Page 1

10 000 tuoretta ideaa


B

KOORDINOINTI: Sinikka Leino, asiakkuusvastaava, Turun AMK

”Kartoitimme Turun AMK:sta monialaisen opiskelijatiimin ja kiteytimme yhdessä asiakkaan kanssa projektitoimeksiannon tavoitteet.”

A

TOIMEKSIANTO: Seppo Kemppainen, kehityspäällikkö, Turun kaupunki, seudullinen joukkoliikenne

”Halusimme selvittää bussipysäkkien katoksiin liittyviä toiveita oman, Föli-katoksen m ­ allimme pohjaksi.”

Minkälaista osaamista teillä tarvitaan huomenna? Meiltä saat 10 000 opiskelijan ja asiantuntijan osaamisen käyttöösi. Olemme tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme monialaisia käytännön huippuosaajia. Työelämäpalvelumme kattavat yritysten ja yksilöiden osaamisen kehittämistarpeet kaikilla koulutusaloillamme. Olemme jatkuvasti uutta ideoiva ja kokeileva yhteisö, jossa kannustetaan innovatiivisuuteen ja tiedon jakamiseen. Innovaatiopedagogiikka on kehittämämme oppimismenetelmä, joka välittyy niin opetukseen, tutkimus- ja kehitystyöhön kuin työelämäpalveluihin.

Mitä opiskelijayhteistyö on? Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää opiskelijoidemme tuoreita ideoita ja tietoja. Opiskelijamme voivat toteuttaa tuotekehitykseen, tutkimukseen tai toiminnan kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja. Opiskelijayhteistyötä voi tehdä muun muassa projektitoimeksiannon, harjoittelun tai opinnäytetyön merkeissä.


D

LOPPUTULOS: Föli-pysäkkimalli ”Projektin lopputuloksena saimme toteuttamiskelpoisia ehdotuksia Fölikatoksesta. Minut vakuutti opiskelijoiden into tehdä ja halu perehtyä aiheeseen”, kertoo Seppo Kemppainen. Yhteistyö jatkuu uusien katosmallien toteuttamiseksi.

C

TOTEUTUS: Turun AMK:n muotoilun ja BisnesAkatemian opiskelijat

”Keräsimme ja analysoimme käyttäjätietoa sekä selvitimme muita suomalaisia ja maailmalta löytyviä bussipysäkkimalleja. Asiakkaan toiveesta perehtyimme myös aurinkopaneelien käyttöön ja laadimme pysäkeistä 3D-mallinnokset.”

Esimerkkejä opiskelijayhteistyön muodoista: Projektitoimeksiannot Harjoittelu ja opinnäytetyö Yritys voi ehdottaa opiskelijatiimille Harjoittelun avulla yritys saa osaavan, tai yksittäiselle opiskelijalle projektia, uransa alussa olevan opiskelijan työyhteisönsä avuksi. Tavoitteena on, että opistai projektia voidaan suunnitella yhdeskelija saa ohjatusti perehtyä alansa työsä yrityksen kanssa. Projektitoimeksitehtäviin ja soveltaa oppimiaan tietoja annot tuovat molemminpuolista hyötyä: ja taitoja. Opinnäytetyön lähtökohta on opiskelijat saavat aitoja oppimistilantyöelämälähtöinen, käytännön tutkimusteita ja yritykset tuoreita kehittämisongelma tai kehittämistarve. Toimeksiideoita. Projektin tavoitteena voi olla antajalle opinnäytetyön teettäminen tuotteen tai konseptin kehittäminen, on keino saada uusinta tutkimustietoa markkinointitutkimuksen laatiminen organisaation käyttöön. Onnistuneesta tai vaikkapa sovelluskehitys. työstä on tilaajalle merkittävää hyötyä!

Rekrytointipalvelut Meille voi lähettää kesätyö- ja työpaikkaa, harjoittelua, opinnäytetyötä tai projektiluontoista työtä koskevia työpaikkailmoituksia. Julkaisemme ilmoituksen asiakkaan valinnan mukaan sisäisessä intrassamme ja/tai sosiaalisessa mediassa. Hoidamme tarvittaessa koko rekrytointiprosessin puolestasi tai voit valita prosessista vain tarvitsemasi osa-alueet. Rekrytointipalveluidemme kautta tavoittaa myös kansainväliset korkeakouluopiskelijat. Turun AMK:ssa opiskelee vuosittain yli 600 kansainvälistä opiskelijaa, 30 eri maasta.


A

TOIMEKSIANTO Mikko Issakainen, Manager, Training Center, Wärtsilä Finland Oy

”Wärtsilä Finlandin sisäisille kouluttajille haluttiin uusia välineitä koulutusten toteuttamiseen ja niiden vaikuttavuuteen.”

Tarvitsetko täsmäapua vai kumppania? Meillä asiantuntijuus ja luovuus ratkaisevat käytännön ongelmia Tarjoamme asiantuntijapalvelujamme organisaation kaikkien toimintojen kehittämiseksi. Monialaiset valmentajamme kouluttavat innovatiivisesti ja työelämälähtöisesti. Laaja koulutustarjontamme päivittyy jatkuvan tuotekehityksen ansiosta. Suunnittelemme ja räätälöimme koulutukset yhdessä kanssasi – sinulle itsellesi tai yrityksellesi.

Esimerkiksi nämä yritykset ja organisaatiot ovat kehittäneet osaamistaan kanssamme: • Dinolift Oy • Lindstöm Oy • Liedon Säästöpankki • LM-Instruments Oy • Raisio Oyj • SDL Finland • Suomen Nestlé Oy • Teleste Oyj • Turun kaupunki • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • Varsinais-Suomen Yrittäjät • Vilakone Oy • Wallac Oy • Wärtsilä Finland Oy


B

TOTEUTUS Valmentaja Sami Lyytinen, Turun AMK

”Wärtsilälle räätälöitiin kouluttajavalmennus, jonka sisältö ja menetelmät ­vastasivat tavoitteita. Perehdyimme yksityiskohtai­sesti yrityksen tarpeisiin ja suunnittelimme toteutuksen. Turun AMK:n Innopedavalmentajat vetivät valmennuksen, jossa Wärtsilän kouluttajat saivat ravistella vakiintuneita käsityksiä koulutusmenetelmistä, kouluttajan rooleista ja koulutuksen kehittämisestä. Teemme aina myös loppu­ raportin, jossa on osallistujapalaute sekä jatkokoulutusehdotuksia ja monipuolista tietoa toimintojen kehittämiseen.”

KOKEMUS: Elina Villikari Koulutukseen osallistuja, Wärtsilä Finland Oy ”Koulutus tarjosi mielenkiintoisia työvälineitä, jotka saadaan heti käytäntöön ja kokeiluun.”

C

JATKOTOIMENPITEET Valmentaja Sami Lyytinen, Turun AMK ”Kouluttajille toteutetaan vielä kaksi työpajaa, joissa käsitellään kehittämissuunnitelmien toteutumista sekä anne­ taan ideoita ja toimintamalleja koulut­ tajan työhön. Myöhemmin toteutetaan lisäksi konkreettisen valmennustilanteen seuranta, josta kouluttaja saa sekä suullisen että kirjallisen palautteen.”

D

Asiakaskokemuksia koulutuksistamme: Sairaala Neo paransi asiakaspalvelua Laadukas asiakaspalvelu lisää sekä asiakastyytyväisyyttä että myyntiä. Onnistunut palvelutilanne kasvattaa myös asiakaspalvelijan työmotivaatiota. Neolle räätälöidyn asiakaspalvelukoulutuksen tavoitteena oli luoda yhteiset pelisäännöt ja alan paras palvelu. – Yhteistyö on ollut sujuvaa ja kouluttajina toimivat viestinnän ammattilaiset. Osallistujat saivat konkreettisia työkaluja asiakaspalvelutilanteisiin, kiittelee Neon toimistopäällikkö Jaana Hilden.

Karinakoti sai uutta osaamista palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon Hyvä palliatiivinen hoito on aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista. Siinä korostuu tunnetyö. Vuosittain lukuisat hoitotyön ammattilaiset ja työnantajat kehittävät kanssamme palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista täydennys- ja h ­ enkilöstökoulutuksissa. Kliinisen asiantuntijan ylempi AMKtutkinto profiloituu syöpähoitoon. Koulutuksen lisäksi tarjoamme kehittämis­tukea ja asiantuntijaluentoja.

Taiteesta kipinää työelämään! Taidetta työelämään -työpajat on suunniteltu työyhteisöjen erilaisiin tarpeisiin kuten johtamisen haasteisiin, työhyvinvoinnin kehittämiseen, virkistäytymiseen, organisaatiomuutosten käsittelyyn sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kasvattamiseen. Menetelminä käytetään draamaa, kuvataidetta, valokuvausta, musiikkia sekä animaation ja elokuvan keinoja. Työpajat lisäävät yhteisöllisyyttä, työhyvinvointia ja vuorovaikutusta, ja ne suunni­ tellaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.


B

TARVE Asiakkaalla on tarve testaus- tai kehitystyölle. Turun AMK:lla on käytössään huippulaitteistoa, jota asiakasyrityksen on mahdollista hyödyntää.

A

PALVELUESITTELY: Asiakas ottaa yhteyttä Turun AMK:n työelämäpalveluihin.

Turun AMK:n työelämäpalvelut tekee tarvekartoituksen ja sen pohjalta järjestetään tapaaminen prosessi- ja materiaaliteknisistä palveluista vastaavan lehtorin kanssa. Lehtori esittelee palveluita ja laitteita, kuten esimerkiksi kuvassa olevaa MP-AES -analyysilaitetta.

Onko käytössäsi uusimmat laitteet ja käyttöosaaminen? Laaja, monialainen palvelutarjonta ja laitteisto sekä yli 20 tutkimusryhmää Turun AMK:n laaja palvelutarjonta kattaa laitteistot, tilat ja uusimmat testausmenetelmät. Meillä on myös erityistä hanke- ja rahoitusosaamista, jolla palvelemme yrityksiä niiden kehittämistarpeissa. Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintamme tähtää pitkäkestoisiin, menestyksellisiin projekteihin, joissa sparraamme yrityksiä ja yritykset meitä. Tarjontaamme lukeutuu monipuolinen lista taiteen, talouden, tekniikan ja terveyden alan palveluita.

Monialaisia palveluja: • asiantuntijapalvelut, esim. animointi, pelitekno logia, työhyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen, train the trainer -valmennus, kliininen tutkimus, myynti ja markkinointi, tietoturvapalvelu • esiintyjiä tilaisuuksiin, esim. luennoitsijat, muusikot ja juontajat • kirjasto- ja tietopalvelut, esim. tilastotutkimus, tiedonhakutoimeksianto • mittaus- ja laboratoriopalvelut, esim. kosteusmittaus, 3D-mittausvarsi • vuokrattavia tiloja ja laiteitta esim. auditoriot, luentosalit, kuvausstudio • hanke- ja rahoituskonsultointi


C

TOTEUTUS: Opiskelijat tekevät mittaukset ja tutkimukset asiantuntijan ohjauksessa.

Asiakas voi suorittaa kehitystyölleen tarpeelliset testaukset Turun AMK:n asiantuntijan ohjaamana opiskelijatyönä hyödyntäen alansa huippua olevaa laitteistoa monipuolisessa laboratorioympäristössä.

Esimerkkejä tki-toiminnastamme ja palveluistamme: Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä on vahva alueellinen kehittäjä ja kouluttaja. Lisäämme uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksissä, joissa resurssitehokkuus tarkoittaa esimerkiksi yritysten sivuvirtojen hyödyntämistä, jätteiden määrän vähentämistä, materiaalien kierrätystä sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Toiminnassa mukana olevat opiskelijat ovat kehittäneet mm. tekstiilijätteistä resurssitehokkaan ja kaupallistettavan tuotteen, joka hyödyntää toisen yrityksen ylijäämäkangasta.

3D-mittausta vaativiin mittauksiin laboratoriossa tai kenttällä FaroArm-mittausvarsi on vastapainotettu, lämpötilakompensoitu, kuuden vapausasteen mittausvarsi, jolla mittaustulokset saadaan heti selville, myös sähköisessä muodossa. 3D-mittauspalvelumme ajanmukainen tekniikka ja ammattitaito ovat käytettävissä sekä laboratoriotiloissamme että asiakkaan omissa tiloissa tai jopa mitattavan kappaleen luona kenttäolosuhteissa.

Tehokasta ja monipuolista verkkoviestinnän hyödyntämistä Alkukartoituksessa käydään läpi asiakkaan verkkoviestintä kokonai­ suudessaan. Kartoituksen perus-­ teella huolletaan verkkosivujen tekstejä ja annetaan vinkkejä sivujen visuaalisuudesta ja käytettävyy­destä. Konsultoimme myös sosiaalisen median käytössä; autamme alkuun tai kerromme vinkkejä nykyisten kanavien kehittämiseen.


Kuinka voimme palvella? Tulemme mielellämme paikan päälle esittelemään koulutus- ja palveluratkaisujamme. Soita yhteyshenkilöillemme tai lähetä viesti palvelut@turkuamk.fi, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi Yksityiskohtaista tietoa palveluistamme löydät myös osoitteesta turkuamk.fi/työelämäpalvelut.

Tekniikka, ympäristö ja talous Timo Holopainen p. 050 5985 786

Taideakatemia Elise Vanhanen p. 050 5985 246

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka Pirjo Koskiahde p. 050 5985 756

Kumppanuuspääällikkö Kirsti Virtanen

p. 050 5985 681

Terveys ja hyvinvointi Tiina Aalto p. 050 5985 665

Asiakkuusvastaava Marianne Renvall p. 050 5353 104

#ExcellenceInAction Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimismenetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä linkkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

Turun AMK Työelämäpalvelut  

Kehitä osaamista kanssamme! Esitteestä löydät tietoa opiskelijayhteistyöstä, täydennyskoulutuksesta ja laajoista palveluistamme.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you