Page 1

“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

MAGYAR-KANADAI KULTÚREGYESÜLET - CALGARY

HUNGARIAN - CANADIAN CULTURAL ASSOCIATION OF CALGARY Tizenhatodik évfolyam, 2. szám

2014. június

TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 1920 JÚNIUS 4


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

KULTÚREGYESÜLET TERVEZETT PROGRAMJAI:

2014 június 1 vas. Trianoni megemlékezés 2014 június 8 vas. Választói Közgyülés ( csak tagok részére ) 2014 július 13 vas. PIKNIK NYÁRI SZÜNET 2014 augusztus 23 szt.István ünnep 2014 szeptember 6 szom. Zenés-Táncos Vacsora zene: Jana & Danny 2014 szeptember 7 vas. Márkus Gyarmek Szinház, Magyarországról (tervezett) 2014 szeptember 13 szom. Latin Varázs koncert 2014 október 3 pén. EDDA I. II. III. koncert és buli 2014 október 4 szom. Szüreti Bál zene: Barta “Talfi” Alfonz 2014 október 25 v. 26 szom. v. vas. ’56-os megemlékezés 2014 október 31 pén. Halloween Disco 2014 november 15 szom. Sport Bál 2014 december 6 szom. Mikulás ünnep 2014 devember 31 szer. Szilveszteri Bál Kozma-Terék Duó ( DÁTUMOK ÉS IDŐPONTOK VÁLTOZHATNAK !!! )

Jegyek rendelhetők a Kultúrközpont telefonján (259-8373, üzenetrögzítő), közönségszervezőnknél Séfel Katalinnál (259-5838) Bővebb információ vagy jegyrendelés : hcca_ticket@yahoo.ca Kedves Olvasóink! Felhívjuk figyelmüket hogy a rendezvényeinkre a jegyek korlátozott számban kaphatók, kérjük gondoskodjanak idejében a jegyek rendeléséről. 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Calgaryi Magyar Kanadai Kultúregyesület 231 Forge Rd. S.E. Calgary, AB. T2H 0S9 Kultúregyesület web oldala : www.hcca-calgary.blogspot.com Elektronikus levélcime : hcca_calgary@yahoo.ca


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

AZ EGYESÜLET KERETÉBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK:

MAGYAR TELEVÍZIÓADÁS Látható a 89-es csatornán minden csütörtök és szombat délelött 10-12 órakkor (csak digitális vevővel)

ÖSSZEJÖVETELEINK

Csütörtökönként este 6-10:30 óra között társas összejövetelt tartunk.

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS


 A Kultúr Egyesület könyvtára csütörtökönként este 7-9 óra között várja olvasóit, akik több mint 9000 könyv közűl válogathatják ki kedvenc olvasmányukat. 


BARTÓK

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA 819 – 13TH Avenue S.W. Calgary, Alberta T2R 0L1 Telefon/Fax: 228-3834 
 Plébános: Ft. Manolache Lőrinc Szentmise minden vasárnap de. 10:30-kor. Az egyházközség szeretettel vár mindenkit a szentmise utáni kávéra, süteményre és beszélgetésre. KÁLVIN REFORMÁTUS EGYHÁZ 101 – 14TH Avenue S.W. 
 Calgary, Alberta T2R 0L8 Telefon: 262-4122 Fax: 269-5993 Web: www.kmre.ca Istentisztelet minden vasárnap de. 11:00 órakor. A gyülekezet szeretettel vár mindenkit az istentisztelet utáni kávéra, süteményre és beszélgetésre.

TÁNCEGYÜTTES

Vezető: Mary Stoesz Tel.:293-2175 Szeretettek várják azokat a gyermekeket, akik érdeklődnek magyar hagyományaink és néptáncunk iránt

Egyébb magyar érdekeltségek

VADRÓZSA TÁNCEGYÜTTES 403-726-0016 i n f o @ Va d r o z s a . c o m w w w. Va d r o z s a . c o m

Szeretettel várnak minden fiatalt, akik szeretnének a magyar néptánccal és népviselettel megismerkedni.

Calgaryi Cserkészcsapatok 819  -­‐13th  Ave.  SW. Csapatparancsnokok:   Bata  Anna  és  Ervin Tel:  403  474-­‐7027 e-levél cim: annacska_@hotmail.com és erbata@hotmail.com Összejövetelek:   HéHő  estéken  6:30-­‐tól  8:30-­‐ig,   Csapat  Naptár  szerint.

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG

TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

Dél -Alberta Tiszteletbeli konzul: Szabó Arthur

Észak-Alberta Tiszteletbeli konzul: Szenthe Sándor

Telefon: (780) 328-1943 szabo@hungarianconsulate.org

Email: albertahunconsul@shaw.ca


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

BESZÁMOLÓK A MAGYAR HÁZ ELETÉBŐL “ Az  örökös  hátrálás  lever  minden  bátorságot  a  nemzetben” Március 15-ei megemlékezés Calgaryban

Calgaryban március 16-án jó időben, jó hangulatban került sor Március 15-e megünneplésére. A hosszú, zimankós hidegben tavaszt ígérőn sütött a nap, majdnem 2oo –an gyűltünk össze a Magyar Házban, hogy az 1848-as forradalom 166. évfordulóján méltón emlékezzünk meg Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményéről, a nemzeti identitás egyik alapkövének tartott háborús konfliktusáról. Március 15-e olyan ünnep, amit szeretünk. Szeretjük, mert egyet jelent a szabadsággal, mert nemzetiszínt teremtett. A színpadkép, a sok kokárda ezt sugallta. Kedves Márta, a műsorvezető köszöntötte a vendégeket: Szabó Arthur tiszteletbeli konzult, a magyar szervezetek vezetőit, az ünneplő közönséget, kiemelte, milyen örvendetes, hogy sok fiatal is részvesz a magyar közösség életében kiemelkedő jelentőségű megemlékezésen. A cserkészcsapatokkal közösen a Himnusz eléneklésével nyitottuk meg az ünnepi megemlékezést. A műsoruk szívet melengetően emelkedett volt. Annyira fontos, hogy az itt élő ifjúság tudja: “Volt egyszer egy március! Volt egyszer egy forradalmi ifjúság! Volt egyszer egy Petőfi”- ahogy indították is a műsorukat. A kanadai magyar fiatalok csak az ünnepekre való felkészülés során ismerik meg a a márciusi ifjúság hősiességét, s e fiatalok hősiességén keresztül tanulhatják meg, mit jelent a haza iránti hűség, odaadás. És a mi feladatunk, és egyben kötelességünk az utókor számára megőrizni a márciusi ifjak emlékét. A cserkész vezetők ezt a feladatot példásan ellátják, bizonyítja ez a tartalmas műsor. Bizonyítja, a magyarság megőrzése tettekben, tenni akarásban rejlik, és így “külhonban” is tovább él a nemzet. Nem volt hosszú a műsor, de összeszedett, lényegre törő, lelkesítő, s épp ez volt az érdeme, mert egy hosszú megemlékezés könnyen az érdeklődés elvesztésével járhat. Pintér János - akinek nagy tekintélye van a cserkészek körében- értelmezte 1848-at. Nemzeti ünnepünk nagy eseményekről, kiváló személyiségekről, felemelő eszmékről szól. Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük, március 15-e jelképpé vált, mely nemzetünk szabadságszeretetét és valódi szabadság utáni vágyát fejezi ki. Pintér János után Sarbu Bianka, aki egy kanadai énekversenyen aranyérmes lett,


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

csengő hangon énekelte a harcra buzdító hazafias dalainkat. Öröm volt hallgatni őt! Bianka büszke reménységünk, gratulálunk neki. Majd a Bartók tánccsoport népi játékokkal tett tanúbizonyságot, a legifjabbak híven őrzik nagyszüleik, szüleik magyar hagyományait. Jó volt látni a boldog, mosolygós arcokat, vidám játékukat. Balla Klára Petőfi: Kemény szél című versét adta elő nagyon szép értelmezésben, a költővel együtt megerősítette: 1848 a magyar nemzet fájdalmas, de harcos történelmi múlt dicsősége. A Bethlen Gábor Magyar Iskola diákjai nagyon szép ünnepi csokorral álltak színpadra. Gyönyörű szép magyarsággal adták elő verseiket, dalaikat, mellyel nagy sikert arattak, köszönet a felkészítő tanáruknak. Molnos Iluska Petőfi : Európa csendes, újra csendes versével állított emléket az “elzúgott foradalmaknak” és a szabadségért életüket áldozó hős magyaroknak. Az elmaradhatatlan Nemzeti dal Dr. Barabás Árpád előadásában “lelkesítte a magyart”. A Bartók és Vadrózsa tánccsoportok vidám magyar néptáncokkal mulatatták a közönséget. Mindig felemelő érzés látni a hagyományőrző kulturális csoportok színes műsorát. Az ünnepi beszédet idén is Moldován Líviusz mondta. A márciusi ifjak békés, de erős, határozott, de nem erőszakos kiállása megmutatta, együttes erővel, közösen a világot is meg lehet rengetni. Az ő bátorságuk a mi ünnepünk most. Az 1848/49 –es forradalom és szabadságharc szereplői akkor és ott abban reménykedtek, ha vér nélkül, törvényes forradalommal lépnek át a feudális rendszerből a polgári rendszerbe, akkor Magyarország a „béke, a szabadság, az egyetértés” hazájává lehet, ahogy a 12 pont előtt álló sorok megfogalmazzák. Aki ott volt, értette, miért fontos a Nemzeti dal! Aki ott volt, értette, hogy miért épp azt a 12 pontot tartalmazzák a követelések! Aki ott volt, együtt volt a többiekkel! Egy szívvel, egy akarattal mozdultak egyszerre. Ez 166 éve történt! És mi, akik a 166. évforduló megemlékezésén ott voltunk, ma is itt állunk együtt! Valószínű azért, mert van közös hitünk, van közös akaratunk, összeköt bennünket a közös nyelv, közös nemzeti sors! Mert az ünnep nem csak arról szól, hogy szívünk fölé tűzzük a kokárdát és eléneklünk néhány 48-as dalt! Ezzel még nem leszünk jobb, nagyobb, hívebb magyarok! Nekünk magyaroknak e sokarcú, de egylényegű ünnepre büszkén kell tekintenünk, elődeink hibáiból tanulnunk kell! „ Az örökös hátrálás lever minden bátorságot a nemzetben”- írta Kossuth, s szavai ma is megszívlelendők. Az ünnepi beszéd után Molnos László a kanadai magyarság szolidaritását fejezte ki a Székely Autonómiáért való jelen küzdelemben. Innen távolról aláirásainkkal is kifejezzük, hogy kiállunk a székelyek mellett. Dicséretre méltó az a hév, ahogy Laci hitet tesz földje, népe mellett! A műsor fináléja Savanya Eszter és Savanya István duója volt: Petőf jól ismert megzenésített verseit adták elő, énekük mindig nagy tetszést arat, mi sem bizonyítja jobban, hogy a Nemzeti dal esküjét a közönség is lelkesen énekelte. Savanya Eszter vezetésével a Szózat közös eléneklésével zárult a megemlékező ünnepség. A hétköznapok forgatagában jó volt megállni, emlékezni, fejet hajtani őseink előtt. Bakos Mária


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

A Kultúregyesületünk ping-pong bajnokságának első három helyezetje sportfelelősünkel

............................................................................................................................................................

PÖTTYÖS BÁL


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

NEMZETKÖZI GYERMEKNAP


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Költészet napi Versünnep Calgaryban 2014. április 12. A hagyományokhoz híven, immár hetedik alkalommal állítja színpadra nyelvi kincseinket, szépirodalmi értékeinket a Calgaryban működő, önszerveződő Versbarát Kör, melyet Savanya István kezdeményezése hívott életre. Nagyszabású Versünneppel emlékeztünk József Attila születésnapjára. A Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola tanulóinak műsora nyitotta az estét, nagy öröm volt hallgatni az élénk, színpadon is nyüzsgő gyerekek önfeledt programját. Valósággal életre kelt Kovács Barbara költőnő „Csacsija”, megtudhattuk, milyen nehéz az „Időboltból” bármit is kialkudni, kaptunk ifjonc ígéretet arra, hogy „Jó leszek!” és persze nem maradhatott ki az örökké megválaszolatlan gyermeki kérdés, a „Kicsi vagy nagy?”- avagy a családi perpatvar arról, hogy feladattól függően mikor- hová sorolják az ember fiát. Köszönet Oravecz Krisztina tanárnőnek, aki személyre szabta a versválasztást és bíztató szavakkal ügyelt a felkészülésre. „A verseskönyv olyan, mint a papírhajó az óceánban. Kevés az esélye hogy célba jut, de nagyon bátor." - nyilatkozta László Noémi kolozsvári költőnő. A felnőttek által megelevenített műsor első része is ilyen „bátor papírhajó” volt, hiszen az oly fontos, mély és rendkívül összetett jelentéstartalommal bíró gyermekkorról, otthonról hallgattunk verseket, valamint megzenésített műveket Savanya István előadásában. Más-más értelemben fontosak József Attila, Petőfi Sándor, Kányádi Sándor, Áprily Lajos, Arany János mindannyiunk számára ismerős sorai, visszaemlékezései az anyai ölre, atyai jó tanácsokra, a szülőföld színeire, illataira. Az első rész lezárásaként egy műfajváltással Móricz Zsigmond Első nap az iskolában című novellája kelt életre. A műsor második felét a hazaszeretet, az emberi érzésvilág állandó titokzatossága, valamint a népköltészet archaikus formájának újjászületése adta. Az előadók Tompa Mihály, Wass Albert, Nagy László és Kosztolányi Dezső gondolatait tolmácsolták. A „hajnali részegség” kifejezés azt hiszem, szépen leírja a közönség irodalmi értelemben vett rácsodálkozását múltunkra, jelenünkre. Végezetül Darvas Szilárd műve került színpadra, melyben a nő teremtésének legendája bontakozott ki, emlékeztetve minket ezzel a „se vele, se nélküle” állandóságra.


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

József Attila Rejtelmek című versének megzenésített feldolgozásával, együtt énekelve zártuk a több korosztályt megszólító, színvonalas irodalmi estét, méltón megünnepelve ezzel a Magyar Költészet Napját. Elismerés illet minden gyerek-és felnőtt előadót, aki hozzájárult az est színvonalas programjához! Köszönet a program szervezőjének, Pivarnyikné Lipécz Lillának, aki hozzáértő gondossággal ügyelt a műsor gazdagságára, valamint a Magyar Háznak, amely évről-évre otthont ad az irodalmat szerető közönségnek. Óbis Kata Barbara

Bérmálkozás a Szent Erzsébet templomban Dr. Cserháti Ferenc püspök úr látogatása A Szent Erzsébet plébánia nagy ünnepet ült, hiszen a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergombudapesti segédpüspök, Cserháti Ferenc püspök úr az egyházközösség öt fiatal tagjának szolgáltatta ki a bérmálás szentségét május 23-án. Püspök úr a 2014. évben tett északamerikai lelkipásztori látogatása során Calgaryban töltött négy napot. Ittléte során szentmiséket celebrált, gyóntatott és lehetőség volt személyesen is találkozni, beszélgetni vele. Isten áldását kérjük további munkájára, valamint a megbérmált fiatalokra, hogy a Szentlélek ajándékaival, bölcsességével végezzék feladataikat. Óbis Kata Barbara


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Calgaryi Magyar Közös Bizottság Célja, hogy a Calgaryban működő csoportokat összefogja és a külömböző nagyobb horderejű témákban- valamint programokat - egyeztessen. A Calgaryi egyeztetett és összesített programokat a http://hcca-calendar.blogspot.com blog oldalon lehet megtalálni MUNKÁJUKHOZ SOK SIKERT KÍVÁNUNK!


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Amit a történetírás eltagad előlünk, a nyertesek oldaláról néhány meghatározó vélemény. Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta: “Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.” Vladimir Iljics Lenin: “Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje… hallatlan béke, rabló béke…ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak.” André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében: “Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.” Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első elnöke: “Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.” Lord Viscount Rothermere, a Daily Mail kiadója és főszerkesztője a 1927. június 21-i számában megjelent (Magyarország helye a nap alatt Hungary s Place in the Sun) című cikkében a következőket írta: “Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.” Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924. szeptemberében: “Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erõs emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug formula…, a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel… Nincsen olyan francia, angol


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra kényszerítettek..” Herbert Henry Asguit, aki 8 évig volt angol miniszterelnök, 1925-ben: “Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.” Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: “A trianoni szerzõdés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem.” Stanley Baldwin, angol miniszterelnök: “Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.” Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929. október 7-én mondott beszédében: “Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt.”


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Gyereknap Május utolsó hétvégéjén köszöntöttük a felcseperedő gyereksereget a Magyar Házban. Most az egyszer a szülők sem bánták, hogy az aprótalpak hangosan oda-vissza cikáztak az asztalok között és dobáltak mindenkit lufival, hiszen ez a nap róluk szólt! Savanya Eszterrel Weöres Sándor verseket énekeltünk, megszólalt Bóbita és a Csodaszép Pejkó paripa is. Mehemedet is elkísértük megnézni a fehéret, feketét, tarkát, de sajnos most sem járt másképp…”Felrúgták a tehenek!” Táncos- énekes népi játékok a gasztronómia jegyében teltek, a legnépszerűbb a „Kerek a káposzta” és a „Krumplileves” volt. A Tomek házaspár kreativitásának köszönhetően minden gyerkőc arcára a nyár –és a közelgő nyári szünet- egyértelmű jeleit festették: sok virág, napocska, pillangó „szárnyalt”, de volt nagyon bátor harcos, dínó és kiskutya is. Később hagyományos magyar játékokat tanultunk. Így például a bíró és az öregember történetét játszottuk el, sokat szaladgáltunk és a jó időnek köszönhetően az udvaron is lehetőségünk nyílt néhány kör fogócskára. Vass Gábor „húzta” és diktálta a talpunk alá valót, a csárdás lépéseit ötvöztük a forgatóval az egy órás néptáncos foglalkozás alatt. Köszönjük a segítséget Sefel Katinak, Kedves Csabának és Szabó Lászlónak is, akik a hátteret biztosították számunkra ahhoz, hogy a jövő számára is megmutathassuk, hogyan telt ez a nap! Természetesen nem maradhatott el a kézművesség, ötletes fakanál bábúk, színpompás gyöngysorok születtek az apró kezek között. Jól éreztük magunkat, jövőre találkozzunk még többen! Az ajándékba készített hűtőmágnesek pedig odahaza arra emlékeztetnek bennünket, milyen jó, hogy nem csak ezen a napon gyerekek a gyerekeink! Ó.K.B.


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Magyar Rapszódia Calgaryban Március 7-8-án a calgaryi Jack Singer Koncertteremben Magyar Rapszódia címmel hirdettek hangversenyt. Nagy örömünkre a Calgary Philharmonic Orchestra (CPO) programjában minden évben lehetőséget nyújt egy-egy nemzet kimagasló komolyzenei életének bemutatására. Legutóbb két éve , a Liszt bicentenáriumon volt városi szintű kiemelkedő magyar zenei ünnep, amikor a 2011-es év a klasszikus zene kiemelt ünnepe volt, s Liszt zenéje, zsenije előtt hódolt az egész világ, és mi is itt Calgaryban. Az idei koncert is ragyogó alkalom , hogy Kanadában is megismerjék a magyar zenei élet múltbéli és mai kapcsolódásait. A Hungarian Art’s and Heritage Foundation, valamint a Magyar Kulturális Egyesület támogatta a koncertet, s lehetőséget kaptunk, hogy az est folyamán bemutassuk Magyarországot, felvillanthattuk a magyar népi kultúrát, kiállíthattunk néhány hungarikumot. A koncertre érkező vendégeket a Vadrózsa tánccsoport (Kari Rojas, Maggie Poda, Lianne Bardos-Poda, Poda Dániel, Stephen Tuskó, Jenny McDonald, Hanna Deeves, MeagenMcCelgun, Vass Gábor) gyönyörű mezőségi és kalotaszegi népviseletbe öltözött táncosai fogadták, s a koncert szünetében vidám dalaikkal, vérpezsdítő táncukkal nagy tetszést arattak a kanadai közönség körében. Magyarország iránt érdeklődők Savanya István és Eszter standjánál igényes, gazdag kiállítású turisztikai tájékoztató kiadványokból ismerhetik meg hazánk főbb látványosságait, kedvet kaphatnak egy magyarországi útra. Örömünkre a koncert karmestere a rendkivül tehetséges magyar Vajda Gergely (vagy ahogy Amerikában ismerik Gregory Vajda) volt. Gregory Vajda egész életét a zene mámorában élte, édesanyja a híres soprán operaénekes Kincses Veronika, édesapja fagottművész. A mindössze 40 éves ifjú titán a világ számos országának zenekarába kapott meghívást, megannyi ösztöndíjat nyert el, kitüntetései bizonyítják kiemelkedő képességét, zenei intelligenciáját. Klarinétosként, zeneszerzőként, karmesterként egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújt. Karmesteri pályája nem Magyarországon, hanem Amerikában indult, s 2011- től a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának vezető karmestere, azóta “kétlaki” életet él. Csak néhány állomás, ahol dirigált: Huntsville Symphonikus Orchestra zeneigazgatója, a Music in the Mountains fesztivál karmestere és művészeti vezetője, a Oregon Symphony Orchestra rezidens karmestere, de vezényelte a Bécsi Filharmonikusokat… Gregory jól beszél angolul, zenei kommunikáció tekintetében átlagon felüli, hiszen egy- egy ilyen vendégszereplést csak néhány közös próba előz meg, és ő a sámánok titkos , ősi ritusa szerint bensőséges kapcsolatot alakított ki a zenekarral, a vendégszereplőkkel. Kifogástalan műismeretével, kedves megjelenésével, humorával azonnal megnyerte a közönséget. Brahms: Magyar táncok zenekari művével nyitották meg a hangversenyt, de a program olyan válogatás volt, amely megmutatta, magyarkodás nélkül is lehet felmutatni olyan értékeket a zenében, amelyek magyarok, de nemzetközileg is elismertek, bizonyos értelemben “slágerek”. A Magyar táncok, a Galántai táncok, Dohnányi : Szimfonikus percek ,a Magyar rapszódia dallamait szinte mindenki ismeri, inpulzív művek. Gregory Vajda tobzódott, minden erősségét megmutatta, a közönség ovációval fogadta az egymással össze- összekacsintó, cinkosan , jótékonyan összemosolygó játékmodort. A hallgatóság átvette a tánczenei dallamok ritmusát, szinte hullámzott a a nézőtér. Az est sikerét bizonyítja, hogy az előadás véget nem érő tapssal zárult, végén kifelé menet kanadai nézők dúdolták a Magyar rapszódia dallamait, elismerően nyilatkoztak az előadásról.


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

A koncert első felének csúcspontja Weber Magyar rondója volt, melyben a kiemelkedő tehetségű Christopher Sales, a CPO első fagottosa szólózott. Virtuóz fagottos, játéka felejthetelen. Különös időutazásban részesített bennünket a kedves, kellemes humorú zene, a fagott különleges hangzása sajátos fénytörésben mutatta Weber zenéjét. A szólista – zenekar-karmester familiáris együttműködése intelluktuális élményt nyújtott, de felüdítette a lelket is. A második rész a Galántai táncok után drámaibb fordulatot vett. Liszt nagyszabású, zongorára és zenekarra írt Haláltánc versenyműve elvarázsolt mindenkit. Az alig 2o éves istenadta tehetséggel megáldott, pályája kezdetén álló Conrád Tao vendégművész hangszerével eggyé válva varázsolta elő hangszeréből és lelkéből a megrázó zenét, nem tudtunk szabadulni tőle. A zongoraszólam szinte puritán egyszerűséggel szólalt meg, a gregorián dallamot olyan mesterien és kifinomultan használta, hogy egyszer sem éreztük a téma tolakodó ismétlését. Hátborzongató volt, ahogy átcsapott a kalapácsszerű zongorajátékba, hihetetlen, hogy ez a vékony fiatalember mekkora energiákat szabadított fel, mintha nem is ő, hanem maga a Halál verné a billentyűket, aki az élet hívságaira irányítja figyelmünket. Megrázó, lenyűgöző volt Conrad Tao játéka, de a zongora-zenekar erőteljes együttműködése megteremtette a mű alapkarakterét, hiszen a mind erőteljesebb zenekari közreműködés bontotta ki a zongorajáték drámai vízióját. Liszt Magyar rapszódiája feloldotta a drámai feszültséget, és hogy mennyire sikeres est volt, a közönség állva, percekig tartó tapssal köszönte meg a zenekarnak, szólistáknak, és rendkívül kedves, művészetet, művészt tisztelő biztos kezű karmesternek a lelket gyönyörködtető élményt. A Calgary Herald szuperlatívuszokban írt a koncertről, a vendégművészekről, s a magyar zene dicsérete lelket melengető számunkra. Igazi ünnep részesei lehettünk. Kilépve a hétköznapok szürkeségéből, szembesülhettünk életünk magasabb dimenzióival, a lét kérdéseivel. Az örök melódiák leolvasztják lelkünkről a hétköznapokon rárakódott negatív érzelmeket, újjászületik egész lényünk. Bakos Mária


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Okuláré Projekt, avagy színpadra magyar! Interaktív felolvasóest három részben A kortárs dráma-felolvasóest kezdeményezés célja, hogy országhatárokon átívelve, ugyanabban az időpontban egyszerre 14 városban hangozzanak el a frissen megírt színdarabok. A magyarországi és németországi helyszínek mellett a Calgaryban működő Magyar Kultúregyesület is részt vesz a budapesti Amargant Színház irodalmi kísérletében. A szervezők minden alkalomra három-három drámaírót kérnek fel arra, hogy egy aktuális, előre megadott témáról írjanak egy-egy, maximum 15 perces egyfelvonásos darabot. A felolvasások után mindenhol beszélgetés következik, ahol a közönség elmondhatja a szövegekkel kapcsolatos véleményét. Végül szavazással döntünk, melyik írás tetszett aznap este a legjobban. Az est végén skype- körkapcsolással minden helyszín néhány mondatban összegzi a tapasztalatokat, a voksolás eredményét és a diskurálás legfontosabb gondolatait. A legtöbb helyszínen megszavazott író a következő hónapra is meghívást kap. Az első téma április elején az identitás volt, másodjára májusban pedig az újrakezdésről szóltak a darabok. Az utolsó forduló, május 30-án lesz. Kíváncsian várjuk, vajon hogyan ír a mai magyar író az emigrációról? Három hónap, kilenc mű, egy győztes. Illetve mindenki győztes, hiszen az ad hoc jellegű, ámde irodalmat, színházat kedvelők számára minden alkalom nagyon jó lehetőségnek bizonyult arra, hogy megosszuk gondolatainkat, érzéseinket, meglátásainkat. Büszkék vagyunk, hogy Európán kívül Calgary kapott meghívást, hogy az itt emigrációban élő magyarok véleményét tolmácsolhatjuk.

Ilyés Lenárd, az Okuláré Projekt megálmodója


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Cserkész Családi  Est  -­  Calgaryban (Ideiglenes)  Búcsú  a  csapatparancsnokoktól A 73. számú Patrona Hungariae és a 74. számú Kapisztrán Szent János cserkészcsapatok soron kívüli nagyszabású tábortűzi est keretén belül köszöntötték parancsnokait, Gerecs-Bata Annát és Bata Ervint. A fiatal pár 2009 – 2012-es cserkész év kezdetén vették át a ma már közel 70 főt számláló számláló cserkészcsapatok vezetését. Égi áldás miatt a következő pár évre ideiglenesen visszaköltöznek Ausztráliába, hogy a kisbaba –Kis Bata- ott lássa meg a napvilágot Anna édesanyja közelében. Jelenetekkel, számos népdallal, játékkal köszöntünk el tőlük, igazán megható volt látni, mennyire élő tagjai ők az itteni cserkészéletnek, mennyi mindent tudunk megköszönni nekik. Vegyes őrsöket alkotva szülők, gyerekek, rokonok közösen verseket írtunk népdalok Photo: Koroknai Róbert dallamára, melyben jókívánságokat, tanácsokat, intelmeket fogalmaztunk meg. Könnyeket csaltunk a szemükbe, hiszen minden utolsó rím a visszaérkezésükről szólt, arról, hogy várjuk őket, mindig lesz helyük a cserkészcsapatban! Majd a vezetők segítségével humoros köntösbe bújtatva felelevenítettük életük fontos állomásait, eseményeit, hogyan jutottak el addig, hogy a parancsnokságot megkapták. Előretekintettünk a jövőbe is, öröm volt látni, milyen sok jókívánsággal, bő gyermekáldással látjuk őket életük következő 40 évében! Az este színvonalát emelte Gergely István a csíksomolyói Csibész Alapítvány létrehozója is, akit „A magyarság, székelység és csángó magyarság szolgálatában” című kanadai körtúrája kapcsán Calgaryban láttunk vendégül. Előző napi előadásából idézett, melyben az anyaság kulcsfontosságú szerepére, nyelvünk ékes használatára hívta fel a figyelmet, áldását adva ezzel az ünnepelt Kismamának. Igazán jó hangulatban telt az este, sokat nevettünk, kiváló Photo: Koroknai Róbert alkalom volt arra, hogy a családok apraja- nagyja részt vegyen a csapat életében, közvetlen, kötetlen beszélgetések alakuljanak. Végezetül közel százhúszan írtuk alá a nekik készült meglepetést, a csapatokat ábrázoló fényképet és szívünk legmélyéről a Bata családnak zúgott fel az estet záró állandó tábortűzi dal: „… Rakd meg, rakd meg cserkészpajtás azt a tüzet, Isten tudja, mikor látunk megint ilyet” Óbis Katalin Barbara


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Hírdessen a Hírmondóban hcca_hirmondo@yahoo.ca

2014-es TAGSÁGI KÁRTYÁK megvásárolhatók az egyesület könyvtárában, minden csütörtökön este 7-9 óra között. A Kultúregyesület tagsági díja egy évre érvényes, mégpedig az év január 1-jétől december 31-éig. Tagsági díjszabás: felnőtt,dolgozó pár $40 dolgozó egyedülálló $30 nyugdíjas házaspár $30 egyedülálló nyugdíjas $20 Szerkesztői megjegyzés A Calgary-i Magyar Hírmondó megjelenik 3 havonta 300 példányban. A lap nem politikai jellegű, célja a kapcsolatteremtés és a közösségi szolgálat. Cikkeket szívesen elfogadunk, de a szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a Hírmondó profiljával ellenkező cikkeket, illetve, hogy az írásokat lerövidítse. Szerkesztő: Szabó László Kultúrközpont e-mail címe: hcca_calgary@yahoo.ca Hírmondó e-mail címe: hcca_hirmondo@yahoo.ca HIRDESSEN ÚJSÁGUNKBAN!

KÖSZÖNJÜK HIRDETŐINK TÁMOGATÁSÁT ÉS OLVASÓINK ÉRDEKLŐDÉSÉT


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. István kultusza ugyan bajor és német városokban, valamint Namurben és Monte Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté. A pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart. 1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai (dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még IV. Béla vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját 1862ben készítették - ma Budapesten a Szent Istvánbazilikában őrzik.)


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogózását címeres zászlóval. A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítására való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával együtt a második világháború végén a nyilasok Nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István-napi ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.) A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította. A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.


“ LEGY HŰ, LÉGY JÓ MAGYAR ! ”

Hirmondó 2014 június  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you