03.2010 - Tursejleren

Page 1

3 | 2010 - Danske Tursejlere

Tursejleren

med andres øjne

· roser fra brovagten

DT Mærkesag

· lovpligtig forsikring

TEMA:

Motorbåd

· det flydende sommerhus · drømmen har motor · 10 gode råd når du køber

Tursejlertræffet

· lige i øjet


DANSKE TURSEJLERE

Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boat Association (EBA)

FORMAND

Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 30 85 96 91 · Fax: 58 85 35 40 poulerik@tursejleren.dk

Forretningsfører

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 30 85 96 92 leif@tursejleren.dk

Sekretariatet

Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg info@tursejleren.dk www.tursejleren.dk

Sekretariatets åbningstider: Alle hverdage kl. 10.00-13.00 Torsdage kl. 17.00-19.00 Tlf. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udebleven medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

TURSEJLEREN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN : 1603-3329 - Oplag: 9.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

REDAKTION

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@tursejleren.dk Tlf: 20 44 12 39

ANNONCESALG

Burchardt Reklamebureau Ndr. Ringgade 74, 4200 Slagelse Tlf: 58 37 05 50 · info@burchardt.as www.burchardt.as

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FFP Kommunikation · www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Burchardt Reklamebureau

TRYK

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 04/10 - 11. november 2010

2 www.tursejleren.dk

Skipperen har ordet Der har været vind i sejlene og godt med skumsprøjt fra stævnen hidtil i denne sejlersæson. Og mere er i vente, for sæsonen varer heldigvis et pænt stykke tid endnu. Var I til Tursejlertræffet i Kerteminde? Et par hundrede tursejlere var, og de havde en god og sjov tid i hinandens selskab. Heldigvis viste vejret sig fra sin allerbedste side, så vi alle kunne nyde de mange aktiviteter og tilbud i højt solskin. De mange positive tilkendegivelser vi har fået, giver os troen på, at vi til næste år kan arrangere vores træf med endnu flere deltagere. Tak til alle der mødte op og en særlig tak til Kerteminde Kommune og Motorbådsklubben Amanda fra Kerteminde, som har lagt mange timers arbejde i at give os alle sammen en oplevelse i det nordfynske. Som noget helt nyt havde Danske Tursejlere forud for træffet inviteret havnefogeder, sejlklubber og andre med interesse for havne og sejlads til konference for at få sat fokus på sikkerheden og miljøet i havnen. Der var stor interesse om forslaget for at få gjort det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin båd i stil med, hvad vi kender fra bilforsikringen. Desuden var forsamlingen meget optaget af, at få ryddet de mange skibsvrag af vejen, som er til fare og gene i vores havne og langs kysten. Danske Tursejlere følger op på disse emner. Danske Tursejlere vil gerne sætte sejlernes forhold på dagsordenen i medierne og hos lokal- og landspolitikere. Det gør vi ved at markere os stærkt på vores mærkesager. Og som vi før har påpeget: Jo flere vi er, jo mere bliver der lyttet. Derfor er det også med stor tilfredshed, at vi noterer os en pæn medlemsfremgang som følge af vores hvervekampagne. Mange nye tursejlere er kommet til, og dem byder jeg velkommen. Vi har dog plads til flere om bord. Så jeg vil appellere til jer alle om at sprede budskabet: Danske Tursejlere er værd at bakke op om. Som medlem af Danske Tursejlere får du mange fordele. F.eks. får vi flere og flere spændende og attraktive tilbud i vores Tursejlershop. Prøv at klikke dig ind på www.dansketursejlere.dk. Under menupunktet ”Tursejlershoppen” åbner der sig en verden af varer, som mange sejlere vil sætte pris på. Vi har sørget for at du som medlem, får varerne til en attraktiv pris. Så klik ind og kig. Der er stadig masser af gode sejleroplevelser tilbage af sæsonen. Start motoren, sæt sejlet og stævn ud. Fortsat god sommer.


INDHOLD

6

Svenske ·perler Kullen og Mölle

2 Skipperen har ordet 4 Mere sikkerhed i havnen 6 Svenske Perler 8 Tema: Motorbåde 8 En klassisk drøm med motor 10 Det flydende sommerhus 12 10 gode råd når du køber brugt motorbåd 15 500 års jubilæum 15 Vindere af hvervekampagnen 16 Strømmen løber stærkt under Græshoppen 18 Træffet sad lige i øjet 20 Sejerø 21 Obligatorisk forsikring! 22 Medlemsservice 23 Ta’ på kursus med Danske Tursejlere 24 Tursejlershop 25 Nyt spændende tilbud i Tursejlershoppen 27 Spørg eksperterne 28 Søkrammarked 30 EBA ønsker europæisk fodslag i lovgivning 32 Et stykke med fjordrejer og sommeridyl

08

18

drømmen har motor

Træf

· lige i øjet

08

med andres øjne

10

det flydende sommerhus

www.tursejleren.dk 3


En obligatorisk forsikring af båden kan slå to fluer med ét smæk: skabe mere sikkerhed i havnen og få skibsvragene væk fra vores farvande, mente deltagerne på DTs havne- og miljøkonference.

Mere sikkerhed i havnen Af Frank Flemming Pedersen Gør havnene mere sikre at færdes i. Og se så at få bugt med de skibsvrag, der truer både natur og miljø, lød opfordringen fra deltagerne på Danske Tursejleres havne- og miljøseminar i Kerteminde. En obligatorisk ansvarsforsikring for både vil give en væsentlig større sikkerhed i de danske havne. Samtidig kunne man også få ryddet op i de skibskirkegårde, som breder sig i havne og i de kystnære farvande. Det var den entydige konklusion på det havne- og miljøseminar, som Danske Tursejlere afholdte i Kerteminde dagen før det store Tursejlertræf i juni. Danske Tursejlere havde inviteret havnefogeder, sejlklubber og andre med interesse for havne og sejlads til konference for at få sat fokus på sikkerheden og miljøet i havnen. Et panel af sagkyndige gav tilhørerne et oplæg, hvorefter der var debat. Lovpligtig forsikring - Vi noterede os, at der blandt havnefoge-

4 www.tursejleren.dk

derne og mange andre i sejlermiljøet er stemning for at gøre det obligatorisk for bådejere at tegne en ansvarsforsikring. Peter Lund fra Søassurancen Ærø, der orienterede om forsikringsforholdene, vurderede at op mod 20 % af bådejerne ikke er dækket af en ansvarsforsikring. Disse sejlere gør det utrygt at ligge i havnen. For skulle uheldet være ude, så kan man ikke være sikker på at få erstattet ting- eller personskader, siger forretningsfører Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

vurderede også at problemet med skibskirkegårdene meget vel kan blive større over de næste år.

Flere og flere vrag Også problemerne med de stadig flere skibsvrag, som ligger i havnene eller er sunket nær kysten i vores farvande, var sat til debat. Bådene er en reel fare for sejlerne og for miljøet, og så er de grimme at se på.

Hundrede af tusinder kroner En af de havne, som i år 2009 havde store udgifter til fjernelse af skibsvrag, er Svendborg Havn. Her kunne Poul-Egon Jørgensen berette om 2 sager, som voldte store problemer og førte til udgifter i hundredetusind kroners klassen.

Michael Skov fra Farvandsvæsnet kunne fortælle, at mange styrelser, væsner og myndigheder behandler sager om de sunkne og usødygtige skibe, men at det var en svær opgave at få fjernet vragene ud fra det lovgrundlag, der er i dag. Han

- Det er ærgerlige penge at komme af med. De penge vi bruger på oprydningen, går jo ud over andre aktiviteter, sagde Poul-Egon Jørgensen.

Det var noget der gibbede i forsamlingen, for mange kommuner og havne har i dag store udgifter til bortfjernelse af vragene. - Gør en tidlig indsats. Få registreret ejerne af alle både i havnen i tide, og skriv et brev om de skridt havnen vil tage for at få fjernet ikke sødygtige både fra havnens område, lød rådet fra Michael Skov.


Forsikring og vrag - Danske Tursejlere vil gerne være med til at få bugt med problemerne om forsikring og skibsvragene. Vi vil slå til lyd for, at ansvarsforsikringen gøres obligatorisk, og at forsikringsselskaberne hensætter en vis procentdel af præmien til en fond, der kan finansiere bortskaffelsen af de grimme og farlige vrag, der generer sejlerne og naturelskerne. Samtidig vil vi presse på for at få et mere klart lovgrundlag for hvem, der har initiativet og pligten til at fjerne skibsvragene, siger Leif Nielsen. Færdsel på havnen Også politiet var på banen ved Christian Møller Christensen fra Rigspolitiet, som på illustrativ facon anskueliggjorde de regler, vi alle er underlagt, når vi færdes på landjorden med vores både. I en række lystbådehavne er der offentlig trafik medens isætning og optagning af bådene pågår. Forsamlingen konstaterede, at der nok var brug for at synliggøre gældende regler på området. Naturprojekter Seminaret stod i miljøets og naturens tegn, og Henning Enemark fra Friluftsrådet rundede fint dagen af med en opfordring til at tænke på, hvordan naturen kan gøres til en oplevelse for flere.

Mød danske tursejlere på forårets store bådudstillinger I foråret 2011 arrangeres der 2 store bådudstillinger, hvor du naturligvis finder Danske Tursejlere. I Fredericia Messecenter finder det sted i perioden 25.-27. februar og 3.-6. marts. Der har i mange år været tradition for bådudstilling i Fredericia, og Fredericia Boat Show 2011 er således det 24. i rækken. Det betyder, at en stor trofast skare af bådinteresserede – især jyder og fynboer samt nordtyskere – ser frem til hvert andet år at sætte hinanden og branchens leverandører og organisationer stævne i Fredericia. Umiddelbart herefter går det løs med Både i Bella. Både i Bella finder sted i perioden 12.- 20. marts 2011. Temaet for denne udstilling er ”Fritid med frihed”, og dette tema er i fin harmoni med Danske Tursejleres slogan – Fritidsliv med perspektiv! På Både i Bella satses der på besøgende fra hele det østlige Danmark samt naturligvis fra det sydlige Sverige. Du finder Danske Tursejlere på begge disse store bådudstillinger, hvor vi er klar til en snak med nuværende medlemmer, men hvor vi også vil benytte lejligheden til at få flere nye medlemmer til vores organisation. Så der er kun at sige: ”Velkommen ombord” i Fredericia og i Bella.

- Som sejler har man også et ansvar for at vise naturen hensyn. Friluftsrådet har kørt kampagner og udviklet redskaber, som anviser måder at gøre dette på. Men vi vil gerne have flere initiativer, som

kan højne oplevelsen af f.eks. at færdes på og ved vandet. Ideer er velkomne, og Friluftsrådet har midler til at støtte bæredygtige initiativer, pointerede Henning Enemark.

Op mod 40 havnefogeder, sejlklubber og søsportsinteresserede havde fundet vej til konferencen i Kerteminde.

www.tursejleren.dk 5


Svenske perler

Udsigten fra fyret på Kullen er storslået. Og så giver det kondi at vandre dertil.

Ca. 60 sømil fra Ishøj havn ligger det smukke Kullen, som med sin enestående natur virkelig er en sejltur værd. Og synes du sejlturen hertil er for lang, så tag en overnatning undervejs på Ven, øen hvor solen altid skinner og naturen er fantastisk. At sidde på toppen af Kyrkbacken og nyde den smukke solnedgang over Øresund gør det virkelig værd at være sejler. Mens du er på Ven, så gør som de mange tusinde andre endagsturister: Tag din cykel eller lej en og kør øen tynd. Den er som Kullen en svensk perle, man aldrig bliver træt af. Man kan også bare gå rundt på øen og eventuelt besøge Uranienborg. Vandreskoene på Trods den korte afstand mellem de to destinationer, er der en verden til forskel. Med sin hyggelige havn Mölle, placeret neden for Kullen, kan man se de gamle og smukke kurhoteller, som ligger op ad

klippesiden med en fantastisk udsigt over Kattegat. Kullen var tidligere et meget yndet tilholdssted for det bedre svenske og danske borgerskab, og atmosfæren bærer stadig præg heraf, selv om KulIen i dag er for alle. Her kan du f.eks. tage en

cykeltur igennem naturreservatet op til Kullen fyr, hvis flammehøjde er hele 78 meter over havet. Turen hertil tager lidt over en 1 time fra havnen og kan godt være lidt anstrengende. Men man kan også vælge at vandre ad stien langs kysten og op ad klippeskrænterne til fyret. Her vil man opleve en helt fantastisk natur det meste af tiden med udsigt over havet. Men tag gode vandresko på og medbring rigeligt med drikkevarer, for turen er lidt anstrengende, og det tager ca. 2-3 timer at nå op til fyret. Hvis kondien ikke rækker til Kullen fyr, kan man cykle i helt fladt terræn til Lerhamn ad et nedlagt jernbanespor. Også en fin tur. Kirsten Skov Rasmussen – Sydkystens Sejlklub

Fakta om Kullen Kullen ligger ca. 35 km nord for Helsingborg og er et af Sveriges mest storslåede naturreservater. Selve Kullen er et otte km langt bjerg, der er rig på varierede naturoplevelser: bøgeskove, lynghede, store engområder og småsøer. Her lever omkring 90 forskellige fuglearter og mange hjorte. Fra det højeste punkt Håkull, 187 meter over havet, har man en flot udsigt over landskabet. Kullens kyst er Sveriges mest besøgte dykkersted og et af Sveriges få marinereservater. Kullen er det mest besøgte naturreservat i Sverige. Omkring 300.000 besøgende passerer hvert år hovedindgangen ved Mölle. Kilde: www.sydsverige.dk

6 www.tursejleren.dk


IKKERHEDOMBORD! OMBORD! SSIKKERHED

godttilbud tilbudpåpådine dineforsikringer! forsikringer! FåFåetetgodt - Sendkuponen kuponeni dag i dagsåsåkontakter kontaktervividig digsnarest snarest - Send GAMMEL KONGEVEJ · DK-1790 KØBENHAVN · TELEFON 70 100 · TELEFAX 70 100 GAMMEL KONGEVEJ 60 ·60 DK-1790 KØBENHAVN V ·V TELEFON 70 100 380380 · TELEFAX 70 100 388388 kundeinfo@trekroner.dk · INTERNET: www.trekroner.dk E-MAIL: kundeinfo@trekroner.dk · INTERNET: www.trekroner.dk E-MAIL: Gammel Kongevej 60, 1790 København Gammel Kongevej 60, 1790 København V V

HØRE MERE HØRE MERE OM:OM:

A TAK! eg gerne vil gerne have et tilbud på mine forsikringer JAJTAK! JegJvil have et tilbud på mine forsikringer

Kunde aftalen Kunde aftalen

Førerpladsdækning Førerpladsdækning Fordele og rabat Fordele og rabat

navn:navn:

FORSIKRINGER: FORSIKRINGER:

adresse: adresse:

Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring

postnr./by: postnr./by:

Hus-/fritidshusforsikring Hus-/fritidshusforsikring Bilforsikring Bilforsikring

telefon: telefon:

Campingvognsforsikring Campingvognsforsikring

e-mail: e-mail:

Medlem af Danske Tursejlere? Medlem af Danske Tursejlere?

Ja Ja NejNej

Kunde i Trekroner? Kunde i Trekroner?

Ja Ja NejNej

Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring

Trekroner Forsikring Trekroner Forsikring + + + 11354 + + + 11354 + ++++ + 0893 Sjælland 0893 Sjælland usf usf B B Salgssupport att. att. N4 N4 Salgssupport

Indboforsikring Indboforsikring Andet: _________________ Andet: _________________

www.tursejleren.dk 7


TEMA: Motorbåd nutidens standard for både komfort og sødygtighed. Båden signalerer livsstil og afslappet elegance. ”Det er helt bevidst”, siger Erik Andreasen, og fortsætter: Ikke fart - Faktisk er Nordic Cruiser udviklet som en reaktion mod tendensen i tiden til at designe motorbåde, hvor det for mig var svært at se ideen med såvel udseende som funktion. Så min drøm var at skabe en motorbåd, som forenede det funktionelle med det æstetiske – det praktiske med det flotte. Det har aldrig været meningen, af fokus skulle ligge på farten. Og det gør det heller ikke. Med en topfart på 15 knob appellerer Nordic Cruiseren til oplevelse og glæden ved adstadig og ophøjet sejlads og sømandskab. - Det er rart at blive hilst med tommelfingeren opad, når vi møder sejlbåde på vandet, som Erik Andreasen udtrykker det. Til sejl Nu er det ikke en dedikeret motorbådsentusiast, de står bag Cruiseren. Erik Andreasen er måske bedre kendt under navnet ”Mr. Folkebåd”, idet han gennem mere end 30 år har bygget over 1100 Folkebåde. Desuden har han fået absolut topplaceringer i et utal af kapsejladser: deltaget i Guld Pokalen 35 gange, vundet 6, deltaget i 32 DM´er og 26 gange i Kielerwoche. Nordic Cruiseren er smuk og sødygtig.

E n kla ssi sk drøm

med motor Af Frank Flemming Pedersen Nordic Cruiser er motorbåden med de fine linjer og samtidig en hyldest til de klassiske både fra en svunden tid.

dring på havet som i havnen. Det ligger i linjerne – i det klassiske design, som bringer minderne frem om en tid, hvor smukke, seværdige skibe var en naturlig del af livet på og omkring vandet.

Der findes motorbåde på markedet, der er både større og mere prangende end en Nordic Cruiser. Og der er både som er udstyret med mere krom og elektronisk kram. Men der er få motorbåde, som vækker så megen opmærksomhed og beun-

Nordic Cruiser er udviklet af Erik Andreasen fra Folkebådcentralen i Kerteminde og designet af Børge Quorning. Der er tale om en genfortolkning af ældre motorbådstyper med kraftig inspiration fra hollandske både. Men altså ført op til

8 www.tursejleren.dk

Møde drømmen For mange mennesker er mødet med Nordic Cruiseren som en drøm i vågen tilstand. Mange, der har købt den elegante motorbåd, drages af det nostalgiske ydre, den statelige kongeblå farve og fornemmelsen af håndværk. Bådens skrog er i glasfiber mens dæk, vindspejl og aptering er i teak og mahogni. Der er masser af signalværdi i at eje og sejle en sådan elegantier, der er ganske sødygtig også i uroligt vejr. - En sommer var vi i Norge og havde en Nordic Cruiser med på traileren. Mens vi lå i Stavanger, var jeg ved at give træværket olie. Da kom en nordmand hen til mig og spurgte, hvad jeg skulle have for båden. Jeg opgav en pris, og så var den aftale på plads, beretter Erik Andreasen med et stort smil. For nordmanden var det fascination og kærlighed ved første blik. For Erik var det endnu en god handel og en god historie sat ind på kontoen.


Drømmen har motor Motorbådsdrømmen fremstår med glasfiberskrog og aptering i teak og mahogni, hvilket understreger det nostalgiske look. Og så er båden lige til at sætte på en trailer og søsætte, hvor drømmen skal leves ud.

Også i England har cruiseren ramt sejlermiljøet i hjertet. Magasinerne Motor Boats Monthly og Motorboat & Yachting har i januar kåret Nordic Cruiseren til Motorboat of the Year 2010 i kategorien Traditional & Retro. Mod tiden Netop fascination og tradition kunne være kodeord, når det gælder Nordic Cruiserens popularitet. Tiden går jo

med raske skridt fremad, og sjældent har vi tid til at se tilbage. Men når udviklingen og moden er rullet hen over os et stykke tid, så er det for nogen tid til at stoppe op og tænke efter. Var det nu også det, vi ville? Så søger vi tilbage. Tilbage til en tid hvor vi kunne overskue begivenhederne, og alt var ægte og originalt. Vi ønsker os de gode gamle dage tilbage og søger ly i klassikerne og traditionerne. Classic, retro, nostalgi,

old school. Kært barn har som bekendt mange navne. - Vores kunder er relativt yngre mennesker, der kan lide at komme rundt med deres unikke erhvervelse. Designet, bådens ide og pris er attraktiv for mennesker, som vil udleve en drøm om tidligere tiders dyder, hvor kvalitet og standsmæssig ydre var i højsædet. Og som ikke har noget imod at vise det frem, siger Erik Andreasen.

Erik Andreasen har indtil nu solgt 35 eksemplarer af den klassiske motorbåd.

www.tursejleren.dk 9


TEMA: Motorbåd

Vi bor i:

Det flydende sommerhus Af Frank Flemming Pedersen Når sommeren nærmer sig, siger Inge Søberg og Jørn Johansen farvel til huset ved Kerteminde og tager i ”Det flydende sommerhus”, som de kalder deres 40 fods Maxum Sport Yacht. Lige fra de stolte fynske bøge får de første spæde blade i foråret, og til de i efteråret igen må slippe dem, har Inge Søberg og Jørn Johansen stort set ikke fast grund under fødderne i deres fritid. Deres sejlsæson ligger i maj og juni, og fra juli til august ligger de fast i Lundeborg havn på østfyn. Herfra pendler de så 6 dage om ugen til deres job i Nyborg. Den 40 fods Maxum Sport Yacht, der danner rammen om familiens sejleroplevelser, bliver i de gode sommermåneder forvandlet til, som Inge og Jørn selv betegner et flydende sommerhus. - Ja, det er rigtigt, at vi bruger vores båd, som en slags sommerhus, siger Inge og

10 www.tursejleren.dk

fortsætter: - I de sidste 5-6 år har vi sejlet båden til Lundeborg og brugt havnen her som base for vores sparsomme sommerfritidsliv. Båden er hjemhørende i Nyborg, men havnen ligger for tæt på vores arbejde, så vi vil ikke få den ro og afslapning, vi trænger til, hvis vi boede der. Derfor ligger vi i smukke og idylliske Lundeborg. Lidt af vejen men alligevel tæt på. Ældste spisested Netop afkoblingen fra jobbet er hovedårsagen til, at Inge og Jørn vælger at bo på vandet. De driver på 11. år Central Cafeen i Nyborg, som er byens ældste spisested. Der er åbent 6 dage om ugen i højsæsonen, og Jørn og Inge er med hele vejen. Spisestedet er meget populært, og det giver lange arbejdsdage. - Vi er på hele tiden – også mentalt. Hvis vi boede rundt om hjørnet, så ville der altid

være gøremål, vi synes, skulle klares. Og det får man ingen ro eller fritid af. Nu har vi delt tilværelsen, så vi halvdelen af året bor i huset ved Kerteminde, og den anden halvdel er viet til båden og sejlermiljøet, understreger Inge og ser pænt tilfreds ud. Saltvand i blodet Jørn og Inge har sejlet siden 1976, og har altid haft motorbåde. Den nuværende – en 40 fods og 4 meter bred Maxum Sport Yacht – blev købt for 3 år siden i Florida, da dollaren var fornuftig, som Jørn siger. Der ruller også godt med saltvand i årene på familien. De to hjemmeboende teenagere elsker livet i båden, og ser frem til den gode sommertid. Den voksne søn er overstyrmand ved Mærsk og besejler de fjernere egne af verden. - Vi tilbringer meget tid på og omkring vandet. Central Cafeen har lukket 20 dage i januar, og det benytter vi så til at søge


Det flydende sommerhus

Om sommeren er Erik Johansens og Inge Søbergs residens forlagt til båden i Lundeborg havn, mens højsæsonen på Central Cafeen i Nyborg raser.

udenlands. Også her går vi efter noget med vand. Vi har sejlet i Caribien, oplevet Panama Kanalen, så vand og hav betyder meget for os, fortæller Jørn.

borg, Svendborg, Kerteminde eller andre havne, hvor vi kan køre til og fra arbejde, siger Inge med glød i øjnene.

Tilbage på Central Cafeen har Inge og Jørn travlt med at kræse for gæsterne. Det gode traditionelle danske køkken har en stor tiltrækningskraft på gæster af alle nationaliteter, så der er jævnt travlt. Snart er det så tid for restauratørerne at tænke på forårets sejlertogter, som i sagens natur ikke kræver de store søkort at planlægge.

Brændeovnen buldrer Og så er der ellers dømt flydende sommerhus i sommerperioden. Lundeborg er den faste havn. På grund af stemningen, og fordi der altid sker en masse på og omkring havnen. Her er skov og strand, her er havn og vand, her er fiskerpige, her er fiskermand, fortæller Lundeborg Hymnen, og det tilslutter Inge og Jørn sig 100 %.

Klar til foråret - Vi er næsten altid klar til at lægge ud, hvis vind og vejr og tiden byder det. De sidste mange år har båden ligget i vandet vinteren over. Ved forårstid samler vi et arbejdshold af gode venner. Så hiver vi båden på land, og i løbet af to dage har vi spulet, rengjort og malet det nødvendige, og så er vi parat til at sætte kurs mod Faa­

- Vi har fundet en skøn balance i livet mellem vores hus og båd. For uanset hvor dejligt der er i Lundeborg om sommeren, så indrømmer vi gerne, at efteråret og vinteren skal tilbringes i huset. Når blæsten rusker bladene af træerne, så går tankerne til den knitrende brændeovn. Så er det tid at lukke det flydende sommerhus ned, nikker Inge Søberg og Jørn Johansen.

www.tursejleren.dk 11


TEMA: Motorbåd

10 g ode råd når du køber brugt motorbåd Er du på jagt efter en brugt båd? Så pas på ikke at købe katten i sækken. Hvis du følger disse råd fra vores bådkonsulent Carsten Lund fra Ship Consult, så kan du styre uden om de værste faldgruber og ubehagelige overraskelser.

1 2 3

Undersøg båden for restgæld. Både over 5 Gt. ( ca. 30 fod) skal være optaget i skibsregisteret, og både under 5 Gt optages i Bil- og Personbogen, såfremt der er tinglyst pant i båden. Undersøg bådens data. Svarer de til, hvad sælger oplyser? Langt de fleste både har et skrognummer støbt ind eller påsat agter. Skrognummeret er på 14 cifre. Landekode står først. De fire sidste cifre fortæller skibets alder. Det ses ofte, at sejlere har købt en båd, der er søsat ” første gang” i eks. 2010, men ud fra skrognummeret kan man aflæse, at den er fra 2008. Det kan godt give ” ekstra afskrivninger”, hvis man ikke er klar over dette ved salg senere. Årgangen læses ud fra de sidste cifre således eks. USFGBK0413H910. H9 betyder bygget aug. 2009 (a=jan, b=feb, c=marts osv.) 10 henviser til modelåret. Er skibet CE mærket? Skibe, der er importeret efter juni 1998, skal være CE mærket. Undertegnede ser ofte dette problem ved både, der er importeret af privatpersoner direkte fra USA. Men undersøg om jeres køb skal være CE mærket. Hvis skibet ikke er CE mærket, kan dette få betydning for forsikringens dækning ved evt. skader.

12 www.tursejleren.dk

4

Få båden løftet på land. Der kan være skader på skruetøjet eller drev. Drev skal man være særlig opmærksom på: hvornår bælge samt olie er skiftet. På skrueaksler/ propeller kikker man efter skader samt slør i det vandsmurte leje.


10 gode råd

8

Grundstødningsskader. Specielt på kølbåde er det vigtigt at undersøge båden for grundstødningsskader. Kontroller båden for revner ved kølreces. Tag dørkbrædder op og tilse bundstokke samt skot for revner.

9

5

Skrog og skrue generelt Når man kikker på båd, er det en god ide, hvis man opdeler båden i punkter. Det vil sige, at man kikker på fribord: Hvordan ser det ud? Hvad er skader og hvad kan poleres op? Det samme gælder fenderlister og søgelænder. Denne måde giver ofte et bedre overblik over skader samt, hvad der skal laves ved købet.

6

Osmose Er båden af lidt ældre årgang, er et osmosecheck anbefalelsesværdigt. Osmose kendetegnes ved blærer, der lugter af eddikesyre ved knusning. Der er flere gode Fantastiske hjemmesider, fester på Comwell Klarskovgaard der giver råd om osmose. Du kan også kontakte en konsulent. - så klapper alt og alle

7

Maskinrummet

Værtens bedste fest Indenbords motorer er meget dyre at reparere på. Der Skal du holde fest, kan Comwell Klarskovgaard tilbyde de perfekte rammer. I det smukke kan være mange årsager til maskinskader, men generelt naturområde er der rig mulighed for adspredelse både før og efter festmiddagen.

skal man være opmærksom på kølesystemet ved saltvandskølet maskiner. Og mangler du noget,Maskiner, skal du bare sige medarbejdere en ære i atkraftige dertil.erVores omkring 8-10sætter år, kan have opfylde gæsternes ønsker. Vi vil kort sagt gøre alt for, at din fest bliver en uforglemmelig tæringer i manifolde. oplevelse. Generelt kan man sige, at jo ældre maskinen er, jo mindre driftsikkerhed. Så nogle gange skal man overveje, om man ikke skulle købe en lidt mindre båd men til gengæld en lidt nyere model. Vigtigt er også en længere prøvesejlads, hvor maskinen bliver ordentlig driftvarm. Vær opmærksom på om temperatur samt olietryk ligger korrekt. Om det gælder fødselsdagsfest, sølvbryllup, firmafest eller Alarm check. Virker alarmerne? Det er en fordel, hvis bryllup – Comwell Klarskovgaard leverer altid skrædderder er en akustisk alarm, der hyler, hvis noget går galt. syede fester til konkurrencedygtige priser. Har sælger kvitteringer? Hovedrenovering af maskinen Ring på tel 7216 2000 aftal tid til at komme og ikke se er og ikke noget værd, hvis der ligger kvitteringer de rammer, der vil gøre din fest til noget helt særligt. herpå. Når vejret tillader det, kan vores store terrasse benyttes til udendørs servering.

Korsør Lystskov 30 • 4220 Korsør • Tel (+45) 7216 2000

comwell.dk

10

Prøvesejlads Virker instrumenter/ elektronisk udrustning?

Vinterkonservering. Vi har lige haft en meget hård vinter, og det har medført en del frostsprængninger. Tjek båden grundigt for skader, som en dårlig vinterkonservering kan have påført båden.

Burchardt leverer alle former for transportable udstillingssystemer. Bestil brochurer på info@burchardt.as eller telefon 58 37 05 50

BUD TIL895,inkl.

t og

prin

e task

ROLL-UP SQUARE SILVER • Kvalitet til lavpris • Elegant og professionelt • Velegnet til kampagnebrug • Opstilles på få sekunder Inkl. print og taske Ekskl. moms og levering 85 x 200 cm Fås i flere størrelser: 100 x 200 cm · 120 x 200 cm

www.tursejleren.dk 13


r o t s Konkurrencedygtig y N

bådudstyrsbutik til sejlerfolket

Forhandler af: HONDA påhængsmotor.

TERHI joller

NonStop Low Cu Bundmaling

- selvpolerende 2,5 liter Effektivt selvpolerende bundmaling som giver en glat og begroningsfri bund. Meget god dækevne.

Kig forbi butikken i Odense eller bestil online Alle varer som kan lægges i kurven er på lager og kan afsendes i løbet af 1-2 dage.

Fart: Op til 35 knob Rækkeevne: 10 m2 pr. liter Overmalingstør v/23°: 8 timer Søsætningstør v/ 23°: Efter 12 timer og inden 9 måneder. Kan males på gl. bundmaling: Hårde og og selvpolerende bundmalinger Fortynner/rengøring: Nr. 7

E20

E20

Lindved

Højby 9

Hollufgårdsvej 1 · 5260 Odense S

Udstyr til sejlerfolket

Pris

599,-

Normalpris 799,-

Udstyr til havefolket

ODENSE · SVENDBORG · Tlf. 6395 5500 · www.apmotorcenter.dk


5 0 0 år s j ubilæum

f o r Danm a r k s F lå de Den 10. august 2010 fejrer Danmarks Flåde sit 500 års jubilæum, og det markeres med blandt andet flere udstillinger og historiske havnerundfarter i København samt foredrag rundt om i landet.

”Øverste Kaptajn og Høvedsmand for alle vore Kaptajner, Folk og Tjenere, som vi nu sikkert og forskrevet har at være i Søen. Os og vort Rige og Land til Tjeneste mod vore og Rigens Fjender og Uvenner”.

Siden vikingetiden har Danmark været en nation af søfarere, men først for 500 år siden fik Danmark en officiel dansk flåde. Det skete den 10. august 1510, da Kong Hans udnævnte Henrik Krummedige til:

Siden har den danske flåde udkæmpet brave søslag til stolte sejre og sviende nederlag med det klare formål at sikre Danmarks interesser fra havet. Den opgave har været gældende lige siden Danmark i 1500-tallet lå i strid med nationerne i Hanse­ unionen. Også i dag markerer søværnet sig. Krigsskibene ABSALON og ESBERN SNARE er i 2010 på skift kommandoskib for NATOs stående flådestyrke, der har til formål at beskytte handelsskibe mod pirateri ud for Afrikas Horn.

MedleMSKA

B

Navn _________

i danske turs

ejlere

____________ ____________ ________ ____________ ____________ _________ Postnr + by ___ ____________ ____________ _________ Cpr nr. ______ ____________ ____________ __________ Tlf _________ ____________ ____________ ___________ Email ______ ____________ ____________ ___________ I hvilken havn ligger din bå d? _________ __________ Navnet på din klub? ______ ____________ __________  Jeg ønske r medlemska b og ansvarsf  Jeg er me orsikring dlem i DT ev t. medlemsnr.  Jeg ønske r tilbud på bå dkaskoforsikri ng Jeg har mind st duelighed sbesvis:  Ja  Nej  Jeg ønske r bladmedlem skab Adresse ______

Vindere

Hold dig o

rienteret

Som medlem få hjemmeside. r du både medlemsblad og Du om turmål, ha har adgang til beretning vne- og navn er sidste nyt om en sikkerhed og yt, råd og vink, meget mere. miljø, tilbud og Der er masse r af relevant og inspiration viden om et fritidsli v med perspek tiv.

Velkommen ombord

af hv erv ek a mpagn en Alle medlemmer afbriDanske Tursejlere blev i Bådfa kat _________ _________ ______ ________ Bådlængde ___til at hverve___ januar måned opfordret nye med____________ ____________ ________ By gg eå r ________ Topfa I Danske Turlemmer til vores organisation. rt i knob ___ ____________ Forsikringssu _ m krflere _________ sejlere ville viBy gerne give af ___ Danmarks ____________ ggemateriale: ______ mange tursejlere for at være med i  Glamulighed sfiber  Stål  Træ  Andet Bådtype: vores organisation. Flere medlemmer betyder  Mast & sej l  Motor båd også, at vi fremover vil kunne tilbyde  endnu Andet Skrog-, bygg e eller sejlnr ____________ ___friflere spændende aktiviteter med tur- og ________ Motorfab rikat _________ HK _________ __________ tidssejlads i centrum.  Indenbo rds motor/fa st skrue  Indenbords motor/udenbo rds drev (z-dre  Påhængsm v) otor  Jeg ønske r at blive konta kte t af en assura fra Trekrone ndør r med mulighe d for tilbud på bådk askoforsikring .

Vi har modtaget rigtig mange indmeldelser, og blandt de medlemmer der har anbefalet et nyt medlem, har vi trukket lod om gavekort til Nautisk Kli udstyrsbutikker. p indmeldelsesog tilbudsblan og send den ketten ud til Danske Tu rsejlere.

Vi ønsker de heldige tillykke, og vinderne har fået besked.

Gavekort på kr. 3.000,00 blev vundet af: Jens Mortensen Ribe Landevej 11 6510 Gram Gavekort på kr. 2.000,00 blev vundet af: Frank Berg Binau Bystævnevej 50 5600 Fåborg danske tursej

lere Odensevej 19 7A 5600 Faaborg Tlf +45 70 21 42 42 Fax +45 62 60 info@tursejle 24 51 ren.dk www.tursejle ren.dk

Gavekort på kr. 1.000,00 blev vundet af: Lars Toft Åbningstider: HF Sundbyvester 8 Mandag til fre dag Skl. 10.00 2300Samt København -13.00 torsdag kl. 17.00-19.00

www.tursejlere

n.dk

www.tursejleren.dk 15


MED ANDRES ØJNE

– brovagten på Karrebæksmindebroen

Karrebæksmindebroens karakteristiske farve og udsmykning har givet den navnet ”Græshoppen”. Strømmen under broen kan løbe 4-5 knob.

Strømmen løber stærkt under Græshoppen Af Frank Flemming Pedersen Trods en strøm på op til 4 knob sker der meget få uheld, når sejlerne skal gennem Karrebækkanalen. Sejlerne tager sig flot i agt, fortæller brofoged Tonny Rasmussen. Normalt ligger den stille og fredeligt hen, men én gang i timen rører Græshoppen på sig. Dramatisk ser det ud, når bagkroppen svinger op mod den blå himmel. Biler, cyklister og fodgængere stopper op og beundrer synet og skuer ud over vandet. Broklappen på Karrebæksmindebroen, der har fået navnet GRÆSHOPPEN, er gået op, og lader både i mange størrelser passere under sig. Blot 13 steder i Danmark er der klapbroer, som den i Karrebæksminde. Det er brofoged Tonny Rasmussen og hans kolleger, der styrer Græshoppen, så

16 www.tursejleren.dk

han er fortrolig med synet. Han er også fortrolig med det sceneri, som udspiller sig, når alle de mange både skal gennem kanalen mellem Karrebæksminde Bugt og Karrebæk Fjord. For det er ikke så lige til endda, hvilket en del sejlere gennem tiden har måttet sande. Sund respekt - Strømmen er kraftig og passagen er smal. Det gør, at mange sejlere er meget opmærksomme, for nu ikke at sige betænkelige, når de skal under broen. Selv om der sker uheld, så er det meget, meget sjældent, netop fordi sejlerne har respekt for strømforholdene, fortæller Tonny Rasmussen. Op mod 8.000 erhvervsskibe, fiskekuttere og lystsejlere sejler under Græshoppen årligt. Og specielt om sommeren er der en del at se til for brofogeden. Hver time lukkes op for herlighederne og i tiden

inden det går løs, strømmer lystsejlerne til, og udfører de rituelle manøvrer. Motorbådene sejler frisk til for så at slække på farten. Nogle har lagt til ved kanten af udsejlingen og er således klar, når signalet gives. Sejlskibene går for motor. Andet er ikke tilladt på grund af strømmen. For at få den rette timing må der vendes og vendes i udløbet. Og det bliver der, hvilket et altid talstærkt publikum ved restauranterne og ishusene nyder at følge. Ivrige motorbåde - Det er lige netop her, det er svært for nogle motorbådssejlere at bevare tålmodighed og holde sig reglerne for øje. Vi åbner altid for medstrømspassage først, og brolysene viser klart, hvem der må sejle, og hvem der skal vente. Men det kniber af og til med at overholde reglerne. I parentes bemærket er det ikke altid de fremmede sejlere, der er synderne, siger brofogeden Tonny med et stort smil.


Rygtet om de særlige vind- og strømforhold er udbredt i sejlerkredse, så de mange fritidssejlere tager sig pænt i agt, når de skal passere under Græshoppen, fortæller brofoged Tonny Rasmussen.

Når ”medstrømsbådene” er gået under broen, er det tid for trafik den modsatte vej, og så kan et af de andre problemer for brofogeden opstå: Skibene venter i al for lang afstand fra broen. - Lystsejlerne, der skal mod strømmen, skal holde mindst 200 meters afstand til broen. Men mange tager position endog meget længere væk. Det betyder, at vi ikke får afviklet gennemsejlingen optimalt, så busser, biler og gående får set lige lovlig meget til den oprejste broklap, nikker Tonny. Tydelige tavler Lad os lige vende tilbage til strømmen. Adskillige kilder beskriver strømmen i Karrebæksminde Bugt som uregelmæssig og meget afhængig af vindforholdene. I selve havnen giver flod og ebbe en meget hård strøm. Når vind og tidevand rotter sig sammen, så kan strømmen løbe 4-5 knob med retningsskift hver 6.

time. Det er disse forhold, man som sejler er oppe imod, når det blå og hvidternede broflag er sat. - Fra næste sæson får vi nye elektroniske informationstavler, som skal op at sidde på Græshoppen. Her vil vi kunne give vores sejlende gæster en mere tydelig information om de aktuelle sejlforhold. Og vi kan orientere om, hvordan vi fra brovagtens side, har tænkt os at afvikle skibstrafikken. Det skulle gerne højne sikkerheden og gøre passagen mere flydende, siger Tonny.

Om

Græshoppen Den nuværende Karrebæksmindebro blev opført som en almindelig klapbro med kontravægt i forbindelse med etableringen af Næstved havn i slutningen af 1930-erne. Hele broen vejer ca. 200 tons, hvoraf kontravægten vejer godt 100 tons. Som et kuriosum kan nævnes, at kontravægten indeholder 14,8 tons gamle hestesko samt 5 tons akselstål. I anledning af 50-året for ibrugtagningen af broen, får den en overhaling, bliver malet grøn og får navnet: Græshoppen. I 2003 bliver broen sandblæst og repareret, og Erhvervsforening tager initiativ til, at græshoppen skal reetableres. Man vælger en ung Næstved kunstner, Lizette Rosager, til at udføre opgaven. Broen har bibeholdt sin oprindelige ”græshoppe-farve”, det nye er græshoppens ansigtsmarkering og dens følehorn, der er udført af godt 1000 kg. kobber. Kilde: www.karrebaeksminde.dk

www.tursejleren.dk 17


T r æ f f et

sad lige i øjet

Årets første sommerdage var med til at gøre Danske Tursejleres træf til en varm og behagelig begivenhed. De mange medlemmer var feststemte og i aktivitet hele weekenden.

Af Frank Flemming Pedersen Årets Tursejlertræf i Kerteminde var indbegrebet af sommer, sol og super sejlerhumør. 230 medlemmer nåede frem sammen med sommerens første varmfront. Det var noget for de actiontrængende. Der var noget for golfeksperterne. Der var noget for blomsterelskerne. Og der var noget for ølentusiasterne. I det hele taget var der noget for enhver smag på Danske Tursejleres årlige træf, som blev holdt den 4.-6. juni i Kerteminde. De 230 medlemmer, der var mødt op, fik da også perfekte rammer til de mange aktiviteter, hvor det hyggelige samvær var i højsædet. Optakten var ellers ikke for god med et forår så vådt og koldt, at mange ikke tænkte på at sætte kursen mod det nordfynske. Men et par dage før træffet skulle løbe af stablen, kom vejrguderne på andre tanker og leverede det vejr, som så mange tursejlere kan lide: lækker sol og laber vind. Standeren vejrer Fredagen stod deltagernes både ind i Kerteminde havn med DTs stander flot vejende i vinden. Aftenen bød på standerhejsning og fælles grill i det store og rummelige telt, der var samlingspunktet

18 www.tursejleren.dk

i weekenden. Og lørdag gik så de mange aktiviteter i gang for alvor, og flere af dem tiltrak sig meget stor opmærksomhed. Dansk Søredningsselskab (DSRS), der opererer fra havnen i Kerteminde, arrangerede prøveture med deres små lynhurtige RIB både. Med 30 knob i timen, var det noget, der gav skumsprøjt i ansigtet og tilbagestrøget hår hos de mange, som tog en tur i og omkring havnen. Samtidig fik DSRS også vist, at de kan være hurtigt på pletten, hvis deres medlemmer kommer i en nødsituation på havet. På egen hånd Dagen stod i hyggens tegn, og mange benyttede lejligheden til at se sig om i Kerteminde by, som var herligt klædt i sommerblomster. DT havde sørget for fine rabattilbud på billetterne til museumsbesøg. På Johannes Larsen museet nød publikum flotte malerier af kredsen af kunstnere, der ofte er blevet betegnet som Fynbomalerne. De kunne også nyde billedhuggeren Keld Moseholms pragtfulde udstilling af ”Små tykke mænd med noget på hjertet”. Og på Fjord & Bælt kunne de mere maritimt interesserede få solid viden om livet under havoverfladen i de danske farvande. Alle de sportsinteresserede – voksne som børn – kunne også forlyste sig på mini-

golfbanen. Og sådan gik det slag i slag, indtil man samledes i teltet til træffets store trækplaster: Ølsmagning. 140 deltagere havde valgt at udsætte deres smagsløg for flere af Refsvindinge Bryggeris gode ølsorter. Det fortrød de vist ikke. En oplagt foredragsholder, Lars Bæk Pedersen, guidede den entusiastiske forsamling gennem øllets og bryggeriets historie. Sig det med blomster Traditionen tro havde flere af tursejlerne taget Ting & Sager med til Søkræmmermarkedet, hvor en del gjorde gode fund og andre en god handel, og endnu flere undgik at få mere med hjem til pulterkammeret.


En mangfoldighed af aktiviteter mødte Danske Tursejleres medlemmer på træffet. Fart- og tempospecialisterne nød en hurtig tur med Dansk Søredningsselskabs RIB både.

De kreative evner fik også afløb. ”Sejlerpigerne laver blomsterdekorationer til vores festaften”, lovede programmet. Og der blev kreeret, så øjet måtte sig fryde. Alle dekorationerne prydede de mange borde i teltet, da aftenens fest gik i gang. God mad og drikke. Lotteri, spøg og skæmt. Musik, sang og dans. Alle ingredienserne til en festlig aften var til stede, og deltagerne spillede godt med. Og sent blev det. Også det saglige Om søndagen kunne de meget saglige deltagere træde i karakter. Efter morgenmaden blev der nemlig holdt foredrag om og demonstration af elektroniske søkort og andet spændende grej. Mange var lutter øre for at få mere viden om, hvordan

moderne elektronik kan gøre sejlturen mere sikker og mere oplevelsesrig. Apropos traditioner En af de traditioner, der blev holdt i hævd på Tursejlertræffet, var afsyngningen af ”Tursejlertræfsangen”, som går på melodien: ”Vi lister os af sted på tå …”, For år tilbage forfattede Grethe fra Agersø en sang, som blev sunget på Danske Tursejleres første træf. Hvert år er der kommet et nyt vers til, og alle slutter de med den berømte linje: ”Her på Danmarks Tursejlerforeningstræf ”. Det gælder om at have trukket vejret dybt og holde rytmen. Ikke alle er lige rap på versefødderne, og det afstedkommer altid en masse venlig latter.

Selvom forfatteren ikke kunne være til stede i år, havde hun alligevel leveret et nyt vers, som på aktuel og flot vis får slået vores forenings navneskifte fast. Hvis du kan så stem i og syng det nyeste vers af ”Tursejlertræfsangen”. Som tiden går forandring sker som her i vor forening – Det hedder den slet ikke mer´Fornyelse gi´r mening. Vi blev en organisation som stadig har den tradition At mødes en weekend til hygge og fest Her på Danske Tursejleres fælles træf.

Lindø Harmonika Klub spillede op til fredagens dans.

www.tursejleren.dk 19


Sejerø

Af Kirsten Skov Rasmussen – Sydkystens Sejlklub For nogle sejlere er Sejerø bare den ø, man kan skimte i horisonten på vej hjem fra Samsø med kurs mod Sjællands Odde. Det er faktisk synd, for øen er absolut et besøg værd og har sit helt eget særpræg, som vore andre danske øer. Der går en færge fra Havnsø til Sejerø, hvorfor øen er meget velbesøgt i sommermånederne, og her ligger en del sommerhuse. Trods dette virker øen ikke overbefolket med turister. Havnen fungerer som både fiskeri-, færge- og lystbådehavn, og der er meget liv på havnen. Man skal dog ikke bevæge sig ret langt væk fra havnen, før man finder fred og ro og et meget smukt landskab at vandre i.

Vand dominerer udsigten fra Sejerø. Uanset hvor du står på øen, er der blot et stenkast til havet.

Kig på fuglelivet Hører man til de fugleinteresserede, har man på Sejerø mulighed for at se den særprægede alkefugl Tejsten, som yngler på øen. Fuglen minder lidt om en pingvin. Tejsten bor i nogle dybe huller gravet ind i Nordklinten ved Lindehoved, og i yngletiden er det muligt at se fuglene fra en sti oven for redehullerne. Man skal dog stå tidligt op for at opleve dette, for efter kl. 10 er de fleste fugle ude på deres fiskepladser, som ligger langt fra kysten. På havnen ligger et lille galleri, Tejsten, hvor man kan hente informative brochurer om øen, ligesom Galleriet også kan informere om vejen til tejstkolonien.

Kom rundt Har man ikke lyst til at cykle eller vandre, er det muligt at køre øen rundt med bus. Der er stoppesteder, men får man undervejs lyst til at studere noget nærmere, stopper chaufføren gerne. Derpå kan man så fortsætte sin videre færd og stige på igen, næste gang bussen passerer. Om sommeren inviterer øboerne til sangaftener i deres meget hyggelige kirke, som ikke ligger langt fra havnen. Og skulle man have lyst til at spise ude, kan det f.eks. lade sig gøre på Sejerø kro, som har åbent hele året. Eller tag på Sejerø Spisehus, der er en meget hyggelig cafe og restaurant med et fransk-italiensk PROFESSIONELLE WEBLØSNINGER landkøkken. web

Fakta om Sejerø Sejerø er en 11 km lang ø i Kalundborg Kommune, der ligger i Sejerøbugten i Kattegat cirka 5 km vest for Sjælland. Den er 1700 m på det bredeste sted. Sejerø er 12,5 km² stor og har 403 indbyggere. Omkring halvdelen af øens befolkning bor i landbyen Sejerby, som ligger midt på øen. Øen har færgeforbindelse til Havnsø. Øen er opkaldt efter Valdemar Sejr, der ejede øen i 1200-tallet. Senere kom Sejerø under Roskilde bispestol og forbliver på kirkens hænder indtil reformationen i 1536.

20 www.tursejleren.dk

PROFESSIONELLE WEBLØSNINGER

web

cms webdesign e-handel visuel ident

cms webdesign e-handel visuel identitet


ob li g ato ris k

forsi kr i n g ! Besynderligt at der ikke gælder samme regler for forsikring af båd og bil. De økonomiske og menneskelige konsekvenser ved uheld må være de samme, mener Danske Tursejlere. Den idylliske fred i havnen, hvor grillen er varm og hvidvinen kold, og sejlerfolket er klar til aftenhyggen, kan hurtigt blive slået i stykker af en påsejling. Og er modparten ikke forsikret, så kan den økonomiske fred også blive forstyrret. Ligeså kan den forfriskende svømmetur pludselig blive til en kold dukkert, hvis en ikke forsikret sejlbåd kommer i nærkontakt. Så er førligheden måske truet, og den økonomiske kompensation gået på grund. Sådan en skade kan ruinere en sejlerfamilie, hvis ikke der er tegnet en ansvarsforsikring. Uden forsikring En forsikring er vejen til at skabe økonomisk tryghed for alle, der færdes i havnen og på havet. For det kan blive en dyr affære, hvis ikke forsikringspapirerne er i orden. Og det kan medføre økonomisk ruin for såvel skadevolderen som den skadelidte. I dag er det muligt at erhverve og sejle en båd på op til 15 meter, uden at der er en ansvarsforsikring, og uden at skipper har gennemført en relevant uddannelse i at føre skib. Netop derfor finder DT det besynderligt, at ansvarsforsikring til sejl- og motorbåd ikke er obligatorisk. Sammenligner man med bilforsikringer, så er det netop lovpligtigt at have en ansvarsforsikring. Og det er det ud fra den betragtning, at den enkelte skal kunne indfri et erstatningsansvar ved uheld eller ulykke. De samme forhold bør gøre sig gældende, når vi står til søs. Det siger både logikken og den sunde fornuft. Usikkert i havnen Desværre er der bådejere, der ser stort på deres forsikringer. De udgør en usikkerhedsfaktor, som skaber utryghed i sejlermiljøet. Uheld og ulykke kan ramme os

alle, og som minimum bør vi kunne kræve en økonomisk erstatning for ting- og personskader. Men det moralske ansvar er der altså personer, som sætter sig ud over. Derfor er der brug for et politisk diktat: Gør ansvarsforsikringen obligatorisk.

Der er samtidig glædeligt at stadig flere lystbådehavne, kræver dokumentation af dens brugere for, at forsikringerne er i orden. Det er et godt skridt på vejen. Men DT mener stadig, at det eneste rigtige er at få gjort ansvarsforsikringen obligatorisk. Og det vil vi arbejde på.

www.tursejleren.dk 21


MEDLEMSSERVICE MEDLEMSKAB

i Danske Tursejlere

Navn: Adresse: Postnr.:

Endnu 5 klubber har meldt sig under standeren hos Danske Tursejlere:

By:

Cpr-nr.: Tlf.: Email: I hvilken havn ligger din båd? Navnet på din klub?  Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring  Jeg er medlem i DT evt. medlemsnr.  Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring Jeg har mindst duelighedsbesvis:  Ja  Nej  Jeg ønsker bladmedlemskab Bådfabrikat ________________________________ Bådlængde

_______________________________

Byggeår ________ Topfart i knob _______________ Forsikringssum kr. ____________________________ Byggemateriale:  Glasfiber  Stål  Træ  Andet Bådtype:  Mast & sejl

 Motorbåd

 Andet

Skrog-, bygge eller sejlnr _______________________ Motorfabrikat

HK

 Indenbords motor/fast skrue  Indenbords motor/udenbords drev (z-drev)  Påhængsmotor  Jeg ønsker at blive kontaktet af en assurandør fra Trekroner med mulighed for tilbud på bådkaskoforsikring. Klip tilbudsblanketten ud og send den til Danske Tursejlere.

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem. Klubmedlemskab: Hvis din bådklub er medlem af Danske Tursejlere, så betaler du kun 285,- kr. i årligt kontingent, som dækker ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Vi har faktisk 150 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer. Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du 335,- kr. i årligt kontingent. Også her får du ansvarsforsikring og alle medlemsfordele. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT. Bladmedlemskab: 185 kr.

22 www.tursejleren.dk

nye klubber I farvandet Præstø Bådejerklub Hejrevej 18 4760 Præstø Formand: Ole V. Jørgensen Telefon: 60648846 E-mail: pbk@fritid.tele.dk Klubnr. 2520000 Reersø Bådeklub Søholmparken 57 4200 Slagelse Kasserer: Flemming Mogensen Telefon: 58527607 eller 20832001 E-mail: fmmogensen@mail.tele.dk Klubnr. 2540000 Dyvig Bådelaug Præstegårdsvej 2 6430 Nordborg Formand: Lejf Møller Hjemmeside: www.db-dyvig.dk E-mail: dyvig@spiler.dk Klubnr. 5280000 Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde Formand: Dorthe Hindsgaul Telefon: 65321237 E-mail: formanden@kerteminde-sejlklub.dk Klubnr. 4150000 Aalborg Sejlklub Skydebanevej 40 9000 Aalborg Formand: Steen Frederiksen Telefon: 40186330 Hjemmeside: www.aalborg-sejlklub.dk E-mail: info@aalborg-sejlklub.dk Klubnr. 8000000 Med disse nye klubber har Danske Tursejleren nu i alt 152 klubber under vingerne, og flere er på vej.


Ta’ på kursus med Danske Tursejlere KOM OG VÆR MED Radarkursus Kurset forsøges arrangeret i løbet af efteråret. Hold øje med hjemmesiden. Søredningskursus DT tilbyder i samarbejde med Falck Nutec og kursusarrangør Nis Christiansen et unikt kursus i søredning. Tid og sted: 9. oktober 2010 og 6. november 2010 – afholdes Falck Nutecs kursuscenter ved Esbjerg Pris: 1450 kr. Tilmelding: Sekretariatet tlf: 70 21 42 42 eller info@tursejleren.dk

Danske Tursejlere søger samarbejde med advokat, som kan bistå vores medlemmer i juridiske spørgsmål med relation til sejlerlivet. Er det noget for dig så kontakt vores sekretariat tlf: 70 21 42 42 eller send os en mail på info@tursejleren.dk

Alle reparationer udføres

Fritz J. Pichler 26 22 51 93

Gør båden forårsklar nu!

Møllevangen 12 - 4220 Korsør fritz@drkm.dk - www.drkm.dk

Jotun bundmaling kan påføres, når du tager båden på land i efteråret

tlf:

kaleche - fortelt til camping - læhegn - solsejl - windbreaks - vinter- & boompresenning

Så er den klar til at sætte i vandet når foråret kommer Båden kan stå på land i 9 måneder m/Jotun bundmaling

Tilbud

799,-

Brandsikring FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m.

gælder t.o.m 30. nov. 2010

Jotun NonStop Low Cu Bundmaling • Selvpolerende

Til rbåde moTo både & sejl

• Unik effekt mod begroning

Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

• Ingen afskrabning eller slibning • Til alle bådtyper op til 45 knob (på alubåde må bruges grå og hvid) Nærmeste forhandler henvises på 75 88 13 02

.dk

www.tursejleren.dk 23


tursejlershop SALG AF SØKORT Sejlsæsonen er igang og husk nødvendigheden af at have opdaterede søkort ombord. Husk at ”papirkortene” ledsages af en CD-rom, som du kan installere på din computer. Kortene er stadigvæk fra ”Nautische Veröffentlichungen” - NV. Kontakt sekretariatet på tlf 70 21 42 42 Husk at oplyse medlemsnummer. info@tursejleren.dk

Campingpas Hvis du camperer, kan DT udstede et campingpas til dig. Vi har brug for følgende oplysninger: Indehavers fornavn, efternavn, adresse, postnr., samt fødselsdato og fødested, pasnummer, udstedelsesdato og sted, nationalitet, og endelig dit medlemsnr. i DT. Skal du til Sverige har du også brug for et tillægspas. Selve passet koster kr. 100,- og tillægspasset koster kr. 35. Henvendelse i sekretariatet.

Vandvejen til Berlin En spændende rejsebeskrivelse for dig der gerne vil gøre turen til den tyske hovedstad til vands. Rejsebeskrivelsen er også god læsning, selv om du ikke har aktuelle planer i den retning. Bestilles i DT’s sekretariat. Pris: 90.00 kr. Kontakt sekretariatet på telefon 7021 4242 Eller på mail: info@tursejleren.dk

Velklædt med tursejlerlogo Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere for vores organisation. Det kan du og din besætning gøre ved at købe vore flotte nye poloer i lækker kvalitet med broderet logo på venstre ærme. Herrepoloer fås i klar blå i størrelserne L-XL-2XL til kr. 140,Damepoloer fås i ceriserød i størrelserne S-M-L-XL til kr. 140,Henvendelse i sekretariatet.

Bådcertifikat DT udsteder bådcertifikater til vores medlemmer og deres både. Du kan rekvirere en bestillingsblanket på www.tursejleren.dk eller via sekretariatet. Ved indsendelse skal du huske pasfoto af ejer samt kopi af slutseddel for bådhandlen. Certifikatet koster kr. 200,Dansk Søredningsselskab DSRS Når nøden er størst, så skulle hjælpen også gerne være nær. Det kan blive tilfældet for dig, hvis du tegner et medlemskab af Dansk Søredningsselskab. Danske Tursejleres bestyrelse anbefaler medlemskab af DSRS, og som medlem af DT koster et medlemskab kun kr. 350,- Henvendelse telefon 27 60 11 00 eller www.dsrs.dk.

Dansk SøRedningsSelskab DSRS

Tryghed · En del af det nordiske netværk · Almen velgørende forening Meld dig ind på

www.dsrs.dk · tlf: 27 60 11 00 24 www.tursejleren.dk

SKABER DU FORANDRINGER? Eller skaber forandringerne dig? Hvis du og din virksomhed vil innovation og udvikling, så skal I holde momentum. Sammen med momen2 kan du skabe en positiv forandringsproces. Hos dig selv og hos dine medarbejdere. hja@momen2.dk · Hans-Jørn Andersen · Eksamineret Coach

momen2 arbejder med udvikling, kommunikation og adfærd. Vi tilrettelægger coachingforløb, der skaber forandring og udvikling i virksomheden og hos dens medarbejdere. momen2 bringer menneskers fulde potentiale i spil.


Ny t s pæ n d e n d e t i l b u d i

T ur s ejler-

sho p p e n

Som medlem af Danske Tursejlere (DT) kan du få en gratis annonce under

”MEDLEMMERNES SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på foreningens

hjemmeside - www.tursejleren.dk

Danske Tursejlere har netop indgået et nyt spændende samarbejde med AP Motorcenter i Højby ved Odense.

AP Motorcenter er en af Danmarks største forhandlere af udstyr til vedligeholdelse af have og park og er i gang med at opbygge en stor marineafdeling. AP Motorcenter har butikker i Odense og i Svendborg samt naturligvis den store internetbutik, som du finder ved at klikke www.apmotorcenter.dk. Som medlem af Danske Tursejlere kan du handle på fordelagtige vilkår, idet du får 15 % rabat på alle vejledende udsalgspriser – dog ikke nedsatte varer. Klik dig ind på www.apmotorcenter.dk, og find dine varer. Ring derefter til Jette Bruun i Marineafdelingen på tlf. 63 95 55 00. Hun vil være dig behjælpelig med dine indkøb. Husk at oplyse dit DT medlemsnummer. Vi får på et senere tidspunkt en adgangskode, så vi kan handle direkte gennem AP Motorcenters hjemmeside. Det vender vi tilbage med oplysninger om i Tursejleren og på www.tursejleren.dk. Vi håber, at du som medlem af Danske Tursejlere får glæde af denne nye samarbejdsaftale. Det store udvalg dækker over følgende produkt­grupper Have- og parkprodukter Fejemaskiner Havefræsere Havetraktorer Hækkeklippere Kantskærere Legetøj Løvsugere Markiser Motorsave Plæneklippere Plæneluftere Trimmer & buskryddere Brugte maskiner

Marineprodukter Anker Ankerkæder Batterier Benzindunke Borde Bundmaling Både Flag Karabinhager Kikkerter Kompas Måtter Påhængsmotorer Redningsveste Toiletter VHF Vandhaner Vandski Våddragter Årer

Lystbådehavne Sydvestsjælland har nogle af Danmarks flotteste lystbådehavne, hvor Korsør, en moderne marina med 450 pladser, ligger smukt ved Storebæltsbroen. Skælskørområdet har en række lystbådehavne, alle med charmerende havnemiljø. Øerne Agersø og Omø har begge hyggelige lystbådehavne og er oplagte stoppesteder på en fredfyldt ferie. I sæsonen har Korsør og Skælskør flere arrangementer i forbindelse med kapsejladser. Blandt andet sommerens store fest i Korsør, hvor stribevis af oplevelser med maritimt islæt præger byen. Svinger man fra landevejen mellem Næstved og Skælskør, ender vejen i det gamle fiskerleje, Bisserup, i dag et blandet samfund, der består af de oprindelige fiskerfamilier og tilflytterne. Agersø er et roligt og uspoleret øsamfund med en spændende natur. Omø er stedet, hvor du selv bestemmer tempoet, hvor den skønneste natur venter lige uden for døren?

Mad med udsigt

Det er altid dejligt at nyde sin mad, imens man kigger på havet. Sydvestsjælland har en del restauranter og caféer med udsigt til havn, hav og horisont f.eks. Agersø Kro, Hos Morfar på Omø, Lodskroen og Fiskebaren i Bisserup, Solsikken i Skælskør, restaurant Lystbådehavnen og Café Bæltstedet samt Fiskehuset v/Broen i Korsør.

www.tursejleren.dk 25


Stem på Årets havn 2010 og vind fine præmier Ikke mindre end 350 havne er med i kapløbet om at blive Årets havn 2010. Du kan være med til at bestemme hvilken havn, der skal løbe med hæderen og vinde fine præmier fra Palby Marine. DT kårer hvert år Årets havn på baggrund af de stemmer, som du og øvrige medlemmer har afgivet, og den havn med den højeste score får overrakt DTs fine pris på bådudstillingen i Bella.

Jeg stemmer på denne havn som Årets havn 2010 ___________________________________

God Bedre Bedst

Blandt de indkomne svar trækker vi lod om to gevinster. I samarbejde med Palby Marine udlodder vi 2 stk. Yeah cykler til en pris af 2.999 kr. pr. stk. Vi beder dig vurdere havnen ud fra 10 spørgsmål, som du kan give karakteren ”God”, Bedre” og ”Bedst”. Send kuponen til DTs sekretariat senest den 1. januar 2011.

Kommentar: __________________________

 1. Er der et synligt havnekontor med brugervenlige åbningstider?  2. Er der mulighed for køb af diesel og benzin?  3. Er toilet- og badeforhold gode og renholdte?  4. Er der aktivitetsforhold for både børn og voksne ?  5. Er der gode indkøbsmuligheder i nærheden af havnen?  6. Er der el og vand i tilstrækkeligt omfang på broerne?  7. Er der fair gæstepriser pr. døgn?  8. Er der bådpladser i alle aktuelle bredder/længder mellem pæle?  9. Er havnens personale flinkt og hjælpsomt?  10. Er der trådløs adgang til internet?

___________________________________

___________________________________

Kære Tursejlere,

Navn: ______________________________ Adr: _______________________________ Postnr.: By: __________________________ E-mail: _____________________________ Medlemsnr: __________________________ Sendes til: Danske Tursejlere, Odensevej 197 A, 5600 Fåborg

Danske Tursejlere har fundet en ny redaktør til Tursejleren. Frank Flemming Pedersen tager nu over, og nogle af jer har måske allerede lagt mærke til navnet, for Frank har været skribent på bladet siden 1. nummer i år. - Jeg siger tak for tilliden og tak for tjansen som ny redaktør. Det har været spændende at være med til at søsætte de første par numre i år. Og det har været meget inspirerende at arbejde sammen med Pia Elers og redaktionen. Jeg lægger mig trygt i kølvandet på den redaktionelle linje, der nu er lagt og følger kursen, som er udstukket.

Sagen er blot den, at jeg har flyttet teltpælene østpå og skal de næste 3 – 4 år arbejde som freelance korrespondent i Kina – fortrinsvis med leverancer til min gamle arbejdsplads, TV2. Derfor er det ikke længere muligt for mig også at være redaktør af Tursejleren, omend det er ærgerligt at skulle overlade roret til min afløser efter blot to numre af bladet.

26 www.tursejleren.dk

___________________________________

Ny redaktør på plads

Det har været en stor fornøjelse for mig at være med til at søsætte jeres blad i en ny og – forhåbentlig – forbedret udgave. Jeg har i hvert fald fået ganske mange tilkendegivelser i den retning, og jeg har da også forsøgt at gå nye veje og lancere en anden slags historier end dem, der ellers har præget Tursejleren.

Tilbage står, at det har været spændende, og ikke mindst har det været fint at mærke jeres engagement. I det omfang det er muligt, vil jeg også gerne fremover bidrage til bladet i form af et par artikler i ny og næ.

___________________________________

Bedste hilsener Pia Elers Beijing

Sådan siger den nye redaktør, der har mere end 25 års erfaring med journalistik og kommunikation. Til dagligt ejer og driver Frank firmaet FFP Kommunikation.


Spørg eksperterne MOTORDOKTOREN svarer

BÅDKONSULENTEN

CARSTEN LUND Overvejer du at købe ny båd, så vil det måske være en rigtig god ide at kontakte en bådkonsulent. Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, hvis man ikke er ekspert på det felt. Derfor har DT lavet en aftale med en professionel bådkonsulent, Carsten Lund fra Beder i Jylland. Han er uddannet skibsingeniør, har været ansat i Lloyds Skibsregister og siden 1998 har han haft sit eget konsulentfirma, Ship-Consult. Carsten Lund kan tilbyde at bistå ved bådkøb ved at gennemgå skibet fra mast til køl og derefter udarbejde en syns- og vurderingsattest ud fra et visuelt fagligt synspunkt. Hvis DT’s medlemmer ønsker at få Carsten Lund til at besigtige en båd, koster det 489,- kr + moms + kørsel. Han kommer gerne over hele landet og er på Sjælland ca. en gang om ugen. Ship-Consult kan kontaktes på 4057 2727 eller ved at sende en mail til ship.consult@mail.dk.

I langt de fleste både skal man helst være under 1,5 meter, og have en livvidde som en ål. Motordoktor Allan udfører reparationer i akrobatisk stil.

Spørgsmål Et medlem har haft kølevandsproblemer med sin Bukh DV 20, som er saltvandskølet. Motoren blev varm under sejlads, og vores medlem havde derfor afmonteret termostaten for selv at løse problemet. Svar fra motordoktoren Dette er ikke den rigtige måde at løse køleproblemet på, idet kølevandet ikke løber gennem motorblokken men derimod udenom og over i udstødningen, uden at motoren bliver afkølet, som foreskrevet af fabrikken. Problemet var derfor ikke termostaten men derimod ålegræs, der havde sat sig i det lange kobberrør, som sidder inde i selve motorblokken. Ålegræs undgås ved at have monteret et søvandsfilter efter kugleventilen til skroggennemføringen. Dette filter kan let renses, hvis der kommer ålegræs eller andre fremmedelementer i. Samtidig kan termostaten virke efter hensigten. Spørgsmål Et andet medlem har også haft køleproblemer med sin 10 HK Sabb motor. Svar fra motordoktoren Det er sandsynligt, at tidens ælde har sat sine aftryk. Det ses ofte, at vandgennemstrømningen mindskes med tiden på grund af rust, der sætter sig i nogle små rør mellem topstykke og motorblok samt udstødningslydpotten. Problemet kan som regel afhjælpes ved at afmontere topstykke og lydpotten, som rengøres, hvorefter man er på søen igen efter et par timers arbejde.

Derudover er han også en del af vores ekspert-brevkasse, og hvis du har spørgsmål, der muligvis også kunne interesse andre, skal du bare maile dem til redaktionen@tursejleren.dk. PS: Hvis nogle af jer har mailet forgæves til bådkonsulenten, skyldes det sikkert, at vi kom til at bringe en forkert mail-adresse i sidste nummer. Det må I meget undskylde - fejlen er nu rettet.

MOTORDOKTOREN

ALAN CHRISTIANSEN Alan Christiansen er Tursejlerens faste motordoktor, som man kan skrive eller ringe til, hvis man vil have gode råd om, hvordan man tackler problemer med motoren eller andre mekaniske dele på båden. Siden Alan blev udlært som mekaniker i 1984, har han stået på hovedet i en motor, både som sejlende maskinmester og skibssmed. Hvis du har spørgsmål, du gerne vil have svar på, så send en mail til redaktionen@tursejleren.dk. Man kan også ringe til Alan på 6087 7791 mellem 18 og 20.

Max-prop

... sejl med maksimal effekt

www.propeller.dk · Tlf. 58 37 09 34 · kmf@propeller.dk

www.tursejleren.dk 27


SØKRAMMARKED SÆLGES

Både sælges 1703010: Hallberg-Rassy, Rasmus 35, årgang 1974, 75hk Volvo penta, bovpropel, Oliefyr, agterkahyt. Pris ide kr. 400.000 Henvendelse: Michael Bergmann Tlf.: 22370336 Mail: pli-99@hotmail.com 1693010: Ketch, kraftig glasfiber, stand god, motor Mercedes hk 42 diesel, længde 12,80 m. bredde 3,60 m. vægt 12.000 kg, dybdegang 2,00 m., langkølet, (en speciel båd).pris 275.000, eller kom med et bud. Henvendelse: Inga Vinther Tlf.: 30428609 Mail: ingav@grenaas.net 1683010: Vibe 30 fods motorbåd pæn og velholdt og med dejlig dæksplads, og stort stuverum, der er 2 sovepladser i agterkahyt og 3 sovepladser for, båden er udstyret med, oliefyr, Lowrance farvekortplotter og ekkolod/fischfinder, VHF, cd radio, autopilot, lader, landstrøm, 12 v og 220v ombord, kølebox, trykvand koldt vand, tv, nyt ledningsnet 2 år og Perkins 4.108 kørt 400 timer , båden er særdeles sødygtig og nem at færdes på også til lystfiskeri. Billeder haves hvis det ønskes. Pris kr. 159500. Henvendelse: Finn bilde Nielsen Tlf.: 40704444 Mail: fbn4@stofanet.dk 1673010: Katamaran Type:Catalac 9 m Hjemhavn:Bork,Ringkøbing Fjord Navn: Brisen Pris:250.000 kr. Mål: 9 m lang, 4,10 m bred, dybgang 0,9 m - Med sine to skrog er den meget pige/konevenlig, da den ikke krænger. Med to motorer er den let at manøvrere, og man kan sejle den alene. Rullefok og storsejl kan betjenes fra cockpittet, der er meget rummeligt. Al styring foregår fra et lukket styrehus. Båden sejlede sin første tur i 1977/78. Vi har haft den siden 1992. Henvendelse: Thomas Kjær, Snerlevej 60, 6880 Tarm. Tlf.: 4040 8632 / 9737 3268 Mail: snerle60@privat.dk

28 www.tursejleren.dk

1602310: Granada Bonita 767 sælges, fantastisk velholdt og velsejlende båd, med 5 køjepladser. Tegnet af Niels Jeppesen. Båden er en af de sidste 3 der er bygget. Bemærk er fra 1997, flot også under dæk, alt træværk er nylakeret, mange sejl, alle i god stand og været hos sejlmager 2010, motormekaniker tjekket 2009 Yanmar 1GM (9hk diesel) Z drev, foldeprobel. Er velegnet både til familie og kapsejlads. Ekkolod, log, to batterier, porcelænstoilet m.m. Forårs klargjort, ligger tip-top søsat og klar til sejlads fra Kalkbrænderihavnen i København. Se bådnyt test. Pris: 178.500 kr Kontakt venligst Jan R. Larsen pr mail: jlarsen6@csc.com eller mobil: 29236343 1572110: Safir 1969, 32 fod, 197 cm bred, dybde 141 cm. Fremragende sejlegenskaber, Elvstrøm rullegenua + fok, storsejl, spinnacher, Soldrevet autopilot + ekkolod, bådstativ, ny sejlpresenning. Marina påhængsmotor 4hk. Henvendelse: Ole Jensen, Redsted Mors Tlf.: 97762524 Mail: toppernet@dlgpost.dk 1522011: LM 24 fra 1976 med renoveret motor og ny fok fra 2008. Til salg grundet alder. Henvendelse: Egon Jensen, Erslev Tlf.: 97746298 eller 27699061. 1532010: Meget original Coronet 31 Seafarer. 2x210 hk nyere Volvo Penta V6 benzin motorer. Varmt vand, fyr, 12/230V, holdingtank, farve kortplotter, køl, DSC etc. Kr. 319.900,Henvendelse: Andre Kyrval, Præstø Tlf.: 40601310 Mail: andre@kyrval.com 1542010: Ramin 785/Skagerrak 800 motorbåd fra 1987, søsat 1988. 27 fod, 5-6 sovepladser. 77hk m/turbo diesel, ferskvandskølet, indenbordsmotor m/ fast aksel, skrog af glasfiber, meget Lækker teaktræsaptering i cockpit og kahyt. B-2,80 dybg. 0,80, 2500 kg. Velsejlende Norsk motorbåd fra Arendal. Toilet m/ håndvask, holdingtank 140 L, ferskvandstank 140 L, dieseltank 104 L, køleskab, flammefri komfur, GPS, ekkolod, VHF, div. Fortøjninger, ankre m/blytov, fendere, vinterstativ (metal) 7 redningsveste, meget velholdt båd, skal ses. Pris kr. 325.000,- Henvendelse: Børge Huscher, Skælskør Tlf.: 58192946 eller 24240946 – Mail: huscher@mail.dk

1552010: Hallberg Rassy 312 sejlbåd fra 1986, Volvo Penta diesel 27 hk, 5 sovepladser, farve kortplotter, oliefyr, trykvand + varmt vand, køleboks, redningsflåde, vinterstativ + mastevogn i rustfri stål. Storsejl på rulle, bovpropel, teakdæk, cockpittelt, VHF radio + selvstyrer. Pris 539.000.Henvendelse: Freddy Larsen, Stege Tlf.: 23228192 Mail: rich1@post.tele.dk

1511910: Jupiter 33 fra 79 med 2x120hk Ford Sealion indenbords motorer ferskvandskølede. Båden er velindrettet med 8 sengepladser, hvoraf 2 er placeret i selvstændig stor agterkahyt. Der er fuld ståhøjde overalt, badeværelse med toilet, vask, brus og koldt/varmt vand. Båden er moderniseret og står sejlklar. Den er meget veludstyret med centralvarme, navigationsudstyr, radar, computer med C-map, alarm, projektør. Sejler stabilt også i hårdt vejr. Salonen indeholder køkken med varmt/koldt vand, komfur inkl. ovn, køleskab og spiseplads til 8 personer. Pris kr. 425.000,- Sælges pga. dødsfald. Henvendelse: Bodil Vonsild Tlf.: 86992530 eller 25321434 Mail: vonsild@mail.dk

1501910: Saga 27 motorsejler. Søsat i 76 med Buch motor fra 84. Nekita er 100% i orden og sejler godt med eller uden mast. Den er lige kommet i vandet i Åbenrå og er nymalet og poleret. Alt hvad man kan tænke sig medfølger og meget udstyr er helt nyt. Den er klar til at sejle af sted. Pris kr. 160.000


SØGES -KØBES Henvendelse: Jan Huusmann, Agerskov Tlf.: 40794764 Mail: gerdahuusmann@hotmail.com 1491910: LM 27 sælges årgang 76 motor 30hk Ford. Rullefok, storsejl lidt brugt GPS Garmin. Selvstyre, varme, ligger i Rantzausminde Havn. Henvendelse: Ejner Rasmussen, Gudme Tlf.: 51291048 Mail: ingelejner@hotmail.dk 1481910: 16 fods styrepult speedbåd med ny 30hk 2takt motor og trailer sælges. Pris kr. 48.700,- Båden er godkendt til 7 pers. af Norsk Veritas. Medfølger 25l tank, anker, fortøjninger. Henvendelse: Bent Pedersen, Svendborg Tlf.: 26552737 Mail: hannewinther@thuromail.dk 1461810: Stingray 200CS, Motorbåd, årg.2004 Kr. 238.000 Skrogmateriale: glasfiber Størrelse: 20fod Sovepladser: 3 Motor: Mercury 120 HK, diesel, ferskvandskølet, indenbordsmotor Supplerende tekst: Velholdt, med service og bundmaling. Motoren kun 108 h. Opbevaret indendørs. Plads til 4 pers i båden. Kemisk toilet i kahytten. Havne-pressenning og kaleche, samt Mooring-pressenning, kompas, dybdemåler, fortøjninger, anker og 4 fendere. 140 L tank tillader ture på ca. 10 timer. Har en top hastighed på ca. 75 km/t. 2000 kg Ohlmeier trailer medfølger. Evt. bytte med 4,5-5m, RIB gummibåd m. sidde-styrepult og komfort pladser. Henvendelse: Finn Hansen, Aalborg Tlf.: 23324666 Mail: finn_m_hansen@hotmail.com

1210410: Jupiter 33. Årg. 74, 2 stk. 106hk Volvo Penta diesel. autopilot, VHF- radar- varme- farveekkolod- trykvand- vandvarmer- komfur mm. Bådstativ kr. 360.000,Henvendelse: Petersen, Odense Tlf.: 21431545 Mail: lola3@mail.dk

1471910: Volvo foldepropel 15x9 , Bella sælges grundet køb af ny båd. Propellen passer til Maxi 84 og er kun brugt 1 sæson. Original faktura medfølger. Pris kr. 2.500,Henvendelse: Lars Matthiesen, Helsinge, Tlf.: 48285150 Mail: v-m@mail.dk

Bådudstyr sælges 1663010: Brugt Ford 6 cyl. med turbo går godt kan høres i båd. Giv et bud. Henvendelse: Benny Kleemann Tlf.: 32579446 Mail: hr.kleemann@sol.dk 1653010: Ferskvands Separator Pur Power Survivor 80 E 12 v 25,4 liter i timen har kun været monteret aldrig brugt nypris £ 4,495,99 Afhentningspris kr. 10.000 Henvendelse: Gunnar Kristensen Tlf.: 20835630 Mail: nordsoeschart@esenet.dk 1643010: Nyt rødt storsejl til fiskekutter på 35 tons højde 5,80 længde 4,90 i top 4,40 højde i bag 3,40 afhentningspris kr. 2.000 Henvendelse: Gunnar Kristensen Tlf.: 20835630 Mail: nordsoeschart@esenet.dk 1633010: Det levende søkort 2009 kr. 400,- Henvendelse: Frank Petersen Tlf.: 20208408 Mail: nordstar@live.dk

1431710: Super velholdt jagtmotorbåd lærketræ på eg med aluminium dæk for og agter, 8 m. Volvo Penta D 55HK årgang 2006, Simrad Navigator årgang 2000, autopilot Raymarine ST 5000 Årgang 2007. Henvendelse: Torben Jacobsen Tlf.: 40339307 Mail: et@elvis.dk

1623010: Furono Radar model 1721årg. 99 kr. 8.000 Eno 2-blus RF m. eltænding i original emballage kr. 1.500. Volvo Penta Drev DP som dele kr. 4.500 Henvendelse: Frank Petersen Tlf.: 20208408 Mail: nordstar@live.dk 1582210: Kraftig Bådvogn, passende til 31 fods motorsejler, 7 tons sælges kr. 2.500,Henvendelse: Verner Frederiksen, Odense Tlf.: 28608238 Mail: vernerf@webspeed.dk

1441710: Gummibåd Pro Marine årgang 2009 7,5 fod 2 personer. Fast bund. Oppustelig køl. Årer medfølger. Motor max. 4hk kan benyttes. Aldrig brugt. Kr. 3.200,Henvendelse: Ejler Degnebolig Tlf.: 20418506 Mail: degnebolig@os.dk

1562010: 3 bladet Volvo Penta foldepropel 15x10x3 RH m/nav til 25mm. Skrueaksel 4 år gammel uden skader sælges. Ny pris kr. 14.000 sælges for kr. 5.000. Henvendelse: Erhard Rasmussen, Herning Tlf.: 40188403 Mail: egr@kabelmail.dk

1451810: Storsejl ældre MP storsejl. Masthøjde 9,80m, Bommål 3,70m, er gennemgået af sejlmager 2009 Pris kr. 1.200,Henvendelse: Poul-Jan Petersen, Faaborg Tlf.: 40159206 Mail: pouljan@stofanet.dk 1230510: Mercruiser 2,8 tronic sælges, gået 300 timer, virkelig god motor. Årgang 2002 er næsten ikke brugt. Perfekt motor til større motorbåd. Kan prøves i båden. Henvendelse: Freddy Olesen, København Tlf.: 26747499 Mail: freddy_olesen@ofir.dk Søges 1612310: Sejler-ledsager - Havnens mest velsejlende ark: En dejlig 24 fods sejlbåd, hund, kat og en skipper, som dåner fra tid til anden. Kortere ture og længere, hvis det er hyggeligt, muntert og røgfrit. Du skal kunne det hele selv, for det tilfælde, du/vi får brug for det. Hvis du er gift el. lign., og af det andet køn, vil jeg gerne at vi alle tre mødes, for at undgå gråd og tænders gnidsel. Kom glad. Henvendelse: Scarlet, Dragør Mail: dyrefryd@yahoo.dk Som medlem af Danske Tursejlere (DT) kan du få en gratis annonce under ”MEDLEMMERNES SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på foreningens hjemmeside - www.tursejleren.dk SÅDAN GØR DU Gå ind på www. tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

www.tursejleren.dk 29


EBA øn ske r m e r e f æl l es e u r o p æ i s k f od s lag i lov g i v n i ng Af Hartvig Rasmussen European Boating Association arbejder ihærdigt for at få mere ensartede regler for sikkerheden til søs og på miljøområdet i Europa.

konsekvens, hvilket ikke er med til at øge tilliden til deres værdi og fornuft. Derfor vil EBA (European Boating Association) gerne have en mere ensartet linje i lovgivningen, således at alle europæiske lande er omfattet af enslydende regler. Det var en af konklusionerne på forårets EBA-møde i Amsterdam. Standardregulativ om bundmaling Carl Gerstrøm fra EBA kunne orientere om, at bestræbelserne på at udvikle en effektiv bundmaling, der kan forhindre begroning, men som også tager hensyn til miljøet, endnu ikke har båret frugt. Men arbejdet fortsætter. Danmark har de mest strikse regler for bundmaling i EU, og ikke engang Sverige er mere restriktivt. EU arbejder i øjeblikket på at lave et standardregulativ, så der bliver ens regler for bundmaling i EU. Det kan have den konsekvens at nogle af de stoffer, der i dag er forbudt i Danmark, igen må anvendes. For at skabe lidt klarhed over de regler, der gælder i EU, er EBA ved at etablere en database, hvor de forskellige landes regler for bundmaling og affaldsvand kan læses.

Stod det til EBA, vil nye og ensartede regler bl.a. om brug af bundmaling blive indført hurtigt i EU.

Det kniber lidt med den europæiske harmonisering af lovgivningen, der gælder for både sikkerhed og miljø inden for søfart og sejlads. Nogle af de mange forskellige love og regler, som gælder landende i mellem, virker forvirrende og uden

Sikkerhed forbedres Der arbejdes på at gøre redningsveste mere sikre ved bl.a., at der fremover skal være stropper ned omkring benene, som vi i dag kender det fra børneveste. Stropperne skal være så stærke at den person, som bærer redningsvesten, kan løftes op i vesten. For at selen rundt om brystet ikke skal glide over hovedet, så skal harness fremover konstrueres med en strop rundt om livet.

Tid til teknik På mødet var der også tid til at fokusere lidt på den nye teknik, der skyller ind over sejlerne. Der er konstrueret en ny elektronisk radarreflektor, som modtager et radarsignal og sender det elektronisk tilbage igen. Den nye type reflektor har den fordel, at den ikke fylder ret meget, og er mere praktisk og anvendelig. Ulempen er, at den endnu er ret dyr i anskaffelse - ca. 800 €. AIS AIS (Automatic Identification System) bliver mere og mere udbredt. Der er udviklet AIS transpondere, der placeres på bøjer f.eks. Og der bliver produceret AIS sendere, som anvendes som personlig ”mand over bord” sender. Senderen aktiveres, såfremt den pågældende falder over bord. Alle skibe med AIS vil derved straks kunne se, at der er faldet en person over bord og hvor. På kanalstrækningen mellem Bremen og Minden i Tyskland er der denne sommer forsøg med AIS på alle erhvervsfartøjer. Fordelen er at AIS kan se omkring hjørner, hvilket radaren ikke kan. Samtidig får fartøjerne mange flere oplysninger om hinanden. AIS på fritidsfartøjer kan måske blive fremtiden. Konferencen berørte også EBAs arbejde for at få udarbejdet ensartede europæiske retningslinjer, så der kan indføres et ens sejladscertifikat for hele EU (ICC - International Certificat for Operators of Plesaure Craft).

• Alu-, rustfri stål- og smedearbejde på erhvervs- og fritidsbåde • Ilægning og reparation af bådmotorer, skrueaksler m.m. • Glasfiberarbejde - reparation og nybygning armet tor opv Aut. forhandler af:

TP

Smede- & Maskinservice

S al og maskinhted s k vær

Vinter eftersyn

SPAR 15% Gælder i nov. & dec.

v/Thomas Pedersen

Havnevej 6 · Langø · 4900 Nakskov · Tlf. 54 94 35 25 · 20 46 31 72 30 www.tursejleren.dk


www.tursejleren.dk 31


UMM Magasinpost 46610

Stemning og udsigt er i top fra Fiskehuset på Enø. Og ned glider både fisken og de kolde drikke.

Et stykk e m e d f jordre jer o g so mm e ri dy l At livet ikke er det værste man har, er så sandt som det er sunget, når den kølige hvidvin og de friske fjordrejer nydes sammen med Enøs sommeridyl. Solens første stråler rammer de små morgenduelige fiskekuttere, som så småt er ved at stå ud i Smålandsfarvandet efter nattens fangst. Bageren har for længst slået døren op og tidligt purrede turister og sejlere afgiver deres bestillinger med accenter fra både indland og udland. Enø er vågnet, og snart vil det myldre af liv ikke mindst på stranden, hvor badedyr og solcremesindsmurte badegæster glinser i den stærke sol. Her i krumningen på Karrebæksminde Bugt lige ved indsejlingen til Karrebæk

Fjord ligger Enø, der har en magnets tiltrækningskraft på folk fra det lokale opland og fra fjernere egne. Og det forstår man godt, når man en sommerdag lægger vejen forbi. Småbutikker i de gamle fiskerhuse frister med kunsthåndværk og hjemmedesignet tøj, antikviteter og gammelt kram. Lystfiskere prøver lykken og evnerne i sejlrenden, og ikke så sjældent bider både skrubber og ål på krogen. Børnene trækker af sted med deres forældre. Ishuset har åbent og inden længe er der gang i både softice og servietter. Inde fra fjorden anes turbåden M/S Friheden, som fragter gæster på en rundtur fra Næstved til Gavnø og Karrebæksminde. Snart lægger den til lige ud for

Fiskehuset Enø, hvor der bydes på livsbekræftende lækkerier. Fiskehuset Enø ligger direkte ned til vandet. Her losser fiskerne deres friskfangede fangst direkte foran butikken. Et syn som især børnene får meget ud af. Og mens den klassiske fiskefilet med remoulade sættes til livs af de ganske unge, så vælger de mere modne gæster at forkæle smagsløgene med andre lækkerier. Livet leves langsomt og intenst med udsigten til kold hvidvin, friske fjordrejer og det mangfoldige leben langs kanalen ved Enø.