Page 1

TURUN URHEILURATSASTAJIEN TOIMINTALINJA Meidän seuran visio: Turun Urheiluratsastajien tavoitteena on tarjota hevosharrastukseen liittyvää toimintaa jokaisen omien taitojen edellyttämällä tavalla, huomioiden varsinkin juniorit. Toiminnassa jokainen kokee olevansa tärkeä ja päämääränä on hevosten hyvinvointi ja jäsenten tyytyväisyys.

Seuramme eettinen linjaus: Seurassamme kaikki ovat samanarvoisia. Kaikkia kannustetaan ja kohdellaan ystävällisesti. Huomioidaan hevosten ja jäsenten hyvinvointi. Kiusaamista ei hyväksytä ja siihen puututaan heti. Toiminta tarjoaa iloa ja mielihyvää.

Seuratoimintamme tavoitteet: • • • •

viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyviä tavoitteita: toisten auttaminen ja kannustaminen on reilua, kaikki ovat samanarvoisia, kaikkia kohdellaan ystävällisesti, ketään ei kiusata kasvatuksellisia tavoitteita: sääntöjen noudattaminen, hyvät tavat: tervehtiminen jne. terveellisiä elämäntapoja korostavia tavoitteita: päihteettömyys, savuttomuus, urheilu osana terveellistä elämäntapaa, luontoystävällisyys hevosmiestaitojen kehittäminen

Toimintatapojamme: Tapahtumista ym. ilmoitetaan sähköpostitse ja/tai tallin ja maneesin ilmoitustaululla Seuran toimintaan ovat kaikki tervetulleita ikään, sukupuoleen, rotuun tms. katsomatta. Seuran järjestämissä tilaisuuksissa ei käytetä päihteitä. Talkootöihin osallistuminen on vapaaehtoista. Kilpailuihin + muuhun toimintaan saavat osallistua omien mahdollisuuksien mukaan kaikki halukkaat. (kilpailuihin osallistumisesta päättää ratsastuksenohjaaja: turvallisuus, poni/hevonen, luokka) Kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on osallistuminen kilpailuiden järjestelyyn omien taitojen sallimalla tavalla. Kilpailemisessa pyritään säilyttämään ilo, ei liian suuria tavoitteita. Toimimme yhteistyössä Metsäkylän Ratsastuskeskuksen kanssa ja toiminta pyritään järjestämään niin, ettei se häiritse ratsastuskoulun toimintaa.


Turun Urheiluratsastajien organisaatio juniorit

vanhemmat

seniorit

jäsenet

juniorijaosto Talousjaosto

tekniikkajaosto valmennusjaosto

kilpailujaosto

Tiedotusjaosto

vikellysjaosto

koulutusjaosto

Johtokunta

Tehtävänimikkeet ja vastuualueet: Puheenjohtaja: kaikki, erityisesti talous ja tiedotus Sihteeri: tiedotus, paperityöt, sähköinen postitus Jäsensihteeri: jäsenrekisterin ylläpito Tekniikkavastaava: järjestää tekniikan hankkimisen/toimimisen eril. tapahtumissa Juniorivastaava: junioreiden toiminnan suunnittelu ja toteutuksesta vastaaminen jaostossa, yhteistyö kerho-ohjaajien kanssa Vikellysvastaava: vikeltäjien toiminnan suunnittelu ja toteutus jaostossa Kilpailu- ja valmennusvastaava: kilpailu- ja valmennustoiminnasta vastaaminen jaostossa Pelisääntöjen tekeminen seuramme toiminnassa: Kerho-ohjaajat vastaavat omien kerhojensa pelisääntökeskusteluista. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut järjestetään yhteisesti. Pelisäännöt toimitetaan johtokunnan nähtäviksi. Ryhmät saavat halutessaan juniorivastaavan mukaan pelisääntökeskustelutapahtumaan. Siihen järjestetään sopiva tila. Jos ryhmässä tulee erimielisyyksiä sovittujen pelisääntöjen noudattamisessa eikä ryhmä itse pysty ratkaisemaan sitä, juniorivastaava neuvottelee kerho-ohjaajien kanssa, jos se ei auta voidaan asia ratkaista johtokunnassa.


Meidän seuran toimintamuodot: Hevoskerhot: • kaikille halukkaille • edellytyksenä seuran jäsenyys, ei muuta maksua • eri tasoja Vikellystoiminta: • mahdollisuus päästä kilpailemaan • yksin tai joukkueena • vikellyskerho kerran viikossa Kilpailutoiminta (koulu/este) • 2-6 kertaa vuodessa • lähtömaksu edullisempi seuran jäsenille Erilaisia retkiä: • esim. Apassionata, laskettelu • hinta määräytyy kulloisenkin retken mukaan Junioritoimintaa: • eril. pesäpallo-ottelut ym. • eril. tempaukset Senioritoimintaa: • hevosenhoitokurssi • eril. matkoja ja tempauksia

Lisätietoja: Maarit Ketola, 040 5608288, maarit.ketola(at)turunurheiluratsastajat.net Nina Fagerström, 0400 783 773, nina.fagerstrom(at)postipoika.com

/toimintalinja2011  

http://www.turunurheiluratsastajat.fi/images/PDF/toimintalinja2011.pdf

/toimintalinja2011  

http://www.turunurheiluratsastajat.fi/images/PDF/toimintalinja2011.pdf

Advertisement