Page 1

Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2 /2013

ISSN 2299-6249

Bezpieczeństwo

Badania żywności

ważne dla producenta i konsumenta Technologie

Laboratorium

ze specjalizacją na żywność Środowisko

Co musi zrobić przetwórca,

aby produkować żywność eko?


Jakosc

4

Tylko badania w akredytowanym laboratorium dają producentom żywności pewność, że ich produkty są bezpieczne dla konsumentów. Wybierając laboratorium warto przyjrzeć się jego możliwościom, aparaturze badawczej, kwalifikacjom personelu, a także sprawdzić czy posiada zezwolenia niezbędne do badania żywności.

10

Obowiązek dbania o czystość i higienę w zakładach produkujących żywność wynika z przepisów polskiego prawa. Przedsiębiorstwa spożywcze są zobligowane do wdrożenia systemu HACCP, którego elementem jest GMP tj. Dobra Praktyka Produkcyjna. Ta z kolei wskazuje, jak zapewnić odpowiedni poziom czystości i higieny w zakładzie.

18

Rok 2012 okazał się rekordowy pod kątem wzrostu przychodów Grupy TÜV Rheinland. Znacznie zwiększyła się także liczba pracowników, stworzono ponad tysiąc nowych miejsc pracy. Jak poinformował dr Manfred Bayerlein, Prezes TÜV Rheinland AG plany na najbliższe 5 lat są jeszcze bardziej ambitne: przychody rzędu 2,7 mld Euro oraz wzrost zatrudnienia do 32 tysięcy pracowników na całym świecie.

WYDAWCA: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327, 41-800 Zabrze tel. 32 271 64 89 w.105 fax. 32 271 64 88

Technologie 4 Laboratorium ze specjalizacją na żywność

Bezpieczeństwo 6 Badania żywności ważne dla producenta i konsumenta

8 Mleczarnia Konecka stawia na jakość 10 Czystość i higiena w produkcji żywności

2

12 QAFP – jakość gwarantowana systemowo

Ludzie 14 TÜV Rheinland inwestuje w Poznaniu 16 Laboratorium do zadań specjalnych 18 Rok 2012 rekordowy dla TÜV Rheinland 19 Letnie praktyki w Laboratorium Żywnościowym


Słowo wstępne

Jak wynika z opublikowanego właśnie raportu korporacyjnego rozwój laboratoriów badawczych TÜV Rheinland na całym świecie znacznie przyczynił się do globalnego sukcesu firmy. To właśnie dzięki inwestycjom w kadry oraz w rozbudowę nowoczesnych obiektów, w Wieliczce i w Poznaniu, także polski oddział może wpływać na podnoszenie bezpieczeństwa i jakości produktów, dostępnych na rynku.

20

O możliwościach badawczych naszych laboratoriów mogą Państwo przeczytać w dwóch artykułach: Laboratorium ze specjalizacją na żywność oraz Laboratorium do zadań specjalnych. W obu tekstach kierownicy tych obiektów wyjaśniają na czym polega codzienna praca ekspertów TÜV Rheinland Polska i jak zyskują na tym klienci.

„Eko”, „bio”, „organic” – tak oznaczone mogą być tylko produkty o certyfikowanej jakości. Logo rolnictwa ekologicznego daje gwarancję, że przy produkcji i przetwarzaniu wyrobu nie stosowano promieniowania jonizującego ani genetycznie modyfikowanych organizmów i ich pochodnych. Jakie poza tym wymagania musi spełnić przetwórca, aby produkować żywność w pełni ekologiczną?

Poza tym w bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy głośnemu tematowi bezpieczeństwa żywności. Piszemy zarówno o konieczności badań produktów, jeszcze zanim trafią one na rynek, jak i o obowiązkach dbania o czystość i higienę w zakładach produkcyjnych. Wszystkie te warunki spełnia niewątpliwie Mleczarnia Konecka, która postawiła na jakość swoich produktów decydując się na

REDAKCJA: Agata Tynka, e-mail: agata.tynka@pl.tuv.com Na okładce: Milena Zielińska, Kierownik ds. Rozwoju Certyfikacji Wyrobów, TÜV Rheinland Polska (fot. Piotr Wójcik)

Środowisko 20 Co musi zrobić przetwórca, aby produkować żywność eko?

wdrożenie i certyfikację systemu ISO 22000. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy panią Annę Dziubę, Kierownika ds. Systemów Zarządzania Jakością w OSM Końskie. Gwarancją najwyższej jakości wyrobów mięsnych daje z kolei system QAFP, charakterystyczne logo w kształcie pieczęci, można znaleźć na coraz większej liczbie produktów z drobiu i wieprzowiny. To kolejny dowód, że warto uważnie przyglądać się opakowaniom. Także konsumenci poszukujący żywności ekologicznej powinni zwracać uwagę na oznakowanie wybieranych produktów. Piszemy o tym w artykule pt. Co musi zrobić przetwórca, aby produkować żywność eko? Zapraszam i życzę miłej lektury

SKŁAD I ŁAMANIE:

KOREKTA

PROJEKT

Tomasz Grajek TÜV Rheinland Polska

Joanna Owczarczyk TÜV Rheinland Polska

IKROPKA www.ikropka.com

Wiedza 22 Ważna debata o jakości i bezpieczeństwie polskiej żywności

22 Seminaria Klubu Liderów Jakości

3


Beata Szczucka, Kierownik Laboratorium Żywnościowego TÜV Rheinland Polska e-mail: beata.szczucka@pl.tuv.com

Laboratorium ze specja Rosnąca świadomość konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych, ich składu i wartości odżywczych sprawia, że oczekujemy potwierdzonych informacji na temat tego, co kupujemy. Takie świadectwo bezpieczeństwa producent może uzyskać dzięki badaniom w akredytowanym laboratorium. Wybierając laboratorium warto przyjrzeć się jego możliwościom, aparaturze badawczej, kwalifikacjom personelu, a także sprawdzić czy posiada potrzebne do badania żywności zezwolenia. Laboratorium badawcze, które zajmuje się badaniem żywności powinno posiadać odpowiednią akredytację PCA, zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do badania produktów pochodzenia zwierzęcego, a także akceptację Państwowej Inspekcji Sanitarnej do badania wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie te wymagania spełnia Laboratorium Żywnościowe TÜV Rheinland Polska, mieszczące się w Wieliczce.

J

ak wyglądają badania żywności? Niezależnie od przedmiotu badań ich przebieg wygląda podobnie. W pierwszej fazie określany jest zakres i wymagane parametry do badań, następnie pobiera się próbki i przeprowadza się badania laboratoryjne. Ostatnią fazą jest interpretacja wyników, zgodnie z przepisami prawa. Laboratorium Żywnościowe w Wieliczce to dwie pracownie: mikrobiologiczna i fizykochemiczna. W zależności od zakresu badań analizy wykonywane są w odpowiedniej pracowni z użyciem najwyższej klasy sprzętu. W laboratorium przeprowadzane są między innymi analizy podstawowego składu chemicznego oraz ocena wartości odżywczej produktów spożywczych. Oznaczane są także zawartości substancji dodawanych do żywności tj. konserwanty, słodziki, aromaty, barwniki. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoich wyrobów

4

producent żywności może zdecydować się na badanie polegające na oznaczaniu zawartości substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich, azotanów, azotynów, pestycydów, mykotoksyn oraz pozostałości antybiotyków. Eksperci TÜV Laboratorium Żywnościowe Rheinland w Wieliczce to dwie Polska mogą także pracownie: mikrobiologiczna przeprowadzić i fizykochemiczna. jakościowe i ilościowe wykrywanie organizmów modyfikowanych genetycznie(GMO). Ponadto laboratorium jest także przygotowane do: badania opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością, badania wody pitnej, użytkowej, butelkowanej oraz do oceny stanu sanitarnego linii produkcyjnej.

P

rzy pomocy jakich metod i sprzętu? Obecnie wiele laboratoriów badawczych w celu spełnienia rosnących wymagań klientów poszukuje nowych, szybkich procedur analitycznych. W badaniach laboratoryjnych coraz częściej metody klasyczne zastępowane są nowoczesnymi, automatycznymi metodami z wykorzystaniem aparatury badawczej. Jedną z nowoczesnych,


Technologie

alizacją na żywność

szybkich metod badania żywności, dedykowaną w szczególności dla matrycy mięso i przetwory mięsne jest metoda NIR InfraLab NDC w bliskiej podczerwieni. Aparat opracowany dla tej metody pozwala w krótkim czasie na oznaczenie tłuszczu, białka, wilgotności i kolagenu. Zalety wykonania wielu oznaczeń z jednej próbki doceniają zarówno producenci, jak i pracownicy w laboratoriach badawczych. Metoda wymaga małych, jednorodnych, dobrze zhomogenizowanych próbek. Niezwykle cenna jest możliwość wykorzystania jednej odważki analitycznej do oznaczania kilku parametrów, które świadczą o jakości badanego produktu. Stosując szybkie, nowoczesne metody, proste w zastosoProducenci, którzy dbają o jakość waniu, składające się tylko swoich produktów muszą, na z kliku kroków procedury analitycznej podstawie wiarygodnych wyników należy pamiętać o wadze i istotności badań, podjąć decyzję o badanym etapu pobierania i przygotowywania materiale. próbek. Etap ten zwykle decyduje o tak ważnej wiarygodności uzyskanego wyniku. Na uwagę również zasługuje fakt odpowiednich kwalifikacji i wyszkolenia analityka wykonującego badania, który podejmuje

decyzję o akceptowalności otrzymanego wyniku zgodnie z przyjętymi kryteriami. Zarówno metoda NIR InfraLab NDC w bliskiej podczerwieni jak i inne automatyczne, szybkie metody z pewnością wyznaczają nowy trend i będą wypierały pracochłonne, długie metody klasyczne. Jednak nie wszystkie nowoczesne techniki badawcze zostają opublikowane w normach. Producenci, którzy dbają o jakość swoich produktów muszą na podstawie wiarygodnych wyników badań podjąć decyzję o badanym materiale. Często jednak tylko wyniki otrzymane szybko mogą zostać wykorzystane w dalszym etapie produkcji. Laboratorium Żywnościowe korzysta z wysokiej klasy sprzętu, co przyspiesza prace analityków. Pracownia mikrobiologiczna wyposażona jest m.in. w komory laminarne, zestaw cieplarek, inkubator chłodzący oraz inkubator CO2. Poza tym w pracowni znajdują się także: komora chłodząca i wirówka, zestaw filtracji mikrobiologicznej, jak również autoklaw oraz bagmixer. Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy laboratorium korzystają także z aparatu do metody immunoenzymatycznej ELISA, a także aparatów TEMPO, VIDAS i TUTTNAUER. Pracownia fizykochemiczna laboratorium wyposażona została w spektrometr ICP: IRIS Intrepid II ICP-XDL, chromatograf cieczowy (HPLC): Spectra System oraz chromatograf gazowy (GC): Trace GC Ultra z detektorem FID i TCD. Nie zabrakło w nim także analizatora rtęci: AMA 254, spektrofotometru UV/VIS: Genesys 6 oraz mineralizatorów (piecy mikrofalowych).

C

o poza żywnością może być badane? Laboratorium TÜV Rheinland Polska w Wieliczce poza żywnością przeprowadza także badania surowców do jej produkcji oraz badania wody. Poza tym sprzęt oraz kwalifikacje ekspertów laboratorium pozwalają również na badanie zabawek, kosmetyków, oraz wyrobów medycznych. A także artykułów chemii gospodarczej, opakowań i wyrobów do kontaktu z żywnością, wykonanych z porcelany, plastiku, szkła i stali.

5


Milena Zielińska, Kierownik ds. Rozwoju Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska e-mail: milena.zielinska@pl.tuv.com

Badania żywności waż Obowiązek bada i konsumenta produkcji wynika Producenci i dystrybutorzy są zobligowani do dostarczania żywności bezpiecznej, niezagrażającej zdrowiu i życiu konsumenta. Brak bieżącego monitorowania parametrów zdrowotnych żywności może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Producenci, którzy nie wykonują badań laboratoryjnych nie mogą być pewni jakości i trwałości swoich wyrobów. Przepisy prawne regulują maksymalne dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych w żywności. Niejednokrotnie jednak pojawia się pytanie z jaką częstotliwością producent powinien badać swoje produkty oraz jaki powinien być właściwy zakres analiz.

M

inimalne wymagania odnośnie zakresu badań Zakres parametrów mikrobiologicznych, jakie producent żywności zobowiązany jest zweryfikować określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. Dokument specyfikuje minimalne wymagania dotyczące zakresu badań dla poszczególnych grup produktów spożywczych oraz podaje limity zanieczyszczeń takich jak: listeria monocytogenes, salmonella,

enterotoksyny gronkowcowe, enterobacter sakazakii, e. coli, histamina, liczba bakterii tlenowych, enterobacteriaceae, gronkowce koagulazododatnie, przypuszczalne bacillus cereus. Rozporządzenie wyznacza ramy, do których producent powinien dostosować zakres i limity parametrów mikrobiologicznych pozwalających potwierdzić bezpieczeństwo zdrowotne artykułów spożywczych. Nie powinno być jednak traktowane jako jedyny wyznacznik zakresu badań. Ważnym aspektem bezpieczeństwa zdrowotnego

6

żywności jest jej weryfikacja w kierunku zanieczyszczeń fizyko-chemicznych. Nadrzędnym przepisem w tym zakresie jest Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Kolejnymi ważnymi aktami prawnymi są Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Ważnym aspektem bezpieczeństwa Nr 1129/2011 z dnia 11 zdrowotnego żywności jest listopada 2011 r. zmieniające weryfikacja jej w kierunku załącznik II do rozporządzenia zanieczyszczeń fizyko-chemicznych. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności. Przepisy powyższe w sposób jednoznaczny określają, jakie substancje mogą być dodawane do żywności oraz w jakich ilościach. Prawo wprowadza pewne ograniczenia co do możliwości stosowania niektórych substancji (np.: barwniki, konserwanty). Ograniczenia te jednak często są ignorowane przez producentów, zarówno


Bezpieczeństwo

żne dla producenta

ania żywności na wszystkich etapach a z przepisów prawa żywnościowego.

S

ankcje za wprowadzenie niebezpiecznej żywności Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, jak również wprowadzanie do obrotu żywności szkodliwej lub niebezpiecznej skutkuje sankcjami karnymi zawartymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności w Dziale VII (Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze). Artykuł 95 powyższej Ustawy wskazuje, iż w przypadWyniki badań laboratoryjnych mogą ku szkody wyrządzonej w zakresie limitów wskazać potrzebę skorygowania przez środki spożywcze ilościowych, jak procesu produkcyjnego oraz odpowiedzialność za tę również w zakreidentyfikacji źródła zakażenia lub szkodę ponosi podmiot sie dopuszczaldziałający na rynku ności stosowania. zanieczyszczenia produktu. spożywczym na zasaPowoduje to dach określonych wystąpienie przyw przepisach Kodeksu padków produkcji i wprowadzania do obrotu żywności zafałszowanej. cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Ustawa o bezpieczeństwie żywności precyzurgumenty za koniecznością badań je również przepisy karne i kary pieniężne za Brak bieżącego monitorowania przez produwprowadzanie do obrotu środków spożywczych centów żywności może mieć bardzo negatywne szkodliwych dla zdrowia lub życia człowieka (Dział konsekwencje. Producenci, którzy nie wykonują badań laboratoryjnych nie mogą być pewni jakości VIII, Art. 96). i trwałości swoich artykułów. Wyniki badań laboraapobieganie nieprawidłowościom toryjnych mogą wskazać potrzebę skorygowania Regularne badania laboratoryjne są eleprocesu produkcyjnego oraz identyfikacji źródła mentem i dowodem właściwie funkcjonującego zakażenia lub zanieczyszczenia produktu. Analizy systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności laboratoryjne produktów dają również producenHACCP. Prewencyjne badania sprzyjają oszczędtowi informację na temat rzeczywistej jakości surowców użytych do produkcji finalnych wyrobów. ności działań i środków, zapobiegają nieprawidłowościom zanim te wystąpią. Sukces każdej Wyniki badań usprawniają również przebieg audyorganizacji wymaga stabilnego podłoża, opartego tów odbiorców i kontrole urzędowe. W przypadku na uczciwym działaniu zgodnym z wymaganiami roszczeń, reklamacji lub ewentualnego zatrucia prawa, odpowiedniej kontroli jakości oraz z zasapokarmowego pozytywne wyniki badań są dowodami systemu HACCP. dem prawidłowego przebiegu procesu produkcji.

A

Z

7


Anna Dziuba Kierownik ds. Systemów Zarządzania Jakością OSM Końskie

Mleczarnia Konecka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Końskie funkcjonuje nieprzerwanie od 1957 roku, z roku na rok podwyższając jakość swoich produktów. Obecnie OSM Końskie skupuje i przetwarza blisko 90 milionów litrów mleka rocznie. Nowoczesną bazę stanowią dwa duże, dobrze Już od blisko 40 lat sprzedajemy wyposażone obiekty nasze mleko odtłuszczone w proszprodukcyjne: Proszkownia ku na rynkach zagranicznych, do Mleka i Wydział Produkcji innych krajów Unii Europejskiej jak tzw. Zakład Miejski. też na tzw. rynki trzecie. W obiektach obowiązuje certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska system zarządzania ISO 22000. Do rozmowy na temat codziennej pracy nad jakością zaprosiliśmy panią Annę Dziubę, Kierownika ds. Systemów Zarządzania Jakością. W zakładach firmy obowiązuje system zarządzania jakością wg ISO 22000. Proszę zdradzić, jak na co dzień wygląda koordynacja prac? Ile osób jest zaangażowanych w utrzymanie sprawnie działającego systemu? Mam przyjemność kierować pracą Zespołu, w którego skład wchodzi dziewięciu Kierowników Działów, poczynając od Skupu Mleka, poprzez Administrację i Zaopatrzenie, Wydziały Produkcji, Laboratorium, Techniczny, Handlu a kończąc na Transporcie. Dzięki temu, że każdy z członków legitymuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koordynacja prac nie stanowi problemu. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością organizuję spotkania Zespołu,

8

w trakcie których wyznaczam zadania i weryfikuję ich wykonanie. W nagłych przypadkach istotne informacje przekazuję telefonicznie lub wewnętrzną pocztą e-mail.

piero po ich spełnieniu transakcja jest realizowana. Generalnie parametry są standardowe, ale czasami musimy wykonać badania dodatkowe. Więcej oznaczeń występuje na przykład w kontraktach dla Algierii.

Klienci Państwa firmy to nie tylko polscy odbiorcy, swoje produkty eksportują Państwo także do Holandii i Niemiec, a także do Brazylii, Argentyny, Meksyku, Egiptu i Algierii. Czy istnieją wyraźne różnice w wymaganiach tych grup odbiorców?

Współpraca OSM Końskie z TÜV Rheinland Polska trwa od 2007 roku. Proszę powiedzieć co zadecydowało o wdrożeniu systemu zgodnego z ISO 22000 i jego późniejszej certyfikacji?

Już od blisko 40 lat sprzedajemy nasze mleko odtłuszczone w proszku na rynkach zagranicznych, do innych krajów Unii Europejskiej jak też na tzw. rynki trzecie. Przystępując do rozmów klient zawsze przedstawia nam swoje wymagania i do-

Wymagania klientowskie i chęć posiadania przewagi konkurencyjnej spowodowały, że moja przygoda z systemami zaczęła się w 1998 roku od HACCP. W 2002 roku otrzymaliśmy pierwszy certyfikat HACCP na produkcję mleka odtłuszczo-


Bezpieczeństwo

stawia na jakość

Po opublikowaniu normy ISO 22000 zdecydowaliśmy się na ten standard, ponieważ w naszej opinii jest on najbardziej odpowiedni dla produktów żywnościowych.

nego w proszku i masła. Następnym krokiem było objęcie systemem wszystkich oferowanych przez nas produktów i w 2005 roku certyfikat HACCP w zakresie produkcji wyrobów mleczarskich. Kolejny etap to prace nad systemem ISO 9000 i projektem ISO 22000. Po opublikowaniu normy ISO 22000 zdecydowaliśmy się na ten standard, ponieważ w naszej opinii jest on najbardziej odpowiedni dla produktów żywnościowych. Jeśli zaś chodzi o nasz wybór jednostki certyfikującej to czynnikiem decydującym było posiadanie przez TUV Rheinland Polska akredytacji na certyfikację ISO 22000. Nie bez znaczenia jest też oczywiście

pozycja TUV Rheinland wśród jednostek certyfikujących.

Mleczarnia Konecka poza certyfikatami potwierdzającymi wysoką jakość produkcji może pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Czy może Pani powiedzieć coś więcej na ten temat? Które produkty są szczególnie cenione przez klientów? W ostatnim roku nasze produkty: mleko pasteryzowane Koneckie i maślanka truskawkowa Konecka oraz masło szlachetne z Końskich otrzymały na XXI Targach Mleko – EXPO w Warszawie statuetki Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich za wysoką jakość. Klienci cenią wszystkie nasze

produkty za ich niepowtarzalny naturalny smak. Masło od ponad 20 lat króluje na polskim stole, a ostatnio dołączyły do niego produkty w butelkach typu PET – mleko spożywcze o dwóch zawartościach tłuszczu 2,0% i 3,5%, maślanki – naturalna i truskawkowa oraz kefir. Na koniec pytanie nieco filozoficzne, czym dla Pani jest jakość? Jakość to pewien stopień doskonałości. Poprzez wyznaczanie celów dążymy do zaspokajania indywidualnych wymagań, potrzeb, odczuć i oczekiwań. Dla każdego z nas jakość może być czymś innym, bo nie ma dwóch takich samych osób, o jednakowych pragnieniach.

9


Leszek Warmiński, Audytor TÜV Rheinland Polska e-mail: leszek.warminski@tuv.pl

Czystość i higiena

w produkcji żywności Higiena i czystość to jedne z najważniejszych czynników gwarantujących bezpieczną i zdrową żywność.Obowiązujące w Polsce przepisy prawa nakładają na przedsiębiorstwa spożywcze obowiązek wdrażania systemu HACCP, którego elementem jest Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP). GMP reguluje i opisuje systemy utrzymania czystości i higieny na odpowiednim poziomie, zapewniającym produkcję bezpiecznej żywności. Higiena w przemyśle spożywczym rozumiana jest jako czystość pomieszczeń, maszyn i urządzeń, a także higiena personelu, natomiast czystość w tym ujęciu to czystość mikrobiologiczna. Na czym więc polega zarządzanie tymi kwestiami w zakładach produkujących żywność? Najczęściej opisują i regulują je procedury mycia i dezynfekcji z planem higieny oraz procedury higieny personelu.

C

zym myć? Jednym z czynników wpływających na utrzymanie czystości i higieny są środki chemiczne używane w przedsiębiorstwie. Dawniej używano

10

Dynamiczny rozwój firm oferujących środki chemiczne doprowadził do powstania nowoczesnych środków do mycia i dezynfekcji.

głównie sody kaustycznej – zasadowego środka myjącego, kwasu azotowego – kwaśnego środka myjącego i podchlorynu sodu – środka dezynfekującego.

Oprócz mycia i dezynfekcji

Dynamiczny rozwój firm oferujących maszyn, urządzeń środki chemiczne w ostatnich dziei powierzchni w zakładzie sięcioleciach doprowadził do powstaspożywczym trzeba nia nowoczesnych środków do mycia pamiętać o otaczającym i dezynfekcji. Powstały preparaty powietrzu. chemiczne dostosowane do specyfiki zakładów spożywczych (mleczarni, zakładów mięsnych, przetwórni owoców i warzyw itp.) oraz do specyfiki prowadzonych procesów.


Bezpieczeństwo Obecnie używane środki chemiczne zawierają w swoim składzie substancje dodatkowe obniżające napięcie powierzchniowe, zapobiegające pienieniu się środków myjących, czy wręcz przeciwnie tworzących gęstą i trwałą pianę, inhibitory korozji itp. Do dezynfekcji oprócz bardzo popularnego podchlorynu sodu używa się perhydrolu, kwasu nadoctowego czy dwutlenku chloru (ClO2). Ten ostatni środek poza tym, że jest bardzo skuteczny posiada szerokie spektrum działania pozostając obojętnym w stosunku do mytych obiektów.

J

ak myć? Aby proces mycia był skuteczny oprócz chemii potrzeba zastosować odpowiednią metodę mycia. Tam gdzie to możliwe zastosowanie mają nowoczesne rozwiązania techniczne np.:

automatyczne stacje mycia chemicznego tzw. CIP, która rozprowadza gęstą i trwałą pianę, którą po centralne stacje mycia pianowego. Automatyczne ok. 20 minutach spłukuje się czystą wodą. Tak stacje mycia chemicznego CIP mogą wykonywać samo jak w przypadku mycia ręcznego lub w ukłapojedyncze procesy takie jak płukanie, mycie alkadzie zamkniętym wykorzystuje się tu różne środki liczne lub kwasowe czy dezynfekcję chemiczną lub myjące, myjąco-dezynfekujące i dezynfekujące. termiczną albo pełny program mycia i dezynfekcji zawierający wszystkie wyżej wymienione procesy. ezynfekować powietrze Odpowiednie oprogramowanie stacji CIP pozwala Ostatnim etapem w procesie utrzymania kontrolować czas przeprowaczystości jest dezynfekcja. dzenia poszczególnych operacji W zależności od specyfiki Prowadzi się ją poprzez mycia, temperaturę prowadzoprodukcji w zakładach spozastosowanie środków chenych procesów, stężenie środków żywczych istnieją różne spomicznych, które doprowadzają chemicznych oraz prowadzić soby i techniki zarządzania do czystości mikrobiologicznej zapisy i archiwizację przeprowaczystością personelu w tym tzn. niszczą niepożądaną dzonych operacji. Dodatkowo zarównież gości odwiedzająmikroflorę saprofityczną stosowanie automatycznych stacji cych zakład. i chorobotwórczą. Oprócz mycia ogranicza zużycie środków mycia i dezynfekcji maszyn, chemicznych poprzez wielokrotne ich wykorzystaurządzeń i powierzchni w zakładzie spożywczym nie. Zmniejsza się także zużycie energii a przede trzeba pamiętać o otaczającym powietrzu. Nadzór wszystkim wody poprzez możliwość zbierania jej nad czystością powietrza prowadzi się poprzez i powtórnego wykorzystania (woda z ostatniego jego dezynfekcję. Do dezynfekcji można użyć tych płukania wykorzystywana jest do płukania wstępsamych lub specjalnych środków chemicznych. nego). Dzięki temu możliwa jest poprawa wyników Proces dezynfekcji powietrza w najprostszy spoekonomicznych przedsiębiorstwa. sób można prowadzić poprzez zamgławianie. Do tego celu służą np.: ciśnieniowe zamgławiacze tj. Do utrzymania czystości dużych powierzchni ciśnieniowe zbiorniki, do których wlewa się środek wykorzystuje się natomiast techniki mycia pianodezynfekujący o odpowiednim stężeniu wego. Istnieją mobilne urządzenia do nanoszenia i podłącza sprężone powietrze. Bardzo szybki piany lub centralne stacje mycia pianowego, gdzie przepływ powietrza przez dysze powoduję rozinstalacje i stacje robocze rozprowadzone są po pylanie cieczy roboczej w postaci bardzo małych całym zakładzie. Do stacji roboczych wystarczy kropelek, wielkości od kilku do kilkudziesięciu podłączyć specjalną lancę z odpowiednią dyszą, mikronów, tworzących mgłę, która skutecznie oczyszcza powietrze z mikroorganizmów.

D

C

zyste ręce personelu Mówiąc o czystości i higienie w zakładach spożywczych trzeba pamiętać również o higienie personelu. W zależności od specyfiki produkcji w zakładach spożywczych istnieją różne sposoby i techniki zarządzania czystością personelu w tym również gości odwiedzających zakład. Podstawowe wymagania przewidują stosowanie odzieży robocząej łącznie z obuwiem i nakryciem głowy oraz higienę osobistą w szczególności mycie rąk. Na koniec należy podkreślić, iż każdy zakład przetwórstwa spożywczego musi mieć wdrożony system HACCP, którego podstawą jest GMP, czyli Dobra Praktyka Produkcyjna. Natomiast jednym z podstawowych zagadnień GMP jest przestrzeganie zasad czystości i higieny.

11


Jolanta Ciechomska, Koordynator ds. Systemu QAFP UPEMI www.qafp.pl

QAFP – jakość

gwarantowana systemow Spowolniona dynamika konsumpcji spowodowała, że sklepy spożywcze zalała fala taniej żywności. Taka sytuacja sprawiła, że bardziej świadomi konsumenci zaczęli coraz uważniej przyglądać się składowi kupowanych produktów. Wzrosło zainteresowanie produktami naturalnymi, niskoprzetworzonymi, bez „ulepszaczy”. Konsumenci, którzy wydają na żywność coraz więcej, chcą mieć pewność co do pochodzenia, jak i warunków wytwarzania wyrobów spożywczych. Dlatego też coraz większa grupa wytwórców decyduje się na produkcję w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products). Przypadki fałszowania żywności, tzw. afery żywnościowe spotęgowały zainteresowanie konsumentów odpowiednią jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych. Tym silniejsza stała się potrzeba wprowadzania odpowiednich systemów oraz procedur gwarantujących żywność wysokiej jakości.

dotyczące doboru surowców mięsnych, procesu produkcyjnego i warunków przechowywania w magazynach czy sklepach oraz zasady określania jakości poszczególnych grup towarowych. Zakłada także ograniczenie stosowania dodatków w żywności tj. glutaminian sodu czy MOM. Logo QAFP na opakowaniu ma być sygnałem dla konsumenta, wskazującym że ystemy jakości produktów spożywczych ma on do czynienia z produktem o gwarantowanej W większości państw członkowskich jakości. Można więc powiedzieć, że system QAFP funkcjonują niezależne stoi na straży interesów krajowe systemy konsumentów Przypadki fałszowania jakościowe. Francja, i producentów. żywności, tzw. afery Niemcy czy Austria, wiele lat temu eneza systemu żywnościowe spotęgowały wprowadziły już systemy QAFP zainteresowanie konsumentów jakości żywności, System QAFP stworzyli odpowiednią jakością które funkcjonują naukowcy z ośrodków i bezpieczeństwem produktów z powodzeniem. akademickich – Szkoły spożywczych. W Niemczech Głównej Gospodarstwa wprowadzenie Systemu Wiejskiego w Warszawie, Jakości i Bezpieczeństwa Instytutu Zootechniki QS było odpowiedzią na spadek zaufania do w Krakowie oraz Uniwersytetu Warmińskobranży spożywczej, po kryzysie związanym Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z BSE. To pomogło w odbudowaniu z technologami z zakładów mięsnych. Zyskał wiarygodności, szczególnie sektora mięsnego. również uznanie najlepszych ekspertów System QAFP wprowadza surowe wytyczne i naukowców na polskim rynku oraz wsparcie

S

G

12

organizacji konsumenckich. W 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP wraz z zeszytem branżowym „Kulinarne mięso wieprzowe” został uznany za krajowy system jakości żywności. Kolejnym krokiem było stworzenie drugiego zeszytu branżowego „Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej”, który został zaakceptowany System QAFP wprowadza jako część surowe wytyczne dotyczące systemu. Następnie doboru surowców mięsnych, powstał kolejny zeszyt branżowy, procesu produkcyjnego określający i warunków przechowywania wytyczne dla w magazynach czy sklepach produkcji wędlin. Obecnie system obejmuje swoim zakresem mięso wieprzowe, ale tylko wybrane elementy (schab, szynkę, karkówkę, łopatkę, polędwiczkę), mięso drobiowe (pierś kurczęcą , indyczą oraz mięso z gęsi owsianej) i wędliny. Powstała jednak idea rozszerzenie systemu na całą gamę produktów spożywczych, by móc stworzyć „ koszyk” żywności wysokiej jakości.


wo

,

a h

Z

Bezpieczeństwo

ainteresowanie polskich producentów Coraz większa grupa wytwórców decyduje się na produkcję w systemie QAFP. Zainteresowane są zarówno duże firmy, liderzy w branży mięsnej, ale także małe i średnie zakłady. Przynależność do systemu niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, Systemy jakości żywności, symbol QAFP poszerza grono takie jak QAFP to budowanie odbiorców wyrobów mięsnych. wiarygodności uczestników Pozwala to na kształtowanie wysokiej pozycji na rynku zbytu. łańcucha żywnościowego Mięso wyprodukowane w oczach konsumenta. w systemie QAFP jest dostępne zarówno w sklepach firmowych certyfikowanych firm, jak również w sieciach wielkopowierzchniowych. Poprzez członkostwo w systemie QAFP możliwe jest branie czynnego udziału w badaniach nad doskonaleniem procesu produkcji wyrobów dobrej jakości oraz udział w programach promocyjnych. Mimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania systemu, rozpoznawalność znaku QAFP wśród konsumentów jest na poziomie 8%, wskazują na to badania przeprowadzone przez MillwardBrown,

P

rzyszłość systemów jakości żywności Systemy jakości żywności, takie jak QAFP to budowanie wiarygodności uczestników łańcucha żywnościowego w oczach konsumenta. Normalizują całą drogę, jaką żywność przebywa od rolnika aż na sklepowe półki, a w konsekwencji stoły. Normami są objęte etapy produkcji począwszy od hodowli, żywienia zwierząt i warunków chowu, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo, transport, konfekcjonowanie i pakowanie, skończywszy na magazynowaniu i sprzedaży. Systemy zawierają procedury gwarantujące nie tylko bezpieczeństwo, ale też wyższą jakość żywności. Wszystko wskazuje na to, że za kilka – kilkanaście lat na sklepowych półkach będą przeważały produkty wyprodukowane w systemie jakości żywności. Innej opcji, obserwując sytuację gospodarczą na świecie, rynek i trendy, po prostu nie ma.

13


TÜV Rheinland inwestuje

w Poznaniu Badania bezpieczeństwa i jakości mebli, zabawek, sprzętu elektronicznego, a także wyposażenia placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych to tylko niektóre z możliwości, jakie stwarza laboratorium mechaniczne TÜV Rheinland Polska w Poznaniu. Nowoczesny obiekt został oficjalnie otwarty 22 maja 2013 roku, przy udziale przedstawicieli koncernu, władz miasta oraz zaproszonych gości.

14


Ludzie

Rozwój laboratoriów badawczych TÜV Rheinland na całym świecie znacznie przyczynił się do globalnego sukcesu firmy. To właśnie dzięki inwestycjom w kadry oraz w rozbudowę nowoczesnych obiektów, takich jak ten w którym się właśnie znajdujemy, także polski oddział może wpływać na podnoszenie bezpieczeństwa i jakości produktów, dostępnych na rynku - powiedział Janusz Grabka, Prezes TÜV Rheinland Polska, przecinając wstęgę.

15


dr inż. Michał Bak Kierownik Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska e-mail: michal.bak@pl.tuv.com

Laboratorium do zadań

specjalnych

Laboratorium Mechaniczne w ciągu kliku ostatnich miesięcy uległo istotnym przeobrażeniom. Nowoczesny obiekt, wybudowany zgodnie ze specjalnymi wymaganiami, powstał aby zapewnić warunki odpowiednie do prowadzenia skomplikowanych badań mechanicznych, elektrycznych i nieniszczących. Na temat możliwości, jakie dzięki zmianom zyskało laboratorium oraz o wyborze lokalizacji, a także o rozwoju kadry i usług rozmawiamy z dr. Michałem Bakiem, Kierownikiem Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska Nowa siedziba Laboratorium Mechanicznego to nie tylko większe przestrzenie do badań, ale także nowoczesny sprzęt i aparatura. Jak zostaną wykorzystane możliwości, jakie stwarza obecne wyposażenie laboratorium? Nowy budynek laboratorium zajmuje powierzchnię cztery razy większą niż w poprzedniej lokalizacji. Dokonaliśmy wymiany aparatury badawczej na najnowszą, umożliwiającą wykonywanie badań z jeszcze większą precyzją. Pozwoliło to na rozszerzenie zakresu prowadzonych usług o nowe testy, które nie były do tej pory oferowane. Wiele z naszych najnowszych urządzeń, zapewnia możliwości prowadzenia badań z dokładnością znacznie przewyższającą wymagania norm przedmiotowych. Jakie badania zostały zaprezentowane w trakcie pokazów na uroczystym otwarciu? Podczas uroczystego otwarcia zwiedzający mieli okazję zapoznać się z większością naszej aparatury badawczej. W trakcie samej ceremonii otwarcia, prezentowaliśmy stanowisko do prowa-

16

dzenia testów bezpieczeństwa i badań trwałościowych elementów wyposażenia wnętrz oraz mebli. Dodatkowo przedstawiliśmy najnowszą komorę do badań korozyjnych (tzw. komorę solną) o praktycznie niespotykanej w Polsce pojemności 2 m3. Elementem pokazu było również stanowisko do badań trwałościowych wszelkich wyrobów posiadających kółka np. wózków dziecięcych, walizek czy toreb podróżnych. Po zakończeniu części oficjalnej pracownicy laboratoriom udzielali informacji na temat zasad działania innych posiadanych przez Laboratorium Mechaniczne TÜV Rheinland Polska urządzeń testujących oraz metodyki wykonywania poszczególnych badań. Skąd w laboratorium ścianka wspinaczkowa? Wiele osób zadaje to pytanie. Otóż pod ścianką wspinaczkową kryje się solidna stalowa konstrukcja kratownicowa, która jest w stanie przenieść obciążenie kilkunastu ton. Służy ona jako podpora i zabezpieczenie dla operatorów podczas wykonywania badań obciążeniowych regałów, rusztowań oraz innych elementów, które w trakcie

testów należy obciążać dużymi ciężarami. Regał bądź rusztowanie stawiane jest przy konstrukcji i mocowane za pomocą systemu łączników. Następnie obciążane jest obciążnikami stalowymi. W przypadku, gdyby obiekt badany nie wytrzymał obciążenia i nagle uległ uszkodzeniu, wspomniana konstrukcja zabezpiecza przed utratą stateczności i upadkiem na pracowników laboratorium. Elementem dodatkowym kratownicy jest pokrycie ze sklejki oraz chwyty wspinaczkowe. Wiele firm zapewnia swoim pracownikom chwile relaksu organizując sale ze stołami do ping-ponga czy piłkarzyków. TÜV Rheinland Polska poszedł krok dalej i zbudował ściankę wspinaczkową. Naszym pracownikom bardzo się ona podoba, gdyż zespół stanowią młode i dynamiczne osoby, które preferują aktywność fizyczną. Jakie produkty bada laboratorium? Jaki był największy, a jaki najmniejszy przedmiot poddany badaniom?


Ludzie

Nie ograniczamy się jedynie do badań w siedzibie laboratorium, testy wykonujemy także bezpośrednio na obiektach inżynieryjnych naszych Klientów.

W naszym laboratorium badamy wiele różnorodnych wyrobów. Nie ograniczamy się jedynie do badań w siedzibie laboratorium, testy wykonujemy także bezpośrednio na obiektach inżynieryjnych naszych Klientów. Wśród dużych realizacji można wymienić badania prowadzone w największej w Europie środkowo-wschodniej oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, weryfikację elementów kotłów w elektrowni Połaniec czy badania cyklotronu, umożliwiającego leczenie nowotworów gałki ocznej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Laboratorium Mechaniczne TÜV Rheinland prowadzi także badania szeregu małych wyrobów jakimi są elektronarzędzia, zabawki czy drobny sprzęt elektroniczny np. nawigacje samochodowe i liczniki rowerowe. Nie wszystkie testy da się przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych, zdarza się, że eksperci ruszają w teren. Kiedy tak się dzieje i jaki sprzęt wykorzystywany jest w badaniach terenowych?

Klientom oferujemy badania wykonywane zarówno w laboratorium, jak również w terenie bezpośrednio na obiektach. Testy terenowe wykonujemy w przypadku, gdy przedmiot badań jest unieruchomiony lub na stałe przytwierdzony do budynku np. wspominane już kotły w elektrowni. Ten rodzaj badań stosujemy także jeżeli koszt transportu wyrobu do laboratorium jest nieakceptowalny z ekonomicznego punktu widzenia a jednocześnie możliwe jest przeprowadzenie testów w terenie. Podczas wykonywania badań terenowych wykorzystujemy sprzęt przenośny dostosowany do danego rodzaju badań. Często są to różnorodne próbniki i wzorce, przyrządy do pomiarów długości i kąta, aparatura do pomiarów elektrycznych, sprzęt do testów temperaturowych i środowiskowych, a także kamery termowizyjne. Co zadecydowało, że właśnie Poznań został wybrany na siedzibę laboratorium? Lokalizacja Laboratorium Mechanicznego

TÜV Rheinland została wybrana z uwzględnieniem wielu czynników technicznych oraz ekonomicznych. Ważnym aspektem było położenie w dogodnym miejscu Polski zapewniającym swobodę dojazdu z różnych części kraju. Nowa siedziba znajduje się w pobliżu zachodniej obwodnicy Poznania, połączonej bezpośrednio z autostradą A2. Ułatwia to transport próbek i wyrobów, zwłaszcza wielkogabarytowych, oraz przyjmowanie przesyłek dostarczanych samochodami ciężarowymi. Szczególnie istotną kwestią przemawiającą za Poznaniem był również dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Naszymi pracownikami są absolwenci najlepszych poznańskich uczelni kształcących inżynierów m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Czy laboratorium współpracuje ze środowiskami naukowymi poznańskich uczelni wyższych? Tak, laboratorium współpracuje z poznańskimi uczelniami. Realizujemy wspólnie projekty głównie o charakterze rozwojowym. Badania laboratoryjne dla Klientów wykonujemy jednak we własnym zakresie ze względu na zachowanie poufności ich wyników. Pracownikami laboratorium są również osoby, które prowadzą zajęcia dla studentów na Politechnice Poznańskiej. Sprawia to, że wykłady są bardzo atrakcyjne i ciekawe, gdyż wiedzę z zakresu metodyki wykonywania badań przekazują studentom osoby praktykujące na co dzień w przemyśle, a dodatkowo jest ona poparta licznymi przykładami praktycznymi. Jaki wpływ działanie laboratorium ma na społeczność lokalną? Laboratorium Mechaniczne TÜV Rheinland angażuje się szeroko w kręgach lokalnych. Organizujemy pokazy badań i eksperymentów dla uczniów szkół podstawowych. Współpracujemy z Akademią Przyszłości, pokazując dzieciom, że warto zdobywać wiedzę techniczną, gdyż po ukończeniu studiów mogą pracować w tak prestiżowej firmie jak TÜV Rheinland. Jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi szkołami oferując możliwość urozmaicenia lekcji przez zwiedzanie i zajęcia praktyczne w laboratorium.

17


Rok 2012 rekordowy dla TÜV Rheinland W 2012 TÜV Rheinland Group po raz pierwszy w swojej historii odnotowała szybsze tempo wzrostu przychodów na arenie międzynarodowej, niż na swoim rodzimym rynku w Niemczech. Opublikowany w kwietniu 2013 raport korporacyjny poza wynikami finansowymi i podsumowaniem rozwoju handlowego ujawnia także wyniki Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W trakcie konferencji prasowej związanej z publikacją raportu, przedstawione zostały także plany TÜV Rheinland na najbliższe 5 lat.

NEWS

Z perspektywy czasu, jesteśmy zadowoleni z minionego roku. Po pierwsze, udało się nam bez przeszkód kontynuować drogę rozwoju. Po drugie, włożyliśmy wiele pracy w udoskonalenie naszych struktur i procesów. Między innymi dzięki temu rok 2012 był rokiem rekordowych przychodów. Znacznie zwiększyła się także grupa naszych pracowników podsumował dr Manfred Bayerlein, Prezes TÜV Rheinland AG. Nasze

plany wzrostu na najbliższe pięć lat są ambitne. W 2017 chcemy generować przychody rzędu 2,7 miliardów Euro i zwiększyć zatrudnienie do 32 tysięcy pracowników na całym świecie - ujawnił.

W minionym roku TÜV Rheinland zatrudniła ponad 17 tysięcy pracowników, o 7,9 % więcej niż w 2011. Tym samym stworzono ponad tysiąc nowych miejsc pracy. W kolejnych latach planowane jest znaczne rozszerzenie liczby pracowników i inwestycji w rozwój ich kwalifikacji zawodowych. Siłą TÜV Rheinland poza jej pracownikami są też nowoczesne laboratoria. Jedna trzecia zeszłorocznych inwestycji dotyczyła rozwoju nowych obiektów i możliwości badawczych w zakresie technologii wytwarzania energii i komponentów elektrycznych

18

i badania bezpieczeństwa substancji i pojazdów. Ponad to firma zainwestowała w rozbudowę energooszczędnych budynków w kilku lokalizacjach. W 2012 roku TÜV Rheinland po raz pierwszy w swojej historii odnotowała silniejszy wzrost przychodów w skali międzynarodowej, niż na swoim rodzimym rynku w Niemczech. Najbardziej dynamiczny wzrost dotyczył regionów Indii, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Chin i Indii), przychody wzrosły o ponad 20%. W Chinach, gdzie pracuje 2700 pracowników TÜV Rheinland odnotowała wzrost o ponad 16%. Podobnie sytuacja wyglądała w Ameryce Południowej, gdzie TÜV Rheinland zatrudnia ponad 3 tysiące osób.

W najbliższych latach najważniejszymi regionami dla TÜV Rheinland będą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA, a także państwa, które nazywane są Następną Jedenastką (Next Eleven). Między innymi Egipt, Bangladesz, Indonezja, Meksyk, Filipiny, Korea Południowa, Turcja i Wietnam. TÜV Rheinland rozszerzy swoją działalność w tych regionach, ponieważ wraz z uprzemysłowieniem wzrastają ich wpływy gospodarcze i siła nabywcza ich rynków krajowych. Kolejny element strategii na najbliższe lata obejmuje także rozszerzenie oferty poprzez akwizycje. TÜV Rheinland będzie nadal rozwijać innowacyjne metody badań i poszerzy bardzo obiecujący sektor zarządzania projektami. Spodziewa się przy tym znacznego wzrostu w branży energetycznej, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także infrastruktury i technologii konwencjonalnych elektrowni i przemysłu naftowego i gazowego. Raport korporacyjny jest dostępny w całości w języku angielskim na stronie www.tuv.com w zakładce Corporate Report 2012.


Ludzie

NEWS

Letnie

praktyki w Laboratorium Żywnościowym

W okresie wakacyjnym w Laboratorium Żywnościowym TÜV Rheinland Polska w Wieliczce po raz kolejny organizuje letnie praktyki dla studentów ostatnich lat studiów z kierunków technologia żywności, chemia, biologia oraz towaroznawstwo. Spotkania ze studentami są dla nas zawsze ciekawym doświadczeniem. W trakcie tych kilku tygodni praktyk my także mamy okazję się czegoś nauczyć – mówi Beata Szczucka, Kierownik Laboratorium Żywnościowego TÜV Rheinland Polska. Badania laboratorium prowadzone są w pracowni fizykochemicznej i mikrobiologicznej. Poza wyrobami związanymi z żywnością, badane są także wyroby medyczne, kosmetyki, tekstylia i zabawki. W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z dwóch pracowni: fizykochemicznej lub mikrobiologicznej. Przez cały czas znajdują się pod opieką wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają im w nabyciu umiejętności praktycznych oraz poszerzenia wiedzy teoretycznej. Program praktyk przewiduje zapoznanie praktykanta z normami i procedurami obowiązującymi w akredytowanym laboratorium oraz przedsta-

wienie metod prowadzonych badań. Studenci w trakcie tych kilku wakacyjnych tygodni uczą się, jak przygotować próbki i odczynniki do badań, a także przeprowadzają samodzielne badania i uczą się odczytywać ich wyniki. Dzielenie się wiedzą ekspercką jest wpisane w działalność TÜV Rheinland Polska. Poza praktykami dla studentów, w firmie odbywają się także staże, które nierzadko kończą się zatrudnieniem. Więcej informacji na ten temat znajduje się na www.tuv.pl w zakładce Praca i Kariera.

19


Anna Klimas, Kierownik ds. Rolnictwa Ekologicznego TÜV Rheinland Polska e-mail: anna.klimas@pl.tuv.com

Co musi zrobić

przetwórca,

aby produkować żywność eko? „Eko”, „bio”, „organic” – tak oznaczone mogą być jedynie produkty o certyfikowanej jakości, które spełnią wymagania dotyczące rolnictwa ekologicznego. Dla wielu konsumentów termin żywność ekologiczna jest wciąż tożsamy z żywność zdrowa czy żywność naturalna. Warto jednak zwrócić uwagę, że tylko produkty z logo rolnictwa ekologicznego dają gwarancję, że przy ich produkcji i przetwarzaniu nie stosowano promieniowania jonizującego ani genetycznie modyfikowanych organizmów i ich pochodnych. Dopuszczone do wykorzystania w rolnictwie ekologicznym środki ochrony roślin i nawozy gwarantują brak ich negatywnego wpływu na jakość produktu końcowego. System kontroli produkcji ekologicznej pozwala na śledzenie każdego artykułu na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji – począwszy od produkcji pierwotnej produktów ekologicznych poprzez przechowywanie, przetwarzanie, transport, sprzedaż oraz zaopatrzenie ostatecznego konsumenta.

Ż

ywność ze składników ekologicznych Głównym założeniem przetwórstwa ekologicznego jest wytworzenie żywności ze składników ekologicznych, czyli produktów rolnych poddanych kontroli na zgodność z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. W wyjątkowych przypadkach, gdy

20

składnik pochodzenia rolnego nie jest dostępny w jakości ekologicznej, można użyć do produkcji zatwierdzonych składników nieekologicznych. Produkt może być jednak oznakowany jako ekoloGłównym założeniem przetwórstwa giczny wyłącznie wtedy, ekologicznego jest wytworzenie żywności ze gdy co najmniej 95% składników ekologicznych, czyli produktów składników pochodzenia rolniczego stanowią składrolnych poddanych kontroli na zgodność niki posiadające certyfikat z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. zgodności z produkcją ekologiczną, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Na opakowaniu produktów ekologicznych musi zostać podane miejsce pochodzenia rolniczych składników ekologicznych, numer jednostki certyfikującej sprawującej nadzór nad producentem oraz logo


Środowisko rolnictwa ekologicznego. TÜV Rheinland Polska posiada numer identyfikacyjny PL-EKO-08 i jest upoważnioną jednostką certyfikującą w zakresie przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności.

W

ymagania wobec przetwórni ekologicznych Zdarza się, że zakłady decydują się na przetwórstwo ekologiczne tylko części produktów. W takiej sytuacji zobligowane są do oddzielenia produkcji ekologicznej od nieekologicznej oraz podjęcia koniecznych środków w celu zapewnienia możliwości identyfikacji partii i uniknięcia mieszania Wymagania stawiane przetwórcom się lub zamiany z produktami nieekomają zapewnić zachowanie wysokiej logicznymi.

jakości biologicznej surowców.

Regulacje prawne zabraniają stosowania promieniowania jonizującego przy produkcji i przetwarzaniu żywności oraz używania genetycznie modyfikowanych organizmów i ich pochodnych. Aby potwierdzić iż zakupione substancje pomocnicze w przetwórstwie nie zawierają GMO, producent żąda od sprzedawcy potwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z GMO lub przy ich użyciu. Na jakość żywności ekologicznej wpływa również ograniczenie stosowania dodatków do żywności wyłącznie do naturalnych. Wymagania stawiane przetwórcom mają zapewnić zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowców. Odpowiednio dobrana technologia dla danego produktu przy uwzględnieniu metod produkcji mechanicznych, fizycznych, fermentacyjnych czy termicznych powinna zachowywać w możliwie niezmienionym składzie zawartość witamin, węglowodanów, białek czy też składników mineralnych. W przetwórniach kontrole przeprowadzane są przynajmniej raz w roku. Dodatkowo przeprowadzane są kontrole niezapowiedziane, a gdy to konieczne pobierane są próbki do badań na pozostałości pestycydów lub użycie środków niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym. Wszystko po to, aby dać gwarancję konsumentom i zwiększyć zaufanie do wartości niesionych przez rolnictwo ekologiczne.

21


Ważna debata o jakości i bezpieczeństwie polskiej żywności Wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej, większe zaangażowanie organów ścigania oraz powrót do bardziej etycznych działań wśród producentów – takie główne wnioski płyną z konferencji pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności w kontekście aktualnych zagrożeń”, która odbyła się 23 kwietnia 2013 roku w Warszawie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele firm spożywczych, jednostek certyfikujących i laboratoriów. W konferencji udział wzięli również reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, naukowcy, szefowie organizacji branżowych oraz grono uznanych ekspertów.

Wiedza

bezpieczeństwem żywności. Konferencj zdominowała dyskusja na temat organów ścigania, które nie podejmują lub umarzają wiele spraw zgłaszanych przez Inspekcję Weterynaryjną. W tym kontekście zaakcentowano potrzebę wzmocnienia oraz nadania dodatkowych uprawnień Inspekcji Weterynaryjnej. Wskazano również na brak woli politycznej do reorganizacji służb urzędowego nadzoru. Gorącą dyskusję wywołała też kwestia zagrożenia ze strony poliakrylanu sodu występującego w podkładkach absorpcyjnych opakowań surowego mięsa czy ryb. – Warto zwrócić uwagę

na reakcje poszczególnych państw na niedawne wydarzenia, niektórzy próbują „odbijać piłeczkę” do Polski. Z drugiej strony za mało mówimy o etyce i transparentności biznesu, a to tematy, które będą nabierały znaczenia – podsumował

W debacie nie zabrakło także głosu eksperta TÜV Rheinland Polska. Małgorzata Kręcka, Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym opowiedziała o najczęstszych problemach w procesach certyfikacji systemów zarządzania

Stanisław Kowalczyk, szef IJHARS.

Seminaria Klubu Liderów Jakości Klub Liderów Jakości zaprasza na seminaria

Dzielenie się wiedzą ekspercką jest wpisane w działalność TÜV Rheinland. W celu propagowania wiedzy na temat certyfikacji, standardów i systemów zarządzania organizowane są spotkania Klubu Liderów Jakości, w których uczestniczyć może każdy zainteresowany daną tematyką. W trzecim kwartale seminaria będą poświęcone różnorodnej tematyce, począwszy od wymagań stawianych dostawcom sieci handlowych, poprzez standardy produkcji kosmetyków i wyrobów medycznych, na społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dyrektywie maszynowej kończąc. Z wymaganiami sieci handlowych dla dostawców wyrobów użytkowych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się na seminarium poświęconym standardowi BRC Global Standard for Customer Products. Seminaria dotyczące produkcji kosmetyków będą poświęcone efektom wprowadzania nowych regu-

22

lacji prawnych dla produktów kosmetycznych oraz wymaganiom GMP według normy EB ISO 22716. W ramach spotkania dla producentów wyrobów medycznych zostaną omówione zagadnienia z pogranicza farmacji. Na seminarium mowa będzie o aktualnych wymaganiach, regulacjach i systemach oceny i klasyfikacji. Natomiast problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu zostanie przedstawiona na przykładzie jej zastosowania w miejscu pracy, w oparciu o standard SA 8000. Wśród poruszanych przez Klub Liderów Jakości

zagadnień znajdą się również wymagania bezpieczeństwa według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Zakres i tematyka seminariów są na bieżąco aktualizowane. Kalendarz Klubu Liderów Jakości znajduje się na stronie www.tuv.pl w zakładce Wydarzenia, gdzie można zapoznać się ze szczegółami każdego ze spotkań. Zagadnienia poruszane podczas Klubu Liderów Jakości są także szczegółowo omawiane na szkoleniach realizowanych przez TÜV Akademia Polska. Pełna oferta szkoleń dostępna jest na www.akademia.tuv.pl.


TÜV Rheinland Polska

Bezpieczeństwo i jakość wyrobów mięsnych na każdym etapie produkcji

Certyfikacja - QAFP (Quality Assurance for Food Products) System gwarantowanej jakości produktów mięsnych TÜV Rheinland Polska oferuje certyfikację QAFP, która jest skierowana do hodowców, przetwórców i dystrybutorów produktów wieprzowych i drobiowych. Certyfikat potwierdza, że produkcja wyrobów mięsnych przebiega zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa. Laboratorium Żywnościowe TÜV Rheinland Polska umożliwia natomiast weryfikację produktu spożywczego w zakresie spełnienia najwyższych standardów i wymagań bezpieczeństwa.

www.tuv.pl

Profile for TÜV Rheinland AG

Jakość  

Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2013

Jakość  

Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2013