Page 1

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

KASIM AYI BÜLTENİ

HALK İÇİN EĞİTİM

EĞİTİM İÇİN TUZLA HALK EĞİTİM

KASIM 2018 SAYI-31


Yayın Kurulu Metin ÇANGIR Akif GÜNER Volkan EDĠS Hazırlayan Volkan EDĠS

Adres Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Evliya Çelebi Mah. Fatih Sakak No:3 TUZLA/ĠSTANBUL

Web: tuzlahem.meb.k12.tr. Mail: 307091@meb.k12.tr Facebook: Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Twitter: TUZLAHEM Instagram: TUZLAHEM

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 KASIM AYI BÜLTENİ / SAYI-31

2


İçindekiler SUNUŞ ......................................................................................................................................................................4 KASIM AYINDA AÇILAN KURSLARIMIZ .....................................................................................................................5 KURSLARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER ..........................................................................................................................13 BANKAMATİKTEN AÇIK ORTAOKUL ÜCRETİ YATIRILIRKEN İZLENECEK YOLLAR ....................................................26 Kredi Kartı İle Sınav Ücreti Ödeme İmkânı ........................................................................................................26 OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ ..............................................................................................................................27 PROJELERİMİZ ........................................................................................................................................................28 ULUSLARARASI PROJELER ..................................................................................................................................28 ULUSAL PROJELER..............................................................................................................................................28 YEREL PROJELER.................................................................................................................................................28 REBUILDING THE LIVES IN THE LAND OF HOPE (UMUT ÜLKESİNDE YAŞAMLARI YENİDEN KURMAK) ............29 OUR WORK TO EXTRACT ORES PROJESİ ...........................................................................................................30 ADIM ADIM KODLAMA VE YENİLİKÇİ DİJİTAL EĞİTİM PROJESİ .........................................................................31 POTANSİYELİMİ KEŞFET GELECEĞİMİ AYDINLAT PROJESİ .................................................................................32 NESLİMİZ TARİH YAZAN BÜYÜKLERİNİ TANIYOR PROJESİ .................................................................................33 BAĞIMLI OLMA SAĞLIKLI OL PROJESİ ................................................................................................................34 KURUMUMUZA ZİYARETE GELENLER VE ZİYARETLERİMİZ ....................................................................................36 ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ ..........................................................................................................................38 ARALIK AYI FAALİYET TAKVİMİ...............................................................................................................................39 BASINDA TUZLA HEM ............................................................................................................................................40

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 KASIM AYI BÜLTENİ / SAYI-31

3


SUNUŞ

Değerli Tuzlalılar 2018 Ekim ayı bülteniyle sizlerin huzurundayız. Tuzla Halk Eğitimi Merkezi, 2017-2018 öğretim yılında yaklaşık 45 bin kursiyere hizmet verdi. 544 öğretmenle 326 farklı alanda 564 kurs merkezinde 1750 kurs açıldı. 169.048 saat kurs görüldü. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Ekim ayı itibari ile 595 kurs açıldı 14817 kursiyer eğitim gördü veya görmekte. HAYAT BOYU ÖĞRENME Hayat boyu öğrenim, kişisel ve sosyal amaçlı öğrenimin yanı sıra çalışma amaçlı öğrenimi de kapsamakta ve resmi eğitim sistemlerine ilişkin pek çok alanda yer almaktadır. Hayat boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını genişletme anlamına gelmektedir. Hızla artan bilgi ve gelişen teknoloji bireylerin eğitim ihtiyaçlarını artırmıştır. Teknolojik yeniliklerin ortaya çıkma sıklığı artmış, üretim ve hizmet sektöründe kısa periyotlarda teknolojiler değişir hâle gelmiştir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler toplumsal, kültürel, siyasî ve ekonomik alanlarda devrim niteliğinde değişikliklere neden olmaktadır. Hayat boyu öğrenim şu alanları kapsamaktadır: Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenileme. Böylelikle her vatandaşın bilgi tabanlı topluma uyum sağlayabilecek bilgi ve yeterliliği geliştirmesini ve sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceğini daha iyi kontrol edebilmesini olanaklı hale getirmek. Bizde Tuzla Halk Eğitimi Merkezi olarak Hayat boyu öğrenmenin amaçlarına uygun olarak vatandaşlarımıza en iyi eğitim hizmetini vermeyi amaçlamaktayız ve bu amacımızı gerçekleştirirken çağın ve toplumun gereklilikleri doğrultusunda HALK İÇİN EĞİTİM EĞİTİM İÇİN TUZLA HALK EĞİTİM sloganıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Metin ÇANGIR Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

4


KASIM AYINDA AÇILAN KURSLARIMIZ Tuzla Halk Eğitimi Merkezinde RUSÇA A1 SEVĠYE Kursu Açıldı.

Tuzla Halk Eğitimi Merkezinde Yabancılar Için A-1 Seviye Türkçe Öğretimi Kursu AçılmıĢtır.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

5


Türk sanat müziği temel eğitimi kursu açıldı.

ġan eğitimi kursu açıldı.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

6


Orhanlı Kurs Merkezinde Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Etek-Pantolon-Jean Pantolon) Kursu açılmıĢtır.

Okuma-Yazma II. Kademe Kursu açılmıĢtır

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

7


Merkez Binamızda Kadın Üst Giysileri Dikimi (Pantolon-Jean Pantolon) Kursu AçılmıĢtır

Ġngilizce A1 Seviyesi Kursu açılmıĢtır

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

8


Yayla AÇEM´de Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma Kursu AçılmıĢtır.

Tuzla Devlet Hastanesi´nde Pilates Eğitimi 1. Seviye Kursu açılmıĢtır.

Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı Kursu AçılmıĢtır.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

9


Toki Oruç Reis Ġmam Hatip Ortaokulu´nda Zekâ Oyunları Kursu AçılmıĢtır.

Mimar Sinan Semt Polikliniği´nde Tahrirci/Çinici Kursu açılmıĢtır

AĢçı Çırağı Kursu AçılmıĢtır

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

10


Okul TaĢıtları Rehber Personel Eğitimi Kursu Açıldı. Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi Kursu Açıldı.

Akfırat Mahallesi Gazi Mustafa PaĢa Ġmam Hatip Ortaokulu'nda Kadın Giysileri Dikimi Kursu AçılmıĢtır

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

11


ĠġKUR ĠġBĠRLĠĞĠNDE BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ KURSU BAġLIYOR!!! Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Ġle ĠĢkur iĢbirliğinde Bilgisayar ĠĢletmenliği Kursu açılacaktır. Kursa katılan kursiyerlere ĠĢkur tarafından günlük katılım ücreti ödenecektir. Kursa katılan kursiyerlerin ücret alabilmeleri için herhangi bir iĢte çalıĢmıyor olmaları gerekmektedir. kesin kayıt için Tuzla Halk Eğitimi Merkezine gelebilirsiniz.

Merkez Binamızda Pastacı Çırağı Kursu AçılmıĢtır

ġifa Mahallesi Muhtarlığı Üstünde Ġngilizce A1 Seviyesi Kursu AçılmıĢtır.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

12


KURSLARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER Hacer Dönmez Öğretmenimizin Kur´an-ı Kerim Kursu

Kadriye SAVRAN Öğretmenimiz ve Kursiyerlerinin Tuzla Belediyesi YaĢlılar Merkezindeki ÇalıĢmaları

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

13


Kabak iĢlemeciliği kursumuz devam ediyor

Hatice Buçan OKUMUġ Öğretmenimiz ve Kursiyerlerinin Emlak Konutları Elde Beyaz ĠĢi ÇalıĢmaları.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

14


Arıcılık KURSU modül sınavını yaptık.

Kurs denetimlerimiz devam ediyor. Bugün yayla mahallesi, istasyon mahallesi, Postane mahallesindeydik. Yarın Ġçmeler mahallesi ve aydınlı mahallesindeyiz.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

15


Çini Kursumuz.Öğretmenimiz Nilgün YILMAZ

Büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü anma haftası etkinliklerimiz .

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

16


Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Kalorifer AteĢçiliği Kursu Öğretmenimiz Sercan CĠHAN

Tuzla Halk eğitimi merkezi Halk oyunları topluluğu çalıĢmalara devam ediyor.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

17


Yıldızlar YetiĢiyor.Emlak Konutlarında Futbol Eğitimi Aralıksız Devam Ediyor.

Merkez Bina Okuma Yazma Kursumuz.Öğretmenimiz Günay KARATAġ

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

18


Farabi Ġlkokulu Meryem ÇANGIR Öğretmenimiz ve Kursiyerlerinin Giyim Atölyesi ÇalıĢmaları

Hacer Dönmez Hocamız ve Kursiyerleri Mimar Sinan Ġlkokulu´nda Mevlidi Nebi Programı GerçekleĢtirdi.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

19


Mimar Sinan AÇEM ĠletiĢim Yöntem ve Teknikleri Kursu Öğretmenimiz

Orhanlı Açem El Sanatları Elde Dekoratif NakıĢ Kursu Öğretmenimiz Fatma Emel Çelik

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

20


Ġçmeler Okul öncesi ve Çocuk GeliĢimi Kursu Öğretmenimiz Selin ÇETĠNEL

Emlak Konut 2 Etap Bedriye GÜVENÇ Öğretmenimiz ve Kursiyerleri Tarafından Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi ve Yemek Ġkram Edildi.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

21


ĠĢbirliği Kapsamında ÇalıĢtığımız Dernek ve Stkların ĠĢ Güvenliği Denetimini Yaptık.

Tuzla Devlet Hastanesi ĠĢaret Dili Kursumuz.Öğretmenimiz Belma ÇOLAKOĞLU

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

22


Su Kabağı ĠĢlemeciliği Kursumuzu Ziyaret Ettik

Merkez Bina Cam Atölyesi ÇalıĢmalarımız.Öğretmenimiz ġule ATEġOĞLU

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

23


Ġsmek Bünyesinde Açılan Kurslarımızı Ziyaret Ettik.

Kurumumuzda Salı ve Cuma Günleri Hijyen Kursu Açılmaktadır. .Öğretmenimiz Arzu ġAHĠN

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

24


Aydan GENÇ Öğretmenimiz ve Kursiyerlerinin Özgür Sanat Evi GümüĢ Atölyesi ÇalıĢması

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

25


BANKAMATİKTEN AÇIK ORTAOKUL ÜCRETİ YATIRILIRKEN İZLENECEK YOLLAR Bankamatikten Para Yatırılırken Ġzlenecek Adımlar 1-GĠRĠġ tuĢuna basınız. 2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuĢuna basınız. 3-Ana sayfadan ÖDEME ĠġLEMLERĠ tuĢuna basınız. 4-EĞĠTĠM ÖDEMELERĠ tuĢuna basınız. 5-KarĢınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERĠ ni seçiniz. 6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. AÇIK ÖĞRETĠM ORTAOKULU SINAV BEDELĠ (veya Açık Öğretim Ortaokulu Sınavına yatırılacağına dair benzer ibare) olacak 7-ATM tuĢları yardımıyla T.C. KĠMLĠK NUMARANIZI girin ve GĠRĠġ tuĢuna basınız. 8-Yatıracağınız 30 TL’’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuĢuna basınız. 9-Paranızı ekranda gösterildiği Ģekilde bölmeye yerleĢtirin ve GĠRĠġ tuĢuna basınız. 10-Para tanımlama iĢlemi için lütfen bekleyiniz. 11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karĢılaĢtırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuĢuna basınız. 12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuĢuna basınız. 13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız. 14-ĠĢleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

Kredi Kartı İle Sınav Ücreti Ödeme İmkânı Millî Eğitim Bakanlığı uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu. Bilgi ĠĢlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara baĢvuracak kiĢilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi. Adaylar bankalara gitmeden ev, iĢ yeri veya mobil cihazlardan sınav ücretlerini yatırarak baĢvurularını tamamlayabilecek. Sınav ücreti, "https://odeme.meb.gov.tr" adresinden yatırılabilecek TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

26


OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ Sayın CumhurbaĢkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve EĢleri Hanımefendi Emine ERDOĞAN’ın himayelerinde Türkiye çapında baĢlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Tuzlamızda ulaĢılmadık vatandaĢ bırakmadık. Tuzla Kaymakamlığı ile koordineli olarak tüm resmi,özel kurumlara derneklere muhtarlıklara ulaĢılarak okuma yazma bilmeyen vatandaĢlarımızı tespit ettik. Bu çerçevede Tuzla genelinde 51 okuma yazma kursu açıldı ve kurslarımıza 490 öğrenci devam etmektedir. Ak Parti Ġstanbul Ġl ve Ġlçe Kadın Kolları TeĢkilatları okuma yazma bilmeyen kadınların, CumhurbaĢkanımız ve saygıdeğer eĢlerinin baĢlatmıĢ olduğu okuma yazma seferberliğine destek kapsamında kurs startını Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden vermiĢlerdir. Ak Parti Kadın Kolları Ġstanbul Ġl BaĢkanı Sayın ġeyma Dövücü'ye,Tuzla Belediye BaĢkanı Sayın Dr ġadi Yazıcı ve değerli eĢleri Sayın Dr Fatma Yazıcı'ya,Ak Parti Tuzla Ġlçe BaĢkanı Sayın Sebahattin Demirci'ye Ak Parti Kadın Kolları Tuzla Ġlçe BaĢkanı Sayın Derya Bacacı'ya kursiyerlerimize,kurs öğretmenlerimize ve tüm ziyaretçilere teĢekkür ederim.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

27


PROJELERİMİZ

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BÜLTENİ

ULUSLARARASI PROJELER  ERASMUS+ KA2 UMUT ÜLKESİNDE YAŞAMLARI YENİDEN KURMAK PROJESİ (koordinatör)  ERASMUS+ KA201 CEVHERLERİN KEŞFİ (ortak)  ERASMUS+ KA1 ADIM ADIM KODLAMA VE YENİLİKÇİ DİJİTAL EĞİTİM PROJESİ (koordinatör)  ERASMUS+ KA1 YAPABİLDİĞİM KADAR VARIM (Yeni Başvuru)

ULUSAL PROJELER  POTANSİYELİMİ KEŞFET, GELECEĞİMİ AYDINLAT PROJESİ (işbirlikçi)  NESLİMİZ TARİH YAZAN BÜYÜKLERİNİ TANIYOR (ortak)  GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN PROJESİ (ortak)  BAĞIMLI OLMA SAĞLIKLI OL PROJESİ (ortak)

YEREL PROJELER  YETENEK AVCISI PROJESİ  BEN İSTANBULUM PROJESİ  ENGELLERİ AŞIYORUZ PROJESİ  EĞİTİMDE SOSYAL MEMNUNİYET PROJESİ  NE OLURSAN OL GEL  HER HAFTA BİR SEMİNER BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ  DOĞA DOSTU OKULLAR PROJESİ

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

28


REBUILDING THE LIVES IN THE LAND OF HOPE (UMUT ÜLKESİNDE YAŞAMLARI YENİDEN KURMAK) Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (Yenilik Geliştirme) Projesi Projenin süresi: 24 ay Proje Destekçisi: Türkiye Ulusal Ajansı Proje Yürütücüsü: Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Proje ortakları: -Tuzla Kaymakamlığı - The Institute of Entrepreneurship Development (Enstitü) – Yunanistan - Comune di Magenta – İtalya (Magenta Belediyesi) - Integration För Alla – İsveç (STK) - Association Terra Vera – Slovenya (STK) - Stowarzyszenie Klub Sportowy ACTIVITA – Polonya (STK) Bu proje ile ortak ülkelerde bulunan mülteci ve göçmenlerin, içinde bulundukları topluma sosyal ve ekonomik açıdan entegre olmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda projemizle hedef grupların temel ve anahtar becerilerini arttırarak topluma uyumlarını kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Projenin başında bölgemizde ve ortak ülkelerde bulunan mülteci ve göçmenler hakkında güncellenmiş verileri toplamak hedef grubu doğru tanımlamak amacıyla ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilecektir. Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla proje ortağı ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte 2 modül oluşturulacaktır. Bu modüllerden birincisi, sosyal entegrasyonu sağlamaya yardımcı olacak en önemli araçlardan biri olan ev sahibi ülkenin dilini öğretmek amacıyla “Dil Eğitimi” modülüdür.Projenin diğer önemli bir faaliyeti ise, mültecilerin ve göçmenlerin temel dijital becerilerini ve dijital okur yazarlığını arttırmak amacıyla ortaklarla birlikte ‘’Dijital Okuryazarlık’’modülü oluşturmaktır.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

29


OUR WORK TO EXTRACT ORES PROJESİ

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finansman desteği almaya layık görülen proje, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Koordinatörlüğünde hazırlanmıştır. Öğrencileri yeteneklerine göre keşfetmede, Avrupa´daki yenilikçi eğitim müfredatını ülkemize getirmek için tasarlanmış Öğretmen Eğitimi odaklı Projenin ortakları Romanya, Makedonya, Polonya, RAM ve Tuzla HEM’ dir. Erasmus+ Programı 2016 Yılı İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik KA201 Karma Stratejik Ortaklıklar Dalında “Our Work To Extract Ores” isimli proje Türkiye çapında kabul edilen 13 projeden birisi olmuştur.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

30


ADIM ADIM KODLAMA VE YENİLİKÇİ DİJİTAL EĞİTİM PROJESİ

Projenin önceliği BİT´nin aktif olarak kullanılarak personelin dijital kodlama, iletişim becerileri, dijital öğrenme artırılmasında aktif bir element olarak kullanılması amaçlanmıştır. Kurslardan birincisi Portekiz Almada gerçekleşecek; bilişim, kodlama, dijital öğrenme, medya okur yazarlığı, teknoloji geliştirilmiş öğrenme konulu kurs Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek. Kurslardan ikincisi İrlanda Duplin´de gerçekleşecek ;Bilişim, iletişim, kodlama, dijital öğrenme konulu kurs temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecektir. Kursun amacı, katılımcıların BİT´i sınıf ortamında kullanmalarını ve edindikleri becerileri öğretmek ve öğrenmek için BİT kaynaklarını kullanmak ve uygulamak için kullanmalarını sağlamaktır. Pratik BİT araçlarının bir dizi kullanımına rehberlik ve nasıl öğrencileriyle öğretme ve öğrenme süreçlerine edilecektir. BİT´in öğrencilerin öğrenmesini nasıl geliştirebileceğini ve müfredatta öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceklerini yansıtılacak. BİT´i sınıfta kullanmalarını ve öğretme ve öğrenme için BİT kaynaklarını kullanmalarını ve oluşturmalarını sağlanacak öğretmenler ayrıca, Bilgi ve İletişim Teknolojisinin sınıftaki eleştirel okuryazarlık kavramını ve öğrencilerin öğrenimi için içerdikleri sonuçları yeniden tanımlayabileceği yolları analiz etmek için oturumlar düzenlenecektir.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

31


POTANSİYELİMİ KEŞFET GELECEĞİMİ AYDINLAT PROJESİ

Tuzla Kaymakamlığı liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrencilere yönelik; "Potansiyelimi Keşfet, Geleceğimi Aydınlat" başlıklı proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başarılı bulunmuştur. Tuzla Halk Eğitim Merkezi projeye, paydaş olarak yer almaktadır. Proje kapsamında ilçemizde; Bilimsel Tasarım-Maker Lab Atölyesi, Sanat Etkinlikleri Atölyesi, Müzik Etkinlikleri Atölyesi, Sportif Beceri ve Koordinasyon Atölyesi, Liderlik ve İletişim Sanatı Atölyeleri ile üstün yetenekli çocuklarımıza ve rehber öğretmenlerimize büyük katkılar sağlanacaktır.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

32


NESLİMİZ TARİH YAZAN BÜYÜKLERİNİ TANIYOR PROJESİ

Tuzla ilçesinde öğrenim gören gençlerin yabancı kültürlerin etkisinden sıyrılarak sahip olduğumuz öz kültür ve medeniyet unsurlarını ve bunların inşasına katkı sunan dini-milli mimarları tanımalarını sağlamak, özellikle gençlerimiz arasında kendi kültürel değerlerini yeterince tanımamaktan kaynaklanan özgüven kaybı ve kimlik çatışmasının önüne geçmek, tarih sahnesinde bilgisi, birikimi ve donanımı ile yer almış tarihe yön vermiş bu şahsiyetleri gençlere rol model olarak tanıtarak kendi yaşam tarzlarında bunları örnek almak ülkemiz için gelecekte önemli bir yere sahip olduklarını kavratmak, ülkemizin öncü liderleri ve geleceğimiz olduklarını hissettirmek, milli kültürünü özümsemek ve yaşamlarında yansıtmak, tarihine, geçmişine, ecdadına, kültürel değerlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerin farkında genç bir kuşak oluşturmak amaç edinilmiştir

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

33


BAĞIMLI OLMA SAĞLIKLI OL PROJESİ İstanbul Tuzla’daki ortaokul ve lise çağındaki örgenciler ve ailelerine etkinlik temelli uygulamalarla, milli ve manevi değerleri edinmeleri, kişiliklerini güçlendirmeleri, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmeleri ve karakter gelişimi yoluyla riskli davranışlarını değiştirmelerini sağlamak projenin konusunu oluşturmaktadır. Çocuk ve gençlere yasam becerileri kazandırarak karar verme becerilerini geliştirecektir. Çocuk ve gençlerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacaktır. Çocuk ve gençlerde karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde proje faaliyetlerine aktif katılımını sağlayarak çocuk ve gençleri sağlıklı yasama, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilecektir. Projede değerler eğitiminin verilmesiyle sosyal faaliyetler ve çok yönlü etkinliklerin kullanılması sağlıklı davranışların pekişmesini sağlayacaktır.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

34


Umutlu mülteciler adlı projemiz Avustralya Büyükelçiliği tarafından kabul edildi. Tuzlamıza hayırlı olsun.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

35


KURUMUMUZA ZİYARETE GELENLER VE ZİYARETLERİMİZ Tuzla ĠHH BaĢkanı Mehmet Tahir AYDINLI ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri ve Kudüs maketi hediyeleri için teĢekkür ederiz.

Tuza Belediye BaĢkan yardımcısı Derya BACACI hanımefendiye hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk.Kurumsal olarak birlikte yaptığımız devam eden kurslar Ġle ilgili istiĢarelerde bulunduk.Misafirperverliği için teĢekkür ederiz.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

36


Ġl Mem Hayatboyu öğrenmeden sorumlu Ģube müdürümüz Veysi Çivilibal baĢkanlığında Sultanbeyli Sancaktepe ve Tuzla ilçe Ģube müdürleri ve halk eğitimi merkezi müdürleri toplantısını Sultanbeyli Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleĢtirdik.

Sultanbeyli Ġlçe Spor Müdürü Sami KuĢçu ve Tuzla Ġlçe Spor Müdürü Tolga Demir’e Nazik Ziyaretleri Ġçin TeĢekkür Ederiz.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

37


ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ 24 Kasım Öğretmenler Gününü Tuzla Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmenlerimiz düzenlenen kahvaltı programı ile kutladılar. Etkinliğe Tuzla Halk Eğitimi Merkezinin tüm alanlarda görevli öğretmenleri katıldı. Kurum müdürü Metin ÇANGIR yaptığı konuĢmada Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayarak yaptıkları özverili çalıĢmalardan ötürü öğretmenlerimize teĢekkür etti.

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

38


ARALIK AYI FAALİYET TAKVİMİ

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

39


BASINDA TUZLA HEM

TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

40


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

41


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

42


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

43


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

44


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

45


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

46


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

47


TUZLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 2018 TEMMUZ AYI BÜLTENİ / SAYI-29

48

TUZLA HEM KASIM 2018 BÜLTENİ  
TUZLA HEM KASIM 2018 BÜLTENİ  
Advertisement