Page 1

DENNE MAPPE TILHØRER:

Materiale omdeles senest: Indbydelse til afdelingsmøde..................6. april, 2018 Afdelingsbestyrelsens Beretning........ 26. april, 2018 Budget for 2019......................................... 26. april, 2018 Indkomne forslag...................................... 26. april, 2018 Referat af afdelingsmødet 2018..............4. juni, 2018

Indbydelse til

FREDAG den 4. MAJ 2018 KL. 18.30 i Fælleshuset • Lerhus Allé 33

AM S PROGR AFTENEN 0: r 18.10 - 18.3 ler og evt. madbillette d f stemmese udlevering a . sal i Fælleshuset) , g n ri e tr is g 1 Re (Festsalen, 0.00: 18.30 - ca. 2 DE MØ AFDELINGS ca. 15 min. pause der gsmødet er Efter afdelin ca. 20.15: aféen n starter i C e g a d id m Fest

Afdelingsmødet 2018


GENERALFORSAMLING ELLER AFDELINGSMØDE? Vi kan godt kalde det begge dele, men officielt hedder det et »AFDELINGSMØDE«

AFTENEN

S PROGR AM 18.10 - 18.3 Registrering 0: , udlevering af stemmes edler (Festsalen, 1. sal i Fælle og evt. madbilletter shuset) 18.30 - ca. 20 .00: A Efter afdelin FDELINGSMØDE gsmødet er der ca. 15 m in. pause ca. 20.15: Festmiddage n starter i Ca féen

DAGSORDEN Du kan se mødets dagsorden på den vedlagte indkaldelse. RELEVANTE DATOER På forsiden kan du se, hvornår det øvrige materiale til afdelingsmødet bliver omdelt. AFDELINGSBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2018 I lighed med de forrige år, bliver afdelingsbestyrelsens beretning for 2018 omdelt. Beretningen omhan­ dler i stort og småt, hvad der er sket i vores afdeling og i vores område, samt hvad der er sket i AAB siden sidste afdelings­møde.

t Budge 2019

g 53 Afdelin jen Bushø

Stil dig

her og

dsæt",

vælg "In

"Billede".

Vælg he

gens ter afdelin

billede

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET Har du selv forslag til afdelingen; det kan være ændringer til ordensreglementet eller ønske om haveudvidelse, skal du indsende dit forslag som det fremgår af indkaldelsen.

A

ref

"Billede". dsæt", vælg "In ede B her og Stil dig gens bill afdelin herefter har i relsen gsbesty AAB's elin Afd d jde me et dette samarbe tion udarbejd tra adminis budget. til forslag dkendt n har go styrelse beboerne be gs Afdelin det er et, men r endeligt budgett gsmødet, de et. på afdelin ende budgett dk skal go on er rganisati på en boligo I en alm der skal tjene slejen en r skal hu der ing så derfo , der er i ter boligen, de udgif til re sva gen. afdelin rligere skes yde et, kan der øn budgett s på Såfremt nte oner om informati cifikationer he pe budgets k abnet.d w.a ww

BUDGET 2019 Af budgettet kan man se om vi skal have en huslejestigning. Det kan læses på forsiden i det røde felt nederst til venstre Er der flere henlæggelser og udgifter end indtægter, er det nødvendigt at forhøje huslejen. Omvendt kan det også fremgå, at huslejen skal sættes ned. Hele budgettet bliver grundigt gennemgået, inden du skal godkende det.

Vælg

VALG TIL AFDELINGSBESTYRELSEN På valg i år er Hans Sejr Stentoft. Hans er vores afdelingsformand og har kontakten til AABs administration, Ser­ viceCenterSyd og gårdmændende. Hans er derudover suppleant i Fællesrådet, HHSF, samt kredsdelegeret i BL, kreds 5. Hans står også for afdelingsbesty­ relsesmøderne og for at Gunna og Kirsten hele tiden er fuldt informeret. Hans modtager genvalg. Det er vigtig at vide, at det er personen og ikke titlen som “formand” der er på valg. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig og udpeger formand og næstformand.

HUSK AT tilmelde dig til spisning senest mandag den 30. april

AFDE

LING

Hold styr på papirerne! Ta’ hele mappen med til generalforsamlingen

SBES

T YR E

LSEN

DENNE MAPPE TILHØRER:

Materiale omdeles senest:

ÅRSB

Indbydelse til afdelingsmøde..................6. april, 2018 Afdelingsbestyrelsens Beretning........ 26. april, 2018 Budget for 2019......................................... 26. april, 2018 Indkomne forslag...................................... 26. april, 2018

ERET

Referat af afdelingsmødet 2018..............4. juni, 2018

NING 2018

S

VALGPERIODE Afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Har du selv lyst til at opstille til afdelingsbestyrelsen, giver du bare dirigent­ en besked, når vi er ved dette punkt. Afdelingsbestyrelsens suppleanter vælges for et år. Her kan du også lade dig opstille. EVENTUELT Det sidste punkt på afdelingsmødet eller generalforsamlingen er ”Eventuelt”. Her kan vi ikke vedtage noget, men alle er lydhøre for gode idéer og initiativer. Vi ønsker at denne korte gennemgang af dagsordenen, har givet dig lyst til at deltage på afdelingens generalfor­samling og efterfølgende festmiddag, som er den 4. MAJ KL 18.30 I FÆLLESHUSET, LERHUS ALLÉ 33. Med venlig hilsen og på gensyn til en festlig aften . . .

Afde lin

gsmø

AG

SL FOR

øde

gsm

delin

t til af

Stille

ling

de t i af

jen,

ushø

53, B

den

18

aj 20

4. m

AT SK HU ine ­ d s de dag t 3 l sen til unk apri d in slag s p 0. n for ene en 2 d d or est sen

Afdelingsmødet 2018

det 20

18

Gunna, Kirsten og Hans din afdelingsbestyrelse, BUSHØJEN | afdeling 53

NYHED Efter afdelingsmødet er der festmiddag i Caféen, som i dagens anledning er pyntet op til fest. Der bliver serveret en spændende buffét med varme og kolde retter. Til buffétten serveres vand, vin, øl og sodavand. Du skal tilmelde dig til festmiddagen på den kupon som også ligger i denne mappe. TILMELDING SENEST MANDAG DEN 30. APRIL I POSTKASSEN PÅ FÆLLESHUSET. • • • Er du ikke tilmeldt til festmiddagen, kan du ikke spise med. • • •


TIL NOTATER

Afdelingsmødet 2018


Copyright: ©kunde@tuxedo.dk

Parkering STENNEHØJ

ArbejdsBil

StorTrailer

SBOLIG

ArbejdsBil

ArbejdsBil

ArbejdsBil

Parkering VEST

UNGDOM

S E

SH U LL

FÆLLESHUS

Her finder du i stueetagen: • Fællesvaskeri • Gæsteværelse • Caféen (20 pers) På førstesalen: • Festsalen (50 pers) • Bestyrelsens kontor Der er adgang til 1. sal fra Fælleshusets bagside.

Afdelingsmødet 2018

GRENPLADS

SKURET

GRENPLADS

Her finder du: Trillebør, trimmer, græs­ slåmaskine osv. Nøglen lånes hos bestyrelsen

domsbolig)

SKURET

(Gavlen ved ung-

Kortet er ikke målfast. April 2018

Mail: a53fmd@aabnet.dk www.aabnet.dk/afdelinger/afdeling­53­bushojen www.facebook.com/Bushojen.AAB.Afd53

UNGDOMSBOLIG

Storskrald. Dvs: Brugt IT, gamle møbler, elektriske apparater og store papkasser

GARAGEN

Parkering SYD

GARAGEN

Parkering ØST

Her kan du komme af med dit haveaffald eller Stuebirken, når den er gået ud.


Den ”vedhæftede” tilmelding for yderligere information om mødet.

Du indviteres hermed til FESTMIDDAG I CAFÉEN FREDAG DEN 4. MAJ efter afdelingsmødet. Ca. 20.15 begynder vores festmiddag som byder på en spændende buffét med både varme og kolde retter. Til bufféen serveres vand, vin, øl og sodavand. Det koster ikke noget at deltage, men vi skal have din tilmelding senest mandag den 30 april, af hensyn til bestilling af mad.

På gensyn til en festlig aften . . . Gunna, Kirsten og Hans din afdelingsbestyrelse, BUSHØJEN, afd. 53

AFTENEN S PROGR AM 18 Registrering , udlevering .10 - 18.30: af stemmes edler (Festsalen, 1. sal i Fælle og evt. madbilletter shuset) 18.30 - ca. 20 .00: A Efter afdelin FDELINGSMØDE gsmødet er der ca. 15 m in. pause ca. 20.15: Festmiddage n starter i Ca féen

Når du bliver registeret ved indgangen til afdelingsmødet, få du udleveret madbilletter til spisning, hvis du er tilmeldt. Du skal bo i afdelingen for at kunne deltage i festmiddagen.

Navn:

Adresse: Antal:

TILMELDING SENEST MANDAG DEN 30. APRIL I POSTKASSEN PÅ FÆLLESHUSET

Afdelingsmøde 2018 afdeling 53  
Afdelingsmøde 2018 afdeling 53  
Advertisement