Page 1

Beboernyt Ny beplantning Side 14

ALT

om afdelingsmødet Side 4

Besøg

Ellen Margrethe Secher Schmidt Side 16

APRIL 2/2013


indhold Leder

3

Afdelingsmødet

4

Hvornår holder din afdeling afdelingsmøde?

8

Har du set at din afdeling har fået ny hjemmeside?

10

Beboerarrangementer

12

Aldrende randbeblandtnings foryngelseskur

14

Den sidste tilbage

16

Brændenælder

18

Kulturhus Herredsvang blev 5 år

19

Selskabslokaler

20

Kontakt AAB

22

Bytteboliger

23

541

MILJØMÆR K ISK

NG NI

NO RD

2 Tryksag

469

4

13

15


Leder Kære læser Beboernyt skal gerne fremstå som et informativt, spændende og interessant beboerblad, man som læser, ser frem til at læse Og som bruges af beboerne i AAB til gensidig orientering omkring emner, der kunne være til gavn og interesse for alle beboere i AAB Dette er en af grundstenene og meningen med at lave et beboerblad for foreningen som helhed og for afdelingerne i særdeleshed Derfor arbejder redaktionsudvalget til stadighed med at forbedre de forskellige numre af beboernyt, hvorfor redaktionen hele tiden forsøger at skabe en spændende, informativ samt ikke mindst aktuel base af information og artikler til vore læsere Det er derfor ikke altid relevant, at bringe artikler der omhandler udflugter, aktiviteter eller andre ting som er foregået for flere måneder siden Vær opmærksom på, at artikler der indsendes f eks i starten af december måned, omhandlende et julearrangement, tidligst kan blive bragt i februar

nummeret, hvorved aktualiteten i artiklen går helt tabt Ikke dermed ment at arrangementet som sådan er uaktuelt, men nærmere fordi at begivenheden eller informationen nu er mindre aktuel Hvis man gerne vil annoncere om fremtidige arrangementer, i den afdeling hvor man bor, har det større effekt at gøre dette i afdelingens opgange eller på den enkelte afdelings hjemmeside, som er lige på trapperne Det som redaktionsudvalget meget gerne vil modtage indlæg om, er artikler der kan have fælles og gensidig interesse for samtlige beboere i AAB, og som eventuelt kan skabe debat og inspiration Går du og pusler med nogle ideer og tanker, som du mener, er til fælles glæde og interesse for andre afdelinger eller beboere, eller kunne du godt tænke dig at skabe nogle arrangementer på tværs af afdelingerne; ja så er der stor mulighed for at lige netop dit indlæg bliver bragt i beboernyt Dan Christensen Ansvarshavende redaktør

3


Afdelingsmødet Hvis du kunne bestemme, hvad skulle så laves om eller tilføres i din afdeling? Hvert år i april og maj måned afholder alle afdelinger i AAB det ordinære afdelingsmøde. Og der er mange gode grunde til at møde op, for du har mere indflydelse end du måske tror.

Tekst | Lone Brock

Afdelingsmødet er den øverste myndighed i din boligafdeling, det er her vigtige beslutninger for din afdeling bliver truffet Og vil du have indflydelse på dagligdagen i det boligområde du bor i, er det vigtigt at deltage i mødet Sådan får du indflydelse Har du en idé til noget der skal ske i din afdeling, f eks etablering af en grill- eller bålplads, et urtebed i gårdhaven, en sommerudflugt eller noget helt andet; så skriv din idé ned og gem den

4 Gode grunde til at deltage i afdelingsmødet • Du er med til at beslutte budgettet og dermed kommende års husleje • Du får indflydelse på de beslutninger der træffes omkring vedligeholdelse og fornyelse i afdelingen • Du møder dine naboer • Du er med til at vælge hvem der skal repræsentere afdelingen - og du kan selv stille op • Og meget mere...

I god tid før afdelingsmådet får du et brev fra AABs administration, hvor der står hvornår der er afdelingsmøde i din afdeling I brevet står der også hvornår, du skal sende dine idéer til administrationen, så de kan komme med, som såkaldte ”forslag” på afdelingsmødet Kort før afdelingsmødet modtager du en dagsorden for selve mødet Har du sendt forslag ind, vil de nu stå på dagsordenen Herefter skal du selvfølgelig bare møde op til afdelingsmødet og stemme for dit eget forslag Har du lyst, kan du på mødet fortælle lidt mere om dine idéer, inden afstemningen finder sted Der er naturligvis ingen garantier for at et forslag bliver vedtaget Men bliver dit forslag vedtaget, er det fordi et flertal af beboerne i din afdeling synes, at din idé er god Selvom du ikke selv har forslag på dagsordenen til afdelingsmødet, er der mange andre gode grunde til at møde op Du får god mulighed for at møde dine naboer og

lære dem bedre at kende Og møderne foregår oftest under uformelle former, hvor der bliver serveret god mad og drikke, hvilket også er med til at skabe en god stemning Det gode naboskab begynder ved at man deltager i afdelingsmøde Mange beboere har her fundet ud af, at de deler fælles interesser med deres nabo Nogle finder ud af at dele avis sammen, eller laver aftaler om at holde øje med hinandens boliger i ferier eller passe hinandens blomster Alle kan få noget ud af afdelingsmødet Kender du din nabo, kender du din afdeling Hvad er afdelingsmødet? Afdelingsmødet er det samme som det man i andre foreninger kalder generalforsamling Det vil sige, det er den øverste myndighed i din boligafdeling og her vigtige beslutninger bliver truffet og som kan have indflydelse på din husleje På mødet vil din afdelings regnskab blive gennemgået, så alle kan se hvad deres husleje er blevet brugt til Du har mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet og budgettet, hvis der er noget du ikke forstår eller ønsker uddybet Det er på afdelingsmødet, at det kommende års budget godkendes og dermed også hvordan din husleje for det kommende år bliver brugt Valg til afdelingsbestyrelsen Det er også på afdelingsmødet at du er med til at vælge hvem, der skal sidde i din afdelingsbestyrelse Og det er selvfølgelig også her du kan stille op til valg, hvis du har lyst til at gå ind i afdelingsbestyrelsesarbejdet


5


Dagsorden 1. Valg af dirigent Der vælges en dirigent, som er den person der leder mødet

Her kan du se et eksempel på hvordan en dagsorden til et afdelingsmøde ser ud

2. Beretning og driftsbudget På mødet fortæller afdelingens formand, hvad afdelingsbestyrelsen har abejdet med i årets løb, og hvad det nye år vil bringe Inden møde får du tilsendt budgettet for det kommende år Budgettet danner baggrunden for huslejens størrelse det kommende år og skal godkendes af afdelingsmødet Budgettet er forinden gennemgået grundigt med afdelingsbestyrelsen, en økonomimedarbejder og en inspektør fra AAB 4. Indkomne forslag Du har mulighed for at stille forslag, der behandles på mødet Forslagene skal indsendes til administrationen i god tid i forvejen

6

5. Valg til afdelingsbestyrelsen Formanden er på valg hvert andet år og hvert år er halvdelen af de andre medlemmer på valg En afdelingsbestyrelse skal bestå af et ulige antal medlemmer - og mindst tre 6. Eventuelt Herunder diskuteres ofte mere uformelle ting om livets gang i afdelingen Der kan dog ikke vedtages noget under dette punkt

Afdelingsbestyrelsens 5 bud 1. Du er valgt til at træffe beslutninger og planlægge - ikke til at administrere eller være arbejdsgiver. 2. Du er tillidsmand for ALLE beboere og deres holdninger. 3. Du er beboernes kontaktled til administrationen og bestyrelsen.

4. Du skal være igangsætter men behøver ikke udføre alle opgaver selv. 5. Du skal vise, at andre beboeres meninger er lige så meget værd som dine.


7


Hvornår holder din afdeling afdelingsmøde? - og hvor foregår det? Afdeling

8

afd 1. - Villabyen afd. 2 - Nordre Bydel I afd. 3 - Nordre Bydel II afd. 4 - Skovkanten afd. 5 - Skovkanten afd. 6 - Ingerslevgården afd. 7 - Ringkøbingvej afd. 8 - Marselisgården afd. 9 - Viborggarden afd. 10 - Skovfaldet afd. 11 - Riisvangen I afd. 12 - Riisvangen II afd. 13 - Riisvangen III afd. 14 - Rytterparken afd. 15 - Skovvangsparken afd. 16 - Charlottehøj afd. 17 - Vorrevangen I afd. 18 - Vorrevangen II afd. 19 - Vorrevangsparken afd. 20 - Niels Ebbesens Gård afd. 21 - Langenæs I afd. 22 - Langenæs II afd. 23 - Kridthøjparken afd. 24 - Skovgårdsparken afd. 25 - Klostervangen afd 26 - Brovænget I afd. 28 - Rundhøj

Sted for afholdelse Kantinen i AAB, Langelandsgade 50 Sjette Frederiks Kro Afdeling 4´s beboerlokale Afdelingens beboerlokale Kantinen i AAB, Langelandsgade 50 Restaurant Friheden Kantinen i AAB, Langelandsgade 50 Motionsrum, Sdr. Ringgade 39, kld. Sabro Kro Sjette Frederiks Kro Kaløhus Koldkærgård Sjette Frederiks Kro Hotel Marselis Hotel La Tour, Randersvej Kantinen i AAB, Langelandsgade Sabro Kro Hotel La Tour, Randersvej Motel La Tour, Randersvej Sabro Kro Hasselagerhus Telt i haven mellem blok E og F Diakonhøjskolen Selskabslokalerne Ingasvej 66 Telt på basketballbanen Egå Marina Tranbjerg Kro

Dato 19. april 24. maj 24. maj 8. maj 7. maj 18. april 17. april 28. maj 19 april 6. maj 19. april 19. april 3. maj 25. april 19. april 12. april 24. maj 3. maj 3. maj 12. april 3. maj 1. juni 3. maj 30. april 22. juni 3. maj 19. april

Klokkeslet 18.30 18.30 19.00 18.00 18.00 19.00 19.00 18.00 18.30 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 18.30 18.30 18.00 18.30 17.30 17.30 11.00 18.00 18.30 14.00 19.00 18.00


Afdeling afd. 29 - Højhuset Langenæs afd. 30 - Frydenlund afd. 31 - Postgården afd. 32 - Abildhaven afd. 34 - Mølleparken afd. 35 - Trillegården afd. 37 - Herredsvang afd. 38 - Sandkåsparken afd. 39 - Lette Kollektiv afd. 40 - Veri I afd. 41 - Veri II afd. 47 - Brovænget II afd. 48 - Brohaven afd. 52 - Skådeparken afd. 53 - Bushøjen afd. 54 - Grønningen afd. 56 - Nøddeskrænten afd. 58 - Roukær afd. 59 - Spongparken afd. 60 - Frederiksbjerg-Bo afd. 61 - Skovkollegiet afd. 62- Hasle-Bo afd. 64 - Ved skoven afd. 71 - Nykersvej afd. 72 - Nygade afd. 73 - Volden/Graven afd. 74 - Nørregade/Nørreport afd. 75 - Havnen

Sted for afholdelse ? Scandic Ryhavevej Kridthøjparkens beboerhus Sjette Frederiks Kro Selskabslokalet, 12 F ? Fælleshuset Sjette Frederiks Kro Fælleshuset Syrenhallen, Vejlby Risskov Hotel La Tour, Randersvej Egå Marina Egå Marina Der er pt. ingen dato for afdelingsmødet Fælleshuset Lerhus Alle 33 Fælleshuset Fælleshuset Nødkær Alle Fælleshuset Roukær Alle Beboerhuset nr. 41 Helnan Marselis Hotel Fælleslokalet Vintervej 15 Navigator Fælleslokalet Vintervej 15 Randkløvevej 2, Aarhus V Restaurant Lotus Fænøgade 3/ Peter Schou Fællesrummet Kantinen i AAB, Langelandsgade 50

Dato 7 maj 19. april 2. maj 3. maj 12. juni ? 10. maj 31. maj 16. maj 3. maj 17. maj 3. maj 24. maj ? 16. maj 16. maj 3. maj 7. maj 7. maj 16. maj 16. april 15. maj 15. maj 23. maj 14. maj 6. maj 3. juni 30. april

Klokkeslet 17.30 19.30 18.00 18.00 18.30 ? 19.00 19.00 16.30 19.00 19.00 19.00 19.00 ? 19.00 19.00 18.30 19.00 20.00 18.30 19.00 18.30 19.00 19.00 19.00 17.00 19.00 19.00

9


Har du set, at din afdeling har fået AAB fik ny hjemmeside d. 21. december sidste år. Og i slutningen af februar 2013 er turen kommet til AABs boligafdelinger. Alle boligafdelinger får løbende udgivet deres egen hjemmeside her til foråret, hvor du kan finde oplysninger kun om din boligafdeling. Afdelingernes hjemmesider finder du i bunden af forsiden på AABs hjemmeside www.aabnet.dk

10

I ”Quickmappen” på forsiden finder du fx hurtigt • reglementer • din varmemesters tlf. nr., • referatet fra det sidste afdelingsmøde og budgettet for din boligafdeling. Du kan også finde • blanketter til at ansøge om et nyt bad • du kan se, hvor du kan leje selskabslokaler og • finde ud af hvor vaskeriet i din boligafdeling ligger. Beboeraktiviteter finder du også på forsiden, så du kan følge med i, hvilke aktiviteter du pt. kan tilmelde dig.


ny hjemmeside?

Quickmappen er din hurtige genvej til f.eks. referater, regnskab og budget, ansatte tilknyttet din afdeling

Her finder du selvbetjeningsfunktionerne, hvor du kan f.eks. kan ansøge om nyt køkken, tilmelde dig betalingsservice eller finde et selskabslokale.

11


Beboerarrangementer

12

Horsens Statsfængsel og Industrimuseum

Smugkroer og bordelvirksomhed

Kender du din egen by?

Lørdag den 6. april kl. 8.50 til 16.00

Tirsdag den 23. april kl. 18.30

Torsdag den 23. maj kl. 18.30

Heldagstur med bus til Statsfængslet og Industrimuseet i Horsens Der serveres frokost på Café Dolly Dagen byder på en del trapper, så turen er ikke egnet for gangsbesværede eller kørestolsbrugere Pris: 100, - kr pr deltager VI TAGER IKKE IMOD KONTANTER!!! Tilmelding sker ved personlig henvendelse og betaling i administrationen i Langelandsgade 50 i perioden mandag18 marts kl 9 00 til fredag 22 marts kl 12 00

På denne vandring skal vi i fodsporene på det mindre fine selskab i det gamle Aarhus og vi skal høre om livet i underverdenen Det bliver en rejse ind i en helt anden verden Byvandringen forventes at vare ca halvanden time og tilmeldte mødes foran Domkirkens hovedindgang Guide: Doron Haahr Tilmelding sker i perioden mandag 8 april kl 10 00 til fredag 12 april kl 12 00

På denne vandring skal vi rundt og se på byens store og markante bygninger, som vi alle færdes omkring, men måske slet ikke kender Kom med og se din by og dens bygninger med nye øjne – og hør om deres historier ikke mindst Byvandringen forventes at vare ca halvanden time og tilmeldte mødes v Svinebrønden på Rådhuspladsen Guide: Doron Haahr Tilmelding sker i perioden mandag 6 maj kl 10 00 til fredag 10 maj kl 12 00


Arrangementerne Her på siderne kan du i hvert nummer se et udbud af arrangementer for beboere i AAB Ikke alle vores arrangementer er omtalt her, men du kan finde flere på www aabnet dk På hjemmesiden kan du også læse mere om hvert enkelt arrangement Sådan tilmelder du dig Tilmelding kan kun ske til beboerarrangement@aabnet dk eller på telefon 89 31 31 95 fra mandag kl 10 00 til fredag kl 12 00 indenfor en given tilmeldingsperiode Vær opmærksom på, at indkomne mails med tilmelding før det angivne tidspunkt bliver betragtet som ugyldige Du kan ikke tilmelde dig et arrangement ved personligt fremmøde i administrationen, såfremt det ikke fremgår tydeligt af arrangementet, at tilmelding skal ske ved personligt fremmøde

ARoS: Annika von Hausswolff Onsdag den 29. maj kl. 19.00 Hausswolffs fotos er knivskarpe, sanselige og foruroligende Vi genkender det vi ser, men alligevel er tingene ikke som de plejer Udstillingen - It all ends with a new beginning, byder både på latent uhygge og noget uventet Tilmelding sker i perioden mandag 6 maj kl 10 00 til fredag 10 maj kl 12 00 Tilmeldte mødes ved billetsalget på ARoS 5 min før omvisningen starter

Foredrag: Lisbeth Zornig Andersen Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 Foredraget er en rejse gennem et Underdanmark, der er skjult for de fleste, et sted, hvor normløsheden hærger og hvor vold, druk og seksuelle overgreb er en delt af hverdagen. Det foregår i AABs mødelokaler, Langelandsgade 50. Tilmelding sker i perioden mandag 7. oktober kl. 10.00 til fredag den 11. oktober kl. 12.00

Du kan max tilmelde 2 personer pr arrangement I enkelte tilfælde vil der være mulighed for, at få billetter til flere personer, men så vil det fremgå tydeligt af arrangementet Det er naturligvis kun beboere i AAB, som kan deltage i vores arrangementer Du skal ved tilmelding oplyse dit navn og din adresse Når du har tilmeldt dig et arrangement, har AAB selvfølgelig en klar forventning om, at du så også møder op og deltager i arrangementet Du optager jo pladsen for en anden, som ellers gerne ville have været med Bliver du forhindret, bedes du give besked på telefon 89 31 31 95 eller beboerarrangement@aabnet dk i så god tid, at en anden beboer har mulighed for at få din plads

13


Aldrende randbeblandtnings foryng Tekst og foto | Hans Sejr Stentoft

Efter mere end 20 år med rødderne i afdelingens matrikel, blev det på tide med en kraftig beskæring og udtynding af buskene. Det er blevet til et beboerprojekt der strækkes ud over dette og de kommende år.

14

I den sydlige del af Aarhus, tæt på den mere end 216 meter høje Søsterhøj sender, ligger AABs sydligste lejemål, afdeling 53 Bushøjen Afdeling er placeret langs med Bushøjvænget, som ligger udstrakt nærmest parallelt med Ringvej Syd, kun adskilt af rester fra den kolde krig, betondækningsgrave, bedre kendt som beskyttelsesrum Den del af afdelingen som ligger sydvendt langs Bushøjvænget, er adskilt af et læbælte eller randbeplantning, bestående at blandede buske, skæve træer og masser af vilde roser Om vinteren et rodet hegn, og om sommeren med bladdækkenet i fuldt flor, stort set uigennemtrængelig for solen Ikke noget kønt syn, uanset om man kom kørende, gående eller befandt sig på siderne af beplantningen Beboernes ønske Ved afdelingsmødet i april sidste år, blev der under punktet eventuelt, aftalt at bestyrelsen skulle indkalde til et møde, et grønt arbejdsudvalg, for de beboere der har lejemålene ud til beplantningen De 29 lejemål det drejede sig om, er alle rækkehuse, med en hyggelig have ud mod beplantningen I oktober måned sidste år, hvor løvfaldet begyndte, blev der omdelt en mødeindkaldelse til de pågældende lejemål, og beboere fra fem af lejemålene fandt tid til at deltage i dette første møde i det grønne arbejdsudvalg Mødet startede med en lille runde omkring beplantningen, så alle kunne danne sig friske indtryk at tilstanden Tilbage i afdelingens fælOversigtskort over 1. etape: udlægning af nyt græsareal.

leshus, og udrustet med kaffe og te gik diskussionen i gang om det fælles projekt Afdelingsformanden redegjorde for de midler der var til rådighed, i alt 45 000 var der afsat i 2013, så det stod hurtigt klart at det var med hjælp fra vores varmemesters folk at projektet skulle realiseres Projektet blev delt op i to områder I det sydligste område af randbeplantningen, ved rækkehusene med adresse på Stennehøj Allé, skulle der foretages en nænsom beskæring, så gårdmændene kunne slå græsarealet der Det skulle ordnes i foråret 2013 I det tilbageværende område ved rækkehusene med adresse på Lerhus Allé skulle der bruges nogle større armbevægelser Som et projektarbejde til varmemesteren, besluttede det grønne udvalg, at græsudlægge op til to meter på begge sider af randbeplantningen Det ville, mindske udgiften til nyplantninger, da der i sagens natur ville blive færre kvadratmeter Ønskerne omkring nybeplantningen var at det ikke skulle være for højt, men samtidigt tæt, så trafik-

September 2011. Tæt, tykt og temmelig vildt.


gelseskur

Projektet første etape sætttes igang Umiddelbart før julen 2012 gik arbejdet så i gang, og fra starten kunne det grønne arbejdsudvalg se effekten af beslutningen og af gårdmændenes slid med de blandede buske og vilde roser Arbejdet forsatte hen over de tre første måneder af 2013, i det omfang der var tid fra de planlagte arbejder, eller der ikke skulle laves snebekæmpelse Frosten, som havde lavet bid i både jorden og næsen i et par perioder i både januar og februar,

December 2012. Minigraveren i gang med at trække uønskede buske op. støjen fra Bushøjvænget blev mindsket Ligeledes skulle vedligeholdelsen af beplantningen også være på et minimum Hortensia, laurbærbuske blev nævnt, samt nogle bærbærende og blomstrende buske, så det rige fugleliv i bevoksningen kunne bibeholdes og mangfoldigheden bevares Udvalget blev enig om, at disse beslutninger skulle træffes på et forårsmøde i 2013 Maskinparkens muligheder Afdelingen råder, i fællesskab med de tre naboafdelinger 52, 56 og 58, over en del maskiner, blandt andet en nyanskaffet minigraver, som

kunne anvendes til at trække de uønskede buske og vilde roser op med rødder, samt udføre den efterfølgende planering [Illu_02] Fejemaskine, en mindre ”gummiged” samt skovl, rive og andet håndværktøj indgik også i gårdmændenes værktøjskasse Der blev lavet aftale med afdelingernes gartner, Jørgen, om hvordan udvalget havde tænkt sig projektet skulle sættes i gang Og efter endt opmærkning med pinde og gul spraymaling, var der ventetid til at varmemesteren fik indpasset udtyndingsprojektet af randbeplantningen ind i arbejdsplanerne

15 Marts 2013: Randbeplantning er klargjort til græssåning. stoppede også for projektet Men i løbet af de første uger i marts blev første etape færdig, med et rigtig flot og synligt resultat Senere på foråret, sandsynligvis i løbet af april, når chancerne for frost er minimale, sås der græs i de nyanlagte områder Næste etape Lige omkring påske indkaldes det grønne udvalg igen, forhåbentligt suppleret med flere af beboerne ud til randbeplantningen, så anden etape kan planlægges Til dette møde inviteres en kyndig havekonsulent til rådgivning af det grønne udvalg De øvrige beboere i afdelingen har også fulgt med i projektet med stor interesse, og ser naturligvis frem til det færdige resultat

Januar 2013. Jorden var så kompakt at det var nødvendigt at behandle den med en grubbetand. Bemærk kørepladerne, de er fremstillet af genbrugsplast.


Den sidste tilbage ”Skal vi følges ad?”, spurgte den høje, flotte og sorthårede unge mand Ellen Margrethe, da dansetimen var slut på Riis Poulsens Danseinstitut i Aarhus. Han forklarede, at der var en anden dame, som han havde svært ved at slippe af med og derfor gerne ville gøre hende følgeskab. Hun svarede ja, og de fulgtes ad de næste 62 år. Tekst og foto | Lone Brock Vi er på besøg hos Ellen Margrethe Secher Schmidt Hun er 90 år gammel og enke på 14 år og har boet i sin stuelejlighed i Skovfaldet siden 1950 Hun og hendes mand Henning (den høje, flotte fyr fra danseskolen) flyttede ind i en lejlighed i samme afdeling på Jens Munks Vej 3 den 10 oktober 1942 Og her boede de i 8 år og fik to børn, før de flyttede ind i den nuværende bolig lige om hjørnet på Skovfaldet

16

Den gang var byggeriet helt nyt; ja, det var nærmest ikke færdigbygget, da de flyttede ind, fortæller Ellen Margrethe Der var eksempelvis ikke sat gelænder på trappen i opgangen endnu Og det gav først problemer, da de skulle flytte ud af lejligheden igen For nu var møblerne for store til at komme ned ad trappen med gelænderet på Så det gav en del bøvl, beretter Ellen Margrethe, men ellers gik flytningen meget godt Det var som sagt, lige rundt om hjørnet de skulle flytte hen, så der blev ikke bestilt hverken flyttebil eller flyttefolk De bar selv møblerne hen i den nye lejlighed Ellen Margrethe og hendes mand fik i alt tre børn Det første barn blev født på Fødselsstiftelsen nytårsnat 1942 Klokken var 23 45, så han blev den sidste århusianer, der blev født det år Det var almindelig kutyme at fødende skulle blive i barselssengen i 8 dage Det gjaldt selvfølgelig også Ellen Margrethe, men det var hun ikke helt tilfreds med Det var jo under krigen og på 2 dagen lød luftalarmen, så alle patienter, nyfødte og personale skulle gå i ly i kælderen på Fødselsstiftelsen Næste dag til stuegang meddelte hun lægen, at nu havde hun jo været oppe, og så kunne hun vel ligeså godt stå op og droppe sengeligningen Men svaret var nej Hun skulle blive i barselssengen i 8 lange dage, som alle andre på den tid De næste 2 børn blev født derhjemme, så der kunne hun heldigvis selv bestemme, og sprang barsels sengeligningen over Sommerferierne blev brugt til camping, både mens børnene var mindre, men også senere Henning var uddannet snedker, så han havde selv bygget campingvognen Først en udgave i træ, som kunne slås sammen; og siden byggede han én i aluminium Det var ikke en helt almindelig campingvogn, - møblerne

var nemlig udført i palisander, som Henning naturligvis også selv havde snedkereret Med campingvognen spændt på bilen og tre børn på bagsædet kørte familien Europa tyndt om sommeren Det blev til campingferier i både Spanien, Portugal, Italien, Jugoslavien, Østrig og Tyskland Særligt husker Ellen Margrethe en ferie, hvor de kortvarigt camperede ved Berlin i det gamle Østtyskland helt op til Muren Ellen Margrethe var utryg ved situationen, det var uhyggeligt for der var en del leben med bevæbnede vagter der patruljerede langs Muren Men hendes mand beroligende hende: ”Hvis der sker noget, så er vagterne jo lige ved siden af” På den tur oplevede de også tyskere bo i deciderede ruiner efter krigens bombardementer, som absolut ikke var velegnede som boliger; og gadebelysning som bestod af nøgne pærer Først da parret blev ældre og børnene var flyttet hjemmefra begyndte de at flyve til feriestederne ’ At Ellen Margrethe og hendes mand var et aktivt par kan der vist ikke herske tvivl om De har begge altid været udearbejdende; han som håndværker og hun som medarbejder i forretning Dog er der en undtagelse, det sidste job Ellen Margrethe havde, var i kantinen på et af byens hospitaler Der var hun i 17 år Beboerdemokratiet og bestyrelsesarbejdet har også været en del af deres liv Henning var afdelingsbestyrelsesformand i afdelingen i 15 år, og som håndværker kunne det også føre til en hjælpende hånd, hvis en beboer havde problemer med en lampe, et hængsel eller et afløb Til Ellen Margrethes store fortrydelse har afdelingen desværre ingen afdelingsbestyrelse i øjeblikket Og det er skidt, siger hun, for vi har ingen til at tale vores sag I dag bor datteren og svigersønnen ovenpå på 1 salen i huset, og det skaber både tryghed og let adgang til en hjælpende hånd ”Jeg kalder hende min au pair pige”, fortæller hun med et smil i øjet Som lejer i stueetagen, skal man holde haven og gården, så der er nok at se til stadigvæk, slutter Ellen Margrethe


�Jeg er den allersidste tilbage af dem, som flyttede ind i starten.

17


Brændenælder -naturens vitaminpille Tekst | Karen Kappel Andersen

18

De fleste kender brændenælder som værende ukrudt, som fjernes fra havens bede Planten har fået den danske betegnelse på grund af de svidende vabler, man får på huden ved at berøre de små hår på bladene og på stænglerne, der ”brænder” Ved berøring knækker spidserne af hårene, og de skarpe kanter laver fine ridser/sår i huden, så hårcellerne kan tømme deres gift, bestående af en blanding af histamin, acetylkolin, serotin og et ikke identificeret stof, ind i sårene, som straks begynder at svie og danne vabler Der findes to slags brændenælder, Stor Nælde (Urtica Dioica) og Liden Nælde (Urtica Urens) Stor Nælde er den mest almindelige og findes overalt i landet på steder, hvor der er rigelig adgang til gødningsstoffer, specielt kvælstof Rødderne består af gule, kraftige, vandrette stængler hvorpå der sidder masser af finere lodrette rødder og hvormed Stor Nælde formerer sig Planten er en staude, som kan blive omkring 1½m x 1½m Stor Nældes blade er ægformede med savtakket rand Oversiden er mørkegrøn med dybtliggende ribber, og undersiden er lysegrøn, begge sider er dækket af stive hår Stænglerne er firkantede, ru og tæt dækket af stive hår Planten er særbo, hvilket betyder, at der findes deciderede hunlige og hanlige individer Den blomstrer i maj og juni med små grågrønne blomster, som sidder i grenede nøgler ved skudspidserne Frøene er nødder Liden Nælde er en enårig plante, som bliver ca 40cm x 25cm og vokser på åbne, lyse steder, hvor der er rigelig adgang til gødningsstoffer, specielt kvælstof, og den vokser gerne i samfund sammen med agersennep, cikorie, hyrdetaske, kornvalmue, rejnfan, sort natskygge, lancet vejbred og andre planter Rodnettet er spinkelt og kun svagt forgrenet Stænglerne er furede og forsynet med utallige hår Bladene er ovale med takket rand Over- og underside er græsgrønne og bærer hår Planterne er sambo, og det betyder, at der sidder enkelte hanblomster og mange hunblomster i samme blomsterstand Planten blomstrer fra juni til

oktober med bittesmå, lysegrønne blomster, som sidder i aksagtige stande i bladhjørnerne Frøene er nødder Begge arter brændenælder er spiselige, og de spæde, lysegrønne topskud er de mest lækre og kan plukkes i løbet af foråret og forsommeren De indeholder blandt andet masser af c – vitaminer, jern og kalium Smagen minder lidt om spinat, men den er lidt mildere og lidt mere nøddeagtig i smagen Siden år ca 50 er brændenælder blevet anvendt i mad og drikke på grund af det store indhold af vitaminer og mineraler De er endvidere blevet brugt som naturlægemiddel, fordi de er vanddrivende og bekæmper betændelsestilstande i kroppen, for eksempel gigt Et dampbad med udtræk af brændenældeblade renser huden For at undgå at blive brændt, er det en god ide at bruge handsker i forbindelse med plukning Pluk bladene fra stænglerne og skyl dem godt i koldt vand Overhæld dem med kogende vand og lad dem være i vandet i 2 minutter, så brænder de ikke mere Brændenældebladene kan nu anvendes til suppe, i wokretter, i omeletter og i tærter Man kan også prøve at tilsætte brændenældebladene i brøddej og kød-/fiskefars Prøv at supplere forårets friske salater med bladene, det smager helt fantastisk, eventuelt sammen med fine, nye mælkebøtteblade Man kan erstatte spinat med brændenælder i nogle af de retter, man kender i forvejen Hvor stor en mængde, der kan bruges er individuelt, men den mængde spinat, man ellers ville have brugt, eller der står i en opskrift, kan være et fingerpeg, men jeg synes, det er sjovest at prøve sig frem Bladene er meget saftige og kan også fint indgå i en friskpresset grøntsagsjuice, for eksempel sammen med æbler og hvidkål Brændenældebladene kan tørres og pulveriseres sammen med rødder og frø eller bladene alene og anvendes til urtete Bladene kan fryses Rigtig god fornøjelse, og så er det endda en af naturens sunde og gratis glæder


Kulturhus Herredsvang blev 5 år Kulturhus Herredsvang fyldte 5 år den 27. februar og det blev naturligvis fejret med fødselsdagslagkage, kaffe og sodavand i husets café. 150 personer var mødt op for at deltage i festlighederne.

en L ag k ag

s k æ r es

ud .

Matchen skal lige afsluttes inden fødselsdagsgæsterne kommer.

Inviterede gæst er nyder et st ykke fødselsdagskag e og en kop ka ffe.

Flere gæs ter i caféen .

19


elskabslokale

20

Afdeling 4, Skovkanten Plads til: 29 personer Udlejes til beboere i afd. 3 og 4 Adresse: Cort Adelersgade 21, Aarhus N. Kontakt: Erik Nielsen, 22 79 37 51. Afdeling 5, Teglgården Plads til: 30 Adresse: Teglværksgade 1-3, Aarhus C. Kontakt: Gunver Hohwy, 86 12 07 98 Afdeling 8, Marselisgården Plads til: 40 Adresse: Gråstengade 6, 8000 Aarhus C Kontakt: Bent Andersen, 86 21 78 90. Afdeling 9, Viborggården Plads til: 40 Adresse: Martin Vahlsvej 16, Aarhus C. Kontakt: Afdelingsbestyrelsen, 86 13 25 10 el. afdelingsbestyrelsen@viborggaard.dk Træffetid: mandag 18-19. Afdeling 14, Rytterparken Plads til: 40 Adresse: C.F. Jessensvej 7, Aarhus N. Kontakt: Varmemesteren, 89 31 92 14 Træffetid: kl. 8-9 og tlf. kl. 7-11. Afdeling 15, Skovvangsparken Plads til: 35 Adresse: Skovvangsvej 199, Aarhus N. Kontakt: Varmemesteren, Skovvangsvej 181, 89 31 92 15. Afdeling 19, Vorrevangsparken Plads til: 35 Adresse: Solhvervsvej 10, Aarhus N. Kontakt: Jan Holst, 26 80 34 41

Afdeling 20, Niels Ebbesens Gård Plads til: 40 Adresse: Fyrkatvej 1, Aarhus N. Kontakt: Jeanett Jensen, 50 27 61 19 ml. kl. 19-20. Afdeling 21, Langenæs I Plads til: 30, må kun benyttes som spiselokale. Adresse: Langenæs Allé 38, Aarhus C. Kontakt: Anette Jokobsen, 28 70 65 57 ml. kl. 9-19. Afdeling 23, Kridthøjparken Plads til: 72 Udlejes til beboere i afd. 23 og 31, samt forretningerne på Kridthøj Torv. Adresse: Kridthøjvænge 65, Højbjerg Kontakt: Birgit Møgelvang, 86 27 38 26 Træffetid: tirs. og tors. kl. 17.30-19 Afdeling 24, Skovgårdsparken Plads til: 50 Adresse: Ingasvej 66 v. butikshuset, Brabrand Kontakt: Brabrand Boligforening, 89 31 71 71. Afdeling 25, Klostervangen Plads til: 50 Adresse: Beboerhuset Langelandsgade 52A, Aarhus C Kontakt: Anna Haaning, 86 18 98 57. Afdeling 28, Rundhøj Plads til: 25 Adresse: Rundhøj Allé 68, Højbjerg Kontakt: Mette Barslev, 51 92 04 36. Afdeling 30, Frydenlund Plads til: 36 Adresse: Fuglebakkevej 130 kld, Aarhus V. Kontakt: Inger Ronell, 88 83 62 42.

2


En læser skriver

21

Afdeling 34, Mølleparken Plads til: 50 Adresse: Vester Allé 12F, Hørning. Kontakt: Palle Heideman, 86 92 48 98.

Afdeling 54, Grønningen Plads til: 40 Adresse: Fælleshuset, Højgårdsvej 34A, Hørning. Kontakt: Kaja Hansen, 22 59 54 70

Afdeling 35, Trillegården Plads til: 60 Udlejes til: Alle beboere i AAB. Adresse: Fælleshuset, Snogebæksvej 42, Kontakt: afdelingsbestyrelsen, Trillegårdsvej 92, Aarhus V. 1. og 3. tirsdage kl. 18-19, 86 15 13 30.

Afdeling 56, Nøddeskrænten Plads til: 50 Udlejes til: Beboere i afd. 52, 53, 56, 58. Adresse: Nødkær Allé 224, Højbjerg. Kontakt: Lisbeth, 86 27 92 10, mandage ml. kl. 17-18

Afdeling 37, Fjældevænget Plads til: 70, udlejes til alle Adresse: Fjældevænget 38, Aarhus V. Kontakt: Varmemesteren, 89 31 92 35 hverdage kl. 8-10 , samt tirsdage kl. 15.30 - 16.30 eller John Axelsen ml. kl. 10-12 på 21 65 88 18.

Afdeling 58, Roukær Plads til: 60 Udlejes til: Beboere i afd. 52, 53, 56, 58. Adresse: Roukær Allé 1, 8270 Højbjerg. Kontakt: Anni Lise Jessen, 86 22 94 28, torsdage kl. 18-19, eller a58fmd@aabnet.dk.

Afdeling 39, Sandkåsparken Plads til: 50, udlejes til alle. Adresse: Sandkåsvej 74, Aarhus V. Kontakt: Erik Einfeldt, 22 97 18 95, hverdage ml. kl. 16-18.

Afdeling 59, Spongparken Plads til: 25 Adresse: Beboerhuset Spongparken 41, Hørning. Kontakt: Hans-Jørn Olsen, 86 98 63 59 eller 22 35 99 63.

Afdeling 52, Skådeparken Plads til: 80 Udlejes til: Beboere i afd. 52, 53, 56, 58. Adresse: Fælleshuset, Stennehøj Allé 77, Højbjerg. Kontakt: Susanne Brødsbjerg, 86 27 91 06, mandage kl. 17- 18:30.

Afdeling 61, Skovkollegiet Plads til: 50, udlejes til beboere i afd. 61 og 64. Adresse: Vintervej 15 kld., 8210 Aarhus V Kontakt: Service & Tryghed, 89 31 92 00 kl. 8-11 eller a97vm@aabnet.dk.

Afdeling 53, Bushøjen Plads til: 50 Udlejes til: Beboere i afd. 52, 53, 56, 58. Adresse: Lerhus Allé 33, Højbjerg. Kontakt: Kirsten Sejr Steentoft, 27 47 97 60 eller udlejning.53@aab-skaade.dk.

Afdeling 72, Nygade Plads til: 50 Adresse: Nygade 5, kld. Aarhus C. Kontakt: Anders Sørensen, 25 42 88 83 eller ansrn59@gmail.com.

21

Hvor intet andet er anført, udlejes selskabslokalet kun til afdelingens beboere. Pris for leje af selskabslokale varierer. Henvend dig til kontaktpersonen og forhør dig om prisen. De fleste afdelinger opkræver depositum for leje af lokalet.


Kontakt AAB Administrationen Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C Tlf 89 31 31 31 bolig@aabnet dk www aabnet dk ÅBNINGSTIDER mandag, onsdag, torsdag tirsdag fredag

kl 9 - 15 kl 9 - 17 kl 9 - 13

Driftscenter Midt Langenæs Allé 1, 8000 Aarhus C Tlf 89 31 92 90 Åbningstider man , ons , tors tirsdag fredag

kl 8 - 13 kl 8 - 16 kl 8 - 12

Driftscenter Nord Herambsgade 19, 8200 Aarhus N Tlf 89 31 92 80

22

Åbningstider man , ons , tors tirsdag fredag

kl 8 - 13 kl 8 - 16 kl 8 - 12

Alt post til driftscentrene sendes til: AAB, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C

Beboernyt er beboerblad for Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus Beboernyt udkommer seks gange årligt i februar, april, juni, august, oktober og december Artikler må benyttes med kildehenvisning Skriv til beboernyt Redaktionen er altid glad for at modtage artikler og ideer til bladet Har du en god ide, vil vi også gerne være behjælpelig med at skrive artiklen i samarbejde med dig Anonyme indlæg optages ikke i bladet Redaktionen forbeholder sig ret til at lave redaktionelle ændringer i indsendt materiale Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for AABs officielle mening

Indlæg sendes til: Arbejdernes Andels Boligforening Langelandsgade 50 8000 Aarhus C mrk beboernyt eller på mail til: beboernyt@aabnet dk Deadline: Deadline for indsendelse af materiale til næste udgave af beboernyt er tirsdag den 7 maj 2013 kl 12 Oplag: 8 500 eksemplarer Tryk: Silkeborg-Bogtryk Udgivelser: årgang 22, nr 104 Forside foto: Lone Brock

Redaktionsudvalget: Dan Christensen (ansvarshavende), medlem af bestyrelsen Bettina Muurmand, afdeling 52, Skådeparken Lene Schødt, afdeling 9, Viborggaarden Hans Sejr Stentoft, afdeling 53, Bushøjen Karen Kappel Andersen, afdeling 23, Kridthøjparken Administrative medarbejdere tilknyttet redaktionsudvalget: Lone Brock, redaktør Linda Svendsen, sekretær


Bytteboliger Haves: 2 vær hus, 58,7 m2 i afd 53 - Bushøjen Ønskes: 2 vær lejlighed, 65 m2 på 4 -6 etage i afd 21 el 22 Kontakt: Kurt Lohse Sørensen, tlf 86 27 94 28 el 21 72 95 93 Haves: 3 vær lejlighed 1 sal, 87,5 m2 i afd 2 - Nordre Bydel I Ønskes: 3-4 vær lejlighed eller hus i afd 25, 72, 74, 9, 7 el 5 Kontakt: Babou Safi, tlf 41 26 77 62 el jameelasafi@hotmail com Haves: 3 vær lejlighed, 85 m2, i afd 21 - Langenæs I Ønskes: 4-5 vær lejlighed, i afd 6, 8 eller 60 Kontakt: Kim Kirkeby, 20 26 54 38/ 20 99 57 07 el kim kirkeby@gmail com Haves: 4 vær lejlighed på 1 sal, 86 m2, i afd 15 - Skovvangsparken Ønskes: 2-6 vær hus, i afd 1, 10, 11, 12, 13 el 18 Kontakt: Mette & Søren Christensen, 41 67 59 27 Haves: 3 vær lejlighed, 4 sal, 82 m2 i afd 6 - Ingerslevgården Ønskes: 4-6 vær lejlighed, i afd 6 eller 60 Kontakt: Camilla Duus, 61 78 98 92 el duuscamilla@gmail com

23 Du har ret til at bytte lejlighed med en anden lejer. Du kan bytte din bolig, når du har haft den i 3 år.

Haves:

Ønskes:

Antal kvadratmeter:

Antal kvadratmeter:

Antal værelser:

Antal værelser:

☐ Lejlighed

Etage:

☐ Hus

☐ Lejlighed

Afdeling:

Afdeling:

Navn:

Telefon:

Adresse:

E-mail:

Etage:

☐ Hus


FREMLEJE Det er AAB, der vurderer om din bolig eller et værelse i din bolig må fremlejes. Fremleje kan kun godkendes, hvis betingelserne og dokumentationen for fremleje er i orden. Læs mere på www.aabnet.dk eller kontakt udlejningsafdelingen på telefon 89 31 31 31.

Tak Hermed vil jeg sige 1000 tak til beboerne i Kridt højparken og hovedbes tyrelsen i AAB for delta gelsen i festen i Beboerh uset i anledningen af mi t 25 års jubilæum i afdeli ngsbestyrelsen i afdeli ng 23, Kridthøjparken, lør dag den 12. januar. Tak for de mange fine gaver. Jeg var meget glad og rør t over, at der kom så ma nge, der var ca. 65 personer samlet hele eft erm iddagen. Tak for dejlig mad, pølsebordet var rig tig godt og så fantastis k flot ud. En særlig og stor tak til mine kolleger i afdeling sbestyrelsen, som havd e arrangeret festen for mig og pynt et så pænt . Tak for gaven, sangen e og talen. Mange hilsner fra Bir git Mø

gelvang

ar ål og sv m t stils g r ø Sp e of t es d å p e ye aren vores n Find sv å p l å l m ørgs ørgsmå p s r lede sp e d un en. eside hjemm å forsid p n e u sn me /Sporg k .d t og svar e n w w.aab ht tp://w -svar/ mal-og

Deadline på næste beboernyt er den 7. maj 2013

Beboernyt 2013 April 2/2013  
Beboernyt 2013 April 2/2013  
Advertisement