till en brunn, som löses genom att Abraham ger Avimelek sju lamm som bekräftelse om Abrahams rätt till brunnen. En annan berättelse, 1 Mos 26:33, skildrar också en tvist över vattenrättigheterna, men nu mellan Isak och Avimelek: efter en överenskommelse träffats mellan dem, gräver Isaks tjänare framgångsrikt en ny brunn, som Isak namnger till följd av den ed de ingått. Berättelsen avslutas

med ett konstaterande att det är därför staden heter Beer Sheva.

Lakish En av de viktigaste städerna i Juda lågland, eller ”Shephelah”, som det står i den hebreiska grundtexten. Kungen i Lakish deltog i en koalition av kungar för att strida mot Josua och israeliterna. Till följd av det belägrar Josua staden, Jos 10. Rehabeam, Salomos son befäste staden efter delningen av riket , 2 Krön 11: 9, och lite senare blir staden skådeplats för mordet på Amasja 2 Kung 14:19. När Sanherib anföll Juda, belägrade han först Lakish och skickade sedan sin ståthållare till Hiskia i Jerusalem för att försöka skrämma honom till kapitulation, 2 Kung 18: 14-17; 19: 8. Han lyckades inte, som vi vet både av den bibliska texten, Jes 37-39 och Sanheribs egen stenprisma som finns bevarad i Brittish Museum. Sanherib var helt tydligt stolt över sin belägring av Lakish , eftersom han lät bekläda väggarna i ett rum i sitt palats i Nineve med avbildningar av belägringen. Staden finns slutligen omnämnd i Jer 34: 7 som en av två städer i Juda som fortfarande håller stånd mot den babyloniske härskaren Nebukadnessar. Gezer En stad mitt i Judeen. När man står på Tel Gezer idag ser man hela sträckan mellan Tel Aviv och Jerusalem, staden hade med andra ord ett mycket strategiskt läge. Kungen av Gezer deltog i koalitionen av kungar i Kanaan för att förhindra Josua att inta landet, Jos 10:33. Josua kunde inte heller inta staden utan den förblev kananeeisk, Jos 10:33, 12:12, 16:10, Dom 1:29. Den bibliska berättelsen antyder att filistéerna senare ockuperade området, 2 Sam 5:25, något som de arkeologiska fynden också bekräftar. Egypten erövrar senare staden och den

egyptiske faraonen ger den till Salomo i samband med att han gifter sig med Faraos dotter , 1 Kung 9:16. Salomo befäster efter det staden på samma sätt som han gjorde med Jerusalem, Hazor och Megiddo, 1 Kung 9: 15-17.

Shilo Detta är platsen där Josua satte upp Tabernaklet när han fördelat landet mellan Israels tolv stammar, Jos 18. Den plats där tabernaklet sedan, enligt Talmud den muntliga Torahn, stod i 369 år, innan dess viktigaste föremål ”vittnesbördets ark” togs med till slagfältet och blev tagen av Filisteerna, 1 Sam 4:3-5. Under denna tid gjordes Tabernaklet om till en fast byggnad – men fortfarande med tygtak, och platsen där det stod är funnen och bekräftad arkeologiskt. Här möter vi alltså på ett mycket konkret sätt berättelsen om Elkana, Hanna och Samuel, 1 Sam 1-3. Följ med och se – i höst Anders Sjöberg

Anders Sjöberg

Anders Sjöberg är en uppskattade bibellärare och reseledare. Med en gedigen teologisk grund har Anders fördjupat sig i den bibliska arkeologin. Den uppskattade programserien ”Påsk i Jerusalem” kan du se på TV2020, app eller webb-tv. I påskaftons­program får du ta del av den häpnadsväckande berättelsen om var och hur man hittade den äldsta bibeltexten som funnits i arkeologiska utgrävningar.


www.tv2020.se

33

RÖSTER OM

259 kr Inkl. frakt

Beställ Stanley Sjöbergs nya bok! Stanley Sjöberg delar med sig av intressanta upplevelser från sitt liv. Han skriver om frågor som brinner i hans inre. Det handlar om islam, buddhis­ men, väckelsekristendom och för­ soningen. För många har boken bliv­ it en riktig ögonöppnare. (Inbunden, 303 sidor.) Beställ direkt av Stanley Sjöberg som gärna signerar och ger en personlig hälsning. Mobil/sms: 0704-15 00 08

www.incaplast.com

pen ärkebisko den förre nat på analyserar den läm metafor avtryck . Gud som i och det stolkning ars teolog kans tro nska Kyr KG Hamm i den Sve ar del centrala

Önskar du fördjupa dig mer i dessa dagar i Jesu liv?

ANDLING EN AVH NER SOM FORM. DERAD

R

N HELM TORBJÖR VEN AV I EN REVI ÄR SKRI SOM BOK METAFOR UTGIVEN GUD SOM OGI. HÄR TISK TEOL I SYSTEMA

NE RN HE LM

16-12 juni Israel En resa för familjer 8-18 sept Israel En klassisk pilgrimsresa 28 okt - 7 nov Israel En fördjupningsresa med många nya platser., duvres.se 13-20 nov Israel En vandringsresa, exodusresor.se 26 feb - 5 mars 2017 Jordanien 5-12 mars 2017 Israel exodusresor.se

TO RB JÖ

sekulära ens post dialog ans i dag hälle vars dess relev en. Det sam ingen och ningar som genom bok luta sann föreställ Den abso en röd tråd per bär på lt låter sig leder som or och grup ar som inte enke samhälle hävda människ dialogen ställning ån att alla före den , i utifr vi titet förs nt. Kan niskors iden a experime formar män enskaplig av naturvet tens? bevisas ingens exis s luta sann r Hammar den abso a ren kalla historisk den författa mot det tiv mar perspek märksam i”. er den i Boken upp kristolog i” och ställ uppifrån kristolog ifrån och “nedifrån ella “ned om en tradition beslutet dess kyrkans 2005 och teologi med else omötet skap tets Kyrk ras mars Kyrkomö pel skild de par. Ham i förhållande till Som exem samköna as lseakt för et analyser välsigne osexualit elseteologi. yn på hom ans skap helhetss t oriska kyrk den hist har förändra ng ogi teol beslut och s n förändri Hammar r för att bär en såda mentera innebär t. Vad inne ren argu ? ing- vad shorison Författa n till Gud förlängn tolkning Kyrkans enda väge d, och i sin Svenska Jesus som an trosgrun ska Kyrk ans syn på för Sven ska Kyrk n för Sven förändringe

AF O R M M ET G U D SO

Följ med på någon av Anders Sjöbergs resor

ELISABETH SANDLUND, opinionsredaktör Dagen – Min första tanke när jag kom i kontakt med TV2020 var hur det kunde finnas en tv-studio i Stockaryd. Hur kommer man ens dit? Sen blev det påfallande professionellt med smink, studio och publik och det kändes som att jag var på en tv-kanal med större resurser. Jag har deltagit i program på SVT i olika sammanhang och även TV2020 känns väldigt professionellt. De gånger jag har medverkat har det varit aktuella och intressanta teman.

Den absoluta sanningen och dess relevans i dagens postsekulära samhälle leder som en röd tråd genom boken ”Gud som metafor” av Torbjörn Helmner. Det samhälle vars dialog förs utifrån att alla människor och grupper bär på föreställningar som formar människors identitet, föreställningar som inte enkelt låter sig bevisas av vetenskapliga experiment. Kan vi i den dialogen hävda den absoluta sanningens existens?

För merinformation om resorna kontakta Anders Sjöberg på 070-376 98 52 eller grogrund@me.com

Beställ boken ”Gud som metafor” à 249:- + frakt genom att maila till torbjorn@vimedia.se

STANLEY SJÖBERG, frikyrkopastor Min bedömning av de produktioner som gjorts fram till nu är att det viktigaste och mest angelägna och det jag sätter mest värde på är tonläget och att de uppfattat att vi måste kunna kombinera en tro som är både innerlig och varm trovärdig – att inte vara för mycket präglad av halleluja. Om vi har ett alltför karismatiskt beteende så begränsar vi möjligheterna att fler kommer att kunna se på programmen. De förstår inte och hinner inte lyssna in vad som verkligen sägs om vi är för överhettade. Det anser jag vara det viktigaste i det TV2020 vill fullfölja.

URBAN RINGBÄCK, pastor och musiker – Jag gillar att man inte vill bli en tv-kyrka för redan frälsta utan att det finns en ambition att nå bortom den kretsen och att inte heller göra sig beroende av en tv-publik som ska skänka pengar – det blir ofta en intern publik då. De vill vara fria så att de kan kommunicera till en vidare krets. Jag tror att TV2020 ligger rätt i tid och tänk när det gäller framtidens tv. De tänker inte tablå-tv utan finns med i den digitala åldern med on demand, du kan titta på tv var du vill och när du vill. Jag blev förvånad av att man låg så mycket i framkant. Även om det tar tid att hitta publik så tror jag att de tänker rätt.


www.tv2020.se

34

”Appar håller i snabb takt på att bli det nya sättet att se på tv”

Vad är Apple TV? Vi tittar på det som många menar är framtidens tv En Apple TV med fjärrkontroll kostar ca. 1600 kr. Du behöver en tv med HDMI ingång och en fungerande internetanslutning. TV2020s app fungerar i den senaste versionen av Apple TV (4e generationen). På tidigare Apple TVs kan man visa TV2020s program med hjälp av sin iPad eller iPhone. TV2020s app finns att hämta på App Store för iPad och iPhone.

Apples grundare Steve Jobs hade bestämt sig för att skapa en helt ny mobiltelefon och han gav den till och med ett eget namn, iPhone. På samma sätt har företaget drivit utvecklingen för den digitala tekniken på många områden. Nyligen presenterade de sin vision för morgondagens tv-tittande med rubriken ”Framtiden för television är här”. Från Apples webbsida hämtar vi detta citat: ”TV har en viktig roll i våra liv. Vi

samlas runt våra stora skärmar för att se populära filmer och stora händelser. Ändå har upplevelsen på något sätt stannat i utvecklingen. Tills nu. Allt börjar med insikten att televisionens framtid ligger i apparna. Appar håller i snabb takt på att bli det nya sättet att se på tv. Därför har vi byggt en ny plattform kring den visionen – med ett nytt operativsystem, tvOS, och innovativa sätt att ansluta till skärmen. Det här är nya Apple TV. Det är hit televisionen är på väg.”

En ny tv-värld öppnar sig Koppla din Apple TV till internet via sladd eller WiFi. Anslut Apple TVn med en sladd i din tv och en ny tv-värld öppnar sig. Med olika ”appar”, applikationer, kan du skräddarsy utbudet på din tv-skärm. TV2020 har en app som man enkelt laddar ner för Apple TV och sedan kan du se programmen på vår kanal när det passar dig.

LÖRDAG 20 AUGUSTI

EKSJÖHOVGÅRDSOMRÅDET Jerry Williams, Moneybrother, Stacie Collins (USA)

Katrina (Katrina & The Waves) (UK), Pernilla Wahlgren Warner Drive (USA), Love Antell, Dolly Style, Sävsjö Celebration Show, Love Nepal Concert Rock´n´roll All Stars with Special Guests 50´s and Rockabilly Show Totalt 40 artister på 5 scener


www.tv2020.se

35

Det lokala församlingsengagemanget avgörande TV Inter var under 1980- och 1990-talet en av de stora aktörerna när det gällde att göra kristen tv. I början hade TV Inter en liten studio på Stora Essingen i Stockholm, inte långt från det dåvarande Dagen-huset. Men runt 1990 köptes en 5000 kvadratmeter stor studiobyggnad i Linköping, och huvudproduktionen flyttade till den nya studion på 600 kvadratmeter. Men eftersom en stor del av produktionerna var avsedd för Europa så gjordes de också i Europa med den vita OB-buss de hade. Vi har pratat med några som var med under TV Inters storhetstid och är lite nyfikna på vad de hade för drömmar och visioner då det begav sig och vad de sysslar med i dag.

Hur kom du på iden att arbeta med TV Inter? – Vi var några grabbar i övre tonåren som var intresserade av video och tyckte att rörlig bild var väldigt spännande, avslöjar Per-Ola Hellberg. Och vi fick låna en gammal svartvit flerkamera-utrustning. Med den gjorde vi flerkamera-inspelningar i pappas garage och lärde oss grunderna i hur gör man tv. Senare började tidningen Corren i Linköping ett tv-samarbete med Sionförsamlingen där vi var medlemmar. – I den vevan var vi ett gäng som tyckte att det här vill vi jobba med så vi startade ett företag som hette ”Prodeo”, för Gud, berättar PerOla Hellberg. Vår önskan var att få arbeta med budskapet, med kristen tv. Företaget höll vi på

med till 1991 då TV Inter flyttade till Linköping. Då blev jag och en av mina kolleger Örjan Fjällström anställda på TV Inter.

Hur tänkte du när du började på TV Inter? – Jag visste att jag ville jobba med något missionsinriktat. Så när jag skulle sluta på Kaggeholm sökte jag jobb som fotograf på TV Inter. Jag bad till Gud att han skulle öppna den dörren om det var hans vilja, berättar Sofia Dernánd. Under tiden jag bad så började jag tänka, ”kanske ska jag jobba som scripta i stället, det kanske skulle passa mig bättre”. Så jag sa till Gud, ”finns det ett jobb som scripta så tar jag det”. Och när så Tore Pansell på TV Inter hörde av sig till mig erbjöd han mig jobb som scripta och inte fotograf. För mig blev det som ett litet mirakel. – TV Inter kunde inte betala lön på den tiden utan i stort sett alla som var där var missionärer, därför frågade jag min församling, Pingst-

kyrkan i Sollentuna om de kunde vara min understödjare, säger Sofia Dernánd. De gick med på att vara det.

gon och idag består firman bara av namnet och min mobiltelefon. Min kallelse är mission och nu går jag dit Gud kallar mig.

Vad gör du idag? – När jag slutade på TV Inter omkring 1997 fick jag en projektanställning på Sveriges Radio. Då startade jag också mitt bolag DaCapo Media. Min målsättning har varit att tjäna Gud, och jag har länge haft en passion för företagande och media, avslöjar Sofia Dernánd. Vid en kurs i det kristna företagsnätverket ICCC, International Christian Chamber of Commerce, fick jag ett tilltal från Gud; ta tid för Gud och tänk inte på pengar. Sedan dess har jag betraktat Gud som vd för mitt företag, berättar Sofia Dernánd. Jag har möte med min vd varje mor-

Går det idag att ha mediemissionärer i Sverige? – Jag tror det är svårare i dag att göra som man gjorde på TV Inter. Den lön jag fick då var 4000 kronor i månaden, och visst den räckte för mig då, säger Sofia Dernánd. Det finns i dag många fler regler om anställningstrygghet om pensionsinbetalning och annat. Det viktiga är dock att man är överens om från början och det kan kanske gå i en annan form. Där mediebolaget har arbetsgivaransvar och lokala församlingarna betalar till bolaget för just den eller den personen.

Vad gör du i dag? – När TV Inter runt år 2000 flyttade från Linköping startade jag tillsammans med Richard Nicklasson och Sam Olsson bolaget On Q, berättar Per-Ola Hellberg. Vi köpte loss all teknik från TV Inter, både OB bussen och all teknik i studion. Vår idé var fortfarande att få arbeta med tv som har ett budskap. Vi har idag en god relation till Sveriges Television och de har genom åren lagt ut många av sina gudstjänstproduktioner på oss, berättar Per-Ola

Öppet året runt

l

0381-395 00

l

”Min kallelse är mission och nu går jag dit Gud kallar mig” Sofia Dernánd

Hellberg. Tillsammans med SVTs samordnare för gudstjänstproduktionen Johannes Söderberg och projektledare Viveca Svedberg Persson har vi haft del i de flesta gudstjänsterna och helgmålsbönerna för SVT från 2008 och framåt.

Vad tror du om kristen tv idag? – TV2020 är det intressantaste kristna tv-projektet idag. Det kan blomma ut och bli något riktigt bra, menar Per-Ola Hellberg. Men det hänger på hur mycket församlingarna vill engagera sig i projektet. Men att lokala församlingar är villiga att engagera sig är nyckel för att det ska bli en framgångssaga.

eksjocamping.se

Per-Ola Hellberg

TV producent Familj: Hustru AnnBritt, tre söner och två barnbarn.

Sofia Dernánd Medie producent Familj: Maken Mats och två barn, 16 och 13 år.


www.tv2020.se

36

”Ha som mål att röra på dig varje dag.”

friskvård. Sedan tycker jag inte att det finns något oandligt i att vårda sina fysiska förutsättningar och vilja se bra ut.

Några snabba korta frågor om dig? Träningsfavorit? Tung styrketräning (med betoning på tung), högintensiv cirkelträning och kampsport. Träningsmotto? Du är starkare än du tror. Utgå ifrån din egen förmåga. Hur får du ihop livspusslet? Prioriteringar. Springer med barnen i löparvagn. Återhämtning? Ensamtid med Gud. Lyssnar på lovsång, jag älskar lovsång. Motivationstips för att komma igång med träningen i sommar? – Börja i tanken. Att mäta saker är bra. Använd en 10-gradig skala och fundera på var din energinivå ligger på just nu. Bestäm dig sedan att under tiden juni – augusti vara medvetet mera fysisk aktiv. Spela kubb, promenera, cykla, jogga, simma, spela tennis, klippa grannens gräsmatta etc. Ha som mål att röra på dig varje dag. Resultatet blir positivt: mer energi. Vad är dina handfasta tips för att öka rörelsen på semestern? – Kör ”get ups” lägga dig ner på handduken och res dig upp igen. Upprepa 5-10 gånger. Samma princip när du ska sätta dig på en stol. Sätt dig ner, stå upp igen. 5-10 gånger. När du tar på dig strumporna gör 5-10 armhävningar. Träna med en app – 7 minute workout.

Kicka igång ett hälsosammare liv på semestern Sommar, sol och semester med lata dagar på stranden, goa långfrukostar och ljumma grillkvällar kan man lätt glömma bort att ta hand om kroppen. Erik Lacabanne PT och gympastor tycker det är viktigt att njuta av ledigheten, men menar samtidigt att sommaren kan vara den perfekta starten på ett nytt hälsosammare liv. Med handfasta tips utmanar han oss att inte bara ligga still på badlakanet. Gympastor och PT är en ganska ovanlig titel, vilka reaktioner möter du? – Folk är mest nyfikna och undrar vad det är och vad man gör. Jag ser människan som en enhet uppbyggd av ande, själ och kropp. Och ser inga motsättningar i att vårda och ta hand om sin kropp. Tvärtom, är det en förutsättning för att leva ett gott balanserat liv. Jesus var ju

Goda råd och ”att tänka på”? – Maten är också en del av välbefinnandet. Tallriksmodellen är strålande. En tredjedel av allt i rätt mängd ger en balanserad kost. Ät massor med grönsaker men var lite försiktigare med stora fruktintag. Lägg undan mobilen och var närvarande när du äter, mycket av matsmältningen sker med ögonen och håller man på med annat samtidigt äter man oftast mer, rent statistiskt. Långvarig stress överlag är inte bra. Var där och då, och njut av maten och sällskapet!

väldigt intresserad av människokroppen, det visade han inte minst genom sin helandetjänst.

Vad har kroppsligt välbefinnande för effekter på livet i stort? – Massor, det motverkar stress, ångest, sjukdomar och gör människan välmående i största allmänhet. Jag ser all träning och rörelse som

Ha som mål att röra på dig varje dag. Resultatet blir positivt: mer energi, säger Erik Lacabanne PT och gympastor.


www.tv2020.se

37

Grunden är lagd, nu bygger vi TV2020 tillsammans! Nu bygger vi den nya kanalen. Bli medlem i intresseföreningen som privatperson eller församling.

Att äga skog ska vara både enkelt och lönsamt. Det har varit vårt motto i över 25 år!

Olika församlingar har valt att bli medlemmar och vara med i bygget.

Ring oss på 0383-513 50 eller maila till info@varneskogstjanst.se så löser vi resten.

ÅR

• ••

N

VÄR

25

19 8

ST

•••

Bara för att nämna några: Uppsala Pingst Kungsportskyrkan Sionförsamlingen i Linköping Vrigstad Missionsförsamling Församlingen Guds Kraft m. fl.

KOGSTJ

ÄN

Format: 50 x 25 mm

ES

9-2 014

C E N T Rwww.varneskogstjanst.se A LT I L L V E R K A R E

Vi vill bli fler och skapa noder över landet. Bli medlem som församling eller privatperson på vår webbsida www.tv2020.se

G:la Hjälmserydsv. 5, 570 02 Stockaryd Tel. 0382- 259 95 Fax. 0382- 259 90

Har du frågor kontakta oss via epost info@tv2020.se

Röjning

G:la Hjälmserydsv. 5, 570 02 Stockaryd Tel. 0382- 259 95 Fax. 0382- 259 90 Plantering

Datum: Rit. nr:

TILLSAM

Josefssons

MANS G

INFORM TILLGÄN

ÖR VI

ATION

GLIGT!

Vi får din skog att växa! Christer Olsson, VD Örn Skog AB

Intranät

Hemsidor

Utbildning

Ärendesystem

E-handel

Kundunika lösningar

Begravningsbyrå & Familjejuridik Till Er hjälp med allt i samband med dödsfall Sävsjö 0382-144 40 Bodafors 0380-144 40 Landsbro 0383-144 40

Välkommen att kontakta oss om skogsvård 073-068 36 19 | Harnacken 22, 89234 Domsjö info@ornskog.se | www.ornskog.se

www.josefssons.nu


“Allt i mark från grund till park” www.holstgruppen.com info@holstgruppen.com Telefon: Sävsjö 0382-104 00 Jönköping 036-15 00 99

I samarbete med Vrigstad Pingst- och Missionsförsamling


www.tv2020.se

39

”Tänk om kristna i Sverige skulle samlas i århundradet missionsgärning: Att ge Jesus en verklig plats på alla de skärmar vi dagligen frekventerar.”

BYGGT PÅ KVALITET OCH TRADITION

Århundradets missionsgärning heter

Nya Medier.

www.lidhults.se

L E P S SÅNG & LOTT S Ö K C LÄ

Foto: Carlos Aranguiz(C) Riogrande Production

1/7

Foto: Thorleif Robertsson

HANNAH

DOGGE

2/7 OLE

1-3 JULI

Foto: Fabbe

Sång och Spel i Lidköping tillsammans med Joakim Holgersson presenterar

Foto: Karin Törnblom

GLADYS

Boka boendepaket och biljetter på www.lackokinnekulle.se 3/7 samt på Turistbyrån LENA MARIA i Lidköping PER-ERIK Foto: Marcus Bjärneroth

Foto: Johnny Törnkvist

Med väldigt många timmar bakom mig i olika tv-studior, och närmare 30 år av redaktionellt arbete för att skapa olika tv-program, har jag samlat på mig en betydande erfarenhet om kommunikation och kraften som ligger i begreppet massmedia. Jag har haft förmånen att leda direktsända samhällsdebatter i 30 år, producera hundratals kristna sångprogram, Hela Kyrkan Sjunger, och planera och producera ett mycket stort antal gudstjänster från olika kyrkor och samfund. Jag är tacksam för det förtroende jag haft under åren. Jag är glad om programmen ”satt sina spår”, men jag inser allt tydligare att gamla meriter vare sig är något att skryta med eller förlita sig på. Frågan är om det finns något område där omvärlden rusar så snabbt och så ofta tar nya vägar. Vi talar ofta till exempel om en revolution i ”Sociala medier”, alltså nya sammanhang där informationen från gamla tjockteven ersatts via appar och smarttelefoner men också i form och innehåll. Trots förändringen är medierna en central del av våra liv.

Viktig i skarpa lägen Det positiva med snabbheten kan vara att den är för snabb och att riktningen inte är alldeles entydig. Även om generationen under 25 sitter upplåst vid sina mobiler, visar det sig att gammelinformationen på fast tid i vanliga burken blir viktig igen när det uppstår skarpa lägen. Det negativa med det nya medielandskapet är att det spretar åt alla håll, att det utnyttjas av både ”onda och goda” och att det blir alltmer fragmentiserat. Transparans och ansvar överlåts åt den enskilde avsändaren. Hat och hot blir lika mycket värt som frid och välsignelse. Mångfald resulterar i snabbreaktioner från reptilhjärnan och eftertanke och samtal uteblir. Bränntiden för en aktualitet reduceras lätt till några timmar.

Fyll vakuum med liv I den medieverkligheten finns ett vakuum, för att inte tala om en ”skriande tystnad”. Det är den kristna tystnaden. Var kan den nya mediebrukaren hitta program som talar med 2016 års tilltal? Finns det ett behov av tv-program som vågar gå mot strömmen i sitt innehåll, men ändå satsar på att använda de nya vägarna att nå fram? Våga ta i livets eviga frågor Jag tror att det behovet finns. Som en del av sekulariseringen i Sverige , men också som en följd av alltfler svenskar med andra religioner, kommer det kristna vittnesbördet att bli allt viktigare. Likaså växer behovet av information och berättelse om vad kristen tro är. Det behovet uppstår inte på tablålagd tid i gamla kanaler. Snarare kan det mötas när den enskilde själv sitter på sängkanten och funderar över dagen, eller gör en paus efter motionsrundan. Då skall det finnas en app, eller ett program som berättar att livet är något mer, och att det finns program som vågar ta i livets eviga frågor om ”livet, döden och kärleken”. Skaka liv i missionstraditionen TV2020 har den ambitionen, med ett viktigt tillägg. Vi är övertygade om att budskapet om Jesus som individers och världens Frälsare är viktigare än någonsin att föra ut till så många som möjligt. Tyvärr har inte de nya medievägarna blivit billigare än de gamla. Innehåll kostar, men innehåll skapar och bär frukt. Tänk om kristna i Sverige skulle samlas i århundradet missionsgärning: Att ge Jesus en verklig plats på alla de skärmar vi dagligen frekventerar. Det finns en gammal kristen missionstradition i Sverige. Nu är det 2016. Nu har vi nya redskap. Siewert Öholm


www.tv2020.se

40

Lägg det nya mediavarumärket på minnet

Shopping i Möbelriket

Möbelriket är den självklara platsen för inspiration och kunskap när det gäller svensk möbeldesign. Här hittar du 13 000 m² möbler och design i världsklass. I Lammhult hittar du butikerna Nilssons Möbler, Norrgavel och Svenssons i Lammhult samt tillverkaren Lammhults Möbel.

mobelriket.se

VÅR TIDS UTMANING:

annons_tv2020_220x78mm.indd 1

2016-04-27 09:22

EN PLATS FÖR JESUS PÅ SKÄRMARNA

KUNGSPORTE N HUSKVARNA

LÖ 10 SEPT KL 10 -17

– INSPIRATIONSDAG FÖR MEDIA OCH KRISTEN TRO

ANDERS WISTH

Programledare/Producent TV2020

FELICIA FEREIRA VD /Publisher DAGEN

ANDREAS ÖJEBRANDT SAMUEL ANDERSSON Kommunikationsansvarig Ibra

Digital Marketing Director hos Star of Hope

JOHANNA LITSGÅRD Lärare Kaggeholms fhsk

LARS ADAKTUSSON mångårig SVTprofil

SIEWERT ÖHOLM

Seniorproducer TV2020

www.tv2020.se

TV 2020 Vardagstro i Sommarsverige  

En presentation av tvkanalen TV2020. En tidning fylld med intressanta artiklar om medias betydelse idag. Artiklarna är varvade med kommenta...

TV 2020 Vardagstro i Sommarsverige  

En presentation av tvkanalen TV2020. En tidning fylld med intressanta artiklar om medias betydelse idag. Artiklarna är varvade med kommenta...

Advertisement