Page 1

CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Cẩm Nang LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN ANÔMA – NI LIÊN - TUYẾT SƠN Anôma – Ni Liên - Tuyết Sơn Handbook

MIỀN TRUNG BẮC TỊNH KHIẾT 2009

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

1


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

lá thư trại trưởng Em Đội Chúng Đàn Trưởng Mến, Thế thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa là anh em mình sẽ gặp nhau tại đất trại. Anh biết! Anh biết! hiện giờ em rất hồi hộp và lo lắng lắm. Nhưng em có biết không? Sự lo lắng và hồi hộp không chỉ đến riêng mình em, mà nó đã và đang đến với các anh chị Huynh Trưởng trong Ban Quản Trại. Khi Cẩm Nang này đến tay em, là quí anh chị Huynh Trưởng trong Ban Quản Trại đang bắt tay vào những công việc với nhiệm vụ của mình để dìu dắt em vào nghề làm Đội, Chúng, và Đàn trưởng. Em sẽ học được những điều căn bản tối cần thiết từ các anh chị Trưởng để bước chân vào nghề chỉ huy, cho nghiệp điều khỉển, và làm người lãnh đạo của GĐPT. Anh mong rằng em sẽ gặt hái được nhiều điều tốt từ các anh chị Trưởng trong kỳ trại này. Anoma-NiLiên-Tuyết Sơn mà em đang đối diện để tập sự làm một người Trưởng trong tổ chức của chúng ta, quí anh chị sẽ tập cho em những bước đi vững vàng, những người trưởng năng động, sáng tạo,huân tập cho em đức tính chịu đựng kiên trì có ý chí và nghị lực khắc phục mọi khó khăn để trở thành những cán bộ Áo Lam trung kiên với tổ chức. Cho nên, khi nhân đọc cẩm nang này em cần phải nhận thức và hiểu rõ để tuân theo, chấp hành đúng giờ giấc qui định khi vào lớp, luôn theo sát chương trình và điều quan trọng là phải theo đúng KỶ LUẬT của Trại mà BQT đã đề ra. Nếu các em có những gì chưa rõ thì nên hỏi các anh chị Huynh Trưởng của đơn vị để được hướng dẫn thêm. Khi lên đường đến đất trại em nên nhớ những điều đã ghi rõ trong cẩm nang này. Soát xét lại những điều đáng nhớ và những cái không nên mang theo. Trên đây anh có mấy lời cũng đã tâm sự với em, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong những ngày hè nắng ấm vùng Kansas City để cùng nhau tô đẹp thêm cho màu Áo và cùng hát bài Sen Trắng trong khuôn viên chùa Phổ Hiền… Hẹn gặp em tại đất trại! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thương mến chào em TM/BQT/ Anoma/NiLiên/Tuyết Sơn Quảng Hương Hoàng Ngọc Quế Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

2


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

đề án tổ chức I. Tên Trại LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN ANÔMA NI-LIÊN TUYẾT SƠN 2009 II. Mục Đích -

Đáp ứng nhu cầu khan hiếm cán bộ hạ tầng cơ sở của các đơn vị Gia Đình Phật Tử. Thống nhất cơ cấu tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đào luyện Đoàn Sinh có căn bản giáo lý, kiến thức phổ quát về tổ chức và biết ý thức trách nhiệm đối với đơn vị, với tổ chức.

III. Trọng Tâm Huấn Luyện -

Chú trọng phần thực hành Nắm vững chương trình hàm thụ

IV. Hình Thức Huấn Luyện Trại được chia làm hai giai đoạn: Hàm Thụ và Thực Hành Thời gian Hàm Thụ: *Từ ngày 17 tháng 1 năm 2009 đến ngày 7 tháng 6 năm 2009 Thời gian Thực Hành: *Từ 8:00 giờ sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2009 đến 01 giờ trưa Chủ Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2009.

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

3


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

nội lệ I. Trại Huấn Luyện Anôma-Ni Liên 1. Mục đích: (Camp Objective) - Hiểu đại cương tổ chức các Đội/Chúng - Đào tạo Đội/Chúng Trưởng 2. Tên Trại: (Camp Name) - Anôma (Thiếu nam ) - Ni Liên (Thiếu Nữ) 3. Khẩu Hiệu Trại:(Camp Motto) - Tuân 4. Trại Ca chính thức: (Camp Song) - Dòng Anôma (của Hoàng Cang) 5. Luật trại: (Camp Rules) - Đúng giờ, lanh lẹ, tư cách đứng đắn và tuân kính cấp trên 6. Điều kiện trại sinh: (hai trong 3 diều kiện dưới đây) - 14 tuổi trở lên - Đang học bậc Sơ Thiện - Hiện đang là Đội/ Chúng/ Trưởng hoặc Phó. Một số điều kiện đặc biệt sẽ được Ban Quản Trại cứu xét sau nếu được đơn vị Gia Đình yêu cầu.

7. Phù Hiệu Trại Anôma – Ni-Liên

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

4


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  8. Chương Trình Huấn Luyện: a) Tổng quát: - Ý Nghĩa Tên, Mục Đích, Luật và Khẩu Hiệu Trại b) Phật Pháp: - Lịch sử Đức Phật Thích Ca - Tam Quy và Ngũ Giới - Áp dụng Lục Hòa vào Sinh Hoạt Đội/ Chúng/ Đoàn. c) Tác phong - Chức Năng và Nhiệm Vụ của Người Đội/Chúng Trưởng. - Tinh Thần Đồng Đội - Đức Tin của Người Đội/ Chúng Trưởng d) Tổ chức - Điều Khiển -Hoạt Động Thanh Niên: - Hướng Dẫn Cách Sinh Hoạt Đội/Chúng Tự Trị - Cách Tổ CHức Một Đội/ Chúng Tự Trị - Dấu Đi Đường, Mật Thư. e) Văn Nghệ - Báo Chí Đội/Chúng f) Điều kiện trúng cách - Tham dự suốt thời gian trại - Đủ điểm trúng cách 70/100 trong các kỳ thi khảo sát tại trại, bài hàm thụ, sinh hoạt và kỷ luật - Phát nguyện làm Đội/Chúng Trưởng.

II. Trại Huấn Luyện Tuyết-Sơn 1. Mục đích: - Hiểu đại cương tổ chức các Đàn - Đào tạo Đàn Trưởng 2. Tên Trại: - Tuyết Sơn 3. Khẩu Hiệu Trại: - Gắng 4. Bài Ca Chính Thức: -Trại Ca Tuyết Sơn (của Minh Dũng & Diệu Mỹ) 5. Luật Trại: - Vui vẻ, thương yêu, hòa thuận và tuân kính. 6. Điều Kiện Trại Sinh: (hai trong 3 điều kiện dưới đây) a. 10 tuổi trở lên b. Đang học bậc Cánh Mềm. c. Hiện đang là Đầu / Thứ Đàn Một số điều kiện đặc biệt sẽ được Ban Quản Trại cứu xét sau nếu được đơn vị Gia Đình yêu cầu. Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

5


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  7. Phù Hiệu Trại Tuyết Sơn

8. Chương Trình Huấn Luyện: a. Tổng quát: - Ý Nghĩa Tên, Mục Đích, Luật và Khẩu Hiệu Trạị b. Phật Pháp: - Quy Y Tam bảo - Ăn Chay - Niệm Phật - Áp dụng sự tu tập trong đời sống hàng ngày c. Tác phong: - Nhiệm Vụ Đầu Đàn - Tư Cách Đầu Đàn - Bổn Phận Đối Với: Gia đình, học đường, đồng đội d. Tổ chức-Điều khiển-Hoạt Động Thanh Niên: - Đàn và Đàn Kiểu Mẫu - Sổ Sinh Hoạt - Sổ Tay Đầu Đàn - Sổ Điểm Danh - Dấu Đi Đường -Truyền Tin / Gút -Tập Đóng Trại -Cấp Cứu -Hình Thức và Hiệu Lệnh Tập Họp -Trò Chơi Với Đầu Đàn đ) Văn Nghệ: - Điều Khiển Một Đàn Hát - Vẽ Hoa Sen e. Điều kiện trúng cách: -Tham dự suốt thời gian trại - Đủ điểm trúng cách 70/100 trong các kỳ thi khảo sát tại trại, bài hàm thụ, sinh hoạt và kỷ luật - Phát nguyện làm Đàn Trưởng. Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

6


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

thành phần ban quản trại I.

CHỨNG MINH TRẠI (General Counsel): Cung Thỉnh Quý Thầy Cô Cố Vấn Giáo Hạnh các Gia Đình Phật Tử Vùng Trung Bắc Tịnh Khiết

II. CỐ VẤN TRẠI (Board of Advisors): Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết Đại diện Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết Htr. Diệu Tịnh Nguyễn Thị Phương Thu Htr. Đức Tuệ Bùi Lê Tuấn Htr. Tâm Ân Lê Trọng Tâm Quý Bác Gia Trưởng Vùng Bắc Tịnh Khiết III. BAN BẢO TRỢ (Sponsor): Hội Phật Giáo Việt Nam tại Kansas City – Chùa Phổ Hiền Ban Bảo Trợ các GĐPT Vùng Trung Bắc Tịnh Khiết Hội Phụ Huynh Đoàn Sinh các GĐPT Vùng Trung Bắc Tịnh Khiết IV. BAN QUẢN TRẠI (General Board of Administrators): Trại Trưởng: Htr. Quảng Hương Hoàng Ngọc Quế (Camp Chief Executive) Trại Phó Điều Hành: Htr. Quảng Thiện Hoàng Quốc Huy (Camp Assistant Executive) Trưởng Khối Hành Chánh: Tịnh Nguyệt Nguyễn Điệp Trâm (Board of Administrative Operations) Thư Ký: Htr. Tâm Giáo Nguyễn Văn Phục (Secretary) Thủ Quỷ: Htr. Diệu Trí Huỳnh Thanh Thảo (Treasurer) Trưởng Khối Sinh Hoạt: Htr. Nguyên Phúc Đặng Ngọc Đức (Board of Activities Operations) ™ Đời Sống Trại Anôma: Htr. Minh Thịnh Trương Minh Cường Htr. Nhựt Tiến Nguyễn Duy Đức Htr. Nguyên Thái Đào Tấn Thông HTS. Đồng Viên Võ Thành Đoàn Htr. Quảng Văn Mai Anh Vũ Htr. Tâm Tánh Văn Đình Sơn Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

7


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  Htr. Quảng Chánh Hoàng Minh Trí Htr. Trúc Tịnh Trương Long ™ Đời Sống Trại Ni Liên: Htr. Linh Xuân Nguyễn Thị Thu Trúc Htr. Diệu Tâm Lê Thị Thu Hương Htr. Nguyên Chơn Lê Thị Muống Htr. Quảng Phước Hoàng Tuệ Minh Htr. Quảng Như Lê Thùy Linh HTS. Duyên Pháp Trần Ngọc Mỹ Jennifer ™ Họa Mi Trại Anôma – Ni Liên Htr. Nguyên Tường Nguyễn Anh Tuấn Htr. Diệu Mỹ Phạm Trịnh Thụy Nga ™ Tinh Thần Trại Anôma – Ni Liên Htr. Diệu Minh Phạm Thị Kim Anh Htr. Quảng Hão Lê Văn Toàn HTS. Đồng Thể Trần Quý Toàn ™ Đời Sống Trại Tuyết Sơn Htr. Quảng Tuệ Lê Khắc Trí Htr. Diệu Hải Hồng Ngọc Thủy Htr. Linh Hiếu Trương Mỹ Thảo Htr. Diệu Tịnh Kiều Thị Ánh Tuyết Htr. Không Bình Trương Hòa Htr. Diệu Hải Trương Thị Huệ Htr. Chúc Hiếu Vũ Mãn Long Htr. Quảng Quang Trịnh Đình Huy Htr. Thiện Nhân Nguyễn Cữu Triệp Htr. Quảng Hảo Lê Văn Toàn Htr. Quảng Diệu Lê Thùy Hương Htr. Đức Tuệ Nguyễn Cao Htr. Đồng Dũng Lưu Vũ Cường HTS. Minh Lương Trương Minh Điền HTS. Diệu Nghiêm Lê Thị Thùy Trang ™ Họa Mi Trại Tuyết Sơn Htr. Diệu Hòa Hoàng Thị Minh Hồng ™ Tinh Thần Trại Tuyết Sơn Htr. Chúc Quả Phạm Thị Út Htr. Linh Nhật Nguyễn Thị Thùy Dương HTS. Ngộ Không Dương Tài

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

8


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  Trưởng Khối Giảng Huấn: Htr. Trúc Minh Bùi Dương Hạ Mai (Board of Education Operations) ™ Ban Khảo Thí Htr. Phước Thừa Mai Xuân Tự Htr. Tịnh Bảo Lưu Quốc Khánh Htr. Diệu Phước Hồng Ngọc Thương Htr. Quảng Thuần Lê Xuân Túy Htr. Quảng An Trịnh Thanh Nhàn Htr. Quảng Lý Phan Thị Hoài Nam Htr. Minh Hạ Lê Thế Thiên Htr. Chúc Huy Vũ Đức Hưng ™ Ban Hàm Thụ Trại Anôma – Ni Liên Htr. Diệu Phương Lê Khánh Uyên Htr. Đức Trí Bùi Lê Dũng ™ Ban Hàm Thụ Trại Tuyết Sơn Htr. Chơn Hương Đỗ Hoàng Hoa Trưởng Khối Đời Sống: Htr. Tâm Huệ Nguyễn Ngọc Ái Tâm (Board of Living/Accomodations) ™ Ban Ẩm Thực Quý Bác trong Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phổ Hiền Bảo Bảo Trợ các GĐPT Vùng Trung Bắc Tịnh Khiết Hội Phụ Huynh Đoàn Sinh các GĐPT Vùng Trung Bắc ™ Ban Âm Thanh và Ánh Sáng Htr. Tịnh Dũng Thái Thuần Nhi ™ Ban Cứu Thương Htr. Diệu Trí Huỳnh Thanh Thảo Htr. Thanh Lương Đặng Thanh Phong ™ Ban Tiếp Tân Quý Bác trong Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phổ Hiền ™ Ban Phim Ảnh Htr. Minh Định Ngô Minh Hiền Htr. Minh Quang Huỳnh Thanh Trúc ™ Ban Kỷ Thuật GĐPT Linh Quang và Phổ Hiền ™ Ban Trật Tự và Vệ Sinh HTS. Nguyên Thắng Hồ Quốc Thống Trại Sinh và GĐPT Phổ Hiền

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

9


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

phù hiệu ban quản trại

Ban Chứng Minh

Cố Vấn Trại

Ban Bảo Trợ

Trại Trưởng Liên Trại

Trại Phó Đặc Trách Anôma – Ni Liên

Trại Phó Đặt Trách Tuyết - Sơn

Khối Hành Chánh

Thư Ký Trại

Thủ Quỷ Trại

Khối Giảng Huấn

Ban Khảo Thi

Cứu Thương

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

10


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Trưởng Khối Đời Sống

Trưởng Khối Sinh Hoạt

Đời Sống Trại

Họa Mi Trại

Thư Tín Trại

Kỷ Luật Trại

Ẩm Thực Trại

Kỷ Thuật Trại

Vận Chuyển Trại

Âm Thanh Trại

Báo Chí/Phim Ảnh

Ánh Sáng Trại

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

11


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

nhiệm vụ ban quản trại Cố Vấn Trại: *Cố vấn Ban Quản Trại về tổ chức và điều hành trại * Thể hiện sự quan tâm đối với mầm non của Phật Giáo Hải Ngoại Bảo Trợ Trại: * Bảo trợ tinh thần lẫn vật chất cho trại Huấn Luyện Trại Trưởng: * Điều hành tổng quát * Chủ tọa các buổi họp của Ban Quản Trại Trại Phó Đặc Trách Điều Hành: * Thay mặt Trại Trưởng điều hành các buổi họp của Ban Quản Trại * Phối hợp và điều hành các Ban: Thư Ký, Ẩm Thực, Kỷ Thuật, Cứu Thương, Văn Nghệ, Triển Lãm, Sinh Hoạt, Trật Tự, Vệ Sinh... Trại Phó Đặc Trách Yểm Trợ: * Thay mặt Trại Trưởng liên hệ công việc đối ngoại * Phối hợp và điều hành các Ban: Vận Động Yểm Trợ, Vận Chuyển... Trưởng Khối Hành Chánh: * Làm tất cả mọi việc về hành chánh của trại * Lập thủ tục nhập trại * Phối hợp với Khối Giảng Huấn và Khảo Thí sắp xếp mời giảng viên * Lập biên bản chi thu của trại * Thực hiện phù hiệu Trại và phù hiệu Ban Quản Trại Thư Ký Trại: * Lập hồ sơ trại sinh * Lập Biên Bản các phiên họp của Ban Quản Trại * Lập phiếu chi thu * Lập biên bản kết quả các khóa khảo thí * Lập biên bản tổng kết * Thực hiện chứng chỉ mãn khóa Thủ Quỹ: * Quản lý tài chánh của trại * Giữ hiện vật và tặng phẩm của trại Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

12


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  * Xuất theo chuẩn chi (có chuẩn chi của Trại Trưởng hoặc Trại Phó) * Tổng kết báo cáo kết quả thu/chi của trại Trưởng Khối Sinh Hoạt: * Phụ tá Trại Trưởng về phần điều hành trại, sinh hoạt trại sinh * Trực tiếp điều hành khối Sinh Hoạt Đời Sống Trại: * Vạch và điều hành chương trình sinh hoạt - linh động, sống động, nhưng phải giữ đúng giờ đã quy định trong chương trình trại * Nghiên cứu và vạch Trò Chơi Lớn * Điều hành các buổi họp chung toàn trại * Quản trò đêm lửa trại Họa Mi Trại: * Tập Trại Ca và các bài hát sinh hoạt * Hoạt náo giữa các khóa học * Quản ca đêm lửa trại Kỷ Luật/Tinh Thần Trại: * Giám sát trại sinh * Phối hợp các Đội, Chúng tổ chức canh phòng trại trong đêm * Lập hồ sơ trình bày hành vi trại sinh vi phạm kỷ luật, cũng như đề nghị biện pháp thi hành kỷ luật Kỷ Thuật Trại: * Thiết dựng cổng trại, lễ đài, kỳ đài. * Thiết trí địa điểm cử hành lễ Khai Mạc và Bế Mạc trại * Dựng các lều cần thiết cho các Ban, các Khối xử dụng. Ban Văn Nghệ: * Sắp xếp các tiết mục cho đêm lửa trại * Điều hành chương trình văn nghệ lửa trại hoặc văn nghệ sân khấu Ban Âm Thanh và Ánh Sáng: * Thực hiện phần ánh sáng cho khu vực trại, phòng học, bãi học ban tối * Thực hiện bếp lửa cho đêm lửa trại. * Thực hiện hệ thống âm thanh và ánh sáng cho các buổi lễ, các khóa học, đêm văn nghệ sân khấu và văn nghệ lửa trại.

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

13


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  Ban Thông Tin, Báo Chí: * Cử Huynh Trưởng trực tại điện thoại để trả lời hay thông báo cho trại sinh trong trường hợp có việc khẩn cấp * Thực hiện Bản Tin của trại * Phối hợp các khối để thực hiện tập Kỷ Yếu Trại sau khi bế mạc trại * Liên lạc và phổ biến tin tức cho các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình Trưởng Khối Đời Sống: * Phụ tá Trại Trưởng về phần điều hành Đời Sống trại * Trực tiếp điều hành Khối Đời Sống Ban ẩm Thực: * Phụ trách giải khát cho quan khách trong lễ Khai Mạc và Bế Mạc trại * Phụ trách ẩm thực cho Trại Sinh và Ban Quản Trại trong suốt thời gian trại Ban Vận Chuyển: * Phối hợp với khối Hành Chánh để đưa đón giảng viên và trại sinh về tham dự trại bằng phi cơ hoặc xe buýt * Chuẩn bị một xe trực để xử dụng trong trường hợp khẩn cấp * Phụ trách phần chuyên chở trong suốt thời gian trại Ban Cứu Thương: * Chăm lo sức khỏe của Trại Sinh trong suốt thời gian trại * Phối hợp với khối Sinh Hoạt Trại trong trò chơi lớn * Dự phòng phương tiện và biện pháp khi cần cấp cứu Ban Phòng Ốc Lều Trại: * Thiết dựng cổng trại, lễ đài, kỳ đài * Thiết trí địa điểm cử hành lễ Khai Mạc và Bế Mạc trại * Dựng các lều cần thiết cho các Ban, các Khối xử dụng. Ban Vệ Sinh và Trật Tự: * Hướng dẫn quan khách đậu xe trong các buổi lễ lớn của trại * Thu dọn và hoàn trả phương tiện cùng vật dụng sau khi Bế Mạc trại * Phối hợp với khối Sinh Hoạt để thu dọn vệ sinh trước khi bế mạc trại * Lo an ninh cho Trại Sinh

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

14


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  Trưởng Khối Giảng Huấn và Khảo Thí: * Phụ tá Trại Trưởng về phần giảng huấn * Trực tiếp điều hành khối Giảng Huấn Ban Giảng Viên: * Phối hợp khối Hành Chánh mời giảng viên tham dự trại * Phối hợp khối Sinh Hoạt soạn thảo chương trình trại * Phối hợp khối Yểm Trợ về việc đưa đón giảng viên Ban Khảo Thí: * Soạn bài thi tổng quát khi nhập trại * Phối hợp Ban Giảng Viên nhận và thực hiện đề thi khảo sát * Điều hành các cuộc thi cuối ngày và cuối khóa * Chấm điểm bài thi và công bố kết quả mỗi ngày và cuối khóa * Phối hợp khối Sinh Hoạt để lồng bài thi vào trong chương trình sinh hoạt Ban Hàm Thụ: * Phối hợp khối Giảng Huấn chọn các tài liệu hàm thụ * Gởi bài hàm thụ đến từng trại sinh * Chấm bài hàm thụ HÌNH THỨC TỔ CHỨC I.

Đơn Vị Căn Bản: a. Đội, Chúng, Đàn, Đoàn, Liên Đoàn

II. Sinh Hoạt: b. c. d. e.

Tất cả Trại Sinh và Ban Quản Trại đều sinh hoạt trong đời sống của Trại Mỗi đội, chúng, đàn gồm 6-8 Trại Sinh hỗn hợp giữa các đơn vị Gia Đình Đội, Chúng, Đàn Trưởng/Phó và các chức vụ khác được luân phiên đảm nhiệm Trực nhất: các đội, chúng, đàn sẽ thay nhau đảm nhiệm công việc của Trại i. Nghi Lễ: Cờ Vàng ii. Trực: Cờ Đỏ iii. Trật Tự: Cờ Nâu iv. Vệ Sinh: Cờ Trắng v. Tường Thuật: Cờ Xanh Lá Mạ vi. Cứu Thương: Cờ Hồng Thập Tự

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

15


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  III. Hiệu Lệnh Tập Họp: - Chú Ý – Im Lặng: – - Họp Chung Toàn Liên Trại: – yy yy yy yy yy - Họp Ban Quản Trại: – –y - Họp Trại Sinh Anôma – Ni Liên: y – – y - Họp Trại Sinh Tuyết Sơn: – yyy - Họp Đội Trưởng Anôma: y––– - Họp Chúng Trưởng Ni Liên: – yy – yy - Họp Đàn Trưởng Tuyết Sơn: yyy – - Họp Đội Chúng Đàn Trưởng: – yy – – - Cấp Cứu: yyy – – – yyy IV. Lễ Lược Trại: (Các Buổi Lễ đều có chương trình riêng) - Lễ Khai Mạc Trại - Lễ Phát Nguyện của Trại Sinh - Lễ Bế Mạc Trại V. Trại Phục: - Huynh Trưởng Nam và Trại Sinh Anôma: ƒ Lễ Phục: Áo sơ mi lam tay dài, quần Tây dài màu xanh dương đậm, ca-ra-vát (Huynh Trưởng) ƒ Trại Phục: Áo sơ mi lam tay dài hoặc ngắn, quần Tây dài mau xanh dương đậm. - Huynh Trưởng Nữ và Trại Sinh Ni Liên: ƒ Lễ Phục: Áo dài lam, quần dài trắng ƒ Trại Phục: Áo sơ mi lam, quần Tây dài màu xanh dương đậm. - Trại Sinh Tuyết Sơn: ƒ Oanh Vũ Nam: Áo sơ mi lam, quần Tây dài màu xanh nước biễn ƒ Oanh Vũ Nữ: mang theo váy đầm cho lễ phục

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

16


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

phân chia đội chúng đàn Çoàn kiên thŒ (dÛng)

TT

ĐỘI sen VÀNG I (khÕe) Pháp Danh H† và Tên

01

SÓ Tråi Sinh AN104

Minh Hải

02

AN208

Minh Nguyên

03

AN903 *

04

AN305

05

AN801

06

AN701

07

AN512

TT

Thiện Bình Minh Lâm Minh Kiệt

Phái

ñÖn VÎ

Lê Huy Eric

Nam

Bºu Quang (KS)

Hoàng Benton Huỳnh Đoàn Quốc Trường Giang

Nam

Ph° HiŠn (KS)

Nam

Ph° Môn (IA)

Nguyễn Lâm James Trần Andrew

Nam

Thiên Ân (MN)

Nam

Tịnh Giác (WI)

Trần Quốc Tuấn

Nam

Viên Giác (OK)

Vũ Hoàng Vinh

Nam

Trúc Lâm (IL)

ĐỘI sen tr¡ng (MẠNH) Pháp Danh H† và Tên

Phái

Trần Bảo

Nam

Linh Quang (NE)

01

SÓ Tråi Sinh AN604

02

AN904 *

Nguyên Trí

Hà Khương

Nam

Ph° Môn (IA)

03

AN405

Nguyên Trí

Võ Hải Dương

Nam

Trí Ph° (KS)

04

AN511

Minh Thiện

Mai Ngọc Thạch

Nam

Trúc Lâm (IL)

05

AN703

Minh Túc

Trương Công Trí

Nam

Viên Giác (OK)

06

AN708 AN1002

Nguyễn Victor Duy Trần Ngọc Bảo

Nam Nam

Viên Giác (OK) Minh Đức (OK)

ĐỘI sen hÒng (vuI) Pháp Danh H† và Tên

Phái

07

TT

Thanh Duy Tâm Thụy

ñÖn VÎ

01

SÓ Tråi Sinh AN105

Minh Lễ

Huỳnh Bảo Tony

Nam

Bºu Quang (KS)

02

AN210

Quảng Thu

Dương Kiều

Nam

Ph° HiŠn (KS)

03

AN211

Tịnh Mỹ

Lê Donny

Nam

Ph° HiŠn (KS)

04

AN905 *

Nguyên Tâm

Nam

Ph° Môn (IA)

05

AN802

Lê Quang Minh Trần Elex

Nam

Tịnh Giác (WI)

06

AN406

Nguyễn Trần Jason

Nam

Trí Ph° (KS)

Đồng Duy

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

ñÖn VÎ

17


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  TT 07

SÓ Tråi Sinh AN510

08

AN705

TT

Pháp Danh

Thiện Hậu

H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Khưu Peter

Nam

Trúc Lâm (IL)

Nguyễn Văn Đôn

Nam

Viên Giác (OK)

ĐỘI sen xanh (TÜÖi) Pháp Danh H† và Tên

01

SÓ Tråi Sinh AN605

Quãng Từ

Cao Hiếu

Nam

Linh Quang (NE)

02

AN205

Minh Tiến

Lê Quốc Tiến

Nam

Ph° HiŠn (KS)

03

AN906 *

Nguyên Dũng

Phạm Đỗ Minh Nhật

Nam

Ph° Môn (IA)

04

AN308

Quảng Việt

Ngô Khắc Vũ

Nam

Thiên Ân (MN)

05

AN508

Quảng Tâm

Trương Quang Minh

Nam

Trúc Lâm (IL)

06

AN702

Minh Trực

Lê Minh Chánh

Nam

Viên Giác (OK)

07

AN707

Thiện Viên

Nguyễn Minh Trí

Nam

Viên Giác (OK)

TT 01

SÓ Tråi Sinh AN803

02

AN207

03

ĐỘI sen VàNG II (khÕe) Pháp Danh H† và Tên

Phái

Phái

ñÖn VÎ

ñÖn VÎ

Nguyễn Thanh

Nam

Tịnh Giác (WI)

Quảng Anh

Bùi Tuấn Lucky

Nam

Ph° HiŠn (KS)

AN209

Phổ Hiển

Lý Ngọc Minh

Nam

Ph° HiŠn (KS)

04

AN306

Quảng Thành

Trần Phạm Daniel

Nam

Thiên Ân (MN)

05

AN509

Trúc Lâm (IL)

06

AN704

Trương Minh Tâm Bùi Hoàng Chính Nghĩa

Nam Nam

Viên Giác (OK)

07

AN709 AN612

Võ Thiện Võ Steven

Nam Nam

Viên Giác (OK) Linh Quang (NE)

08

Trúc Pháp Thanh Lý Thiện Thanh

Çoàn ki“U Çàm nhÜ (v»ng) TT

chúng sen vàng I (KH½E) Pháp Danh H† và Tên Phái

01

SÓ Tråi Sinh AN101

Diệu Thư

Nguyễn Mai Tina

Bºu Quang (KS)

02

AN202

Quảng Đài

Lê Nguyễn Thanh Vân

Ph° HiŠn (KS)

03

AN402

Đồng Tài

Phạm Thị Tuyết Ngân

Trí Ph° (KS)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

ñÖn VÎ

18


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  TT 04

SÓ Tråi Sinh AN505

Nguyên Ngọc

Lê Thị Bích Nữ

Trúc Lâm (IL)

05

AN711

Viên Thông

Nữ

Viên Giác (OK)

06

AN805 AN606

Lê Ng†c Dung Hồ Vân Phạm Linda

Nữ Nữ

Tịnh Giác (WI) Linh Quang (NE)

07

TT 01

SÓ Tråi Sinh AN203

02

AN302

03

AN503

04

AN102

Pháp Danh

H† và Tên

Phái

chúng sen tr¡ng ii (MNH) Pháp Danh H† và Tên Phái

ñÖn VÎ

ñÖn VÎ

Diệu Hỹ Nghiêm Lương

Hoàng Phương Uyên Nguyễn Lê Phương Thanh

Ph° HiŠn (KS)

Thiên Ân (MN)

Tịnh Lạc Diệu Nguyện

Nguyễn Thị Mỹ Sen

Trúc Lâm (IL)

Bºu Quang (KS)

Nữ

Trí Phổ (KS)

Nữ

Linh Quang (NE)

Nữ

Viên Giác (OK)

Phan Thị May 05

AN403

06

Ngô Quế Trâm

AN602

Đồng Ngọc Quãng Diệu Đức

07

AN718

Viên Nhàn

Phan Kiều Felicia

TT

SÓ Tråi Sinh AN204

01 02

Trần Thị Kim Thi

chúng sen Xanh (TÐ÷I) Pháp Danh H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Nguyễn Trần Mari

Ph° HiŠn (KS)

03

AN504 AN610

Tịnh Đạo Linh Thủy

Dương Xay Justine Phạm Lisa

N» Nữ

Trúc Lâm (IL) Linh Quang (NE)

04

AN603

Linh Hạnh

Trương Mỹ Lynne

Nữ

Linh Quang (NE)

05

AN713

Viên Ngà

NguyÍn Bäo Ng†c

Nữ

Viên Giác (OK)

06

AN714

Viên Tế

Nữ

Viên Giác (OK)

07

AN804

Phan Vi Trần Lip

Nữ

Tịnh Giác (WI)

TT 01 02

SÓ Tråi Sinh AN103 AN611

chúng sen HỒNG (VUI) Pháp Danh H† và Tên Diệu Minh Linh Hiếu

Đặng Kiều Curie Melissa Nguyễn

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

Phái N» Nữ

ñÖn VÎ Bºu Quang (KS) Linh Quang (NE) 19


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  TT 03

SÓ Tråi Sinh AN301

04

AN401

05

AN502

06

AN601

07

AN716

TT

02

SÓ Tråi Sinh AN501 AN609

03

AN901 *

04

AN712

05

AN717

06

AN806

07

AN902 *

01

TT

02

SÓ Tråi Sinh AN722 AN607

03

AN720

01

Pháp Danh

H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Đồng Xuân

Huỳnh Trần-Kristina Bảo Châu Nguyễn Phong Mai Dalena

Nguyên Viên

Nguyễn Thị Xuân Mai

Trúc Lâm (IL)

Kiều Trâm

Nữ

Linh Quang (NE)

Huÿnh Danh Kelly

Nữ

Viên Giác (OK)

Nguyên Trân

Viên L®i

Thiên Ân (MN)

Trí Ph° (KS)

chúng sen vàng II (KH½E) Pháp Danh H† và Tên Phái

ñÖn VÎ

N» Nữ

Trúc Lâm (IL) Linh Quang (NE)

Lý Mỹ Vân Kelly

Ph° Môn (IA)

Viên Nga

TrÜÖng Minh NguyŒt

Nữ

Viên Giác (OK)

Viên Không

Phan TrÎnh ThÎ Quyên Trần Thảo

Nữ

Viên Giác (OK)

Nữ

Tịnh Giác (WI)

Đoàn Thu Hằng

Nữ

Phổ Môn (IA)

Trúc Mỹ

Bùi Thanh Kimberly Từ Hương Duyên

Nguyên Cát

Diệu Viên

chúng sen H—NG II (MiNH) Pháp Danh H† và Tên Phái Viên Liên Quảng Diệu Âm

ñÖn VÎ

Camp Thu Thäo Trần L Linda

Nữ Nữ

Viên Giác (OK) Linh Quang (NE)

NguyÍn KiŠu Hà PhÜÖng Lê Trương Anh Đào

Nữ

Viên Giác (OK)

Nữ

Minh Đức (OK)

04

AN1001

Viên Hương Nguyên Hạnh

05

AN608

Trí Liễu

Phan Thị Thùy Trang

Nữ

Linh Quang (NE)

06

AN506

Trúc Lâm (IL)

07

AN404

Đồng Cát

Khưu Thùy Ana Nguyễn Phạm Tường Lin

Nữ

Trí Phổ (KS)

08

AN201

Tịnh Hỹ

Nguyễn Thị Điệp Ngân

Ph° HiŠn (KS)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

20


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  ĐÀN TUYẾT SƠN NAM

Çoàn sÖn vÛ (hi‰u)

ĐÀN cánh Vàng I (hiŠn) TT 01

SÓ Tråi Sinh TS101

02

Pháp Danh

H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Nguyễn Thiện Austin

Nam

Bºu Quang (KS)

TS607

Võ Danel Quân

Nam

Linh Quang (NE)

03

TS301

Lê Truman Thông

Nam

Thiên Ân (MN)

04

TS501

Chánh Trí

Bùi Lê Phillippe

Nam

Trúc Lâm (IL)

05

TS701 TS1009

Thanh Đạt Đức Nghiêm

Trương Công Đạt Phạm Duy Danny

Nam Nam

Viên Giác (OK) Minh Đức (OK)

06

TT 01

SÓ Tråi Sinh TS103

02

TS201

03

TS401

04

TS*525

05

TS704

06

TS804

TT 01

SÓ Tråi Sinh TS102

02

TS403

03

TS706

04

TS516

05

TS302

06

TS507

Minh Tâm

ĐÀN cánh NÂU I (hòa) Pháp Danh H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Nguyễn Andrew

Nam

Bºu Quang (KS)

Quãng Hoàng

Huỳnh Huy Jack

Nam

Ph° HiŠn (KS)

Đồng Văn

Ngô Minh Steven

Nam

Trí Ph° (KS)

Nam

Trúc Lâm (IL)

Thanh Tuấn

Lâm Kenny Nguyễn Khắc Bảo Jordan

Nam

Viên Giác (OK)

Hồ Long

Nam

Tịnh Giác (WI)

ĐÀN CÁnH ĐỎ I (thuÆn) Pháp Danh H† và Tên

Phái

Minh Khai

Đồng Minh Thanh Tước Yasa Đồng Anh Nguyên Vị Yasa Đồng Lạc

ñÖn VÎ

Nguyễn Tr†ng Danny

Nam

Phạm Henry

Nam

Trí Ph° (KS)

Lê Mậu Vương

Nam

Viên Giác (OK)

Nam

Trúc Lâm (IL)

Nam

Thiên Ân (MN)

Nam

Trúc Lân (IL)

Lê Mitchel Huỳnh Thế Kevin Hồ Ba Sang

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

Bºu Quang (KS)

21


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  TT

ĐÀN CÁnH HỒNG I (thäo) Pháp Danh H† và Tên Phái

01

SÓ Tråi Sinh TS104

Bºu Quang (KS)

TS608

Huỳnh Kiệt Brandon Võ Allan Minh

Nam

02

Nam

Linh Quang (NE)

03

TS806

Nguyễn Đạo

Nam

Tịnh Giác (WI)

04

TS508

Hoàng Zu Kevin

Nam

Trúc Lâm (IL)

05

TS506

Yasa Đồng Như

Nguyễn Alan

Nam

Trúc Lân (IL)

06

TS404

Đồng Mãn

Nguyễn Quốc Joseph

Nam

Trí Phổ (KS)

Phái

ñÖn VÎ

Minh Hòa

ñÖn VÎ

Çoàn lâm vÛ (kính) TT

ĐÀN CÁnH VÀNG II (HIỀN) Pháp Danh H† và Tên

01

SÓ Tråi Sinh TS105

02

TS202

03

TS807

04

TS502

Yasa Đồng Quảng

Trần Kevin

05

TS705

Thanh Nam

06

TS1010

Đức Toàn

07

TS*526

TT 01

SÓ Tråi Sinh TS610

02

TS805

03

TS402

04

TS*527

05

TS509

Yasa Đồng Lộc

Lê Văn David

06

TS702

Thanh Hiền

07

TS720

Thanh Phúc

Minh Thiện Quãng Tịnh

Trương Tịnh Justin Huỳnh Tony

Nam

Bºu Quang (KS)

Nam

Ph° HiŠn (KS)

Nguyễn Đạt

Nam

Tịnh Giác (WI)

Nam

Trúc Lâm (IL)

Phạm Hoài Quốc

Nam

Viên Giác (OK)

Phùng Hải Triều

Nam

Minh Đức (OK)

Lê T. John

Nam

Trúc Lâm (IL)

ĐÀN cánh NÂU II (hòa) Pháp Danh H† và Tên

Đồng Thành

Phái

ñÖn VÎ

Nguyễn Anh

Nam

Linh Quang (NE)

Phạm Trí

Nam

Tịnh Giác (WI)

Nguyễn Benjamin

Nam

Trí Ph° (KS)

Đặng Anthony

Nam

Trúc Lâm (IL)

Nam

Trúc Lâm (IL)

Tôn Thất Duy Đạt

Nam

Viên Giác (OK)

Vương Hoàng

Nam

Viên Giác (OK)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

22


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  ĐÀN TUYẾT SƠN NỮ

Çoàn thanh vÛ (trong) TT

ĐÀN cánh Vàng I (hiŠn) Pháp Danh H† và Tên

02

SÓ Tråi Sinh TS106 TS1001

03

TS801

Mai T. Tiên

Nữ

Tịnh Giác (WI)

04

TS517

Nguyễn Kathy

Trúc Lâm (IL)

05

TS707

Viên Diệp

Phạm Thanh Mai

Nữ

Viên Giác (OK)

06

TS208

Quãng Hằng

Hoàng Phương Hà

Nữ

Phổ Hiền (KS)

01

TT

Nguyên Đức

Phái

ñÖn VÎ

Trương Thảo Yến-Nhi Đặng Thị Thanh Tâm

N» Nữ

Bºu Quang (KS) Minh Đức (OK)

ĐÀN cánh NÂU I (hòa) Pháp Danh H† và Tên

02

SÓ Tråi Sinh TS108 TS1002

03

TS205

04

TS803

05

TS304

Huệ Thảo

Nguyễn Thảo Tina

Thiên Ân (MN)

06

TS716

Viên Phúc

Bùi Nguyễn Đoan Thụy

Nữ

Viên Giác (OK)

01

TT 01

SÓ Tråi Sinh TS1003

02

TS204

03

TS405

04

Phái

ñÖn VÎ

Diệu Lực Nguyên Phương

Lê Thu Lena Hoàng Linh Chi

N» Nữ

Bºu Quang (KS) Minh Đức (OK)

Quãng Lam

Lê Nguyễn Thanh Trúc Phạm Linh

Ph° HiŠn (KS)

Nữ

Tịnh Giác (WI)

ĐÀN cánh ĐỎ I (thuÆn) Pháp Danh H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Nguyên Thông

Nguyễn thị Hồng Cúc

Nữ

Minh Đức (OK)

Quãng Hà

Lê Nguyễn Thanh Phưong

Ph° HiŠn (KS)

Phạm Tina

Trí Ph° (KS)

TS523

Đồng Phong Sujuta Đồng Phương

Nữ

Trúc Lâm (IL)

05

TS710

Viên Quang

Trần Ana

Nữ

Viên Giác (OK)

06

TS717

Võ Thu Thủy

Nữ

Viên Giác (OK)

Viên Bình

Lê Michelle

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

23


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  TT 01

ĐÀN cánh HỒNG I (thäo) Pháp Danh H† và Tên

SÓ Tråi Sinh TS109

Diệu Ngọc

Phái

ñÖn VÎ

Trần Huỳnh-Như Alexis Hồ Phụng

Bºu Quang (KS)

Nữ

Tịnh Giác (WI)

02

TS802

03

TS1008

Tâm Nhiên

Võ Ngọc Thuỷ

Minh Đức (OK)

04

TS708

Viên Thâm

Nguyễn Thị Tú Uyên

Nữ

Viên Giác (OK)

05

TS715 TS1004

Viên Hoàng Viên Tường

Trần Kim Nguyễn Thương LanVy

Nữ Nữ

Viên Giác (OK) Minh Đức (OK)

06

Çoàn thanh vÛ (sáng)

TT 01

SÓ Tråi Sinh TS110

02 03

TS303

04

TS711

05

TS712

06

TS510

TT

SÓ Tråi Sinh TS111

01

TS1005

ĐÀN cánh Vàng II (hiŠn) Pháp Danh H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Trương Thị Mỹ-Linh Trần thị Hoài Thương

N» Nữ

Minh Đức (OK)

Nguyên Châu

Nguyễn Hằng Diana

Thiên Ân (MN)

Viên Sắc

Lù Thị Kim Hương

Viên Giác (OK)

Viên Trung Sujata Đồng Liên

Nguyễn Kelly

Nữ

Viên Giác (OK)

Nữ

Trúc Lâm (IL)

Diệu Thu Nguyên Hỷ

Đặng Thủy Ann

ĐÀN cánh NÂU II (hòa) Pháp Danh H† và Tên

ñÖn VÎ

Phan Thị Ngân Trần thị Thanh Lam

N» Nữ

Minh Đức (OK)

Ph° HiŠn (KS)

Nữ

Tịnh Giác (WI)

Nữ

Viên Giác (OK)

02

TS1006

03

TS207

Quãng Lê

04

TS808

Phạm Đắt Thảo Nguyên Hồ Kathy

05

TS719

Viên Cảnh

Huỳnh Thủy Tiên

Nguyên Hòa

Phái

Bºu Quang (KS)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

Bºu Quang (KS)

24


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  TT

02

SÓ Tråi Sinh TS107 TS1007

03

TS524

04

TS709

05

TS713

01

ĐÀN cánh ĐỎ II (thuÆn) Pháp Danh H† và Tên

Phái

ñÖn VÎ

Lê Sương Sandy Trương Ngọc Hương

N» Nữ

Bºu Quang (KS) Minh Đức (OK)

Mai Lan Anh

Trúc Lâm (IL)

Viên Bạch

Trương Diệu Thanh

Nữ

Viên Giác (OK)

Viên Tài

Thân Thị Quỳnh Anh

Nữ

Viên Giác (OK)

Diệu Ngộ Tâm Hóa

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

25


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

chương trình trại Thứ Sáu Ngày 19 tháng 6 năm 2009 08:00am 08:30am 09:15am 09:45am 10:15am 11:20am 12:20pm 01:30pm 02:35pm 03:05pm 04:10pm 04:25pm 05:30pm 05:50pm 06:55pm 07:40pm 08:10pm 08:40pm 09:40pm 10:00pm 10:30pm

NhÆp Tråi - Thû tøc hành chánh Chia ñ¶i Chúng ñàn - D¿ng lŠu K‰t thân - TÆp Tråi Ca Thi Khäo Sát Nhập Trại Khóa I Lễ Khai Mạc - Chụp hình lưu niệm CÖm trÜa Chánh Niệm (Ăn theo Đội, Chúng, Đàn) Khóa II Sinh Hoåt Chung Khóa III Giäi lao (snack) Khóa IV Sinh hoåt ti‹u tråi Khóa V CÖm chiŠu (Ăn theo Đội, Chúng, Đàn) Giäi Çáp th¡c m¡c/bài học trong ngày Thi Bán Khóa Vui quanh Çèn (Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn) ñ¶i chúng Çàn t¿ trÎ Vệ Sinh Cá Nhân ChÌ tÎnh - H†p Ban Quän Tråi

Thứ Bẩy Ngày 20 tháng 6 năm 2009 06:00 06:30 07:00 08:00 08:30 09:35 09:50 10:55 11:10 12:10 01:30

Đánh thức, thể dục Vệ sinh cá nhân Lễ Phật - Lễ Đoàn - Câu Chuyện Dưới Cờ ñiểm tâm Khóa VI Đội, Chúng, Đàn Tự Trị Khóa VII Sinh Hoåt Chung Khóa VIII CÖm trÜa (Anoma-Ni Liên-Tuyết Sơn) Khóa IX Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

26


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  02:30 03:15 03:30 05:00 06:05 07:00 07:30 08:05 09:00 10:30 11:00

Sinh hoạt Tiểu Trại (Thực tập trò chơi nhỏ cho từng Trại) Nghỉ giải lao (snack) Khóa X Khóa XI Cơm chiều Giäi Çáp th¡c m¡c/bài học trong ngày Thi Kết Khóa Tự trị, chuẩn bị lửa trại Lửa Trại Đội Chúng Đàn tự trị, Chè Khuya Chỉ tịnh - Họp Ban Quản Trại

Chủ Nhật Ngày 21 tháng 6 năm 2009 06:00 06:30 07:00 08:00 08:30 10:30 11:00 12:00

Đánh thức, thể dục Vệ sinh cá nhân Lễ Phật - Lễ Phát Nguyện Truyền Đăng - Lễ Đoàn - Câu Chuyện Dưới Cờ Điểm tâm trong im lặng Trò chơi lớn Giải lao, tự trị cá nhân, nhổ lều, dọn dẹp vệ sinh Bế Mạc Trại (có chương trình riêng) Giây thân ái ñỀ TàI HUẤN LUYỆN TRẠI ANOMA-NI LIÊN

Khóa I: Khóa II: Khóa III: Khóa IV: Khóa V: Khóa VI: Khóa VII: Khóa VIII:

Ý Nghĩa Tên, Mục Đích, Khẩu Hiệu và Luật Trại (HTr. Phước Thừa Mai Xuân Tự) Hình Thức và Hiệu Lệnh Tập Họp - Liên Trại (HTr. ñÙc Trí Bùi Lê DÛng) T° ChÙc, TÜ Cách, Tác Phong và Vai Trò ñ¶i Chúng Trܪng (HTr. Tâm Tánh Væn ñình SÖn) Tinh ThÀn ñÒng жi, K› LuÆt ñ¶i Chúng (HTr. Nguyên Thái ñào TÃn Thông) Hạnh Bố Thí - Ứng Dụng Trong Sinh Hoạt GĐPT - Liên Trại (T.T. Ph° Hiền) NghŠ ñ¶i Chúng Trܪng/ Hi‹u Mình Hi‹u Bån (HTr. Diệu Thủy Chiêm Thị Hồng Thu) ñÙc Tin Cûa NgÜ©i ñ¶i Chúng Trܪng (T.T. Trúc Lâm) ñ¶i Chúng Trܪng và Løc Hòa (T.T. Linh Quang) Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

27


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  Khóa IX: Khóa X:

Khóa XI:

CÙu ThÜÖng - First Aid (HTr. Bác Sĩ Thanh LÜÖng ñặng Thanh Phong) ñ¶i Chúng T¿ TrÎ - Hành Chánh ñ¶i Chúng (HTr. Tâm Ân Lê Tr†ng Tâm & HTr. Diệu Mỹ Phạm Trịnh Thụy Nga) B°n PhÆn ñÓi V§i Gia ñình, H†c ñÜ©ng và ñÒng ñ¶i (HTr. DiŒu TÎnh KiŠu Ánh Tuy‰t & HTr. Quäng Lš Phan Thị Hoài Nam) ñỀ TàI HUẤN LUYỆN TRẠI TUYẾT SƠN

Khóa I: Khóa II: Khóa III: Khóa IV: Khóa V: Khóa VI:

Khóa VII: Khóa VIII:

Khóa IX:

Khóa X: Khóa XI:

Ý Nghĩa Tên, Møc ñích, KhÄu HiŒu và LuÆt Tråi (HTr. Nguyên Từ Nguyễn Ngọc) Hình Thức và Hiệu Lệnh Tập Họp - Liên Trại (HTr. ñÙc Trí Bùi Lê DÛng) ñiŠu Khi‹n M¶t ñàn Hát - Trò ChÖi V§i ñÀu ñàn (HTr. Quảng An Trịnh Thanh Nhàn) T° ChÙc ñàn, ñàn Ki‹u MÅu, Xây T° ñàn (HTr. DiŒu Häi TrÜÖng ThÎ HuŒ) Hạnh Bố Thí - Ứng Dụng Trong Sinh Hoạt GĐPT - Liên Trại (T.T. Ph° Hiền) TÜ Cách và NhiŒm Vø ñÀu ñàn và ThÙ ñàn (HTr. Minh Châu Dương Lâm Minh Châu & HTr. Đàm Liên Nguyễn Thị Mỹ Phương) Tu Học Cho Thi‰u Nhi (ñ.ñ. Tam Bäo) B°n PhÆn ñÓi V§i Gia ñình, H†c ñÜ©ng và ñÒng ñ¶i (HTr. DiŒu TÎnh KiŠu Ánh Tuy‰t & HTr. Quäng Lš Phan Thị Hoài Nam) Sinh Hoåt ñàn - Thû Công (HTr. ChÖn HÜÖng ñ‡ Hoàng Hoa & HTr. Quäng ThuÀn Hoàng Xuân Túy) S° Sách Quän TrÎ ñàn (HTr. TÎnh NguyŒt Nguyễn ThÎ DiŒp Trâm) CÙu ThÜÖng - First Aid (HTr. Bác Sĩ Thanh LÜÖng ñặng Thanh Phong)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

28


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

lời phát nguyện NẾN VÔ TẬN ĐĂNG - ETERNAL LIGHT OF WISDOM Vô Tận Đăng, ngọn nến trí tuệ được phát đi từ sự giác ngộ của Đức Thế Tôn, đã soi sáng đến hàng triệu triệu lớp người tin Phật. Giờ đây đang được truyền thừa từ Chư Tôn Đức - soi sáng đến BA (3) Huynh Trưởng Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết, các Huynh Trưởng Cố Vấn Trại - tiếp nối trên tinh thần Huynh Trưởng Trại Trưởng cùng Ban Quản Trại - và lan tỏa đến tất cả trại sinh Đội Chúng Đàn Trưởng. Dưới chân Đức Thế Tôn, trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức cùng những đồng nguyện của toàn thể Huynh Trưởng, các trại sinh hãy lắng mình, tĩnh tâm và nhìn sâu vào ánh nến của mình; giữ tâm hồn thanh tịnh, phát nguyện sống đúng với lời dạy của Đức Như Lai, giữ trọn điều luật của Đoàn và xin trọn đời chan hòa trong ánh đăng vô tận trí tuệ của Đức Từ Phụ, Ngài thùy từ chứng minh và soi sáng. The Eternal Light of Wisdom originated from the enlightenment of Sakyamuni Buddha. It has shone brightly over millions of Buddha’s disciples. At this moment, this eternal light is transcending from our Most Venerable spiritual leaders to three senior officers of the Executive Board of Tinh Khiet Region and members of the Advisory Counsel, who then pass the light to the Camp Chief Executive and his board members. It continues to reach all participants of the youth leadership camp. With Sakyamuni Buddha, our Most Venerable spiritual leaders and the entire leadership body as witnesses, all camp participants shall calm your minds and breaths and collectively concentrate on the eternal light that you hold in your hands. You shall vow to follow and live by Buddha’s teachings, abide the rules of the organization, and promise to be in harmony within the Sakyamuni Buddha’s eternal light of wisdom.

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

29


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  LỜI PHÁT NGUYỆN - VOWS Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2009, đệ tử chúng con tên là …………, pháp danh là …....., trước chánh điện chùa PHỔ HIỀN, xin đồng tâm phát nguyện: Today is the 21st of June, 2009. My name is _______________, dharma name___________, hereby take the following vows: Trại Sinh Tuyết Sơn: • •

• • •

• • • •

Nguyện mãi mãi sống đúng với mục đích, nội qui và đường lối của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. To always live true to the mission, the charter, and ways of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States. Nguyện sống xứng đáng với tư cách và trách nhiệm của một Đàn Trưởng. To live accordingly to the conducts and responsibilities of a sub-unit leader. Nguyện giữ đúng BA điều luật mà chúng con thọ nhận, và có bổn phận đem hết khả năng để phục vụ, giữ gìn và phát triển Đàn của chúng con. To rightfully embrace the 3 rules that I have accepted and to fulfill my duties by serving, preserving, and developing my sub-unit to the best of my ability. Nguyện mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. To develop compassion in order to love and protect life, the lives of people, animals, and plants. Nguyện mở rộng tầm hiểu biết để có thể thương yêu và chung sống với mọi người và mọi loài. To develop understanding in order to be able to love and to live in harmony with people, animals, and plants.

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

30


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  Trại Sinh Anôma Ni Liên: • •

• • •

Nguyện mãi mãi sống đúng với mục đích, nội qui và đường lối của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. To always live true to the mission, the charter, and ways of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States. Nguyện sống xứng đáng với tư cách và trách nhiệm của một Đội/Chúng Trưởng. To live accordingly to the conducts and responsibilities of a sub-unit leader. Nguyện giữ đúng NĂM điều luật mà chúng con thọ nhận, và có bổn phận đem hết khả năng để phục vụ, giữ gìn và phát triển Đội/Chúng của chúng con. To rightfully embrace the 5 rules that I have accepted and to fulfill my duties by serving, preserving, and developing my sub-unit to the best of my ability. Nguyện nổ lực, tinh cần thực hành hiểu và thương cùng hạnh lắng nghe. Nguyện trao dồi trí tuệ để hiểu biết, phát triển lòng thương để ban vui, nuôi dưỡng hạnh lắng nghe để cứu khổ hầu có thể ổn định được sự sống thanh tịnh, ổn định được trí tuệ tỉnh thức, và ổn định được tình thương chân thành cho cá nhân và đồng đội. To make use of all my strength and proactively practice understanding, love, as well as listening. To improve and share my knowledge to understand; to develop my compassion to promote happiness; and to nurture my listening skills to relieve suffering, in order to establish peace, mindful knowledge, and sincere love for myself and my teammates. Nguyện thanh lọc thân tâm, thắp sáng tâm ý, thực tập chánh niệm và tỉnh thức để chuyển hóa và loại trừ THAM SÂN SI, 3 thứ độc hại, nguy hiểm, đau khổ và phiền não cho bản thân và đội chúng. To purify my mind and body, enlighten my thoughts, practice mindfulness and awareness to transform and eliminate the 3 poisons, GREED, ANGER, AND IGNORANCE within me and my team. Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

31


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

hành trang trại

ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH • Cờ Gia Đình • Lều (đủ cho số người về tham dự trại) • Hộp cứu thương (thuốc đau đầu, đau bụng, say nắng, dầu nóng, băng cá nhân, v.v.v.) CÁ NHÂN • Dụng cụ vệ sinh: o Bàn chảy và kem đánh răng (toothbrush) o Khăn lau mặt, khăn tắm (hand & bath towels) o Xà phòng tắm (soap or bodywash) o Đồ lót, vớ, giấy vệ sinh, bao đựng rác (undergarment) • Dụng cụ ngủ: o Túi ngủ hoặc chăn đắp (sleeping bag) o Áo quần ngũ (sleepwear) • Dụng cụ ghi chép: o Giấy trắng, sổ ghi chép (notebook) o Bút chì, bút mực, bút long (màu) (pen and/or pencils) • Bạn Đường: o Gậy, túi đeo lưng (ba lô), đèn bin, áo mưa (backpack) • Dụng cụ hóa trang: o Tùy theo sang kiến về đề tài văn nghệ (costumes) • Dụng cụ linh tinh: o Kim Tây (kim băng), băng keo (safety pins, tape) o 1 cuộn dây (50ft.) (rope) o Qùa lưu niệm (nếu có) (gifts) o Máy ảnh và phim chụp hình (nếu có) (camera) o Dụng cụ ăn uống (eating utensils)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

32


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  NHỮNG LỜI DẶN CẦN THIẾT: • Kiểm điểm tất cả dụng cụ trước khi lên đường • Lập bản kê khai dụng cụ mang theo • Xếp gọn gang trong túi đeo lưng • Không mang theo nữ trang hoặc đồ quý • Mang theo một số tiền nhỏ nếu cần (15-30 Mỹ kim) • Thông báo hoặc ghi số điện thoại và địa chỉ liên lạc khi có việc khẩn cấp: ***Địa chỉ và số điện thoại để phụ huynh liên lạc khi cần Chùa Phổ Hiền: 5090 NE. Chouteau Trafficway Kansas City, MO 64119 Điện Thoại: (816) 454-4996 hoặc (816) 217 -6877 CHƯƠNG TRÌNH CÁC BUỔI LỄ LỄ KHAI MẠC Tập họp trại sinh (Gathering of group members) Đón tiếp quan khách ( Welcoming Guests) Cung thỉnh Chư Tăng quang lâm chứng minh (Welcoming our Honorable Venerables) Lễ Phật cầu gia bị - Niệm hương bạch Phật (Buddhist Prayers) Chào Gia Đình Phật Tử Kỳ (Flag Ceremony) Giới thiệu thành phần quan khách – Các đơn vị tham dự (Introduction of Guests) Diễn văn khai mạc trại của Trại Trưởng (Opening Speech) Giới thiệu thành phần Ban Quản Trại (Introduction of Camp Consel) Trao còi lệnh cho Trưởng Khối Sinh Hoạt (Handing over responsibility (whistle) to Director of Camp Activities) Trình diện trại sinh Anôma – NiLiên-(3 tiếng reo của trại – Cử Trại Ca) (Presentation of Anoma-NiLien’s Camp Attendees, Singing of Camp Song) Trình diện trại sinh Tuyết Sơn (3 tiếng reo của trại – Cử Trại Ca) (Presentation of Tuyet Son’s Camp Attendees, Singing of Camp Song) Đạo Từ của Chư Tôn Đức (Venerable’s Speech) Huấn Từ của Ban Hướng Dẫn Miền (Encouraging Words of Head of the Board of Directors, U.S. Central Region) Cảm Tưởng quý bác (Aprreciation Remarks) Chụp hình lưu niệm (Group Picture) Cơm trưa – Tiếp Tân (Lunch) Hoàn mãn – Tiễn đưa quan khách (Ending)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

33


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  LỄ PHÁT NGUYỆN Tập họp trại sinh Cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh Vài lời của Trại Trưởng – Ý nghĩa phát nguyện Niệm hương bạch Phật – Tụng bài Quy nguyện – Tứ hằng thệ nguyện Đốt Nến Truyền Thống – Thắp Sáng Lý Tưởng – Hình Thành Vô Tận Đăng Phát Nguyện Đạo từ của Chư Tôn Đức Hồi Hướng Công Đức LỄ BẾ MẠC Tập họp trại sinh (Gathering of group members) Cung thỉnh Chư Tăng Ni chứng minh (Welcoming our Honorable Venerables) Niệm Danh Hiệu Phật (Buddhist Prayers) Chào Gia Đình Phật Tử Kỳ (Flag Ceremony) Giới thiệu quan khách (Introduction of Guests) Tổng kết sinh hoạt trại – Khối Đời Sống Trại (Summary of Camp Activities) Phát phần thường cho trại sinh (Award Presentation) Tổng kết tài chánh trại (Reporting of Camp Financials) Đạo từ của Thầy (Venerable’s Speech) Cảm tạ và tuyên bố bế mạc trại – Trại Trưởng (Official Camp Closing Declaration) Cử trại ca ( Anôma – Ni Liên – Tuyết Sơn) (Final Singing of Camp Song) Chụp hình lưu niệm – Giây thân ái (Group Picture – Closing Ceremony) Chia tay (Saying Goodbye)

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

34


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

35


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

36


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

37


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

38


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009  BÀI CA CUỐI LỬA ÐÊM GIÃ TỪ

0B

Tình thương sáng lên khi đêm phủ kín lòng đêm lắng sầu âm u. Tình thương sáng lên khi đêm lửa tàn ca hát cho thêm gần nhau. Ánh sáng đêm sắp tàn, cầm tay nhìn đừng rời xa cho nắng phai. Khói vươn cao đêm sâu giữ dấu vết ngày qua, vùng mến thương đời đời. Gần nhau phút giây trong khung trời sáng, còn ghi khắc sâu tâm tư. Gần nhau bước chung đi trong cuộc đời ta khó quên nhau dù xa. Tiếng hát vang cuối trời, hằng mong niềm thương còn trong giờ xa bốn phương. Xiết tay nhau cho mai lửa tin yêu bừng sáng, dù bếp đêm dần tàn.

HỒN LỬA THIÊNG Lửa hồng cháy bừng tỏa hào quang Lửa hồng cháy bừng sáng rừng hoang Ðây hồn lửa thiêng vì sông núi Ðây hồn lửa thiêng vì chánh đạo Ngàn xưa vang lên vạn lời ca Hùng tiến bước chân từ bốn phương ÐK: Hỡi đoàn áo Lam yêu lửa thiêng Mau về xiết tay ta cùng ca Quây quần múa reo mừng nhân thế Không hờn oán nhau ta kết đoàn Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cháy Cầu xin lửa thiêng bừng cháy cao... (Hỡi đoàn áo Lam yêu ....) Cầu xin lửa thiêng bừng bừng cao. 1B

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

39


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Đường Về Đất Trại 5090 NE. CHOUTEAU TRAFFICWAY KANSAS CITY, MO 64119

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

40


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Những nét chữ không quên

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

41


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

Những nét chữ không quên

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

42


CẨM NANG TRẠI A‐NÔMA NI‐LIÊN TUYẾT SƠN 2009 

“Mọi công việc, muốn thành đạt, đều phải được thực hiện với sự kiên trì và lòng say mê”

CHỦ TRƯƠNG Ban Quản Trại Liên Trại Huấn Luyện Anôma NiLiên Tuyết Sơn Vùng Trung Bắc Tịnh Khiết 2009 THỰC HIỆN Ban Quản Trại Liên Trại Huấn Luyện Anôma NiLiên Tuyết Sơn Vùng Trung Bắc Tịnh Khiết 2009 KỶ THUẬT & TRÌNH BÀY Khối Hành Chánh

Liên Trại Huấn Luyện ANôma Ni-Liên Tuyết Sơn 2009

43

Cam Nang Lien Trai Anoma - Ni Lien - Tuyet Son  

Cam Nang Lien Trai Anoma - Ni Lien - Tuyet Son 2009 - Ban Huong Dan Gia Dinh Phat Tu Mien Tinh Khiet Hoa Ky

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you