02.2016 - Tursejleren

Page 1

TURSEJLEREN #02 | 2016

TURSEJLADS & KAPSEJLADS > 06

FLOTILLE-SEJLADS Tag med til Limfjorden > 25

NYE BØJER I FARVANDET Endnu flere bøjer til tursejlerne > 14 > LÆS OGSÅ TURSEJLERTRÆF I SKÆLSKØR | SEJL TIL DIN FESTIVAL | MERE PRÆCISE KRAV TIL SPEEDBÅDSPRØVEN


SKIPPEREN HAR ORDET

Nye ideer søsættes

N

u dufter vinden atter af saltvand, og solen har fået så meget kraft, at sejlerfolket for alvor er rykket udendørs. Og som altid er der store forventninger til den nye sæson, der gerne skulle byde på lidt af det velkendte og lidt af det nye.

Danske Tursejlere vil gerne byde ind med inspiration til nye oplevelser. I år lancerer vi et nyt initiativ i vores regi. Et initiativ, der kan samle sejlere om en social aktivitet, og hvor de gode sejleroplevelser automatisk følger med i kølvandet. Tag derfor med på vores flotille-sejlads, hvor vi sammen sætter kurs mod vores destination. Her følges I med ligesindede på tværs af generationer. Og I kan vælge at være med på turen, som det nu en gang passer ind i jeres planer. Så går I med tanker om en anderledes sejlerferie, så tag med os på flotille-sejlads til sommer.

Tag med på en anderledes sejlerferie i år. Tag med Danske Tursejlere på flotille-sejlads.

Indhold

SEJLERUDDANNELSERNE

> 06

Mere præcise krav til speedbådskortet

I Danske Tursejlere ved vi, at de danske sejlere er vidensmæssigt klædt godt på til den nye sæson, for der har været run på de sejlerkurser, vi sammen med Dansk Sejlunion udbyder til vores medlemmer. Vi er glade og stolte over, at tilslutningen har været så fin. Og at vores medlemmer gennem uddannelserne er med til at holde traditionerne for ”godt sømandskab” i hævd.

Kapsejlads for de mange Det bedste fra begge verdener Kappestrid og familietid Sejlerne vil gerne uddanne sig Nye Turbøjer i farvandet Privat udlejning af båd med konsekvenser Skat ved udlejning af private lystbåde

TURBØJER

Sidste år udlagde Danske Tursejlere ca. 40 Turbøjer i udvalgte sejladsområder. I år vil vi øge dette antal til ca. 100 bøjer. Danske Tursejleres Turbøjer supplerer de bøjer, som Dansk Sejlunion har udlagt, og fremover kan medlemmerne gensidigt bruge hinandens bøjer. En stor gevinst for alle sejlere i Danmark. 

Flotillesejlads i Limfjorden Blå Flag i modvind Visens Skib on tour 2016

> 26

Tursejlertræf i Skælskør Sejl til din musikfestival Internationalt samarbejde Bag om bøjerne

Poul Erik Jakobsen

FASTE SIDER

Skipperen har ordet

FORMAND FOR DANSKE TURSEJLERE

Du danske land og vand: Silkeborgsøerne og omegn Kort nyt Medlemsservice Søkrammarked

> 29

GENERALFORSAMLING 2016

Ved generalforsamlingen i april valgte næstformand, Erik Holm Johansen, at afmønstre efter godt 10 års aktivt bestyrelsesarbejde. Danske Tursejlere siger tak til Erik, for et godt og loyalt samarbejde. Ny næstformand er Allan Rasmussen og nyvalgt til bestyrelsen er Claus Boisen.

FORMAND

DANSKE TURSEJLERE ER TILSLUTTET

Danboat Nordisk Bådråd Søsportens Sikkerhedsråd Søfartsstyrrelsens Uddannelsesudvalg Friluftsrådet Blå Flag Jury European Boating Association (EBA)

Poul Erik Jakobsen Kærvej 17, 4270 Høng Tlf: 24 85 50 20 poulerik@dansketursejlere.dk

FORRETNINGSFØRER

Leif Nielsen Mariehønevænget 8 5260 Odense S Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk

04 06 08 10 12 14 22 23 25 26 28 29 30 33 36 02 16 21 34 35

I DETTE NUMMER: Sejl til din festival > 30

SEKRETARIATET

Danske Tursejlere, Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg info@dansketursejlere.dk www.dansketursejlere.dk

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER

Alle hverdage kl. 10.00-13.00, torsdage tillige kl. 17.00-19.00. Tlf. 70 21 42 42 Spørgsmål vedrørende DT, forsikring, adresseændringer, medlemskab, kontingent, udeblevet medlemsblad skal rettes til sekretariatet.

TURSEJLEREN

Udgives af Danske Tursejlere ISSN: 1603-3329. Oplag: 10.500 stk Ansv. i henh. til Presseloven: Leif Nielsen

REDAKTION

Redaktør: Frank Flemming Pedersen Søndermarksvej 64, 4200 Slagelse redaktionen@dansketursejlere.dk Tlf: 20 44 12 39

ANNONCESALG

TRYK

TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT

FORSIDEN

Danske Tursejlere Leif Nielsen Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg Tlf. 40 16 30 09 leif@dansketursejlere.dk FFP Kommunikation www.ffpkom.dk Tlf: 20 44 12 39 Jannerup a/s

PE offset A/S Udgivelsesdato for næste nummer Nr. 03/16 – September 2016 Bøjeudlægning Foto: Søren Juul Nerenst

Indlæg, artikler og billeder i Tursejleren afspejler ikke nødvendigvis Danske Tursejleres holdning.

Besøg os på: dansketursejlere.dk


S SPEEDBÅDSMERE PRÆCISE KRAV TIL

KORTET

øfartsstyrelsen har præcise­ ret kravene til speedbåds­ prøven således, at det siden 1. april i år har været helt klart og tydeligt, hvilke krav der stilles til indhold og prøvning i uddannelsen. I vejledningen til prøven, som Søfartsstyrelsen har udarbejdet, fremgår det nu utvetydigt, hvilke teoretiske og praktiske emner, der skal undervises i, samt hvordan prøvningen skal foregå, og hvad prøvedeltagerne skal kunne. Vejledningen har været til høring hos de maritime aktører, og der har kun lydt stor ros til Søfartsstyrelsen for arbejdet. – Vi fandt det nødvendigt at gennemgå uddannelsen til speedbådskortet, efter der var opstået tvivl om, hvorvidt prøvekravene blev fulgt lige stringent på alle landets undervisningssteder. Indholdet i undervisningen har vi ikke ændret på i den nye vejledning. Derimod har vi tydeliggjort betingelserne, en prøvning skal opfylde samt mere udførligt beskrevet hvilke emner og momenter, der skal efterprøves i praktik og teori. Derved har vi sikret, at alle prøver – uanset hvor de foregår i Danmark – gennemføres på samme betingelser og efter samme retningslinjer, siger specialkonsulent Sten Emborg fra Søfartsstyrelsen.

SIKKERHED PÅ SPIL

Et speedbådskørekort skal sikre, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøjs funktion, konstruktion og udrustning. Men der har været kritik af, at nogle uddannelsessteder har taget noget lemfældigt på kravene til prøvningen.

KRAVENE TIL DEN PRAKTISKE OG TEORETISKE PRØVE TIL SPEEDBÅDSKØREKORT ER NU PRÆCISERET, HVILKET SIKRER EN ENSARTET OG GENNEMSIGTIG BEDØMMELSE AF DELTAGERNES VIDEN OG FÆRDIGHED LANDET OVER. TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Leif Nielsen og Colourbox

04

MERE PRÆCISE KRAV TIL SPEEDBÅDSKORTET | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

Et speedbåds­ kørekort skal sikre, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads.

F.eks. kan man læse disse opslag på et internetforum: ”Hej. Skal tage speedbådsprøve her om 14 dage, nogen som ved hvad jeg skal være opmærksom på end andet? Og hvad ligger censor mest vægt på til prøven?” ”#1 9. jan 2014 Ikke noget.. det er så nemt at en blind og døv kan gøre det… tror oveni købet de siger der er beståelses garanti.” ”#2 9. jan 2014 Vi sad en gruppe på 5-6 stykker og så spurgte han os om noget på skift. Men ikke sikkert det foregår sådan. Men det var meget nemt.” Derfor var det naturligt og nødvendigt, at Søfartsstyrelsen gik uddannelsen og prøvekravene efter. – Vi er tilfredse med, at der nu bliver stillet større og mere præcise krav til prøverne i forbindelse med speed-

bådskørekortet, da prøveprocedurerne har været alt for vagt formuleret. Det indskærpes nu, at prøven er individuel, har en minimums tidsgrænse, og at det faglige stof, der eksamineres i, er specificeret. Det giver lige nøjagtig den gennemsigtighed, som kan være med til at give uddannelsen troværdighed, siger forretningsfører Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

TJEKKES EFTER

Sten Emborg er enig i, at tilliden til uddannelsen er nødvendig, for at vi som sejlere kan føle os trygge ved at være på vandet. Med den nye revision af uddannelsen til speedbådskørekortet i hånden er det lettere at rådgive og vejlede mere konkret om uddannelsesindhold og prøvning. – Søfartsstyrelsens tilsynsførende har nu et meget præcist regelsæt at vurdere ud fra, når de er på tilsyn hos uddannelsesstederne, for at vurdere om alt foregår retvist. Det er en gevinst for alle, mener Sten Emborg. 

> FAKTA I den nye vejledning for prøvekrav for speedbådsprøve præciseres det, hvilke krav der er til såvel prøvefartøjet som prøvepensum. Derudover er der også krav til censorerne samt til selve prøveafviklingen. Her er nogle højdepunkter: Krav til uafhængighed ift. undervisning, undervisere og kursusudbydere Censor må ikke afholde prøve for personer, de selv har undervist. Censor må ikke afholde prøver, hvor prøvens resultat kan være påvirket af familiemæssige, økonomiske eller kommercielle interesser. Underviseren må udelukkende være til stede som observatør. Speedbådsprøven – teori og praktik Prøvedeltageren skal udvise den nødvendige, selvstændige viden og færdighed og kunne sejle i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. ■

En prøvedeltager skal føre prøvebåden i gennemsnitligt

15 minutter

Overhøres flere prøvedeltagere i de samme emner,

skal overhøringen foregå individuelt

Den teoretiske prøve indeholder en række obliga-

toriske samt to tilfældige emner, som skal bestås.

Den praktiske prøve indeholder en række

obligatoriske samt to tilfældige emner,

som skal bestås.

Se hele vejledningen på www.dansketursejlere.dk. Uddannelsen bygger på tillid, siger Sten Emborg fra Søfartsstyrelsen.

05


Arrangørerne har gjort en særlig indsats for at få Bavaria-sejlere til at deltage i årets Classic Fyn Rundt.

Mange sejlere tager gerne mod udfordringen og sejler den smukke tur rundt om Fyn i juni.

TURSEJLADS & KAPSEJLADS

CLASSIC FYN RUNDT 2016:

KAPSEJLADS FOR DE MANGE DET TRADITIONSRIGE RACE RUNDT OM FYN SKAL VÆRE EN EVENT, SOM DE FLESTE KAN DELTAGE I, MENER ARRANGØRERNE FRA KERTEMINDE SEJLKLUB.

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Frank Flemming Pedersen, Søren Dyrskjøt, Per Størup Lauridsen

F

lot ser det ud, når de mange sejlbåde i juni måned sendes af sted på den godt 140 sømil lange distance rundt om Fyn. 110 både deltog sidste år i kapsejladsen, og alle besætninger gik til stålet for at gøre kappestriden så spændende og seriøs som muligt. I år har arrangørerne et brændende ønske, nemlig at endnu flere sejlere vil deltage i Classic Fyn Rundt. For det er en god og spændende udfordring at sejle rundt om øen i midten af Danmark. Og det er sjovt, for alle kan være med. – Ja. Men det skal være sjovt for deltagerne. Vi ser gerne, at man opfatter Classic Fyn Rundt som en folkelig kapsejlads, hvor man på en seriøs baggrund kan opleve glæden ved at sejle sammen og dyste mod hinanden, lyder det fra stævneleder Eivind Skaalum og Claus Hamdrup, der står for pressekontakten hos arrangørerne i Kerteminde Sejlklub.

Tursejlerne vil gerne sejle kapsejlads under kontrollerede og fair forhold, siger Eivind Skaalum og Claus Hamdrup, fra den arrangerende klub Kerteminde Sejlklub.

06

ARTIKELOVERSKRIFT | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

FINDE SIT NIVEAU

Netop derfor er Classic Fyn Rundt også tilrettelagt, så hver enkelt be-

sætning og båd kan konkurrere på lige det niveau de ønsker. Her er det sejlernes egne ambitioner, lyst, energi og udstyr, der afgør i hvilken kategori, man vil konkurrere. – På vores hjemmeside (www.fynrundt.dk) kan man tilmelde sig den kategori, man ønsker at deltage i. Og man kan læse om løbsregler og andre praktiske informationer, siger Eivind Skaalum.

KAPSEJLADS FOR TURSEJLERE

Netop for at sætte fokus på Classic Fyn Rundt som en ”hver-mands-konkurrence” er der oprettet en særlig ”tursejlerkategori”, som har sine egne skræddersyede konkurrenceregler. Der sejles efter de internationale søvejsregler, og Dannebrog føres under hele sejladsen. Det er blandt andet tilladt at søge havn for natten, skifte besætning, ringe hjem, eller hvad man nu mener, hører med til en sikker og tryg sejlads. – Tursejlerne vil gerne sejle kapsejlads under kontrollerede og fair forhold. Mange kender spændingen og

vil gerne opleve den igen, men de er ikke motiveret til al den virak, der kan være omkring de meget resultat­ orienterede kapsejladser. Ej heller vil de bruge tid og energi på at rigge deres turbåd om til en kapsejler. Disse tursejlere vil nyde at deltage i Classic Fyn Rundt kategorien for tursejlere, siger Claus Hamdrup, der selv har været med 46 gange.

BAVARIA I SÆRLIG KLASSE

I år har arrangørerne gjort særlig meget for at motivere Bavaria-sejlere til at deltage. Bavariabådene er populære i Danmark, og hos Classic Fyn Rundt er man sikker på, at mange Bavariasejlere gerne vil med en tur rundt om Fyn i juni måned. – Vi gør noget særligt ud af Bavaria i år. Vi har inviteret alle landets Bavaria’er til at deltage i tur-løbet, men også under DH-reglen, idet vi laver Bavaria Racing og Cruising under DH reglen, fortæller Eivind Skaalum. Classic Fyn Rundt afholdes i dagene fra den 3.-6. juni med start i Kerteminde. 

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | KAPSEJLADS FOR DE MANGE

07


Palle Søby i det rette element, hvor han og familien har lutter gode oplevelser.

TURSEJLADS & KAPSEJLADS

FAMILIEN SØBY FRA ODENSE HAR ALTID HAFT STOR GLÆDE VED AT KOMBINERE KONKURRENCESEJLADS MED MERE ADSTADIG FAMILIEFERIE TIL SØS. TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Frank Flemming Pedersen, Privatfoto

N

år samtalen kommer ind på frisk vind, trimmede sejl og en båd, der skærer skarpt gennem bølgerne, så bliver øjnene lidt fugtigblanke på Palle Søby. Fortidens store bedrifter presser sig på, og de nostalgiske minder fra familiesejladserne i de danske vande følger trop. Her er en sejler, der sætter pris på samværet til søs, uanset om der skal kapsejles, eller familiesejladsen er i fokus.

TURSEJLER OG KAPSEJLER

DET BEDSTE

FRA BEGGE VERDENER

08

ARTIKELOVERSKRIFT | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

– Vi praktiserede i nogle år at tage på 3 ugers sejlerferie, hvor vi sejlede til destinationer, hvor vi kunne deltage i kapsejladser. Så fik vi passet børnene af familie eller venner, mens vi dystede på søen, smiler Palle. Palle Søbys øjne tændes, når han taler om triumferne i hans Nordisk Snekke.

I midten af 1970´erne stod Elise og Palle Søby over for valget mellem at købe hus eller købe båd. For ægteparret var valget dog ikke så svært, og lejligheden i Odense forblev da også deres hjem gennem yderligere nogle år. For det var lysten til at få fod på eget dæk, der trak mest i den unge familie. Sparepengene blev sat i en Hurley 20, og så var kursen ellers sat.

UOFFICIELT DM

FRA BARNS BEN

– En fantastisk båd. Let at sejle og hurtig. Vi har vundet mange fine placeringer i såvel distancesejlads som på trekantbaner.

Odensedrengen Palle er opvokset i Skibhuskvarteret og har tilbragt mange af sine ungdomstimer i Odense Sejlklub, hvor han som gast på forskellige både havde fået kapsejladsen i blodet. Det var også her, han havde lært alle de grundlæggende færdigheder i kunsten at sejle hurtigt. Også Elise var interesseret i sejlads, og var med på kapsejladserne. Kapsejladserne var en naturlig del af deres fælles passion, og sejlerkulturen i Kerteminde Sejlklub, hvor de nu hørte til, var i den grad oplagt til kappestrid på vandet.

Fra venstre: Sønnen Kasper og fru Elise sammen med gode sejlervenner på sommereferietur.

Sideløbende med kapsejladserne dyrkede ægteparret Søby også tursejladsens velsignelser i de danske farvande. Også da der kom børn til, brugte familien ferierne til at se Danmark fra søsiden.

– Vi var begge meget interesseret i at blive dygtigere sejlere, så vi brugte en vinter på diverse maritime kurser, og med tiden fik vi også praktisk erfaring nok til at konkurrere på mere seriøst niveau, siger Palle Søby.

I foråret 1975 startede Elise og Palle i en Hurley'en, men den blev hurtigt lidt trang, og en 2 år gammel Nordisk Snekke blev erhvervet samme efterår. Minderne får straks gløden i Palle Søbys øjne til at tændes, og man kan se, at netop Snekken var båden, som han har høstet store triumfer i.

Palle nikker hen til det indrammede fotografi på væggen, der viser en stjernestund for kaptajn Søby og besætning. Flot sejlføring og optimalt trim. Fantastisk sejlende i kulingen ved Alssund. Og først over mållinjen. En sand triumf foreviget af fotografen og nu et kært minde på kontoret i Odense. – Vi deltog i de uofficielle Danmarksmesterskaber for Nordisk Snekke i mange år og vandt da også et nogle af dem. Vores konkurrenceinstinkt var blevet skærpet gennem blandt andet klubsejladserne i Kerteminde, hvor vi sagtens kunne mønstre op mod 200 både på en hverdagsaften, nikker Palle.

IKKE ENTEN ELLER

For Elise og Palle har det aldrig været et spørgsmål, om de skulle dyrke konkurrencesejladsen eller ferieturene til søs. Svaret har altid været både og. De har nydt at sejle i Danmark med børnene. Sat pris på livet i sejlklubben, der har givet et meget socialt og udadvendt liv. Et fællesskab og noget at samles om. Sådan er det stadig, selv om børnebørnene nu har overtaget deres egne børns plads som gaster. Og så ser man heller ikke så ofte Elise på kapsejladserne mere. Parrets nuværende båd er en Omega 34, der er udrustet til tursejlads, men den bliver også brugt af Palle til kapsejlads. Dog må grillen og cyklerne i så fald efterlades på land. For Palle skal gerne ud og mærke saltvandssprøjt og adrenalinsuset. Når spileren sættes, og båden stryger over bølgerne, så glemmer Palle tid, sted og alder. – Også i år sejler vi Fyn Rundt. Vi sejler for at vinde, og vi har en god og gennemrutineret besætning. Gennemsnitsalderen ombord er i sidste halvdel af tresserne, og vi tror på os selv, siger Palle med et glimt i øjet. 

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER

09


Kapsejladsteamet på Xiphias er klar til nye udfordringer i ens dress og med høj pibeføring.

– Jeg har sejlet det meste af mit liv, og har kunnet dele interessen med min kone. Vi har altid haft X-både, for i disse både har vi kunnet forene ønsket om at sejle konkurrence og ferieture. På den måde har vi fået mange gode timer på vandet, og dermed kan vi også forsvare de udgifter, der nu en gang er forbundet med at have båd, forklarer Keld Ibsen.

TURSEJLADS & KAPSEJLADS

DET LIGGER I PLANLÆGNINGEN

KAPPESTRID OG FAMILIETID

Dobbeltlivet kræver en god planlægning og et godt kammeratskab. Traditionen byder nemlig at skipper og besætning mødes i det tidlige forår for at klargøre båden. At de mødes til festen, der markerer sæsonstart, og at de deltager i de vigtige kapsejladser i Danmark og lokalt i de sønderjyske farvande. Og at den begivenhedsrige mandetur til Glücksburg gennemføres med høj cigarføring (eller rettere pibeattitude).

OHØJ SKIPPER!

BÅDEN XIPHIAS ER OMDREJNINGSPUNKT FOR MASSER AF AKTIVITET PÅ VANDET, NÅR SEJLERKAMMERATER OG FAMILIE TAGER HUL PÅ SEJLERSÆSONEN.

– Vi har lagt årets vigtigste begivenheder ind i kalendere, så vi alle i god tid kan prioritere kapsejladserne. I år skal vi blandt andet deltage i Fyn Rundt, Als Rundt, Flensburger Herbst Woche og selvfølgelig i onsdagssejladserne her i Sønderborg. Vi deles om udgifterne til turene, mens

jeg står for den økonomiske side af bådvedligeholdelsen og nyanskaffelserne, siger Keld med et nik mod Xiphias.

den jyske østkyst til Djursland. Anholt og Læsø er også på søkortet og med i planerne.

DET GODE LIV

OK PLACERINGER

De er seriøse – skipper og den 9 mands store besætning. Ens påklædt møder de op til sejladserne. Det er vigtigt at sende et signal til modstanderne fra starten. De vil gerne sejle stærkt og vinde, men det er svært for så stor en båd, at få topplaceringer på grund af handicapreglerne. Et par lokale mesterskaber er det da blevet til. – Vi sejler også andet end konkurrencer. Vi elsker alle at være på vandet, og glæden ved at sejle en optimalt trimmet båd er enorm. Det nyder vi godt af i forbindelse med vores længere familieture, hvor jeg og nogle af kammeraterne ofte sejler Xiphias til familieturens startdestination, siger Keld. Familien Ibsens sommerferier har altid foregået til søs. Skagen, Bornholm, Göta kanalen, den svenske skærgård, de tyske farvande. Familiens X-både har bragt Keld, kone og 3 børn rundt til mange interessante steder. I år kunne turen gå op langs

– Vi har hegnet nogle perioder ind i kalenderen, som er tilegnet familiesejladsen. For os er sejlerlivet en livsstil, hvor vi kan forene det unikke kammeratskab, som er blandt Xiphias sejlere med det fællesskab, vi har med andre sejlere i klubben. Og når vi så samtidig har en hobby, som giver familielivet frisk vind og gode oplevelser, så er hver time givet godt ud, fastslår Keld Ibsen. Snart stævner Xiphias ud mod nye udfordringer. Som en smuk sværdfisk ligger den nu i forårssolen. Strømlinet og skarp, parat til at skære gennem bølgerne. Besætningen er også klar til den nye sæson. Det veludførte klargøringsarbejde lakker mod enden, og det fejres med at lette kapslerne på at par flasker hjemmebrygget øl, som brygmester Søren ”Gul” (der er 2 Søren’er om bord. Brygmesterens jakke er gul – deraf navnet) i besætningen har våget over. Han har sat et nyt bryg over, som skal nydes på mandeturen i september. Det bliver en god sæson. 

Familien Ibsens sommerferie foregår altid på vandet. Vibeke og Keld Ibsen har sejlet de danske og nære udenlandske farvande tynde gennem årene. Således også i år.

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Frank Flemming Pedersen, Privatfoto

S

temmen er myndig. Bestemt, med en venlig klang. I fællesskab får arbejdsholdet hurtigt den 19 meter høje mast på plads på X-40´eren. Snart ligger den rigget til med mast og bom, og medio april kommer sejlene retur fra sejlmageren, hvor de har fået en overhaling. Xiphias er klar til den nye sejlersæson.

10

Stemmen tilhører Keld Ibsen, der ejer den flotte sejler. Arbejdsholdet er besætning, når Xiphias er på vandet i sin egenskab af kapsejler. Denne solrige formiddag i april er dele af besætningen samlet i Sønderborg Lystbådehavn for at sætte mast og bom på plads. Forrige weekend var hele besætningen på skift mødt op for på 2 dage at slibe, spule, polere og vokse. Men nu er båden i vandet,

KAPPESTRID OG FAMILIETID | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

og der mangler kun få arbejdsopgaver før X-40 båden atter vil være samlingspunktet for Keld og crewet til de planlagte kapsejladser hen over året. Men også et samlingspunkt for familien Ibsens tursejladser i weekender og ferier. For den hurtige og komfortable sejlbåd lever nemlig et dobbeltliv som henholdsvis konkurrencedygtig kapsejler og fornøjelig familieturbåd.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | KAPPESTRID OG FAMILIETID

11


SEJLERNE VIL GERNE

UDDANNE SIG DEN STORE INTERESSE FOR KURSER TIL SEJLERNE HEN OVER VINTEREN GLÆDER DANSK SEJLUNION OG DANSKE TURSEJLERE, DER OGSÅ FREMOVER VIL SAMARBEJDE OM AT GIVE SEJLERNE KORTE MÅLRETTEDE KURSER.

Vi skal have fokus på at stille dygtige undervisere til rådighed, og vi skal have øje for sejlernes aktuelle behov for viden, siger forretningsfører Leif Nielsen fra Danske Tursejlere (tv.) og sejladschef i Dansk Sejlunion, Steen Wintlev.

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Frank Flemming Pedersen, m.fl.

E

rfaringerne med en fælles koordinering og markedsføring af kurser til sejlerne har været så positive, at Dansk Sejlunion (DS) og Danske Tursejlere (DT) også fremover går sammen om disse aktiviteter. Den netop overståede kursussæson er 2. sæson, hvor de to store sejlorganisationer har gjort fælles sag om at få et bredt udbud af kurser inden for mange af sejlerlivets områder gjort tilgængelige for alle deres medlemmer. Og det har været en succes, fastslår sejladschef i DS, Steen Wintlev og forretningsfører i DT, Leif Nielsen. – Sejlerne vil gerne uddanne sig og er interesseret i en bred vifte af em-

12

ner inden for det maritime område. Vi har haft en stor søgning på snart sagt alle vores kurser, og det er både de yngre og meget rutinerede sejlere, der har været på kursus, fastslår Steen Wintlev. Det samme billede tegner sig í DT, hvor Leif Nielsen har ansvaret for kurserne, der er målrettet tursejladsen. – Det har været en meget fin sæson, og vi har haft mange på kursus i de klassiske tursejlerdiscipliner Flodskipper- og Kanalkursus og VHF/ SRC-kursus, og vi har måttet oprette ekstrahold for at imødekomme efterspørgslen. Faktisk er alle korte ”hands-on”-kurserne, hvor deltager-

SEJLERNE VIL GERNE UDDANNE SIG | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

ne får konkrete, håndfaste færdigheder trænet, i høj kurs, siger Leif Nielsen.

SUGER VIDEN

DS har traditionelt mange kurser målrettet færdighederne om sejladsen, og så er der selvfølgelig også kurserne indenfor kapsejladsen. Disse kurser er meget attraktive, men får nu også skarp konkurrence fra kurser om andre emner. – Vores Sejlerskoler har altid været populære. Her får børn, unge og voksne en grundlæggende viden og erfaring med at sejle. Men som noget nyt ser vi også en meget stor interesse for emner, der rækker ud over selve sejlsporten. F.eks. har vi haft et

kursus på Danmarks Meteorologiske Institut – DMI – hvor fokus lå på vejrudsigter, vejrmodeller og prognoser. Her var der fuldt hus og en mægtig spørgelyst fra deltagerne, konstaterer Steen Wintlev.

OGSÅ PÅ NETTET

Dansk Sejlunion tilbyder også nogle af kurserne som internetundervisning, hvor den enkelte kursist kan sidde derhjemme i ro og mag og fordybe sig i kursusmaterialet, når der er tid, og motivationen er til stede. Også disse kurser er efterspurgte. – Vi er alle forskellige og lærer forskelligt. Og så er tiden for mange en faktor, der kan være en hindring for fysisk at møde op til et kursus. Vi ser internetundervisningen som et

fint supplement til den traditionelle holdundervisning, siger sejladschefen fra DS. – Mange kursister foretrækker den traditionelle undervisning, fordi der også er et socialt aspekt i at være på kursus. Ofte tager man et par stykker fra samme klub af sted og har en god dag sammen. Og man har noget at snakke om, når man er tilbage i klubben. Desuden har mange deltagere det godt med at kunne spørge underviseren ind til stoffet og få afklaret eventuelle spørgsmål på stedet, forklarer Leif Nielsen fra DT.

DYGTIGE UNDERVISERE

Succesen på kursusområdet i år skal følges op og gerne udvides med flere kurser, hvis behovet er der. Det er

begge sejlorganisationer enige om. Steen Wintlev og Leif Nielsen er også enige om, at sejlerne i Danmark gerne vil vide mere om sejlads, om sikkerhed og om, hvad der arbejdes med i det maritime miljø. – Som sejlorganisationer skal vi have fokus på at stille dygtige undervisere til rådighed, og vi skal have øje for sejlernes aktuelle behov for viden. Så får vi fulde huse til vores kurer, for sejlerne er ansvarsbevidste. De ved, at godt sømandskab starter med dem selv, og at alle sejlere skal løfte den forpligtigelse, der ligger i begrebet, understreger Steen Wintlev fra Dansk Sejlunion og Leif Nielsen fra Danske Tursejlere. 

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | SEJLERNE VIL GERNE UDDANNE SIG

13


NYE TURBØJER I FARVANDET

BØJESKIBET M/S LONE STEIN AF SKÆLSKØR ER ATTER PÅ TOGT I DE DANSKE FARVANDE MED ET STORT PARTI TURBØJER, DER SKAL GIVE SEJLERNE EN EKSTRA OPLEVELSE MED PÅ TUREN.

V

re turen. Igen i år er M/S Lone Stein på farten for at udlægge Turbøjer. Og ikke så få af slagsen endda. Sidste forår gjorde skipper Jensen og hans hustru, hovmester Lone Stein turen på 10 dage, hvilket resulterede i 119 motortimer

Det er M/S Lone Stein, der udlægger alle bøjerne i samarbejde med lokale medlemsklubber, der også har rådgivet om, hvor Turbøjerne skulle udlægges. Og som selv stiller med mandskab, når bøjerne skal placeres og bjærges for vinteren.

I ARBEJDSTØJET

TEKST & FOTO Frank Flemming Pedersen

ejret, siger skipper Henning Jensen, det er som en pose blandede bolsjer. Surt og sødt mellem hinanden. Men vi er sødygtige og har godt grej, så vi skal nok kla-

fuldt ud og deles om alle bøjer. Danske Tursejlere bidrager i 2016 med 100 bøjer og Dansk Sejlunion bidrager med 170 bøjer, fortæller forretningsfører i Danske Tursejlere Leif Nielsen.

og 565 sømil ekstra i logbogen. I år er der planlagt 17 dage med udlægning af de gule bøjer og et noget højere antal sømil. – I sejlsæsonen 2016 vil der være ca. 270 Turbøjer til rådighed for danske sejlere. Baggrunden for det meget større antal er at Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion samarbejder om Turbøjerne til glæde for alle vores medlemmer. I 2015 testede vi samarbejdet i det Sydfynske Øhav og med stor succes. Nu tager vi så skridtet

Her først i april står to ildsjæle fra Fåborg Sejlklub klar på havnen, og venter på at M/S Lone Stein skal lægge til. På kajen ligger en antal gule Turbøjer, P-ringe og ankerkæder klar til at blive læsset ombord. Svend Aage Rasmussen og Bent Munk Johansen skal med DTs bøjeskib ud og placere 7 Turbøjer. I havneindløbet dukker skibet op med hovmester Lone i stævnen med fortøjningerne klar. Regnen er hørt op, nu skal arbejdet begynde.

– Alle de Turbøjer, der nu bliver lagt ud, er en gevinst for vores medlemmer og for sejlerne i vores område. Det tiltrækker også flere turister, som gerne ligger et par timer ved bøjerne. Flere sejlere i området betyder også flere gæstesejlere i havnene. Det er godt for økonomien, siger Svend Aage Rasmussen og Bent Munk Johansen. Henning Jensen og Lone Stein er i sving fra tidlig morgen til ud på aftenen. Denne mandag har de siden kl. 07.00 udlagt 4 bøjer ved Søby, og eftermiddagen byder nu på 7 udlægninger ved Lyø og Bjørnø. Sådan går det slag i slag indtil 2. maj, hvor finaleudlægningen sker i Herslev.

PRÆCIS REGISTRERING

M/S Lone Stein er forsynet med avanceret navigationsudstyr, der præcis registrerer, hvor Turbøjerne er udlagt. Disse positioner offentliggør Danske Tursejlere på hjemmesiden i løbet af juni. Man kan også finde bøjerne på Tursejler, som er Dansk Sejlunions App til Smartphone og Tablets. 

Svend Aage Rasmussen og Bent Munk Johansen fra Fåborg Sejlklub er med DTs bøjeskib ude og placere 7 bøjer. Alt er kyndigt overvåget og koordineret af hovmester Lone Stein og skipper Henning Jensen fra Danske Tursejlere.

14

ARTIKELOVERSKRIFT | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | ARTIKELOVERSKRIFT

15


Borresø

SILKEBORGSØERNE OG OMEGN TEKST Frank Flemming Pedersen

S

I Borre Sø ligger desuden de 4 små øer, der til sammen udgør Paradis­ øerne. I søens sydøstlige del passeres Svejbæksnævringen, og så befinder vi os i den 565 ha store og op til 17 m dybe Julsø. Her er der et flot kig til Himmelbjerget, som er et af områdets helt store attraktioner. I den sydøstlige del af Julsø finder vi åbningen til Rosvig, og gennem Alling

16

Å når vi Birksø og Lillesø lige nord for Ry. Dette vand, og de meget smukke omgivelser, skal vi udforske i det næste stykke tid. Og selv om vi ikke skal sejle på det brusende hav, så skal vi nok få sejleroplevelser, som er værd at fortælle om, når vi kommer hjem. For Søhøjlandet er et unikt området i Danmark. Skovene ved Silkeborgsøerne er en del af Danmarks suverænt største skovområde på 128 km2². Derfor kan man heller ikke på disse kanter sige søer uden også at sige skov, for disse to naturoplevelser hører sammen. Det bakkede landskab er formet af istiderne, som har taget hårdt fat i egnen. Søerne ligger i dalstrøg, der blandt andet er formet af smeltevand fra sidste istid. Da isen smeltede bort, lå tunneldalenes stejle sider tilbage uden bevoksning.

SILKEBORGSØERNE OG OMEGN | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

OG

GEM

BÅDREGISTRERING

Julsø

ilkeborgsøerne ligger som perler på en blå snor mellem Silkeborg og Ry. Den blå snor er i dette tilfælde Gudenåen, hvis lange løb passerer det Midtjydske Søhøjland netop her ved foden af Himmelbjerget. Mod nord har vi Langsø, der krummer sig 7 km lang gennem Silkeborg. Mod syd løber Gudenåen i den 2,5 km lange Remstrup Å ud i Brassø, der længere mod syd snævres ind for at munde ud i Borre Sø, der er 10-15 m dyb.

D TAG U

GODT AT VIDE OM SEJLADS PÅ SØERNE

Brassø

Skovene har været bopladser for oldtidens folk, og særligt i Vesterskov er over 35 gravhøje bevis på dette. Skovene har ikke altid været her i den prægtige form, de har nu. De danske skove var i begyndelsen af 1800-tallet åbne græsningsskove for kvæg og husdyr. I 1823 overtog staten Silkeborg-skovene, og forstfolk tilplantede de mange åbne arealer. En tur i Nordskov viser tydelige spor fra en tid, hvor skovene blev brugt til græsningsområde for husdyr. Køer og heste åd af træerne, og derfor blev skovene meget lysåbne. Der er mange vandreruter, der fører gennem disse smukke skove. Nogle ruter er flade, mens andre er endda meget kuperede. Men ruterne fører gennem en fantastisk natur og afslører nogle af Danmarks mest maleriske scenerier, hvor udsigten til Himmelbjerget selvfølgelig er juvelen i samlingen. 

Alle motorbåde, der sejler på Silkeborg søerne, skal have et registreringsnummer påsat. Hvis ikke du er bosat i en Gudenå kommune, skal du have et gæstenummer, der gælder i 14 dage og koster 30 kr. Du kan bl.a. få et gæstenummer på denne hjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk, der også fortæller om andre praktiske råd om sejladsen på søerne.

NR. 35 67

88

ISÆTNING AF BÅD OG GÆSTEPLADSER

Som gæstesejler skal man have sin båd i vandet, og det er der mulighed for i skov- og park-området ”Indelukket” i det sydlige Silkeborg, hvor der er en lystbådehavn. Det koster 75 kr. pr. gang at bruge slæbestedet (2015 priser), og pengene betales ved en automat på stedet. Du kan også sætte en lille båd i vandet ved Ludvigslyst i Sejs-Svejbæk øst for Silkeborg. Desuden har Ry Marina også et slæbested, der er placeret i havnens vestlige ende ved mastekranen. Ved brug af slæbestedet kan bommen åbnes for en pris á kr. 75,- pr gang eller kr. 500,- for 10 gange. Du kan tømme din toilettank ved tømmeanlægget i Indelukket. Nøgle kan købes på Silkeborg Motorbåd Klub’s marinekontor.

MEDLEMSKAB?

Skal du sejle mere end et par dage på Silkeborgsøerne, så kan et medlemskab af en af de lokale bådklubber måske være af værdi. Som medlem kan du overnatte gratis i havnen og benytte dens faciliteter (strøm, bad mv.). Og så får du samtidig udleveret kort, der viser de over 40 broer, du har adgang til i Silkeborgsøerne.

INDELUKKE

T

MEDLEM

BROSAMARBEJDE

Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub har et brosamarbejde, hvor de ejer og vedligeholder en række bådebroer i Silkeborgsøerne. Ved disse broer er det kun tilladt for medlemmer af de tre sejlklubber at lægge til. Du er i øvrigt velkommen til at ankre op og overnatte på søerne.

SEJL SIKKERT PÅ SØERNE

Også på Silkeborgsøerne er det søvejsreglerne, der gælder. Men netop fordi du sejler i et unikt naturområde med en del blandet trafik på begrænset plads, så gælder der nogle særlige regler for god og sikker sejlads. Overordnet er der på de store søer en hastighedsbegrænsning på 8 knob og i snævringerne på 5 knob. I ferieperioderne er der mange kanoer og kajakker på vandet, og dem bør du udvise et særligt hensyn overfor. Passer i god afstand. Husk i det hele taget, at søsejlads har naturen og afslapningen i centrum. Har du travlt, så er du ikke det rette sted. 

8 K

NOB

5NOB

K

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | GODT AT VIDE OM SEJLADS PÅ SØERNE

17


D TAG U

DU DANSKE LAND OG VAND

OG

SILKEBORGSØERNE OG OMEGNEN 4

1

2

7

3

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Visitsilkeborg, Silkeborg Kommune, Skanderborg Museum, Colourbox, Frank Flemming Pedersen

En sejlerferie på Silkeborgsøerne er ikke blot et skønt og kønt bekendtskab med et dejligt sejladsområde. Det er også en invitation til at gå ombord i den meget smukke natur, der omkranser søerne. Derfor har vi faktisk sat mere tid af på land end til at sejle vores medbragte båd de ca. 17 km fra Ry i sydøst til hjertet af Silkeborg mod nordvest. Vi havde absolut ikke problemer med at få sat båden i vandet ved Ry Marina & Bådlaug, hvor vi har en plads i den uges tid, vores ferie i Søhøjlandet vil vare. På havnekontoret har vi udstyret os med søkort, så vi er så nogen lunde klar til vores odyssé. Men allerede inden sejlerferien på søerne er begyndt, er vi kommet i rigtig god stemning, for området omkring Ry er smukt og indtagende. Et besøg på Gl. Rye Mølle er absolut at anbefale. Møllen er en hollandsk gallerimølle opført i 1872 som kornmølle, og i forbindelse med mølleriet har der senere været drevet savværk og korn- og foderstofforretning. Gl. Rye Møllelaug har bevaret

møllen og savværket med deres oprindelige indretning og inventar, og bygningerne fungerer i dag som museum. Museet på Gl. Rye Mølle ligger på en bakketop i Gl. Rye, hvorfra der er storslået udsigt over skove og lyngbakker. Der er også flere vandrestier i området, som udgår fra museet.

fugle. Lappedykkeren og blishønen er et kendt syn, men også isfuglen og rørhøgen ses ofte. Der er meget aktivitet i både Lillesø og Birksø sø, hvilket ikke mindst skyldes at ét af de store kanoudlejningsfirmaer spyer de små både ud i søen i en lind strøm.

Klods op ad bådehavnen i Ry ligger Ferskvandsmuseet i en flot træbygning. I akvarier, montrer og på plancher vises sider af det meget alsidige dyre- og planteliv i Søhøjlandet. Museet fortæller også hvordan det storslåede landskab med Danmarks højeste bakker, nogle af de største søer og den længste å, Gudenåen, er skabt.

Vi fortsætter mod søens nordvestlige hjørne for at gå op gennem Gudenåen, hvor vi på styrbordsside har de smukke men lidt oversete Alling Bakker. Fra det 79 m høje Bryggebjerg har man en storslået udsigt, mod Ry Nørreskov, Himmelbjerget og Julsø. Da vi passerer Alling Hoved åbnes Gudenåen ud i Rosvig, og lidt længere fremme åbnes endnu mere op mod bagbord ud mod Julsø.

BIRKSØ

Vi siger et foreløbigt farvel til Ry Marina, der ligger i Lillesø, og snart har vi passeret Kaninøen og er ude i Birksø. Søen er ca. 800 meter på det bredeste stykke. Er ca. 9-10 meter dyb med meget varierende bund. Søen er omgivet af skov, og der drives traditionelt skovbrug på disse kanter. Langs bredden giver tagrørsbælter god læ og beskyttelse for en række

1. Kajaksejlads 2. Tollundmanden 3. Gl. Rye Mølle

18

SILKEBORGSØERNE OG OMEGNEN | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

5

JULSØ

Julsø er den største men også den dybeste af søerne, som ligger mellem Ry og Silkeborg. Der er 4 navngivne mindre øer i søen: Møgelø, Lilleø, Alø og Bregnø. Mellem Lilleø og Møgelø er dybden målt til 19 m. Flere områder i søen er udlagt som fuglereservat med deraf følgende sej-

ladsforbud f.eks. ved Alø og i Rosvig. Der er også adskillige grunde i søen, så det kræver opmærksomhed ved sejladsen. Selve navnet Julsø er sammensat af ordet ”jul” (i betydningen vandmøllehjul) og ”sø”. Altså er Julsø søen med de mange vandmøllehjul. Julsø er orienteret øst-vest, og det mærker man på dage, hvor det lufter, for søen er meget vindeksponeret. Julsø er en dejlig sø i sig selv. Men udsigten mod syd op mod Himmelbjerget føjer en ekstra dimension til sejleroplevelsen. Himmelbjerget. Alene navnet har noget mytisk og magisk over sig. Når man fortæller udenlandske gæster, at bakken med det opadstræbende navn, blot er 147 m højt, så smiler de ofte overbærende. Himmelbjerget blev faktisk frem til midten af 1800-tallet betragtet, som Danmarks højeste punkt. Senere har moderne måleudstyr punkteret denne opfattelse. Ikke desto mindre er Himmelbjerget uden sidestykke nok det sted i landet, der kan smykke sig med mest bjerg- og nationalromantik. Oven på Himmelbjerget står det 25 m høje tårn fra 1875, som er rejst til minde om Kong Frederik 7 og som tak for grundloven i 1849. Tusinder

GEM

6

8

af turister besøger Himmelbjerget hvert år, og mange kommer sejlende hertil med Hjejleselskabet både, der sejler mellem Silkeborg, Himmelbjerget og Ry.

største, Borre Ø. Der er offentlig adgang til øerne fra solopgang til solnedgang. Af hensyn til fuglelivet må man kun gå i land, hvor der er en kyst uden siv- eller rørbevoksning.

BORRESØ

BRASSØ

I roligt tempo forlader vi Julsø og gennem snævringen ved Svejbæk entrer vi Borresø. På den nordlige bred ligger byen Sejs, og herfra kigger beboerne over den flotte skovklædte sydbred, hvor vi kan anbefale flere gode vandrerute i den bakkede Sønderskov. Flere steder langs søen har i 1800-tallet været benyttet som ladeplads for tømmer fra de omkringliggende skove. Træet er på pramme blevet fragtet til Silkeborg. Også i dag er der gode vækstbetingelser for skoven, der for det mest er præget af bøg. Men der vokser også meget store douglasgraner, og de meget store og over 100 år gamle douglasgraner omkring Kongestolen, er en visit værd. Her står bl.a. Danmarks højeste træ, som i 2006 blev målt til 51,6 meter. Paradisøerne hedder de fire små øer, der ligger i den vestligste del af Borre Sø. Inderst i bugten ligger den mindste, Annekens Ø (tidligere også kaldet Damehatten), dernæst følger Bredø, Langø og til sidst ligger den

Sejsnævringen forbinder Borresø med Brassø. Der er masser af fisk i søerne ved Himmelbjerget, og sandsynligvis har Brassø fået sit navn efter fiskenavnet ”brassen”, som en henvisning til at der var særlig mange af netop denne type fisk i søen. Brassø ligger smukt omkranset af store skovstrækninger. Kun ved udløbet fra snævringen og omkring Hattenæs, hvor Silkeborg Sejlklub holder til, og Sejs findes bebyggelse ved søbredden. Hattenæs var især i ældre tid et yndet udflugtsmål, og de to restauranter her har serveret mange frokoster i det grønne for egnens gæster.

SILKEBORG

Vores sejltur er så småt ved at være i mål. Vi har en kort tur ad Remstrup Å til Indelukket, hvor Silkeborg Motorbådsklub ligger. Indelukket er et rekreativt park- og skovområde for Silkeborgs borgere og gæster, der ligger i gå afstand til centrum. Er du til museumsbesøg, så er Indelukket stedet.

4. Gl. Rye Mølle 5. Silkeborgsøerne 6. Ry Marina 7. Himmelbjerget 8.Cafeliv

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | SILKEBORGSØERNE OG OMEGNEN

19


13

12

> FAKTA

VANDRETURE I OMRÅDET Borre Sø turen er på 3,5 km. Start på P-pladsen ved Sønder­ skovvej. Lige overfor ligger Diggerdam med mange arter af smådyr, bl.a. Danmarks største edderkop Dolomedes. Nogle af de ældgamle egetræer langs vejen har flere stammer, fordi man tidligere drev skovene ved ”stævning”, hvor træerne foryngede sig med nye skud fra stubben. På vej mod Borre Sø kan du flere steder kigge ud over Loddenkær, hvor der er gode chancer for at se rådyr. Ved Borre Sø går stien langs søskrænten og fører hen til ”Abrahams Skød” med udsigt til Paradisøerne. Ved Slåensø kan du evt. gå op over Kongestolen og nyde udsigten over søerne til lyngbakkerne Sindbjerg og Stou­ bjerg på nordsiden. Kongestolens indre består af geologiske lag, der er langt ældre end istiden. Det viser en tidligere brunkulsgrav, som findes umiddelbart under bakken. Brunkul er 10-20 mio. år gamle. I et lille tilbageværende profil på stedet kan du se hvidt kvartssand, som er flodsand fra samme periode. Kilde: Naturstyrelsen.dk

10

11

14

Silkeborg Museum, der blandt andet viser fine fund fra stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid, er et besøg værd. Museets absolut mest kendte verdensstjerne – den ca. 2.300 år gamle Tollundmand – kan studeres. Men man kan også blive klogere på papir-, keramik- og glasproduktion, og på egnens store digter Steen Steensen Blicher. Asger Jorn samlede fra 1950´erne og frem til sin død i 1973 ikke færre end 5.500 værker af danske og udenlandske kunstnere. Han donerede hele samlingen til Silkeborg, og siden er samlingen vokset yderligere, så Museum Jorn i dag er i besiddelse af ca. 20.000 værker, hvoraf ca. 15.000 er grafik og tegninger. Et udvalg af samlingen præsenteres altid på Museum Jorn. I AQUA Akvarium og Dyrepark kan vi komme med under vandet med et panoramakig ud i store søer med fisk, fugle, insekter og planter. Vi kommer tæt på gedder, oddere og andre livlige dyr. Men vi er også udendørs sammen med vaskebjørne, bævere og storke. Vi spiser vores madpakker og ser børnene muntre sig i de mange aktiviteter med, slusesystemer, gynger- og svævebane

og sandkasse, vandmøller, vandkanoner og vildmarkssti. Silkeborg Langsø er en cirka 7 km lang lavvandet sø, der går øst-vest midt gennem Silkeborg. Midt i søen, mod syd og ud for Silkeborg Rådhus er placeret Nordeuropas største springvand, som byder på et fantastisk lysshow, der om aftenen oplyser springvandet i skiftende farver. Springvandet bestå af i alt 5 fontæner. De sender vand op i luften med forskellig styrke. Den højeste midterste stråle er på 30-33 meter, de øvrige på henholdsvis 20 og 3 meter. I passende tidsintervaller veksler de flotte farvekaskader i nye fascinerende kombinationer. Silkeborg frister selvfølgelig med mange gode shoppingtilbud. Og med udeliv på cafeerne og restauranterne. Det vil vi da heller ikke snydes for. På den korte vej ind til byen passerer vi stedet, hvor Hjejlen og andre turbåde lægger fra på deres 75 minutters sejltur til Himmelbjerget. Og den sejleroplevelse er der rigtig mange mennesker, der benytter sig af. Også vi fik en anderledes og meget smuk oplevelse på Silkeborgsøerne. Fik vi set det hele? Fik vi set det meste? Fik vi set det væsentligste? Hvis ikke, så må vi tilbage. 

9. Indelukket 10. Silkeborg Musuem 11. Turbåd 12. Farverigt spirngvand i Silkeborg 13. Pause 14. Indelukket

20

SILKEBORGSØERNE OG OMEGNEN | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

DANSKE TURSEJLERE SIGER TAK FOR LÅN AF FOTO OG INSPIRATION TIL ARTIKLEN TIL SILKEBORG MOTORBÅDSKLUB, VISITSILKEBORG, VISITSKANDERBORG, MUSEUM SKANDERBORG OG VISITDENMARK.

9

hele Danmarks bådudstyrsleverandør

> KORT NYT

Vi har alt til dine drømme! Find det hele på

www.palby.dk Eller hent Danmarks største bådudstyrskatalog i din lokale bådudstyrsbutik!

Danske Tursejleres bestyrelse anno 2016. Nyvalgte Claus Boisen er fraværende.

GENERALFORSAMLING 2016 Den ordinære generalforsamling i Danske Tursejlere blev afholdt i Korsør lørdag den 2. april 2016. Omkring 60 deltagere hørte formand Poul Erik Jakobsen aflægge bestyrelsens mundtlige beretning som supplement til den skriftlige beretning, der var offentliggjort på DT’s hjemmeside og udleveret til de tilmeldte. Beretningen blev godkendt, hvorefter forretningsfører Leif Nielsen gennemgik årsregnskabet for 2015 og budgettet for 2016. Herefter blev bestyrelsens forslag om en opdatering af foreningens vedtægter gennemgået, og dette forslag blev godkendt og dermed sendt videre til en ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse. Erik Holm Johansen takkede af som næstformand, og Claus Boisen fra Feldsted blev valgt ind i bestyrelsen som nyt medlem. Erik Holm Johansen blev valgt til bestyrelsen i 2007, og formanden Poul Erik Jakobsen takkede Holm for en lang og arbejdsom indsats ved at overrække ham DT’s guldnål. Referat fra generalforsamlingen samt forslag til vedtægtsændringer kan læses på DT’s hjemmeside.

HUSK PASSET! Stort set samtidig med at Danmark indførte midlertidig grænsekontrol, gjorde vore nabolande det samme. Sejler du i et nærområde, som f. eks. grænser op til svensk eller tysk territorial farvand, kan du risikere at blive udsat for grænse­ kontrol, hvor du skal kunne legitimere dig. Tidligere var det ikke de store udfordringer med de svenske og tyske myndigheder, men efter den skærpede grænsekontrol er vores anbefaling, at du altid har dit pas på dig, når du sejler i disse områder.Så er du garderet bedst muligt.


PRIVAT UDLEJNING AF BÅD MED

KONSEKVENSER TEKST Leif Nielsen | FOTO Colourbox

T

endensen med deleøkonomien er også rykket ind i bådbranchen, hvor koncepter om privat udlejning af lystbåde bliver lanceret. Nogle sejlere er motiveret for at indgå i et sådant arrangement – enten som udlejer eller som lejer. Endnu flere er dog interesseret i at kende konsekvenserne, når man begiver sig ud i et forholdsvis ukendt territorium. Danske Tursejlere har på baggrund af en række medlemshenvendelser undersøgt tre problemstillinger, man bør forholde sig til i en ny deleøkonomi. Vi har allieret os med eksperter på området, der her giver deres bud på konsekvenser inden for områderne: ■ Forsikring. ■ Sikkerhedsudstyr. ■ Skat.

22

SKAT VED UDLEJNING AF PRIVATE LYSTBÅDE TEKST Palle Søby, Statsaut. revisor | FOTO Colourbox

FORSIKRING

Direktør Peter Lund fra Søassurancen Danmark i Marstal: – Forsikringsbetingelserne for lystbåde forsikret hos Søassurancen Danmark dækker ikke udlejning jf. forsikringsbetingelsernes § 1.1. Ved udlejning forstås, at ens lystbåd overdrages til en anden person, og at denne betaler for lån af båden. Derimod er der ikke tale om udlejning, hvis båden udlånes til et familiemedlem uden betaling, når blot den nye skipper har erhvervet de kompetencebeviser, der kræves af myndighederne for at føre det pågældende fartøj. Denne situation er i øvrigt normalsituationen ved alle danske selskaber, der forsikrer lystbåde. Boatflex – som er en dansk aktør på markedet – har garderet sig mod disse forsikringsudfordringer, idet der ved alle lejemål tegnes og betales for

PRIVAT UDLEJNING AF BÅD MED KONSEKVENSER | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

en ekstra specialforsikring i udlejningsperioden.

SIKKERHEDSUDSTYR

Udrustning og sikkerhedsudstyr på lystbåde til erhvervsmæssig udlejning hører under Søfartsstyrelsen, som Danske Tursejlere har kontaktet. Søfartsstyrelsen har udtalt, at der pt. kun findes regler for krav til sikkerhedsudstyr til en lystbåd, der udlejes erhvervsmæssigt. Der er ikke særlige regler til privat udlejning udover de sædvanlige krav til redningsveste etc. Søfartsstyrelsen afventer med at anbefale lovgivning på området.

SKATTEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Statsaut. Revisor Palle Søby fra Søby Revisorer i Odense har været i skriftlig dialog med Skat og redegør i en særskilt artikel for sin opfattelse af situationen. 

D

et er ved at blive populært med deleordninger og lignende, og i fortsættelse heraf er der opstået et marked for udlejning af private lystbåde. Herhjemme kender vi det f.eks. fra hjemmesiden www.boatflex.com, men der er sikkert også andre kanaler, hvorigennem der formidles udlejning af lystbåde og andre større forbrugsgoder. Dette rejser et spørgsmål om, hvordan indtægter og udgifter ved en sådan udlejning skal behandles skattemæssigt og momsmæssigt.

SKATTEMÆSSIG BEHANDLING

Som udgangspunkt er alle indtægter ved udlejning skattepligtig indkomst, og bortset fra udlejning af værelser i lejet eller egen bolig, som er kapitalindkomst, vil indtægter

ved udlejning være skattepligtig som personlig indkomst.

til den erhvervsmæssige benyttelse, kan fratrækkes i lejeindtægten.

Med hensyn til de udgifter, der kan fratrækkes, skal man bruge reglerne for blandede driftsmidler. Og det betyder, at reglerne i virksomhedsskatteloven ikke kan bruges. Det betyder også, at renter ikke kan fratrækkes i virksomhedsregnskabet, men skal fratrækkes som kapitalindkomst.

SKAT SKRIVER

Øvrige omkostninger skal fordeles efter privat benyttelse og erhvervsmæssig benyttelse, og den andel af omkostningerne, der kan henføres

I et bindende svar fra Skat skriver de således om, hvad der kan fratrækkes: ■ Faktisk forbrug af diesel, vand og el under de erhvervsmæssige sejladser. ■ Forholdsmæssigt fradrag for erhvervsmæssige udgifter til bådplads, forsikringer, afskrivninger og vedligeholdelse. ■ Fordelingen heraf skal opgøres ud fra antal sejltimer erhvervsmæssigt og privat.

Som udgangspunkt er alle indtægter ved udlejning skattepligtig indkomst, og bortset fra udlejning af værelser i lejet eller egen bolig, som er kapitalindkomst, vil indtægter ved udlejning være skattepligtig som personlig indkomst. DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | SKAT VED UDLEJNING AF PRIVATE LYSTBÅDE

23


HOP ON HOP OFF-TUR

Danske Tursejlere arrangerer

FLOTILLESEJLADS I LIMFJORDEN

ejlet en har s vor båd t: h b a k s er priva gn 140 tim el på re sigt og Eksemp s æ m s rv r erhve 35.000 60 time gt

Lejeindtæ

5.000 r: te if g g in d U 8.000 ed udlejn direkte v r te if g d U 6.500 je Havnele 10.000 g m.m. Forsikrin 56.250 oldelse Vedligeh 80.750 ing Afskrivn i alt 24.225 Udgifter 0 4 /1 0 5.775 ssigt 6 vervsmæ Heraf erh AT RESULT

I besvarelsen beskriver Skat ligeledes, at udsejlet distance og antal timer, hvor motor har kørt, ikke kan bruges, selv om det er noget, der kan måles på log og timetæller. Efter min opfattelse er svaret med antal sejltimer ikke fyldestgørende for det reelle forbrug af båden, idet det ikke kan måles, men skal opgøres efter en manuelt ført logbog, og ikke tager hensyn til den tid, hvor båden benyttes i havnen eller for svaj. Men det er det bedste svar, Skat kan give. Der er stort set ingen kendelser på området. I eksemplet øverst er båden vurderet til kr. 225.000 ved årets start, og der kan således afskrives 25 % heraf. Ved ophør af blandet benyttelse skal der laves ny vurdering, og et eventuelt

tab eller en gevinst skal forholdsmæssigt selvangives sammen med resultatet for sidste år med blandet drift. Hvis regnskabet giver underskud, og det gør det sandsynligvis, hvis der er en høj anskaffelsespris/vurdering på båden, er der adskillige kendelser på, at en sådan drift ikke anses for erhvervsmæssigt tilrettelagt, hvorfor et underskud ikke kan fratrækkes. Man kan derfor tilrettelægge afskrivningerne således, at der bliver et nulresultat. Men der skal foreligge et regnskab, og der skal selvangives et nul, ellers kan Skat påstå, at lejeindtægten uden fradrag er skattepligtig.

MOMSMÆSSIG BEHANDLING

Såfremt den årlige lejeindtægt er på mere end kr. 50.000, skal virksomheden momsregistreres, og der skal op-

Området med udlejning eller benyttelse af private formuegoder er under kraftig udvikling i disse år, og skattereglerne på området er upræcise og komplicerede 24

SKAT VED UDLEJNING AF PRIVATE LYSTBÅDE | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

22. – 29. JULI 2016

Tag med Danske Tursejlere på en spændende flotillesejlads gennem det smukke farvand i Limfjorden. I kan starte turen

Program FREDAG 22.07.16 kræves moms af lejeindtægten. Man kan så modregne forholdsmæssig moms på udgifterne, men ikke på en anskaffelsessum på båden, hvor der skal beregnes en momsreguleringsforpligtelse hvert år på grundlag af forholdet mellem erhvervsmæssig og privat benyttelse, og det først afløftede beløb skal korrigeres hvert år de første fem år. Såfremt Skat skønner, at virksomheden ikke er erhvervsmæssigt tilrettelagt, vil der ikke kunne ske tilbagebetaling af negativ moms, og en eventuelt tidligere tilbagebetalt moms kan blive opkrævet igen. Området med udlejning eller benyttelse af private formuegoder er under kraftig udvikling i disse år, og skattereglerne på området er upræcise og komplicerede, så Skat og politikkerne har en udfordring med at lave smidige regler på disse områder. I modsat fald bliver det enten en sort økonomi, eller initiativerne uddør på grund af komplicerede regler. 

Fur lystbådehavn (udgangspunkt for Flotillesejladsen) Skippermøde og velkomst

LØRDAG 23.07.16

i Fur lystbådehavn eller stå på – eller af – undervejs. Vi sejler samlet eller individuelt fra havn til havn. Gør turen i jeres eget tempo. Flotillesejlads er ideelt for børn og børnebørn. Undervejs vil der blive arrangeret forskellige fællesaktiviteter både for sejlerbørn og for de voksne, alt afhængig af, hvordan Flotillen endelig sammensættes.

Skippermøde Afgang Fur – sejlads til Lemvig. 24 sm – Alternativ Struer

Turen er for alle medlemmer af Danske Tursej-

SØNDAG 24.07.16

Bådene kan "afmønstre" og ”tilgå” efter eget

lere, uanset om du sejler for motor eller sejl.

Skippermøde Afgang Lemvig mod Doverodde lystbådehavn. 17 sm – natsejlads

ønske i aftalte havne.

MANDAG 25.07.16

Tursejlere sørger for at der er tændt op i

Skippermøde Afgang Doverodde mod Thisted. 16 sm

I sørger selv for forplejning undervejs. Danske grillene i vores havne. Tilmeld jer nu og få en dejlig sejler­o plevelse.

TIRSDAG 26.07.16

Skippermøde Afgang Thisted til Ejerslev. 14 sm

ONSDAG 27.07.16

Skippermøde Afgang Ejerslev til Livø. 6 sm

TORSDAG 28.07.16

Skippermøde Afgang Livø til Hvalpsund. 12 sm

PRAKTISKE INFORMATIONER Deltagerpris: kr. 500,- pr. båd. Deltagergebyret inkluderer havnepenge på turen. Ret til ændringer forbeholdes! Tilmelding: Til sekretariatet på tlf. 70 21 42 42 eller på info@dansketursejlere.dk. Seneste tilmelding 08.07.16.

FREDAG 29.07.16

Skippermøde Afgang Hvalpsund til Fur lystbådehavn, hvor vi siger farvel og tak for denne gang

Vesterhavnen 5 · 5800 Nyborg Tel: +45 7021 4242 · info@dansketursejlere.dk www.dansketursejlere.dk · www.sejlerforsikring.dk


> FAKTA

HVAD ER BLÅ FLAG?

BLÅ FLAG I MODVIND

Blå Flag er en international miljømærkningsordning under Foundation for Environmental Education (FEE), hvis kriterier gælder i 49 lande. Det er både strande og havne, som kan søge om at få det Blå Flag. Blå Flag tildeles for en sæson af gangen efter ansøgning

FLERE KOMMUNER HAR FRAVALGT BLÅ FLAG ORDNINGEN, DER TILDELES STRANDE, SOM OPFYLDER BESTEMTE KRAV OM BL.A. VANDKVALITET OG SIKKERHED, PÅ GRUND AF STRAMME REGLER FOR HUNDE OG BILER PÅ STRANDEN. TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Frank Flemming Pedersen, Friluftsrådet, Colourbox

D

et ellers så eftertragtede symbol på høj vand- og miljøkvalitet og sikkerhed er for alvor kommet i modvind efter forbud mod hundes ophold samt bilkørsel og -parkering på stranden er blevet indskærpet. Flere kommuner ønsker ikke det karakteristiske Blå Flag med de hvide bølger rejst over deres badestrande i protest mod regler, de finder for restriktive og som i strid med den måde, vi i Danmark ønsker at benytte vores strande på.

fra kommunen, der til gengæld forpligter sig til at opfylde alle kriterier i Blå Flag ordningen.

BLÅ FLAG PÅ STRANDEN OG PÅ HAVNEN

En strand med Blå Flag garanterer rent badevand, og at der arbejdes for at sikre vores fælles natur og miljø bl.a. via miljøaktiviteter og arrangementer for børn og unge. Derudover skal en Blå Flag strand være ren og velholdt, have livred-

Umiddelbart kan det synes plausibelt at forbyde bilkørsel på en offentlig badestrand, men flere steder i landet har det været fast kutyme og en del af strandoplevelsen, at bilen kommer med hele vejen ned i sandet. Ved flere strande er der i øvrigt ikke nær nok parkeringspladser i de ofte fredede klitområde, hvorfor stranden er eneste mulighed at slippe af med bilen.

HUNDE NEJ

Den problematik nikker man genkendende til på flere nord- og vestjyske strande, hvor mange turister valfarter til. Og gæsterne bringer ikke kun deres biler med. Også det firbenede familiemedlem er med for at nyde ferien i Danmark. Men heller ikke den er velkommen på Blå Flag strandene af hygiejnemæssige grunde. I Danmark er det Friluftsrådet, der administrerer Blå Flag ordningen, og her forklarer Blå Flag konsulent Bjarke Frandsen situationen således: – På internationalt plan er det Foundation for Environmental Education (FEE), der udstikker hvilke kriterier, der skal gælde under Blå Flag i de 49 lande, der er tilsluttet ordningen. Et enkelt land kan ikke fravige kriterier, som FEE har vedtaget. Derfor ser vi disse krav om bil- og husdyrfri strande i Danmark. Faktisk har de fleste lande et generelt forbud mod

hunde på stranden. Vil man have hunden med, henvises man til særlige hundestrande. I Danmark har vi et andet og mere familiært syn på hunde. Men det kan være svært at ændre på reglerne, når et stort flertal af lande ser anderledes på sagen.

SUNDHEDSPROBLEM

Hundeforbuddet skyldes, at hunde på stranden og i vandet forringer både hygiejnen og badevandskvaliteten. FEE har rådført sig med Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvis videnskabelige undersøgelser dokumenterer øget risiko for fækal forurening og smitte af indvoldsorm.

PRAKTISKE LØSNINGER

Der er ingen tvivl om, at Blå Flag ordningen er et generelt gode for miljøet og for alle, der elsker at opholde sig i og bruge naturen. Blå Flag holder fokus på f.eks. høj vandkvalitet og sikkerhed. Men de meget strikse

ningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter m.m. Husdyr er ikke tilladt. En havn med Blå Flag har ydet en ekstra indsats for hav-

Blå Flag konsulent Bjarke Frandsen fra Friluftsrådet: "Danmark kan ikke fravige regler, som vi har tilsluttet os i det internationale samarbejde om Blå Flag."

nens miljø, sikkerhed, faciliteter og information. Indsatsen har til formål at beskytte havnens miljø og omgivelser og ligeledes højne havnens standard til fordel for alle besøgende eller faste brugere. Husdyr er tilladt.

DISPENSATION

Friluftsrådet, der administrerer ordningen i Danmark, kan ikke undlade at implementere et kriterium besluttet af FEE. Men der kan gives dispensation til f.eks. bilkørsel og parkering, hvis den nationale lovgivning har tilladt bilkørsel. Alle de strande i Danmark, der har søgt om dispensation til bilkørsel og parkering på stranden, har fået en sådan dispensation.

26

BLÅ FLAG I MODVIND | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | BLÅ FLAG I MODVIND

27


regler, der går stik imod, hvad danskere og udenlandske turister mener en god strandoplevelse, har fået flere kommuner til at stryge det Blå Flag fra deres flagstænger. Det kan man mærke i Friluftsrådet, der administrere Blå Flag i Danmark. Op til sæsonen 2016 er der nemlig sket et fald i antallet af ansøgninger til de Blå Flag. Selv om det især er havnene, der melder pas i år, så er der også tilbagegang for strandene. – I Danmark er vi praktiske folk, der finder gode løsninger på problemerne. Fordelene ved en fælles mærkningsordning med en høj standard er store, og vil blive udvandende, hvis hver enkelt kommune går sin egen vej. Blå Flag strandene udgør blot 1 % af den danske kystlinje, og hvis kommunerne indretter Blå Flag zonerne på stranden hensigts-

mæssigt, sørger for skiltning og afmærkning, så kan strandgæster med og uden hund og bil få de fineste strandoplevelser sammen, siger Bjarke Frandsen.

MOD RESTRIKTIONERNE

– Det er ikke kun strandenes gæster, et farvel til det Blå Flag vil ramme. Lystbådehavnene har i en årrække arbejdet ihærdigt for at gøre havnene mere attraktive for sejlende gæster, og her spiller sikkerhed og miljøbevidsthed en stor rolle i markedsføringen. Desuden er det et kæmpe aktiv for en havn at ligge tæt på en Blå Flag badestrand, hvor hele sejlerfamilien kan tilbringe en afslappende stund med børn, børnebørn og skibshund. Hvis familier med hunde søger andre strande og andre havne, og turisterne vælger andre destinationer, så får miljøet

og sikkerheden i havnene ikke den opmærksomhed, der er nødvendig. Danske Tursejlere er bekymrede for om restriktive regler, på sigt kan være en trussel mod en ellers god ordning. Vi bakker fuldt op om det internationale samarbejde i Blå Flag, men er principielt skeptisk overfor regler, der overtrumfer danske traditioner og indfører regulering på områder, der i Danmark ikke har behov for regulering. Når det er sagt, så mener vi, at problematikken med hunde på stranden og i vandet, ville finde sin rette proportion, hvis Blå Flag-zonerne var mere tydeligt markeret. Så ville det nemlig fremgå, at familiehunden sagtens kunne få vand og sand i pelsen, da Blå Flagzonen blot udgør et mindre udsnit af vores dejlige strande i Danmark, siger Danske Tursejleres Leif Nielsen. 

VISENS SKIB ON TOUR 2016

V

isens Skib sørger for god underholdning, sang og musik på ikke mindre end 30 havne i juli måned.

Så er tournéplanen for Visens Skib offentliggjort. I juli måned skal det muntre skib og dens musikalske besætning besøge ikke mindre end 30 havne, der således kan se frem til at blive serviceret med masser af livsglæde og god dansk visekunst. Mon ikke Visens Skib vil trække ekstra mange mennesker til de lokale havne, når det rygtes, at det gode humør og den høje stemning lægger til?

Alle koncerterne starter kl. 20.00, og det er ganske gratis at være publikum. Tag sangstemmen med og fald i når Visens Skib slår tonerne an til de skønne danske sange og viser.

DISSE BYER BESØGES I JULI 1. Ebeltoft Skudehavn 2. Knebelbro Havn 3. Norsminde Havn 4. Juelsminde Havn 5. Vejle Lystbådehavn 6. Brejning Havn 7. Bogense Gl. Havn 8. Middelfart Gl. Havn 9. Aarø 10. Falsled Havn 11. Drejø 12. Lundeborg Havn

13. Skælskør Havn 14. Agersø Havn (kl. 13:30) 14. Omø Gl. Havn 15. Lohals Havn 16. Rudkøbing Havn 17. Svendborg Havn 18. Fjællebroen 19. Avernakø Havn 20. Faaborg Havn 21. Dyvig Bådelaug 22. Aarø 23. Skærbæk Gl. Havn 24. Fredericia Gl. Havn 25. Endelave Havn 26. Snaptun Havn 27. Tunø Havn 28. Hou Havn 29. Maarup Havn Læs mere på www.visensskib.dk

Skælskør Bådelaug & Danske Tursejlere arrangerer

TURSEJLERTRÆF I SKÆLSKØR 8. – 10. JULI 2016

I dagene 8. – 10. juli 2016 slår Det Røde Pakhus på havnen i Skælskør dørene op til stort Tursejlertræf. Nyd den skønne indsejling til Skælskør og deltag i det spændende program

Program FREDAG 8. JULI 2016 17.00 Skippermøde hvor der bydes velkommen og DT standeren hejses

Sejlerbørnene hygger sig om bord i det nye ”Legeskib”

19.00 Den store fællesgrill er klar ved Det Røde Pakhus og du griller din medbragte mad

LØRDAG 9. JULI 2016 10.00 Fælles guidet cykeltur til Borreby Gods. Skælskør Havn råder over et større antal cykler men vil du være sikker skal du medbringe din egen cykel!

Sejlerbørnene hygger sig om bord i det nye ”Legeskib”

14.00 Prøv én af Skælskør Roklubs både under trygge omgivelser 19.00 Festmiddag i Det Røde Pakhus. Der serveres en lækker 3 retters menu og efterfølgende kan dansegulvet benyttes.

SØNDAG 10. JULI 2016 10.00 Skippermøde hvor DT standeren hales ned, og vi siger TAK for denne gang

PRAKTISKE INFORMATIONER Deltagerpris: kr. 250,- pr. voksen (ikke medlemmer kr. 350,-). Børn under 16 år er gratis. Deltagergebyret inkluderer havne-

Arrangører Skælskør Bådelaug & Danske Tursejlere

penge fra fredag til søndag. Drikkevarer købes til sejlervenlige priser. Ret til ændringer forbeholdes! Tilmelding: Til sekretariatet på tlf. 70 21 42 42 eller på info@dansketursejlere.dk. Seneste tilmelding 01. juli 2016

28

ARTIKELOVERSKRIFT | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

Vesterhavnen 5 · 5800 Nyborg Tel: +45 7021 4242 · info@dansketursejlere.dk D A Nwww.dansketursejlere.dk S K E T U R S E J L E R E N R . 0 2 2 0 1 6 | · Awww.sejlerforsikring.dk RTIKELOVERSKRIFT 29


N I D L I T L J SE L A V I T S E MUSIKF

Samsøfestivalen er populær med mange gode danske navne. Rasmus Walter (nederst) har annonceret en del festivalkoncerter i år.

SYNG A S A M M EL L E N!

ED GOD MUSIK M IE R E F R LE J E S YDRE DIN FESTIVALER? IK S U M E G N A M TS HVORFOR IKKE KR DE KER PÅ EN AF LAN S E N N E M E D LA G OG

TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Carsten Holestad og Colourbox

F

or sejlere, der ønsker lidt variation fra havets stille ro og de betagende naturscenerier, er der rig mulighed i mange af landets havne. Sommerlandet er nemlig fuldt af musikfestivaler, og mange af dem kan du faktisk sejle til i din båd. På nogle festivaler kan du bogstaveligt sejle helt frem til indgangen, mens andre steder er der havne inden for absolut rimelig afstand fra festivalpladsen. De fleste festivaler byder på et frodigt repertoire, der har en bred appel.

Andre vælger en mere snæver genre og satser på et feinschmeckerpublikum. Vi viser dig her en lille del af det store udbud af musikfestivaler, som du kan gå ombord i hen over sommermånederne. Hvis du vil vide mere om, hvad de enkelte festivaler har på musikmenuen, så klik dig ind på deres hjemmesider ved hjælp af linket. Vi tager forbehold for om fes­ tivalerne gennemføres som annonceret og for ændringer i datoer og tidspunkter.

JUNI MÅNED SKIVE FESTIVAL 2.-4. JUNI 2016

Strandtangen v/Skive Lystbådhavn, 7800 Skive Skive Festival ligger helt ned til Limfjorden, omkranset af stranden på den ene side, som er en del af festivalpladsen, og Skive Lystbådehavn og Krabbesholm Skov på den anden side. Genre: Rock/Pop www.skivefestival.dk

NORD-ALS MUSIKFESTIVAL 10.-11. JUNI 2016.

V/Nordborg Slot Nord-Als Musikfestival er for hele familien. Her kommer både børn og voksne, gamle og unge. Festivalens omgivelser på Nordborg Slot skaber en fantastisk stemning. Genre: Rock/Pop www.musikfestival.dk

30

SOK HEDDER NU FORSVARETS OPERATIONSCENTER | DANSKE TURSEJLERE NR. 01 2016

ROSKILDE JAZZ DAYS 2016 17.-19. JUNI 2016

Fantastiske jazzdage på Roskilde havn. Genre: Jazz/Swing/Blues/Modern www.roskildejazzdays.dk

SAMSØ FESTIVAL 20.-23. JULI 2016

Festivalpladsen ligger i Strandskoven ved Ballen i umiddelbar nærhed af en lækker badestrand. Musik for flere generationer. Hovedvægten ligger på danske musikkunstnere. Genre: Rock/Pop www.samfest.dk

JULI MÅNED

AUGUST MÅNED

TUNØ FESTIVAL 30. JUNI-3. JULI 2016

FEMØ JAZZFESTIVAL 2.-7. AUGUST 2016

LANGELANDSFESTIVALEN 23.-30. JULI

BORK HAVN FESTIVAL 3.-6. AUGUST 2016

Tunø Festival – Over vandet, under solen. På Tunø holdes en lille intim festival med musik og humør. Og i en dejlig natur. Genre: Rock/Pop/Dansk www.tunofestival.dk

Langelandsfestivalen ved Rudkøbing er en familiefestival fuld af musik og hygge, som markedsføres under sloganet ”100 % familiefestival”. Genre: Genre: Rock/Pop/Dansk langelandsfestival.dk

På Femø Jazzfestival får man idyl og vellyd og et bredt og professionelt musikprogram med kendte og knapt så kendte kunstnere. Genre: Jazz/Swing/New Orleans femoejazz.dk/

Bork Havn Musikfestival er en traditionsrig festival, der byder på musik for enhver smag. Bork Havn Musikfestival ligger i smukke rammer ved Ringkøbing Fjord. Mange danske topnavne er på plakaten. Genre: Rock/Pop www.borkhavnmusikfestival.dk/

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | SEJL TIL DIN MUSIKFESTIVAL

31


FREMSTILLET UDELUKKENDE AF UFORBEREDTE SEJLERE KAN DE OL INDEH R AF SPO SKO R SEJLE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NORDISK BÅDRÅD

Danske Tursejlere deltog i Nordisk Bådråds møde i Palma den 14. april 2016. Alle de nordiske lande var repræsenteret, og der var en god debat om det fremtidige arbejde i regi af Nordisk Bådråd. Konklusionen blev, at vi fremadrettet i større grad end tidligere set, skal bruge Nordisk Bådråd til at drøfte udfordringer og temaer, hvor vi kan bruge de øvrige landes erfaringer til vores kommunikation til vore politikere i temaer, der har sejlernes interesse. Det kan f. eks. være:

Konklusionen blev, at vi fremadrettet i større grad end tidligere set, skal bruge Nordisk Bådråd til at drøfte udfordringer og temaer.

■ ■ ■ ■ ■

Søsikkerhed, herunder tvungen brug af redningsveste. Brug af bundmaling. Skrotning af udtjente lystbåde. Bådskat / statsafgifter. Uddannelse og kompetencekrav.

Danske Tursejlere glæder sig til disse nye tiltag som forhåbentlig vil vise sig at blive til gavn for vore medlemmer.

EUROPEAN BOATING ASSOCIATION

Danske Tursejlere deltog i EBA mødet i Palma den 15. – 16. april 2016. På det sidste møde i EBA blev der etableret 4 undergrupper: Det Baltiske område, Nordsøen og Atlantic, Indre Europæiske Vandveje og Middelhavet. Formålet med denne opdeling var at drøfte og erfaringsudveksle emner af mere ensartet karakter, hvilket også blev tilfældet ved dette møde. I den Baltiske gruppe, hvor alle de nordiske lande og Tyskland og Polen er repræsenteret, var et tema vores

arbejde for at sikre fri adgang til havterritoriet. I regi af Friluftsrådet har vi netop en arbejdsgruppe i gang med at afdække disse udfordringer: ■ Havvindmølleparker og kystnære vindmølleparker. ■ Havdambrug, tangplantager, mus­lingefarme etc. ■ Fiskeredskaber. ■ Skydebaner. ■ Inddragelse af farvandsafmærkning. ■ Skibsstødsikring af broer. ■ Byen der møder havnen. Dette er blot nogle af udfordringerne, der vil blive arbejdet videre med at tackle. De overordnede forordninger kommer fra EU, men efterfølgende har vi omkring 16-18 ministerier og styrelser, som har ansvaret for havterritoriet og dermed for håndtering af EU’s forordninger. Dette giver store udfordringer for alle brugergrupper af havterritoriet. 

Et par af de danske delegerede: (tv.) Henrik Petersen, Dansk Sejlunion og Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

UNDGÅ AT ENDE SOM FISKEFØDE FØLG DE 5 SEJLRÅD O G D OW N L OA D S E J L S I K K E RT A P P ’ E N L Æ S M E R E PÅ S E J L S I K K E RT. D K

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | INTERNATIONALT SAMARBEJDE

33


> MEDLEMSSERVICE

> SØKRAMSMARKEDET

> NY KLUB I FARVANDET

> SÆLGES

> KORT NYT

Klubnr. 5110000 Kalvø Bro- og Bådelaug

VI

IG

ANG

Formand: Tage Lund

ORE T O M R E LD O H ● ● ● ● ● ●

R

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk

Tlf. 29 38 28 48 Klubnr. 6290000 Øer Bådlaug Kasserer: Erik Lemming Tlf. 22 33 52 74 Klubnr. 4160000

5693715

Assens Sejlklub

Meget velholdt Neptunus 107, 1979, 10,70 m.

Formand: Hans L. Pedersen

Komplet udstyr, billeder og udstyrsliste kan sendes. Volvo

Tlf. 40 42 68 87

Penta TMD 41, kørt 4200 timer. 6-7 køjepladser i 2 separate kahytter. Ligger i Frederiksværk. Efterårspris

baadvurdering.dk

420.000 dkr.

Telefon

48707898

E-mail

keni@live.dk

Vi kører overalt...

FERIE FOR ALLE Danske Tursejlere og vores brancheorganisation Danboat havde valgt at vise flaget på den store feriemesse i Herning – Ferie For Alle. Da dørene lukkede søndag aften havde hele 61.885 besøgt udstillingen. På vores stand var fiskedammen til børnene en stor succes. Slik og krabbesfiskestænger er altid populært. For de voksne var konkurrencen om at gætte antal kulørte kugler

Skal du bruge en vurdering til dit forsikringsselskab, bank eller i forbindelse med en båd handel, så kontakt os og hør om dine muligheder.

i gummibåden også et hit, idet ca. 3.500 afleverede en kupon med deres gæt. Den

Ring til os allerede idag på Telefon 40 20 70 34

heldige vinder af gummibåden og påhængsmoto-

10% rabat til medlemmer af DT mod forvisning af medlems nummer.

ren var Malene Bergholt fra Kjellerup. På foto overrækkes den flotte præmie af Henrik.

quaNtum sails syet efter mål. syet til at holde.

5821216 Stålmotorbåd 11,15x3,20x1,00m. Mercedes95hk. Udrustet sejlklar med vandvejskort 325.000 dkr. Hollandsk base. Havneplads og forsikring kan arrangeres. Detaljerede oplysninger:

Jens Sørensen

Telefon E-mail

62210311 21@svendborgmail.dk

ÅRETS HAVN 2016 OGSÅ MED ELEKTRONISK AFSTEMNING Traditionen tro kårer Danske Tursejlere også Årets Havn i 2016. I samarbejde med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har vi opdateret spørgeskemaet, så de indkomne besvarelser efterfølgende kan bruges til at fortælle vores havne, hvad vi sejlere sætter højest på prioriteringslisten, og hvad havnene eventuelt kan gøre

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP - til at sikre fremtiden for Danmarks Museum for Lystsejlads. service

Nye sejl Kapsejlads Tursejlads Flerskrogsbåde

Superyachts Klassebåde

Eftersyn Sejlvask Reparationer

Rulleforstag og rullebomme Udskiftning af UV dug Trimning og optimering

Quantum Sails Amager Strandvej 50 | 2300 København S Telefon 7026 1296

www.quaNtumsails.dk

34

MEDLEMSSERVICE | DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016

Vi flytter i 2016 til en ny udstillingshal på Frederiksøen i Svendborg. Støt op om vores arbejde med at sikre lystsejladsen og sejlsporten som en del af Danmarks kulturarv. Bliv medlem af vores støtteforening - det årlige kontingent er 250 kr. Send mail, navn og kontaktdata til ulla-britt@bentlyman.dk

WWW.LYSTSEJLADS.DK

bedre. Det skal gerne resultere i endnu bedre forhold for sejlerne i de danske lystbådehavne.

> FAKTA OM SØKRAMMARKED Medlemmer af DT kan få en annonce med under ”SØKRAMMARKED” i Tursejleren og på DT’s h ­ jemmeside – www.dansketursejlere.dk.

Samtidig har vi gjort afstemningen elektronisk, så du nu kan stemme på Årets Havn via vores hjemmeside. Derved undgår du, at sende blanketter og andre manuelt udfyldte skemaer ind til sekretariatet. Vi håber, at dette

Pris: kr. 200,– for maks 40 ord eksklusiv dine kontaktoplysninger.

vil animere endnu flere til at afgive deres stemme og

Annoncerne på www.dansketursejlere.dk er gratis. Annoncørerne hæfter selv for ophavsret til billeder.

husk – der er stadig 2 flotte minicykler fra Palby Marine

SÅDAN GØR DU: Gå ind på www.dansketursejlere.dk under knappen SØKRAMMARKEDET og klik på ”Tilmeld din annonce”.

ligheder, som er klar på vores hjemmeside fra den 1. juni

som gevinst. Så husk at benytte de nye afstemningsmu2016.

DANSKE TURSEJLERE NR. 02 2016 | SØKRAMSMARKEDET | KORT NYT

35


Erik Poulsen har været rundt i landet med de Turbøjer, P-ringe og ankerkæder, som Danske Tursejleres bestyrelse med ægtefæller fik sat skik på i en arbejdsweekend i april. Erik Poulsen (tv), Karin Holm og Jane Dyrskjøt samt Allan Rasmussen og Erik Holm i aktion.

BAG OM BØJERNE INDEN DANSKE TURSEJLERES TURBØJER LÆGGES TIL RETTE PÅ DEN RIGTIGE PLACERING I VANDET, HAR EN USYNLIG HÆR AF HJÆLPERE VÆRET I GANG MED ANKERKÆDER, P-RINGE OG LOGISTIK. TEKST Frank Flemming Pedersen | FOTO Søren Dyrskjøt, Leif Nielsen m.fl.

D

er ligger de nu, de gule Turbøjer, og vipper blødt på bølgen. Men bøjerne er ikke kommet i vandet af sig selv. Faktisk har en mindre hær af ildsjæle og flittige hænder været involveret i Danske Tursejleres bøjeprojekt. Ca. 270 Turbøjer kan vores sejlere nu vælge at lægge til ved. Alle ligger de trygt, smukt og godt. De mange Turbøjer er kommet til i et samarbejde med Dansk Sejlunion, som har bidraget med 170 bøjer. Danske Tursejlere står for resten.

ILDSJÆLE BRÆNDER FOR SAGEN

Danske Tursejleres sekretariat har sammen med vores lokale medlemsklubber gennem længere tid været i gang med at planlægge bøjeplaceringerne. Klubberne har spillet ind

med gode og velegnede lokationer og har stillet mandskab til rådighed, når Turbøjerne skulle i vandet. Men inden det er kommet så langt, så har Danske Tursejleres bestyrelse med ledsagere været samlet til arbejdsweekend, hvor al grejet har fået en overhaling, ankerkæder er blevet tilpasset, tovværk er splejset, bøjerne påsat navn og de tunge P-ringe gået efter i sømmene. Alt sammen er det pakket i Turbøjesæt og gjort klar til distribution til klubberne.

TIL DØREN

De ca. 100 turbøjesæt er blevet fragtet ud og leveret til døren af en af Danske Tursejleres ildsjæle og gode medlemmer Erik Poulsen fra Odense. Han har leveret en fin personlig betjening og fortæller, at han er

blevet godt modtaget rundt om i klubberne. Erik Poulsen har leveret omkring 100 Turbøjer og tilsvarende P-ringe, ankerkæder og vintermarkeringsbøjer. Derudover skal lægges omkring 40 turbøjesæt til klubber under Dansk Sejlunion, da DS har valgt at indkøbe nyt materiel via DT og DT’s indkøbsaftaler. Det sidste nøk med udlægningen har skipper og bestyrelsesmedlem i Danske Tursejlere Henning Jensen og fru Lone Stein og det gode bøjeskib M/S Lone Stein stået for. Henning har koordineret udlægningen med klubberne og har været 17 dage på vandet for at lægge de små gule bøjer ud. De ligger nu vuggende og venter på, at veloplagte sejlere tager dem i brug i de naturskønne omgivelser. 


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.