Page 1

Muistikirja_painoon.indd 1

23.11.2011 16:05:49


Muistikirja_painoon.indd 2

23.11.2011 16:05:56


Muutu tai kuihdu! Yritykset, jotka eivät ole valmiita tekemään muutoksia oikeaan aikaan, kärsivät, kunnes kuolevat. Toisaalta kaksi kolmesta muutosohjelmasta menee pahan kerran metsään, mikä tulee yritykselle todella kalliiksi. Onko omalla hankkeellasi realistiset menestymisen mahdollisuudet – se selviää seuraaville sivuille kootun kysymyspatterin avulla.

Muistikirja_painoon.indd 3

23.11.2011 16:06:00


Muistikirja_painoon.indd 4

23.11.2011 16:06:02


Palveleeko muutosohjelma yrityksen strategiaa? Jos vastaus ei ole täysin yksiselitteinen "kyllä", muutosohjelma ei ehkä ole yritykselle strategista tekemistä. Vai kaipaisiko itse strategia selkiyttämistä?

Muistikirja_painoon.indd 5

23.11.2011 16:06:04


Muistikirja_painoon.indd 6

23.11.2011 16:06:06


Onko yrityksen johto sitoutunut muutokseen? Muutos lähtee liikkeelle ylimmän johdon visiosta ja tahtotilasta, mutta tahtoa ja uskoa pitää riittää hankkeen loppuun saakka.

Muistikirja_painoon.indd 7

23.11.2011 16:06:08


Muistikirja_painoon.indd 8

23.11.2011 16:06:10


Löytyykö hankkeelle sitoutunut sponsori liiketoiminnasta? Projektijohtajan tärkein työpari omistaa muutoksen, vastaa siitä, eikä pelkää puhua sen puolesta mille tahansa sidosryhmälle.

Muistikirja_painoon.indd 9

23.11.2011 16:06:13


Muistikirja_painoon.indd 10

23.11.2011 16:06:15


Vastaavatko muutosohjelman resurssit asetettuja tavoitteita? Lähes jokaisen hankkeen budjetoinnissa ja aikataulutuksessa ollaan ylioptimistisia. Paras lääke on priorisointi: keskity olennaiseen ja osoita eteneminen kiistämättömillä mittareilla.

Muistikirja_painoon.indd 11

23.11.2011 16:06:18


Muistikirja_painoon.indd 12

23.11.2011 16:06:20


Onko kokonaisuus pilkottu toimiviksi osaprojekteiksi? Sopivan kokoinen osaprojekti on tarpeeksi merkittävä tuottamaan mitattavia hyötyjä, mutta toisaalta hallittava ja siksi mahdollinen toteuttaa.

Muistikirja_painoon.indd 13

23.11.2011 16:06:22


Muistikirja_painoon.indd 14

23.11.2011 16:06:25


Ovatko tavoitteet yksiselitteisiä ja mitattavia? ”Markkinoiden parhaat palvelut” ei täytä kumpaakaan kriteeriä, ”viisi prosenttia enemmän myyntiä” tai ”palveluaste 98 prosenttia” täyttävät.

Muistikirja_painoon.indd 15

23.11.2011 16:06:27


Muistikirja_painoon.indd 16

23.11.2011 16:06:29


Pystyykö yritys irrottamaan muutoshankkeeseen omia työntekijöitään? Jos muutoshanke viedään läpi ulkopuolisten tekijöiden voimin, hankkeen aikana karttunut kokemus ja osaaminen kävelevät ulos heidän mukanaan.

Muistikirja_painoon.indd 17

23.11.2011 16:06:31


Muistikirja_painoon.indd 18

23.11.2011 16:06:33


Onko muutoksen ytimessä paras mahdollinen tiimi? Ylivoimaisesti tärkein tekijä hankkeen onnistumisen kannalta on ydintiimi. Huipputiimi (High Performance Team) siitä voi syntyä aktiivisten päätösten ja ponnistelujen kautta.

Muistikirja_painoon.indd 19

23.11.2011 16:06:36


Muistikirja_painoon.indd 20

23.11.2011 16:06:38


Koulutetaanko ja motivoidaanko ihmisiä tarpeeksi? Mikään tavoitelluista muutoksista ei toteudu, jos yksittäiset ihmiset eivät saa tarpeeksi tietoa, työkaluja, koulutusta ja kannustusta.

Muistikirja_painoon.indd 21

23.11.2011 16:06:40


Muistikirja_painoon.indd 22

23.11.2011 16:06:42


Mitataanko muutosta jatkuvasti ja oikeilla mittareilla? Ihmisten tyytyväisyyden ja osaamisen kehittymisen seuranta, prosessien mittaaminen ja business casen säännöllinen tarkistaminen. Siinä tärkeimmät.

Muistikirja_painoon.indd 23

23.11.2011 16:06:44


Muistikirja_painoon.indd 24

23.11.2011 16:06:46


Kommunikoidaanko muutoksesta tarpeeksi? Yritysjohdon tulee kertoa kertoa kaikista mahdollisista onnistumisista koko organisaatiolle – sen verran harvinaista herkkua onnistumisen elämykset yritysmaailmassa ovat!

Muistikirja_painoon.indd 25

23.11.2011 16:06:49


Muistikirja_painoon.indd 26

23.11.2011 16:06:51


Tässä välissä on 120 tyhjää sivua


Helping Your Business to Transform www.midagon.com

Muistikirja_painoon.indd 27

23.11.2011 16:06:58


Muistikirja_painoon.indd 28

23.11.2011 16:07:05

Midagon muistikirja