04.2007 - Tursejleren

Page 1

Tursejleren Jubilæums-udgave

Danmarks Tursejlerforening

Nr. 4 november 2007 · www.tursejleren.dk

DT fejrer sine første 15 år INDHOLD Foreningsside..........................2 Skipperen har ordet................4 En DT-veteran ser 15 år tilbage......................5 Turberetninger........................6

Nye både...............................10

Medlems-service...................22

Efterretninger for tursejlere.. 14

Sikre trailerbåden mod tyveri.............................25

Redaktøren gør status........... 17 Søredning.............................. 18

Søkram-markedet.................26

Råd når båden skal i vinterhi................................20

Nye helikoptere til søens flyvende engle.............28


Tursejleren nr. 04-07 Danmarks Tursejlerforening (DT)

Sekretariatets åbningstider og adresse

Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boat Association (EBA)

Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet medlemsblad og forsikringsordningen: Alle hverdage kl. 10-13.00 - desuden torsdag kl. 17-19.00 Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197A, 5600 Fåborg · Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451 E-mail: forsikring@tursejleren.dk og bente@tursejleren.dk HUSK, at oplyse medlemsnummer

Forretningsudvalget Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup Tlf.: 6610 9870 · E-mail: mogens@tursejleren.dk

POWER, PRECISION, PASSION.

Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk Kasserer: Judith Ditlevsen, Møddebrovej 15, 8355 Solbjerg Tlf.: 2122 0098 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk Øvrige hovedbestyrelse Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde · Tlf.: 4640 1001 E-mail: villy@tursejleren.dk Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj · Tlf.: 4353 0497 E-mail: stig@tursejleren.dk Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart Tlf.: 4016 7425 / 6440 1425 · E-mail: erik@tursejleren.dk Suppleanter: 1. Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S Tlf.: 6615 1728 · E-mail: leifnielsen@tdcadsl.dk 2. Tina Meir, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg Tlf.: 7513 7290 · E-mail: d.p.service@esenet.dk Medieudvalget Stig Førsting · Tlf.: 4353 0497 · E-mail: stig@tursejleren.dk Harly Foged · Tlf.: 4731 2892 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

www.princess-danmark.dk Princess Yachts Danmark

Hundige Havn · Hejren 11 · 2670 Greve Tlf. 7026 8484 · info@princess-danmark.dk

Flybridge and Sports yachts from 42 feet to 25 metres

Tursejleren

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

ISSN: 1603-3329 Oplag: 8.000 stk. Redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til Presseloven Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892 Fax: 4731 2852 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Annoncesalg

Dorte Schlünzen, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde Tlf.: 7695 1702 / 2177 0826 · E-mail: ds@peoffset.dk

Sats og tryk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 01/08 - den 9. februar 2008

Forsikringsordning Jylland: Børge Nygaard, Vivaldisvej 135, 9200 Aalborg SV Tlf.: 9838 1619 · Fax: 9838 0719 · E-mail: b.nygaard@fritid.tele.dk Fyn: Hartvig Rasmussen, Fribertsvej 12, 5300 Kerteminde Tlf.: 6532 4697 · Fax: 6532 4693 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk Vestsjælland og Lolland Falster: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng · Tlf.: 5885 3543 · Fax: 5885 3540 E-mail: poulerik.@tursejleren.dk

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt stof og annoncer til Tursejleren nr. 01/08 er lørdag den 19. januar 2008.

Forsidefoto: Sejlsæsonen er slut for denne gang, og der er stor travlhed i landets havne i disse dage med at gøre bådene klar til vinterhiet. Her er det i Marbæk Lystbådehavn ved Frederikssund.

Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk


! "# #$ %$ &" '() * #" ) $ !& %+ %! #,!& -+ !&

+* -

. ( /

0 1

/

* /

!" # $ %#

3+ +% 3!" , ' "!$&! -+,! ! '() 4

5

& 5

. + 5

4 2(/5

#$ %$ &"!$5 '/ .

5

- *2

!* 5

(

>

= 3 &

6667807666 79:8 %;(!&-+,& ,

) /

%

3 &

@

* * . <<<

+ 5 ????????????????? Nr. 4 November 2007


Skipperen har ordet

Sommer/Efterår Vi må jo konstatere, at den gode danske sommer desværre udeblev i år. Mange havde ”satset” på den, men er nok blevet lidt skuffede over resultatet. I vores egen marina kunne vi høre personalet tale om, at fastliggerne ikke sejlede ud, og resultatet var, at der var færre pladser ledige til gæstesejlerne. Men der blev jo trods alt alligevel en sæson ud af det. På vor vej rundt i de danske vande og marinaer kunne vi se, at mange af vores gæstende medlemmer blev liggende 1-2 dage ekstra på grund af vejret. Der blev hygget i bådene og stresset af fra den travle hverdag og ”det er jo ikke så ringe endda”. Nu står efteråret så for døren, bådene skal på land og have en pause i vinter. Om klargøringen af dem for vinteren kan I læse andet sted i bladet. Vi går en kold og mørk tid i møde, men heldigvis forsødes den af julemåneden, og mon ikke der ligger en del ting til båden under juletræet i år.

DT´s fødselsdag Vores forening runder mod slutningen af året de 15 år. Det får os i bestyrelsen til at juble og derfor har vi besluttet at kalde denne udgave af Tursejeren for et ”jubi-blad” . Vi er stolte og glade over de 15 første år, som har vist medlemsfremgang i hvert af årene, og vi satser på, at også de næste 15 år vil gøre det. Læs nærmere om vores første 15 år på næste side.

Arbejdstøjet fundet frem I skrivende stund er vi i gang med forhandlinger om en ny aftale vedrørende vore bådforsikringer. Vi er optimistiske og håber, at medlemmerne kan få billigere præmier fremover. Samtidig gør det nok heller ikke noget, at en god forsikring til en fair pris vil virke tiltrækkende for nye medlemmer. Det vil give os nye muligheder for at iværksætte tiltag til gavn for os alle i Danmarks Tursejlerforening. Allerede nu er vi gang med forberedelser til den store bådudstilling i Bella Center næste år og ifølge de oplysninger jeg har, er der allerede optaget for bådudstillere. Så det tegner til en stor og god udstilling for os bådfolk. Vi har også meldt vor deltagelse, så vi på traditionel vis kan møde mange af vores medlemmer til en snak under et pusterum i rundturen på udstillingen. Til orientering kan jeg oplyse, at vi arbejder med flere ting, der vil gøre det yderligere attraktivt at være medlem hos os. Men mere herom nærmere i det nye år. Redningsveste Endnu en sejlsæson er forbi, og vi må konstatere, at mange af os ikke får redningsveste på, inden sejladsen starter. Flere er des

værre også omkommet i år, fordi de ikke havde vesten på. Også det kan I læse om andet sted i bladet. Lad os love hinanden, at det vil ikke være sådan i næste sæson! Jeg skal også erindre om, at der nu er politiovervågning i vores farvande, og det er bl.a. politiets opgave at påse, om vi har godkendte veste med i båden til alle ombordværende. Hvis ikke kan der vanke bøder. Det er der jo ingen grund til at få, når det i værste fald kan være med livet som indsats. EBA-møde Vi har deltaget i det årlige efterårsmøde sammen med vores kolleger fra de andre EU-lande. Her drøftes mangt og meget af interesse for os sejlere i EU´s indenlandske og kystnære vande. Blandt mødets meget vigtige emner var der et, som påkaldte sig særlig opmærksomhed, nemlig om lystfartøjer skal vige for erhvervsbåde. Det synes de øvrige deltagende lande ikke særligt om, og vi heller ikke. Jeg kontaktede formanden for Dansk Sejlunion på mødet, og vi var enige om at gøre fælles front mod forslaget. I øvrigt sammen med Langtursejlernes forening. En skrivelse herom vil blive fremsendt til rette myndighed her i landet, og vi håber så, vores henvendelse bærer frugt. Ønske i god tid Som dette afsnits overskrift antyder, vil jeg her i årets sidste blad, på foreningens vegne, ønske alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul samt et godt nytår. Samtidig udtrykkes ønsket om, at vi også i det kommende år vil være fælles om en indsats for tilgang af nye medlemmer - det være sig såvel af klubber som enkeltmedlemmer. Vi ”ses” igen i 1. udgave af Tursejleren 2008. Men indtil da – følg med på vores hjemmeside, www.tursejleren.dk, hvor nyt af interesse for medlemmerne vil blive bragt. Med tursejlerhilsen Mogens Hansen.

Sail Makers

Vinter tilbud på nye sejl i den højeste og bedste kvalitet

Vinter tilbud på sejl, eftersyn og presenninger. Vi afhenter dine sejl reparationer på havnen efter aftale.

Få et godt tilbud på en lazy bag

Vi laver alt inden for: • Sejl, rulleforstag og div. tilbehør til sejlbåde • Presenninger til bl.a. caféer, altaner og div. solafskærmninger • Logoer og reklamer til bil, båd og bygninger – og udfører alle former for reparationer. Vi vil altid være friske på nye udfordringer. Oplev en forskel med kvalitet og service. Kontakt Peter Havn, telefon 23 60 12 14 · Søren Andersen, telefon 41 12 06 18 · Sankt Annæ Gade 57 · 1416 København K – Eller besøg vores hjemmeside på www.neilprydesails.dk


En veteran ser tilbage på DT´s første 15 år

Af : Judith Ditlevsen kasserer

I anledning af at det er 15 år siden Danmarks Tursejlerforening (DT) blev stiftet, har jeg, som den sidste aktive af stifterne, fået den vanskelige opgave at komme med et ”tilbageblik” over de 15 år som jeg erindrer dem. Jeg har haft så mange oplevelser, og der er sket en så stor udvikling, at der kunne skrives en bog om det. Men jeg har valgt kun at beskrive, hvad der ligger som baggrund for stiftelsen af foreningen. Der er et ordsprog der siger ”at intet er så galt, at det ikke er godt for noget” og det er sandt langt hen ad vejen, for det var faktisk på grund af et nederlag, at DT blev stiftet. Jeg blev headhuntet til kassererjobbet i Danmarks Motorbåds Union (DMU) af foreningens daværende formand Allan Christensen i starten af 1992, uden jeg viste ret meget om foreningen. Det viste sig imidlertid hurtigt, at det lignede et konkursbo og, at der ikke var enighed i bestyrelsen om ret meget. Udgifterne og forpligtelserne var langt større end indtægterne, og derfor var der da også oparbejdet en ret stor gæld. Jeg fornemmede også ret hurtigt, at hovedbestyrelsen havde store problemer indbyrdes. Allan Christensen og jeg arbejde på højtryk for en redningsplan, hvilket også så ud til at lykkes. Men det korte af det lange så var uenigheden i foreningen så stor, at den siddende bestyrelse fik et mistillidsvotum ved en ekstraordinær generalforsamling i december 1992 og gik af. Den nyvalgte bestyrelse bestod af sjællændere. Det var dermed hovedsagelig de personer, der boede vest for Storebælt som blev væltet. Efter generalforsamlingen så vi lidt nedtrygt på hinanden, indtil det gik op for os, at det i virkeligheden var os, der havde trukket det længste strå. Vi var ”frie og uden ”lig i lasten” til at starte på en frisk.

Her stod vi så 8 personer med en masse gode ideer og en fantastisk entusiasme, og da det ikke skortede på opfordringer fra klubber, blev ideen til DT søsat den 15. december 1992 på Odense Banegård og endelig stiftet den 23. december 1992. I min familie plejer vi at fejre Lillejuleaften med lidt godt at spise og lave de sidste juleforberedelser i køkkenet. Men det år tror jeg min mor var ved at blive ret irriteret på mig, for jeg blev ustandselig ringet op, og min mor spurgte ”vil du ikke godt sige mig, hvad foregår der?” Jo, jeg har da lige være med til at stifte en upolitisk landsorganisation for klubber og enkeltmedlemmer i Danmark med navnet Danmarks Tursejler Forening. I starten var navnet i 3 ord men er ved en generalforsamling senere ændret til to ord.

Alle ved sikkert, det er et slid at starte en ny virksomhed, men jeg kan godt sige, det er ikke mindre slidsomt at starte en forening og få en udvikling sat i gang, der berettiger til foreningens eksistens. Vi fik startet et godt samarbejde med forsikringsselskabet Tryg, så vi kunne tilbyde medlemmerne en fordelagtig forsikringsordning på deres båd. Vi har deltaget i alle bådudstillinger, siden DT´s start. Den først bådudstilling var allerede foråret 1993 i Fredericia hvor vi måtte ud og sælge ”varer” for at få det nødvendige materiel, der

skulle bruges. Alt blev gennemført i professionel stil, ja selv påklædningen var der tænkt på. 30 gange har vi nu haft den direkte kontakt med medlemmerne på udstillingerne. Uden de klubber og enkelte medlemmer, som støttede op om foreningen fra starten, tror jeg ikke, det var lykkes at komme videre. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for den tillid, der blev vist bestyrelsen den gang. Vi fik det første medlemsblad på banen i september 1993 i A5 format som lignede en meget skrabet model af et lille klubblad. Her var Tryg forsikring behjælpelig, idet de tegnede den første annonce. Belært af hvad vi havde set i DMU, har vi lige fra starten været meget bevidst om udgiftsniveauet, hvad bladet angår. Tryg var også behjælpelig med at stille bærbare PC´ere til rådighed for os. Det var på en sådan, jeg lavede foreningens regnskab på et ”lånt” regnskabsprogram. Ved denne fremgangsmåde og sparsommelighed fik vi efterhånden lagt et godt økonomisk fundament, som jeg siden har ”værnet ” meget om. Foreningen udvikler sig, og i 1997 holdt vi tre Tursejlertræf og et medlemsantal på ca 3400. Vi har fået etableret et Havne og Miljøudvalg. I 1999 begynder der at opstå alvorlige problemer i bestyrelsen, fordi opfattelsen af, hvordan foreningen skulle drives for at udvikle sig og andre ting, som det vil være for omfattende at beskrive her, resulterede i to meget turbulente år med trusler, retssager m.v. - noget af det værste jeg har oplevet. Da tingene var sat på plads,

og vi igen var i smult vande, kom der virkelig turbo på udviklingen i Foreningen. Vi gik fra Amatør til professionel ledelse forstået sådan, at vi har benyttet os af ekstern ekspertise, hvor det har været nødvendigt, og det har vist sig at være den rigtige kurs. Når man i dag læser Tursejleren er der vist ingen, der er i tvivl om den store udvikling, der er sket på alle fronter de senere år. Personligt har det været en stor oplevelse at være med til at ”bære” foreningen gennem 15 år, og hvis den ånd, som hersker i foreningen nu fortsætter, er jeg sikker på, at der vil blive opnået endnu bedre resultater til fordel for medlemmerne i tiden fremover.

ideen til DT blev søsat den 15. december 1992 på Odense Banegård og endelig stiftet den 23. december 1992. Nr. 4 November 2007


Tursejlads:

Struer-Bornholm 800 sm tur retur i motorbåd Familien Jønsson, fra Bork Bådelaug, brugte ferien til en rundtur til Bornholm i deres ”Princess 414”. Den foregik i ro og mag på de planlagte tre uger. Med på turen havde Vagn og Helene deres tre børn: Nanna, 2 Natashja, 4 og Jimmi 13 år. Her er Helenes logbogs beretning fra turen. 6. juli: Endelig sommerferie. Vi tager til Struer, hvor båden nu har ligget og ventet i tre uger, og får pakket ud. Går tidlig til køjs. 7. juli: Vi sejler fra Struer ved 6-tiden, får lidt brændstof på i Ålborg og når Hals ved kaffetid. 8. juli: Vågner friske og udhvilede. Sejler ud i Kattegat. Det er meget spændende, fordi vi aldrig før er kommet længere end til Aalborg. Planen er Helsingør. Men ca. 25 sm ude sætter den ene motor ud. Der er sort af sod i hele motorrummet og helt op i kistebænkene. Gode råd er dyre: Skal vi vende om eller fortsætte til Anholt? Kikker i havnelodsen og ser, at der skulle være et motorværksted på øen. Vi vælger at forsætte dertil. Da jeg får gjort lidt rent omkring motoren, kan Vagn se en revne i bøjningen mellem turboladeren og udstødningsslangen. Manden der har diesel tanken er også den lokale smed, og han kunne heldigvis svejse den. Jubi! Den planlagte tur til Bornholm kan fortsætte.

piger og barnevogn. Går op og spiser i gæstehuset. Lækker mad, pigernes burger er pyntet flot op. Den øverste bolle står op med en pind, så det ligner sejl, rundt om den nederste er der chips. Går tidligt til køjs. 11. juli: Sejler allerede kl. godt 4. Vælger at sejle øst om Bornholm med vind 3-4 m/s fra V. Målet er Neksø, hvor min søster bor med sin familie. Hammershus, og hele det østlige Bornholm fra vandet. Men det er fuldt af alger. Lidt efter vi er ankommet til Neksø, bliver vi budt velkommen af nogle lokale folk. De vil lige høre, om det er Bork ved Ringkøbing fjord, vi kommer fra. En af dem har været gift med en borkbo. Noget af det første vi gør er at købe et bornholmsk gæsteflag: Rødt med grønt kors. De næste dage går med at være sammen med familien. Min mor og far er også på Bornholm. 16. juli: Nu vil vi om på den anden side af øen. Vejret bestemmer, hvilken vej vi skal sejle. Det bliver til styrbord altså syd om

Gennem falsterbokanalen

Jimmis beretning

På de lange strækninger, der tog flere timer, s sov, læste, styrede skibet og passede pigerne. båden og cyklede. Jeg fik set en masse. F.eks s plads, Rubinsøen på Bornholm, og var også i

09. juli: Vækkeuret ringer kl. 4.30. Vi regner med at sejle kl. 5, fordi vi er blevet forsinkede p.g.a. skaden, men vejrguderne synes, vi skal sove lidt længere. Ved 8-tiden snakkede vi med de lokale fiskere om vejret. De sagde, at det blæser fra alle sider. Så tog vi os en gåtur rundt om øen. Kikkede lidt, fordi hovedgaden stadig bare er en grusvej. Hen under middag lagde vinden sig noget. Mange sejlede, så det gjorde vi også. Efter et par timer var der tordenvejr bag os, og det gav op til to meter høje bølger. Nåede Helsingør til aften. Her møder vi hr. og fru Moesgård. De kom lige fra Bornholm. 10. juli: Efter morgenmad, oprydning og med pigerne på flybridgen, sejler vi fra Helsingør. Vinden er fra SV og ca 8 m/s. Det er en dejlig tur gennem Falsterbokanalen. Da vi kommer ud i Østersøen blæser det op til 10 m/s. Gætter på 1,5 m. høj bølger. Da vi ankommer til Ystad, er her godt fyldt op. Vi ligger uden på som nr. 3. Det er ikke lige vores kop te med to små


Kronborg rundes på vej mod Bornholm

spillede jeg gameboy, Sejlede meget i gummiså jeg, Anholts flyveJoboland.

Bornholm. Det vil sige, vi har sejlet rundt om øen. Algerne er blevet endnu værre, så vi har heller ikke været ude at bade, selv om vejret har været i top. Målet er Hasle. Inden vi når frem, er vinden i nord, så der kommer en del vand ind over båden. Godt det er så varmt. Her i Hasle nyder vi igen at være os selv. Får gået en del. Røgeriet får dagligt besøg af os. Køber Krølle-Bølle og hans lille søster Krølle-Borra. Krølle-Bølle er Bornholms nationaltrold.

Familien Jønssons båd, en Princess 414 har en marchfart på ca. 10 knob.

19. juli: Nu vil vi hjemover igen. Lige da vi sejler ud, er der krydsende dønninger. Natashja bliver søsyg. Efter 1 time er Østersøen næsten blank. Solen skinner. Natashja frisk igen. Der er godt nok trafik her ude ved Bornholmsgatten. Vælger igen at sejle igennem Falsterbokanalen. Ankommer ved kaffetid til Dragør. Dragør er en spændende by. I den gamle bydel er gaderne kun en bils bredde. I havnen kan vi følge med i trafikken på Øresund. Ude ved Øresunds-

broen kan vi se bilerne komme op af tunnelen. Her er ingen alger, så vi får badet. 2l. juli: I dag vil vi til Gilleleje. Det småregner, men det gør ikke noget. Da vi ankommer, opdager vi, der er havnefest. Skal lige over og kikke. Der er pæleståning i vandet. Ham der står længst står i 56 timer. Der er mange forskellige aktiviteter i vandet. Det må vi sige er havnefest. Tivoli er stillet op rundt på havnen. Der er underholdning på scenen med bl.a Byggemand Bob og Onkel Nr. 4 November 2007

Jess. Stor glæde for pigerne. Og, ikke mindst, alle de lækre fiskerestauranter. Vagns fødselsdag bliver holdt her. Bliver mindet om vi skal passe på, når vi ligger til kaj. Da en stor sejlbåd kommer ind og vil ligge uden på en fiskekutter, får ham der vil tage fra benet i klemme. Det er så galt, at ambulancen henter ham. Men heldigvis ikke være, end han kommer tilbage samme dag med krykker. Ligger her i Gilleleje et døgn mere end planlagt, fordi det blæser en del.


25. juli:. Nu vil vi af sted. Bestemmer os for Hundested, fordi vi vil få vinden lige i snotten, som de siger herovre. Da vi kommer til Hundested, er alt optaget, og ligge uden på har vi jo ikke lyst til. Vi forsætter til Lynæs, og her er der plads. Dejlig børnevenlig havn med stor legeplads og hoppepude. Natashja vil også med det samme se DVD ”Flådens friske fyre” - dem fra Lynæs. 26. juli: Næsten vindstille, så vi sejler til Grenå. Det er bare en pragtfuld sejlads. Soler os hele vejen. Her i Grenå er det første gang, vi har stævnen til broen. Godt vi har vores malestige med. Her er også årets varmeste dag, så det er godt at være i vandet. Selvfølgelig skal vi i Kattegatcentret. På havnen er også en restaurant, hvor voksne kan spise og drikke fra en kæmpebuffet alt, hvad maven kan rumme i 2 time for 168 kr. Børn for det halve. I morgen vil vi videre til Hals.

Morgensol over Bornholm

Stemningsbilleder fra et hav af muligheder Thomas Kjær fra Bork Bådelaug er redaktionens øjne og ører på den vestjyske kyst. Han har leveret mange fine beretninger til Tursejleren. Hvert år tager han på ferie i sin katamaran ”Bris”. Her beskriver han et par etaper fra årets tur. Hver gang jeg ser dette billede af havnehullet i Bork, gibber det lidt i mig. Herude bag ved ligger der et ”hav” af muligheder. Det er dog for længst bestemt, hvor vi skal hen i år. Der er gået dage med forberedelser. Båden er klargjort. Min kone, Ester, og jeg pakkede ”Brisen” i går. I dagevis, for ikke at sige ugevis, er der blevet lagt sager fra, som vi skulle have med på turen. Vandlinien gled lidt længere ned, da alt var om bord. Nu var Jørgen Overgård, min sejlerkammerat, og jeg blevet kørt til Bork for at tage ud på årets tur. Vi vil bare af sted. Ester står på kajen og vinker til os. Vi ses igen, når ”Brisen” er i Århus. Hun lægger fortøjningerne, hvor de skal være de næste 2-3 måneder. Kl. 11 sejlede vi ud af havnehullet for en østenvind på ca. 10 m/s. Den stivede lidt efterhånden, og turen begyndte formidabelt. Vi nærmest fløj over Fjorden. Det var som om, ”Brisen havde følt sig spærret inde, og nu endelig var sluppet fri. 2 timer efter vi havde sat sejl i Bork, tog vi dem ned i Hvide Sande. Det var ny rekord. Vi spurgte slusemesteren, hvordan bølgehøjderne var på Vesterhavet. Han sagde, de havde en målestation et godt stykke vest for Nymindegab. Der var bølgehøjden lige under 1 m og vinden var omkring 12 m/s fra øst her i Hvide Sande.

Jørgen og jeg så på hinanden - det var ikke nødvendigt at sige noget. Det var bare med at komme af sted. Vi satte sejl i havnen. Fokken kun rullet knapt halvt ud, og så begyndt en helt fantastisk tur. Jeg har kun én gang før oplevet Vesterhavet på denne måde. Det ligger mange år tilbage, hvor jeg sejlede med to af drengene til Thyborøn. Det var også østenvind, men meget svagere. Frisk vind, ”Brisen” hvisler gennem vandet. Den duver let i de lange, lave og svage dønninger. Mellem skrogene er det som om vandet koger ind imellem. Vejret er varmt. Vi kunne godt rulle mere af fokken ud, men denne fart er mere afslappende, end hvis vi sejler et par knob mere. Der kommer også nogle pust ind imellem, så vi kommer i nærheden af 10 knob. Jeg ved af erfaring, at hastigheder over 10 knob kræver meget mere koncentration. Denne sejlads er ren nydelse for os begge. Vi glæder os hvert år til at starte sejlferien sammen med denne tur gennem Limfjorden. Vi planlægger at ende i Århus, men ved at intet er sikkert, før vi er der. Mange oplevelser ligger forude! Vi kunne lave alt om bord. Ved 18 tiden bredte en duft af spejlæg sig. Jørgen diskede op med varm mad. Gang på gang så jeg bagud på kølvandet. Det var helt uvirkeligt at se vandet bruse bagud, så det næsten skummede og det uden bølgegang. Vi sejlede ret tæt på klitterne - kunne såmænd godt have sejlet så tæt på, vi kunne snakke med dem, der gik på stranden. Det var virkelig en start på sejlferien, der ville noget. Forbi Torsminde, forbi Bovbjerg - hvor der ofte er noget mærkeligt vand - videre, videre, det går forrygende Vi var i Thyborøn 20.45 efter en sejltur på godt seks timer fra Hvide Sande og en gennemsnitsfart på 7,3 knob. Det havde været en helt utrolig tur. Nu er det spændende, om det gode vejr fortsætter, så vi får en sommer som sidste år.

Der er et hav af muligheder, når man først er ude gennem havnehullet.


28. juli: Vågner ved 4 tiden ved det blæser og stormer, så vi bestemmer os for at blive. Jeg vågner igen kl. 6. Vinden har lagt sig, så vi skynder os at komme af sted. Inden vi kommer til Hals, blæser det igen SØ, og der kommer 20 dråber vand. Er heldig at få en kajplads. På båden foran er der et par store drenge på Jimmis alder, og han kommer i lag med dem med det samme. De hopper i vandet fra vores flybridge. Får besøg af min lillebror, hans kone og nevø. De er på ferie i Sæby. Inden aften er havnen fyldt op. 3-4 både er fra Ringkøbing. 29. juli: Hen på formiddagen sætter vi kursen vest. I Ålborg skal vi havde tanken fyldt op. Det er der flere andre der skal, så vi venter en time, inden vi forsætter til Løgstør.

30. juli: Tidlig morgen lader vi fortøjningerne gå. Løgstør bredning er meget rolig i dag. Men vi kan godt mærke, vejret er ved at slå om, så vi må havde en ekstra trøje på. Da vi kommer til Struer, kommer solen. Ligger mellem 3 store Princess motorbåde, så vi føler os som lillesøster. Her regner vi med at blive de næste par dage. Får sat landstrøm på, og vil lige se vejrmeldingen. Den vil slå om. Bestemmer her og nu, at Jimmi og Vagn skal sejle til Thyborøn. Vi tre piger tager bilen, som har stået her. I Thyborøn er vinden 2 m/s Ø. De forsætter ud på havet og sætter kursen mod syd. Inden de når Hvide Sande, blæser det op, og vinden kommer fra SV, så de får vand lige i snotten. Kl 16.30 - hjemme igen i Bork 3 dage før beregnet, men det gør ikke noget.

Vi har haft alle tiders sejlerferie ”Brisen” er en hurtig og velsejlende katamaran.

Bumletur fra Grenå til Hals Vi er på vej mod Hals. Jeg har min time ved rattet. Jørgen ligger i salonen i læ side med armene over hovedet. Bordet er gledet over mod læ og støtter ham. Vi ”bumler” af sted. Vinden er NØ ca. 10 m/s. Vi er kommet godt forbi Fornæs og kan kun lige skimte Djursland bag os. Går for motor og storsejl samt en stump fok, men vinden er spidset til og øger. Fokken får bagvind, når vi krænger over en bølgetop. Den skal rulles ind. Nu går vi for storsejl og begge motorer. Dønningerne er over 1,5 m. høje fra NNØ, men bølgerne er tossede og helt uden system. Nogle har skum på toppene. ”Brisen” bevæger sig kraftigt. Heldigvis kun med en ubetydelig krængning med sine to skrog. Bølgen foran mig er kort. Det er den næste også - rigtig irriterende kattegatbølger – ”Brisen” duver fint over den første, men drøner

ind i den næste. Med sine to runde skrog ”banker den ikke pæle”, men voldsomt er det. Det knager her og der, men den er solidt bygget og har prøvet det før. Jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om materiellet nu også holder i det voldsomme vejr. Min hjemmelavede agterstagsstrammer er sprunget og læ agterstag er helt slap. Læ undervant er også slap, men det er helt normalt i denne vind. Det er ikke ligefrem lystsejlads. Faktisk er ”det at sejle” vores store hobby, men i dag er det hårdt arbejde. En stor bølge og dønning rotter sig sammen og slår os noget ud af kurs. Jeg drejer hurtigt på rattet - får rettet op - men kommer for langt modsat, og må lidt tilbage. Så kommer en ny stor bølge på tværs. Det bumler og bumper, men frem kommer vi dog. Senere viste det sig, vi holdt en gennemsnitlig fart på 5,8 knob. Vi skulle holde meget tæt til vinden for at ramme ”Soldaterne” ved Hals Rende, og ikke Øster Hurup. Jeg arbejder hele tiden med rattet - forsøger at gøre det med så små bevægelser som muligt. Jeg kan hverken drikke kaffe eller se bagud. Gør jeg det, er vi med det samme ude af kurs. Jeg skal tvinge mig selv til at tænke, at vi er på ferie og dyrker lystsejlads - så nu er der pludselig et kort øjeblik med ensartede bølger og dønninger, men hurtigt er alt igen ”bumleri”. En time går hurtigt, så bliver det min tur til at ligge i salonen med armene over hovedet og slappe af. Vinden suser og hviner, men faktisk sidder jeg inde i det vidunderlige styrehus, helt i læ, i skjorteærmer og redningsvest. Jeg har lidt ondt af de få sejlere, vi møder. De sidder med en rorpind i hånden iført masser af regntøj, men bliver alligevel ofte våde og kommer til at fryse lidt i den hårde vind. Nu er Jørgen vågnet op. Han smører sig en leverpostejmad og forsøger at drikke en dåse øl, men han har svært ved at drikke, fordi hullet i dåsen og hans mund ligesom ikke vil finde hinanden i de voldsomme bevægelser og rulninger. Han fik dog spist sin mad og drukket halvdelen af sin øl, så nu er den næste time ved rattet hans, og jeg skal have mig en leverpostejmad! Vi kom godt i havn. Såvel båd som mandskab klarede det fint. Nu stod en god middag med en fin rødvin på programmet. Havnefogeden i Hals stod på kajen og anviste os en meget rolig plads helt inderst inde i havnen Han sagde, det blæste 14 m/s og mere, når der kom et vindstød. I det lave vand N for Hals blæste skummet op i luften og føg langt ind over selve renden.

44 sømil 7,5 timers hårdt arbejde lå bag os.

To måneder rundt om Sydsverige. Allan Madsen, Egå Motorbåds Klub, er en erfaren tursejler, som vi har bragt flere beretninger fra. Årets tursejlads er tilbragt i svensk farvand. Det kan du læse om på vores hjemmeside www.tursejleren.dk under ”Turbanken”. Nr. 4 November 2007


NYE BÅDE

Familievenlig turbåd til helårs brug Den flydende bådudstilling i Tuborg Havn satte besøgsrekord. Der var 128 udstillede både at kigge på. Blandt nyhederne har redaktionen valgt Wiking 900 Combi som vores favorit. Båden er ny på det norske marked, og den blev for første gang præsenteret på det danske marked i Tuborg Havn. Men helt ny var skroget dog ikke. Det koster dyrt at udvikle en støbeform til bådskrog, men hvorfor bruge penge på det, når man kan købe rettighederne til et godt gennemprøvet skrog fra et andet norsk bådebyggeri – Viksund 850 Combi.

Det er udviklet til brug i den norske del af Nordatlanten. Producenten, Dypvika Båtproduksjon AS i Arendal, har skævet til et godt finsk koncept lanceret af Targa og fulgt op af Minor. Oprindeligt beregnet som en robust arbejdsbåd, der bl.a. er kendetegnet ved erhvervstrafikkens negative hældning på vindspejlet. Konceptet blev hurtigt populært

under betegnelsen ”Advokatjeep”. Måske på grund af sikkerheden i konceptet – og prisen. Wiking 900 Combi blev vores favorit p.g.a. sin rummelighed, praktiske indretning, komfort og ikke mindst prisen. Desuden er det en båd til helårs brug. Den har et stort agterdæk, høj overbygning og er let og sikker at færdes på

med en relativ bred gang i styrbords side. Den går fra fortil agterdæk med højt indvendig fribord og søgelænder. Førerpladsen er enkelt men godt disponeret med al nødvendig instrumentering og god udsigt horisonten rundt. Salon/styrehus er apteret med mahogni og har en ståhøjde på to meter. Der er en bred sofa i bagbords side og spise-

Det er en god og sikker båd at færdes på.

SCANSURVEY SØKORT

x x x x

Papir og elektroniske søkort Nautisk udstyr GPS modtagere og kompasser AIS modtagere Til erhverv og fritid www.scansurvey.eu

10

MJ MARINE

Varde Hovedvejvej 7 6760 Ribe Tlf.: +45 75411709 Fax: +45 75411708 mj@mj-marine.dk


Salon/styrehus er lys og rummelig med godt udsyn. Forkahytten har to køjer og skabe. Ståhøjde 1,88 m.

Der er en åben, tværgående dobbeltkøje.

plads til fem voksne rundt om det solide bord. På styrbords side agter finder man et godt indrettet pantry. Under dækket er der en åben, tværgående dobbeltkøje og et rummeligt badeværelse på styrbords side. Forude fin-

der man en kahyt med en køjeløsning på bagbords og skabe på styrbords side. Her er ståhøjden 1,88 m. Wiking 900 Combi er en såkaldt halvplanende båd. D.v.s., at båden er udstyret med en køl fra for- til agter-

Wiking 900 Combi blev redaktionens favorit blandt de nye både i Tuborg Havn.

skib. Afhængig af motorstørrelse har den en topfart på 24 fod. Båden sælges også i en 25 fods coupé-version med styrehus eller til selvaptering – sailaway båd. For den fingernemme er der mange penge at spare.

Den har et godt standardudstyr og mulighed for levering med en del ekstra udstyr. Bl.a. en heldækkende kaleche til agterdækket og større motor. Som standardudstyr finder man bl.a. udvendig styreposition.

Data Wiking 900 Combi: L.o.a. – 9,00 m. B. – 3,20 m. D. – 1,10 m. V, - ca. 4.300 kg. Fart – op til 24 kn. Køjepladser – 4+2 Agterdæk – 4,9 kvm. Pris m. moms og 145 hk Yanmark – 990.000 kr. Pris m. moms ”sailaway” båd – 770.000 kr. Importør: Baadagenten v/John Hansen, Refshalevej 200, 1432 København K. Tlf 3254 0260. E-mail: mail@baadagenten.dk - www-baadagenten.dk

NYHED - KOM OG SE

Gambøtvej 26, Thurø, 5700 Svendborg Tlf. 62 20 50 48 - Fax 62 20 54 32

Örnvik 470 kabinebåd med 40 HK Mercury 4-takt EFI. Pris incl. 25% moms

kr. 105.990,-

Örnvik 430 Flamingo kabinebåd med 40 HK Mercury 4-takt EFI. Pris incl. 25% moms

kr. 87.990,-

- er klar til vintersæsonen

www.yachtvaerft.dk

Vi klargør, renoverer fornyer, forbedrer og pusler om din båd

ÅBENT HVERDAG 9-17.30 LØRDAG 10-14

Planlæg vintersæsonen sammen med os Nr. 4 November 2007

11


NYE BÅDE Amerikansk turbåd med svenske aner

Rinker med flere ny turbåde

Den amerikanske båd med svenske aner skal nok blive en populær turbåd her i landet.

Rinker EC280 er en hurtig om komfortabel turbåd.

Blandt nyhederne i Tuborg Havn var den amerikanske turbåd Albin 28 Tournament Express – Newport. Det sidste navn angiver byggestedet – havnen af samme navn ved Atlanterhavet. Et sted der er kendt for gode bådebyggertraditioner til de barske forhold på den nordlige del af dette hav. Båden kan ikke siges at være en nyhed, men det er første gang, den forhandles i Danmark. Navnet Albin har stolte traditioner. Det var oprindeligt et svensk bådebyggeri men blev opkøbt i 1976 og flyttet til USA. Bådene fra Albins program går fra 26-45 fod i flere versioner. Fælles for dem er, at de har et meget stort standardudstyr i forhold til salgsprisen. Med den lave dollarkurs er den meget fordelagtig. 28 Tournament har et sødygtigt skrog, og i et af USA´s største bådeblade blev den fornylig udråbt til ”Mest retningsstabile båd de nogensinde havde testet”. Den indeholder alt, hvad en kræsen tursejlerfamilie har brug for af komfort. Det store, selvlænsende agterdæk på 6,5 kvm. er velegnet til mange forskellige aktiviteter. Som fx fiskeri. Der er masser at stuveplads til fiskegrej og fiskebokse. Salonen forude har Usofa med plads til 5-6 personer, pantry, toilet samt bad og tre sovepladser. Den fås også som ”convertible” uden styrehus. Data: L.o.a. – 9,58 m., b. – 3,06 m., dybg. 0,95 m., v. 4.600 kg. Skrogtype – progressiv V-form. Pris i DK 950.000 kr. Nærmere oplysninger hos www.blueseamarine.dk og på www.albinmarine.com

Hos amerikanske Rinker har der været produceret gedigne både siden 1945. Det har et program af turbåde, Express Cruisers, fra 27-44 fod. For de største udgaver gælder det, at bådene også kan leveres med hardtop. Desuden har Rinker et stort program af sportsbåde under betegnelsen ”Captiva”. De leveres i tre versioner i størrelser fra 19-31 fod. Det er ”Cuddys”, ”Bowriders” og ”Deck Boats” De to sidste er åbne både, mens en ”Cuddy” er en båd, man kan overnatte i. På Rinkers 2008-program er der flere nyheder. Bl.a. Exress Cruisers 260 og 280 samt 296 Captiva. For alle bådene gælder det, at de fremstilles i flere forskellige farver. Det gælder også, at det er hurtige, gedigne sødygtige både med stor komfort og meget standardudstyr – til rimelige penge. Alle tre nye både, samt yderligere tre sportsbåde, bliver præsenteret på forårets bådudstilling i Bella Center. Priser med moms: EC260 m. MerCruiser 5.0 mpi B3 motor er 649.000. Med Volvo Penta diesel D3 190 hk koster den 707.000 kr. EC280 m. MerC. 350 MAG MPI B3 på 300 hk er 649.000. Med Volvo Penta diesel D4 260 hk koster båden 825.000 Captiva 296 koster 591.000 med MerC. 350 MAG MPI B3 og med Volvo Penta diesel D4 på 260 hk, skal der betales 799.000 kr. Nærmere oplysninger hos importøren, Floor Bådcenter, tlf. 8642 6455. E-mail ove.floor@ mail.tele.dk og www.ovefloor.dk

Cummins MerCruiser marine dieselmotorer Fra 76 til 2300 HK CMD serien: 120 - 320 HK Cummins serien: 76 - 2300 HK

Vore motorer overholder naturligvis alle gældende emissionskrav. Kan leveres med: Marinegear, Z-drev og Jet-drev

Onan marine generatoranlæg Fra 4 til 99 kW

Husk vi har døgnvagt på

22 40 40 89

T idli Cum gere Dies mins e & Se l Salg rvice

Hovedvejen 233 B Osted - 4000 Roskilde Tel. 46 42 35 50 www.granlydiesel.com -en del af GRANLY GRUPPEN

12


Premiere på ny Marex 370 med agterkabine

Premiere på Beneteau Oceanis 37

Den nye agterkabinebåd fra Marex får verdenspremiere på udstillingen i Bella Center.

Nye bådmodeller med agterkabine har været et særsyn de seneste 10 år. Men det rådes der bod på nu, oplyser importøren af de norske Marex-både – Henrik Reese. Båden hedder Marex 370 Aft Cabin Cruiser, og han venter at præsentere nyheden som en verdens premiere på forårets bådudstilling i Bella Center. Båden bliver 11,30 m. lang, 3,5 m. bred og kommer til at veje 6500 kg. Topfarten bliver på ca. 29 kn. med en Volvo Penta D6 370. Der bliver plads til otte omkring spisebordet. Båden har tre kahytter med til sammen seks køjepladser. Desuden er der separat toilet og bruserum. Den er endnu ikke prissat. Se mere på www.reesemarin.dk - eller ring å tlf. 74 62 62 56.

EN VARM NYHED Verdens mindste professionelle oliefyr

Spar 5000,nu intropris Kr. 19.995,Ydelse: 10 - 12 kW L x B x H : Kun (68 x 26 x 36)cm Kedlen er fremstillet hos en af Europas førende fabrikker og specielt den vigtige brænderdel er sammensat af Siemens automatiske oliebrænder, Danfoss oliepumpe og tændingstransformator, AEG brændermotor og Grundfos cirkulationspumpe. Udstødning ø60mm gennem skrogside eller dæk. Grundet det unikke design behøves ingen lyddæmper.

Lynettens Bådservice - mest varme for pengene

www.baadservice.dk

tlf. 32576106

Den nye Beneteau 37 Oceanis har mange ny og lækre detaljer..

Den 37 fods lange båd fik premiere under den flydende bådudstilling i Tuborg Havn af importøren Bådkommissæren i Kerteminde. Samtidig markerede det fynske marinecenter, at det havde fået eneforhandling for Danmark af Beneteau. Det franske værft startede allerede i 1884, og det er i dag Verdens største producent af lystbåde – sejlbåde i størrelserne 21-57 fod. Værftet vandt i ”European Yacht of the Year” juryens specialpris som årets mest innovative værft. Data: Beneteau Oceanis 37 kan leveres i såvel en 2- som en 3-kabine-version. L.o.a. 11,47 m., l.v.v. 10,40 m., b. 3,91, dybg. 1,90, vægt 6.354 kg., storsejl 33 m2, Genoa 32 m2, motor – Yanmar 30 hk. Priser m. moms fra 884.000 kr. Bådkommissæren er veteran i bådbranchen, og firmaet drives i dag videre af 2. generation. Den har indført et nyt priskoncept. Firmaet tilbyder gratis hjælp i markedsføringen til de bådejere, der først skal have solgt deres gamle båd, før de kan købe en ny. Samtidig giver de kunden en garantipris, hvor der garanteres, at de vil købe båden til en aftalt pris, hvis båden ikke er solgt ved leveringen af den nye Beneteau-båd. Der er flere oplysninger at hente på hjemmesiden www.baadkom.dk

Cummins importør skifter navn

Importøren af det amerikanske motorprogram, Cummins, har skiftet navnet på sit firma ud og holdt flyttedag. Firmaet hedder nu Granly Diesel A/S. Samtidig flyttes hovedkontoret fra Osted ved Roskilde til Esbjerg. Cummins dieselmotorer bruges såvel til vands som til lands, og det danske firma har solgt og serviceret disse motorer i 48 år. Yderligere oplysninger på tlf. 4642 3550.

Nr. 4 November 2007

13


Efterretninger for tursejlere

§

Trygsejlads med ny og aktiv hjemmeside Den fælles hjemmeside for Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden, TRYGSEJLADS, har fået en ansigtsløftning. Den gamle forside var mildest talt noget sløv, men det er der nu rettet op på, lige som der er lagt en masse relevant information ud på den for lystsejlere. Allerede nu kan vi måle, at besøgstallet er stærkt stigende, siger den daglige leder af Sikkerhedsrdet Finn Lage.

Ændret overvågning af nødfrekvenser Med virkning fra 1. februar 2009 ophører satellitovervågningen af nødfrekvenserne 121 og 243,0 MHz. Det er blevet besluttet af COSPAS-SARSAT i samråd med FN-organerne, som varetager sikkerhed for skib og fly – henholdsvis IMO og ICAO. Danmark har gennem mange år modtaget signaler fra EPIRB-nødsendere via dette system, og det har bidraget til redningen af en række menneskeliv, oplyser Søfartsstyrelsen. Læs mere om det på hjemmesiden www.sofartsstyrelsen.dk/sw19052.asp.

4-årig fik skyld for havnekaos

Ny type vragafmærkning Farvandsvæsenet introducerede i september en ny type vragafmærkning (emergency wreck marking buoy) som IALA anbefaler. Den ny type afmærkning er blå og gul og udsender skiftevis gult og blåt lys. Denne type afmærkning er beregnet til hurtig udrykning og inddrages igen, når normal vragafmærkning (kompasafmærkning) er udlagt eller vraget er fjernet. Den nye afmærkning er af plastik og drives ved hjælp af solceller.

Sådan lyder overskriften i Ekstra Bladet fra 2. august i år. Det var en historie om en midaldrende mand fra Odense, der i sin 35 fods nyindkøbte motorbåd, under forsøget på at lægge fra kajen i Svendborg Havn skabte kaos og skader på syv andre lystfartøjer i havnen. I en halv time forsøgte manden at styre sin både ved at hive i rattet i stedet for at bruge sine to motorer på hver 450 hk til at styre sikkert væk. Et vidne til sejladsen siger til EB, at bådejeren allerede dagen før havde vakt opmærksomhed i havnen med sin navigation. -Da han vil afsejle, lå han yderst på fire-fem andre både. Han sad alene på flybridge, og han havde endnu ikke fået smidt den sidste fortøjning, da han forsøgte at afsejle. –Pludselig tog pokker ved båden. Jeg så ham gå med fuld kraft frem lige mod min båd – med alle de andre på slæb. Jeg var sikker på, at han ville tørne direkte ind i os, men bådenes fortøjninger virkede som en slags elastik, der trak dem tilbage, fortalte et vidne til EB. Hans båd skal repareres for 50.000-70.000 kr. Senere forsøgte bedstefaderen at give sit 4-årige barnebarn skylden for ravagen: -Mit barnebarn faldt og ramte gashåndtaget, lød forklaringen.

Vi har båden du søger... l dig ellers finder vi den ti

Danae Yacht

Kobbelskoven 38 · 6000 Kolding · Denmark Sejlbåde: 29 38 16 38 · Motorbåde: 23 45 97 77

www.danae-yacht.dk 14

Fup med båd-forsikring -Jeg har en båd og har tegnet en kaskoforsikring til 4500 kroner årligt gennem en forsikringsmægler – CT Assurance ved Carl Timm, fortæller Lars Wolf, fra Nykøbing Mors, til Ekstra Bladets forbrugerredaktion 16. august. Og det blev et dyrt bekendtskab for ham. I maj sejlede vi på en sten, og bl.a. propellen gik i stykker. Jeg kontaktede mægleren, og han tog fat i det tyske forsikringsselskab, som jeg er forsikret hos gennem ham. Carl Timm vendte tilbage og sagde, at jeg bare skulle få lavet skaden – forsikringsselskabet skulle nok dække. Det gjorde jeg, og regningen løb op i 26.600 kroner inkl, moms. Jeg har en selvrisiko på 25 procent af skadens pris samt 4.000 kroner, så jeg betalte min egen andel på 10.500 kroner. Men restregningen blev ikke betalt, og jeg ringede og rykkede Carl Timm. Han sagde nu, at det tyske selv-


skab pludselig ikke ville betale. De havde ikke flere penge i kassen, påstod han. Han ville ikke oplyse navnet på selskabet kun, at han havde kontakten gennem en tysk mægler. Han sagde, at hvis det gik helt galt, ville han selv hjælpe med at betale regningen for skaden. Regningen blev stadig ikke betalt, og nu sagde mægleren, at han havde hjulpet så mange andre, at han ikke kunne betale mere, for så gik han selv konkurs. Hans råd til mig var, at jeg fik fat i en advokat og gik efter det tyske firma, som han ikke kunne give mig navnet på, fortæller Lars Wolf. EB fandt ud af, at han ikke var alene med sit krav in skadesdækning. Andre forbrugere havde kontaktet Forsikringsmæglernes Brancheforening (FB) med tilsvarende oplevelser og endnu dyrere skader. CT Assurance har tidligere været

medlem af foreningen, men FB oplyser til avisen, at de har ekskluderet firmaet og har orienteret Finanstilsynet om sagen. Der kan ikke klages til Ankenævnet, når det drejer sig om et udenlandsk forsikringsselskab. Mæglere skal have en ansvarsforsikring, som måske kan dække det manglende beløb for Lars Wolf. I øvrigt råder EB ham til at kontakte FB for at finde sammen med andre, der er blevet snydt for skadeserstatning og sammen med dem lægge sag an mod CT Assurance. -Jeg har selv lagt 700.000 kroner ud, så jeg kan ikke mere. Jeg er bare mægler og tager mod præmierne. Gennem en tysk mægler har jeg tegnet forsikringer i et amerikansk firma, som hedder Sentinel Insurance. Og det er det firma, som ikke vil udbetale pengene, siger CT Assurance til Ekstra Bladet.

Fartbøder til lærer og fører Hvis en skolevogn snuppes med for høj fart, risikerer såvel elev som kørelærer en bøde. Sådan skal det også være til søs, har Søfartsstyrelsen afgjort i en indstilling til politiet i Svendborg. Derfor har såvel en underviser i kørekort til speedbåde som hans elev nu fået en bøde på hver 1.500 kr. for at plane på Svendborgsund under undervisning til speedbådskortet, som det hedder i daglig tale. Det oplyser Fyns Amts Avis 31. juli.

Fejl i omtale af spritsejlads I Tursejleren nr. 3 bragte vi under ”Efterretninger for tursejlere”, en artikel ”Huller i loven om spritsejlads”. I artiklen havde der indsneget sig en fejl. Vi skrev, at loven ikke gælder for både på under fire meters længde med motor på under 25 hk samt for ”fritidsfartøjer over 15 meter”. Det er en forkert oplysning. Såvel Preben Leenders, Nordsjællands Sejlerskole, som medlem Ole Vinholt har korrigeret fejlen. Den nye lov om promillegrænser til søs fra 2006 gælder for ALLE fartøjer, hvortil der kræves et uddannelsesbevis. Det kræves ikke for alle både under 15 meter. Men for førere af disse gælder en skrappere bestemmelse i lovens stk. 4. Her står der, at det er ”strafbart forinden sejlads at indtage spiritus m.m. i et sådant omfang, at man ikke kan gøre det på fuldt betryggende måde”. Den fastsatte promillegrænse på 0,5 er gældende ved sejlads med speedbåde, fritidsfartøjer med en længde over 15 meter samt vandscootere og lignende fartøjer. Lovens ordlyd kan læses i Lov nr. 547 af 8/6 2006 om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven. Du kan også læse om den hos Søsportens Sikkerhedsråd på www.soesport.dk/sw3189.asp

Propel service Svejsereparation af propeller, drev, blokke etc.

Polske spioner klædt ud som lystsejlere Under titlen ”Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud” har pensioneret general, Kjeld Hillingsø skrevet en bog om sine oplevelser under den kolde krigs spionage i Danmark. Han skriver bl.a., ”at spionage blev udført af civile skibe, f.eks. polske lystfartøjer, der anløb danske havne i sæsonen. Det var næsten altid de samme polakker, der hvert år kom med fartøjernem så 250-450 m/k aflagde indtil 1986 mellem 1 og 200 besøg – ofte i havne og ved strande, som var interessante set med en angribers øjne.

Rekordsalg af både giver mangel på plads Der tæres på friværdierne i boligerne. Derfor har landets bådehandlere gode tider, og salget af nye både er rekordstort. Hvor mange der sælges vides ikke, for der er intet statistisk materiale over salget. Men der en akutmangel på pladser til bådene i mange havne. Særligt i Øresundsområdet og specielt i havnene nord for København er der lange ventelister. Frederiksborg Amts Avis har 4. september lavet en opgørelse over ventetider i fire havne: I Snekkersten Havn er ventetiden 10-15 år uanset bådens størrelse. I Hornbæk Havn er et forsigtigt skøn 2-3 år for de små både og op til 10 år for store både op til 40 fods klassen. I Espergærde Havn kan sejlere med små både vente i 4-5 år og i 10-15 år, hvis de har en større båd. Endelig kan man få en jolleplads i Helsingør i løbet af 14 dage, mens der en ventetid for større både på 3-3,5 år.

Nyt værktøj til test for selvstuderende

For at lette de bemyndigedes arbejde med at tage enkeltelever til duelighedsprøve, har Duelighedklubben udviklet et stærkt, lille program, som gratis kan hentes fra

www.duelighed.dk/e_learning/Xaminator_1_2007.zip Programmet, som er på 20 MB, lægges ind på din computer og startes med et klik på filen: index.htm

Nr. 4 November 2007

15 15


Invaderet af dræbergopler Havernes dræbersnegle har nu fået en pendant i de danske have – dværggopler. På få måneder i år er forekomsten af disse gobler eksploderet i danske farvande. De kaldes også ribbegopler eller på latin Mnemiopsis leidyi og hører naturligt hjemme på den amerikanske østkyst. De blev første gang konstateret i Lillebælt og Kerteminde i år, og nu findes de i alle danske farvande og langt ind i Østersøen øst for Bornholm, skriver dagbladet Politiken 8. september. Goblerne er formentlig kommet hertil i tankbådenes balasttanke. I starten af 80érnes skabte goblerne ravage i Sortehavet, og konsekvensen blev et sammenbrud af fiskeriet i dette hav. Den danske bestand af disse gobler har nu nået sammen størrelse som den i Sortehavet. Goblerne er hermafroditter. To uger efter udklækningen kan de begynde at producere æg, og på de følgende 10 dage kan de producere op til 12.000 æg. Goblerne i danske farvande er foreløbigt små – omkring 5-15 millimeter. De æder fiskeæg, fiskelarver og den dyreplankton, mange fiske lever af. Det kan i værste fald betyde, at enkelte fiskearter uddør i nogle områder, fordi goplerne forstyrrer den naturlige fødekæde i vandet. Dyreplankton spiser algeplankton, men hvis dyreplankton bliver spist vokser mængden af algeplankton – vandet bliver klamt og grønt. Det fører til iltsvind, når de dør og synker ned på havbunden, hvor de ligger og rådner. Fordi goplerne normalt ikke hører hjemme i vores farvande, findes den fjende, melongoplen, her ikke. Den holder dræbergoplen i ave ved at æde den.

16

Satans camaieusk! Lå i kahytten og lyttede til regnen. Læste en bog og stødte tilfældigt på ordet ”Camaieu”. Hvad pokker betyder det? Det måtte slås op. Definition: ”Maleri i en farve, især gråt”. Minsandten om man ikke havde sejlet rundt som midtpunkt i en Camaieu hele denne sommer! Kiggede ud af koøjet. Det hele var gråt i gråt. Og nu begyndte det igen at regne. Mens vinden tog til. Det var så den sommer. Satans camaieusk! (Fra Tågehornet – medlemsblad for Nyborg Sejlforening nr. 4 2007 underskrevet naa. red.)

Tursejlere til træf i Limfjorden -Definitionen på en tursejler må være, én der sejler tur, og som også ønsker at komme til tursejlertræf i sin båd. Det ville for nogle af os komme til at vare en uges tid, hvis vi skulle sejle til Kerteminde til landstræf, hvorfor ikke ret mange kunne være med der. Men snydes for det årlige turtræf ville vi ikke, og så lavede vi vores eget træf heroppe i den vestlige del af Limfjorden, skriver Gunner, Kaj og Jørgen bl.a. til redaktionen. De fortsætter: -En kontakt til DT gav grønt lys for arrangementet og tilsagn om økonomisk støtte til det. Havnefogeden i Nykøbing M. sørgede for gratis kajplads til bådene, og sejlklubben lånte os deres lokaler i dagene 11.-12 august. Vi havde anslået, at vi blev ca. 40 personer, men vi blev 77. På grund af pladsmangel måtte vi desværre afvise flere. Allerede om torsdagen ankom flere både til havnen, og fredag var det en fornøjelse at se den ene efter den anden båd med tursejlerstanderen sat ankomme. Gamle kendinge hilste på hinanden og nye medlemmer blev godt modtaget. Træffet startede kl. 17, hvor standeren blev sat. Efterfølgende blev sunget ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande...”, og så gik vi til de tændte grill. Der blev hygget såvel inde som ude. To af deltagerne havde medbragt harmonikaer, og det gjorde, at stemningen blev helt i top. Lørdag morgen var der fælles morgenbord. Mange nåede en tur i den driftige handelsby, og kl. 13 var der afgang til byens museum. Om aftenen var der festmiddag med tre retter mad, vin og kaffe. Havnekøbmanden stod for musikken såvel under middagen som under dansen bagefter. Da den stoppede, blev der serveret natmad, hvorefter harmonikaerne blev fundet frem igen. Tak til alle deltagere og til DT og alle, der hjalp med at gøre træffet muligt og festligt. Det er vores håb, at vi har bevist, at der er basis for og lyst til, at vi fortsat kan holde vores tursejlertræf i Limfjorden, skriver de Gunner, Kaj og Jørgen.

Læserindlæg:

-Lad DT gå ind for internetforbindelser Tak for et godt blad (som desværre kommer alt for sjældent). Jeg savner en debatside på nettet, hvor vi kan udveksle synspunkter og komme med ideer til gavn og glæde for os tursejlere. Et punkt som er oplagt for DT er at give sig i kast med er internetforbindelser i danske havne. Det er lykkede TDC at overbevise en del havne om det smarte ved at lade TDC oprette såkaldte HOT-spots. Den pågældende havn kan, siger TDC, bryste sig af at tilbyde sine gæster internetforbindelse. TDC fortæller imidlertid intet om, at det koster en bondegård for at købe adgang til nettet. Ca. 1 krone pr. minut. En årsag til at det er lykkedes TDC att overtale mange havne til dette arrangement, skyldes sikkert, at disse havne ikke ved så meget om internettet samt det faktum, at det ikke koster havnen noget at etablerer dette. Jeg tror, der er mange sejlere, som gerne vil betale et rimeligt beløb for at få internetforbindelse, f.eks. 5-10 kr. oven i havnepengene, men ikke 1 kr. pr min. Der er heldigvis flere havne, som tilbyder sine gæster gratis internet forbindelse. Da flere og flere har brug for at checke mail. For nogen er det en betingelse for overhovedet at komme på tur, må det ligge lige til højrebenet for DT at gøre noget ved dette forhold. Venlig hilsen Henrik Andersen Svar: Tak for din mail. Bestyrelsen har, på baggrund af din henvendelse, besluttet at lave en debatside på vores hjemmeside. red.


Redaktørens tilbageblik og velkomst til ny grafiker bladets navn fra â€?Tursejler Informationâ€? til â€?Tursejlerenâ€?. Det gamle navn smagte for meget af offentlig bureaukrati, syntes jeg. Siden da har jeg lavet 21 blade. Ét enkelt mĂĽtte jeg have afløser til

pĂĽ grund af sygdom. Gennem denne produktion er jeg kommet til at kende rigtigt mange gĂŚve tursejlere, som jeg i øvrigt ogsĂĽ har søgte at involvere i bladets indhold. Ideen er jo, at bladet skal orientere om alt, hvad der vedrører tursejlernes hobby pĂĽ vandet. I Tursejleren nr. 3 i ĂĽr, sagde jeg velkommen til en ny annoncekonsulent – Dorte SchlĂźnzen. Med dette nummer af bladet, siger jeg velkommen til vores nye grafiker – Karina Finderup. Begge er ansat hos vores partner pĂĽ trykomrĂĽdet – PE Offset A/S i Varde. Her i dette nummer af bladet kan begges indsats mĂĽles.

Københavns Sejlerskole Køge Bugt Sejlerskole • Medlem af • Dynamisk og aktiv indlĂŚring Brancheforeningen • LĂŚr at sejle for private • LĂŚr at navigere sejlerskoler Kontor: Kystvejen 37 ĂĄ 4600 Køge Tlf. 20 29 15 10

www.sejlerskole.dk

Hvor er tiden dog blevet af? Kasserer Judith Ditlevsen fortĂŚller pĂĽ side 5 i bladet om starten pĂĽ DT for 15 ĂĽr siden. Den var jeg ogsĂĽ med til. Jeg var redaktør pĂĽ Danmarks MotorbĂĽds Unions blad (DMU), â€?Fritid til søsâ€? og dĂŚkkede splittelsen af DMU, der førte til DT. Jeg var ogsĂĽ med til det efterfølgende møde pĂĽ Odense BanegĂĽrd og senere den stiftende generalforsamling i DT. Sagt i al beskedenhed – jeg opfandt navnet Danmarks Tursejlerforening. Gennem ĂĽrene fulgte jeg DT og lavede bl.a. en reportage om det DT´s første store tursejlertrĂŚf, der blev holdt i Korsør. Det fik omtale i det nu hedengangne bĂĽdblad, Sejl og Motor, som jeg var redaktør for. Jeg havde stadig kontakt til flere af stifterne af DT. PĂĽ foreningens stand under bĂĽdudstillingen i Bella Center, for knapt seks ĂĽr siden, spurgte davĂŚrende formand Hartvig Rasmussen, om jeg ville overtage bladet, som redaktør. Han mente, at det trĂŚngte til en professionel opstramning i stof og lay-out. Vi aftalte et senere møde og blev enige om ansĂŚttelse fra blad nummer 3 i 2002. Det første jeg gjorde var at skaffe en mere fordelagtig trykaftale med et trykkeri i Varde, der stadig er vores samarbejdspartner pĂĽ produktion af bladet. DernĂŚst fik jeg bestyrelsens tilladelse til at ĂŚndre

I starten for fem ür siden var jeg glad for bladets ansigt ud-ad-til - forsiden. Men det var et svÌrt format at hündtere billedmÌssigt. Da Karina derfor pü vores første møde foreslog at Ìndre pü det, slog jeg til. Der er nu noget om, at nye koste fejer bedst. Og i øvrigt var vores JubilÌumsnummer det rette sted at gøre det. Ikke kun pü forsiden men ogsü den gennemgüende linie i bladets udseende - lay-out. Derfor en varm velkomst til Karina. Ideen med vores blad er, i mine øjne, at vi hele tiden skal forny os og vÌre up-to-date til glÌde for medlemmerne. Det er en proces, der skal vÌre fortløbende. Harly Foged, ansv. redaktør.

PLEXUS

PLASTIC CLEANER 1MFYVT FS FU BG EF NFTU FĂľFLUJWF QSPEVLUFS UJM PWFSnBEFCFIBOEMJOH BG EJO CĂŒE -“TOFS TOBWTFU JTPMFSFS PH MBOHUJETCFTLZUUFS

www.hardsoft.dk )"3%40'5 4611035 (M /ZCPSHWFK r ,WÂ?SOESVQ 5MG

Nr. 4 November 2007

17


Søredning 25 druknede til søs i år –17 bar ikke redningsvest Gennem de seneste 10 år har der været en faldende tendens i antallet af søulykker. SOK vurderer, at dette kan skyldes en generel højere bevidsthed omkring sikkerhed til søs, samt en afledt konsekvens af mobiltelefonens udbredelse. På trods af en varm sommer med stor lystsejleraktivitet, skete der også en reduktion af SAR-aktioner til lystfartøjer og joller. Sådan skriver Søværnets Operative Kommando i sin opgørelse over søredning for 2006. Selv om den faldende tendens i søulykker er glædelig, er hver eneste dødsulykke til søs tragisk – og helt unødvendig, hvis folk blot vil overholde nogle få regler. Rigtigt mange gange i løbet af sejlsæsonen kan man læse om den slags søulykker. Her er nogle få eksempler fra de seneste måneder: En 27-årig mand faldt over bord fra stævnen af en båd ud for Rønbjerg Feriecenter syd for Løgstør, da båden foretog et drej. I faldet slog han hovedet. Hans lig blev senere fundet af dykkere fra Falck. Den druknede bar ikke redningsvest, oplyste vagthavende officer hos SOK til dagbladet BT 5. august. En ligeledes 27-årig mand fra Marstal druknede, da han sammen med en 24-årig kammerat kæntrede med deres jolle ved Strynø. Trods en intens eftersøgning blev den 27-åriges lig ikke fundet under eftersøgningen. –Vi har en større margin, når folk har redningsvest på. Den holder jo hovedet over vand og holder den bevidstløse flydende, sagde Christian Iversen fra SOK til Fyns Amts Avis 31. juli. En 57-årig mandlig sejler fra Roskilde blev det tredie dødsoffer i oktober på Roskilde Fjord, da han druknede ud for Nordhavnen i Jyllinge. Sammen med sin kone var han på årets sidste sejltur til Frederikssund, da han faldt over bord. Konen forsøgte at få ham trukket om bord igen men måtte så alarmere politi og brandvæsen. Samtidig sendte hun et MAYDAY ud over bådens radio. 26 minutter senere blev manden fundet af en redningshelikopter. –Der var tale om en erfaren sejler, som desværre ikke havde redningsvest og livline på. Desuden havde begge drukket, sagde Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands politi til Frederiksborg Amts Avis 16. oktober. En 54-årig mand druknede i Hirtshals 18. oktober. Sammen med to andre fritidsfiskere var han taget ud med en jolle for at sætte garn, da jollen kæntrede i det dårlige vejr. Fra et containerskib i havnen så besætningen kæntringen og slog alarm. En af de overlevende reddede sig selv i land, mens den anden blev fundet på stenene ud for havnen. Den 54-årige druknede blev senere fundet drivende af en redningshelikopter. Ingen af dem bar redningsvest, skrev Ekstra Bladet 18. oktober. Ved Tursejlerens deadline var 25 personer, hvoraf én kvinde, druknet til søs i år. 17 af de druknede bar ikke redningsvest. For hele 2006 var tallet af druknede 20. Loven siger, at der skal være en godkendt redningsvest til samtlige personer om bord i båden. Som der kan læses andet steds i bladet, fører politiet nu skærpet kontrol med, at lystsejlerne lever op til lovens ord. Desværre står der intet i loven om, at man også skal være iført redningsvest under sejlads. 18

Nødraketter opsendt for sjov kan koste dyrt Hvis man affyrer nødraketter for sjov, risikerer man ikke blot at udsætte andre for fare. Man risikerer også at skulle betale for den falske udrykning, skriver SOK på sin hjemmeside – www/forsvaret.dk/sok Når man affyrer en nødraket, går alarmen videre fra politiets vagtcentral til SOK, som så ringer tilbage til anmelderen for at få præcise oplysninger, så eftersøgningen af nødstedte kan begynde med det samme. Hvert minut tæller i en eftersøgning. Derfor sender SOK en redningshelikopter til observationsstedet. Typisk alarmeres også nærmeste hjemmeværnskutter, en politipatrulje sendes til observationsstedet og via Lyngby Radio kontaktes eventuelle skibe i området. På et beskrevet eksempel fandt politiet frem til et par drenge på 17 år, som indrømmede, at de havde opsendt raketterne. De bliver nu sigtet for overtrædelse af Straffeloven, og Søværnet kræver gennem Søfartsstyrelsen erstatning for de ressourcer, de spildte på udrykningen. Operationen varede i over halvanden time, og redningshelikopteren koster alene 25.000 kroner i timen.

SOK`s 10 bud for lystsejlere Fra SOK´s hjemmeside har vi under ”Sø- og flyredning” hentet 10 gode råd til sejlere: 1. Bær altid redningsvest. Sørg for, at båden er udstyret med korrekte og velfungerende redningsmidler som bl.a. redningsveste med lys og fløjte samt nødraketter. 2. Check vejrudsigten og planlæg sejladsen efter vejret og sejlererfaring. 3. Sørg for, at båden er udstyret med gode navigationshjælpemidler, herunder opdaterede søkort. 4. Medbring velfungerende og opladte kommunikationsmidler. 5. Medbring tilstrækkeligt brændstof til turen og kontroller, at motor og brændstoftilførsel er i orden. 6. Hav den rette påklædning på, som efter forholdene kan beskytte tilstrækkeligt mod kulde, og som vil være synlig på havet. Afkøling i vand går stærkt. 7. Sørg for, at bådens besætning er uddannet i navigation, kommunikation, sømandsskab og mand over bord manøvrer, så en overbordfalden hurtigt kan samles op, og hjælp evt. kan tilkaldes. 8. Brug livline, når du arbejder på dækket. 9. Udarbejd en plan for sejladsen og hold en kontaktperson i land opdateret, specielt hvis forsinkelser måtte opstå. 10. Ring til alarmcentralen (112) eller kald Lyngby Radio, hvis uheldet er ude.


Sejlerlivet starter starter hos hos Tempo Tempo Bådsalg Bådsalg

Tempo Bådsalg A/S er stedet hvor sejlskibe, motorbåde, yachter og flagskibe får nye ejere og hvor helt nye fartøjer får vand under kølen for første gang. Her skifter sejlerdrømme ejer med erfarne bådkendere ved roret, så kursen holdes og både køber og sælger er halvpart i en god og reel handel. Martin

l

Henrik

l

Stewart

l

Claus

l

Gert

Tempo Bådsalg A/S Besætningen på Tempo Bådsalg A/S består bl.a. af Henrik Jørgensen og Gert E. Sørensen, der tilsammen har næsten 40 års erfaring med både sejlads og køb og salg af nye og brugte både. Det øvrige crew er alle dygtige bådsmænd, der har fingeren på både prisniveau, styrker og svagheder ved snart sagte hver eneste model i den danske lystbådsflåde. – Og så er de i øvrigt alle erfarne sejlere.

Søhesten 2-3

l

DK-2635 Ishøj

l

Tel +45 4373 7395

l

De ultimative motorog sejlbåde i særklasse Tempo Bådsalg er eneimportør af 3 bådmærker i særklasse: Windy fra Norge, Jeanneau fra Frankrig og Fairline fra England.

Klart skib... Tempo Bådsalg har egen service- og klargøringsafdeling med erfarne og veluddannede servicefolk, der sikrer at der kan meldes “klart skib”, når de har været på dækket.

post@tempobaadsalg.dk

l

www.tempobaadsalg.dk

Nr. 4 November 2007

19


Gode råd når din båd s

Den officielle sejlsæson sluttede 15. november – for de fleste. Når du tager båden på land, er der en række forholdsregler, du bør træffe. Dem bringer vi en tjekliste over her. Nogle af disse regler kan også bruges, hvis du lader båden overvintre på vandet. Motoren: Du bør starte vinterklargøringen af motoren, inden du tager båden på land. Kør motoren varm og skift dens brændstofsfiltre. Hvis det er en dieselmotor, bør du fylde tanken helt op med brændstof. Så er der ikke luft til, at mikroorganismer kan trives i tanken – dieselpest. Du kan sikre dig ekstra ved at komme én liter karburatorsprit for hver 50 liter i tanken, inden du fylder den helt op. Hvis du har en benzintank – tøm den helt for benzin af hensyn til brandfaren. Nogle havne forlanger det faktisk Tjek og stram alle drivremme. Påfyld kølesystemet en blanding af frostvæske og vand i forholdet én til én. Har motoren saltvandskøling, kør ferskvand gennem kølesystemet. Afslut med at fylde kølevæsken gennem systemet, indtil du ser kølevæsken komme ud af udstødningen. Det er en fordel at skifte smøreolie nu frem for, når næste sejlsæson starter. Har motoren hækaggregat følg manualen ved vin-

20

terklargøring. Uanset motortype – læs altid producentens manual grundigt igennem og følg den. Tøm vandtank, vamtvandstank, pumpe og tag slangerne af, så du kan blæse vandresterne ud. Påhængsmotor: Klargør motoren. Hold den lodret, så det salte kølevand kan løbe ud. Skyl motorens kølesystem ved at køre den i tomgang 10 minutter i ferskvand. Tøm den for benzin. Skift gearolien i motorbenet. Skru tændrørerne af, efterse dem og hæld lidt motorolie i hullet. Træk et par gange i startsnoren eller drej svinghjulet, så olien fordeles i cylinderen. Rens motoren udvendigt, giv de bevægelige dele sprayolie og tør overskuddet af. Tjek at brudstift på propellen er hel. Udskift evt. impelleren i kølevandspumpen. Følg ellers vejledningen i producentens manual. Tag motoren med hjem og opbevar den tørt og frostfrit. Udenbords: Det er naturligvis et ”must”, at din båd står på et robust og velholdt bådstativ.

Hvis båden ikke har selvlænsende cockpit, bør du dække det af, så der ikke står vand i cockpittet. Hvis du dækker båden over med presenning, må du sørge for, at den ikke er lukket hermetisk til. Sørg for, at der er adgang af frisk luft gennem overdækning/kaleche. Inden du dækker båden over, er det klogt at gøre båden grundigt rent udenbords. fx ved højtryksspuling, inden du polerer den. Det gør klargøringen nemmere om foråret. Hækaggregater og trimplan står med fordel i enten nederste eller øverste stilling, for så er trimcylindrene trukket ind. Åbne for bundprop, så vand i bådens bund kan løbe ud. Elektriske anlæg: Giv det en gang fugtfordrivende spray ved bl.a. kontakter og sikringsholdere. Tjek væskeniveauet i batterierne. De bør være fuldt opladede og måske oplades et par gange i løbet af vinteren. Opbevar dine elektroniske instrumenter tørt og frostfrit hjemme vinteren over. Om læ: Gør båden grundigt

rent. Åbne alle luger, skuffer samt døre, og rejs alle hynder i båden. Tør evt. bundvand op, så båden er helt tør. Tøm køleskabet for madvarer, afrim og vask det rent. Opbevar ikke våde trosser eller sejl om læ. Tør dem og hæng dem op. Hæng evt. fugtsugende poser op til at tage kondensen. Gummibåd: Gør båden ren og luk lidt luft ud af pontonerne. Fjern evt. sand i krogene, for det kan gnave hul i gummidugen. Hvis båden har bæretaske tøm båden for luft, pak den sammen og opbevar den tørt. Redningsveste: Tag dem med hjem og opbevar dem tørt. Tjek om de er godkendte, mørnede eller på anden vis defekte. Ved automatisk oppustelige veste – send dem til service hver andet år hos leverandøren. Redningsflåde: Har du sådan en om bord – tag den med hjem og opbevar den tørt vinteren over. Følg producentens anvisninger for serviceeftersyn.


skal i vinterhi Bådforsikring Båden i vandet: Vælger du at lade dit lystfartøj overvintre i vandet, skal du sikre dig: At dit forsikringsselskab har godkendt den havn, du lader båden ligge i og, at din forsikring er udvidet til også at dække i vinterperioden Hvis du har din kaskoforsikring gennem Danmarks Tursejlerforening og Trekroner er du automatisk forsikret hele året. Ligger båden i vandet skal det dog være en godkendt A-Havn. Skader på båden på grund af is og frost er ikke dækket. Båden på land: Tager du i stedet båden på land, vil en kaskoforsikring dække eventuelle skader på båden, der sker i forbindelse med ophaling og transport på landjorden. Det er dog en forudsætning, at såvel ophaling som transport sker på en forsvarlig måde.

Småskader som ridser og skrammer bliver ikke erstattet. Kaskoforsikringen: Den dækker skader, der skyldes brand, eksplosion, tyveri, hærværk, eller hvis båden vælter, mens den står på land. I sidstnævnte tilfælde er det dog en forudsætning, at båden har været afstivet på fuld forsvarlig måde. Tøm båden før tyven: Tyveridækningen omfatter ikke løst inventar, elektronisk navigations udstyr, påhængsmotor samt personligt udstyr. Disse ting bør du tage hjem og låse forsvarligt inde. Nærmere oplysninger: Er du i tvivl om forsikringsdækningen, er du altid velkommen til at kontakte Danmarks Tursejlerforenings sekretariat på: Tlf.: 70 21 42 42.

4150 G&O ann. 255x90

13/09/07

14:48

Side 1

Kan du ikke trække strøm nok fra land? Du kender måske situationen. Landstikket giver max. 6 Amp. Du sætter kaffemaskinen på 4 A til. Det går fint indtil din automatiske varmtvandsbeholder også går i gang med et træk på yderligere 6 A. Så er der ikke mere strøm, fordi sikringen i land slår fra.

Med en VICTRON PHOENIX MULTIPLUS lader/inverter kan du trække de manglende ampere fra din batteribank, så du undgår at slå sikringen i land fra. Ligeså snart der er strøm ”i overskud” fra land, bliver det brugt til at lade dine batterier. Phønix inverter

Isolationstransformator beskytter din båd mod galvanisk tæring

BluePower 12 Amp vandtæt lader

Phoenix Easyplus kombineret lader/inverter med indbygget fejlstrømsrelæ

DE FLESTE PROFESSIONELLE SKIBE HAR VICTRON LADEUDSTYR Victron Energy i Holland producerer det helt optimale udstyr i form af ladere, invertere, skillerelæer, batterier, landstrømskabler o.m.a. Udstyret sidder i de fleste professionelle skibe, men fås til en pris i forhold til kvalitet, som er overkommelig.

KVALITET TIL SØS WWW.GOMARINE.DK 4576 3600

Nr. 4 November 2007

21


Medlems-service:

Tursejlershoppen SøAssistance

Når du tilmelder dig SøAssistance, betaler du normalprisen 195,00 kr. fratrukket medlemsrabatten på 15%. I alt 165,75 kr. Abonnementet på SøAssistance gælder ét år frem fra ikrafttrædelsesdatoen og fornys automatisk. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Mottoet for SøAssistance er »Service på havet, tryghed om bord«, og denne tjeneste kan bedst sammenlignes med et Falck-abonnement til søs. SøAssistance er en pakkeløsning, som bl.a. indeholder:Ko-ordinering af slæbeassistance, meldeordning om sejlplaner, efterlysning af stjålne både, praktiske oplysninger om hav-ne og butikker samt vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet, du er i. Du kan jo ikke regne med, at der er dækning på mobiltelefonnettet overalt til søs, derfor får du også 25 minutters fri taletid via VHF til Danmark over alle skandinaviske kystradiostationer. Med DSC får du 50 pct. rabat på selvvalgte samtaler. SøAssistance er ikke kun for hjælp i Danmark. Lyngby Radio har nemlig indgået en gensidighedsaftale med norsk og svensk kystradio, så man får samme service i alle tre skandinaviske lande, når man blot oplyser, at man er medlem af SøAssistance i Danmark. Der er flere oplysninger at hente om SøAssistance på tdc.dk/lyngbyradio. Du kan også få oplysninger på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

TrackGuard finder båden

Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her i landet. Hvis du vil forhindre, at din båd bliver tal på denne kedelige statistik, bør du investere i en særlig tyverisikring - sporingsmodulet »TrackGuard«. Når det aktiveres, kan båden spores og følges. Det kan du læse mere om på www.guardsystems.dk. Gennem DT får medlemmerne 14,5 % rabat på sporingsmodulet. Det koster i udsalg 2.340 kr. og du sparer altså 340 kr. Derudover skal du betale kr. 1.650 årligt i abonnement inklusiv moms. Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

Nye søkort

Sejlsæsonen er nu ved at være slut, og vi har kun ganske få søkortsæt tilbage af 2007 årgangen. Så har du endnu et behov for kort, kan det måske nås. Jeg kan oplyse, at vi har mulighed for udstedelse af gavekort, der kan være en oplagt gave til fødselsdage eller under juletræet. De nye 2008 kortsæt forventes på lager ultimo marts/primo april, og foreningen giver stadig tilskud til kortene. Bemærk: Vi bør stadigvæk have papirsøkort som baggrundsmateriale for vores søkortplottere! Henvendelse om kortsættene bedes rettet til : Mogens Hansen på tlf. 66 10 98 70 eller mogens@tursejleren.dk Oplys venligst dit medlemsnummer.

Det Havblå Marked Sælges: Alt i træ lavet på moderne snedkerimaskiner: Rabat til medlemmer af Danmarks Tursejler Forening. A-Z Snedkeriet Molevej 4, Esbjerg Tlf.: 7512 6599 www.a-z-snedkeriet.dk a-z@a-z-snedkeriet.dk

22

Nyt tilbud på brandslukning Firetrace, et effektivt og godt automatisk brandslukningsudstyr til både, er blevet endnu bedre. Det er nu udstyret med et nyt slukningsmiddel til afløsning for det forbudte Halon. Det nye middel hedder Novec 1230, og det er udviklet af 3M i USA, og det anvendes på samme måde i Firetrace som fx CO2 og ABC-pulver. Det har ingen ødelæggende effekt på hverken elektronik, som starter og generator. Stoffet efterlader heller ingen form for restprodukt, fordi væsken går over til gasform og fordamper uden at efterlade noget. Der er specielle tilbud til medlemmer af Danmarks Tursejlerforening. Firetrace automatisk brandslukningsanlæg med 2 kg ABC, der dækker op til to kubikmeter rum koster nu 1.600 kr. Det efterlader normalt et syndigt griseri efter at have slukket en brand. Derfor vælger de fleste kunder det samme system men med to kilo NOVEC 1230 i stedet for ABC. Det er lidt dyrere, med det er en komplet pakke med: 4 meter detektorslange, beslag til beholder, p-clips, nylonbindere, beskyttelse til detektor og komplet monteringsvejledning. Med moms og forsendelse koster det DT-medlemmerne 2.550 kr. Nærmere oplysninger www. firetrace.dk, pofa@fire-trace.dk eller tlf. 5616 9100.

blive et særligt messetilbud for hele sættet i en bærepose med DT klistermærke. Desuden kan købes broderede DT-logoer til kasketter, jakker eller bluser for 20 kr. pr. stk. Alle priser er med moms men uden forsendelse. Nærmere oplysninger fåes hos DT’s sekretariat

Velklædt med tursejlerlogo Hvis du er glad for DT, bør du også reklamere for vores forening. Det kan du og din besætning gøre ved at købe kasketter (caps) og polotrøjer med DT´s logo. Polotrøjerne koster 200, kasketterne fås for 100 og stander/vimpler for 50 kr. Der vil

SRC-certifikat i år

Holbæk Tursejlerklub holder atter, i samarbejde med Holbæk Sejlklub, et kursus til erhvervelse af SRC-certifikat (Short Range Certifikate). Det finder sted over seks aftener i februar og marts 2008, såfremt der er tilslutning nok. Indehavere af det gamle VHF-certifikat, der ophørte efter 1999, kun må betjene VHF-radioer. Vil du have adgang til at betjene VHF-radioanlæg med DSC (Digital Selective Calling), skal du have det nye SRC-certifikat. Kurset omfatter teori, prøver samt betjening af DSC-radio. Det er et billigt kursus med en meget lave dumpeprocent. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag d. 16. januar 2009. Nærmere oplysninger hos: Erik Petersen tlf. 5943 6960.

FIRETRACE Verdens mest robuste og effektive brandsikring til bl.a. lystbåde. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. 56 16 91 00 fax 56 16 91 08 www.firetrace.dk


Spørg Advokaten Af advokat Per Frydenreim Møller Ret & Råd Advokater

betaler din sejlklub skat? Landsskatteretten har tidligere i år truffet en afgørelse om en sejlklub. Afgørelsen burde interessere mange sejlklubber. Den pågældende sejlklub opkrævede leje, når bådklubbens bådpladser blev anvendt af gæster. Klubben havde derudover medlemsaktiviteter i form af udlejning af bådpladser, drift af klubhus og sejlundervisning. Klubbens formål var i.h.t. vedtægterne at fremme og vække interesse for sejlads med fritidsfartøjer. Klubben skulle bl.a. byde de aktive medlemmer gode betingelser for udøvelse af sejlads, bane vejen for de aktive medlemmers udøvelse af sejlsport samt afholde kapsejladser, undervisning og selskabelige arrangementer. Hvis klubben blev opløst skulle klubbens formue gå til almennyttige/almenvelgørende formål. Klubben var omfattet af selskabsskatteloven, og var derfor skattepligtig af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, dog ikke af indtægter eller kontingenter, der kom fra medlemmer.

Rygeforbud i klubhuse

Den kommunale skatteforvaltning, mente efter et skøn over indtægter og udgifter fra henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer, at klubben skulle beskattes af ca. kr. 50.000. Udlejningen og salg til ikke-medlemmer havde nemlig givet overskud. Klubbens advokat klagede og argumenterede med, at klubben jo var almennyttig, idet den var medlem af Dansk Sejlunion og brugte sine indtægter til nytte for amatør-sejlsport. Landsskatteretten gav advokaten ret. Klubben var efter sine vedtægter almennyttig. Landsskatteretten fandt, at foreningens erhvervsmæssige indtægter ved omsætning med ikke-medlemmer, udelukkende var medgået til foreningens almennyttige formål. Der var derfor ikke er grundlag for beskatning. At foreningen ikke i sit regnskab eller selvangivelse udspecificeret havde angivet, at der var sket udlodninger eller henlæggelse til de almennyttige formål kunne ikke føre til andet resultat.

Velkommen om bord til ny DT-Klub

Som en konsekvens af, at Folketinget har vedtaget en rygelov, har vi i bestyrelsen drøftet og set i øjnene, at det for os betyder, at der ikke mere må ryges i klubhuset. Det gælder både til hverdag og til fest. Heldigvis har rygerne gode muligheder for at gå ud at ryge på altanerne eller på balkonen, skriver Tågehornet – medlemsblad for Nyborg Sejlforening.

Nye tiltag fra DT på forsikringssiden I skrivende stund arbejder vi, sammen med, vores samarbejdspartner på forsikringsområdet, Trekroner, på at gøre vores aftale endnu mere attraktiv. I næste nummer af Tursejleren, samt på hjemmesiden, vil vi komme med yderligere oplysninger om aftalen.

Klub nummer 130 sejler nu under DT´s stander. Det er Humlum Bådelaug i Humlum Havn. Formand er Kaj Jensen, og han har adresse på: Visgårdvej 6, Sinding, 7400 Herning. Tlf.: 97 13 62 68/23 35 45 80.

Spørg Bådkonsulenten Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, hvis man ikke er ekspert på den slags. Derfor har DT lavet en af­tale med en professionel båd­konsulent og vurderingsmand - Carsten Lund i Be­der, Jylland, som nedsætter denne risiko. Når det drejer sig om køb og forhøjelse af lån, gennem­ går jeg bunden, fribordet, dæk, rig, aptering, maskin­ installation, gerne sammen med køberen, og jeg giver ham råd og vejledning om bådtypen. Ofte, når det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg tips til vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør væ­re op­mærk­som på omkring mo­dellen. Syns- og vurde-

ringsattester ud­arbejdes ud fra et vi­suelt fagligt synspunkt uden præjudice af no­gen overfor undertegnede. Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er vel­komne til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag. Hvis DT’s medlemmer ønsker dette, er der mu­lighed for at besigtige båden med dem. Det koster 400 kr. plus moms inklusiv kørsel pr. time, fortæller Carsten Lund. Han ar­bejder over hele landet og kommer ca. én gang om ugen i sæsonen til Sjælland. Ship-Consult Stenrosevej 11, 8330 Beder Mobil 40 57 27 27 Fax 86 93 84 00

farvel til Motordoktoren Jørgen Jørgensen har gennem flere år svaret på spørgsmål om påhængs-motorer. Han er nu gået på pension og føler, at han ikke længere kan følge med i, hvad der sker på motormarkedet. Derfor siger redaktionen hjertelig tak til Jørgen for mange års godt samarbejde. Skulle nogen blandt medlemsskaren have kendskab til en motorekspert, som gerne vil overtage rubrikken ”Spørg motor-doktoren”, hører redaktionen gerne om det.

Nr. 4 November 2007

23


L_Zij[ Zk Wj MWbij[Zi 8WWZ[lÂłh\j

www.tursejleren.dk

Medlemskab

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske pĂĽ to mĂĽder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab: Hvis din klub beslutter sig for medlem-

skab af DT, det vĂŚre sig pĂĽ en generalforsamling eller gennem en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i ĂĽrlig kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler sĂĽ kun kr. 235,- i ĂĽrlig kontingent til DT. Vi har faktisk 121 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 285,- i ĂĽrlig kontingent, og sĂĽ har ogsĂĽ du alle medlemsfordelene. Dette tilbud gĂŚlder sĂŚrligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab: 185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

h[fWh[h[h Wbb[ \ehc[h \eh ]bWi\_X[hiaWZ[h5 MP-sejls Vinterrabat - spar op til 15 % \h[cij_bb[h j[WaZ³a [\j[h iaWX[bed[h5 VÌr go’ ved din büd - vinterpresenning fra GP Covers LÌs mere pü www.sailgroup.dk

L_Zij[ Zk Wj MWbij[Zi 8WWZ[lÂłh\j h[fWh[h[h Wbb[ \ehc[h \eh ]bWi\_X[hiaWZ[h5 \h[cij_bb[h j[WaZÂła [\j[h iaWX[bed[h5 ! " # # # # # # #

Navn: Cpr. nr.:

Sailgroup Denmark ApS ¡ Bakketoften 11 ¡ L_Zij[ Zk Wj MWbij[Zi 8WWZ[l³h\ 8541 Skødstrup ¡ Tlf. 8622 2233¡

Adresse:

info@sailgroup.dk ¡ www.sailgroup.dk

Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

h[fWh[h[h Wbb[ \ehc[h \eh ]bWi\_X[hiaWZ[h5 \h[cij_bb[h j[WaZÂła [\j[h iaWX[bed[h5

I hvilken havn ligger din bĂĽd?

L_Zij[ Zk Wj MWbij[Zi 8WWZ[lÂłh\j h[fWh[h[h Wbb[ \ehc[h \eh ]bWi\_X[hiaWZ[h5 L_Zij[ Zk Wj MWbij[Zi 8WWZ[lÂłh\j \h[cij_bb[h j[WaZÂła [\j[h iaWX[bed[h5

Navnet pĂĽ din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

h[fWh[h[h Wbb[ \ehc[h \eh ]bWi\_X[hiaWZ[h5 \h[cij_bb[h j[WaZÂła [\j[h iaWX[bed[h5

Jeg ønsker tilbud pü büdkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja

nej

L_Zij[ Zk Wj MWbij[Zi 8WWZ[lÂłh\j h[fWh[h[h Wbb[ \ehc[h \eh ]bWi\_X[hiaWZ[h5 \h[cij_bb[h j[WaZÂła [\j[h iaWX[bed[h5

BĂĽdfabrikat: BĂĽdlĂŚngde:

m

fod

ByggeĂĽr:

Topfart i knob:

M7BIJ;:I 877:;LÂŁH<J $ I7K=IAÂŁHL;@ (' $ :A#+-&& IL;D:8EH= $ !*+ ,((& +',. $ MMM$M7BIJ

Forsikringssum kr. : Byggemateriale: Glasfiber BĂĽdtype: Mast og sejl

stĂĽl

MotorbĂĽd

trĂŚ

andet Andet

Indenbords motor/fast skrue Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev) PĂĽhĂŚngsmotor

M7BIJ;:I 877:;LÂŁH<J $ I7K=IAÂŁHL;@ (' $ :A#+-&& IL;D:8EH= $ !*+ ,((& +',. $ MMM$M7BIJ;:$:A

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til: Danmarks Tursejlerforenings Sekretariatet Odensevej 197 A, 5600 Faaborg Tlf. 7021 4242 ¡ Fax 6260 2451 ¡ bente@tursejleren.dk

24

M7BIJ;:I 877:;LÂŁH<J $ I7K=IAÂŁHL;@ (' $ :A#+-&& IL;D:8EH= $ !*+ ,((& +',. $ MMM$M7BIJ;:$:A

$ I7K=IAÂŁHL;@ (' $ :A#+-&& IL;D:8EH= $ !*+ ,((& +',. $$ MMM$M7BIJ;:$:A $ I7K=IAÂŁHL;@ (' $ :A#+-&& IL;D:8EH= M7BIJ;:I 877:;LÂŁH<J M7BIJ;:I 877:;LÂŁH<J !*+ ,((& +',. $ MMM

M7BIJ;:I 877:;LÂŁH<J $ I7K=IAÂŁHL;@ (' $ :A#+-&& IL;D:8EH= $ !*+ ,((& +',. $ MMM$M7BIJ


Sådan sikrer du din båd effektivt Der stjæles i snit 900 både om året i Danmark, siges der. Det nøjagtige antal kendes ikke, og det vides heller ikke, hvor mange af de stjålne både, der kommer tilbage til ejerne igen. Men det er ikke mange.

En solid låsekasse over selv anhængerkoblingen er nok til at bremse de fleste tyve.

Et låse arrangement som dette er også en effektiv beskyttelse mod bådtyve.

Gennem årene har er det fremkommet oplysninger om, at mange af bådene stjæles af organiserede bander, som afhænder bådene i de tidligere kommunistlande øst på. Måske er nogle både også endt på havets bund, fordi deres ejere havde ladet sig rive med og forkøbt sig. Den bedste tyverisikring er at købe en sejlbåd. Det er meget sjældent, at der forsvinder en sejlbåd. De er langsomt gående, og så kræver det en vis viden at sejle dem.

De både der meldes stjålet er alle speedbåde. Sådan en af slagsen så redaktionen forleden med en effektiv dobbet tyverisikring i en carport. Båden var sikret med solid lås på anhængertrækket. Desuden var der monteret en spærring af det ene hjul. Denne båd bliver garanteret ikke stjålet. Der kræves en del special værktøj at slippe væk med den.

Statistik over stjålne både Der findes en statistik over stjålne både i otte nordeuropæiske lande. Den er udarbejdet af Wasserschutzpolizei, Kompetenzcentrum Konstanz i samarbejde med den europæiske afdeling af IAMI - International Association of Marine Investigators. Statistikken fortæller, hvor mange både der findes i hvert enkelt land, hvor mange der er per 1.000 indbyggere og hvor mange både og motorer, der stjæles år for år. Danmark er i 2006 noteret for i alt 366.000 både. Heri må være medreg-

net alt hvad, der kan flyde på vandet: Vandcykler, joller, kanoer, kajakker og andre lystfartøjer. De sidste officielle tal på både herhjemme er en halv snes år gamle og omtaler kun både over 20 fod. Det var da på ca. 50.000 og tilsyneladende baseret på havnepladser. Men mange både trailes eller ligger for svaj. Tilgangen af både har desuden været stor de senere år, så tallet må være højere. På statistikken for 2006 figurerer Danmark med 790 stjålne både og 1129 motorer. Tallene for 2004 var

tilsvarende 927 og 1496 og for 2005 var de på 879 og 1556. I alt blev der stjålet 6224 både og 9181 motorer i de otte lande, der er med i statistikken. Sverige topper med 2641 stjålne både og 2720 stjålne motorer. Nederst på statistikken findes Belgien med 72 stjålne både og 92 stjålne motorer. Der er ikke opgivet noget tal for, hvor mange både, der genfindes.

Gengivelse og eftertryk af artikler og illustrationer i Tursejleren må kun ske efter skriftlig tilladelse fra redaktionen og da med tydelig kildeangivelse.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg i bladet. Nr. 4 November 2007

25


Medlemmernes søkrammarked Både Sælges 694107. LM 26 årg. 1984. Pæn og velholdt med mange nye dele. Udstyr: Holdingtank, oliefyr, GPS, kortplotter, rullesejl, storsejl, nyt køleskab. 3-bl. propel. Motor Bukh DV20 rep. nov. 00. Henv. Gunnar Jensen Tlf. 5123 7865.

674107. LM23 motorsejler med 24 mast, 10 hk Bukh, bådstativ, gps, ekkolod, køleskab, 2 gasblus m.m. Velholdt. Kan beses efter aftale. B. Thielsen tlf:4640 9298/2183 8476. 653707. Hurley 18 Sejlbåd, Mercury 4 hk. Plastimo rulleforsejl, 4 sovepladser, vinterstativ. Sejl og hynder som nyt. Alt i fin stand. Inkl. div. tilbehør. Pris 25.000 kr. Henv.: Egholm tlf. 86220254

623507. FINNSAILOR 29 - 1973 Sjældent udbud! Alt i udstyr - ny kaleche, hynder. BMW D50-1986 - meget få timer. Ny genoa. Pris kr. 235.000. Tlf. 25339444. 612907. LM 16, 6 hk Marstal, ny cockpitkaleche, nye hynder, ekstra jernkøl, pejlekompas, alt ok, pris: 21.500 kr. Henv. John Engbom tlf. 4112 7448 jengbom@vip.cybercity.dk 704307: Finmar 30 årg. 1979, Volvo Penta 132 hk og 280 drev, bovpropel, v/k vand, kortplotter, ekkolod, VHF, trimflaps. Pris 300.000 kr. Henv.: Jan S. Larsen tlf. 4042 2144. 602807. Hurley 22 nyrenoveret, hvid toprig m/sejl, ferskvand, toilet, køleboks, kompas, log, ekkolod m/fishfinder, selvstyrer, VHF, GPS, komplet sejlklar. Langkølet. 29.800 kr. Henvendelse Benny Jensen, tlf. 4753 6362

udstyr Sælges 684107. Dubarry sejlersko str. 40 brune - 300 kr. Nyt Andersen spil 10 tromle 60 500 kr. Henv. Normann Kristensen tlf. 65331423. 663807. Foldepropel til 55 (75) hk motor sælges. Pris 10.000 kr. 55 m2 storsejl (som nyt), Pris 7.500 kr. Henv. Erik Blichfeld tlf. 40287590. 643507. Norske bådsportkort C-L, Sandefjord-Bergen kr 200. Søkort. 1-17+24,25, Svenskegrensen-Haugesund kr 90. Havnelodser 2A-2B-3-4 kr

250. Alle priser pr. stk. Svenske Vestkyst bådsportkartpakke kr 300. Danske Søsportkort serie 3 kr 300. Henv.: Lillian Hansen tlf. 98427008.

Både Søges 633507. Vi planlægger sejltur til Paris ad franske kanaler næste sommer. Er der andre som har samme planer kan vi måske følges lidt af vejen. Vi regner med start primo maj og retur september. Vores båd er en Albin 82 som sejler 6 knob. Henv.: Per Frederiksen tlf. 47172407. Email: pf@ka-net.dk

Flodbådsferie i hele Europa

Maritim Camping v/Morten Kaae • Fredensvej 5 • Lohals DK-5953 Tranekær • info@maritim-camping.dk Tlf. 4970 0087 • www.maritim-camping.dk

Annon c ebeti n g elser En annonce i Tursejleren og på DT´s hjemmeside, www.tursejleren.dk, under ”Medlemmernes søkrammarked” koster 50 kr. Vil du have foto med, koster det yderligere 100 kr. Annoncen bringes i ét nummer af bladet samt på hjemmesiden i tre måneder. Sådan gør du: Du kan enten udfylde kuponen her på siden og sende den til redaktionen, eller du kan gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og trykke på knappen ”Tilmeld din annonce”. I begge tilfælde vil din annonce få tildelt et nummer. Det skal du bruge, når du indbetaler betalingen for din annonce. I begge tilfælde vil du få tilsendt en opkrævning fra DT´s sekretariat.

Foto: Et foto til annoncen kan enten sendes sammen med kuponen til redaktionen eller som vedhæftet fil til redaktionen@tursejleren.dk Kun for medlemmer: Du skal opgive dit medlemsnummer i DT på kuponen eller via indtastningen på hjemmesiden. Kommercielle annoncer vil IKKE blive optaget på Søkrammarkedet. Annoncerne her er personlige om salg, køb, søges eller byttes af såvel både som udstyr til dem.

Navn: Medlemesnr.: Adresse: Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Annoncetekst (maks. 25 ord) til Tursejleren nr. 01/2008 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den 19. januar 2008.

26

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren, Asgård 11, 3600 Frederikssund. Du kan også faxe den til red. på nr. 4731 2852. Husk at indbetale prisen for din annonce til DT´s sekretariat.


Weekendbåd til hele familien

Du ser den overalt. Der ndes over 100.000 byggede både. Alle modeller har rolige, stabile sejlegenskaber. Vil du sidde trygt i båden, når det blæser op, vælger du en Uttern, det sikreste valg. Den stabile og samtidig smidige gang, er blevet et symbol for Uttern. Moderne design, udviklet hånd i hånd med praktisk funktion. Resultatet taler for sig selv. Lige så skøn at se på, som den er at sejle. Helhedsløsning, nytænkning, kvalitet og komfort… det er blot nogle af de ord, mange forsøger at beskrive Uttern med. Vi kalder det kort og godt for sejlglæde. Hvad andre bådmærker tilbyder som ekstraudstyr, får du med en Uttern som standard.

Uttern C68 med MerCruiser Alpha One Sterndrive 1.7L 117 HK D-tronic diesel

Længde: 6,82 m. Bredde: 2,52 m. Vægt med motor: 2090 kg.

Pris fra 539.990,-

Velkendt svensk kvalitet

Tempo Både ApS, Søhesten 8, 2635 Ishøj, tlf. 43 73 01 05, www.tempo-baade.dk CC Camping & Marine A/S, Trekanten 9-11, Herrestrup, 4571 Grevinge, tlf. 59 65 99 11, www.cccm.dk Gnisten Svendborg, Porthusvej 129, 5700 Svendborg, tlf. 62 21 49 21, www.gnisten-svendborg.dk Bøge's Trailer & Både ApS, Fabriksvej 2, 6640 Lunderskov, tlf. 75 58 58 11, www.boges.dk Herning Trailer- & Bådcenter, Navervej 14, 7451 Sunds, tlf. 97 14 22 11, www.htbsunds.dk Risbjerg Marine, Marienlystvej 10, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 60 08, www.risbjergmarine.dk www.ketner-outdoor.dk Motor og Bådcentret Frederikshavn A/S, Sindallundvej 4, 9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 23 93, www.m-center.dk Nr. 4 November 2007

27


Magasinpost ID 100965 Afsender: Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197a 5600 Faaborg

Foto: Flyvetaktisk Kommando EH101 under indfasning. Det vil sige under realistiske øvelser, inden de gik aktivt ind i søredningsberedskabet.

Nye helikoptere til søens flyvende engle

EH101 afløser de veltjente 40 år gamle Sikorsky S-61 helikoptere, og der er indkøbt i alt 14 af dem fordelt på to versioner. De seks er til troppetransporter, og de er overdraget Storbritanien i en byttehandel på grund af et akut behov for dem i Afghanistan. De øvrige otte er udrustet til SAR-opgaver, Search And Rescue, til eftersøgnings og redningsopgaver på havet. De er indrettet som en flyvende skadestue, hvor der kan ydes livreddende hjælp ved for eksempel underafkølede eller livløse personer. Herfra kan lægen også kommunikere direkte med specialister på sygehusene, sende EKG-diagrammer, give ilt, måle blodtryk og starte en behandling af patienten. I modsætning til Sikorsky S-61´s to motorer har EH101 tre af slagsen. Det giver større sikkerhed under redningsarbejdet. Det er fly, som

kan løfte deres egen vægt. På grund af lufttrykket under flyet er de nødt at hejse de reddede fra en større højde. Her sørger avanceret teknologi for, at flyet holder sig i samme position og højde under redningen. HE101 er hurtigere og har længere aktionsradius end forgængeren. Desuden har den flere vinduer, så flere besætningsmedlemmer kan spejde efter skibbrudne. Den nye helikopter kan flyve i al slags vejr – også isslag, fordi den har varme indlagt i rotorbladene. Endelig er flyet udstyret med en lasterampe agter for at lette ind- og udstigning for patienter på bårer.

Læs i øvrigt også artiklen om søredning på side 18

www.peoffset.dk

Gennem årene kan utallige søfarende i danske farvande takke de flyvende engle for redning. Med flyvevåbnets indkøb af nye redningshelikoptere har englene nu fået nye og bedre vinger. De hedder EH101, og de er i år indsat i fast beredskab.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.