{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

TURUN YLIOPISTO


SISÄLTÖ Tutkimus . . . . . . . . . . 4 Opiskelu . . . . . . . . . . 6 Asiantuntijat . . . . . . . 8 Palvelut ja yhteistyö . . 10 Tulevaisuus . . . . . . . . 12 Kampus . . . . . . . . . 14

2


” VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE” V.A. KOSKENNIEMI, akateemikko, runoilija, Turun yliopiston professori ja rehtori

TURUN YLIOPISTO on ensimmäinen suomenkielinen yliopisto. Se perustettiin vuonna 1920 kansalaisten aloitteesta ja 22 040 lahjoittajan tuella. TÄNÄ PÄIVÄNÄ Turun yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoi-

seen ja monialaiseen tutkimukseen. Yliopistossa opiskelee 20 000 opiskelijaa ja joka vuosi valmistuu noin 3 500 osaajaa. YLIOPISTON TUTKIJAT ovat vuosittain mukana lähes 5 000 tieteellisen artikkelin tai julkaisun kirjoittamisessa. Joka vuosi noin 180 uutta tohtoria julkaisee väitöskirjassaan uutta tietoa.

Yli

130

7

oppiainetta

tiedekuntaa Vuosittain lähes

5 000 tieteellistä julkaisua

Humanistinen Kasvatustieteiden Lääketieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Oikeustieteellinen Turun kauppakorkeakoulu Yhteiskuntatieteellinen

3


” INSPIROIVINTA ON ITSE TUTKIMUSPROSESSI: HAASTEET, ONNISTUMISET JA SAAVUTUKSET – MUTTA MYÖS EPÄONNISTUMISET.” JUHANI KNUUTI, professori ja Turun PET-keskuksen johtaja

TUTKIMUKSEMME on monialaista ja kansainvälistä. Uudet tieteidenväliset avaukset perustuvat osaamiseen vahvoilla tutkimusaloillamme. Tutkijamme pyrkivät itsestäänselvyyksien kriittiseen kyseenlaistamiseen. He tekevät muun muassa havaintoja elimistömme puolustusmekanismeista, löytävät uusia planeettoja ja eläinlajeja. He paljastavat syöpäsolujen reittejä, tulkitsevat keskiaikaisia kirjoituksia sekä visioivat tulevaisuutta. YLIOPISTON OMA TUTKIJAKOULU valmentaa nuoria tutkijoita globaalin tiede- ja yritysmaailman haasteisiin. Tutkijakoulu koostuu 16 tohtoriohjelmasta, ja se kattaa kaikki yliopiston edustamat tieteenalat. Tutkijakouluun kuuluvat kaikki Turun yliopistoon väitöskirjaansa valmistelevat tohtorikoulutettavat, joita on yli 1 800.

4 • TUTKIMUS

TUTKIMUKSEMME TEMAATTISET KOKONAISUUDET OVAT • Biotulevaisuus • Digitaaliset tulevaisuudet • Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos • Lapset, nuoret ja oppiminen • Lääkekehitys ja diagnostiikka • Meri ja merenkulku


Olemme huipulla. Vain

1%

maailman yliopistoista yltää samaan. QS World University Ranking 2015 TUTKIMUS • 5


Meiltä valmistuneista

95 %

on koulutustaan vastaavissa tehtävissä ja hyödyntää oppimaansa työssään. Turun yliopiston sijoittumisseuranta 2010 - 2013 valmistuneille.


” KATSO, LUE, ETSI JA TUTKI.” MIKAEL AGRICOLA (c. 1510–1557), Turun piispa, koulumestari ja suomen kirjakielen isä

OPETUKSEN LAATU ja opiskelumahdollisuuksien monipuolisuus ovat vahvuuksia, joiden takia opiskelijat valitsevat Turun yliopiston. Kehitämme määrätietoisesti opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja uusia oppimisympäristöjä. Kampuksellamme on opiskeluun motivoiva ja innostava ilmapiiri. KANSAINVÄLISYYS NÄKYY yliopiston kampuksella ja koulutustarjonnassa. Joka vuosi Turun yliopistoon saapuu noin 2 000 kansainvälistä vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa. Tarjoamme 20 kansainvälistä maisteriohjelmaa ja yli 300 englanninkielistä kurssia. TURUN YLIOPISTOSTA VALMISTUVAT ovat luovia ja omaaloitteisia asiantuntijoita, joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät riitä. Opintojen sisältöä voi myös räätälöidä omien päämääriensä mukaan. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia ekonomeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Siksi meiltä valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä.

Opiskelijaksi Turun yliopistoon? Tutustu koulutustarjontaan: utu.fi/hae

Opiskelijoita

20 000 1 700 ylempää korkeakoulututkintoa vuodessa

Opiskelijoita lähes

100 eri maasta

OPISKELU • 7


” OLEN LÖYTÄNYT MUKAVAN TYÖYMPÄRISTÖN, HYVIÄ TYÖKAVEREITA – SEKÄ KOLME PLANEETTAA.” SAMULI KOTIRANTA, jatko-opiskelija fysiikan ja tähtitieteen laitoksella

TURUN YLIOPISTO on innostava, kannustava ja keskusteleva työ- ja opiskeluympäristö. Tarjoamme näköalapaikan suomalaisen ja kansainvälisen koulutuksen sekä innovaatioiden kehitykseen. Kannustamme uuden oppimiseen, yrittäjämäiseen toimintaan ja oman työn kehittämiseen. YLIOPISTO ON Turun kolmanneksi suurin työnantaja. Se on vahva toimija alueella sekä kansallisissa että kansainvälisissä tiede- ja innovaatioverkostoissa.

8 • ASIANTUNTIJAT

EUROOPAN KOMISSIO on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää HR Excellence in Research -tunnusta. Se kertoo, että olemme sitoutuneet tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen.

Tutustu tutkijan urapolkuun.


3 400 asiantuntijan luova tyรถyhteisรถ


” YHTEISKUNNAN JA YLIOPISTON YHTEINEN ETU ON TÖRMÄTÄ MAHDOLLISIMMAN MONESSA RISTEYKSESSÄ.” SAULI NIINISTÖ, Suomen tasavallan presidentti, Turun yliopiston alumni ja kunniatohtori

TURUN YLIOPISTO tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Palvelumme perustuvat laadukkaaseen, kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen ja opetukseen. Tarjoamme sekä räätälöityjä että valmiiksi paketoituja koulutus- ja tutkimuspalveluja sekä erilaisia hankemahdollisuuksia. TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TAVOITTEENA on yhteiskunnan ja tulevaisuuden hyvinvointi. Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta on syntynyt useita tunnettuja innovaatioita, kuten ksylitoli. Myös monet alueen yrityksistä ovat saaneet alkunsa yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti markkinoiduissa kalloimplanteissa käytetään uutta bioaktiivista lasikuitua, joka on alun perin kehitetty Turun yliopistossa.

10 • PALVELUT JA YHTEISTYÖ

Olemme yrittäjyysyliopisto. Kehitämme yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa koko yliopistossa. Tarjoamme kasvualustan startupeille ja huippututkimuksesta ponnistaville spinoffeille.

Yliopiston

7

erillistä laitosta tarjoavat myös tutkimus-, koulutusja kehittämispalveluita: • Kielikeskus • Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE • PET-keskus • Suomen ESO-keskus • Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus TUCS • Turun biotekniikan keskus BTK • Turun yliopiston Brahea-keskus


Finland University™ Turun yliopisto on mukana yliopistojen yhteisessä yrityksessä viemässä suomalaista koulutusosaamista maailmalle.


Aikuisilta pääsy kielletty Turun yliopisto on tuonut Lasten yliopisto -konseptin Suomeen. Huippusuosittu Lasten yliopisto järjestää 7–12-vuotialle tiedeleirejä, -tapahtumia ja -luentoja, joissa yliopiston asiantuntijat esittelevät tutkimiaan aiheita lasten näkökulmasta. 12 • TULEVAISUUS


” AINOASTAAN NUKKUESSA, UNELMOIDESSA JA TUTKIESSA MUU MAAILMA KATOAA YMPÄRILTÄ.” VIIVI, 12 vuotta, koululainen ja Lasten yliopiston tiedeleiriläinen

SUOMESSA JA MAAILMALLA on jo yli 56 000 Turun yliopistosta valmistunutta alumnia. Valmistuneiden palautetta saamastaan yliopistokoulutuksesta on tutkittu säännöllisesti. 95 % katsoo saaneensa laadukasta koulutusta ja pystyy hyödyntämään oppimaansa työssään. TURUN YLIOPISTO haluaa olla kasvattiensa elinikäinen kumppani. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia yhteistyöhön sekä osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen valmistumisen jälkeenkin. Tiede voi olla myös antoisa harrastus: Studia Generalia -luennot ja muut yleisötapahtumat sekä avoimen yliopiston kurssit ja kirjastomme valtavat kokoelmat ovat kaikille avoimia.

7 500 avoimen yliopiston opiskelijaa

Lue yliopiston Aurora-lehteä verkossa: utu.fi/aurora TULEVAISUUS • 13


” WE ALL LOVE THIS PEACEFUL CITY OF TURKU, SHINING ALONG THE AURA RIVER.” ALEKSANDRA PAVLOVIC, Learning, Learning Environments and Educational Systems -maisteriohjelman opiskelija Serbiasta

TURKU ON VILKAS JA VIEHÄTTÄVÄ opiskelijakaupunki. Pyörällä tai kävellen liikut helposti ja kätevästi paikasta – ja ajasta – toiseen. Tuomiokirkkotorin mukulakivillä aloittivat opintiensä Suomen ensimmäiset yliopisto-opiskelijat 1640. Kupittaan ICT-talossa tai Turku Science Parkissa taas kehitetään jo huomispäivän innovaatioita ja teknologiaa.

Katso Turun yliopiston esittelyfilmi! utu.fi/video 14 • KAMPUS

Kuva: Joonas Salo

TURUN YLIOPISTOLLA on toimintaa ja tutkimusasemia ympäri Suomen – Utsjoen Kevolta Saaristomerelle. Koulutus keskittyy kolmelle kampukselle: Turkuun, Poriin ja Raumalle.


jo vuodesta

1640

alkaen akateemisia perinteitä Turussa Turku on

Yliopiston kampukselta on 10 minuutin kävelymatka kaupungin ydinkeskustaan.

40 000 opiskelijan kotikaupunki

Kuva: visitturku.fi

KAMPUS • 15


twitter.com/uniturku facebook.com/turunyliopisto youtube.com/user/turunyliopisto linkedin.com/edu/turun-yliopisto-12289 instagram.com/uniturku Turun yliopisto 3/2016

Turun yliopisto University of Turku FI-20014 TURUN YLIOPISTO FINLAND puh./tel. +358 2 333 51 www.utu.fi

Profile for Turun yliopisto

Turun yliopiston yleisesite 2016  

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö - kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalais...

Turun yliopiston yleisesite 2016  

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö - kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalais...