Tuusulanjärven Klubitalo 1.4. - 30.6.2023

Page 1

Tuusulanjärven Klubitalon toiminta 1.4. – 30.6.2023 KVARTAALIRAPORTTI 2/2023

ESKOT ry:n arvot, missio ja visio

• Toimimme ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa jokaisen yhdenvertainen oikeus toimia muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen, kohtaamiseen ja luottamukseen.

• Yhdistyksen tarkoitus on edistää mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Yhdistys toteuttaa kansainvälisen klubitalojärjestön Clubhouse Internationalin (CI) hyväksymien laatusuositusten mukaista Fountain House-klubitalotoimintaa

• Olemme arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan yhteisöllisyyden rakentajana ja ennakkoluulottomana oman näköisen arjen, opintomahdollisuuksien sekä työelämäosallisuuden kehittäjänä

Sisällys

• Yleistä toiminnasta ………………………….. 3 • Toiminta …………………………… 4 • Työvalmennus …………………………… 5 • Opintovalmennus ………………………….. 7 • Teematyöskentelyä ………………………….. 9 • Vapaa-aika ……..…………………. 10 • Oma polku .…………………………..11 • Tilastot ………………………….. 13 • Sidosryhmätoiminta ……………………… 15 Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 2

Yleistä toiminnasta

Tuusulanjärven Klubitalo on mielenterveydenkuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama tasavertainen yhteisö. Klubitalon jäseniksi voivat liittyä henkilöt, joilla on tai on ollut mielenterveys- tai psykososiaalisia haasteita. Jäsenyys on ilmainen.

Klubitalon tavoitteena on parantaa jäsenen elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea opiskelussa ja työllistymisessä.

Klubitalon kuntoutusmalli määritellään Kansanvälisten Klubitalojen (Clubhouse International) vahvistamissa kansanvälisissä laatusuosituksissa. Laatusuositusten toteutumista valvotaan laadunarviointiprosessin ja itsearvioinnin kautta. Tuusulanjärven Klubitalolla on Clubhouse Internationalin laatusertifikaatti.

Taustaorganisaatiomme on Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. Klubitalon toimintaa rahoittavat: Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja Stea.

Työyksiköt

Klubitalon toiminta rakentuu työpainotteisen päivän ympärille keittiöja hallintoyksikössä. Työnjako eri tehtäviin tapahtuu kaksi kertaa päivässä klo 9:00 ja klo 12:15.

Tuettu työ ja työllistyminen

Klubitalon jäsenille etsitään osa- ja määräaikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta. Klubitalon työvalmentaja vastaa työhön perehdyttämisestä ja tukee työssä yksilöllisesti tarvittavalla tavalla. ​Tuki on aikarajoitteetonta.

Tuetut työpaikat: ovat K-Rauta Järvenpää ja Prisma Kerava. Työllistymistä tuetaan valmennuksella yksilöllisesti ja ryhmämuotoisesti.

Opintoihin tukeminen

Klubitalolla ohjataan jäseniä ryhmässä ja yksilöllisesti heidän tarpeidensa mukaisesti opinnoissa ja opintoihin hakeutumisessa. Opintojen tuki on aikarajoitteetonta.

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 3

Toiminta

Kevään toiminta on ollut vilkasta, ajalla 1.4. –30.6. osallistuvia jäseniä on päivittäin ollut keskimäärin 22, osallistumisen kesto keskimäärin yli 3 tuntia. Toiminnassa ollut tänä aikana yhteensä 93 aktiivista jäsentä.

Klubitalon suunnitellussa ympäristössä kokoonnumme eri teemojen ympärille. Nämä kokoontumiset ovat jäsenille, jotka kokevat olevansa valmiina työharjoitteluun, työhön tai opiskeluun. Sekä myös niille jäsenille, jotka eivät vielä koe itseään valmiiksi, mutta haluavat valmistautua tutussa ympäristössä.

Voimavaramme piilee päivittäisessä rinta rinnan työskentelyssämme. Nämä jaetut kokemukset ja vuorovaikutustilanteet ovat perustana Klubitalon antamassa tuessa. Yhteisö kantaa.

Työvalmennus

Tuettu työ

Työllisyyden rintamalla on klubitalollamme pitänyt kiirettä. Tuetussa työpaikassamme Järvenpään K-raudassa aloitti jäsen työskentelyn huhtikuun alussa osa-aikaisena, työpäivät olivat kahtena päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan. Vaikka työsuhdetta ei jatkettu ensimmäisen kuukauden jälkeen, jäsen koki saaneensa työstä positiivista kokemusta ja rohkeutta alkaa etsimään uutta työtä tai suunnittelemaan opintoja oltuaan vuosia poissa työelämästä.

Jo aiemmin K-raudassa aloittanut jäsenemme oli kutsuttu puhumaan HUS:n IPS –

Sijoita ja Valmenna Uusimaa -hankkeen päätösseminaariin. Jäsen toi puheessaan esille, kuinka merkittävästi työllistyminen on vaikuttanut oman elämän eri osa-alueisiin.

Toisessa tuetussa työpaikassamme Keravan Prismassa aloitti jäsen toukokuussa yhtenä päivänä viikossa 8 tuntia kerrallaan. Motivoitunut ja innostunut jäsen on tämän lisäksi itsenäisesti tiedustellut mahdollisuutta keikkatyöhön tähän samaan toimipisteeseen.

EskoTyö

Keikkatyöt EskoTyön kautta ovat myös lähteneet hyvin käyntiin. Kaksi jäsentä aloitti keikkatyöt Kotikatu kiinteistöpalvelu yrityksessä, työ piti sisällään erilaisia kiinteistöhuoltoon liittyviä tehtäviä, esimerkiksi hiekkojen pois puhaltamista kaduilta ja pihoilta talven jäljiltä. Toinen jäsen koki työn niin rankaksi, että halusi lopettaa kahden viikon työskentelyn jälkeen. Toinen heistä jatkaa työskentelyä kokopäiväisesti aina kesäkuun loppuun saakka. Lomailun jälkeen hän aikoo jatkaa opiskelemaan kiinteistöhuoltoalaa työstä innostuneena, ja neuvottelut oppisopimuksesta kyseisessä yrityksessä ovat käynnissä. Opiskelupaikka on jo valmiina odottamassa.

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 5

Työvalmennus

Palkkatuettu työ

Jäsen on ollut työllistyneenä palkkatuetusti Setlementti Louhelassa olohuone isäntänä ja työ jatkuu aina elokuun loppuun saakka.

Maalis-huhtikuun vaihteessa aloitti jäsenemme työskentelyn palkkatuetussa työsuhteessa Järvenpään kaupungilla keittiöalan tehtävissä kokopäiväisesti.

Itsenäinen työllistyminen

Jäsen työllistyi henkilökohtaisen avun tuottaja -Aarreavustajat yritykseen osa-aikaisesti avustajan työhön. Tämän lisäksi jäsen tekee kerran viikossa vapaaehtoistyötä Järvenpään seurakunnan kirpputorilla.

Hoivapalveluja tarjoavassa Helppy Oy on yksi jäsenemme aloittanut tekemällä kotisiivousta vanhuksille. Työ on keikkaluonteista, kerran viikossa tapahtuvaa, noin kaksi tuntia kerralla.

Jäsen työllistyi kevään aikana Werkko ry:lle digitukihenkilöksi. Töitä on kerran viikossa kahden tunnin ajan.

Työhönvalmennusryhmä

Keväällä pidimme viikoittaisia walk in -aikoja, jolloin jäsenet saivat yksilöllistä työvalmennusta. Tarvetta oli esimerkiksi työnhakemisessa ja cv:n päivittämisessä. Jatkamme viikoittaisia walk in -aikoja elokuussa.

Töissä: 19

Työhönvalmennuksessa: 10

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 6

1.4.-30.6. opintovalmennuksessa on ollut 12 jäsentä (Yksi Mäntsälä, kolme Tuusulasta ja loput Järvenpäästä). Opiskelemassa on ollut seitsemän jäsentä (yksi Tuusulasta, loput Järvenpää). Yksi jäsen valmistui korkeakoulusta keväällä (tuusulalainen). Kaksi opintovalmennuksessa ollutta jäsentä sai kesällä opiskelupaikan toisen asteen koulutuksesta (yksi järvenpääläinen ja yksi tuusulalainen). Klubitalolla on ollut IT-alan harjoittelussa Spesiasta keväällä yksi opiskelija.

Klubitalolla vietettiin opiskelijoiden kahvitilaisuutta 17.5. Tilaisuudessa juhlistettiin vuoden aikana opintoihin hakeneita, opinnoissaan edistyneitä ja opinnoistaan valmistuneita jäseniä. Osa jäsenistä osallistui myös JHL-opiston talolla toteuttamaan Henkilökohtaisen avun digitaidot –osaamismerkin kurssille.

Opiskeluryhmät olivat kesän ajan tauolla, mutta Get Stuff Done -ryhmä kokoontui muutaman kerran jäsenvetoisesti sinä aikana. Maalis-toukokuun aikana opiskeluryhmä kokoontui 11 kertaa. Opiskeluryhmä on keskittynyt opiskelutehtävien tekoon Pomodoro-tekniikkaa hyödyntäen.

Yksilövalmennuksia on ollut 19 kvartaalin aikana ja niissä on käyty läpi Omapolku tavoitekeskusteluja, haettu opintoihin ja kartoitettu kiinnostavia aloja ja tutustuttu koulutuspaikkoihin, tuettu opiskelutehtävien tekemisessä ja opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa sekä opinnäytetyöprosessissa. Yksilöllinen opintovalmennus kestää keskimäärin 30–45 minuuttia jäsenen tarpeen ja tilanteen mukaan.

Verkostoyhteistyö

Valtakunnallisessa OPHY-, eli opiskelijahyvinvoinnin, verkostossa Tuusulanjärven Klubitalon opintovalmentaja ja opiskelemassa ollut jäsen sekä Nurmijärven Klubitalon opintovalmentaja esittelivät Klubitalojen toimintaa ja opintovalmennusta 11.5.2023. OPHY-verkosto on Nyyti ry:n koordinoima verkosto ja siihen osallistuu etenkin korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvää henkilöstöä ympäri Suomen.

Klubitalolla vieraili Keudasta opinto-ohjaaja esittelemässä koulutusvaihtoehtoja ja hakupalveluita jäsenille 28.4.2023. Vierailu oli antoisa ja osa jäsenistä innostui selvittelemään erilaisia opiskeluvaihtoehtoja. 27.4. kävimme myös Keravan Keudassa Ohjausverkoston tapaamisessa keskustelemassa yhteistyömahdollisuuksista.

Opintovalmennus Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 7

Palaute opintovalmennuksesta

Opintovalmennuksen kyselyyn, joka kerättiin toukokuussa, vastasi kahdeksan valmennukseen osallistunutta jäsentä. Alla avoimien kysymysten vastauksia kyselystä.

Miksi suosittelisit opintovalmennusta ja kenelle?

•Hyväjospitkäaikaopinnoista,kaikille

•Kaikillejotkahaluavatkoulunpenkilleeivätkäosaaitsehakea.

•Ainakin tilanteessa kun ei meinaa saada tehtävää aloitetuksi. Minua on auttanut että saahommanalkuunniinloppupäivämeneesittenominavuin.

•Opintovalmennusonsamallaelämäänvalmennusta.Sesopiikenelletahansa,joka opiskeleejotain.Elämänkorkeakoulussakinsiitähyötyy.

•Olensaanutsiitäpaljonapuajasuosittelenkaikillejotkaovatopiskelemassatai haluaisivataloittaaopinnot.

•Kaikilleuudenoppimisestajaopiskeluistakiinnostuneille.

•Saatietoaeriopiskeluvaihtoehdoista.Innostaaopinnoissa.Saaaikaiseksitehdä tehtäviä.Sopiimielestänikaikilleketkäonmiettinytettähaluaisielämässäeteenpäin. Sopiityössäkäyvillekin.

Miten olet hyötynyt opintovalmennuksesta?

•Uskoomiinkykyihin

•Olemmelaittaneethakupaperitkoulutukseen

•Suomen kielen

•Envarmaanoleosannutottaaihankaikkeairtitästä.Muttaedistyminenonollut parempaa

•Kunkertooopintovalmentajalle opinnoistaan,sitätuleeajatelleeksioppimistaan uudesta näkökulmasta.

•Olensaanutapuatehtävientekemiseen.

•Saanuttehtäviätehtyäjapidettyäkiinnideadlineistagsd-ryhmien avulla.

•Olensaanutapuahakemuksentekemiseenjaeriopintomahdollisuuksiin.

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 8
Opintovalmennus (jatkuu)

Talous- ja velkaneuvonnan sekä Ulosoton aamukahvit

Klubitalon työ- ja opintovalmentaja ovat osallistuneet Talous- ja velkaneuvonnan sekä Ulosoton erilaisiin ammattilaisille tarkoitettuihin infoihin kuluneen vuoden aikana. Infotilaisuuksien innoittamana Klubitalolle saatiin huhtikuussa jäsenille suunnattu Talous- ja velkaneuvonnan ja Ulosoton aamukahvitilaisuus, jossa asiantuntijat esittelivät palveluitaan ja ennakoivaa taloudenhoitoa. Ulosoton asiantuntija osallistui tilaisuuteen Teamsin välityksellä ja Talous- ja velkaneuvoja oli paikan päällä.

Vapaa-aikaa suunnitellaan yhteisössä Kahden vuoden matkustusrajoitusten jälkeen jäsenet toivat toiveensa esille Tallinnan kesäretkestä. Hyvin monia retki kiinnosti, mutta moni empi uskaltaako osallistua ja yleensäkin lähteä ulkomaille. Asia eteni sillä tavalla, että yhdessä sovimme matkan ajankohdasta, aikataulusta, sisällöstä, säännöistä ja omavastuuhinnasta. Teimme yhteisen sopimuksen ja luotimme toinen toisiimme sopimusten pitämisessä. Meillä oli useita tapaamisia asiaan liittyen. Matka, joka toteutettiin 7.6.2023 oli todella onnistunut ja kohensi monen jäsenen itsetuntoa, sekä tuotti onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää. Kannusti myös tekemään reissuja jatkossakin. Jäsenen kirjoitelma sivulla 10.

Ateneumin retken idea tuli yhteisissä keskusteluissa ja se vietiin Klubikokoukseen käsittelyyn. Ennen retkeä yksi jäsenistä haki tietoa Albert Edelfeltistä ja hänen kuuluisimmista teoksistaan ja teki niistä koosteen talolle. Retken suunnittelu- ja valmisteluvastuu oli jäsen-työntekijätyöparilla. Suunnitteluun kuului muun muassa aikataulutus ja opastuksen varaus. Ateneumin retkelle osallistui 11 jäsentä ja kaksi henkilökuntajäsentä. Palaute retkestä oli positiivista.

Teematyöskentelyä Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 9

Kesäkuun alussa teimme matkalle ilmoittautuneiden klubitalon jäsenten ja henkilökunnan kanssa yhteisen retken Tallinnaan. Mukana oli vähän yli kaksikymmentä henkeä. Meillä oli mukana bussi, jolla liikuimme niin kotimaassa kuin Tallinnassakin. Laivamatka tehtiin Eckerö Line´n Finlandia-lautalla.

Lähdimme klubitalolta aamulla klo 7.00 Länsisatamaan, josta kahden ja puolen tunnin laivamatkan jälkeen saavuimme perille. Tallinnassa oli suunniteltu käynti ”Filmimuuseumissa” eli elokuvamuseossa. Sinne saavuimme muutaman kilometrin bussimatkan jälkeen joskus klo 11 aikoihin. Museossa oli meillä varattuna opastettu kierros. Opas kertoi Viron elokuvahistoriaa n. sadan vuoden ajalta. Sitä havainnollisti vanhasta kuvausvälineistöstä aina nykyiseen tekniikkaan liittyvät menetelmät. Kierros kesti n. tunnin verran.

Elokuvamuseosta palasimme keskikaupungille, jossa hajaannuimme kukin haluamaansa suuntaan, kahville ja ostoksille ym., jalkaisin. Muutama tunti kului mukavasti, kunnes oli Suomeen lähdön aika klo 16.30. Laivalla meillä oli varattuna buffet-ruokailu.

Illalla klo 10 aikoihin saavuimme klubitalolle, mielestämme onnistuneen retken päätteeksi. Sääkin oli suosinut meitä, joten ei jäänyt aihetta valittamiseen.

Vapaa-aika Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 10

Oma polku

Klubitalo on sitoutunut tarjoamaan säännöllisiä tavoitekeskusteluja. Työvälineenä käytetään

Oma polku -työkalua, joka on käyttämässämme tietojärjestelmässä Salesforcessa.

Oma polku -työkalu tukee jäsenten kuntoutumista, omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista ja niiden edistymisen seurantaa. Tavoitteet voivat liittyä jäsenen hyvinvointiin, taitojen harjoitteluun, työelämätai opintovalmiuksiin. Oma polku -keskustelun alussa kartoitetaan jäsenen tämänhetkinen tilanne ja käydään läpi hänen vahvuuksiaan ja voimavaroja, joita voi hyödyntää tavoitteiden eteen työskentelyssä.

Tavoitteiden asettelussa on olennaista, että tavoitteet ovat jäsenen itsensä asettamia, ja että niitä voi edistää Klubitalon toiminnassa. Työllistymiseen, osaamisen ja opintovalmiuksien kehittämiseen liittyvien tavoitteiden tukena ovat Klubitalon opinto- ja työvalmentajat. Ensimmäisen keskustelun aikana voidaan sopia seurantatapaaminen, jossa tehdään näkyväksi jäsenen edistymistä ja osaamisen kehittymistä sekä arvioidaan tavoitteiden asettelua uudelleen. Oma polku -keskustelu toimii jäsenen ja henkilökunnan yhteisenä työvälineenä. Tavoitteet pilkotaan yhdessä pieniin ja saavutettaviin osatavoitteisiin, joiden toteutumista on helpompi seurata. Tavoitteiden tulee olla myös jäsentä sisäisesti motivoivia ja mitattavissa olevia. Aikataulutetun, realistisen ja konkreettisen tavoitteen eteen on helpompi työskennellä kuin liian suuren ja määrittämättömän. Oma polku –keskustelusta voidaan tulostaa yhteenveto jäsenelle keskustelun päätteeksi.

Taitojen kehittäminen Klubitalolla onnistuu työpainotteisen päivän aikana sekä työja opintovalmennuksessa. Kehitettävät taidot voivat liittyä esimerkiksi vuorovaikutustaitoihin, digiosaamiseen, arjenhallintaan, keittiö- ja kahviotyöskentelyyn ja asiakaspalveluun, viestintään ja markkinointiin, talouteen ja hallintoon, siivoukseen ja kiinteistönhoitoon, luoviin taitoihin tai kielitaitojen kehittämiseen.

Jäsenten oma vointi ja toipumisen vaihe vaikuttaa paljon siihen, kuinka vaativia tehtäviä on mielekästä ja mahdollista tehdä yhteisössä. Toipumisen alkuvaiheessa ja voinnin ollessa vielä huonompi, voi jo Klubitalolle saapuminen ja sosiaalisten tilanteiden uudelleen harjoittelu olla kuormittavaa. Toipumisen myötä voimavaroja voi jäädä enemmän käyttöön myös uusien taitojen opettelemiseen ja silloin jäsen voi valita työnjaossa haastavampia tehtäviä. Jokainen työpainotteisen päivän tehtävä on yhtä tärkeä, koska ne liittyvät talon, toiminnan ja yhteisön ylläpitoon.

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 11

Oma polku (jatkuu)

Tavoitteet voivat liittyä myös ensisijaisesti hyvinvointia tukeviin asioihin, kuten sosiaalisiin suhteisiin, omaan talouteen tai terveellisiin elämäntapoihin. Sosiaalisten suhteiden harjoittelua tulee työpainotteisen päivän aikana monessa kohtaa, kun tehdään Klubitalon tehtäviä työparin kanssa. Tiimityöskentely- ja yhteisötaidot karttuvat joka aamuisessa ja iltapäiväisessä työnjakotilaisuudessa, säännöllisesti pidettävissä Klubikokouksissa ja erilaisissa valmistelevissa työryhmissä sekä Eskot ry:n tiimeihin osallistumisessa. Oman talouden hallintaan liittyen Klubitalo tekee yhteistyötä seurakunnan, talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosoton kanssa.

Terveellisten elämätapojen edistämiseen voi saada tukea liikuntaryhmästä, jäsen- ja tai työparivetoisista hyvinvointiryhmistä, kuten Irti tupakasta -ryhmästä.

Työelämävalmiuksien kehittämisessä tukee Klubitalon työvalmentaja, jonka kanssa Oma polku –keskustelussa voidaan painottaa jäsenen työvalmiuksien itsearviointiin ja omaan etenemissuunnitelmaan kohti työtä sekä etenemisen seurantaan ja arviointiin. Työelämävalmiuksia voi kehittää Klubitalon työvalmentajien järjestämissä työhönvalmennuksen ryhmissä, yksilöllisen työhön valmentamisen avulla ja työelämään tutustumisten avulla. Työhönvalmennuksessa huomioidaan jäsenen vahvuudet, voimavarat ja sen hetkinen elämäntilanne. Tuki on jäsenelle aikarajoitteetonta, maksutonta ja jatkuu myös työllistymisen jälkeen. Vuorovaikutuksellinen suhde työllistävän tahon kanssa helpottaa jäsenen perehtymistä, työyhteisöön kiinnittymistä ja onnistumista työssä.

Jäsenen tavoitteena voi olla myös omien opintovalmiuksien kehittäminen, jota voi tehdä Klubitalon työpainotteisen päivän lisäksi opintovalmennuksessa. Jos jäsenellä on tavoitteena päästä opiskelemaan, voidaan Oma polku –keskustelussa kartoittaa vahvuuksien ja voimavarojen lisäksi jäsenen aiempia opintoja, mahdollisia tuen tarpeita oppimiseen tai itsenäiseen opiskeluun liittyen, erilaisia ala- ja koulutusvaihtoehtoja, opintoihin hakeutumista, opintoetuuksia sekä valmistavia opintoja ja kursseja. Jos edellisistä opinnoista on pitkä aika, ja jäsenellä on tavoitteena korkeakouluopinnot, voi olla hyödyllistä harjoitella ensin esimerkiksi ilmaisilla MOOC-kursseilla, avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kursseilla, miltä opiskelu tuntuu ja miten se sujuu opintovalmentajan ja opiskeluryhmän tuella. Oma polku –keskustelua voidaan hyödyntää myös käynnissä olevien opintojen suunnitteluun ja rytmittämiseen.

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 12

Tilastot

1.4. – 30.6.2023

Ajalla toimintaamme on osallistunut 93 eri jäsentä.

Vilkkaimpana päivänä jäseniä on ollut talolla 41.

Yksi jäsenen käyntikerta on kestänyt keskimäärin 3,4 tuntia.

Viikoittaiset kävijämäärät ovat vaihdelleet 36:sta 55:ään.

Uusia jäseniä on liittynyt neljä (vuoden alusta 11).

YHTEYDENPITOJEN JA

OSALLISTUMISTEN MÄÄRÄT

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 13 Kaikki kunnat Huhtikuu​ Toukokuu​ Kesäkuu​ 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​ ​31 29 35 54 Lähitoimintaan osallistuneita​ 69 71 65 82 Etätoimintaan osallistuneita​ 7 5 0 7 Yhteensä eri jäsentä​ ​80 ​75 ​78 ​93 Kaikki kunnat Huhtikuu​ Toukokuu​ Kesäkuu​ 1.4. - 30.6.2023​ Yhteydenpitojen määrä 40 69 68 177 Lähitoimintaan osallistumiset 427 452 412 1291 Etätoimintaan osallistumiset​ 19 11 0 30 Keskim. jäseniä päivittäin 24 21 22 22 OSALLISTUJAMÄÄRÄT

KUNTAKOHTAISET TILASTOT

14 Järvenpää 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​ 37 Lähitoimintaan osallistuneita​ 57 Etätoimintaan osallistuneita​ 5 Yhteensä eri jäsentä​ 63 Tuusula 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​ 14 Lähitoimintaan osallistuneita​ 17 Etätoimintaan osallistuneita​ 1 Yhteensä eri jäsentä​ ​22 Kerava 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​ 3 Lähitoimintaan osallistuneita​ 3 Etätoimintaan osallistuneita​Yhteensä eri jäsentä​ 4 Hyvinkää 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​Lähitoimintaan osallistuneita​ 2 Etätoimintaan osallistuneita​Yhteensä eri jäsentä​ 2 Mäntsälä 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​Lähitoimintaan osallistuneita​ 1 Etätoimintaan osallistuneita​ 1 Yhteensä eri jäsentä​ 1​
Tilastot
Vantaa 1.4. - 30.6.2023​ Jäseniä, joihin pidetty yhteyttä​Lähitoimintaan osallistuneita​ 1 Etätoimintaan osallistuneita​ Yhteensä eri jäsentä​ 1​

Huhtikuu

pvm. Tapahtuma

1.4. Lauantain aukiolo/ Tuumi ry

3.4. Englannin ryhmä / Järvenpään opisto

3.4. Henkilökohtaisen avustajan digikoulutus / JHL-opisto

3.4. Oma polku koulutus / Suomen Klubitalot ry

3.4. Ääniä kuulevien vertaisryhmä / Suomen Moniääniset ry

4.4. Pääsiäisvaellus / Järvenpään seurakunta

4.4. Yhdessä katettu johtoryhmä / ViaDia ry

6.4. Tukityöpaja digikoulutus / JHL-opisto

6.4. Vapaaehtoisten ohjausryhmätapaaminen talolla / KUMS

11.4. Digikoulutus 1 päätöstapaaminen / JHL-opisto

11.4. It-alan opiskelijan harjoittelu / Spesia

12.4. Eskotyöinfo / EskoTyö oy

12.4. Työnohjaus / Konsultointi- ja ohjauspalvelut Kirsi Valto

13.4. AT näyttökeskustelu / Keuda

13.4. Tukityöpaja digikoulutus / JHL-opisto

17.4. Englannin ryhmä / Järvenpään opisto

17.4. Sosionomiopiskelijan opinnäytetyön julkistamisseminaari / Diak

18.4. Tukityöpaja digikoulutus / JHL-opisto

18.4. Yhdessä katettu verkostokokous / ViaDia

18.4. Tukityöpaja digikoulutus / JHL-opisto

19.4. Pop up Puutarha / Järvenpään kaupunki

20.4. retki / Heureka

20.4. Yhdistyksen hallituksen kokous talolla / Tuumi ry

21.4. Tutustujia / Tuusulan ohjaamo

24.4. Velkaneuvonta ja ulosotto aamukahvit / Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto

24.4. Englannin ryhmä / Järvenpään opisto

24.4. Ääniä kuulevien vertaisryhmä / Suomen Moniääniset ry

26.4. Ruotsin ryhmä / Suomenklubitalot ry

27.4. IT-alan opettaja - ohjauskeskustelu / Spesia

27.4. Moniääniset hallituksen kokous/ Moniääniset ry

27.4. Ohjausverkoston yhteistyötapaaminen / Keuda Kerava

28.4. Digikoulutus 2 päätöstapaaminen / JHL-opisto

Sidosryhmätoiminta Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 15

Sidosryhmätoiminta

Toukokuu

pvm. Tapahtuma

4.5. Oma polku koulutus / Suomen Klubitalot ry

4.5. Vapaaehtoisten ohjausryhmätapaaminen talolla / KUMS

6.5. Lauantain aukiolo/ Tuumi ry

8.5. IT-alan opettaja - näytön arviointikeskustelu / Spesia

11.5. OPHY Verkosto ydinryhmä / Nyyti ry

13.5. Pop up Puutarha / Järvenpään kaupunki

15.5. - 17.5. Klubitalojen kevätseminaari / Suomen Klubitalot ry

15.5. Ääniä kuulevien vertaisryhmä / Suomen Moniääniset ry

16.5. retki / Ateneum

16.5. Yhdessä katettu johtoryhmä / ViaDia ry

17.5. YHTEISÖN Työnohjaus / Konsultointi- ja ohjauspalvelut Kirsi

Valto

23.5. Jätevoimalaitos yritysvierailu / Vantaan Energia

25.5. Työllisyyspalveluiden avoimet ovet / Tuusulan työllisyyspalvelut

26.5. AT näyttökeskustelu / Keuda

29.5. Esko Työ- neuvottelut Pajalassa / K-Supermarket Pajala Himberg

30.5. Yhdessä katettu verkostokokous / ViaDia

Kesäkuu

pvm. Tapahtuma

1.6. Vapaaehtoisten ohjausryhmätapaaminen talolla / KUMS

2.6. Moniääniset hallituksen kokous/ Moniääniset ry

5.6. Ääniä kuulevien vertaisryhmä / Suomen Moniääniset ry

6.6. Työnohjaajan esittäytyminen / Kimmo Tapiala Muutosavuksi oy

6.6. Työnohjaajan esittäytyminen / Anita Tuomola Uudenmaan työnohjaus- ja terapiapalvelut oy

6.6. Hyvinvointialueen Marjut Suo ja Kristiina Kariniemi-Örmälä / Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

7.6. Nepsy-valmentajan koulutus / Spesia

8.6. IPS hankkeen loppuseminaari / IPS-hanke HUS ja TE-keskus

8.6. Nepsy-valmentajan koulutus / Spesia

14.6. Työnohjaus / Konsultointi- ja ohjauspalvelut Kirsi Valto

16.6. Moniäänisten tukipäivät/ Moniääniset ry

27.6. Lähihoitajaharjoittelija tutustumiskäynnillä / Keuda

Tuusulanjärven Klubitalo kvartaaliraportti 2/2023 16
Tuusulanjärven Klubitalo Seutulantie 1A 04410 Järvenpää 050 5020 514 tuusulanjarvi @eskot.org etunimi.sukunimi@eskot.org Avoinna: Ma - To 08:00 – 15:30 Pe 08:00 – 14:30