Kielikymppi bosnia

Page 1


SADRŽAJ

10 VAŽNIH STVARI O UČENJU JEZIKA (KIELIKYMPPI)

1

ZAŠTO JE VAŽAN FINSKI JEZIK?

2

ZAŠTO JE VAŽAN MATERNJI JEZIK?

2

KAKO SE RAZVIJA JEZIK DJETETA?

3

KAKO RODITELJI MOGU PODUPRIJETI RAZVOJ FINSKOG JEZIKA?

4

KAKO RODITELJI MOGU PODUPRIJETI RAZVOJ MATERNJEG JEZIKA?

4

KAKO ŠKOLA PODUPIRE RAZVOJ FINSKOG JEZIKA?

5

KAKO ŠKOLA PODUPIRE RAZVOJ MATERNJEG JEZIKA?

6

KAKO SE OCJENJUJE ZNANJE FINSKOG JEZIKA?

6

KAKO SE OCJENJUJE ZNANJE MATERNJEG JEZIKA ?

7


10 VAŽNIH STVARI O UČENJU JEZIKA 10 važnih stvari o učenju jeziika (Kielikymppi) je vodič o učenju jezika za S2-učenike (učenici koji uče finski kao drugi jezik) škole Turun normaalikoulu. Vodič je namijenjen svim roditeljima i učenicima škole. Vodič takođe može biti koristan svima koji su zainteresovani za učenje jezika. Ugodne trenutke čitanja želi Vam

S2-radna grupa škole Turun normaalikoulu.

1


10 VAŽNIH STVARI O UČENJU JEZIKA ZAŠTO JE VAŽAN FINSKI JEZIK? Na finskom jeziku dijete… 1. razmišlja i procjenjuje vlastito učenje. 2. pamti. 3. čita školske udžbenike, druge knjige, novine i tekstove iz raznih medija. 4. razumije školska predavanja. 5. prisustvuje nastavi i izražava se usmeno i pismeno. 6. bavi se različitim hobijima. 7. druži se s prijateljima. 8. može sebi obezbijediti nastavak obrazovanja i odgovarajuće zanimanje. 9. može pronaći zaposlenje. 10. sposobno je snalaziti se u finskom društvu ravnopravno sa svima drugima.

ZAŠTO JE VAŽAN MATERNJI JEZIK? Na maternjem jeziku dijete… 1. razmišlja i uči. 2. čita knjige, novine, internetske tekstove i prati medije. 3. pamti. 4. igra se i kreativno koristi jezik. 5. izražava i razumije osjećanja. 6. gradi i održava vlastiti identitet. 7. komunicira i druži se s porodicom i rodbinom. 8. stiče prijatelje. 9. stiče dodatne mogućnosti u učenju i zapošljavanju. 10. održava veze i odnose sa vlastitom jezičkom zajednicom, Finskoj tako i drugdje u svijetu.

2

kako u


KAKO SE RAZVIJA JEZIK DJETETA? 1. Ako je dijete dvojezično, oba jezika se uporedo razvijaju uz odgovarajuću potporu. 2. Dijete uči jezik kad ga čuje i koristi. 3. Jezik djeteta se razvija imitiranjem. 4. Dijete uvijek više razumije nego što može samo da govorno proizvede. 5. Prije školskog uzrasta dijete može da usvoji preko 10 000 riječi maternjeg jezika. 6. Prije školskog uzrasta dijete nauči kako se formiraju raznovrsne rečenice i koriste tipična jezična pravila. 7. Prije školskog uzrasta dijete je u stanju da razumije duge rečenice i abstraktni jezik. 8. U školskom uzrastu znanje jezika se razvija prvenstveno čitanjem. 9. Uz raznovrsne vježbe dijete usvaja određena jezična pravila koja primjenjuje u različitim situacijama. 10. Jezik se uči i razvija cijeli život.

3


KAKO RODITELJI MOGU PODUPRIJETI RAZVOJ FINSKOG JEZIKA? Podupireš učenje finskog jezika, kad… 1. vodiš dijete na mjesta na kojima može čuti finski jezik. 2. pričaš bez izuzetka s djetetom na maternjem jeziku, čak i onda kad ti dijete odgovara na finskom jeziku. 3. objašnjavaš djetetu zašto je važno učenje finskog jezika i motivišeš ga u tome. 4. aktivno pratiš djetetovo pohađanje nastave. 5. ne zadovoljavaš se samo svakodnevnim znanjem jezika, već ohrabruješ dijete da uči složeniji jezik koji dolazi do izražaja kroz razne predmete u školi. 6. objašnjavaš djetetu da jezik podrazumijeva slušanje, pričanje, čitanje, pisanje i ujedno razumijevanje svega toga. 7. objašnjavaš djetetu da učenje jezika iziskuje vrijeme i dugotrajni trud. 8. ohrabruješ dijete da čita i piše na finskom jeziku. 9. daješ djetetu mogućnost da koristi finski jezik, naprimjer da se bavi nekim hobijima ili da koristi različite medije. 10. objašnjavaš djetetu da je višejezičnost bogastvo i dar.

KAKO RODITELJI MOGU PODUPRIJETI RAZVOJ MATERNJEG JEZIKA? Podupireš učenje maternjeg jezika, kad… 1. pričaš djetetu mnogo od samog rođenja, čak i prije toga. 2. imenuješ djetetu različite stvari i pojmove. 3. razgovaraš sa djetetom o različitim temama i opisuješ mu sve što proživljava i što se oko njega dešava. 4. igraš se s djetetom, čitaš mu i pričaš priče. 5. nabavljaš djetetu literaturu na maternjem jeziku. 6. ohrabruješ dijete da piše kratke poruke, dnevnik, pisma i priče. 7. koristiš se raznovrsnim medijima na vlastitom jeziku u prisutnosti djeteta. 8. vodiš dijete na mjesta na kojima može koristiti maternji jezik. 9. ohrabruješ ga da pohađa časove maternjeg jezika. 10. ponosiš se svojim maternjim jezikom i vlastitim primjerom pokazuješ kako ga koristiš. 4


KAKO ŠKOLA PODUPIRE RAZVOJ FINSKOG JEZIKA? 1. Jezik se uči tokom cijelog školovanja kroz sve školske predmete i situacije počevši od prve školske čitanke. 2. Višejezični učenik se na svim časovima posebno uzima u obzir. 3. Jezik se razvija sistematičnim učenjem. 4. Učeniku se po potrebi daju dodatni časovi na finskom ili maternjem jeziku. 5. Na časovima se koriste raznovrsne nastavne metode – u upotrebi su oči i uši, ruke i noge. 6. Čitanje se uči čitanjem, a pisanje pisanjem. 7. Ponavljanje kod kuće onoga što je urađeno u školi doprinosi učenju jezika – zato se daju domaće zadaće. 8. U školi dijete uči kako da na raznovrsne načine koristi jezik u različitim situacijama i okruženjima. 9. U školi se podupire međusobno sporazumijevanje na finskom jeziku, pri čemu svi uče od sviju. 10. Cilj učenja finskog jezika je postizanje takvog znanja jezika koje će učeniku omogućiti ostvarenje vlastitih želja i snova.

5


KAKO ŠKOLA PODUPIRE RAZVOJ MATERNJEG JEZIKA? 1. U školi se uvažava i podupire višejezičnost. 2. Višejezičnost je u školi prisutna kroz različita školska događanja, postere na raznim jezicima i literaturu koja se može naći u školskoj biblioteci. 3. Nastavnici pomažu u razumijevanju višejezičnosti i različitih kultura. 4. U školi se u skladu s mogućnostima organizuje nastava maternjeg jezika i učenici se ohrabruju da učestvuju u nastavi. 5. Nastavnik koji učeniku daje potporu na maternjem jeziku ujedno ga ohrabruje i motiviše u pohađanju nastave. 6. Nastavnik koji učeniku daje potporu na maternjem jeziku pomaže mu da razumije ono o čemu uči u raznim predmetima na finskom jeziku. 7. Nastavnik koji daje potporu na maternjem jeziku pomaže učeniku da lakše izrazi vlastite emocije. 8. Nastavnik koji daje potporu na maternjem jeziku pomaže u međusobnoj saradnji roditelja i škole. 9. Kad za to postoji mogućnost u nastavi se nastoji iskoristiti znanje maternjeg jezika koje učenik posjeduje. 10. Učenje se odvija istovremeno na više jezika.

KAKO SE OCJENJUJE ZNANJE FINSKOG JEZIKA? 1. Ocjenjivanje se zasniva na općeprihvaćenim kriterijima (tzv. Zajednički evropski okvir za jezike). 2. Ocjenjivanje podupire i podstiče napredak u znanju jezika. 3. Učenik neprekidno dobiva povratne informacije o svom napretku u znanju jezika. 4. Ocjenjuju se sve jezične djelatnosti (slušanje, govor, čitanje, pisanje, struktura jezika). 5. Načini ocjenjivanja su raznoliki (opisno, brojčano, samoocjenjivanje, tekstualno). 6. Ocjena pokazuje šta je dijete već naučilo i na šta treba obratiti pažnju u budućem periodu. 7. U razgovorima nastavnika, učenika i roditelja o razvoju djeteta ocjenjuje se znanje finskog jezika i ostvareni napredak u znanju. 8. Ocjenjivanje pomaže učeniku da stvori realnu sliku o vlastitom znanju. 9. Ocjenjivanje se vrši neprekidno. 10. Prema državnim kriterijima na kraju 9. razreda daje se završna ocjena, kojom se ocjenjuje programski sadržaj i postignuto znanje jezika. 6


KAKO SE OCJENJUJE ZNANJE MATERNJEG JEZIKA? 1. U ocjenjivanju se koriste različiti pristupi i metode. 2. U obzir se uzima da li su učenici ostvarili ciljeve u skladu sa nastavnim planom i programom maternjeg jezika. 3. Ocjenjivanje je osobno i fleksibilno. 4. Ocjenjivanje unaprijeđuje međusobno razumijevanje nastavnika i učenika. 5. Prilikom ocjenjivanja nastavnik uzima u obzir jezičnu i kulturnu pozadinu učenika, njegovo dotadašnje učenje maternjeg jezika i prisustvovanje nastavi maternjeg jezika. 6. Ocjenjivanje uključuje samoocjenjivanje, ocjenu zalaganja na nastavi i ocjenu znanja. 7. Razni radovi učenika urađeni na maternjem jeziku skupljaju se u portfolio. Portfolio je sastavni dio samoocjenjivanja učenika. To je i dokument roditeljima koji ukazuje na ostvareno znanje i odnos prema maternjem jeziku. 8. Ocjenjivanje zalaganja učenika na nastavi sadrži različite elemente. Aktivnost, motiviranost i koncentracija učenika osnovni su elementi ocjene zalaganja učenika. 9. Razne vrste testova (dijagnostični, formativni, sumativni) koriste preciznom ocjenjivanju učenika. Uz pomoć testova učenici dobijaju jasnu sliku šta se od njih traži, što pozitvo utiče na motivaciju učenika. 10. Ocjena iz maternjeg jezika daje se na posebnom svjedočanstu zajedno sa zvaničnim svjedočanstvom najkasnije na kraju 9. razreda.

7


Uredništvo:

S2-radna grupa, Turun normaalikoulu

Slike:

Roosa Lautjärvi, 2014. Pirjo Lammila-Räisänen, 2014.