Aurora 1/2016

Page 29

Kolumni

Miksi se ei tajunnut? – yksilöiden väliset erot sarkasmin ymmärtämisessä. ”Sehän meni hienosti!”, tokaiset ystävällesi, kun hän on läikyttänyt teidän molempien kahvit pitkin kahvilan pöytää. Ystäväsi ei näytä ymmärtävän kommenttiasi ja joudut hetken kuluttua kertomaan hänelle kommenttisi olleen sarkasmia. Sarkasmin ymmärtämättömyys on todettu ongelmaksi. Sarkasmin käytöstä pidättäytymistä on suositeltu jo esimerkiksi mainonnassa ja oikeudessa, Yhdysvaltojen salainen palvelu on etsinyt ohjelmaa, joka tunnistaisi sarkasmin internetkirjoituksista. Myös tutkimuksen piirissä on havahduttu. Aivan viime vuosikymmenelle saakka on nimittäin oletettu, että terveet aikuiset ymmärtäisivät sarkasmia samalla tavoin. Aiemmin ymmärtämisen puutteita on ajateltu olevan vain lapsilla sekä joissain psykiatrisissa että neurologisissa häiriöissä kuten autismikirjon häiriöissä. Silti jokainen meistä tuntee varmasti jonkun, jolla on hankaluuksia tunnistaa sarkasmia ja jolla ei ole diagnosoitu neurologista tai psykiatrista häiriötä. Vaikka terveet aikuiset ihmiset ovat varsin tarkkoja tunnistamaan sarkasmia, olen myös omissa tutkimuksissani osoittanut, että sarkastisen tulkinnan tekeminen on kirjaimellista kieltä ja esimerkiksi metaforia hankalampaa ja hitaampaa. Mikä sitten aiheuttaa sarkasmin ymmärtämättömyyden terveillä aikuisilla? Sarkasmin ymmärtämiseen liittyy vahvasti sosiaalinen komponentti.Tärkeänä osana sarkasmin ymmärtämisessä onkin sarkasmin lausujan välittämän tunneviestin havaitseminen. Sarkasmissa on sanottu tyypillisesti jotain positiivista, mutta tarkoitettu silti jotain negatiivista. Jos kyky tunnistaa tämä ristiriita on heikko, henkilö yleensä tunnistaa sarkasmin luoman faktatason ristiriidan, mutta ei kykene päättämään, onko sarkastinen vai kirjaimellinen tulkinta oikea. Tällöin henkilön täytyy turvautua voimakkaammin muuhun kontekstiin. Toisin sanoen ystäväsi olisi ehkä pitänyt pohtia tarkemmin kahvin läikyttämisen ja tarjoamasi kehun välistä ristiriitaa. Toinen sarkasmin ymmärtämiseen vaikuttava tekijä on työmuisti.Työmuisti tukee kirjaimellisen tulkinnan vaihtamista sarkastiseen tulkintaan. Toisin sanoen henkilöt, joilla on suurempi työmuistin kapasiteetti, alkavat prosessoida sarkastista merkitystä jo muita varhaisemmassa vaiheessa kun taas matalan työmuistikapasiteetin omaavat havahtuvat tilanteeseen vasta myöhemmin. Kuitenkin molemmissa tapauksissa sarkastinen merkitys tulee lopuksi ratkaistua. Jos et siis olisi hätäillyt kahvilan pöydässä, ystäväsi olisi voinut ymmärtää viestisi hetken päästä. Tai sitten ei.

Henri Olkoniemi Kirjoittaja on psykologian tohtorikoulutettava, jonka tutkimusaiheena on yksilölliset erot sarkasmin ymmärtämisessä.

kuva: ha nna

Toisin sanoen, ennen kuin hätäilet tuomitsemaan toisen sarkasmin ymmärtämättömyyttä, kannattaa myös pohtia, oliko kommenttisi jotenkin poikkeava.Vasta tämän jälkeen on aika pohtia, mikä ystävässäsi on vikana.

oksanen

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään yksilön ominaisuuksista, sillä ihminen on aina vuorovaikutuksessa kielen kanssa. Esimerkiksi sarkastisen kommentin ennakoitavuus helpottaa sen tunnistamista. Sarkasmin ennakoitavuuteen vaikuttavat muun muassa se, onko sarkastinen kommentti jo entuudestaan tuttu ja onko sarkasmin lausujana sellainen henkilö, jolta sitä odotit. Mikäli kommentti on täysin yllättävä, jää se todennäköisemmin ymmärtämättä. Uskaltaisin väittää, että näin on käynyt meille jokaiselle.

Aurora | 29