Page 1

Beboernyt GRATIS

sommerglĂŚder

Ny tilmelding Side 12

Side 14

Historisk

lav huslejestigning Side 8

JUNI 3/2013


indhold 3

1 spadestik i Æblelunden er taget

4

Helhedsplan i afd 7 - Ringkøbingvej

6

Historisk lav huslejestigning

8

Initiativpris 2013

9

Ole Maler

10

NY tilmelding på vej

12

Beboerarrangementer

13

Gratis sommerglæder

14

Sjov ved stranden

15

Oplevelser, Motion og Natur

16

Oplevelser for dig og familien

18

Overnatning i Shelter

20

Kontakt AAB

22

Bytteboliger

23

541

MILJØMÆR K ISK

NG NI

NO RD

2

Leder

Tryksag

469

4

10

20


Leder På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle beboere, ansatte og afdelingsbestyrelsesmedlemmer en god sommer

for de ramte familier

Med den vinter og det korte forår vi har haft, trænger vi til en periode med godt vejr Den økonomiske krise er stadig en plage for mange familier, det er på tide, at samfundet kommer med tiltag, der kan lette tilværelsen

Vores hjemmeside er nu kommet i gang med stor succes Hver afdeling har nu sin egen side, hvor man kan læse om, hvad der foregår i ens egen afdeling AAB sørger for, at siderne løbende bliver opdateret Et af de tiltag, man har talt om på møderne om servicepakken er om vi skal have en telefonvagt i AAB udenfor normal arbejdstid Afdelingsbestyrelserne er blevet spurgt og skal efter sommerferien svare, om det er noget, vi skal indføre

Vi vil også, når vi skal ind i en lejlighed, som et supplement til de almindelige varslingsbreve, sende en SMS til de enkelte beboere i lejligheden Vi kom sidste år med et nyt layout til vores budgetter, det er blevet godt modtaget I år vil I få regnskaber i samme form Afdeling 7 Ringkøbingvej har vedtaget en flot helhedsplan Afdelingen skal have et stort løft med nyt tag, facader, vinduer, altaner, bad i hvert lejemål og sammenlægning af nogle af lejlighederne Vi er også begyndt at opføre 1 etape af vores nye afd 65 i Hjortshøj, der består af 46 lejligheder i dobbelthuse Med håbet om en god sommer til alle Erik Piilgaard Formand AAB

3


1. spadestik i Æblelunden er taget

Tekst og foto | Lone Brock

En solrig dag i maj gik startskuddet til byggeriet af den nye boligafdeling 65 - Æblelunden i Hjortshøj. Her skal opføres 46 familieboliger. Bebyggelsen ligger på en tidligere æbleplantage, og meget af beplantningen derfra vil blive bevaret og er tænkt ind i den nye bebyggelses fællesarealer.

Projektets samarbejdspartnere fra Dansk Boligbyg, arkitektfirmaet Frost Larsen, AABs bestyrelse og direktør Anders Rønnebro var blandt de fremmødte

4

Formand Erik Piilgaard bød de fremmødte velkommen og fortalte om byggeriet


Her ses nogle af gæsterne

Her tages det første spadestik til afd 65 - Æblelunden I baggrunden ses æbleplantagen

5


6

Helhedsplan i afd. 7 - Ringkøbingvej På et ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 7 - Ringkøbingvej blev det vedtaget at gennemføre en helhedsplan for afdelingen. Det medfører en betydelig forbedring af det enkelte lejemål. F.eks. får alle lejligheder nu eget bad og egen altan. Derudover skal afdelingen have nyt tag, nye vinduer og en omfattende facaderenovering. Af de nuværende 108 lejligheder bliver 6 lejligheder nedlagt, som en del af helhedsplanen. Arbejdet forventes påbegyndt ultimo 2013 og de berørte beboere tilbydes naturligvis genhusning andet sted i AAB.


7

Skitseforslag B


Historisk lav huslejestigning Tekst | Kenneth Hillerslev Nielsen

Budgetterne for 2014 er færdiggjort, og resultatet viser en historisk lav huslejestigning Så længe nogen kan huske, har AAB aldrig haft en så lav huslejestigning, som den der kommer i år 2014 I hele 8 afdelinger er der tale om, at huslejen falder, og i langt de fleste afdelinger er der ingen stigning i huslejen Samlet set stiger huslejen i alle afdelinger med 0,04% i gennemsnit Det er historisk lavt!

Det er ikke uden en vis stolthed, at AAB kan melde ud, at den samlede gennemsnitlige husleje er så lav, og at så mange afdelinger opnår 0% i huslejestigning eller ligefrem et huslejefald Alt i alt skyldes det, at vore afdelinger har en sund økonomi og en fornuftig opsparing til fremtidige vedligeholdelsesopgaver

AAB vil naturligvis fortsætte den positive udvikling og blive ved med at sikre, at afdelingerne har en sund økonomi Som følge af den normale prisudvikling i samfundet, tror AAB dog ikke, at vi kan gentage så lav en huslejestigning indenfor de kommende år

Årsagen skyldes primært to forhold:

8

• •

Opsamlede overskud fra tidligere år Høje renteindtægter

Oversigt over huslejestigninger

De fleste afdelinger har siden 2010 fordelt deres overskud ud over de tre næste budgetår I budgettet for 2014 har de fleste afdelinger derfor for første gang indregnet en indtægt, som svarer til en trediedel af overskuddet for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012 Mange afdelinger har de sidste par år haft overskud i deres regnskaber Det skyldes, at afdelingerne har fået en højere rente for deres opsparing hos AAB, end AAB har budgetteret Derudover har bestyrelsen i 2012 valgt at give en bonusrente på 1,5% til afdelingerne Det betyder, at den samlede rente, som afdelingerne har fået, udgør ikke mindre end 5,88% i 2012 Man kan som beboer i AAB være rigtig glad for den høje rente, da det giver en positiv afsmitning på huslejen De sidste tre års rente af opsparingen har været henholdsvis 5,88%, 4,76% og 4,46% Denne rente tror vi ikke, man kan opnå på aftaleindskud i nogle banker i Danmark

28 afdelinger uændret

22 afdelinger stiger

8 afdelinger falder


9

Initiativpris 2013 Fra venstre ses: Kenneth Hillserslev Nielsen, Jørn R Andersen, Helle Nielsen, Peter Thybo Christensen og Ole Nielsen

Årets initiativpris blev tildelt Kenneth Hillerslev Nielsen, Helle Nielsen, Jørn R Andersen, Peter Thybo Christensen og Ole Nielsen, alle regnskabsmedarbejdere i AAB Det skete ved en festlig sammenkomst i AABs lokaler, tirsdag den 9 april Begrundelsen for tildeling af prisen lyder: ”For udarbejdelse af brugervenligt materiale for beboerne, til brug på årets afdelingsmøder Bud-

gettet præsenteres på en ny og tilgængelig måde, der gør det muligt for beboerne at forstå og få overblik over budgettet

Sammen med en gave fi k vinderne et diplom og en buket blomster Prisen blev overrakt af bestyrelsesformand Erik Piilgaard

Dette fremmer beboerdemokratiet, idet beboerne gennem øget indsigt, sikres reel indflydelse på huslejen samt økonomien i deres afdeling Materialet er et udtryk for nytænkning, hvilket gør et vanskeligt emne tilgængeligt”

Tilstede ved prisuddelingen var endvidere foreningens bestyrelse, direktør Anders Rønnebro samt økonomichef Tina Jensen


Ole Maler

Jeg bor i afdeling 60 - Frederiksbjerg-Bo og møder mine naboer på trappen, i gården, på gaden og i vaskekælderen. Alle tilfældige møder med spændende mennesker med hver sin historie. Jeg har fået lov at dele min glæde i en større kreds, i form af en række beboerportrætter her i beboernyt.

Tekst og foto | Marlene Ladefoged

Denne gang handler det om Ole, som også bor i afdeling 60.

Ole Maler er fuld af farver og fortællinger fra barndommen på Møllestien

10

Jeg besøgte Ole med planer om at lave et lille interview om, hvor han finder inspiration til sine malerier Det viste sig, at Ole er så fuld af historier fra et spændende liv i Aarhus, at vi fik nok stof til to artikler Den anden artikel kommer i næste nummer af beboernyt Tilnavnet ”Maler” stammer fra Oles læretid som skiltemaler Rundt på de forskellige jobs var de få malere i deres blå kitler let genkendelige blandt de andre faggrupper ”Når jeg gik gennem byen, blev der ofte råbt ”hej Maler”, og siden er navnet blevet hængende ” Barn i Møllestien Ole er fra 1945 ”Jeg er født oppe på Fødselsanstalten Jylland (fungerede som sådan 1910 - 1996) Så jeg hører egentlig til Johannes Sogn Alle dem der er født deroppe, de hører til Johannes sogn ” Ole voksede op i Møllestien 4A stuen th i en stor 4 etages ejendom Dengang var Møllestien og Grønnegade et område med mange smugkroer, ludere, arbejdsmænd Huset var meget højere end alle de omkringliggende huse, hvilket var en fordel, når han og kammeraterne skulle holde øje med, hvad der skete i gaden Ejendommen findes ikke i dag Den blev revet ned til fordel for plejecenter Møllestien, og familierne blev genhuset af kommunen Ole fortæller så levende, at man ligefrem kan se for sig, hvordan kvarteret den gang så ud for en lille dreng ”Der, hvor vi boede i Møllestien, havde vi noget, vi kaldte det lille nul og det store nul Det lille nul det gik fra Møllestien og om til Grønnegade og hen af Grønnegade og så til Vestergade og fra Vestergade så hen til Møllestien… for Møllestien den havde sådan et knæk Det var det lille nul ”

Ud over de mere lyssky forretninger, som smugkroen og de letlevende damer, var der masser af butikker at kigge på i de små huse i”det lille nul” Der var bl a kaffebaren ”Moster Nutte” og Hekla kiosken, hvor man kunne gå ind og ringe for 25 øre ”Når vi så tog det store nul, gik vi helt hen til Magasin og Immervad, og så hen af Åboulevarden ” På togt Ole fortæller, om dengang han og næsten alle gadens unger tog på togt til Clemens Bro, hvor de lå og spyttede ned på forbipasserende, lige indtil de blev grebet i buksebagen af et par betjente og slæbt hjem ”Så blev der ellers læst op derhjemme Det var sgu to kriminalbetjente, der havde fået fat i nakken af os, så vi måtte hjem og stå skoleret, og der var sgu ikke nogen ”kære mor” Det blev ikke til mere” Jeg sluttede skolen, da jeg gik ud af 7 klasse Det der med bøger - ah det var sgu ikke mig Men når vi havde karakterbog med hjem, havde jeg altid 6 i tegning (6 var det bedste) Arh, men det der skriftlig dansk… der røg vi ned på 4+, og jeg ved ikke hvad Opførsel der skulle du også helst have 6 Det var ikke så godt, at komme hjem med et 5+: ”Hvad fanden, har du lavet noget?” Det gjaldt om at opføre sig ordentligt! Så er det næsten lige meget hvad, ikke?! Dekoratør og bilvasker ”Inden jeg kom i lære, var jeg på noget der hed Jysk Dekoratørskole i Vestergade 49 (der hvor Lynfabrikken er i dag) Der kom jeg ind, lige da jeg var færdig med at gå i skole… inden man blev konfirmeret, så røg man jo derhen til 100 kr om måneden Jeg skulle jo feje og gøre rent deroppe, og der var elever Og så skulle jeg forestille at jeg skulle være dekoratør ” ”Jeg har sandelig været med henne i det gamle Scala (En biograf som den gang lå ved siden af Aarhus Teater) Der havde man sådan en lang foyer,


11

hvor der var nogle udstillingsvinduer eller glasmontrer Der var bl a noget, der hed Wandahl Stoffer Så skulle det hænges op og sættes nåle i, det gjorde vi så i fællesskab ” ”Dekoratørmesteren var sgu egentlig meget god, men det var træls sommetider om lørdagen, der arbejdede man kun til 12:00… Han boede henne i Ewaldsgade, og jeg kan huske et par lørdage, hvor han sagde ” ej men du kan lige komme med hjem, så kan du vaske bilen”, selv om klokken var halv

12, så kunne man lige nå at vaske bilen ”Det fik man ikke ekstra for, nej du fik 100 kr om måneden, færdig arbejde! Du startede kl 7 og så sluttede du kl 16 Sådan var det Man skulle jo være glad for at have noget Så lærte du sgu at stå op om morgenen ” I næste nummer af beboernyt kan du læse om Ole Maler, og hvor han har svinget penslen i voksenlivet


NY tilmelding på vej

12

1. august 2013 ændres måden, du skal tilmelde dig beboerarrangementer.

Arrangementstelefonen 89 31 31 95 og e-mail beboerarrangement@aabnet.dk bliver ganske enkelt nedlagt.

Fremover kan du kun tilmelde dig via vores hjemmeside www.aabnet.dk. Finder du på forsiden under Aktivitetskalender et arrangement, du kunne tænke dig at deltage i, klikker du på det. Så åbner arrangementet sig op, og du kan læse mere om det, hvornår det foregår og selvfølgelig tilmelde dig, hvis du ønsker det.

Tilmeldingen vil stadig foregå efter først-til-mølleprincippet. Det vil sige, du kan få plads på de forskellige arrangementer, så længe der er ledige pladser, og de, som tilmelder sig først, har naturligvis også størst mulighed for at komme med.

Det betyder, at du ikke længere kan tilmelde dig arrangementer pr. telefon eller mail.

Tilmeldingsperioden vil fortsat være en afgrænset periode, og det vil som hidtil fremgå af det enkelte arrangement, hvornår den periode starter og slutter.


Beboerarrangementer

Arrangementerne Her på siderne kan du i hvert nummer se et udbud af arrangementer for beboere i AAB. Ikke alle vores arrangementer er omtalt her, men du kan finde flere på www.aabnet.dk. På hjemmesiden kan du også læse mere om hvert enkelt arrangement. Du kan ikke tilmelde dig et arrangement ved personligt fremmøde i administrationen, såfremt det ikke fremgår tydeligt af arrangementet, at tilmelding skal ske ved personligt fremmøde.

Foredrag: Peter Mygind Tirsdag den 24. september kl. 19.00 ”Jeg var det sorte får - der var ingen, der troede på mig”. Emnet denne aften handler om hvordan Peter Mygind overvandt forhindringerne, opnåede succes og blev et stærkere menneske. Det er både rørende og morsomt og ikke mindst noget alle kan bruge og lære noget af. Det foregår i AABs mødelokaler, Langelandsgade 50. Tilmelding sker i perioden mandag 2. september kl. 10.00 til fredag den 6. september kl. 12.00

Foredrag: Lisbeth Zornig Andersen Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 Foredraget er en rejse gennem et Underdanmark, der er skjult for de fleste, et sted, hvor normløsheden hærger og hvor vold, druk og seksuelle overgreb er en del af hverdagen. Det foregår i AABs mødelokaler, Langelandsgade 50. Tilmelding sker i perioden mandag 7. oktober kl. 10.00 til fredag den 11. oktober kl. 12.00

Du kan max. tilmelde 2 personer pr. arrangement. Det er naturligvis kun beboere i AAB, som kan deltage i vores arrangementer. Du skal ved tilmelding oplyse dit navn og din adresse. Når du har tilmeldt dig et arrangement, har AAB selvfølgelig en klar forventning om, at du så også møder op og deltager i arrangementet. Du optager jo pladsen for en anden, som ellers gerne ville have været med. Bliver du forhindret, bedes du give besked på telefon 89 31 31 95 eller beboerarrangement@aabnet.dk i så god tid, at en anden beboer har mulighed for at få din plads.

13


Gratis sommerglæder

14

Her på de næste sider bringer vi forslag til forskellige oplevelser og arrangementer, du kan deltage i selv, sammen med din nabo eller familie. Kendetegnende for dem er, at de foregår ude i det fri, - altså nogle ude i den grønne natur andre inde i byen. Men det bedste af det hele er, at de er gratis. Nogle af disse oplevelser ligger måske kun et stenkast fra, hvor du bor, og andre må du gå, cykle eller køre lidt for at nå. Beboernyt vil opfordre dig til at drage ud i sommerlandskabet i Aarhus og omegn og benytte dig af alle de tilbud, der er hen over sommeren. Vi mener, vi har fundet noget for de fleste. Tjek også www.aarhuskommune.dk - borger, og find endnu flere muligheder og tilbud end omtalt her på siderne.

Beboernyt udskriver en sommerkonkurrence, hvor du, som beboer i AAB, kan vinde en præmie til en værdi af 200, -kr. Alt hvad du skal gøre for at deltage er at tage dit kamera eller smartphone med, når du drager ud for at deltage i de gratis sommerglæder i Aarhus. Tag et par billeder af begivenhederne og send dem ind til beboernyt@aabnet.dk senest 2. september 2013. (billederne skal være i en høj opløsning, min. 300 dpi)

Beboernyt udtrækker tre vinderbilleder, som honoreres med en præmie til en værdi af 200, kr. Når du indsender dine billeder, så husk at skriv dit navn og din postadresse, samt oplysninger om hvornår billedet er taget, og hvor det stammer fra. I oktobernummeret af beboernyt bringer vi selvfølgelig en collage, af alle de indsendte billeder. Vi glæder os til at høre fra dig.

QR koder til nogle af de aktiviteter der er omtalt på følgende sider.

Bål og shelterpladser:

Kort over shelterpladser:

Reservation:

Fitness i det fri:


Sjov ved stranden Tekst | Karen Kappel Andersen

I

sær i sommermånederne længes mange mennesker efter at komme en tur til stranden For de flestes vedkommende for at bade og/eller få sol på kroppen

Omkring Aarhus er mulighederne gode Der er ikke ret stor afstand, og strandene er for de flestes vedkommende fine, og flere af dem er tildelt blå flag At en strand er tildelt blå flag betyder, at badevandskvaliteten er høj Der bliver taget minimum 10 prøver af vandet hen over sommeren for at kontrollere badevandet for bakterier og alger Resultaterne af prøverne vil være slået op på en opslagstavle Hvis der sker forurening, eller giftige alger blomstrer op, bliver gæsterne advaret herom Der vil være sikkerhedsforanstaltninger i form af funktionsdygtigt sikkerhedsudstyr, førstehjælpsudstyr og en (nød)telefon i nærheden af stranden På nogle af strandene vil der også være livreddere Krabbevæddeløb Hvis man er lidt kreativ, kan der gå meget god tid med at bygge sandslotte Nogle gange kan man være heldig at overtage et bygningsværk fra andre og bygge videre på det og eventuelt dekorere det med sten og skaller Måske kan det være et emne til en lille konkurrence Hvem bygger størst og flottest?

Jeg har flere gange moret mig sammen med familiens og venners børn med at afholde krabbevæddeløb Først laver man en væddeløbsbane ved at grave en 25 cm dyb bane, der måler ca 2 x 2 m, eller så stor som man synes Dernæst skal der fanges krabber En af krabbernes livretter er muslinger, så pluk muslinger af de store sten i vandet, åben dem og bind dem på en pind, så den ligner en lille fiskestang Man skal ikke vente ret længe, før krabberne begynder at bide på snoren Stil krabberne med lidt afstand ved siden af hinanden og lad dem løbe til den anden ende af banen, hvor muslinger kan være belønning/mål Hvis krabbe kommer først? Hvis der er blæsevejr, kan det være fornøjeligt at lave drager Med et par plasticposer, nogle kviste og noget snor kan man hurtigt selv lave sin egen drage Hvilken drage er flottest? Hvilken drage flyver i længst tid? Motion ved stranden Det kan være meget befriende at gå en tur langs stranden Synet af og lyden af vandet, der ruller ind mod land, kan sende mange tanker på flugt Og sikken en masse dejlig, frisk luft man kan trække dybt ned i lungerne Følges man ad med nogen, kan det være lige skønt blot at følges ad og nyde og dele oplevelser som at samtale under vejs Udsigterne til havet kan antage mange

forskellige karakterer, alt efter om der er solskin og lang sigtbarhed, eller om der er overskyet og diset med kort sigtbarhed Find en rund og flad sten og slå smut Hvor mange smut kan du slå med din sten? Tag løbeskoene på og løb dig en tur på stranden Det er god afveksling til asfalterede veje og skovstier, og så er det rigtig god træning at løbe i sand Lad eventuelt belønningen være en frisk dukkert På en varm sommeraften, hvor vandtemperaturen er ca 20 grader, og der ikke er mange krusninger på vandet, kan man være heldig at opleve morild Det er et helt eventyrligt, smukt syn, nærmest som uendeligt mange stjerneglimt i vandet, der opstår ved bevægelse i vandet, for eksempel et svømmetag Svøm en tur i (lys)havet og nyd fænomenet, der kun opstår i saltvand, et lysglimt på ca 0,1 sekund, som udsendes af en lille encellet og kugleformet alge, Noctiluca, når den bliver forstyrret, og der er mange alger i vandet Der er mange flere aktivitetsmuligheder, de nævnte er kun eksempler Rigtig god (sommer) fornøjelse!

15


16

Oplevelser

Mot

Tekst og foto | Lene Schødt

Men selv om du ikke har ”det grønne” lige udenfor, er der alligevel mange tilbud i vores by Der er flere parker og anlæg i byen – f eks Botanisk Have og Mindeparken - som står klar til brug for en picnictur og leg med børnene en sommerdag

Efter en lang vinter trænger de fleste af os til at komme ud i det fri, når temperaturen bliver mere ”menneskelig” Aktiviteter og oplevelser udenfor hører jo især sommeren til

Aarhus er jo bl a kendt for at være storbyen tæt på både strand og skov Og netop i skovene tæt på byen – Risskov og Marselisborg - findes der både vandreruter, cykelruter, løberuter og specielle mountainbike ruter

Selv om du bor i lejlighed i en storby, findes der i Aarhus og omegn masser af gratis tilbud til alle, der interesserer sig for natur og friluftsliv

Gå ind på hjemmesiden www aarhus dk Under Borger - Natur og miljø finder du både beskrivelser og kort over ruterne

Flere af AABs afdelinger har skønne, grønne miljøer i gårdene – som vi omtalte her i bladet sidste år Er du så heldig at bo i èn af disse afdelinger, er det jo nemt at nyde fritiden udenfor, når vejret tillader det

Er du til rigtig friluftsliv og har ”en spejder i maven”, er det faktisk også muligt indenfor bygrænsen – og ganske gratis - at overnatte i det fri, og børnene elsker det jo Der findes primitive lejrpladser – shelters – ved Egå Engsø, Moesgaard Strand, Hørhaven m fl Her kan man tage en enkelt overnatning på spej-


tion

Natur

dermanér helt gratis Du skal blot reservere plads på http://friluftslivaarhus.dk

Hvorfor svede i et indelukket træningslokale, når du i stedet kan gøre det i den friske luft, mens du nyder solen og naturen omkring dig?

Fitness - nu også udendørs

Vi er skabt til at opholde og bevæge os udendørs, så det er ikke underligt, at det føles så befriende og energifyldt at komme ud og trække vejret i det fri Kombinerer du den følelse med din træning, er der ekstra bonus at hente: Du nyder godt af de mange fordele ved træningen – samtidig med at naturen og den friske luft giver ekstra energi, solen supplerer med vigtigt D-vitamin, og ja, du føler dig i det hele taget rigtig godt tilpas!

Mange danskere er i de senere år blevet meget bevidste om, hvor vigtig fysisk aktivitet er for vores sundhed Flere og flere dyrker en eller anden form for motion – og i vinterhalvåret forgår det selvfølgelig mest indendørs Er man èn af dem, der bruger fitnesscentrenes maskiner, er det nu også muligt træne ude i naturen Der er nemlig udendørs fitness områder ved bl a Risskov, Tangkrogen, Mindeparken og Frederiksbjerg Her kan man træne på maskiner, som meget ligner dem i fitness centret Områderne er til fri afbenyttelse, og der er opsat vejledning i brug af maskinerne som er placeret nær løberuterne, så man kan kombinere sin træning

Så – kom op af stolen og ud i naturen !!! Der er her i Aarhus og omegn rigtig mange muligheder for gratis, udendørs aktiviteter for både børn og voksne

17


Oplevelser for dig og familien Tekst og foto | Dan Christensen Der vil i sommeren 2013 være 2 store udendørs begivenheder i Aarhus. Sculpture by the Sea og The Tall Ships Races. Sculpture by the Sea Udstillingen finder sted fra d. 1. til d. 30. juni 2013, og kan besøges af alle døgnet rundt - ganske gratis. Langs den smukke skov og strand ved Aarhusbugten kan enhver således opleve flere end 60 skulpturer, skabt af kunstnere fra hele verden. Sculpture by the Sea Aarhus afholdes hvert andet år, og i 2013 er det tredje gang, kysten fra Tangkrogen til Ballehage byder på Danmarks største internationale udendørs kunstudstilling.

18

Her omdannes den tre kilometer lange kyststrækning til en unik skulpturpark i naturskønne omgivelser med skulpturer af kunstnere fra Danmark og hele verden.

Der vil igen til udstillingen i 2013 være talrige muligheder for at deltage i spændende og kreative aktiviteter for børn, unge og deres familier på Sculpture by the Sea Aarhus. Børnekulturhuset vil både i hverdagene og i weekenden tilbyde en bred vifte af tilbud i forbindelse med den spektakulære skulpturevent: • Workshops med kunstnere • Særlige omvisninger for børn og unge • Undervisningsmateriale • Børnekataloget Børnenes skulpturguide Under udstillingen foregår også et væld af spændende events og aktiviteter for store så vel som små - fx gratis offentlig omvisning hver weekend samt den indendørs udstilling Sculpture Inside.


The Tall Ships Races Aarhus er også værtsby for The Tall Ships Races i 2013. Det sker i perioden fra den 4. til den 7. juli 2013, og begynder dermed umiddelbart efter, at Sculpture by the Sea er afsluttet. Det bliver både til et glædeligt gensyn og en fantastisk førstegangsoplevelse ved sommerens The Tall Ships Races. Fra Mexico vil Cuauhtemoc med sin syngende besætning med garanti igen vække begejstring, og fra Sverige ankommer et stykke levende historie, når Østindiensfareren Götheborg lægger til kaj. Med hele besætningen i sang højt, højt oppe i rigningen sejlede det mexicanske skoleskib Cuauhtemoc sig direkte ind i aarhusianernes hjerter, da det lagde til kaj under The Tall Ships Races i 2007. Med nyheden om Cuauhtemoc ankomst til dette års udgave, er der med andre ord lagt op til

et glædeligt gensyn og en gentagelse af en af de allerstørste oplevelser fra sidst. Fra Sverige kommer Østindiensfareren Götheborg, som for første gang vil gæste Aarhus. Götheborg er en genbygget version af et skib, der gik ned i 1700 tallet og fungerer i dag som et stykke levende historie, hvor besætningen blandt andet optræder udklædt. Det er første gang nogensinde, at skibet deltager i The Tall Ships Races, og under besøget i Aarhus vil der være gratis adgang for publikum ombord.

19


Overnatning i Shelter Tekst og foto | Hans Sejr Stentoft

Bålet knitrer med rolige lyde, varmen fra gløderne og de lysende flammer mærkes behageligt på kroppen og dit ansigt Du gaber og strækker dig dovent Dagen har også været fyldt med hyggelige og helt nye oplevelser Snart kan du trække dig tilbage til soveposen Du ser de sidste gløder i bålet brænde ud, mens dine øjne vender sig til skovens mørke Stille glider øjnene i, mens du fornemmer lydene fra den natmørke skov, og snart tager søvnen over

20

Dette kunne være en beskrivelse af et ophold i de dybe, svenske skove en lun sommernat, men det kunne også være beskrivelsen fra en overnatning fra én af Aarhus Kommunes ca 12 shelterpladser Shelter? - Hvad er det? Slår man shelter op på Wikipedia står der: ”En shelter er en fast bivuak” Men hvad er en bivuak? Alle der har været spejder eller soldat kender til bivuakken En bivuak er simpelthen en primitiv beskyttelse for dårligt vejr, når man overnatter under åben himmel Typisk et regnslag eller underlag udspændt mellem to træer og som underlag noget kvas og tørt græs Bygger man så bivuakken mere permanent, f eks på stolper og med fast tag, sider og bund, altså lukket på tre sider, kaldes det en Shelter Shelterpladser i Aarhus Kommune Kommunen har etableret ca 10 shelterpladser i skovområderne omkring og i Aarhus Shelterpladserne er etableret i såvel gamle som de nye skovområder

Jeg vil her omtale tre af shelterpladserne nemlig pladserne i Hørhaven, pladsen ved Egå Engsø og den ved Løvehovederne Shelterpladsen ved Egå Engsø Her ligger 5 store shelters omkring en bålplads Fra bålet er der udsigt ud over Engsøen Området er udformet som en stenalderboplads med hvalskelet, stammebåd og forskellige dyreskulpture En stendysse flot anbragt med engsøen og markerne som baggrund er der også blevet plads til Et dejligt område til en heldagstur for hele familien Shelterpladserne i Hørhaven Kør ad Ørneredevej mod Moesgård Strand Efter Dyrhaven når du Hørhaven Benyt parkeringspladsen ved Peters Sabroes Minde Her er der placeret 3 shelters på 3 forskellige pladser Den første finder du ved Bukhøj med et fint kig ud over Aarhusbugten Den anden shelter i Hørhaven finder du i det nordlige hjørne Når du går op mod shelteren, åbner der sig pludselig en rummelig plads, hvor shelteren er solidt bygget med en stor bålplads foran Selvom man kun er ca 6 km fra Aarhus Domkirke, føles det som at være dybt inde i skoven og langt fra alting Den tredje og sidste er placeret imellem de to nævnte shelters Den anvendes mest til dagture Løvehovederne Den sidste shelter vi skal besøge er gemt godt af vejen, der hvor Skaade Skov bliver til Moesgård Skov Altså mellem Hørhaven i nord og Moesgård Herregård i syd Er du i bil, fortsætter du videre forbi Hørhaven ad Ørneredevej og forbi Ørnereden Vejen hedder nu Strandskovvej, fordi denne del af skoven også

kaldes Strandskoven Nu skal du holde øje med en P-plads på højre hånd Der er en lille skovsø ved indkørslen til P-pladsen På P-pladsen findes der et oversigtskort, hvor shelteren vi skal besøge, er angivet Følg stien mod nordvest og fortsæt af den Efter at have passeret Skelbækken, fortsætter du stadig ligeud med retning mod Bækhuset Nu skal du begynde at se op mod venstre på bakken, shelterpladsen ligger et stykke op ad Et fantastisk sted, fuldstændig ugeneret med høje majestætiske bøgetræer, er shelteren placeret i den lille lysning Stedet er måske ikke så hemmeligt endda i hvert fald ikke for skovens dyr, for der er også en foderplads Det skal man nu ikke lade sig skræmme af, dyrene skal nok lade dig være, hvis du indlogerer dig i shelteren Bålplads er der naturligvis og et praktisk bålstativ til ophængning af gryden over bålet Fortsætter du forbi foderpladsen, kommer du hen til en skrænt, hvor der nederst er en lille sti Til højre kan du nu tydeligt se Bækhuset, og mod venstre er der et par store bakker, som kaldes for Løvehovederne Jeg håber, du er blevet inspireret til en sheltertur, enten på en dagtur eller med overnatning Shelterne kan bookes, og det er en god ide, for de er populære Klik ind på www aarhuskommune dk og se borger - natur og miljø - ud i naturen Så hvad venter du på? Pak lidt grej, lidt mad og din familie Forvent ikke, at der er en vandhane på pladsen, så HUSK at medbringe vand til madlavningen og til kaffen eller teen Du kan vaske dig, når du kommer hjem, for så trænger du garanteret også til det!


21


Kontakt AAB Administrationen Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C Tlf 89 31 31 31 bolig@aabnet dk www aabnet dk ÅBNINGSTIDER mandag, onsdag, torsdag tirsdag fredag

kl 9 - 15 kl 9 - 17 kl 9 - 13

Driftscenter Midt Langenæs Allé 1, 8000 Aarhus C Tlf 89 31 92 90 Åbningstider man , ons , tors tirsdag fredag

kl 8 - 13 kl 8 - 16 kl 8 - 12

Driftscenter Nord Herambsgade 19, 8200 Aarhus N Tlf 89 31 92 80

22

Åbningstider man , ons , tors tirsdag fredag

kl 8 - 13 kl 8 - 16 kl 8 - 12

Alt post til driftscentrene sendes til: AAB, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C

Beboernyt er beboerblad for Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus Beboernyt udkommer seks gange årligt i februar, april, juni, august, oktober og december Artikler må benyttes med kildehenvisning Skriv til beboernyt Redaktionen er altid glad for at modtage artikler og ideer til bladet Har du en god ide, vil vi også gerne være behjælpelig med at skrive artiklen i samarbejde med dig Anonyme indlæg optages ikke i bladet Redaktionen forbeholder sig ret til at lave redaktionelle ændringer i indsendt materiale Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for AABs officielle mening

Indlæg sendes til: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C mrk beboernyt eller på mail til: beboernyt@aabnet dk Deadline: Deadline for indsendelse af materiale til næste udgave af beboernyt er tirsdag den 2 juli 2013 kl 12 Oplag: 8 500 eksemplarer Tryk: Silkeborg-Bogtryk Udgivelser: årgang 22, nr 105 Forside foto: Lone Brock

Redaktionsudvalget: Dan Christensen (ansvarshavende), medlem af bestyrelsen Bettina Muurmand, afdeling 52, Skådeparken Lene Schødt, afdeling 9, Viborggaarden Hans Sejr Stentoft, afdeling 53, Bushøjen Karen Kappel Andersen, afdeling 23, Kridthøjparken Administrative medarbejdere tilknyttet redaktionsudvalget: Lone Brock, redaktør Linda Svendsen, sekretær


Bytteboliger Haves: 4 vær hus, 93 m2 i afd 26 - Egå I, Brovænget Ønskes: 3-4 vær lejlighed/hus, 80-110 m2 i alle afdelinger Kontakt: Jan G Hansen, tlf 26 11 58 61, Brovænget 7, el jangadegaard@hotmail dk Haves: 3 vær stuelejlighed, 98 m2 i afd 9 - Viborggaarden Ønskes: 2 vær 60,4 m2 lejlighed afd 9 Kontakt: Sümeyfa, Martin Vahlsvej 10,st tv ahde_vefa58@hotmail com Haves: 4 vær lejlighed på 1 sal, 86 m2, i afd 15 - Skovvangsparken Ønskes: 2-6 vær hus, i afd 1, 10, 11, 12, 13 el 18 Kontakt: Mette & Søren Christensen, 41 67 59 27/ 20 10 29 93 el mettesuper@gmail com Haves: 3 vær lejlighed, 4 sal, 82 m2 i afd 6 - Ingerslevgården Ønskes: 4-6 vær lejlighed, i afd 5, 6 eller 60 Kontakt: Camilla Duus, 61 78 98 92 el duuscamilla@gmail com

23 Du har ret til at bytte lejlighed med en anden lejer. Du kan bytte din bolig, når du har haft den i 3 år.

Haves:

Ønskes:

Antal kvadratmeter:

Antal kvadratmeter:

Antal værelser:

Antal værelser:

☐ Lejlighed

Etage:

☐ Hus

☐ Lejlighed

Afdeling:

Afdeling:

Navn:

Telefon:

Adresse:

E-mail:

Etage:

☐ Hus


Åbningstider i sommerperioden Ekspeditionen i Langelandsgade 50 har uændret åbningstider i sommerperioden. Driftscenter Nord har åbent i uge 29 i tidsrummet kl. 8.00-11.00. Driftscenter Midt har åbent i uge 30 i tidsrummet kl. 8.00-11.00. Rigtig god sommer.

Ny t geby

Ny SMS-service SMS-service betyder, at du kan modtage sms fra AAB ved: Akutte skader, renoveringer, større arbejder (fx udskiftning af køleskabe), reminder om aftale med fx varmemester m.m. Du kan til enhver tid selv afmelde sms-servicen, enten ved at sende AFMELD til 1919 eller ved at gå ind på www.aabnet.dk

og film . v i 5 k 1 r t a be film t alisere YouTu s B i å p AA dig dem lt tilhar t r B o A A r he rem til igg j l e t m n f of fe e st am rne og . n e m f x ee 0 o m 5 l r i 9 F 1 dle af d e fra og han le bolig g a b e e, nog 0ern ygg 199 historie se og b eri. g g l y s e b k A AB s opfør lmene et.d a r n t e b e g a d lin .a ri ode på w w w t e m dem ilm. f Find g på ø s og

r på husle jeindbeta ling

1. august opkræve r A AB et gebyr på 5,00 kr. p å de husle indbet alin jeger, hvor beboere tilsendt e får t girokor t fra A AB t bet ale hu il at slejen me d. Gebyret e r varslet på tidlige udsendte re girokor t.

Deadline på næste beboernyt er den 2. juli 2013

Beboernyt Juni 3/2013  
Beboernyt Juni 3/2013  
Advertisement