Danske Tursejlere blad 4 - 2020

Page 1

#04 I 2020

ÅRETS HAVN 2020 >9

BAG OM SØKORTENE > 28

SØSIKKERHED: FIRE HYPPIGE BRANDÅRSAGER > 16

> LÆS OGSÅ ET DØGN I SNAPTUN I ET KIG IND I 2021 I FRA DEN INTERNATIONALE SCENE


SKIPPEREN HAR ORDET

Et mærkeligt år

N

år vi ved nytårstid skal gøre status på året 2020, er der ingen tvivl om, at vi alle vi sige: Det var et mærkeligt år. Og de allerfleste vil også kunne nikke til, at 2020 har været svær at komme igennem i familien, på jobbet, på det sociale plan og i forhold til vores fritidsinteresser. Det går absolut ikke sporløst hen over landet, når der eftertrykkeligt lukkes ned.

Men billedet er broget, for hvis vi isoleret ser på de fritidsinteresser, der har med vand og sejlads at gøre, så er det de optimistiske tal, der præger billedet. Stigning i antallet af solgte lystbåde, mere aktivitet i lystbådehavnene og en pæn medlemstilgang til Danske Tursejlere. Ændrede ferievaner og -muligheder har fået danskerne til at søge ud i den friske luft og realisere den indre sømand m/k. Vi håber interessen bider sig fast, for fritidslivet til søs har så mange glæder.

du kan få pudset dine praktiske og teoretiske færdigheder af. Det vil helt sikkert komme dig til glæde og gavn, når vinden og vejret igen indbyder til sejlads. Faktisk behøver du ikke gå og kede dig hen over vinteren. Danske Tursejlere har nogle spændende, sjove og interessante arrangementer, som du løbende kan deltage i. Kom og få et godt grin eller udvid din horisont sammen med os andre.

FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

DE ALLERFLESTE VIL OGSÅ KUNNE NIKKE TIL, AT 2020 HAR VÆRET SVÆR AT KOMME IGENNEM Er dine søkort opdateret? Ved du, hvordan de kommer til verden? Og kan man stole på dem? Vi besvarer nogle af de spørgsmål, der angår søkort, for de er så vigtige for søsikkerheden. Det ved man f.eks. ved Guldborgsund, hvor der har været problemer med korrekte søkort. Den mørke tid på land er som regel tid for uddannelse, og også i år tilbyder Danske Tursejlere dig nogle spændende kurser, hvor

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk – www.dansketursejlere.dk

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET Dansk Erhverv, Nordisk Bådråd, Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg, Friluftsrådet, Blå Flag Jury, European Boating Association (EBA), Sikker Havn

Mandag – torsdag 9:00-15:00 Fredag 10:00-13:00

TLF. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

FORMAND

Henning Visholm Jensen Nysøgård 113, 4230 Skælskør Tlf: 20 16 27 30 henning@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk


Indhold >9

> 15

> 31

Skibe der gjorde en forskel

04

Slotte fra søsiden - Kronborg

06

Årets Havn 2020

09

Rundt om Årets Havn

10

Et kig ind i 2021

12

Rekord i bådbrande

15

Fire hyppige brandårsager

16

Foredragsprogram

18

10 år i maskinrummet

21

Et døgn i Snaptun

22

Pålidelige søkort påvirker lokalsamfundet

25

Hurtige skibe samler data til søkort

26

Bag om søkortene

28

Du danske land - Langeland

31

Generalforsamling

36

Få styr på din søkortplotter

36

Vinder: årets havn 2020

36

Fra den internationale "blå" scene

38

Vintertid er kursustid!

39

Medlemsservice

42

TURSEJLEREN

ANNONCESALG

TRYK

REDAKTION

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FORSIDEN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 15.000 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

Danske Tursejlere v/ Jens Greisen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf.: 20 40 69 47 jensgreisen@mail.dk FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 PE Offset A/S - Marcel van Diemen

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 01/21 – Februar 2021

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning.

Klar til vinterpladsen Foto: Leif Nielsen Besøg os på: dansketursejlere.dk


Kalvø Værft byggede i midten af 1800-tallet handelsskibe, der gav Aabenraa et mægtigt økonomisk opsving. Fregatskibet Cimber satte verdensrekord på turen fra Liverpool til San Fransisco.

SKIBE DER GJORDE EN FORSKEL KALVØ VÆRFT BYGGEDE I MIDTEN AF 1800-TALLET HANDELSSKIBE, DER GAV AABENRAA ET MÆGTIGT ØKONOMISK OPSVING. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

D

a fregatskibet Cimber den 12. november 1856 anløb San Fransisco i USA, blev der skrevet maritim verdenshistorie. Aldrig før havde et sejlskib af denne kaliber tilbagelagt distancen fra Liverpool til byen på den amerikanske vestkyst så hurtigt. Blot 103 dage havde den danske skibsreder Jørgen Bruhns elegante skib været om turen, og dermed var der kappet ikke mindre end 12 dage af den hidtidige rekord.

Jørgen Bruhn havde i 1847 købt Kalvø af to bønder for at opføre et bådværft, og byggeriet begyndte samme år. Beddingen og afslagningsloftet, hvor skabeloner til skibene blev fremstillet var noget af det første, der blev anlagt. Siden fulgte ”Nyboderlængen” med lejligheder til tømrerne, smedjen og noget senere stalden. I 1851 fuldførtes arbejdet på værftets første skib, Calløe.

I en tid hvor fragtskibenes fart var ensbetydende med potentiel bedre indtjening, var Cimbers præstation værd at lægge mærke til. Og det blev der. I 1858 bragte Illustrated London News en artikel, hvori Cimber blev omtalt som et skib af ”uhyre styrke og soliditet, om hvad dimensioner og symmetri angaar, kan maale sig med, hvis ikke det overgaar, de fortrinlige amerikanske clippere. Med den slags skibe forstaar man, at Aabenraa-rhederne kunde klare selv den haardeste konkurrence og faa lønnende fragter”.

KALVØ VÆRFT

Manden bag det berømte skib, skibsreder Jørgen Bruhn, byggede Cimber på halvøen Kalvø ved Genner Bugt. Området havde allerede dengang stor tilknytning til søfarten, og en opgørelse fra 1845 viser, at der var ikke mindre end 206 søfolk bosiddende på Løjt Land. Mange søfolk tjente gode penge på søen, og investerede dem i gårde på Løjt Land, deraf begrebet Kaptajnsgårde.

4

ET SKIB I VERDENSKLASSE I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

Resterne af den gamle bedding ligger smukt ud til Genner Bugt.


> FAKTA OM CIMBER Byggeår: 1854-1856 Længde: 99 m, hvilket gjorde Cimber til Nordeuropas største og hurtigste handelsskib. Rekord: Flere kilder har forskellige oplysninger om Cimbers rekord, der varierer fra 103 til 111 dage om turen fra Liverpool til San Fransisco.

Den statelige hovedbygningen fungerer i dag som museum og naturskole. I Baggrunden ligger den lange enetages længe med arbejderboliger samt en gammel smedje. I sin opbygning minder værftet meget om et traditionelt herregårdsanlæg.

I 1854 påbegyndtes bygningen af rekordskibet Cimber, som blev søsat i 1856. Jørgen Bruhn døde i 1858, og hans sønner overtog værftet, der lukkede i 1869.

DRIFTIG HERRE

Jørgen Bruhn kendte til havet. Han var selv som nykonfirmeret påmønstret et skib til Middelhavet og avancerede efterhånden, så han i 1800 kunne aflægge styrmandseksamen. I 7 år sejlede han forskellige Aabenraaskibe som styrmand, og i 1807 blev han kaptajn og medejer af fregatten ”Freja”. De sidste seks år på søen tjente Jørgen Bruhn gode penge på indbringende fragter på Ostindien. Sideløbende finansierede han – alene eller sammen med andre - en række skibe, og lagde dermed grunden til sin rederivirksomhed. I 1821 – 40 år gammel – afmønstrede han og slog sig ned på fædrenegården, Strågård, som han havde arvet i 1813.

har bevirket, at Aabenraa-egnen fik tilført mange aktiviteter og en blomstrende økonomi. Hans værft byggede nogle af Europas største og hurtigste sejlskibe, hvilket også har skubbet positivt bag på et økonomisk opsving. Ved hans død overværende omkring 300 mennesker hans begravelse, og i ”Freja”, en dansk avis udgivet i Aabenraa, kunne man læse: – Det er navnligen hans varme Interesse for Handelsskibenes Forbedring, som vor By kan takke det store Opsving, Skibsbyggeriet har her vundet mere end paa andre Steder. ■

Jørgen Bruhn blev en lokal matador og Aabenraas mest velhavende mand. I sine godt 50 år som skibsreder besad Jørgen Bruhn 37 skibe, som han enten var enereder eller hovedreder for sammen med andre. Ved sin død var han kongerigets største skibsreder.

GJORDE EN FORSKEL

Der er ingen tvivl om, at Jørgen Bruhns entreprenante indsats

Den lille, hyggelige lystbådehavn.

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I ET SKIB I VERDENSKLASSE

5


SLOTTE FRA SØSIDEN:

KRONBORG SLOT

Kronborg om styrbord. Ikonisk og et syn sømanden altid længes efter.

KRONBORG ER ET AF NORDEUROPAS FINESTE RENÆSSANCESLOTTE OG ULØSELIGT FORBUNDET MED SØMANDENS LÆNGSEL EFTER HJEMMET. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

M

on ikke vi alle har gynget lidt med, når tv-serien om Havana er rullet over skærmen? I hvert fald er titelmelodien både iørefaldende, og den slår den helt rigtige stemning an. ”Hvis Kronborg stod til venstre, da vi tog afsted, står Kronborg nok til højre, den dag vi vender hjem - Når vi vender hjem”, lyder det smukt. Og er man lidt ældre i gårde, så kender man ganske givet Hans Hartvig Seedorff Pedersens bevægende tekst til sangen “Med Kronborg om styrbord igen”. Starten lyder: ”Der gynger en ø bag de havvåde mil.”, og sangen beskriver drømmen og længslen, som hjemvendende søfolk må have følt under de lange sejladser langt fra hjemmet. Og glæden ved gensynet af det savnede fædreland. Kronborg er på mange måder blevet et maritimt symbol på hjemkomst til den sikre og vante havn, på trods af at slottet gennem historien ofte har været i konfliktens centrum.

6

SLOTTE FRA SØSIDEN - KRONBORG SLOT I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

PÅ VERDENSKORTET

Kronborg Slot er blandt de betydeligste renæssanceslotte i Nordeuropa og sat på Unescos verdensarvsliste. Ude i den store verden vil mange forbinde det smukke slot, der troner så majestætisk ved Øresund, med Shakespeares Hamlet, hvis handling udspiller sin bag Kronborgs tykke mure. Men hvor Hamlet handler om magt, svig og hævn, handler Kronborgs historie også om penge. For her, hvor Øresund snævres sammen, blev slottet hovedsæde for opkrævning af Øresundstolden. Det var Erik af Pommern, der indførte den upopulære told, som betød, at ethvert udenlandsk skib, der passerede en linje mellem Helsingør og Helsingborg, skulle betale en afgift. Ved Helsingør lod han borgen Ørekrog eller Krogen opføre, Kronborgs forgænger, som sammen med slottet i Helsingborg, Kärnan, overvågede tolden.

DET SKØNNE SLOT

Siden opførelsen blev Krogen udbygget løbende, men det var Frederik den 2., der i årene mellem 1574-85 opførte det imponerende renæssanceslot med fire fløje, vi

kender i dag. Penge var der til at finansiere dette magtsymbol, da Sundtolden var en rigtig god forretning for kongen. I Kronborgs storhedstid i slutningen af 1500-tallet gennemlevede Kronborg sin storhedstid. Viden om gik der rygter om hoffets pomp og pragt og dekadente livsstil.

KRONBORGS FALD

Gennem tiderne har krig og ulykke været en del af Kronborgs skæbne. I 1629 raserede en voldsom brand slottet, og kun slotskirken undgik flammernes hærgen. Den entreprenante Christian den 4. genopbyggede slottet og tilførte nye udsmykninger i barokstil. Men allerede i 1658 måtte Øresundsslottet bukke under for svenskernes bombardementer og plyndringer. Selvom Kronborg blev forstærket som fæstning af Christian den 5. i 1690, blev slottet stort set ikke beboet af kongelige. Militæret brugte slottet fra 1785 frem til 1923, hvorefter en gennemgribende restaurering førte Kronborg tilbage til Frederik den 2. og Christian den 4.s storhedstid. ■


Se information om produkterne på biltema.dk biltema.dk/baad

1

2

3 4

5

1. Sejlbådsstøtte. Justerbar højde: 800 - 1750 mm. Pris fra 649,- art. 25-8202 – 25-8204. 2. Dækstativ. 2299,- art. 25-6999. 3. Tovværk. 8 mm x 30 m. 49,90 art. 25-1010. 4. Laststrammer. 4,8 m x 25 mm. 36,90 art. 34-360. 5. Formsyet presenning. 6 x 10 m. 769,- art. 25-698. Fås i flere størrelser fra 669,-

BILTEMA.DK – 70 80 77 70 MAN-FRE 8-20 LØR-SØN & HELLIGDAGE 9-18

AALBORG: STENBUKKEN 21 ESBJERG: KJERSING RINGVEJ 30 FREDERICIA: VEJLEVEJ 100 GLOSTRUP: HERMODS ALLÉ 8 HJØRRING: FREDERIKSHAVNSVEJ 260

HOLBÆK: FREJASVEJ 2 HORSENS: HØEGH GULDBERGS GADE 15E NÆSTVED: VESTERGÅRDSVEJ 28 ODENSE: RISINGSVEJ 61 RANDERS: NEPTUNVEJ 22

ROSKILDE: INDUSTRIVEJ 64 RØDEKRO: KOMETVEJ 6 SLAGELSE: JAPANVEJ 18


900 serie. Verdens bedste AIS er blevet endnu bedre med bl. a. SRT-AIStm transponder, indbygget GPS antenne. 8 forskellig modeller. Kan fåes som 2 eller 5 watt, med eller uden splitter og med eller uden WiFi og Bluetooth. Priser fra Kr. 4.295,-

ROKK KK Trådløs KAMPAGNE! M

Verdens mindste nødsendere fra Ocean Signal er O kendt for sin funtionalitet og lange batterilevetid. Alle priser er inkl. kodning og registering! ROKK-Active og Edge vandtætte trådløse Qi-opladere ffra ScanStrut! Lader og holder din telefon sikkert på plads under selv hård sejlads. 995,ROKK Active Flush-Mount Kr. 1495,- NU Kr. ROKK Edge Justerbar Kr. 1775,- NU Kr. 1.195,-

MOB1 EPIRB1 PLB1

Kr. 2.695,Kr. 4.395,Kr. 2.795,-

NYHED!

Himunication producerer VHF udstyr til maritimt brug. Vandtætte, “float & flash”, 1/5 w bærebar med ATIS. inkl. lader og strop. Kr. 1.095,HM-130 HM-360 m. DSC H Kr. 1.995,-

NYHED! Verdens første VHF med solstærk touchsNY

kær kærm og mulighed for NMEA 2000 data på skærmen! 1/3/6 watt HM-T Kr. 3.995,HM-TS19 m. DSC

dles i alle førende marine butikker Forhandles info@scanmarine.dk

tel.: 8194 9820


ÅRETS

HAVN

2020

Danske Tursejleres næstformand Claus Boisen (tv) overrakte prisen til Bent Larsen, John Larsen og hustruerne Charlotte og Tina fra Dyvig Bro.

DYVIG BRO ER

ÅRETS HAVN 2020

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Leif Nielsen, Kjeld Bruun

og Leif Fritzdal

MEDLEMMERNE HAR KÅRET DYVIG BRO SOM VINDER AF DEN PRESTIGEFULDE PRIS SOM ÅRETS HAVN.

D

er har været mange sejlere på vandet i år, og mange har fundet vej gennem den smalle passage - E Gaf - for at lægge til ved Dyvig Bro. Og her har de mødt et højt serviceniveau og fået en så fantastisk modtagelse og oplevelse, at de har stemt havnen ind på en førsteplads i Danske Tursejleres traditionsrige kåring af Danmarks bedste havn i 2020. Dyvig Bro er beliggende i bunden af Stegsvig i Als Fjord. På afstand ser man det karakteristiske flotte, røde badehotel, som er nabo til havnen. Og lidt nærmere bådebroerne bliver man mødt af havnefoged Bent Larsen, der egenhændig modtager og anviser gæstesejlerne deres plads i havnen. Den personlige service er i top.

MOTIVERER TIL MERE

FAMILIEEJET

Det er Bent Larsen og hans bror og deres familier, der ejer og driver Dyvig Bro. Der er ingen fastliggere i havnen, hvorfor man har fokus 100 % rettet mod gæstesejlere. Det er her indtægterne skal komme fra, og det er med til at skærpe opmærksomheden på den service, Dyvig Bro skal levere. - Vi sejler vores gæster i møde i vores gummibåd og anviser dem en plads. Vi byder dem personligt velkommen, og skulle der være sejlere med særlige behov, der vil anduve, så kan de blot ringe til os, så hjælper vi med alle de praktiske gøremål. Vi stiller gratis cykler til rådighed, vi har paddle boards og en badeborg, som er utrolig populær hos børnene. Vi anstrenger os hele tiden for at gøre opholdet til en god oplevelse, forklarer Bent Larsen.

SE OG OPLEVE

Beliggenheden i det smukke Nordals er selvfølgelig også med til at sætte sit præg på en god sejlerferie. Inden for en radius af blot 15 km. kan man gå på oplevelse i en unik natur og studere 50 % af de truede plante- og dyrearter i Danmark. Et par museer ligger også tæt på, og i sommerhalvåret kører en gratis turistbus til Nordborg og til oplevelsesparken Danfoss Univers, som er et kæmpe trækplaster for børn og voksne. Og trænger man til at røre sig lidt ekstra, så kan en tur gennem vinmarkerne tæt ved havnen give fornyet appetit til aftensmaden. Bent Larsen fortæller i øvrigt, at ambitionen for 2021 er at genvinde titlen. ■

Og det er netop Bent Larsen, der modtager den glade nyhed fra Danske Tursejleres næstformand, Claus Boisen. Han er da heller ikke sen til at bekendtgøre, at lige netop titlen som Årets Havn har han haft i kikkerten i mange år. - Vi er glade og stolte for den anerkendelse, som vi her har fået. Det er en foreløbig kulmination på mange års målrettet arbejde for at give vores gæster en rigtig god service og en oplevelse, de husker. Titlen som Årets Havn både motiverer og forpligter til at gøre en ekstra indsats, siger Bent Larsen.

Havnefogedens sejlende modtagelse er værdsat af havnens mange gæster.

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I ÅRETS HAVN 2020

9


ÅRETS

HAVN

2020

RUNDT OM ÅRETS HAVN 2020

DYVIG BRO ER IDYL OG ATMOSFÆRE ÅRETS HAVN 2020 – DYVIG BRO – ER IDEELT SOM UDGANGSPUNKT FOR SEJLERFERIEN I DEN SMUKKE FJORDREGION. TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen

Kjeld Bruun m.fl.

A

ls Fjord, Alssund og Flensborg Fjord – Fjordregionen – hører til et af Danmark smukkeste områder, og er et meget harmonisk ferieland og sejlområde. Hvis du vil have en bid af dette overflødighedshorn af oplevelser, så er Dyvig Bro et oplagt sted at starte. Her i bunden af Stegsvig på det nordlige Als, er der fine udflugtsmuligheder til lokale seværdigheder, hvor der bydes på smagsprøver på egnens særegenhed.

LOKALE ATTRAKTIONER

Ikke langt fra havnen kan du få et pust fra historiens vingesus ved at besøge ”Tilia Alsie” tæt ved Dyvig. Bag det fine navn gemmer sig en fuldskalakopi af Hjortspringbåden, der er nordens ældste plankebyggede båd udgravet af Nationalmuseet i 1921-22 på Als. Originalbåden, der kunne føre 22 krigere med sig, blev ofret til guderne i år 350 f.Kr. Båden har stor sødygtighed, og med erfarne padlere kunne båden drives op på en hastighed på omkring 8 knob.

Den smalle passage ved E Gaf

10

RUNDT OM ÅRETS HAVN 2020 I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

Her på egnen ligger landsbyerne tæt, og meget karakteristisk er de præget af en række store gårdanlæg. Et af disse er Jollmands Gaard - en såkaldt kroggård opført i bindingsværk i det 17. århundre-

de. En omfattende oprydning fuldt af en gennemgribende restaurering har gjort gården til et levende hjemstavnsmuseum for den alsiske bondekultur. Gården fremvises, og der berettes om gårdens og landbrugets historie, lige som den gennemgribende restaurering og genskabelse af gården kan ses.

NORDBORG

Nordborg er områdets største by, med gode dagligvarebutikker og indkøbsmuligheder. Der går bus hertil fra Dyvig. Hovedattraktionen i byen er Nordborg Slot. Slottet blev opført første gang omkring 1150 af Svend den 3., og har gennem 7 århundreder dannet rammerne for alsisk kulturhistorie. Siden 1922 har slottet fungeret som efterskole, og der er i dag kun adgang til slotsparken, hvor der arrangeres rundvisninger i sommerperioden. Hvis nogen synes, at Nordborg har en maritim klang, så skyldes det måske, at det lokale bådværft siden 1937 har produceret de klassiske Nordborgbåde. Det lille værft har i mere end 80 år leveret en række klassikere i dansk design kendetegnet ved slanke, kønne linjer. En gratis bustur fra Dyvig ligger en attraktion, der nok kan få børn og voksne til at


ÅRETS

HAVN

2020

Danfoss Univers – et oplevelsescenter for alle

glemme tid og sted. Danfoss Universe er en oplevelsespark spækket med levende naturfænomener, spændende teknik og sjove aktiviteter. Her kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og tilmed blive klogere på naturens kræfter, videnskabens forunderlige verden og den teknik, der gør vores hverdag lettere. Men her skal der arbejdes for underholdningen. For aktiviteterne bliver først rigtig sjove, hvis man både bruger kroppen og hovedet i skøn forening. Parken er til for at begejstre børn og unge og skabe større interesse og forståelse for teknologi og naturvidenskab. Her bliver man vildt klog på naturlig vis!

STEVNING NOR

Vi skal til Sønderborg, og på vej fra Stegsvig til Stevning Nor passerer vi færgen, der sejler fra Ballebro til Hardeshøj, og vi nyder udsigten ind mod det fine agerland. Sandvig frister os med gode ankersteder, badning og lystfiskeri, men vi vælger Stevning Nors naturhavn, der ligger godt beskyttet og benyttes af mange sejlere. Det er idyllen og det autentiske landlige præg med masser af gamle gårde, der trækker, hvilket en cykel- eller vandretur hurtigt overbeviser os om.

Dybbøl mølle og skanserne

en åbnes. Når broklapperne går op, så halser bådene af sted som hundehvalpe, der kommer fri af hundesnoren. Her midt i den historiske bydel, hvor Sønderborg Slot selvfølgelig dominerer og imponerer med en fantastisk beliggenhed, er der masser af gamle huse, liv og leben.

DYBBØL OG 1864

Selvfølgelig dominerer krigen i 1864 og slaget ved Dybbøl området. Historiecenter Dybbøl Banke er et af de fineste steder at starte historietimen. Centret er oprettet på Dybbøl Banke og ligger midt i skanserækken på Dybbøl. Centret formidler historien om kampene ved Dybbøl og krigen i 1864 gennem lysbilleder og film. Der er rekonstrueret et stykke skanse, en løbegrav og to soldaterbarakker. Her får man et fantastisk indblik i det blodige slag i 1864, hvor tusinder af danske og tyske soldater blev dræbt, og hvor Danmark mistede 1/3 af sit rige og 2/5 af befolkningen. ■

Vinmarker ved Dyvig

Hjortespringbåden i kopi

Nordborg Slot

SØNDERBORG

Vi sejler under to broer på den smukke vej ind til Sønderborg: Alssundbroen og den gamle Kong Chr. Den X´s Bro centralt i bymidten, hvor du kan lægge båden til kaj. Her er havneliv og glade dage med masser af spise- og udskænkningssteder, og hvad deraf følger. En af de gratis seværdigheder er at betragte alle sejlerne, der cirkulerer i havnebassinet, inden bro-

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I RUNDT OM ÅRETS HAVN 2020

11


ET KIG IND I 2021

2020 VAR DET ÅR, DER KOM HELT SKÆVT FRA START, MEN ENDTE GODT FOR DE MARITIME AKTØRER. MEN HVORDAN SER DE PÅ MULIGHEDERNE I 2021?

NYE SPÆNDENDE PERSPEKTIVER

Også i Foreningen af Lystbåde I Danmark (FLID) har man fået noget at tænke over, for sæsonen 2020 sluttede betydeligt bedre, end frygtet. Foreningen, der har små, mellem og store lystbådehavne som medlemmer med tilsammen 2/3 af samtlige bådpladser i Danmark, melder om meget stor efterspørgsel på bådpladser. Det kniber simpelthen for mange lystbådehavne at følge med efterspørgslen, hvorfor mange bådejere henvises til ventelister, hvilket ikke er en optimal situation for havnene, lyder det fra FLIDs direktør Jesper Højenvang. - Vi har oplevet et boom i antallet af nye sejlere. Vi kan konstatere at den generation af yngre sejlere, vi manglede i vores havne, nu er kommet til. Stadig flere børnefamilier køber båd, og nogle har andre ønsker til faciliteter og aktiviteter. Lige nu er der en større tilgang end afgang af sejlere i havnene. Dertil kommer, at vi også har fået flere sejlende turister ind i havnene i år. Alt sammen udfordrer det kapaciteten og havnenes funktionalitet, siger Jesper Højenvang. - Lystbådehavnene står i et dilemma lige nu, for ingen ved med sikkerhed, om opsvinget i interessen for fritidssejlads vil holde sig på det høje niveau. Eller om det blot er en midlertidig trend. Skal havnene investere massivt i udvidelse af havnepladserne, eller skal man anlægge en mere forsigtig og afdæmpet investeringsstrategi? Det afhænger jo i høj grad af havnens økonomi, beliggenhed og muligheder, siger Jesper Højenvang. For Jesper Højenvang er der ingen tvivl om, at den positive udvikling 2020 trods alt bød på, vil komme til at give et løft til udviklingen af de danske lystbådehavne.

12

ET KIG IND I 2021 I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

OPTUR PÅ EN TRIST BAGGRUND

- Vi har haft en rigtig god sæson 2020. Fra at have ligget helt stille tidligt på året, slutter vi formodentlig af med at have et mersalg på omkring 35 %, og den tendens tror jeg gælder hele branchen. Mange har valgt at aflyse udlandsferien og i stedet bruge pengene, eventuelt suppleret med et lån eller opsparing, på at købe båd, siger bådhandler Henrik Jørgensen fra Tempo Bådsalg i Ishøj. Der har været travlhed i Ishøj for kunderne har efterspurgt såvel nye som brugte både. Og så er der kommet helt nye kunder i butikken, hvilket tegner godt for fremtiden. - Af de flere både, vi har solgt i år, står nye sejlere for op mod 40 % af købene. Og ud fra de meldinger, vi har fået, så holder rigtig mange af disse fast i deres nye hobby også fremover. Det betyder, at vi kan se frem mod en øget efterspørgsel efter alskens udstyr. Men vi vil også opleve, at mange om 2-3 år vil vende tilbage for at købe en anden båd, der passer til deres aktuelle behov som mere rutinerede sejlere. Et par ekstra gode nyheder er også, at efterspørgslen efter brugte både er steget, og at flere unge familier har kastet sig over sejlerlivet, lyder det fra Henrik Jørgensen.

BOAT SHOW 2021

Det er også Tempo Bådsalg der står bag og lægger domicil til den traditionsrige Boat Show-udstilling, som jo måtte aflyses i år grundet Corona-situationen. Det ærgrer selvfølgelig Henrik Jørgensen, men det var en rigtig og ansvarsbevidst beslutning. Til gengæld glæder han sig til at kunne slå dørene op i august 2021, hvor situationen forhåbentlig er normaliseret.


oplevet de senere år, er slået fuldt igennem i år. Også blandt unge og yngre familier. Det er særdeles dejligt for et fritidsområde, der ellers har været tegnet af et – skal vi siger – meget modent publikum. Og med en yngre medlemsskare, stiller det selvfølgelig nogle dejlige udfordringer til Danske Tursejleres tilbud til denne gruppe, siger Leif Nielsen. Leif Nielsen peger i første omgang på Sommertogter målrettet unge familier med børn. Men han nævner også, at Danske Tursejlere er langt fremme i planlægningen af andre aktiviteter, som tager sigte på de yngre sejlere.

PLADS TIL FLERE

Med flere nye sejlere er der også behov for mere oplysningen om søloven, om sejlerfærdigheder og søsikkerhed. Områder, hvor man også vil se Danske Tursejlere øge aktiviteten i 2021.

FLERE MED OMBORD

Ikke overraskende høres også Danske Tursejleres stemme i koret, der taler i positive toner om 2021. For 2020 afsættet har været meget glædeligt. Op mod 1.700 nye medlemmer har meldt sig under Danske Tursejleres stander, hvilket er en stigning på ca. 50 % i forhold til samme periode sidste år. Hos Danske Tursejlere er forretningsfører Leif Nielsen yderst tilfreds med denne udvikling. - Det er som om, at den gryende interesse for fritidssejlads, vi har

- Hvis interessen for fritidssejlads forbliver på dette høje niveau, hvilket jeg både håber og tror på, så er der endnu mere brug for en organisation som Danske Tursejlere, der kan tale og varetage sejlernes interesser. Vi ser, at stadig mere central lovgivning får indflydelse på fritidssejlernes område, og at fritidssejlerområdet bliver stadig mere politiseret. Der er ingen tvivl om, at grøn omstilling, havvindmøller og infrastrukturprojekter vil blive en udfordring for den fri adgang til havet. Vi har en opgave i at få udbygget netværket i sejlermiljøet, så vi får talt med én kraftig stemme overfor vores politikere. Det vil vi også i 2021 have vores opmærksomhed rettet imod, siger Leif Nielsen. ■

Min passion. Lige nu.

! #FOLLOWTHECALL

Adgangskort kun online! Køb nu på boot.com

For yderligere information: Intermess ApS – Rådhusvej 2 – 2920 Charlottenlund Tlf. 45 50 56 55 – Fax 45 50 50 27 messe@intermess.dk

www.intermess.dk

boo2102_SE_St_200x231+3_DK.indd 1

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I ET KIG IND I 2021 13 16:18 13.10.20


Bliv m få a edlem dga ng t og il

BLA CK VIP WEEKE UDS ND 202 ALG 0

VELKOMMEN OMBORD! Watski lancerer sin helt egen kundeklub. Som medlem af Watskis kundeklub, får du endnu bedre priser, specialtilbud og VIP adgang til det store 2020 Black Weekend udsalg!

SPECIAL TILBUD

Ekstra gode tilbud til dig der er medlem

ORDREHISTORIK

Se alle dine ordrer og hent dine fakturaer digitalt

...Og mange flere fordele!

14

REKORD I BÅDBRANDE I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

Tilmeld dig nu på www.watski.dk

VIP ADGANG

Tidlig adgang til alle kampagner herunder Black Weekend udsalg


REKORD I

BÅDBRANDE

USÆDVANLIGT MANGE BÅDBRANDE HAR PRÆGET SEJLERSÆSONEN 2020. FOREBYGGELSE I FOKUS LYDER DET FRA DANSKE TURSEJLERE.

2020 har budt på en del dramatik af den brandvarme slags. I starten af 2020 udbrændte flere både på land i forskellige lystbådehavne. Senere, da sejlerne var kommet godt i gang med sommerferien på vandet, opstod der brand i flere både under sejlads. Året som helhed bød dermed på et rekordstort antal bådbrande, hvilket er bekymrende. Heldigvis kom ingen til skade under de mange brande, men brand i båden bør enhver sejler frygte og tage særdeles alvorligt. Der foregår i øjeblikket flere undersøgelser, der skal kaste lys over årsagerne til de mange brande, for der er flere spørgsmål der presser sig på. Mange nye sejlere er kommet til i år. Kan manglende erfaring med båden og dens installationer være en årsag? Der er solgt mange brugte både i år. Kan manglende vedligeholdelse være en årsag? Det er vigtigt at få sat fokus på disse bådbrande, så der kan arbejdes med forebyggelse, og de ekstremt farlige situationer kan undgås.

FOKUSPUNKT I 2021

I Danske Tursejlere er forretningsfører Leif Nielsen ganske foruroliget over de mange bådbrande, man har set i år. Og han tøver da heller ikke med at opfordre alle sejlere til at lære bådens tekniske indretning at kende, at udvise agtpågivenhed når pantryet bruges og at afholde brandøvelser i tide. - Jeg håber inderligt, at de undersøgelser, som blandt andet Ulykkes Analyse Gruppen på OUH står for, kan give os fakta om brandårsagerne, så vi og andre kan sætte ind med information om, hvordan sejlerne undgår disse triste brande. I 2021 forventer vi derfor at skabe kampagner og materialer, der skal bidrage til en større forståelse af, hvorfor bådbrande opstår, og hvad man som sejler kan gøre for at mindske risikoen for at de sker, siger Leif Nielsen. ■

Yacht Trade Denmark

Kommissionssalg og import af lystbåde Yacht Trade Denmark er ejet og drevet af Henrik Pedersen, som har 30 års erfaring med lystbåde. Der ligger en solid teknisk viden bag Yacht Trade Denmark samt 40 års sejlererfaring i både sejl- og motorbåde. Stor erfaring med import, besigtigelser, transport og prøvesejlads er din sikkerhed, når du køber eller sælger din båd igennem os – vi arbejder seriøst og professionelt hele vejen gennem en handel. Yacht Trade Denmark’s styrke er vores viden, erfaring og ikke mindst Henrik Pedersens store passion for både. Vi finder din nye båd eller sælger din brugte overalt i Europa. Vi sørger for det hele: besigtigelse, salgsopstilling, annoncering, formidling af din båd eller søgning via vores europæiske kontakter i 8 lande, prøvesejlads, dokumenter, transport. Opgaven bliver ikke sluppet, før alt er i orden og båden er afleveret eller fremkommet på aftalte sted. Vi søger brugte sejl- og motorbåde til kommisionssalg til et stærkt købermarked i Danmark, Sverige og Tyskland, men udbyder selvfølgelig alle både blandt vore 8 samarbejdspartnere i hele Europa. Kontakt Henrik Pedersen, hvis du ønsker en bådsnak om køb eller salg af både i ind- eller udland. Vores priser er rimelige. Kontakt os og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde.

Her får du en ”bådmand” med viden, erfaring og passion

www.yachttradedenmark.com

Tlf. Nr.: 2758 5499 · e-mail: info@yachttradedenmark.com


FIRE HYPPIGE

BRANDÅRSAGER ÅRSAGER SKIBSINGENIØR CARSTEN LUND FRA SHIPCONSULT SÆTTER FINGEREN PÅ DE MEST ALMINDELIGE ÅRSAGER TIL BRAND I BÅDEN. SKADER PÅ LEDNINGSNETTET

Her oplever vi, at rigtig mange skibe har for dårlige og for rodede el-systemer uden sikringer og med strømtyve, hvor man ”lige” kan finde 12 volt uden at tage hensyn til, om ledningsnettet faktisk kan trække strømmen. Kommer ledninger i klemme, eller ligger de op ad noget varmt - (varmeanlæg eller hovedmaskine/roterende dele) - bliver de af-isoleret, og der kan nemt opstå en kortslutning, som over tid kan udvikle sig til ildsvåde/brand. Forebyggelse Ledningerne i båden skal monteres, så de ikke slides, kommer i klemme eller bliver af-isoleret. En kortslutning kan hurtigt brede sig til skibet. Ligeledes er det vigtigt, at el-systemet kører over en

hovedafbryder, så man kan slukke helt for el-systemet hurtigt. Undtaget fra dette er automatik til lænsepumpen, der skal have sin separate 12 volt plus ledning direkte til et batteri. Er man ikke el-kyndig, så få hjælp til at sikre at systemet er korrekt dimensioneret og isoleret. Det er ikke dyrt i forhold til mistede drømme og dejlige sejlture.

UNDER SEJLADS

Sker det under en sejlads, at man opdager en kraftig røgudvikling, så ser vi ofte at personer først forsøger at åbne ind/ned til hovedmaskinen og bruge en pulverslukker. Men i mange tilfælde kan branden stoppes, hvis man ”slukker” for det, der nærer den primære kilde til skaden (strømmen). Så tilkald hjælp. VHF/DSC findes som bærbare enheder i dag. Sluk, hvis muligt, for hovedafbryder og stop motoren. Det Typisk tegn rodet ustruktureret el system i en båd der efterfølgende har været en kortslutning i.

16

FIRE HYPPIGE BRANDÅRSAGER I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

er ofte, hvad der skal til for at stoppe kortslutningen og evt. senere brandudvikling. Grunden til at man skal stoppe motoren er, at der ofte opstår el-skader ved generator/starter på maskiner. Ved at stoppe motoren, stopper man den nærende årsag til branden – 12/24 volt/ varme. Herefter kan man efterslukke, hvis det er nødvendigt. I denne forbindelse er det meget vigtigt, at man vurderer, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gøre, da man ikke skal sætte livet på spil ved at kravle rundt i et røgfyldt skib og efterslukke.

MOTORRUM

Vi ser ofte, at der udbryder brand i motorrummet, fordi der sker skade på elnettet ved starter og generator, som tidligere omtalt under ledningsnettet. Vi oplever også, at hovedmotoren - på grund af manglende køling/glykol - overophedes og sætter ild til motorrummet. Når hovedmotoren kører varm, er det ofte fordi den mangler vedligeholdelse. Her skal man også være opmærksom på, at motoralarmerne er tjekket og i funktionsdygtig stand. Mange motorer er tilsluttet


et analog ur i instrumentbrættet, men har også en akustisk alarm, der skal gå i gang ved motor-temperaturstigning og ladefejl. Næsten alle motoroverophedninger sker fordi, man ikke har tjek på sine alarmer, og om hvorvidt alarmer og instrumentener virker, som de skal. Dette er særligt vigtigt på flybridgebåde, hvor man ofte sidder langt væk fra både lugt og røg. Og så har man ikke samme opmærksomhed på maskinrummet. Forebyggelse Motoren skal tilses af og til. Åben gerne op til motoren og kig ind/ned i maskinrummet inden du sejler. Er køleslanger i orden og ikke møre med revner? Er kileremme til cirkulationspumpe ved ferskvandskølet motorer i orden? Er der glykol på varmeveksler? Er impel skiftet efter forskrifter? Er der olie eller glykol, diesel/benzin under maskinen? Er der rent i maskinrummet, er brandstofslanger mm tætte? Brug den sunde fornuft. Hvis det er mange år siden, I har fået serviceret maskinen, så få et fagligt eftersyn en gang imellem. Mange gør dette selv, men ofte er det i disse motorer, der opstår problemer, fordi man ikke lige har været opmærksom på de detaljer, en fagmand fokuserer på.

Mange havne har regler for, om man må lade/bruge strøm om vinteren. Så følg reglerne og vær opmærksom på fugt og dårlige landstrømstik. Vær også lidt opmærksom på de andre både. Om de eventuelt står med varmeblæser eller lignende på. Større brande i vinterhaller opstår ofte på grund af, at både er tilkoblet under vinteropbevaring, og det behøver man ikke.

KOMFUR/MADLAVNINGSSKADER

Vi ser ikke mange totalskadet skibe efter brande under madlavning. Men det er nok også her, at sejlerne er opmærksom på, hvad er sker. Så opstår en brand op ad en bagvedliggende garnering, løse servietter osv., så får man hurtigt grebet ind. De fleste bevarer roen, slukker for gassen, bruger brandtæppe eller slukker med et pift fra pulverslukkere. Er uheldet ude, så forsøg at bevare kontrollen. Få en evt. familie i sikkerhed som det første. Tilkald hjælp, sluk skibets motor og el-system ned, hvis muligt. Forebyggelse Der er gasregler, som skal følges: Tjek bløde slanger, tjek evt. lækagetester ved flasken, luk for gassen, når den ikke bruges. Generelt er der sikkerhedsforskrifter, der er gode at have med ombord ved kortslutning/brand. Og der er effekter som brandtæppe, brandslukker, røgalarm mm. Sæt dig ind i, hvordan de bruges.

Foto viser overophedet motor der bliver så varm

Er en fast stationeret VHF/DSC (Distress), AIS din livline til land eller andre skibe, så vær opmærksom på, at disse systemer slukkes, hvis man slukker for 12 volt-strøm. I dag findes håndholdte VHF som et godt alternativ, og som kan bruges i det fri, selv hvis et kortbord eller styrplads er røgfyldt. ■

den sætter ild til effekter i motorrummet.

Langt de fleste nyere både har automatisk brandslukker i maskinrummet. Tjek at manometret er på grøn felt samt evt. grøn lampe ved styrplads. Igen få et fagligt tjek, så er du mere sikker. Husk en røgalarm ombord og en brandslukker i nærheden af hvor man befinder sig.

LADNINGSSKADER - VINTERPLADSEN

Forebyggelse Vær opmærksom på hvor meget i lader. Er det nødvendigt at ligge med landstrøm til hele tiden? Brug den rigtige lader til jeres batterier, og sørg for at poler er spændt, kabelføringer i orden uden skader og rent og tørt, batteriet må ikke være ” bulet op og deformt”. Bruger I ikke skibet i længere tid, så sluk ned for det, og lad kun på skibet efter behov. Eller når I er ombord under vintertiden, så de er fuldt opladet.

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I FIRE HYPPIGE BRANDÅRSAGER

17


FOREDRAGSPROGRAM

Danske Tursejlere - 2021 Mads Christensen - sejlerpigernes udfordringer Kom til et underholdende foredrag med Mads Christensen om sejlerpigernes udfordringer! Mange kender ham som ’Blærerøven’, men faktisk er Mads en garvet sejler, ligesom han er tidligere ambassadør for Havnens Dag. Han ved derfor, hvad han taler om, når han tager pulsen på sejlerpigernes udfordringer, når der for eksempel skal fortøjes. Det er nemlig ikke altid nemt at være gift med en sejlermand. Man bliver tvunget ud i prøvende situationer, hvor man skal holde hovedet koldt og mandens ego varmt på én og samme tid. Man skal følge bådens bevægelser og samtidig holde tungen lige i munden. Ja, det kræver sin kvinde. Velkommen til livet som sejlerpige! Mandag den 8. februar 2021 hos Wilcon ved Slagelse Tirsdag den 9. februar 2021 hos Nyborg Strand i Nyborg Onsdag den 10. februar 2021 hos Scandic Bygholm i Horsens Torsdag den 11. februar 2021 hos Comwell Rebild Bakker nær Ålborg

Fra nybegyndere til langturssejlere

Alle aftener starter vi kl. 19.30, og der serveres en dejlig forfriskning i pausen. Deltagergebyret er kr. 100,-. Tilmelding sker til sekretariatet på telefon 7021 4242 eller på mail til info@dansketursejlere.dk Hold øje med hjemmesiden for opdateringer i relation til Corona-situationen.

Da det unge par, Trine og Vitus, besluttede sig for at sejle på langtur til Caribien, havde de ingen sejlererfaring. Desuden var de studerende og havde ikke den store økonomi til at føre deres drøm ud i livet. Alligevel lykkedes det dem at købe båden ’AYLA’, som de selv satte i stand, samtidig med at de tog alle nødvendige sejleruddannelser undervejs. Men corona kom i vejen for planerne og udsatte turen til 2021. Derfor har du nu mulighed for at høre om Trine og Vitus’ inspirerende rejse fra nybegyndere til langturssejlere. 20. marts 2021 kl. 19-21 i Kerteminde 21. marts 2021 kl. 19-21 i Skælskør

Læs mere om Danske Tursejleres foredragsprogram på www.dansketursejlere.dk


FOREDRAGSPROGRAM

Danske Tursejlere - 2021 Lær om elektroniske søkort Vi kan ikke komme udenom at elektroniske søkort bliver mere og mere almindelige. Selvom man har styr på sine søkort, kan det være en helt ny verden, når man overgår til de elektroniske versioner. Er du interesseret i at finde ud af, hvordan du bruger elektroniske søkort samt deres fordele og ulemper, så kom til en lærerig aften i selskab med Jens Peter Weiss Hartmann, der arbejder i Geodatastyrelsen og er ekspert inden for netop dette område. 20. januar 2021 kl. 19-21 i Skælskør

Flyvestation Aalborg udflugt Besøg Flyvestation Aalborg med Danske Tursejlere Ved du, hvad der sker, hvis du kommer i havsnød? Skulle uheldet være ude, mens du er på vandet, sættes et effektivt redningsberedskab i værk. Det ender ofte med at én af Danmarks redningshelikoptere går i luften for at yde assistance til havs. Nu får du muligheden for at komme helt tæt på redningshelikopteren og det beredskab, der står klar 24 timer i døgnet hele året rundt. Vi har arrangeret en rundvisning på Flyvestation Aalborg, og som medlem af Danske Tursejlere kan du komme med helt gratis. Et lignende arrangement blev i foråret 2020 aflyst grundet Covid-19, men nu prøver vi igen. På rundvisningen får du et kig bag kulisserne på ét af Danmarks nødberedskaber, og ind i dagligdagen for de mennesker, der er uddannet til at få dig sikkert hjem fra havet, hvis du nogensinde skulle få brug for det. Flyvestation Aalborg. Dato: følg med på vores hjemmeside

Tilmelding til arrangementerne

Hvis du vil med, skal du tilmelde dig ved at ringe til sekretariatet på 70214242 eller skrive på info@dansketursejlere.dk. Husk at oplyse antal deltagere og kontaktoplysninger. På grund af Corona-situationen kan arrangementerne blive påvirket af eventuelle restriktioner. Følg derfor med på vores hjemmeside: www.dansketursejlere.dk

Læs mere om Danske Tursejleres foredragsprogram på www.dansketursejlere.dk


T K SKIPPER

Fordi du sejler sikkert

98% mener, at det er rimeligt, at skipper tager ansvar for at alle ombord bruger vest!

20

<FOOTER VARIABLE> I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


spillet som idemand eller igangsætter. Man kan roligt sige – og uden at overdrive - at du er en organisatorisk schweitzerkniv. Din værktøjskasse er stor, og du kan fixe de allerfleste af de udfordringer, jobbet som forretningsfører indebærer. Forretningsfører Leif Nielsen fra kontoret i Nyborg, hvor planerne lægges og føres kompetent ud i livet.

10 ÅR

I MASKINRUMMET

I 10 ÅR HAR FORRETNINGSFØRER LEIF NIELSEN VÆRET MED TIL AT PRÆGE UDVIKLINGEN I EN AF DANMARKS STØRSTE ORGANISATIONER FOR FRITIDSSEJLERE. TEKST OG FOTO: Frank Flemming Pedersen

I

år er det 10 år siden, Leif Nielsen satte sig til rette i forretningsførerstolen hos Danske Tursejlere. Og fra den position har han været med til at sætte et markant præg på organisationen. Det har været 10 år i udviklingens og fremgangens tegn, hvilket formand Henning Jensen også kvitterede for ved en uformel sammenkomst i Danske Tursejleres domicil i Nyborg i oktober måned. - Der er ingen tvivl om, at bestyrelsen for 10 år siden så helt rigtigt, da samarbejdet skulle påbegyndes. Du havde solid foreningserfaring og et meget stort netværk blandt sejlere og aktører inden for det maritime. Desuden var du ferm med tal, regnskab og økonomi, så kompetencerne var på plads og i orden. Og de kompetencer har du forstået at bringe i spil på forbilledlig måde, lød det fra formanden.

det på en organisation, der varetager godt 13.000 sejlerfamiliers interesser. Henning Jensen: Vi har støt gennem de sidste 10 år oplevet en solid fremgang i vores aktiviteter. Vi har så at sige fået mange flere attraktive varer på hylden. Vi har formået at fastholde landets måske bedste sejlerforsikring. Vi har fået søsat vores Turbøjer, som er en kæmpesucces. Sommertogterne er efterspurgt og ofte overtegnet. Vi har et fuldt ud opdateret elektronisk medlemssystem. Og vi har en meget professionel kommunikation med vores medlemmer og samarbejdspartnere via Tursejleren, vores hjemmeside og på de sociale medier. Alt sammen - og meget mere - har du haft en finger med i

DEN POLITISKE SCENE

Arbejdet som forretningsfører har ikke kun medført praktiske ændringer i Danske Tursejlere. Det har også betydet, at der har skullet skrues meget op for det sejlerpolitiske arbejde. For den store politiske sejr, Danske Tursejlere fik i land med nedsættelsen af kaskoafgiften, viste sig blot at være én af en strøm af efterfølgende sager. Af sine mange meritter fremhæver Leif Nielsen selv succesen med at få moderniseret ”den lidt støvede” Danmarks Tursejlerforening til den attraktive og handlekraftige og professionelle sejlerorganisation, som Danske Tursejlere er i dag. - Jobbet som forretningsfører er heller ikke et normalt 8-16 job. Jeg betragter det som et 24/7 job, fordi job, fritidsinteresse og familie flyder sammen i en helhed. Bente (min hustru) og jeg sparrer om mange nye ideer, og disse bliver ofte født og drøftet under en god dialog ved køkkenbordet. Så langt hen ad vejen er det også et ”familiejob” at være forretningsfører i Danske Tursejlere, hvor computeren i øvrigt altid er med i bagagen. - Det har været en skøn rejse og et privilegium at være med til at føre den lidt ordinære forening frem til landets 2. største og én af de mest indflydelsesrige organisationer for tur- og fritidssejlere. Danske Tursejlere er nu både kendt og anerkendt for vores engagement og vores vilje til at finde løsninger. Vi bliver spurgt, og der bliver lyttet til os, når de sejlerpolitiske emner er på den politiske dagsorden, og den scene befinder vi os godt på, siger Leif Nielsen med et glimt i øjet! ■

FREM FOR FULDE SEJL

I de forgangne 10 år har Leif Nielsen arbejdet målrettet på at tune maskinen i organisationen, så den yder optimalt i forhold til medlemmernes forventning til god service. Men også til at håndtere den mangfoldighed af opgaver, der følger i kølvanNedsættelsen af kaskoafgiften er en af de store politiske sejre. Her er Leif Nielsen (th) på Christiansborg sammen med skatteordførerne fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I 10 ÅR I MASKINRUMMET

21


Et døgnSNAPTUN i

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, Destination Kystlandet, Drone service, Majbritt Magnussen, Melissa Villumsen, Ulrik Dige

D

er er egne i Danmark, hvor det er en fornøjelse at vende tilbage til. Ikke nødvendigvis fordi der er alverdens seværdigheder eller unikke attraktioner, men blot fordi stemningen er rar og omgivelserne imødekommende. Sådan har vi det med egnen ved Horsens Fjord. Tag nu Snaptun som eksempel. Her er en havn med en skøn beliggenhed. Den er let tilgængelig og har de faciliteter, som vi finder nødvendige. Havnemiljøet, der præges af færgeleje, fiskerihavn og lystbådehavnen, suppleres fint af den smukke natur, hvor skoven vokser helt ned til kysten. I periferien af Snaptun finder vi et par udflugtsmål, som nemt nås på et par cykler, som evt. kan lånes gratis på havnen.

SKIBSFART VED FJORDEN

Vi er i landlige omgivelser. Livet går sin stille gang, som det har gjort i generationer. Snaptun er grundlagt i midten af 1800-tallet, som landingssted for landbrugsprodukter fra Endelave og Hjarnø. Det markante kampestenspakhus på havnen, hvor Horsens

22

ET DØGN I SNAPTUN I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

Dampskibsselskab drev person- og godstransport fra Horsens til øerne ved fjorden, er opført af købmand L. W. Lauritsen. I Snaptun oprettede toldvæsenet i 1884 en kongelig toldkontrol, for købstaden Horsens havde ret og pligt til at kræve afgifter i form af told på varer, der blev ført ind eller ud af købstaden. Så der har været god fremdrift i det lille samfund ved fjorden.

VED FJORDEN

Netop fjorden og udsigten til Hjarnøsund er dejlig. Trænger man til at komme lidt ned i gear, så kan man sagtens finde roen her. Vi tager en spadseretur et par km langs kysten til skanserne – eller hvad der er tilbage af dem - ved Horsens Fjord. Man formoder at svenskerne opførte skansen ved Tønballe Skov under svenskekrigen i 1658. De to kanoner, som er opstillet på skansen, stammer fra linieskibet Christian VII, der i vinteren 1787 forliste i en storm ved Anholt. Store Batteri ved Hundshage formodes opført under Englandskri-


Fra Snaptun Havn og på turen på til skanserne ved Hundshage er

Landbruget og landlivet har sat et stort præg på Snaptun og den

udsigten over fjorden betagende.

nærliggende landsby Glud.

gen fra 1807 til 1814. Batteriet er i løbet af de sidste 50 år ædt af havets bølger, men på Horsens Museum kan man se en kopi af anlægget. Lille Batteri ved Hesteodde nord for Snaptun menes at være den ældste skanse. Det er i dag overpløjet, men man kan stadig fornemme anlægget.

et naturtro indblik i livet, som det har udspillet sig i stalde, stuer og køkkener gennem århundreder- ja faktisk gennem de sidste 360 år. Museet blev grundlagt i 1912 og startede med blot en enkelt bygning, men er vokset til i dag at omfatte 12 historiske bygninger og anlæg. I udstillingshallen kigger vi interesseret på landhåndværk, landbrugsredskaber og landbokultur fra en tid, hvor langt størstedelen af danskerne levede på og af landet.

På vej tilbage til havnen entrer vi udsigtstårnet med den fantastiske udsigt. Det er let at se udsigtstårnet fra stien mod Snaptun, for Tårnet er bygget rundt om et stort bøgetræ. Grenene danner et tag over platformen, så man føler, at man står oppe i træet. Spøjst.

LIVET PÅ LANDET

Vi er i landlige omgivelser. Det er skønt, og vi vil gerne opleve lidt mere. Derfor hopper vi på cyklerne og kører de små 4 km til landsbyen Glud, hvor vi besøger et af Danmarks ældste frilandsmuseer, Glud Museum. Her er virkelig en god stemning på museet. De fine gamle bygninger er med til at fortælle historien om livet på landet i de gode gamle dage. Man får

DEN LILLE GRÅ REVOLUTION

Ikke langt fra Glud Museum finder vi et andet spændende museum, som også har landbruget s om omdrejningspunkt. Danmarks Ferguson Museum er privatejet og har verdens største samling af Ferguson-traktorer – og det siger ikke så lidt endda. Museet blev åbnet på gården Ankerslund i år 2000 og er i dag verdens største samling af Ferguson traktorer og redskaber, som er åben for publikum. I museets store haller kan vi se de fine maskiner fra ca. 1919 op til vor tid sammen

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I ET DØGN I SNAPTUN

23


Tag en rask lille gåtur til udsigtstårnet. Belønningen er stor.

Glud Kirke er en lille hvid perle i landskabet.

med andre landbrugsmaskiner, redskaber og forskellige køretøjer. Den lille grå Massey Ferguson er kulturinstitution og skabte en revolution ikke blot i Danmark men i store dele af den vestlige verden. Rigtig mange danskere har da også stiftet bekendtskab med den lille grå, for den var udbredt på landet. Den grå Ferguson traktor sendte arbejdshestene på pension og satte for alvor gang i mekaniseringen af landbruget efter 2. verdenskrig. Det frigjorde mange hærdede hænder i landbruget, som industrien i byerne kunne anvende. Museet er en spændende oplevelse for alle, også selv om man ikke er motorbegejstret.

hvide kirke. Den rummelige kirke fra ca. år 1200 er bygget i romansk stil af rå og kløvet kamp – altså flækkede kampesten. Den består af kor og skib, og i senmiddelalderen er tilføjet et våbenhus foran skibets sydside. Altertavlen, som er et pompøst billedskærerarbejde i egetræ, forestiller nadverscenen. Døbefonten er af malm og fra 1702. Der er knyttet et sagn til Glud Kirke, som er lidt pudsigt. Det fortælles, at der engang blev købt en meget god klokke til kirken, men den kom aldrig hertil for skibet forliste, og klokken gik til bunds. Når der ringes med den klokke, kirken nu har, lyder det sørgeligt, som om den ville sige: »Mi måg æ drownet, mi måg æ drownet!«.

SØRGMODIG KLOKKE

Tilbage i havnen nyder vi aftenen. Vi bliver aldrig trætte af at kigge ud over Hjarnøsund og den ro, som denne egn giver os. ■

På vejen tilbage til lystbådehavnen proviantere vi i den velforsynede Dagli'Brugsen, inden vi drejer omkring den fine lille,

24

ET DØGN I SNAPTUN I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


PÅLIDELIGE SØKORT PÅVIRKER LOKALSAMFUNDET ER SEJLADSOMRÅDET IKKE KORREKT AFMÆRKET OG SØKORTENE OPDATERET, KOMMER GÆSTESEJLERE OG TURISTER IKKE TIL LOKALOMRÅDET. TEKST: Frank Flemming Pedersen

D

er er mere end søsikkerheden på spil, når søkortene ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Helt naturligt undgår gæstesejlere og sejlende turister områder, der ikke på søkortet er sejlbare. Derved går de lokale havne glip af havnepenge og butikker og erhvervsliv må se mulige indtægter sejle forbi.

opmåling af farvandene og opdateringen af både elektroniskeog papirsøkort. Og pålidelige søkort handler om meget mere end søsikkerhed. Der er nemlig også en oplevelsesværdi på spil for sejlerne og dermed også økonomi for lokale lystbådehavne og turistindtægter for erhvervslivet, pointerer forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen

Et godt eksempel herpå er Guldborgsund, hvor det i mange år har været kendt af lokale sejlere, at søkortene ikke var korrekte i sydrenden fra Nykøbing mod Gedser. Vanddybden har været angivet for lavt. Og det har betydet, at sejlere, som ikke var lokalkendte, fravalgte at tage den smukke tur op gennem Guldborgsund.

I Guldborgsundområdet ved man, at mange tyske sejlere rådfører sig med deres forsikringsselskab, inden de sejler af sted. Og når et forsikringsselskab har sagt nej til dækning i Guldborgsund på grund af vanddybde, så sejler tyskerne naturligvis ikke op gennem sundet.

28 KOSTE FLYTTET

Sejlrenden i Guldborg Sund syd for Frederik IX Bro skal være mindst 2,1 meter dyb. Det fremgår ikke af søkortet. Lokale sejlklubber har forsøgt at få dybder og søkort ført á jour i overensstemmelse med Guldborg Sunds status som nationalt gennemsejlingsfarvand. Denne sommer har Geodatastyrelsen rettet fejlen på både digitale og papirsøkort i sejlrenden mellem Hasselø og Nykøbing Strandby lige syd for Nykøbing, og ikke mindre end 28 koste er blevet rykket.

MERE END SIKKERHED

- Det er Søfartsstyrelsen, der har ansvaret for afmærkningen i de danske farvande, mens det er Geodatastyrelsen, der står for

Derfor håber og tror man nu på at flere sejlende gæster fra både ind- og udland, vil få lyst til at tage den smukke tur gennem Guldborgsund, når den opdaterede sejlrende bliver kendt i sejlerkredse. - I Danske Tursejlere er vi meget opmærksomme på problematikken om korrekt afmærkning. Ikke mindst har vi rejst spørgsmål ved overensstemmelser mellem papirsøkort og elektroniske kort og den virkelige placering af fiskeopdræt. Ligeledes er fiskeopdræt ofte dårligt markerede med gule bøjer i vandoverfladen uden ”kost” eller lys, hvilket udgør en stor risiko ved sejlads i skumrings- og nattetid. Det er noget vi arbejder med løbende i vores Havforum Udvalg, siger Leif Nielsen. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I PÅLIDELIGE SØKORT PÅVIRKER LOKALSAMFUNDET

25


HURTIGE SKIBE SAMLER DATA TIL SØKORT HELT NYE FARTØJER FYLDT MED AVANCERET TEKNOLOGI GENNEMSEJLER DE INDRE DANSKE OG SIKRER AT VORES SØKORT ER OPDATEREDE.

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO/GRAFIK: Forsvarsgalleriet, Geodatastyrelsen, Leif Nielsen

D

e skyder hen over vandet som en rød pil, og udfører deres arbejde med stor præcision. Det er ikke lige til at se, hvad de arbejder med, for deres mission udføres under havoverfladen. Søværnets to specialskibe – SOM 1 og SOM 2 – måler havdybderne i vores farvande, og er en helt central brik i at sikre, at vores søkort er præcise.

rebælt. Og forretningsfører Leif Nielsen var også ombord for at opleve den spændende arbejdsplads.

Det er nu 2. sæson, at vi kan se SOM 1 og SOM 2 i arbejde på havet. Formålet er at opdatere alle søkort over de indre danske, så data bygger på opmålinger med præcise ”multibeam ekkolod skud”. Sommeren bruges primært til indsamling af data til søs, som Geodatastyrelsen i vinterens løb behandler til brug for nye søkort.

Tidligere foregik opmålingerne med de ældre langsomme og nu udfasede SKA både. Og før den tidanvendte man den helt gamle lavteknologi, hvor man sænkede et lod ned i vandet, indtil det rørte bunden for derefter at hive rebet ind og måle dybden i armslængder. - Nu er det er en helt anden verden, vi er havnet i. Før midten af 1990erne lavede man såkaldte enkeltskuds-målinger med op til flere hundrede meter mellem opmålingslinjerne. Derfor kan der ligge sten, vrag eller sandbanker mellem de gamle enkeltskuds-linjer, fortæller orlogskaptajn Klavs Thomsen.

TEKNISK TIGERSPRING

Tursejleren fandt de to opmålingsfartøjer i Kerteminde Havn, som har været udgangsbasen for sommerens opmålinger i Sto-

26

<FOOTERSKIBE HURTIGE VARIABLE> SAMLERI DANSKE DATA TILTURSEJLERE SØKORT I DANSKE NR. 04 2020 TURSEJLERE NR. 04 2020

SOM 1 og SOM 2 blev bygget af Tuco værftet i Fåborg og leveret til Søværnet i forsommeren 2019. De to søsterskibe er topmoderne og udstyret med avanceret måleudstyr. Og det er grej, der kan sit kram.


Orlogskaptajn Klavs Thomsen og forretningsfører Leif Nielsen er tilfredse med resultaterne af dagens opmåling i Storebælt. Opmålingsskibene SOM 1 og SOM 2 er med en topfart på 33 knob ikke kun hurtige, de er også spækket med moderne elektronik, der sikrer en meget høj nøjagtighed i dataindsamlingen.

DEL AF EN HELHED

Man mærker virkelig, at kloden har drejet mange omgange, siden de udfasede SKA-både var på toppen. Sejlturen ud til dagens opmålingsområde går med stærk fart på ca. 33 - 35 knob, hvilket virkelig har effektiviseret indsatsen for bedre og mere sikre søkort.

> FAKTA OM SOM 1 OG SOM 2 SOM 1 og SOM 2 er baseret på Tuco værftets ProZero koncept og designet til at muliggøre fuld brug af de nyeste teknologier på området for søopmåling. Designet muliggør mere effektiv opmåling under mange forskellige vejrforhold. Skrogets hydrodynamiske profil sørger

Hvert fartøj har en besætning på 4 mand, hvoraf 2 er hydrografuddannede fagpersoner, én tekniker samt en fartøjsfører. I hverdagen bor alle besætningsmedlemmerne i et lejet sommerhus i det nærmeste opland. Besætningerne arbejder for to arbejdsgivere. Når man er på søopmålingsopgaver, er det som en del af 1. eskadre under Søværnet, og når man om vinteren bearbejder de indsamlede data, er det som en del af Geodatastyrelsen.

for at mindske turbulens og vibration, så måleudstyret ikke forstyrres. Det effektive design gør det muligt at udføre opgaver, der spænder over lang tid og store afstande. Bådene er bygget af kompositmaterialer, hvilket sikrer lav vægt, god brændstoføkonomi og lav udledning af drivhusgasser. Og så er behovet for vedligeholdelse minimeret. Kabinen er udformet med størst muligt hensyn til ergonomi

SOM 1 og SOM 2 arbejder udelukkende i de indre danske farvande, hvorimod de større skibe - Poul Løvenørn samt de to søsterskibe Birkholm og Fyrholm - arbejder i de åbne farvande som f.eks. Østersøen, hvor de samarbejder med Helcom om indsamling af data og opdatering af søkort.

og arbejdsmiljø. Samtidig er den isoleret for at sikre nem kom-

- Turen med opmålingsskibet var spændende og lærerig. Men det var også meget betryggende at opleve, hvordan der arbejdes professionelt med dataindsamlingen, som jo i sidste ende skal føre til, at vores søkort bliver endnu mere nøjagtige. Og at mulighederne for en sikker sejlads for blandt andet tur- og fritidssejlerne bliver forbedret, fortæller Leif Nielsen. ■

Bådene er udstyret med 2 jet-propolsion motorer på hver 500

munikation under alle driftsbetingelser. Layoutet er udviklet med henblik på nem koordinering af arbejdsgangene, ikke kun mens målingerne finder sted, men også når bådene skal til og fra opgaven.

HK, der spuler søvand bagud og giver en topfart på 33 knob. Denne høje fart anvendes dog kun under transport til og fra opmålingsområderne. Under selve opmålingsprocessen sejles der med ganske lav fart.

DANSKE TURSEJLEREDANSKE NR. 04 2020 TURSEJLERE NR. 04 SKIBE 2020SAMLER DATA VARIABLE> TIL SØKORT I HURTIGE I <FOOTER

27


BAG OM SØKORTENE DER ER MEGET TEKNIK OG ELEKTRONIK INVOLVERET I AT INDSAMLE OG BEARBEJDE DATA, NÅR DE PRÆCISE SØKORTENE SKAL PRODUCERES. TEKST: Leif Nielsen FOTO/GRAFIK: Leif Nielsen, Forsvarsgalleriet, Geodatastyrelsen

G

eodatastyrelsen indsamler i dag dybdedata, som indgår i søkortproduktionen, modellering af havstrømninger og meget mere. Indsamlingen af dybder foregår på skibe fra Forsvaret og Søfartsstyrelsen. Skibene er udstyret med følsomme sensorer, der registrerer dybden til havbundens overflade og skibets position og bevægelser over bølger og dønninger. Disse oplysninger gør det muligt at korrigere de indsamlede dybdedata og gøre dem meget nøjagtige.

SINGLEBEAM EKKOLOD

Det traditionelle enkeltstråleekkolod (singlebeam) består af en undervandshøjttaler og mikrofon, som er sammenbygget i en enhed.

MULTIBEAM EKKOLOD

Flerstråleekkoloddet (multibeam) udsender lydsignaler i tværskibsretning op til 75° i forhold til det lodrette plan. Herved fås en fuldstændig dækning af havbunden svarende til 3-7 gange vanddybden. Et flerstråleekkolod med en total åbningsvinkel på 120° vil ved vanddybder på 100 m på hver enkelt opmålingslinje være i stand til at dække en korridor på havbunden på (3,4 x 100 m) 340 m2. Flerstråleekkoloddet er således væsentlig mere effektivt end enkeltstråleekkoloddet, når man ønsker at foretage en sø opmåling med 100 % dækning af havbunden. I modsætning til enkeltstråleekkoloddet, som kun udsender en enkelt bred stråle mod havbunden, er flerstråleekkoloddet i stand til at udsende adskillige separate stråler. Disse stråler (lydbølger) udsendes i et vifteformet mønster, så man opsamler hele dybdeprofiler på tværs af sejlretningen.

Ekkoloddet fungerer ved, at en lydimpuls sendes mod havbunden, hvorfra den reflekteres og returnerer. Den tid, det tager lydimpulsen at bevæge sig ned til havbunden og retur, er et udtryk for den dobbelte havbundsdybde. Den halve tid er således direkte sammenlignelig med den aktuelle havdybde.

MULTIBEAM OPLØSNING

De nyeste flerstråleekkolod er i stand til at opsamle op til 512 separate lodskud i hver enkelt dybdeprofil. Herved opnås en opløsning, som langt overgår, hvad man ser ved enkeltstråleekkoloddet. Ved opmåling på vanddybder omkring 10 m logger loddet således en dybde (lodskud) for hver 7 cm i den aktuelle dybdeprofile under skibet. Kilde: gst.dk

28

BAG OM SØKORTENE I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


FØLGER MED PÅ SKÆRMEN

SOM 1 og SOM 2 har kraftige motorer, der yder hver 550 HK, hvilket giver en topfart på 33 knob. Denne høje fart anvendes dog kun under transport til og fra opmålingsområderne. Under selve opmålingsprocessen sejles der med ganske lav fart. Ved skærmene ses orlogskaptajn Klavs Thomsen holde øje med de to billeder, som dels viser de arealer, der skal gennemsejles, samt de signaler som ekkoloddet giver til den fremtidige kortlægning af havbunden. Dette gennemføres, mens en fartøjsfører sikrer den rette kurs og fart.

Det søareal, der ønskes opmålt, er opdelt i en række mindre rektangler, som det ses på søkortet, hvor vi er i Storebælt - øst for Hindsholm og Fyns Hoved. Hvert enkelt rektangel gennemsejles af et af de to søopmålingsfartøjer i et nøje fastsat mønster, på samme måde som en plæneklipper klipper en fodboldbane. Dermed sikrer man sig, at hele havbunden bliver opmålt. De to

søopmålingsfartøjer er derfor ikke fælles om opmålingen af et givent område, som man var i gamle dage, men udfører opmålingen i det område, man er blevet tildelt.

På skærmbilledet ses det udsnit som multibeam-ekkoloddet afsøger. Afhængig af den givne dybde på opmålingsstedet kan ekkoloddet opmåle et større eller et mindre areal ad gangen, idet en større vanddybde giver et stort opmålingsareal, hvorimod en mindre vanddybde reducerer, det areal som ekkoloddet kan opmåle. Dvs. at på lavt vand skal opmålingsskibene sejle i tættere spor for at opmåle hele havbunden. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I BAG OM SØKORTENE

29


3YM30

3YM20

55.395,-

49.995,-

Spar 20.105,-

Spar 16.005,-

2YM15

1GM10

43.995,-

37.995,-

Spar 14.505,-

Spar 8.130,-

WWW.YANMAR.DK Tilbuddet gælder fra d. 01/09-2020 til 30/11-2020, eller så længe lager haves. OBS! Begrænset antal motorer. Priserne er inkl. moms


Lohals Havn

Dageløkke

Rudkøbing Havn

Spodsbjerg Turistbådehavn

Ristinge Havn

LANGELAND ROSENGRENEN I HAVET

Bagenkop Havn

TEKST: Frank Flemming Pedersen

L

angeland er en ø beliggende mellem Fyn, Tåsinge og Ærø mod vest og Lolland mod øst i Langelandsbæltet eller den sydlige del af Storebælt. Så skulle det være på plads. Men der er så meget mere, der er værd at vide om denne lange, smukke ø. Allesteds nærværende H. C. Andersen skriver, at en anden nationaldigter, Adam Oehlenschläger, kalder Langeland en Rosengreen, kastet i Vandet. På Langeland har man længe kaldt øen for rosengrenen i havet, hvilket også afspejles i Langeland Kommunes våben, hvor rosengrenen på havblå baggrund toner frem. Øen er 52 km lang men blot 11 km på det

bredeste sted, og den bebos af knap 14.000 personer. I sommerhalvåret er Langeland pænt besøgt at turister, hvilket også ses i lystbådehavnene på øen. Langeland er specielt kendt for sine "hatbakker" og er det sted i verden, hvor der er flest stendysser pr. kvadratkilometer. Hatbakkerne er vidnesbyrd om istiden, og de fortæller, hvor isen har bevæget sig. De hatteformede, kuplede bakker består af lag af grus, sand og moræneler, og de forekommer mange steder på Langeland, hvor der findes mere end 1.000 af dem. Men attraktionerne ligger tæt, og da afstandene ikke er alt for store er cykler og

offentlige busser særdeles velegnede, når vi som gæster skal tage øen nærmere i øjesyn. På denne tur tager vi udgangspunkt i de oplevelser, der ligger i nåafstand fra de seks havne, som anløbes af lystsejlere hen over sommeren. Mange af attraktionerne kan besøges fra flere havne, men så er der mulighed for at indpasse det i det program for opholdet, der passer bedst. Som altid når vi er på tur, så følger vi alle sikkerhedsforskrifter. Vi er som altid udstyret med sund fornuft, opdaterede søkort og instrumenter, så vi er rustet til sejladsen og til turen rundt på Rosengrenen i havet. ■

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I LANGELAND

31


LANGELAND ROSENGRENEN I HAVET 1

4

2

3

5

TEKST: Frank Flemming Pedersen FOTO: Frank Flemming Pedersen, VisitFyn, Jonas Legarth, Colourbox, Flickr

P

å den lange ø er der ikke mindre end seks lystbådehavne, du kan vælge mellem. Alle har deres særpræg, deres egen charme og byder på forskellige muligheder for at besøge de lokale attraktioner. Hvis ikke du vil sejle til alle havnene, så får du her nogle forslag til, hvilke oplevelser du har nem adgang til fra de seks havne. Selvfølgelig kan mange af seværdighederne besøges fra flere af havnene, så betragt kun ideerne, som det de er: inspiration.

RUDKØBING

På vestsiden af Langeland ligger øens største by og den hyggelige gamle Rudkøbing Havn, hvor der er let adgang til købstadens forretninger og spisesteder. Særligt charmerende er kvarteret omkring det brostensbelagte Gåsetorvet, hvor statuen af det berømte bysbarn H. C. Ørsted, er opført.

Opdageren af elektromagnetismen voksede op på Gåsetorvet, som søn af apotekeren i byen. Han rejste som 17-årig til København for at studere, og i 1820 opdagede han elektromagnetismen. I Østergade har H. C. Ørstedselskabet en fin lille udstilling, der fortæller om H.C. Ørsteds liv, familie og opdagelser. Det er også muligt at udføre forskellige eksperimenter med elektromagnetisme, hvilket både voksne og børn finder sjovt.

MUSEER

Ikke langt fra H. C. Ørsteds elektromagnetisme kan vi få et indblik i Langelands spændende fortid. På Langelands Museet er der udstillet fund og genstande fra oldtiden op til nyere tid. Og der er meget at se på. Kulturarvsstyrelsen har registreret over 250 fredede fortidsminder på Langeland, men ikke alle er tilgængelig. Men på Langelands Museum kan man se mange udgravningsfund i museets arkæologiske

udstilling. Studer f.eks. en træl, bagbundet og halshugget inden han blev gravlagt sammen med sin herre. Én af verdens første dokumenterede tandboringer, udført for 3.000 år siden med et drilbor med flintspids.

KUNST I CENTRUM

Centralt i Rudkøbing finder vi også kunstnerkvarteret, hvor gallerier og kunsthåndværkere udfolder og udstiller deres kreationer. Her er altid noget spændende i gang og mulighed for at gøre et fund og et unikt køb. Og ganske givet løber der en kunstnerisk kilde gennem Rudkøbing. I 1972 blev flere lokationer i byen – her under bl.a. Nørregade og Rudkøbing Kirke - brugt som kulisse i filmatiseringen af Gustav Wieds roman ”Livsens Ondskab”.

RISTINGE HAVN

Syd for Rudkøbing finder vi Ristinge

1) Bøstrup Kirke, 2) Kystparti mod syd, 3) Trankær Slot, 4) Traktor- og maskinudstilling på Skovsgaard Gods, 5) Kystparti

32

LANGELAND I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


6

10

7

11

8

9

Havn, som med sine 30 pladser er Langelands mindste havn. Her er det naturen, der er i fokus, men den er der også nok af. I den lille havn holder bundgarns- og rusefiskere til og bidrager til en autentisk stemning, og i sæsonen vil der være mulighed for at få en frisk fisk med hjem i kabyssen. Syd for havnen ligger den imponerende og smukke Ristinge Klint, og ikke langt derfra finder du en af Danmarks bedste sandstrande med klitter og marehalm.

NATUR OG FUGLELIV

Lidt sydligere i retning mod Bagenkop ved Tryggelev Nor findes engområder, hvor fugleinteresserede kan få en på opleveren, når troldænder, lappedykkere, pibeænder, krikænder, fiskehejrer, edderfugle, rødryggede tornskader, rørdrum, tårnfalke, musvåger, havørne og røde glenter gør deres entre. I Tryggelev Nor finder du et flydende observationsskjul, hvor du pga. envejsglas, kan komme helt tæt på fuglene og livet i noret.

KONG HUMBLE

Øst for Ristinge Havn ligger landsbyen Humble, hvor en af øens mange berømte langdysser er placeret. Kong Humbles Grav finder du på en privat mark nord for den højt beliggende Humble Kirke. En smal sti starter ved en gård nogle hundrede meter nordøst for Humble Kirke og fører til langdyssen, der er 55 meter lang og 9 meter bred, hvilket gør den til øens største. Kong Humble selv var formentlig både en historisk skikkelse og en sagnfigur, og i bunden af gravkammeret fandt arkæologer knoglerester fra mennesker, der menes at have ligget i graven i 4.000 år.

BAGENKOP HAVN

Vi befinder os i Bagenkop Havn, som er den sydligst beliggende havn på Langeland. Her ved porten til Østersøen, hvor udsigtstårnet og de røde bygninger ved indsejlingen, står som et fint pejlemærke. Bagenkops ældste bydel har en vis charme over sig, og på grund af de små skæve huse og idylliske haver finder nogen, at

12

atmosfæren kan sammenlignes lidt med den, der er i Gl. Skagen.

FISKERIETS HUS

Bagenkop Havn er den største fiskerihavn i Syddanmark, og det kan du få syn for sagn for i Fiskeriets Hus, som er en udstilling, der fortæller et stykke lokal historie. Sæt blot rigelig tid af til at betragte alle de udstillede genstande og få de gode historier med. Tre modeller af gamle fiskerhuse, i fuld størrelse, fortæller historien om, hvordan fiskernes vilkår og værktøj har ændret sig hen over 100 år. I udstillingen står mange flotte modelskibe, hvoraf en del af bygget af en lokal fisker. På væggene hænger et utal af forskellige navneskilte fra de mange fiskerbåde, som lokale ildsjæle har samlet gennem årene. Fiskeriets Hus har også fået installeret sin skibssimulator, hvor man nu kan stævne ud i Østersøen fra havnen i Bagenkop.

UDSIGT OG VILDE HESTE

Bagenkops omgivelser er præget af klinter,

6) Ristinge Klint, 7) Hulbjerg Jettestue, 8) Gåsetorvet, Rudkøbing, 9) H.C. Østed i Rudkøbing, 10) TranekærSlot, 11) Rudkøbing, 12) Lindelse Nor DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I LANGELAND

33


13

17

14

18

15

16

skove, moser, nor og et stort fuglereservat, Gulstav Mose, med et utal af interessante fugle. Reservatet passerer man på vejen til Kelds Nor Fyr, hvor man fra det 39 meter høje fyrtårn har en enestående udsigt over Langeland og Ærø – ja endda til Kiel i Tyskland, hvis vejret er gunstigt.

1950’erne, så man kunne holde et vågent øje med Warzsawa-pagtens fly- og flåde aktiviteter i den vestlige del af Østersøen. Fortet var udstyret og udrustet med fire 150 mm kanoner, luftværnsstillinger og underjordiske bunkers.

Er du på udflugt sydover, så tag et smut forbi den flotte Dovns Klint og de vilde heste. De vilde heste lever med mindst mulig indblanding fra mennesker. De er dog altid under opsyn, og i strenge vintre bliver der lagt stråfoder ud til dem. Ponyerne kom hertil fra Tærø ved Møn i 2006, og deres opgave er at afgræsse områderne for at fremme artsrigdommen af planter og dyr. De fine dyr lever i en flok på ca. 60 voksne dyr og med førerhingst og førerhoppe. Med mellemrum udskiftes førerhingsten for at undgå indavl.

Fortet blev nedlagt i 1993, og omdannet til museum, som fortæller historien om den kolde krig og de trusler verden dengang stod overfor. Der er desuden en række klenodier udstillet, som tydeligt viser, at man havde en kommende krig i tankerne. Museet fascinerer, og netop de mange spændende krigsgenstande har en stor appeal til børn og voksne. Mange flokkes om ubåden "Springeren" og minestrygeren "Askø" og museets to fly: et polsk MIG 23 og et dansk Draken. De store 150 mm kanoner og de trange mandskabsrum er tilløbsstykker.

LANGELANDSFORTET

SPODSBJERG TURISTBÅDEHAVN

En busturstid fra Bagenkop finder du Langelandsfortet, der blev opført i starten af

Midt på Langelands østkyst ligger Spodsbjerg Turistbådehavn som den eneste øst-

19

vendte havn på Langeland. Fiskebutikken på fiskerihavnen har eget røgeri, og forsyner dig gerne med en lækker fiskeret, som du kan smovse dig i på terrassen eller tage med hjem til båden. Børnene vil sætte særdeles stor pris på den dejlige badestrand syd for havnen, hvor færger i pendulfart sejler folk og fæ til og fra til Lolland.

TRÆK EN GAMMEL SWEATERS PÅ

Spodsbjerg er opstået som færgeleje og fiskerflække i 1400-tallet, og det med fiskeriet har ikke forladt byen. Lystfiskere drager til området i håb om at fange ”havets sølv”, hvorfor der også er godt besøgt i grejbutikken og hos bådudlejerne. Fra havnen i Spodsbjerg stævner kutterne med lystfiskere ud, og de erfarne skippere kender havet omkring øen og de gode fiskepladser. Det lover godt. De, der ikke har lyst til fiskeri fra båd, kan sagtens prøve lykken fra kysten. Med 140 km kystlinje og et utal af fiskearter, må Langeland være lystfiskerens hedeste drøm. Området er nemlig kendt som et af de steder i Danmark med flest fisk.

13) Bagenkop Havn, 14) Natur ved engområde, 15) De berømte "hatbakker", 16) Rudkøbing Havn, 17) Dovns Klint - landskab, 18) Idyl ved kysten, 19) Bagenkop Bjerg

34

LANGELAND I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


20

21

22

23

LOHALS HAVN

Lohals Havn ligger på toppen af Langeland omkring 6 km sydvest for Langelands nordspids med udsigt til den fynske østkyst mellem Thurø og Nyborg. Her går solen også ned i vest og frembyder ofte et sceneri i verdensklasse. I Lohals finder du en nyrenoveret og stemningsfuld marina med moderne sanitære forhold, hyggelige grillpladser, ishus, musik, restauranter, lækker sandstrand og maritim legeplads til letmatroser. Hundeskoven mod syd og troldeskoven mod nord er også et eldorado for to- og firbenede væsener. Hvis en tur rundt i omegnen frister, så er der udlejning af cykler (almindelige er gratis, el-cykler koster en meget lille sum penge) på havnen. Du kan f.eks. hjule de 10 km til Tranekær Slot og de seværdigheder, der findes ved slottet (omtales senere i forbindelse med Dageløkke Havn).

DAGELØKKE HAVN

På Langelands vestside mellem Lohals og Rudkøbing finder du den lille og beskedne Dageløkke Havn, der har plads til ca. 80 både. Havnen er primært for joller og mindre sejlbåde op til 40 fod, da dybden i havnen blot er 1,5 meter. Toiletterne og baderummene er nye, men ellers er det småt med luksus i Dageløkke Havn, hvilket en igangværende opgradering kan ændre på. Der er restaurant på havnen, men ellers henvises du til byen Snøde 5 km fra havnen, hvor der er indkøbsmuligheder.

TRANEKÆR SLOT OG MEDICINHAVERNE

Der er cirka 7 kilometer til Tranekær slot, der er en af Danmarks ældste middelalderborge. Så op på cyklen og afsted for Trankær Slot skuffer ikke, hvis du ønsker en god oplevelse.

bebos af familien Ahlefeldt-Laurvig og er det ældste beboede hus i Danmark. Slægten Ahlefeldt-Laurvig kom til slottet i 1659 som en del af en medgift ved et bryllup mellem Margrethe Dorothea Rantzau, datter af Christian Rantzau og Frederik Ahlefeldt. Det er muligt at få en rundvisning, hvor du kan høre om Tranekær Slot og familiens mangeårige historie – rundvisningen krydres med finurlige anekdoter og tager ca. 1 time. Turen rundt om Langeland er forbi for denne gang. Husk at de beskrevne seværdigheder kan besøges fra mange af havnene på øen. Find den lokation, der passer bedst til dine udflugter. Desværre fik vi ikke beskrevet det hele denne gang. Ej heller det meste. Måske ikke engang det væsentligste. Men så må vi jo vende tilbage. ■

Slottet er kendt fra kilder helt tilbage til 1200-tallet, og er det ældste verdslige beboet hus i Danmark. Tranekær Slot

20) De vilde heste, 21) Langelands Fortet, 22) Rudkøbing Havn, 23) Dovns Klint DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I LANGELAND

35


FÅ STYR PÅ DIN SØKORTPLOTTER I VINTER

Vinder: Årets Havn 2020

ÅRETS

HAVN

2020

I forbindelse med kåring af Årets Havn blev der trukket lod mellem de medlemmer, der havde afgivet stemme. Vinderen blev Michael Sørensen fra Rynkeby på Fyn, som nu kan cykle derudaf på en ”foldecykel”. På fotoet ses den stolte vinder med sin nye cykel.

TEKST: Leif Nielsen I FOTO: Frank Flemming Pedersen Elektroniske søkort på forskellige platforme har efterhånden afløst de traditionelle søkort. Vi skal i denne lille artikel ikke nedgøre gode gammeldags papirsøkort. De bør stadig forefindes om bord i tilfælde af, at al elektronik om bord svigter. Men de elektroniske søkort er heller ikke bedre end papirsøkort, hvis de ikke løbende holdes opdateret med seneste software fra producenten. Derfor er vinterperioden den bedste tid til at tage søkortplotteren med hjem fra båden, så du i god ro og mag kan foretage opdateringer og få ryddet op i gamle informationer. Her er nogle ideer til, hvad du kan gå i gang med: • Opdatere plotterens software til seneste version • Opdatere dine søkort så de fremstår 100 % aktuelle • Gemme ruter/tracks fra tidligere sejladser • Slette irrelevante ruter og track og dermed frigøre kapacitet Samtidig er der også mulighed for at vurdere, om du skulle investere i AIS-udstyr, som nemt kan integreres med langt de fleste nyere søkortplottere. Mulighederne er mange. Det er kun din fantasi, der sætter grænserne for at være helt opdateret til den nye sejlersæson 2021.

36

FÅ STYR PÅ DIN SØKORTPLOTTER I VINTER I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

GENERALFORSAMLING

MED FORHINDRINGER

Coronaen spænder igen ben for generalforsamlingen 2020. Endnu engang har Danske Tursejlere måttet ty til aflysning af generalforsamling 2020. Heldigvis har der ikke været de store udfordringer på dagsordenen til de indkaldte generalforsamlinger, hvorfor det ikke er en katastrofe, at generalforsamlingen endnu ikke er afviklet som planlagt. Danske Tursejlere var i en situation, hvor der ville have været fredsvalg til bestyrelsen og nyvalg til et par gode kandidater til suppleantposterne. Det eneste indkomne forslag var fra bestyrelsen, som anbefalede uændret kontingent i 2021. Derfor ser vi med sindsro fremad og finder et passende tidspunkt for afholdelse af en ordinær generalforsamling, så vi kan få afsluttet 2019 på rette vis. Hold derfor øje med vores hjemmeside. Bestyrelsens beretning og årsrapport 2019 for Danske Tursejlere kan ses på www.dansketursejlere.dk


BØR NYDES MED OMTANKE

Ualmindelig smagfuld - ualmindelig dansk INVITER DR. NIELSEN’S BITTER MED TIL BORDS Dansk kvalitet og en unik blanding af 8 forskellige urter har i årtier gjort Dr. Nielsen’s Bitter til en kærkommen gæst på alverdens borde - både ude og hjemme. Læs historien om den populære bitter på www.drnielsensbitter.dk. DRNIELSENSBITTER

En vinterpresenning fra

GP Covers - en helhedsløsning med

både stativ og presenning

Ring til Oluf Grønkjær og få et tilbud på en vinterpresenning til din båd

7027 5999 og@gpcovers.dk

gpcover halv 8-2018.indd 2

03-10-2018 11:01:13


NYT FRA DEN INTERNATIONALE ”BLÅ” SCENE TEKST: Leif Nielsen I FOTO: Colourbox

2020 er på mange måder et meget anderledes år, og sådan er det også med koordinering af de internationale aktiviteter og indsatser. I foråret raserede den første covid-19 bølge alle planlagte tiltag og konferencer. Aflysning på aflysning eller udsættelse til bedre tider i efteråret 2020. Troede og håbede vi, men også her blev vi skuffet.

EUROPÆISKE BÅDUNION

Men nye elektroniske hjælpemidler har vist sine gode og svage sider. Virtuelle møder fungerer fint til mindre grupper, men når mulighederne skal benyttes af større grupper, som samtidigt taler forskellige sprog – ja så er det med at holde hovedet koldt.

De vigtigste temaer, som blev debatteret, var: Bortskafning af udslidte fritidsfartøjer, krav til kompetencebeviser, nye fartgrænser i Norge, sejlads på de tyske indre vandveje, Brexit.

NORDISK BÅDRÅD

Efterårsmødet i Nordisk Bådråd blev afviklet virtuelt, og dagsordenen blev justeret til at kunne gennemføres i en minimalistisk udgave, hvor kun de vigtigste emner fandt plads. Her iblandt var drøftelse af tanker om nye fartgrænser i Norge, de danske krav om lovpligtig ansvarsforsikring for både, hvortil der kræves et kompetencebevis (forsikringskravet gælder også for udenlandske gæstesejlere) samt drøftelser i Helcom omkring undervandsstøj fra fritidsfartøjer. Formandskabet skiftede samtidig fra Finland til Sverige, hvor Inger Högström-Westerling fra SBU nu er forkvinde indtil efteråret 2021.

I den Europæiske Bådunion blev det planlagte forårsmøde i Italien udsat fra april måned til oktober måned. Som konsekvens af Covid-19 blev det også et virtuelt møde.

Desuden skulle der vælges to nye vicepræsidenter, idet Henrik Petersen fra Danmark desværre gik bort i foråret 2020, og Giancarlo Olimbo fra Italien ikke kunne genvælges. Tre kandidater kæmpede om de to pladser, og valget faldt på Mona Kueppers fra DSV (Deutscher Segelverband) og Bengt Gärde fra (SBU Svenska Båtunionen). Leif Nielsen fra Danmark blev valgt uden modkandidater som ny kasserer, og han efterfølger Henrik Petersen, som også bestred denne post. ■

Sejl og k alecher Cruising Racingsejl Bompresenninger Sprayhoods

Kalecher Hynder

Bøjler, beslag Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200 Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk 38

NYT FRA DEN INTERNATIONALE "BLÅ" SCENE I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


VINTERTID ER KURSUSTID!

> FOTOKONKURRENCE 2020 Så er det ved at være sidste chance for at være med i vo-

Tilmelding sker til sekretariatet på telefon 70214242 senest 3 uger før kursets start. Du modtager kursusmaterialer ca. en uge før kursusstart. Se flere informationer på www.dansketursejlere.dk. Som medlem af Danske Tursejlere kan du også tilmelde dig kurser udbudt af Dansk Sejlunion. Du kan se flere kurser på www.sejlsport.dk.

KURSUS I KANALSKIPPERBEVIS CEVNI Certificate of Competence

res spændende fotokonkurrence. Vi er klar til at modtage jeres billeder fra årets sejlerferier. Der er en fin præmie på højkant. Dyk ned i fotoarkivet og send os jeres dejligste billeder. Send gerne op til 5 billeder i jpg-format. Størrelsen på billedet SKAL være på mindst1 MB. Husk at skrive kort om, hvad der sker på billederne og hvor og hvornår, de er taget. Sen dine pletskud til sd@dansketursejlere.dk. Husk at skrive dit navn, adresse og telefonnummer.

Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse.

Du kan stadig nå det. Konkurrencen løber året ud,

UNDERVISNINGEN OMFATTER FØLGENDE ELEMENTER:

retten til at anvende de indsendte billeder. Vinderen offent-

• Gennemgang af regelsæt bag CEVNI-kravene • Vandvejenes færdselstavler og deres betydning • Kanalsejlads • Vigepligt på kanalerne • Sluseteknik • Lys- og lydsignaler

For at deltage i dette kursus skal deltagerne som minimum have ’Duelighedsbevis i sejlads’.

DATO OG STED:

d. 23. januar 2021 i Kolding d. 23. januar 2021 i Skælskør

TID: Kl. 10:00 – 16:00 PRIS: Kr. 750,- inklusiv materialer, prøvegebyr,

certifikat + forplejning

Kurset gennemføres ved min. 10 deltager og max. 20 deltagere pr. kursus.

så send dine fotos nu. Danske Tursejlere forbeholder sig liggøres i 1. nummer af Tursejleren 2021. Vigtigt: Du skal sende dine skud til sd@dansketursejlere.dk eller pr. post til Danske Tursejlere, Skovdalsvej 3, 8963 Auning, påført navn, adresse og tlf. nr. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til 23626000.

OG STEM VIND

FINE PRÆM IE

R

VIDSTE DU, AT DER ER ET ALTERNATIV? Duelighedsbevis på én weekend. Yachtskipper på to weekender. Tjek kursuskalenderen ud på: watergames.dk

Vi er bedømt 4,9 ud af 5

BOGEN TIL YACHTSKIPPER AF 3. GRAD - Et fuldt pensum til Yachtskipper 3

DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020 I VINTERTID ER KURSUSTID

39


DEN BEDSTE FORSIKRING TIL SEJL- OG MOTORBÅDE

DET SKU’ JEG NOK IK’ HA’ GJORT!

GALT AFSTED KAN MAN HURTIGT KOMME. OG MON IKKE VI ALLE HAR STÅET I EN SITUATION, HVOR NOGET IKKE ER GÅET HELT EFTER PLANEN, OG HVOR VI HAR TÆNKT: DET SKU’ JEG NOK IK’ HA’ GJORT!

Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud Dækning året rundt - i vandet eller på land

Ingen afskrivning på sejl de første 4 år

Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 Har duNyborg lyst til at dele dine lidt uheldige situationer med dine 5800 medsejlere så vær med i denne lille uhøjtidelige konkurrence, Tlf. 7021 4242 hvor vi sætter humoren i højsædet. Det er nu en gang skønt at www.dansketursejlere.dk kunne grine lidt af sig selv, når vi har fået episoden lidt på afstand. info@dansketursejlere.dk

Ingen afskrivning på mast og rig

baadvurdering.dk

Dækker ”mast på land” Vi kører overalt...

Skal du bruge en vurdering til dit forsikringsselskab, bank eller i forbindelse med en bådhandel, så kontakt os og hør om dine muligheder.

Lad os sammen få et godt – og kærligt – grin sammen. Send din historie og meget gerne et billede med til redaktionen@dansketursejlere.dk. Så bringer vi med mellemrum et par af de gode historier i Tursejleren eller på Facebook. Og du deltager automatisk i konkurrencen om fine præmier.

Ring til os allerede i dag på telefon 40 20 70 34

udfyld kontaktformularen på www.baadvurdering.dk Danske Tursejlere samarbejder Eller med Søassurancen Danmark 10% rabat til medlemmer af Danske Tursejlere.

Pas på helbredet og Pas på helbredet og miljøet når du arbejder miljøet når du arbejder med bundmaling med bundmaling De fleste bundmalinger inde­ holder giftstoffer (biocider), der De fleste bundmalinger inde­ kan give kraftige allergiske holder giftstoffer (biocider), der reaktioner ved direkte kontakt. kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt. Tips til at beskytte dig selv:

Tips til at beskytte dig selv: 1. Undgå hudkontakt med maling og malingsrester 1. Undgå hudkontakt med 2. Brug handsker, som malingen maling og malingsrester ikke kan trænge gennem 2. Brug handsker, som malingen 3. Genbrug ikke handsker og ikke kan trænge gennem dragter med malingspletter 3. Genbrug ikke handsker og dragter med malingspletter

Giftstofferne er også et alvorligt problem for vandmiljøet i dan­ Giftstofferne er også et alvorligt ske farvande. De negative kon­ problem for vandmiljøet i dan­ sekvenser ses bl.a. hos snegle ske farvande. De negative kon­ og marsvin. sekvenser ses bl.a. hos snegle og marsvin. Tips til at beskytte miljøet:

Tips til at beskytteinstruktioner miljøet: 1. Følg malingens for påføring og vedligeholdelse 1. Følg malingens instruktioner 2. Brug en slibemaskine med for påføring og vedligeholdelse sug, når du sliber 2. Brug en slibemaskine med 3. Dæk af under båden, så slibe­ sug, når du sliber støv og flager ikke spredes 3. Dæk af under båden, så slibe­ støv og flager ikke spredes

Se flere tips og fakta om bundmaling her: mst.dk/bundmaling Se flere tips og fakta om bundmaling her: mst.dk/bundmaling 40

40

Husk! F lager af bundm a li ng, haH ndusskke!r,Flagberugte b og aufvnadmaslilibesrtøavf sket bnegg, bru er hkaen mdiksaklieer, slibroninggte og afva affalde.støv sket beg ro er kem ikalieaff ning ald.

DET SKU' JEG NOK IK' HA' GJORT I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

DET SKU' JEG NOK IK' HA' GJORT I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020


ALT I BÅDUDSTYR, GARMIN & NMEA 2000

Garmin Quatix 6

Garmin Quatix 6X Solar

Garmin GPSMAP 1222XSV Touch m/ekklodsmodul u/tranducer

5.200 kr

8.550 kr

12.999 kr

Garmin Hydraulisk Autopilot m/1.2 L eller 2 L pumpe

NMEA 2000 motor interface

Garmin Pilot Sejlbåd

AQ Gummibåd DI230

Isotherm Cruise CR 49

15.900 kr

Yacht Device Tankmåler Adapter NMEA 2000

1.450 kr

21.000 kr

1.000 kr

4.499 kr

4.700 kr

Vandvarmer - 20L. eller 22L.

Isotherm Kølebox/anlæg 2006

NMEA 2000 Startkit

Pris fra

2.300 kr

3.150 kr

699 kr

WWW.NORDJYSK-MARINE.DK Telefon: 98 16 22 06 • E-mail: info@nordjysk-marine.dk • Bådehavnsvej 15, 9000 Aalborg


SØKRAMMARKEDET

MEDLEMSSERVICE

> SÆLGES

> Nye klubber i Farvandet

6763820:

Sejlforeningen Mellemfortet

To indenbords motorer, Mercedes 180 (OM 636’ere),

Kontaktperson

2 x 42 HK, sælges. Er køreklar.

Telefon

Ring og aftal pris.

E-mail:

Audur Larsen 25750275 audur.larsen@gmail.com

Henvendelse til Hans Bent Andersen på tlf. 51294703 BF Stiboerne Kontaktperson

> FAKTA OM SØKRAMMARKED

Niels Peder Pedersen

Telefon

30270047

Hjemmeside:

www.stiboerne.dk

Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s hjem-

Fjordens Motorbådsklub

meside – www.dansketursejlere.dk.

Kontaktperson

Pris: kr. 200,– for maks 40 ord eksklusiv dine kon-

Telefon

taktoplysninger. Større annoncer aftales individu-

E-mail:

Viggo Grønne 21630679 fjordensmotorbaadsklub@gmail.com

elt. Annoncerne på www.dansketursejlere. dk er gratis. Annoncørerne hæfter selv for ophavsret til billeder. SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.dansketursejlere.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

baadvurdering.dk Vi kører overalt...

FRIT VALG: SORT / RØD

Classic oppustelig redningsvest

KUN KR. 179,-

150 Newton

Skal du bruge en vurdering til dit forsikringsselskab, bank eller i forbindelse med en bådhandel, så kontakt os og hør om dine muligheder. Ring til os allerede i dag på telefon 40 20 70 34 Eller udfyld kontaktformularen på www.baadvurdering.dk

10% rabat til medlemmer af Danske Tursejlere.

Kun kr. 579 pr. stk Starbrite lynrengøringsmiddel til bådskrog

Snappy TEAK nu KIT Få et ot TEAK dæk - Nemt og enkelt!

Kun kr.339 pr. sæt

WWW.DKMARINE.DK

MAIL@DKMarine.dk

42

MEDLEMSSERVICE I DANSKE TURSEJLERE NR. 04 2020

Alle priser er inkl. moms

Danske Tursejlere -Fritidsliv med perspektiv VELKOMMEN OMBORD


MARINEBUTIK - SERVICEVÆRKSTED - VINTEROPBEVARING

Mandag - f GRATISkl. 10.00 Vinteropbevaring Lørda af din påhængsmotor, når du får udførtkl. service10.00 eftersyn på din motor.

Altid et besøg værd Vi holder Fyn sejlende


VÆR TIL STEDE FRA STORT SET HVOR SOM HELST

FPO

Spor og overvåg din båd fra din telefon eller tablet . *

OnDeck™ System © 2020 Garmin Ltd. samt datterselskaber. * Et aktivt abonnement er påkrævet. Både OnDeck Hub og brugerens enhed skal have forbindelse til et 3G-/4G-netværk. Se dækningsområdet for OnDeck på Garmin.dk.