Page 1

Graafinen ohjeisto Versio 6/2012


Sisällysluettelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Johdanto s. 2 Turun kaupungin logo s. 3 Logon suoja-alue sekä vakio- ja minimikoko s. 4 Kruunulogo s. 5 Turun kaupungin vaakuna s. 6 Hallintokuntien logot s. 7 Värit s. 9 Logo yksi- ja kaksivärisenä s. 10 Typografia s. 11 Graafisen ilmeen sovellukset s. 12 Turun kaupungin markkinointilogo s. 14 Markkinointilogon suoja-alue s. 15 Ilmoituspohja. Kuulutukset s. 16 Ilmoituspohja. Rekrytointi, yhteishaku s. 18 Ilmoituspohja. Rekrytointi, yksi tehtävä s. 20 Originaalien värijärjestelmät ja tallennusmuodot s. 21 Turku-aiheinen piirrosgrafiikka s. 22

1 Johdanto Turun kaupungin graafinen ohjeisto tarjoaa työvälineet kaupungin yhdenmukaisen ja linjakkaan visuaalisen ilmeen viestintään. Ohjeisto määrittelee logojen ja tunnusten värit ja käytön, typografian, eri elementtien keskinäiset suhteet sekä antaa esimerkkejä ilmeen sovelluksista. Tämä graafinen ohjeisto astui voimaan kesäkuussa 2012 ja korvaa graafisen ohjeiston vuodelta 2002. Graafinen ohjeisto linjaa Turun kaupungin visuaalista viestintää. Turun yhtenäinen ja tunnistettava ilme auttaa kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä tunnistamaan erilaisia kaupungin palveluita ja mieltämään kaupungin yhdeksi kokonaisuudeksi. Turku-logon perustana on Turun vaakuna, joka pohjautuu kaupungin sinettiin vuodelta 1309. Keskiaikaisessa sinetissä on goottilainen A-kirjain, joka on johdettu kaupungin latinankielisen nimen Aboa a-kirjaimesta. Liljat ovat tuomiokirkon suojeluspyhimyksen Neitsyt Marian tunnus. Suomen ensimmäisenä ja vanhimpana kaupunkina Turku on ylpeä historiallisesta tunnuksestaan ja tuo sen esille myös viestinnässään. Logoja ja muuta viestintäaineistoa voi ladata kaupungin materiaaleihin intranet-osoitteesta netku/viestinta. Netistä logoja saa käyttöön osoitteesta www.turku.fi/logot Graafisesta ohjeistosta vastaa Turun kaupungin keskushallinnon viestintä, viestinta@turku.fi

2 Versio 6/2012, s. 2/24


2 Turun kaupungin logo Turun kaupungin logo koostuu nimilogon ja vaakunan yhdistelmästä. Turun kaupungin logosta on kolme kieliversiota: Turku, Åbo ja Turku–Åbo. t 5VSLVMPHPBLÊZUFUÊÊO LVOUFLTUJPOTVPNFLTJ5"*KPMMBLJONVVMMBLJFMFMMÊLVJOSVPUTJLTJ t ¯CPMPHPBLÊZUFUÊÊO LVOUFLTUJPOSVPUTJLTJ t 5VSLVo¯CPMPHPBLÊZUFUÊÊO LVOUFLTUJPOTVPNFLTJ+"SVPUTJLTJ

Logon käyttÜ värillisellä pohjalla. Värillistä logoa käytettäessä on huolehdittava siitä, että kontrasti on riittävä. Suositeltavaa on, että logoa ei sijoiteta yli 40 %:n väripinnalle.

40 % black

40 % PMS 293 C

40 % PMS 200 C

40 % PMS 362 C

3 Versio 6/2012, s. 3/24


3 Logon suoja-alue sekä vakio- ja minimikoko Logon käyttö muiden graafisten elementtien yhteydessä edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Logoa ei yhdistetä tekstiin eikä muihin graafisiin elementteihin ilman rauhoitettua suojaaluetta. Logon suoja-alue toimii ohjeena myös aseteltaessa logoa esimerkiksi lippuihin, viireihin tai laitamainoksiin. Turku-logon koko on vakioitu lomakeistossa, kirjekuorissa, käyntikorteissa, kutsuissa ja lehtiilmoituksissa. Turku-logolle on määritelty myös minimikoko, jota pienempänä sitä ei saa käyttää. Turun logo-originaaleja voi ladata kaupungin materiaaleihin intranet-osoitteesta netku/viestinta. Netistä logoja saa käyttöön osoitteesta www.turkufi/logot

Vakiokoko 37 x 10,61 mm

1x

3x

Minimikoko 17,437 x 5,0 mm

1x

Vakiokoko 26,988 x 10,748 mm

1x

3x

Minimikoko 12,714 x 5,063 mm

1x

1x

Vakiokoko 54,544 x 10,748 mm

3x

1x

4 Versio 6/2012, s. 4/24

Minimikoko 25,694 x 5,063 mm


4 Kruunulogo Turun kaupungin kruunulogoa käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Juhlavaa kruunulogoa käytetään pääasiassa värillisenä. Kruunulogojen originaaleja saa keskushallinnon viestinnästä, viestinta@turku.fi

Minimikoko 17,437 x 6,788 mm 2x

3x

1x

Minimikoko 12,714 x 6,788 mm 2x

3x

1x

Minimikoko 25,696 x 6,788 mm 2x

3x

1x

5 Versio 6/2012, s. 5/24


5 Turun kaupungin vaakuna Turun kaupungin vaakunan käyttöä säätelee kaupunginhallituksen ohjeistus vuodelta 1984. Se linjaa, miten vaakunaa saavat käyttää kaupungin omat virastot ja laitokset sekä luvanvaraisesti yksityishenkilöt, yritykset ja järjestöt. Kaupungin virastojen ja laitosten on aina hyvä varmistaa vaakunan käyttöoikeus keskushallinnon viestinnästä. Kaikkien muiden tahojen tulee hakea lupa vaakunan käyttöön kaupunginhallitukselta. Kaupungin omat virastot ja laitokset Kaupungin omat virastot ja laitokset käyttävät vaakunaa ilman kruunua. Kaupunginhallituksen lupa on varmistettava aina, kun vaakunaa tai lippua aiotaan käyttää julkisessa rakennuksessa tai muuten edustavassa tarkoituksessa. Muutoin vaakunaa voi käyttää esimerkiksi painotuotteissa. Vaakunan paino-originaaleja säilytetään keskushallinnon viestinnässä ja painatuspalvelukeskuksessa. Kruunuvaakuna Kruunuvaakunaa käytetään ainoastaan kaupunkia kokonaisuutena edustettaessa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sineteissä ja muissa tunnuksissa. Turun kaupungin vaakunan kuvaus Sinisessä kentässä kultainen goottilainen A-kirjain, jota ympäröi neljä hopealiljaa asetettuina 1 + 2 + 1. Kaupungin lippu perustuu vaakunakuvioon ja on vahvistettu vuonna 1978. Vaakunakuvissa, standaareissa, lipuissa ja tunnuksissa käytettävä sininen on koboltinsininen. Tarvittaessa kullan voi korvata keltaisella ja hopean valkoisella värillä.

6 Versio 6/2012, s. 6/24


6 Hallintokuntien logot Hallintokunnan logo muodostuu Turku-logosta, jonka yhteydessä on hallintokunnan nimi. Tilanteen mukaan nimi kirjoitetaan yhdelle tai kahdelle riville. Tarvittaessa logoa voidaan käyttää mustavalkoisena. Originaaleja saa kyseisen hallintokunnan viestinnästä tai keskushallinnon viestinnästä.

7 Versio 6/2012, s. 7/24


6 Hallintokuntien logot Hallintokunnan logo muodostuu Turku-logosta, jonka yhteydessä on hallintokunnan nimi. Tilanteen mukaan nimi kirjoitetaan yhdelle tai kahdelle riville. Tarvittaessa logoa voidaan käyttää mustavalkoisena. Originaaleja saa kyseisen hallintokunnan viestinnästä tai keskushallinnon viestinnästä.

8 Versio 6/2012, s. 8/24


7 Värit Logon ulkoasu on vakioitu, se toisinnetaan aina valmiista originaalitiedostosta. Sen muotoa, värejä tai mittasuhteita ei saa muuttaa. Paino-originaaleina suositellaan käytettäväksi Adobe Illustrator -originaalitiedostoja.

PANTONE CMYK RGB HTML PANTONE CMYK RGB HTML

PANTONE CMYK RGB HTML

PANTONE CMYK RGB HTML

PMS 293 C päällystetylle paperille PMS 293 U päällystämättömälle paperille 100 cyan, 56 % magenta, 0 % yellow, 0 % black 0 R, 70 G, 139 B 003399 PMS 122 C päällystetylle paperille PMS 122 U päällystämättömälle paperille 0 cyan, 18 % magenta, 83 % yellow, 0 % black 255 R, 185 G, 47 B FFCC33

PMS 200 C päällystetylle paperille PMS 200 U päällystämättömälle paperille 0 cyan, 100 % magenta, 65 % yellow, 15 % black 182 R, 17 G, 48 B CC0033

Pro Black C päällystetylle paperille Pro Black U päällystämättömälle paperille 0 cyan, 0 % magenta, 0 % yellow, 100 % black 0 R, 0 G, 0 B 000000

Kaupungin virallisessa grafiikassa käytettävä lisäväri (esim. kaupunkinäkymägrafiikka) PANTONE CMYK

PMS 291 C päällystetylle paperille PMS 291 U päällystämättömälle paperille 33 cyan, 4 % magenta, 5 % yellow, 0 % black

RGB HTML

50 R, 170 G, 205 B A0CFEB

Painettavat materiaalit

Sähköiset materiaalit

9 Versio 6/2012, s. 9/24


8 Logo yksi- ja kaksivärisenä Yksivärinen logo on aina mustavalkoinen. Sitä käytettäessä on huolehdittava riittävästä kontrastista ja erottuvuudesta. Suositeltavaa on, että logoa ei sijoiteta yli 60 %:n väripinnalle.

60 % black

Kaksiväristä ”negalogoa” käytettäessä on huolehdittava siitä, että kontrasti on riittävä. Suositeltavaa on, että logoa ei sijoiteta alle 40 %:n väripinnalle.

100 % black

100 % PMS 293 C

40 % black

40 % PMS 293 C

40 % PMS 200 C

40 % PMS 362 C

10 Versio 6/2012, s. 10/24


9 Typografia Painettavat materiaalit Teksteissä, esimerkiksi yhteystiedoissa ja otsikoissa, käytetään DIN OT -fonttia. Kirjasinleikkaus on päätteetön, selkeä ja yksinkertainen. Se toimii monenlaisissa käyttöyhteyksissä sekä pienessä että isossa koossa. Julkaisujen, kuten lehtien, kirjojen ja muiden pitkien tekstien leipätekstinä käytetään Adobe Garamond -fonttia.

DIN OT Bold

DIN OT Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-=%&€@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-=%&€@

DIN OT Regular

DIN OT Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-=%&€@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-=%&€@

Adobe Garamond Pro Bold

Adobe Garamond Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-=%&€@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890+-=%&€@

Sähköiset materiaalit Sähköisissä materiaaleissa, esimerkiksi Power Point -esityksissä ja Word-dokumenteissa, fontti on Arial.

Arial otsikot

Arial leipäteksti

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890+-=%&€@

1234567890+-=%&€@

11 Versio 6/2012, s. 11/24


10 Graafisen ilmeen sovellukset Yksiköiden yhtenäisen ilmeen sovelluksissa käytetään valmiita pohjia. Paino-originaalit ovat Turun kaupungin painatuspalvelukeskuksessa, josta virastot ja liikelaitokset tilaavat käyntikortit, kirjekuoret ja lomakkeet. Painetut materiaalit Turun kaupungin käyntikortteihin, lomakkeisiin ja kirjekuoriin on suunniteltu yhtenäinen visuaalinen ilme, jossa käytetään logon lisäksi kaupunkinäkymägrafiikkaa. Jälkipainatuksena kortteihin tulevat mahdolliset hankelogot sekä hyväksytyt kaupunkia määrittelevät logot (esim. Eurooppalainen kulttuurikaupunki). Muutoin painamattomaan taustaan voidaan tarvittaessa painaa QR-logo. Lisätietoa QR-koodista www.turku.fi/qrkoodi

KESKUSHALLINTO Strategia ja viestintä

KESKUSHALLINTO Strategia ja viestintä

KESKUSHALLINTO Strategia ja viestintä

MAIJA VIRTANEN-RAHIKKA Viestintäsuunnittelija

MAIJA VIRTANEN-RAHIKKA Viestintäsuunnittelija

MAIJA VIRTANEN-RAHIKKA Viestintäsuunnittelija

Yliopistonkatu 27a 20100 Turku

Yliopistonkatu 27a 20100 Turku

Yliopistonkatu 27a 20100 Turku

Puh. 02 1234 5678 Matkap. 0500 123 456 Faksi 02 123 4567

Puh. 02 1234 5678 Matkap. 0500 123 456 Faksi 02 123 4567

Puh. 02 1234 5678 Matkap. 0500 123 456 Faksi 02 123 4567

maija.virtanen-rahikka@turku.fi

maija.virtanen-rahikka@turku.fi

maija.virtanen-rahikka@turku.fi

www.turku.fi

www.turku.fi

www.turku.fi

HÄNDER

2.185 Tryckeriservicecentralen

KESKUSHALLINTO

Käyntiosoite Yliopistonkatu 27a 20100 Turku

Kirjaamo Puolalankatu 5 20100 Turku

Postiosoite PL 355 20101 Turku

Puh. 02 330 000 Faksi 02 2627 229 www.turku.fi

12 Versio 6/2012, s. 12/24

I ÅBO

AALTO MIKKO ikationschef un Komm tan 27a itetsga rs Unive 20101 Åbo PB 670, 5678 02 1234 456 123 Tel. . 0500 Mobiltel 02 123 4567 Fax rku.fi alto@tu mikko.a rku.fi www.tu


10 Graafisen ilmeen sovellukset Sähköiset materiaalit Kaupungin sähköiset lomakepohjat löytyvät Wordin ja PowerPointin Aloitus-välilehdeltä Uusi-kuvakkeen alta.

13 Versio 6/2012, s. 13/24


11 Turun kaupungin markkinointilogo Turun markkinointilogo muistuttaa onnistuneesta Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011. Sitä voi käyttää Turku-logon rinnalla, kun halutaan korostaa asiayhteyttä kulttuuriin, kaupungin vetovoimahankkeisiin tai kaupunkikehittämiseen. Markkinointimateriaaleissa ja epävirallisissa yhteyksissä voi käyttää pelkkää markkinointilogoa kulttuuriin, kaupungin vetovoimahankkeisiin tai kaupunkikehittämiseen liittyvissä sisällöissä. Markkinointilogosta on kolme kieliversiota: suomi, ruotsi ja englanti. Logoa voi käyttää ilman slogania vain, jos sloganin teksti toistuu liian pienenä, ja luettavuus kärsii. Turku-logon rinnalla markkinointilogosta käytetään mustaa versiota. Logot eivät voi olla vierekkäin. (Ks. sovellukset s. 10–11.)

Jos logolle varattu tila on ahdas tai jos sloganin toteutus ei teknisesti onnistu, esimerkiksi tekstiilien brodeerauksissa, logosta käytetään pystyversiota ilman slogania.

Kun logoa käytetään minimikokoa pienempänä, se on ilman slogania.

14 Versio 6/2012, s. 14/24


12 Markkinointilogon suoja-alue Markkinointilogo esiintyy samanlevyisenä kuin Turku-logo. Logojen keskinäisissä mittasuhteissa on pyrittävä noudattamaan alla olevaa ohjeistusta.

1x

1x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

3x

1x

1x

1x

Minimikoko 31,324 x 9,496 mm, jolloin sloganin pistekoko on 5,5 p.

Markkinointilogon värimääritys: PANTONE CMYK RGB HTML

PANTONE CMYK RGB HTML

Pro Black C päällystetylle paperille Pro Black U päällystämättömälle paperille 0 cyan, 0 % magenta, 0 % yellow, 100 % black 0 R, 0 G, 0 B 000000

PMS 158 C päällystetylle paperille PMS 158 U päällystämättömälle paperille 0 % cyan, 65 % magenta, 95 % yellow, 0 % black 227 R, 114 G, 34 B E37222

15 Versio 6/2012, s. 15/24

5x

5x

5x


13 Ilmoituspohja. Kuulutukset Kuulutukset ovat mustavalkoisia, esimerkkinä Turun Sanomat. Valmiit ilmoituspohjat ovat kilpailutetuissa lehdissä ja painatuspalvelukeskuksessa.

Logon leveys 37 mm

6 mm Logon etäisyys reunasta 5 mm t5BTBUBBOBJOBQBMTUBOLBOTTB KUULUTUS

Otsikko t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Otsikon jälkeinen rivi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi Leipäteksti t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ Leipätekstin korostus t%*/05#PME QJTUFUUÊ

Leipätekstin jälkeinen otsikko t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Otsikon jälkeinen rivi t%*/05.FEJVNUBJ#PME QJTUFUUÊ - käsikirjoituksen mukaan

6 mm

LAINVOIMAISEKSI TULEVA Hyväksytty asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutos Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan 29.11.2011 hyväksymä: - Itäharjun kaupunginosan korttelin 8 tontille 8 osoitteessa Ruukinkatu 10 (kaavatunnus 5/2011) ”Ruukinkiila” Edellä mainittu kaava ja tonttijako saavat lainvoiman 28.1.2012. Kaava ja tonttijako tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT Seuraavat ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 30.1.–13.2.2012: Katu- ja liikennesuunnitelmaehdotukset - Pahaniemenkadun osa, väli Aunelantie–Mälikkälänkatu (Pahaniemi) - Virusmäentie, väli Alfankatu–Raunistulantie (Raunistula) - Alfankatu

Kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi Yleissuunnitelmaehdotus - Koirien uimaranta Akumentinpuistossa (Ispoinen)

Palstan leveys 82 mm - vasen ja oikea marginaali 5 mm

Katu- ja liikennesuunnitelmaehdotukset ja yleissuunnitelmaehdotus ovat nähtävänä Turku-Pisteessä ja internetissä. Mahdolliset muistutukset on osoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ja toimitettava ympäristö- ja kaavoitusvirastoon, os. Puolalankatu 5, 20100 Turku, ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi

VIREILLE TULEVA Ilmoitus asemakaavanmuutoksen vireilletulosta - Pitkämäen kaupunginosaan Naantalin pikatien, Postikadun ja rautatiealueen rajaamalle alueelle osoitteessa Postikatu 2 ”Pitkämäen portti” (kaavatunnus 10/2011) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Turku-Pisteessä ja internetissä. Turku-Piste, Puolalankatu 5, 1. krs ma–to 8.15–15.45 ja pe 8.15–15 www.turku.fi/kuulutukset > Kaavoitus ja katusuunnittelu Kuva-alue - väli vapaasti 10–16 mm tekstin juoksutuksen mukaan - kuvan tulee olla selkeä Värit:

16 mm Turussa 28.1.2012 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto 7 mm

100 % black Kuva: 35 % black Versio 6/2012, s. 16/24

16


13 Ilmoituspohja. Kuulutukset Kuulutukset ovat mustavalkoisia, esimerkkinä Åbo Underrättelser. Valmiit ilmoituspohjat ovat kilpailutetuissa lehdissä ja painatuspalvelukeskuksessa.

Logon leveys 27 mm (suomenkielisen mittasuhteessa)

6 mm Logon etäisyys reunasta 3,5 mm t5BTBUBBOBJOBQBMTUBOLBOTTB Otsikko t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Otsikon jälkeinen rivi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi

Leipäteksti t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ Leipätekstin korostus t%*/05#PME QJTUFUUÊ

Leipätekstin jälkeinen otsikko t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Otsikon jälkeinen rivi t%*/05.FEJVNUBJ#PME QJTUFUUÊ - käsikirjoituksen mukaan

KUNGÖRELSE

6 mm

LAGA KRAFT Godkänd ändring av detaljplan och tomtindelning/ändring av tomtindelning Miljö- och planläggningsnämnden godkände 29.11.2011: - Stadsdelen Österås, tomt 8 i kvarter 8, adress Bruksgatan 10 (plan nr 5/2011) ”Brukskilen” Planen och tomtindelningen vinner laga kraft 28.1.2012. Planen och tomtindelningen träder i kraft genom denna kungörelse.

FRAMLAGDA Följande förslag är offentligt framlagda 30.1.–13.2.2012: Förslag till gatu- och trafikplaner - en del av Pahaniemigatan, på sträckan AunelavägenMälikkälägatan (Pahaniemi) - Virusmäkivägen, på sträckan AlfagatanRaunistulavägen (Raunistula) - Alfagatan

Kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi Förslag till översiktsplan - Simstrand för hundar i Augmentsparken (Ispois)

Palstan leveys 77 mm - vasen ja oikea marginaali 3,5 mm

Förslagen till gatu- och trafikplaner och förslaget till översiktsplan är framlagda på Åboservicen och internet. Eventuella anmärkningar ska ställas till miljö- och planläggningsnämnden och inlämnas till miljö- och planläggningsbyrån, adress Puolalagatan 5, 20100 Åbo, före anslagstidens utgång.

Kappaleiden väliin yksi tyhjä rivi

UNDER ARBETE Meddelande om detaljplaneändring under arbete - Stadsdelen Långbacka, ett område som avgränsas av snabbvägen till Nådendal, Postgatan och järnvägsområdet, adress Postgatan ”Långbackaporten” (plan nr 10/2011) Programmet för deltagande och bedömning är framlagt på Åboservicen och internet. Kuva-alue - väli vapaasti 10–16 mm tekstin juoksutuksen mukaan - kuvan tulee olla selkeä

Åboservicen, Puolalagatan 5, 1 vån., må–to 8.15–15.45, fr 8.15–15 www.turku.fi/kungorelser > Planläggning och gatuplanering

Värit:

10–16 mm

100 % black Kuva:

Åbo 28.1.2012 Miljö- och planläggningsbyrån 7 mm

35 % black

17 Versio 6/2012, s. 17/24


14 Ilmoituspohja. Rekrytointi, yhteishaku Rekryt ovat nelivärisiä, esimerkkinä Turun Sanomat. Valmiit ilmoituspohjat ovat kilpailutetuissa lehdissä ja painatuspalvelukeskuksessa.

Logon leveys 37 mm 6 mm Logon etäisyys reunasta 5 mm t5BTBUBBOBJOBQBMTUBOLBOTTB WWW.TURKU.FI/TYOPAIKAT

Ingressi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Kappaleen ensimmäinen rivi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ

Haettava virka tai työsuhde t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Leipätekstin ensimmäinen rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ Haettava virka tai työsuhde kahdella rivillä, toinen rivi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ

6 mm Turun kaupunki on merkittävä työnantaja. Palveluksessamme on yli 13 000 työntekijää tehtävissä, jotka vaativat monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. Henkilökuntamme rakentaa turkulaisille kotikaupunkia, jossa on hyvä elää ja asua. Kaupungin palveluksessa työntekijä voi edetä urallaan tai kokeilla uutta kaupungin sisällä. Tarjoamme myös hyvät lomaedut ja joustavat työajat. Nyt haemme osaajia seuraaviin tehtäviin:

ì 7<˜7(59(<6/††.†5, virka, Työterveyshuolto, Sosiaali- ja terveystoimi

ì 36<.2626,$$/,6(1 KUNTOUTUKSEN JOHTAJA virka, Psykososiaalinen kuntoutus, Sosiaali- ja terveystoimi

ì 36<.2/2*, Leipäteksti kahdella rivillä, toinen rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ

kolme työsuhdetta, Psykososiaalinen kuntoutus, Sosiaali- ja terveystoimi

ì 7(59(<6.(6.86+$00$6/††.†5, kaksi työsuhdetta, Kliininen hammashoito, Sosiaali- ja terveystoimi

Palstan leveys 82 mm - vasen ja oikea marginaali 5 mm

ì 7(59(<6.(6.86+$00$6/††.†5, osa-aikainen työsuhde, Kliininen hammashoito, Sosiaali- ja terveystoimi

ì /†+,+2,7$-$ Kuva-alue - oikean reunan ihmishahmoja voi tarpeen tullen irrottaa toiseen paikkaan, pois tekstin alta (Illustrator-dokumentti) Lisätietoja-rivi t%*/05#PME QJTUFUUÊ Päiväys-rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ

kolme työsuhdetta, Martin kotihoito, Sosiaali- ja terveystoimi

ì /†+,+2,7$-$ työsuhde, Pansio-Jyrkkälän kotihoito, Sosiaali- ja terveystoimi Lisätiedot ja hakuohjeet osoitteesta www.turku.fi/tyopaikat Turussa 28.1.2012 Keskushallinto 7 mm

Värit: 100 % black 100 % cyan, 30 % magenta Kuva: 30 % cyan

18 Versio 6/2012, s. 18/24


14 Ilmoituspohja. Rekrytointi, yhteishaku Rekryt ovat nelivärisiä, esimerkkinä Åbo Underrättelser. Valmiit ilmoituspohjat ovat kilpailutetuissa lehdissä ja painatuspalvelukeskuksessa. Logon leveys 27 mm (suomenkielisen mittasuhteessa) 6 mm Logon etäisyys reunasta 3,5 mm t5BTBUBBOBJOBQBMTUBOLBOTTB WWW.TURKU.FI/LEDIGA_PLATSER

Ingressi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Kappaleen ensimmäinen rivi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ

Haettava virka tai työsuhde t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ Leipätekstin ensimmäinen rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ Leipätekstin toinen rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ Haettava virka tai työsuhde kahdella rivillä, toinen rivi t%*/05.FEJVN QJTUFUUÊ

6 mm Åbo stad är en viktig arbetsgivare med över 13 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap och kompetens. Tillsammans bygger vi upp en bra och trivsam hemstad för åboborna. Stadens anställda har möjlighet att avancera inom sina yrkesområden och likaså att pröva på nya arbetsuppgifter inom staden. De anställda har också bra semesterförmåner och flexibla arbetstider. Staden ledigförklarar nu följande tjänster och befattningar:

ì )˜5(7$*6/†.$5( tjänst, Företagshälsovården, Social- och hälsovårdsväsendet

ì &+())˜5'(136<.262&,$/$ REHABILITERINGEN tjänst, Psykosociala rehabiliteringen, Social- och hälsovårdsväsendet

ì 36<.2/2* tre anställningar i arbetsavtalsförhållande, Psykosociala rehabiliteringen, Social- och hälsovårdsväsendet

ì +†/62&(175$/7$1'/†.$5( Palstan leveys 77 mm - vasen ja oikea marginaali 3,5 mm

två anställningar i arbetsavtalsförhållande, Kliniska tandvården, Social- och hälsovårdsväsendet

ì +†/62&(175$/7$1'/†.$5( deltidsanställning i arbetsavtalsförhållande, Kliniska tandvården, Social- och hälsovårdsväsendet

ì 1†59‡5'$5( Kuva-alue - oikean reunan ihmishahmoja voi tarpeen tullen irrottaa toiseen paikkaan, pois tekstin alta (Illustrator-dokumentti) Lisätietoja, ensimmäinen rivi t%*/05#PME QJTUFUUÊ Lisätietoja, seuraavat rivit t%*/05#PME QJTUFUUÊ Päiväys-rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUÊ

tre anställningar i arbetsavtalsförhållande, Hemvården i Martinsbacken, Social- och hälsovårdsväsendet

ì 1†59‡5'$5( anställning i arbetsavtalsförhållande, Hemvården i Pansio-Jyrkkälä, Social- och hälsovårdsväsendet Ytterligare information och anvisningar om ansökningsförfarende på webbadressen: www.turku.fi/lediga_platser Åbo 28.1.2012 Centralförvaltningen 7 mm

Värit: 100 % black 100 % cyan, 30 % magenta Kuva: 30 % cyan Versio 6/2012, s. 19/24

19


15 Ilmoituspohja. Rekrytointi, yksi tehtävä Yksittäiset rekrytointi-ilmoitukset räätälÜidään tarpeen mukaan. On suositeltavaa, että hallintokunnat käyttävät omissa rekrytointi-ilmoituksissaan pohjana yhteishakuilmoitusta. Oman hallintokunnan logo sijoitetaan mallinmukaisesti ilmoituksen oikeaan reunaan.

Logon maksimileveys 37 mm ja maksimikorkeus 13 mm

Logon leveys 37 mm 6 mm

6 mm

Logon etäisyys reunasta 5 mm t5BTBUBBOBJOBQBMTUBOLBOTTB Hallintokuntalogon etäisyys reunasta 5 mm t5BTBUBBOBJOBQBMTUBOLBOTTB Ingressi t%*/05.FEJVN QJTUFUUĂ&#x160;

5 mm 6 mm Turun ammatti-instituutti on osa Turun kasvatus- ja opetustoimea. Kasvatus- ja opetustoimi vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukio-opetuksesta, ammatillisesta kasvatuksesta ja aikuiskoulutuksesta. Nyt haemme painotekniikan koulutusohjelmaan ammattitaitoista

Haettava virka tai tyĂśsuhde t%*/05.FEJVN QJTUFUUĂ&#x160; Leipätekstin ensimmäinen rivi t%*/053FHVMBS QJTUFUUĂ&#x160;

ĂŹ 1(/,9Â&#x2020;5,3$,1$-$$ määräaikainen tyĂśsuhde ajalle 1.8.2012â&#x20AC;&#x201C;31.7.2013

Palstan leveys 82 mm - vasen ja oikea marginaali 5 mm

Edellytämme usean vuoden kokemusta neliväripainamisesta, vankkaa osaamista painon jälkikäsittelytehtävistä sekä motivaatiota ja asennetta yhdessä toimimiseen.

Lisätietoja-rivit t%*/05#PME QJTUFUUĂ&#x160;

Tehtävänkuvaus ja hakuohjeet osoitteesta www.turku.fi/tyopaikat Hakuaika tehtävään päättyy 21.5.2012 klo 15.00.

Värit: 100 % black 100 % cyan, 30 % magenta

Lisätietoja: ìYVUHKWRUL7LPR0¦NLO¦ SXK ìWLLPLYDVWDDYD$UWR9LLWDOD SXK 7 mm

Kuva: 30 % cyan

Kuva-alue - oikean reunan ihmishahmoja voi tarpeen tullen irrottaa toiseen paikkaan, pois tekstin alta (Illustrator-dokumentti)

20 Versio 6/2012, s. 20/24


16 Originaalien värijärjestelmät ja tallennusmuodot Tallennusformaatit .eps: Sisältää painotöihin käytettävät korkealaatuiset originaalitunnukset Illustrator.eps-muodossa .png: Sisältää läpinäkyvät png-muotoiset tunnukset toimistosovelluksiin, esim. Word, Excel, PowerPoint (suositellaan nettikäyttöön) .jpg: Sisältää jpg-muotoiset tunnukset toimistosovelluksiin, esim. Word, Excel, PowerPoint Painotöihin käytettävät korkealaatuiset originaalitunnukset PANTONE: Pantone Matching System (PMS), painovärijärjestelmä cmyk: CMYK nelivärisarja mv: Mustavalkoiset tunnukset nega: Kaksiväriset negatunnukset, valkoinen + musta vaakunan sisus Tunnukset, jotka eivät sovellu painotöiden originaaleiksi RGB: RGB-värijärjestelmä näytöille ja elektronisille julkaisuille. Värit on säädetty erityisesti verkkokäyttöön sopiviksi.

21 Versio 6/2012, s. 21/24


17 Turku-aiheinen piirrosgrafiikka Turun kaupungin lomakkeissa, käyntikorteissa, esityspohjissa ja lehti-ilmoituksissa käytetään Turku-aiheista piirrosgrafiikkaa. Piirroksia saa käyttää visuaalisena tehokeinona myös muussa kaupungin viestinnässä ja markkinointimateriaaleissa, esimerkiksi esitteissä ja messuseinämissä. Kuvia käytetään turkoosina, mustana tai negaversiona. Piirroskuvia voi ladata intranetistä osoitteesta netku/viestinta

1 Kaupungintalo

2 Yliopistonkatu

22 Versio 6/2012, s. 22/24


17 Turku-aiheinen piirrosgrafiikka 3 Jokimaisema

4 Merimaisema

4 Liikunta

23 Versio 6/2012, s. 23/24


KESKUSHALLINTO Strategia ja viestint채 Yliopistonkatu 27 20100 Turku Puh. 02 330 000, kaupungin vaihde viestinta@turku.fi www.turku.fi

Graafinen ohjeisto  

Turun kaupungin graafiset ohjeet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you