Page 1

ˆn CÖm Nâng bát cÖm chay tÎnh, em cäm Ön ÇŒ huynh, em cäm Ön thÀy t°, em cäm Ön gia Çình. Nâng bát cÖm chay tÎnh, em cäm Ön MË cha, em cäm Ön ChÜ PhÆt, em cäm Ön chúng sanh. ĂN TRONG CHÁNH NIỆM Khi ăn ta biết ta ăn. Ơn ai ta vui ta thở. Sao cho thân tâm thanh tịnh. Dâng đời búp sen từ hòa. Ai cho ta bữa cơm ngon. Ơn ai ta vui ta thở. Sao cho xứng là con Phật. Dâng người nụ cười nở hoa. ANH EM MỘT NHÀ Hãy yêu nhau như anh em một nhà. Hãy thương nhau như bao kiếp lâu xa. Lòng từ bi khiến ta yêu muôn loại. Luôn nhớ rằng ta quyến thuộc một nhà. Hãy vui lên khi anh em chung đường. Kính Phật nên đem chánh pháp xiển dương. Hãy quán tâm là vô thường vô ngã. Quán thâm sâu nhìn người cũng là ta. Bác Gia Trܪng Bác Gia Trܪng chúng em thÆt hiŠn. Bác Gia Trܪng chúng em thÆt vui. Bác yêu thÜÖng Çoàn sinh lòng vÅn ghi. Nâng Ç« gia Çình v§i nø cÜ©i thÆt tÜÖi. BÀN TAY YÊU THƯƠNG Về đây anh, về đây em. Bước chân vui đem đến nụ cười. Bàn tay anh, bàn tay em. Chúng ta cùng xóa vết thương đau. Bao trẻ thơ đang ngóng trông. Ta vun trồng cho chúng ngày mai. Ta dắt dìu cho bé nên người. Và cuộc đời sẽ đời sẽ mãi thắm tươi. BẤT KHẢ PHÂN LY Nhìn lại bao năm Gia Đình Phật Tử khai nguồn. Kết tình anh em trải bao gian khổ đau thương. Nhớ người hy sinh hiến thân làm đuốc soi đường. Thà chết không sờn giữ vững mối đạo ngàn năm. Mừng gặp nhau đây Gia Đình Phật Tử sum vầy.Cho đời thăng hoa ngại chi gian khổ phong sương. Ta người thanh niên dấn thân cùng tiến lên đường. Theo dấu chân Phật luôn khắc ghi lòng tình Lam. Anh em ta ơi: đồng lòng đồng lòng. Anh em ta ơi: kiên tâm kiên tâm. Nguyện cùng đi theo Ánh Đạo Vàng. Anh em ta ơi: kiên tâm kiên tâm. Anh em ta ơi: đồng lòng đồng lòng. Trọn niềm tin yêu bất khả phân ly.

test audio book  

testing only