Page 1


2

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

Başkan Yazıcı Yerel Basınla Bir Araya Geldi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bölgemizde yayın yapan yerel gazetelerin temsilcilerine kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi. Tuzla Belediyesi Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Yazıcı, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dr. Şadi Yazıcı:

Biz hizmet üretmeye ve halkımızın takdirini kazanmaya çalışıyoruz

A

daylık sürecinden 3. hiz­ met yılına kadar birçok soru­ yu cevaplayan Başkan Yazıcı, seçim vaatlerini yüzde 95 oranında gerçekleştirdiğini söyledi. “Tekrar aday olacak mısınız” şeklindeki so­ ruya, “Bizim anlayışımızda adaylık, önce halkımızın sonra partimizin yetkili organlarının takdirindedir. Biz hizmet üretmeye ve halkımızın takdirini kazanmaya çalışıyoruz” şeklinde cevaplayan Yazıcı, “Kendi­ nizi başarılı buluyor musunuz” soru­ sunu ise “Halkımız başarılı buluyor”

şeklinde yanıtladı. Yakın zamanda Tuzla’da yapılan

anketlerden Vanlı depremzedelere, Başbakanımızla birlikte Suriyeli ço­ cuklara dağıtılan oyuncaklardan 2B yasasına kadar onlarca soruyu cevap­ layan Başkan Yazıcı, toplantının so­ nunda gazetecilerle birlikte nikah sa­ rayını gezdi. İç dekorasyonu süren ve yakın zamanda açılışı yapılacak olan nikah sarayını gezen gazeteciler, tesise hayran kaldılar. Mimarisi, teknolojisi ve akustiği ile hayli iddialı olan nikah sarayının ilk davetlileri olan basın mensupları, Başkan Şadi Yazıcı ile bir­ likte fotoğraf çektirdiler.


HAZİRAN 2012

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HABER

3

Eğitim seminerleri devam ediyor İ

Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, Tuzla esnafına yönelik düzenlenen eğitim ve bilgilendirme seminerleri devam ediyor. Bu çerçevede, ekmek ve unlu mamüller üreticileri ve işyeri çalışanlarına yönelik bir eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan uzmanlar, sektördeki gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

dris Güllüce Kültür Mer­ ke­ zi’nde düzenlenen eğitim ve bil­ gilendirme toplantısına, Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu, sektör tem­ silcilerinden Ali İhsan Kayrın ve İbra­ him Arısoy konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Kemal Durgun yaptı. Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu konuşmasında, “Dünya da ve Türkiye de Ekmek Tüketimi ve Eğilimler” ko­ nusunu işledi. Ekmeğin dünü ve bu­ günü hakkında karşılaştırmalı bilgiler veren Boyacıoğlu, sektörün geleceğine

yönelik değerlendirmelerde bulundu. “Unlu Mamullerde Katma De­ ğer” konu başlığında bilgiler veren Doruk Gruptan Ali İhsan Kayrın ise konuşmasında, fırıncıların ürün çeşitliliği ve pazarda farklı ürünlerle rekabeti artırma konularında fırıncı ve unlu mamul üreticilerine yol gös­ teren açıklamalarda bulundu. Yabancı sermayenin sektörü ve gelişmeleri ya­ kından takip ettiğini belirten Kayrın, birleşme ve güçlü olmanın önemini anlattığı konuşmasında, aksi takdirde sektörde istenmeyen iflasların yaşana­ bileceğine dikkat çekti.

Toplantıda konuşan Unmaş Unlu Mamullerden İbrahim Arısoy ise ko­ nuşmasında, “Üretim Esnasında Gıda Güvenliği İçin Hijyenin Önemi” ko­ nusunu detaylı bir şekilde işledi. Toplantıda söz alan konuşmacı­ lar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın çeşitli sektörlerde hizmet veren işletmecilere ve çalışanlara yö­ nelik eğitim ve bilgilendirme çalışma­ larına verdiği önemin altını çizerek, katkılarından dolayı Başkan Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

Personele sağlık taraması yapıldı

T

uzla Belediyesi, tüm per­ sonelini sağlık taramasın­ dan geçirdi. Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sağlık taramasında belediye personeli, belediye yanında konuşlanan mobil sağlık araçlarında muayene edildi. Tuzla Belediyesi personeline, sağ­ lık taraması çerçevesinde PA-Akciğer grafisi, Odyo (işitme testi), Hemog­ ram (kan testi), SFT (solunum fonk­

siyon testi) ve Göz muayenesi yapıl­ dı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, belediye hizmetlerinde verim­ liliği artırmanın yolunun, personelin sağlıklı ve iyi şartlarda hizmet verme koşullarının sağlanmasından geçtiği­ ni ifade ederek, “Maddi ve manevi yönden personelimize en iyi şartları sağlamak için elimizden geleni yapı­ yoruz. Personelimizin memnuniyeti, halkımızın memnuniyetini sağla­ maktadır” şeklinde konuştu.


4

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

Tuzla 2. Köfte Şenliği AB Bakanı Egemen Bağış’ın Katılımıyla Gerçekleşti Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Tuzla Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Köfte Şenliğine katıldı. Zaman zaman Mangalın başına geçen Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Bakan Egemen Bağış vatandaşlara kendi elleri ile köfte pişirip ikram etti. Tuzla Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği köfte şöleninde yaklaşık 30 bin kişiye ekmek arası köfte dağıtıldı.

K

öfte şenliğinin açılış konuş­ masını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, köftesi ile meşhur Tuzla’nın tanıtımına katkı sağlama amacıyla şenliği düzenledikle­ rini belirterek “ köfte şenliğinin ilkini de sayın Bakanımızın katılımıyla ger­ çekleştirdik. Bugün de bizleri, Tuzlalı­ ları yalnız bırakmadı. Sayın Bakanımı­ za ilçemize katkılarından dolayı tüm tuzla halkı adına teşekkürlerimi sunu­ yorum” dedi. Şenliğe katılan yaklaşık 10 bin kişilik kalabalığa hitap eden Av­ rupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa’nın Türkiye’den bazı beklentileri olduğunu belirterek,

‘’Bizim de onlardan vizesiz seyahat beklentimiz var. Onlara dedim ki ‘ne kadar ekmek o kadar köfte... Siz Avru­ palılar olarak vizeleri ne kadar hızlı bir şekilde kaldırırsanız biz de sizin bek­ lentilerinize o kadar hızlı cevap veririz’ İnşallah Tuzla’nın köftesi Avrupa’nın da ağzının tadını zenginleştirecek, on­ lara da ağız tadı sağlayacak’’ dedi. Bağış, Tuzla Belediyesi tarafın­ dan düzenlenen 2. Geleneksel Köfte Şenliği’nde yaptığı konuşmada,  şenli­ ğin ikincisinin de açılışını yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, Tuzla’nın tanıtımı ve köftesinin bütün Türkiye’ye nam salmasında bu tür et­

kinliklerinin öneminin büyük olduğu­ nu söyledi. Tuzla’nın Köftesi Avrupa’nın da Ağız Tadını Değiştirecek Türkiye’nin huzuru, demokrasi­ si, adalet ve kalkınmasının her daim güçlenmesi dileğinde bulunan Bağış, ‘’İnşallah daha aydınlık yarınlarda, daha güzel günlerde bu ülkenin bütün çocuklarının, Türkiye’nin 81 ilinde tüm kardeşlerimizin doya doya köfte yiyebildiği, doya doya kardeşçe yaşa­ yabildiği, sadece Türkiye’ye değil, bü­ tün bölgeye, huzur, barış ve güvenlik


Bağış, elleriyle hazırladığı köfteleri vatandaşlara ikram etti.

sağladığı günleri sizlerin sayesinde ger­ çekleştireceğiz. Türkiye her geçen gün daha kalkınıyor, daha güçleniyor. İn­ şallah el ele vereceğiz, Türkiye’yi dün­ yanın en güçlü 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz’’ şeklinde konuştu. Geçen hafta Brüksel’de AB üyesi ül­ kelere vizesiz gidebilmenin önünü aça­ cak girişimleri başlattıklarını hatırlatan Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:  ‘Avrupa’nın bizden bazı beklentileri var. Bizim de onlardan vizesiz seyahat beklentimiz var. Onlara dedim ki ‘ne kadar ekmek o kadar köfte... Siz Avru­ palılar olarak vizeleri ne kadar hızlı bir şekilde kaldırırsanız biz de sizin bek­ lentilerinize o kadar hızlı cevap veririz’ İnşallah Tuzla’nın köftesi Avrupa’nın da ağzının tadını zenginleştirecek, on­ lara da ağız tadı sağlayacak.  Konuşmasının ardından Bağış ve beraberindekiler sembolik olarak şenliğin açılışını gerçekleştirdi.  Şen­ lik kapsamında kurulan standlarda köfte pişiren Bağış, vatandaşlara ek­ mek arası köfte dağıttı.  Şenlikte 30 bin kişiye köfte ve ayran ücretsiz ola­ rak dağıtıldı.  Bakan Bağış: Gelin İyilik Yapmayı Avrupa Geneline Yayalım   Bağış, Köfte Şenliği’nin ardından Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı’nda dü­ zenlenen İyilik Şampiyonası ödül töre­ nine katıldı.  İyilik Şampiyonası hakkında bil­ gi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İyilik Şampiyonası’nı ger­ çekleştirirken amaçlarının verecekleri ödül ile çocukların ve gençlerin iyilik yapmaya teşvik etmek olduğunu ifade etti. Tuzla’dan 1.500 öğrencinin İyilik Şampiyonasına katıldığı belirten Baş­ kan Yazıcı, yarışmaya katılan herkesin zamanla ödülü unuttuğunu ve “daha fazla nasıl iyilik yapabilir” duygusu ile hareket ettiklerini ifade etti. Baş­ kan Yazıcı “Biz Yarışacağız İnsanlık

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ Kazanacak sloganı kullandığımız şampiyona da Tuzlalı gençler Dün­ yanın iyiliğini gerçekleştirdiler, Bizler de onlar iyilik yaparken tüm imkan­ larımızı sunduk. Emeği geçen başta Tuzla Kaymakamlığımız olmak üzere, öğretmenlere ve velilere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. Bağış, burada yaptığı konuşmada da, öğrencilerin iyilikte yarıştığını, ka­ zananın ise insanlık, dünya olduğunu belirterek, ‘’Gelin Tuzla’da başlayan İyilik Şampiyonası projesini bir AB projesi haline getirelim. Bunu Türki­ ye ile sınırlı tutmayıp Avrupa geneline yayalım. Avrupa’nın gençlerini de içine

Dr. Şadi Yazıcı: Tuzla’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla her yıl köfte şenliği düzenliyoruz.

HAZİRAN 2012

düştükleri uyuşturucu, kötü alışkanlık­ lar, çetelerden kurtarmak için bu pro­ jeyi bir AB projesi haline getirelim. Biz

Köfte şenliğine katılan Tuzlalılar, Ferhat Göçer konseriyle coştu.

5

Bağış, konuşmasının ardından İyilik Şampiyonası’nda birincilik ödülünü kazanan Mavi Marmara grubuna ödülünü verdi.

Bakanlık olarak buna hazırız’’ dedi. Türkiye’nin yaptığı insani yardım­ lara değinen Bağış, demokrasinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bağış, ‘’Aslında bu kardeşlerimizin dağıttığı onbinlerce, yüzbinlerce oyuncak, ki­ tap, kıyafet bir yandan da paylaşmayı, demokrasinin istişare kültürünü de ya­ yıyor. Bu yüzden Türkiye bugün ken­ di bölgesinde bir ilham kaynağı’’ diye konuştu. Bağış, konuşmasının ardından İyilik Şampiyonası’nda birincilik ödülünü kazanan Mavi Marmara grubuna ödü­ lünü verdi.  Paris gezisi kazanan grup, 23 binden fazla kitap topladı, 8 öğrenciye dersane bursu sağladı, bir sünnet töreni orga­ nize etti, kuş yuvaları yaptı, bine yakın oyuncak topladı, atık topladı.


6

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

Belediye personelinin aile boyu piknik keyfi

Tuzla Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü belediye personelinin motivasyonunu artırmak amacıyla belediye personeli ve ailelerine yönelik Akfırat Mesire alanında piknik organizasyonu gerçekleştirdi. Çocuklar için animasyon gösterileri ve çocuk oyunlarının yapıldığı piknikte, birbirinden ilginç yarışmalar yapıldı.

P

ikniğe katılan tüm çalışanla­ rına ve ailelerine teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çeşitli zamanlarda belediye personeli arasında dayanışma ve kay­ naşmayı arttıran etkinlikler düzenle­

diklerini söyledi. Belediyeciliğin bir ekip çalışması olduğuna vurgu yapan Yazıcı, “Amacımız, personelimizi mo­ tive etmek ve dostlukların kurulma­ sına vesile olmaktır. Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese

Sahipli Hayvanlar Aşılandı T

uzla’DAKİ sahipsiz hayvan­ ların aşılamasını yapan Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Mü­ dürlüğü şimdi de sahipli hayvanların aşılanmasını gerçekleştirdi. Orhanlı, Şifa, Mimar Sinan ve Aydınlı mahal­ lelerinde yapılan ücretsiz aşı kampan­ yasında, mahalle sahiplerinin kedi ve köpekleri kuduz hastalığına karşı ted­ bir olarak aşılandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kampanya ile ilgili yaptığı açık­ lamada, koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini, başıboş so­ kak köpekleri için Akfırat bölgesinde Doğal Yaşam Parkı yaptıklarını, burada hayvanların bakım, beslenme, aşılama, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ver­ diklerin, bu aşı kampanyası ile de sa­ hipli hayvanların aşılandığını söyledi.

teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür eden belediye personeli ise piknikten son derece mutlu olduklarını belirte­ rek, bu tür organizasyonların devam etmesini dilediler. 


TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

HABER

7

Geleneksel Sanatlar Tuzla’da Buluştu

Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Gelenekten Geleceğe Türkiye Buluşmaları 2” Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde başladı. Açılışını Tuzla Kaymakamı Mümin Heybet, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geleneksel sanatları icra eden sanatçılar ve sanatseverlerin yaptığı Gelenekten Geleceğe Türkiye Buluşmaları 2 bir hafta süre ile Tuzlalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ü

lke genelinde Gele­ neksel Türk Sanatlarını icra eden sanatçılar ve eserleri, Tuzla’da sanatseverlerle bir araya gel­ di. İlki geçtiğimiz yıl Tuzla Belediye­ si tarafından “Gelenekten Geleceğe Türkiye Buluşmaları’nın ikincisi yine Tuzla Belediyesi’nin ev sahipliğinde

gerçekleştirildi. Açılışı Tuzla Belediyesi Nikah Sa­ rayı ve Kültür Merkezi’nde yapılan “Geleneksel Türk Sanatları Türkiye Buluşmaları 2”’de Ülkemizin 81 ilin­ den ve farklı sanat dalları icra eden 120 sanatçı, Tuzla’da bir araya gelerek eserlerini sergilediler. 7 gün süren or­

ganizasyonda geleneksel sanatlarımız­ dan hat, tezhip, ebru, kaat’ı, çini gibi dallarda eserler sergilendi. Ülkemizin 81 ilinde, zor şartlar altında sanatla­ rını icra eden sanatçılar, buluşma sa­ yesinde hem birbirleri ile hem de sa­ natseverlerle çalışma ve birikimlerini paylaşma imkanı buldular.


8

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

Kadın Şöl

G m e ş e Muht T

uzla Belediyesi tarafından bu sene ilki düzenlenen ‘Kadın Şöleni’, Tuzla ve komşu ilçeler­ den gelen kadınların katılımıyla muh­ teşem geçti. Tuzla Sahili tören alanın­ da gerçekleşen etkinliklerde, İkbal Gürpınar, Turgay Başyayla, Şebnem Kısaparmak, Sevcan Orhanve Seda Gökkadar konserleri gerçekleşti. Tuz­

la’daki hemşehri derneklerinin kadın üyeleri kendilerine ayrılan stantlarda yöresel zenginliklerini paylaştı. Sıcak havaya rağmen yoğun bir ka­ tılımla açılışta Tuzlalı kadınlar Yılın Enlerini seçti. Kadın Şöleni’ne AK Parti Milletvekilleri Belma Satır, Alev Dedegil, AK Parti Kadın Kolları İs­ tanbul İl Başkanı Özlem Topal, Tuzla

Kaymakamı Mümin Heybet ve eşi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı­ cı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Mustafa Ataş, kadın sanatçılar ve yazarlar katıldı. Açılışta konuşan Tuzla Beledi­ ye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın eli değen her konuda nezaket, letafet ve merhametin yeşerdiğini belirterek,

Kadın şöleninde, Tuzlalı kadınların iş ve sanat dünyasından seçtiği yılın başarılı kadınlarına ödüller verildi


HAZİRAN 2012

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

9

ve n e l i ç e s n a d afın r a t r a l n ı leri: ’ d N a E k ‘ n ı l ı y n Tuzlalı a dül al ö e d n ’ i n e l ö Kadın Ş AK SENGÜL NTÜRK / BAŞ

leni eçti

G

Türkiye’de bir ilk olarak ‘Kadın Şöle­ ni’ düzenlediklerini ve sosyal hayata kadınlarımızın yaptığı katkıya vurgu yapmak istediklerini ifade etti. Baş­ kan Yazıcı, “Bizim medeniyetimizde kadın anne olarak şefkattir, yar olarak sevgidir. Kadına layık olduğu değeri en iyi şekilde konumlandıran bir me­ deniyetin sahipleri olarak, kadınları­ mızı başımızın tacı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. Tuzla Kaymakamı Mümin Heybet de törende yaptığı konuşmada, özel­ likle okuma yazma kursuna katılan Tuzlalı kadınları, başarıları ve mede­ ni cesaretlerinden dolayı kutlayarak, kendilerini yetiştirme konusunda devletin her zaman kadınlarımızın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.

: CN ALÇI ri e / NAGEHAN ik p K / İZEL S R r Ü T e b N a N H C : an (Albüm) Yılın m a Z r ı e m H r ra g tü ük a Pro : Aşk En Büy ÜRBÜZ Yılın Tartışm ı ıs / ASLIHAN G tç e a ib n z a a S C i ın ş d h : Ya Yılın Ka SARGUT i Oyuncusu KAYA iz D ın d a K : CEMALNUR MERAL ÇETİN Yılın / i k n a m a Z çer azarı ŞI : Öyle Bir Ge Yılın Kadın Y AN BÖLÜKBA H Y A / V T lü ü w : Sho Onur Öd neticisi ö R Y V T ın d a : SUSKUNLA AŞ Yılın K NİLAY KARAK / rk VEN ü lt i a is n iz a D K : Yılın ZİN TANRISE E M / i s te e z a abiri : Yenişafak G Yılın TV Muh i ir b a h u MAK : FETİH 1453 Yılın Kadın M EM KISAPAR N B E Ş / r le n : Güzel Gü Yılın Filmi ı m KAYA ra g ro P BURCU ÇETİN : öktürk Yılın Kadın u ESİ / Gülay G s T u E Z rc A o G p S N Ü ın : BUG Yılın Kad Yazarı e ş ö K ın d a Yılın K

Tuzlalı kadınlar tarafından seçilen, medya, sanat ve iş dünyasından yılın başarılı kadınlarına ödül ve plaket ve­ rildi. Şölende ayrıca, okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan Tuzlalı kadınlara sertifikaları da şölene katı­ lan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Kadın­ lar İkbal Gürpınar ile söyleşi yaptılar.

Kadın Şöleninde, Tuzla’daki hem­ şehri dernekleri kadın üyeleri, ken­ dilerine ayrılan standlarda yöresel el sanatları, yemekleri ve kıyafetleri gibi kültür ve sanat ürünlerini sergiledi­ ler. Kadın Şöleni’nde ayrıca,  Tuzla Belediyesi tarafından kurulan stand­ larda da, kadınlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler de yer aldı.

Tuzlalı kadınlar, İkbal Gürpınar, Turgay Başyayla, Şebnem Kısaparmak, Sevcan Orhan ve Seda Gökkadar konserleriyle coştular.


10

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

TUZLA’NIN MAHALLE

Tuzla Belediyesi, “Mahalleme Yaz Geldi” sloganıyla mahallelerde alt yapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, her hafta bir mahallede hizmet seferberliği başlatan Tuzla Belediyesi, Başkan Dr. Şadi Yazıcı ve 250 kişilik personeli ile birlikte mahallelerde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor.

F

en İşleri, Park ve Bahçeler, Za­ bıta, Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşan 250 kişilik personel ekibi, araç ve gereçle­ ri ile her hafta bir mahallede hizmet seferberliği başlatan Tuzla Belediyesi, altyapı, yol, kaldırım onarımı ve bo­ yaması, ağaç bakımı ve çiçeklendirme, çöp kovalarının yenilenmesi, kontey­ nırların temizlik, dezenfekte ve boyan­ ması gibi hizmetleri gerçekleştirerek tüm mahalleleri yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. “Mahalleme Yaz Geldi” projesini

Aydıntepe Mahallesi’nden başlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı­ cı, başkan yardımcıları, birim müdür­ leri ve personeli ile birlikte projenin uygulandığı mahalleleri baştan baştan sona dolaşıyor. Eksikleri ve yapılması gerekenleri tespit ederek ilgili birimlere talimat veren Başkan Yazıcı, mahalle esnafını da tek tek ziyaret ederek görüş ve önerilerini alıyor. 4 ay gibi bir sü­ rede tüm Tuzla’nın elden geçirileceğini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu kampanya ile, Tuzla’nın yaza yepyeni bir yüzle merhaba diyece­

ğini belirtti. Şu ana kadar Aydıntepe, İçmeler, Mimar Sinan, Şifa, Postane, Cami ve İstasyon mahallelerinde gerçekleştiri­ len proje, Aydınlı Mahallesi ile devam edecek ve her hafta bir mahallede de­ vam ederek tamamlanacak. İlgili birimlerin katılımıyla oluşan 250 kişilik belediye ekibini, iş makinalarını ve belediye yönetimini mahal­ lelerinde gören Tuzla halkı, projeyi büyük bir beğeni ile karşıladı.


HAZİRAN 2012

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HABER

11

ELERİ’NE YAZ GELDİ Mayıs ayı sonunda başlayan ve yaklaşık 4 ay sürecek çalışmalar sonunda, Tuzla’nın tüm mahalleleri, belediye birimleri tarafından elden geçirilerek yazı yepyeni bir çehre ile karşılayacak.

Tuzla esnafı belediye çalışmalarından memnun

T

uzla Belediyesi tarafından uygulanan “Mahal­ leme Yaz Geldi” projesi devam ediyor. Proje kapsamın­ da, belediyenin ilgili birimlerinden oluşan 250 kişilik ekiplerle mahalleleri ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mahallelerdeki altyapı ve çevre hizmetlerinde yoğun bir çalışma yürütür­ ken mahalle esnafını da ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinliyor. “Mahalleme Yaz Geldi” projesi kap­ samında altyapı, temizlik, ağaçlandır­ ma, peyzaj, kaldırım ve yol çalışmaları yürüten Tuzla Belediyesi, bu çalışmayı

her hafta bir mahallede gerçekleştiriyor. Tuzla Belediye Baş­ kanı Dr. Şadi Yazıcı da, proje kapsamında beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri olduğu halde mahalle esnafını gezerek görüş ve önerilerini dinliyor. Mahallelerde adeta bir bayram havası estiren proje ile, kar­ şılarında kalabalık bir belediye ekibini gören mahalle sakinleri ise yürütülen çalışmalardan oldukça memnun. Özellikle ma­ halle esnafı, kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ediyorlar. Aydıntepe, Şifa ve İçmeler mahallelerinde tamamlanan “Mahalleme Yaz Geldi” projesi, her hafta bir ma­ hallede olmak üzere Tuzla’nın tamamında gerçekleşecek.


HABER

12

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

Tuzla’nın özel çocukları atletizm şenliğinde buluştu

B

u yıl ikincisi düzenlenen “Tuzla Özel Çocuklar Atletizm Şenliği”, Tuzla Stadyumu’nda yapıldı. Atle­ tizm şenliğine Tuzla’daki özel eğitim okulları öğren­ cileri, özel alt sınıflar ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden engelli çocuklar katıldı. “Spor engel tanımaz” sloganı ile atletizm şenliğine hazırlanan engelli öğrenciler, Tuzlalı­ lar için birbirinden güzel gösteriler sundu. Organizasyon­ da engelli öğrenciler, yaş guruplarına göre eşleşerek koşu yarışına katıldılar. Heyecanlı yarışların ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere madalya verildi. Engelli olmanın spordan ve hayattan kopuk olmak anlamına gelmediğini

gösteren öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı. Özel Çocuklar Atletizm şenliği ile ilgili görüşlerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “En­ gelli çocuklarımız, kendilerine imkan sağlandığında nasıl harikalar sergilediklerini bizlere her fırsatta göste­ riyorlar. Asıl engel, toplumun bir kısmını bazı imkanlar­ dan mahrum bırakma anlayışıdır. Bizler Tuzlamızdaki tüm bireylere olduğu gibi özellikle engelli gençlerimize de her türlü imkanı sağlıyor ve onların da diğer yaşıtları gibi hayatın içinde aktif olarak yer almalarını sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yazıcı Okul Aile Birlikleriyle Bir Araya Geldi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: Belediyemiz, ilk günden itibaren yarının yetişkinleri olacak çocuklarımızın eğitimine ve onları yetiştiren eğitim kurumlarımıza büyük önem vererek çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

B

elediye olarak sivil toplum kuruluşları ile sürekli bir araya gel­ diklerini ifade eden Başkan Yazıcı, Okul Aile Birliği yöneticileriyle de bir arada olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi. Belediye olarak eği­ time büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yazıcı “Belediyemiz, ilk günden itibaren yarının yetişkinleri olacak çocuk­ larımızın eğitimine ve onları yetiştiren eğitim kurumlarımıza büyük önem ve­ rerek çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek­

tedir. 2011-2012 eğitim yılı içerisinde tüm okullarımızın tadilatını gerçekleş­ tirdik, ilk öğretim öğrencilerine yönelik on-line eğitim hizmetimiz devam ediyor. Biz Tuzla’da okuyan öğrencilerimizin ba­ şarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şu an ilçemiz İstanbul genelinde çok iyi bir sırada. bu nedenle başta kaymakamımız olmak üze­ re, ilçe milli eğitim müdürümüze, müdür ve öğretmenlerimize teşekkür ederim ” şeklinde konuştu.


HAZİRAN 2012

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HABER

13

Tuzla yöresel geceleri sona erdi Tuzla Belediyesi tarafından, ilçedeki hemşehri derneklerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Yöresel Geceler” sona erdi. Tuzla Sahil alanındaki standlarda yörelerini tanıtma imkanı bulan hemşehri dernekleri, akşamları da tören alanında kurulan sahnede, yöresel sanatçıları ile izleyicilere keyifli saatler yaşattılar.

A

çılışı İstanbul Valisi H. Avni Mutlu tarafından ger­ çekleşen standlarda il dernek­ leri 20 gün boyunca yerel kültürlerini ziyaretçilere tanıtma imkanı buldular. Hemşehri dernekleri, akşamları da düzenledikleri kültür sanat etkinlik­ leri ve konserlerle Tuzlalılara keyifli saatler yaşattılar. Türk kültürünün zengin örneklerini ve Anadolu mut­ fağının lezzetlerini bir arada tanıma fırsatı bulan Tuzlalılar ise, organizas­ yondan oldukça memnun kaldılar. 20 gün süren Tuzla yöresel geceleri ile ilgili konuşan Tuzla Belediye Baş­ kanı Dr. Şadi Yazıcı, Türk kültürünün ve yöresel zenginliklerimizin Tuzla’da yaşatılması ve yeni kuşağa aktarılması konusunda her zaman çaba sarf et­ tiklerini ifade ederek, “Tuzlamızdaki hemşehri derneklerimizin bu konu­ daki hassasiyetleri, gurur duyulacak seviyededir. Kendilerini bu organizas­ yonumuza katılmalarından ve başarı­ larından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yöresel standları tek tek dolaşan Başkan Yazıcı, el değirmeninde buğday öğüttü.


14

HABER

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HAZİRAN 2012

Tuzla Belediyesi iyiliği yılın her gününe yayan ‘İyilik Şampiyonası Projesi’ görkemli bir final ile sona erdi. Tuzla’dan Bin 500 öğrencinin katıldığı İyilik Şampiyonası’nın finalinde şampiyon olan Mavi Marmara takımı Disney-Land ile ödüllendirildi.

İyilik Şampiyonları

Gönülleri Fethetti kaybeden 8 insanın katarakt ameliyatı masraflarını karşıladılar.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı:

Amacımız, çocukları ve gençleri iyilik yapmaya teşvik etmek.

Dünyanın İyiliğini Yaptılar İyilik evrenseldir anlayışıyla hareket eden İyilik Şampiyonları kendi harçlıkla­ rından biriktirdikleri paralarla Afrika’da susuzluktan ölen kardeşleri için 1 kuyu açtırdılar. Susuzluktan görme yetilerini

siye yardımında bulundular. Şampiyonlar Bakacak kimsesi olma­ yan yaşlıları ekipler halinde her hafta ziyaret ettiler. Ziyaretlere annelerine hazırlattıkları Poğaça, böreklerle giden Gençler, yaşlılarla bol bol sohbet ettiler. 7 Kategoride Kıyasıya Yatıştılar

İ

yilik Şampiyonası kapsamında gençler; 182.000 kitap, 17.000 adet yaz ve kışlık elbise, 18.000 oyuncak topladılar. Şampiyona kapsamında toplanan oyuncakları Suriye’den ülkemize sığınmak zorun­ da kalan mülteci çocuklara dağıttılar. Kilis’teki ziyaretlerinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte toplanan oyuncakları dağıtan İyilik Şampiyon­ ları Suriyeli çocuklarla tek tek ilgi­ lendiler ve onlarla seksek, ip atlama, misket oynadılar.

Tamamı İlk ve ortaöğretimden 1.500 öğrencinin katıldığı İyilik Şampiyonası’nda maddi durumu iyi ol­ mayan ailelerin okuyan çocuklarını da düşünen gençler, 4.500 öğrenciye kırta­

İyilik şampiyonasına katılan 1.500 öğrenci; kitap ve oyuncak toplama, atık kağıt ve pil toplama, kedi,köpek ve kuş yuvası yapma, iyilik projeleri, sosyal ak­ tivitelere katılma ve serbest iyilik baş­ lıklarından 7 ayrı kategoride yarıştılar. 3 ay süren Şampiyonada yüzlerce proje üreten öğrenciler 5 ve 6’şar kişilik takım­ lar kurularak iyilik yapmada birliktelik duygusuyla hareket ettiler. Tuzla Belediyesi tarafından 2012 yılı­


HAZİRAN 2012

TUZLA BELEDİYE BÜLTENİ

HABER

15

Başkan Yazıcı: “Biz Yarışacağız İnsanlık Kazanacak” sloganı kullandığımız şampiyonada Tuzlalı gençler dünyanın iyiliğini gerçekleştirdiler. Bizler de onlar iyilik yaparken tüm imkanlarımızı sunduk.

İyilik şampiyonasına katılan Tuzlalı öğrenciler 2 ay gibi kısa bir sürede 182 Bin kitap toplayarak büyük bir başarıya imza attılar. nın Şubat ayında başlayan İyilik Şampi­ yonası, Final töreni ile sona erecek. Tuzla Belediyesi tarafından Paris Disney-landBalkan Gezilerini kazananların açıkla­ nacağı Törene, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış katılarak şampiyonları ödüllendirecek.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya­ zıcı İyilik Şampiyonası’nı gerçekleşti­ rirken amaçlarının verecekleri ödül ile çocukların ve gençlerin iyilik yapmaya teşvik etmek olduğunu ancak zaman ile yarışmaya katılan herkesin ödülü unut­ tuğunu ve “daha fazla nasıl iyilik yapabi­

lir” duygusu ile hareket ettiklerini ifade etti. Başkan Yazıcı “Biz Yarışacağız İn­ sanlık Kazanacak sloganı kullandığımız şampiyonada Tuzlalı gençler dünyanın iyiliğini gerçekleştirdiler. Bizler de onlar iyilik yaparken tüm imkanlarımızı sun­ duk” şeklinde konuştu.

Tuzla’nın iyilik şampiyonları, Tuzla’dan topladıkları oyuncakları Suriyeli çocuklara götürdüler.


T VA U A H K I AÇ NLERİ Z Ü G A SİNEM L A

2 1 0 2

29 HAZİRAN 2012 CUMA

30 HAZİRAN 2012 CUMARTESİ

1 TEMMUZ 2012 PAZAR

2 TEMMUZ 2012 PAZARTESİ

3 TEMMUZ 2012 SALI

4 TEMMUZ 2012 ÇARŞAMBA

5 TEMMUZ 2012 PERŞEMBE

6 TEMMUZ 2012 CUMA

7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ

8 TEMMUZ 2012 PAZAR

9 TEMMUZ 2012 PAZARTESİ

10 TEMMUZ 2012 SALI

11 TEMMUZ 2012 ÇARŞAMBA

12 TEMMUZ 2012 PERŞEMBE

13 TEMMUZ 2012 CUMA

29 HAZİRAN 13 TEMMUZ

FİLM GÖSTERİMLERİ TUZLA SAHİLİNDE

SAAT: 20.30’DA

İyi Seyirler Dilerim... Dr. Şadi YAZICI Tuzla Belediye Başkanı

Her akşam ücretsiz Patlamış Mısır ( ) İkramı... Her akşam E-5 üzerindeki mahallelerimizden Tuzla sahiline ücretsiz araç kaldırılmaktadır. Bilgi için: 444 0 906 facebook.com/tuzlabelediyesi facebook.com/BaskanYazici kultur@tuzla.bel.tr www.tuzlakultursanat.org

Tuzla Belediyesi Haziran 2012 Bülteni  
Tuzla Belediyesi Haziran 2012 Bülteni  

Tuzla Belediyesi Haziran 2012 Bülteni

Advertisement