__MAIN_TEXT__

Page 2

134

Dr. Tóth József polgármester: Megjegyzi, nem sürgősséggel tárgyalják a napirendi pontot. Jelzi, három kerületi lakos jelentkezett hozzászólásra: Porpáczy Éva, Bőhm Judit, Kovács Péter. Szavazásra bocsátja a kérdést, szót ad-e a Képviselő-testület 3-3 perc időtartamban Porpáczy Éva, Bőhm Judit, Kovács Péter kerületi lakosoknak. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Porpáczy Éva, Bőhm Judit és Kovács Péter kerületi lakosoknak 3-3 perc időtartamban megadta a szót. (A döntéshozatalban részt vett 22 fő.) H a t á r o z a t: 128/2014.(XI.13.)Ö.K.

az Önkormányzat Képviselő-testülete Porpáczy Éva, Bőhm Judit és Kovács Péter kerületi lakosoknak 3-3 perc időtartamban szót ad. (22 igen; egyhangú)

Hozzászólások, észrevételek Porpáczy Éva kerületi lakos: A Tutaj Projekt Független Civil Csoport egyik képviselőjeként azzal a kéréssel fordul a Testülethez, hogy a Pannónia és Tutaj utca kereszteződésénél lévő óvoda ingatlan árverezésre bocsátásával kapcsolatban szavazzanak nemmel. Halasszák el a terület sorsáról való döntést. Mielőtt döntenének, tegyék lehetővé a nyílt párbeszédet az érintettekkel. A döntés horderejéhez képest elhamarkodottnak tartják, hogy az új ciklus első testületi ülésén – anélkül, hogy a kerület költségvetése az elvonások ellenére tűzoltást igénylő helyzetben lenne – zöld utat szavazzanak a terület eladásának. Ha az ingatlant eladják, azzal eltűnik az Újlipótváros utolsó, még köztulajdonban lévő, és nagy részében parkos szabad területe. Amennyiben valóban elkötelezettek azok mellett az értékek mellett, amelyeket például az AngyalZöld program és a hosszú távú stratégia is megfogalmaz, akkor szavazzanak zöld utat először annak a folyamatnak, amely végül minden érintett fél számára megnyugtató helyzetet teremthet. Kérik, hogy adjanak erre esélyt. Több mint egy éve igyekeznek kifejezni, hogy döntési szempontként az anyagi bevétel igénye mellett más fontos igények is felmerülnek. Igény van a szabad területre, zöldfelületre, oxigénre, több sportpályára, elegendő kerttel rendelkező óvodára, iskolára, alternatív gyermek intézményre, közösségi térre, kertre és parkra. A különböző igények összehangolásához megfontolás és idő szükséges. Méltányolják, hogy a kerület vezetése lehetőséget adott arra, hogy személyesen kifejthessék álláspontjukat. Borszéki Gyula alpolgármesterrel történő megbeszéléskor megtudták, hogy nem azért sürget az idő, mert egy konkrét befektető számára szükséges lenne a határozat mai elfogadása. Még 2010-ben azt a tájékoztatást kapták, hogy a növekvő gyermeklétszám miatt szükség van a területre, ezért azt nem adják el, és 2010-ben megszavazták az óvoda felújítását. 2013-ban hirtelen úgy módosították az ingatlanra vonatkozó kerületi szabályozási tervet – az érintetti párbeszédre vonatkozó kezdeményezésüket lesöpörve – hogy az kizárólag ingatlan befektetői, anyagi érdekeket képvisel. Ha az Önkormányzat valóban elkötelezett a fenntarthatóság mellett, tehát a mellett, hogy a jelen igényeit úgy elégítsék ki, hogy a jövő generációjának életfeltételei ne csorbuljanak, ha valóban elkötelezettek a civilekkel folytatott párbeszéd mellett, akkor kérik, láttassák ezt az elkötelezettséget úgy, hogy időt adnak az érdemi érintetti párbeszédre és a közös döntéshozatalra. Első lépésként meghívják az Önkormányzat vezetését november 21-én nyílt nézőpont cserére.

Profile for Tutaj Projekt

Jegyzőkönyv 2014. 11. 13. Ingatlan árverés  

Testületi ülés 13. napirendi pontja. JAVASLAT INGATLANOK ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE (írásos) Előterjesztő: Borszéki Gyula alpolgármes...

Jegyzőkönyv 2014. 11. 13. Ingatlan árverés  

Testületi ülés 13. napirendi pontja. JAVASLAT INGATLANOK ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE (írásos) Előterjesztő: Borszéki Gyula alpolgármes...

Advertisement