03.2011 - Tursejleren

Page 1

Nr. 3 / 2011

tursejleren

e fa r

side

10

ved 16 n u side k r s e 20 s ne s side r a e e k and g fj rmoni v a r r a a 4 v ke f g h side s o p n da ing i to i n e s m n lad ste ler j j g e i e s t ts er 1 ly s k ly s k i s


forsiden Miljøskibet Gunnar Thorson i Aarhus Bugt. Foto: Frank Flemming Pedersen TURSEJLEREN Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 - Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

Sekretariatet Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

ANNONCESALG Burchardt Reklamebureau Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse Tlf: 58 37 05 50 · info@burchardt.as www.burchardt.as

TRYK PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 04/11 - 17. november 2011

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

REDAKTION Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39 Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage tillige kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42

Forretningsfører Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@tursejleren.dk

skipperen har ordet Vand fra oven og vand for neden. Sådan har mange sejlere oplevet ferieturen i de danske farvande denne sommer. Man kan roligt sige, at vi har fået så rigeligt med vand. Sommeren har indtil nu – sidst i juli, hvor disse linjer skrives – været som dansk sommervejr kan være: regn og sol og ofte dejligt sejlervejr. For der er altid et vejr, der passer os sejlere. Det er en fornøjelse at se, hvor mange tursejlere, der nyder fritiden på havet og i havnene. Det gør mig glad, når jeg ser Danske Tursejleres (DT) stander blafre stolt fra vores medlemmers både. Og der er mange, som gerne vil vise tilhørsforholdet til Danmarks største organisation for fritidssejlere. Obligatorisk ansvarsforsikring i fokus

Vi har også brug for denne synlighed i sejlerkredse og på det politiske plan. I dette nummer af Tursejleren slår vi et slag for en obligatorisk ansvarforsikring, der kan sikre eventuelle tilskadekommende økonomisk kompensation. Og som kan finansiere fjernelsen af de uskønne og farlige skibsvrag, der generer sejlerne og naturelskere så voldsomt. Hvis vi er mange nok, der står bag, er jeg sikker på, at dette synspunkt vil vinde gehør. Har du en Sejlerforsikring, så er du med til at sikre vragfjernelsen. Men vi har haft et par grimme sager om vragfjernelse, hvorfor DT øger opmærksomheden på, hvilke både der er tilmeldt forsikringsordningen.

FORMAND Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

DANSKE TURSEJLERE Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boating Association (EBA)

Sikkerhed gennem kurser

Indtil videre har vi ikke hørt om de store ulykker til søs, og at den massive reklame for sikkerhed ombord er ved at slå igennem. Du kan også gøre en indsats for din egen og dine medsejleres sikkerhed ved at dygtiggøre dig. Tag f.eks. på kursus med DT. Du kan finde inspiration i det største kursusprogram, vi til dato kan tilbyde. Kataloget kommer snart på www.tursejleren.dk. Klik ind og følg med. Nyd nu resten af sommeren. Pas på jer selv og på gensyn til efterårets arrangementer Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

2

s k i p p e r e n h a r ord et


indhold 4

10

20

16

Læs Tursejleren på din mobiltelefon

indhold

indhold 3 lystsejlerne i top 4 Kanalsejlads: Tyske fristelser til krop og sjæl 6 kortnyt 9 Vrag fjernes kun ved fare 10 Vragfjernelse – en fælles forsikringssag 11 tag på kursus 13 På besøg i havets små oaser 14 Tursejlertræf 2011: Lystig stemning og harmonikasser 16 Klubkonference i november 19 Bureaukratiske brusebade 19 Farvandsvæsenet: Sikker sejlads i danske farvande 20 Hurtigt og langt med topkomfort 22 Emma Gad – det gider vi også: Om takt og tone på havet 24 tursejlershop 25 søkrammarked 26 MEDLEMSSERVICE 28 Nye klubber i farvandet 28 tursejleren anbefaler... 30 opskriftskonkurrence 30 Pigesejlads: det er bare SÅ godt 32

3


Tekst / frank flemming pedersen

Med andres øjne:

ly s t s e jle r n e i top

Kaptajnløjtnant Rasmus Krogh klar til afgang med miljøskibet Gunnar Thorson, mens Kongeskibet Dannebrog med dronning Margrethe ombord lægger til kaj i Aarhus.

D

anske lystsejlere får fine karakterer fra søværnets professionelle ombord på miljøskibet Gunnar Thorson, der på en smuk sommerdag stævnede ud på øvelse i Aarhus Bugt.

bomsystem. Flydespærren danner så en pose, hvori olien opsamles, når vi sejler gennem den. Vi kan så pumpe olien op i tanke på skibet, fortæller Rasmus Krogh under briefingen.

– Velkommen ombord. Gå blot op i messen og tag en kop kaffe, så kommer jeg og giver jer en kort briefing om dagens program, som starter lige efter kl. 10.00.

Honnør for Kongeskibet Dannebrog

Den myndige og venlige stemme tilhører kaptajnløjtnant Rasmus Krogh, der som næstkommanderende på miljøskibet Gunnar Thorson, tager imod os i Aarhus Havn. Søværnets fire miljøskibe samles nogle gange årligt for at træne arbejdsrutinerne i forbindelse med bekæmpelse af olieforurening. Skibene er da også samlet denne sommerdag, hvor Gunnar Thorson har gæster med på turen. To havmiljøvogtere med ledsagere høstede nemlig sejlturspræmien i den konkurrence, som Søværnets Operative Kommando (SOK) afholdte på årets Både i Bella. Tursejleren er også med og får en flot demonstration af, hvordan moderne olieforureningsbekæmpelse til søs foregår. Og en lille snak om lystsejlernes færdigheder i de danske farvande. – Vi skal ud i bugten for at øve olieopsamling. En flydespærring trækkes op langs siden af skibet via et

4

Som en yderligere bonus bliver gæsterne vidne til Kongeskibet Dannebrogs ankomst til Aarhus Havn. Med om bord er Dronning Margrethe, der modtages med fuld honnør af Gunnar Thorsons besætning og med fuld musik af musikkorpset på havnen. På Gunnar Thorsons bro tager chefen, orlogskaptajn Svend Søndergaard, kommandoen, og snart er skibet flot af havnen med kurs mod øvelsesområdet. Rasmus Krogh orienterer undervejs: - Det indre danske farvand er blandt de mest trafikerede farvande i verden. Det stiller selvfølgelig nogle store krav til overvågning og beredskab i forhold til f.eks. forureningsbekæmpelse. Det er søværnet, der tager sig af den del. De fire større miljøskibe: Gunnar Seidenfaden og Marie Miljø, der har base i Korsør, og Gunnar Thorson og Mette Miljø der ligger i Frederikshavn, spiller en central rolle. Indsatsen koordineres fra land af Søværnets Operative Kommando.

ly s t s e j e r n e i top


Flotte figurer

I løbet af en halv times sejlads er miljøflotillen nået øvelsesområdet og sætter sine flydespærringer. Alle fire skibe manøvrerer i flotte figurer, så det fiktive olieudslip bliver inddæmmet. Gunnar Thorson råder over 600 meter flydespærring og kan pumpe op mod 300 m3 olie op i sine tanke. – Når et skib havarerer og lækker olie, er det tyk olie, som lægger sig i kager på vandet. Olien til havs udgør et mindre problem for fugle og andre dyr i havet. Det gælder for os om at nå at samle så meget af pølen op, inden den rammer land, hvor olien er til stor skade for dyr, planter og mennesker, forklarer kaptajnløjtnanten. Miljøskibene gør en stor indsats for miljøet. Både hvad angår det forebyggende arbejde i kraft af den blotte tilstedeværelse. Men også når skaden er sket. Søværnets Operative Kommando, som har til opgave at forebygge og mindske olieforureningens skader på havmiljøet og på kyster, får her stor hjælp af lystsejlere, som indberetter olieobservationer. Lystsejlerne har styr på tingene

– Vi har et fint forhold til lystsejlerne, som generelt færdes meget disciplineret på vandet. Danske, tyske og hollandske sejleres færdigheder er helt i top. Af og til kan vi på afstand afgøre nationaliteten på et fartøj. Det er som om, at forskellige lande har særegne sejltraditioner og temperament, siger Rasmus Krogh i et stille øjeblik. Af og til må kaptajnløjtnanten dog til hornet. Det skyldes som regel sejlernes interesse i at se, hvad det er,

Mandskabet på Gunnar Thorson træner de vigtige manøvrer ved bekæmpelse af olieforurening.

Gunnar Thorson har gang i med sine flydespærringer og andet grej. – Vi påkalder os meget opmærksomhed, og vi kan ikke altid afgøre om sejlerne kommer mod os, fordi de ikke har set os. Eller om det skyldes nysgerrighed. Så må hornet lyde, lyder det fra Rasmus Krogh. Således beroliget af kaptajnløjtnant Rasmus Kroghs rosende ord om de danske lystsejlere, er det tid at sætte kurs tilbage til Smilets by. Vejrguderne har vist sig fra deres milde side, hvilket gør den fem timer lange øvelsestur – ikke blot interessant – men også ekstra smuk.

Olieudslippet indsamles i flydespærringen og kan derefter pumpes ombord i miljøskibets 300 m3 store tanke.

lystsejerne i to p

5


Tekst / frank flemming pedersen

Kanalsejlads:

Tyske fristelser til krop og sjæl

De fleste farer ved en kanalsejlads i Nordtyskland findes på land i form af alle de kulinariske fristelser, der kan vække begejstring hos den stejleste kostfornægter. Men også kulturelt har det historisk interessante landskab meget at byde på.

E

n sejltur på de Nordtyske kanaler er sand afstresning, men også en udfordring for svage sjæle med lyst til at gå ombord i de kulinariske lækkerier. Det måtte 6 fartøjer med besætning fra Kerteminde sande, da de sidste år drog af sted mod Hamborg og den berømte Stuttgart Weinfest. Egentlig var det startet, som sådan noget ofte gør, med en snak på marinaen om gamle sejlerminder. ”Og kan du huske den gang da … ?”. ”Var det ikke, da vi lå i ….?”. ”Jeg mener, vi var til Stuttgart Weinfest ved Hamburg”, var der en fra selskabet der mindedes. Så var frøet sået, og hen over de næste måneder modnedes ideen. Skibshøjderne blev målt mange gange, (der er jo ikke meget ide i at sidde fast under broerne). Sidst i juli 2010 kunne en flotille på 6 både sætte hinanden stævne i Travemünde, hvor den 3 ugers kanalsejlads i det Nordtyske tog sin begyndelse. Lækkerier på stribe

Besøget i Travemünde faldt sammen med åbningen af ”Travewoche 2010” en stort kapsejladsevent a la Kieler Woche og med ca. 1 mio. besøgende i løbet af en uge. Markedspladsen bugnede af boder med bratwurst, fadøl og alskens tyske lækkerier! På de fem scener var der underholdning for enhver smag.

6

– Efter et par dage ville vi videre, og turen begyndte med en dejlig sejlads til Lübeck, hvor vi blev fortøjet på de reserverede pladser helt inde i midtbyen. Lige i gåafstand til gamle og spændende huse samt den imponerende udsigt fra kirketårnet i Sct. Petri, som i dag bliver anvendt til udstillinger og koncerter. Et besøg i den kendte Niederregger Marcipanbutik blev det også til, så den ”søde tand” blev tilgodeset, fortæller en entusiastisk Bente Tjørnfelt fra den danske armada. Butikker i Mölln

Den første bro på Elbe Lübeck kanalen har givet mange sejlere søvnløse nætter. Men radarbøjlerne blev lagt ned på de 6 både, og væk var alle bekymringer. Efter nogle sluser anduvedes den gamle smukke by Mölln. Bente husker: – Hele den lange flydebro var markeret med reserveret, og det var jo fint, for vi havde i forvejen reserveret til alle seks både. Vi var dog dårligt fortøjet færdigt, førend vi blev kontaktet af en herre, der meget bestemt gjorde os opmærksom på, at det var den forkerte havn. Hans havn lå på nordsiden, og vi havde fortøjet på sydsiden. Han gjort os det klart, at vi aldrig kunne reservere mere hos ham. Men vi blev liggende og efterfølgende modtaget af jordens venligste havnefoged. Han havde både Kümmel og hjemmelavet Kaffelikør, hvilket ikke gjorde opholdet dårligere.

Ty s k e f r i s t e l s e r t i l k r o p o g sj æl


Der venter mange spændende sejlerudfordringer på kanalturen. Ikke mindst passagen af de mange sluser er en oplevelse af de store.

Vi blev i tre dage, og vi piger fik aflagt et besøg i alle butikker i Mölln. Sluselandskab

Turen gik videre til Lauenborg, hvor danskerne var blevet bedt om at reservere. De blev da også modtaget af den kvindelige havnefoged ved indsejlingen og dirigeret på plads. Hun hentede ”brötchen” til os om morgenen, så der var udvidet service. Den danske flotille måtte også med turbåd til kæmpeattraktionen Schiffshebewerk Scharnebeck i nærheden af Lüneburg. Her hæves og sænkes skibene 38 meter i en stor kasse, der er ca. 160 meter lang og 8 meter bred. ”Helt uvirkeligt”, var alle enige om. Næste stop var slusen ved Geschacht på Elben inden Hamburg. Bortset fra et enkelt uheld med lidt tovværk i tre skruer ankom flåden vel til City Sport Hafen ved Landungsbrücke i Hamborg, hvor den yngste dykker fjernede tovværket fra skruerne. Og så lå Hamborg ellers lige til at indtage. Blandt de spændende oplevelser nævner Bente: – Hafenrundfahrt med en gammel Hamborg Barkasse. Op i luftballon (160 meter). Søndag morgen kl. 05.00 på Fischmarkt samt naturligvis dansk julefrokost på

Tyske fristel ser ti l kro p o g sjæ l

flydebroerne i City Sport Hafen i selskab med gode sejlervenner fra Kreuzer Yacht Club Deutschland. Alle iført nissehuer indtog vi de danske julelækkerier. Jeg skal hilse og sige, at de gående på Landungsbrücke var ved at dreje hovedet af led, ler Bente. Til vinfesten

Naturligvis blev destinationen Stuttgart Weinfest 2010 på torvet foran det gamle Ratthaus, også besøgt. Og hvilken kulisse: over 100 forskellige vine fra BadenWütttemberg samt varme og kolde alkoholfrie drikke. Schwabiske køkkenspecialiteter serveret fra 11.00 til 24.00. Velbekomme. Efter en uge i Hamborg gik turen mod Brunsbüttel, hvor indsejlingen til Kielerkanalen begynder. Videre mod Rendsburg, hvor alle havde sat næsen op efter store wienerschnitzel og brattkartoffeln på restaurant Riverside. Men ak og ve – ny ejer og ingen schnitzel. Næste dag benyttede flere skippere dagen til at ”dunke” fra en nærliggende tankstation og derefter videre til Holtenau. Tilbageturen over Østersøen gik fint, og snart mødtes alle seks både igen i Marstal, hvor det blev til lidt farvelgrill, inden vejene skiltes. Afstressede og udfordret af de mange fristelser.

7


NYHED

STOR UDV T

RINE.DK

A PÅ APM

PÅ AP M

ALG

ARINE

RAYMARINE KORTPLOTTER

PARSUN F5BMS

VARENR.: e62184-eu

VARENR.: 90055040

A50 GPS-Kortplotter er et hypermoderne og kraftfuldt navigationssystem, med bl.a. en højopløsningsfarveskærm, der kan ses i direkte sollys og forud installeret europakort.

KUN: 4.699,-

.DK

5 HK Parsun påhængsmotor med kort ben. Ideel til mindre både eller som hjælpemotor til den store båd. Trods sine gode egenskaber, er F5BMS stadig en letvægtsmodel.

Før 6.495,-

TILBUDSPRIS: 5.395,-

STOARLTG

V INE.DK UÅD APMAR P

SVØMMEVEST

REDNINGSVEST

VARENR.: 27028

VARENR.: 18-6033

Regatta svømmevest til voksne fra 70-90 kg. En let svømmevest med en god pasform, bredt bælte i livet og bindestropper. Fås i størrelser fra 30-90+ kg.

Før 389,-

TILBUDSPRIS: 189,-

Fuldautomatisk oppustelig redningsvest i et let design for bedre komfort. Med neopren i nakken, der isolerer samtidig med at det er smidigt. Leveres med CO2 patron.

Før 599,-

TILBUDSPRIS: 399,-

Have

ODENSE Hollufgårdsvej 1 5260 Odense S 8 5500 · Fax 6395 4515 Tlf.: 6395 odense@apmotorcenter.dk

SVENDBORG Grønnemosevej 10 5700 Svendborg Tlf.: 6221 9445 · Fax. 6222 8547 svendborg@apmotorcenter.dk

Park Marine

www.apmarine.dk www.apmarine.dk


kortnyt Årets Havn 2011

Hvem skal være Årets Havn 2011? Det er du med til at bestemme. I dette års sidste nummer af Tursejleren bringer vi en stemmeseddel, som du skal bruge til at stemme på din favorithavn. Vi trækker lod blandt alle indsendte forslag, og sætter 2 cykler fra Palby Marine på højkant.

Danmark på forkant med sejladssikkerheden

FNs søfartsorganisation roser dansk skibsmeldesystem, og kalder det for banebrydende. Systemet gør det nemlig muligt for skibe at sende informationer til Storebælt VTS automatisk, så navigatøren kan fokusere på at styre skibet sikkert gennem Storebælt. Banebrydende. Så præcist betegner FNs søfarts­ organisation IMO (International Maritime Organization) det danske skibsmeldesystem BELTREP, der benyttes af Storebælt VTS. De rosende ord kommer efter, at en ny opdatering af systemet har været til vurdering og godkendelse i IMOs underkomité for sejladssikkerhed. Opdateringen, der endnu mangler at blive godkendt i IMOs sejladssikkerhedskomité, MSC (Maritime Safety Committee), tillader, at skibene fremover kan melde oplysninger som dybgang, destination og last skriftligt over internettet til myndighederne, hvor det tidligere foregik gennem radioopkald. En løsning som underkomitéen også gerne ser benyttet i andre lande end Danmark. Glæde hos brugerne

Ved en mere automatiseret løsning kan skibene nemlig spare tid på deres radiosamtaler og i stedet fokusere endnu mere på at styre skibet sikkert gennem Storebælt. Og systemets daglige brugere i Storebælt VTS er positive overfor den nye opdatering, der implementeres i 2013, fortæller chef Jørgen Brandt.

Har du husket at betale dit medlemskontingent?

AF VINDER s TEST 2011 BÅDNyT

TÆNKER DU OGSÅ PÅ SIKKERHEDEN OMBORD? Rocna giver dig den ultimative sikkerhed. Rocna har vundet en mænge test verden over – men den bedste anbefaling på ankerets effektivitet får vi fra de mange tilfredse sejlere: • “Ankeret graver sig simpelthen hurtigere ned, end vi nogensinde har set”. • “Fantastisk – det graver sig også ned, hvor vi aldrig tidligere har kunnet ankre”. • “Det giver os en stor sikkerhedsfølelse ombord – vi kan jo bare ankre”. Rocna er det mest kontrollerede anker i verden hvad angår; materiale, produktion, tegninger og ikke mindst en holde­ kraft, der er certificeret af RINA som SHHP – Super High Holding Performance.

ROCNA – ROCK SOLID...

Ellers er du ikke omfattet af Danske Tursejleres kollektive ansvarsforsikring !

k ortnyt

9


Tekst / frank flemming pedersen Skibsinspektør Jakob Bang fra Farvandsvæsenet (th.) viser DTs forretningsfører Leif Nielsen, hvor i Storebælt lystsejleren satte skibet på grund.

Vrag fjernes kun ved fare M

ange styrelser, væsener og myndigheder behandler sager om sunkne og usødygtige skibe. Men at få fjernet alle vragene ud fra det lovgrundlag, der er i dag, er en svær opgave. – Vi kan kun kræve vraget fjernet – eller selv gøre det – hvis vraget er til fare for fiskeriet eller skibsfarten. Så klar er loven, som vi administrer efter, fortæller skibsinspektør Jakob Bang fra Farvandsvæsenet. Den lov, han refererer til, er Strandingsloven fra 1895, som selv om den er ajourført sidenhen, nok kunne trænge til et eftersyn. For vragene bjærger ikke sig selv. Nogen skal tage initiativ til det. Nogen skal gøre det. Og nogen skal betale for det. Alt efter om vraget er til fare for sejladsen, ødelægger kysten og naturen, er et skib eller en husbåd, er forsikret eller ikke, så behandles sagen af forskellige myndigheder. – Samarbejdet mellem myndighederne og med de involverede forsikringsselskaber er godt. De er som regel positive overfor at fjerne vrag og grundstødte skibe. Problemet er mere de ikke forsikrede skibe, som ingen tager ejerskab for, siger Jakob Bang.

Vrag i Storebælt

i Storbælt (se modsatte side), så fulgte Jakob Bang og kollegerne i Farvandsvæsenet udviklingen tæt. Men som sagen stod, kunne de ikke gøre noget ved vraget. Afdelingschef Michael Skov fra Farvandsvæsenet: – I det konkrete tilfælde fra ankerøen i Storebælt kunne vi ikke kræve vraget fjernet, fordi det ikke umiddelbart var til fare for den øvrige skibstrafik. Men var vraget slået i stykker eller vragdele drevet ud i T-ruten, ville det have fået Farvandsvæsenet til at meddele, at vraget og/eller vragdele skulle fjernes med det samme. Michael Skov har stor respekt for den måde, Danske Tursejlere og Søassurancen Ærø valgte at løse problemet på. Men det er jo ikke sikkert, at det går sådan i fremtidige lignende tilfælde. Lovpligtig forsikring

– Det bør være lovpligtigt, at man har en ansvarsforsikring, når man har et lystfartøj af en hvis størrelse. Og i tilknytning til en lovpligtig ansvarsforsikring kunne man beslutte, at en promilledel af ansvarspræmien gik til en vragfjernelsesfond, som vi kender det fra Stormflodsfonden. Så var alle sejlere sikre på, at der var penge til at fjerne de vrag, som lovgivningen ikke tager hånd om, og som vi ikke ønsker os i den danske natur, mener Michael Skov.

I sagen om det grundstøtte skib på ankerblokken

10

V r a g f j e r n e s k u n v e d fa re


Tekst / frank flemming pedersen

Vragfjernelse

– en fælles forsikringssag At fjerne de farlige og uskønne vrag er en bekostelig affære, som forsikringsselskaberne burde deles om økonomisk gennem en fond a la Stormflodsfonden, mener DTs formand Poul Erik Jakobsen.

S

ejlerforsikring har betalt for at få fjernet tre lystbådevrag i år, og det koster hver gang en pæn pose penge. En fælles forsikringsfond bør løfte den økonomiske byrde fremover, mener Danske Tursejlere. – Vi gør det, fordi vragene kan være til gene for miljøet og til fare for andre sejlende, og kønne er de just heller ikke. Sådan siger formand for Danske Tursejlere (DT) Poul Erik Jakobsen, om organisationens indsats for at få de farlige og skæmmende skibsvrag væk fra de danske farvande og kyster. Det var magtpåliggende for Danske Tursejlere at få indflettet ”vragfjernelse” i forsikringsbetingelserne på organisationens Sejlerforsikring. Den holdning står man stadig fast på. – Vi vil være garant for, at vrag efter lystbåde skal fjernes vel og mærke hvis ejeren har en ansvarsforsikring hos os. Men det er en økonomisk stor byrde at løfte for ét enkelt selskab, hvilket kalder på en løsning, der omfatter alle lystbåde med en ansvarsforsikring, siger Poul Erik Jakobsen. Tre i år

I løbet af 1. halvår 2011 har der været tre situationer, hvor Sejlerforsikring og Søassurancen Ærø har stået for hævning af sunkne fartøjer eller vragfjernelse, om man vil. Senest er bjærget en lystbåd, som sprang læk, og hvor ejeren sejlede den på grund på den kunstige ø ved en af ankerblokkene ved Storebæltsbroen. Fælles fond

På sigt vil udgifterne til bjergning og fjernelse af vrag tynge så meget, at forsikringspræmien ikke kan holdes i ro. Eller endnu værre: at ordningen må ophøre. Det vil være et stort tilbageskridt for miljøet og for søsikkerheden. Det mener Poul Erik Jakobsen, der ser en anden og mere indlysende vej ud af problemet.

v ragf jernel se

– Vi arbejder for, at ansvarsforsikringen gøres obligatorisk, og at forsikringsselskaberne hensætter en vis procentdel af præmien i en fond, der kan finansiere bortskaffelsen af de vrag, der generer sejlerne og naturelskerne. Samtidig vil vi også opfordre lovgiverne til at kigge på et moderniseret og klart lovgrundlag for at fjerne skibsvragene, siger Poul Erik Jakobsen.

Hvilken båd gik på grund? Danske Tursejlere og Søassurancen Ærø har netop bjærget en lystbåd, som sprang læk. Ejeren havde valgt at sætte båden på grund på en af de kunstige øer ved ankerblokkene ved Storebæltsbroen. Men hvilken båd er det egentlig, der er gået på grund? Leif Nielsen fra DT fortæller: – Vort medlem har ikke fortalt Danske Tursejlere, at han havde fået en ny båd nummer 2, efter at han var meldt ind i 2008 med den første båd. Dvs. at han havde 2 både men betalte kun for én. Endvidere var der foretaget konstruktionsmæssige ændringer ved båden, hvilket i øvrigt gjorde den aldeles uegnet til sejlads i Storebælt. Vi valgte alligevel at fjerne det grundstødte vrag fra ankerblokken, fordi vi gerne vil leve op til vort gode renommé. Men sådanne situationer skal undgås fremover, bebuder man i DT. Og det skal bl.a. ske ved, at forsikringstagerne må meddele Sejlerforsikring, hvilken båd de sejler i. – Set i bakspejlet af ovennævnte episode er vi nødt til at indhente yderligere oplysninger om de forsikrede både. I løbet af september måned sender vi brev ud til de medlemmer, hvor vi ikke har registreret hvilken båd, som er omfattet af vores kollektive ansvarsforsikring. Her beder vi om at få præciseret oplysningerne. Vi har én af Danmarks billigste og bedst dækkende ansvarsforsikringer, så det er i alle vore medlemmers interesser, at vi får oplysningerne på plads, siger Leif Nielsen.

11


Med Mini-C kan du foretage dig følgende: EGC

E-mail

Distress

Skyfile C

GPS

Tracking

Locpoint

Tyverisikring Danmarks billigste web-shop WWW.SIRIUS-AALBORG.DK 12


tag på kursus V i n t e r e n s k urs e r Nu har du chancen for at få forlænge sejlersæsonen og få mere ud af din fritidsinteresse. Danske Tursejlere løfter her lidt af sløret for, hvilke kurser du kan tage, mens du går og venter på at komme i vandet igen. I løbet af efteråret vil vi offentliggøre det endelige kursusprogram, som du kan se og hente på vores hjemmeside – www. tursejleren.dk – eller du kan få tilsendt ved at kontakte vores sekretariat på tlf. 70 21 42 42. Vi kan allerede nu fortælle, at det bliver den mest omfattende kursusrække i vores historie. Så der er helt sikkert også et kursus for dig. Du kan øge glæden og sikkerheden ved at sejle ved at dygtiggøre dig. Her er i overskriftform, hvad der venter dig på kursusfronten det næste stykke tid.

n SRC-certifikat - Short Range Certificate n Kanalskipperbevis - CEVNI Certificate of competence n Radar - grundkursus n Bestyrelsesarbejde i klubber og foreninger n Kursus i Pigesejlads n Kursus i Natsejlads n Kursus i ”El om bord” n Livreddende førstehjælp og instruktion i brugen af en hjertestarter

workshop og gode råd, tips & tricks til vedligeholdelse af både for ”gør det selv” folket Walsteds afholder workshop lørdag, 5. november 2011 kl. 9.30 - 16.30 Se nærmere info på www.walsteds.dk/workshop SaugSkærvej 21, Thurø . 5700 Svendborg +45 6220 5168 . www.walSTedS.dk

Brandsikring FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

tag på kursus

13


Tekst / frank flemming pedersen

På besøg i havets små oaser Et af de mange smukke vrag der ikke udgør nogen fare for sejlads eller miljø: Vraget af den tyske minestryger Dr. Eichelbaum, som sank 13. april 1940. Tilstedeværelsen af dybdebomber ombord indikerer dog, at det kan være tiltænkt flere roller end blot minerydning og vagttjeneste.

D

et vrimler med liv omkring de stenrev og skibsvrag, der udgør havets små oaser. Natur og historie smelter fornemt sammen i denne undervandsverden. Et sundt havmiljø er afgørende for om dykningen bliver den store mangfoldige naturoplevelse. I årtier er der fisket sten i de danske farvande, som er brugt til havnemoler og kystsikring. Det er gået ud over havets beboere. Men flere steder – f.eks. i Kattegat – er man ved at genoprette de ødelagte stenrev, der er havets oaser, hvor farvestrålende søpindsvin og søstjerner, havkarusser, krebsdyr, muslinger, tang- og algeforekomster og meget andet liv stortrives. – Et fremragende sted at få sine sanser udfordret er på de sandede bunde. Ofte skal man ikke langt fra

14

kysten, hvilket jo er velegnet for snorklere, før den tilsyneladende livløse sandbund begynder at røre på sig. Forholder man sig stille, så vil den 7-8 cm lange sandkutling dukke frem. Små fladfisk ligger på bunden iført kamuflagefarver. De større rødspætter, skrubber og issing er halvt nedgravet i sandbunden, mens de venter på føden i form af smådyr, skal komme forbi. Der er nok at kigge på, så tag dykkermasken på og se hvilken verden der åbner sig under vandet, siger havbiologen Søren Larsen. Et paradis for vragdykkere

Ingen ved præcis hvor mange skibsvrag, der ligger på bunden af de danske farvande. Nogle kilder mener, at der ligger hen ved 7.000 sunkne fartøjer. Internetsiden www.vragguiden.dk har 4.500 vrag registeret i Danmark og Skandinavien. Netop antallet af skibsvrag samt den P å b e s ø g i h av e t s s må oa ser


lave vanddybde stort set alle ligger på, gør vragdykning til en attraktiv fritidsfornøjelse for mange. Det er der heller ikke noget at sige til. For ikke nok med at man kan få en god og spændende oplevelse af at undersøge de gamle vrag, så får man i tilgift en rigdom af havets dyr og planter at se. Og for at dette ikke er nok, så hører der til alle vragene en fortælling, som kan gøre vragdykkeren mere vidende om den maritime historie. Det historiske vingesus

Mellem alle de vrag, der er at vælge mellem, er vragene af krigsskibe, u-både og flyvemaskiner meget besøgte. Flere hundrede steder i de danske farvande kan man finde disse krigsefterladenskaber, der alle har en skæbne at fortælle. Følgende beretninger har vi fundet på www.vragguiden.dk. Tysk motortorpedobåd

Fiskekutter- Birgit AS 24

Motortorpedobåden er et perfekt begyndervrag. Her er ikke dybere end 10 meter. Turen hen langs skibet mod forstævnen er spændende, torpedorørene og lugerne til rørene er værd at undersøge. Det er ikke svært at forestille sig en 53,4 cm torpedo på vej ud mod et mål. Rundt om stævnen ses det andet torpedorør. Lugen foran torpedorørene kan åbnes og lukkes. Ellers er der ikke meget tilbage på båden, som ligger i Lunkebugten på Sydfyn. Der er ofte nøgensnegle på vragene, samt masser af sønelliker.

Sunket 18.6.1997 efter at den norske coaster Tarco Seas på vej sydover mod Tyskland, havde ramt den vestgående Birgit i styrbordside Siden blev flænset op, og kutteren sank på få sekunder. AS 24 Birgit ligger på 22 meter på fast sandbund og stikker 3 meter op. Styrehuset er flået af og ligger syd for vraget. Der er en del nyt og gammelt garn fra AS 24 at se. Birgit er 9,15 meter lang 2.87 meter bred og ligger tæt på sejlrenden 14,7 km øst for Grenåhavn. Der er også mange torsk på vraget, der er flot begroet.

På stenrevene kan du f.eks. møde søpindsvin, havkarusser, krebsdyr og en masse tang- og algeforekomster. Revene er havets små oaser.

På besøg i hav ets sm å o aser

15


Tursejlertræf 2011

Ly s tig stem n i n g og h a r mo ni k as s er

Fra to af Danske Tursejleres trofaste medlemmer har vi modtaget disse indtryk fra Tursejlertræffet i Faaborg i juni. Stemningen favner også fint det samme rare og hyggelige humør, som prægede Tursejlertræffet i maj i Reersø. Artiklen har vi krydret med billeder fra de to træf. Træffet i Struer holdes efter dette blad er gået i trykken, så vi bringer billeder og ord herfra i næste nummer. Vi lader nu Annalise og Erling Jensen – ”Skibbi” af Marstal – fortælle. ”Vi sejler ind til Faaborg By med klokketårn blandt andet, her mødes vi igen på ny; os folk der elsker vandet!” Det var en del af tolvte vers af vores længere og længere tursejlersang, som vi hvert år synger på Tursejlertræffet. I år var vi mere end et hundrede samlet, og der var

16

mere end tredive både fra nær og fjern. Det blev igen et træf, man mindes med glæde. Byen dejlig og skøn. Vejrguderne var også bestukket så sol og varme i alle 3 dage. Kan du huske?

Vi fra Marstal havde en fin plads ved broen nær klubhuset og partyteltet, der kunne rumme alle os tursejlere. Det var bare dejligt at gense og hilse på sejlere, man har truffet på træf før. Meget snak begynder tit med: ”Kan du huske i Dageløkke eller Kragenæs eller andre steder?” Fredag aften havde vore klubværter gjort mange grill klar, så det var bare at lægge pølserne, koteletterne eller bøfferne på. Indenfor i huset var musikken i gang. Dejlig, hyggelig atmosfære bredte sig, og sandelig

Ly s t i g s t e mn i n g o g h a r mo n i k a sser


Danske Tursejlere siger tak til de mange medlemmer, der mødte op til de lokale Tursejlertræf i Reersø, Faaborg og Struer. Og en særlig stor tak til arrangørerne – Faaborg Bådejerforening/Faaborg Sejlklub – Reersø Bådeklub/ Musholmbugtens Bådeklub og Struer Sejlklub/DT i Nordjylland – der alle har lagt et kæmpe arbejde i at gøre træffene til en god oplevelse for deltagerne. Det er dejligt at vores medlems­ klubber på den måde går forrest for at vedligeholde det aktive foreningsliv. Tak for initiativet og indsatsen. Poul Erik Jakobsen, formand for DT

kunne vi også selv bryde ud i sang. Mange deltagere valgte at se Faaborg ”by night” via en guidet rundtur i de gamle gader. Flot festaften

Lørdag over middag var der et program om sikkerhed til søs. Professionelle Falck-folk lærte godt fra sig. Lasse Havnefoged Olsen viste en stor flok rundt på Faaborg Havn og fortalte om dens fremtidige udvikling. Festaftenen var bare flot.”Alt godt fra havet” og en stor buffet. Udenfor havde en helstegt pattegris snurret hele dagen overvåget af Horne-slagteren. Taler og musik – igen harmonika og orgel. Arrangørerne ramte plet med valg af musik, som vi kunne synge og danse til. Gulvet var tæt besat.

Lystig stemnin g o g harm o n i kasser

Carl og Bente (fra arrangørerne - red.) styrede os med særdeles kyndig hånd gennem aftenen. Carl startede festen med en velkomsttale. ”Tursejlerne” holdt også tale. Der blev uddelt præmie til en gruppe forklædt som pirater. Vi tippede om navigation og søvejsregler. Selvfølgelig var vi næsten i klasse med ”profferne på de syv have”! Alting får en ende – også en dejlig aften. Morgenmad søndag morgen. Træffet er ved at slutte. Tursejlerflaget blev strøget og ligeså vort dejlige Dannebrog. Vi havde nu alle fået nyttig viden og mange gode minder. Vi i ”Skibbi” håber at møde Jer alle igen til næste år. Der skal lyde en stor tak for et dejligt stævne. Forkortet af redaktionen

17


Simrad samler alle funktioner Innovativ, højtydende plug & play moduler gør Simrads NS navigationssystemer til 1. klasses udstyr som kan tilpasses efter behov.

StructureScan

TM

præsenterer bred dækning i skarpe detaljer med SideScan og DownScan billeder. Naturtro undervandsbilleder af bundstruktur og fisk direkte under båden i et sandt 180° billede.

Simrads NS serie: NSE, NSO og NSS Sport

Autopilot

Verdens bedste autopilot kan betjenes direkte fra et NS display; via SimNet netværket. NSS Sports Touchscreen gør det endnu nemmere med trykfunktion direkte på skærmen.

AIS

For øget sikkerhed, kan et NS display integreres med en Simrad AI50 eller NAIS-300 Klasse B AIS system. Information fra andre skibe med AIS udstyr ombord, kan lægges ind over søkort og radar billeder, og derved sikre det fulde overblik.

SonicHub

TM

Marine Audio Server med 4 kraftige udgange styres direkte fra kortplotteren. Hele din musikkollektion kan medbringes via iPhone, iTouch, iPod eller på en USB (MP3). Desuden har SonicHub indbygget FM/AM radio og subwoofer linje udgang.

Broadband 3GTM

Navico GmbH Office DK, Østre Allé 6, 9530 Støvring Tlf. 4344 4900 www.simrad-yachting.dk

En kæmpe revolution inden for radar giver nye muligheder for lystbådsmarkedet. Den nye 3G radar har 30% længere rækkevidde og kan se hvad der sker 2 m fra din båd. Målsøgning er forbedret med 30%. Den har mindre udstråling end din mobiltelefon, og et lavt strømforbrug: 2 W i standby.

Kom og besøg os på den flydende bådmesse og se nyhederne fra:  Simrad  B & G  Lowrance

TursejlerAnnonce_180x134_01-08-2011.indd 1

27-07-2011 15:47:12

MARITIMT KNUDEPUNKT STOREBÆLT

I N S P I R AT I O N til vands og til lands Uanset om du sejler fra øst mod vest eller fra nord mod syd, så ligger Sydvestsjælland lige i midten som et knudepunkt. Det der er specielt, er, at vi har lidt af det hele. Vi har havne i to købstæder – Korsør og Skælskør, vi har havne på to øer – Agersø og Omø, og vi har en havn i Bisserup. Derfor har sejlerne mulighed for at komme til både natur og handelsliv.

KORSØR SKÆLSKØR

Besøg Maritimt Knudepunkt Storebælt online og få mere inspiration www.maritimtknudepunktstorebaelt.dk

18

AGERSØ OMØ BISSERUP


Klubkonference i nov embe r

Program: n Velkomst ved Poul Erik Jakobsen, formand for Danske Tursejlere

Danske Tursejlere afholder klubkonference for bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsklubber lørdag den 19. november 2011 fra kl. 9.30 til kl. 16.00 på Hotel Cromwell i Middelfart. Formålet med klubkonferencen er, at give klubbernes bestyrelse inspiration til deres arbejde samt skabe bedre kontakt mellem DT og medlemsklubberne. Der udsendes skriftlig invitation til alle medlems­ klubber den 1. september 2011, men reserver dagen allerede nu. Du kan også se det endelige program på vores hjemmeside www.dansketursejlere.dk fra den 1. september 2011. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

n Hvordan har foreningslivet det i Danmark? n Bestyrelsesansvar n DT’s nye kursustilbud i bestyrelsesarbejde n Workshop: Hvilke tilbud fra DT, kan støtte klubbernes arbejde? Hvilke services har klubberne brug for fra DT? n Sikkerhed til søs! Har din klub en alarmeringsplan, og hvad skal den bruges til? SAR arealberegning – hvad kan det bruges til? n Havne- og miljøplanlægning n Farvandsvæsenets syn på skibsvrag i de danske farvande n Plenum: Hvad kan vi bruge en klubkonference til, og hvordan kommer vi videre med vore budskaber?

der kom et brev fra Richardt Vork

Bureaukrat i ske bruse b a d e De fleste havne opkræver betaling for varmt vand til brusebad. Sædvanligvis sker betalingen ved køb af polet eller ved direkte kontant betaling i en automat. Det fungerer fint. På det seneste har vakse IT-sælgere overtalt nogle havne til en mere bureaukratisk ordning. I nogle havne skal man nu betale depositum for at få udleveret et elektronisk kort, som kan åbne for det varme vand. Når brusebadet er overstået, kan man indlevere kortet til havnekontoret og få depositum udbetalt med fradrag

af betaling for brusebadet. Udbetalingsordningen fungerer kun, når havnekontoret er åbent. Resultatet bliver at de sejlere, som forlader en havn uden for havnekontorets åbningstid, aldrig får deres depositum tilbagebetalt. Eller også opgiver de simpelthen at tage brusebad, så de slipper for bureaukratiet. Det er ikke alle IT-løsninger, som er brugervenlige.

k lubkonf eren c e i n o vem b er / B u reau k r at i s k e b r u s e b a d e

19


Tekst / frank flemming pedersen

Fra 21 redningsstationer placeret over hele landet er Farvandsvæsnet klar til at yde en hurtig og effektiv assistance i forbindelse med ulykker til søs.

Farvandsvæsenet:

Sikker sejlads i danske farvande F

arvandsvæsenet er en næsten uudtømmelig kilde af solide, brugbare informationer til den sikre sejlads i Danmark.

vind, strøm, vandstand og -temperatur i de danske farvande. Ved at studere informationerne kan sejlerne ikke blot få et øjebliksbillede af sejlforholdene. De kan

Centralt på Christianshavn i København på den meget sigende adresse Overgaden oven Vandet har Farvandsvæsenets hovedkontor til huse. Her har man indrettet sig i lokaler, der ligger lige ned til kanalerne, hvor en mangfoldig armada af skibe og både afventer forårets og den nye sejlersæsons komme. Farvandsvæsenet er på den måde tæt på det miljø, som nyder så godt af dets virke. For sikker sejlads i de danske farvande er, hvad Farvandsvæsenet har som mission. – Det lever vi op til ved at samle og videregive informationer, som har stor værdi for de sejlende. Mange af de informationer kan man holde sig orienteret om på vores hjemmeside www.frv.dk. F.eks. så kan man på ”Sejladsudsigten” få aktuelle data og prognoser for

20

Kommunikationsmedarbejder Kirsten Landbo: Farvandsvæsenet har en ambition om, at vores farvande skal være de sikreste at besejle i verden.

S i k k e r s e j l a d s i d a n s k e fa rva nd e


også få en prognose for, hvordan forholdene vil udvikle sig der, hvor de nu tænker på at sejle hen. Så kan de bedre indrette sejladsen efter vind og vejr, fortæller kommunikationsmedarbejder Kirsten Landbo fra Farvandsvæsenet. Kort og godt

Farvandsvæsenets arbejde er selvfølgelig ikke kun møntet på fritidssejlerne men gælder al søtrafik i vores farvande. Det er også Farvandsvæsenet, der sørger for opmåling af havdybder og andre data, som er baggrund for de søkort, som du kan købe i DTs Tursejlershop. Men et er at læse søkortet, noget andet er at læse og forstå alle de farvandsafmærkninger, som skal hjælpe os til at holde kursen ret og båden klar af andre skibe og grundt vand. Det kan du læse om i hæftet ”Afmærkning af danske farvande”, som Farvandsvæsenet udgiver.

Sejladsudsigten på www.frv.dk kan du få aktuelle data og prognoser for vind, strøm, vandstand og –temperatur.

Hjælpen er nær

Trods den megen fokus på sikkerheden til søs, som sejlerne udviser, så går det alligevel af og til galt. Men hjælpen er ofte nær, når uheldet er ude. Kystredningstjenesten, som er en del af Farvandsvæsenet, assisterer årligt i hen ved 400 redningsaktioner fra de 21 redningsstationer, Kystredningstjenesten har.

rettidige i vores information. Vores brugere skal kunne få f.eks. sejladsinformationerne i så overskuelig en form som muligt, hvorfor vi arbejder på at samordne de centrale informationer og tilbyde dem elektronisk på internettet og via folks mobiltelefoner, forklarer Kirsten Landbo.

I bevægelse

Farvandsvæsenet har så meget at byde på for sejlere, der gerne vil være sikre i deres sag og have informationerne på plads før, under og efter sejlturen. Du kan selv prøve at øse af den næsten uudtømmelige kilde på www.frv.dk.

– Vi har en ambitiøs vision om, at vores farvande skal være de sikreste at besejle i verden. Det forsøger vi at leve op til blandt andet ved at være præcise og

Det er Farvandsvæsenet, der har ansvaret for fyr og afmærkning. Fyrene er i dag automatiseret, og selvom den flydende afmærkning også er fulgt med den teknologiske udvikling, så er der en del vedligeholdelse af koste og bøjer.

Sikker sejl ads i dan ske farvan de

21


Tekst / frank flemming pedersen

Direktør Thomas Dan Hougaard i selskab med en del af de ca. 500 stk. Faurby Yachts, som værftet i Skærbæk har sat i søen.

Tursejleren der sejler

Hurtigt og langt med topkomfort D

en klassiske Faurby Yacht er historien om en kom­fortabel båd, der kan komme langt omkring i en fart. Sådan er den tænkt, og sådan er den bygget. Den er skabt i efterdønningerne af 1970’ernes oliekrise. Eksklusiv og med en appeal som straks slog an – ikke mindst på det sydtyske marked. Bådebygger Niels Peter Faurby havde med sine lange, slanke og letsejlende skibe ramt et design og et marked, som holder i dag. Det samme gør Faurby bådene. Håndværket er gennemført, materialerne er udsøgte, og kvaliteten borger for, at båden, når den vedligeholdes, kan holde pris og brugsværdi i mange år. ”En god investering”, som man siger på værftet i østjyske Skærbæk, hvor ca. 500 stk. Faurby Yachts er sat i søen. – Målet hos Faurby Yacht har altid været at skabe en hurtig turbåd med stor komfort og sikkerhed, så muligheden for at drage på lange togter også er til stede. Med en Faurby kan du tage på en behagelig

22

familiesejlads den ene weekend. Og du kan stille op i en kapsejlads den anden weekend uden at være bange for at gå ned på materiellet. Så vidt spænder en Faurby, fortæller direktør for værftet Thomas Dan Hougaard. Et ikon i spil

At Thomas Hougaard primært karakteriserer Faurby bådene som tursejlere og ikke som kapsejlere, kan måske synes noget i modsætning til det faktum, at værftet for nogle år siden bragte sejlerikonet Jesper Bank ind i et udviklingssamarbejde. For Jesper Bank kan lide at sejle stærkt. Det er hans varemærke. – Faurby 396 Jesper Bank Edition er vores bidrag til sejlere, der ønsker at kunne tage familien med på en stabil og sikker sejlads i alle farvande, selv når vejret viser tænder. Men som også lejlighedsvis ønsker at deltage i kapsejladser med vennerne uden at blive sidst. Meget af det der kendetegner en hurtig sejlbåd, som f.eks. gode formstabile sejl og stor stabilitet i

H u rt i g t o g l a n g t me d t o p k o mf ort


Faurby 325´eren har draget nytte af de mange erfaringer, som samarbejdet med sejlerikonet Jesper Bank har kastet af sig. Blandt andet er vandmodstanden reduceret med 40 %, og vægtfordelingen er forbedret til glæde for sejloplevelsen.

skroget, betyder også en mere rolig, komfortabel og sikker båd for tursejleren. Udgangspunktet har været den eksisterende Faurby 396, som Jesper Bank i kraft af sin store viden om sejlbåde og performance, har været med til at give mere fart dog uden at gå på kompromis med komfort og kvalitet. Der er vægtoptimeret, der er åben hæk, nyt rorprofil, kulfibermast, EPEX sejl fra Elvstrøm og en speciel dyb T-køl. Alt sammen noget som giver ekstra fart på havet, forklarer Thomas Hougaard. Resultatet er da også blevet en rigtig hurtig regattabåd, der stadig har tursejlerens karakteristika: sikker, rummelig og bekvem. Det pragmatiske kompromis har da også haft en vis tiltrækning på især yngre kunder. Ideer på bordet

– Samarbejdet med Jesper Bank har for Faurby været en stor succes. Vi har fået mange nye ideer i spil, som smitter af på hele vores sortiment og måden, hvorpå vi kan servicere vores kunder. Vi specialbygger jo bådene efter vores kunders ønsker. Hvor vi før samarbejdet med Jesper Bank kunne tilbyde ca. 500 forskellige optioner i forhold til indretning og udstyr, er vi i dag oppe på 550. Så processen omkring Faurby 396 JBE har betydet,

at vi nu har endnu bedre mulighed for at skræddersy en Faurby præcis efter vores kunders ønsker og behov, siger direktøren. Mod nye mål

Et godt eksempel på dette er den nye Faurby 325, som har et omfattende optionsprogram. Blandt andet med køl og ror som blev udviklet til Faurby JBE, og som reducerer vandmodstanden med ca. 40 %. Desuden er vægtfordelingen i båden optimeret for sejloplevelsens skyld. – Med 325´eren har vi en båd, der er sjov at sejle. Den kan sættes op, så den rutinerede sejler kan få lov at arbejde med trimmulighederne og bruge sine sejlerfærdigheder. Men den kan også sættes op som en behagelig turbåd. Den er tænkt som en båd primært for skipper og gast. Men der er plads til et par medsejlende gæster også. Der er god plads at bevæge sig på, toilet med brus, masser af skabsplads og en seng i den dobbelte forkøje, der er 2,10 m lang. Bygget i den kendte Faurby-kvalitet, påpeger Thomas Hougaard. Faurby Yacht startede i 1976 lige efter de svære tider omkring oliekrisen. Men værftet har klaret sig, og har nu en trofast kundekreds i markedet omkring Østersøen. Et kig i ordrebogen og i krystalkuglen beroliger Thomas Hougaard. – Vi har flere bestillinger på både. Faurby Yacht har et godt ry, og markedet er i bedring. Vi holder fast i vores ideer omkring kvalitet og komfort, så vores kunder får en sejleroplevelse af høj værdi, siger direktør hos Faurby Yacht i Skærbæk, Thomas Hougaard.

Faurby Yacht holder fast i det traditionelle bådebyggerhåndværk og kvalitetsmaterialerne.

Hurtigt og l an g t m ed to pko m fo rt

23


Tekst / leif Nielsen og frank flemming pedersen

Emm a G ad – d e t gid er vi og s å Om takt og t o n e p å h av e t Forfatteren Emma Gad er kendt for sin bog ”Takt og Tone”, som er en belærende guide til god skik og opførsel. Bogen udkom i 1918 og har været en inspirationskilde til børneopdragelsen i mange gode borgerlige hjem. Emma Gad var gift med en søofficer, men intet sted i ”Takt og Tone” kommer hun ind på, hvilke gode manerer, man bør udvise under ophold eller transport til søs. Men hun har gode råd og formaninger til togrejsende, og det kan med lidt god vilje sammenlignes med søtransport. I Nordjyske Medier har vi fundet denne gendigtning af Emma Gads gode råd for jernbanerejser til god tone for søfarende. De lyder således: n

Vær ikke højrøstet i Tale og Latter i Skibets Salon, selv om De befinder Dem i et animeret Selskab. n Vær forsigtig med under en Sørejse at tale med andre om fælles Bekendte. n Det gør et behageligt Indtryk, når man under en Sørejse, efter at have læst sine Aviser og Ugeblade, tilbyder dem til Medrejsende.

n

Når Udlændinge, der på Grund af deres Ukendskab til Sproget, synes at være i Forlegenhed under en Sørejse, er det elskværdigt at træde hjælpende til med de Sprogkundskaber, man har. n Selvfølgelig er det også velopdragent at lade en ældre Dame eller Herre få Deres surt erhvervede Plads i en overfyldt Salon, men måske er det mere, end man kan forlange af menneskelig Godhed. n Her De vekslet nogle Ord med en Dem ubekendt Sidemand i Skibets Salon, bør De hilse på vedkommende, idet De rejser Dem. Emma Gad til søs – i dag

Også i dag kan der af og til være brug for lidt takt og tone til søs og i havnen. De gode og fornuftige leveregler er noget, vi skal hjælpe hinanden med at efterleve. Så bliver fornøjelsen ved at dyrke vores maritime fritidsinteresse så meget større. Her er en nutid liste med ”10 uskrevne regler for god takt og tone” til alle tur- og fritidssejlere: n n n n n

n n n n

n

Sejl altid langsomt inde i havnen Hjælp hinanden med at fortøjre og ved andre havnemanøvrer Brug rigeligt med fendere og sæt spring, så der ikke er risiko for, at beskadige andre skibe Slut festen om bord senest ved midnat Gå stille og forsigtigt hen over andres både og altid over fordækket og husk at tage skoene af, hvis de er snavsede Hunde skal altid holdes i snor og altid bæres hen over andres skibe Start ikke motor og generator i havnen hvis det ikke er absolut nødvendigt Start ikke motoren en ½ time før i skal sejle Overhold aftaler om afgang med andre sejlere, som måske skal forhale, så de ikke står og venter unødvendigt Sejl langsomt forbi ankerliggere – din hækbølge kan give megen uro i andres skibe

Sluttelig skal vi også erindre om, at det er god sejlerskik, at din båd er forsynet med letlæseligt navn og hjemhavn.

24

E mma G a d – d e t g i d e r v i o g s å O m ta k t o g t o n e p å h avet


tursejlershop

Kontakt sekretariatet på telefon 70 21 42 42 eller på mail: info@tursejleren.dk Husk at oplyse medlemsnummer

SALG AF SØKORT

Husk nødvendigheden af at have opdaterede søkort ombord i din båd. Husk at ”papirkortene” ledsages af en CD-rom, som du kan installere på din computer. Kortene er stadigvæk fra ”Nautische Veröffentlichungen” - NV. GPS Tracker – Danske Tursejlere Lommy Blue

Danske Tursejlere Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark. Et stærkt tilbud som holder øje med dine ejendele døgnet rundt. Har du monteret en Lommy Blue i din båd, får du rabat på din Sejlerforsikring KASKO. Lommy Blue kan spare dig for ærgelser og for penge. Pris uden stænktæt boks: 1695,- kr, med stænktæt boks: 1995,- kr. Længde og bredde er ca. som et dankort. (Længde = 88 mm, Bredde = 57 mm, Højde = 14 mm, Vægt = 66 g). GPS antenne indbygget, GSM antenne indbygget, Strømforsyning 10-60Vdc indbygget, 900mAh batteri indbygget.

spørg eksperterne Tekst / leif nielsen og frank flemming pedersen

MOTORDOKTOREN ALAN CHRISTIANSEN Spørg Allan om hvordan du tackler problemer med motoren eller andre mekaniske dele på båden. Du kan ringe til Alan på tlf. 60 87 77 91 mellem kl. 18.00 og kl. 20.00 eller sende en mail til info@tursejleren.dk.

Vores ekspertpanel ho lder flyttedag og vil fremover optræ de på vores hjemmeside:

www.tursejl

eren.d

k Fra tid til ande n vil vi bringe det ky ndige panels gode råd, tip s og tricks videre i Turs ejleren

BÅDKONSULENTEN CARSTEN LUND Carsten giver svar på spørgsmål i forbindelse med bådkøb. Send dit spørgsmål til info@ tursejleren.dk. Carsten kan hjælpe med syns- og vurderingsarbejdet, når du køber båd. For DT’s medlemmer koster det 525,- kr i timen + moms + kørsel. Carsten Lund kan kontaktes på tlf. 40 57 27 27 eller ved at sende en mail til ship. consult@mail.dk.

brevkasse El om bord Spørg Tursejleren om El om bord. Vi har indgået aftale med Kyster Marine ved Jens Kyster, som samtidig er aktiv sejler og formand for Bogense Sejlklub. Så har du spørgsmål om elektronikken ombord, radar, søkortplotter, VHF radio etc., er du velkommen til at skrive til info@tursejleren.dk.

Tinas Tips & Tricks Sejlerlivet er rigt på praktiske opgaver og udfordringer, der tit kræver et godt råd. Har du et godt råd, et tips eller et tricks så send det til info@tursejleren.dk. Måske er det lige det tips, dine sejlerkolleger venter på. For en ordens skyld gør vi lige opmærksom på, at det er på eget ansvar at følge rådene.

TURSEJLERSHOP / spø rg ekspertern e

25


søkrammarked Både sælges:

3132911:

Starlet26 m/agterlukaf, glasfiberbådm/50hk Volvo motor md22 Hurth gear. Centralvarme-Wallas diselvarmer, hydr. styrtøj. Pantry kem. toilet, køleskab mm. Motor-gearskruetøj. kørt 3 sæsoner GPS Garmin, ekkolod, mast på styrhustag mesanbom m.sejl. Ligger i Gråsten. Pris kr. 168.000.  L. Hillaby, Esbjerg Tlf. 61 31 80 08 - 22 57 12 91 E-mail: hillaby.leiflone1@gmail.com

3142911:

NIMBUS 26 årgang 79. En meget velholdt båd, med meget udstyr - der skal ses, sælges p.g.a. sygdom, ligger i Skælskør. Ny model med alu.styrhus. Motor: Volvo Penta MD 40, 85 hk diesel. For- og agterkahyt m/næsten nye hynder. RM 69 marinetoilet m/ septiktank og maceratorpumpe samt håndvask. Pantry med ny håndvask og gasblus, isotherm køleskab samt radio. VHF radio m/DSC, Garmin GPS, Ekkolod, sumlog, nødsignalpakke, 5 redningsveste. Ny kaleche, ny skrue, nyt agterleje, ny blackjack samt galv. vinterstativ. Pris kr. 219.000,00.  T. Emcken, Skælskør Mobil 23 29 92 66 E-mail: bente.emcken@sol.dk

3112811:

Charmerende 100 årig klinkbygget gaffelrigger. 20hk Bukh motor. Soveplads til 4 pers. Håndvask og kogeplader. Gps og ny VHF. Bådvogn og ny formsyet presenning. Pris 50.000, K. A. Hansen, Holstebro Tlf. 60 61 23 98 E-mail: susanne.facius@gmail.com

3122811:

Super velholdt, meget hurtig og velsejlende, International 1006 (33 fod). Bygget af Arne Borghegn i 1984. Ny Garmin 526 GPS. Ny VHF (Garmin). Ny Raymarin autopilot. Nyt storsejl. Genua og ældre spiler. Pris kr. 240.000.  B. Jørgensen, Helsingør Tlf. 21 72 54 84 E-mail: bj@symbion.dk

3092711:

KINGS CRUISER 33 årgang 1975 alt i ustyr ny kortplotter brugt en gang er sejlklar ligger i Grenå Marine, båden er meget flot, sælges 248000. En rummelig båd med 6 køjepladser komfur og ovn toilet køleboks. Motor 25hk ny topstykker.  P. Andersen, Grenå Tlf. 28 69 98 55 E-mail: andersenpalle@hotmail.com

26

3082611:

Maxi 77 årgang 82-7/8 rig-sejl lige fra stormfog til spiler - udenbords motor 6hk - plastimo redningsflåde rorpindspilot - lok og eccolod -kompas - bådtrailer - 25fod. 5 sovepladser. PRIS 69.000kr.  J. Agertoft, Sønderborg Tlf. 50 45 87 03 E-mail: dk6400agertoft@gmail.com

3032511:

22 fods Vega glasfiberbåd fra 1989, 25hk Volvo Penta med forvarmer 1989. Ca. 50 liter dieseltank og 2 lastluger. Selvlænsende med dam. Styrhus med 2 køjer, oliefyr og FM radio. Simrad kortplotter med ekkolod. Hydraulisk styremaskine og selvhaler. Pris kr. 88.000, P. Jensen, Kalundborg Tlf. 28 77 36 46.

3042511:

Bianca 27 byg nr 346 årg.1974 27 fod. 4 sovepladser - glasfiber -comp. nye fald i mast -alu mast -vindex med vhf antenne - VHF radio - nyt el panel -special lader. Renoveret 10 hk Bukh diesel med ny comp. udstødning - nyt wc - søkortplotter med fish.finder -nye alu vinduer i salon -comp. nye bundventiler - rimelige sejl. Beliggende i KBH. området.  Niels Tlf. 40 14 19 44 eller 36 46 00 49 E-mail: nicoeb@mail.tele.dk

3052511:

Albin 25, årg. 1974 m. 39 Hk.s Lombardinimotor. Få sejltimer. Al indv. træværk nylakeret.Pæn og vejholdt familiebåd. Udstyr; anker, fendere, badestige, kompas,VHF m.v. Desuden medf. nyt galvaniseret bådstativ. Pris; 90.000,- kr.  O. Jensen, Kalundborg Tlf. 29 79 79 16 E-mail: oj@kalgym.dk

3022211:

Hajkutter bygget 1907, 33ft. motor 75hk diesel. Stort Styrehus, forkahyt 2 store køjer. Diverse navigations instr. som radar, navigator og fishfinder m.m. Velegnet til fiskeri og ture i danske farvande grundet lav dybgang.Kan beses i Kbh. Nordhavn. Pris 70.000,00  H. Jensen, Frederiksberg Tlf.: 50 94 08 61 eller 23 35 09 94 E-mail: hjmjoel@post.tele.dk

3012211:

Bonum 255 med tilbehør der sætter dig i stand til at sejle straks. Sælges grundet sygdom. Båden er 7.60m.lang 2.6 bred bb dybgang0,8 udgangsprisen vil være 240.000 kr.  Chr. Pedersen, Ringsted Tlf. 22 78 94 01 E-mail: benteogchristian@live.dk

3002211:

SESSA Key largo 19. 2000. Velholdt sødygtig, selvlænsende walkaroundbåd. Super til fiskeri, vandsport eller ture. Støjsvag 4 takts Yamaha 115hk motor med lavt brændstofforbrug. Indregistreret trailer medfølger. Garmin GPS og eccolod. Anker og komplet hyndesæt medfølger. 100 liter tank. En fantastisk båd! 125.000, L. Landry, Lynge Tlf. 28 28 44 22 E-mail: ll.fredericia@sportmaster.dk

2932111:

Motorbåd-stål. Flot båd med teakdæk, aluminiumsvinduer - teakaptering under dæk. Hydralisk styring og en stor bovpropel gør styring til en leg. Ring for mere info. SÆLGES pga. SYGDOM for kr. 450.000, J. Agertoft, Sønderborg Tlf. 50 45 87 03, E-mail: dk6400agertoft@gmail.com

2942111:

Bianca 27, en klassiker fra 1974. Båden er utrolig velholdt, en af Danmarks flotteste. Nyrenoveret 10 hk Bukh årg. 1985. Nye hynder 2011, Isotherm køl 2010, GPS, VHF og meget andet udstyr. Beliggende i Svendborg. Pris kr. 128.000.- En båd der skal ses!  Jan Knudsen, Svendborg Tlf. 40 45 49 24 E-mail: jk@aaskovknudsen.dk

2952111:

FOLKEBÅD. uklasset. blank træ. Mast og bom træ. Ca. 1960. Susuki 5hk påhængsmotor. Storsejl, fok, bompresenning, Pantry, vand, toilet, vinterstativ, batteri, spil, badestige. Dybvig, Fejø.  Bent Sørensen, Fejø Tlf. 29 28 97 07 E-mail: jybe2210@gmail.com

2852011:

Pris 169000, STORT NEDSLAG GIVES VED HURTIG HANDEL, Motorbåd 28 fod, glasfiber, ny Karleby Båtvarv Finland 1972, snekketype med agterkahyt, 5 sovepladser, årg. 2001 62hk Sole diesel motor, nyserviceret kørt 250 timer, El-toilet m. spildevandstank, Vebasto Oliefyr m. blæsevarme og varmtvandsbeholder, koldt og varmt trykvand i køkken og på toilet, kogeblus og lille køleskab, tv m. tagantenne, radio m. cd, AP navigator, Garmin Fishfinder, m. log, Ekkolod, VHF radio m. dsc, Navigations computer (Compaq bærbar) m. Søkort og Garmin Etrex håndholdt GPS, MK2000 selvstyrer, Nokia fastmonteret bilTlf., 4 stk. 120 AH batterier m. pulslader og splitladerelæ, 6 pers. Redningsflåde m. pressostat udløser.  S. Karlshøj, Herfølge Tlf. 60 68 14 01 E-mail: steen@karlshoj.dk

s ø k r a mmarked


2862011:

Dehler Optima 92. 1978, Volvo MD 6 sovepladser. Oliefyr, elankerspil, VHF, kortplotter. Vinterstativ(mobilt)Mast kan ligges ned med 2 spielerstag. Nyere sejl og hynder Fantastisk flot og søstærk familiebåd.190.000.  C. Nielsen, Årup Tlf. 23 40 88 78 E-mail: kolbenielsen@hotmail.dk

2872011:

Bianca, 27 fod, 1974, sejlbåd. Sole motor, 17 hk ferskvandskølet fra år 2000, kun kørt 247 timer. Dejlig båd af glasfiber, dansk bygget serviceres stadig af Bianca Værft. Længde 8,25 Brede 2,44, dybde 1,4, vægt kg 3250 samt ståhøjde over 180. Om læ nyere hynder, nyt toilet, varme, gaskomfur, pæn og velholdt mahogni. Cockpit, Garmin kortplotter, log, VHF, autopilot, cockpitbord samt cockpittelt. Sprayhood, alumast samt ny rulle. Båden ligger i Præstø Havn. Sælges grundet sygdom, meget båd for små penge. BUD modtages!!!!!!!! Mere inspiration så se, kluppen for bianca27 på nettet. www.bianca27.net  T. Jensen, Faxe Ladeplads Tlf. 42 94 94 15 E-mail: torbec@yahoo.dk

2882011:

LM 24, årgang 1979, monteret med rullefok, VHF radio, Volvo ferskvandskølet motor fra 2001, ligger i Kolding Lystbådehavn Syd, Bro C 6.135.000 kr.  Bent Søndergaard Tlf. 24 22 01 06 E-mail: bbso@stofanet.dk

2892011:

Norsk træmotorsejler fra 1968. 32 fod. Klinkbygget lærk på eg. Smuk båd! Send mail og få link til længere beskrivelse med billeder. Kr. 175.000,00  H. Sørensen, Hammel Tlf. 40 55 67 44, E-mail: malermesterhenrik@gmail.com

2902011:

Dacapo 9000 med alt tilbehør samt Bovpropel. Nye hynder og kaleche. Sejlklar. Vedligeholdt. Meget båd for små penge. Kom og se den. Kr. 320.000, E. Christensen, Varde Tlf. 40 92 75 75 E-mail: ejlif.jytte@gmail.com

2912011:

LM23 motorsejler årg. 1973 med 14 hk Volvo Penta diesel fra 91. Pæn og velholdt familiebåd. Er søsat og ligger i Dyreborg havn. Er forsynes med rullegenua og storsejl.  H. Jørgensen, Faaborg Tlf. 20 28 58 41 E-mail: henningkjorgensen@mail.tele.dk

2811811:

WINGA 30 - 1974 sælges. Båden er søsat og sejlklar. Pris. 210.000 kr.  J. Jespersen, Kolding Tlf. 28 52 51 85 E-mail: holdakolding@gmail.com

2771611:

Pirana 36fod fra 1976, Dansk bygget langkølet stål båd, på 11,85 m lang og 3,2 m bred med en dybdegang på 1,2 m, hvid med blå stribe og gråt dæk, med en Bedford diesel motor, 6 cylindre 135 HK i god stand, gennemsnits fart 8 knob top 9½ knob, indret med 6 køjer, gas kogeplader, køleskab, vask, el søtoilet, ny kaleche 2009, gps, og mange andre ting. Pris 185,000,- kr. ved hurtig handel, eller gi et bud.  S. Nielsen, Brande Tlf. 20 85 26 93 E-mail: sven@brandehuset.dk

2982211:

Seatalk Autohelm ST50. Fart/temp. Måler. Aldrig brugt, men ældre. Kr. 500, T. Isager, Odense Tlf.: 21 45 52 83 E-mail: isager@hjhansen.dk

2992211:

Ankerkæde 8 , 10 og 12,5 mm. Længder efter behag. Halv nypris.  T. Isager, Odense Tlf. 21 45 52 83 E-mail: isager@hjhansen.dk

2962111:

Bådstativ m/4 gummihjul og trækstang. Brugt til 28” motorsejler. Står i Marselisborg Lystbådehavn (Århus). Prisidé kr. 2000,-.  T. Kraag, Ry Tlf. 30 13 93 13 E-mail: tove-ole@turbopost.dk

2842011:

B å d ud s tyr s ælges : 3152911:

1 stk. skrue VP drev 280, størrelse 16/13 H, lidt brugt + en skrue der er lidt mindre, samlet 1200 kr.  F. Larsen, Varde Tlf. 40 25 42 36 E-mail: piafreddy@turbopost.dk

3102711:

Garmin Quest Atlantic V/ Blue Chart Africa middle east. Fra 2005 1500 kr. inkl. dansk brugsanvisning  H. Jensen, Rudkøbing Tlf. 25 70 80 34 E-mail: BJ@cafeer.dk

3062511:

Et brugt ATOM vindror med complet beslag for fastgøring kr. nu 2500,00.  Niels, Frederiksberg Mobil 40 14 19 44 E-mail: nicoeb@mail.tele.dk

3072511:

Lidt brugt aluminium propel til VP drev 280 størrelse 16/13, +en der er repareret kr. 1200, F. Larsen, Varde Tlf. 40 25 42 36 E-mail: piafreddy@turbopost.dk

2972211:

Genoa 26 m2 (eller fok) som ny. 5.200 kr. kontant. Ny genakker rød/hvid 140 m2 med slange. Forlig 17 m. Kontant 14.500 kr. (1/3 nypris)  O. Jensen, Greve Tlf. 22 56 34 56 E-mail: krogager@webspeed.dk

Træmast til motorbåd, højde 97 cm, bredde 60 cm. Lamellimet (hul for ledninger) mahogni kr. 1.000, V. Skov-Hansen, Vemb Tlf. 40 74 52 73 E-mail: vksh@vip.cybercity.dk

2821911:

Originalt Bruce Anker 15 kg, pæn stand. Kr. 1200, V. Uller, Tranekær Tlf. 24 82 20 01 E-mail: cvuller@gmail.com

2791711:

Spiler kun brug 1 gang ca. 56 m3 (passer til x95 og lign.) Sælges pris kr. 3800, T. Pedersen, Nørresundby Tlf. 41 13 95 70 E-mail: jp-tp@stofanet.dk

2801711:

Foldecykel. Ny Hitachi med 16” hjul kr.750 Sportyak kr.600. Fortøjningsfjedre meget kraftige, med kovser og 18 mm tov kr. 75,- pr. stk.  A. Hansen, Sønderborg Tlf. 20 11 49 64 E-mail: bahansen@mail.dk

Bå d ud s tyr k øbes : 2832011:

Kaleche til Becker 27.

 K. Jensen, Herning

Tlf. 51 25 00 39 E-mail: kaiej@post1.dansknet.dk

Se annoncern e med foto på www.tursejle ren.dk

Som medlem af Danske Tursejlere kan du få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på foreningens hjemmeside - www.tursejleren.dk. Fra 2012 vil en annonce i Tursejleren koste kr. 200,- for max 40 ord eksklusiv dine kontaktoplysninger. Annoncerne på www.tursejleren.dk vil fortsat være gratis. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

s økrammarked

27


- e.

rt

n. r

MEDLEMSSERVICE medlemSkab Navn:

Nye k l u b b e r i farvan de t

Adresse: Postnr.:

By:

CPR-nr.:

Telefon nr.:

Endnu 6 klubber har meldt sig under standeren hos Danske Tursejlere:

E mail: I hvilken havn ligger din båd: Bådfabrikat:

Klub 4310000

Bådstørrelse:

Lundeborg Sejlklub Formand: Kenneth Arndrup, telefon 62 25 24 24

Navnet på din klub: n Jeg ønsker medlemskab inkl. Sejlerforsikring ANSVAR

Klub 2220000

n Jeg er allerede medlem af DT. Mit medlemsnummer. er: n Jeg ønsker bladmedlemskab n Jeg ønsker tilbud på Sejlerforsikring KASKO Antal års sejlererfaring: n Jeg har duelighedsbevis eller Yachtskipper 3 Antal års sejlererfaring:

tilbud PÅ Sejlerforsikring kaSko fartøjets art (sæt kryds)

Hilsframigderhjemme Formand: John Heebøl, telefon 20 49 77 89

Sejlklubben Sundet Formand: Torben Johannesen, telefon 22 73 81 11

n Motorbåd med påhængsmotor n ja

Klub 2900000

Klub 1110000

n Jolle (åben jolle med max 40 HK)

n Motorbåd med Z drev Ønskes Z drev medforsikret ?

Fejø Både og Fiskeriforening Formand: Rene Lynge, Herredsvej 296, Dybvig, 4944 Fejø

n nej

n Motorbåd med fast skrueaksel n Motorsejler n Sejlbåd oplysninger om fartøjet Model:

Årgang:

Materiale:

Bådens længde i meter:

Motorfabrikat:

Årgang:

Antal HK:

Bådens max fart i knob:

Klub 5270000

Dyvig Bro Formand: Bent Larsen, telefon 21 49 00 81 Klub 8010000

Sejlklubben Limfjorden Formand: Jan Stage, telefon 98 16 54 39

Fartøjets værdi: Særligt tilvalg for trailerbåde Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 1 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 2 ? n ja n nej Ønskes Sejlerforsikring TRAILER modul 3 ? n ja n nej Har du tyverialarm med automatisk opkald? n ja n nej Riv tilbudsblanketten af og send den til Danske Tursejlere eller ring på telefon 70 21 42 42 for straks tilbud. Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun kr. 315,- i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk over 170 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 365,- i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: kr. 200,-.

28

me d l e ms s e rv ice


Så er den klar til at sætte i vandet, når foråret kommer. Båden kan stå på land i op til 9 måneder med Jotun bundmaling

.

dk

ww w

Jotun bundmaling kan påføres, når du tager båden på land i efteråret

. ine

n

gøR Båden foRåRSKlaR nu!

fyn-ma d r o r

NORDFYN MARINE Telefon 64 85 20 34 . Mobil 40 20 70 34 . Telefax 64 85 20 38 www.nordfyn-marine.dk . E-mail: michael@nordfyn-marine.dk

NoNstop VK

VI

IG

ANG

Dobbelt så effektiv som andre selvpolerende bundmalinger

ORE T O M R E LD O H ● ● ● ● ● ●

R

Tilbud

899,-

Spar 200,-

Gælder t.o.m 31. dec. 2011

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

Jotun nonStop VK Bundmaling

Selvpolerende

Unik effekt mod begroning

www.skjern-elektro.dk

Ingen afskrabning eller slibning Op til 45 knob til alle bådtyper (på alubåde må bruges grå og hvid)

Båd-stativer

Søndergade 50, 6040 Egtved Telefon 75 55 23 44 Mobil 51 76 36 20

Tilbud

249,Blå

www.hl-baadstativer.dk

Rød

Mørk blå Hvid

Grå

ReStSalg nonStop low Cu Bundmaling 3/4 liter .dk

Nærmeste forhandler henvises på: 75 88 13 02

medl emsservi c e

29 Efteraar 2011.indd 1

23/06/11 12.


Kyllingebryst med salsa

Tursejleren anbefaler

(4 personer) Til marinaden

• • • •

1 lime, juicen 1 tsk. tomatpuré 1 tsk. Worchestershiresauce ½ tsk cayennepeber

Bland ingredienserne i en skål og læg 4 kyllingebryster i og vend dem i marinaden. Sæt marinaden i køleskabet – mindst en time men gerne mere. Til salsaen

• • • • • • •

4 tomater 1 æble purløg 3 spsk. Olie 1 spsk. vineddike 1 spsk. flydende honning salt

Skær tomaterne og æble i små tern. Hak purløg. Bland ingredienserne med olie, honning og vineddike i en skål og lad salsaen stå koldt i mindst en time.

Grillsteg nu kyllingebrysterne. Serveres med salsa, et godt brød eller små kartofler.

Stor

opskriftskonkurrence Indsend din bedste opskrift på lækker sejlermad og deltag i lodtrækningen om en attraktiv Cobb grill sponsoreret af Palby Marine. Din opskrift på lækker sejlermad kan være en varm ret tilberedt i kabyssen, på grillen eller over åben ild eller en lækker frokostret eller et godt stykke smørrebrød. Det kan også være en spændende ret, hvor sejlerbørnene har deltaget i kokkeriet.

Indsend dine opskriftsforsl ag til info@tursejle ren.dk og vedlæg gern e et billede af det færdige re sultat. Du ka n også indsende din opskrift og billede pr brev til vores sekretariat på adressen Danske Turs ejlere Odensevej 19 7A, 5600 Fåborg .

Alle forslag vil blive bedømt af vort faglige opskriftspanel, og Danske Tursejlere forbeholder sig ret til at anvende de indsendte opskrifter senere.

30

o p s k r i f t / o p s k r i f t s k o n k u r r ence


R E K AC

R T GPS HOLD TyvEN væk med Danske Tursejleres Lommy Blue Lommy Blue får signaler fra op til 20 satellitter Fakta om Danske Tursejleres

Lommy Blue Danske Tursejleres Lommy Blue er designet, udviklet og produceret i Danmark. Længde og bredde er ca. som et dankort. Længde = 88 mm Bredde = 57 mm Højde = 14 mm n Vægt = 66 g n GPS antenne indbygget n GSM antenne indbygget n Strømforsyning 10-60Vdc indbygget n 900mAh back up batteri er indbygget n Pris: Uden stænktæt boks: 1695,- kr. Med stænktæt boks: 1995,- kr. n

Den lille Lommy Blue, sender hele tiden præ­ cise positioner, så du kan følge de stjålne effekter. Du kontakter politiet og guider dem til f. eks. din stjålne båd. Lommy Blue leveres klar til brug til online satellit sporing af din båd, påhængsmotor, bil, motorcykel eller andre værdier som du gerne vil sikre. Lommy Blue er monteret med taletids SIM­ kort klar til brug og med en indlagt taletid på 75 kr. Lommy Blue fås i 2 versioner til montering på tørre eller våde steder. PLACER - LOG IND - S P O R Log ind på din personlige side og se n Link til position på kort n Nuværende og tidligere positioner n Hastighed og retning

Sejlerforsikring.dk

Hertil kommer et årligt abonnement alt efter hvor mange positioner, du vil have sendt i timen. Priser fra kr. 0,50 pr. dag til kr. 1,50 pr. dag. Du får 15 % rabat på din Sejlerforsikring KASKO, når du har installeret Lommy Blue.

Sekretariatet · Odensevej 197 A · 5600 Fåborg Tel: +45 7021 4242 · info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk 31


UMM Magasinpost 46610

Tekst / frank flemming pedersen

Pigesejlads

Det er bar e SÅ godt Tag et kursus og få mere glæde, sikkerhed og fornøjelse ud af sejlturene, siger Elsebet Jakobsen (tv.) og veninden Agnete.

Kurset blev holdt i Ishøj i slutningen af juni, og da Elsebet og en veninde så det annonceret i Tursejleren, vidste de, at nu skulle det være. Begge havde i en årrække gået med ønsket om at lære grundtrinene i kunsten at sejle. – Min mand og jeg har sejlet i 35 år, og jeg har fungeret som gast. Jeg har altid nydt at sejle, og da vi fornyeligt skiftede båd, kom også behovet for at få praktiske sejlerfærdigheder for alvor til overfladen. Ikke mindst for sikkerhedens skyld bør der være mindst to sejlkyndige ombord, hvis uheldet er ude. Og så bliver sejlerglæder også større, siger Elsebet.

E

fter flere års tilløb tog Elsebet Jacobsen endelig springet og meldte sig til kursus i Pigesejlads. Det har hun ikke fortrudt. For nu er sejlerlivet sjovere og mere sikkert. – Alle tiders kursus som jeg kun kan anbefale til alle kvinder, der sejler, siger Elsebet Jacobsen et par måneder efter, hun sluttede Danske Tursejleres kursus i Pigesejlads.

Basale færdigheder

På kurset gennemgås alle de væsentlige temaer for sejladsen i teori og praksis. Der er en gennemgang af motor, rig og instrumenter. Noget om sejlads med motor og sejl. Havnemanøvrer, tillægning ved pæle eller langskibs og procedurer ved udlægning af anker. Navigation ved hjælp af kort, navigator og pejling. Gennemgang af VHF og diverse sikkerhedsprocedurer såsom: Mand over bord manøvre. Brug af sluknings­ udstyr og nødsignaler.