สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก  

หนังสือรวบรวมความทรงจำและความรู้สึกเพื่อร่วมแสวงหาและค้นพบวันเวลาที่ล่วงเลยไปร่วมกัน เพื่อก่อสร้างสถาปัตยกรรมแห่งความทรงจำและความรู้สึกของคณ...

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก  

หนังสือรวบรวมความทรงจำและความรู้สึกเพื่อร่วมแสวงหาและค้นพบวันเวลาที่ล่วงเลยไปร่วมกัน เพื่อก่อสร้างสถาปัตยกรรมแห่งความทรงจำและความรู้สึกของคณ...

Advertisement