__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TEKNOLOGIAKAMPUS TURKU TIE TULEVAISUUTEEN

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan ja merenkulun osaajia. Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen tekniikan osaamiskeskittymä, joka tarjoaa tekniikan opiskelijoille aiempaa laajemmat opintomahdollisuudet sekä edistää Lounais-Suomen kilpailukykyä ja alueen yritysten kehittymistä.

www.teknologiakampusturku.fi


Turun yliopisto Tietotekniikka muokkaa tulevaisuutta. Koneista tulee älykkäitä ja algoritmit auttavat päätöksenteossa. Data on ”uusi öljy”, jonka jalostaminen ja turvaaminen ohjelmistoilla on modernia teollisuutta ja tulevaisuutta. Tieto- ja viestintätekniikan DItutkinnon suorittaminen mahdollistaa sijoittumisen johto- ja asiantuntijatehtäviin hyvin laaja-alaisesti eri toimialoille. Biotekniikka on luontoa ja teknologiaa yhdistävä tieteenala, joka kattaa sovelluksia terveydenhuollosta teollisuuden ratkaisuihin. Biotekniikan diplomi-insinöörien osaamista tarvitaan lääketieteessä, elintarvikekehityksessä, analytiikassa ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä. Materiaalitekniikan diplomi-insinööriohjelma keskittyy materiaalien mekaanisiin, sähköisiin ja termisiin ominaisuuksiin ja niiden teollisiin sovelluksiin. Energiateknologian materiaalit -linjalla perehdyt energian tuotannon ja varastoinnin järjestelmiin ja materiaaleihin. Opinnoissa voit erikoistua myös mm. terveysteknologian sovelluksiin. Konetekniikan pääaineopinnot yhdistävät tieto- ja konetekniikkaa tarjoten erikoistumismahdollisuuksia esimerkiksi digitaalisen valmistuksen, tuotesuunnittelun ja älykkäiden järjestelmien parissa.

• Biotekniikan diplomi-insinööri • Konetekniikan diplomi-insinööri • Materiaalitekniikan diplomi-insinööri • Tietotekniikan diplomi-insinööri

www.utu.fi


Åbo Akademi Tekniikalla rakennetaan kestävää tulevaisuutta. Åbo Akademin kemian- ja prosessitekniikan ja tietotekniikan diplomi-insinööri koulutusohjelmissa saat ymmärrystä ja tietotaitoa usealta tekniikan alalta ja olet mukana ratkaisemassa tulevaisuuden haasteita. Tietotekniikan diplomi-insinöörinä luot perustaa yhteiskunnan ja teollisuuden digitalisaatiolle. Kehität laadukkaita ohjelmistoja ja palveluita, sekä teollisen internetin sovelluksia, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen. Kemian- ja prosessitekniikan diplomi-insinöörinä suunnittelet puhtaampia prosesseja teollisuuteen ja kehität ympäristöä säästäviä ja terveyttä edistäviä teknologioita. Åbo Akademissä opiskelet tekniikkaa ruotsiksi, mutta valtaosan syventävistä opinnoista suoritat englanniksi. Opintojen ohessa saat kielikylvyn, joka lisää vetovoimaasi työmarkkinoilla.

• Kemian- ja prosessitekniikan diplomi-insinööri • Tietotekniikan diplomi-insinööri

www.abo.fi

Bildrättigheter Åbo Akademi


Turun AMK Haluatko suunnitella elämässäsi jotain suurta, vaikkapa laivoja? Tai aukenisiko urapolku robotiikan, terveysteknologian tai peliteollisuuden tehtävissä? Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä voisit olla ratkomassa visaisia energiakysymyksiä ja keinoja ilmastonmuutoksen hallintaan. Turun ammattikorkeakoulussa on laaja kattaus tekniikan alan koulutusta. Koulutuskirjo ulottuu rakennus- ja konetekniikasta ICT:hen, kemiantekniikkaan ja ajoneuvoihin. Perinteinen rakennusalakin digitalisoituu, joten monella tekniikan alalla tarvitaan moniosaajia.

• Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology • Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka • Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka • Insinööri (AMK), konetekniikka • Insinööri (AMK), myynti-insinööri • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka • Insinööri (AMK), tuotantotalous • Rakennusmestari (AMK) • Insinööri (ylempi AMK), hajautettu energiatuotanto • Insinööri (ylempi AMK), kemiantekniikka ja bioteknologia • Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meritekniikka • Insinööri (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT • Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen • Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen • Insinööri (ylempi AMK), terveysteknologia

Turun AMK:n Master Schoolissa voit syventää osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Master Schoolissa opiskelet joustavasti työn ohessa ylemmän korkeakoulututkinnon.

www.turkuamk.fi


Yrkeshögskolan Novia Aboa Mare Kouluttautumalla merenkulkualalle, varmistat työllistymisen hyväpalkkaiselle alalle. Voit työskennellä joko merellä tai maissa. Merenkulun ammattilaisia tarvitaan esim. laivoilla, hallinnossa, varustamoissa, satamissa, merenmittaustehtävissä ja väylien kunnossapidossa.

• Bachelor of Maritime Management, Captain • Bachelor of Engineering, Maritime Technology • Master of Engineering/Maritime Management, Maritime Management • Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations • Sjökapten (YH), myös monimuotoisena

Merenkulkuala digitalisoituu ja alusten tekniikka kehittyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä edellyttää nykyajan merenkulkijoilta myös teknologian ymmärtämistä. Noviassa, Aboa Maren Campuksella toimii TKI-yksikkö, missä simulaatioiden avulla tutkimme ihmisten toimintaa, testaamme uusia teknologioita sekä kehitämme uusia ratkaisuja merenkulun alalle.

www.novia.fi


Profile for Turun kaupunki – Åbo stad

Teknologiakampus Turku  

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan ja merenkulun osaajia. Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen teknii...

Teknologiakampus Turku  

Turun korkeakoulut tuottavat tekniikan ja merenkulun osaajia. Teknologiakampuksen tavoitteena on luoda Turkuun vahva ja laaja-alainen teknii...