Page 1

Turun Vasemmistoliitto ry

Marraskuu 2015

Pääkirjoitus

Perusopetuksen leikkaukset tulevat kalliiksi Juha Sipilä hallituksineen on linjannut yleviä tavoitteita, joiden mukaan suomalaisten osaamisja koulutustaso nostaa vuoteen 2025 mennessä osaamisemme maailmanlaajuisesti. Ajatus on kaunis ja ja olen yhtä mieltä Sipilän kanssa siitä, että näitä on asioita on tavoiteltava. Siihen ajatustemme yhtenäisyys näyttääkin loppuvan. Sipilä aikoo päästä tavoitteeseen leikkaamalla koulutuksesta ja tieteestä yli 600 miljoonaa euroa. Mäkipään laskuopin mukaan keino on äärettömän kyseenalainen; miten mitään toimintaa voidaan kehittää, jos siihen tehdään samalla mittavat leikkaukset?

Leikkaukset valtion tasolla näkyvät suoraan kunnissa. Oppiminen on uhattuna, kun koulunkäynninohjaajien ja sijaisten palkkaaminen vaikeutuu. Hyvällä tahdollakaan tätä on vaikea nähdä koulutuksen kehittämisenä tai edes nykytason ylläpitämisenä. Vasemmiston vaihtoehto on erilainen: emme ole valmiita leikkauksiin. Mielestämme koulutuksen puolesta on taisteltava, sillä vain siihen panostamalla voidaan varmistua siitä, että kouluissa tapahtuu niiden keskeinen tehtävä; oppiminen, ja että kaikki koululaiset myös pysyvät opetuksen kyydissä.

Kasvatus- ja opetuslautakuntaryhmämme esitti jo kaupungin budjettiin lisämäärärahaa, jotta esillä olevat huolestuttavat leikkaukset saadaan vältettyä. Toivotaan, että muutkin puolueet sirtyvät lähiaikoina kaunopuheistaan toimintaan. Koulutuksesta leikkaaminen vaikuttaa suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nyt esitettävät lyhytnäköiset leikkaukset joudutaan maksamaan kalliisti tulevaisuudessa takaisin. Anna Mäkipää Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Lisääntynyt maahanmuutto saa ihmiset liikkeelle

Turku sanoo tervetuloa Suomen turvapaikanhakijoiden määrä on moninkertaistunut kuluvana vuonna reilusta 3500 hengestä 15 000 – 20 000 henkeen. Myös Turusta ja sen lähialueilta turvaa etsivien pakolaisten määrä on tämän myötä kasvanut voimakkaasti, mikä on herättänyt reaktioita sekä maahanmuuton vastustajissa että siihen suopeasti suhtautuvissa asukkaissamme. Vastareaktiona Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen suoranaisen rasistiselle nettikirjoittelulle ja muulle maassamme tapahtuvalle vihapuheelle Meillä on Unelma -kansanliike jalkautui Turkuun elokuussa, kun mielenosoitus keräsi noin 4000 osallistujaa. Sitä ovat seuranneet mm. Turku Sanoo Tervetuloa- jalkapallopiknikit. Turun SPR on saa-

nut suuren määrän uusia vapaa- nistamiseksi ja kitkemiseksi. ehtoisia ja Aputehdas -yhdistys Eriksson pitää lisääntynyttä solion perustettu Turkuun tulijoiden daarisuutta iloisena asiana, mutta auttamiseksi. pitää toisaalta järjestelmää ositYksi Meillä on Unelma -mielen- tain epäonnistuneena pakoilaiosoituksen järjestäjistä ja vapaa- suuden hoidossa: ”Nyt on enemehtoisena moneen muuhun ra- män vapaaehtoisia, jotka ottavat sismin vastaiseen kopin niiden ihtoimintaan osallismisten asioista, “Yhteiskuntamme tunut Panda Eriksjoille järjestelruokkii rasismia”. son kokee, että yhmän resurssit teiskunnassamme eivät riittäneet.”. ruokitaan rasismia. Va p a a e h t o i s i a Hallituksen leikkauspolitiikka tarvitaan kuitenkin koko ajan liluo epävarmuutta, joka kanavoi- sää, ja Eriksson kutsuu mukaan tuu asenteisiin: ”Ihmisiä pelottaa toimintaan kaikki turkulaiset ja oma asema ja toimeentulo ja siksi lähikunnissa asuvat. Hän kuitenetsitään syntipukkeja, johon kana- kin myös muistuttaa myös arkivoida oma epävarmuus. On kyse semman työn tärkeydestä: ”Puutu koko yhteiskunnan ongelmasta, syrjiviin asenteisiin työpaikallasi, siksi instituutioiden, yhteisöjen ja koulussasi, kaupassa, kahvilassa yritysten tulisi kantaa vastuunsa ja ja perheessäsi. Tutustu ihmisiin irtisanoutua rasismista”. Eriksso- yksilöinä, ole ystävällinen ja solinin mukaan jokaiselta vaaditaan- daarinen; yhtä lailla hädässä voisit kin tietoista työskentelyä, omien olla sinä itse. ” Minna Sumelius ennakkoluulojen ja pelkojen tun-

Osallistu ! N A A T N O V R A

en Osallistujien kesk uneen uri uudist ar votaan 3 kpl ju t-lehden Kansan Uutise vuosikertaa

Toimitus: Hakakatu 12, 20540 Turku, p. (02) 237 9030 Julkaisija: Turun Vasemmistoliitto ry. www.turunvasemmistoliitto.fi

Panda Eriksson

Osallistu kilpailuun näin vastaamalla kysymykseen: Kuka on Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja? Lähetä vastauksesi koko nimelläsi sekä puhelinnumerollasi varustettuna osoitteeseen: turunvasemmistoliitto@outlook.com

Päätoimittaja: Minna Sumelius • Vastaava päätoimittaja: Anna Mäkipää Avustajat: Li Andersson, Saska Heino, Nora Leo, Elina Sandelin ja Johannes Yrttiaho. Valokuvaaja: Kalle Niemi • Grafiikka: Mervi Uusitalo • turunvasemmistoliitto@nic.fi


2

Marraskuu 2015

Kaupunkilaisten tarpeet keskiöön! Turun kaupungin talousarvioesitys 2016 sisältää neljä esitystä kaupungin kärkihankkeiksi: elinvoiman turvaaminen ja uudistaminen, kampus- ja tiedepuiston kehittäminen Kupittaan suunnalla, palveluohjauksen uudistaminen ja palveluiden digitalisoiminen.

punginosien eriarvoistumiseen puuttuminen ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien ja lähidemokratian parantaminen loistavat poissaolollaan. Kuluneen vuoden aikana on tullut selvästi ilmi, kuinka monilla alueilla Turussa ollaan tyytymättömiä palvelutason heikentymiseen ja vaikutusmahdollisuuksien puutteeseen. Vasemmistoliitto esitti syyskuussa 2015 aluelautakuntien perustamista lähidemokraVaikka nämä tavoittet ovat sinän- tian parantamiseksi. Valtuustossa sä kannatettavia, näkyy elinkei- vasemmistoliiton valtuustoryhnoelämän vaikutus niissä hyvin mä on toistuvasti painottanut, voimakkaasti. Esimerkiksi kau- että kaupunginosien eriarvoistu-

minen on Turun kaupungin keskeisimpiä ongelmia. Siksi esitämme, että aluetoiminta ja lähiöiden kehittäminen nostetaan yhdeksi Turun kaupungin kärkihankkeista Erityisesti toivomme huomiota Pansio-Pernon alueelle. Esimerkiksi Pernon yläkoulun avaaminen sekä lasten ja nuorten ohjatun toiminnan lisääminen olisivat hyviä tapoja parantaa alueen palveluita. On korkea aika suunnata katse myös keskustasta poispäin.

Li Andersson Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Kansanedustaja

Tietokirjailija vannoo perustulon nimeen Haastattelussa Juri Nummelin Juri Nummelin on 43-vuotias turkulainen tietokirjailija. Vasemmistolaisen arvomaailman omaava Nummelin toimi viime eduskuntavaaleissa näkyvästi Li Anderssonin kampanjassa. Uusi Päivä selvitteli hieman miehen näkemyksiä tämänhetkiseen politiikkaan sekä Turussa että koko valtakunnassa. Millaisia asioita urallasi tapahtuu tällä hetkellä? Juuri painoon meni ’Animaatioelokuvan lyhyt historia’, jossa esittelen animaatioelokuvaa 1800-luvun lopulta alkaen. Tällä hetkellä taas työn alla on pääasiallisesti ’Suomalaisen lännenkirjallisuuden historia’ -teos.

taide, niin olisi hienoa, jos Turussa olisi Logomon lisäksi varsinainen elokuvateatteri, jossa näytettäisiin maksullista taideelokuvaa. Tärkeää olisi säilyttää kulttuurialan opiskelupaikat Turussa, varsinkin Turun ammattikorkeakoulun animaatiolinja. Turun kaupungin tulisi tehdä kaikkensa, että taideaineiden opiskelu jatkuisi, sillä on kaupungille imagokysymys, että on taidetta ja kulttuuria.

ssa

Va k

1

tutkimus

E P S I R at i

ng

Lupaamme kautta kiven ja kannon...

y ys

Mitä mieltä ole nykyhallituksen kaavailemista leikkauksista? Käsittämättömän lyhytnäköistä ja kulttuurivihamielistä toimintaa. Tämän kokoisessa maassa ei voi ajatella, että taidetta voivat tehdä vain ne, jotka sillä kaupallisesti menestyvät. Sama pätee korkeakoulupoOlet taustaltasi vasemmistolaisesta per- litiikkaan. On typerää olettaa, että korheestä. Mitä vasemmistolaisuus sinulle keakoulut menestyvät vain, jos ne tekevät merkitsee? kansainvälistä huippututkiSitä, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoi- musta. sessa suhteessa toisiinsa. Sitä, että kaikille turvataan mahdollisuus itsensä sivistä- Toimit viime eduskuntavaamiseen. Se on itselleni henkilökohtaisesti leissa aktiivisesti Li Anderstärkeää. Samoin kuin se, että yhteiskunta sonin tukiryhmässä. Miksi mahdollistaa kaikille riittävät elinolosuh- juuri Li? a k a s t y y t y vä i s Asi teet. Minua viehättää alun perin Marxil- Nuoren pätkätyön ongelmat että, jatkossakin saat henkilökohtaista ja ta tuleva ajatus siitä, että ihminen voisi tuntevan sukupolven esiinmutkatonta palvelua vailla turhia kommervapautua työn orjuudesta ja hänellä olisi nousu vasemmistossa oli venkkejä. Samaan pakettiin saat erinomaiuu mahdollisimman suuri vapaus toteuttaa energisoivaa ja innosti minua. tusy ilu ht i över ta sia etuja ja kattavan valikoiman vakuutukitseään. Perustulo toimisi oikein toteutet- Tuntui yhtäkkiä siltä, että josia sinulle ja perheellesi. tuna tällä tavoin. tain uutta ja merkittävää voisi tapahtua, kuten tapahtuikin. Tervetuloa Turvaan uudet ja vanhat 2011 2012 2013 2014 Millainen asema Turussa kulttuurilla on Parasta palvelua asiakkaat. mielestäsi? Miten sitä voisi parantaa? Nora Leo Tarvitaan enemmän kulttuurimäärärahojurinummelin.blogspot.fi ja, sekä suurempia apurahoja taiteilijoille. www.turva.fi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 01019 5110 Kun elokuva on itselleni ehkä merkittävin


3

Marraskuu 2015

Turku-sopimus toteuttaa perusporvarihallituksen politiikkaa Suomen suurimpia kaupunkeja on perinteisesti hallinnut niin sanottu sinipuna. Riippumatta valtakunnan politiikan kuvioista, kokoomus ja SDP ovat paikallistasolla löytäneet toisensa. Turussa symbioosilla on juuret jo maailmansotien välisessä ajassa. Sinipunan vallan nykyilmentymä on ns. Uusi Turku -sopimus, jonka avulla nämä kaksi puoluetta ovat onnistuneet sitomaan kaupunginvaltuuston enemmistön omien hankkeidensa tueksi. Mukana on myös vihreät. Vasemmistoliitto sen sijaan on halunnut pysyä sopimuksesta irti.

työnantajien ja yritysten omistajien Leikkaukset kohdistuvat opettajien etuja ajavaa politiikkaa. Turku leik- palkkaukseen, mikä käytännössä kaa etenkin lasten ja lapsiperheiden tarkoittaa luokkakokojen kasvua ja sekä vanhusten palveluista. Työt- varsinkin tukea tarvitsevien oppitömien työlistämiseen ei panosteta laiden oppiminen kärsii ratkaiselikikään riittävästi. Kaupunkia joh- vasti. Viime laman lapset, 80-luvun tava vihreillä vahvistettu sinipuna lopulla syntyneet, ovat nyt perheelon ennenkaikkea kiinnostunut elin- lisiä ja jälleen juuri heihin kohdistukeinoelämän johtavan ja omistavan vat hallituksen ja Turun kaupungin kerroksen eduista. Tavallisten tur- sopimuspuolueiden kuristustoimet. kulaisten palveluiden annetaan ra- Voisi olla toisinkin. Mikään ei estä pautua. kaupunkeja pitämäs“Sopimuspolitiikka Kova paine kohtä yllä nykyistä palvedistuu tällä het- suistaa turkulaisperheitä lutasoa esimerkiksi vaikeuksiin”. kellä lasten päivävarhaiskasvatukseshoitoon. Etenkin sa ja koulutuksessa, kokoomus haluaa vaikka lakeja heijouduttaa yksityisen päivähoidon kennettäisiinkin. Vasemmistoliitto kasvua ja leikkaa siksi Turun kau- on pitänyt tätä vaihtoehtoa vahvasti pungin omasta varhaiskasvatuk- esillä. SDP ja vihreät eivät ole tällaisesta. Valtakunnallisesti hallitus seen kuitenkaan valmiita, koska se kohdistaa palveluihin lisäpainetta merkitsisi irtiottoa Turku-sopimuklakimuutoksilla: ryhmäkokoja kas- sesta. Samalla vaarantuisivat monet Turku-sopimuksen jäljet näkyvät vatetaan ja kokopäiväinen varhais- valtapoliittiset edut, joita puolueille ensi vuoden talousarviossa hy- kasvatusoikeus lakkautetaan mm. on sopimuksesta koitunut. Tämä vin selvästi. Päätökset noudattavat työttömien lapsilta. Myös perus- synkkä logiikka Turku-sopimuksen varsin tarkasti Sipilän hallituksen koulujärjestelmää murennetaan. taustalla ehkäisee kaupungin asu-

kaslähtöisen kehittämisen. Sopimuspolitiikka suistaa monia turkulaisperheitä kasvaviin vaikeuksiin. Uusi Turku -sopimus toimiikin käytännössä maan hallituksen linjausten paikallisena toimeenpanijana. Johannes Yrttiaho Kaupunginvaltuutettu, Kaupunginhallituksen jäsen

Vasemmistonuorten kolumni

SSS turhauttaa _ Joukkovoima pelastaa Kevään hallitusneuvotteluiden lopputulos, Juha Sipilän perusporvarihallituksen syntyminen, ei ole jäänyt huomiotta Turussakaan. Kevään, kesän ja alkaneen syksyn aikana Turkuun, siinä missä muuallekin, on perustettu Joukkovoima-niminen toimintaryhmä. Vaikka ryhmään kuuluu paljon jo aiemmin puolue- ja muussa järjestötoiminnassa mukana olleita, on mukaan tullut myös yksittäisiä, Sipilän hallitusohjelman vihaiseksi tekemiä ihmisiä. Osa opposi-

tiopuolueista, ammattiliitot sekä muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat nekin lähteneet mukaan Joukkovoimaan. Päävastuu toiminnasta lepää kuitenkin vapaaehtoisten harteilla. Joukkovoima on tähän mennessä järjestänyt muun muassa kesän suurimman mielenosoitusmarssin Helsingissä lauantaina 22.8. Myös Turussa on järjestetty mielenilmauksia, jotka ovat keränneet mukavan määrän kansaa. Joukkovoiman kaltainen, melko

Anna eettinen joululahja

SOLIDAARISUUSTILAUS Tee hyvää: tilaa Kansan Uutisten Viikkolehti. Jokaisesta solidaarisuustilauksesta lahjoitetaan 10 % Länsi-Saharan nuorille työpajojen järjestämiseen.

Katso tilaushinnat osoitteesta www.kansanuutiset.fi/solidaarisuustilaus Hinnoissa ei solidaarisuuslisää, lahjoituksen maksaa Kansan Uutiset.

artikkelit joka lehdessä

tilaukset@kansanuutiset.fi p. 09 7596 0208 www.kansanuutiset.fi/tilaajapalvelu

vapaamuotoinen yhteenliittymä ei voi toimia ilman vapaaehtoisten sille antamaa panosta. Jokainen niin Sipilän oikeistohallituksen kaavailuista kuin yhteiskunnan tilanteesta laajemminkin huolestunut on tervetullut osallistumaan Joukkovoiman kokouksiin, ja luomaan toimintaa. On aika näyttää, ettemme hyväksy kurjistamispolitiikkaa! Saska Heino Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Turun Joukkovoima kokoontuu maanantaisin

Katso lisätiedot Facebook-ryhmästä ’Joukkovoima Turku’ tai www.joukkovoima.com

IKÄIHMISILLE HYVINVOINTILOMIA Lounais-Suomen Loma ja Virkistys välittää ensi vuonna kaksi ikäihmisille suunnattua lomaa

Kylpylähotelli Päiväkumpuun Karjalohjalle

Kevään loma on 25.4.-30.4.2016 ja sitä on haettava viimeistään 15.1.2016. Toinen loma järjestetään syksyllä 5.9- 10.9.2016 ja sitä on haettava 31.5.2016 mennessä Lomat ovat viikon mittaisia täysihoitolomia Lisätietoa saa ja hakulomakkeita voi tulostaa täältä: www.solaris-lomat.fi tai pyytää lähettämään: puh. 050 368 587 Hakulomakkeet palautetaan osoitteeseen: Lounais-Suomen Loma ja Virkistys Hakakatu 12, 20540 Turku


4

Marraskuu 2015

Tornitalo vai toimivat päiväkodit? Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti 13.10. tapahtuneen äänestyksen jälkeen lähettää Läntisessä keskustassa sijaitsevan Ruusukorttelin alueen kaavan jatkovalmisteluun vaihtoehdon, jossa Ruusukorttelinpolun varteen, vastapäätä Mikaelin koulun Koulukadun yksikköä nousisi 16-kerroksinen tornitalo ja Koulukadun varrelle 8-kerroksinen uudisrakennus. Nyt paikalla sijaitsee kaksi päiväkotia, jotka tultaisiin purkamaan tulevien uudisrakennusten tieltä. Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Ruusukorttelin palveluasumista ja mahdollistaa 20 000 kerrosalaneliömetrin uudisrakentaminen Puistokadun, Ruusukorttelinpolun ja -kujan sekä Koulukadun väliselle alueelle. Rakennusoikeuden sopivuutta kaavaa-alueelle ei ole

valmisteluprosessissa tutkittu, vaan rakennuttaja TVT Oy:n asettamaan kerrosneliömäärään on valmistelussa suhtauduttu ehdottomana ja kyseenalaistamattomana. Kaava on julkisuudessa herättänyt huomiota erityisesti siihen suunnitellun tornitalon osalta. Kaavoitettaessa ns. ylikorkeita taloja on tarkasteltava erityisen tarkasti missä talojen korkeus pääsee oikeuksiinsa. Poikkeuksellisen korkeita taloja ei ole mielekästä kaavoittaa sattumanvaraisiin sijanteihin. Nyt suunnitteilla oleva tornitalon sijainti Mikaelin koulun Koulukadun koulurakennuksen vieressä ei ole kaupunkikuvallisesti eikä -rakenteellisesti perusteltua. Kaavan toiseksi kipupisteeksi muodostuu purku-uhan alle joutuneet alueella sijaitsevat päiväkodit. Koulukadun varrella olevilla

rakennuksilla on sosiaali- ja kulttuurihistoriallista arvoa aikansa päiväkotirakentamisen edustajina. Toimivat ja hyväkuntoiset päivähoitoyksiköt muodostavat edelleen keskusta-alueen kunnallisen päivähoitoverkon merkittävän tukipylvään sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen päivähoitoverkon osalta. Päiväkodeissa on 220 lapsen hoitopaikat. Tilanteessa, jossa keskustaalueella hoitopaikoista on jo nyt ollut pitkään pulaa, rakennuksista luopuminen heikentäisi ja pirstoisi kunnallista varhaiskasvatusverkkoa entisestään. Kaavaluonnoksessa toki mahdollistetaan uudisrakennukseen alakertaan uuden päiväkodin rakentaminen, joka korvaisi osan poistuvista hoitopaikoista. Päiväkodin mahdollistavasta kaavamerkinnästä on kuitenkin vielä pitkä matka oikeaksi päiväkodiksi. Se

vaatii päätöksiä, investointirahaa ja rakentamista, sekä sopivat väistötilat rakentamisen ajaksi. Ruusukorttelin kaavan valmistelussa päätöksentekoon on tuotava vaihtoehtoja, joissa on tutkittu myös olemassaolevan rakennuskannan ja uudisrakentamisen yhdistämittä sekä arvioitu kriittisesti TVT Oy:n asettaman ”ehdottoman” rakennusoikeuden määrän sopivuutta kaava-alueelle. Ehdottomaksi asetettu tavoite, joka tarkoittaa päivähoitoverkon huonontamista, rakennusperinnön heikentämistä ja kaupunkikuvallisesti huonojen ratkaisujen hyväksymistä, on voitava kyseenalaistaa. Elina Sandelin Kaupunginvaltuutettu, Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen

TULE MUKAAN TURUN VASEMMISTOLIITON TOIMINTAAN! TÄSSÄ MAHDOLLISUUKSIA Perjantai 27.11.2015 klo 19-23

Lauantai 5.12. klo 14.00

Keskustelutilaisuus: Osuuskunta yhteisöllisen työn tilana. Kirjakahvila, Vanha Suurtori. Alustajana Jukka Peltokoski, esiintyy Kaj Peter Harju. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin!

Työväenliike ja Suomen itsenäisyys -keskustelutilaisuus Ravintola Koulun Bellman-salissa lauantaina 5.12.2015 Suurlähettiläs Heikki Talvitie ja toimittaja Risto Repo esittelevät tuoreen kirjansa ‘Itsenäisyyden ilmansuunnat’. Aimo Minkkinen alustaa. Paneelikeskustelussa mukana kansanedustaja Markus Mustajärvi.

Lauantai 28.11.2015 klo 10-17.00 Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen -koulutus-tilaisuus. Rakennusliitto, Uudenmaankatu 6. Kouluttajana Jukka Peltokoski. Ilmoittautumiset: turunvasemmistoliitto@outlook.com ti 24.11. mennessä.

Torstai 17.12.2015 klo 18.00 Kunnallistoimikunnan kokous Manillan Köysisalissa, Itäinen Rantakatu 64. Vasemmistoliiton turkulaiset jäsenet ovat tervetulleita!

Lisätietoa toiminnasta: www.turunvasemmistoliitto.fi/tapahtumat tai www.facebook.com/turunvasemmistoliitto

Piirros: Mervi Uusitalo

Profile for Turun Vasemmistoliitto

Uusipaiva 2/2015  

Uusipaiva 2/2015  

Advertisement