Page 11

lyhyesti Huomisen urheilusponsorointi on strategista ‒ Sponsorointi on lähtenyt liikkeelle hyväntekeväisyydestä ja paikallisjoukkueen kannattamisesta. Urheilun ammattimaistumisen myötä näkyvyys on kasvanut ja sponsorointisummat nousseet, kertoo sponsorointia tutkinut Arto Kuuluvainen TSE Entre -yksiköstä. Arto Ryömä ja Arto Kuuluvainen

Suomalaisyritysten arvioitiin vuonna 2008 investoineen sponsorointiin 160 miljoonaa euroa, josta urheilun osuus oli 60 prosenttia. Kuuluvainen kuvailee suomalaista sponsorointikenttää kuitenkin ohueksi. Paikallisuus leimaa sponsorointia edelleen, ja valtakunnan tason sopimuksia on vaikea saada. Globaalisti urheilusponsorointi on oma toimialansa, jolla urheilu ja liiketoiminta sekoittuvat. ‒ Suomessakin urheilusponsorointi on muuttumassa yhä strategisemmaksi eikä se enää ole pelkkää satunnaista markkinointiviestintää. Yritykset miettivät tarkemmin, ketä sponsoroidaan ja mitä sillä haetaan. Hyötyjä ja näkyvyyttä mitataan systemaattisemmin, Kuuluvainen sanoo. Kuuluvaisen kanssa sponsorointia tutkinut Arto Ryömä johtamisen ja organisoinnin aineesta sanoo, että seurat joutuvat omaksumaan urheiluorganisaatioille aiemmin vieraita rooleja pyrkiessään tarjoamaan yritysyhteistyökumppaneilleen lisäarvoa. ‒ Urheiluorganisaatiolle tyypillinen lyhytjännitteisyys on väistymässä, kun toiminta muuttuu yritysmäisemmäksi. Esimerkiksi ammattijohtaminen on yleistymässä ja liiketoimintaosaamista hankitaan lisää.

KOONNUT: TARU SUHONEN

Tyytyväinen yrittäjä eläköityy aiemmin TSE Entre -yksikössä tehdyn Akavan teettämän tutkimuksen mukaan työhönsä tyytyväiset yrittäjät aikovat hakeutua eläkkeelle muita nuorempana. ‒ Tyytyväisistä ja aikaista eläköitymistä suunnittelevista yrittäjistä suuri osa toimi terveysalalla, lääkäreinä ja hammaslääkäreinä. Akavalaiset yrittäjät ovat keskimäärin elämäänsä palkansaajia tyytyväisempiä ja kertoivat myös kokevansa vähemmän stressiä, kertoo tutkija Katri Luomala. Akavalaisia yrittäjiä on kaikkiaan noin 24 000. Heistä 88 prosenttia työskentelee täyspäiväisesti. Akava pitää tärkeänä, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla olisi mahdollisuus yrittäjyyskoulutukseen, sillä monella alalla yrittäjyys on merkittävä työllistymisen tapa.

Yrittäjyyden professuurille jatkoa Porin yksikössä Satakunnan korkeakoulusäätiön hallitus on tehnyt Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikölle 500 000 euron lahjoituksen liiketaloustieteen alan liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden professuuriin. Kyseessä on jatkorahoitus määräajalle 1.8.2011‒31.12.2015. Porin yksikön yrittäjyyden professori osallistuu aktiivisesti yrittäjyyden kehittämistoimintaan maakunnassa. Yksikön mukaan rahoituksen saaminen kertoo toiminnan alueellisesta merkityksestä, sillä lahjoituksessa on mukana alueen yrityksiä. Yksiköstä kerrotaan, että Satakunnan korkeakoulusäätiö on kerännyt professuuria varten varoja lokakuusta saakka, ja keräyksessä ovat toimineet aktiivisesti myös muun muassa Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät. Porin yksikkö kokee lahjoituksen elinkeinoelämän kiitoksena toiminnalleen.

Kauppakorkeakoulun Kiina-yhteistyö vahvistuu Turun kauppakorkeakoulu on solminut yhteistyösopimuksen kiinalaisen Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) kanssa. ‒ Sopimus kattaa monipuolisen akateemisen yhteistyön, mutta ennen muuta vahvistaa kansainvälisen rahoituksen kurssitarjontaa ja tarjoaa samalla tilaisuuden päästä kurkistamaan kiinalaiseen sijoittamisen logiikkaan, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki sanoo. Yhteistyösopimus Shanghai University of Finance and Economicsin kanssa antaa opiskelijoille mahdollisuuden erikoistua kansainväliseen sijoitustoimintaan ja rahoitukseen kiinalaisesta näkökulmasta sekä tutustua vaihto-opiskelussa maan liiketoimintakulttuuriin. Tulevaisuudessa on tarkoitus luoda myös mahdollisuuksia yritysharjoitteluun kohdealueella. Kiina-sopimus on osa Turun kauppakorkeakoulun suunnitelmaa tiivistää vaihtoyhteistyötä ja tarjota sen avulla opiskelijoille mahdollisuuksia erikoistua maisterivaiheessa muun muassa nopeimmin kasvavien talouksien asiantuntijuuteen. − Uusilla opintokokonaisuuksilla haetaan kärkiä kansainvälisen liiketoiminnan koulutukseen. Näissä erikoistumisopinnoissa kasvavien talouksien kieli ja kulttuuri liitetään vahvasti liiketoimintaosaamiseen, Lähteenmäki kertoo.

MERCURIUS 1/2011

11

Mercurius_1_2011  

2011 1 / Kulttuurivuosi kasvattaa luovaa taloutta s. 4 Euroalueen kriisin jäljillä Brändien perintö jakoon Turun kauppakorkeakoulun sidosryh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you