Page 1

1. Foto (del nom de l’establiment i de la informació exterior).

2. Adreça exacta de l’establiment. Mercat de les Corts número 35-36. 3. A què es dedica l’establiment. Venda de xarcuteria, carn, pernil, formatges, etc. 4. Nom de l’establiment. Roselló. 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català. 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha. Hi ha un error en la paraula “Rosello”. 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha. No n’hi ha. 8. Llengua de comunicació primera (en el primer contacte). Català. 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. Català.


10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt. 11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Mitjà. 12. Nivell de correcció lingüística en català escrit: Baix 13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Mitjà

Entrevista al dependent de la botiga - Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Català, perquè ens ha dit que sempre parla en català a tothom. - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? No hi ha barreja. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No. - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? En català sempre, independentment del client. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? No canvia, és sempre en català.

Xarcuteria roselló copy  
Xarcuteria roselló copy  
Advertisement