03.2008 - Tursejleren

Page 1

Tursejleren Danmarks Tursejlerforening

Nr. 3 august 2008 · www.tursejleren.dk

Festligt og aktivt landstræf INDHOLD Foreningsside og kolofon .........................2 Skipperen har ordet ................................ 4 Landstræf i højt humør ........................... 6 Quiz for tursejlere ..................................10 Efterretninger f. tursejlere ..................... 12 Nyt om både og udstyr . ........................16

Lyngby Radio – ven i nøden

Konkurrencer.......................................... 20 Sikkerhed til søs .....................................21 Medlemsservice.......................................22 Motordoktoren . .................................... 24 Søkrammarkedet.....................................25 Mobiltelefon eller VHF?..........................26


Tursejleren nr. 03-08 Danmarks Tursejlerforening (DT) Tilsluttet Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Fritidsbådsudvalg Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet samt Komiteen Blå Flag European Boat Association (EBA) Forretningsudvalget Formand: Mogens Hansen, Skovhaven 94, 5320 Agedrup Tlf.: 4059 8028 · E-mail: mogens@tursejleren.dk Næstformand: Poul Erik Jakobsen, Kærvej 17, 4270 Høng Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk Kasserer: Leif Nielsen, Mariehønevænget 8, 5260 Odense S Tlf.: 6615 1728/4016 3009 · E-mail: kasseren@tursejleren.dk Øvrige hovedbestyrelse Villy Johansen, Elmevang 12, 4000 Roskilde · Tlf.: 4640 1001 E-mail: villy@tursejleren.dk Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk Stig Førsting, Vildtbaneparken 67H, 2635 Ishøj · Tlf.: 4353 0497 E-mail: stig@tursejleren.dk Erik Holm Johansen, Strandvejen 274, Strib, 5500 Middelfart Tlf.: 4016 7425 / 6440 1425 · E-mail: erikholm@tursejleren.dk Suppleanter: 1. Tina Meier, Thomsens Allé 2, 6700 Esbjerg Tlf.: 7513 7390 · E-mail: TIM@ramboll.com 2. Poul Jensen, Emil Pipersvej 1, 2. t.v., 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 4593 0308 · E-mail: ingpo@weebspeed.dk Medieudvalget Stig Førsting · Tlf.: 4353 0497 · E-mail: stig@tursejleren.dk

Gengivelse og eftertryk af artikler og illustrationer i Tursejleren må kun ske efter skriftlig tilladelse fra redaktionen og da med tydelig kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg i bladet.

Sekretariatets åbningstider og adresse Sekretariatet er åbent for alle spørgsmål vedr. DT, udeblevet medlemsblad og forsikringsordningen: Alle hverdage kl. 10-13.00 - desuden torsdag kl. 17-19.00 Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197A, 5600 Fåborg · Tlf.: 7021 4242 · Fax: 6260 2451 E-mail: forsikring@tursejleren.dk og bente@tursejleren.dk HUSK, at oplyse medlemsnummer

Tursejleren

Udgives af Danmarks Tursejlerforening

ISSN: 1603-3329 Oplag: 9.000 stk. Redaktion

Journalist/redaktør: Harly Foged (DJ). Ansv. i henh. til Presseloven Asgård 11, 3600 Frederikssund · Tlf.: 4731 2892/4031 2892 Fax: 4731 2852 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

Annoncesalg

Dorte Schlünzen, PE offset A/S, Tømrervej 9, 6800 Varde Tlf.: 7695 1702 / 2177 0826 · E-mail: ds@peoffset.dk

Sats og tryk

Harly Foged · Tlf.: 4731 2892 · E-mail: redaktionen@tursejleren.dk

PE offset A/S, Varde · Tlf.: 7695 1717 · www.peoffset.dk Grafiker: Karina Finderup · E-mail: kf@peoffset.dk

Havneudvalget Hanne Kristensen, Holger Drachmanns Allé 15, 6700 Esbjerg Tlf./fax: 7513 0955 · E-mail: hanne@tursejleren.dk

Udgivelsesdato for næste nummer

Forsikringsordning Kontakt sekretariatet Forsikringsudvalget Poul Erik Jakobsen · Kærvej 17 · 4270 Høng Tlf.: 2485 5020 · Fax: 5885 3540 · E-mail: poulerik@tursejleren.dk Internationalt bådejerbevis Hartvig Rasmussen · Fribertsvej 12 · 5300 Kerteminde Tlf.: 6532 4697 · E-mail: hartvig@tursejleren.dk

Nr. 04/08 - den 15. november 2008

Deadline næste nummer

Sidste frist (deadline) for indlevering af redaktionelt stof og annoncer til Tursejleren nr. 04/08 er lørdag den 25. oktober 2008

Forsidefoto:

Sol, råhygge, højt humør, god mad og mange aktiviteter prægede årets landstræf. Her foto fra DT-broen.

Diverse kurser Kontakt sekretariatet

Mød os også på www.tursejleren.dk og www.danmarkstursejlerforening.dk


SIKKERHED OMBORD!

Få et godt tilbud på dine forsikringer! - og hør samtidig om hvordan du kan få en førstehjælpspude tilsendt - Send kuponen i dag så kontakter vi dig snarest J

A TAK! Jeg vil gerne have et tilbud på mine forsikringer - og samtidig høre hvordan jeg kan få en førstehjælpspude

Kunde aftalen Førstehjælpspude Førerpladsdækning

Navn:

Fordele og rabat

Adresse:

FORSIKRINGER: Lystfartøjsforsikring

Postnr./By:

Hus-/fritidshusforsikring Telefon:

Bilforsikring

Medlem af Danmarks Tursejlerforening?

Ja

Nej

Kunde i Trekroner?

Ja

Nej

www.trekroner.dk

Campingvognsforsikring Ulykkesforsikring Indboforsikring Andet: _________________

+++1261+++ 1782 KØBENHAVN V xpje


Skipperen har ordet Sommer

Her ved deadline for dette nummer af Tursejleren er det jo dejligt, at vi tursejlere allerede har haft rigtig mange gode sejlerdage i maj og juni. Sidstnævnte måned har været rigtig god, og vi kan se livlig aktivitet i havne og marinaer. Mange har endog fået ”en sund kulør”, der vil blive yderligere udbygget i juli og august. Såfremt sommeren bliver bedre end sidste år, vil vi kunne gå den kommende vinter i møde med sindsro og overbevisning om, at ”kuløren” kan holde vinteren over.

Landstræf

Atter i år har vi holdt landstræf, og det foregik i et rigtigt godt vejr i Kerteminde 6.-7.-8. juni. Det betød, at de mange deltagere i var i et rigtigt godt humør. Jeg har noteret mig, at der var et par skønhedspletter, og de vil blive undgået næste gang. Vi havde fredag aften engageret et lokalt otte mands stort harmonika-orkester, der var ment som lidt godt for ørene til spisningen af træfdeltagernes egne grillstegte bøffer. Men lige pludselig blev gulvet fyldt op af dansende tursejlere, og aftenen blev virkelig dejlig at være deltager i. Træffets festaften indledtes med en velkomstdrink, hvorefter de 240 deltagere nød den gode mad ledsaget af lækker musik, der varede resten af aftenen. Alt i alt et godt træf efter min mening, og jeg vil benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle de medvirkende for deres indsats, stor eller lille, men først og fremmest til alle de deltagende medlemmer.

Jubilæum

Hvilken tursejler kender ikke Marina Guiden SEJLERENS! Ja, vi er mange som hvert år får guiden gratis i hånden og med interesse ser den igennem for oplysninger om den næste marina på turen. Det er nu 25 år siden den så dagens lys, og det blev fejret på festligt vis i Nyborg den 1. juli. Danmarks Tursejlerforening var naturligvis til stede og lykønskede jubilaren med den runde dag.

Flydende bådudstilling

Ja, så er det Koldings tur til at lægge vand og kaj til for udstillerne. Igen er det jo spændende at se bådene i deres rette element og måske gøre et godt køb i udstyrsstandende på land. Efter min mening er en sådan kombineret udstilling god, og den fortjener et godt besøgstal. Danmarks Tursejlerforening er naturligvis repræsenteret med en stand og klar til at få en sejlersnak med både medlemmer og nye sejlere, som må vise vores forening interesse.

ønske de nye medlemmer velkommen. Det gælder både klubber og enkeltmedlemmer, og jeg håber, at de vil befinde sig godt i foreningen.

Nordbåt

Det er navnet i daglig tale på et samarbejdsorgan for tursejlads i Norden. Det dækker over det egentlige navn som er Nordiska Båtrådet dannet i 1969. Vi var inviteret til at overvære rådets årsmøde, der blev holdt i forbindelse med EBA`s møde i Sydeuropa. Et vigtigt emne for os var forslaget om en fælles tursejlerguide omhandlende diverse regler m.m. ved tursejlads i de nordiske lande. Forslaget var fremsat af DS med henblik på økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd, der i samarbejde med Nordbåt skulle stå for udarbejdelsen af en sådan guide. Støtten er ikke opnået i første omgang, men der arbejdes forhåbentligt videre med projektet.

EBA

Forkortelsen henviser til European Boating Association, som er en sammenslutning af europæiske sejl- og motorbådsklubber/foreninger. Vi er medlem af denne organisation, hvor man drøfter mange emner for sejlads i EU`s vande. Der afholdes 2 årlige møder på skift i medlemslandene. Vi deltager i disse møder og på det sidst afholdte blev der bordet rundt bl.a. oplyst om økonomi/afgifter til lystsejlere i medlemslandene. Da det blev vor tur og ”den årlige afgift” blev nævnt vakte det en vis forundring. Den findes tilsyneladende ikke andre steder, og vi går da også ind for, at den skal fjernes som den uretfærdige afgift den er (rest fra kartoffelkuren medio 1970). I disse år, hvor pengene vælter ind i statskassen, må det være en retfærdig og god sag for regering og folketing at fjerne afgiften så hurtigt som muligt! Et forslag fra Italien om at lystsejlere skal vige for erhvervsbåde er ikke ”dødt” endnu, men skal til afstemning i de enkelte EU-lande. Vi går ikke ind for at vige for erhvervsfartøjer, da det i nogle tilfælde kan være svært at afgøre om et fartøj sejler i erhverv. Den nuværende regel om at vige for styrbord kommende fartøjer fungerer udmærket. I Danmark skal forslaget nok et tur omkring Søfartsstyrelsen, og vi håber så på, at det kommer til høring/stillingtagen i de respektive foreninger inkl. DT.

Et ønske

Til slut vil jeg ønske alle en fortsat god sommer og håber, at I også kommer godt igennem den sidste del af den.

Over 7000

Det er et tal, der angiver medlemstallet hos os pr. 1. juli 2008. Det har været et sejt træk at passere ”7000-grænsen”. Det lykkedes, og nu satser vi så på, at nå de 8000 medlemmer. Jo større vi bliver, desto bedre kan vi gøre vor indflydelse gældende i aktuelle situationer og samtidig yde vores medlemmer en bedre service. Jeg skal samtidig benytte lejligheden til at

Med tursejlerhilsen Mogens Hansen Formand.DT´s landstræf 2008:

Sol, råhygge, højt humør, god mad og mange Sådan lyder signalementet af årets landstræf i Kerteminde. Godt 80 både med flere end 250 besætningsmedlemmer satte deres præg på træffet. Foto: Aase Sørensen og Harly Foged

Bestyrelsen, sekretariatet og frivillige hjælpere sørgede for, at alt klappede i arrangementet, som holdt godt sammen. Fra bådene ankom fredag den 6. juni og blev vist på plads ved broerne, som var stillet til rådighed af marinaen for tursejlerne, til de afsejlede igen søndag. 10 dage undervejs Rekorden for at nå frem til træffet i Kerteminde gik, uden diskussion, til bestyrelsesesmedlem Hanne Kristensen og hendes mand Karno. Fra hjemhavnen i Esbjerg måtte de sejle 290 sømil i deres Rasmus 35 sejlbåd ”Sej” op langs den jyske vestkyst i modvind, gennem Limfjorden i modstrøm og sydover til Kerteminde. Men parret indrømmede dog, at de havde betragtet turen som en god sejlerferie. Begge var selvfølgelig kraftigt involveret i arrangementet omkring træffet. Hygge ved grillen DT´s stander blev sat sidst på eftermiddagen, hvorefter for-

Hanne og Karno sejlede 290 sømil på 10 dage for at komme til årets træf i Kerteminde. Deres båd hedder ”Sej”, og seje er de i det vestjyske.

eningen var vært ved en velkomstdrink. Her var der desuden mulighed for at melde sig til diverse arbejdsopgaver. Grillen var varm, og der kunne købes læskedrikke, med eller uden alkohol, for rimelige priser til tonerne fra skipperklaverer. Efter fælles morgenmad lørdag startede aktiviteterne. Også i år var der udflugt til Lindværftet, hvor der var mulighed for at følge byggeriet at et kæmpestort containerskib til rederiet Maersk Line. Der var åbent hus på miljøskibet ”Marie Miljø”, og et kursus i førstehjælp til søs. Birthe Trier Henriksen fortalte levende og engageret om, hvordan man får hjælp til selvhjælp som lystsejler. Hun er aktiv flyvende læge i flyvevåbnets SAR-tjeneste, hvor hun har været ansat i 15 år. Bl.a. har hun også været udsendt på fem internationale missioner. Og så har hun, sammen med sin mand, været aktive sejlere i 20 år med deres LM 32. Stumpemarkedet om eftermiddagen var et kærkomment og populært nyt indslag i træffet. Deltagerne kun her sælge udstyr

Det er også blevet en tradition, at tidligere formand i DT, Hartvig Rasmussen, sætter DT´s stander for træffet.


aktiviteter Der var åbent hus om bord på miljøskibet ”Marie Miljø”. Her er det på vej ind i havnen.

Råhygge fredag aften omkring grillen.

Læge Birthe Trier Henriksen.

Danmarks DanmarksTursejlerforening Tursejlerforening· nr. maj 2008 2008 · nr.32august


DT´s landstræf 2008:

Fest til den store guldmedalje Lørdag aften stod i festens tegn. Festmiddagen var helstegte pattegrise, lam og oksefilet med sundt tilbehør. Den blev akkompagneret først af Lindø Harmonikaklub og senere af et tre mands orkester. Der var lavet en særlig sang til festen og et særligt DT sanghæfte med vores hjemlands vemodige sange blev flittigt brugt gennem hele aftenen. Det blev sent, før den sidste dans var danset hen under morgen. Atter en gang var DT vært ved morgenmaden. Efter den var der afslutning ved formanden, og standeren kunne hales ned for i år. Overalt hørte man ros for det vellykkede arrangement, som der nu er skabt tradition for i den hyggelige marina i Kerteminde.

Så er der dømt festmiddag, og slagterne skærer for.

Lindøværftet har selvfølgelig en klub for folk med hang til skippperklaverer. Den underholdt til den store guldmedalje.

Opskrift på en festmiddag: Man tager tre kæmpe grillspyd, en anhænger med træ og en dame 12 timer før festen starter. Sidstnævnte sørgede for at pensle maden med jævne mellemrum og holde ilden ved lige. Mangen en god handel blev indgået på eftermiddagens stumpemarked.


DT var vært ved morgenbordet begge dage.

Gummibåde

bærbar fornøjelse for hele familien

Der var et væld af gode præmier i lotteriet. De hjalp med at finansiere festen.

Og dansen gik til den lyse morgen med musik fra et tremands orkester. Det kunne også spille for til søens vemodige sange.

te forhandler på

r og find nærmes Se flere modelle

Quicksilver 270 AirDeck

door.dk

www.ketner-out

uden motor

Hvid/grå 3 personer + 1 barn. Længde: 2.70 m Bredde: 1.52 m Vægt: 35 kg Max motor: 10hk Vejl. sæsonpris

9.490,-

Quicksilver 310 AirDeck

uden motor

Hvid/grå

Et fortryllende indslag. Tryllekunstneren manipulerede, så der ikke var et øje tørt.

4 personer Længde Bredde Vægt Max motor:

3.10 m 1.52 m 38 kg 15hk

Vejl. sæsonpris

9.990,-

Danmarks Tursejlerforening · nr. 2 maj 2008


g o r p s s n e ø s m o z i u Q Formanden overrækker gevinsten til vinderen af quizén – Inge-Lise Larsen fra båden ”Aquarella”. Hendes eneste fejl var i spørgsmål nr. 12. Gevinsten var en 1. hjælps taske fra SeaDoc til en værdi af 1.870 kr.

Under landstræffet i Kerteminde havde Fogeds Forlag, bladets redaktør, doneret bogen ”Søforklaringer – Den Maritime Opslagsbog” til hver af de 80 deltagende både. I bogen finder man forklaringer på ca. 2.000 maritime udtryk. Derfor udskrev vi en quiz-konkurrence, der hovedsageligt var baseret på udtryk fra bogen. Og så var der lagt et par fælder ind. Ideen med quizén var at skabe underholdning og diskussion hos besætningerne i træffet. Og det lykkedes til fulde. Lad det være sagt med det samme: Kendskabet til søens specielle sprog var godt hos alle deltagerne. Men ikke én eneste blandt de 62 besvarelser havde den rigtige løsning på alle 12 spørgsmål. Otte deltagere havde dog kun én fejl. Prøv selv om I kan gætte alle spørgsmålene og udfyld kuponen. Den rigtige besvarelse finder du under ”Medlemmernes søkrammarked” på side 25. Hvis I er uenige i nogle af spørgsmålene, er I hjerteligt velkomne til at sende en e-mail til redaktionen: redaktionen@ tursejleren.dk Aug 2008:Layout 1

23/06/08

16:12

Side 1

Hvad betyder bakstørn? 1. Sætte motoren i bakgear X. Tørn omkring forklampe 2. Vaske op Hvilken oplysning om ordet Bimini er ukorrekt? 1. Solsejl over cockpit X. Ø i Bahama-øgruppen 2. Feminin badedragt Hvad er en distancemil? 1. Mål i kapsejlads X. En sømil 2. Gammel dansk mål Hvad betyder ETA? 1. Spansk terroristbevægelse X. Badeværelse om bord 2. Forventet ankomst tid

.dk

SOLPANELER Et fantastisk solpanel velegnet til det maritime miljø. Kan monteres på op til 10% buede flader. Fås i 5 str. F.eks. 20W peak, 553x353 2.222,-

Hvilken betegnelse er ukorrekt? 1. Ankre op X. Kaste anker 2. Lade gå ankret

Mere info side 276 i Palby Marine kataloget

Hvad betyder ordet flagspil? 1. Kort flagstang i stævnene X. Spil med signalflag 2. Flag med pil Hvad betyder ordet havgal? 1. Fanatisk kapsejler X. Søsyg 2. Dårligt vejr

SOLARA REGULATOR Med den er levetiden på din akkumulator længere. Beskytter mod af- og overladning.

258,-

Er 1. hjælps udstyr lovpligtigt i lystbåde? 1. Ja i fart uden for Norden X. I både over 40 fods l. 2. Nej

Nærmeste forhandler henvises på tlf. 75 88 13 02

10

SOLENERGI

Vil SOK passe gratis på din båd ved tyveri? 1. Hvis du har AIS om bord X. Nej 2. Kun mod abonnement Hvilket er IKKE et af Søsportens 10 sikkerhedsråd? 1. Lær at svømme X. Lær at sejle 2. Erhverv SRC Hvad betyder begrebet SOS? 1. Save our souls X. Morsetegn til nødhjælp 2. Bruges på VHF i nød Hvilken betydning af udtrykket ”Skeje ud” er korrekt? 1. Gå op mod vinden X. Holde fri 2. Være udsvævende


Kom og besøg vores teltstand på Kolding Flydende Bådudstilling stand CT-1A

Satellitt TV og VSAT fra KVH

Godkendt Redningsdragt “Full Range” LED Lanterner fra Lopolight

Trådløst System fra Tacktick

Farve Ekkolod fra Hondex

Info og nærmeste forhandler, se polaris-as.dk

Bærbar VHF fra SAILOR

Polaris Electronics A/S

Kærholt 1, P.O. Box 7957, DK-9210 Aalborg SØ Phone +45 9631 7900 • Fax +45 9631 7901 E-mail: info@polaris-as.dk • www.polaris-as.dk S.P.Radio/SAILOR/Thrane & Thrane • Skanti • Niros • Broadgate McMurdo • Entel • Kelvin Hughes • Saab • Dansea • Lopolight Tacktick • KVH • Hondex • Danelec • SeaLine • ISIC • SeaCom Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

11


Nye kræfter til din båd? Mini-klassen

1GM10

Den mindste motor i Yanmars program er den kompakte, 1-cyl. 1GM10 på 9HK/6kW, som får plads i de fleste sejlbåde. 1GM10 fås både med sejldrev og til fast aksel. Vægten med gear er kun 76 kg og med sejldrev 104 kg.

Midi-klassen

Til de lidt større sejlbåde kan du vælge fx den 2-cylindrede 2YM15 med 14HK/10kW, den 3-cylindrede 3YM20 med 21HK/16kW eller 3YM30 med 29HK/21kW. Hvis du vil have flere kræfter kan du vælge den 3-cylindrede 3JH4E med 40HK/29kW. Alle motorer har kompakte indbygningsmål og lav vægt i forhold til ydelse. De leveres med gear eller sejldrev.

Maxi-klassen

3JH4E

Efterretninger for tursejlere Sommertider dramatid

Sommeren er over os, og alle drages mod havet. Det er også højtid for søredning. Men sommeren har sin pris. Menneskeliv går til spilde. De fleste på grund af ubetænksomhed. Her kan du blandt andet læse om nogle af redningsaktionerne.

To 13-årige reddet efter seks timer til søs

To 13-årige drenge ville hygge sig med en sejltur i en glasfiberjolle i Venø-bugten ved Struer. En kraftig vind greb den lille jolle og førte den langt ud på Limfjorden. En mand, som så dem drive ud, kom først meget senere til at tænke på, at der kunne være noget galt og slog alarm. Det store apparat blev sat i gang. Redningsbåde fra et par af redningsstationerne på Vesterhavskysten blev sat på trailere og kørt til Struer. Endvidere deltog en redningshelikopter og flere lokale bådejere. Det blev en af redningsbådene, der fandt drengene. De var godt forfrosne og trætte efter seks timer, hvor de havde forsøgt at ro mod vinden.

Ægtepar reddet fra brændende båd

4JH4E

De store sejlbåde og motorsejlere kræver flere kræfter. Fx den 4-cylindrede 4JH serie med motorer på 54HK/39kW og 75HK/55kW med gear eller sejldrev samt 110HK/ 80kW og 125HK/92kW til fast aksel. Du kan bestille motorerne med forskellige geartyper.

Med Yanmar motorer får du samtidig et verdensomspændende net af forhandlere og serviceværksteder som sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude.

Et midaldrende ægtepar slog alarm ved Faxe Bugt. De fortalte, at der var gået ild i bådens maskinrum. Søværnet rådede parret til at tage redningsveste på og vente på helikopter assistance. Når de hørte den skulle de fyre en nødraket af. Men pludselig stod flammerne op i otte meters højde, og ægteparret sprang overbord med deres puddelhund. 31 minutter senere blev de samlet op af redningshelikopterne, der blev vejledet af flammerne, og fløjet til Rigshospitalet.

Falsk sms skyld i stor redningsaktion

En norsk mand var på sejltur med sine tre børn i farvandet omkring Læsø, da et af børnene blev sur på ham. Sønnen sendte en sms til sin mor i Norge med besked om, at far lå døddrukken i bunden af skibe. Moderen ringede til Nordjyllands politi, som satte den helt store redningsaktion i gang med bl.a. helikopter. Men det var falsk alarm, for det viste sig, at faderen var pinlig ædru. Drengen fik sig en gevaldig skideballe.

Brøndby Bådsalg Ligger i Brøndby Havn, tæt på centrum og lufthavnen. Som noget nyt har vi fået nye åben styrepultsbåde til fiskeri eller bare sjov på vandet. Vores kontor, terrasse og salgsbro har plads til 22 både.

Besøg os på Kolding flydende bådudstilling 15.-17. Aug. Stand AT 11 KVALITET TIL SØS WWW.GOMARINE.DK 4576 3600

Brøndby Havnevej 11a · 2650 Hvidovre Tlf.: 43 73 71 70 · Mobil: 40 31 00 51 Åben mandag til torsdag fra 12-17. Fredag lukket. Lørdag - Søndag 11-14 www.bsalg.dk

12

§


Fire reddet efter forlis ved Samsø

Dansk sejlbåd undsat ved Barbados

15-årig dreng reddet fra gummibåd

Flere mænd end kvinder drukner

Et 20 meter langt træskib kæntrede i området mellem Røsnæs og Samsø, hvor der var kraftige byger og kastevinde. Via MAYDAY til Lyngby Radio blev SOK alarmeret og sendte en helikopter til området. De fire ombordværende i skibet gik i gummibåden. Flere marinefartøjer og civile skibe deltog i eftersøgningen af de nødstedte. De blev fundet af en mindre sejlbåd, der lagde sig på siden af gummibåden. Det var tre franskmænd og en dansker, der blev reddet.

En 15-årig svensk dreng sejlede ud fra Østerby Havn på Læsø i en gummibåd. Da mørket faldt på, og drengen endnu ikke var kommet tilbage, slog hans bekymrede forældre alarm. En redningsbåd fra den lokale redningsstation og en redningshelikopter blev sendt til området. Efter kun 20 minutter fandt redningsbåden gummibåden med drengen i god behold.

Drenge reddet fra kæntret gummibåd

To drenge, 14 og 18 år var tæt på en ulykke, da deres gummibåd blev taget af en kraftig fralandsvind og kæntrede ud for Hou Havn. De blev observeret fra land og slog alarm. Den ene dreng blev ved båden, og den anden forsøgte at svømme mod land. Politiet fik fat i ejeren af en lokal speedbåd. Han sejlede ud og reddede de to drenge.

Fire familiemedlemmer på den 40 fods lange sejlbåd ”Naja-Nivi” blev undsat øst for Barbados af et handelsskib, da båden tog vand ind. Det skete i december i fjor, da det caribiske hav blev ramt af den tropiske storm Olga, oplyste Ritzau. Der var to voksne og to børn om bord i sejlbåden. Familien sendte sin nødmelding via SOK i Århus. Derfra blev alarmen sendt videre til de lokale myndigheder, hvorefter handelsskibet ”Scandinavia”, fra St. John, en af de tidligere dansk-vestindiske øer, kom til hjælp og tog familien om bord.

Hvis man er mand, er der langt større risiko for, at man drukner, end hvis man er kvinde. Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, som netop er publiceret i den nye håndbog ”Livredning”, skriver avisen 24 timer. Blandt de 55-59-årige mænd druknede 48 danske mænd fra 2000-2006. Til sammenligning mistede kun én kvinde livet i samme alderskategori og periode. Og blandt de 20-24-årige mænd mistede 23 livet fra 2000-2006, hvor kun én kvinde druknede. Sådan tegner mønstret sig for alle aldersgrupper, lige på nær de 0-2-årige, hvor begge grupper risikerer at falde i vandet. Mænd lukker øjnene for risikoen for at drukne og færdes desuden mere på vandet end kvinder, oplyses det i artiklen.

Prøvesejlads endte på 10 meter vand

Alt hvad der kunne gå galt gik galt, da en 25-årig mand fra Esbjerg inviterede et par af sine venner med på en prøvesejlads af sin nyindkøbte speedbåd i Grådybet mellem Esbjerg og Fanø. Først fik båden motorstop, og så sank den på 10 meter vand. De tre mænd svømmede i sejlrenden med kurs mod Esbjerg, da de blev samlet op af Esbjerg Havns redningsbåd. Det var en af de tres kammerater, der slog alarm, da de ikke vendte tilbage til den aftalte tid.

Otte-årig dreng faldt overbord fra gummibåd

Drengen var sammen med sin plejefar sejlet ud i en gummibåd ved Korsnakke nord for Nakskov, da han faldt i vandet. Plejefaderen ledte efter drengen i vandet og slog alarm, da han ikke fandt ham. Politi og redningshelikopter kom til stedet og fandt kort efter drengen livløs i vandoverfladen. Han blev fløjet til Rigshospitalet, hvor man uden held forsøgte at genoplive drengen.

Brandsikring FIRETRACE til motorrum, oliefyr m.m. Dania Brand & Miljøteknik Tlf. +45 5616 9100 www.firetrace.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

13


Efterretninger for tursejlere

§

Håndbog om sygdom og ulykker om bord

Søsportens Sikkerhedsråd har, i samarbejde med Mentor Instituttet og www.laegevagten.dk, udarbejdet en håndbog, der beskriver, hvordan man håndterer sygdom og ulykke om bord. Håndbogen er sponseret af TrygFonden og netop udsendt til 47.000 fritidssejlere. Den kan også downloades gratis på Søsportens Sikkeredsråds hjemmeside - www.soesport.dk. Den beskriver de mest almindeligt forekommende sygdomme og ulykker om bord som f.eks.: Ondt i hovedet, ondt i ørerne, ondt i brystet, søsyge, forbrændinger og hjernerystelse. Alle emner beskriver symptomer og behandling af børn og voksne. På bagsiden af håndbogen er der en beskrivelse af, hvordan man får kontakt til en læge i land eller akut hjælp enten over mobiltelefon eller VHF. Det bør dog vær en almindelig sikkerhedsregel om bord på alle fritidsfartøjer, at man altid søger havn, hvis der opstår sygdom eller ulykke om bord, fremgår det.

Forpligtelser i en nødsituation

For at der ikke må være nogen som helst tvivl om pligten til at assistere i en nødsituation, har SOLAS, fastsat følgende regel: Enhver skibsfører, som i søen modtage et signal fra en hvilken som helst kilde om, at der er personer i nød til søs, og som er i stand til at yde assistance, er forpligtet til i største hast at komme til undsætning. Føreren af et skib i nød eller den pågældende redningstjeneste har ret til at udvælge et eller flere skibe, som anses bedst egnet til at yde hjælp, og disse skibe har pligt til at efterkomme en anmodning om at hjælpe. Sådan skriver duelighed@vhfskolen.dk

Fuld sejler blokerede Lynetteløbet

En sejlbåd gik natten til den 9. juni på grund et meget uheldigt sted i Københavns Havn. Den 32 fod lange båd stod fast ved Lynetteløbet, som er det sted, alle mindre fartøjer skal benytte. Sejleren kunne ikke selv få båden fri, hvorfor han tilkaldte hjælp fra politiet. Han var så fuld, med en promille på godt over de to, at han ikke kunne stå på benene, oplyste politiet til Politiken. Manden blev anholdt og sigtet for spritsejlads.

Stangstiv bjærget fra motorbåd

En norsk sejler slog alarm, da han i Kattegat mellem Sæby og Frederikshavn stødte på en 20 fods kabinebåd med påhængsmotor uden nogen ved roret. Da sejleren ikke kunne komme i kontakt med manden, der lå i båden, slog han alarm. Han meldte til marinedistriktet, at der var en bevidstløs mand i båden, og at han skønnede ham til at være meget beruset. Marinedistriktet turde dog ikke andet end at sejle ud og hente manden ind samt have en ambulance ventende på kajen. Den blev dog aflyst, da det viste sig, at den 56-årige frederikshavner ”bare” var fuld.

Fuld svensker ville ro hjem

En 78-årig svensker, der ikke havde penge til færgen fra Helsingør til Helsingborg stjal en jolle og forsøgte at ro de fem kilometer over sundet hjem. Et af de mest trafikerede farvande i verden. Men han blev træt midtvejs og faldt i søvn. Politiet fik en anmeldelse om jollen og kom den til assistance. Den fordrukne søfarer blev transporteret tilbage til Danmark og senere transporteret hjem til Sverige med færge.

Pirater anholdt på Øresund

Københavns politiet rykkede ud på brandvæsenets hurtigtgående gummibåd, da det fik en anmeldelse om, at en sejlerfamilie på Flakfortets havn var blevet overfaldet og frastjålet deres gummibåd, skriver BT 10. juli. Dramaet startede kl. 5.45 om morgenen, hvor en sejlerfamilie lå og sov i deres båd. Manden vågnede, da to unge, en dreng og en pige, var i færd med at stjæle familiens gummibåd. Han sprang i vandet efter de unge, men fik flere knytnæveslag og spark. Hans datter kom til, og sammen fik de tilbageholdt pigen, mens den unge mand slap væk. Han blev kort efter samlet op af tre andre unger der kom sejlende i en anden gummibåd med påhængsmotor. Politiet bordede denne båd ude på Øresund og anholdt tre unge mænd og to piger i alderen 17-20 år. De blev sigtet for vold, brugstyveri af gummibåden og hærværk på Flakfortet.

Spørgsmål og svar om spiritussejlads

Lige som til lands gælder der også til søs en promillegrænse på 0,50. Grænsen gælder for al erhvervssejlads og for de største og de hurtigste fritidsfartøjer. Derfor har Søfartsstyrelsen samlet en række spørgsmål og svar om spiritussejlads. Dem kan du læse på www.sofartsstyrelsen.dk/sw22861.asp>

Som et resultat af konstant produktudvikling og tæt samarbejde med leverandører fra hele verden sætter FSE Robline hele tiden nye standarder inden for sejlsporten. FSE Roblines produkter er kendte verden over for en enestående høj kvalitet og troværdighed. Mere end 200 års erfaring som producent af tovværk fremstillet i Østrig taler for sig selv.

Engholm A/S Solvang 40-42, DK-3450 Allerod Tel. +45-38 100222 Fax +45-38 330220 cee@engholm.dk

www.fse-robline.com

14


Defekte redningsveste kaldes tilbage

Producenten af redningsveste, Britiske Seago Yachting Ltd, kalder deres automatisk oppustelige veste af mærket Seago 150 og 175 Newton og Juniorudgaven tilbage, fordi enkelte af vestene kan have fejl, som kan føre til alvorlige skader. Ved rutinemæssig kontrol er det påvist, at nogle af dem ikke er tætte. Det er veste med produktionsnumrene IV/05, I/06, II/06, III/06, IV/06 og I/07. D.v.s. tidspunktet for produktion. Er du i tvivl træk i udløsermekanismen, så vesten pustes op. Efter 24 timer skal den stadig være hård. Hvis du har veste med disse numre, bør du kontakte den forhandler, som du har købt vesten hos. Du kan læse nærmere på www.seagoyachting.co.uk

Førerløs speedbåd sejlede op på stranden

Ifølge Ekstra Bladet betegner politiet det som rent held, at ingen kom til skade, da en førerløs speedbåd søndag eftermiddag først i juni sejlede op på stranden mellem badegæsterne ved Greve. Det viste sig, at føreren af speedbåden var faldet overbord, så båden fortsatte uden kontrol direkte mod kysten. Politiet oplyste, at føreren havde det fornødne certifikat til at føre båden samt, at det lovpligtige redningsudstyr var til stede i den. Det vurderede derfor, at der ikke forelå nogen overtrædelse af Søloven eller andre bestemmelser.

Ny rekord Sjælland rundt i motorbåd

Brødrene Brian og Toni samt deres far Anton Petersen er stadig indehavere af KDY´s Sjællandspokal. I deres katamaran ”Skater 32”, iført tre spritnye 300 hk Mercury påhængsmotorer, sejlede de den 222 sømil lange distance Sjælland rundt på 2 timer, 56 minutter og 13,1 sekunder. Den første rekord for distancen blev sat i 1921 da Rich. W. Petersen sejlede rundt på 20 timer 7 minutter og 30 sekunder i sin Thornycroft. I fjor satte en RIB-båd uofficiel rekord ved at sejle rundt på 3 timer og 27 minutter. Anton Petersen ønskede at forbedre sin egen rekord fra 1987 på 4 timer, 2 minutter og 12 sekunder. Det var familiens femte forsøg på at forbedre den. I fjor måtte de opgive, fordi de ødelagde et drev. Men nu lykkedes det. Da de startede, havde de 900 liter brændstof om bord. Der var stadig 200 liter i tankene, da de kom tilbage til Skovshoved Havn efter rundturen.

Flere nye Blå Flag til danske strande

Efter sidste års fald i antallet af Blå Flag stiger tallet igen i år. 216 strande og 75 lystbådehavne er blevet godkendt til Blå Flag i 2008. Det er 12 strande flere end i fjor, mens der er et fald på en enkelt havn. Dermed tangeres rekorden fra 2006 med tre flag. Du finder en opdateret liste på www.blaaflag.dk

Nøgne kvinder belures fra speedbåde i Århus

Unge mænd i speedbåde sejler tæt på kvindernes nøgenafsnit ved badeanstalten Den Permanente ved Århus for at lure, skriver Jyllands Posten 9. juni. -De kvindelige brugere af den afskærmede del klager til os, når en båd lægger til for, at de ombordværende kan lure. Vi beder, via megafon, lurerne om at forsvinde, og hvis ikke de vil rette sig efter det, må vi true med en politianmeldelse, siger livreddder Mads R. Nielsen til avisen. Det berettes også, at hver eneste dage oplever de kommunalt ansatte livreddere, at hurtigt sejlende sejlbåde, speedbåde og vandscootere kommer alt for tæt på strandkanten, selv om de skal holde 300 meters afstand, når de sejler parallelt med kystlinien.

Vidste du at Walsteds Baadeværft

er distributør af Rylard lak & maling fra firmaet BRAVA, Italien

WALSTEDS BAADEVÆRFT . SAUgSkÆRVE j 21 . Dk-5700 SVEnDBoRg . +45 6220 5168 . WWW.WALSTED.Dk

Mød DT på bådudstillingen i Kolding Foreningen har, traditionen tro, en bemandet stand under årets flydende bådudstilling. Den finder sted i dagene 15.-17. august i Kolding. Kom og få en tursejlersnak med dine folkevalgte repræsentanter i foreningen. 90 udstillere fremviser over 150 både i vandet, og alt hvad man behøver af udstyr, kan beses på land i næsten 50 telte og 10 åbne landstande.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

15


Efterretninger for tursejlere

§

Store wc-problemer i Ærøs havne

Indtil videre har det været nødvendigt at lukke toiletterne i Sønderrenden for sæsonen, fordi de er for dårlige at vise frem. Selv om øens udvalg for havne og teknik har tre mio. kr. afsat på budgettet til renovering og modernisering af wcérne på øens havne, forslår de som en skrædder et vist sted. De forslår ikke engang til at holde det absolut dårligste af wcérne åbent i sommer, fremgår det af Fyns Amts Avis.

Ansøgning om midler fra Friluftsrådet

Hvis du og din forening har en god ide til ”En god naturoplevelse”, har Friluftsrådet måske pengene til at føre ideen ud i livet. Det gælder om at give dig selv og andre oplevelser i det fri. Pengene kommer fra tips- og lottomidlerne, og næste ansøgningsfrister er 1. november og 1. marts. Du kan hente et ansøgningsskema på www.friluftsraadet.dk under ”Tips/Lotto”.

Hjemmeside med meteorologi for fritidssejlere

Marselisborg Havn får flere store bådpladser

Marinaen ved Århus har fået tilladelse til at ombygge den vestlige del af havnen. Det medfører, at der vil blive over 50 nye bådpladser, hvoraf en del vil blive reserveret store både. Havnens bestyrelse har arbejdet med planerne i et stykke tid, bl.a. fordi de eksisterende molehovedet, efter 25 års bearbejdning af bølgerne, nu nærmest er sunket sammen.

Pas på kabelfærgen i Randers Fjord

Fjordens færgefart har fundet det nødvendigt at udsende oplysning om, hvordan Udbyhøj Kabelfærge, mellem Udbyhøj Nord og Syd skal passeres. Når færgen ligger i færgelejet, er der uhindret sejlads på fjorden. Ellers er det nødvendigt at passere færgen i god afstand agter om, når færgen er i drift over fjorden. Er du i tvivl, kan du kontakte færgen på VHF kanal 16 og 12 eller tlf. 2078 5132.

Vejret spiller en meget stor rolle for sikkerheden ved al sejlads. Derfor fik www.trygsejlads.dk allerede i 2006 et omfattende afsnit om meteorologi for fritidssejlere. I fjor fokuserede hjemmesiden endnu mere på vejret. I samarbejde med DMI og Farvandsvæsnet blev der lavet en ny frisk forside, hvorfra man lynhurtigt kan få et aktuelt overblik over sejlervejret i de forskellige farvandsområder. Selv farvandsefteretningerne er der direkte adgang til.

Nordpolen måske isfri i år for første gang i historien

I fjor var Nordvestpassagen kortvarig åben for sejlads. I år ser det ud til, at Nordpolen for første gang i den skrevne historie bliver isfri. De profeterer videnskabsmænd fra The National Snow and Ice Data Center i Boulder, Colorado. Årsagen er den globale opvarmning, og Nordpolen vil formentlig kortvarigt i september blive isfri, vurderer de. Gennem de seneste par årtier er isen i området blevet stadig tyndere. Og der er stor mulighed for, at den frosne is fra i fjor når at smelte i år. Ifølge videnskabsmændene får en eventuel smeltning af isen mere symbolsk end praktisk betydning.

Øget politipatruljering i danske farvande I Danmark er i alt 93 politibetjente blevet uddannet i Maritimt Sikkerhedskursus for Politimænd (MarSikPol). Det er politikredsene selv, der bestemmer, hvem og hvor mange der skal uddannes. I hele København er der således fem med denne uddannelse. De lærer bl.a. om sikkerhed og adfærd til søs og at borde et skib. Patruljeringen foregår i både, der enten er udlånt af havnene eller hjemmeværnet. I juni gennemførte politiet, i samarbejde med Marinehjemmeværnet, kontrol af sejlerne i farvandet omkring Fyn og i Syd- og Sønderjylland. Politiet tjekkede bl.a., om sejlerne havde redningsveste om bord til alle i båden, speedbådsbeviser, og om førereren var påvirket af alkohol. Der blev udskrevet bøder til 25 af de 128 sejlere, der blev kontrolleret. 14 ud af 30 lystsejlere havde ikke orden i tingene, da Nordsjællands politi brugte pinsen til at gennemføre en større kontrol af lystsejlerne ud for Hundested og i Roskilde Fjord. Det skete fra en hurtigtgående gummibåd fra Isefjordflotillens fartøj MHV 905 Askø. Patruljeringen skete i henhold til en nylig indgået samarbejdsaftale med Marinehjemmeværnsdistrikt Øst. De har flotiller i Hundested, Helsingør og Skovshoved, så politiet dermed har mulighed for at patruljere langs kyststrækningen fra Isefjorden til Middelgrunden i Øresund. 16 16

Cummins MerCruiser marine dieselmotorer Fra 76 til 2300 HK CMD serien: 120 - 320 HK Cummins serien: 76 - 2300 HK Vore motorer overholder naturligvis alle gældende emissionskrav. Kan leveres med: Marinegear, Z-drev og Jet-drev

Fra 4 til 99 kW

Husk vi har døgnvagt på

22 40 40 89

to Power el People! es the Di

T idli Cum gere Dies mins e & Se l Salg rvice

Granly Diesel A/S

Hovedvejen 233 B - 4000 Roskilde / Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

Verdens største privatbyggede u-båd søsat i København

25 mand har bakset med pladejern og bolte for at bygge en 32 tons tung og 18 meter lang undervandsbåd, som er døbt ”NC3 Nautilus”, og den blev søsat i foråret fra udrustningskajen ved det gamle B. & W. værft langs med Langelinje. Drivkraften bag projektet og konstruktør af det er ingeniør Peter Madsen, som oplyser, at det er verdens længste og højeste privatbyggede undervandsbåd. Den er bygget i samarbejde med ubådsklubben Freja. Det er i øvrigt foreningens tredje u-båd. I 2002 byggede de deres første u-båd ,”C1 Freja” og i 2005 kunne klubben stolt søsætte den endnu større u-båd ”UC2 Kraka”. Det er foreningens plan at sejle til Middelhavet i den nye u-båd om et par år, når den er helt færdig.


Køkkenvasken kan være brandfarlig

Det lyder som en spøg, men det er i højeste grad alvor: En håndvask om bord kan være brandfarlig. Mange moderne turbåde er udstyret med vaske i højglanspoleret stål, skriver det svenske blad Bådnytt. En vask er det perfekt sted at stuve ting og sager, så de ikke falder ned på dørken under gang. Der lægger man for eksempel sine solbriller. Men vaskens rund form i forbindelse med poleringen udgør også en perfekt solfanger som koncentrerer solens stråler på samme måde som et brændglas. I to tilfælde under Båtnytts testsejladser, er der gået ild i ting, som har ligget i vasken. Første gang var det en glemt klud i vasken, men ilden kunne hurtigt slukkes. Senere blev der brændt hul tværs igennem en plastikflaske til drikkevand. Hvad der kan ske, hvis man glemmer sin tegnebog, en flaske med affetnings middel eller sprit, tør vi slet ikke tænke på. Derfor dæk altid vasken med et låg, eller se til, at den er helt tom, når den ikke er i brug, skriver Båttnyt.

Østersøen verdens mest døde hav

Baseret på tal fra den amerikanske tænketank, World Resources Institute, har Verdensnaturfonden regnet sig frem til, at Østersøen er Verdens hårdest ramte havområde af iltsvind og bunddød. 42.000 kvadratkilometer, et areal på ca. Danmarks størrelse, ligger permanent øde og livløst hen. De 169 større døde zoner er forårsaget af opblomstringer af alger, der, når de nedbrydes, bruger al ilten i bundvandet og dermed iltsvind til følge.. Forklaringen på algevæksten er udvaskning af næringssalte, der igen skyldes overgødskning, kraftig nedbør og direkte udledning af næringsrigt regn- og spildevand til havområdet. Østersøen er særligt følsom overfor forurening, fordi bundvandet er meget stationært og kun sjældent fornyes.

International jagt på oliesyndere i Skagerrak

Sidst i april blev der iværksat en stor, intensiv jagt på oliesyndere i Skagerrak. Det var led i en større international operation - Super CEPCO 2008 med flyvestation Aalborg som base. I den deltog fly fra Danmark, Sverige, Tyskland, Norge, Finland, Holland, Belgien, Frankrig og Spanien. I alt blev det il 185 timers havmiljøovervågning fordelt på 61 flyvende missioner. Der blev fundet 17 oliepletter under operationen, og en del af pletterne blev undersøgt nærmere. På den sidste dag blev et skib taget på fersk gerning nord for Skagen, mens det var i færd med udlede olie. Det kan nu for- vente et retsligt efterspil. At der ikke blev fanget flere syndere, ser forsvaret som et tegn på, at antallet af olieudledninger i danske farvande er faldende. En sammenligning med de foregående år viser, at antallet af mulige olieforureninger er faldet fra 476 i 2006 til 422 i 2007. Ligeledes faldt antallet af konstaterede olieudslip, der formodes at stamme fra skibsfarten fra 172 til 165. 8000 miljøvogtere SOK har kørt, og kører stadig, en stor kampagne for at få fritidssejlere til at melde sig som havmiljøvogtere. I begyndelse af juli meldte nummer 8.000 sig under SOK´s havmiljøvogter stander -Faldet i olieobservationer er så markant, at vi tror på, at det ikke bare er en tendens. De frivillige miljøvogtere gør en forskel. De mange øjne på havet gør også, at oliespild fra den sejlende skibstrafik opdages tidligere. Det øger chancen for, at vi fanger synderen, siger leder af SOK´s overvågnings- og beredskabsafdeling, kommandørkaptajn Stefan Neubauer. De seneste to-tre år er overvågningen yderligere intensiveret ved hjælp af satellitbilleder, fly, skibe og miljøanråb af handelsskibe.

Det Havblå Marked • Restaurering af gamle skibe, træ/stål

Sælges: Alt i træ lavet på moderne snedkerimaskiner: Rabat til medlemmer af Danmarks Tursejler Forening. A-Z Snedkeriet Molevej 4, Esbjerg Tlf.: 7512 6599 www.a-z-snedkeriet.dk a-z@a-z-snedkeriet.dk

Renovierung von alten Holzschiffen, Holz und Stahl

• Reparation - Reparaturen • Nybygning - Neubauten • 2 beddinger på 150 tons og 350 tons

2 Hellinge von 150 Tonnen und 350 Tonnen

• Flydedok 1000 tons

Schwimmdock 1000 Tonnen

v/Peter Ring-Andersen Frederiksø · DK-5700 Svendborg · Tel. +45 6221 0268 · Fax +45 6222 4666 E-mail:info@ring-andersen.dk Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

17


Nye både og udstyr til dem Yanmar motorer nu på biodiesel Her passerer ”Earthrace” mållinien i Spanien efter have sat ny rekord Jorden rundt.

Yanmar har nu godkendt B5 biodiesel som brændstof til firmaets dieselmotorerne i lystbåde. Det drejer sig om sejlbådsmotorer på 9 hk op til de helt store kraft pakker på 900 hk. Sammenlignet med almindelig diesel reduceres partikeludslippet og udslippet af de skadelige drivhusgasser ved brug af B5 biodiesel, som er en blanding af 95 pct. almindelig diesel og fem pct. biodiesel. Der forlyder dog intet om, hvor stor reduktionen er. Nærmere oplysninger hos importøren på www.gomarine.dk Søsalat i tanken Mens fødevarepriserne eksploderer, fordi korn og majs ender i motorer som bioethanol i stedet for i madlavningen, pågår der et interessant, videnskabeligt forsøg i et større tankanlæg hos Dansk Skaldyrscenter ved Nykøbing Mors. Her håber man, at om fire år, kan der startes en egentlig produktion af bioethanol baseret på alger – uden at konkurrere med fødevareproduktionen. Søsalat flyder rundt på havet, og når det nedbrydes, bruger det ilten til skade for det øvrige maritime liv. Oven i købet hjulpet godt på vej af de næringsstoffer, der udvaskes fra landbrug og husholdninger. Den udgave af søsalat, der nu dyrkes i store tankanlæg ved Mors, hedder makroalger. De skal bruge både sollys, varme, CO2 og næringsstoffer for at gro. Ved at bygge anlægget tæt på et kraftvarmeværk kan returvarmen opvarme algebassinerne og røggassen fra skorstenen kan levere CO2. Dermed fordobler algerne deres biomasse på to-tre dage. På en måned bliver det til en forøgelse på 10.000 gange. Jorden rundt på biodiesel Det knapt 24 meter lange fartøj, ”Earthrace” (Se side 24 i Tursejleren nr. 2) har sat ny hastighedsrekord Jorden rundt. Det er bygget i New Zealand med dette formål for øje – og for at bevise værdien af biodiesel. ”Earthrace” startede 27. april fra Sugunto i Spanien og passerede mållinjen samme sted 27. juni. Den 24.000 sømil lange tur blev gjort på 60 dage, 23 timer og 49 minutter. Dermed forbedrede båden den tidligere rekord med ca. 14 dage. ”Earthrace” drives af to CMD-motorer på biodiesel. Den næste par år, vil båden blive vist frem rundt om i Verden. Læs mere på www.earthrace.net/

Ny kraftpakke fra Evinrude på 300 hk

Evinrudes højtydende E-TEC påhængsmotorer har fået megen positiv omtale Verden over gennem de seneste par år. Nu har producenten søsat den stærkeste motor i serien – en kraftpakke af en 3,4 liter stor V6 motor med 300 fyrige to-takts heste. Med 239 kilo vejer den angiveligt mindre end konkurrenternes motorer i tilsvarende størrelser. Evinrudes E-TEC 300 er specielt beregnet til off-shore både, store RIB´s og større speedbåde. Første service finder sted efter tre år eller 300 timer. Nærmere oplysninger hos importøren – www. unisafe.dk - tlf.: 3258 1615.

18

Altid rene bukser

Er der noget mere maritimt end et par hvide shorts eller bukser? Så længe de er hvide! Den engelske producent af kvalitetstøj til sejlerfolket, Musto, har søsat et nyt produkt, der har gjort det lettere at holde bukserne rene. Evolution tekniske bukser og shorts har indvævet nanoteknologi, som gør dem særdeles smudsafvisende. Samtidig tørrer de lynhurtigt. Der er ekstra slidstærk cordura og kevlar stof på sæde og knæ. Musto Evolution shorts og bukser fås både til herrer og damer – blandt andet i hvid. Shorts koster 799 kr., mens de lange bukser koster 999 kr. Høre nærmere hos importøren musto@kap-horn.dk eller på telefon 4675 7272 og på www.kap-horn.dk

Nyt og sikkert fortøjningssystem

DualDocker er en interessant nyskabelse i fortøjningssystemer. Gennem foråret har det været afprøvet i Kroatiske marinaer. DualDocker – det er betegnelsen for et nyt og tilsyneladende genialt fortøjningssystem. På grund af det bliver det nu nemmere at fortøje, og så kan det tåle vinde op til stormstyrke. Systemet består af rør med indbygget hydraulik, der glider langs en skinne i siden på båden. Op til en tidevandsforskel på to meter skulle det være effektivt. Det kan bruges til såvel agterfortøjning som fortøjning langs med en bro. I øvrigt kan monteringen på broen låses af, så det er også en tyverisikring. Endvidere kan det bruges i såvel sejl- som motorbåde i flere størrelser. I det tilsendte materiale tilbyder producenten et gratis prøveeksemplar af DualDocker. Skulle der blandt læserne være et medlem, som vil teste DualDocker, formidler redaktionen gerne kontakten – bare sendt en mail til redaktionen@tursejleren.dk Yderligere oplysninger på www.dualdocker.com


Nyt fra yachtmarkerne

nisation Sweboat, som står for arrangementet. Det finder sted i dagene 22.-24 august i Ellös ved Göteborg.

Galeon 640 Fly: Det store polske Galeon-værft, med 800 ansatte, har fået et ny flagskib – Galeon 640 Fly. Ganske vist kan polakkerne levere både ca. 20 pct. billigere end de konkurrerende værfter i resten af verden. Men alligevel sniger det nye flagskib, med to stk. Man diesel på hver 1100 hk sig op på 12.142 mio. kroner. Men så har man til gengæld al tænkelig luksus. Hvis mindre kan gøre det, starter Galeons modelprogram fra 29 fod. Det importeres af Gnisten Marine i Svendborg. Nærmere oplysninger om bådene kan findes på www.gnistenmarine.dk

Tag med på bådudstilling i Hamborg

Monterey 415 Sport Yacht: Fra denne importør kommer også et andet nyt flagskib. Det er fra det amerikanske Monterey-værft, og modeller hedder Monterey 415 Sport Yacht. Båden har et såkaldt IPS styringssystem, som kræver 20 pct. mindre motorkraft samtidig med, at det øger manøvredygtigheden i havnene. Modellen har et omfattende standard udstyr med bl.a. hardtop, 220 volt generator, aircondition, 26 tommers fladskærms TV og meget, meget mere. Det er kræs for den forvente tursejlerfamilie, der har 3.85 mio kroner til rådighed. Så er båden med 2 x VP 500 IPS motorer. Men hvis mindre kan gøre det, har Monterey 16 modeller, ned til 18 fod, på programmet. Også denne båd kan du finde nærmere oplysninger om på www.gnistenmarine.dk

X-Yacht: Det danske værft, og storeksportør, af sejlbåde, har søsat et nyt 65 fods flagskib i værftets serie af kapsejladspotente cruisingbåde. Den er avanceret bygget i epoxy og har en enkel semi-mastheadrig med tapet masteprofil i kulfiber, tre salinger samt bred bom i kulfiber. Pris for båden er 16,8 mio. kroner. I X-Yachts nye cruisingserie er der søsat en ny mode, XC 45, og yderligere en 42 fods udgave søsættes senere på året. Der er flere oplysninger på www.x-yachts.com Beneteau Océanis: Bådkommissæren i Kerteminde har overtaget eneforhandlingen i Danmark af et af Verdens største mærker i sejlbåde – Beneteau. En nyhed fra det er en familiesejler, Océanis 37, som i 2007 blev kåret til årets båd i Frankrig. En større og en mindre søster har fået eller får senere på året fået dansk premierer. Flere oplysninger hos www.baadkommissaeren.dk Hallberg-Rassy 372: Det svenske værft har søsat en helt ny model, baseret på den populære 342. Den er solgt i over 200 eksemplarer på mindre end tre år. Modellen har fået betegnelsen HR372, og det er i alle henseender en helt ny Frers-konstruktion, oplser værftet. Der er flere oplysninger på www.hallberg-rassy. com I øvrigt kan båden ses på værftet, under det årlige traditionelle ”Öppet Varv”. Her udstilles der 112 både, hvoraf der er ikke mindre end ni verdenspremierer. Det er den svenske brancheorga-

”hanseboot” – den internationale bådudstilling midt i Hamborg er ubetinget Nordeuropas største bådudstilling. På 82.000 kvadratmeter finder du alt, hvad hjertet begærer af både og udstyr til dem. Udstillingen finder i år sted i dagene fra 25. oktober til 2. november. Omkring 800 udstillere fra 30 lande udstiller flere end 1.200 fartøjer. Ikke så få af dem vil være premierer. Hvis det ikke er nok, er der fast, gratis busforbindelse fra messecentret til havnen, hvor der, traditionen tro, også vil være et stort antal både. Hvis interessen er til stede, vil redaktionen sammen med DT forsøge at arrangere en fælles tur til ”hanseboot” lørdag d. 1. november i år. Derfor send nedenstående kupon til Tursejlerens redaktion: Asgård 11, 3600 Frederikssund senest fredag d. 29. august i år. Antallet af deltagere er afgørende for, om turen bliver en realitet, og om den skal foregå med bus eller tog. Alle vil få direkte besked.

Ja, jeg/vi er interesseret i at deltage i en fælles udflugt til ”hanseboot” i Hamborg lørdag d. 1 november. Navn: Medlemsnummer: Gade/vej: Postnr. By: Antal deltagere: Tlf.: E-mail:

Mød DT på bådudstillingen i Kolding

Foreningen har, traditionen tro, en bemandet stand under årets flydende bådudstilling. Den finder sted i dagene 15.17. august i Kolding. Kom og få en tursejlersnak med dine folkevalgte repræsentanter i foreningen. 90 udstillere fremviser over 150 både i vandet, og alt hvad man behøver af udstyr, kan beses på land i næsten 50 telte og 10 åbne landstande.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

19


Konkurrence Vindere af 1. hjælps tasker I Tursejleren nr. 2/08 havde vi en konkurrence med to præmier. Det var begge medicinkister af mærket SeaDoc Baltic Set til en værdi af 296 Euro.

Blandt de rigtige besvarelser trak vi lod om de to gevinster. Vindere blev: Bent Jensen Drejøvænget 18, 5500 Middelfart. Joe Jørgensen Jens Digets Vej 9, 9990 Skagen.

Der var fire spørgsmål, der skulle besvares rigtigt: Er Radio Medical gratis for lystsejlere? Er medicinkiste lovpligtig i danske lystbåde? Er 1. hjælps uddannelse lovpligtig for lystsejlere? Har du medicinkiste om bord? Svarene var i alle tilfælde ”Nej”.

De får tilsendt deres gevinster med posten.

Vind en mågeskræmmer ”Drittlei” – det er navnet på et genialt norsk produkt. På dansk kaldes det en ”Mågeskræmmer”. I mange havne, særligt hvor der er fiskerbåde, er mågerne en sand plage. Deres efterladenskaber sviner kalecher, cockpit, dæk, broer og bænke. Med Mågeskræmmeren slipper du for det. Det er et apparat, som udsender en lyd i frekvensområdet 12-16 khz. Denne lyde kan mågerne ikke lide, så de holder sig væk. Apparatet drives af tre stykker genopladelige AA-batterier, og de oplades gennem et integreret solcellepanel i apparatet. Det aktiveres af en bevægelsessensor, som har en rækkevidde på 10 meter. Mågeskræmmeren leveres i praktisk indpakning med beslag, som giver flere muligheder for montering på båden. Mågeskræmmeren importeres i Danmark af Reese Marin i Aabenraa. Firmaet er ellers storimportør af såvel sejl- som motorbåde. Som de første bliver alle solgte både udstyret med Mågeskræmmere som gratis tilbehør. Men selvfølgelig kan alle bådejere købe apparatet. Prisen for denne herlighed er med moms og fragt i Danmark 648 kroner. Mågeskræmmeren kan ses på Reeses stand under bådudstillingen i Kolding. Tlf.: 7462 6256. www.reesemarin.com For at vinde en mågeskræmmer, skal du deltage i vores konkurrence:

Hvilke aktiviteter venter du af DT i vinderhalvåret? Det ligger DT meget på sinde at skabe aktiviteter for medlemmerne i vinterhalvåret. Det kan være forskellige former for kurser, fælles ture til bådudstillinger, besøg hos SOK eller Lyngby Radio for blot at nævne nogle muligheder.

Hvilke forslag har du til aktiviteter i vinterhalvåret? Udfyld kuponen med dine forslag og send den til Tursejlerens redaktion. Asgård 11, 3600 Frederikssund. Blandt de indkomne forslag trækkes lod om to Mågeskræmmere.

Forslag til aktiviteter:

Navn: Medlemsnummer: Vej/gade: Postnr.:

By:

MARINEANLÆG i Faaborg

TANK DIESEL OG BENZIN FRA SLANGERULLER PÅ BROEN... - hele døgnet fra kortautomat - kontant i butikken - større leverance fra egen tankbil

62 61 16 90 Faaborg Olie - & Skibshandel 20

Munkholm 11 - 5600 Faaborg


Sikkerhed til søs

Kommuneskoler sejlede ulovligt med små skolebørn Gennem 16 år havde Frederikssund Kommune årligt 2.000 børn om bord i en ombygget fiskerbåd til sejlende undervisning på Roskilde Fjord. Ingen anede det var ulovligt. Det var en dejlig forsommerdag – lige før skoleferiens start. I Frederikssund Havn var det et mylder af små glade børn i alderen syv-ni år. Et hold blev sat i land fra en lille bredbuget, åben båd og et andet stod klar til at gå om bord, efter de havde fået redningsvestene fra det første hold. 26 børn, to kvindelig pædagoger og en mandlig skibsfører gik om bord, og så var den ca. 28 fod lange båd stuvende fuld af liv – forventningsfulde skolebørn. Skibsføreren nåede dog lige at svare på et spørgsmål om skibets redningsudstyr. Der var jo redningsveste, og det var også nok, mente han. Retfærdigvis må siges, at nogle af redningsvestene så meget mørnede ud. Skibet hedder ”Skarven”, fremgår det af det lokal egnsmuseum, Færgegårdens, hjemmeside. Det var oprindeligt en fladbundet fiskerbåd doneret til museet i 1990. Museet mente den var mere egnet til passagerskib end til museumssskib, fordi båden stikker under én meter. Derfor fik museets Skoletjeneste overdraget båden, og penge til ombygningen blev skaffet fra kommunens skoler. Ideen med båden var at give børnene et forhold til den fjord, de bor så tæt ved. Hver af kommunens skoler rådede over båden en hverdag hver anden uge. På hver skole er der en skipper, som sejler med eleverne fra sin egen skole. Han aflønnes af skolen for de timer, han sejler med båden. Hver eneste år har ca. 2.000 skolebørn siden 1991 sejlet rundt på fjorden til oplevelser eller formidling af viden om fjordens biologi, geografi og historie. Driften og materialeudgifter betales af museets skoletjeneste, som igen ejes af kommunen. Men nu er det slut. Et DT-medlem, som observerede Skarvens afgang fra havnen kunne huske vores artikel i Tursejleren nr. 2 i år. Her fortalte vi, hvordan en speedbåd fra Odsherreds Efterskole blev vandfyldt og forliste på en sejltur i fjor i Sejerø Bugten. Om bord var en sejlinstruktør og ni elever, som alle blev reddet ved en hurtig indsats af besætningen på Sejerø-færgen. Af Søfartsstyrelsens redegørelse om forliset fremgår det, at skolens båd skulle betragtes som et erhvervsfartøj, fordi det ejes

Museumsbåden ”Skarven” i Frederikssund har sejlet sin sidste tur som klasselokale for kommunens børn.

af en efterskole, som får betaling for eleverne. Båden skal så opfylde et ”Teknisk forskrift for mindre fartøjer, der medtager maksimalt 12 passagerer”. Og det gjorde skolen ikke. Medlemmet kontaktede Søfartsstyrelsen, som efter en opringning til museets skoletjeneste øjeblikkeligt nedlagde forbud mod at sejle med børn, indtil en skibsinspektør havde besigtiget Skarven. Og det skete efter et par dage. Nu er det helt slut med at sejle med så mange børn. Præcis som på efterskolen anede skoletjenesten intet om reglerne for sejlads med børn i den slags fartøjer. Båden skal, ifølge forskrifterne, leve op til en del krav for at sejle med op til maksimalt 12 passagerer. Først og frem mest skal skibets konstruktion være godkendt af Søfartsstyrelsen. Og det var skibet aldrig blevet. Desuden er der en række krav til bådens udstyr og bemanding. Der skal bl.a. være redningsflåde eller alternativ opdriftsmiddel og termisk beskyttende flydedragt til alle ombordværende. Der skal også være nødblus og VHF om bord, og bådføreren skal også have en sejladsmæssig uddannelse. Derfor er det nu slut med børnenes sejlture på Roskilde Fjord. Mange forældre kan nu sove trygt om natten. Det skete knapt 50 år efter en af de værste katastrofer i dansk skibsfart. En turistbåd på Haderslev Dam var tæt på land, da båden brød i brand. Af de 90 mennesker om bord omkom 57, og mange overlevende blev svært forbrændte. Mange af de omkomne kunne have været reddet ved blot at springe i vandet og vade i land.

Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

21


Medlems-service:

Tursejlershoppen SøAssistance

Når du tilmelder dig SøAssistance, betaler du normalprisen 195,00 kr. fratrukket medlemsrabatten på 15%. I alt 165,75 kr. Abonnementet på SøAssistance gælder ét år frem fra ikrafttrædelsesdatoen og fornys automatisk. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Mottoet for SøAssistance er »Service på havet, tryghed om bord«, og denne tjeneste kan bedst sammenlignes med et Falck-abonnement til søs. SøAssistance er en pakkeløsning, som bl.a. indeholder: Koordinering af slæbeassistance, meldeordning om sejlplaner, efterlysning af stjålne både, praktiske oplysninger om havne og butikker samt vejrtjeneste fra DMI for lokalområdet, du er i. Du kan jo ikke regne med, at der er dækning på mobiltelefonnettet overalt til søs, derfor får du også 25 minutters fri taletid via VHF til Danmark over alle skandinaviske kystradiostationer. Med DSC får du 50 pct. rabat på selvvalgte samtaler. SøAssistance er ikke kun for hjælp i Danmark. Lyngby Radio har nemlig indgået en gensidighedsaftale med norsk og svensk kystradio, så man får samme service i alle tre skandinaviske lande, når man blot oplyser, at man er medlem af SøAssistance i Danmark. Der er flere oplysninger at hente om SøAssistance på tdc.dk/lyngbyradio. Du kan også få oplysninger på tlf. 80 60 50 20 eller lyngbyradio@tdc.dk

Spørg Advokaten

TrackGuard finder båden

Hvert år stjæles der ca. 900 fritidsbåde her i landet. Hvis du vil forhindre, at din båd bliver tal på denne kedelige statistik, bør du investere i en særlig tyverisikring - sporingsmodulet »TrackGuard«. Når det aktiveres, kan båden spores og

følges. Det kan du læse mere om på www. guardsystems.dk. Gennem DT får medlemmerne 14,5 % rabat på sporingsmodulet. Det koster i udsalg 2.340 kr. og du sparer altså 340 kr. Derudover skal du betale kr. 1.650 årligt i abonnement inklusiv moms. Ring på tlf. 3962 0045 eller e-mail til info@guardsystems og få yderligere oplysninger.

Nye søkort

Den nye sejlsæson kan øjnes i horisonten og dermed også tiden for planlægning af diverse sejladser. Derfor er det også tiden til at få revideret søkortmaterialet og indkøbt nyt via DT. DT har nu de nye tyske ”Sportschiffahrkarten” 2008 på logen. Sidste skud på stammen er ”Limfjorden” pris kr. 133,- inkl. navigations CD og porto. Bestillinger kan ske ved henvendelse til Mogens Hansen, tlf. 6610 9870 / 4059 8028 ell. mogens@ tursejleren.dk. Husk: Alt elektronisk udstyr til navigation anbefaler, at man bør have papirsøkort som baggrundsmateriale. Også i år givet DT tilskud for erhvervelse af søkortmateriale fra NV. Henvendelse med oplysning om medlemsnummer rettes til: Mogens Hansen tlf. 6610 9870 eller mogens@tursejleren.dk

Nyt tilbud på brandslukning Firetrace, et effektivt og godt automatisk brandslukningsudstyr til både, er blevet endnu bedre. Det er nu udstyret med et nyt slukningsmiddel til afløsning for det forbudte Halon. Det nye middel hedder Novec 1230, og det er udviklet af 3M i USA, og det anvendes på samme måde i Firetrace som fx CO2 og ABC-pulver. Det har ingen ødelæggende effekt på hverken elektronik, som starter og generator. Stoffet efterlader heller ingen form for restprodukt, fordi væsken går over til gasform og fordamper uden at efterlade noget.

Der er specielle tilbud til medlemmer af Danmarks Tur-sejlerforening. Firetrace automatisk brandslukningsanlæg med 2 kg ABC, der dækker op til to kubikmeter rum koster nu 1.600 kr. Det efterlader normalt et syndigt griseri efter at have slukket en brand. Derfor vælger de fleste kunder det samme system men med to kilo NOVEC 1230 i stedet for ABC. Det er lidt dyrere, med det er en komplet pakke med: 4 meter detektorslange, beslag til beholder, p-clips, nylonbindere, beskyttelse til detektor og komplet monteringsvejledning. Med moms og forsendelse koster det DT-medlemmerne 2.550 kr. Nærmere oplysninger www. firetrace.dk, pofa@fire-trace.dk eller tlf. 5616 9100.

Ny uni-sex skipperkasket

Foreningen har søsat en ny smart kasket til skippere af begge køn. Den er til såvel små som store hoveder, og den kan købes gennem DT´s sekretariat. Her kan du også købe en ny udgave af en DT´s polotrøje. Kasketten koster 80 og trøjen koster 10 kr. Se i øvrigt under Tursejler-shoppen på vores hjemmeside – www.tursejleren.dk

Invitation til DT-træf i Limfjorden I dagene 15.-17. august holder DT-klubberne i Limfjordsområdet deres årlige træf i Nykøbing Mors.

Program: Fredag Lørdag Søndag

22

bådene ankommer og får anvist plads i havnen. Kl. 17.00 er der standerhejsning med efterfølgende hygge og samvær i sejlklubbens lokaler. fælles morgenmad kl. 8.30, hvor Tursejlerforeningen er vært. Der er lagt et stort program for dagen, og om aftenen er DT vært ved en festmiddag og efterfølgende konkurrencer samt dansemusik. kl. 9.00 er der skippermøde, flaget stryges, og medlemmerne returnerer til deres hjemhavne. Sidste tilmelding til træffet var fredag 25. juli. Men måske er der endnu ledige pladser. Ring til Jørgen på tlf. 5130 2921 eller Gunnar på tlf. 5172 0248 og hør nærmere.


www.tursejleren.dk

Spørg Bådkonsulenten Risikoen for at tabe penge på bådkøb er stor, hvis man ikke er ekspert på den slags. Derfor har DT lavet en af­tale med en professionel båd­konsulent og vurderingsmand - Carsten Lund i Be­der, Jylland, som nedsætter denne risiko. Når det drejer sig om køb og forhøjelse af lån, gennem­ går jeg bunden, fribordet, dæk, rig, aptering, maskin­ installation, gerne sammen med køberen, og jeg giver ham råd og vejledning om bådtypen. Ofte, når det drejer sig om en førstegangs køber, giver jeg tips til vedligeholdelse af skibet, og hvad man bør væ­re op­mærk­som på omkring mo­dellen. Syns- og vurde-

ringsattester ud­arbejdes ud fra et vi­suelt fagligt synspunkt uden præjudice af no­gen overfor undertegnede. Jeg har lavet en aftale med DT om, at medlemmer er vel­komne til at kontakte mig gratis i forbindelse med en sag. Hvis DT’s medlemmer ønsker dette, er der mu­lighed for at besigtige båden med dem. Det koster 400 kr. plus moms inklusiv kørsel pr. time, fortæller Carsten Lund. Han ar­bejder over hele landet og kommer ca. én gang om ugen i sæsonen til Sjælland. Ship-Consult Stenrosevej 11, 8330 Beder Mobil 40 57 27 27 Fax 86 93 84 00

- i Danmarks Tursejlerforening

Alle fritidssejlere kan blive medlem af DT. Det kan ske på to måder: Gennem din klubs medlemskab eller som enkeltmedlem.

Klubmedlemskab: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab af DT, det være sig på en generalforsamling eller gennem en bestyrelsesbeslutning, betaler klubben i alt kr. 300,- i årlig kontingent. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun kr. 285,- i årlig kontingent til DT. Vi har faktisk 138 klubber, som nyder godt af denne ordning for deres medlemmer.

Enkeltmedlemmer: Som enkeltmedlem betaler du kr. 335,- i årlig kontingent, og så har også du alle medlemsfordelene. Dette tilbud gælder særligt for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af DT.

Bladmedlemskab: 185 kr.

Indmeldelses-

og tilbudsblanket

Navn:

Spørg Advokaten Vi har med Per Frydenreim Møl­ler indgået en aftale om, at for­eningens medlemmer i spørgsmål med relation til sejlerlivet kan få en indledende (ty­pisk telefonisk) konsultation og evt. en kort gennemgang af et skriftlig materiale, med henblik på, at de kan få svar på konkrete spørgsmål, eller kan få klarhed over deres juridiske muligheder. Rådgivningen vil også kun­ne indeholde råd om, hvorledes medlemmet selv håndterer forholdet og råd­givning om hvil­ke mu­lighe­der, der er for at få forsikringsdækning eller lignende for om­­kostninger ved f.eks. at kø­re en retssag. Per Frydenreim Møller vil også kunne henvise til anden sagkundskab eller myn­ dighed som måske i stedet er den rette at kontakte. Prisen herfor er kr. 300 plus moms. Medlemmer skal,

Medlemskab

Cpr. nr.:

in­den der tages kontakt til Per Fryden­reim Møller, indhente et rek­vi­sitionsnr. hos DT’s sek­retariat. Derudover tilbyder advokat Per Frydenreim Møller en køb -af-båd-pakke, indeholdende ud­­færdigelse af en købsaftale, kontrol for gammel gæld, as­sistance til en ekstern långiver i forbindelse med finansiering og tinglysning/registrering af pantebreve m.v., samt evt. en samejeoverenskomst. Prisen her­for er (excl. off. afgifter) kr. 3.000 + 2% af bådens købspris + moms. Tilbuddet gælder kun for køb af båd i Danmark, men Per Frydenreim Møl­ler er gerne behjælpelig med at finde en dansk eller udenlandsk advokat, der kan bistå ved handeler i udlandet. Per Frydenreim Møller, tlf. 36 35 02 56/ permoeller@ret-raad.dk

Adresse: Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

I hvilken havn ligger din båd? Navnet på din klub?

Jeg ønsker medlemskab og ansvarsforsikring Jeg er medlem i DT. Evt. medl.nr:

Jeg ønsker tilbud på bådkaskoforsikring

Jeg har mindst duelighedsbevis: ja

nej

Bådfabrikat: Bådlængde:

m

fod

Byggeår:

Topfart i knob:

Forsikringssum kr. : Byggemateriale: Glasfiber Bådtype: Mast og sejl

stål

Motorbåd

træ

andet Andet

Indenbords motor/fast skrue Indenbords motor/udenbords drev (Z-drev) Påhængsmotor

Deadline for annoncer i næste nr. lørdag den 25. oktober 2008 !

Klip indmeldelses- og tilbudsblanketten ud og send den til: Danmarks Tursejlerforenings Sekretariatet Odensevej 197 A, 5600 Faaborg Tlf. 7021 4242 · Fax 6260 2451 · bente@tursejleren.dk

Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

23


Medlems-service:

Velkommen til ny motordoktor Efter Tursejleren har været uden ”Motordoktor” i to numre, har vi nu fået en ny mand på posten, og vi byder Alan Christiansen hjertelig velkommen om bord. Alan Christiansen er 43 år, og han har været skibsmekaniker i 10 år og sejlet på de syv verdenshave otte år som maskinmester. De startede med, at Alans far var fisker. Han kunne ikke altid komme til den lokale smed med de problemer, der måtte opstå på sin båd. Derfor kom Alan i lære som automekaniker. Han blev udlært i 1984 og fortsatte i firmaet, hvor de mest reparerede dieselmotorer til lastbiler og busser, i fire år som svend. Han mønstrede ud i en coaster som enemester, hvor han var i fem år. Efter yderligere tre år i en anden coaster mødte han sin kone og gik i land. Han mødte en skolekammerat, som manglede en medhjælper på sit værksted, hvor de reparerede fiskefartøjer og lystbåde. Her startede han som skibssmed med reparation af marine hydraulik, dieselmotorer og gear samt andet smedearbejde. I sin fritid sejler Alan i sin LM 27. Spørgsmål: Hvorfor soder mine to VP TAMD 74? Jeg har to Volvo Penta TAMD 74 EDC-dieselmotorer årgang 2001. De ligger i en 47 fods Sealine motorbåd fra 2001, som kun har sejlet 200 timer. Trækkraften er i orden. Den går 30 knob på toppen, men motorerne ryger og har altid gjort det. Røg og sod er så kraftig og voldsom, at agter på båden samt agter-cockpit altid er tilsodet, når vi har sejlet. Strandby-mekanikeren har kigget på det. Det er total uacceptabelt. Hvad kan/skal der gøres? Kan der monteres katalysator? Orla Torp. Svar: Dine motorer er med elektronisk brændstofpumpe/computer og diagnosestik, som kan aflæses med en computer. Jeg vil anbefale dig, at du får en Volvo Penta mekaniker til at teste den med det rigtige udstyr. Men det undrer mig, at begge motorer ryger lige meget, så det er jo ikke en fejl, der pludselig er opstået. De skal ikke ryge med mindre, der sidder forkerte skruer på fartøjet. Prøv at tjekke dit speed drop, som skal lige på omkring 200 omdrejninger belastet/ubelastet. Men det er jo nok en fejl, der skulle have været afhjulpet under garantiperioden for Volvo´s regning – hvis problemet altid har været der. Angående katalysator – partikelfilter ved jeg ikke, om det er muligt at montere det på denne type motor. Spørg hos en autoriseret Volvo Penta forhandler. Men der skal gøres noget ved rygeriget først, ellers stopper filteret bare helt til. Og så er det spild af penge. Håber du kan bruge svaret. M.v.h. Alan Christiansen. Spørgsmål: Hvorfor løber min motor varm? For to år siden købte jeg en 10 meter lang stål motorbåd med en kølkølet 160 hk gammel støbejern maskine. Kølkølingen er én tomme rør ca. seks meter lange. Motoren gik fint, men kølevandet lå på ca. 20-30 grader. Altså en kold motor. En måned efter købet steg temperaturen til 24

ca. 100-120 grader. Vi fik motoren overhalet, og et nyt topstykke blev monteret, fordi mekanikeren mente, det måtte være en utæthed i toppakningen. Men temperaturen blev stadig ved med at ligge på ca. 100 grader ved marchfart på syv knob. Ved en fart på ca. fem knob ligger temperaturen på ca. 90 grader. D.v.s., at når vi kører med moderate 1400 omdrejninger er alt vel. Men går vi op på ca. 1800 omdrejninger, løber motoren varm. Jeg har forsøgt at afmontere termostaten, men ingen ting hjælper. Hvad kan der være galt? Jeg har skyllet rørsystemet igennem. V. Skov-Hansen Svar: Der kan være flere muligheder for dit kølingsproblem: 1. Er vandpumpen i orden? 2. Er der forskel på ind/ud temperatur ved skrogennemføringen? Der skal være 20 graders afkøling. 3. Er der mon også aflejret skidt/rust i rørerne? 4. Er det én tomme jern/vandrør eller kobberrør? Er det seks meter rør totalt, eller 2x6 meter? 1 tomme rør til en 160 hk motor er lige i underkanten. Men 12 meter = 6 meter frem plus 6 meter tilbage i 1¼ rør vil være mere passende. De skal have samme dimension som afgangen på termostathuset. Som det er nu tror jeg ikke, der er meget forskel på ind og ud temperatur. Så vil jeg helt sikkert mene, at dit problem er løst. M.v.h. Alan Christiansen.

Besøg én af verdens største bådudstillinger

”hanseboot”

25. oktober til 2. november 2008 Bus direkte til hanseboot 2008 på udvalgte dage.

Lørdag den 25. okt. og lørdag den 1. nov. kører bussen direkte til hanseboot 2008 i samarbejde med Edelskov Bus, både fra København og fra Århus.

Pris for turen er kr. 595,-

pr. person

inkl. transport, indgang og gratis morgenbrød samt kaffe + 2 vand eller 2 øl. Bestil online på e-mail: andre@standesign.dk

Hamburg Messe Hamburg Messen i Danmark, c/o Standesign A/S ·André Minier ·DK-2730 Herlev Tel. +45 44 84 66 99 · Fax +45 44 84 82 66


Medlemmernes søkrammarked Både Sælges 941208: Klinkbygget kutter årg. 1986 36 fod, 85 hk ferskvandskølet Mercedes diesel, GPS, autopilot, SP-Sailor radio, Refleks bådovn. Pris 200.000 kr. Henv. Peter Norholt. Tlf.: 4752 4060. E-mail: peternorholt@mail.dk

X22 X21 X21 2XX

1022108: Princess 414 kun 788.000 kr. årgang 1985, 2 stk Volvo Penta TAMD 60C.. Sejlklar. Velegnet til helårsbeboelse med fyr og isolering. Henv.: Jan Vilhelmsen tlf.: 2465 6862. 1032208: Marex 32, årg. 80 totalrenoveret og 100% i orden. Nyt udstyr for over 120.000 kr. Bl.a.: Vand, dieseltanke, kortplotter, ekkolod, køleskab, teaklønning/søgelænder, stor vogn. Pris 475.000 kr. Henv.: Peer Jørgensen tlf.: 2992 9131. 1042608: SAGA 27 årg. 77, 48 hk Perkins. Nyt: 2 dieseltanke, varmeanlæg, køleskab, toilet, oliefilter, 2 presenninger, vinterpresenning, bådstativ, stort anker, tovværk + divers. Pris kr. 200.000 Henv.: Ishoy tlf. 4118 8074. 1052608: Colvic Victor 34, 1979. Meget velholdt overalt. Lukket styrehus med u-sofa og pantry. Ny motor, bovpropel, 6 køjepladser. Pris kr. 495.000

Henv.: Finn Andersen tlf.: 4798 2540.

Strømløs varmekomfort

1062808: Ejvind 30 glasfiber motorbåd med agterkahyt, velegnet til kanalsejlads. Volvo Penta TMD 31 fra 1995. Pris 185.000 kr. Henv.: Jørn Eriksen, tlf.: 2016 3811.

udstyr Sælges 1072808: Søkort fra 2008 Tyskebugt-Holland dækker til Den Helder. Bestående af tysk og hollandsk serie, samt kanalkort Friesland inkl. lovpligtig almanac til hollandske kanaler samt tidevandstabel. Købt hos Weilbach for 2793 kr. Pris kr. 2.000. Henv. Niels Bloch Jensen tlf.: 2923 6343. 1082908: Storsejl med pinde og rullegenua (brugt men i god stand) til Comfortina 32 sælges for kr. 1.200. Henvendelse: Stig Førsting 2024 0497. 1092908: DT har nu de nye tyske ”Sportschiffahrkarten” 2008 på lager. Sidste skud på stammen er ”Limfjorden” pris kr. 133 inkl. navigations CD og porto. Bestillinger kan ske ved henvendelse til Mogens Hansen tlf. nr. 6610 9870/4059 8028 ell. mogens@tursejleren.dk

Kr. 7.995,Ydelse: 3 - 5 kW

Lynettens Bådservice - mest varme for pengene

www.baadservice.dk

tlf. 32576106

Annon c ebetingelser En annonce i Tursejleren og på DT´s hjemmeside, www.tursejleren.dk, under ”Medlemmernes søkrammarked” koster 50 kr. Vil du have foto med, koster det yderligere 100 kr. Annoncen bringes i ét nummer af bladet samt på hjemmesiden i tre måneder. Sådan gør du: Du kan enten udfylde kuponen her på siden og sende den til redaktionen, eller du kan gå ind på www.tursejleren.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og trykke på knappen ”Tilmeld din annonce”. I begge tilfælde vil din annonce få tildelt et nummer. Det skal du bruge, når du indbetaler betalingen for din annonce. I begge tilfælde vil du få tilsendt en opkrævning fra DT´s sekretariat.

Foto: Et foto til annoncen kan enten sendes sammen med kuponen til redaktionen eller som vedhæftet fil til redaktionen@tursejleren.dk Kun for medlemmer: Du skal opgive dit medlemsnummer i DT på kuponen eller via indtastningen på hjemmesiden. Kommercielle annoncer vil IKKE blive optaget på Søkrammarkedet. Annoncerne her er personlige om salg, køb, søges eller byttes af såvel både som udstyr til dem.

Navn: Medlemesnr.: Adresse: Postnr.:

By:

Tlf.:

E-mail:

Annoncetekst (maks. 25 ord) til Tursejleren nr. 04/2008 skal være redaktionen i hænde senest lørdag den 25.oktober 2008.

Udfyld kuponen og send den til: Tursejleren, Asgård 11, 3600 Frederikssund. Du kan også faxe den til red. på nr. 4731 2852. Husk at indbetale prisen for din annonce til DT´s sekretariat. Danmarks Tursejlerforening · nr. 3 august 2008

25


Sikkerhed til søs

Mobiltelefon eller VHF til nødtrafik? Sådan spørger en læser. Vi har ladet spørgsmålet gå videre til Lyngby Radio. For der kommer du i kontakt med professionelle i en nødsituation. Når man i fritidssejlerkredse taler om sikkerhed til søs, hører man oftest om rednings- og signaludstyr samt om kendskab til søfartsregler og færdigheder ud i kunsten skib at føre. Alt sammen nødvendige forudsætninger for at man trygt kan begive sig ud på havet. Sjældnere hører man om vigtigheden af at kunne kommunikere med andre skibe og med søredningstjenesten på land, når ulykken er ude. Det er en kendsgerning, at anskaffelsen af en VHF-radio til fritidsbåden alt for ofte bliver udeladt. Global kommunikation VHF-radioen er faktisk et globalt radiokommunikationssystem, der på professionel vis tilgodeser klodens samlede flåde af radiopligtige skibe. Systemet har i årtier vist sin styrke både som et hensigtsmæssigt kommunikationsmiddel mellem skibe indbyrdes og som sikkert kommunikationsmiddel mellem skib og kystradiostationerne på land. De holder døgnet rundt lyttevagt og sikrer, at alle kald om hjælp bliver hørt. VHF-radioen kan selvfølgelig også anvendes af ikke radiopligtige fartøjer, herunder fritidsskibe, som vil være tilgodeset på fuldstændig samme måde som, de radiopligtige skibe. Fordele ved VHF: • Kommunikation på VHF i forbindelse med nødsituationer er gratis. • Kystradiostationer lytter 24 timer i døgnet på de maritime nødkaldefrekvenser, herunder VHF, så aktiveringen af søredningsberedskabet sker hurtigst muligt efter et nødkald er modtaget. • VHF-systemet er åbent. D.v.s. at alle VHF-radioer indenfor senderens rækkevidde vil kunne følge nødkommunikationen, og skibe i nærheden vil hurtigere blive opmærksomme på nødsitituationen. • Alle enheder i søredningsberedskabet er udstyret med VHF-radioer og kan således direkte kontaktes under en redningsaktion. • Maritime VHF-radioer er, i modsætning til den forbrugerelektronik vi ellers benytter os af, konstrueret til at fungere sikkert og pålideligt i de mere barske omgivelser, der er på et skib. • VHF er det universelle kommunikationsmiddel til sikkerheds- og navigationsmæssig kommunikation med skibene omkring ens fartøj. VHF med DSC I slutningen af 80érne blev det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) introduceret og er siden hen blev indført i radiopligtige skibe. GMDSS er ikke, som nogen tror, en bestemt type radioudstyr men en række forskellige radiosystemer, der tilsammen sikrer pålidelig kommunikation til søs – uanset hvor på kloden skibet måtte befinde sig. Afhængigt af om skibet sejler i områder, hvor der er dækning fra kyststationer med VHF, mellembølge, kortbølge eller satellit,

26

Her et betjeningsbord fra Lyngby Radio. Gennem det er du altid sikker på at blive hørt til søs.

stilles forskellige krav til hvilket radioudstyr, der skal være om bord. Men fælles for alle skiber er, at der skal være VHF-radio med DSC (Digital Selective Calling) i installationen. DSC er en digital opkaldsform, der er indført som en ”overbygning” på de traditionelle VHF- MF- og HF-systemer. Populært sagt er DSC at sammenligne med funktionen, der aktiver ringeklokken eller ringetonen på din telefon. Når man har fået etableret forbindelsen, fungerer kommunikationen på samme måde, som hvis man havde kaldt op på gammeldags manér. Udover selve opkaldsfunktionen er DSC indrettet sådan, at der ved afsendelse af nødkald oplyses identitet på afsenderen, positionen som udstyret har registreret og eventuelt, hvis afsenderen har nået at angive det, kort information om nødsituationens art. Hvis Skibets GPS er tilsluttet VHF-DSC-radioen, vil positionen, der afsendes i nødkaldet, være nøjagtig og frisk opdateret og dermed være til stor nytte i en efterfølgende redningsaktion. VHF med eller uden DSC • Med DSC-udstyret kan der, med tryk på en enkelt rød knap, afsendes et nødkald. • DSC nødkald på VHF afsendes på få sekunder og alarmerer automatisk straks omkringliggende skibe med DSC og kyststationer indenfor rækkevidde. • Nødkaldet, som varer få sekunder, indeholder identiteten på afsenderen, positionen som udstyret har registreret og evt. information om nødsituationens art. I virkeligheden kan skibets VHF-DSC betragtes lidt som brandalarmknappen på hotelgangen eller fritidsulykkesforsikringen – vi gør, hvad vi kan for at undgå, at branden eller ulykken opstår – men er uheldet ude, har vi også sørget for, at vi kan blive hjulpet i nødsituationen. Knud A. Holdgaard Med et VHF-anlæg opnår du, at du med det samme kommer i kontakt med professionelle, hvorimod du med en mobiltelefon, hvis der er dækning til søs, hvor du befinder dig, måske skal gennem flere led, før du når frem til redningstjenesten. red.


Trailertilbud til alle!

- din bådforhandler

Kom hurtigt i gang, med vores fantastiske trailertilbud

SPAR 10.

000,-

Örnvik 520

Galaxy trailer G1260

Ørnvik 520 med Indenbords MerCruiser 3.0L 135 HK benzin, Alpha One drev Båd - Motor - Landevejstrailer Standardudstyr: Omdrejningstæller, Log, Tankmåler, Trimur, Power steering, Brændstoftank 135l, Lænsepumpe, Motorrumsventilation, Justerbare sæder, Solseng, Vandskirum under fordæk, Pullerter, Kopholdere, Navigationslys, Vandskispejl, Badestige, Stuverum, Automatisk brandslukning. Ekstra udstyr: Badeplatform, Havnepresenning, CD/Radio, Gulvtæppe i cockpit

Sæsonpris for hele pakken

139.990,-

Prisen er ekskl. leveringsomk.og nummerplade kr. 4.000,-

Indenbordsmotor 3.0L Specifikationer båd: Længde Bredde Dybgang Vægt med motor CE kategori Antal personer Max hk

5,28 m 2,25 m 0,40 m 950 kg C 5 135 hk

Specifikationer trailer: Totalvægt Lasteevne Hjul Rullediameter

1600 kg 1260 kg 185/75 R14 48 mm

TEMPO BÅDE APS, Søhesten 8, 2635 Ishøj, Tlf. 43 73 01 05, www.tempo-baade.dk K-MARINE, Ø. Havnevej 33, 5700 Svendborg, Tlf. 62 21 70 38, www.k-marine.dk BØGE'S TRAILER & BÅDE APS, Fabriksvej 2, 6640 Lunderskov, Tlf. 75 58 58 11, www.boges.dk HERNING TRAILER- & BÅDCENTER, Navervej 14, 7451 Sunds, Tlf. 97 14 22 11, www.htbsunds.dk RISBJERG MARINE, Marienlystvej 10, 8600 Silkeborg, Tlf. 87 20 60 08, www.risbjergmarine.dk MOTOR OG BÅDCENTRET FREDERIKSHAVN A/S, Sindallundvej 4, 9900 Fr. havn, Tlf. 98 42 23 93, www.m-center.dk

www.ketner-outdoor.dk


Magasinpost ID 100965 Afsender: Danmarks Tursejlerforening Odensevej 197a 5600 Faaborg

D A DN AMN AM RA K S S T Ø R S T E B Å D B L A D R K S S T Ø R S T E B Å D B L A D

NYTNUMMER NUMMER NYT GADEN NU NU PÅPÅ GADEN

TILBUD Få 5 nufomr re kun

af BådNyt

9D9,BU TIL1 Få 5 numr re kun

af BådNyt fo

199,-

, med teksten: 1 Send en sms til 1266 alm. sms-takst ter kos t De 1. 29 abo gm ent nem on ab es vor 2 Ring til 68 ser vice på 361520 nyt.dk, og 3 Klik ind på ww w.baad ent nem se under linket abon - leveret direkte i din

postkasse

, med teksten: 1 Send en sms til 1266 alm. sms-takst ster abo gm 291. Det ko ment ne 2 Ring til vores abon 68 20 15 36 service på ny t.dk, og 3 Klik ind på ww w.baad ment ne on ab t se under linke

BESØG BÅDNYT

PÅ STANDEN I KOLDING FLYDENDE BÅDUDSTILLING OG OPLEV BL.A.: postkasse - leveret direkte i din Vi demonstrerer lakering på stort lakpanel og foretager glansmåling

BESØG BÅDNYT Stor konkurrence med attraktive goodiebags

Kom og prøv Bosch’s nye gør-det-selv værktøj PÅ STANDEN I KOLDING FLYDENDE og vind det! BÅDUDSTILLING OG OPLEV BL.A.: W W W. BA A D N Y T. D K

Vi demonstrerer lakering på stort lakpanel -